KRONİK B HEPATİTİ Elimizdeki Tedaviler ve Beklentiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRONİK B HEPATİTİ Elimizdeki Tedaviler ve Beklentiler"

Transkript

1 3. İstanbul Dahiliye Klinikleri buluşması Kasım 2013 KRONİK B HEPATİTİ Elimizdeki Tedaviler ve Beklentiler Prof. Dr.Yılmaz Çakaloğlu Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Memorial Hastanesi, Şişli İstanbul 16 Kasım 2013 Cevahir Asia Hotel, İstanbul

2 Hepatit B Virusu Hepadnaviridae virus familyasına ait Karaciğer hücrelerini infekte eder ( hepatotorop ) Bilinen ve önlenebilir en önemli karsinojenlerden birisi HCV den 10, HIV den 100 kere daha bulaşıcı HDV infeksiyonu için yardımcı rolündedir. Ott, et al. J Pediatr Health Care. 1999;13: CDC. MMWR. 2003;52(RR01):1-33. Ribeiro, et al. Microbes Infect. 2002;4: NIH 11 th Report on Carcinogens, 2004.

3 Kronik HBV İnfeksiyonu Prevalansı (HBsAg sıklığı) * %4.0 Kronik infeksiyon prevalans Geçirilmiş infeksiyon prevalans Bulaşma özellikleri % 8 Yüksek 2 7% Orta derece < 2% Düşük %40 90 %16 55 %4 15 Perinatal ve erken çocukluk Erken çocukluk çağı Erişkin *TKAD adına Tözün, Özdoğan,Çakaloğlu et al 2010 AASLD

4 HBV İnfeksiyonu dünyanın sorunudur! Dünya nüfusu ~6 milyar 2 milyar insan HBV ile infekte 350 milyon kronik HBV infeksiyonlu kişi %20 40 ı siroz veya karaciğer kanserinden Ölecek!.. Dünyada HBV inf. sonucu ölüm; kişi / yıl TÜRKİYE 75 milyon 1/3 25 milyon kişi HBV ile infekte olmuş HBsAg pozitif %4 3 milyon kişi HBsAg pozitif Anti-HBs pozitif %31 Wiesrma S. Viral Hepat 2011, Cainelli et al WJG 2012

5 Normal karaciğer Kronik hepatit Siroz Hepatit B, B+D ve C viruslarının Sebep olduğu esas hastalıklar... Karaciğer kanseri

6 Hepatorenal send. Tedaviye dirençli assit SİROZ Hepatik ensefalopati KARACİĞER SİROZUNUN KOMPLİKASYONLARI Özofagus varis kanaması Hepatoselüler karsinoma Hepatik hidrotoraks Hepatopulmoner send.

7 Kronik Hepatit, Siroz ve HSK Etiyolojisinde HBV ve HCV İnfeksiyonu İTF Verileri 1104 hasta 316 hasta 124 hasta %70 HBeAg negatif kronik hepatit B Ökten ve ark 2006

8 Türkiye de Karaciğer Kanseri Sebepleri HBV+Alcohol; 5,8 HBV+HCV; 3,9 % HBV/HDV; 46,4 HCV; 16,4 HCV+Alcohol; 2,9 Alcohol; 7,2 cryptogenic; 14,5 Uzunalimoğlu O, Yurdaydin C, Cetinkaya H, Bozkaya H, Sahin T, Colakoğlu S, Tankurt E, Sarioğlu M, Ozenirler S, Akkiz H, Tözün N, Değertekin H, Okten A. Risk factors for hepatocellular carcinoma in Turkey. Dig Dis Sci 2001 May;46:

9 Türkiye de karaciğer nakli yapılan hastalarda etiyoloji-500 vaka 5.8% 7.5% 19.3% 5% 49.4% HBV HBV+D HCV Alkol PBS PSK Wilson Budd-Chiari Fulminan Atoimmun Kriptojenik Türkiye de 2012 yılında 1001 karaciğer nakli yapıldı. İstanbul, İzmir, Malatya, Ankara ve diğerleri...

10 Indications MEMORIAL HASTANESİ ; 514 karaciğer nakli

11 HBsAg HEPATİT B VİRUSU HBcAg HBeAg HBxAg HBsAg Tam virus (Dane p.) HBV DNA DNA polimeraz HBsAg ANTİKORLAR Anti-HBs Anti-HBc Anti-Hbe HDAg HDV RNA Anti-HDV Delta

12 Kronik HBV İnfeksiyonu Evreleri-Doğal seyir Immun tolerans HBeAg + HBeAg - / anti-hbe + < > < > HBV-DNA kp/ml Immun temizlik kp/ml yıl Geç replikatif faz <10 5 kp/ml Reaktivasyon fazı > kp/ml ALT Normal/ Hafif KH Orta/Ağır KH Siroz Normal/hafif KH Inaktif siroz Orta/ağır KH Siroz HBeAg ( + ) KHB Inaktif HBV inf. HBeAg ( ) KHB Mutant HBV virusu en sık genotip D ile birlikte Fattovich. Sem Liver Dis 2003

13 Kronik HBV İnfeksiyonu Evreleri-Doğal seyir Immun tolerans HBeAg +++ HBeAg + HBeAg - / anti-hbe + < > < > HBV-DNA kp/ml Immun temizlik kp/ml yıl Geç replikatif faz <10 5 kp/ml Reaktivasyon fazı > kp/ml ALT Normal/ Hafif KH Orta/Ağır KH Siroz Normal/hafif KH Inaktif siroz Orta/ağır KH Siroz HBeAg ( + ) KHB Inaktif HBV inf. HBeAg ( ) KHB Mutant HBV virusu en sık genotip D ile birlikte Fattovich. Sem Liver Dis 2003

14 HBV infeksiyonu-doğal seyir İyileşme Stabil seyir Kompanse siroz Fulminan %1 Akut Infeksiyon Kronik Hepatit siroz HSK Ölüm Kronik infeksiyon İlerleyici seyir Dekompanse Siroz-Ölüm %15-40 Yenidoğan >%90 Erişkin <%5 TEDAVİ Medikal tedavi/ Transplantasyon Yıl ERKEN TANI, DÜZENLİ TAKİP ve DOĞRU ZAMANDA DOĞRU TEDAVİ

15 HBV - Hastalığın Doğal Seyri Kronikleşme Yenidoğan >%90 Çocukluk çağı %30-40 Erişkinlerde <%5 1 Karaciğer kanseri %2-%5 / yıl Akut Infeksiyon %10-20 /5 yıl Kronik Karaciğer infeksiyon Siroz Nakli Ölüm %1 fulminan hepatit %20 / 5 yıl Kc Yetersizliği (dekompansasyon) 1. EASL CPG:Management of CHB J Hepatol 2009; 50: , 2. Fattovich G. J Hepatol 2008; 48: McMAhon BJ. Hepatology 2009; 49: S45-S55 Kronik HBV Türkiye de 1., ABD de 5. en sık kc nakli sebebi.

16 Doğal seyri etkileyen faktörler HBV viral yük Cinsiyet Bulaşma yaşı Konağın immun durumu Genotip Hastalığın ilerlemesi Viral mutasyonlar HBeAg durumu Alkol alışkanlığı HDV, HCV veya HIV ile ko-infeksiyon Fattovich. Semin Liver Dis. 2003;23: Chen, et al. JAMA. 2006;295:

17 HBV genotiplerinin dağılımı ve göçlerin etkisi göçler hasta profilini değiştirmektedir 20 Türkiye de hakim genotip D dir (%100)* F A,B,C,D A D D E D D D C Ba Bj C F A F A,B,C,D *Bozdayı et al. Arch Virol 2004

18 60% 50% 40% 30% 20% 10% HBV genotipi Tedaviye etkisi 9 RCT (3407 hasta) ve 5 retrospektif (439 hasta) A B C D 0% Total PegIFN LMV HBeAg/anti-HBe serokonversiyonu / HBV DNA negatifliği ( undetectable ) Rajendra et al. AASLD 2006

19 Kronik HBV İnfeksiyonu Doğal seyir değişken Normal Kronik HBV infeksiyonu %60-75 %25-40 Karaciğer yıllarca normal kalır Kr.hepatit Siroz > 1 milyon ölüm/yıl Son Dönem Karaciğer yetersizliği HCC EASL CPG. J Hepatol 2009

20 Kronik Hepatit B Virusu Infeksiyonu (HBsAg pozitif >6 ay) A)Inaktif HBV infeksiyonu* HBV DNA (-) veya 10 4 k/ml (<2000 IU/ml) HBeAg (-), ALT normal, FM normal, (bx: normal) B)Kronik B Hepatiti (± siroz) HBV DNA >10 4 kopya/ml (>2000 IU/ml), ALT yüksek, bx: kronik hepatit (sirotik evrede veya değil) 1) wild type; HBeAg (+) 2) precore mutant type; HBeAg (-), anti-hbe (+) *inaktif HBsAg taşıyıcı Lok ASF. AASLD 2004

21 Serum HBV DNA (k/ml) Kronik B Hepatiti (KBH): HBV DNA KBH HBeAg KBH HBeAg Inaktif HBV infeksiyonu Villeneuve JP et al. Gastroenterology Martinot Peignoux M et al. J.Hepatol Hsu et al Hepatology Mommeja-Marin H et al. Hepatology 2003

22 HBeAg negatif KBH de ALT ve HBV DNA düzeyi özellikleri Normal-yüksek değerler arası dalgalanma Hastalar ALT DNA %44.5 Yüksek değerlerde dalgalanmalar %19.5 Devamlı-hafif derecede yüksek ALT/DNA %36

23 27 Viral Replikasyonun Doğal Seyre Etkisi Reveal HBV Çalışması %36.2 %4.5 (kümülatif insidens) Karaciğer sirozu HCC Taiwan da ilaçsız olarak arası izlenen 3582 (3653*) hasta İleoje UH. Gastroenterology 2006; Chen CJ. JAMA 2006

24 Kronik B Hepatiti Tedavide Hedefler Tedavi HBsAg/anti-HBs Serokonversiyonu HBV DNA Baskılanması HBeAg/anti-HBe Serokonversiyonu Tatminkar hedef Asıl hedef HBeAg serokonversiyonu yoksa beklentileri karşılayacak hedef Zaman Kalıcı Viral Cevap (KVC): Tedavi bittikten 6 ay sonra HBV DNA negatif veya <300 k/ml, HBeAg negatif, ALT normal. EASL 2009

25 33 HBV tedavisinde dönüm noktaları NA ile hastalığın İlerlemesin ve komplikasyonları önlemesi 2 HBV viral yükü ile siroz ve HCC arasındaki İlişkinin daha net ortaya konması 7, * LVD ADV 5 ETV 6 TDF IFN 1 NA ilaçların oanaylanması-avrupa PegIFN 4 LdT 9 *HBV DNA tayin yöntemindeki ilerlemeler Zoulim et al. J Hepatol. 2008;48(Suppl 1):S2-19; 2. Lai C-L et al. N Engl J Med. 1998;339:61-8; 3. EU Summary of Product Characteristics for Zeffix (lamivudine), Feb 2007; 4. EU Summary of Product Characteristics for Pegasys (pegylated interferon alfa-2a), Jun 2007; 5. EU Summary of Product Characteristics for Hepsera (adefovir), Apr 2008; 6. Baraclude (entecavir) Summary of Product Characteristics. Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, January 2008; 7. Chen et al. JAMA. 2006;295:65-73; 8. Iloeje et al. Gastroenterology. 2006;130:678-86; 9. EU Summary of Product Characteristics for Sebivo (telbivudine), Feb 2007; 10. EU Summary of Product Characteristics for Viread (tenofovir), Feb 2007; 11. Lok AS et al. Hepatology. 2007;45:507-39

26 Kr. viral hepatit-serolojik tanı algoritmi Ön tanı KRONİK (VİRAL?) HEPATİT HBsAg* anti-hcv HBeAg Anti-HDV total HCV RNA anti-hbe -dokuda HDAg -genotip -viral yük HBV DNA -IL28B genotipi Kantitatif PCR HDV RNA PCR *anti-hbcigm negatifliği kronik HBV inf. tanısını destekler

27 Definition IASL Batts - Ludwig No Fibrosis No Fibrosis Fibrous Portal Expansion Mild Fibrosis Few Bridges or Septa Moderate Fibrosis Numerous Bridges or Septa Severe Fibrosis Cirrhosis Cirrhosis Stage 0 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Metavir F0 F1 F2 F3 F4 Goodman ZD. J Hepatol 2007; 47:

28 Karaciğer biyopsisi rutin değil, gerekli durumlarda yapılacak pahalı ve invazif bir işlemdir TKAD yönetim kurulu toplantısı-yeni Delhi / 2005

29 Tedavi Kararı İçin Gerekenler Kronik B Hepatiti Tedavi Kararı İçin HBV DNA kantitatif HBeAg/anti-HBe ALT düzeyi Histoloji / Noninvazif? IFN (PegIFN alfa-2a or alfa-2b) Nucleoz(t)id analogları

30 İlaçlar Peg IFN Nucleos(t)id Analogları -lamivudin -adefovir -entecavir -tenofovir -telbivudin Avantajları Tedavi süresinin belirli olması Tedavi sonrası cevabın daha kalıcı olması HBsAg kaybı (%10) İlaç direnci olmaması Oral kullanım Çok az yan etki Virus replikasyonunun kuvvetle bloke olması Geniş indikasyon alanı Potent ilaçlara direnç gelişme riski minimum/yok Dezavantajları İnjeksiyon Sık yan etkiler HBV genotipi Her vakada kullanılamama İlaç direnci Süresiz kullanım HBsAg kaybının daha az olması Multirezistan viruslar Maliyet

31 Activation of lymphocytes

32 PegIFN Kimlerde İlk Tedavi? 46 Genç (<50 yaş) Komorbiditeleri olmayan, yan etkilere dayanabilecek İlerde hamile kalmak isteyen kadın HCV ve/veya HDV ile koinfeksiyon Başlangıçta HBV DNA <10 7 IU / ml ALT >3 X NÜS Biyopsi A2 Biyopsi ciddi kc hastalığı/presirotik* Gençlerde HBeAg + / - aktif hastalık EASL 2009 *Buster et al. Hepatology 2007

33 Kronik B hepatiti PegIFN tedavisi HBeAg pozitif hastalar-genotip ve KVC Buster et al Gastroenterology 2009

34 Long-term results of Peg IFN-alfa treatment in chronic hepatitis B 25% 20% PegIFN 2a HBeAg-negative PegIFN 2b HBeAg-positive 15% 10% 5% 0% SR LT-R HBsAg loss SR and LT-R: sustained response and long-term response; HBV DNA<400 c/ml HBsAg loss or seroconversion is high in initial responders (30%) and in Genotype A patients (59% vs 11% in other genotypes) * Marcellin et al. Gastroenterology 2009 *Buster EHCJ, Flink HJ, Cakaloglu Y, et al. Gastroenterology 2008

35 Good candidate for PEG-IFN treatment if predicted sustained response probability is about 30%. Buster et al Gastroenterology 2009

36 HBeAg (-) Kronik B Hepatitinde pegifn alfa tedavisi-prediktif faktörler 102 hasta - 12.haftada HBsAg azalması (IU/ml) Hayır N=54 (%53) Evet N:48 %47) HBV DNA Azalması (k/ml) <2log 2log N=20 (%20) N=34 (%33) <2log 2log N=20 (%20) N=28(%27) Kalıcı Viral Cevap Şansı %0 %24 %25 %39 Rijckborst V, Hansen BE, Cakaloglu Y, et al. Hepatology Aug;52(2): doi: /hep

37 Fig. 3 Source: Journal of Hepatology 2007; 46:45-52 (DOI: /j.jhep )

38 Fig. 4 Source: Journal of Hepatology 2007; 46:45-52 (DOI: /j.jhep )

39 Hastalığın ilerlemesi LMV tedavisine cevap ve direnç gelişmesi ile yakından ilgilidir Hastalığı ilerleyen hastalar (%) Plasebo (N=215) M204I/V mutasyonları (N=209, %49) Wild-type (N=221) 21% 15 13% % Randomizasyon sonrası aylar Liaw Y-F. Semin Liver Dis 2005; 25:40 47

40 HBV-Uzun süreli LMV tedavisi ve HSK riski 872 LMV alan, 699 kontrol hastası ( ) Kompanse sirozlu hastalarda (6.1±4.3 yıl takip) HSK oranı HSK insidensi LMV-SVS %5.0 %0.95 LMV-kırılma %12.0 %2.18 LMV-direnç %19.4 %5.26 Kontrol %25 %4.20 Kronik hepatitli ve dekompanse sirozlu hastalarda LMV tedavisinin yararı yok... Eun JR et al J Hepatol 2010

41 Fig. 2 Child A Siroz hastaları %25 %19.4 %12 %5 Source: Journal of Hepatology 2010; 53: (DOI: /j.jhep ) Copyright 2010 European Association for the Study of the Liver Terms and Conditions

42 HBeAg pozitif kronik B hepatiti tedavisinde mevcut ilaçlarla başarı* 80% PegIFN LAM ADV ETV LtD TDF 60% 40% 20% 0% HBe serokonversiyonu "Undetectable" HBV DNA Normal ALT *Bir yıllık tedavi sonuçları EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B. J Hepatol 50(2009), doi: /j.jhep

43 HBeAg negatif kronik B hepatiti tedavisinde mevcut ilaçlarla başarı* PegIFN LAM ADV ETV LtD TDF 100% 80% 60% 40% 20% 0% "Undetectable" HBV DNA Normal ALT *Bir yıllık tedavi sonuçları EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B. J Hepatol 50(2009), doi: /j.jhep

44 HBeAg-Pozitif KBH de Tedavi İndikasyonları AASLD 2009 [1] US Algoritm 2008 [2] EASL 2009 [3] HBV DNA, IU/mL > 20,000 > 20,000 2,000 ALT, x ULN* > 2 > 1 > 1 Hastalık evre/grade (biyopsi) İlk tedavi *Persistan (> 3-6 ay).. TDF, ETV, pegifn Orta/ciddi nekroinflamasyon (A2) ve/veya anlamlı fibrozis (F2) ETV, TDF, pegifn HBV DNA, ALT ve histolojik kriterlerin hepsi karşılanmalıdır TASL 2007/9 ETV, TDF, pegifn Değilse; hastanın yaşı, genel sağlık durumu ve hastalığı ile ilgili bilgiler ışığında bireysel bazda tedavi veya takip önerilir 1. Lok A, et al. Hepatology. 2009;50: Keeffe EB, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2008;6: EASL HBV Guidelines. J Hepatology. 2009;50:

45 HBeAg-Negatif KBH de Tedavi İndikasyonları AASLD 2009 [1] US Algoritm 2008 [2] EASL 2009 [3] HBV DNA, IU/mL > 2000 > ALT, x ULN* 1 - > 2 > 1 > 1 Hastalık evre/grade (biyopsi) İlk tedavi *Persistan (> 3-6 ay). TDF, ETV, pegifn Orta/ciddi nekroinflamasyon (A2) ve/veya anlamlı fibrozis (F2) ETV, TDF, pegifn TASL 2007/9 ETV, TDF, pegifn HBV DNA, ALT ve histolojik kriterlerin hepsi karşılanmalıdır Değilse; hastanın yaşı, genel sağlık durumu ve hastalığı ile ilgili bilgiler ışığındanda bireysel bazda tedavi veya takip önerilir 1. Lok A, et al. Hepatology. 2009;50: Keeffe EB, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2008;6: EASL HBV Guidelines. Journal of Hepatology. 2009;50:

46 HBeAg Pozitif/Negatif KBH de Tedavi İndikasyonları SGK/SUT HBV DNA >2000 IU/ml AASLD 2009 [1] US Algoritm 2008 [2] EASL 2009 [3] HBV DNA, IU/mL > 2000 > Ishak skorlamasına göre Erişkin: F2 veya HAI 6,ALT>nüs ALT, x ULN* 1 - > 2 > 1 > 1 Tedavi kararı için Hastalık 2-18 yaş: evre/grade F2 veya HAI Orta/ciddi nekroinflamasyon biyopsi (A2) gereklidir (biyopsi) 4,ALT>2xnüs ve/veya anlamlı fibrozis (F2) İlk tedavi *Persistan (> 3-6 ay). Karaciğer sirozu TDF, ETV, pegifn (kompanse/dekompanse) -HBsAg pozitif -HBV DNA pozitif ise Tedaviya başlanır. ETV, TDF tercih edilmelidir. ETV, TDF, pegifn HBV DNA, ALT ve histolojik kriterlerin hepsi karşılanmalıdır ETV, TDF, pegifn PegIFN ile tedavi <50 yaş ALT>2xnüs HBV DNA düzeyi Değilse; hastanın yaşı, genel sağlık durumu ve hastalığı ile ilgili bilgiler ışığındanda bireysel bazda tedavi HBeAg veya (-) takip : <2x10 önerilir 6 IU/ml HBeAg (+) : <2x10 8 IU/ml 1. Lok A, et al. Hepatology. 2009;50: Keeffe EB, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2008;6: EASL HBV Guidelines. Journal of Hepatology. 2009;50:

47 66 SGK/SUT Türkiye kurallarına göre; HBV DNA <10 7 k/ml (2x10 6 IU/ml) Lamivudine / Telbivudine ilk tercih edilecek ilaçlar 24. Haftada HBV DNA <50 IU/ml ise Lamivudine veya telbivudine ile devam HBV DNA >50 IU/ml ise; -antiviral cevap yetersiliği -direnç gelişmesi ihtimali Tenofovir DF tedavisine geçilmelidir.

48 24.Haftadaki antiviral etkinlik ile 2 yıl sonundaki viral direnç arasındaki ilişki HBeAg Pozitif HBeAg Negatif Telbivudine Lamivudine n = haftada serum HBV DNA düzeyi

49 EASL Klavuzu 2009 KARACİĞER SİROZU KOMPANSE DEKOMPANSE İyi seçilmiş Kompanse sirozda pegifn alfa Tedavisi Yapılabilir. HBV DNA (+) ALT N / Y TEDAVİ: ETV, TDF ilk tercih

50 Naif kronik B hepatitli hastalarda HBV direnci kümülatif oranları 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% LAM ADV ETV LtD TDF EASL CPG Management of chronic hepatitis B. J Hepatol 2009 Y ı l l a r

51 HBV DNA <300 kopya/ml olan hasta oranları (%) ETV 5-yıl klinik çalışma sonuçları HBeAg (+) hastalarda HBV DNA baskılanması ETV-022 Yıi 1 Yıl 1 Yıl 2 83% ETV-022/901 Yıl 3 Yıl 4 89% 91% Yıl 5 94% 67% 60 55% n = 236/354 80/ / /131 98/108 88/94 In the randomised controlled study (ETV-022), patients received 0.5mg ETV. In the 901 rollover study, patients received 1mg ETV. 1 Five patients who remained on treatment at the Year 5 visit had missing PCR values (NC=M) 1. Adapted from Chang TT et al. Hepatology 2010;51:

52 HBV DNA düzeyi saptanan hasta oranı. <300 kopya/ml (%) ETV HBV DNA baskılama verileri: HBeAg ( ) hastalar ETV-027 ETV % 83% 93% 94% 91% 95% Tedavisiz >60 gün 59% 20 4% 0 Dozlama Sonu Başlangıç 12.hft 24.hft 48.hft 72.hft 96.hft 144.hft n 93/99 4/99 56/95 79/95 84/90 72/77 67/74 54/57 Randomize kontrollü çalışmada (ETV-027), hastalar 0.5mg ETV aldılar. 901 devam çalışmasında, hastalar 1mg ETV aldılar haftada ETV-901 vizitinde tedaviye halen devam eden 10 hastanın PCR örnekleri eksikti Adaptasyon: Shouval D, ve diğ. AASLD Poster [Erişim Ağu.2011].

53 HBV DNA saptanabilir hastaların oranı <400 kopya/ml (%) Adaptasyon: Hea.cote E ve diğ. 61st AASLD Poster 477. Adres [ErişimAug.2011] TDF 4-yıllık klinik HBV DNA baskılama* verisi: HBeAg(+) hastalar Tedavi Dönemi Analizi 99% 96% TDF-TDF ADV-TDF n= Randomize Çift kör 72. haftada/72.haftadan sonra, HBV DNA düzeylerinin 400 kopya/ml olduğu doğrulanan hastalar, sabit dozlu bir kombinasyon tableti ile tedavilerine emtrisitabin (FTC) eklenmeye elverişli bulundular. 39 hasta FTC eklenmesine elverişli bulundu; 34'ü ekleme yaptı, 5'i yapmadı *HBV DNA <400 kopya/ml Çalışma haftaları Açık etiketli TDF Çizim FTC eklenen ve HBV DNA düzeyleri 192. haftada <400 kopya/ml olan 19 hastayı içermektedir

54 HBV DNA düzeyi saptanan hasta oranı. <400 kopya/ml (%) TDF 4-yıllık klinik HBV DNA baskılama* verisi: HBeAg( ) hastalar Tedavi Dönemi Analizi TDF-TDF ADV-TDF 100% 99% n= Randomize Çift kör *HBV DNA <400 kopya/ml 72. haftada/72.haftadan sonra, HBV DNA düzeylerinin 400 kopya/ml olduğu doğrulanan hastalar, sabit dozlu bir kombinasyon tableti ile tedavilerine emtrisitabin (FTC) eklenmeye elverişli bulundular. Elverişli 12 hastadan dördü FTC ekledi, sekizi eklemedi; TDF'ye devam eden bu sekiz hastadan 6'sı 192. haftada <400 kopya/ml oldu Çalışma haftaları Açık etiketli TDF 192. haftada, çizim FTC ekleyen HBV DNA <400 kopya/ml olan iki hastayı içermektedir Adaptasyon: Marcellin P ve diğ. 61st AASLD Poster 476. Adres [ErişimMar.2011]

55 Hastalar (n) Uzun süreli ETV tedavisinde Ishak fibroz skorunda iyileşme 60 Ishak fibroz skoru n=57 50 Eksik Başlangıç 48. hafta Uzun süreli 7 yıla kadar (aralık: 3 7 yıl) ortalama süre: 280 hafta 1 * * Randomize kontrollü çalışmalarda, hastalar 0.5 mg ETV aldılar. 901 devam çalışmasında, hastalar 1 mg ETV aldılar. Tedavi rejimine ilişkin daha fazla bilgi için lütfen SmPC'ye başvurun Adaptasyon: Chang T-T, ve diğ. Hepatology 2010;52: Baraclude (entecavir) SmPC May 2011.

56 Hastaların sayısı % TDF: Başlangıç ve 5 yılın sonundaki Ishak Fibrozis Skorları Karşılaştırılması 100% n=10 n=126 n=79 n=37 n=19 n=77 90% 80% İyileşme Değişiklik yok Kötüleşme 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Başlangıç Ishak Fibrozis Skorları 5. Yıl sonunda 348 (%71) Hastada ikinci biyopsi Sirozlu hastaların %74 ünde (71/96) fibroziste gerileme Ishak F 4) sağlanmıştır. Marcellin, P, et al AASLD, Poster #1375. Marcellin, P, et al. AASLD 2011; Oral #238.

57 HBsAg Kaybı Tenofovir 120. hafta 172. hafta 144. hafta Gish R, et al. Hepatology 2006;44(Suppl.1):558A(Abstract 992), and oral presentation at AASLD Marcellin P. AASLD Heathcote J-E, et al., AASLD 2009; Poster #483. Heathcote J, et al., AASLD 2008; Oral Presentation #

58 Serum kreatinin (mmol/l) ETV ve diğer NA ilaçları alan hastalarda, serum kreatinin seviyelerinde başlangıca göre olan minimal değişimler N=381; Ortalama tedavi süresi: 18 ay Toplam LVD ETV LVD - herhangi bir zamandaki ADV - herhangi bir zamandaki ADV ADV+LVD TDF LVD+TDF AVT nin başı AVT nin son zaman noktası ADV ye maruz bırakılan hastalarda serum kreatinin düzeyleri başlangıca göre %34 arttı,kreatinin düzeyleri diğer tedavilerler %10 dan fazla değişmedi (LVD, ETV, TDF) Deterding K, ve diğ. 46. EASL 2011, Berlin, Germany. Poster 366. J Hepatol;54 (suppl 1): S1 S594.

59 HBV Resistance Mutations Terminal protein Spacer Pol/RT RNaseH GVGLSPFLLA YMDD 845 a.a. I(G) II(F) A B C D E LAM resistance rtl80v/i rtv173l rtm204v/i/s rtl180m ADV resistance rta181t/v rtn236t rtl233v? ETV resistance rtl180m rtm204v/i rtt184s/a/i/l rts202g/c rtm250i/v LdT resistance rtl80v/i rtl180m rtm204i Allen MI, et al. Hepatology. 1998;27: Qi X, et al. J Hepatol. 2004;40(suppl 1): Tenney D, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2004;48: Telbivudine product insert. Lai CL, et al. Gastroenterology. 2005;129: Schildgen O, et al. N Engl J Med. 2006;354:

60 Baraclude direnci için birden çok mütasyon gerekir = Dirence karşı yüksek genetik bariyer 1 Daha önce tedavi görmemiş hastalarda dirence yol açan mütasyonlar LVD 2,4 LdT 3,4 M204V/I veya L180M M204I +/- L80I/V Vahşi tip virüs LVD-dirençli virüs LdT-dirençli virüs ADV-dirençli virüs ETV-dirençli virüs ADV 4,5 N236T veya A181T/V ETV 4,6 M204V/I + L180M + [T184G veya S202I/G veya M250V] TDF 7 TDF direnci? 1. Zoulim F, ve diğ. Viral Hepat 2007;14 Suppl 1: Zeffix (lamivudine) SmPC Nov Sebivo (telbivudine) SmPC September Zoulim F & Locarnini S. Gastroenterology 2009;137: Hepsera (adefovir) SmPC June Baraclude (entecavir) SmPC May Viread (tenofovir) SmPC July 2011.

61 Genotypic resistance precedes clinical breakthrough ALT Breakthrough HBV DNA Viral Breakthrough >1 log 10 Clinicalbiochemical effects Lower limit of detection of HBV DNA by PCR LiPA RLFP Direct sequencing Genotypic resistance Lok ASF & McMahon BJ. AASLD practice guidelines. Chronic hepatitis B: Update Available at [Accessed Aug. 2011]

62 Sık rastlanan HBV varyantlarında çapraz direnç EASL Guidelines. Journal of Hepatology 2009;50: HBV varyantları Lamivudin Telbivudin Entekavir Adefovir Tenofovir Vahşi tip virüs S S S S S M204l R R I S S L180M +M204V R R I S S A181T/V I S S R S N236T S S S R I L180M + M204V/I ± I169T± V173L ± M250V L180M + M204V/I ± T184G ± S202I/G R R R S S R R R S S R = dirençli; S = duyarlı; I = orta derecede duyarlı

63 Sık rastlanan HBV varyantlarında çapraz direnç EASL Guidelines. Journal of Hepatology 2009;50: HBV varyantları Lamivudin Telbivudin Entekavir Adefovir Tenofovir Vahşi tip virüs S S S S S M204l R R I S S L180M +M204V R R I S S A181T/V I S S R S N236T S S S R I L180M + M204V/I ± I169T± V173L ± M250V L180M + M204V/I ± T184G ± S202I/G R R R S S R R R S S R = dirençli; S = duyarlı; I = orta derecede duyarlı

64 Viral hepatit tedavisinde gelecek! 1990 lı yıllar DIŞLANMA KRİTERLERİ BİYOPSİ TEDAVİ BAŞARISI İNDİKASYON 2000+

65

66 Önce zarar verme!... Fırst do not harm... Primum Non Necere

67 Göğe uzanan eller. Kanlıca da Erguvan Ağacı. N.Tözün 2007

KRONİK B HEPATİTİ Elimizdeki Tedaviler ve Beklentiler

KRONİK B HEPATİTİ Elimizdeki Tedaviler ve Beklentiler 3. İstanbul Dahiliye Klinikleri buluşması 15-16 Kasım 2013 KRONİK B HEPATİTİ Elimizdeki Tedaviler ve Beklentiler Prof. Dr.Yılmaz Çakaloğlu Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Memorial Hastanesi, Şişli İstanbul

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Prof. Dr. Reşat Özaras İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon AD. rozaras@yahoo.com Genel Bakış HBV Enfeksiyonunda Neredeyiz? Eradikasyon

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Hepatit B ve İnsan 16. yy, Kore de Joseon Hanedanlığı ndan bir çocuk mumyası HBV genotip C2 3.000-100.000 yıl öncesine ait,

Detaylı

KRONİK HEPATİT B DE GÜNCEL TEDAVİ. Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

KRONİK HEPATİT B DE GÜNCEL TEDAVİ. Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı KRONİK HEPATİT B DE GÜNCEL TEDAVİ Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı SUNUM PLANI: Genel Bilgiler Tedavide 2012 EASL Önerileri Tedavide kullanılan

Detaylı

Kronik Hepatit B de Lamivudin ve Telbivudin. Dr. Şükran Köse

Kronik Hepatit B de Lamivudin ve Telbivudin. Dr. Şükran Köse Kronik Hepatit B de Lamivudin ve Telbivudin Dr. Şükran Köse Mart 2013 Kronik Hepatit B Kronik hepatit B (KHB) karaciğer ilişkili morbidite ve mortaliteye yol açan önemli bir halk sağlığı sorunu Dünyada

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Güncel Durum

Kronik Hepatit B Tedavisinde Güncel Durum Kronik Hepatit B Tedavisinde Güncel Durum Dr.Tansu Yamazhan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji İZMİR İçerik Neden başaramıyoruz? Yeni etkili ilaç? Yeni tedavi

Detaylı

E. Ediz Tütüncü XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 26 Mart 2015, Antalya

E. Ediz Tütüncü XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 26 Mart 2015, Antalya E. Ediz Tütüncü XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 26 Mart 2015, Antalya 2009 SUT rasyoneli Etkin viral baskılanma Direncin klinik sonuçları/optimal direnç profili Etkinlik

Detaylı

Uz. Dr. Ali ASAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Uz. Dr. Ali ASAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Uz. Dr. Ali ASAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği HBV Tedavisinin Gelişimi LVD ADV ETV TDF 1992 2002 2007 1999 2003 2005 2008 IFN PegIFN

Detaylı

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı?

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Hepatit Akademisi 2015: Temel Bilgiler 22-25.01.2015, Kolin Otel, Çanakkale Sunum

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ Prof. Hakan Bozkaya II. Hepatoloji Okulu, Antalya 2008 HBV DNA Düzeyi ve Prognoz Survival distribution function 1.00 0.96 0.92 0.88 0.84 0.80 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sağkalım

Detaylı

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD.

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. Kasım-1999 HK 41 yaş, erkek Öğretmen Gaziantep Yakınması: Yok Bir yıl önce tesadüfen HBsAg

Detaylı

KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı HBV Epidemiyolojisi Dünya nüfusunun üçte biri (>2 milyar) seropozitif (geçirilmiş/kronik

Detaylı

Lamivudine dirençli Kr. B hepatitli hastada Tedavi. Prof. Dr. Selim Gürel Uludağ Ün.Tıp Fak. Gastroenteroloji B.D.

Lamivudine dirençli Kr. B hepatitli hastada Tedavi. Prof. Dr. Selim Gürel Uludağ Ün.Tıp Fak. Gastroenteroloji B.D. Lamivudine dirençli Kr. B hepatitli hastada Tedavi Prof. Dr. Selim Gürel Uludağ Ün.Tıp Fak. Gastroenteroloji B.D. VAKA: A.M.,1972 doğumlu (34 yaşında), erkek hasta, 2-2-1999 da ilk olarak HBsAg pozitif

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi Uz. Dr. Eyüp Arslan Vaka N.T, 68 Y, Erkek, Batman 10.11.1999 yılında HBs Ag pozitifliği DM ve diyabetik nefropati 15 yıldır DM, oral anti-diyabetik BUN;

Detaylı

Olgu sunumları ile KRONİK HEPATİT B 14. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU, VHÇG, Mersin, 2015

Olgu sunumları ile KRONİK HEPATİT B 14. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU, VHÇG, Mersin, 2015 Olgu sunumları ile KRONİK HEPATİT B 14. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU, VHÇG, Mersin, 2015 Doç.Dr. Elif Şahin Horasan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik hepatit B Tüm

Detaylı

Dr. Hüseyin Tarakçı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Hüseyin Tarakçı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Hüseyin Tarakçı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 18.04.2013 OLGU Y.A. 35 yaş Erkek Tekstil sektöründe işçi Nikah işlemleri sırasında HBsAg (+) (Kasım 2008) İlk başvuru: 16.01.2009 Özgeçmiş:

Detaylı

HEPATİT B İNFEKSİYONU. Dr. Bilgehan Aygen

HEPATİT B İNFEKSİYONU. Dr. Bilgehan Aygen HEPATİT B İNFEKSİYONU Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon y Hastalıkları Anabilim Dalı KAYSERİ Hepatit B virusu Kor protein HBc DNA DNA polimeraz

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU Kronik Viral Hepatitler Sporadik Enfeksiyon ENDER HBV HCV HDV Ulusal Aşılama Programı Erişkinlerin Sorunu HFV, HGV,

Detaylı

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA 07.09.2013 Viral Hepatitler Tarihsel Bakış İnfeksiyoz (Fekal oral bulaşan) A E Enterik yolla

Detaylı

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı?

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Giriş HBsAg Pozitifliği Kronik Hepatit

Detaylı

HBsAg düzeyi ve kür kavramı. Prof. Dr. Hakan Bozkaya Memorial Hastanesi Ankara Gastroenteroloji Bölümü

HBsAg düzeyi ve kür kavramı. Prof. Dr. Hakan Bozkaya Memorial Hastanesi Ankara Gastroenteroloji Bölümü HBsAg düzeyi ve kür kavramı Prof. Dr. Hakan Bozkaya Memorial Hastanesi Ankara Gastroenteroloji Bölümü Viroloji Cornberg M, J Hepatol 2017 Viroloji İntegrasyonla integrant kaynaklı HBsAg üretimi integrasyon

Detaylı

Çoklu nükleoz(t)id analoğuna dirençli kronik hepatit B olgusu

Çoklu nükleoz(t)id analoğuna dirençli kronik hepatit B olgusu Çoklu nükleoz(t)id analoğuna dirençli kronik hepatit B olgusu Doç. Dr. Murat Sayan Kocaeli Üniv., Tıp Fakültesi, Merkez Laboratuvarı, PCR Ünitesi Viral Hepatit Kampı 28 Şubat 2 Mart, Abant/Bolu Kronik

Detaylı

KRONİK HEPATİT B ve LAMİVUDİNE PRİMER DİRENÇ Dr. Bilgehan Aygen

KRONİK HEPATİT B ve LAMİVUDİNE PRİMER DİRENÇ Dr. Bilgehan Aygen KRONİK HEPATİT B ve LAMİVUDİNE PRİMER DİRENÇ Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri KHB infeksiyonu Değerlendirme Kür

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Özer Yıldırım D¹, Mıstık R², Kazak E², Ağca H³, Heper Y², Yılmaz E², Akalın H² 1 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı

Uzun Süreli Hepatit B Tedavisinde Amaçlar ve Kazanımlar

Uzun Süreli Hepatit B Tedavisinde Amaçlar ve Kazanımlar Uzun Süreli Hepatit B Tedavisinde Amaçlar ve Kazanımlar Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu Memorial Şişli Hastanesi Gastroenteroloji-Hepatoloji Bölümü 32. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 26 Kasım 2015, BMS Uydu

Detaylı

Kronik Hepatit B: Tanı ve Tedavi

Kronik Hepatit B: Tanı ve Tedavi Kronik Hepatit B: Tanı ve Tedavi Dr. Orhan Yıldız Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri Dünyada en sık ölüme neden olan 10 enfeksiyon

Detaylı

Dirençli (Zor) Olgularda Hepatit B Tedavisi. Doç.Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Dicle Üniversitesi

Dirençli (Zor) Olgularda Hepatit B Tedavisi. Doç.Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Dicle Üniversitesi Dirençli (Zor) Olgularda Hepatit B Tedavisi Doç.Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Dicle Üniversitesi ZOR VİRÜS Dirençli (HBV) Virüs Etkili Viral Baskılama Asıl Amaç Tam olmayan viral baskılama istenmeyen uzun-dönem

Detaylı

Kronik Delta Hepatiti Tanı ve Tedavi

Kronik Delta Hepatiti Tanı ve Tedavi HDV-Viroloji Kronik Delta Hepatiti Tanı ve Tedavi HDV defektif bir RNA virusu RNA genomu ve HDAg ile bunu kuşatan HBsAg den oluşmuş kılıfa sahip (36-43 nm) Sadece karaciğerde replike olur HDV nin yüzeyel

Detaylı

KHB OLGU SUNUMLARI Dr. Bilgehan Aygen

KHB OLGU SUNUMLARI Dr. Bilgehan Aygen KHB OLGU SUNUMLARI Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri KHB infeksiyonu Değerlendirme Kür Laboratuvar Tedavi Takip

Detaylı

Kronik Hepatit B tedavisinde HBsAg klirensinin önemi

Kronik Hepatit B tedavisinde HBsAg klirensinin önemi Kronik Hepatit B tedavisinde HBsAg klirensinin önemi Prof. Dr. Hasan ÖZKAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı HBV İmmun Cevabı Çift Tarafı Keskin Kılıç 2 1. Efektif immun cevap

Detaylı

Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Delta Ag Anti HD Ig M ve G HDV RNA Real time PZR qhbsag 49 yaşında erkek hasta, doktor Annesi ve dört

Detaylı

Olgu Yaşında Erkek hasta Genel Cerrahide operasyon geçiriyor Önceki yıllarda damariçi uyuşturucu kullanımı öyküsü var Preop istenen tetkiklerde

Olgu Yaşında Erkek hasta Genel Cerrahide operasyon geçiriyor Önceki yıllarda damariçi uyuşturucu kullanımı öyküsü var Preop istenen tetkiklerde Yunus Gürbüz Olgu 1 55 Yaşında Erkek hasta Genel Cerrahide operasyon geçiriyor Önceki yıllarda damariçi uyuşturucu kullanımı öyküsü var Preop istenen tetkiklerde Anti-HCV pozitif HCV RNA 324 600 IU/mL

Detaylı

Kronik Hepatit B nin Komplikasyonlarını Önlemede Mevcut Tedaviler Yeterli

Kronik Hepatit B nin Komplikasyonlarını Önlemede Mevcut Tedaviler Yeterli Kronik Hepatit B nin Komplikasyonlarını Önlemede Mevcut Tedaviler Yeterli Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Neler konuşulacak? Hepatit

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE. Dr. Nebahat DİKİCİ Bursa Çekirge Devlet Hastanesi

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE. Dr. Nebahat DİKİCİ Bursa Çekirge Devlet Hastanesi KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE Dr. Nebahat DİKİCİ Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Kimleri tedavi edelim? HBeAg Negatif EASL HBV-DNA > 2000 IU/ml ALT Normalin 1 kat ve üstü KC hastalığının şiddeti Orta-ciddi

Detaylı

KRONİK HEPATİT B. Tedavide Güncel Durum

KRONİK HEPATİT B. Tedavide Güncel Durum KRONİK HEPATİT B Tedavide Güncel Durum Dr. Süda TEKİN Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü 2 Neler konuşulacak? Tedavinin amacı Rehberler Tedavi seçenekleri

Detaylı

HBV İNFEKSİYONU Mediko- Sosyal Sorunlar İçin Tıbbi Çözümler

HBV İNFEKSİYONU Mediko- Sosyal Sorunlar İçin Tıbbi Çözümler HBV İNFEKSİYONU Mediko- Sosyal Sorunlar İçin Tıbbi Çözümler Prof.Dr.Yılmaz Çakaloğlu Türk Karaciğer Vakfı Başkanı 7 Kasım 2012 Point Hotel, İstanbul Hepatit B Virusu Hepadnaviridae virus familyasına ait

Detaylı

Kronik Hepatit B de İnterferonlar

Kronik Hepatit B de İnterferonlar Kronik Hepatit B de İnterferonlar Dr.Saadet Yazıcı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tedavinin başarısı Tedavinin Amacı Biyokimyasal iyileşme (ALT normalizasyonu) Virusun

Detaylı

Karaciğer Transplantasyonu Olgularında Hepatit B Tedavisi

Karaciğer Transplantasyonu Olgularında Hepatit B Tedavisi Karaciğer Transplantasyonu Olgularında Hepatit B Tedavisi Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD BUHASDER 2017: 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri 1-5.11.2017, Hilton Dalaman

Detaylı

KRONİK HEPATİT B OLGUSU

KRONİK HEPATİT B OLGUSU KRONİK HEPATİT B OLGUSU DR DURU MISTANOĞLU ÖZATAĞ KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ABD OLGU 44 yaşında, kadın 2014 yılında eşi akut hepatit

Detaylı

Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Epidemiyoloji Kronik Hepatit B (HBV) ve Hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonları dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunudur.

Detaylı

OLGU SUNUMU. Nesrin Türker

OLGU SUNUMU. Nesrin Türker OLGU SUNUMU Nesrin Türker HBV Primer olarak hepatositleri tutan Hepadnaviridae ailesinin üyesi, en az 10 genotip (A, B, C, D, K) Ülkemizde en yaygın genotip D Dünyada yaklaşık 500 milyon kişi HBV ile infekte

Detaylı

HBV İnfeksiyonunda cccdna Oluşumu ve Tedaviyle Regülasyonu. Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HBV İnfeksiyonunda cccdna Oluşumu ve Tedaviyle Regülasyonu. Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi HBV İnfeksiyonunda cccdna Oluşumu ve Tedaviyle Regülasyonu Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sunum İçeriği Hepatit B virüsünün yapısı ve yaşam döngüsü cccdna oluşumu ve düzenlenmesi

Detaylı

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HDV 1700 nükleotidden oluşmaktadır Delta Ag S (22 kda) 195 aminoasit L (24 kda) 214 aminoasit Delta Ag ni 4 ayrı

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR?

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 07.09.2013, UVHS, Güral Sapanca Otel, Sakarya Kronik böbrek hastası

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE GÜNCEL DURUM

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE GÜNCEL DURUM ANKEM Derg 2011;25(Ek 2):234-237 KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE GÜNCEL DURUM Tansu YAMAZHAN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR tansu.yamazhan@ege.edu.tr

Detaylı

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr Lok AS, et al. Hepatology.

Detaylı

GEBELİK ve HEPATİT B. Dr.Nazlım AKTUĞ DEMİR

GEBELİK ve HEPATİT B. Dr.Nazlım AKTUĞ DEMİR GEBELİK ve HEPATİT B Dr.Nazlım AKTUĞ DEMİR Gebelerde HBsAg Pozitiflik Oranı Gebelikte HBsAg pozitiflik oranı % 0.6- %5.8 Margarikte L at all. Management of Hepatitis B Infection in Pregnancy Clinical Obstetrıcs

Detaylı

HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ

HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ Prof.Dr. Celal Ayaz Dicle Üniversitesi Tıp fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim dalı DİYARBAKIR KLİNİK HDV'NİN

Detaylı

DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ

DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ %20 semptomatik %1 akut karaciğer yetmezliği İstirahat Alkol kısıtlaması Dengeli beslenme Narkotik, hipnotik ajanlardan kaçınma Antiviral kullanımı,

Detaylı

TÜRKİYE HEPATİT B YOL HARİTASI Hepatit B Çalışma Grubu Sunumu

TÜRKİYE HEPATİT B YOL HARİTASI Hepatit B Çalışma Grubu Sunumu TÜRKİYE HEPATİT B YOL HARİTASI Hepatit B Çalışma Grubu Sunumu Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı 22 Ekim 2012, Ankara 22 Ekim 2012, Ankara Hepatit B Virusu Hepadnaviridae

Detaylı

Kronik Viral Hepatitler

Kronik Viral Hepatitler Kronik Viral Hepatitler Dr. M. Bülent Ertuğrul Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kronik Viral Hepatitler HBV HDV HCV HEV?? Kronik HBV

Detaylı

KRONİK VİRAL HEPATİTLER

KRONİK VİRAL HEPATİTLER KRONİK VİRAL HEPATİTLER Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri Kronik viral hepatit Viruslara bağlı olarak ortaya çıkan

Detaylı

Özel Konakta Viral Hepatitler: «Gebelik» Dr. Berivan Tunca Kızıltepe Devlet Hastanesi

Özel Konakta Viral Hepatitler: «Gebelik» Dr. Berivan Tunca Kızıltepe Devlet Hastanesi Özel Konakta Viral Hepatitler: «Gebelik» Dr. Berivan Tunca Kızıltepe Devlet Hastanesi 1 Gebelik & HBV Gebeler ve HBV infeksiyonu birkaç biçimde karşımıza çıkıyor; Kr. HBV infeksiyonlu kadın hamile kalabilir

Detaylı

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya Akut Hepatit C Tedavisi Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya HCV DSÖ verilerine göre tüm dünya nüfusunun %3 ü (yaklaşık 170 milyon kişi) HCV ile infekte. İnsidans;

Detaylı

HCV/HBV Koinfeksiyonu. Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

HCV/HBV Koinfeksiyonu. Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği HCV/HBV Koinfeksiyonu 1 Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 2 OLGU E.T. 40 yaş Erkek İşe giriş muayenesinde HBsAg

Detaylı

Kronik Viral Enfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi İzlemi

Kronik Viral Enfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi İzlemi Kronik Viral Enfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi İzlemi Viral hepatitler: Klinisyen gözüyle Ulus Akarca 2nci Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 12 Kasım 2013 Belek-ANTALYA Viral Hepatitler ve Laboratuvar

Detaylı

HBV de Direnç ve Türkiye Sonuçları. Doç. Dr. Murat Sayan Kocaeli Üniv. Araşt. ve Uyg. Hast., Merkez Lab., PCR Birim Sorumlusu Öğr. Üyesi.

HBV de Direnç ve Türkiye Sonuçları. Doç. Dr. Murat Sayan Kocaeli Üniv. Araşt. ve Uyg. Hast., Merkez Lab., PCR Birim Sorumlusu Öğr. Üyesi. HBV de Direnç ve Türkiye Sonuçları. Doç. Dr. Murat Sayan Kocaeli Üniv. Araşt. ve Uyg. Hast., Merkez Lab., PCR Birim Sorumlusu Öğr. Üyesi. 1. L-Nucleoside lamivudin (LAM) emtrisitabin (FTC) telbivudin (LdT)

Detaylı

Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit B Reaktivasyonu Ayrımı. Dr. Şafak Kaya SBÜ Gazi Yaşargil SUAM Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit B Reaktivasyonu Ayrımı. Dr. Şafak Kaya SBÜ Gazi Yaşargil SUAM Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit B Reaktivasyonu Ayrımı Dr. Şafak Kaya SBÜ Gazi Yaşargil SUAM Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji HBV Neden Önemli? Dünyada yaklaşık 400 milyon kişi HBV ile

Detaylı

HBV-HCV TRANSPLANTASYON. Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

HBV-HCV TRANSPLANTASYON. Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HBV-HCV TRANSPLANTASYON Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HBV infeksiyonu ve HD HBV infeksiyonu insidansı agresif aşılama politikaları ile azalmıştır A.B.D: %1 seropozitif HBV TÜRKİYE: %3.9-4.8

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

İmmünosüpresyon ve HBV Reaktivasyonu. Prof.Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Gastroenteroloji B.D.

İmmünosüpresyon ve HBV Reaktivasyonu. Prof.Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Gastroenteroloji B.D. İmmünosüpresyon ve HBV Reaktivasyonu Prof.Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Gastroenteroloji B.D. Kronik HBV Enfeksiyonunun Doğal Seyri İmmuntolerans HBV DNA İmmun Klirens İmmun Kontrol (Nonreplikatif)

Detaylı

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği *FG, *38 yaşında, bayan *İlk başvuru tarihi: Kasım 2010 *7 ay önce saptanan HBsAg pozitifliği

Detaylı

HBe Ag (+) olgu sunumu. Dr. Fatma SIRMATEL AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Bolu

HBe Ag (+) olgu sunumu. Dr. Fatma SIRMATEL AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Bolu HBe Ag (+) olgu sunumu Dr. Fatma SIRMATEL AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Bolu Eşinde HBs Ag(+) ve kronik HBV tanısı alıyor. Taramada kendisinde HBs Ag (+) bulunuyor. 2007: Hasta 2 yıllık evli 21 yaşında

Detaylı

KRONİK HBV ENFEKSİYONLU HASTA TAKİBİNDE KANTİTATİF HBSAG TİTRESİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KRONİK HBV ENFEKSİYONLU HASTA TAKİBİNDE KANTİTATİF HBSAG TİTRESİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KRONİK HBV ENFEKSİYONLU HASTA TAKİBİNDE KANTİTATİF HBSAG TİTRESİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ergenekon KARAGÖZ, Vedat TURHAN, Alpaslan TANOĞLU, M.Burak SELEK, Asım ÜLÇAY, Hakan ERDEM, Ayşe BATIREL

Detaylı

SPOR ve HEPATİT SORUNU Sporcuların Hepatitten Korunması ve Tedavisi

SPOR ve HEPATİT SORUNU Sporcuların Hepatitten Korunması ve Tedavisi SPOR ve HEPATİT SORUNU Sporcuların Hepatitten Korunması ve Tedavisi Prof.Dr.Yılmaz Çakaloğlu Türk Karaciğer Vakfı Başkanı 1.Ulusal Sosyal Yönleri ile Hepatit Sempozyumu 8 Kasım 2013 İstanbul Üniversitesi

Detaylı

HBV-DİRENÇLİ HASTA YÖNETİMİ

HBV-DİRENÇLİ HASTA YÖNETİMİ HBV-DİRENÇLİ HASTA YÖNETİMİ Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri Oral antiviraller 1998 2002 2005 2006 2008 LAM ADV

Detaylı

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR?

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Dr. Bahar ÖRMEN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Kronik Hepatitlerde Tedavinin

Detaylı

GEBELERDE KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ. Doç. Dr. Sabahattin Ocak Mustafa Kemal Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD

GEBELERDE KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ. Doç. Dr. Sabahattin Ocak Mustafa Kemal Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD GEBELERDE KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ Doç. Dr. Sabahattin Ocak Mustafa Kemal Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD Dünyada 350-400 milyon insan hepatit B virüsü ile enfektedir Dünyadaki kadınların yaklaşık

Detaylı

Persistan ALT Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hepatit B (KHB) Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesinde HBV DNA Seviyesi Ne Kadar Önemli?

Persistan ALT Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hepatit B (KHB) Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesinde HBV DNA Seviyesi Ne Kadar Önemli? Persistan ALT Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hepatit B (KHB) Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesinde HBV DNA Seviyesi Ne Kadar Önemli? Dr.Ercan YENİLMEZ GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı

KRONİK HEPATİT B Adefovir Entekavir Tenofovir

KRONİK HEPATİT B Adefovir Entekavir Tenofovir KRONİK HEPATİT B Adefovir Entekavir Tenofovir Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Antalya 2013 Hekimlerin ve hastaların gereksinimleri hangi noktada çakışmaktadır? KHB tedavisinin hedefi hastalığın siroza, dekompanse

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI

KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI Yrd. Doç. Dr. Nefise Öztoprak Dünyada karaciğerle ilişkili morbidite ve mortalitenin en önemli sebeplerinden biri kronik hepatit B dir (KHB). KHB li hastalar tedavi

Detaylı

Gebelikte Tespit Edilen HBV İnfeksiyonunda Yaklaşım

Gebelikte Tespit Edilen HBV İnfeksiyonunda Yaklaşım Gebelikte Tespit Edilen HBV İnfeksiyonunda Yaklaşım Dr. Celal AYAZ Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı /DİYARBAKIR Annede kronik hepatit B mevcut

Detaylı

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Near East University Faculty of Medicine Infectious Diseases and Clinical Microbiology HCV tarihçesi 1989 Hepatitis C (HCV) genomu

Detaylı

Olgularla Hepatit B tedavisi. Uz.Dr. Alpay Arı İzmir Bozyaka Eğitim ve araştırma Hastanesi

Olgularla Hepatit B tedavisi. Uz.Dr. Alpay Arı İzmir Bozyaka Eğitim ve araştırma Hastanesi Olgularla Hepatit B tedavisi Uz.Dr. Alpay Arı İzmir Bozyaka Eğitim ve araştırma Hastanesi Sunum içeriği Hepatit B tedavisi Ulusal ve uluslar arası kılavuzlar S.U.T sorunları Olgular Sorunlu olgu gurubu

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Kronik Hepatit B de Antiviral Direnç ve Klinik Yönetimi Prof.Dr. Orhan YILDIZ

Kronik Hepatit B de Antiviral Direnç ve Klinik Yönetimi Prof.Dr. Orhan YILDIZ Kronik Hepatit B de Antiviral Direnç ve Klinik Yönetimi Prof.Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr HBV

Detaylı

GEBELERDE HEPATİT B YÖNETİMİ PROF. DR. MUSTAFA KEMAL ÇELEN 2015 KLİMİK/ANTALYA

GEBELERDE HEPATİT B YÖNETİMİ PROF. DR. MUSTAFA KEMAL ÇELEN 2015 KLİMİK/ANTALYA GEBELERDE HEPATİT B YÖNETİMİ PROF. DR. MUSTAFA KEMAL ÇELEN 2015 KLİMİK/ANTALYA Doğurganlık çağında HBV infeksiyonu Gebe kalmayı düşünen KHB li kadınlar OAV tedavi altında gebe kalan kadınlar Yüksek HBV-DNA

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit Aktivasyonunun Ayrımı Neden AHB ve KHB-A karışır? Neden AHB ve KHB-A

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi. Prof. Dr. Ramazan İdilman. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Kronik Hepatit B Tedavisi. Prof. Dr. Ramazan İdilman. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı Kronik Hepatit B Tedavisi Prof. Dr. Ramazan İdilman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı ABSTRACT Hepatitis B virus remains a major cause of liver-related morbidity and mortality

Detaylı

HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ *

HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ * HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ * Emel Aslan, Reşit Mıstık, Esra Kazak, Selim Giray Nak, Güher Göral Uludağ Ü Tıp Fakültesi *Uludağ Ü Bilimsel

Detaylı

HEPATİT DELTA Epidemiyoloji ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır

HEPATİT DELTA Epidemiyoloji ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HEPATİT DELTA Epidemiyoloji ve Tedavi Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HCV KÜR. HBV UFUKTA KÜR HIV UZAKTADA OLSA KÜR HDV?????? HDV 1700 nükleotidden oluşmaktadır Delta Ag S (22 kda) 195 aminoasit

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi

Kronik Hepatit B Tedavisi HBV Tedavisinde Dönüm Noktaları Kronik Hepatit B Tedavisi 1992 * NA ile hastalığın İlerlemesi ve komplikasyonların önlenmesi 2 HBV viral yükü ile siroz ve HCC arasındaki İlişkinin daha net ortaya konması

Detaylı

IL28B genotip tayini kronik hepatit B hastalarında oral antiviral tedavi cevabını öngörmede kullanılabilir mi?

IL28B genotip tayini kronik hepatit B hastalarında oral antiviral tedavi cevabını öngörmede kullanılabilir mi? IL28B genotip tayini kronik hepatit B hastalarında oral antiviral tedavi cevabını öngörmede kullanılabilir mi? Sıla Akhan, Aynur Aynıoğlu, Elif Sargın Altunok, Murat Sayan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Viral Hepatitler. Hepatit A Virus. Viral Hepatitler- Tarihsel Bakış. Hepatit Tipleri. Hepatit A Klinik Özellikler

Viral Hepatitler. Hepatit A Virus. Viral Hepatitler- Tarihsel Bakış. Hepatit Tipleri. Hepatit A Klinik Özellikler Viral Hepatitler- Tarihsel Bakış Viral Hepatitler İnfeksiyöz Viral hepatitler A NANB E Enterik yolla geçen Dr. Ömer Şentürk Serum B D C F, G, TTV,? diğerleri Parenteral yolla geçen Hepatit Tipleri A B

Detaylı

Antiviral Direnç Analizlerinde Yeni Yaklaşımlar

Antiviral Direnç Analizlerinde Yeni Yaklaşımlar Antiviral Direnç Analizlerinde Yeni Yaklaşımlar Doç. Dr. Murat Sayan Kocaeli Üniv. Hast. PCR Birim Sorumlusu Öğr. Üyesi. E-posta: sayanmurat@hotmail.com Tel: 0533 6479020 7-8 Eylül 2013, Sapanca. Kronik

Detaylı

Panel 1 sunular KRON K HEPAT TTE GÜNCEL TEDAV Yöneten: Hakan LEBLEB C O LU. Hepatit B virüsde antiviral direnç sorunu Hakan LEBLEB C O LU

Panel 1 sunular KRON K HEPAT TTE GÜNCEL TEDAV Yöneten: Hakan LEBLEB C O LU. Hepatit B virüsde antiviral direnç sorunu Hakan LEBLEB C O LU ANKEM Derg 28;22(Ek 2):7-6 Panel sunular KRON K HEPAT TTE GÜNCEL TEDAV -28 Yöneten: Hakan LEBLEB C O LU Hepatit B virüsde antiviral direnç sorunu Hakan LEBLEB C O LU Kronik hepatit B de güncel tedavi Mustafa

Detaylı

Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa

Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa Olgunun asıl sahibi olan kişi Dr. Derya KETEN Necip Fazıl Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Ziya Kuruüzüm. DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

OLGU SUNUMU. Dr. Ziya Kuruüzüm. DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU SUNUMU Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD VHÇG, Hepatit Kampı, Bolu, 01.03.2014 Olgu MŞ, 58 yaş, erkek, emekli Rutin yapılan tetkikler sırasında anti-hcv pozitif

Detaylı

İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ

İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ Hematolojik malignitesi olan hastalarda KC disfonksiyonu kemoterapinin sık görülen ve önemli bir komplikasyonu! Major

Detaylı

HCV - Dekmpanse Karaciğer Sirozunda Antiviral Tedavi

HCV - Dekmpanse Karaciğer Sirozunda Antiviral Tedavi HCV - Dekmpanse Karaciğer Sirozunda Antiviral Tedavi Prof.Dr.Yılmaz Çakaloğlu Istanbul Memorial Hastanesi Gastroenteroloji-Hepatoloji Bölüm Başkanı Organ Nakli Bölümü Hepatoloji Sorumlusu TKAD 3.HEPATOLOJİ

Detaylı

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1990 yılı 1 Şubat 2003 Sayı : 25011 11 Şubat 2004, Sayı: 25370 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (

Detaylı

Kronik Hepatit B de Dünden Bugüne Değişenler (Yeni Kılavuzlarla Yaklaşım) Prof. Dr. Üner KAYABAŞ Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kronik Hepatit B de Dünden Bugüne Değişenler (Yeni Kılavuzlarla Yaklaşım) Prof. Dr. Üner KAYABAŞ Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik Hepatit B de Dünden Bugüne Değişenler (Yeni Kılavuzlarla Yaklaşım) Prof. Dr. Üner KAYABAŞ Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi HBV'nin doğal seyri EASL 2017 CPG HBV, J Hepatol 2017

Detaylı

KRONİK HBV DE YENİLİKLER

KRONİK HBV DE YENİLİKLER KRONİK HBV DE YENİLİKLER Prof.Dr. Mustafa Kemal ÇELEN KLİMİK DİYARBAKIR TOPLANTISI Kronik Hepatit B Aşılama amacına ulaştı mı? Ülkemizde epidemiyolojik değişimler oldu mu? KHB hastalarının dermografik

Detaylı

KRONİK HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA İNTERFERON KULLANIMI

KRONİK HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA İNTERFERON KULLANIMI KRONİK HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA İNTERFERON KULLANIMI Doç. Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Afyonkarahisar. Kimleri tedavi edelim?

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Asıl Dr. Alpay alt başlık ARIstilini düzenlemek için tıklatın İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ

HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ Kimler olası hepatit B enfeksiyonu yönünden incelenmelidir? Yüksek ve orta endemisiteye sahip bölgelerde doğan ve bu bölgelerden evlat edinilen kişiler, HBsAg pozitif

Detaylı

Hepatit B Virus İnfeksiyonu İle Savaşımda Ülke Kaynaklarının Ekonomik Kullanımı #

Hepatit B Virus İnfeksiyonu İle Savaşımda Ülke Kaynaklarının Ekonomik Kullanımı # Araştırma Hepatit B Virus İnfeksiyonu İle Savaşımda Ülke Kaynaklarının Ekonomik Kullanımı # Selma TOSUN 1, Mehmet Semih AYHAN 2, Bingül İSBİR 3 1 Manisa Devlet Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon

Detaylı

Kronik Hepatit B'li Genç Hastalara Karaciğer Biyopsisi Hemen Yapılmalı mı?

Kronik Hepatit B'li Genç Hastalara Karaciğer Biyopsisi Hemen Yapılmalı mı? Kronik Hepatit B'li Genç Hastalara Karaciğer Biyopsisi Hemen Yapılmalı mı? Dr. Ferit Kuşcu ÇÜTF, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Giriş Du nyada yaklaşık 2 milyar kişinin

Detaylı

Hepatit Delta Virüs infeksiyonunun klinik, tanı ve tedavisi

Hepatit Delta Virüs infeksiyonunun klinik, tanı ve tedavisi Hepatit Delta Virüs infeksiyonunun klinik, tanı ve tedavisi Prof.Dr. Celal Ayaz Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı DİYARBAKIR Hepatit D Virüs

Detaylı