KARS ĐLĐNDE ÜRETĐLEN ĐNEK SÜTLERĐNĐN BAZI KĐMYASAL ÖZELLĐKLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARS ĐLĐNDE ÜRETĐLEN ĐNEK SÜTLERĐNĐN BAZI KĐMYASAL ÖZELLĐKLERĐ"

Transkript

1 MYO-ÖS Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu EKĐM 2010-DÜZCE KARS ĐLĐNDE ÜRETĐLEN ĐNEK SÜTLERĐNĐN BAZI KĐMYASAL ÖZELLĐKLERĐ Sinem Aydın* Asya Çetinkaya** Emre Bayrakçı*** *: Öğrenci, Kars Meslek Yüksekokulu Gıda Đşleme Bölümü Süt ve Ürünleri Programı Kars **: Öğretim Görevlisi, Kars Meslek Yüksekokulu Gıda Đşleme Bölümü Kars ***: Öğrenci, Kars Meslek Yüksekokulu Gıda Đşleme Bölümü Süt ve Ürünleri Programı Kars ÖZET Yeterli ve dengeli beslenme için gerekli besin maddeleri bitkisel ve hayvansal gıdalarda değişen oranlarda bulunmaktadır. Oysa süt tabiattaki ürünler içerisinde insan beslenmesi açısından gerekli unsurların tamamına yakınını içeren ender besin maddelerinden biridir. Sütün bileşimi, hem besin değeri hem de süt endüstrisi için ürünlere işleme bakımından önemlidir. Sütün bileşimi, elde edildiği hayvan türüne bağlı olarak içerdiği besin öğeleri açısından farklılık arz eder. Ayrıca çevresel faktörler, hastalık, sağım zamanı gibi faktörler de bileşimini etkilemektedir. Süt içerdiği çok çeşitli besin maddelerinden dolayı tüm memeli canlılarda organizmanın gereksinimlerini karşılayabilen hayati temel bir gıda maddesidir. Bu araştırma, Türkiye de kaşar peyniriyle tanınan Kars ilinde inek sütü kalitesinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmadaki süt örneklerinin temininde Kars Đlinde mandıra sayısının fazla olduğu dört köy (Boğaz, Kümbetli, Dikme ve Çamurlu) seçilmiş olup, örnekler Nisan ayında bu köylerdeki üreticilerin sabah ve akşam sağımlarında ayrı ayrı alınmıştır. Çalışmada Boğaz köyünden 10 adet (5 sabah, 5 akşam), Kümbetli köyünden 20 adet (10 sabah, 10 akşam), Çamurlu köyünden 34 adet (17 sabah, 17 akşam) ve Dikme köyünden 26 adet (13 sabah, 13 akşam) olmak üzere toplam 90 süt örneğinin bazı kimyasal analizleri (Asitlik, ph, Yağ, Yağsız Kuru Madde, Protein ve Yoğunluk) yapıldı. Analizler sonucunda süt örneklerinde genel olarak Laktik asit cinsinden asitlik ortalaması %0.17, ph ortalaması 6.04, yağ oranı ortalaması %3.54, yağsız kuru madde oranı ortalaması %8.75 protein oranı ortalaması %3.20 ve yoğunluk ortalaması ise gr/cm 3 düzeyinde belirlenmiştir. Araştırmada incelenen özellikler bakımından Kars yöresinde çoğunlukla kaşar peyniri yapımında kullanılan sütlerin kimyasal analizler sonucunda bulunan değerlerden ph değeri, ilgili standartlarda belirtilenden düşük olup, diğer değerler TSE standartlarına uygun olduğu gözlenmiştir. Anahtar kelimeler: Đnek sütü, Kimyasal özellik 1-GĐRĐŞ Süt, yıllardır insan tüketiminde kullanılmakta olup, toplumlar arasında tüketim miktarında farklılıklar bulunmaktadır. Tüketilen süt çeşidi toplumların kültürlerine göre değişiklik göstermektedir. Ülkemizde süt denildiğinde akla ilk olarak inek sütü gelmekle birlikte, koyun, keçi ve manda sütleri de tüketilmektedir [6]. Süt, Bütün memeli hayvanların doğumundan itibaren yavrularını beslemek üzere meme bezlerinde oluşturdukları, hayvan türlerine göre farklı sürelerde salgılanan, içeriğinde yavrunun kendi kendini besleyebilecek bir duruma gelinceye kadar almak zorunda olduğu tüm besin maddelerini yeterli oranda bulunduran porselenimsi beyaz renkte, kendine özgü kokusu ve tadı olan biyolojik sıvıdır. Türk Gıda Kodeksi nde ise süt tanım olarak; bir veya daha fazla inek, koyun, keçi veya mandanın sağılmasıyla elde edilen, 40 0 C nin üzerine ısıtılmamış veya eşdeğer etkiye sahip herhangi bir işlem görmemiş kolostrum dışındaki 1

2 meme bezi salgısıdır [2,7]. Yavrular, doğumdan sonra belirli bir süre, büyümeleri için zorunlu bütün besin gereksinimlerinin yanı sıra immünolojik olarak korunmalarını da annelerin meme bezlerinden salgılanan sütle sağlarlar. Đnsan beslenmesinde sütün önemli bir yeri vardır. Đnsan beslenmesi için gerekli besin öğelerini yeterli miktarda içermemekle beraber, süt mevcut besinler içinde en komple olanıdır. Sütün bu niteliği, özellikle vücudun enerjisi, yapısı ve biyokimyasal işlemleri için gerekli besin unsurlarını, diğer besin maddelerine göre daha yeterli ve dengeli bir şekilde içermesinden ileri gelir. Özellikle kalsiyum, fosfor, riboflavin, B 12 vitamini ve yüksek kaliteli protein kaynağıdır [14]. Süt kimyasal bileşimi ve nitelikleri bakımından insanın temel besinidir. Đnsanın özellikle çocukların sağlıklı beslenmesi için gerekli besin unsurlarının büyük bir kısmını içerir. Kazein ve serum proteinlerinden oluşan süt proteinleri, tam protein olarak tanımlanmakta ve beslenme değerinde önemli bir artış sağlamakta ve sütün fiyatlandırılmasında bir kriter olarak değerlendirilmektedir [3]. Süt proteinleri tüm esansiyel (vücutta sentezlenmeyen) aminoasitlerin önemli bir kaynağıdır. Bu aminoasitleri yeterli ve dengeli düzeyde içerir. Süt ve ürünleri bu bakımdan bazı gıdalarla birlikte tüketilmeleri durumunda bu gıdaların biyolojik değerlerini artırır. Beslenme fizyolojisi açısından önemli bir madde olan laktozun kaynağı sadece süttür. Laktoz, doğal bağırsak mikroflorasının oluşumu ve muhafazasında rol oynar; yavaş parçalandığından bağırsağın çalışmasını olumlu yönde etkiler, kan şekerinin hızlı yükselmesini önler. Laktozun parçalanma ürünü olan laktik asit, bağırsakta kalsiyum ve magnezyumun emilimini artırır, karaciğerde yağın birikimini azaltır. Laktoz, kokuşma ve proteolitik etki yapan bakterilerin gelişimini de engellemektedir. Sütte bulunan süt yağı, enerji kaynağı olmasının yanı sıra, A, D, E ve K vitaminlerinin önemli bir kaynağıdır. Vücut sıcaklığında çözünmüş durumda bulunmakta, temel yağ asitlerini (lioneik, linolenik ve araşidonik) içermektedir. Süt ve ürünlerinde istenilen lezzet ve aromanın oluşumunda rol oynar. Ayrıca yapısındaki kısa ve orta zincirli yağ asitlerinden dolayı kolay sindirilir. Süt, kemik ve dişlerin oluşumu, gelişmesi ve sağlıklı yapısının korunması, vücudun birçok hayati fonksiyonu için gerekli olan kalsiyum ve fosfor kaynağıdır. Ayrıca süt, metabolizmada önemli rol oynayan ve mutlaka dışarıdan alınması gereken vitaminleri farklı oranlarda içerir. Örneğin; Bir litre süt tüketimi ile günlük gereksinim duyulan B 12 vitaminin %113 nü, vitamin B 2 nin %104 nü A vitaminin ve pantotenik asidin yaklaşık %50 sini B 1 vitamini ve D vitaminin %30 nu karşılanır. Hayvansal besinler içerisinde C vitaminini içeren tek besin maddesi süttür [13]. Birçok ülkede olduğu gibi, Ülkemizde en çok tüketilen süt olan inek sütünün içerdiği bu çeşitli bileşenlerinden dolayı tüketimi tavsiye edilen bir gıdadır. Sütün normal olarak içme sütü olarak tüketiminin yanında çeşitli süt ürünlerine işlenerek tüketimi de yaygındır. Zengin besin kaynağı olan süt, ya doğrudan içme sütü olarak tüketilmekte veya sütteki besin unsurlarının önemli bir kısmını içeren ve daha uzun dayanma süresine sahip çeşitli süt ürünlerine (peynir, yoğurt, süttozu) gibi ürünlere işlenmektedir [14]. Bu araştırmada üretimde kullanılan sütlerin kalitesinin belirlenmesi amacıyla sütçülük açısından önemli bölgeler arasında yer alan Kars Đli seçilmiştir. Süt örnekleri için Kars Đline bağlı toplam dört köy (Kümbetli, Dikme, Çamurlu, Boğazköy) seçilmiş olup, örnekler bu köylerdeki üreticilerin sabah ve akşam yapılan sağımları sırasında alınmıştır. 2

3 2-MATERYAL METOT Materyal Bu araştırmada Kars iline bağlı dört köyde üretilen ve satışa sunulan 90 adet çiğ inek sütü örnekleri incelenmiştir. Köylerden sabah ve akşam sağımlarında alınan örnekler Kafkas Üniversitesi Kars Meslek Yüksekokulu laboratuarında analize tabii tutulmuştur. Metot Süt örneklerinde yağ Gerber metodu ile, Yağsız kurumadde refraktometre ile, Yoğunluk laktodansimetre ile, asitlik titrasyon metodu ile, protein milkana süt cihazı ile ve ph, ph metre ile belirlenmiştir. [5, 8]. 3-BULGULAR ve TARTIŞMA Araştırmada incelenen süt örneklerinin ph ve asit (% LA), protein, yağsız kurumadde, yağ ve yoğunluk değerleri çizelge 1 ve çizelge 2 de verilmiştir. Çizelge 1. Süt örneklerinin Bazı Kimyasal Özellikleri Sabah Sağımı Köyler Numune sayısı ph %LA %YKM %Protein %Yağ Yoğunluk boğazköy 5 6,2±0,27 0,17±0,04 8,74±0,25 3,30±0,10 3,39±0,27 1,028±0,96 Çamurlu 17 5,2±0,15 0,08±0,02 8,62±0,13 3,26±0,06 3,47±0,15 1,0290,52± Dikme 13 5,73±0,16 0,05±0,02 8,54±0,15 3,29±0,06 3,42±0,17 1,029±0.59 Kümbetli 10 5,35±0,19 0,35±0,03 8,82±0,17 3,19±0,07 3,62±0,19 1,028±0,67 Genel 45 5,62 0,16 8,68 3,26 3,47 1,029 Çizelge 2. Süt örneklerinin Bazı Kimyasal Özellikleri Akşam Sağımı Köyler Numune sayısı ph %LA %YKM %Protein %Yağ Yoğunluk boğazköy 5 6,48±0,29 0,17±0,04 8,82±0,19 3,30±0,07 3,42±0,21 1,028±0,83 Çamurlu 17 6,05±0,15 0,08±0,02 8,69±0,10 3,29±0,04 3,50±0,11 1,029±0,45 Dikme 13 6,96±0,18 0,04±0,02 8,98±0,12 3,33±0,04 3,86±0,13 1,029±0,52 Kümbetli 10 6,40±0,20 0,45±0,03 8,83±0,14 3,32±0,05 3,72±0,15 1,029±0,59 Genel 45 6,47 0,18 8,83 3,31 3,62 1,029 Sütlerin kalitesi hakkındaki değerlendirmelerde fikir veren en önemli özelliklerinden biri asit düzeyidir. Yeni sağılan sütler, içerdiği kazein, fosfat, sitrat, serum proteinleri (albümin, globülin) ve CO 2 nedeniyle hafif asidik reaksiyon gösterir. Sütlerin muhafazası sırasında laktik asit bakterilerinin laktozu parçalayarak laktik asit oluşturması ve asitliğin gelişmesi 3

4 sonucu sütlerin pıhtılaşmasına neden olur. Bu durum istenilmeyen bir durumdur. Đncelenen sabah ve akşam sütü örneklerinin asitlik değerleri (%LA) ve ph değerleri çizelge 1 ve çizelge 2 de verilmiştir. Çizelge 1 ve çizelge 2 de de görüldüğü gibi süt örneklerinin ph değerleri 5,20-6,96, asitlik değerleri % LA cinsinden % 0,03-0,35 arasında değişmiştir. Çiğ süt standardına göre (TS 1018) inek sütünün asitlik değerinin süt asidi cinsinden en az% 0,13, en çok % 0,20, ph değerinin 6,6-6,8 aralığında olması gerektiği bildirilmiştir [2]. Đncelenen 90 süt örneğinden 13 ünün ph 6,96 asitlik değerinin ilgili standardın üzerinde olduğu, 15 nin ilgili standarda uygun olduğu ve 62 nin istenilen değerlerin altında değerlere sahip olmuştur. Đncelenen süt örneklerinin %LA asit cinsinden asitlik değerleri ise 20 örneğin ilgili standardın üzerinde, 60 örneğin ilgili standarttan düşük ve 10 örneğin ise ilgili standarda uygun olduğu bulunmuştur. Asitliğin yüksek olması, sütlerin mikroorganizma yüklerinin yüksek olduğunu, asitliğinin düşük olması ise sodyum bikarbonat, hidrojen peroksit gibi koruyucu maddelerin süte ilave edildiğini veya sütün hastalıklı hayvanlardan elde edildiği kuşkusuna neden olmaktadır [5]. Araştırmada incelenen sabah ve akşam sütlerinin toplamından elde edilen ortalama asitlik (%LA) değeri %0,17 (7,55 SH cinsinden) ve ph değeri ise 6,04 dür. Sezgin ve Koçak (1982) tarafından bulunan 8,4 SH değerinden düşük, Sezgin ve Bektaş (1988) tarafından bulunan 8,37-9,09 SH değerinden düşük, Okur (2005) tarafından bulunan 8,7 SH değerinden düşük, Türkoğlu ve ark. (2003) tarafından bulunan 7,18 SH değerinden ise yüksek bulunmuştur. Süt yağı, sütün fiyatlandırılmasında dikkate alınan en önemli unsurlardan biridir. Çiğ süt standardına (TS 10108) göre 1. Sınıf sütte %3,0, II. Sınıf sütte %2,5 ve ekstra sütte en az %3,5 yağ bulunması gerekmektedir [1]. Đncelenen süt örneklerinin 50 sinde %3,5 in seviyesinin üzerinde, 40 ında ise %3 seviyesinin üzerinde bulunmuştur. TSE standartlarına göre incelenen süt örnekleri ekstra ve 1. Sınıf süt grubuna girmektedir. Sezgin ve Bektaş (1988). Ankara da satılan sokak sütlerinin ortalama değerlerini %2,3- %3,0-%4,0 olarak saptamışlardır. Örneklerin %54, nin yağ oranının standart değerlerin altında bulunduğunu belirlemişlerdir. Sezgin ve Koçak (1982)., Trabzon da satılan sokak sütlerinin %31,3 ünde yağ oranının %3 ün altında olduğunu, ortalama değerin ise %2,9 ile %3,7 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Türkoğlu ve ark (2003) Urfa ilinde üretilen sütlerin yağ oranlarını ortalama %3,2 olarak tespit etmişlerdir. Okur (2005). Isparta ilinde satılan çiğ süt örneklerinin yağ oranlarını %2,5 seviyesinde tespit etmiştir. Yine Özrenk ve Bayar (2008) Konya yöresine ait sütlerin yağ oranlarını ortalama %3,55 olarak tespit etmiş ve standart değerlere uyduğunu bildirmişlerdir. Yoğunluk, sütlere hile yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi veren bir parametredir. Araştırmada incelenen süt örneklerinin yoğunlukları ile gr/cm 3 arasında bulunmuş, ortalama gr/cm 3 bulunmuştur. Çiğ süt standardında (TS 1018) inek sütünün yoğunluğunun gr/cm 3 olması gerektiği belirtilmektedir. Türk Gıda Kodeksi ne göre ise çiğ sütün yoğunluğu en az g ml-1 olması gerekmektedir [2]. Süt örneklerinin yoğunluk değerleri standartlara uygun olarak tespit edilmiştir. Sezgin ve Koçak (1982) Ankara'da satılan sokak sütlerinin özgül ağırlığını g ml -1 arasında değiştiğini, ortalama ise g ml -1 olduğunu, %11,4'ünün de standart değerlerin altında olduğunu belirlemişlerdir. Sezgin ve Bektaş (1988) Trabzon'da satılan sokak sütlerinin yoğunluklarının g ml -1 arasında değiştiğini, ortalama g ml -1 olduğunu, örneklerin % 48,3'ünün ise g ml -1 'in altında yoğunluğa sahip olduğunu saptamışlardır. 4

5 Özrenk ve Bayar (2008) Konya yöresine ait sütlerin yoğunluklarının ortalama olarak tespit etmiş ve standart değerlere uyduğunu bildirmişlerdir. Sütün yağsız kurumaddesi belirli sınırlar arasında değişkenlik gösterdiğinden süte yapılan hilelerin belirlenmesinde yağsız kuru madde oranı önem taşımaktadır. Yoğunluğu düşük olan örneklerin yağsız kurumaddelerinin de belirgin bir şekilde düşük olması, bu sütlere su katıldığı şüphesini vermektedir. Çiğ süt standardında (TS 1018) inek sütünün yağsız kurumadde oranının en az %8,5 olması gerektiği belirtilmektedir [1]. Sezgin ve Koçak (1982) Ankara'da satılan sokak sütlerinin yağsız kurumadde miktarlarının % 5.94 ile 9.02 arasında değiştiğini, ortalama % 8.18 olduğunu saptamışlar ve sütlerin % 31,4'ünün hileli olabileceğini vurgulamışlardır. Sezgin ve Bektaş (1988) inceledikleri süt örneklerinin en düşük, en yüksek ve ortalama yağsız kurumadde değerlerini sırasıyla % 4.18, % ve %7.77 olduğunu bildirmişlerdir. Standartlarda belirtilen değerden düşüktür. Türkoğlu ve ark (2003),Urfa ilinde üretilen sütlerin 10 unda (%52) yağsız kurumadde oranlarını ilgili standartta belirtilen en düşük seviyenin (%8,5) altında %7,55 tespit etmişlerdir. Konya yöresine ait sütlerin yağsız kurumadde oranı ortalama %9,88 olarak tespit edilmiş ve standart değerlerin üzerinde olduğunu bildirmişlerdir [9]. Đncelenen süt örneklerinin yağsız kurumadde oranları %8,54-%8,98 arasında değişmekte, ortalama %8,75 olup, çiğ süt standartlarına uyumluluk göstermektedir. Đncelenen örneklere ait yağsız kurumadde oranları Özrenk ve Bayar dan (2008), düşük, Türkoğlu ve ark (2003) ile Sezgin ve Bektaş (1988) ın bulmuş olduğu değerlerden yüksektir. Đncelenen süt örneklerinin protein oranlarını % 3,19 ile %3.33 arasında değişmekte ve ortalama değeri ise % 3.28 olarak belirlenmiştir. Türkoğlu ve ark (2003). Đnceledikleri süt örneklerinin protein oranlarının % 2.29 ile %3.79 arasında değiştiğini, ortalama değerin ise % 2.98 olduğunu saptamıştırlar. Özrenk ve Bayar (2008). Konya yöresine ait sütlerin kalite özelliklerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada protein oranlarını ortalama %3,27 olarak tespit ettiklerini, Türk Gıda Kodeksinde [2]. Đnek sütünün en az % 2.80 protein içerdiği dikkate alınırsa, protein oranını standartların üzerinde bulunmuştur. Erzurum piyasasında yaz mevsiminde satışa sunulan sütlerin ortalama % 3.49 [3], kış mevsiminde satılan sütlerin ise ortalama %2.98 oranında protein içerdiği bildirilmiştir [4]. SONUÇ: Sütün bileşimi, toplum beslenmesinde önemli olduğu gibi, sütün hangi ürüne işleneceğinin belirlenmesi bakımından da önemlidir. Bu yüzden sütlerin bileşiminde farklılıklara neden olan faktörlerin bilinmesi gereklidir. Sütün esas kaynağı ve çevre şartları bu faktörlerden en önemlileridir. Standartlara uygun yüksek kalitede ürün elde etmenin temel şartları, çiğ sütün kalitesine, üretim ve işleme koşullarına özen göstermektir. Hayvancılık ve sütçülüğün en yaygın olduğu illerden biri olan Kars Đlinde yapılan bu çalışmada; süt örnekleri Kümbetli, Dikme, Boğazköy ve Çamurlu köylerinden elde edilmiştir. Bu köylerden edilen sütler genellikle mandıralarda geleneksel yöntemlerle peynire (kaşar, gravyer gibi) işlenmektedir. Kars ve yöresinde elde edilen sütlerin çoğunluğu fabrikalardan ziyade mandıralarda ürüne dönüştürülmektedir. Bu köylerden 5

6 toplanan sütlere yapılan analizler sonucu, önemli bazı kimyasal özelliklerinin (yağ, yağsız kuru madde, protein, ph, asitlik, yoğunluk) TSE tarafından belirlenen standartlar aralığında yer aldığı belirlenmiştir. Elde edilen değerler genel olarak TSE ye uyum göstermekle birlikte, standartların yükseltilebilmesi ve tam olarak uygulanabilmesinin yanı sıra, sütün elde edilmesi ve özellikleri ve üreticilerin eğitilmesi konusu önemle üzerinde durulması gerekli konulardır. Đlgili kuruluşlarca (Tarım Bakanlığı Teşkilatları ve yetiştirici birlikleri, kooperatifler vs.) yerinde uygulamalı olarak seminer ve paneller düzenlenmeli, sanayi, üniversiteler ve üreticiler işbirliği içinde olmalıdır. KAYNAKLAR. [1]. Anonim Çiğ Süt Standardı. TS Türk Standartlar Enstitüsü, Ankara [2]. Anonim Türk Gıda Kodeksi, Çiğ Süt ve Isıl Đşlem Görmüş Đçme Sütleri Tebliği (tebliğ no 2000/6) Ek-D Çiğ Sütün Bileşimi. Resmi Gazete, , sayı [3]. Kurt, A., Demirci, M. ve Kurdal, E. 1977a. Erzurum piyasasında satılan sütlerin bileşimleri ve çeşitli hileler yönünde araştırılması "I.Kış mevsiminde piyasaya arz edilen sütler". Atatürk Üni.Ziraat Fak. Dergisi, 8(2-3), 1-18 [4]. Kurt, A., Demirci, M. ve Kurdal, E. 1977b. Erzurum piyasasında satılan sütlerin bileşimleri ve çeşitli hileler yönünde araştırılması "II Yaz mevsiminde piyasaya arz edilen sütler". Atatürk Üni. Ziraat Fak. Derg. 8(4), [5]. Kurt, A. Çakmakçı, S. ve Çağlar, A. Süt ve Mamulleri Muayene ve Analiz Metotları Rehberi. Atatürk Üni. Ziraat Zak. Yayınları, No: /D. Erzurum [6]. Karagözlü, C., Đnsan Beslenmesinde Đnek sütü, Türkiye 10. Gıda Kongresi; Mayıs. Erzurum [7]. Metin, M., Süt Teknolojisi. 1. Bölüm Sütün Bileşimi ve Đşlenmesi. E.Ü.Müh. Fak. Yay. No: s [8] Metin, M., Süt ve Mamulleri Analiz Yöntemleri, Ege Üniv. Ege Meslek Yüksekokulu Yayınları No: 24, Đzmir [9] Özrenk, E., Bayar, N., Konya Yöresine Ait Sütlerin Bazı Kalite Özellikleri, Türkiye 10. Gıda Kongresi; Mayıs. Erzurum [10]. Okur, D., Isparta Đlinde Satılan Süt ve Süt Ürünlerinin Kalite Düzeylerinin ve Yağ Asidi Profillerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Isparta, [11].Sezgin, E., Koçak, C., Ankara'da Satılan Sokak Sütlerinin Bazı Nitelikleri Üzerine Araştırmalar. Gıda, 7(6): , [12]. Sezgin, E., Bektaş, S., Trabzon'da Satılan Sokak Sütlerinin Bazı Nitelikleri Üzerinde Araştırmalar. Gıda, 13(6),

7 [13]. Türkoğlu, H., Atasoy, F., Özer, B., Şanlıurfa Đlinde Üretilen ve Satışa Sunulan Süt, Yoğurt ve Peynirlerin Bazı Kimyasal Özellikleri, Harran Üniv. Ziraat Fak. Derg. 7(3-4): Urfa [14]. Tekinşen, O.C., Nizamlıoğlu, M., Süt Kimya. Selçuk Üniv. Veteriner Fak. Yayınları, s: [15].Tekinşen, O.C., Tekinşen, K.K., Süt ve Süt Ürünleri Temel Bilgiler Teknoloji Kalite Kontrolü, Selçuk Üniv. Basımevi, s:1-10.konya

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ

SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ Süt Nedir? SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ Gıda Mühendisi Tülay DURAN Türk standartları çiğ süt standardına göre: Süt; inek, koyun, keçi ve mandaların meme bezlerinden salgılanan, kendine özgü tat ve kıvamda

Detaylı

Diyarbakır İlinden Kasım Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Dünya Sağlık Örgütü Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Diyarbakır İlinden Kasım Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Dünya Sağlık Örgütü Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Diyarbakır İlinden Kasım Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Dünya Sağlık Örgütü Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Oğur KASIRGA 1, Murat ÇİMEN 1*, Tolga İNAL 1, Dilek GAYRETLİ 1 Özet Bu çalışmada

Detaylı

ISIL İŞLEMİN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİSİ

ISIL İŞLEMİN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİSİ ISIL İŞLEMİN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİSİ Yaşar Karaca 1 ve Z. Guzel-Seydim 2 1 Tarım Kredi Kooperatifi, Beyşehir 2 Gıda Mühendisliği Bölümü, Suleyman Demirel Universitesi, Isparta 2 Süt Bütün memeli hayvanların

Detaylı

Ayran Üretiminde Peyniraltı Suyu ve Transglutaminaz Enzimi Kullanımının Ürün Özellikleri Üzerine Etkisi

Ayran Üretiminde Peyniraltı Suyu ve Transglutaminaz Enzimi Kullanımının Ürün Özellikleri Üzerine Etkisi 12.Gıda Kongresi Edirne, 05-07 Ekim 2016 Ayran Üretiminde Peyniraltı Suyu ve Transglutaminaz Enzimi Kullanımının Ürün Özellikleri Üzerine Etkisi Ceren Akal Nazlı Türkmen Celalettin Koçak Ankara Üniversitesi

Detaylı

KGP202 SÜT TEKNOLOJİSİ II

KGP202 SÜT TEKNOLOJİSİ II KGP202 SÜT TEKNOLOJİSİ II BEBEK MAMASI ÜRETİMİ Doğumdan sonraki dönemde, bebekler, belirli esansiyel besin elementlerine fazlaca gereksinim duymakla birlikte, organların çoğu işlevlerini henüz yeterince

Detaylı

Edirne İlinde Elde Edilen Sütlerin Dünya Sağlık (Who) Standartlarına Uygunluğu

Edirne İlinde Elde Edilen Sütlerin Dünya Sağlık (Who) Standartlarına Uygunluğu Edirne İlinde Elde Edilen Sütlerin Dünya Sağlık (Who) Standartlarına Uygunluğu Sabri TÜZÜN 1, Murat ÇİMEN 1*, İsa BAŞ 1, Yusuf DEMİR 1, Mehmet KOTAN 1, Maas TAYFUR 1 Özet Bu çalışma ile Edirne ilinden

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ YENİLEBİLİR KAZEİN VE KAZEİNAT TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2018/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ YENİLEBİLİR KAZEİN VE KAZEİNAT TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2018/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YENİLEBİLİR KAZEİN VE KAZEİNAT TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2018/ ) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan tüketimine yönelik yenilebilir kazeinler

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi

Detaylı

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ Büyüme ve gelişmeyi sağlar. Özellikle çocuk ve adölesanlarda protein, kalsiyum ve fosfor alımı nedeniyle; kemiklerin ve dişlerin gelişiminde Önemlidir.

Detaylı

BESİN GRUPLARININ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ

BESİN GRUPLARININ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ BESİN GRUPLARININ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ Büyüme ve gelişmeyi sağlar. Özellikle çocuk ve adölesanlarda protein,

Detaylı

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR Süt ve süt ürünleri mikrobiyolojisinde yararlı mikroorganizmalar temel olarak süt ürünlerinin üretilmesinde kullanılan çeşitli mikroorganizmaları tanımlamaktadır.

Detaylı

U.Ü KARACABEY M.Y.O SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ 2010 SÜT KABULÜNDE KALİTE KONTROLÜ

U.Ü KARACABEY M.Y.O SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ 2010 SÜT KABULÜNDE KALİTE KONTROLÜ U.Ü KARACABEY M.Y.O SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ 2010 SÜT KABULÜNDE KALİTE KONTROLÜ ÖZET: Bileşimi ve niteliği nedeniyle bozulmaya karşı uygun olan bir gıda maddesi olan süt ve mamulleri teknolojisi, bilgi,

Detaylı

BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ. İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü. vücudun biyokimyasal süreçlerinin etkin bir şekilde

BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ. İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü. vücudun biyokimyasal süreçlerinin etkin bir şekilde BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü Proteinler, yağlar ve karbohidratlar balıklar amino asitlerin dengeli bir karışımına gereksinim tarafından enerji

Detaylı

BESLENME VE SAĞLIK AÇISINDAN KEÇİ SÜTÜNÜN NİTELİKLERİ

BESLENME VE SAĞLIK AÇISINDAN KEÇİ SÜTÜNÜN NİTELİKLERİ BESLENME VE SAĞLIK AÇISINDAN KEÇİ SÜTÜNÜN NİTELİKLERİ Keçi, kuru ve sıcak yerlerde ve özellikle tarımsal açıdan geri kalmış bölgelerde yaşayan insanlar için çok önemli bir besin ve gelir kaynağıdır. Gerek

Detaylı

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünleri Süt ve Süt Ürünleri Manda sütü Afyon kaymağı Lüle kaymağı Manda yoğurdu Dondurma Manda tereyağı Manda peyniri

Detaylı

SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ

SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ Doğada yeterli ve dengeli beslenmenin gerektirdiği ögelerin tümünü amaca uygun biçimde içeren ve her yaştaki insanın beslenme kaynağı olarak kullanılabilecek

Detaylı

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242)

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242) TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: 27.09.2003/25242) Değişiklik : 06.02.2009tarih ve 27133 sayılı R. G. Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK Beslenme İle İlgili Temel Kavramlar Beslenme: İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması, Yaşam kalitesini artırması için

Detaylı

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Süt özellikle protein, yağ, vitamin (C vitamini hariç) ve mineraller (başta kalsiyum ve fosfor olmak üzere) gibi beslenmede çok önemli olan toplam

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..)

TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..) Amaç Madde l (1) Bu Tebliğin amacı, ısıl işlem görmüş içme sütlerinin tekniğine uygun

Detaylı

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz.

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz. Krema ve Kaymak Tebliği R.G. Tarihi:27.09.2003 R.G. Sayısı:25242 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlaması, işlemesi, muhafazası, depolanması,

Detaylı

Yoğurt, süt ve peynirde hile yapan 30 marka (06.12.2012-Basından)

Yoğurt, süt ve peynirde hile yapan 30 marka (06.12.2012-Basından) Yoğurt, süt ve peynirde hile yapan 30 marka (06.12.2012-Basından) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yap4ğı kontroller sonucunda sahte süt ürünü satan markaları deşifre e>. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da bir yıllık sürede, bebeğin en önemli gıdasını anne sütü

Detaylı

ANALİZ / GÖRÜŞ TALİMATLARI

ANALİZ / GÖRÜŞ TALİMATLARI SAYFA NO : 1/12 Bölümde çeşitli talepler doğrultusunda yapılacak olan analizler aşağıda listesi verilen referans kitaplarda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılmaktadır. Analiz sonuçları, Analiz / Rapor

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (TASLAK 2017/..)

TÜRK GIDA KODEKSİ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (TASLAK 2017/..) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından; Amaç TÜRK GIDA KODEKSİ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (TASLAK 2017/..) Madde 1 -(1) Bu Tebliğin amacı, içme sütlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, depolanması,

Detaylı

Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ. ( tarih ve sayılı R.G.)

Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ. ( tarih ve sayılı R.G.) 2005-18 Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ (12-04-2005 tarih ve 25784 sayılı R.G.) Değişiklik: Yayımlandığı R.Gazete:03.09.2008-26986 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, koyulaştırılmış süt

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları Süreyya ÖZCAN Besin Öğeleri Canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan kimyasal element veya bileşiklerdir. Hücrelerin

Detaylı

Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları. Süreyya ÖZCAN

Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları. Süreyya ÖZCAN Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları Süreyya ÖZCAN Besin Öğeleri Canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan kimyasal element veya bileşiklerdir. Hücrelerin

Detaylı

TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620)

TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620) TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620) Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi kısıtlanmış diyetler için hazırlanan

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ VE SAĞLIKLI SÜT

SAĞLIKLI BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ VE SAĞLIKLI SÜT SAĞLIKLI BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ VE SAĞLIKLI SÜT SAĞLIK Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre sağlık ; bedensel ve ruhsal olarak tam iyi olma halidir. BESLENME Bir insanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken

Detaylı

NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir.

NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir. NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir. Tüm hayvanlar besinleri sindirmek için enzimleri kullanırlar. Bunlar hem hayvanın kendi sentezlediği hem de bünyelerinde

Detaylı

RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ

RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ Rumen mikroorganizmaların (bakteriler,protozoalar ve mayaların) bir denge içinde çalıştırdığı kusursuz bir makinedir. Yüksek et-süt verimi isterken bu hayvandaki

Detaylı

Merve ŞAHİNTÜRK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Merve ŞAHİNTÜRK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Merve ŞAHİNTÜRK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Kimyasal bileşiminin anne sütüne benzerlik göstermesi Temel besin ögeleri açısından zengin

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL SAĞLIKLI BESLENME AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL 1 İNSANLAR NEDEN YEMEK YER 2 3 Sağlığın temeli yeterli ve dengeli (sağlıklı) beslenmedir. İnsan vücudunu bir arabaya benzetebiliriz;

Detaylı

KGP202 SÜT TEKNOLOJİSİ II

KGP202 SÜT TEKNOLOJİSİ II KGP202 SÜT TEKNOLOJİSİ II KEFİR ÜRETİMİ Kefir, çok eski çağlardan bu yana Kafkasya da üretilmekte olup, buradan dünyaya yayılmış fermente bir süt ürünüdür. Kefir ferahlatıcı, asidik tatta, az miktarda

Detaylı

Kimya Bilim Danış ışmanlığı Çalıştayı Farklı Kaynaklardan Elde Edilen Sütlerin S Mayalanma Sürelerinin S ve ph Değişimlerinin imlerinin Karşı şılaştırmalı Olarak İncelenmesi PROJE EKİBİ: : Nurdan Yavuz

Detaylı

SPORCULAR için......sizin için

SPORCULAR için......sizin için SPORCULAR için......sizin için 1 NEDEN EGZERSİZ YAPARIZ? Kilo kontrolü İyi bir görünüm Fitness / Egzersiz Performans 2 2 ENERJİ KAYNAKLARI 3 MAKROBESİNLER 4 Gün içinde beslenmenizi çeşitlendirmek önemlidir...

Detaylı

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler Besin Grupları Doğada çok çeşitli besinler bulunmakta ve her besinin besin öğesi bileşimi farklılık göstermektedir. Besin öğelerini tek bir besinle vücudumuza almamız imkansızdır. Besin öğelerinin dengeli

Detaylı

ÇĠĞ SÜTTE ASĠTLĠK TAYĠNĠ

ÇĠĞ SÜTTE ASĠTLĠK TAYĠNĠ ÇĠĞ SÜTTE ASĠTLĠK TAYĠNĠ Yeni sağılan normal sağlıklı süt asidik reaksiyon gösterir, buna ilk asitlik veya doğal asitlik denir. Bu asitlik birinci derecede bileşimindeki kazein, fosfat ve sitratlardan;

Detaylı

MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK ÖZKAN ŞAHİN U.Ü.KARACABEY MYO GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI/SÜT OPSİYONU

MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK ÖZKAN ŞAHİN U.Ü.KARACABEY MYO GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI/SÜT OPSİYONU MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK ÖZKAN ŞAHİN U.Ü.KARACABEY MYO GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI/SÜT OPSİYONU MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK Dünya nüfusundaki hızlı artış ile teknolojik gelişmeler insanları tarımsal

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/3) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

www.sutsesut.com Sütse faaliyete başladığı günden bugüne ürünlerinin güvenle tüketilecek yüksek standartlarda olmasını hedeflemiştir. Kaliteye olan hassasiyeti ile hareket ederek çözüm ortağı olarak büyümeyi

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik 2. Ders YB 205 Beslenme İkeleri 2015 Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr BESLENME Dünya Sağlık Örgütü (WHO-DSÖ)

Detaylı

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Büyük tarımsal ekonomiler sıralamasında 7. sırada yer alan ülkemiz tarımının milli gelire, istihdama ve dış ticarete katkısı giderek artmaktadır. Tarım sektörü; 2008 yılında

Detaylı

Adıyaman İlinde Süt Üretim Çiftliklerinden ve Toplayıcılardan Sağlanan Sütlerin Bazı Özellikleri

Adıyaman İlinde Süt Üretim Çiftliklerinden ve Toplayıcılardan Sağlanan Sütlerin Bazı Özellikleri Araştırma Makalesi / Research Article Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi (2016) Geliş tarihi: 18.05.2016 20(4): 253-265 Kabul tarihi: 11.08.2016 Adıyaman İlinde Süt Üretim Çiftliklerinden ve Toplayıcılardan

Detaylı

ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI

ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI Tarım Ekonomisi Dergisi 2005; 11(1) :5-12 ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI 1 2 2 3 Yusuf ÇELİK, Bahri KARLI, Abdulbaki BİLGİÇ,Şerafettin ÇELİK

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

(Değişik: RG-22/1/ )

(Değişik: RG-22/1/ ) (Değişik: RG-22/1/2006-26057) (MÜLGA: RG-29/1/2004-25361) 1 Ek-7 1 29/1/2004 tarihli Tebliğ ile Ek-7 yürürlükten kaldırılmış ve diğer ekler buna göre teselsül ettirilmiştir. (Ek: RG-22/1/2006-26057) Yağ

Detaylı

DENGELİ BESLENME NEDİR?

DENGELİ BESLENME NEDİR? DENGELİ BESLENME NEDİR? Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gereken dört temel besin grubu olan; süt ve ürünleri, et ve benzeri, sebze ve meyveler, ekmek ve tahıllar dan hergün sizin için gerekli

Detaylı

Vitaminlerin yararları nedendir?

Vitaminlerin yararları nedendir? Vitaminlerin yararları nedendir? Vitamin ve mineraller vücudun normal fonksiyonlarının yerine getirilmesinde, büyüme ve gelişiminde çok önemlidir. Az miktarlarda yeterlidirler. Gebelikte anne yanında bebeğin

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ VÜCUT AĞIRLIĞI KONTROLÜ İÇİN DİYETİN YERİNİ ALAN GIDALAR TEBLİĞİ

TÜRK GIDA KODEKSİ VÜCUT AĞIRLIĞI KONTROLÜ İÇİN DİYETİN YERİNİ ALAN GIDALAR TEBLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ VÜCUT AĞIRLIĞI KONTROLÜ İÇİN DİYETİN YERİNİ ALAN GIDALAR TEBLİĞİ (Taslak ) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, vücut ağırlığı kontrolü için diyetin

Detaylı

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, YEMLERİ EVREK & ÇİPURA L 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin

Detaylı

PEYNiR....gıdanıza değer katan çözümler... www.apack.com.tr

PEYNiR....gıdanıza değer katan çözümler... www.apack.com.tr PEYNiR...gıdanıza değer katan çözümler... Peynir uzmanlık ister... Hayvansal kaynaklı gıdalar arasında önemli bir yeri olan peynir, toplumumuz tarafından sevilen ve zevkle tüketilen bir gıdadır. Son yıllarda

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ BEBEK FORMÜLLERĠ TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2014/31) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; sağlıklı

Detaylı

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU KULLANIMA HAZIR HALE GETİRİLME SIRASINDA UYGULANAN YÖNTEMLER VE AMBALAJLAMA ŞEKİLLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILAN SÜTLERDEKİ PROTEİN MİKTARININ BELİRLENMESİ VE SAĞLIĞIMIZA ETKİLERİ

Detaylı

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Buket COŞKUN 1, Murat ÇİMEN 1*, Hülya YILDIRIM 1, Asiye İLHAN 1,

Detaylı

KANATLI HAYVAN BESLEME (Teorik Temel-Pratik Uygulama)

KANATLI HAYVAN BESLEME (Teorik Temel-Pratik Uygulama) KANATLI HAYVAN BESLEME (Teorik Temel-Pratik Uygulama) -Ders Notu- Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Adana ADANA-2008 ÖNSÖZ Hayvan beslemenin

Detaylı

BAL TANIMI BALIN BİLEŞİMİNİ OLUŞTURAN MADDELER

BAL TANIMI BALIN BİLEŞİMİNİ OLUŞTURAN MADDELER BAL TANIMI Bal, Türk Gıda Kodeksi 2000/39 sayılı Bal Tebliğinde "Bal; bal arılarının çiçek nektarlarını, bitkilerin veya bitkiler üzerinde yaşayan bazı canlıların salgılarını topladıktan sonra, kendine

Detaylı

Günde bir elma doktoru evden uzak tutar.

Günde bir elma doktoru evden uzak tutar. ELMANIN FAYDALARI Günde bir elma doktoru evden uzak tutar. Elmanın Sağlığa Faydaları Elma A, E, B6, C, K vitamin kaynağıdır, bunun yanında yüksek miktarda potasyum ve çeşitli mineralleri içeren su içerir.

Detaylı

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Neslihan ÇİÇEK 1, Murat ÇİMEN 1*, Deniz EFESOY 1,

Detaylı

Beslenme ve Sağlık Beyanları

Beslenme ve Sağlık Beyanları Beslenme ve Sağlık Beyanları PROF. DR. SİBEL KARAKAYA E.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BESLENME BİLİM DALI 12-14 KASIM 2014 Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28157

Detaylı

Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi

Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi Prof. Dr. Yasemen YANAR Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanı Tarih boyunca medeniyetler

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2016 OCAK-ŞUBAT SEKTÖREL SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

AR&GE BÜLTEN 2016 OCAK-ŞUBAT SEKTÖREL SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Şebnem BORAN Ülkemiz ve bölgemiz tarım ekonomisi içerisinde hayvancılık sektörünün oldukça önemli bir payı bulunmaktadır. Hayvansal ürünler toplumun yeterli ve dengeli beslenmesindeki

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 24.12.2001 24620 1. Değişiklik 31.08.2003 25125 EK-1 in 7 inci maddesi, Madde 6 (Eklendi)

Detaylı

Conjugated Linoleic Acid

Conjugated Linoleic Acid Conjugated Linoleic Acid Conjugated Linoleic Acid (CLA) GENEL BAKIŞ Konjuge linoleik l ik asit bir omega-6 esansiyel yağğ asidi olan linoleik asit (LA) in 28 geometrik ve pozisyonel izomerlerini kapsar.

Detaylı

PÜSKÜRTEREK KURUTMA YÖNTEMİ İLE BALIN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİNİN KORUNARAK TOZ HALİNE GETİRİLME İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI

PÜSKÜRTEREK KURUTMA YÖNTEMİ İLE BALIN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİNİN KORUNARAK TOZ HALİNE GETİRİLME İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI PÜSKÜRTEREK KURUTMA YÖNTEMİ İLE BALIN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİNİN KORUNARAK TOZ HALİNE GETİRİLME İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI Ceren MUTLU *, Mustafa ERBAŞ T.C. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda

Detaylı

Adıyaman İlinde Kış ve İlkbahar Aylarında Üretilen Kaşar Peynirin Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması

Adıyaman İlinde Kış ve İlkbahar Aylarında Üretilen Kaşar Peynirin Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması Adıyaman İlinde Kış ve İlkbahar Aylarında Üretilen Kaşar Peynirin Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması Yusuf DEMİR 1, Murat ÇİMEN 1*, Maas TAYFUR 1, İsa BAŞ 1, Mehmet KOTAN 1, Sabri TÜZÜN

Detaylı

Mardin İlinde Üretilen Pilavlık ve Köftelik Bulgurların Kimyasal Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Mardin İlinde Üretilen Pilavlık ve Köftelik Bulgurların Kimyasal Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Mardin İlinde Üretilen Pilavlık ve Köftelik Bulgurların Kimyasal Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Zuhal CAN 1, Murat ÇİMEN 1*, Şerzan ASLAN 1, Birol ÖZTÜRK 1 Özet Bu araştırma

Detaylı

ÇİĞ SÜT KALİTE KRİTERLERİ

ÇİĞ SÜT KALİTE KRİTERLERİ ÇİĞ SÜT KALİTE KRİTERLERİ ÖĞR.GÖR.CUMHUR BERBEROĞLU U.ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MYO 2010 1 BİR ÜRÜNÜN BELİRLİ BİR İHTİYACI KARŞILAMAK ÜZERE BİLEŞİMİNDE TAŞIDIĞI TÜM ÖZELLİKLER KALİTE OLARAK TANIMLANIR. 2

Detaylı

Emzirme dönemindeki beslenmeniz en az hamilelikte beslenmenize dikkat etmeniz kadar önemlidir.

Emzirme dönemindeki beslenmeniz en az hamilelikte beslenmenize dikkat etmeniz kadar önemlidir. Emzirme dönemindeki beslenmeniz en az hamilelikte beslenmenize dikkat etmeniz kadar önemlidir. Bir anne adayı anne olduğunu öğrendiği andan itibaren yavrusu ve kendisi için en iyi şekilde yaşamaya çalışır

Detaylı

İnsan vücudunda 206 kemik vardır Sağlıklı kemik ve dişler için kalsiyumun faydalarını keşfetmek isteyenler bunun için 206 iyi sebebiniz var

İnsan vücudunda 206 kemik vardır Sağlıklı kemik ve dişler için kalsiyumun faydalarını keşfetmek isteyenler bunun için 206 iyi sebebiniz var İnsan vücudunda 206 kemik vardır Sağlıklı kemik ve dişler için kalsiyumun faydalarını keşfetmek isteyenler bunun için 206 iyi sebebiniz var 1 2 3 su bardağı süt = kalsiyum RDA nız Xtra Cal Nedir? Her gün

Detaylı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı Dengeli Beslenme Yaşamımız boyunca sürekli büyürüz. Bebeklikten itibaren sağlıklı bir şekilde büyümek ve gelişmek için düzenli, dengeli ve yeterli beslenmemiz gerekir. Beslenmek yani yemek yemek günlük

Detaylı

Saanen Keçisi Sütünün Genel Özellikleri

Saanen Keçisi Sütünün Genel Özellikleri Akademik Gıda 8 (2) (2010) 45-48 Araştırma Notu / Research Note Saanen Keçisi Sütünün Genel Özellikleri Harun Kesenkaş, Nayil Dinkçi, Özer Kınık, Sıddık Gönç, Gülşah Ender Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

4. GURUP SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ MESLEK GURUBU İLE İLGİLİ FİRE VE ZAYİAT ORANLARI

4. GURUP SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ MESLEK GURUBU İLE İLGİLİ FİRE VE ZAYİAT ORANLARI BEYAZ PEYNİRDE FİRE VE ZAYİAT ORANLARI : Balıkesir'de beyaz peynir üretimi klasik ve kültürlü olarak yapılmaktadır. İnek sütünden karışık olarak (yerli ırk ve diğer yabancı ırklar) kültürlü beyaz peynir

Detaylı

Sporcu Beslenmesi Ve Makarna. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı

Sporcu Beslenmesi Ve Makarna. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı Sporcu Beslenmesi Ve Makarna Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı BESLENME Genetik yapı PERFORMANS Fiziksel kondisyon Yaş Cinsiyet Yaş Enerji gereksinimi Vücut bileşimi

Detaylı

Kloroform, eter ve benzen gibi organik çözücülerde çözünen bunun yanı sıra suda çözünmeyen veya çok az çözünen organik molekül grubudur.

Kloroform, eter ve benzen gibi organik çözücülerde çözünen bunun yanı sıra suda çözünmeyen veya çok az çözünen organik molekül grubudur. Kloroform, eter ve benzen gibi organik çözücülerde çözünen bunun yanı sıra suda çözünmeyen veya çok az çözünen organik molekül grubudur. Yağların suda çözünmemesi canlılığın devamı içi önemlidir. Çünkü

Detaylı

YETERLİ DENGELİ BESLENME

YETERLİ DENGELİ BESLENME YETERLİ DENGELİ BESLENME Yeterli ve dengeli beslenme için günlük ihtiyaç duyulan ENERJİ ve BESİN ÖGELERİ besinlerle vücuda alınır. BESİNLER Besinler içerdikleri besin ögelerine göre 5 TEMEL BESİN GRUBU

Detaylı

ĐÇERĐK. Vitamin B6 Formları. LOGO www.themegallery.com. Tarihsel Bakış. Yapısal Formüller. 4 Piridoksin Piridoksal Piridoksamin Piridoksal-fosfat

ĐÇERĐK. Vitamin B6 Formları. LOGO www.themegallery.com. Tarihsel Bakış. Yapısal Formüller. 4 Piridoksin Piridoksal Piridoksamin Piridoksal-fosfat LOGO ĐÇERĐK Tarihsel Bakış B6 Vitamininin Genel Özellikleri Kimyasal Ve Biyolojik Fonksiyonları Biyokimyasal Fonksiyonları YRD. DOÇ. DR. BEKİR ÇÖL SUNAN: DUYGU BAHÇE Emilim, Transport ve Metabolizma İmmün

Detaylı

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi Harran Üniversitesi Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi Harran University Journal of Engineering HU Muh. Der. 02 (2017) p.15-23 HU J. of Eng. 02 (2017) p.15-23 Şanlıurfa da Satışa Sunulan Sokak Sütlerinin

Detaylı

.. YILI SAĞLIKLI BESLENME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ. sahibi olmak * Beslenme Bilimi * Beslenme Biliminin Kapsamı 16 SAAT.

.. YILI SAĞLIKLI BESLENME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ. sahibi olmak * Beslenme Bilimi * Beslenme Biliminin Kapsamı 16 SAAT. .... YILI KURS PLANI KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI KURSUN SÜRESİ AY HAFTA GÜNLER DERS SAATİ KONULAR. AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ 18 SAAT MODÜL VE YETERLİLİK MODÜL SÜRESİ TOPLAM SÜRE BAŞLAMA TARİHİ

Detaylı

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ Prof. Dr. Nilgün KARAAĞAOĞLU Doç. Dr. Gülhan EROĞLU SAMUR 4. Baskı Prof. Dr. Nilgün Karaağaoğlu Doç. Dr. Gülhan Eroğlu Samur ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ISBN 978-605-364-200-8 Kitapta

Detaylı

GÜNLÜK OLARAK NEDEN YETERLİ MİKTARDA KALSİYUM ALMALIYIZ?

GÜNLÜK OLARAK NEDEN YETERLİ MİKTARDA KALSİYUM ALMALIYIZ? GÜNLÜK OLARAK NEDEN YETERLİ MİKTARDA KALSİYUM ALMALIYIZ? Kalsiyum bir çok kişinin bildiği gibi kemik ve dişlerin yapı, oluşum ve sürdürülmesinde temel bir gereksinimdir. Kemik erimesini azaltmada yardımcı

Detaylı

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA TÜBİTAK -BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği- Biyomühendislik Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-3 (ÇALIŞTAY 2012) PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"ne göre hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır. BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUK EK GIDALARI TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 01.11.2007-26687 Tebliğ No: 2007-50 Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Detaylı

1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ...

1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ... İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ... 1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ... 3 2. MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ... 19 2.1. Membran Filtrasyon Yönteminin Temel Prensibi... 19 2.1.1. Besiyeri Seçimi... 19 2.1.2. Sonuçların

Detaylı

STEVİA ÖZÜ İLAVESİNİN PROBİYOTİK YOĞURTLARININ BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Avni Kırmacı

STEVİA ÖZÜ İLAVESİNİN PROBİYOTİK YOĞURTLARININ BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Avni Kırmacı STEVİA ÖZÜ İLAVESİNİN PROBİYOTİK YOĞURTLARININ BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Avni Kırmacı Giriş Materyal ve Yöntem Araştırma Bulguları ve Tartışma Sonuçlar ve Öneriler Dünya

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 14. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ ORGANİK MADDELER 8- VİTAMİNLER

ADIM ADIM YGS-LYS 14. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ ORGANİK MADDELER 8- VİTAMİNLER ADIM ADIM YGS-LYS 14. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ ORGANİK MADDELER 8- VİTAMİNLER 4) VİTAMİN Vücut metabolizması için gerekli olan ancak insan vücudunda üretilemeyen organik maddelerdir. Dışarıdan hazır

Detaylı

GIDALARDA MİKROBİYAL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

GIDALARDA MİKROBİYAL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER GIDALARDA MİKROBİYAL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Mikroorganizmaların gıdalarla gelişmesi; Gıdanın karekteristik özelliğine, Gıdada bulunan m.o lara ve bunlar arası etkileşime, Çevre koşullarına bağlı

Detaylı

Buna göre, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin amacı şu şekilde tespit edilmiştir:

Buna göre, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin amacı şu şekilde tespit edilmiştir: TÜRK GIDA KODEKSİ Türk Gıda Kodeksi; Türkiye de satışa sunulan gıdalara ilişkin hijyen, etiketleme, pestisit ve veteriner ilaç kalıntıları, ithalat ve ihracat denetimi ve belgelendirme sistemi, tahlil

Detaylı

5. Sınıf Fen ve Teknoloji

5. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Besinler ve Dengeli Beslenme Besinlerin gerekliliği Bütün canlılar büyümek, gelişmek, ve yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için beslenmeye ihtiyaç vardır. Canlılar koşmak, yürümek

Detaylı

KGP202 SÜT TEKNOLOJİSİ II

KGP202 SÜT TEKNOLOJİSİ II KGP202 SÜT TEKNOLOJİSİ II Ülkemiz kahvaltı kültüründe önemli bir yere sahip olan peynir, üretimi modern süt işleme tesislerinde ve mandıra olarak tabir edilen işletmelerde gerçekleştirilen en temel süt

Detaylı

BAŞLANGIÇ VE DEVAM SÜTLERİNİ YETERİNCE TANIYOR MUYUZ?

BAŞLANGIÇ VE DEVAM SÜTLERİNİ YETERİNCE TANIYOR MUYUZ? BAŞLANGIÇ VE DEVAM SÜTLERİNİ YETERİNCE TANIYOR MUYUZ? Prof. Dr. AZİZ EKŞİ Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 57. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, 01 KASIM 2013, ANTALYA Beslenme ve Gıda yaşamak için

Detaylı

ÇOCUKLARIN BÜYÜME VE GELİŞMESİNDE YETERLİ VE DENGELİ BESLENME

ÇOCUKLARIN BÜYÜME VE GELİŞMESİNDE YETERLİ VE DENGELİ BESLENME ÇOCUKLARIN BÜYÜME VE GELİŞMESİNDE YETERLİ VE DENGELİ BESLENME Okul Çağı Dönemde (6-12 yaş) Çocuklarda Yeterli ve Dengeli Beslenme OKUL DÖNEMİNDE BESLENME ALIŞKANLIKLARI Öğün atlama görülebilir. Özellikle

Detaylı

ÇOCUKLARIN BÜYÜME VE GELİŞMESİNDE YETERLİ VE DENGELİ BESLENME

ÇOCUKLARIN BÜYÜME VE GELİŞMESİNDE YETERLİ VE DENGELİ BESLENME ÇOCUKLARIN BÜYÜME VE GELİŞMESİNDE YETERLİ VE DENGELİ BESLENME Okul Çağı Dönemde (6-12 yaş) Çocuklarda Yeterli ve Dengeli Beslenme OKUL DÖNEMİNDE BESLENME ALIŞKANLIKLARI Öğün atlama görülebilir. Özellikle

Detaylı

Adıyaman İlinden Elde Edilen İnek Sütlerinde Ekonomik Öneme Sahip Biyokimyasal Parametrelerin Ab ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Adıyaman İlinden Elde Edilen İnek Sütlerinde Ekonomik Öneme Sahip Biyokimyasal Parametrelerin Ab ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Adıyaman İlinden Elde Edilen İnek Sütlerinde Ekonomik Öneme Sahip Biyokimyasal Parametrelerin Ab ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Hülya YILDIRIM 1, Murat ÇİMEN 1*, Asiye İLHAN 1 Zinet

Detaylı