ISO 9001:2008 ISO/DIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISO 9001:2008 ISO/DIS 9004 24.12.2008"

Transkript

1 ISO 9001:2008 ISO/DIS

2 Sunuşun İçeriği

3 Sunuş İçeriği Bölüm 1: 9001:2008 Geçişi Nasıl olacak? Bölüm 2: 9001: :2000 (Değişikliklerle ilgili detay inceleme) Bölüm 3: 9004 Beklenen Değişiklikler 3

4 Bölüm 1: 9001:2008 Geçişi

5 9001:2008 Geçişi ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standartı 13/11/2008 tarihinde ISO tarafından yayınlanmıştır :2000 e kıyasla yeni standartta ilave bir gereklilik olmamakla birlikte standart maddelerinin bazılarına açıklık getirilmiştir. Bureau Veritas olarak tarihinden itibaren tüm 9001 denetimleri yeni versiyona göre gerçekleştirecektir. Denetim esnasında size mevcut sisteminizle ve yeni standart gereklilikleri arasındaki farklar raporlanacak olup denetim öncesinde talebiniz olduğu takdirde 9001:2008 geçişiniz gerçekleştirilecektir Geçiş için son tarih dur. Bu tarihe kadar elinizdeki 9001:2000 belgeleri geçerliliğini koruyacaktır. 5

6 Bölüm 2: Değişikliklerle ilgili detay inceleme ISO 9001:2008 ile yeni eklenen gereklilikler (Yeşil renk) ISO9001:2008 de bulunmayacak çıkartılan gereklilikler (Kırmızı renk) ISO 9001:2008 ile yapılan değişiklikler (Kahverengi)

7 Tarihçe ISO 9001 STANDARDININ GELİŞİ İŞİMİ MIL-Q-9858(1963) AQAP(1968) MOD STANDARTLARI BS KILAVUZLARI(1973) BS 5750(1979) ISO 9000(1987) ISO 9000(1994) ISO 9000(2000) ISO 9000(2008) 7

8 0.1 Genel ISO 9001:2000 sayfa iv ISO 9001:2008 sayfa v 2000: : Kuruluşun kalite yönetim sisteminin tasarımı ve uygulanması çeşitli ihtiyaçlardan, özel hedeflerden, sunulan ürünlerden, çalışılan proseslerden ve kuruluşun büyüklüğüve yapısından etkilenir. Kuruluşun kalite yönetim sisteminin tasarımı ve uygulanması çeşitli ihtiyaçlardan, kurumsal çevreden, çevredeki değişikliklerden, veya çevreden kaynaklanacak risklerden, özel hedeflerden, sunulan ürünlerden, çalışılan proseslerden ve kuruluşun büyüklüğü ve yapısından etkilenir. Bu standard, belgelendirme kuruluşları da dahil olmak üzere, iç ve dış taraflarca kuruluşun müşteri, yasal ve mevzuat ve ürüne özgü gereklilikleri karşılama, kuruluşun kendi şartlarını karşılamadaki yeterliliğini değerlendirmek için kullanılabilir. 8

9 0.2 Proses Yaklaşımı ISO 9001:2000 sayfa v ISO 9001:2008 sayfa vi 2000: Kuruluş içinde prosesler sisteminin uygulanması, bu proseslerin tanımlanması, etkileşimleri ve proseslerin yönetilmesi ile birlikte proses yaklaşımı olarak adlandırılabilir : Kuruluş içinde prosesler sisteminin uygulanması, bu proseslerin tanımlanması, etkileşimleri ve proseslerin istenen çıktıyı üretmek için yönetilmesi ile birlikte proses yaklaşımı olarak adlandırılabilir 9

10 0.3 ISO 9004 ile ilişkiler ISO 9001:2000 sayfa vi and vii ISO 9001:2008 sayfa vii 2000: ISO 9001 ve ISO 9004 ün mevcut baskıları birbirini tamamlayacak şekilde tasarlanmış, tutarlı kalite yönetim sistemi standardları olarak geliştirilmelerine rağmen bağımsız olarak da kullanılabilirler. ISO 9001, bir kalite sistemi için kuruluş tarafından içerdeki uygulamalarda veya belgelendirme için veya sözleşme amaçları için kullanılmak üzere, şartları belirler ve müşteri şartlarının karşılanmasında kalite yönetim sisteminin etkinliğine odaklanır. ISO 9004, kalite yönetim sisteminin hedefleri için özellikle bir kuruluşun genel performansı, verimliliğinin ve etkinliğin sürekli iyileştirlmesi bakımından, ISO 9001 in yaptığından daha geniş bir biçimde rehberlik sağlar. ISO 9004, üst yönetimleri ISO 9001 şartlarının üstüne geçmek isteyen kuruluşlaraa performansı süreklil iyileştirmenin takibinde klavuz olarak önerilir. Bununla birlikte bu standard belgelendirme ve sözleşme amaçlı değildir. : ISO 9001 ve ISO 9004 kalite yönetim sistemi standardları birbirini tamamlayacak şekilde tasarlanmış olmalarına rağmen bağımsız olarak da kullanılabilirler. ISO 9001, bir kalite sistemi için kuruluş tarafından içerdeki uygumalarda veya belgelendirme için veya sözleşme amaçları için kullanılmak üzere, şartlarıbelirler ve müşteri şartlarının karşılanmasında kalite yönetim sisteminin etkinliğine odaklanır. Bu standardın yayınlandığında ISO 9004 revizyondadır. Revize edilmiş ISO 9004 kuruluşun, kompleks, talep eden ve sürekli değişen iş çevresinde sürdürülebilir başarısını yönetmek için klavuz niteliğindedir. ISO 9004 kalite yönetim sistemine ISO 9001 e göre daha geniş bir odaklanma sağlar; kuruluşun performansını sistematik ve sürekli iyileştirmesi yoluyla tüm tarafların ihtiyaç ve beklentilerine hitap eder ve tatminini sağlar. Bununla birlikte bu standard belgelendirme ve sözleşme amaçlı değildir. 10

11 0.4 Diğer yönetim sistemleri ile bağlantılar ISO 9001:2000 sayfa vii ISO 9001:2008 sayfa viii 2000: Bu standard ile ISO 14001:1996 kullanıcı topluluğunun yararına bu iki standardın uyumluluğunu artırmak için aynı çizgiye getirilmiştir. Bu standardın geliştirilmesi esnasında ISO 14001:2004 hazırlanması süreci göz önüne alınarak kullanıcı topluluğunun yararına bu iki standardın uyumluluğunu arttırılmıştır 11

12 1.1 Genel ISO 9001:2000 sayfa 1 ISO 9001:2008 sayfa 1 Bu standard, bir kuruluşun; a) müşteri şartlarının ve yürürlükteki mevzuat ve yasalşartlarını karşılayan ürünü düzenli bir şekilde sağlama yetenenğini gösterme ihtiyacı olduğu, b) sistemin sürekli iyileştirilmesi ve müşteriye yürürlükteki mevzuat ve yasalşartlarına uyulduğu güvencesinin verilmesi için proseslerde dahil olmak üzere sistemin etkin uygulanması yolu ile müşteri memnuniyetinin arttırılması amacına yöneldiği durumlarda kalite yönetim sistemi için şartları kapsar. NOT 1 Bu standartta ürün terimi yalnızca müşteri için amaçlanan veya müşteri tarafından veya ürün gerçekleştirme prosesinden talep edilen ürüne uygulanır. Satınalmayıda içeren ürün gerçekleştirme proseslerinin planlanan çıktılarına uygulanır. NOT2 Yasaya uygunluk ve mevzuat gereklilikleri yasal gereklilikler olarak ifade edilebilir. 12

13 1.2 Uygulama ISO 9001:2000 sayfa 1 ISO 9001:2008 sayfa 1 Hariç tutumaların yapıldığı yerlerde, bu standarda uygunluk iddaları, bu hariç tutmalar Madde 7 deki şartlarla sınırlandırılmadıkça ve by-u hariç tutmalar kuruluşun, müşteri şartlarını ve yürülükteki yasal ve mevzuat şartlarını karşılayan ürün üretme yetenk ve sorumluluğunu etkilememesi sağlanmadıkça kabul edilmez 13

14 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar ISO 9001:2000 sayfa 1 ISO 9001:2008 sayfa Bu standardda, tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar, atıf yapan bu standardda da tadil veya revizyon yapılmasışartı ile uygulanır. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanın tarihinin belirtilmemesi halinde en son baskısı kullanılır. ISO 9000:2000, Kalite Yönetim Sistemleri- Temel Kavramlar ve Sözlük Aşağıdaki referans doküman bu dokümanın uygulanmasında zorunludur. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanın tarihinin belirtilmemesi halinde en son baskısı kullanılır. ISO 9000:2005 Kalite Yönetim Sistemleri- Temel Kavramlar ve Sözlük 14

15 3 Tanım ve Terimler ISO 9001:2000 sayfa 1 and 2 ISO 9001:2008 page revizyonundan gelen tedarik zinciri tanımlaması ile ilgili bölüm kaldırıldı. Tedarikçi kuruluş müşteri 15

16 4.1 Genel Gereklilikler ISO 9001:2000 sayfa 2 ISO 9001:2008 sayfa a) Kalite yönetim sistemi ve kuruluştaki uygulamaları için gerekli prosesler saptanmalı Kuruluş ürün uygunluğunu etkileyen herhangi bir prosesi dış kaynaklı hale getirmeyi seçmişse bu prosesler üzerinde kontrolu sağlamalıdır. Dış kaynaklı prosesin kontrolu kalite yönetim sisteminde tanımlanmalıdır. a) Kalite yönetim sistemi ve kuruluştaki uygulamaları için gerekli prosesler belirlenmeli e) Prosesler izlenmeli, (uygulanabildiğinde) ölçülmeli ve analiz edilmeli, ve Planlanan sonuçlara ulaşmak ve sürekli gelişmeyi sağlamak için ve gereken faaliyetler gerçekleştirilmeli. Kuruluş ürün uygunluğunu etkileyen herhangi bir prosesi dış kaynaklı hale getirmeyi seçmişse bu prosesler üzerinde kontrolu sağlamalıdır. Dış kaynaklı prosesler üzerinde uygulanacak kontrolun tipi ve boyutu kalite yönetim sisteminde tanımlanmalıdır. NOT 1 : yukarıda bahsi geçen Kalite yönetim sistemi için gerekli olan prosesler ; yönetim faaliyetleri, kaynakların sağlanması, ürünün gerçekleştirilmesi ve ölçüm, analiz ve iyileştirme proseslerini içermelidir. NOT2: Dış kaynaklı proses kuruluşun kalite yönetim sistemi ihtiyaçlarından doğan bir proses olabildiği gibi dış taraflara yaptırmayı seçtiği prosesde olabilir. NOT3: Dış kaynaklı prosesler üzerinde kontrolu sağlamak kuruluşun müşterilerine, yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyma sorumluluğunu affettiremez. Dış kaynaklı prosese uygulanacak kontrolun tipi ve boyutu şu faktörlerden etkilenebilir: a) dış kaynaklı prosesin kuruluşun gereklilikleri sağlayan ürünü gerçekleştirme yeteneklerine olan olası etkisi b) Paylaşılan kontrolun derecesine c) 7.4 maddesi gereği olan kontrolları yapabilme yeteneğine 16

17 4.2.1 Genel şartlar ISO 9001:2000 sayfa 2 and 3 ISO 9001:2008 sayfa 2 and d) prosesleri etkin olarak planlamak, uygulamak ve kontrol etmek için organizasyon tarafından gereksinim duyulan dokümanları e) bu standardın gerektirdiği kayıtları(madde 4.2.4) içermelidir c) bu standardın gerektirdiği dokümante edilmiş prosedürleri ve kayıtları d) prosesleri etkin olarak planlamak, uygulamak ve kontrol etmek için kuruluş tarafından ihtiyaç duyulan ve belirlenmiş kayıtlarıda içerecek dokümanları Not 1: Dokümante edilmiş ifadesi, prosedürün oluşturulması, dokümante edilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi gerektiğini belirtir. Bir doküman bir veya daha fazla prosedürün gerekliliklerine hitap edebilir. Dokümante edilmesi gereken bir prosedürün gereklilikleri birden fazla dokümanda karşılanabilir 17

18 4.2.3 Doküman Kontrolu ISO 9001:2000 sayfa 3 ISO 9001:2008 sayfa 3 f) Kalite Yönetim sisteminin planlanması ve uygulanması için gerek duyulan kuruluş tarafından belirlenen dış kaynaklı dokümanların tanımlanması ve kontrollü olarak dağıtımı garanti edilmelidir 18

19 4.2.4 Kayıtların Kontrolu ISO 9001:2000 sayfa 3 ISO 9001:2008 sayfa 3 and Gerekliliklerine uygunluğu gösteren, kalite yönetim sisteminin etkin olarak çalıştığını kanıtlayan kalite kayıtları oluşturulacak ve sürdürülecektir.kalite kayıtları okunaklı ve ulaşılabilir olacaktır.kalite kayıtlarının tanımlanmasını, muhafazasını, korunmasını, ulaşılabilirliğini, saklama sürelerini ve elden çıkarılmasını içeren dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulacaktır Oluşturulan gerekliliklere uygunluğu gösteren, kalite yönetim sisteminin etkin olarak çalıştığını kanıtlayan kalite kayıtları kontrol edilecektir. Kuruluş, kalite kayıtlarının tanımlanmasını, muhafazasını, korunmasını, ulaşılabilirliğini, saklama sürelerini ve elden çıkarılması için gerekli kontrollu tanımlayan dokümante prosedürü oluşturacaktır. Kalite kayıtları okunaklı ve ulaşılabilir olacaktır 19

20 5.5.2 Yönetim Temsilcisi ISO 9001:2000 sayfa 5 ISO 9001:2008 sayfa Üst yönetim diğer sorumluluklarına bakılmaksızın aşağıdakileri içeren yetki ve sırumluluklara sahip olan yönetimden bir üyeyi temsilci olarak atamalıdır. Üst yönetim diğer sorumluluklarına bakılmaksızın aşağıdakileri içeren yetki ve sırumluluklara sahip olan kuruluşun yönetimden bir üyeyi temsilci olarak atamalıdır 20

21 6.2.1 İnsan Kaynakları - Genel ISO 9001:2000 sayfa 6 ISO 9001:2008 sayfa 6 NOT Ürün gerekliliklerine uygunluğun sağlanması kalite yönetim sistemi içerisinde herhangi bir görevi yerine getiren personelin doğrudan veya dolaylı faaliyetlerden etkilenebilir 21

22 6.2.2 İnsan Kaynakları Yetkinlik farkında olma ve eğitim ISO 9001:2000 sayfa 6 ISO 9001:2008 sayfa a) Ürün kalitesini etkileyen faaliyetleri gerçekleştiren personel için gerekli yetkinlikleri saptamalı b) gerekli eğitimleri veya bu ihtiyacı karşılayacak diğer faaliyetleri gerçekleştirmeli c) alınan aksiyonların etkinliğini değerlendirmeli, a) ürün gerekliliklerine uygunluğu etkileyen faaliyetleri gerçekleştiren personel için gerekli yetkinlikleri saptamalı, b) uygulanabildiğinde, gerekli eğitimleri veya ihtiyaç duyulan yetkinliği sağlayacak diğer faaliyetleri gerçekleştirmeli, c) alınan aksiyonların etkinliğini değerlendirmeli, 22

23 6.3 Altyapı ISO 9001:2000 sayfa 6 ISO 9001:2008 sayfa 6 ve 7 c) destek hizmetleri (taşıma, iletişim veya bilgi işlem sistemleri gibi) 23

24 6.4 Çalışma Ortamı ISO 9001:2000 sayfa 6 ISO 9001:2008 sayfa 7 NOT çalışma ortamı terimi işin yapıldığı fiziksel, çevre ve diğer faktörleri ( gürültü, sıcaklık, nem, ışıklandırma veya hava şartları gibi ) içeren durumları anlatır 24

25 7.1 Ürün gerçekleştirmenin planlanması ISO 9001:2000 sayfa 6 and 7 ISO 9001:2008 sayfa b) ürüne özel prosesler, dokümantasyon ve kaynak ihtiyacı belirlenmeli; c) ürüne özel doğrulama, geçerlilik, izleme, kontrol, test aktiviteleri ve kabul kriterleri tanımlanmalı; b) ürüne özel kaynaklar sağlanmalı prosesler, dokümantasyon oluşturulmalı; c) ürüne özel doğrulama, geçerlilik, izleme, ölçme, kontrol, test aktiviteleri ve kabul kriterleri tanımlanmalı; 25

26 7.2.1 Ürüne bağlışartların belirlenmesi ISO 9001:2000 sayfa 7 ISO 9001:2008 sayfa 7 ve c) ürüne ilişkin yasal gereklilikleri de içeren yükümlülükleri, ve d) kuruluş tarafından belirlenen diğer gereklilikleri c) ürüne uygulanabilir yasal gereklilikleri de içeren yükümlülükleri, ve d) kuruluş tarafından gerekli olduğu düşünülen diğer gereklilikleri NOT Bakım hizmetleri ve geri kazanım veya imha şartları gibi ek servis hizmetlerini içeren garanti koşulları, sözleşme ile ilgili zorunluluklar satış sonrası faaliyetlerin içerisine dahil edilmelidir. 26

27 7.3.1 Tasarım ve geliştirmenin Planlanması ISO 9001:2000 sayfa 8 ISO 9001:2008 sayfa 8 NOT Tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesinin, doğrulanmasının ve geçerli kılınmasının farklı amaçları olabilir. Kuruluşa ve ürüne uygun olarak ayrı ayrı olarak veya herhangi bir bileşimi olarak yönetilmeli ve raporlanmalıdır. 27

28 7.3.3 Tasarım ve Geliştirmenin çıktıları ISO 9001:2000 sayfa 8 ISO 9001:2008 sayfa Tasarım ve geliştirme çıktıları tasarım ve geliştirmenin girdilerine karşı doğrulanabilecekşekilde dokümante edilmeli ve çıktı dokümanları yayınlanmadan önce onaylanmalı. Tasarım ve geliştirme çıktıları tasarım ve geliştirmenin girdilerine karşı doğrulanabilecek uygunlukta dokümante edilmeli ve çıktı dokümanları yayınlanmadan önce onaylanmalı. Tasarım çıktıları : a) Tasarım ve geliştirme girdişartlarını karşılamalı b) satınalma, üretim ve servisşartları için gereken bilgiyi içermeli c) kabul kriterlerini içermeli veya referans göstermeli, d) ürünün güvenli ve düzgün birşekilde çalışması için gereken karakteristikleri içermeli, NOT Üretim ve servis şartları ürünün muhafazası ile ilgili detayları içerebilir. 28

29 7.5.1 Ürün ve hizmet sağlamanın kontrolu ISO 9001:2000 sayfa 10 ISO 9001:2008 sayfa 10 and d) uygun ölçme ve izleme cihazlarının mevcudiyeti ve kullanımı d) uygun ölçme ve izleme ekipmanlarının mevcudiyeti ve kullanımı e) izleme ve ölçme faaliyetlerinin uygulanması, ve f) Ürün serbest bırakma, sevketme ve servis yöntemlerinin uygulanması 29

30 7.5.2 Üretim ve servis sağlama proseslerinin geçerli kılınması ISO 9001:2000 sayfa 10 ISO 9001:2008 sayfa Sonraki ölçme ve izleme faaliyeti ile doğrulanamayan ürün ve servis sağlama prosesleri kuruluş tarafından geçerli kılınmalıdır. Bu prosesler hataların sevkiyattan sonra ortaya çıktığı veya ürünün kullanımı sırasında görünür olduğu prosesler belirlenmeli ve geçerli kılınmalı Sonraki ölçme ve izleme faaliyeti ile doğrulanamayan ürün ve servis sağlama prosesleri kuruluş tarafından geçerli kılınmalıdır ve sonucunda hataların sevkiyattan sonra ortaya çıktığı veya ürünün kullanımı sırasında görünür olduğu prosesler belirlenmeli ve geçerli kılınmalı. 30

31 7.5.3 Ürün tanıımı ve izlenebilirlik ISO 9001:2000 page 10 ISO 9001:2008 page İzlenebilirliğinşart olduğu durumlarda kuruluş ürünlerin tek olarak tanımlanması için kontrolu sağlamalı ve kaydetmelidir. Uygun olduğu durumlarda üretimin gerçekleştirilmesi boyunca muayene ve deney durumuna göre ürün statüsü açısından tanımlanmalı, İzlenebilirliğinşart olduğu durumlarda kuruluş ürünlerin tek olarak tanımlanması için kontrolu sağlamalı ve kayıtları oluşturmalıdır (4.2.4) 31

32 7.5.4 Müşteri mülkiyeti ISO 9001:2000 sayfa 10 ISO 9001:2008 sayfa Ürüne dahil edilmek üzere veya kullanılmak üzere müşteri tarafından sağlanan ve kuruluşun kontrolü altında olan varlıklar; Tanımlanmalı, korunmalı ve bakımı sağlanmalı. Kaybolan, hasar gören veya kullanıma uygun olmayanlar kaydedilmeli ve müşteriye raporlanmalı. (madde ) NOT: Müşteriye ait entellektüel varlıkları kapsar. Ürüne dahil edilmek üzere veya kullanılmak üzere müşteri tarafından sağlanan ve kuruluşun kontrolü altında olan varlıklar; Tanımlanmalı, korunmalı ve bakımı sağlanmalı. Kaybolan, hasar gören veya kullanıma uygun olmayanlar Kurulış tarafından müşteriye raporlanmalı ve kayıtları tutulmalıdır (madde ) NOT: Müşteriye ait entellektüel varlıkları ve kişisel verileri kapsar. 32

33 7.5.5 Ürünün Muhafazası ISO 9001:2000 sayfa 11 ISO 9001:2008 sayfa Kuruluş dahili işlemler esnasında ve ürünün tesliminin yapılacağı noktaya kadar, ürün uygunluğu korunmalı. Bu koruma ;tanımlama, taşıma, ambalajlama, depolama ve muhafazayı kapsamalıdır. Bu madde ürünün bileşenleri için de geçerlidir. Kuruluş dahili işlemler esnasında ve ürünün tesliminin yapılacağı noktaya kadar, gerekliliklere uygunluğu sağlamak amacıyla ürünü korumalıdır. Bu koruma ;tanımlama, taşıma, ambalajlama, depolama ve muhafazayı kapsamalıdır.bu madde ürünün bileşenleri için de geçerlidir. 33

34 7.6 İzleme ve Ölçme cihazlarının Kontrolu ISO 9001:2000 sayfa 11 ISO 9001:2008 sayfa İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolu Kuruluş, ürünün uygunluğunu kanıtlamak amacıyla kullanılan ölçme ve izleme faaliyetleri ve ölçüm ve izleme cihazları belirlenmelidir (madde 7.2.1) c) kalibrasyon durumunun belirlenebilmesi için tanımlanmalıdır NOT Yol gösterme için bakınız ISO ve ISO İzleme ve Ölçme Ekipmanlarının Kontrolu Kuruluş, ürünün uygunluğunu kanıtlamak amacıyla kullanılan ölçme ve izleme faaliyetleri ve ölçüm ve izleme ekipmanlarını belirlemelidir a) kullanım öncesi ve belirli aralıklarla kalibre edilmeli veya doğrulanmalı veya her ikiside yapılmalı, kalibrasyonlar ulusal veya uluslararası standartlara göre izlenebilir olmalı, c) kalibrasyon durumunun belirlenebilmesi için işaretlemelidir. NOT: Bilgisayar yazılımının tanımlı uygulamayı gerçekleştirmek için yeteneklerinin doğrulanması tipik olarak kullanım için uygunluğu sağlayacak doğrulama ve konfigrasyon yönetimini içermelidir 34

35 8.1 Genel ISO 9001:2000 sayfa 11 ISO 9001:2008 sayfa a) Ürünün uygunluğunu göstermek a) Ürün gerekliliklerine uygunluğu göstermek 35

36 8.2.1 Müşteri Memnuniyeti ISO 9001:2000 sayfa 11 ISO 9001:2008 sayfa 12 and 13 NOT Müşteri algılaması izlemeleri müşteri memnuniyeti anketleri, sevkedilen ürün kalitesi konusunda müşteri verileri, kullanıcı düşünce anketleri, kaybedilen iş analizleri, övgüleri, garanti cezaları, bayi raporları gibi kaynaklardan alınan girdileri içermeli. 36

37 8.2.2 İç Denetimler ISO 9001:2000 sayfa 12 ISO 9001:2008 sayfa Planlama ve denetimin gerçekleştirilmesi için gereklilikler ve sorumluluklar, sonuçların raporlanması ve kayıtların tutulması (madde 4.2.4) dokümante prosedürde tanımlanmalıdır NOT Yol gösterme için ISO , ISO ve ISO Planlama ve denetimin gerçekleştirilmesi için gereklilikler ve sorumluluklar, sonuçların raporlanması ve kayıtların saptanması dokümante prosedürde tanımlanmalıdır Denetlenen bölümün sorumlu yöneticisi gecikmeye sebep olmadan belirlenmiş uygunsuzlukların ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gerekli düzeltme ve düzeltici aksiyonları almalıdır. Takip faaliyetleri alınan aksiyonların doğrulamasını ve doğrulama sonuçlarının raporlanmasını içermelidir. NOT Yol gösterme için bakınız ISO

38 8.2.3 Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi ISO 9001:2000 sayfa 12 ISO 9001:2008 sayfa Kuruluş, KYS proseslerinin izlenmesi ve uygun olduğunda ölçülmesi için uygun yöntemler kullanılmalıdır. Metodlar proseslerin planlanan sonuçları gerçekleştirme konusunda yeterliliklerini göstermelidir. Proseslerin planlanan sonuçları sağlamadığı durumlarda ürün uygunluğunu güvence altına almak amacıyla düzeltici faaliyetler gerçekleştirilmeli. NOT Uygun metodlar belirlenirken, kuruluş, prosesin ürün gerekliliklerine uygunluğuna ve kalite yönetim sistemi etkinliğine olan etkisine göre izleme ve ölçmelerin tipi ve boyutunu dikkate alması tavsiye edilir. 38

39 8.2.4 Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi ISO 9001:2000 sayfa 12 ISO 9001:2008 sayfa Planlanan tüm kontrol işlemleri başarılışekilde tamamlanmadan veya uygulanabildiğinde müşteri tarafından veya geçerli yetkili onayı almadan ürün serbest bırakılmamalı ve sevkedilmemelidir Planlanan tüm kontrol işlemleri başarılışekilde tamamlanmadan veya uygulanabildiğinde müşteri tarafından veya geçerli yetkili onayı almadan ürün serbest bırakılmamalı ve müşteriye sevkedilmemelidir 39

40 8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolu ISO 9001:2000 sayfa 12 and 13 ISO 9001:2008 sayfa 13 and Kuruluş, ürün gerekliliklerini karşılamayan ürünün yanlışlıkla kulanılmasının önlenmesi amacıyla ürünü tanımlamalı ve kontrol etmelidir. Uygun olmayan ürünle ilgili sorumluluklar, yetki ve kontrol dokümante edilmiş prosedürde tanımlanmalıdır Uygunsuzluk, ürün sevk edildikten veya kullanıma girdikten sonra tespit edilirse, kuruluş uygunsuzluğun tüm etkilerine veya potansiyel etkşlerine karşı aksiyon başlatacaktır Kuruluş, ürün gerekliliklerini karşılamayan ürünün yanlışlıkla kulanılmasının önlenmesi amacıyla ürünü tanımlamalı ve kontrol etmelidir. Uygun olmayan ürünle ilgili kontrolleri ve ilgili sorumluluk ve yetkiyi tanımlayan dokümante bir prosedür oluşturmalıdır Uygulanabildiğinde, kuruluş uygun olmayan ürünle aşağıdakilerin biri veya birkaçı ile ilgilenmelidir: d) Uygun olmayan ürünün sevkıyattan sonra veya ürünün kullanımı sırasında tespit edilebilmesi durumunda uygunsuzluğun etkilerine veya olası etkilerine karşı aksiyon başlatmak yoluyla. 40

41 8.4 Veri Analizi ISO 9001:2000 sayfa 13 ISO 9001:2008 sayfa 13 and a) Müşteri memnuniyeti (Madde 8.2.1) b) Ürün Şartlarına uygunluk (Madde 7.2.1) c) Önleyici faaliyetler için fırsatlar da dahil olmak üzere proseslerin ve ürünlerin özellikleri ve eğilimleri d) Tedarikçiler a) Müşteri memnuniyeti (Madde 8.2.1) b) Ürün Şartlarına uygunluk (Madde 8.2.4) c) Önleyici faaliyetler için fırsatlar da dahil olmak üzere proseslerin ve ürünlerin özellikleri ve eğilimleri (Madde ve 8.2.4) d) Tedarikçiler (Madde 7.4) 41

42 8.5.2 Düzeltici faaliyetler ISO 9001:2000 sayfa 13 ISO 9001:2008 sayfa Kuruluş, tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini giderecek düzeltici faaliyetleri başlatmalıdır. Başlatılan düzeltici faaliyetlerin gözden geçirilmesi Kuruluş, tekrarını önlemek amamcıyla uygunsuzlukların nedenlerini giderecek düzeltici faaliyetleri başlatmalıdır Başlatılan düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin gözden geçirilmesi 42

43 8.5.3 Önleyici faaliyetler ISO 9001:2000 sayfa 13 ISO 9001:2008 sayfa Başlatılan önleyici faaliyetlerin gözden geçirilmesi Başlatılan önleyici faaliyetlerin etkinliğinin gözden geçirilmesi Değişikliklerle ilgili detay inceleme 43

44 ISO/DIS 9004 Kuruluşlar için Sürekli Başarı Yönetimi

45 ISO/DIS 9004 Sadece 9001 sistemine sahip kullanıcılara değil; fakat kalite uygulamasını 9001 den öteye geçirmek isteyen tüm diğer kuruluşlara da sürekli yarar sağlaması hedeflenmiştir. ISO 9001 ve 9004 arasındaki bağ korunmakla birlikle 9001 sadece 9001 KYS rehberi olmaktan çıkmıştır. 45

46 ISO/DIS Kalite Yönetim Prensibini uygulamaya devam edecek fakat aşağıdaki başlıkları da göz önünde bulunduracak: Etik ve sosyal boyutlar Kuruluşun Vizyonu ve Misyonu Kuruluşun değişen fırsat/tehlikelere adapte olabilmesi Bilgi Yönetimi Diğer yönetim sistemleri ile uyum Sonuçlara ulaşmada hedefler ve faaliyetleri bütünleyebilme. 46

47 ISO/DIS 9004 HEDEFLENEN Yönetim Sistemi uygulayıcılarının iyileştirme faaliyetlerini kolaylaştırmak. Müşterileri ve ilgili taraflar için değer yaratan bir Yönetim Sistemi kurmak isteyen kuruluşlara rehber olmak. Kuruluşlara; başarıyı yakalamada sadece müşterilerinin değil ilgili tarafların da çok büyük önem taşıdığını hatırlatmak. Kuruluşlarında Sürdürülebilir Başarı sağlamak isteyen yöneticilere rehber olmak. Mevcut Kalite Yönetim Sisteminden ileri gitmek gitmek için uyumluluğu arttırmak. 47

48 ISO/DIS 9004 NEYİ HEDEFLEMİYOR? 9001 Uygulama Kılavuzu olmayı (9004 artık 9001 standart maddelerini içeriğinde bulundurmayacak); İş mükemmellik modeli olmayı; Gereklilikler dizisi olmayı; Toplam Kalite Yönetimi için ders kitabı olmayı, Denenmemiş yaklaşım ve metodlar için kaynak olmayı; 48

49 ISO/DIS 9004 Neler Yeni? 4.4 Sürekli Başarı 5.4 Politika ve Stratejinin Organizasyonel Yapı ve Proseslere Dağılımı 6.2 Finansal Kaynaklar Kişilerin Katılımı ve Motivasyonu Tedarikçiler,Ortaklar ve Ortaklıklar 6.7 Bilgi, Enformasyon ve Teknoloji 6.8 Doğal Kaynaklar Öz değerlendirme Kıyaslama 9.4 Öğrenme 49

50 Proses Bazlı KYS Modelinin Genişletilmiş Hali 50

51 İlgili Taraflar İlgili Taraf Ana ihtiyaç ve beklentiler Müşteriler Ürün Kalitesi Sahipler/Paydaşlar Sürekli Kazanç Şeffaflık Çalışanlar Çalışma Ortamının Kalitesi Tanınma Tedarikçiler ve partnerler Ortak faydalar ve süreklilik Toplum Çevrenin Korunması Etik Çalışma 51

52 EKLER A-B-C EK A : Kuruluşun olgunluk seviyesi ve iyileştirme & yenilik fırsatlarını belirleyebilme kapasitesini değerlendirmek için özdeğerlendirme aracı EK B: Kalite Yönetim Sistemi Prensiplerinin tarifi EK C: ISO 9001 ve 9004 arasındaki çapraz liste 52

53 Öz Değerlendirme 53

54 54

DİKKAT. ISO 9001:2000 Standart Madde No. Paragraf / Şekil / Tablo / Not. Eklendi(E) ya da Silindi(S) Değişiklikler

DİKKAT. ISO 9001:2000 Standart Madde No. Paragraf / Şekil / Tablo / Not. Eklendi(E) ya da Silindi(S) Değişiklikler IO 9001:2000 tandart Madde No 0.1 DİKKAT Paragraf / Şekil / Tablo / Not Cümle 2 klendi() ya da ilindi() paragraf 0.1 Paragraf 4 0.2 Paragraf 2 0.2 0.3 Paragraf 1 0.3 Aşağıdaki tercüme T'nin resmi bir tercümesi

Detaylı

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI 0. GİRİŞ ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, kuruluşun stratejik bir kararı olmalıdır. Bir kuruluşun kalite yönetim

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir 1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI Kalite Güvencesi nedir? Ürün veya hizmet ile ilgili kalite

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi Yılmaz ÖZTÜRK B TS-EN ISO 9000 Ne Değildir? Ø Kaliteyle ilgili tüm problemleri çözmez Ø Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil Ø Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU GENEL BİLGİ Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ Sayfa No: / 8 Yayın No: 0 4--) GENEL ŞARTLAR... 4.. 6. 7. 8. Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD tst EN ISO 9001:2008 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems Requirements 1. MÜTALÂA 2008/73929 Bu tasarıya görüş verilirken,

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ KALİTE Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, mümkünse daha fazlasını başarabilme becerisidir. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN S ORTAYA ÇIKIŞI Ş Bitmiş

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

Sekizinci Bölüm ISO 9001:2008 KYS

Sekizinci Bölüm ISO 9001:2008 KYS Sekizinci Bölüm Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; - Standard Maddeleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız, Anahtar Kavramlar IS0 9001:2008 Yönetimin Sorumluluğu Kaynak Yönetimi Ürün Gerçekleştirme

Detaylı

TSE EN ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Şartlar ICS

TSE EN ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Şartlar ICS TSE EN ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Şartlar ICS 03.120.10 0. Giriş 0.1 Genel Bir kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, kuruluşun stratejik bir kararı olmalıdır. Bir kuruluşun kalite yönetim

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ 1 GENEL ŞARTLAR Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirilmekte

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI Bu standart, yasal şartları ve İSG riskleri hakkındaki bilgileri dikkate alan bir politikanın ve hedeflerin

Detaylı

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU ISO/IEC 27001 in son versiyonu 01 Ekim 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Standardın 2013 versiyonu, farklı sektör ve büyüklükteki firmaların gelişen bilgi güvenliği ve siber güvenlik tehditleri konularına

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Mart 2012 / Tekirdağ 1 Eğitim Programı Tanışma Eğitim programı Eğitim Sorular Sertifika ve kapanış 2 Deneyimler Gürhan UZUN (35) Eğiticinin Eğitimleri Kuruluşlar 3

Detaylı

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN İÇ TETKİK SORU LİSTESİ ISO 9001:2008 STANDARDININ GEREKSİNİMLERİ AÇISINDAN MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN 4.1- Genel Şartlar Kuruluş; 1 KYS nin gerektirdiği süreçleri

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446 49

Detaylı

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh.

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh. BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi Sayın ELİF KILIÇ tarafından

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hakan BARTIN Baş Denetçi Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001:2000 (T1: Kasım 2001 Dahil) ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B YILMAZ ÖZTÜRK 5 Yönetim sorumluluğu 5.1 Yönetimin taahhüdü Üst yönetim aşağıdaki yollarla, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek Planlama - Destek Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler enel ilgi güvenliği yönetim sistemi planlaması yaparken, kuruluş Madde 4.1 de atıf yapılan hususları ve Madde 4.3. de atıf yapılan şartları göz

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7.

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7. BÖLÜM-01 KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO Bölüm 1 Müşteri İle İlişkili Prosesler 10/19 7.2 İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/19 7.3 Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma

Detaylı

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR EN ISO/IEC 17024 PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR Bu standart Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından onaylanan ve Aralık 2012 de TS EN ISO/IEC 17024:2012 numaralı standardı

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER 1 / 5 3. 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bu el kitabı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün eğitimöğretim, analiz ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik kalite yönetim sistemini

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri İSG Yönetim Sistemi Prensipleri Taahhüt ve politika Planlama Uygulama ve Çalıştırma Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Yönetimin Gözden Geçirmesi ISO 18001 Awareness Training Ders 4 İSG ve OHSAS 18001 1 4.1

Detaylı

TS-EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS-EN ISO 9001:2008. Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar

TS-EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS-EN ISO 9001:2008. Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar TS-EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS-EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar 1 KAPSAM 1.1 GENEL Bu Standart aşağıdaki durumlarda, bir kuruluşun kalite yönetim sisteminin karşılaması gerekli

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ 1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ Ş A R T L A R I Girdi Kaynak Yönetimi Katma değer sağlayan faaliyetler Yönetim Sorumluluğu Ürün Gerçekleştir

Detaylı

ISO 14001:2015 Revizyonu Yenilikler

ISO 14001:2015 Revizyonu Yenilikler ISO 14001:2015 Revizyonu Yenilikler Bursa, 08.03.2016 Yusuf YILMAZ TÜV Austria BBS AŞ September 2015 Folie 1 İçerik: Temel Değişiklikler; Terimler, 2004 ve 2015 versiyonlarının karşılaştırılması Değişen

Detaylı

ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi EUROCONS EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi EUROCONS EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi EUROCONS EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. Kalite Yönetim Sistemleri Kalite Kavramı Kalitenin Temel Özellikleri Toplam Kalite Yönetimi Kalite Maliyetleri ISO 9000:2000 Kalite Yönetim

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Girişini İndirmek İçin Tıklayınız ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar Kısaltmalar KYS: Kalite Yönetim Sistemi YGG: Yönetimin Gözden Geçirmesi DOBİ: Dokümante

Detaylı

ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 REVİZYONLARI GELİYOR HAZIR MISINIZ? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 REVİZYONLARI GELİYOR HAZIR MISINIZ? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 REVİZYONLARI GELİYOR HAZIR MISINIZ? Move Forward with Confidence NEDEN BİR 2015 REVİZYONU? Sürekli değişkenlik gösteren ekonomik, teknolojik ve çevresel sorunların bulunduğu

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr Süreç Değerlendirme Nedir? Süreç: Girdileri çıktılara dönüştüren, ilişkili veya etkileşimli etkinlikler

Detaylı

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU GEÇİŞ DENETİMLERİ İÇİN BELİRLENEN EK SÜRELER Gözetim tetkiki sırasında ISO 14001:2015 in şartlarına uyacak şekilde yapılacak geçiş için

Detaylı

ISO/DIS 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi - Şartlar

ISO/DIS 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi - Şartlar ISO/DIS 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi - Şartlar 4 Kuruluşun kapsamı 4.1 Kuruluşu ve kapsamını anlamak Çeviren: Yılmaz Altaş Yönetim Sistemleri Uzmanı Kısaltmalar: Kalite Yönetim Sistemi: KYS Dokümante

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. A. Kemal SEÇKİN

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. A. Kemal SEÇKİN TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. A. Kemal SEÇKİN KALİTE NEDİR??? KALİTE; KULLANIMA UYGUNLUKTUR. (JURAN) ŞARTLARA UYGUNLUKTUR. (CROSBY) İHTİYAÇLARIN KARŞILANABİLME ORANIDIR. TANIMLAR Kalitenin

Detaylı

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR?

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR? ISO Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek görevini

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ Sayfa: 1/11 STANDARD NO SORULAR AÇIKLAMALAR 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR Genel şartlar yerine getirilmiş mi? 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL ŞARTLAR Oluşturulan dökümantasyon; 1-Kalite

Detaylı

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Terimler Ve Tarifler 1 Kapsam 1.1 Genel Terimler Ve Tarifler Bu standart, bir hizmet yönetimi sistem (HYS) standardıdır. Bir HYS

Detaylı

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi. Versiyon Geçiş Rehberi

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi. Versiyon Geçiş Rehberi ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi için Adı-Soyadı Tarih Oluşturma Ezgi ALTIN 03.08.2016 Kontrol Selim YILMAZ 15.08.2016 Onay / Serbest Bırakma Yankı ÜNAL 15.08.2016 MS-GUI-001 ISO 9001 Geçiş Rehberi

Detaylı

OHSAS 18001 : 2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001 : 2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ OHSAS 18001 : 2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Rahile Yeni Çevre Mühendisi IRCA ISO 14001 ÇYS Baş Tetkikçisi IRCA ISO 9001 KYS Baş Tetkikçisi 1 Yönetim Sistemi Nedir? Bir yönetim sistemi kuruluşun

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

Madde 7 - İlişki süreçleri www.sisbel.biz

Madde 7 - İlişki süreçleri www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Madde 7 - İlişki süreçleri 7.1 İş ilişkisi yönetimi Hizmet sağlayıcı; müşterileri, kullanıcıları ve hizmetlerin ilgili taraflarını

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 13485 Nisan 2004 ICS 03.120.10;11.040.01 TIBBî CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MEVZUAT AMAÇLARI BAKIMINDAN ŞARTLAR Medical devices Quality management systems

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması,

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

BRC 6. Versiyon değişiklikler

BRC 6. Versiyon değişiklikler PARS EĞİTİM & DANIŞMANLIK BRC 6. Versiyon değişiklikler Madde içerikleri Güray zomp / Fırat ÖZEL 2/26/2012 GSM. 0 507 454 33 57 Tel. 0 236 239 04 53 firatozel@gmail.com http://firatozel.wordpress.com/

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B Yılmaz ÖZTÜRK PROSES VE PROSES YÖNETİMİ PROSES; Girdileri çıktı haline getiren birbirleriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı. NOT 1: Genel olarak bir prosesin girdileri,

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Yükseköğretim Kalite Kurulu NİSAN, 2016 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Yükseköğretim Kalite Kurulu 06539 Bilkent/ANKARA İçindekiler Kurumsal Dış Değerlendirme İlkeleri... 3 A.

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 1 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi : anlamlı veri, (bir kurumun

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU 583 DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU Şahin ÖZGÜL ÖZET Deney veya kalibrasyon laboratuarları kendi sözcük dağarcıklarını özenle

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 14 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

VERİLEBİLİR KALİTE PLANLARI İÇİN NATO GEREKLERİ

VERİLEBİLİR KALİTE PLANLARI İÇİN NATO GEREKLERİ VERİLEBİLİR KALİTE PLANLARI İÇİN NATO GEREKLERİ AQAP 2105 Aralık 2009 I ORİJİNAL Boş sayfa II ORİJİNAL KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA) NATO DUYURU MEKTUBU 3

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ Rev.00 03-2002 1 GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında, bir laboratuvarın yaptığı deney

Detaylı

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Saliha TURHAN Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Sonuçların raporlanması

Detaylı

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU 1. AMAÇ ABC San. ve Tic. A.Ş. nde uygulanan Kalite Yönetim Sistemini tanımlamak amacıyla oluşturulan Kalite Sistem Dokümantasyon yapısını göstermek. 2. KAPSAM Bu prosedür Kalite Yönetim Sistemi dahilindeki

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

ISO 9000 NEDİR? ISO Serisi ticari olarak genellikle şu şekilde kullanılmaktadır:

ISO 9000 NEDİR? ISO Serisi ticari olarak genellikle şu şekilde kullanılmaktadır: ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Dünyanın en çok tanınan ve muhtemelen en yanlış algılanan standardı 1 ISO 9000 NEDİR? ISO 9001:2000 Standardı, kalite yönetim sisteminin müşteri odaklı gelişimi

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ. Yükseköğretim Kalite Kurulu

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ. Yükseköğretim Kalite Kurulu KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Yükseköğretim Kalite Kurulu İçindekiler Kurumsal Dış Değerlendirme İlkeleri......3 A. Kurum Hakkında Bilgiler..3 B. Kalite Güvencesi Sistemi....3 C. Eğitim ve Öğretim...

Detaylı

ISO 10002:2006 KALİTE YÖNETİMİ - MÜŞTERİ MENUNİYETİ KURULUŞLARDA ŞİKAYETLERİN ELE ALINMASI STANDARDI,21.09.2013

ISO 10002:2006 KALİTE YÖNETİMİ - MÜŞTERİ MENUNİYETİ KURULUŞLARDA ŞİKAYETLERİN ELE ALINMASI STANDARDI,21.09.2013 ISO 10002:2006 KALİTE YÖNETİMİ - MÜŞTERİ MENUNİYETİ KURULUŞLARDA ŞİKAYETLERİN ELE ALINMASI STANDARDI,21.09.2013 İSTANBUL 1 Eğitim Programı Tanışma Eğitim programı Eğitim Sorular Sertifika ve kapanış 2

Detaylı

ISO 9000: 2000 REVĐZYONUNUN GETĐRDĐKLERĐ

ISO 9000: 2000 REVĐZYONUNUN GETĐRDĐKLERĐ ISO 9000: 2000 REVĐZYONUNUN GETĐRDĐKLERĐ Ayfer ADIGÜZEL Türk Loydu Vakfı Đktisadi Đşletmesi Belgelendirme Bölüm Başkanı 1980 li yılların sonunda ürün bazında standartlarla çalışmanın belirlenen kalitede

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 6 6. KALİTE SİSTEMİ DÖKÜMANTASYONU 6. 1. Kalite El Kitabı 6.1.1. Kalite El Kitabının Tanıtımı Kalite el kitabı bir işletmenin Kalite Vitrini olarak tanımlanabilir. Herhangi bir mağazaya alışveriş

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi Enerji Tasarrufu Daha Güçlü Atılımlar İçin Birikimdir 2011 MEYER Temsilcilik ve Kontrol Hizmetleri 1 TÜV (Technischer Überwachungs - Verein) Almanca'da Teknik Gözetim

Detaylı