Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 48, Haziran 2017, s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 48, Haziran 2017, s"

Transkript

1 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 48, Haziran 2017, s Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date Arş. Gör. Makbulenur BEKAR Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Prof. Dr. Cengiz ACAR Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü BAL ORMANLARI İÇİN ÖNEMLİ OLAN BİTKİLERİN TRABZON BÖLGESİNDE İNCELENMESİ Öz Artan yapılaşma ve beraberinde gelen aşırı kentleşme ile azalan yeşil alanlar arasındaki dengenin kurulmasını ve doğru yeşil alan planlamasını günümüzde gerekli kılmaktadır. Kentlerin potansiyellerinin korunup planlanabilmesi için sürdürülebilir yaklaşımlar gerçekleştirilmektedir. Ormanlar ise bu planlamanın en önemli parçasıdır. Bal ormanları ise, ekonomik, ekolojik ve aynı zamanda estetik değeri olan ormanlar arasındadır. bu ormanların ekosisteme kattığı ekolojik ve sürdürülebilir desteklerinin yanı sıra renk, biçim, form, doku, çizgi ve çiçeklenme etkisi gibi görsel peyzaj değerleri de dikkat çekmektedir. Aynı zamanda bu bitkilerin kültürel karakteri temsil kabiliyetleri ve özgün olma düzeyleri karakteristik özellikleri arasındadır. Ülkemiz, gerek sahip olduğu çok farklı iklim ve toprak çeşitliliği sayesinde gerekse Akdeniz, Avrupa-Sibirya, İran-Turan gibi üç farklı bitki alanının kesişme noktasında bulunması nedeniyle dünyada benzerine nadiren rastlanır bir bitki çeşitliliğine sahiptir. Yapılan bu çalışmaya konu olan Trabzon, zengin bitki çeşitliliği ve orman alanları ile Türkiye nin önemli kentleri arasındadır. Bal ormanı potansiyelini düşündüğümüzde ise zengin bitki örtüsü bal ağaçlarının yetişebilmesi için önemli bir potansiyel bölgedir. Acer platanoides, Aesculus hippocastanum, Centaurea triumfettii, Cirsium arvense, Crataegus orientalis, Diplotaxis tenuifolia, Vicia sativa, Elaeagnus angustifolia, Epilobium angustifolium, Marrubium astracanicum, Robinia pseudoacacia, Rosa canina, Echium italicum ise Trabzon da yetişebilen

2 doğal, bal potansiyeli olan ve aynı zamanda sundukları peyzaj değerleri açısından dikkat çekici taksonlardan bazılarıdır. Yapılan bu çalışmada, literatür ve gözlem çalışmaları doğrultusunda ülkemizde doğal olarak yetişebilen orman ağaçları ve orman altı florasına örnek taksonlar verilip Trabzon için peyzaj değeri vurgulanacaktır. Anahtar kelimeler: bal ormanları, peyzaj değeri, Trabzon INVESTIGATION OF IMPORTANT PLANTS FOR HONEY FORESTS IN TRABZON REGION Abstract Today, it is necessary to establish the balance between increasing construction and decreasing green areas with overcoming urbanization and correct green area planning. Sustainable approaches are being implemented to ensure that the potentials of cities are preserved and planned. Forests are the most important part of this planning. "Honey forests" are among the forests that are economical, ecological and also aesthetic value. The ecological and sustainable support of these forests in the ecosystem, as well as visual landscape values such as color, shape, form, texture, line and flowering effect, are noteworthy. At the same time, cultural characteristics of these plants and their originality are characteristic features. Due to the very different climate and soil diversity of our country, our country has a plant variety that is rarely seen in the world due to the intersection of three different plant areas such as Mediterranean, Europe-Siberia, Iran-Turan. Trabzon, which is the subject of this study, is among the important cities of Turkey with its rich plant diversity and forest areas. We think of the honey forest potential of Trabzon, it is an important potential area for the growth of rich planted honey trees. Acer platanoides, Aesculus hippocastanum, Centaurea triumfettii, Cirsium arvense, Crataegus orientalis, Diplotaxis tenuifolia, Vicia sativa, Elaeagnus angustifolia, Epilobium angustifolium, Marrubium astracanicum, Robinia pseudoacacia, Rosa canina, Echium italicum are some of the remarkable taxa in terms of landscaping values. In this study, in the direction of literature and observational studies, we will give examples of forest trees and sub-forested taxa which naturally grow in our country and emphasize the landscape value for Trabzon. 436 Keywords: honey forests, landscape value, Trabzon 1. GİRİŞ Günümüzde ekonomik, siyasal ve teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan artan yapılaşma, azalan yeşil alan ve beraberinde gelen ekolojik problemler özellikle kentsel ve kırsal alanlarda yaşamını sürdüren insanlar için büyük sorunlara sebep olmaktadır. Aynı zamanda hızlı kentleşme ve yapılan yanlış uygulamalarla, kentlerin tarihi dokularını kaybetmeye başladığı görülmektedir (Bekar vd, 2016). Bu sorunlar, kent içerisindeki yeşil alanların azalıp, kent yakın çevresi ve kırsal bölgelerde orman alanlarının yok olmasıyla, insanlar üzerinde yarattığı psikolojik baskılar ile daha da görünür hale gelmiştir. Bu sorunlardan dolayı insanlar doğal alan arayışına girip, artan bir yeşil alan isteğine yönelmişlerdir. Bu istekler zamanla turizm hareketlerine ve turizm türlerine yönelişi sağlamıştır. Bu yönelişler günümüzde kırsal peyzaj ve orman ürün-

3 leri gibi kavramlar ile karşımıza çıkmaktadır. Bu kavramların gerçekleştirilebilmesi için en önemli potansiyel alanlar ormanlardır. Ortak değerlerimiz olan ormanların, sürdürülebilir planlama anlayışı ve insanların ormanlardan beklediği değerleri göz önünde bulundurarak yönetilmesi ve tasarlanması günümüz çağdaş ormancılığının amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda verimli olmayan ormanların verimli hale getirilmesi sonucunda kendilerinden beklenen ekonomik, ekolojik ve sosyal fonksiyonları daha iyi yerine getirebilmesi sağlanabilecektir (BOEP 2013). Bu istekler kapsamında, orman kaynaklarının ürettiği odun hammaddesinin dışında kalan, ve çoğunlukla hizmet ya da koruma yönü ağır basan, su kalitesini arttırma, karbon tutma, toprak koruma, flora-fauna ve biyolojik çeşitliliği koruma, rekreasyon imkanları sağlama ve estetik kaygılara olan talebin artmıştır ve bu yöndeki bilinçlenmeler, multi-fonksiyonel faydalanma ilkesinin ormancılığa girmesine neden olmuştur (Özkan ve Akbulut 2014). Bu bağlamda, sürdürülebilir tasarım anlayışları ile orman alanlarının planlanması gerekmektedir. Günümüzde orman alanlarının planlanması için birçok proje ve uygulama çalışmalarında bulunulmaktadır. Bu planlar kapsamında ülkemizin en önemli sorunlarından olan ormanların kent ile entegrasyonunu sağlayabilmek en önemli hedefler arasındadır. Bu kapsamda karşımıza çıkan bal ormanları ve arıcılık günümüzün önemli sürdürülebilir ormancılık anlayışlarından bir tanesi olmaktadır. Arıcılık, arılar sayesinde yöredeki ana nektar akışı döneminde, doğada var olan bitkisel kaynaklardan nektar, polen ve propolis toplayıp bunları en ekonomik şekilde değişik arı ürünlerine dönüştürülmesini gerçekleştirmektedir (Sıralı ve Deveci 2002). Ülkemiz, gerek sahip olduğu çok farklı iklim ve toprak çeşitliliği sayesinde gerekse Akdeniz, Avrupa-Sibirya, İran-Turan gibi üç farklı bitki alanının kesişme noktasında bulunması nedeniyle dünyada benzerine nadiren rastlanır bir bitki çeşitliliğine sahiptir. Dünya arıcılık faaliyetlerinde Türkiye, ilk sıralarda yer almakla birlikte, dünyada ballı bitki tür ve çeşitlerinin %75 nin Türkiye de bulunması büyük bir doğal zenginliktir (BOEP 2013). Fakat ülkemiz kovan varlığı bakımından ilk sıralarda olmasına rağmen bal üretim verimliliğine göre çoğu ülkenin gerisinde kalmaktadır (Güngör ve Ayhan 2016). Oysa ormanlarda arıcılığın yapılması; ekonomik, ekolojik ve sosyal sonuçlarının yanında ormancılığımızın geleceği açısından da çok önemli rolü bulunmaktadır (BOEP 2013). Tüm bu potansiyeller ve faydalarının doğrultusunda, orman alanlarında arıcılık faaliyetlerinin akılcı bir şekilde yapılması, başta erozyon önleme ve biyolojik çeşitliliğin devamlılığı olmak üzere yöre halkının kalkındırılması ve bölge ekonomisinin gelişimi açısından birçok ekolojik, sosyal ve ekonomik yarar sağlayacaktır. Türkiye nin sahip olduğu orman kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde, koruma-kullanma ilkesi doğrultusunda çağdaş bir anlayışla planlanma çalışmalarında odun hammaddesi üretim ekseni genişletilerek arıcılık çalışmaları gibi birçok fonksiyon da planlama aşamasında dikkate alınmalıdır (Güngör ve Ayhan 2016). Bal Ormanları İçin Önemli Olan Bitkilerin Trabzon Bölgesinde İncelenmesi konulu bu çalışmada, bal üretim imkânı sağlayan bitkiler peyzaj değeri açısından incelenecektir. Yapılan bu çalışmalar doğrultusunda, Trabzon ilinin bölgedeki ve ülkedeki önemi esas alınacaktır. Elde edilen ekolojik, ekonomik ve estetik bulgular çerçevesinde yöre ve ülke faaliyetleri açısından önemli peyzaj değeri olan ballı bitki önerilerinde bulunacaktır. Bu öneriler sayesinde yapılacak olan bal ormanı projelerinde yöre ormancılığına ve arıcılığına katkı sağlanırken, sahip olduğu peyzaj değeri açısından estetik, ekolojik ve ekonomik değeri olan bal ormanları oluşturulacağı umulmaktadır. 437

4 2. ARI, ARICILIK ve ORMAN İLİŞKİSİ Arılar; Hymenoptera (Zar kanatlılar) takımında, Apidae familyasının Apis cinsini oluşturan böceklerdir. Yeryüzünde kadar tanımlanmış arı türü bulunmaktadır. Balarısı (Apis mellifera) dışındaki türler yabanarıları olarak bilinmektedir. Ancak Apis mellifera dışında yeryüzünde 10 civarında daha balarısı türü mevcuttur ve bunlar Uzak Doğu ülkelerinde bulunmaktadırlar. Ülkemizin iklim koşulları, topografik yapısı ve yeryüzündeki konumu bitki örtüsünü ve buna bağlı olarak diğer canlıları çeşitli ve bol kıldığı gibi, arı faunasının da çok zengin olmasına imkân sağlamaktadır (BOEP 2013). En genel tanımıyla ise arı, bir böcek türüdür. Zar kanatlılar takımının üyeleridirler. Zar kanatlıların özelliği; içinde enine ve boyuna damarcıklar bulunan ve iki çift saydam zar şeklinde kanatlarının olmasıdır. Vücutları yumuşak yapıdaki yoğun bir kıl örtüsüyle kaplıdır (HBÜOP 2012). Bal; bal arıları tarafından nektar (çiçek balı) ve bal çiçeğinden (salgı balı) üretilen bir gıdadır. Ülkemizde salgı balı olarak Çam balı, çiçek balı olarak ise; daha fazla kestane, ıhlamur, orman gülü (deli bal), kekik, narenciye, pamuk ve ayçiçeği balları üretilmektedir. Bal ihracatının neredeyse tamamını oluşturan çam balı ile kestane, ıhlamur, orman gülü ballarının tümü, yayla ve kekik ballarının ise büyük kısmı ormanlardan üretilmektedir (HBÜOP 2012). Balarısı da dâhil olmak üzere, arıların direkt yararları kültür bitkilerinde tozlaşmayı gerçekleştirmelerinin ötesinde, belki de en önemli işlevleri, doğada çeşitli yabani bitkilerin tozlaşmasını yapabilmesine imkân sağlamalarıdır. Ayrıca arılar, birçok bitki türünün soylarını devam ettirmelerine, yeryüzüne yayılmalarının sağlanmasına ve bu bitkilerle topluluk oluşturan diğer bitkilerin de idamelerine yardımcı olmaktadırlar. Bununla birlikte arılar bitkilerin gıda, barınak, yuva yapma yeri olarak kullanan değişik gruplara mensup binlerce hayvanın yaşamlarını sürdürmelerine olanak hazırlarlar. Sağladığı tüm bu yararların biyolojik çeşitliliğin devamını sağlarken, erozyonun önlenmesi, yaban hayatın devamlılığı, biyolojik çeşitliliğin korunması gibi, özellikle ülkemiz için hayati önem arz eden bir işlevi çoğu kez insanoğlunun haberi olmadan yerine getirmektedirler (Özbek 2002; YBÜOP 2006). Eckert (1993), Bal arısının 11,3 km mesafeye kadar gidebildiğini ancak 800 m ye kadar olan uzaklıkta yoğun olarak çalıştığını belirlemektedir. Peer (1955), bal arısının başarılı çalıştığı azami mesafeyi 5 6 km olarak vermekte ve çoğunlukla 4 km de yoğunlaştığını vurgularken, Lecomte (1960) (YBÜOP 2006 dan alınmıştır), balarısının mecbur kalmadıkça 600 m.den daha uzaklara gitmeme eğiliminde olduğunu kaydetmektedir (HBÜOP, 2012) ÇALIŞMA ALANI ve YÖNTEM Çalışma alanı Çalışmanın ana materyalini oluşturan, Trabzon zengin bitki örtüsü ve çeşitliliği ile ülkemizin oldukça önemli kentleri arasındadır. Yazları serin ve kışları ılık, her mevsim yağışlı geçen Trabzon oldukça gür bitki örtüsüne sahiptir. Kentin bu potansiyelleri doğrultusunda; sahip olduğu peyzaj değerleri, yörenin doğal ve kültürel karakterini temsil kabiliyetleri, tercih yoğunlukları, özgün olma düzeyleri gibi faktörler göz önüne bulundurularak önerilerde bulunmuştur. Yaklaşık genel alanı 388ha olan Trabzon un 192ha orman alanı bulunmaktadır (OGM 2017). Bu orman alanlarının ha alanı Şalpazarı nda olmakla birlikte, ha alan ile onu Akçaabat ve ha ile Tonya izlemektedir (OGM 2017b). Bu kadar zengin bir floristik alana sahip olan Trabzon, sürdürülebilir orman planlamalarında ülkemizin önemli potansiyelleri arasındadır Çalışma alanını, Trabzon kenti farklı yapı ve karakterdeki orman alanlarına uygun potansiyel bölgeler oluşturmaktadır (Şekil 1).

5 Yöntem Şekil 1.Trabzon haritası Araştırmada inceleme, gözlem, literatür çalışması, analiz ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Çalışma konusuyla ve alanla ilgili daha önceden yapılmış çeşitli kaynaklardan literatür taranmıştır. Çalışmanın sonunda elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda Trabzon un peyzaj nitelikleri, bu peyzajlara bağlı olarak yapılabilecek bal ormanları için, bu değerlere uygun bitki önerilerinde bulunmuştur. Bu bitkilerin, Trabzon da yetişebilen doğal bitkilerimizden renk, biçim, form, doku, çizgi, koku ve çiçeklenme etkisi gibi görsel peyzaj değerlerinin yanında doğal ve kültürel karakterini temsil kabiliyetleri, tercih yoğunlukları, özgün olma düzeyleri araştırılmıştır (Şekil 2). Tüm bu elde edilen veriler ışığında bal ormanlarına işlevsel ve estetik kullanım önerileri sunulmuştur BULGULAR Şekil 2. Bal potansiyeli olan bitkilerin seçim kriterleri Trabzon un genel özellikleri Batıdan Giresun, Güneyden Gümüşhane ve Bayburt illeri, güneydoğudan Erzurum, doğudan Rize ile çevrili olan Trabzon Karadeniz Bölgesi'nde Doğu Karadeniz Bölümü sınırları içerisinde bulunmaktadır (Şekil 1). Trabzon ilinin Karadeniz'e paralel olan kıyı güzergâhı yaklaşık 135 km kadardır (Doğanay 2005). Dağların kıyıya paralel uzandığı Doğu Karadeniz Bölgesi kıyı güzergâhında kıyıları fazla girintili çıkıntılı olmamakla birlikte, bir iki yer dışında yüksek ve hemen her yerde falezli kıyı özelliği gösterir. Kıyıda, özellikle Hopa Sarp arasında falezlerin yüksekliği metreden fazladır (Güçlü 2010).

6 Morfolojik özellikleri Trabzon, ilinin en temel yeryüzü şekilleri; güney bölümünde yer alan su çizgisi boyunca Doğu- Batı doğrultusunda uzanan dağlık alanlardır. Bu alanların ana akarsuyun kolları arasına ve Kuzeye doğru sokulan ve gittikçe alçalan tepelik sahalar ile mevcut yapının oluşmasını sağlayan önemli dış etmenlerdir. Bunlar etmenler, Solaklı, Yomra, Değirmendere, Sera, Kalenima, Foldere gibi akarsuların oluşturduğu vadiler ve deltalardır (URL-3) (Şekil 3). Şekil 3.Trabzon morfolojik özellikleri (Google earth) İklim özellikleri Genel olarak, ilde Karadeniz iklimi hâkimdir (URL-2). Trabzon iklim özelliği olarak Doğu Anadolu Bölgesinin karasal iklimi ile Karadeniz Bölgesinin nemli iklimi arasında bir geçiş özelliği niteliğindedir. Bölgede genellikle yaz ayları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlı geçer. Özellikle dağlarının kıyıya paralel uzanmasından dolayı kuzey ve güney yamaçlarda belirgin iklim farklılıkları görülmektedir (Kadıoğlu, Y., 2006; Acar vd, 2016). Senelik yağış miktarı 730 mm ile 1680 mm arasında değişir ve merkez ilçede yıllık ortalama 3 gün kar yağar ve 7 günü karla kalır. Senenin 140 günü yağışlı geçer (URL-1). Aynı zamanda Trabzon iklimi karadan ve denizden gelen meltem rüzgârlarının kuzey ve güney yönlü olan rüzgârların etkisi altına girmekle birlikte deniz kıyısına yakın olan yerlerde güney ve güneybatıdan esen rüzgârların etkisine daha çok rastlanmaktadır (URL-2). Ortalama sıcaklığın en yüksek olduğu ay Ağustos olurken, Ocak ayı sıcaklığın en düşük olduğu aydır. Ortalama yağışlı gün sayısı Ocak ayı ve güneşlenme süresi 7.1 ile en yüksek ay Haziran olmaktadır (MGM 2017) (Şekil 4). 440 Doğal bitki örtüsü özellikleri Şekil 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon istatistikleri Doğu Karadeniz Bölgesinde Melet ırmağından doğuya doğru uzanan kıyı kesimi ile m. arasında yayılış gösteren, nemcil ağaç ve ağaççık türlerinden oluşan orman formasyonu Kolşik flora olarak adlandırılan floristik özellik hâkimdir. Bu flora alanı, Kafkas dağlarının güney

7 yamaçları boyunca da devam etmektedir. Kolşik flora, m den sonra özelliğini kaybeder ve yerini karışık ile iğne yapraklı ormanlara bırakır. Nemcil bitki türleri bakımından çok zengin olan Kolşik florasında en yoğun olarak Alnus glutinosa subsp. barbata (sakallı kızılağaç) bulunmaktadır. Bu florada, Quercus petraea (sapsız meşe), Quercus hartwissiana (ıstranca meşesi), Quercus pontica (doğu karadeniz meşesi), Fagus orientalis (kayın), Picea orientalis (ladin), Abies nordmanniana (göknar), Pinus sylvestris (sarıçam), Ulmus sp. (karaağaç), Acer cappadocicum (beşparmak akçaağaç), Acer trautvetteri (kayın gövdeli akçaağaç), Fraxinus sp. (dişbudak), Salix sp. (söğüt), Tilia rubra (ıhlamur), Diospyros lotus (küçük meyveli Trabzon hurması), Populus tremula (titrek kavak) en çok görülen ağaç türleridir (Günal 2013, Acar, 2017) (Şekil 5). Quercus petraea Fagus orientalis Picea orientalis Abies nordmanniana Pinus sylvestris / / / Salix sp. Populus tremula Tilia rubra Acer cappadocicum Diospyros lotus jgbrkt3f6vniacpcti6odiousvzx4lk j2phswdhqthbuewys22i/ / / / / Şekil 5. Trabzon florasında en çok görülen ağaç türleri Bol yağış alan Trabzon da gür bir bitki örtüsü bulunmaktadır. Ormanlara 2300 m yüksekliğe kadar rastlanıp, doğusunda geniş çay bahçeleri bulunur. İl topraklarının % 45 i orman, % 33 ü ekili-dikili alanlar ve geri kalanlar ise çayır ve meralardan ibarettir (URL-1). Aynı zamanda bu flora ağaççık veya çalılardan oluşan zengin bir orman altı formasyonuna sahiptir. Özellikle mor, sarı ve beyaz renkli olaran orman gülleri; Rhodondron ponticum, Rhodondron luteum, Rhodondron ungernii yaygındır. Ayrıca, Buxus sempervirens (şimşir), Vaccinium arctostaphylos, Vaccinium myrtillu (çay üzümü), Daphne pontica (dafne), Mespilus germanica (muşmula), Ostrya carpinifolia (gürgen yapraklı kayacık), Euonymus latifolia, Euonymus europea (papaz külahı), Ilex aquifolium, Ilex colchica (çoban püskülü), Ligustrum vulgare (kurtbağrı), Rubus fruticosus (böğürtlen), Viburnum sp. (kartopu), Ruscus aculeatus (yabani mersin), Crataegus monogyna (geyik dikeni), Sorbus torminalis (üvez), Laurocerasus officinalis (karayemiş), Frangula alnus (barut ağacı), Rosa cannina (yabani gül), Rhus coriaria (sumak), yabani Malus silvestris (elma), Viburnum orientale (kartopu), Hedere helix, Hedera colchica (orman sarmaşığı), Lonicera caucasica (hanımeli), Cornus sanguinea, Cornus mas (kızılcık) çok rastlanan türlerdir (Günal 2013). 5. TRABZON DA DOĞAL OLARAK YETİŞEBİLEN PEYZAJ DEĞERİ YÜKSEK BALLI BİTKİLER Bal potansiyeli olan, Trabzon da yetişebilen doğal bitkilerimizden renk, biçim, form, doku, çizgi, koku ve çiçeklenme etkisi gibi görsel peyzaj değerlerinin yanında doğal ve kültürel karak-

8 terini temsil kabiliyetleri, tercih yoğunlukları, özgün olma düzeyleri araştırılarak Tablo 1 deki bitkiler seçilmiştir (BOEP 2013; HBÜOP 2012) (Tablo 1). Tablo 1. Trabzon da yetişebilen peyzaj değeri olan ballı bitkiler Latince İsim Türkçe İsim Çiçeklenme Dönemi Renk Yaşam Formu Yükseklik Nektar Üretim Potansiyeli Acer platanoides Çınar Yap. Akça. Mart-May Ağaç Minör Acer campestre Ova Akçaağacı Nis-May Çalı Minör Aesculus hippocastanum At Kestanesi Nis-May Ağaç Eser Arbutus andrachne Sandal Ağacı Mart-May Çalı Domi. Arbutus unedo Kocayemiş Mart-May Çalı Domi. Calluna vulgaris Süpürge Çalısı Ağu-Eki Çalı Domi. Castanea sativa Kestane Haz-Tem Ağaç Domi. Centaurea solstitialis Zerdali dikeni Haz-Ağus Otsu Sekon. Centaurea triumfettii Peygamber Çiçeği May-Ağus Otsu Sekon. Cirsium arvense Devedikeni May-Ekim Otsu Domi. Cistus sp. Güneş gülü Mayıs-Haz Çalı Yok Cornus mas Kızılcık Nisan-May Ağaçcık Minör Crataegus orientalis Doğu Akdikeni May-Tem Ağaçcık Sekon. Crataegus microphylla Adi Alıç Nisan-Haz Çalı Sekon. Duacus carota Yabani Havuç Haz-Eyl Otsu Domi. Diospyros kaki Trabzon hurması Haziran Ağaç Domi. Diospyros lotus Trabzon hurması May-Haz Ağaç Sekon. Diplotaxis tenuifolia Yabani şebboy Mart-May Otsu Domi. Echium italicum Engerekotu May-Ağus Otsu Domi. Echium plantagineum Sığırkuyruğu Mart-Eylül Otsu Domi. Elaeagnus angustifolia İğde Nisan-Haz Çalı-ağaç Minör Epilobium angustifolium Yakıotu Haz-Ağu Otsu Sekon. Erica arborea Ağaç Fundası Mart-Tem Çalı Domi. Juglans regia Ceviz Mayıs Ağaç Lamium amplexicaule Ballıbaba Şubat-Kas Otsu Sekon. Laurocerasus officinalis Karayemiş Nisan-Haz Çalı-ağaçcık Eser Laurus nobilis Defne Mart-May Çalı-ağaç Eser Ligustrum vulgare Kurtbağrı Haziran Çalı Eser Lonicera caucasica Hanımeli May-Tem Çalı Sekon. Lythrum salicaria Kırmızı hevhulma Haz-Tem Otsu Sekon. Marrubium astracanicum Boz ot May-Eylül Otsu Sekon. Medicago sativa Yonca Nisan-Eyl Otsu Domi. Morus alba Dut Mayıs Ağaç Yok Paliurus spina Karaçalı May-Tem Çalı Domi. Phillyrea latifolia Kesme Mart-May Çalı-ağaçcık Yok Phlomis russeliana Balık otu, May-Eylül Otsu Pistacia terebinthus Çitlembit Mart-May Çalı-ağaçcık 0-0 Yok Amygdalus communis Badem Ocak-Mart Ağaç Minör Pyracantha coccinea Ateşdikeni Nisan-Haz Çalı Eser Rhododendron ponticum Orman gülü Mart-Ağus Çalı Domi. Robinia pseudoacacia Yalancı akasya Haziran Ağaç Domi. Rosa canina Kuşburnu May-Tem Çalı

9 Rubus idaeus Böğürtlen May-Tem Çalı Domi. Salix sp. Söğüt Şubat-May Ağaçcık Domi. Salvia sp. Adaçayı Mart-Ağus Otsu Domi. Senecio vulgaris Kanaryaotu Mart-Ağus Otsu Sekon. Tilia sp. Ihlamur Haz-Tem Ağaç Domi. Taxus baccata Porsuk Nisan-May Ağaç Yok Thymus praecox Kekik May-Ağus Otsu Domi. Vicia sativa Fiğ Mart-Haz Otsu Minör 6. SONUÇ VE ÖNERİLER Kullanışlı, estetik ve ekolojik mekânlar oluşturmak peyzaj mimarlarının çalışmalarında ana hedeftir. Yapılan orman alanlarını koruma, yeniden planlama ve kullanım çalışmalarında estetik, ekonomik ve ekolojik kaygıları sentez halinde düşünmek gerekmektedir. Her mevsim kullanılabilir ormanlar ve mevsimlere göre değişik potansiyellerde ormanlar günümüzde birçok turiste ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemiz biyoçeşitlilik açısından oldukça verimli bir güce sahiptir. Ne yazık ki, sahip olduğu potansiyel ve gücüne göre üretim konusundaki değerlendirmeleri göz önüne aldığımızda potansiyellerinden yeterince faydalanmadığı ortaya çıkmaktadır (Güngör, Ayhan 2016). Özellikle nektar üretim potansiyeli yüksek ve çiçeklenme özellikleri olan Robinia pseudoacacia, Tilia sp., Castanea sativa, Arbutus unedo gibi türler ile birlikte hem bal verimi potansiyeli yüksek hem de renk, doku, form gibi görsel özellikleri ile bütünlük sağlayabilecek türler birlikte kullanılmalıdır. Trabzon ili potansiyellerinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir peyzaj çalışmaları için adımlar atılmalıdır. Bal ormanı potansiyeli yüksek olabilecek nitelikteki alanlar seçilip öncelik verilmelidir. Sonuç olarak; Trabzon, bal ormanları için önemli peyzaj değeri olan bitkilerin çiçeklenme dönemlerini, yetişebilme ortamı özellikleri ve yaşam biçimini gösteren verilerin bal ormanları ve yapılacak olan bilimsel çalışmalar için önemli bir veri tabanını oluşturacak olması bu çalışmanın hedeflenen sonucudur. Öneriler bu türler doğrultusunda, morfolojik özellikleri ve bu özellikleri sergilediği dönemler belirlenerek yapılacak planlamalar ile bal ormanlarının her mevsim sahip olabileceği farklı görüntüler oluşturulmuş olacaktır. Bu şekilde de bal ormanlarının her mevsim turizm amaçlı kullanımı ve cazip alanlar olması sağlanmış olacaktır. Sağladığı işlevsel fonksiyonlarını destekleyecek şekilde, estetik özelliklerini de arttıracak fonksiyonları olacaktır. Aynı zamanda bunlara ek olarak ekolojik bir çok faydası olan bal ormanları sayesinde, toprak kaymaları azalacak, orman ağaçlarının kullanımı teşvikiyle ormanlar yok olmayacaktır. Doğayla uyumlu koruma ve kullanım kavramları sağlanmış olacaktır. Tüm bu veriler doğrultusunda tasarlanan ve tasarlanacak alanlar ekonomik, ekolojik ve estetik açıdan ülkeye ve kent halkına olumlu etkiler bırakacağı ön görülmektedir. 443 KAYNAKLAR Acar, Cengiz, (2017), Kentsel Ekoloji Ders Notları, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Lisansüstü Ders Notları. Acar, Cengiz; Kahveci, Hilal; Gel, Aslı Gözde; Güneroğlu, Nilgün, (2016), Kış Peyzajları: "Zigana Dağı Örneği", International Winter Cities Symposium, Şubat 2016, Atatürk Üniversitesi, s , Erzurum.

10 Bekar, Makbulenur; Pulatkan, Müberra; Güneroğlu, Nilgün, (2016), Tarihi Bir Sokak Analizi; Trabzon Orta Mahalle Örneği, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(44), BOEP, (2013), Bal Ormanı Eylem Planı , T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, lan%c4%b1%20% %29.pdf Doğanay, Serkan, (2005), Trabzon da Çay Tarımının Coğrafi Esasları, Doğu Coğrafya Dergisi, 11 (16), Doğanay, Serkan, (2005), "Trabzon İlinde Fındık Tarımı." Doğu Coğrafya Dergisi, Güçlü, Yüksel, (2010), Doğu Karadeniz Bölümü Kıyı Kuşağında İklim Konforu Şartlarının Kıyı Turizmi Yönünden İncelenmesi, Coğrafi Bilimler Dergisi, 8 (2), Günal, Nurten, (2013), "Türkiye de İklimin Doğal Bitki Örtüsü Üzerindeki Etkileri." Acta Turcıca Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, Online Thematic Journal of Turkic Studies, 5(1), 1-22 Güngör, Ersin; Ayhan, Akif Burak, (2016), "Bartın Yöresi orman kaynaklarının bal üretim potansiyeli ve ekonomik değeri." Türkiye Ormancılık Dergisi 17.1, HBÜOP, (2012), Hemşin Bal Üretim Ormanı Projesi, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, 0Bal%20Orman%C4%B1%20Projesi.pdf Meteroloji Genel Müdürlüğü, (2017), (erişim ) Orman Genel Müdürlüğü, (2017a), Orman-Varligi.aspx, (erişim ) Orman Genel Müdürlüğü, (2017b), Orman- Varligi/AllItems.aspx?View={ c-6aed-4a49-82ca- 5d8d61df19d5}&SortField=_x0130 x015f_letme_x0020 x015e&sortdir=asc (erişim ) Özbek, Hikmet, (2002), "Arılar Ve Doğa", Uludag Bee Journal, Özkan, Zafer Cemal; Akbulut, Sefa, (2014), Ormancılık Uygulamaları I Dersi, Orman Botaniği Ders Notları Sıralı, Recep; Metin, Deveci, (2002), "Investigation of the important bee (Apis mellifera L.) plants in Thrace Region." Uludag Bee Journal 2(1), YBÜOP, (2006), Yığılca Bal Üretim Ormanı Projesi, Doku- manlar/2fe56c64-b78f-41d4-a4cb- 6f158a0acf5f_Calistay_Sunum_11.%20M.KEKECOGLU.pdf URL-1, URL-2, URL-3, 444

BÖLÜM 6. Artvin in Ballı Bitkileri

BÖLÜM 6. Artvin in Ballı Bitkileri BÖLÜM 6 Artvin in Ballı Bitkileri Özgür EMİNAĞAOĞLU, Hayal AKYILDIRIM BEĞEN, Güven AKSU Ballı bitkiler, balarısının bal üretmek için ziyaret ettiği çiçekli bitkilerdir. Arılar çiçeklerden polen taneleri

Detaylı

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı BÖLÜM 3 Artvin de Orman Varlığı Özgür EMİNAĞAOĞLU Orman, oldukça geniş bir alanda kendine özgü bir iklim oluşturabilen, belirli yükseklik, yapı ve sıklıktaki ağaçlar, ağaçcık, çalı ve otsu bitkiler, yosun,

Detaylı

ÖNEMLİ BALLI BİTKİLER VE İLLERE GÖRE YAYILIM ALANLARI

ÖNEMLİ BALLI BİTKİLER VE İLLERE GÖRE YAYILIM ALANLARI Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Amasya Ankara Cistus sp.(güneşgülü, Laden, Pamucak); Crataegus monogyna JACQ.(Adi Akdiken, Adi Alıç); Duacus carota L.(Yabani Havuç); Echium plantagineum L.(Sığırkuyruğu);

Detaylı

AVRUPA KAYINI (Fagus sylvatica) NIN YILDIZ (ISTRANCA) DAĞLARINDAKİ YENİ YAYILIŞ ALANLARI

AVRUPA KAYINI (Fagus sylvatica) NIN YILDIZ (ISTRANCA) DAĞLARINDAKİ YENİ YAYILIŞ ALANLARI Mayıs 2010 Cilt:18 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 623-630 AVRUPA KAYINI (Fagus sylvatica) NIN YILDIZ (ISTRANCA) DAĞLARINDAKİ YENİ YAYILIŞ ALANLARI Duran AYDINÖZÜ Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLÜMÜNDE HEMŞİN-MODAÇAR AKARSU HAVZALARININ BİTKİ ÖRTÜSÜ

DOĞU KARADENİZ BÖLÜMÜNDE HEMŞİN-MODAÇAR AKARSU HAVZALARININ BİTKİ ÖRTÜSÜ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 28, Sayfa 293-309, 2009 DOĞU KARADENİZ BÖLÜMÜNDE HEMŞİN-MODAÇAR AKARSU HAVZALARININ BİTKİ ÖRTÜSÜ Recep Bozyiğit¹, Hakan Tunç² ¹S.Ü. Ahmet

Detaylı

ÜLKEMİZDEKİ BAZI BALLI BİTKİLERİN ÇİÇEKLENME DÖNEMİ, POLEN, ÇİÇEK NEKTARI VE BÖCEK NEKTARI ÜRETİM KAPASİTELERİ İLE BULUNDUĞU İLLER

ÜLKEMİZDEKİ BAZI BALLI BİTKİLERİN ÇİÇEKLENME DÖNEMİ, POLEN, ÇİÇEK NEKTARI VE BÖCEK NEKTARI ÜRETİM KAPASİTELERİ İLE BULUNDUĞU İLLER Üretim A bies nordmanniana (STEV.) SPACH Göknar Nisan Temmuzda bitki üzerinde yaşayan Cinara pectinata, Cinara pillicornis, gibi böceklerin çıkardıklarını bal arıları bala dönüştürür. Artvin, Balıkesir,

Detaylı

ağaç arbor belli bitkilerin yetiştirildiği alan - etum

ağaç arbor belli bitkilerin yetiştirildiği alan - etum Arboretum Arboretum terimi Latince "ağaç" anlamına gelen arbor sözcüğü ile "belli bitkilerin yetiştirildiği alan" anlamındaki - etum son ekinin birleşmesinden oluşur. Bilimsel araştırma ve gözlem amacıyla

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU Gezinin Yapıldığı Tarih-Saat : 17/05/2013---09:30-13:00 Geziye Katılan Öğrenci Sayısı : 20 Geziden Sorumlu Öğretmen : Duygu AYDEMİR Gezinin

Detaylı

Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek

Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek rakımlı yerlerde yaptıkları turizm faaliyetidir. YAYLA

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDAKİ İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere olarak bitki ve hayvan topluluklarını

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

COĞRAFYA DERGİSİ BİTKİ ÖRTÜSÜ ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE

COĞRAFYA DERGİSİ BİTKİ ÖRTÜSÜ ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 24, Sayfa 1-17, İstanbul, 2012 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-5143 BİTKİ ÖRTÜSÜ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies. Yıl V, Sayı 1, Ocak 2013 Kültürümüzde İklim ve Mevsimler

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies. Yıl V, Sayı 1, Ocak 2013 Kültürümüzde İklim ve Mevsimler ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies www.actaturcica.com Yıl V, Sayı 1, Ocak 2013 Kültürümüzde İklim ve Mevsimler Türkiye de İklimin Doğal Bitki Örtüsü

Detaylı

ARTVİN-MERKEZ-SALKIMLI RESMİ KURUM ALANI

ARTVİN-MERKEZ-SALKIMLI RESMİ KURUM ALANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU ARTVİN-MERKEZ-SALKIMLI RESMİ KURUM ALANI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 1 İçindekiler 1. MEVCUT DURUM... 2 1.1. Genel Konum... 2 1.2. Ulaşım Yapısı...

Detaylı

ORMAN BOTANİĞİ. 2- Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi hızlı gelişen türlerdendir? a) Şimşir b) Karayemiş c) Kermez meşesi d) Kavak e) Gürgen

ORMAN BOTANİĞİ. 2- Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi hızlı gelişen türlerdendir? a) Şimşir b) Karayemiş c) Kermez meşesi d) Kavak e) Gürgen DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

COĞRAFYA DERGİSİ TÜRKİYE BİTKİ COĞRAFYASI ÇALIŞMALARI

COĞRAFYA DERGİSİ TÜRKİYE BİTKİ COĞRAFYASI ÇALIŞMALARI İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 29, Sayfa 1-27, İstanbul, 2014 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-5144 TÜRKİYE BİTKİ COĞRAFYASI

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

1.2. Acacia dealbata (Mimoza,Hakiki Akasya, Gümüşi Akasya)

1.2. Acacia dealbata (Mimoza,Hakiki Akasya, Gümüşi Akasya) DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ 1. YAPRAĞINI DÖKEN AĞAÇ VE AĞAÇÇIKLAR 1.1. Acacia cyanophylla (Kıbrıs Akasyası) 1.2. Acacia dealbata (Mimoza,Hakiki Akasya, Gümüşi Akasya) 353 BAHÇIVANLIK EL KİTABI 1.3. Acer campestre

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDA İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere bağlı olarak bitki ve hayvan topluluklarını barındıran

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29 1.1. Orman ve Ormancılık Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar (ha) yüzölçümüyle dağlık ve eko-coğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu ekolojik zenginliğe paralel olarak ormanlar da

Detaylı

ACER CİNSİNİN ORMAN ALTI FLORASI

ACER CİNSİNİN ORMAN ALTI FLORASI ACER CİNSİNİN ORMAN ALTI FLORASI Acer campestre L.-Ova akçaağacı Yayılışı: Kuzey ve Güney Avrupa hariç tüm Avrupa, Trakya ve Kuzey Anadolu, Kafkasya, Kuzey İran, Kuzey- Batı Afrika da yayılış gösterir.

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II 1. Laurocerasus officinalis 2. Salvia officinalis 3. Tilia tomentosa 4. Tilia cordata 5. Tilia platyphyllos 6. Tilia rubra 7. Quercus brantii 8. Castanea sativa

Detaylı

Ağaç Fizyolojisi (2+0)

Ağaç Fizyolojisi (2+0) Ağaç Fizyolojisi (2+0) Prof. Dr. Ünal AKKEMİK İ.Ü.Orman Faku ltesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Ağaç Fizyolojisi neden önemlidir? Orman; geniş bir alanda, kendine özgu bir iklim yaratabilen, belirli bir

Detaylı

AVRUPA KAYINI (Fagus sylvatica) NIN YILDIZ (ISTRANCA) DAĞLARINDAKİ YAYILIŞ ALANLARI

AVRUPA KAYINI (Fagus sylvatica) NIN YILDIZ (ISTRANCA) DAĞLARINDAKİ YAYILIŞ ALANLARI İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 17, Sayfa 46-56, İstanbul, 2008 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128 AVRUPA KAYINI (Fagus sylvatica)

Detaylı

COĞRAFYA DERGİSİ FLORİSTİK BÖLGELER AÇISINDAN TRAKYA NIN BİTKİ TOPLULUKLARI

COĞRAFYA DERGİSİ FLORİSTİK BÖLGELER AÇISINDAN TRAKYA NIN BİTKİ TOPLULUKLARI İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 25, Sayfa 1-13, İstanbul, 2012 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-5144 FLORİSTİK BÖLGELER AÇISINDAN

Detaylı

YUSUFELİ Genel Bilgi

YUSUFELİ Genel Bilgi YUSUFELİ Bu yazı Yusufeli Havzası ve Altıparmak Dağları Aşağı Kafkaslar Boşluk Analizi çalışması kapsamında yapılan analizlerde elde edilen bilgilerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Genel Bilgi Yurdumuzun

Detaylı

AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM

AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM ARILI KOVANLARININ KONULDUĞU VE ARICININ ÇALIŞTIĞI YERE ARILIK DENİR GEZGİNCİ? SABİT? Arıcılık büyük ölçüde doğa koşullarına bağlıdır! DOĞA KOŞULLARI? İKLİM BİTKİ ÖRTÜSÜ

Detaylı

Pistacia terebinthus L. (Menengiç)

Pistacia terebinthus L. (Menengiç) Pistacia terebinthus L. (Menengiç) Genel coğrafi dağılışı batıda Kanarya adalarından başlayarak doğu Akdeniz ve Anadolu ya ulaşır. Türkiye de özellikle Batı ve Güney Anadolu daki maki formasyonu içerisinde

Detaylı

İLGAZ DAĞLARI VE ÇEVRESİNİN BİTKİ COĞRAFYASI II (BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN COĞRAFİ DAĞILIŞI) Meral Avcı?

İLGAZ DAĞLARI VE ÇEVRESİNİN BİTKİ COĞRAFYASI II (BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN COĞRAFİ DAĞILIŞI) Meral Avcı? AVCI, M. 1998. Ilgaz dağları ve çevresinin bitki coğrafyası II: Bitki örtüsünün coğrafi dağılışı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, Sayı 6, s. 275-344, İstanbul.

Detaylı

Bozuk Koru ve Baltalıklarda Örtü Temizliği. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Bozuk Koru ve Baltalıklarda Örtü Temizliği. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Bozuk Koru ve Baltalıklarda Örtü Temizliği Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Kurak ve yarı kurak bölgelerde su rekabetini önlemek için kökleme yapılmalıdır. 1. 2. ve 3. eğim gruplarında 160-220 beygir gücünde

Detaylı

Salix caprea L., Keçi Söğüdü, Orman Söğüdü

Salix caprea L., Keçi Söğüdü, Orman Söğüdü ÇALILAR Salix caprea L., Keçi Söğüdü, Orman Söğüdü 2 3 m çalı, ~ 7 8 m küçük bir ağaçtır. Yaprak uzunca, geniş yumurta, saplıdır, sivri, küttür, kalın, üstü kırışık, altı beyaz keçe gibi sık tüylü damar

Detaylı

AĞAÇ TÜRLERİMİZ. SARIÇAM Pinus sylvestris L.

AĞAÇ TÜRLERİMİZ. SARIÇAM Pinus sylvestris L. AĞAÇ TÜRLERİMİZ SARIÇAM Pinus sylvestris L. Sarıçam, Kuzey Anadolu'nun yüksek dağlık kesimlerinde saf yada karışık ormanlar kurmakla birlikte, küçük adacıklar halinde iç ve güney bölgelerimize kadar ulaşır.

Detaylı

ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI ÜRÜN CİNSİ NO NO Ton/Kg/Adet TL. GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41

ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI ÜRÜN CİNSİ NO NO Ton/Kg/Adet TL. GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41 TARİFE BEDELİ CETVELLERİ-1 GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41 A 4 Kamış Adet 0,03 5 Diğer Gövde ve Dallar Ton 0,85 6 Diğer Çalılar Ton 0,55 7 Delice(Yabani

Detaylı

Farklı Alan Kullanımının Topraktaki Azot Mineralleşme Potansiyeli Üzerine Etkileri (Artvin-Saçinka-Türkiye)

Farklı Alan Kullanımının Topraktaki Azot Mineralleşme Potansiyeli Üzerine Etkileri (Artvin-Saçinka-Türkiye) 1494 Farklı Alan Kullanımının Topraktaki Azot Mineralleşme Potansiyeli Üzerine Etkileri (Artvin-Saçinka-Türkiye) *1 Mehmet Cüneyt ÜNVER ve 2 Ahmet Zafer TEL *1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 9,OCAK- 2004. İSTANBUL

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 9,OCAK- 2004. İSTANBUL MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 9,OCAK- 2004. İSTANBUL KASNAK MEŞESİ (Quercus vulcanica (Boiss. And Heldr. ex) Kotschy) NİN TÜRKİYE DEKİ İKİNCİ YENİ BİR YAYILIŞ ALANI (The second newly spread area of Qurcus

Detaylı

TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI & ORMAN EKOSİSTEMLERİMİZ

TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI & ORMAN EKOSİSTEMLERİMİZ TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI & ORMAN EKOSİSTEMLERİMİZ Arş. Gör. Uğur KEZİK Toprak İlmi ve Ekoloji A.B.D. KTÜ Land use Türkiye Arazi Kullanımı Forest Orman Varlığımız TÜRKİYE ORMANLARI 21.6 MİLYON HEKTAR Verimli

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Bölge geniş ovalar ve alçak platolardan

Detaylı

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA ALANININ DİKİME HAZIRLANMASI. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA ALANININ DİKİME HAZIRLANMASI. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA ALANININ DİKİME HAZIRLANMASI Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 Endüstriyel Ağaçlandırma faaliyetlerinin önemli bir bölümünü alanın ekim ve dikime hazır hale getirilebilmesi için yapılacak

Detaylı

Toprak etütleri; Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Toprak etütleri; Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Toprak etütleri; Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Toprak haritası Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Toprak ağaçlandırma başarısını en çok etkileyen faktörlerden birisidir. İklim koşulları bakımından yeterlilik olsa

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

En ideali ağaçların tamamının tohum tuttuğu dönemdir.

En ideali ağaçların tamamının tohum tuttuğu dönemdir. Ormancılıkta yaygın olarak kullanılan kabule göre, tohum verimi itibariyle beş durum söz konusudur. Bunlar; 1- zengin, 2- iyi, 3- orta, 4- zayıf (serpili tohum yılı) ve 5- tohumsuz yıl olmak üzere adlandırılır.

Detaylı

YENİŞEHİR FİDANLIK ŞEFLİĞİ FİDAN FİYATLARI( 12.01.2015)

YENİŞEHİR FİDANLIK ŞEFLİĞİ FİDAN FİYATLARI( 12.01.2015) Sıra No Türkçe Adı Latince Adı Orijini Yaş Ambalaj Hacim Boy Çevre Fiyat Kdv 1 Ahlat Pyrus elaeagrifolia 2 Ahlat Pyrus elaeagrifolia 3 Akçaağaç(Çınar Yapraklı) Acer platanoides 4 Akçaağaç(Çınar Yapraklı)

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ Ülkemizdeki Ormancılık anlayışı; 20. yy. dan sonra Hızlı nüfus artışı Teknolojik gelişmeler Kişi başına düşen gelir düzeyinin artması Eğitim düzeyinin yükselmesi Toplumların değer

Detaylı

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk)

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) Çoğunlukla boylu çalı ender 20 m boy, sık dallı, yuvarlak tepeli, kırmızı_kahverengi kabuk gelişi güzel çatlar ve dökülür İğne yapraklar 1-2.5

Detaylı

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne almaçlı dizilmiştir. Tomurcuklar çok pullu, sapsız, sürgüne

Detaylı

ARICILIK İÇİN DEĞERLİ NEKTAR KAYNAĞI OLAN VE İYİ KALİTE BAL YAPAN BİTKİLER

ARICILIK İÇİN DEĞERLİ NEKTAR KAYNAĞI OLAN VE İYİ KALİTE BAL YAPAN BİTKİLER ARICILIK İÇİN DEĞERLİ NEKTAR KAYNAĞI OLAN VE İYİ KALİTE BAL YAPAN BİTKİLER 1. Kültür bitkileri 2. Doğada kendiliğinden yetişen bitkiler 3. Ağaçlar ve çalılar Olmak üzere üç grupta toplayabiliriz. 1. Kültür

Detaylı

BARAJ HAVZALARI YEŞİL KUŞAK AĞAÇLANDIRMA EYLEM PLANI

BARAJ HAVZALARI YEŞİL KUŞAK AĞAÇLANDIRMA EYLEM PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BARAJ HAVZALARI YEŞİL KUŞAK AĞAÇLANDIRMA EYLEM PLANI 2013-2017 Elazığ - Keban Barajı Kapak Fotoğrafları: Sivas - 4 Eylül Barajı Karaman - Ermenek Barajı Mersin - Karakızderesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Çiğdem BOGENÇ İletişim Bilgileri Ev Adresi Safranbolu/ Karabük İş Adresi Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksek Okulu PK 78050 Telefon - Mail - 2.Doğum Tarihi 15.08.1981 Doğum

Detaylı

Gymnosperm-Angiosperm Farkları GYMNOSPERMLERDE

Gymnosperm-Angiosperm Farkları GYMNOSPERMLERDE Gymnosperm-Angiosperm Farkları GYMNOSPERMLERDE 1.Tohum karpellerin koltuğunda açıkta gelişir. Bu nedenle gerçek meyve oluşmaz. 2.Tohum taslakları içerisinde embryo kesesi çevresinde arkegonlar vardır 3.Tek

Detaylı

SON DÖNEMDE TRAKYA DA BULUNAN YENİ BİTKİ TÜRLERİ

SON DÖNEMDE TRAKYA DA BULUNAN YENİ BİTKİ TÜRLERİ Eylül 2010 Cilt:18 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 983-990 Özet SON DÖNEMDE TRAKYA DA BULUNAN YENİ BİTKİ TÜRLERİ Duran AYDINÖZÜ Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Türkiye bitki coğrafyası

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

Anadolu nun Biyoçeşitliliğini oluşturan sebepler

Anadolu nun Biyoçeşitliliğini oluşturan sebepler Anadolu nun Biyoçeşitliliğini oluşturan sebepler BYL118 Çevre Biyolojisi-II Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü lisans dersi Çağatay Tavşanoğlu 2016-2017 Bahar Biyoçeşitlilik - Tür çeşitliliği - Genetik

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS

ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS ACER AKÇAAĞAÇLAR Çoğunlukla kışın yaprağını döken boylu veya kısa boylu ağaçlardır. Yapraklar ve tomurcuklar sürgünlerde karşılıklı yer alır. Yapraklar sade, loplu veya tüysüdür.

Detaylı

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den İKLİM TİPLERİ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Ancak, benzer iklim kuşaklarına sahip alanlar büyük iklim kuşakları oluştururlar. Yüzlerce km 2 lik sahaları etkileyen

Detaylı

TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Tarih : 11.01.2017 Sayı : 2017/0007 İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ NE İTİRAZ EDEN : Adı ya da unvanı : T.M.M.O.B ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Adresi : Mecidiyeköy Mah. Büyükdere

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri)

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri) JUGLANDACEAE 6-7 cinsle temsil edilen bir familyadır. Odunları ve meyveleri bakımından değerlidir. Kışın yaprağını döken, çoğunlukla ağaç, bazıları da çalı formundadırlar. Yaprakları tüysü (bileşik) yapraklıdır.

Detaylı

Monopodial. Anemogam. Deciduous

Monopodial. Anemogam. Deciduous POPULUS: KAVAKLAR Dünyada 35 türü, bunların birçok varyete ve formları ile sayısız doğal ve yapay hibridleri vardır. Kavaklar 6 seksiyona ayrılarak incelenmektedir Populus L., Kavaklar boylu ağaç ender

Detaylı

7 İKLİM 7 BÖLGE MAHALLE TASARIM YARIŞMASI DOĞU ANADOLU BÖLGESİ (MUŞ KEPENEK) TASARIM RAPORU

7 İKLİM 7 BÖLGE MAHALLE TASARIM YARIŞMASI DOĞU ANADOLU BÖLGESİ (MUŞ KEPENEK) TASARIM RAPORU 7 İKLİM 7 BÖLGE MAHALLE TASARIM YARIŞMASI DOĞU ANADOLU BÖLGESİ (MUŞ KEPENEK) TASARIM RAPORU TASARIM FİKRİ VE AMAÇLAR Muş kentinin içinde bulundu(konut gelişme bölgesi)ğu karasal iklim ve coğrafi şartlar

Detaylı

Silivri Nüfus Bilgileri Yıl Toplam Kadın Erkek

Silivri Nüfus Bilgileri Yıl Toplam Kadın Erkek SİLİVRİ Coğrafi Durum: Silivri 41 derece 03 kuzey paraleli ve 28 derece 20 doğu meridyenlerinin birleştiği noktada,istanbul iline bağlı ve il merkezinin 67 km batısında, Marmara Denizi sahilindedir. İlçe

Detaylı

ARDAHAN İLİNİN EKONOMİK KALKINMASI

ARDAHAN İLİNİN EKONOMİK KALKINMASI İKTİSADÎ ARAŞTIRMALAR VAKFI ARDAHAN İLİNİN EKONOMİK KALKINMASI SEMİNER İSTANBUL, 1998 DOÇ.DR. NASİP DEMİRKUŞ: Sayın Vali'm, Sayın İktisadi Araştırmalar Vakfı Yetkilileri, Saygıdeğer Misafirler, Değerli

Detaylı

MAKİ FORMASYONUNUN TÜRKİYE DEKİ YAYILIŞ ALANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME AN INVESTIGATION ON THE DISTRIBUTION AREAS OF THE MAQUIS FORMATION IN TURKEY

MAKİ FORMASYONUNUN TÜRKİYE DEKİ YAYILIŞ ALANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME AN INVESTIGATION ON THE DISTRIBUTION AREAS OF THE MAQUIS FORMATION IN TURKEY Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 207-220 MAKİ FORMASYONUNUN TÜRKİYE DEKİ YAYILIŞ ALANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Duran AYDINÖZÜ Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü,

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

AMASRA İLÇE MERKEZİ, TARLAAĞZI VE GÖMÜ KÖYLERİ ÇEVRESİNDEKİ DÜZENSİZ KATI ATIK ALANLARININ TESPİTİ

AMASRA İLÇE MERKEZİ, TARLAAĞZI VE GÖMÜ KÖYLERİ ÇEVRESİNDEKİ DÜZENSİZ KATI ATIK ALANLARININ TESPİTİ AMASRA İLÇE MERKEZİ, TARLAAĞZI VE GÖMÜ KÖYLERİ ÇEVRESİNDEKİ DÜZENSİZ KATI ATIK ALANLARININ TESPİTİ B. Niyami NAYİM Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bartın/74100 ÖZET Bu çalışmada Amasra kıyı

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilki EK1 de belirtilmiştir.

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilki EK1 de belirtilmiştir. BĠTKĠ SATIN ALINACAKTIR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ DESTEK HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Bitki Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Quercus ilex L. (Pırnal meşesi)

Quercus ilex L. (Pırnal meşesi) Yayılışı: Quercus ilex L. (Pırnal meşesi) Genel coğrafi yayılış alanı Batı Akdeniz kıyılarıdır. Ülkemizde, İstanbul, Zonguldak, Sinop, Çanakkale, Kuşadası nda 0-450 m ler arasında Carpinus, Laurus, Phillyrea

Detaylı

İsmail KARBUZ 1 KALABAK ORMANLARI (ESKİŞEHİR) NIN BİTKİ ÖRTÜSÜ

İsmail KARBUZ 1 KALABAK ORMANLARI (ESKİŞEHİR) NIN BİTKİ ÖRTÜSÜ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 18, Aralık 2015, s. 418-434 İsmail KARBUZ 1 KALABAK ORMANLARI (ESKİŞEHİR) NIN BİTKİ ÖRTÜSÜ Özet Kalabak ormanları, Eskişehir ilimizi güneybatısındaki

Detaylı

BURSA PĐYASASINDA SATILAN VE ULUDAĞ ĐLE KARACABEY YÖRELERĐNE AĐT OLDUĞU BELĐRTĐLEN POLENLERĐN MĐKROSKOBĐK ANALĐZĐ

BURSA PĐYASASINDA SATILAN VE ULUDAĞ ĐLE KARACABEY YÖRELERĐNE AĐT OLDUĞU BELĐRTĐLEN POLENLERĐN MĐKROSKOBĐK ANALĐZĐ BURSA PĐYASASINDA SATILAN VE ULUDAĞ ĐLE KARACABEY YÖRELERĐNE AĐT OLDUĞU BELĐRTĐLEN POLENLERĐN MĐKROSKOBĐK ANALĐZĐ Arş.Gör. Đpek SABUNCU, Doç.Dr. Adem BIÇAKÇI, Arş.Gör Sevcan TATLIDĐL, Prof. Dr. Hulusi

Detaylı

POLONEZKÖY Ü TAHRİP EDECEK İMAR PLANLARINA İTİRAZ EDİYORUZ

POLONEZKÖY Ü TAHRİP EDECEK İMAR PLANLARINA İTİRAZ EDİYORUZ POLONEZKÖY Ü TAHRİP EDECEK İMAR PLANLARINA İTİRAZ EDİYORUZ İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Polonezköy Köy Yerleşik Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama

Detaylı

ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç. Dr. Soner KAZAZ

ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç. Dr. Soner KAZAZ ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr 3-TASARIM BİTKİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI a) Ömürlerine

Detaylı

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA TRA1 FLORA Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA Avrupa dan Asya ya geçiş, saatten saate belli oluyor. Yiten ormanların yerini sık ve bitek çayırlar alıyor. Tepeler yassılaşıyor. Bizim ormanlarımızda bulunmayan

Detaylı

BİTKİ KULLANIMI YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER

BİTKİ KULLANIMI YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER BİTKİ KULLANIMI YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı BİTKİLERİN GÖRSEL KARAKTERİSTİKLERİ Bitkilerin

Detaylı

BARINDIRDIĞI BİTKİ VARLIĞI AÇISINDAN TRAKYA NIN KARASALLIK DERECESİ THE CONTINENTALITY OF THRACE FROM THE POINT OF VIEV OF ITS PLANT CONTENT

BARINDIRDIĞI BİTKİ VARLIĞI AÇISINDAN TRAKYA NIN KARASALLIK DERECESİ THE CONTINENTALITY OF THRACE FROM THE POINT OF VIEV OF ITS PLANT CONTENT Ocak 2009 Cilt:17 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 203-212 BARINDIRDIĞI BİTKİ VARLIĞI AÇISINDAN TRAKYA NIN KARASALLIK DERECESİ Özet Duran AYDINÖZÜ KÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Kastamonu Trakya da

Detaylı

TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİN BAL ÜRETİM ORMANI PROJESİ ( 2012 2029 )

TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİN BAL ÜRETİM ORMANI PROJESİ ( 2012 2029 ) TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİN BAL ÜRETİM ORMANI PROJESİ ( 2012 2029 ) İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ 4 GENEL MÜDÜR SUNUŞU 5 1.ARILAR VE BAL HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1 Arılar Hakkında Genel Bilgiler

Detaylı

Sayfa 1 İBRELİLER (BOY CM.)

Sayfa 1 İBRELİLER (BOY CM.) İBRELİLER (BOY CM.) T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Ardıç Altuni (50-75 cm) - 8,00 Çam Fıstık (50-100 cm) 3,00 5,00 Çam Fıstık (100-150 cm) 5,00 8,00 Çam Fıstık (150-200 cm) - 10,00 Çam Fıstık

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ İçindekiler I. GİRİŞ II. III. ÜNİVERSİTE KONUMU İNŞAAT ÖNCESİ VE SONRASI GÖRÜNTÜLER a. 1998-İnşaat öncesi b. 2013-Kampusun bugünü Sabancı Üniversitesinin

Detaylı

DOĞU KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ HÜLYA TURNA ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

DOĞU KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ HÜLYA TURNA ENSTİTÜ MÜDÜRÜ DOĞU KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ HÜLYA TURNA ENSTİTÜ MÜDÜRÜ 1 ÇALIŞMA ALANI 1959 yılında kurulan; Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Çalışma alanı içerisinde

Detaylı

Orman Altı Odunsu Bitkiler

Orman Altı Odunsu Bitkiler Orman Altı Odunsu Bitkiler Danışman : Yrd.Doç.Dr. Nurgül KARLIOĞLU BİTKİLER 1. Laurocerasus officinalis 2. Osmanthus decorus 3. Rhus coriaria 35-0601120159 SALİM ÇOBAN 37-0601120189 OKTAY BAKIRTAŞ Laurocerasus

Detaylı

Çanakkale Fen Lisesi nin Odunsu Bitki itliliğinininin Belirlenmesi

Çanakkale Fen Lisesi nin Odunsu Bitki itliliğinininin Belirlenmesi Çanakkale Fen Lisesi nin Odunsu Bitki Biyoçeşitlili itliliğinininin Belirlenmesi AY-YILDIZ YILDIZ GRUBU GRUP ÜYELERİ : MÜZEYYEN M DÖNMEZD ŞADİYE ÖZTÜRK DANIŞMANLAR : Prof. Dr. Ahmet AKSOY Prof.Dr.. Turan

Detaylı

2. Karışımın Ağaç Türleri Meşcere karışımında çok değişik ağaç türleri bulunur. Önemli olan, ağaçların o yetişme ortamı özelliklerine uyum gösterip

2. Karışımın Ağaç Türleri Meşcere karışımında çok değişik ağaç türleri bulunur. Önemli olan, ağaçların o yetişme ortamı özelliklerine uyum gösterip 2. Karışımın Ağaç Türleri Meşcere karışımında çok değişik ağaç türleri bulunur. Önemli olan, ağaçların o yetişme ortamı özelliklerine uyum gösterip karışıma katılabilmeleridir. Karışımdaki ağaç türleri

Detaylı

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Rapor No. :1 Tarihi: 04/12/2012 IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Projenin Adı: Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır İli Aralık İlçesinde

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı Yayın No. : 115 Envanter Serisi No.

Detaylı

Sürdürülebilir Tarımda Bal Arısı (Apis mellifera L.)'nın Rolü

Sürdürülebilir Tarımda Bal Arısı (Apis mellifera L.)'nın Rolü Sürdürülebilir Tarımda Bal Arısı (Apis mellifera L.)'nın Rolü Ali KORKMAZ (1) Ayhan AYDIN (1) (1) Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Erdemli /İçel Giriş Her geçen gün doğal kaynakların yok edildiği

Detaylı

Ağaçbaşı Yaylası Turbalığı/Trabzon: Doğal Çevre Değişimine Güzel Bir Örnek

Ağaçbaşı Yaylası Turbalığı/Trabzon: Doğal Çevre Değişimine Güzel Bir Örnek Ağaçbaşı Yaylası Turbalığı/Trabzon: Doğal Çevre Değişimine Güzel Bir Örnek Ağaçbaşı Yaylası Peatland/Trabzon: A Sample of Environmental Change in NE Turkey Hakan Yiğitbaşıoğlu Ankara Üniversitesi, Dil

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

Silvikült Temel Esasları

Silvikült Temel Esasları Silvikült ltürün Temel Esasları (Klasör 19) Prof. Dr. Musa GENÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalı 32260 Isparta musagenc@sdu.edu.tr http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/musagenc

Detaylı

Çankırı Kentsel Sit Alanının Bitki Varlığı Açısından Değerlendirilmesi

Çankırı Kentsel Sit Alanının Bitki Varlığı Açısından Değerlendirilmesi Çankırı Kentsel Sit Alanının Bitki Varlığı Açısından Değerlendirilmesi N. Kuter 1 E.Erdoğan 2 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Çankırı 2 Ankara Üniversitesi Ziraat

Detaylı

7 İKLİM 7 BÖLGE MAHALLE ULUSAL MİMARİ VE KENTSEL TASARIM FİKİR YARIŞMASI GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ (MARDİN ARTUKLU) PEYZAJ RAPORU

7 İKLİM 7 BÖLGE MAHALLE ULUSAL MİMARİ VE KENTSEL TASARIM FİKİR YARIŞMASI GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ (MARDİN ARTUKLU) PEYZAJ RAPORU 7 İKLİM 7 BÖLGE MAHALLE ULUSAL MİMARİ VE KENTSEL TASARIM FİKİR YARIŞMASI GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ (MARDİN ARTUKLU) PEYZAJ RAPORU İÇİNDEKİLER GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ (MARDİN ARTUKLU)... 3 GENEL PEYZAJ

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

ÜLKEMİZDEKİ POLEN VE NEKTAR VEREN ÖNEMLİ BALLI BİTKİLERİN ÇİÇEKLENME DÖNEMİ, POLEN VEYA NEKTAR KAPASİTELERİ İLE BULUNDUĞU İLLER

ÜLKEMİZDEKİ POLEN VE NEKTAR VEREN ÖNEMLİ BALLI BİTKİLERİN ÇİÇEKLENME DÖNEMİ, POLEN VEYA NEKTAR KAPASİTELERİ İLE BULUNDUĞU İLLER Acer campestre L. Ova Akçaağacı Nisan-Mayıs Sekonder Minör Ankara, Artvin, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Giresun, İstanbul, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Yozgat Acer negundo L. Dişbudak Yapraklı

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞI ANA Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY ( Bilim Başkanı ) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ens./Anabilim / Bilim Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlama Kentsel

Detaylı