TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU"

Transkript

1 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 4046 sayılı Kanun ile tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir.

3 Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Merkezi : Ankara İlgili bakanlık : Maliye Bakanlığı (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı) Esas sermayesi : ,- TL (*) Ödenmiş sermayesi : ,- TL (*) Sermaye, tarihinde ,- TL den ,- TL ye yükseltilmiş ve tamamı ödenmiştir. Karar organındaki ünvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Karar Organı (Yönetim Kurulu) Kuruluştaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Ayrılma tarihi 1-Başkan Haşim KEKLİK Özelleştirme İdaresi Başkanlığı TEDAŞ Genel Müdürü Devam ediyor 2-Üye Nülüfer YÜCEL,,,,,, ÖİB Basın ve Halk. İlişkiler Dairesi Bşk Devam ediyor 3-Üye İsa ALTINTAŞ,,,,,, ÖİB Proje Grup Başkanı Devam ediyor 4-Üye Hasan ŞAHİN,,,,,, Maliye Bakanlığı Mal. Yük. Eğit. Mer. Bşk Devam ediyor 5-Üye Fatih HASDEMİR,,,,,, ÖİB Proje Grup Başkanı Devam ediyor 6-Üye Osman DEMİRCİ,,,,,, Enerji ve Tabii Kay. Bakanlığı Bakan Danış ,, Mustafa TAŞDEMİR,,,,,, TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Devam ediyor D e n e t ç i l e r Denetim Görevli bulunduğu süre organındaki ünvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki görevi veya mesleği Başlama tarihi Ayrılma tarihi 1- Denetçi Şehmuz GÜNAYDIN Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Aydın Vali Yardımcısı Devam ediyor 2- Denetçi Adnan ERTÜRK,,,,,, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı ,, Sadettin KALKAN,,,,,, TBMM Genel Sekreteri Devam ediyor

4 KISALTMALAR ABD ABYS AG AR-GE AYB AYKOME BOTAŞ BTV BYDK BYS CBS ÇEAŞ DASK DİE DMM DMS DPT DSİ EİEİ EDAŞ ENH EPDK ESA ETKB EÜAŞ GPRS GSMH GSYİH GWh İBRD- DB IEA İHD İHDS İMKB İŞKUR İTİS KAMU-İŞ KDV KHK KİK KİT kv kva kwh MBF MTA MVA MW MWh OG ÖİB ÖYK PTT PMUM PYS SCADA SGK TBMM TCMB TEAŞ TEDAŞ TEFE TEİAŞ TEK TES-İŞ TETAŞ TKİ TMS TTK TM TÜFE Twh TÜİK ÜFE YG YPK Amerika Birleşik Devletleri Abone Bilgi Yönetim Sistemi Alçak Gerilim Araştırma ve Geliştirme Avrupa Yatırım Bankası Altyapı Koordinasyon Merkezi Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Belediye Tüketim Vergisi Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Bilgi Yönetim Sistemi Coğrafi Bilgi Sistemi Çukurova Elektrik Anonim Şirket Zorunlu Deprem Sigortası Devlet İstatistik Enstitüsü Demontajdan Montaj İş Miktarı Dağıtım Yönetimi Sistemi Devlet Planlama Teşkilatı Devlet Su İşleri Elektrik İşleri Etüd İdaresi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Enerji Nakil Hattı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Satış Anlaşması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim Anonim Şirketi Mobil iletişim üzerinden paket anahtarlamalı olarak veri iletimi sağlayan teknoloji Gayri Safi Milli Hasıla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Giga Watt saat Dünya Bankası Uluslar arası Enerji Ajansı İşletme Hakkı Devri İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Türkiye İş Kurumu İşletme Toplu İş Sözleşmesi Kamu İşletmeleri İşverenler Sendikası Katma Değer Vergisi Kanun Hükmünde Kararname Kamu İhale Kurumu Kamu İktisadi Teşebbüsü kilo Volt kilo Volt Amper kilo Watt saat Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Maden Tetkik Arama Mega Volt Amper Mega Watt Mega Watt saat Orta Gerilim Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Yüksek Kurulu Posta ve Telgraf Teşkilatı Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi Piyasa Yönetim Sistemi Denetimli Kontrol ve Veri Toplama Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Toptan Eşya Fiyat Endeksi Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Türkiye Elektrik Kurumu Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Türkiye Kömür İşletmeleri Türkiye Muhasebe Standardı Türk Ticaret Kanunu Transformatör Merkezi Tüketici Fiyat Endeksi Tera vat saat Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyat Endeksi Yüksek Gerilim Yüksek Planlama Kurulu

5 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No I. TOPLU BAKIŞ I A-Elektrik enerjisinin dünya ekonomisindeki yeri I B-Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi I C-Öneriler.. XI II. İDARİ BUNYE 1 A-Mevzuat. 1 B-Teşkilat.. 11 C-Personel durumu 21 III. MALİ BÜNYE 33 A-Mali durum 34 B-Mali sonuçlar. 41 IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI.. 47 A-İşletme bütçesinin genel durumu B-Finansman. 51 C-Giderler. 54 D-Tedarik işleri. 58 E-Üretim ve maliyetler.. 69 F-Pazarlama 82 G-Sigorta işleri H-İşletme sonuçları 100 I-Bağlı ortaklık ve iştirakler J-Kalkınma planı ve yıllık programlar V. BİLANÇO 177 -Aktif Pasif VI. GELİR TABLOSU. 220 VII. EKLER. 230

6 I. TOPLU BAKIŞ A- Elektrik enerjisinin dünya ekonomisindeki yeri: Toplumların kalkınmasında en önemli parametrelerden biri olan enerjinin sürekli, ucuz ve güvenli bir şekilde temini, hemen tüm dünya ülkelerinin gündeminde olan bir konudur. Ülkeler, bir taraftan çevre kirliliği nedeniyle uluslararası hukuk düzenlemeleri oluştururken diğer yandan en ucuz, sürekli ve çevre kirliliğine etkisi en az olan enerji türleri konusunda AR-GE çalışmalarını sürdürmektedir. Günümüzde, pek çok ülkede sürdürülebilir kalkınmayı enerji yolu ile elde etmeye yönelik ulusal programlar tatbik edilmesi ve belirlenmiş hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda, özellikle geçiş ekonomisine sahip pek çok ülkede enerji verimliliğinin arttırılması ve kaynakların çeşitlendirilmesine yönelik gayretler devam etmektedir. Sekonder (ikincil) bir enerji olan elektrik, primer (ilk) enerji kaynağına sahip veya bu kaynağı temin edebilen ülkelerin üretebildikleri bir enerji türü olup, diğer enerji türlerine (özellikle mekanik, ısı, ışık) kolayca dönüştürülebilir olması, hazır sekonder enerji olarak ele alındığında, kullanma anında veya kullandıktan sonra geriye bir atık bırakmadığından temiz ve çevre dostu bir enerji türü olması gibi çeşitli avantajlara sahiptir. Belirtilen bu üstünlük ve kolaylıklar sayesinde elektrik enerjisi, özellikle kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkelerde yoğun olarak tüketilmekte ve toplumların refahı ve gelişmişlik düzeyi açısından nesnel bir ölçüt olarak kabul edilmektedir. Toplumların refahı ve gelişmişlik düzeyi artıkça, ihtiyaçlar da o nispette çeşitlenmektedir. Dünyadaki hızlı değişime uyum sağlanması ve ulusal ekonomide güvenli bir yapı oluşturulmasında enerjinin payı hayati bir önem taşımaktadır. B- Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi: Dünyada ilk elektrik santralı 1882 yılında İngiltere'de tesis edilmiştir. Türkiye'de ilk defa elektrik üretimi ve dağıtımı ise özel sektör tarafından 1902 yılında Mersin iline bağlı Tarsus ilçesinde gerçekleştirilmiştir yılında da, bir kamu işletmesi olarak İstanbul Silahtarağa Termik Elektrik Santralı faaliyete geçirilmiştir. Ülkenin elektrik enerjisi ihtiyacı, başlangıçta yerel yönetimler, sanayiciler ve özel şirketler tarafından kurulan bölgesel üretim ve dağıtım tesislerinden karşılanmıştır. I

7 tarihinde kabul edilen Menafi-i Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun ile, ülkeye teknolojik yenilik getiren, istihdam yaratan ve milli ekonomiye katkı sağlayan şirketlere imtiyazlar sağlanmıştır. Cumhuriyetin ilanını takip eden yıllarda, devlet politikasında endüstrileşme süreci başlatılmış ve elektrik enerjisi sektöründe özel girişimcilik serbest bırakılmıştır. Yabancı şirketler tarafından ülke genelinde bölgesel elektrik santralleri kurulmuş, elektrik üretim ve dağıtım hizmetleri yaygın bir biçimde yerli ve yabancı imtiyazlı şirketler, belediyeler, özel idareler, köy birlikleri ve diğer tüzel kişiliklerce yürütülmüştür. Devletin elektrik işletmeciliğiyle ilgisi, 1935 yılında 2805 sayılı Kanunla Etibank'ın kurulmasıyla başlamıştır yılından itibaren, Maden Tetkik Arama (MTA), Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ), İller Bankası ve Devlet Su İşleri (DSİ)'nin katkılarıyla inşaatı tamamlanan çok sayıda termik ve hidrolik santraller ulusal enerji iletim sistemine bağlanmıştır yılında imtiyazlı elektrik şirketleri statüsünde Çukurova Elektrik A.Ş. (ÇEAŞ), Kepez Elektrik A.Ş. (KEPEZ), Ege Elektrik Türk A.Ş. ve Kuzey Batı Anadolu Elektriklendirme T.A.O. kurulmuştur. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) dönemlerinde; elektrik enerjisi sektöründe dağınıklığın giderilmesi, yerli ve yabancı ortaklıkların tasfiye edilmesi, ülke sathında enterkonnekte sisteme bağlı elektrik enerjisi üretim, iletim, dağıtım ve satış faaliyetlerinin tekel konumunda kamusal bir sektör kurumu çatısı altında birleştirilmesi öngörülmüştür. Bu hedef ve strateji uyarınca, tarih ve 1312 sayılı Kanunla, devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak, yurdun ihtiyacı bulunan elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticaretinin entegre bir sistem içinde yapılması amacıyla, kamu iktisadi kuruluşu statüsünde, Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuştur tarih ve 2705 sayılı Kanunla, ülke genelinde belediye ve köylerle bunların birliklerinin ve diğer müessese ve kuruluşların elektrik işletmeleri TEK'e devredilmiştir. TEK yönetim kurulunun tarihli toplantısında, elektrik dağıtım hizmetlerinin yürütülmesi için dağıtım müesseselerinin kurulması kararlaştırılmış ve bu doğrultuda oluşturulan müessese sayısı 1983 yılında 18 iken, 1986 yılında 19, 1987 yılında 21, her ilde bir müessese kurulmasının benimsenmesi üzerine 1991 yılında 71 ve sonraki yıllarda da 79 a kadar çıkmıştır. II

8 tarih ve 3096 sayılı Kanun, elektrik dağıtım faaliyetinde bulunacak özel şirketlerin görev bölgelerinin yönetmelikle belirlenmesini hükme bağlamıştır. Bu doğrultuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nca hazırlanan Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Görevlendirilecekleri Bölgeleri Gösterir Yönetmelik tarih ve 85/9800 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak, tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Daha sonra, tarih ve 2000/1404 sayılı Kararname ile bu yönetmelikte değişiklik yapılarak, dağıtımla ilgili olarak ülke genelinde 33 görev bölgesi oluşturulmuştur sayılı Kanun çerçevesinde, TEDAŞ a ait dağıtım tesislerinin işletme haklarının devrine ilişkin özelleştirilme çalışmalarına 1996 yılında başlanmış ve bu kapsamdaki firmalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ihale sonucunda belirlenmiştir. Bakanlar Kurulu nun muhtelif kararları ile özel firmalara dağıtım görevi verilmesine bağlı olarak, işletme haklarının devredilmesi ve ilgili sözleşmelerin yapılması hususları hüküm altına alınmış, birçok bölgede imtiyaz ve özel hukuk hükümlerine göre hazırlanan sözleşmeler imzalanmış ve bazılarında devir kurulları da oluşturulmuştur. Ancak, yeni şartlara uyum doğrultusunda mevcut sözleşmelerde öngörülen değişikliklerin gerçekleştirilememesi, özelleştirme işlemlerinin birçok bölgede yargıya intikal etmesi ve başkaca nedenlerden dolayı 1996 yılından itibaren sürdürülen işletme hakkı devri çalışmaları tüm dağıtım şirketlerinde tamamlanamamıştır. Bu bağlamda, Kayseri ilini kapsayan 10 uncu ve İstanbul İlinin Anadolu yakasını kapsayan 16 ncı görev bölgelerindeki elektrik dağıtım tesislerinin işletme hakkı, 1990 yılında özel şirketlere devredilmiştir. Ancak İstanbul İlinin Anadolu yakasındaki elektrik dağıtımı Danıştay kararı doğrultusunda tarihi itibariyle tekrar TEDAŞ a geçmiştir. Daha sonra Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ( ), Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında ( ), tarihli Ekonomik Önlemler Uygulama Planında, 1995 yılı Geçiş Programı İcra Planı'nda ve Hükümet Programlarında TEK'in özelleştirilmesi öngörülmüş, bu hedef ve strateji doğrultusunda elektrik sektöründe özelleştirme çalışmalarının sürdürülmesi, kamu ve özel kesim firmalarının bir arada faaliyet gösterebileceği yeni bir yapılanmaya geçiş için çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Sektörde özelleştirme uygulamalarının başlatılması amacıyla Bakanlar Kurulu'nun tarih ve 93/4789 sayılı Kararıyla TEK, Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) unvanlı iki ayrı iktisadi devlet teşekkülü halinde yeniden teşkilatlandırılmıştır. III

9 Bu yapılanmada, TEK'in elektrik dağıtım müesseselerinin mevcut faaliyetleri, ticaret unvanları yeni duruma göre tescil edilmek suretiyle TEDAŞ bünyesinde kalmıştır. Daha sonra, tarih ve 93/T-103 sayılı Yüksek Planlama Kurulu (YPK) Kararı ile bazı müesseselerin birleştirilmesi suretiyle 15 müessesesinin 7 si bağlı ortaklık haline dönüştürülmüş ve TEDAŞ ın 79 olan dağıtım müessesesi sayısı 64 e düşmüştür tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amaçlanmıştır. Elektrik enerjisi piyasası tarihinde açılmış ve böylece piyasadaki her faaliyet için lisans alınması zorunlu hale gelmiştir. Bu doğrultuda, mevcut faaliyetlerini sürdürmeleri için 64 müessese ve İstanbul İli Anadolu Yakası Koordinatörlüğünün faaliyet alanını bir bölge kabul edilmek suretiyle TEDAŞ a, kendi faaliyet alanları için de her bağlı ortaklık için toplam 8 bölgede, tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olan Dağıtım Lisansı ve Perakende Satış Lisansı EPDK tarafından verilmiştir. İstanbul Anadolu Yakasındaki dağıtım faaliyetleri, tüzel kişiliği bulunmayan ve TEDAŞ Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı olan İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım İşletmesi Koordinatörlüğü tarafından yürütülmekte iken, ÖİB nin tarihli Olur u ile bu bölgede görev yapmak üzere İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. kurulmuştur. Şirketin 4046 sayılı Kanuna göre hazırlanan ana sözleşmesi ÖİB tarafından tarihinde onaylanmıştır. Adana, İçel, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan 1 inci ve Antalya ilini kapsayan 2 nci görev bölgelerinde ÇEAŞ ve KEPEZ şirketleri tarafından işletilen tüm elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerine, tarihi itibariyle sözleşme şartları doğrultusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca el konulmuştur. Bu çerçevede söz konusu bölgelerdeki anılan şirketlerce sürdürülen elektrik dağıtım faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için ilgisi dolayısıyla TEDAŞ görevlendirilmiştir. Böylece bu bölgelerde söz konusu şirketler ve TEDAŞ ın dağıtım müesseseleriyle birlikte yürütülmekte olan elektrik dağıtım faaliyetleri tek elde toplanmıştır. IV

10 4628 sayılı Kanun, enerji sektöründeki özelleştirmelerin tarih ve 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirileceği hükmünü getirmiştir. Kanunda ayrıca, 3096 sayılı Kanun kapsamında sürdürülen işletme hakkı devir çalışmalarının sözleşmelerde gerekli tadilatların yapılmasını müteakip mevcut sözleşmeleriyle sonuçlandırılabileceği, verilen sürelerde sonuçlanmaması halinde ise sözleşmelerin iptal edileceği hususları da yer almıştır. Daha sonra özelleştirmeye hız kazandırılması ve belirsizliklerin giderilmesi amacıyla Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi hazırlanmış ve Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 2004/3 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Belgede, söz konusu özelleştirmelerin 4628 sayılı Kanun gereği, 4046 sayılı Kanun kapsamında yürütülmesi ve sektördeki özelleştirmelere öncelikle dağıtımdan başlanması yer almıştır. Söz konusu belgede, dağıtım bölgeleriyle ilgili olarak işletme ve çevresel koşullar yanında mevcut sözleşmelerin varlığı ile mevcut hukuki süreçler dikkate alınarak, Türkiye genelinde en fazla 21 dağıtım bölgesi oluşturmak üzere gerekli düzenlemelerin yapılması öngörülmüş, elektrik dağıtımının özelleştirilmesinde uyulacak bazı kurallar ile bir eylem planı yer almıştır. Buna göre, dağıtımdaki ihale sürecinin tarihinden itibaren, hazırlıkları tamamlanan bölgelerden başlatılması ve 2006 yılı sonuna kadar tüm dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesinin tamamlanması hedeflenmiştir. Eylem planı çerçevesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2004/22 sayılı Kararı ile; müessese ve bağlı ortaklıklar dahil TEDAŞ ın tamamı özelleştirme kapsam ve programına alınırken, özelleştirme işlemlerinin tarihine kadar tamamlanması istenmiştir. Ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2006/107 sayılı Kararı ile özelleştirme işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin belirtilen süre iki yıl ( e kadar) uzatılmıştır. TEDAŞ ın ana sözleşmesi, 4046 sayılı Kanuna göre yeniden düzenlenerek Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından tarihinde onaylanmış ve tarih ve 6083 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. Ayrıca mevcut bağlı ortaklıkların 4046 sayılı Kanuna göre yeniden düzenlenen ana sözleşmeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından tarihinde onaylanmış ve böylece söz konusu ortaklıklar bağlı anonim şirketler haline getirilmişlerdir. Daha sonra, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından strateji belgesi doğrultusunda ülke genelinde 21 adet dağıtım bölgesi oluşturulmuş ve buna göre V

11 Kayseri İli dışında kalan 20 bölgede TEDAŞ ın mevcut 64 müessese ve 8 bağlı ortaklığı yeniden yapılandırılmıştır. Bu yapılanmada, Körfez EDAŞ ile Karaelmas EDAŞ ın tüzel kişilikleri kaldırılarak sırasıyla Sakarya EDAŞ ve Başkent EDAŞ ile birleştirilmiş, kalan 14 bölgede ise yeni 14 şirket oluşturulmuştur. Böylece, TEDAŞ ın bağlı şirket sayısı tarihinden itibaren 20 olmuştur. TEDAŞ a bağlı bulunan 64 müessesenin 5 i mevcut şirketlere, kalan 59 u ise yeni kurulan 14 şirkete bağlanmıştır. Aynı yıl içinde, müesseselerin tüzel kişiliklerine son verilerek bunlar ilgili şirketlerin il müdürlüklerine dönüştürülmüşlerdir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 4046 sayılı Kanun kapsamında elektrik dağıtım şirketlerinin %100 oranındaki hissenin, blok olarak satışı yöntemi ile özelleştirilmelerini, buna paralel olarak da şirketlerin faaliyet alanında bulunan mevcut dağıtım hat ve tesisleri ile bunların işletilmesi için varlığı zorunlu diğer taşınmazların mülkiyetlerinin TEDAŞ ta bırakılarak işletme haklarının ilgili şirketlere verilmesini kararlaştırmıştır. Bu amaçla, şirketlere ait taşınmazların mülkiyetlerinin TEDAŞ a devri tarihi itibariyle gerçekleştirilmiş ve İşletme Hakkı Devir Sözleşmeleri tarihinde TEDAŞ ve şirket yetkililerince imzalanmıştır. Kendi adına lisans sahibi olan şirketler bölgelerinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak amacıyla, tarihinde Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) ile geçiş dönemi süresince uygulanacak olan elektrik enerjisi satış anlaşmaları (ESA) imzalamışlardır. Geçiş dönemi tarifeleriyle birlikte anlaşmaların yürürlük tarihi olarak belirlenmiştir. Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan bölgede elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti hizmetlerini yürütmek üzere, tarih, 3096 sayılı Kanuna göre istihsal edilen tarih ve 91/2325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla AYDEM Güneybatı Anadolu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. görevlendirilmiştir. Konu mahkemeye intikal etmiş ve neticede anılan şirket ile ETKB arasında tarihinde uygulama sözleşmesi imzalanmıştır. Buna istinaden de TEDAŞ ile şirket arasında tarihli işletme hakkı devir sözleşmesi imzalanmıştır. Ancak, 4628 sayılı Kanun gereği yapılması istenen uygulama sözleşmesinin enerji piyasası şartlarına göre tadili ile ilgili çalışmalarının sürmesi nedeniyle devir yapılamamıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın tarih, 9123 sayılı yazısı ile; belirtilen uygulama sözleşmesinin 4628 sayılı Kanun çerçevesinde, serbest rekabet koşullarını kapsayacak şekilde tadil edilmesini sağlayan ve AYDEM ile ETKB VI

12 tarafından tarihinde imzalanmış olan 1 Numaralı Uygulama Tadil Sözleşmesi gereği için TEDAŞ a gönderilmiştir. Bu aşamadan sonra mevcut uygulama ve devir sözleşmelerinin EPDK tarafından tadil edilmesi gündeme gelmiştir. Mevcut Uygulama Sözleşmesi tarihinde 1 Numaralı Uygulama Tadil sözleşmesi ile, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi de tarihli 1 Numaralı Devir Tadil sözleşmesi ile tadil edilmiştir. Mevcut sözleşmelerin yenilenmesinden sonra AYDEM tarihinde söz konusu bölgede faaliyette bulunmak üzere EPDK ya lisans başvurusu yapmıştır. EPDK tarafından AYDEM A.Ş. nin lisans başvurusu uygun bulunmuş ve tarih ve 1687/1 sayılı kurul Kararı ile fiilen devir tarihinden geçerli olmak üzere adı geçen şirkete 30 yıl süreli dağıtım ve perakende satış lisansı verilmiş, 1687/2 sayılı kararla da aynı zamanlı olarak Menderes EDAŞ ın dağıtım ve perakende satış lisansı iptal edilmiştir. Bu suretle Menderes EDAŞ yetkisiz bir şirket konumuna gelmiştir. Daha sonra çeşitli girişimler sonunda, EPDK ca dağıtım lisansı verilmiş, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2009/47 sayılı kararı ile Menderes EDAŞ tekrar özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve özelleştirme işlemlerinin tarihine kadar tamamlanması kararlaştırılmıştır. Bu karar üzerine Maliye Bakanlığı nca Şirkete yönetim ve denetim kurulu üyeleri atanmıştır. Kahramanmaraş ve Adıyaman illerini kapsayan bölgede elektrik dağıtım ve satış faaliyetlerini sürdüren Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş., ÖYK nın tarih ve 2009/06 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programından çıkartılmış, daha sonra tarih ve 2011/22 sayılı ÖYK Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına tekrar alınmıştır. İhale işlemleri tamamlanan; Başkent EDAŞ tarihinde, Sakarya EDAŞ tarihinde, Meram EDAŞ tarihinde, Osmangazi EDAŞ tarihinde, Uludağ EDAŞ ve Çamlıbel EDAŞ tarihinde, Çoruh EDAŞ da tarihinde Yeşilırmak EDAŞ tarihinde, Fırat EDAŞ tarihinde, Trakya EDAŞ tarihinde ve Göksu EDAŞ da tarihinde alıcılarına devredilmişlerdir. İhale ve devir işlemleri sürdürülen Akdeniz, Boğaziçi, Dicle, Gediz, İstanbul Anadolu Yakası, Toroslar ve Vangölü dağıtım şirketleri ile ihaleye itiraz nedeniyle yargı süreci devam eden Aras dağıtım şirketi, TEDAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir. TEDAŞ ın son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin bazı sayısal verileri konsolide olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. VII

13 Toplu bilgiler (Konsolide) Ölçü Son iki yıl farkı Artış veya azalış (%) Esas sermaye Milyon TL Ödenmiş sermaye " ,1 Öz kaynaklar " ,4 Yabancı kaynaklar " (5.304) (23,3) Finansman giderleri Bin TL ( ) (61,3) Maddi duran vanlıklar (edinme değeri) Milyon TL (104) (1,1) Maddi duran varlıklar birikmiş Amortis. " ,7 Yatırımlar için yapılan nakdi öd. Bin TL (95,9) (15,5) Yatırımların gerçek. oranı(nakdi) % 93,2 91,3 87,4 96,1 108,5 12,4 12,9 Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye. Milyon TL (120) (8,7) Bağlı ortaklıklar temettü gelirleri Bin TL ,8 Tüm alım tutarı Milyon TL (4.280) (24,1) Satın alınan enerji miktarı GWh (6.049) (6,4) Satın alınan enerji maliyet tutarı Milyon TL (1.552) (10,7) Satın alınan enerji birim maliyeti Kr/kWh 11,58 12,11 13,77 14,63 14,82 0,19 1,3 Kayıp-kaçak oranı % 14,8 14,4 17,8 20,3 26,7 6,4 31,5 Satılan enerji miktarı GWh (10.445) (13,8) Net satış tutarı Milyon TL (799) (5,3) Ortalama satış fiyatı (Net) Kr/kWh 11,92 15,37 18,3 19,87 21,82 1,95 9,8 Ortalama satış maliyeti Kr/kWh 13,46 16,43 19,87 20,94 26,36 5,42 25,9 Stoklar: Malzeme Bin TL (8.861) (7,8) Diğer stoklar Bin TL ,3 Memur (Ortalama) Kişi (172) (25,7) Sözleşmeli (Ortalama) Kişi (646) (15,6) İşçi (Ortalama) Kişi (1.909) (19,9) Personel için yapılan tüm gider. Milyon TL (166) (20,2) Cari yıla ilişkin: -Memurlar için yapılan giderler Bin TL ,9 -Memur başına aylık ort. Gid. TL ,4 -Sözleşmeliler için yap. tüm gid. Bin TL (12.871) (9,7) -Sözleşmeli başına ayl. ort. gider TL ,0 -İşçiler için yapılan tüm giderler Bin TL (64.035) (12,9) -İşçi başına aylık ortalama gider TL ,7 Dön. Kar. iliş. Vergi ve diğer yasal yük. Bin TL ,1 Tahakkuk eden vergiler Milyon TL ,8 GSYİH ya katkı (üretici Fiyatlarıyla) Milyon TL ,4 GSMH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " ,1 GSMH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " ,3 Faaliyet karlılığı (öz kaynaklar) % Mali karlılık (Öz kaynaklar yönünden) % Ekonomik karlılık % Zararlılık % 30, ,9 - - Konsolide : Faaliyet kârı ve zararı Milyon TL (1.948) (1.245) (1.314) (1.154) (404) (750) (65,0) Dönem kârı veya zararı " (957) (1.086) (894) (1.930) (179) (1.751) (90,7) Bilanço kârı veya zararı " (2.696) (3.781) (4.675) (1.988) Füzyon Faaliyet kârı veya zararı " (318) (350) (355) (341) (342) 1 0,3 Dönem kârı veya zararı " 327 (218) (446) (1.139) (8.578) ,1 Bilanço kârı ve zararı " (1.049) (1.267) (1.713) (3.190) (11.429) ,3 VIII

14 Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 2004/3 sayılı Kararı ile Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi kabul edilmiştir. Bu belge çerçevesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih, 2004/22 sayılı Kararı ile müessese ve bağlı ortaklıkları ile birlikte TEDAŞ ın tamamı özelleştirme kapsam ve programına alınmış, 2011 yılsonu itibarıyla 10 dağıtım şirketi 4046 sayılı Kanun kapsamında, 2 dağıtım şirketi de 3096 sayılı Kanun kapsamında özelleştirilerek alıcılarına devredilmiştir. Bünyesindeki dağıtım şirketlerinin çoğunun özelleştirmeleri nedeniyle, TEDAŞ Anasözleşmesinin 4046 sayılı Kanuna uygun hale getirilmesi için çalışmalar başlatılmış ve belirtilen Anasözleşme Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca onaylanarak tarihli Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yayımlanmıştır. Yeni anasözleşmede TEDAŞ Genel Müdürlüğüne, özel hukuk tüzel kişileri tarafından işletilen bölgeleri dahil olmak üzere; proje kontrol, onay, geçici ve kesin kabul işlemlerini, yine bu bölgelerdeki dağıtım şirketleri tesislerinin maliki sıfatıyla İşletme Hakkı Devir sözleşmesi ile belirlenen esaslara bağlı kalınarak gerekli kontrolleri, Bakanlık, ilgili kurum ve kuruluş tarafından verilecek denetim görevlerini yapmak, kamu ve özel sektör elemanlarının mesleki eğitimlerini vermek, mesleki yeterlilik yetki belgelerini tanzim etmek, gibi yeni görevler verilmiştir. TEDAŞ Genel Müdürlüğü merkez teşkilatının yeniden yapılandırılması amacıyla 2010 yılında başlatılan çalışmalar tamamlanarak, yeni organizasyon taslağı ile görev, yetki ve sorumluluk yönergesi TEDAŞ yönetim kurulunun tarih ve 4-44 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve ÖİB nin tarih ve 4018 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. Ancak, aradan bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen söz konusu yönergenin uygulanmasına geçilememiştir. TEDAŞ Genel Müdürlüğü merkez teşkilat yapısındaki mevcut sorunlar giderilerek, kesinleşen yeni organizasyonun uygulanmasına bir an evvel geçilmesi gerekmektedir. EPDK nın tarih ve 1040 sayılı kararı ile onayladığı şebeke teknik kayıp oranlarını (Dağıtım Kayıp Katsayıları), dağıtım şirketler bazında %5,6 ile %11,8 arasında belirlemiştir sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa eklenen geçici 9 uncu madde uyarınca TEDAŞ tarafından sunulan tarife tekliflerine istinaden, EPDK nın tarihinde aldığı 875 sayılı kararıyla da TEDAŞ genelinde hedeflenen kayıp kaçak oranı 2007 yılı için %15,28 ve 2010 yılı için %11,27 olarak belirlemiştir. Yukarıda belirtilen, geçmişte alınan kararlarla belirlenmiş olan kayıp kaçak oranları 2010 yılında alınan EPDK kararı ile değiştirilmiştir. Bu bağlamda, 21 Elektrik IX

15 Dağıtım Şirketinin bölgesinde uygulayacağı hedef kayıp-kaçak oranları bu bölgelerde gerçekleşen kayıp-kaçak oranları esas alınarak tarih ve sayılı EPDK kararı ile onaylanmıştır. Tarifeler, bu Kurul Kararlarında yer alan hedef kayıpkaçak oranları dikkate alınarak 2999 sayılı Kurul Kararı ile ulusal bazda, abone grupları bazında, Türkiye genelinde tek fiyat olarak belirlenerek tarihi itibariyle dönemini kapsayacak şekilde uygulanmaya başlanmıştır tarihinde alıcısına devredildiğinden yılsonu itibarıyla konsolideye dahil edilmeyen Trakya EDAŞ dışında, 2011 yılında TEDAŞ genelinde toplam GWh lık elektrik enerjisi satın alınmış ve bunun %74,9 u oranında GWh'lık kısmı abonelere fatura edilmiştir. Alınan ve satılan enerji miktarı arasındaki fark GWh lık enerji ise şebeke kaybı+kaçak ve usulsüz kullanım olarak kayıtlara girmiştir. TEDAŞ genelindeki kayıp kaçak oranı önceki yıla gere 4,8 puan artarak %25,1 olarak gerçekleşmiştir. Dağıtım şirketlerinin tamamı TEDAŞ porföyüne dahil olduğu 2008 yılında ortalama kayıp-kaçak oranı %14,4 iken, bu oran 2011 yılında %25,1 e yükselmiştir. Diğer taraftan, 2008 yılından sonraki yıllarda özelleştirilerek alıcılarına devredilen dağıtım şirketleri nedeniyle 2008 yılına göre 2011 yılında alınan ve satılan enerji miktarları düşmüştür. Geçmiş yıllara göre 2011 yılında kayıp-kaçak payının daha fazla oranda artmasına diğer etkilerin yanında özellikle, geçmiş yıllarda kayıp-kaçak oranı düşük olan şirketlerin özelleştirilmesiyle TEDAŞ portföyünden çıkması ve bu oranların yüksek olduğu şirketlerin TEDAŞ bünyesinde kalmasının etkisi daha fazla olmuştur. Cadde ve sokak aydınlatma bedelinin tahsilatına yönelik olarak, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesi ile; 4628 sayılı Kanununa geçici madde eklenmiş ve kamunun genel kullanımına yönelik cadde ve sokak aydınlatmalarına ait tüketim giderlerinin ila tarihleri arasındaki dönem için Hazine Müsteşarlığı bütçesine konacak ödenekten karşılanması hükme bağlanmıştır. Personel yetersizliğinin de etkisiyle her bölgede sağlıklı bir abone takibinin yapılamaması, elektriğin kesilmesi, aboneliğin iptali ve hukuki takibin başlatılması gibi hususlarda gecikmelere neden olduğundan, elektrik bedelinden alacakların tahsilini zorlaştırmakta ve yasal takibe alınan icra ve dava dosya sayısını artırmaktadır. Özelleşmeler nedeniyle de bu alacakların TEDAŞ Genel Müdürlüğünce takip ve tahsilatı daha da zorlaşmıştır. X

16 TEDAŞ genelinde dağıtım şirketleri olarak, ortalama birim satış maliyeti 2010 yılında 20,94 Kr/kWh iken 2011 yılında yaklaşık %26,3 oranında artarak 26,36 Kr/kWh olmuştur. Diğer taraftan enerjinin ortalama birim alım maliyeti ise yaklaşık geçen yılın seviyesinde gerçekleşmiştir. Azalan ortalama birim satış fiyatının yanında, özelleştirmeler nedeniyle hem satış miktarı hem de net satış tutarı geçen yıla göre düşmüştür yılsonu itibarıyla TEDAŞ topluluğu olarak, 14,2 milyar TL toplam net satış hâsılatı elde edilmesine karşılık, 14,6 milyar TL satış maliyeti yapılmış olması nedeniyle yaklaşık 0,4 milyar TL işletme faaliyeti zararı gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde devredilen şirketler hariç, 2011 yılsonu itibarıyla TEDAŞ bünyesinde kalan 10 dağıtım şirketinden 6 sının işletme faaliyetleri zararla, 4 ünün de karla sonuçlanmıştır yılı yatırım programında yer alan projeler için, TEDAŞ genelinde toplam 482,3 milyon TL yatırım ödeneği tahsis edilmiş ve 523,1 milyon TL nakdi harcama yapıldığından, ödeneğine göre %108,5 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Ödenekten fazla nakdi harcama yapılması, kullanılan dış kredilerin faiz ve kur farklarından kaynaklandığı anlaşılmıştır. TEDAŞ toplamı olarak, dış kredilerin faiz ve kur farkları dışındaki yatırım harcamaları ödeneklerinin altında olmuş ise de, bazı dağıtım şirketlerinde nakdi harcamaların yatırım ödeneklerinin üzerinde gerçekleşmiş olduğu tespitleri de yapılmıştır. C- Öneriler: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ın 2011 yılındaki çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1- TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığının tarihli yazılarına istinaden; özel sektöre devredilen Başkent, Sakarya, Osmangazi, Çamlıbel, Uludağ, Çoruh, Yeşilırmak ve Trakya dağıtım şirketlerinin devir anındaki hazır değerlerinin (kasa ve banka mevcutları) tespitinin yapılması ve Kurum zararı yönünden Sayıştay Başkanlığınca TEDAŞ Genel Müdürlüğünden istenen incelemenin bir an evvel yaptırılması (Sayfa :18-19), 2- Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. nin 2009 yılı denetim raporunda yer alan; - Yapılan ihale sonucunda tarihinde alıcı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında Hisse Satış Sözleşmesi imzalanmış olan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. nin, devir işlemlerinin yürütüldüğü dönem içerisinde; Ağustos ve Ekim 2009 aylarına göre Eylül 2009 ayında okunan endeks sayısının fazla oranda düşürülmesinin ve yine bu aylarda tahakkuk iptal tutarlarının fazla olmasının, sonuçları itibarıyla alıcı XI

17 Şirkete kaynak aktarılmış olarak değerlendirildiğinden belirtilen hususların TEDAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmesi ve soruşturulması, - Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. nin, devir işlemlerinin yürütüldüğü dönem içerisinde özellikle devire esas olan tarihinde banka hesaplarında (yoldaki paralar dahil) ,52 TL bulunduğu halde, TEDAŞ Genel Müdürlüğüne ,- TL olarak bildirildiği, ayrıca devir bilançosundan sonra 12 gün içerisinde bankadaki para tutarının ,- TL ye çıktığı, hususları da dikkate alınarak Şirketin devri öncesi para hareketleri ile TEDAŞ Genel Müdürlüğünün tarih ve 3952 sayılı talimatına aykırı yapılmış olarak değerlendirildiğinden belirtilen hususların TEDAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmesi ve soruşturulması, alan; Konusu ile Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. nin 2010 yılı denetim raporunda yer Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. nin, devir işlemlerinin yürütüldüğü dönem içerisinde özellikle devire esas olan tarihinde hazır değerlerde (yoldaki paralar dahil) ,87 TL bulunduğu halde, TEDAŞ Genel Müdürlüğüne serbest ve repodaki paranın TL olarak bildirildiği, oysa o tarih de bankadaki serbest ve repodaki para miktarının ,42 TL olduğu, ayrıca hesap kesimine esas alınan bilançosundan sonra 3 gün içerisinde bankadaki para tutarının ,75 TL ye çıktığı, hususları da dikkate alınarak, Şirketin devri öncesi para hareketleri ile TEDAŞ Genel Müdürlüğünün tarih ve 3952 sayılı talimatına aykırı yapılmış olarak değerlendirildiğinden belirtilen hususların TEDAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmesi gerekirse soruşturulması, Konularındaki inceleme ve soruşturmaların bir an evvel tamamlanması (Sayfa :19-20), 3- TEDAŞ Genel Müdürlüğü 2007 yılı denetim raporunda; 27 adet ihale kapsamındaki işlerle ilgili olarak düzenlenen ve YDK Üyeler Kurulunun tarih ve 13 sayılı toplantısında kabul edilen Özel İnceleme Raporu doğrultusunda talep edilen soruşturmanın bir an önce sonuçlandırılması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa :133), 4- TEDAŞ Genel Müdürlüğü 2008 yılı denetim raporunda; Galvanizli Aydınlatma Direklerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili yüklenici firmalar ile akdedilen sözleşmelerin uygulanmasında ve karşılığında yapılan ödemelerde mevzuata aykırı olan ve Kurum zararına sebebiyet verdiği tespit edilen işlemler konusunda düzenlenen Özel İnceleme Raporu doğrultusunda talep edilen soruşturmanın ivedilikle XII

18 sonuçlandırılması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa : ) sayılı Kanun kapsamında özelleştirilen Menderes EDAŞ ile Göksu EDAŞ bölgesinde oluşturulan temsilciliklerin faaliyetini sürdürdüğü Menderes EDAŞ ile Göksu EDAŞ ın özelleştirme kapsam ve programına alındığı sürede özelleştirilemediği dikkate alınarak öncelikle TEDAŞ Genel Müdürlüğü ile birleştirilerek tüzel kişiliğe son verilmesi (Sayfa :13-14), 6- Teknik kayıpları azaltmak, kaçak enerji tüketimlerinin önüne geçmek ve enerji verimliliğini artırmak için; 2011 yılında teknik kayıplar ve kaçak kullanılan enerji toplamının, satın alınan enerji içindeki payı Dicle EDAŞ da %71,37, Vangölü EDAŞ ta %52,10 ve Aras EDAŞ ta %26,42 gibi oldukça yüksek oranlara yükseldiği, yine TEDAŞ genelindeki ortalama oranı da önceki yıla göre %4,75 puan artarak %25,09 olduğu, dikkate alınarak dağıtım şirketlerinin bölgelerinde uygulayacağı hedef kayıp-kaçak oranlarını belirleyen EPDK nın tarih ve 2932 sayılı kararında öngörülen oranlar seviyesine düşürülmesini teminen, dağıtım şirketleri ile birlikte gerekli çalışmalar yapılarak idari, hukuki ve teknik tedbirlerin zamanında alınması (Sayfa :91-94), 7- Kamu zararına sebebiyet verebilecek uygulamaların önüne geçilmesi bakımından, Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin gözden geçirilmesi hususunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa : ), 8- İhale edilen işlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve işletmelerde zararların önlenmesi için; -İhale edilen işlere ait dosyaların ilgili birimlere geciktirilmeden gönderilmesi ve sözleşmelerin imzalanmasını takiben tüm bildirgelerin zamanında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilerek cezalı duruma düşülmemesi, -Raporun ilgili bölümünde işin adı, sözleşmenin imzalandığı tarih ve bildirgelerin SGK ya geç bildirilmesi gün sayıları verilen işlerle ilgili olarak ödenmiş veya ödenecek olan cezaların sorumlularından tahsil edilmesi için ilgili şirket müdürlüklerine gerekli talimatın verilmesi, -İş yerleri bazında SGK e-borç sorgulamalarının her yıl bilanço dönemlerinde yapılmasının usul edinilmesi(sayfa : ), 9- Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ile ilgili olarak; - Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin elektrik borçlarına karşılık tarihinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tescili yapılan, Hatay ili Dörtyol ilçesi XIII

19 Yeniyurt köyü sınırları içindeki 54 adet apartman dairesi ile 6 adet dubleks dairenin sağlıksız ve bakımsız durumları, kamu kaynaklarının atıl kalmasına ve çevrede kuruluş adına kötü örnek teşkil etmesine, ayrıca ortak giderlerinin Şirkete mali külfet getirmesine neden olduğundan, söz konusu konutlar hakkında bir karar alınması için TEDAŞ Genel Müdürlüğünce Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması, - Belediyenin elektrik borçlarına karşılık Şirketin hizmet binası ihtiyacını karşılamak amacıyla Osmaniye il merkezindeki Belediye Pasajının 886,25 metre kareden oluşan 1 inci katı için kat irtifakı kurulmak suretiyle tarihinde tapu tescili yapılan gayrimenkulün mülkiyeti TEDAŞ Genel Müdürlüğüne ait olduğundan, Belediye ile yapılan protokol hükümlerinin uygulanmasında yaşanan sorunların yasal çerçeve dahilinde TEDAŞ Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılması (Sayfa : ), 10- Raporun ilgili bölümlerinde bulunan ve rapor ekinde(ek:17) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: - Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin tarihindeki kendi Genel Kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilançosu ve ,05 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. - Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin tarihindeki kendi Genel Kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilançosu ve ,48 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. - Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilançosu ve ,34 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. - Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilançosu ve ,94 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. - Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilançosu ve ,35 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. - Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilânçosu ve ,90 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. XIV

20 - Göksu Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilançosu ve ,28 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. - Menderes Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilânçosu ve ,48 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. - İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilançosu ve ,03 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. - Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin tarihindeki kendi Genel Kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilançosu ve ,71 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. - Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilançosu ve ,16 Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. XV

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU EMO HUKUK RAPORU 167 168 ÖZELLEŞTİRME DAVALARI 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin yüzde 55 oranındaki hissesinin blok olarak satışına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 01.07.2005

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Tebliğ, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Ünvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ENERJI HUKUKU-1 HKS-303 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ Alparslan BAYRAKTAR LL.M. 16 Ekim 2015 Piyasa Düzenleme Süreci Deregülasyon Piyasanın Oluşturulması Düz. Kur., Mevzuat,

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 KURULUŞ TARİHİ : 01.10.2001 KURULUŞ KARARI : Tarih: 02.02.2001 No : 2001/2026 (BKK) ANASTATÜ : Tarih: 29.06.2001 No : 24447 (R.GAZETE) İLETİM LİSANSI TARİH 13.03.2003 SERMAYE : 5 Milyar TL PERSONEL SAYISI

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) 15 Şubat 2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) Bilindiği üzere; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin. 10.Enerji Kongresine sunduğum tebliğ. (1900 den-2006 yılına kadar)

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin. 10.Enerji Kongresine sunduğum tebliğ. (1900 den-2006 yılına kadar) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin 2006 yılı Kasım ayında Đstanbul da düzenlenen 10.Enerji Kongresine sunduğum tebliğ. TÜRKĐYE DE ELEKTRĐĞĐN TARĐHSEL GELĐŞĐMĐNE ÖZET BAKIŞ (1900 den-2006 yılına

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

MENDERES ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

MENDERES ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU MENDERES ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR AB: Avrupa Birliği AYB: Avrupa Yatırım Bankası AYDEM: Güneybatı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 Konu: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI 22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 KONU: Elektronik fatura düzenlemeleri ile elektrik ve gaz dağıtım şirketleri için getirilen, abone ve tüketim bilgilerinin

Detaylı

Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun

Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin Yönetmelik 01 Ekim 2013 tarihinde

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/19 Sirküler Tarihi : 25.02.2013 Konu : Elektronik Fatura Kullanımına İlişkin Usul Ve Esasları Belirleyen 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler 21.02.2013

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi Türkiye Elektrik Piyasası Emrah Besci Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi http://emrah.besci.gen.tr Emrah@Besci.gen.tr Elektriğe ulaşamayan 1,267

Detaylı

- Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektrik bedeli gayrisafi iş hasılatına dahil olmayacağı,

- Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektrik bedeli gayrisafi iş hasılatına dahil olmayacağı, 09.04.20114 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/57 KONU: 492 Sayılı Harçlar Kanuna bağlı 8 sayılı tarifenin "XV-Elektrik üretimi lisans harçları" Tahakkuk ve Tahsilatı

Detaylı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ ENERJİ FORUMU

İÇ ANADOLU BÖLGESİ ENERJİ FORUMU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ ANADOLU BÖLGESİ ENERJİ FORUMU ( 20 NİSAN 2007 SİVAS ) Sami KOVANCI AR-GE Plan. Ve Dış İliş. Daire Başkanı Sunum İçeriği Hakkında Faaliyet Alanları Temel

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

SİVAS İÇANADOLU ENERJİ FORUMU ( İÇEF ) ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

SİVAS İÇANADOLU ENERJİ FORUMU ( İÇEF ) ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SİVAS İÇANADOLU ENERJİ FORUMU ( İÇEF ) ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SUNUMU Elektriğin Tarihçesi, Elektrik enerjisi dünyada ilk kez 1876 yılında günlük hayatta kullanılmaya başlandı. İlk elektrik santrali

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/43 Bilindiği üzere 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve

Detaylı

T.C. HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAYhBAŞKANLIĞI HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/65 Ref: 4/65. Konu: 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/65 Ref: 4/65. Konu: 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 25.02.2013 Sayı: 2013/65 Ref: 4/65 Konu: 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 21.02.2013 tarih ve 28566 sayılı Resmi Gazete de 424 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun petrol piyasasında lisans başvurularında

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

(SİRKÜLER 2013 19) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:424 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

(SİRKÜLER 2013 19) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:424 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 04.03.2013 (SİRKÜLER 2013 19) Konu: E-Fatura Kullanma İzni, İş Yeri Elektrik ve Doğalgaz Abonelik ve Sarfiyat Bildirimi, Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşların Kıymetli Maden Alım/ Satımında Belge Düzeni,

Detaylı

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 ARALIK 2012 TARİHLİ (2. MÜKERRER), 28513 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI (Piyasa Yapısı ve Yatırım Fırsatları)

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI (Piyasa Yapısı ve Yatırım Fırsatları) TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI (Piyasa Yapısı ve Yatırım Fırsatları) Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 3 üncü Türkiye Altyapı Finansmanı Konferansı 23 Ekim 2008 - İstanbul Rakamlarla

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA. Ek : Elektrik Tesislerinin Proje Onayı ve Kabul İşlemlerine Ait Yetkilendirmeler

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA. Ek : Elektrik Tesislerinin Proje Onayı ve Kabul İşlemlerine Ait Yetkilendirmeler Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-E.8048 T.C. *BEA546DTN* TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje Ve Tesis Dairesi Başkanlığı (Yatırım ve Mevzuat Müdürlüğü) Sayı : 64541391-824.99

Detaylı

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN ALINTI YAPILMIŞTIR BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI HALUK NALÇAKAR İçişleri Bakanlığı E. Başkontrolörü 5393 sayılı Belediye Kanununun Şirket

Detaylı

6111 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 6274 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

6111 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 6274 SAYILI KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.02.2012/56-1 6111 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 6274 SAYILI KANUN YAYIMLANDI ÖZET : Doğal afet yaşanan yerlerdeki mükellefler ile Libya gibi siyasal karışıklıklar meydana gelen ülkelerde

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek

Detaylı

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Sayıştay Denetlenen kuruluşun

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Dicle Elektrik

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİĞE BAĞLI GİDERLERİNDE OLUŞAN ARTIŞIN FİYAT FARKI OLARAK ÖDENMESİ Vural ŞAHBENDEROĞLU vsahbenderoglu@gmail.com Kamu Yönetimi Uzmanı ve Siyaset Bilimci

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 10.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 Konu: 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 AÇILAN DAVALAR 1- İller Bankası Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınav Duyurusu Davası Dava Konusu : İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

1) tarih ve 2008/UK-07/656 sayılı Kurul Kararı

1) tarih ve 2008/UK-07/656 sayılı Kurul Kararı 1) 20.11.2009 tarih ve 2008/UK-07/656 sayılı Kurul Kararı Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. nin 11.07.2008 tarihli başvurusunda; 20.02.2008 tarih ve 2008/DK-07/136 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin, - Avans, depozito, pey

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

Türkiye Elektrik Piyasası

Türkiye Elektrik Piyasası Türkiye Elektrik Piyasası Emrah Besci Elektrik - Elektronik Mühendisi (EE 04) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi http://emrah.besci.gen.tr Emrah@Besci.gen.tr Elektriğe ulaşamayan 1,267 milyar

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Sirküler Rapor /101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor /101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 10.04.2014/101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 13 No lu Harçlar Kanunu Sirkülerinde; elektrik üretim lisansına sahip firmalarca her

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1

Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1 Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1 VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Birinci sınıf tüccarların, vergi incelemesine

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU

DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR

2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR 2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜ 1. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 2. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/93 24.Aralık.2015 İçindekiler: * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. ÖDEME VE TAHSİLATLARIN BANKADAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNA

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı