TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU"

Transkript

1 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 4046 sayılı Kanun ile tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir.

3 Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Merkezi : Ankara İlgili bakanlık : Maliye Bakanlığı (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı) Esas sermayesi : ,- TL (*) Ödenmiş sermayesi : ,- TL (*) Sermaye, tarihinde ,- TL den ,- TL ye yükseltilmiş ve tamamı ödenmiştir. Karar organındaki ünvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Karar Organı (Yönetim Kurulu) Kuruluştaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Ayrılma tarihi 1-Başkan Haşim KEKLİK Özelleştirme İdaresi Başkanlığı TEDAŞ Genel Müdürü Devam ediyor 2-Üye Nülüfer YÜCEL,,,,,, ÖİB Basın ve Halk. İlişkiler Dairesi Bşk Devam ediyor 3-Üye İsa ALTINTAŞ,,,,,, ÖİB Proje Grup Başkanı Devam ediyor 4-Üye Hasan ŞAHİN,,,,,, Maliye Bakanlığı Mal. Yük. Eğit. Mer. Bşk Devam ediyor 5-Üye Fatih HASDEMİR,,,,,, ÖİB Proje Grup Başkanı Devam ediyor 6-Üye Osman DEMİRCİ,,,,,, Enerji ve Tabii Kay. Bakanlığı Bakan Danış ,, Mustafa TAŞDEMİR,,,,,, TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Devam ediyor D e n e t ç i l e r Denetim Görevli bulunduğu süre organındaki ünvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki görevi veya mesleği Başlama tarihi Ayrılma tarihi 1- Denetçi Şehmuz GÜNAYDIN Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Aydın Vali Yardımcısı Devam ediyor 2- Denetçi Adnan ERTÜRK,,,,,, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı ,, Sadettin KALKAN,,,,,, TBMM Genel Sekreteri Devam ediyor

4 KISALTMALAR ABD ABYS AG AR-GE AYB AYKOME BOTAŞ BTV BYDK BYS CBS ÇEAŞ DASK DİE DMM DMS DPT DSİ EİEİ EDAŞ ENH EPDK ESA ETKB EÜAŞ GPRS GSMH GSYİH GWh İBRD- DB IEA İHD İHDS İMKB İŞKUR İTİS KAMU-İŞ KDV KHK KİK KİT kv kva kwh MBF MTA MVA MW MWh OG ÖİB ÖYK PTT PMUM PYS SCADA SGK TBMM TCMB TEAŞ TEDAŞ TEFE TEİAŞ TEK TES-İŞ TETAŞ TKİ TMS TTK TM TÜFE Twh TÜİK ÜFE YG YPK Amerika Birleşik Devletleri Abone Bilgi Yönetim Sistemi Alçak Gerilim Araştırma ve Geliştirme Avrupa Yatırım Bankası Altyapı Koordinasyon Merkezi Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Belediye Tüketim Vergisi Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Bilgi Yönetim Sistemi Coğrafi Bilgi Sistemi Çukurova Elektrik Anonim Şirket Zorunlu Deprem Sigortası Devlet İstatistik Enstitüsü Demontajdan Montaj İş Miktarı Dağıtım Yönetimi Sistemi Devlet Planlama Teşkilatı Devlet Su İşleri Elektrik İşleri Etüd İdaresi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Enerji Nakil Hattı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Satış Anlaşması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim Anonim Şirketi Mobil iletişim üzerinden paket anahtarlamalı olarak veri iletimi sağlayan teknoloji Gayri Safi Milli Hasıla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Giga Watt saat Dünya Bankası Uluslar arası Enerji Ajansı İşletme Hakkı Devri İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Türkiye İş Kurumu İşletme Toplu İş Sözleşmesi Kamu İşletmeleri İşverenler Sendikası Katma Değer Vergisi Kanun Hükmünde Kararname Kamu İhale Kurumu Kamu İktisadi Teşebbüsü kilo Volt kilo Volt Amper kilo Watt saat Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Maden Tetkik Arama Mega Volt Amper Mega Watt Mega Watt saat Orta Gerilim Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Yüksek Kurulu Posta ve Telgraf Teşkilatı Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi Piyasa Yönetim Sistemi Denetimli Kontrol ve Veri Toplama Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Toptan Eşya Fiyat Endeksi Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Türkiye Elektrik Kurumu Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Türkiye Kömür İşletmeleri Türkiye Muhasebe Standardı Türk Ticaret Kanunu Transformatör Merkezi Tüketici Fiyat Endeksi Tera vat saat Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyat Endeksi Yüksek Gerilim Yüksek Planlama Kurulu

5 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No I. TOPLU BAKIŞ I A-Elektrik enerjisinin dünya ekonomisindeki yeri I B-Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi I C-Öneriler.. XI II. İDARİ BUNYE 1 A-Mevzuat. 1 B-Teşkilat.. 11 C-Personel durumu 21 III. MALİ BÜNYE 33 A-Mali durum 34 B-Mali sonuçlar. 41 IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI.. 47 A-İşletme bütçesinin genel durumu B-Finansman. 51 C-Giderler. 54 D-Tedarik işleri. 58 E-Üretim ve maliyetler.. 69 F-Pazarlama 82 G-Sigorta işleri H-İşletme sonuçları 100 I-Bağlı ortaklık ve iştirakler J-Kalkınma planı ve yıllık programlar V. BİLANÇO 177 -Aktif Pasif VI. GELİR TABLOSU. 220 VII. EKLER. 230

6 I. TOPLU BAKIŞ A- Elektrik enerjisinin dünya ekonomisindeki yeri: Toplumların kalkınmasında en önemli parametrelerden biri olan enerjinin sürekli, ucuz ve güvenli bir şekilde temini, hemen tüm dünya ülkelerinin gündeminde olan bir konudur. Ülkeler, bir taraftan çevre kirliliği nedeniyle uluslararası hukuk düzenlemeleri oluştururken diğer yandan en ucuz, sürekli ve çevre kirliliğine etkisi en az olan enerji türleri konusunda AR-GE çalışmalarını sürdürmektedir. Günümüzde, pek çok ülkede sürdürülebilir kalkınmayı enerji yolu ile elde etmeye yönelik ulusal programlar tatbik edilmesi ve belirlenmiş hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda, özellikle geçiş ekonomisine sahip pek çok ülkede enerji verimliliğinin arttırılması ve kaynakların çeşitlendirilmesine yönelik gayretler devam etmektedir. Sekonder (ikincil) bir enerji olan elektrik, primer (ilk) enerji kaynağına sahip veya bu kaynağı temin edebilen ülkelerin üretebildikleri bir enerji türü olup, diğer enerji türlerine (özellikle mekanik, ısı, ışık) kolayca dönüştürülebilir olması, hazır sekonder enerji olarak ele alındığında, kullanma anında veya kullandıktan sonra geriye bir atık bırakmadığından temiz ve çevre dostu bir enerji türü olması gibi çeşitli avantajlara sahiptir. Belirtilen bu üstünlük ve kolaylıklar sayesinde elektrik enerjisi, özellikle kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkelerde yoğun olarak tüketilmekte ve toplumların refahı ve gelişmişlik düzeyi açısından nesnel bir ölçüt olarak kabul edilmektedir. Toplumların refahı ve gelişmişlik düzeyi artıkça, ihtiyaçlar da o nispette çeşitlenmektedir. Dünyadaki hızlı değişime uyum sağlanması ve ulusal ekonomide güvenli bir yapı oluşturulmasında enerjinin payı hayati bir önem taşımaktadır. B- Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi: Dünyada ilk elektrik santralı 1882 yılında İngiltere'de tesis edilmiştir. Türkiye'de ilk defa elektrik üretimi ve dağıtımı ise özel sektör tarafından 1902 yılında Mersin iline bağlı Tarsus ilçesinde gerçekleştirilmiştir yılında da, bir kamu işletmesi olarak İstanbul Silahtarağa Termik Elektrik Santralı faaliyete geçirilmiştir. Ülkenin elektrik enerjisi ihtiyacı, başlangıçta yerel yönetimler, sanayiciler ve özel şirketler tarafından kurulan bölgesel üretim ve dağıtım tesislerinden karşılanmıştır. I

7 tarihinde kabul edilen Menafi-i Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun ile, ülkeye teknolojik yenilik getiren, istihdam yaratan ve milli ekonomiye katkı sağlayan şirketlere imtiyazlar sağlanmıştır. Cumhuriyetin ilanını takip eden yıllarda, devlet politikasında endüstrileşme süreci başlatılmış ve elektrik enerjisi sektöründe özel girişimcilik serbest bırakılmıştır. Yabancı şirketler tarafından ülke genelinde bölgesel elektrik santralleri kurulmuş, elektrik üretim ve dağıtım hizmetleri yaygın bir biçimde yerli ve yabancı imtiyazlı şirketler, belediyeler, özel idareler, köy birlikleri ve diğer tüzel kişiliklerce yürütülmüştür. Devletin elektrik işletmeciliğiyle ilgisi, 1935 yılında 2805 sayılı Kanunla Etibank'ın kurulmasıyla başlamıştır yılından itibaren, Maden Tetkik Arama (MTA), Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ), İller Bankası ve Devlet Su İşleri (DSİ)'nin katkılarıyla inşaatı tamamlanan çok sayıda termik ve hidrolik santraller ulusal enerji iletim sistemine bağlanmıştır yılında imtiyazlı elektrik şirketleri statüsünde Çukurova Elektrik A.Ş. (ÇEAŞ), Kepez Elektrik A.Ş. (KEPEZ), Ege Elektrik Türk A.Ş. ve Kuzey Batı Anadolu Elektriklendirme T.A.O. kurulmuştur. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) dönemlerinde; elektrik enerjisi sektöründe dağınıklığın giderilmesi, yerli ve yabancı ortaklıkların tasfiye edilmesi, ülke sathında enterkonnekte sisteme bağlı elektrik enerjisi üretim, iletim, dağıtım ve satış faaliyetlerinin tekel konumunda kamusal bir sektör kurumu çatısı altında birleştirilmesi öngörülmüştür. Bu hedef ve strateji uyarınca, tarih ve 1312 sayılı Kanunla, devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak, yurdun ihtiyacı bulunan elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticaretinin entegre bir sistem içinde yapılması amacıyla, kamu iktisadi kuruluşu statüsünde, Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuştur tarih ve 2705 sayılı Kanunla, ülke genelinde belediye ve köylerle bunların birliklerinin ve diğer müessese ve kuruluşların elektrik işletmeleri TEK'e devredilmiştir. TEK yönetim kurulunun tarihli toplantısında, elektrik dağıtım hizmetlerinin yürütülmesi için dağıtım müesseselerinin kurulması kararlaştırılmış ve bu doğrultuda oluşturulan müessese sayısı 1983 yılında 18 iken, 1986 yılında 19, 1987 yılında 21, her ilde bir müessese kurulmasının benimsenmesi üzerine 1991 yılında 71 ve sonraki yıllarda da 79 a kadar çıkmıştır. II

8 tarih ve 3096 sayılı Kanun, elektrik dağıtım faaliyetinde bulunacak özel şirketlerin görev bölgelerinin yönetmelikle belirlenmesini hükme bağlamıştır. Bu doğrultuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nca hazırlanan Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Görevlendirilecekleri Bölgeleri Gösterir Yönetmelik tarih ve 85/9800 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak, tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Daha sonra, tarih ve 2000/1404 sayılı Kararname ile bu yönetmelikte değişiklik yapılarak, dağıtımla ilgili olarak ülke genelinde 33 görev bölgesi oluşturulmuştur sayılı Kanun çerçevesinde, TEDAŞ a ait dağıtım tesislerinin işletme haklarının devrine ilişkin özelleştirilme çalışmalarına 1996 yılında başlanmış ve bu kapsamdaki firmalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ihale sonucunda belirlenmiştir. Bakanlar Kurulu nun muhtelif kararları ile özel firmalara dağıtım görevi verilmesine bağlı olarak, işletme haklarının devredilmesi ve ilgili sözleşmelerin yapılması hususları hüküm altına alınmış, birçok bölgede imtiyaz ve özel hukuk hükümlerine göre hazırlanan sözleşmeler imzalanmış ve bazılarında devir kurulları da oluşturulmuştur. Ancak, yeni şartlara uyum doğrultusunda mevcut sözleşmelerde öngörülen değişikliklerin gerçekleştirilememesi, özelleştirme işlemlerinin birçok bölgede yargıya intikal etmesi ve başkaca nedenlerden dolayı 1996 yılından itibaren sürdürülen işletme hakkı devri çalışmaları tüm dağıtım şirketlerinde tamamlanamamıştır. Bu bağlamda, Kayseri ilini kapsayan 10 uncu ve İstanbul İlinin Anadolu yakasını kapsayan 16 ncı görev bölgelerindeki elektrik dağıtım tesislerinin işletme hakkı, 1990 yılında özel şirketlere devredilmiştir. Ancak İstanbul İlinin Anadolu yakasındaki elektrik dağıtımı Danıştay kararı doğrultusunda tarihi itibariyle tekrar TEDAŞ a geçmiştir. Daha sonra Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ( ), Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında ( ), tarihli Ekonomik Önlemler Uygulama Planında, 1995 yılı Geçiş Programı İcra Planı'nda ve Hükümet Programlarında TEK'in özelleştirilmesi öngörülmüş, bu hedef ve strateji doğrultusunda elektrik sektöründe özelleştirme çalışmalarının sürdürülmesi, kamu ve özel kesim firmalarının bir arada faaliyet gösterebileceği yeni bir yapılanmaya geçiş için çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Sektörde özelleştirme uygulamalarının başlatılması amacıyla Bakanlar Kurulu'nun tarih ve 93/4789 sayılı Kararıyla TEK, Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) unvanlı iki ayrı iktisadi devlet teşekkülü halinde yeniden teşkilatlandırılmıştır. III

9 Bu yapılanmada, TEK'in elektrik dağıtım müesseselerinin mevcut faaliyetleri, ticaret unvanları yeni duruma göre tescil edilmek suretiyle TEDAŞ bünyesinde kalmıştır. Daha sonra, tarih ve 93/T-103 sayılı Yüksek Planlama Kurulu (YPK) Kararı ile bazı müesseselerin birleştirilmesi suretiyle 15 müessesesinin 7 si bağlı ortaklık haline dönüştürülmüş ve TEDAŞ ın 79 olan dağıtım müessesesi sayısı 64 e düşmüştür tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amaçlanmıştır. Elektrik enerjisi piyasası tarihinde açılmış ve böylece piyasadaki her faaliyet için lisans alınması zorunlu hale gelmiştir. Bu doğrultuda, mevcut faaliyetlerini sürdürmeleri için 64 müessese ve İstanbul İli Anadolu Yakası Koordinatörlüğünün faaliyet alanını bir bölge kabul edilmek suretiyle TEDAŞ a, kendi faaliyet alanları için de her bağlı ortaklık için toplam 8 bölgede, tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olan Dağıtım Lisansı ve Perakende Satış Lisansı EPDK tarafından verilmiştir. İstanbul Anadolu Yakasındaki dağıtım faaliyetleri, tüzel kişiliği bulunmayan ve TEDAŞ Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı olan İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım İşletmesi Koordinatörlüğü tarafından yürütülmekte iken, ÖİB nin tarihli Olur u ile bu bölgede görev yapmak üzere İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. kurulmuştur. Şirketin 4046 sayılı Kanuna göre hazırlanan ana sözleşmesi ÖİB tarafından tarihinde onaylanmıştır. Adana, İçel, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan 1 inci ve Antalya ilini kapsayan 2 nci görev bölgelerinde ÇEAŞ ve KEPEZ şirketleri tarafından işletilen tüm elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerine, tarihi itibariyle sözleşme şartları doğrultusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca el konulmuştur. Bu çerçevede söz konusu bölgelerdeki anılan şirketlerce sürdürülen elektrik dağıtım faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için ilgisi dolayısıyla TEDAŞ görevlendirilmiştir. Böylece bu bölgelerde söz konusu şirketler ve TEDAŞ ın dağıtım müesseseleriyle birlikte yürütülmekte olan elektrik dağıtım faaliyetleri tek elde toplanmıştır. IV

10 4628 sayılı Kanun, enerji sektöründeki özelleştirmelerin tarih ve 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirileceği hükmünü getirmiştir. Kanunda ayrıca, 3096 sayılı Kanun kapsamında sürdürülen işletme hakkı devir çalışmalarının sözleşmelerde gerekli tadilatların yapılmasını müteakip mevcut sözleşmeleriyle sonuçlandırılabileceği, verilen sürelerde sonuçlanmaması halinde ise sözleşmelerin iptal edileceği hususları da yer almıştır. Daha sonra özelleştirmeye hız kazandırılması ve belirsizliklerin giderilmesi amacıyla Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi hazırlanmış ve Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 2004/3 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Belgede, söz konusu özelleştirmelerin 4628 sayılı Kanun gereği, 4046 sayılı Kanun kapsamında yürütülmesi ve sektördeki özelleştirmelere öncelikle dağıtımdan başlanması yer almıştır. Söz konusu belgede, dağıtım bölgeleriyle ilgili olarak işletme ve çevresel koşullar yanında mevcut sözleşmelerin varlığı ile mevcut hukuki süreçler dikkate alınarak, Türkiye genelinde en fazla 21 dağıtım bölgesi oluşturmak üzere gerekli düzenlemelerin yapılması öngörülmüş, elektrik dağıtımının özelleştirilmesinde uyulacak bazı kurallar ile bir eylem planı yer almıştır. Buna göre, dağıtımdaki ihale sürecinin tarihinden itibaren, hazırlıkları tamamlanan bölgelerden başlatılması ve 2006 yılı sonuna kadar tüm dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesinin tamamlanması hedeflenmiştir. Eylem planı çerçevesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2004/22 sayılı Kararı ile; müessese ve bağlı ortaklıklar dahil TEDAŞ ın tamamı özelleştirme kapsam ve programına alınırken, özelleştirme işlemlerinin tarihine kadar tamamlanması istenmiştir. Ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2006/107 sayılı Kararı ile özelleştirme işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin belirtilen süre iki yıl ( e kadar) uzatılmıştır. TEDAŞ ın ana sözleşmesi, 4046 sayılı Kanuna göre yeniden düzenlenerek Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından tarihinde onaylanmış ve tarih ve 6083 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. Ayrıca mevcut bağlı ortaklıkların 4046 sayılı Kanuna göre yeniden düzenlenen ana sözleşmeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından tarihinde onaylanmış ve böylece söz konusu ortaklıklar bağlı anonim şirketler haline getirilmişlerdir. Daha sonra, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından strateji belgesi doğrultusunda ülke genelinde 21 adet dağıtım bölgesi oluşturulmuş ve buna göre V

11 Kayseri İli dışında kalan 20 bölgede TEDAŞ ın mevcut 64 müessese ve 8 bağlı ortaklığı yeniden yapılandırılmıştır. Bu yapılanmada, Körfez EDAŞ ile Karaelmas EDAŞ ın tüzel kişilikleri kaldırılarak sırasıyla Sakarya EDAŞ ve Başkent EDAŞ ile birleştirilmiş, kalan 14 bölgede ise yeni 14 şirket oluşturulmuştur. Böylece, TEDAŞ ın bağlı şirket sayısı tarihinden itibaren 20 olmuştur. TEDAŞ a bağlı bulunan 64 müessesenin 5 i mevcut şirketlere, kalan 59 u ise yeni kurulan 14 şirkete bağlanmıştır. Aynı yıl içinde, müesseselerin tüzel kişiliklerine son verilerek bunlar ilgili şirketlerin il müdürlüklerine dönüştürülmüşlerdir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 4046 sayılı Kanun kapsamında elektrik dağıtım şirketlerinin %100 oranındaki hissenin, blok olarak satışı yöntemi ile özelleştirilmelerini, buna paralel olarak da şirketlerin faaliyet alanında bulunan mevcut dağıtım hat ve tesisleri ile bunların işletilmesi için varlığı zorunlu diğer taşınmazların mülkiyetlerinin TEDAŞ ta bırakılarak işletme haklarının ilgili şirketlere verilmesini kararlaştırmıştır. Bu amaçla, şirketlere ait taşınmazların mülkiyetlerinin TEDAŞ a devri tarihi itibariyle gerçekleştirilmiş ve İşletme Hakkı Devir Sözleşmeleri tarihinde TEDAŞ ve şirket yetkililerince imzalanmıştır. Kendi adına lisans sahibi olan şirketler bölgelerinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak amacıyla, tarihinde Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) ile geçiş dönemi süresince uygulanacak olan elektrik enerjisi satış anlaşmaları (ESA) imzalamışlardır. Geçiş dönemi tarifeleriyle birlikte anlaşmaların yürürlük tarihi olarak belirlenmiştir. Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan bölgede elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti hizmetlerini yürütmek üzere, tarih, 3096 sayılı Kanuna göre istihsal edilen tarih ve 91/2325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla AYDEM Güneybatı Anadolu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. görevlendirilmiştir. Konu mahkemeye intikal etmiş ve neticede anılan şirket ile ETKB arasında tarihinde uygulama sözleşmesi imzalanmıştır. Buna istinaden de TEDAŞ ile şirket arasında tarihli işletme hakkı devir sözleşmesi imzalanmıştır. Ancak, 4628 sayılı Kanun gereği yapılması istenen uygulama sözleşmesinin enerji piyasası şartlarına göre tadili ile ilgili çalışmalarının sürmesi nedeniyle devir yapılamamıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın tarih, 9123 sayılı yazısı ile; belirtilen uygulama sözleşmesinin 4628 sayılı Kanun çerçevesinde, serbest rekabet koşullarını kapsayacak şekilde tadil edilmesini sağlayan ve AYDEM ile ETKB VI

12 tarafından tarihinde imzalanmış olan 1 Numaralı Uygulama Tadil Sözleşmesi gereği için TEDAŞ a gönderilmiştir. Bu aşamadan sonra mevcut uygulama ve devir sözleşmelerinin EPDK tarafından tadil edilmesi gündeme gelmiştir. Mevcut Uygulama Sözleşmesi tarihinde 1 Numaralı Uygulama Tadil sözleşmesi ile, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi de tarihli 1 Numaralı Devir Tadil sözleşmesi ile tadil edilmiştir. Mevcut sözleşmelerin yenilenmesinden sonra AYDEM tarihinde söz konusu bölgede faaliyette bulunmak üzere EPDK ya lisans başvurusu yapmıştır. EPDK tarafından AYDEM A.Ş. nin lisans başvurusu uygun bulunmuş ve tarih ve 1687/1 sayılı kurul Kararı ile fiilen devir tarihinden geçerli olmak üzere adı geçen şirkete 30 yıl süreli dağıtım ve perakende satış lisansı verilmiş, 1687/2 sayılı kararla da aynı zamanlı olarak Menderes EDAŞ ın dağıtım ve perakende satış lisansı iptal edilmiştir. Bu suretle Menderes EDAŞ yetkisiz bir şirket konumuna gelmiştir. Daha sonra çeşitli girişimler sonunda, EPDK ca dağıtım lisansı verilmiş, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2009/47 sayılı kararı ile Menderes EDAŞ tekrar özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve özelleştirme işlemlerinin tarihine kadar tamamlanması kararlaştırılmıştır. Bu karar üzerine Maliye Bakanlığı nca Şirkete yönetim ve denetim kurulu üyeleri atanmıştır. Kahramanmaraş ve Adıyaman illerini kapsayan bölgede elektrik dağıtım ve satış faaliyetlerini sürdüren Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş., ÖYK nın tarih ve 2009/06 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programından çıkartılmış, daha sonra tarih ve 2011/22 sayılı ÖYK Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına tekrar alınmıştır. İhale işlemleri tamamlanan; Başkent EDAŞ tarihinde, Sakarya EDAŞ tarihinde, Meram EDAŞ tarihinde, Osmangazi EDAŞ tarihinde, Uludağ EDAŞ ve Çamlıbel EDAŞ tarihinde, Çoruh EDAŞ da tarihinde Yeşilırmak EDAŞ tarihinde, Fırat EDAŞ tarihinde, Trakya EDAŞ tarihinde ve Göksu EDAŞ da tarihinde alıcılarına devredilmişlerdir. İhale ve devir işlemleri sürdürülen Akdeniz, Boğaziçi, Dicle, Gediz, İstanbul Anadolu Yakası, Toroslar ve Vangölü dağıtım şirketleri ile ihaleye itiraz nedeniyle yargı süreci devam eden Aras dağıtım şirketi, TEDAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir. TEDAŞ ın son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin bazı sayısal verileri konsolide olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. VII

13 Toplu bilgiler (Konsolide) Ölçü Son iki yıl farkı Artış veya azalış (%) Esas sermaye Milyon TL Ödenmiş sermaye " ,1 Öz kaynaklar " ,4 Yabancı kaynaklar " (5.304) (23,3) Finansman giderleri Bin TL ( ) (61,3) Maddi duran vanlıklar (edinme değeri) Milyon TL (104) (1,1) Maddi duran varlıklar birikmiş Amortis. " ,7 Yatırımlar için yapılan nakdi öd. Bin TL (95,9) (15,5) Yatırımların gerçek. oranı(nakdi) % 93,2 91,3 87,4 96,1 108,5 12,4 12,9 Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye. Milyon TL (120) (8,7) Bağlı ortaklıklar temettü gelirleri Bin TL ,8 Tüm alım tutarı Milyon TL (4.280) (24,1) Satın alınan enerji miktarı GWh (6.049) (6,4) Satın alınan enerji maliyet tutarı Milyon TL (1.552) (10,7) Satın alınan enerji birim maliyeti Kr/kWh 11,58 12,11 13,77 14,63 14,82 0,19 1,3 Kayıp-kaçak oranı % 14,8 14,4 17,8 20,3 26,7 6,4 31,5 Satılan enerji miktarı GWh (10.445) (13,8) Net satış tutarı Milyon TL (799) (5,3) Ortalama satış fiyatı (Net) Kr/kWh 11,92 15,37 18,3 19,87 21,82 1,95 9,8 Ortalama satış maliyeti Kr/kWh 13,46 16,43 19,87 20,94 26,36 5,42 25,9 Stoklar: Malzeme Bin TL (8.861) (7,8) Diğer stoklar Bin TL ,3 Memur (Ortalama) Kişi (172) (25,7) Sözleşmeli (Ortalama) Kişi (646) (15,6) İşçi (Ortalama) Kişi (1.909) (19,9) Personel için yapılan tüm gider. Milyon TL (166) (20,2) Cari yıla ilişkin: -Memurlar için yapılan giderler Bin TL ,9 -Memur başına aylık ort. Gid. TL ,4 -Sözleşmeliler için yap. tüm gid. Bin TL (12.871) (9,7) -Sözleşmeli başına ayl. ort. gider TL ,0 -İşçiler için yapılan tüm giderler Bin TL (64.035) (12,9) -İşçi başına aylık ortalama gider TL ,7 Dön. Kar. iliş. Vergi ve diğer yasal yük. Bin TL ,1 Tahakkuk eden vergiler Milyon TL ,8 GSYİH ya katkı (üretici Fiyatlarıyla) Milyon TL ,4 GSMH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " ,1 GSMH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " ,3 Faaliyet karlılığı (öz kaynaklar) % Mali karlılık (Öz kaynaklar yönünden) % Ekonomik karlılık % Zararlılık % 30, ,9 - - Konsolide : Faaliyet kârı ve zararı Milyon TL (1.948) (1.245) (1.314) (1.154) (404) (750) (65,0) Dönem kârı veya zararı " (957) (1.086) (894) (1.930) (179) (1.751) (90,7) Bilanço kârı veya zararı " (2.696) (3.781) (4.675) (1.988) Füzyon Faaliyet kârı veya zararı " (318) (350) (355) (341) (342) 1 0,3 Dönem kârı veya zararı " 327 (218) (446) (1.139) (8.578) ,1 Bilanço kârı ve zararı " (1.049) (1.267) (1.713) (3.190) (11.429) ,3 VIII

14 Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 2004/3 sayılı Kararı ile Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi kabul edilmiştir. Bu belge çerçevesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih, 2004/22 sayılı Kararı ile müessese ve bağlı ortaklıkları ile birlikte TEDAŞ ın tamamı özelleştirme kapsam ve programına alınmış, 2011 yılsonu itibarıyla 10 dağıtım şirketi 4046 sayılı Kanun kapsamında, 2 dağıtım şirketi de 3096 sayılı Kanun kapsamında özelleştirilerek alıcılarına devredilmiştir. Bünyesindeki dağıtım şirketlerinin çoğunun özelleştirmeleri nedeniyle, TEDAŞ Anasözleşmesinin 4046 sayılı Kanuna uygun hale getirilmesi için çalışmalar başlatılmış ve belirtilen Anasözleşme Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca onaylanarak tarihli Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yayımlanmıştır. Yeni anasözleşmede TEDAŞ Genel Müdürlüğüne, özel hukuk tüzel kişileri tarafından işletilen bölgeleri dahil olmak üzere; proje kontrol, onay, geçici ve kesin kabul işlemlerini, yine bu bölgelerdeki dağıtım şirketleri tesislerinin maliki sıfatıyla İşletme Hakkı Devir sözleşmesi ile belirlenen esaslara bağlı kalınarak gerekli kontrolleri, Bakanlık, ilgili kurum ve kuruluş tarafından verilecek denetim görevlerini yapmak, kamu ve özel sektör elemanlarının mesleki eğitimlerini vermek, mesleki yeterlilik yetki belgelerini tanzim etmek, gibi yeni görevler verilmiştir. TEDAŞ Genel Müdürlüğü merkez teşkilatının yeniden yapılandırılması amacıyla 2010 yılında başlatılan çalışmalar tamamlanarak, yeni organizasyon taslağı ile görev, yetki ve sorumluluk yönergesi TEDAŞ yönetim kurulunun tarih ve 4-44 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve ÖİB nin tarih ve 4018 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. Ancak, aradan bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen söz konusu yönergenin uygulanmasına geçilememiştir. TEDAŞ Genel Müdürlüğü merkez teşkilat yapısındaki mevcut sorunlar giderilerek, kesinleşen yeni organizasyonun uygulanmasına bir an evvel geçilmesi gerekmektedir. EPDK nın tarih ve 1040 sayılı kararı ile onayladığı şebeke teknik kayıp oranlarını (Dağıtım Kayıp Katsayıları), dağıtım şirketler bazında %5,6 ile %11,8 arasında belirlemiştir sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa eklenen geçici 9 uncu madde uyarınca TEDAŞ tarafından sunulan tarife tekliflerine istinaden, EPDK nın tarihinde aldığı 875 sayılı kararıyla da TEDAŞ genelinde hedeflenen kayıp kaçak oranı 2007 yılı için %15,28 ve 2010 yılı için %11,27 olarak belirlemiştir. Yukarıda belirtilen, geçmişte alınan kararlarla belirlenmiş olan kayıp kaçak oranları 2010 yılında alınan EPDK kararı ile değiştirilmiştir. Bu bağlamda, 21 Elektrik IX

15 Dağıtım Şirketinin bölgesinde uygulayacağı hedef kayıp-kaçak oranları bu bölgelerde gerçekleşen kayıp-kaçak oranları esas alınarak tarih ve sayılı EPDK kararı ile onaylanmıştır. Tarifeler, bu Kurul Kararlarında yer alan hedef kayıpkaçak oranları dikkate alınarak 2999 sayılı Kurul Kararı ile ulusal bazda, abone grupları bazında, Türkiye genelinde tek fiyat olarak belirlenerek tarihi itibariyle dönemini kapsayacak şekilde uygulanmaya başlanmıştır tarihinde alıcısına devredildiğinden yılsonu itibarıyla konsolideye dahil edilmeyen Trakya EDAŞ dışında, 2011 yılında TEDAŞ genelinde toplam GWh lık elektrik enerjisi satın alınmış ve bunun %74,9 u oranında GWh'lık kısmı abonelere fatura edilmiştir. Alınan ve satılan enerji miktarı arasındaki fark GWh lık enerji ise şebeke kaybı+kaçak ve usulsüz kullanım olarak kayıtlara girmiştir. TEDAŞ genelindeki kayıp kaçak oranı önceki yıla gere 4,8 puan artarak %25,1 olarak gerçekleşmiştir. Dağıtım şirketlerinin tamamı TEDAŞ porföyüne dahil olduğu 2008 yılında ortalama kayıp-kaçak oranı %14,4 iken, bu oran 2011 yılında %25,1 e yükselmiştir. Diğer taraftan, 2008 yılından sonraki yıllarda özelleştirilerek alıcılarına devredilen dağıtım şirketleri nedeniyle 2008 yılına göre 2011 yılında alınan ve satılan enerji miktarları düşmüştür. Geçmiş yıllara göre 2011 yılında kayıp-kaçak payının daha fazla oranda artmasına diğer etkilerin yanında özellikle, geçmiş yıllarda kayıp-kaçak oranı düşük olan şirketlerin özelleştirilmesiyle TEDAŞ portföyünden çıkması ve bu oranların yüksek olduğu şirketlerin TEDAŞ bünyesinde kalmasının etkisi daha fazla olmuştur. Cadde ve sokak aydınlatma bedelinin tahsilatına yönelik olarak, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesi ile; 4628 sayılı Kanununa geçici madde eklenmiş ve kamunun genel kullanımına yönelik cadde ve sokak aydınlatmalarına ait tüketim giderlerinin ila tarihleri arasındaki dönem için Hazine Müsteşarlığı bütçesine konacak ödenekten karşılanması hükme bağlanmıştır. Personel yetersizliğinin de etkisiyle her bölgede sağlıklı bir abone takibinin yapılamaması, elektriğin kesilmesi, aboneliğin iptali ve hukuki takibin başlatılması gibi hususlarda gecikmelere neden olduğundan, elektrik bedelinden alacakların tahsilini zorlaştırmakta ve yasal takibe alınan icra ve dava dosya sayısını artırmaktadır. Özelleşmeler nedeniyle de bu alacakların TEDAŞ Genel Müdürlüğünce takip ve tahsilatı daha da zorlaşmıştır. X

16 TEDAŞ genelinde dağıtım şirketleri olarak, ortalama birim satış maliyeti 2010 yılında 20,94 Kr/kWh iken 2011 yılında yaklaşık %26,3 oranında artarak 26,36 Kr/kWh olmuştur. Diğer taraftan enerjinin ortalama birim alım maliyeti ise yaklaşık geçen yılın seviyesinde gerçekleşmiştir. Azalan ortalama birim satış fiyatının yanında, özelleştirmeler nedeniyle hem satış miktarı hem de net satış tutarı geçen yıla göre düşmüştür yılsonu itibarıyla TEDAŞ topluluğu olarak, 14,2 milyar TL toplam net satış hâsılatı elde edilmesine karşılık, 14,6 milyar TL satış maliyeti yapılmış olması nedeniyle yaklaşık 0,4 milyar TL işletme faaliyeti zararı gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde devredilen şirketler hariç, 2011 yılsonu itibarıyla TEDAŞ bünyesinde kalan 10 dağıtım şirketinden 6 sının işletme faaliyetleri zararla, 4 ünün de karla sonuçlanmıştır yılı yatırım programında yer alan projeler için, TEDAŞ genelinde toplam 482,3 milyon TL yatırım ödeneği tahsis edilmiş ve 523,1 milyon TL nakdi harcama yapıldığından, ödeneğine göre %108,5 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Ödenekten fazla nakdi harcama yapılması, kullanılan dış kredilerin faiz ve kur farklarından kaynaklandığı anlaşılmıştır. TEDAŞ toplamı olarak, dış kredilerin faiz ve kur farkları dışındaki yatırım harcamaları ödeneklerinin altında olmuş ise de, bazı dağıtım şirketlerinde nakdi harcamaların yatırım ödeneklerinin üzerinde gerçekleşmiş olduğu tespitleri de yapılmıştır. C- Öneriler: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ın 2011 yılındaki çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1- TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığının tarihli yazılarına istinaden; özel sektöre devredilen Başkent, Sakarya, Osmangazi, Çamlıbel, Uludağ, Çoruh, Yeşilırmak ve Trakya dağıtım şirketlerinin devir anındaki hazır değerlerinin (kasa ve banka mevcutları) tespitinin yapılması ve Kurum zararı yönünden Sayıştay Başkanlığınca TEDAŞ Genel Müdürlüğünden istenen incelemenin bir an evvel yaptırılması (Sayfa :18-19), 2- Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. nin 2009 yılı denetim raporunda yer alan; - Yapılan ihale sonucunda tarihinde alıcı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında Hisse Satış Sözleşmesi imzalanmış olan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. nin, devir işlemlerinin yürütüldüğü dönem içerisinde; Ağustos ve Ekim 2009 aylarına göre Eylül 2009 ayında okunan endeks sayısının fazla oranda düşürülmesinin ve yine bu aylarda tahakkuk iptal tutarlarının fazla olmasının, sonuçları itibarıyla alıcı XI

17 Şirkete kaynak aktarılmış olarak değerlendirildiğinden belirtilen hususların TEDAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmesi ve soruşturulması, - Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. nin, devir işlemlerinin yürütüldüğü dönem içerisinde özellikle devire esas olan tarihinde banka hesaplarında (yoldaki paralar dahil) ,52 TL bulunduğu halde, TEDAŞ Genel Müdürlüğüne ,- TL olarak bildirildiği, ayrıca devir bilançosundan sonra 12 gün içerisinde bankadaki para tutarının ,- TL ye çıktığı, hususları da dikkate alınarak Şirketin devri öncesi para hareketleri ile TEDAŞ Genel Müdürlüğünün tarih ve 3952 sayılı talimatına aykırı yapılmış olarak değerlendirildiğinden belirtilen hususların TEDAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmesi ve soruşturulması, alan; Konusu ile Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. nin 2010 yılı denetim raporunda yer Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. nin, devir işlemlerinin yürütüldüğü dönem içerisinde özellikle devire esas olan tarihinde hazır değerlerde (yoldaki paralar dahil) ,87 TL bulunduğu halde, TEDAŞ Genel Müdürlüğüne serbest ve repodaki paranın TL olarak bildirildiği, oysa o tarih de bankadaki serbest ve repodaki para miktarının ,42 TL olduğu, ayrıca hesap kesimine esas alınan bilançosundan sonra 3 gün içerisinde bankadaki para tutarının ,75 TL ye çıktığı, hususları da dikkate alınarak, Şirketin devri öncesi para hareketleri ile TEDAŞ Genel Müdürlüğünün tarih ve 3952 sayılı talimatına aykırı yapılmış olarak değerlendirildiğinden belirtilen hususların TEDAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmesi gerekirse soruşturulması, Konularındaki inceleme ve soruşturmaların bir an evvel tamamlanması (Sayfa :19-20), 3- TEDAŞ Genel Müdürlüğü 2007 yılı denetim raporunda; 27 adet ihale kapsamındaki işlerle ilgili olarak düzenlenen ve YDK Üyeler Kurulunun tarih ve 13 sayılı toplantısında kabul edilen Özel İnceleme Raporu doğrultusunda talep edilen soruşturmanın bir an önce sonuçlandırılması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa :133), 4- TEDAŞ Genel Müdürlüğü 2008 yılı denetim raporunda; Galvanizli Aydınlatma Direklerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili yüklenici firmalar ile akdedilen sözleşmelerin uygulanmasında ve karşılığında yapılan ödemelerde mevzuata aykırı olan ve Kurum zararına sebebiyet verdiği tespit edilen işlemler konusunda düzenlenen Özel İnceleme Raporu doğrultusunda talep edilen soruşturmanın ivedilikle XII

18 sonuçlandırılması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa : ) sayılı Kanun kapsamında özelleştirilen Menderes EDAŞ ile Göksu EDAŞ bölgesinde oluşturulan temsilciliklerin faaliyetini sürdürdüğü Menderes EDAŞ ile Göksu EDAŞ ın özelleştirme kapsam ve programına alındığı sürede özelleştirilemediği dikkate alınarak öncelikle TEDAŞ Genel Müdürlüğü ile birleştirilerek tüzel kişiliğe son verilmesi (Sayfa :13-14), 6- Teknik kayıpları azaltmak, kaçak enerji tüketimlerinin önüne geçmek ve enerji verimliliğini artırmak için; 2011 yılında teknik kayıplar ve kaçak kullanılan enerji toplamının, satın alınan enerji içindeki payı Dicle EDAŞ da %71,37, Vangölü EDAŞ ta %52,10 ve Aras EDAŞ ta %26,42 gibi oldukça yüksek oranlara yükseldiği, yine TEDAŞ genelindeki ortalama oranı da önceki yıla göre %4,75 puan artarak %25,09 olduğu, dikkate alınarak dağıtım şirketlerinin bölgelerinde uygulayacağı hedef kayıp-kaçak oranlarını belirleyen EPDK nın tarih ve 2932 sayılı kararında öngörülen oranlar seviyesine düşürülmesini teminen, dağıtım şirketleri ile birlikte gerekli çalışmalar yapılarak idari, hukuki ve teknik tedbirlerin zamanında alınması (Sayfa :91-94), 7- Kamu zararına sebebiyet verebilecek uygulamaların önüne geçilmesi bakımından, Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin gözden geçirilmesi hususunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa : ), 8- İhale edilen işlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve işletmelerde zararların önlenmesi için; -İhale edilen işlere ait dosyaların ilgili birimlere geciktirilmeden gönderilmesi ve sözleşmelerin imzalanmasını takiben tüm bildirgelerin zamanında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilerek cezalı duruma düşülmemesi, -Raporun ilgili bölümünde işin adı, sözleşmenin imzalandığı tarih ve bildirgelerin SGK ya geç bildirilmesi gün sayıları verilen işlerle ilgili olarak ödenmiş veya ödenecek olan cezaların sorumlularından tahsil edilmesi için ilgili şirket müdürlüklerine gerekli talimatın verilmesi, -İş yerleri bazında SGK e-borç sorgulamalarının her yıl bilanço dönemlerinde yapılmasının usul edinilmesi(sayfa : ), 9- Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ile ilgili olarak; - Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin elektrik borçlarına karşılık tarihinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tescili yapılan, Hatay ili Dörtyol ilçesi XIII

19 Yeniyurt köyü sınırları içindeki 54 adet apartman dairesi ile 6 adet dubleks dairenin sağlıksız ve bakımsız durumları, kamu kaynaklarının atıl kalmasına ve çevrede kuruluş adına kötü örnek teşkil etmesine, ayrıca ortak giderlerinin Şirkete mali külfet getirmesine neden olduğundan, söz konusu konutlar hakkında bir karar alınması için TEDAŞ Genel Müdürlüğünce Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması, - Belediyenin elektrik borçlarına karşılık Şirketin hizmet binası ihtiyacını karşılamak amacıyla Osmaniye il merkezindeki Belediye Pasajının 886,25 metre kareden oluşan 1 inci katı için kat irtifakı kurulmak suretiyle tarihinde tapu tescili yapılan gayrimenkulün mülkiyeti TEDAŞ Genel Müdürlüğüne ait olduğundan, Belediye ile yapılan protokol hükümlerinin uygulanmasında yaşanan sorunların yasal çerçeve dahilinde TEDAŞ Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılması (Sayfa : ), 10- Raporun ilgili bölümlerinde bulunan ve rapor ekinde(ek:17) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: - Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin tarihindeki kendi Genel Kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilançosu ve ,05 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. - Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin tarihindeki kendi Genel Kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilançosu ve ,48 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. - Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilançosu ve ,34 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. - Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilançosu ve ,94 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. - Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilançosu ve ,35 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. - Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilânçosu ve ,90 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. XIV

20 - Göksu Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilançosu ve ,28 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. - Menderes Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilânçosu ve ,48 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. - İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilançosu ve ,03 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. - Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin tarihindeki kendi Genel Kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilançosu ve ,71 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. - Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilançosu ve ,16 Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. XV

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Enerji, Sanayileşmenin ve Kalkınmanın Temel Taşıdır. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 9 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 10 1. BÖLÜM - DURUM

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Teşebbüsün adı : Kıyı Emniyeti

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 Ankara, 2012 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun); elektriğin yeterli, kaliteli,

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ İsmail DESTAN Sayıştay Üyesi GİRİŞ Dar anlamda devlete ait ekonomik varlıkların özel sektöre devri olarak görülen özelleştirme, geniş anlamıyla devletin ekonomik

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2015 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 3 BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu Raporun;

Detaylı

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU (KANUN NO: 6552) TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER

Detaylı