GENEL BİLGİLER. Kongre Tarihi ve Yeri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL BİLGİLER. Kongre Tarihi ve Yeri"

Transkript

1

2 GENELBİLGİLER KongreTarihiveYeri KEPAN2011Kongresi30Mart 3Nisan2011tarihleriarasındaMaritimPineBeachOtel Antalya da gerçekleştirilecektir. KongreKurulları Düzenleyen KlinikEnteralParenteralNütrisyonDerneği DüzenlemeKurulu(KEPANYönetimKurulu) Dr.OyaKUTLAY Başkan Dr.HaldunGÜNDOĞDU 2.Başkan Dr.RasimGENÇOSMANOĞLU GenelSekreter Dr.OktayDEMİRKIRAN Veznedar Dr.HaleAKPINAR Üye Dr.FatmaÇELİK Üye Dr.HasanÖZEN Üye Organizasyonveİletişim KongreSekreterliği Dr.RasimGENÇOSMANOĞLU MarmaraÜnv.TıpFak.GenelCerrahiAD İstanbul Tel : E Posta KongreOrganizatörü PLAZATURİZMKONGREORGANİZASYONA.Ş. AcemlerAltıKükürtlüMah.OuluCad.SelvaApt.No:32/33 Tel : / Faks : WebAdresi : KEPAN2011ProjeKoordinatörü GülşahSAYIOĞLU E Posta GSM :

3 KONGREKONAKLAMASATIŞFİYATIVEPAKETEDAHİLSERVİSLER AntalyaMaritimPineBeachOtel TekKişi İkiKişilikOdadaKişibaşı ÜçKişilikOdadaKişibaşı 1Mart2011 Öncesi 1Mart2011 Sonrası 1Mart2011 Öncesi 1Mart2011 Sonrası 1Mart2011 Öncesi 1Mart2011 Sonrası 550. EURO 625. EURO 350. EURO 400. EURO 290. EURO 340. EURO KonaklamaİleİlgiliÖdemeŞartları Konaklamaileilgilirezervasyonlarınkesinleştirilebilmesiiçingerekliformunkatılımcılartarafındandoldurularak PLAZA yagönderilmesigerekmektedir.ayrıcatoplamkonaklamaücretinin%50si1mart2011tarihinekadar havale olarak çıkarılmalıdır. Belirtilen tarihe kadar kaparo çıkarmayan veya kredi kartı ile ödeme talimatı vermeyen katılımcılariçinkonaklamagarantisiverilemez.kalanbakiyetoplantıesnasındakurulacakkarşılamabankolarında nakitolaraködenebilir.ödemelerdekredikartıkabuledilecektir.1mart2011tarihinekadaryapılacakiptallerde toplammiktarın%50siiadeedilecektir.1mart2011tarihindensonrayapılacakiptallerdehiçbiriadesözkonusu değildir. *Fiyatlar30Mart2011girişve3Nisan2011çıkışolmaküzerekişibaşınaverilmiştirvefiyatlara HerşeyDahil sistemde4gecekonaklamadahilolup%8kdvilaveedilecektir. Kongreöncesindedüzenlenecekolankurslarakatılacakkursiyerleriçin5gecelikkonaklamapaketi uygulanacaktır. 5gecelikkonaklamapaketifiyatlarıaşağıdakişekildeolacaktır.Fiyatlara%8KDVeklenecektir. AntalyaMaritimPineBeachOtel TekKişi İkiKişilikOdadaKişibaşı ÜçKişilikOdadaKişibaşı 1Mart2011 Öncesi 1Mart2011 Sonrası 1Mart2011 Öncesi 1Mart2011 Sonrası 1Mart2011 Öncesi 1Mart2011 Sonrası 680. EURO 730. EURO 430. EURO 480. EURO 360. EURO 410. EURO KONGREKAYITÜCRETLERİ Katılımcılar 1Mart2011Öncesi 1Mart2011Sonrası KongreSırasında Uzman(KEPANÜyesiOlmayan) 400. TL 500. TL 550. TL Uzman(KEPANÜyesi) 350. TL 450. TL 500. TL Asistan,Hemşire,Diyetisyen, Refakatçi,FirmaTemsilcisi 250. TL 275. TL 300. TL *Fiyatlara%18KDVeklenecektir.

4 KONGRESTANDVESPONSORLUKBİLGİLERİ A STANDBİLGİLERİ Kongre süresince ilaç firmaları, medikal ve cihaz firmaları ile diğer bazı sektörlerden firmaların ürünlerini tanıtmaları amacıyla, Antalya Maritim Pine Beach Otel in Kongre Merkezi nde Stand Alanı oluşturulacaktır. Kongresüresinceçay kahvemolalarıstandalanı ndaikramedilecektir. StandÜcretleri: 6m2Standücreti EUR+KDV Stand ücreti karşılığında firmalara metrekare bazında yer, stand başına 2 sandalye, 1 masa ve elektrik bağlantısı verilecektir. 6m2 stand alan firmalar için 2 firma yetkilisi kongreye ücretsiz olarak kayıt ettirilecektir.bukişilerinisimlerininengeç26mart2011tarihinekadarorganizasyonfirmasınabildirilmesi karşılığındakendilerineyakakartı,kongreçantasıveyemekdavetiyeleriverilecektir. Standücretikarşılığındakongreyeücretsizolarakkayıtedilenfirmayetkililerininharicindekifirmayetkilileri kongreye katılmak veya firmanın standında bulunabilmek için mutlaka kayıt olmak zorundadırlar. Kongre süresince tüm kongre alanında Yaka Kartı kontrolü yapılacak ve yaka kartı bulunmayana kişiler kongre merkezinealınmayacaktır. Firma standlarında otel dışından getirilmiş olan yiyecek& içeceklerin ikramının yapılması mümkün değildir. İkramyapmakisteyenfirmalarınikramtalepleriniorganizatörfirmayailetmesigerekmektedir. B KONUKEVİBİLGİLERİ Stand Alanının dışında, firmaların kullanımı için Konukevleri hazırlanmıştır. Bu alanlar stand alanı krokisinde de belirtildiği üzere Düzenleme Kurulu tarafından onaylanmış alanlar olup kongre süresince firmanınkullanımınatahsisedilecektir. KonukeviÜcreti: EUR Konukevi ücreti sadece alan kirasını içermekte olup, herhangi bir dekor malzemesini içermemektedir. FirmalardangeleceközeldekortalepleriiçinPlazaTurizmfirmalarayardımcıolacaktır.Standalanlarındada olduğu gibi konukevlerinde yapılacak ikramlar için dışarında yiyecek&içecek malzemesi getirilmesi mümkün değildir.ikramlariçinplazaturizm ebaşvurulmasıvehizmetinkongreotelindenalınmasıgerekmektedir. Önemli Not: Konukevi alan firmaların, stand alanından en az 6m2 stand alanının bulunması gerekmektedir. Konukevikongrekatımcılarınıağırlamaamaçlıolupstandolarakkullanılamaz.

5 C ON LINEKONGRESPONSORLUĞU KEPAN 2011 Kongresi nin en büyük özelliği, kongre hazırlık aşamasının tamamen ON LINE KONGRE mantığıyla gerçekleşmesidir. Kongrenin ilk duyurusunun gönderilmesi ile birlikte KEPAN Derneği nin resmi web sitesi olan ninon LINEKONGREmodülühizmetvermeyebaşlayacaktır. ON LINEKONGREModülüsayesinde,internetüzerindenaşağıdakiişlemleryapılabilecektir; - KongreProgramıwebsitesindentakipedilecektir - Kongreileilgilitümönemliduyurularwebsitesiaracılığıileyapılacaktır - Kongre konuşmacıları konuşma özetlerini kongre web sayfasında yer alan ON LINE Konuşma Özetleri Formu yoluiledüzenlemekurulu nagöndereceklerdir. - Kongreyegönderilecekolanyaklaşık300BildiriÇalışması,websayfasındayeralan ON LINEBildiriSistemi aracılığı ile gönderilecektir. Sisteme gelen bildiriler Düzenleme Kurulu nun belirleyeceği yaklaşık 40 kişilik Bilimsel Kurul a yine sistem aracılığı ile otomatik olarak gönderilecek ve sonuçlar yine sistem aracılığı ile alınacakveilanedilecektir. - Kongrenintümkayıt konaklamaişlemlerion LINEKayıt konaklamasistemiaracılığıileyapılacaktır. - BusistemsayesindewebsayfasınaEkim2010 Nisan2011periyodundagündeyaklaşıkortalama150kişigiriş yaparken,şubat Mart2011periyodundagündeortalama400kişigirişyapmaktadır. ON LINEKONGRESponsorlukbedeli EURolup,sponsorfirmayaverilecekhaklarşuşekildedir; - ana sayfasından KEPAN 2011 Kongresi web sayfalarına geçiş için kullanılacak olan Flash Animasyon Banner da sponsor firmanın ismi yer alacaktır.(örn.: KEPAN 2011 Kongresi PLAZA TURİZM On LINEKONGREsistemi negeçişiçinlütfentıklayınız) - Kongrewebsayfasınageçtiktensonrahersayfadafirmaismiveyaürünismiyeralacaktır. - Bildirigönderenlere(yaklaşık500kişi)gönderilecekbilgilendirmevekonfirmasyone maillerinde(min.3kez) metininaltkısmındafirmayadaürünlogosuyeralacaktır. - Bildiri Değerlendirmelerini yapacak olan hakemlere gönderilecek olan bilgilendirme mesajlarında ve değerlendirme sistemi ile ilgili e maillerde (min.5 kez) metnin alt kısmında firma yada ürün logosu yer alacaktır. D SATELLITESEMPOZYUM KongreBilimselprogramıiçerisinde,DüzenlemeKurulutarafındanbelirlenensaatlerdefirmalariçinSatellite Sempozyum lar gerçekleştirilebilecektir. Sempozyumların konu başlıkları ve konuşmacıları Düzenleme Kurulu nunonayıilekesinleşecektir. SatelliteSempozyumÜcreti: EURolup,firmayaaşağıdakihaklarverilecektir; - Kongrenin basılı matbu programında Satellite Sempozyum un yer aldığı bölümde firma yada ürün logosu basılacaktır. - Web sayfasında yer alan programda Satellite Sempozyum un yer aldığı bölümde firma yada ürün logosu basılacaktır. - Satellite Sempozyum sırasında Salon içerisinde firmanın veya ürünün maksimum 6 adet (max.1m x 3m ebatlarında)bayrakveflamalarıasılacaktır. - SatelliteSempozyumun30dakikaöncesindevesempozyumsırasındasalonönünekonulacakmasadanfirma istediğibroşür,tanıtımkitapçığıveyapromosyonürünlerinidağıtabilecektir.

6 E BANKETSPONSORLUKLARI 1 KahveMolalarıSponsorluğu Kongre süresince toplam 6 kez çay kahve molası gerçekleşecektir. Her biri yarım saat sürecek olan kahve molalarınasponsoralınacaktır..1günlükkahvemolasısponsorluğu(2kez): EUR.2günlükkahvemolasısponsorluğu(4kez): EUR.3günlükkahvemolasısponsorluğu(6kez): EUR KahveMolasısponsoruolanfirmayaaşağıdakihaklarverilecektir; - Kongre matbu programında, cep programında, özet kitabında, özet cd sinde ve web sayfasında yer alan programlarda,firmanınsponsorolduğukahvemolası nınyanındafirmayadaürünlogosuyeralacaktır. - KahveMolalarıiçinhazırlanandavetiyelerdefirmayadaürünlogosuyeralacaktır. - Kahvemolasınınverileceğiçay kahveistasyonunarkasınaveyaönünefirmayadaürünbayrağıasılacaktır. - Kahve molasının verileceği alanda kullanılacak olan masalarda firma yada ürünün masa bayrakları yer alacaktır. 2 ÖğleYemeğiSponsorlukları Kongresüresincetoplam3kezöğleyemeğigerçekleşecekveöğleyemeklerinesponsoralınacaktır..1günlüköğleyemeğisponsorluğu(1kez): EUR.2günlüköğleyemeğisponsorluğu(2kez): EUR.3günlüköğleyemeğisponsorluğu(6kez): EUR ÖğleYemeğisponsoruolanfirmayaaşağıdakihaklarverilecektir; - 1öğleyemeğisponsorluğukarşılığında6m2,2öğleyemeğisponsorluğukarşılığında12m2ve3öğleyemeği sponsorluğukarşılığında18m2standalanıücretsizolarakverilecektir. - Kongre matbu programında, cep programında, özet kitabında, özet cd sinde ve web sayfasında yer alan programlarda,firmanınsponsorolduğuöğleyemeği ninyanındafirmayadaürünlogosuyeralacaktır. - ÖğleYemekleriiçinhazırlanandavetiyelerdefirmayadaürünlogosuyeralacaktır. - ÖğleYemeğininverileceğialanda,firmayadaürünbayraklarıasılacaktır. - ÖğleYemeği ninverileceğialandamasalardafirmayadaürününmasabayraklarıyeralacaktır. - ÖğleYemeği ninverileceğialandamasalarafirmayadaürünileilgilitanıtımbroşürlerikonulacaktır. 3 AçılışKokteyliSponsorluğu 30 Mart 2011 günü Maritim Pine Beach Otel de organize edilecek olan KEPAN 2011 Kongresi Açılış Kokteyli nesponsoralınacaktır. AçılışKokteyliSponsorlukÜcreti: EUR Kokteylsponsoruolanfirmayaaşağıdakihaklarverilecektir; - Kokteylsponsorluğukarşılığında6m2standalanıücretsizolarakverilecektir. - Kongre matbu programında, cep programında, özet kitabında, özet cd sinde ve web sayfasında yer alan programlarda,açılışkokteyli ninyanındafirmayadaürünlogosuyeralacaktır. - AçılışKokteyliiçinhazırlanandavetiyelerdefirmayadaürünlogosuyeralacaktır. - AçılışKokteyli ningerçekleşeceğialanafirmayadaürünbayraklarıasılacaktır. - AçılışKokteyli ndekullanılacakmasalardafirmayadaürününmasabayraklarıyeralacaktır. - AçılışKokteyli ndekullanılacakmasalardafirmayadaürünileilgilitanıtımbroşürlerikonulacaktır.

7 4 GalaYemeğiSponsorluğu 2Nisan2011günüMaritimPineBeachOtel deorganizeedilecekolankepan2011kongresigalayemeği ne sponsoralınacaktır. GalaYemeğiSponsorlukÜcreti: EUR GalaYemeğiSponsoruolanfirmayaaşağıdakihaklarverilecektir; - GalaYemeğisponsorluğukarşılığında18m2standalanıücretsizolarakverilecektir. - Kongre matbu programında, cep programında, özet kitabında, özet cd sinde ve web sayfasında yer alan programlarda,galayemeği ninyanındafirmayadaürünlogosuyeralacaktır. - GalaYemeğiiçinhazırlanandavetiyelerdefirmayadaürünlogosuyeralacaktır. - GalaYemeği ningerçekleşeceğialanafirmayadaürünbayraklarıasılacaktır. - GalaYemeği ndekullanılacakmasalardafirmayadaürününmasabayraklarıyeralacaktır. F BASILIVEGÖRSELMALZEMESPONSORLUKLARI 1 KongreTanıtımAfişi: EUR Kongretanıtımafişi50cmx70cmebatlarındabasılacakolup,enaltkısmına10cm(yükseklik)x70cm(genişlik) ebatlarındafirmareklamıalınacaktır. Kongre tanıtım afişi 500 adet basılacak olup sponsor firmaya teslim edilecek ve ülke genelindeki tüm hastaneler asılması işlemi sponsor firma tarafından gerçekleştirilecektir. Firma poster asılması işlemini gerçekleştirmekistemezsebugöreviplazaturizmfirmaadınayerinegetirecektir. 2 KongreİkinciDuyurusuReklam(19cmx27cm) ArkaKapak : EUR ArkaKapakiçi : EUR ÖnKapakiçi : EUR İçSayfalar(teksayfa) :750. EUR İçSayfalar(karşılıklı2sayfa) :1250. EUR Kongreikinciduyurusutoplam10.000adetbasılacakveGenelCerrahi,Anestezi,Diyetisyen,Gastroenterolog, PediatrikCerrahiadreslerinegönderilecektir.DiğerduyurulariseUlusalKongretarihinekadargerçekleşecek olanvenutrisyonalanındakidiğersempozyumvekongrelerdedağıtılacaktır. 3 KongreProgramKitabıReklam(19cmx27cm) ArkaKapak : EUR ArkaKapakiçi : EUR ÖnKapakiçi : EUR İçSayfalar(teksayfa) :750. EUR İçSayfalar(karşılıklı2sayfa) : EUR Kongreprogramkitabıtoplam1000adetbasılacakkongreçantasınakonulacaktır.

8 4 KongreCepProgramKitabıReklam(9cmx15cm) ArkaKapak : EUR ArkaKapakiçi : EUR ÖnKapakiçi : EUR İçSayfalar(teksayfa) :750. EUR İçSayfalar(karşılıklı2sayfa) : EUR Kongre cep program kitabı toplam 1000 adet basılacak ve kongrede kayıt sırasında yaka kartı ile birlikte verilecektir. 5 KongreSertifikasıDosyasıReklam:2000. EUR Kongre sırasında tüm katılımcılara 3 Nisan 2011 gününden itibaren dağıtılacak olan Kongre Katılım Sertifikaları,üzerindefirmareklamıbulunandosyalariçerisindedağıtılacaktır. 6 YakaKartıveİpleriReklam: EUR Kongre sırasında tüm katılımcılara verilecek olan ve katılımcıların kongre süresince boyunlarına takmasının zorunluolduğuyakakartlarınınönyüzündealtkısma1,5cm(yükseklik)x10cm(genişlik)ebatlarındakialana firma yada ürün logosu basılacaktır. Yaka kartların bağlı olduğu 1,5cm genişliğinde ve 80cm uzunluğundaki kordonlarınüzerinefirmayadaürünlogosubasılacaktır. 7 KongreMerkeziÖnüAfişReklamı: EUR KongreMerkeziolanMaritimPineBeachOtel inönüneasılacakolan2mtx7mtebatlarındakikongreafişinin sağaltkısmınamax.40cmyüksekliğindeve2mtgenişliğindekialanafirmayadaürünlogosubasılacaktır. 8 KongreYönlendirmeleriReklam: EUR Kongre Merkezi nde ve otel içerisinde kullanılacak olan yönlendirmeler 2m yüksekliğinde ve 90cm genişliğindeolacaktır.yönlendirmelerinaltkısmına90cmx20cmebatlarındafirmareklamıalınacaktır. 9 PosterAlanıSponsorluğu: EUR Kongrede yaklaşık 100 adet poster 3 gün süreyle yayınlanacaktır, posterler 70cm eninde ve 2mt yüksekliğindekiposterpanolarınaasılacaktır.posterlerinbaşlıkveyazarlarınınyeralacağıposteralınlığı nda 10,5cmx70cmalansponsorfirmayaayrılacaktır. 10 BagajEtiketiSponsorluğu: EUR Kongreye katılan tüm misafirlerin bagajlarına takılmak üzere, ön tarafında sponsor firma yada ürün logosu arkatarafındanisekongreninismi,yerivekatılımcınınkendibilgileriniyazabileceğiboşluklarbulunanbagaj Etiketleri yaptırılacaktır. Bagaj etiketleri katılımcılar otele girerken Plaza Turizm görevlileri tarafından misafirlerinbagajlarınatakılacaktır.

9 G DİĞERSPONSORLUKLAR 1 KongreÇantasıSponsorluğu: EUR Kongredetümkatılımcılaradağıtılmaküzere1.000adetçantayaptırılacaktır.Sponsorfirmanınismiçantanın içkapağınıüzerindeyeralacaktır. Çantasponsoruolanfirmaçantalarıkendisiyaptırırsa,çantanıngörüntüsüvekalitesikonusundaDüzenleme Kurulu ndan onay alınacak olup ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir. Kongre çantalarının en geç 20 Mart 2011tarihindePlazaTurizm eteslimedilmesigerekmektedir. 2 KongreÇantasınaInsert:500. EUR Firmanızın 1 adet ve maksimum 16 sayfa veya 75 gram ağırlığındaki broşürü yada benzeri basılı materyali kongre çantası içerisine konulacaktır. Belirtilen sayfa sayısı ve gramajın dışındaki insert talepleri ayrıca fiyatlandırılacaktır. 3 InternetErişimMerkeziSponsorluğu: EUR Kongre katılımcılarının internet ihtiyacını karşılamak adına Kongre Merkezi nde merkezi bir alanda 5 adet bilgisayar 1 adet yazıcı ve sınırsız süreli internet bağlantısının sağlanacağı bir Internet Erişim Merkezi oluşturulacaktır.interneterişimmerkeziolansponsorfirmayaaşağıdakiimkanlarsağlanacaktır; - Kongreyönlendirmelerdefirma/ürünismiyeralacaktır. - InternetErişimMerkezi nitanıtan1mx4mebatlarındakipanodafirma/ürünismiyeralacaktır. - Kullanılanbilgisayarlarınekranınafirma/ürünismiyerleştirilecektir. - Kullanılan bilgisayarların Internet Açılış Sayfası olarak sponsor firmanın veya sponsor firmanın talep ettiği sayfakullanılacaktır. 4 KongreÖzetCD sisponsorluğu: EUR 1000 adet yaptırılacak olan kongre özet cd sinde, kongre ile ilgili tüm bilgilerin yanısıra, kongredeki tüm konuşmalarınözetlerivekongredesunulantümpostervesözlübildirilerinözetleriyeralacaktır. KongreÖzetCD si ninüzerindekisticker daveözetcd niniçerisindekitümsayfalardasponsorfirmanınismi yeralacaktır. Kongre Özet CD leri, sponsor firmanın standından dağıtılacak ve bu bilgi kongre çantasının içerisinde konulacak duyuruda Kongre ÖZET CD nizi firmasının standından alabilirsiniz şeklinde ibare yer alacaktır. Tüm katılımcıların CD alma zorunluluğu olduğu düşünüldüğünde, ÖZET CD ler sayesinde tüm katılımcılarsponsorfirmanınstandınagelmekdurumundaolacaklardır. 5 KongreInteraktifDVD sisponsorluğu: EUR Kongre süresince tüm salonlardaki toplantılar kameraya çekilecek ve kongre sonrasında bu görüntüler ile konuşmaslaytlarısenkronizeedilerekkongreinteraktifdvd sihazırlanacaktır.budvdninhazırlanmaamacı özellikle kongreye katılamayan cerrahlara kongredeki konuşmaları Konuşmacı görüntüsü ve slaytları ile birliktesunabilmektir adet olarak hazırlanacak olan Interaktif DVD nin sponsoru olan firmanın bilgileri ve logoları hem DVD nin kapağında hem de içerisinde yer alacaktır. DVD lerin dağıtılacağı adresler Düzenleme Kurulu tarafından

10 belirlenecek ve sponsor firmaya teslim edilecektir. DVD lerin dağıtımı Sponsor Firma tarafından gerçekleştirilecektir. 6 SuSebilleri nereklam : EUR KongreMerkezi nde4ayrınoktayakonulacakolansusebilininüzerinefirmayadaürünlogonuzunbulunduğu plastikkalıplarkonulacaktır.bukonuileilgiliörnekleriplazaturizm denisteyebilirsiniz. H SPONSORLARINİLANEDİLMESİ Kongremize katkıda bulunan firmalar, katkı paylarına göre aşağıda belirtildiği şekilde kongrede lanse edileceklerdir.aşağıdakilistebirtablohalindekongreaçılışvekapanıştörenlerindeanasalonperdesinde, bununlabirliktetümbasılımateryallerdeilanedilecektir. 1 Kongreduyurusu 2 Programkitapçığı 3 ÖzetKitabı 4 ÖzetCD si 5 CepProgramı 6 Oteliçerisindeki2adetSponsorlaraTeşekkürPanosu Kongremize kayıt ve konaklama ücretleri haricinde EUR ve üzerinde sponsorluk desteği sağlayan firma(lar)kongreninplatinsponsoruolarakilanedilecektir. Kongremize kayıt ve konaklama ücretleri haricinde EUR/ EUR arasında sponsorluk desteği sağlayanfirma(lar)kongreninaltinsponsoruolarakilanedilecektir. Kongremize kayıt ve konaklama ücretleri haricinde EUR/ EUR arasında sponsorluk desteği sağlayanfirma(lar)kongreningümüşsponsoruolarakilanedilecektir. Kongremize kayıt ve konaklama ücretleri haricinde EUR/ EUR arasında sponsorluk desteği sağlayanfirma(lar)kongreninbronzsponsoruolarakilanedilecektir. Kongremizekayıtvekonaklamaücretleriharicinde EURveyadahadüşüksponsorlukdesteğisağlayan firma(lar)kongrenindesteksponsoruolarakilanedilecektir. 7 MALİKOŞULLAR 1 Tümücretlere%18KDVilaveedilecektir. 2 KDVoranındaolabilecekdeğişikliklertarafınızaaynenyansıtılacaktır. 3 Firmalarıntalepettiklerisponsorluğunkesinleşebilmesiiçin,Sponsorluködemesinin%50 sininhemen,kalan kısmınınengeç30mart2011tarihindeödenmesigerekmektedir.

11 4 Kayıt konaklama ve stand rezervasyonlarının teyit edilebilmesi için toplam tutarın talep anında ödenmesi gerekmektedir. 5 Kayıt konaklama haricindeki tüm sponsorluk ve stand talepleri için Sponsorluk dosyasında bulunan Talep Formu nun doldurulması gerekmektedir. Bu form aynı zamanda sözleşme yerine geçmektedir ve tarafları bağlayıcıniteliktaşır. 6 Ödemelerde,ödemeninyapıldığıtarihtekiTCMBEfektifEUROalışkurubazalınmalıdır. 7 Tümödemelerdeaşağıdakihesapnumaralarıkullanılacaktır. 8 Kredikartıileödemekabuledilecekolup,çek senetileödemeyapmakmümkündeğildir. 9 Bildirilen tarihte yapılmayan ödemeler için Plaza Turizm in her gün için %5 gecikme faizi uygulama hakkını Sponsorfirmalaröncedenkabuletmişsayılırlar. HESAPNUMARALARI BankaAdı :GarantiBankası ŞubeAdı :UzunçarşıŞubesi ŞubeKodu :163 HesapAdı :KongreOrganizasyonA.Ş. HesapŞekli :VadesizTL TLHesapNo : IBANNo :TR HesapŞekli :VadesizEURO EUROHesapNo : IBANNo :TR

12

12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Düzenleme Kurulu. Organizasyon ve İletişim. 12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Başkanı

12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Düzenleme Kurulu. Organizasyon ve İletişim. 12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Başkanı 12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Düzenleme Kurulu Dr. Sırrı ÇAM Dr. Serdar CEYLANER Dr. Tahsin YAKUT Dr. Sırrı ÇAM Dr. İbrahim AKALIN Dr. Mustafa ÖZEN Dr. Yavuz ŞAHİN Dr. Hakan ULUCAN 12. Ulusal Tıbbi

Detaylı

Kongreye değerli katkılarınızı bekler, verimli işbirliğimizin devamını dileriz. Saygılarımızla, Tuğba AŞKIN Proje Koordinatörü

Kongreye değerli katkılarınızı bekler, verimli işbirliğimizin devamını dileriz. Saygılarımızla, Tuğba AŞKIN Proje Koordinatörü Sayın Yetkili, Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği tarafından 1-4 Nisan 2015 tarihleri arasında Cornelia Diamond Hotel / ANTALYA' da düzenlenecek olan 12.TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ

Detaylı

: Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

: Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL BİLGİLER Tarih :22. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ ve YOĞUN BAKIM DERNEĞİ Ulusal Kongresi, 21-24 Nisan tarihleri arasında Liberty Hotels Lykia Fethiye de gerçekleşecektir. Konaklama: Konaklama Merkez

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Dernek Başkanı : Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

GENEL BİLGİLER. Dernek Başkanı : Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL BİLGİLER Tarih :21. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ ve YOĞUN BAKIM DERNEĞİ Ulusal Kongresi, 23-26 Nisan tarihleri arasında Perissia Otel Kapadokya da gerçekleşecektir. Konaklama: Konaklama Merkez Oteli

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir;

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; GENEL BİLGİLER Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; Konaklama: Konaklama Merkez Oteli Crown Plaza Oteli dir. Düzenleyen: Uludağ Üniversitesi

Detaylı

PEDURO 2015 KONGRE SPONSORLUK PAKETLERİ

PEDURO 2015 KONGRE SPONSORLUK PAKETLERİ PEDURO 2015 KONGRE SPONSORLUK PAKETLERİ Sayın Firma Yetkilileri, Biz gücümüzü bize inanmış, bu ülke için bir şeyler yapma arzusu içinde olan sizlerden alıyoruz. 2015 yılı 6-9 Mayıs ayında Diyarbakır da

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Tarih : 23. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, Mart 2017 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir;

GENEL BİLGİLER. Tarih : 23. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, Mart 2017 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; GENEL BİLGİLER Tarih : 23. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 10-12 Mart 2017 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; Konaklama: Konaklama Merkez Oteli Crown Plaza Oteli dir. Düzenleyen: Uludağ Üniversitesi

Detaylı

16.Ulusal Spor Hekimliği Kongresi

16.Ulusal Spor Hekimliği Kongresi Sayın Yetkili, Türkiye Spor Hekimleri Derneği tarafından 2-5 Nisan 2017 tarihleri arasında Gloria Sports Arena, Belek-Antalya da düzenlenecek olan 16.Ulusal Spor Hekimliği Kongresi ile ilgili olarak Kayıt,Konaklama

Detaylı

18-21 KASIM 2015-İSTANBUL. www.turkeyhealth.net SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ. Düzenleyenler. Destekleyenler

18-21 KASIM 2015-İSTANBUL. www.turkeyhealth.net SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ. Düzenleyenler. Destekleyenler 18-21 KASIM 2015-İSTANBUL SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ Düzenleyenler Destekleyenler www.turkeyhealth.net a- B- C- D- E- F- G- H- I- J- Ana Sponsorluk Altın Sponsorluk Gümüş Sponsorluk Bronz

Detaylı

STANT ALANI ÜCRETİ YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI. TÜRKİYE OTELCİLİK ZİRVESİ 15-16 Aralık 2015 STANT ALANI. Ön Kapak içi Reklam. www.zirve2015.

STANT ALANI ÜCRETİ YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI. TÜRKİYE OTELCİLİK ZİRVESİ 15-16 Aralık 2015 STANT ALANI. Ön Kapak içi Reklam. www.zirve2015. Ön Kapak içi Reklam YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI 3 STANT ALANI ÜCRETİ STANT ALANI STANT ALANI m 50 + KDV den başlayan fiyatlarla * Stant alanı boş olarak teslim edilir. Stant rezervasyonu yaptırmak ve diğer tüm

Detaylı

7. ONKOLOJİ ECZACILIĞI KONGRESİ SERTİFİKALI WORKSHOPLAR

7. ONKOLOJİ ECZACILIĞI KONGRESİ SERTİFİKALI WORKSHOPLAR 7. ONKOLOJİ ECZACILIĞI KONGRESİ SERTİFİKALI WORKSHOPLAR 16-18 Kasım 2017 Çeşme / İZMİR SPONSORLUK DOSYASI www.oek2017.com STAND SPONSORLUĞU 3 m. x 2 m. = 6 metrekare stand alanı 3000.- EURO 1 stand karşılığında,

Detaylı

Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar,

Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar, SPONSORLUK DOSYASI Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar, Son yıllarda Türk yumurta sektörü gösterdiği gelişim ile dünyada dikkat çekmekte ve dünya yumurta üretimindeki konumunu korumaktadır. Sektörümüz

Detaylı

Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar,

Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar, SPONSORLUK DOSYASI Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar, Son yıllarda Türk yumurta sektörü gösterdiği gelişim ile dünyada dikkat çekmekte ve dünya yumurta üretimindeki konumunu korumaktadır. Sektörümüz

Detaylı

Açılış Töreni. Firmalara katkı miktarındaki yüksekliğe göre stand seçimi sağlanacaktır

Açılış Töreni. Firmalara katkı miktarındaki yüksekliğe göre stand seçimi sağlanacaktır KONGRE DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Necdet Kuyucu Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Prof. Dr. Metehan Özen Prof. Dr. Ateş Kara GENEL BİLGİLER Tarih 05-08 Nisan 2015 Konge Dili Yer Türkçe Konge ( Tahmini ) Katılımcı

Detaylı

Sayın Yetkili, Süregelen değerli iş birliğinize teşekkür eder, bu değerli etkinliğe azami desteğinizin devamını dileriz.

Sayın Yetkili, Süregelen değerli iş birliğinize teşekkür eder, bu değerli etkinliğe azami desteğinizin devamını dileriz. SPONSORLUK DOSYASI Sayın Yetkili, 1-3 MAYIS 2014 tarihleri arasında, Büyük Abant Oteli / Bolu' da düzenlenecek olan 3. Abant Anestezi Sempozyumu ile ilgili olarak detaylı bilgileri içeren sponsorluk dosyası

Detaylı

Burkon Kongre & Organizasyon Tel: 0224 233 40 00 Fax: 0224 233 80 00 merve.rodoper@burkon.com www.burkon.com

Burkon Kongre & Organizasyon Tel: 0224 233 40 00 Fax: 0224 233 80 00 merve.rodoper@burkon.com www.burkon.com 10. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ ÖZET FİYAT LİSTESİ Stand ( 6m2) 3.500 Euro 6 Konuşmacı Karşılığı Stand 3.300 Euro + Ulaşım Baskılı Materyaller Paket 8.000 Euro 2. Duyuru Reklam ( Postalama Ücreti Dâhil)

Detaylı

İbrahim Yazıcı Plaza-1, Ofis No:22 Üçevler 70 Sk. Nilüfer / Bursa

İbrahim Yazıcı Plaza-1, Ofis No:22 Üçevler 70 Sk. Nilüfer / Bursa Sayın Yetkili, 26 Nisan - 28 Nisan 2019 tarihleri arasında, Büyük Abant Oteli / Bolu'da düzenlenecek olan 7. Abant Anestezi Sempozyumu ile ilgili olarak detaylı bilgileri içeren sponsorluk dosyası dikkat

Detaylı

SPONSORLUK BEDELLERİ ve SPONSORLUK KOŞULLARI

SPONSORLUK BEDELLERİ ve SPONSORLUK KOŞULLARI SPONSORLUK BEDELLERİ ve SPONSORLUK KOŞULLARI Elmas Sponsorluk: 25.000 Euro 1. Kongrede, firmadan 4 kişinin kayıt bedeli (4 tek kişilik oda) sponsorluk paketine dâhil olacaktır. 2. Firmaya sergi alanının

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU. Başkan Dr. Alpay Azap. İkinci Başkan Dr. Murat Akova. Genel Sekreter Dr. Hamdi Akan

FEBRİL NÖTROPENİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU. Başkan Dr. Alpay Azap. İkinci Başkan Dr. Murat Akova. Genel Sekreter Dr. Hamdi Akan FEBRİL NÖTROPENİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan Dr. Alpay Azap İkinci Başkan Dr. Murat Akova Genel Sekreter Dr. Hamdi Akan Araştırma Sekreteri Dr. Volkan Korten Sayman Dr. Ahmet Demirkazık Üye Dr. Sevtap

Detaylı

3. Uluslararası Acil Tıp ve Aile Hekimliği SEMPOZYUMU

3. Uluslararası Acil Tıp ve Aile Hekimliği SEMPOZYUMU 3. Uluslararası Acil Tıp ve Aile Hekimliği SEMPOZYUMU 29 Kasım - 02 Aralık 2018 Merit Crystal Cove Otel Kıbrıs www.aciltipkibris.com İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 2 Konaklama Oteli 3 Kayıt, Konaklama ve Transfer

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI Nisan 2017 Antalya TURKEY

SPONSORLUK DOSYASI Nisan 2017 Antalya TURKEY INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ADVANCES IN LAMIACEAE SCIENCE SPONSORLUK DOSYASI 26-29 Nisan 2017 Antalya TURKEY Uluslararası Sempozyum: Lamiaceae (Nanegiller) Bilimindeki Son Gelişmeler Sizleri 26-29 Nisan

Detaylı

Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi ni 28 Kasım-01 Aralık 2013 tarihlerinde Klinik Eczacılık Derneği ortaklığı ile düzenliyoruz.

Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi ni 28 Kasım-01 Aralık 2013 tarihlerinde Klinik Eczacılık Derneği ortaklığı ile düzenliyoruz. Davet Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi ni 28 Kasım-01 Aralık 2013 tarihlerinde Klinik Eczacılık Derneği ortaklığı ile düzenliyoruz. Klinik Eczacılık, Farmasötik Bakım, Akılcı İlaç Kullanımı,

Detaylı

Sayın Yetkili, Süregelen değerli iş birliğinize teşekkür eder, bu değerli etkinliğe azami desteğinizin devamını dileriz.

Sayın Yetkili, Süregelen değerli iş birliğinize teşekkür eder, bu değerli etkinliğe azami desteğinizin devamını dileriz. Sayın Yetkili, 29 Nisan- 1 Mayıs 2016 tarihleri arasında, Büyük Abant Oteli / Bolu'da düzenlenecek olan 4. Abant Anestezi Sempozyumu ile ilgili olarak detaylı bilgileri içeren sponsorluk dosyası dikkat

Detaylı

Yaka Kartı Toplantı düzeninin sağlanabilmesi için yaka kartlarının tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı takılması rica olunur.

Yaka Kartı Toplantı düzeninin sağlanabilmesi için yaka kartlarının tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı takılması rica olunur. SPONSORLUK DOSYASI GENEL BİLGİLER Toplantı Merkezi Ondokuz Mayıs Üniversitesi/ Samsun Toplantı Tarihi 7-9 Ekim 2015 Toplantı Dili Toplantı dili Türkçe dir. Web Sayfası Toplantı resmi sitesi olan www.labaratuvarhayvanlarıbilimikongresi.org

Detaylı

Değerli İş Dünyası Temsilcileri,

Değerli İş Dünyası Temsilcileri, SPONSORLUK DOSYASI Değerli İş Dünyası Temsilcileri, Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) 2008 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan bu yana üye sayısını sürekli artırmış ve faaliyetlerinin

Detaylı

SPONSORLUK PAKETLERİ. Etkinlik Sponsorluğu. Gala Yemeği Sponsorluğu. Etkinlik Çantası Sponsorluğu. Networking Kokteyl Sponsorluğu

SPONSORLUK PAKETLERİ. Etkinlik Sponsorluğu. Gala Yemeği Sponsorluğu. Etkinlik Çantası Sponsorluğu. Networking Kokteyl Sponsorluğu SPONSORLUK PAKETLERİ Etkinlik Sponsorluğu Gala Yemeği Sponsorluğu Etkinlik Çantası Sponsorluğu Networking Kokteyl Sponsorluğu Öğle Yemeği Sponsorluğu Dijital Literatür Sponsorluğu Fotoğraf Sponsorluğu

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 24-26 Mart 2016 İstanbul Fuar Merkezi 22-23 Mart 2016 SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 6. Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı ve Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları Fuar

Detaylı

I. ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ 2018 HAKKINDA I.ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ 2018

I. ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ 2018 HAKKINDA I.ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ 2018 I. ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ 2018 HAKKINDA I.ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ 2018 Sporda Küresel Hedefler 26-28 Nisan 2018 Nişantaşı Üniversitesi

Detaylı

25-29 NİSAN 2012 MARDAN PALACE - KUNDU/ ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI

25-29 NİSAN 2012 MARDAN PALACE - KUNDU/ ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI 25-29 NİSAN 2012 MARDAN PALACE - KUNDU/ ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI ORGANİZASYON www.ohsadkurultayi.org www.ohsadkurultayi.org SPONSORLUK DOSYASI TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜ YİNE ANTALYA DA BULUŞUYOR! Özel Hastaneler

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü olarak 2002 yılından bu yana Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi düzenlemekteyiz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü olarak 2002 yılından bu yana Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi düzenlemekteyiz. Sayın İlgili; Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü olarak 2002 yılından bu yana Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi düzenlemekteyiz. Kongremizde teknik tekstiller alanındaki ulusal

Detaylı

TTMD CLIMAMED 2013 KONGRESİ SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ

TTMD CLIMAMED 2013 KONGRESİ SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ TTMD CLIMAMED 2013 KONGRESİ SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ Ekteki Climamed 2013 Sponsorluk Yönergesi dahilinde; Kongre Partneri / Platin Sponsorluk Bedeli... 30.000.- EURO + KDV* Sponsor-A (Altın) Sponsorluk Bedeli...

Detaylı

100.000 Euro DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR

100.000 Euro DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR 100.000 Euro Not: Elmas Sponsorluk tek Düzenlenecek basın toplantılarında ve Açılış Töreninde Sponsor Organizasyon

Detaylı

SPONSORLUK PAKETLERİ. Etkinlik Sponsorluğu. Gala Yemeği Sponsorluğu. Etkinlik Çantası Sponsorluğu. Networking Kokteyl Sponsorluğu

SPONSORLUK PAKETLERİ. Etkinlik Sponsorluğu. Gala Yemeği Sponsorluğu. Etkinlik Çantası Sponsorluğu. Networking Kokteyl Sponsorluğu SPONSORLUK PAKETLERİ Etkinlik Sponsorluğu Gala Yemeği Sponsorluğu Etkinlik Çantası Sponsorluğu Networking Kokteyl Sponsorluğu Öğle Yemeği Sponsorluğu Dijital Literatür Sponsorluğu Fotoğraf Sponsorluğu

Detaylı

DAVET YAZISI. Sayın Firma Yetkilisi,

DAVET YAZISI. Sayın Firma Yetkilisi, DAVET YAZISI Sayın Firma Yetkilisi, Türk Periodontoloji Derneği 1970 yılından beri kesintisiz olarak düzenlediği kongre ve sempozyumlarla üyelerinin bilimsel seviyesini geliştirmeyi ve güncel konuları

Detaylı

Sponsorluk katılımcılara ne sağlayacak?

Sponsorluk katılımcılara ne sağlayacak? Sizleri, PERYÖN Trakya Şubesi tarafından 17 Kasım 2018 tarihlerinde, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu nda düzenlenecek olan Dün Bugün Gelecek temalı İnsan Yönetimine ve iş hayatına dair

Detaylı

Standlar 2.000 TL ile 30.000 TL arasında değişen fiyatlarda olup konum ve m2 ye göre planlanmıştır. Stand fiyatları ve krokisi ektedir.

Standlar 2.000 TL ile 30.000 TL arasında değişen fiyatlarda olup konum ve m2 ye göre planlanmıştır. Stand fiyatları ve krokisi ektedir. ORGANİZASYONUN PARÇASI OLUN Organizasyonda etkin bir şekilde yer almak, fikirlerinizi bildirmek, katkıda bulunmak ve bizlerle görüşlerinizi paylaşmak için lütfen görüşmeye davet ediniz. Stand Standlar

Detaylı

DAVET YAZISI. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET YAZISI. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET YAZISI Değerli Meslektaşlarımız, Sekizinci Ulusal Larengoloji Kongresi 8-9 Mayıs 2015 tarihleri arasında İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisinde yapılacaktır. Larengoloji alanında

Detaylı

SPONSORLUK PAKETLERİ. Etkinlik Sponsorluğu. Etkinlik Çantası Sponsorluğu. Networking Kokteyl Sponsorluğu. Öğle Yemeği Sponsorluğu

SPONSORLUK PAKETLERİ. Etkinlik Sponsorluğu. Etkinlik Çantası Sponsorluğu. Networking Kokteyl Sponsorluğu. Öğle Yemeği Sponsorluğu SPONSORLUK PAKETLERİ Etkinlik Sponsorluğu Etkinlik Çantası Sponsorluğu Networking Kokteyl Sponsorluğu Öğle Yemeği Sponsorluğu Dijital Literatür Sponsorluğu Fotoğraf Sponsorluğu Kablosuz İnternet Sponsorluğu

Detaylı

Uluslararası Bal Komisyonu Kongresi 2017

Uluslararası Bal Komisyonu Kongresi 2017 Uluslararası Bal Komisyonu Kongresi 2017 Uluslararası Bal Komisyonu Kongresi 2017 SPONSORLUK DOSYASI 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 GENEL BİLGİLER 4 SPONSORLUK AKTİVİTELERİ 5-7 SPONSORLUK PAKETLERİ 8-9 KAYIT BİLGİLERİ

Detaylı

Benzersiz İstanbul u keşfetmek, Farklı ve verimli bir konferansa katılıp, Unutulmaz bir networking organizasyonu yaşamaya

Benzersiz İstanbul u keşfetmek, Farklı ve verimli bir konferansa katılıp, Unutulmaz bir networking organizasyonu yaşamaya Benzersiz İstanbul u keşfetmek, Farklı ve verimli bir konferansa katılıp, Unutulmaz bir networking organizasyonu yaşamaya Uluslararası Yönetim Asistanları Birliği Türkiye, ilk Ulusal Lansman ve Konferans

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, 1 Değerli Meslektaşlarım, Bu yıl Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongremizi Samsun Sheraton Hotel de gerçekleştirmeyi planladık. Yıllar geçtikçe büyüyen Çocuk Gastroenteroloji ailesine

Detaylı

Doğalgazın Geleceğine Köprü

Doğalgazın Geleceğine Köprü Paketleri (4 paket mevcuttur) Ana Kongre Medya VIP Katılım Hakkı Temsilci Çantası Diğer Ayrıcalık 40 m 2 Boş Sergi Standı sağlanacaktır. Kongrede 1 kişiye sunum yapabilme hakkı Ulusal ve Uluslararası basına

Detaylı

Kronik Hastalıkların Yönetimi

Kronik Hastalıkların Yönetimi Aile Sağlığı Elemanı Katılımlı Aile de liğin Hekimorlar 2 Rap Ulusal Kongresi Kongre Konusu www.antalyakongre2018.com Kronik Hastalıkların Yönetimi 05-08 Nisan 2018 Rixos Premium Belek The Land of Legends

Detaylı

Kronik Hastalıkların Yönetimi

Kronik Hastalıkların Yönetimi Aile de liğin Hekimorlar 2 Rap Ulusal Ulusal Kongresi Kongresi www.antalyakongre2018.com Antalya Aile Sağlığı Elemanları ve Çocuk Hemşireliği www.antalyakongre2018.com Kongre Konusu Kronik Hastalıkların

Detaylı

TBD KAMU-BİB'19 "SPONSORLUK" BİLGİLERİ

TBD KAMU-BİB'19 SPONSORLUK BİLGİLERİ TBD KAMU-BİB'19 "SPONSORLUK" BİLGİLERİ KAMU-BİB'19 "SPONSORLUK" ÖZET Ana Sponsorluk Platin Sponsorluk Oturum Sponsorluğu Yaka Kartı Sponsorluğu Etkinlik Sponsoru Stand Sponsorluğu Çanta Sponsoru Destekleyen

Detaylı

TRANSPLANTASYON 16 SPONSORLUK DOSYASI. 12-15 Ekim 2016, Konya TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ XI. KONGRES. www.tx2016.

TRANSPLANTASYON 16 SPONSORLUK DOSYASI. 12-15 Ekim 2016, Konya TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ XI. KONGRES. www.tx2016. TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ XI. KONGRES 12-15 Ekim 2016, Konya www.tx2016.org Sende en iyi ne varsa dostuna onu ver Hz. Mevlana SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON

Detaylı

GENEL BİLGİLER İLETİŞİM BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER İLETİŞİM BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Toplantı Adı Diyabet ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kursu Toplantı Tarihi 21 Ocak 2017 / Çırağan Kempinski İstanbul Yaka Kartı: Toplantı salonlarına girecek her misafirimizin gerekli kayıt

Detaylı

SPONSORLUK BEDELLERĐ ve SPONSORLUK KOŞULLARI

SPONSORLUK BEDELLERĐ ve SPONSORLUK KOŞULLARI SPONSORLUK BEDELLERĐ ve SPONSORLUK KOŞULLARI Elmas Sponsorluk: 20.000 Euro 1. Kongrede, firmadan 8 kişinin kayıt bedeli (8 tek kişilik oda) sponsorluk paketine dâhil olacaktır. 2. Firmaya sergi alanının

Detaylı

ORGANİZASYON SEKRETARYASI

ORGANİZASYON SEKRETARYASI 1 GENEL BİLGİLER Toplantı Adı Diyabet ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kursu Toplantı Tarihi 21 Ocak 2017 / Çırağan Kempinski İstanbul Yaka Kartı: Toplantı salonlarına girecek her misafirimizin gerekli kayıt

Detaylı

Sayın İlgili, CONTRUST KONGRE ORGANİZASYON

Sayın İlgili, CONTRUST KONGRE ORGANİZASYON Sayın İlgili, Ekte 10. Ulusal Genç Yaşam & 1 Klinik Romatoloji Kongresi ile ilgili sponsorluk aktiviteleri, stand alanı kural ve bilgilerini içeren sponsorluk dosyasını bilgilerinize sunarız. 06 09 Ekim

Detaylı

2018 YILI GENEL KURULU PAPILLON ZEUGMA RELAXURY OTEL NİSAN 2018 BELEK/ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI.

2018 YILI GENEL KURULU PAPILLON ZEUGMA RELAXURY OTEL NİSAN 2018 BELEK/ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI Değerli İş Dünyası Temsilcileri, Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Türk kuruyemiş sanayinin rekabet gücünü artırmak, sektör içi işbirliklerini geliştirmek ve

Detaylı

yatay kapak.pdf :05 C M Y SPONSORLUK DOSYASI CM MY CY CMY K 1

yatay kapak.pdf :05 C M Y SPONSORLUK DOSYASI CM MY CY CMY K 1 SPONSORLUK DOSYASI 1 ALTIN SPONSOR 100.000.- Altın Sponsor olacak firmanın tanıtımı kongre boyunca tüm görsel malzemelerde ve panolarda yer alacaktır. Ana salona firmanın adı verilecektir. (Açılışın yapılacağı

Detaylı

P R I N T E X P O 3DTURKEY

P R I N T E X P O 3DTURKEY 3. TEKNOLOJİDE BÜYÜK DEĞİŞİM BAŞLIYOR PARÇASI OLMAYA VAR MISINIZ? SPONSORLUK DOSYASI Demos Fuarcılık ve Organizasyon A.Ş. www.demosfuar.com.tr - info@demosfuar.com.tr E X H I B I T I O N SPONSORLUK DOSYASI

Detaylı

16-19 KASIM 2017 Gloria Golf Otel - ANTALYA

16-19 KASIM 2017 Gloria Golf Otel - ANTALYA 16-19 KASIM 2017 Gloria Golf Otel - ANTALYA Değerli Bilişimciler, Bilişimin kaldıraç etkisinden faydalanarak vatandaşlarımıza daha kaliteli, hızlı, doğru ve güvenli hizmet vermek için çalışan tüm bilişimcilerin

Detaylı

SAYIN FİRMA YETKİLİLERİ,

SAYIN FİRMA YETKİLİLERİ, SAYIN FİRMA YETKİLİLERİ, Çocuk ürolojisi ülkemizde yan dal uzmanlığı olarak tescil edilmiş bir bilim dalıdır. Ülkemizde çocuk ürolojisi hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, olgu çeşitliliğinin arttırılması,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU DÜZENLEME KOMİTESİ BİLİMSEL KOMİTE. Gülendam Bozdayı, Başkan Ahmet Pınar, Sekreter Bedia Dinç, Sekreter

DÜZENLEME KURULU DÜZENLEME KOMİTESİ BİLİMSEL KOMİTE. Gülendam Bozdayı, Başkan Ahmet Pınar, Sekreter Bedia Dinç, Sekreter SPONSORLUK DOSYASI DÜZENLEME KURULU Gülendam Bozdayı, Başkan Ahmet Pınar, Sekreter Bedia Dinç, Sekreter DÜZENLEME KOMİTESİ İmre Altuğlu Gülden Çelik Candan Çiçek Dilek Çolak Selda Erensoy Koray Ergünay

Detaylı

GAZİANTEP AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ 3.AİLE HEKİMLERİ EĞİTİM GÜNLERİ. Gaziantep (28.03.2015 (08.00-18.00) DİVAN OTEL

GAZİANTEP AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ 3.AİLE HEKİMLERİ EĞİTİM GÜNLERİ. Gaziantep (28.03.2015 (08.00-18.00) DİVAN OTEL DİVAN OTEL Gaziantep Aile Hekimleri Derneği miz Gaziantep Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) çalışan birinci basamak aile hekimlerinin karşılaştığı güncel tıbbi ve para medikal konularda bilgilendirilme

Detaylı

ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 )

ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 ) ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 ) SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK SPONSORU (25.500 ) ANA SPONSORLAR (21.500 ) SPONSORLAR (17.000 ) ÖĞLE YEMEĞİ EV SAHİPLİĞİ / AKŞAM KOKTEYLİ EV SAHİPLİĞİ/ İKRAM EV SAHİPLİĞİ

Detaylı

14-16 OCAK 2016 SPONSORLUK DOSYASI. WOW Convention Center, Istanbul / Türkiye 7. ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI. www.evf.gov.tr info@evf.gov.

14-16 OCAK 2016 SPONSORLUK DOSYASI. WOW Convention Center, Istanbul / Türkiye 7. ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI. www.evf.gov.tr info@evf.gov. 6 6 5. RİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI SPONSORLUK DOSYASI 14-16 OCAK 2016 WOW Convention Center, Istanbul / Türkiye www.evf.gov.tr info@evf.gov.tr FORUM HAKKINDA Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ndan üst

Detaylı

Toplantı Merkezi Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu, Cumhuriyet Yerleşkesi, ORDU

Toplantı Merkezi Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu, Cumhuriyet Yerleşkesi, ORDU SPONSORLUK DOSYASI GENEL BİLGİLER Toplantı Merkezi Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu, Cumhuriyet Yerleşkesi, ORDU Toplantı Tarihi 3-4 Haziran 2016 Toplantı Dili Toplantı

Detaylı

exclusive SPONSORLUK DOSYASI GÜVENLİK FUARI VE KONFERANSI MART 2018 SHERATON ANKARA HOTEL & CONVENTION CENTER

exclusive SPONSORLUK DOSYASI GÜVENLİK FUARI VE KONFERANSI MART 2018 SHERATON ANKARA HOTEL & CONVENTION CENTER exclusive GÜVENLİK FUARI VE KONFERANSI SPONSORLUK DOSYASI 6-7-8 MART 2018 SHERATON ANKARA HOTEL & CONVENTION CENTER ANA SPONSORLUK Fuar ve Konferans kapsamında tek ana sponsor olmak üzere en yukarıda yer

Detaylı

SPONSORLARA SAĞLANACAK HİZMET VE HAKLAR

SPONSORLARA SAĞLANACAK HİZMET VE HAKLAR SPONSORLARA SAĞLANACAK HİZMET VE HAKLAR ANA SPONSORLUK Ana sponsorluk sadece bir firmaya verilecek olup, aşağıdaki tüm hizmetler ana sponsora Tüm Basılı materyallerde ANA SPONSOR ibaresi ile yer alacaktır.

Detaylı

16-17 Nisan 2015 Wyndham Grand Hotel Noktaları Birleştirmek

16-17 Nisan 2015 Wyndham Grand Hotel Noktaları Birleştirmek 1 16-17 Nisan 2015 Wyndham Grand Hotel Noktaları Birleştirmek 2 WYNDHAM GRAND HOTEL WYNDHAM GRAND LEVENT- İSTANBUL 16-17 NİSAN 2015 3 BEDELLİ SPONSORLUKLAR ANA SPONSOR (SATILDI) 50.000 TL 36 m 2 stand

Detaylı

Baharın getirdiği güzel anları hep birlikte geçirmek dileğiyle

Baharın getirdiği güzel anları hep birlikte geçirmek dileğiyle Bilişim Sektörünün değerli çalışanları, sektörümüze katkı sağlayan bilişim dostları, Bilindiği üzere Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim Sektörünün gelişmesi amacıyla tam 40 yıldır çalışmalarına aralıksız

Detaylı

Ana Sponsorluk. ITECH Teknoloji Kongre ve Fuarı. Stant. Oturum. Medya. Tanıtım. Logo. Ücretsiz Bilet. Temsilci Çantası

Ana Sponsorluk. ITECH Teknoloji Kongre ve Fuarı. Stant. Oturum. Medya. Tanıtım. Logo. Ücretsiz Bilet. Temsilci Çantası Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 14-15-16 Haziran 2019 www.itechcongress.com Ana Sponsorluk (2 paket mevcuttur) 36 m² Boş Sergi Standı sağlanacaktır. Her stant için toplamda 3 Kw elektrik sağlanacak

Detaylı

Sponsorluk Dosyası 1

Sponsorluk Dosyası 1 Sponsorluk Dosyası 1 www.tuad.org.tr I www.arastirmazirvesi.com 2 ARAŞTIRMA ZİRVESİ Geçmiş Araştırma Zirvelerine Sponsor Olan Bazı Araştırmaverenler 3 ARAŞTIRMA ZİRVESİ 4 ARAŞTIRMA ZİRVESİ 5 ARAŞTIRMA

Detaylı

Sayın İlgili, CONTRUST KONGRE ORGANİZASYON

Sayın İlgili, CONTRUST KONGRE ORGANİZASYON Sayın İlgili, Ekte 9. Ulusal Genç Yaşam Kongresi ile ilgili sponsorluk aktiviteleri, stand alanı kural ve bilgilerini içeren sponsorluk dosyasını bilgilerinize sunarız. 15 18 Ekim 2015 tarihleri arasında

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 8. KARİYER GÜNLERİ VE BİLİM ŞENLİĞİ 20-21 MAYIS 2015 SPONSORLUK DOSYASI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 8. KARİYER GÜNLERİ VE BİLİM ŞENLİĞİ 20-21 MAYIS 2015 SPONSORLUK DOSYASI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 8. KARİYER GÜNLERİ VE BİLİM ŞENLİĞİ 20-21 MAYIS 2015 SPONSORLUK DOSYASI Değerli Sektör Paydaşımız, 20-21 Mayıs 2015 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi

Detaylı

1.ULUSAL ANTALYA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ AİLE SAĞLIĞI ELEMANI KATILIMLI 10 13 MART 2016 CALISTA OTEL-ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI

1.ULUSAL ANTALYA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ AİLE SAĞLIĞI ELEMANI KATILIMLI 10 13 MART 2016 CALISTA OTEL-ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI CALISTA OTEL-ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI Değerli Firma Temsilcisi, Sizleri 10-13 Mart 2016 tarihleri arasında, Calista Otel Antalya da düzenleyeceğimiz; 1.Ulusal Antalya Aile Hekimliği Kongresi ne davet

Detaylı

Sponsorluk Fırsatları...

Sponsorluk Fırsatları... Fırsatları... 26 Platin Paketi Sadece bir şirket için geçerlidir Protokol konuşmalarında 10 dakika konuşma hakkı İlgili forumda bir konuşmacı bulundurma hakkı 18 m² sergi alanı tahsisi (Sergi alanı belirleme

Detaylı

2015 YILI GENEL KURULU 29-31 MAYIS 2015 SPICE HOTEL&SPA BELEK/ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI. www.tuksiad.org

2015 YILI GENEL KURULU 29-31 MAYIS 2015 SPICE HOTEL&SPA BELEK/ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI. www.tuksiad.org SPONSORLUK DOSYASI Değerli İş Dünyası Temsilcileri, Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) uzun yıllar bir çatı altında toplanmamış kuruyemiş sanayicilerinin arasında işbirlikleri

Detaylı

SPONSORLUK TÜRLERİ VE KALEMLERİ

SPONSORLUK TÜRLERİ VE KALEMLERİ Sayın İlgili; Birliğimizin Kasım 2009 dan beri bağlı üye (affiliate member) statüsünde üyesi bulunduğu ve Mart 2012 den beri de Bağlı Üyeler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü Birleşmiş

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ETKİNLİK STANDARTLARI YÖNERGESİ

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ETKİNLİK STANDARTLARI YÖNERGESİ TÜRK TORAKS DERNEĞİ ETKİNLİK STANDARTLARI YÖNERGESİ Amaç: Türk Toraks Derneği Şubeleri, İl Temsilcilikleri, Çalışma Grupları ve diğer birimlerin her türlü tıp eğitimi ya da mesleki gelişim etkinlikleri

Detaylı

11-14 Ekim 2018 III. ULUSAL HAYVANCILIK EKONOMİSİ KONGRESİ. Venezia Palace Deluxe Resort Hotel Lara, Antaya

11-14 Ekim 2018 III. ULUSAL HAYVANCILIK EKONOMİSİ KONGRESİ. Venezia Palace Deluxe Resort Hotel Lara, Antaya 11-14 Ekim 2018 III. ULUSAL HAYVANCILIK EKONOMİSİ KONGRESİ Venezia Palace Deluxe Resort Hotel Lara, Antaya www.hayvancilikekonomisi2018.com SPONSORLUK DOSYASI Çok Kıymetli Sektör Temsilcileri, Bu yıl üçüncüsünü

Detaylı

V. FHABESAS HAYVAN BESLEME & SAĞLIĞI SEMPOZYUMU

V. FHABESAS HAYVAN BESLEME & SAĞLIĞI SEMPOZYUMU V. FHABESAS HAYVAN BESLEME & SAĞLIĞI SEMPOZYUMU 08 11 Kasım, 2012 SUENO HOTEL, Antalya TÜRKİYE SPONSORLUK VE SERGİ PROSPEKTÜSÜ Değerli Sponsorlar, Sizlerin katılım ve katkılarıyla beşincisini gerçekleştireceğimiz

Detaylı

INFORMS REVENUE MANAGEMENT & PRICING CONFERENCE - 2014 Istanbul Technical University (ITU) Macka Campus, Turkey

INFORMS REVENUE MANAGEMENT & PRICING CONFERENCE - 2014 Istanbul Technical University (ITU) Macka Campus, Turkey REVENUE MANAGEMENT & PRICING CONFERENCE - 2014 Istanbul Technical University (ITU) Macka Campus, Turkey 4-6 June 2014 SPONSORLUK DOSYASI INFORMS 2014 Gelir Yönetimi ve Fiyatlandırma Konferansı, İstanbul

Detaylı

IFWEDDING FASHION İZMİR

IFWEDDING FASHION İZMİR www.fuarizmir.com.tr IFWEDDING FASHION İZMİR TANITIM ALTERNATiFLERi DIŞ MEKAN REKLAM ALTERNATiFLERi A Fotoselli Kapı Giydirme Alınlık Ölçüsü: 380x48 cm Alınlık Yan Ölçüleri: 120x46cm Kapı Ölçüsü: 80x227cm

Detaylı

Değerli Sektör Yöneticisi

Değerli Sektör Yöneticisi Değerli Sektör Yöneticisi Günümüzde insan ve diğer canlı yaşam ortamlarında, taşıma kapasitesini aşan kullanımlar ve sonucunda ortaya çıkan çevresel sorunların çözümü kapsamında son derece önemli bir misyonu

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

DAVET Değerli Spor Bilimciler, Geleneksel hale gelen Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, önce Uludağ Üniversitesi(4), Çukurova Üniversitesi, Burdur Üniversitesi ve Van-Yüzüncü Yıl Üniversitelerinde

Detaylı

11. TÜRKİYE ECZACILIK KONGRESİ SAĞLIKTA DEĞER: SAĞLIK HERŞEYE DEĞER. Sponsorluk Dosyası

11. TÜRKİYE ECZACILIK KONGRESİ SAĞLIKTA DEĞER: SAĞLIK HERŞEYE DEĞER. Sponsorluk Dosyası 11. TÜRKİYE ECZACILIK KONGRESİ SAĞLIKTA DEĞER: SAĞLIK HERŞEYE DEĞER Sponsorluk Dosyası 2 Türk Eczacıları Birliği 1980 yılında yaptığı birinci eczacılık kongresinden bu yana, iki yılda bir mesleğin en büyük

Detaylı

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari.

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari. 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI TARIM GIDA HAYVANCILIK MAKİNE HİZMET www.mardintarimfuari.com 2. Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı 16-19 NİSAN MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI www.mardintarimfuari.com Organizasyon

Detaylı

S pons or l uk Al ternatifle r i

S pons or l uk Al ternatifle r i MARBLE BÜYÜMEYE DEVAM EDIYOR... 23-26 MART 2016 Re k l a m v e S pons or l uk Al ternatifle r i m a r b l e. i z f a s. c o m. t r Dış Mekan Reklam Alternatifleri Ana Giriş Kübik Karkas ÖZELİKLER: Ölçü:

Detaylı

9. ULUSAL ÇATI VE CEPHE KONFERANSI NDA YERİNİZİ ALIN

9. ULUSAL ÇATI VE CEPHE KONFERANSI NDA YERİNİZİ ALIN 9. ULUSAL ÇATI VE CEPHE KONFERANSI NDA YERİNİZİ ALIN Sayın İlgili, 12 Ağustos 2017 2002 den bu yana düzenlediğimiz Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu, her geçen yıl büyüyen ilgi ve katılımdan aldığı güçle

Detaylı

3. ULUSLARARASI MEDİKAL YAZILIM KONGRESİ Radisson Blu Hotel Şişli 05-07 Mayıs 2016 /İstanbul

3. ULUSLARARASI MEDİKAL YAZILIM KONGRESİ Radisson Blu Hotel Şişli 05-07 Mayıs 2016 /İstanbul 3. ULUSLARARASI MEDİKAL YAZILIM KONGRESİ Radisson Blu Hotel Şişli 05-07 Mayıs 2016 /İstanbul EDC, Diyabet Eğitim Merkezi WAME, Dünya Medikal Editörler Birliği EMAME Doğu Akdeniz Medikal Editörler Birliği

Detaylı

İnsan Kaynakları Kongresi

İnsan Kaynakları Kongresi İnsan Kaynakları Kongresi Esin Ver Tutku Yarat 14 Mayıs 2015 Ankara Sheraton Oteli İş Birliği Dosyası İnsan Kaynakları Kongresi Türkiye Kalite Derneği-KalDer, iş yaşamındaki profesyonellerin gelişim ve

Detaylı

VIAPORT MARINA, TUZLA Nisan 2019 SPONSORLUK FIRSATLARI. Organizasyon

VIAPORT MARINA, TUZLA Nisan 2019 SPONSORLUK FIRSATLARI.   Organizasyon VIAPORT MARINA, TUZLA 02-05 Nisan 2019 SPONSORLUK FIRSATLARI www.expomaritt.com Organizasyon BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

Detaylı

PLATİN SPONSOR: 40 000

PLATİN SPONSOR: 40 000 PLATİN SPONSOR: 40 000 Bu paket firmanızın etkinliğe en üst düzeyde katılımını sağlayan fiili bir ortaklıktır. Sizin tercihleriniz doğrultusunda önceden planlanmış ve onaylanmış toplantı programı. Tüm

Detaylı

10. İSTANBUL MODA KONFERANSI EKİM 2017 SPONSORLUK KATEGORİLERİ VE HAKLARI

10. İSTANBUL MODA KONFERANSI EKİM 2017 SPONSORLUK KATEGORİLERİ VE HAKLARI 11-12 EKİM 2017 SPONSORLUK KATEGORİLERİ VE HAKLARI İsim Sponsoru: 90bin 1- Şirketin logosu aşağıda geçen tüm basılı ve dijital görsellede 1. sırada ve tek başına yer alacaktır. Sahnede 2. Günün B2B Alanında

Detaylı

Hazırlık aşamasında emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz.

Hazırlık aşamasında emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Değerli Firma Temsilcileri; İzmir de birinci basamağın güçlü sesi ve birinci basamağın en büyük temsilcisi olan İzmir Aile Hekimleri Derneği, 2009 yılından beri düzenlenen Ulusal Birinci Basamak Hekimliği

Detaylı

ISAF EXCLUSIVE CONFEX HAKKINDA

ISAF EXCLUSIVE CONFEX HAKKINDA ISAF EXCLUSIVE CONFEX HAKKINDA Dünyanın dikkatini üzerine çeken, pek çok sahada önemli ve yükselen trendi ile Bölge nin ilklerine imza atmakta olan ülkemiz, yeni ve akıllı yapılanma çizgisini yukarı doğru

Detaylı

5. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı 2014: e-öğrenme

5. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı 2014: e-öğrenme 5. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı 2014: e-öğrenme 5th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2014: e-learning SPONSORLUK DOSYASI

Detaylı

17-21 EKİM 2012 MARITIM PINE BEACH RESORT

17-21 EKİM 2012 MARITIM PINE BEACH RESORT 17-21 EKİM 2012 MARITIM PINE BEACH RESORT CONVENTION CENTER BELEK / ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI KURULTAY ORGANİZASYON KOMİTESİ DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, Sağlık hizmetinin sadece Sağlık Bakanlığı veya doktorların

Detaylı

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ 12. İNSAN YÖNETİMİ ZİRVESİ Lades Olmam Çünkü MUTLULUK AKLIMDA PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi

Detaylı

UK SI RL YA SO OS N D

UK SI RL YA SO OS N D SPONSORLUK DOSYASI 2 SEMPOZYUMA DAVET Sağlık alanında enerjinin kullanımında tasarruf sağlamak ve enerji verimliliğine dikkat çekmek amacı ile 13-14 aziran 2012 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirilen

Detaylı

16.ULUSAL HASTA BİLGİLENDİRME YARIŞMASI SPONSOR DOSYASI

16.ULUSAL HASTA BİLGİLENDİRME YARIŞMASI SPONSOR DOSYASI 16.ULUSAL HASTA BİLGİLENDİRME YARIŞMASI SPONSOR DOSYASI ANKARA-2019 ULUSAL HASTA BİLGİLENDİRME YARIŞMASI NEDİR? Hasta bilgilendirme yarışması, Ankara Eczacı Odası Gençlik Komisyonu tarafından her yıl

Detaylı

DAVET YAZISI. Değerli Ka2lımcılar,

DAVET YAZISI. Değerli Ka2lımcılar, DAVET YAZISI Değerli Ka2lımcılar, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu üyesi Ege Un Sanayicileri Derneği (EUSD), Ege Bölgesinde ki; un sektörüne hizmet veren kuruluşları bir çag algnda toplayan, sürekli

Detaylı

SAYGI DEĞER FİRMA YETKİLİLERİ

SAYGI DEĞER FİRMA YETKİLİLERİ SAYGI DEĞER FİRMA YETKİLİLERİ Türk Kızılayı, AFAD, Sağlık Bakanlığı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) olarak, 1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresini 8 11 Ekim 2017 tarihinde The Green

Detaylı

Kongreyi Mardin Artuklu Üniversitesinde yapacagiz. Detaylı bilgilere www.mezopotamyatipkongresi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Kongreyi Mardin Artuklu Üniversitesinde yapacagiz. Detaylı bilgilere www.mezopotamyatipkongresi.org adresinden ulaşabilirsiniz. SPONSORLUK DOSYASI Değerli Meslektaşlar, Sizleri 15-17 Mayıs 2014 tarihlerinde Mardin de yapılacak olan VI. Mezopotamya Tıp Kongresine (VI MMC) davet etmek istiyoruz. Gelecek kongremizi uluslararası ve

Detaylı

ORGANİZASYON ve İLETİŞİM

ORGANİZASYON ve İLETİŞİM SPONSORLUK DOSYASI TOPLANTI TARİHİ VE YERİ ARUD VI. Balkan Ülkeleri Anestezi Günleri Kongresi 3-6 Nisan 2019 tarihleri arasında İzmir de Ege Üniversitesi Atatük Kültür Merkezi nde gerçekleştirilecektir.

Detaylı