BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş YILI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş YILI RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 4046 sayılı Kanun ile tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir.

3 Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Merkezi : İstanbul Bağlı Olduğu Kuruluş : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ) Sermaye Durumu Ortaklar Hisse Adedi Taahhüt Edilen Ödenen Ödenmemiş TL % TL % TL % TEDAŞ Toplam

4 Karar Organı (Yönetim Kurulu) Karar organındaki unvanı Adı ve Soyadı Temsil ettiği Bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Ayrılma tarihi 1-Başkan Aziz ÖZBEK Ö.İ.B. Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri Başkanı Üye Abdullah ATALAY Ö.İ.B. BEDAŞ Genel Müdürü Üye M.Cüneyd DÜZYOL Ö.İ.B. Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Üye H.Abdullah KAYA Ö.İ.B. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Üye Arif Ünal MERCİMEK Ali KABAN Ö.İ.B. Ö.İ.B. İçişleri Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanı Merkez Valisi Denetim Organı (Denetim Kurulu) Denetim organındaki unvanı Adı ve Soyadı Temsil ettiği Bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Ayrılma tarihi 1-Üye Ayhan İSEN Ö.İ.B. TETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Üye Şerif Resul YİĞİT Ö.İ.B. Maliye Bakanlığı Ver.Den.Kur.İst.Grup Baş.Ver.Başmüf Abdülkadir ONGUN Ö.İ.B. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arz Güv.Dai.Bşk

5 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No I.TOPLU BAKIŞ I II. İDARİ BÜNYE 1 A- Mevzuat 1 B- Teşkilat 7 C- Personel durumu 11 III. MALİ BÜNYE 18 A- Mali durum 18 B- Mali sonuçlar 23 IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 26 A- Giderler 26 B- Tedarik işleri 29 C- Üretim ve Maliyetler 39 D- Pazarlama 47 E- Sigorta işleri 58 F- İşletme sonuçları 58 G- İştirakler 66 H- Yatırımlar 66 V. BİLANÇO 74 Aktif 74 Pasif 82 VI. GELİR TABLOSU 91 VII. EKLER 98

6 KISALTMALAR AB AG AYB DPT DUY EEF EPDK ETKB EÜAŞ GWh HES KAMU-İŞ KDV KHK KİT kv kva kwh MVA OG ÖİB ÖYK PMUM SGK TEFE TEDAŞ TEİAŞ TEK TES-İŞ TETAŞ TFRS TMS TÜFE TÜİK TWh UFRYK ÜFE YPK Yİ YİD Avrupa Birliği Alçak Gerilim Avrupa Yatırım Bankası Devlet Planlama Teşkilatı Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Elektrik Enerjisi Fonu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim Anonim Şirketi Giga Watt saat Hidroelektrik Santrali Kamu İşletmeleri İşverenler Sendikası Katma Değer Vergisi Kanun Hükmünde Kararname Kamu İktisadi Teşebbüsü kilo Volt kilo Volt Amper kilo Watt saat Mega Volt Amper Orta Gerilim Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Yüksek Kurulu Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Toptan Eşya Fiyat Endeksi Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Türkiye Elektrik Kurumu Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Türkiye Finansal Raporlama Standartları Türkiye Muhasebe Standartları Tüketici Fiyat Endeksi Türkiye İstatistik Kurumu Tera Watt saat Uluslararası Finansal Raporlama Yorum Komitesi Üretici Fiyat Endeksi Yüksek Planlama Kurulu Yap-İşlet Yap-İşlet-Devret

7 I I. TOPLU BAKIŞ Türkiye deki elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticaretine ilişkin faaliyetlerin entegre bir sistem içerisinde, bir kamu kurumu çatısı altında birleştirilmesi hedefi doğrultusunda, tarih ve 1312 sayılı Kanun ile imtiyazlı şirketlerin görev bölgeleri ve belediye sınırları dışında elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticaretini yapmak amacıyla, KİT statüsünde TEK kurulmuş; daha sonra 1312 sayılı Kanuna ek ve değişiklikler getiren tarih ve 2705 sayılı Kanun hükümleri uyarınca da belediye, köyler ve bağlı birliklerinin elektrik hizmetleri, hak ve borçları ile Kuruma devredilerek kamu kesiminde hedeflenen bütünleşme sağlanmıştır yılında yürürlüğe giren 110 sayılı KHK ile 1312 sayılı TEK yasası yürürlükten kaldırılmış ve Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünün hukuki bünyesi amaç ve faaliyet konuları yeniden düzenlenmiştir. 233 sayılı KİT ler Hakkında KHK nın 63. maddesi ile Kurumun kuruluşuna ilişkin 110 sayılı KHK yürürlükten kaldırılmış ve 60. maddesi uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı KİT olarak yeniden kurulmuş ve ana statüsü tarih, sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak faaliyetlerini TEK olarak sürdürmeye devam etmiştir. Elektrik piyasasının serbestleştirilmesi ve özelleştirme hedefleri doğrultusunda tarihli, 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEK; TEAŞ (üretim, iletim ve toptan satış) ve TEDAŞ (dağıtım ve perakende satış) olmak üzere önce ikiye ayrılmıştır. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) a bağlı İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi; 233 sayılı KHK nin 22 nci Maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 93/T-103 sayılı kararı ile Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, şeklinde bağlı ortaklık haline dönüştürülmüştür. Boğaziçi EDAŞ ın Ana Sözleşmesi, YPK nın tarih ve 94/T-53 sayılı kararı ile onaylanmış, tarihinde sicil numarasıyla Ankara Ticaret Sicilinde tescil edilmiş ve tarih ve 3887 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. Daha sonra 2001 yılına gelindiğinde dünya uygulamaları ile uyumlu bir şekilde 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun yürürlüğe girmesiyle TEAŞ yeniden yapılandırılarak üretim (EÜAŞ), iletim (TEİAŞ) ve ticaret (TETAŞ) faaliyetleri birbirinden yasal olarak ayrıştırılmıştır. Böylece üretim, iletim, dağıtım ve perakende satış faaliyetleri birbiriyle organik ilişkisi olmayan bağımsız kuruluşların rol aldığı alt sektörler haline gelmiş ve bu esnada doğal tekel niteliği taşıyan iletim ve dağıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yatırımcılar açısından iletim ve dağıtım şebekelerine ayrımcı olmayan bir erişim rejimini temin etmek üzere EPDK oluşturulmuştur sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu

8 II Sayıştay piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amaçlanmıştır. Söz konusu Kanunun 14 üncü maddesi ile TEDAŞ ve EÜAŞ ın bunların müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştirme işlemlerinin, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde ÖİB tarafından yürütüleceği hükme bağlanmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinatörlüğünde, DPT, Hazine Müsteşarlığı, EPDK ve ÖİB başta olmak üzere diğer ilgili taraflarca Elektrik Enerjisi Sektörünün aynı zamanda AB topluluk müktesebatına uyum hedefi çerçevesinde serbestleştirilmesi ve söz konusu sektörde yapılması planlanan reform ve özelleştirmelerle ilgili olarak sürdürülen çalışmalar neticesinde hazırlanan Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Stratejisi Belgesi (Strateji Belgesi), YPK nın tarih ve 2004/3 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Elektrik Piyasası Kanunu na göre dağıtım sektörü, EPDK tarafından verilen dağıtım lisanslarıyla bölgesel tekeller olarak işletilecek olup; Strateji Belgesi ekinde, Türkiye nin elektrik dağıtım şebekesi coğrafi yakınlık, yönetimsel yapı, enerji talebi ve diğer teknik/mali faktörler dikkate alınarak 21 dağıtım bölgesine bölünmüştür. Görüldüğü üzere, Türkiye de elektrik dağıtım sektörü zaman içinde çeşitli yapısal aşamalardan geçmiş; 4628 sayılı Kanun un yürürlüğe girmesinden 2004 yılına kadar devam eden süreçte TEDAŞ, İstanbul İli Anadolu Yakası ndaki Koordinatörlük dahil sekiz bağlı ortaklık ve bu bağlı ortaklıkların dışında kalan illerde müesseseler şeklinde yapılanmış; bu dönemden sonraki süreçte elektrik dağıtım sektöründe serbest piyasa koşullarını ve rekabete dayalı bir piyasa ortamını tesis etmek amacıyla kamu mülkiyetindeki elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesine karar verilmiştir. Strateji Belgesi nde özelleştirme uygulamalarına dağıtım bölgeleri baz alınarak kamu mülkiyetindeki elektrik işletmelerinin yeniden yapılandırılması suretiyle elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetlerinden başlanacağı belirtilmiş; TEDAŞ bünyesinde bulunan dağıtım şebekesinin, 21 bölge olarak belirlenen dağıtım bölgelerinden, Kayseri haricindeki 20 dağıtım bölgesi eylem planına uygun olarak ÖYK nın tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve özelleştirmenin satış, kiralama, işletme hakkı devri ve işin gereğince uygun sair hukuki tasarruf yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte ve/veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede ÖİB, dağıtım varlıklarının özelleştirme yöntemini; TEDAŞ a ait dağıtım bölgelerinin birer dağıtım şirketi haline dönüştürülmesi, dağıtım faaliyeti içinde tanımlanamayacak olan duran varlıkların bu şirketlerin mülkiyetine verilmesi, Şirketlere en fazla 49 yıl süre ile dağıtım lisansı verilmesi ve Şirketlerin hisselerinin satılması şeklinde belirlemiştir. Bunun üzerine, Kayseri İli dışında kalan 20 bölgede TEDAŞ ın mevcut 64 müessese ve İstanbul İli Anadolu Yakası ndaki Koordinatörlük dahil 8 bağlı ortaklığı

9 III 4046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi çerçevesinde yeniden yapılandırılarak, %100 hissesi TEDAŞ a ait anonim şirket şeklinde 20 dağıtım şirketine dönüştürülmüştür. Böylece ÖYK nın tarihli ve 2004/22 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan TEDAŞ ın %100 hissedarı olduğu Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ana sözleşmesi, 4046 sayılı Kanunun 20/A maddesine istinaden düzenlenmiş olup, bu doğrultuda 4046 sayılı Kanuna göre yeniden düzenlenen şirket ana sözleşmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından tarihinde onaylanmış ve tarih ve 6153 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Bu kanun hükümlerine uygun olarak tarihinden itibaren 17. Görev Bölgesi ndeki kurum faaliyetleri Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adı altında yürütülmektedir. ÖYK nın tarih ve 2005/125 sayılı kararı ile TEDAŞ ın özelleştirme stratejisi belirlenmiştir. Buna göre sermayesinin %100 ü TEDAŞ a ait olan ve elektrik dağıtım bölgelerinde dağıtım lisansı ile TEDAŞ ın uhdesinde bulunan dağıtım sisteminin işletme hakkına sahip olan veya ileride sahip olacak dağıtım şirketlerinin hisselerinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmesine karar verilmiştir. Sonuç olarak belirtmek gerekirse; Strateji Belgesi nde yer alan temel esaslara göre Türkiye elektrik piyasası, üretimi ve dağıtımı içeren, kapsamlı bir düzenleme, yeniden yapılandırma ve özelleştirme sürecinden geçmektedir. Elektrik sektöründe hedeflenen serbest piyasa yapısının temel amacı, sistemin verimliliğini artırarak tarifelerin düşürülmesini sağlamaktır. Özelleştirmenin öncelikli amaçlarından biri de dağıtım sistem ve şebekesi üzerinde gerçekleştirilmesi öngörülen yatırımların özel sektör tarafından karşılanması ve bu sayede devlet bütçesi üzerindeki yükün azaltılmasıdır. Şirketin özelleştirilmesinde İşletme Hakkı Devri ne dayalı Hisse Satış Modeli uygulanmaktadır. Bu modele göre yatırımcı, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. nin sorumluluğundaki İstanbul un Avrupa Yakasında oluşan dağıtım bölgesinde elektrik dağıtım lisansına sahip tek şirket olacaktır; Ancak yatırımcının işletme hakkını devraldığı dağıtım tesisleri ve bu tesislerin işletilmesinde varlığı zorunlu unsurların mülkiyeti TEDAŞ uhdesinde kalmaya devam edecektir. Yatırımcı dağıtım şirketinin hisselerinin sahibi olarak, TEDAŞ ile imzalanmış olan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi çerçevesinde dağıtım varlıklarının işletme hakkını elde edecektir. Bu bağlamda, T. Elektrik Dağıtım A.Ş. ye ait Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. deki %100 oranındaki hissesinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla 19 Mart 2010 tarihinden itibaren ihale açılmıştır. İhalede son teklif verme tarihi olan 22 Temmuz 2010 tarihi itibariyle 10 teklif alınmıştır. 9 Ağustos 2010 tarihinde yapılan nihai pazarlık sonucunda en yüksek teklif, ABD doları bedelle İş-Kaya İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-MMEKA Makine İthalat İhracat A.Ş. O.G.G. tarafından verilmiştir.

10 IV Sayıştay Satışla ilgili Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2011/26 sayılı Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. ÖYK Kararının ikinci sırasında milyon $ ile AKSA Elektrik Perakende Satış A.Ş., üçüncü sırada milyon $ ile Park Holding A.Ş. yer almıştır. ÖİB tarafından verilen ek sürelere rağmen Şirketin ilgili firmalar tarafından alınmaması nedeniyle Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı gereği söz konusu ihale tarihi itibariyle iptal edilmiştir. Gelinen süreçte Şirketteki %100 oranındaki kamu hissesinin özelleştirilmesine ilişkin ÖİB tarafından tarihinde yeniden çıkılan ihale ilanında ön yeterlilik için son başvuru tarihi , son teklif verme tarihi ise olarak belirlenmiştir. İhalede son teklif verme tarihi olan 13 Kasım 2012 tarihi itibariyle 12 teklif alınmıştır. 14 Aralık 2012 tarihinde yapılan nihai pazarlık sonucunda en yüksek teklif, ABD doları bedelle Cengiz-Kolin-Limak ortak girişim grubunca verilmiştir. Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih ve 2013/20 sayılı kararı ile şirketin satışına onay verilmiş ve devir süreci işlemleri başlamıştır. Devir sürecinde Şirketin özelleştirilmesine ilişkin ihale şartnamesinde yer alan düzenlemeler gereğince, Bogaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. muhasebe kayıtlarında yer alan resmi daireler, belediyeler(iç tüketim ve içme suyu tesislerinden kaynaklanan alacakları) ve tarımsal sulama alacakları ile Bogaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. muhasebe kayıtlarında yer alan son ay (Nisan 2013) faturası dışında kalan Elektrik Üretim A.Ş. ve bağlı şirketleri, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş.ye olan ticari borçların TEDAŞ a aktarılması, ticari borçların ana teşekküle aktarılması sırasında, hazır değerler tutarının ticari borçlardan mahsup edilmesi, bu suretle oluşacak aktif-pasif farkının sermaye artışı yapılması/zarar hesabına kayıt yoluyla dengelemesi husuları talimatlanmış ve sonuçta; Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş.nin %100 oranındaki hissesinin ABD Doları bedelle BEDA Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.ye, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 07/03/2013 tarih ve 2013/20 sayılı kararı çerçevesinde Hisse Satış Sözleşmeleri tarihinde imzalanmıştır. Şirketin son 5 yıllık faaliyetlerine ait özet bilgiler toplu olarak aşağıdaki çizelgede verilmiştir.

11 V Toplu bilgiler Ölçü Son iki yıl farkı Esas sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye Bin TL Öz kaynaklar Bin TL ( ) (22,7) Yabancı kaynaklar Bin TL ,9 Maddi duran vanlıklar (edinme değeri) Bin TL ,8 Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı Bin TL (3) (3,0) Yatırımlar için yap.nak.öd. Bin TL ,9 Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % ,6 (22) (19,8) Tüm alım tutarı Bin TL ,2 Satın alınan enerji miktarı GWh (14) (0,1) Satın alınan enerji maliyet tutarı Bin TL ,4 Satın alınan enerji birim maliyeti Kr/kWh 12,35 14,34 15,46 14,9 17,8 2,90 19,5 Tüm kayıp kaçak ve bedelsiz tüketim % 11 9,7 10,9 12,9 12,8 (0,1) (0,8) Satılan enerji miktarı GWh (10) (0,1) Tüm satış tutarı (Brüt) Bin TL ,2 Net satış tutarı Bin TL ,2 Stoklar: Malzeme Bin TL ,6 Diğer stoklar Bin TL ,9 Memur (Ortalama) Kişi (4) (12,5) Sözleşmeli (Ortalama) Kişi (11) (2,5) İşçi (Ortalama) Kişi (62) (5,7) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,1 Cari yıla ilişkin: -Memurlar için yapılan tüm giderler Bin TL (453) (22,6) -Memur başına aylık ortalama giderler TL (933) (16,8) -Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin TL ,2 -Sözleşmeli başına aylık ortalama TL ,0 -İşçiler için yapılan tüm giderler Bin TL ,8 -İşçi başına aylık ortalama gider TL ,0 Dönem karına ilişkin vergi ve diğ.yas.yük. Bin TL (7.327) (16,8) Tahakkuk eden vergiler Bin TL ,5 GSYH ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL ,9 GSYH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL ,7 GSMH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla ) Bin TL ,7 Faaliyet karlılığı (öz kaynaklar) % ,2 186,6 6 3,6 Mali karlılık (Öz kaynaklar yönünden) % ,4 29,9 (75) (71,4) Ekonomik karlılık % ,1 7,8 (23) (74,9) Zararlılık (Öz kaynaklar yönünden) % Faaliyet karı veya zararı Bin TL ,4 Dönem karı veya zararı Bin TL ( ) (70,4) Bilanço karı veya zararı Bin TL ( ) (75,7) Artış veya azalış (%)

12 VI Sayıştay Şirket 2012 yılında milyon TL tutarında GWh elektrik satın almış olup birim maliyeti 19,3 Kr/KWh olarak gerçekleşmiştir. Kayıp kaçak oranı %12,8 olarak gerçekleşmiş olup kalan GWh enerji 27,5 Kr/KWh ortalama fiyattan satılarak 897,7 milyon TL faaliyet karı gerçekleşmiştir 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 9 uncu maddesi çerçevesinde; Düzenlemeye tâbi tarifeler üzerinden, dağıtım bölgeleri arası maliyet farklılıkları nedeniyle oluşan fiyat farklılıklarından, tüketicileri kısmen veya tamamen koruyacak 2015 yılının sonuna kadar geçici bir Fiyat Eşitleme Mekanizması uygulanacağı düzenlenmiş ve bu doğrultuda hazırlanan Elektrik Dağıtım Bölgelerinde Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğ gereğince Şirket 2012 yılında 728,3 milyon TL destekleme ödemesi yapmış olup sonuçta cari yılı 144 milyon TL dönem karı ile kapatmıştır. Öneriler: Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. nin 2012 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonunda getirilen öneriler aşağıdadır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6113 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun uyarınca, Şirketin enerji aldığı kuruluşlara olan borçlarının TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devri neticesinde oluşan, 2011 yılsonu itibarıyla Şirkete kar kaydedilen, TEDAŞ Genel Müdürlüğünün tarihli talimatı ile numaralı TEDAŞ Genel Müdürlüğüne borçlar hesabına alınan ve tarihinde de Şirketçe numaralı Olağanüstü yedekler hesabına aktarılan bin TL nin, ÖİB den yazılı bir talimat, TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulundan bir karar ve TEDAŞ Genel Müdürlüğünden de Şirkete yazılı bir talimat bulunmadığı, dolayısıyla yapılan bu işlemle ilgili muhasebe kayıtlarının Genel Muhasebe İlkelerine uygun olmadığından konunun TEDAŞ Genel Müdürlüğünce açıklığa kavuşturulması (Sayfa: 90) Sonuç: Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. nin tarihindeki kendi Genel Kurulunda kabul edilen 2012 yılı bilançosu ve ,10 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur.

13 1 A-Mevzuat: II. İDARİ BÜNYE Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) a bağlı İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi; 233 sayılı KHK nin 22 nci Maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 93/T-103 sayılı kararı ile Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, şeklinde bağlı ortaklık haline dönüştürülmüştür. Boğaziçi EDAŞ ın Ana Sözleşmesi, YPK nın tarih ve 94/T-53 sayılı kararı ile onaylanmış, tarihinde sicil numarasıyla Ankara Ticaret Sicili nde tescil edilmiş ve tarih ve 3887 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. Merkezi İstanbul ili olan Şirketin Ana Sözleşmesi ile belirlenmiş amaç ve faaliyet konuları, faaliyet sahası İstanbul Avrupa yakasındaki mevcut elektrik dağıtım tesislerini işletmek veya işlettirmek, yeni dağıtım tesisleri kurmak veya kurdurmak, sözleşmeler çerçevesinde elektrik enerjisinin satışını ve ticaretini yapmak, bu işler için menkul ve gayrimenkullerle her türlü fikri ve ayni hakları tasarruf etmek şeklindedir. Boğaziçi EDAŞ ın 3096 sayılı Kanun kapsamında işletme hakkının devredilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin çalışmalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) ve TEDAŞ tarafından yürütülmüştür. Bu çerçevede yapılan ihale sonucunda 29 uncu (İstanbul Avrupa Yakası) görev bölgesi için işletme hakkı verilmek üzere İstanbul Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (İSEDAŞ) belirlenmiş, bu şirkete görev verilmesi, bölgedeki dağıtım tesislerinin devredilmesi ve gerekli sözleşmelerin imzalanması tarih ve 98/10864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. Ancak söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ve buna ilişkin sözleşmeler, anılan Şirket ortaklarının televizyon kanallarında 3984 sayılı Kanundaki limitlerin üzerinde hisseleri bulunduğu gerekçesiyle Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Bu süreçten sonra elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amacıyla hazırlanan, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuatına göre, elektrik enerjisi piyasasında faaliyette bulunacak tüm şirketlere, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dan lisans alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede Boğaziçi EDAŞ a, İstanbul Rumeli Yakası elektrik dağıtım ve satış faaliyetini yürütmesi için, EPDK nın tarih ve , sayılı kararları ile, tarihinden itibaren 10 yıl süreli ED/101-22/029 sayılı Dağıtım Lisansı ve EPS/101-14/037 sayılı Perakende Satış Lisansı verilmiştir. Daha sonra, elektrik dağıtımının özelleştirilmesi çalışmaları çerçevesinde TEDAŞ

14 2 Sayıştay bünyesinde yapılan çalışmalar kapsamında EPDK tarafından Boğaziçi EDAŞ ın lisans süreleri tarihinden geçerli olmak üzere 30 yıl olarak tadil edilmiştir. Enerjisi sektörünün, elektrik enerjisinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli bir şekilde sunulması temel amacı doğrultusunda ve Avrupa Birliği topluluk müktesebatına uyum hedefi çerçevesinde serbestleştirilmesini sağlamak üzere, Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 2004/3 sayılı Kararı Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi ile özelleştirmenin temel ilkelerine, özelleştirme hazırlık çalışma programına, dağıtım ve üretim özelleştirmesi eylem planına, piyasa yapısına ve geçiş dönemi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Strateji belgesinde; özelleştirmelerin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Ö.İ.B) tarafından 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacağı, serbestleşmiş bir piyasada perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketlerinin, üretim faaliyeti gösteren veya gösterecek yatırımcılara güven verecek bir yapıda olması gerektiğinden özelleştirmelere dağıtım sektöründen başlanacağı belirtilmektedir. Anılan belgede, Türkiye ye özgü coğrafi yapı, işletme koşulları, enerji bilançosu, teknik-mali özellikler ve mevcut sözleşmelerin varlığı ile mevcut hukuki süreç dikkate alınarak, Türkiye genelinde en fazla 21 dağıtım bölgesi oluşturmak üzere gerekli düzenlemelerin yapılacağına, özeleştirme sürecine ilişkin olarak da dağıtım özelleştirmesi eylem planına yer verilmiştir. Bu plana göre; 1 Nisan 2004 e kadar, TEDAŞ ve Bağlı Ortaklıkları özelleştirme programına alınacak, 30 Nisan 2004 e kadar, dağıtım bölgelerinin oluşturulmasına ilişkin gerekli hukuki düzenlemeler yapılacak, 31 Mart 2005 e kadar, Dağıtım şirketleri/bölgeleri için ihale süreci, hazırlık çalışmalarının yerine getirilmesini takiben başlatılacak ve 31Aralık 2006 ya kadar tüm dağıtım şirketlerinin/bölgelerinin özelleştirilmesi hedeflenmiştir. YPK 2004/3 sayılı kararına paralel olarak da, Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile; müessese ve bağlı ortaklıklar dahil TEDAŞ ın tamamı özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Böylece Boğaziçi EDAŞ, 233 sayılı KHK kapsamından çıkarak 4046 sayılı Kanun kapsamına alınmıştır. Bu doğrultuda Boğaziçi EDAŞ ın tarih ve 3887 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ana sözleşmesinde değişiklik yapılmış ve ana sözleşme değişikliği tarihli Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Şirket, 4046 sayılı Kanun, ana sözleşmesi ve bunlarda saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi olarak faaliyetlerini yürütmektedir.. Özelleştirme yöntemine ilişkin hususlar, ÖİB nin TEDAŞ ve bağlı şirketlerinin özelleştirilmesine ilişkin çalışmalarının özelleştirme yöntemini belirleyen belgesi olan Türkiye Elektrik Dağıtım Sektörü Özelleştirmesi adını taşıyan Bilgi Dokümanı ile açıklanmıştır.

15 3 Bu dokümana göre, dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesinde İşletme Hakkı Devrine dayalı Hisse Satış modeli uygulanacaktır. Bu modele göre yatırımcı, özelleştirilen ve ilgili bölgedeki tek elektrik dağıtım lisansının sahibi olan dağıtım şirketinin hisselerinin sahibi olacaktır; ancak, yatırımcının işletme hakkını devraldığı dağıtım tesisleri ve bu tesislerin işletilmesinde varlığı zorunlu unsurlarının mülkiyeti TEDAŞ ın uhdesinde kalmaya devam edecektir. Yatırımcı, dağıtım şirketinin hisselerinin sahibi olarak, TEDAŞ ile imzalanmış olan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi çerçevesinde dağıtım varlıklarının işletme hakkını elde etmektedir. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş.nin %100 oranındaki hissesinin ABD Doları bedelle BEDA Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. (Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubu) ile Özelleştirme Yüksek Kurulunun, 07/03/2013 tarih ve 2013/20 sayılı kararı çerçevesinde Hisse Satış Sözleşmeleri tarihinde imzalanarak, Şirketin özelleştirilmesi tamamlanmıştır. Bu çerçevede Şirketin ÖİB tarafından yürütülen özelleştirme kapsamındaki ihale süreciyle ilgili bilgilere raporun Toplu Bakış bölümünde yer verilmiştir sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun tarih ve sayılı Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir Kanunun Diğer alacaklar ve çeşitli hükümler başlıklı 17 nci maddesinin 10 uncu fıkrasında; TEDAŞ ve hissedarı olduğu elektrik dağıtım şirketlerinin elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından vadesi tarihi itibariyle geldiği halde kanunun yayımı tarihinde ( ) itibariyle ödenmemiş olanların asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin fer iler yerine, kanunun yayımı tarihine kadar alacakların asıllarına TEFE/TÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde fer ilerin tümünden vazgeçileceği belirtilmiştir. Kanunun uygulanmasından sonra; TBMM de tarihinde kabul edilip tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 42 nci maddesi ile 611 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 19 uncu madde ile; 6111 sayılı Kanuna göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyenler; bu tutarları Kanunda belirtilen geç ödeme zammı ile birlikte bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren dört ay içerisinde ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanacaklardır. Kanunun adı geçen maddesinin geçerlilik tarihi Kanunun yayımı tarihi olup; maddenin geçerlilik süresi tarihleri arasıdır. Kanunun uygulanması ve gelişmelerle

16 4 Sayıştay ilgili bilgilere Raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. Yine aynı Kanunun 28 inci maddesi ile; elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik üretim tesis ve/veya şirketlerinin özelleştirme kapsamında kurumlar vergisi ve katma değer vergisinden muaf olmaları ile ilgili tarihinde sona eren süre; kanunun yayımı tarihinden itibaren tarihine kadar uzatılmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6113 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının bir kısım borç ve alacaklarının düzenlenmesine dair Kanun ile enerji alanında faaliyet gösteren bazı kamu kurum ve kuruluşlarının mali yapılarını güçlendirmek üzere bir kısım borç ve alacaklarının düzenlenmesi ve yeniden yapılandırılması amaçlanmıştır. Kanun BOTAŞ, EÜAŞ ve Bağlı Ortaklıkları, TEİAŞ ile TEDAŞ ve sermayesinin tamamı TEDAŞ a ait olan dağıtım şirketlerini kapsamaktadır. Kanunun yayımı tarihinden önceki ay sonu itibariyle (Şubat-2011) adı geçen kuruluşların birbirlerine olan ödenmemiş borç ve alacakları, TEİAŞ dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri ile ilgili gecikme cezaları hariç olmak üzere terkin edilerek TEDAŞ a devredilerek borç ve alacaklar netleştirilerek muhasebeleştirilecektir. 666 sayılı KHK ile kamu görevlilerinin mali haklarını düzenleyen 657 sayılı Kanun ile bu Kanunda değişiklik yapan çok sayıda Kanun ve KHK de değişiklik yapılmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun tarihinde yapılan referandumda kabul edilmiştir. Kanunun 6 ncı maddesi ile Anayasanın kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanıyan 53 üncü maddesinin başlığı ve madde içeriğinde değişiklik yapılmıştır. Anayasa daki bu değişiklik üzerine TBMM de tarihinde kabul edilip, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapan Kanun ile 4688 sayılı kanunda değişiklik yapılmıştır. Görüşmeler tarihinde anlaşmazlıkla sona ermesi üzerine taraflar konuyu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu na intikal ettirmişlerdir. Konuyu görüşen Hakem Kurulu tarihli toplantısında kamu görevlileri maaşlarına 2012 yılında %4+4, 2013 yılında da %3+3 oranında zam yapılması kararlaştırmıştır. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu nun tarih ve 2012/1 sayılı kararı, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun un 82, 83 ve 84 üncü maddeleri ile kaçak elektrik kullanma suçlarına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir.

17 5 Buna göre; Kanunun 82 nci maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun Nitelikli hırsızlık başlıklı 142 nci maddesinin (1) inci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.(f) bendinde hırsızlık suçunun elektrik enerjisi hakkında işlenmesi halinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı belirtilmiştir. Kanunun 83 üncü maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun Karşılıksız Yararlanma başlıklı 163 üncü maddesine aşağıdaki 3 üncü fıkra eklenmiştir. (3) Abonelik esasına göre yararlanabilen elektrik enerjisinin, suyun veya doğal gazın sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi halinde kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Kanunun 84 üncü maddesi ile de 5237 sayılı TCK nun 168 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve karşılıksız yararlanma ibaresi maddeden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki (5) inci fıkra eklenmiştir. (5) Karşılıksız yararlanma suçunda, fail, azmettiren veya yardım edenin pişmanlık göstererek mağdurun, kamunun veya özel hukuk tüzel kişisinin uğradığı zararı, soruşturma tamamlanmadan önce tamamen tazmin etmesi halinde kamu davası açılmaz, zararın hüküm verilinceye kadar tamamen tazmin edilmesi halinde ise, verilecek ceza üçte birine kadar indirir. Ancak kişi, bu fıkra hükmünden iki defadan fazla yararlanamaz. Kanunda bu düzenleme ile elektrik enerjisi kaçak kullanma suçu hırsızlık suçu kapsamından çıkarılmış, 5237 sayılı TCK nın Malvarlığına Karşı suçlar başlıklı Onuncu Bölümün Karşılıksız yararlanma başlıklı 163 üncü maddeye ilave edilen fıkra ile suçun cezası 2-5 yıl arası hapisten, 1-3 yıl hapis olarak değiştirilmiştir tarih ve 6094 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 6/C maddesinin veya gerektiğinde masrafları ilgililerine ait olmak üzere EPDK tarafından yetkilendirilecek denetim şirketlerinden hizmet satın alınarak EPDK tarafından yaptırılabilir. Denetim şirketleri ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık görüşü alınmak kaydıyla EPDK tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bölümü; Anayasa Mahkemesinin tarihli toplantısında iptal edilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 22 inci maddesi ile 4628 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinin sekizinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir sayılı Kanun çerçevesinde yapılan özelleştirme sonrası elektrik dağıtım tesislerinin iyileştirilmesi, güçlendirilmesi ve genişletilmesi için yapılan yatırımların mülkiyeti kamuya aittir. Özelleştirilen elektrik dağıtım tesis ve varlıklarına ilişkin her

18 6 Sayıştay türlü işletme ile yatırım plânlaması ve uygulamasında onay ve değişiklik yetkisi Kurula aittir. Kurul, hizmetin verilmesini sağlayacak yatırımların teklif edilmemesi halinde talep eder ve onaylanmış yatırımlar gerçekleştirilmediği takdirde lisans iptal edilerek yeniden ihale yapılır. Kanun kapsamında tanımlanan elektrik dağıtım şirketlerinin her türlü denetimi Bakanlık tarafından yapılır. Bakanlık bu denetimi bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarına yetki devri suretiyle veya yetkilendireceği denetim şirketlerine hizmet satın almak suretiyle yaptırabilir. Bu kapsamda düzenlenecek denetim raporları Kuruma bildirilir. Denetim raporu sonucuna göre gerekli yaptırım ve işlemler Kurul tarafından karara bağlanır. Denetim şirketlerinin nitelikleri, yetkilendirilmesi, seçimi, yetkili denetim şirketleri ve denetime tabi şirketlerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Yine aynı Kanunun 31 inci maddesi ile 6094 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 6/C maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Bu Kanun kapsamındaki üretim tesisleri ile elektrik üretimi yapılan diğer tesislerin lisansı kapsamındaki inceleme ve denetimi EPDK tarafından yapılır veya gerektiğinde masrafları ilgililerine ait olmak üzere EPDK tarafından yetkilendirilecek denetim şirketlerinden hizmet satın alınarak EPDK tarafından yaptırılabilir. Denetim şirketleri ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık görüşü alınmak kaydıyla EPDK tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Şirkette çalışan memurlar ile sözleşmeli personelin özlük ve sosyal haklarına ilişkin işlemler; 657, 5434 ve 4046 sayılı kanunlar, 399 sayılı KHK ve bunların ek ve değişiklikleri ile yıllık bütçe kanunları, Bakanlar Kurulu, Yüksek Planlama Kurulu ve ÖİB kararları doğrultusunda yürütülmüştür. İşçilerin özlük ve sosyal hakları; 4857 sayılı İş Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, bunların ek ve değişiklikleri ile bu kanunlara göre düzenlenen tüzük, yönetmelik ve toplu iş sözleşmeleri hükümleri çerçevesinde yürütülmüştür. Boğaziçi EDAŞ, 3346 ve 6085 sayılı Kanuna göre TBMM ve Sayıştay ın denetimine tabidir sayılı Kanuna göre de, Boğaziçi EDAŞ ın sermayesindeki kamu payı % 50 nin altına düşünceye kadar söz konusu denetim devam edecektir. Şirkette, kendi yönetim kurulunca da kabul edilen TEDAŞ ın yönetmelikleri uygulanmaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun tarih ve 4019 sayılı kararı ile Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü çerçevesinde dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin dağıtım şirketleri tarafından tarihinden itibaren ayrı tüzel kişilikler tarafından yürütülmesine ilişkin hazırlanan Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırmasına İlişkin

19 7 Usul ve Esaslar kabul edilmiştir. Karar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının tarihli oluru ile TEDAŞ a bağlı Elektrik Perakende Satış A.Ş. Esas Sözleşmelerinin onayı ve gerekli kuruluş işlemlerinin TEDAŞ tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş tüzel kişiliği kurularak tarihinden itibaren faaliyete başlamıştır. B- Teşkilat: Şirket merkez teşkilatı; yönetim kurulu, genel müdür, 4 genel müdür yardımcısı ve bunlara bağlı müdürlük ve servislerden oluşmaktadır. Şirketin taşra teşkilatını ise, 12 işletme müdürlüğü ve bunlara bağlı işletme şeflikleri oluşturmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri ve şirket denetçisi Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu ilgili Bakan tarafından atanmaktadır. Ana Sözleşmeye göre, beş üyeden oluşan Yönetim Kurulunun her bir üye için belirlenmiş görev süreleri iki yıl olup, süresi biten üye yeniden seçilebilmektedir. Ana Sözleşmeye göre Denetim Kurulu üye sayısı iki olup görev süresi bir yıldır. Ancak uygulamada yönetim kurulu üyeleri genellikle bir yıl süre ile atanmaktadır. Şirkette bu organizasyon şeması uygulanırken; TEDAŞ Yönetim Kurulu nun tarih ve 9/85 sayılı kararı ile bağlı şirketler ile il ve ilçe teşkilatlanmalarına ilişkin yeni bir TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş. Genel Müdürlüğü Dağıtım Şirketleri Görev, Yetki ve Sorumluluklar Yönergesi kabul edilerek mevcut organigram şeması değiştirilmiştir. Yönergenin kapsam başlıklı üçüncü maddesinde; yönergenin Genel Müdürlük düzeyinde teşkilatlandırılmış Anonim Şirketlerin haricindeki, dağıtım şirketlerini ve bağlı il müdürlükleri ile birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını, iş ve işlemlerin yürütülmesinde izlenecek yol ve kuralları kapsayacağı belirtilmesi nedeniyle yönerge yeni kurulan 15 şirkette uygulanacaktır. Dolaysıyla Boğaziçi EDAŞ ta organigram çizelgesi bağlı ortaklık olarak kurulduğu ilk aşamadan itibaren kısmi değişiklikle bu aşamaya gelmiştir. TEDAŞ Yönetim Kurulu nun tarih ve 9/85 sayılı kararı eki görev, yetki ve sorumluluk yönergesi Şirkette uygulanmamıştır. Daha sonra Şirket İSO 9002 Kalite Belgesi alınması için tüm birimlerin görev ve yetkileri belirlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 12/80 sayılı kararı ile Şirket merkez teşkilatında yer alan Tesis Müdürlüğü nün ismi Proje ve Tesis Müdürlüğü, tarih ve 12/103 sayılı kararı ile; Özel Kalem Müdürlüğü, tarih ve 17/131 sayılı kararı ile de Etüd ve Proje Müdürlüğü adının Enerji Talepleri Değerlendirme Müdürlüğü olarak değiştirilmiş olup buna göre yeniden düzenlenmiş olan teşkilat şeması, raporun (1) numaralı ekine alınmıştır. Şirketin bağlı ortaklık olarak kurulduğu 1995 yılından sonra Şirketin görev

20 8 Sayıştay alanı olan İstanbul un Avrupa yakası nüfus, yerleşim alanı ve sanayi kesimi olarak çok değişmiştir. Bazı işletmelerin bölgeleri aşırı büyürken bazı işletmelerin yerleşim yerlerinin yerleşim şekilleri değişmiştir. Ayrıca; 1995 yılında TEK TEAŞ ve TEDAŞ olarak iki şirket halinde örgütlenmişken; özellikle 2001 yılında çıkarılan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile; elektrik piyasasının liberalleşmesi amaçlanmış bunu gerçekleştirmek için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kurulmuştur. EPDK nın elektrikle ilgili başlıca görevi; yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amaçlanmıştır. TEDAŞ Yönetim Kurulu nun tarih ve 9/85 sayılı kararı eki görev, yetki ve sorumluluk yönergesi ekinde yer alan yeni kurulan 15 dağıtım şirketinde uygulanan organigramda, Şirketin EPDK ile olan ilişkilerini yürütecek olan Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü de yer almıştır. Yeni kurulan ve satın aldığı elektrik miktarı ve tutarı Boğaziçi EDAŞ ın çok altında olan ve Boğaziçi EDAŞ ın çok değişik müşteri profili yanında tek düze müşteri profiline hizmet eden şirketlerde EPDK ile olan ilişkileri yürütecek bir birim olmasına rağmen; Boğaziçi EDAŞ ta bu işleri Büyük Tüketimli Müşteriler Müdürlüğü içerisinde bir Müdür Yardımcısı yürütmüştür. Ayrıca; Elektrik piyasasında liberalleşme arttıkça özel sektör elektrik üreticilerinin ürettiği elektriğin alınıp satıldığı PMUM un çalışma şekli de değişmiş olup talep edilen enerji miktarı önceden bildirilmekte, oluşan borç ve alacaklar TAKASBANK ta gerçekleşen tutarlara göre işlem yapılmaktadır. Bu işlemlerde Büyük Tüketimli Müşteriler Müdürlüğü Müdür Yardımcısı yürütmüştür. TEDAŞ Yönetim Kurulu nun tarih ve 10/114 sayılı kararı ile Şirket Genel Müdür Yardımcısı, yeni ihdas edilen ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ye devredilen Başuzman kadrosuna atanmıştır. Boşalan kadroya TEDAŞ Genel Müdürlüğünün tarih ve 407 sayılı oluru ile Şirket Büyük Tüketimli Müşteriler Müdürü görevlendirme suretiyle atanmıştır sayılı Kanunun 20/c maddesinde, özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şirket statüsündeki kuruluşlarda Türk Ticaret Kanununun genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanmayacağı, 37 nci maddesinde ise özelleştirme programına alınan kuruluşların özel hukuk hükümlerine tabi olacağı hükmü yer almıştır. Şirket 4046 Sayılı Kanuna tabi olmakla birlikte bu kanun dışında özel hukuk hükümlerine yani Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu gibi kanunlara tabi olarak ticari faaliyette bulunmakta olup Türk Ticaret Kanunu nun Umumi Heyet başlıklı Dördüncü Kısmı uyarınca genel kurul yetkisi pay sahiplerine aittir. Şirket özelleştirme kapsamında olmakla birlikte, şirketin sermayesinin tamamı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 3346 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun Adı Merkez İlgili Kuruluş

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Enerji, Sanayileşmenin ve Kalkınmanın Temel Taşıdır. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 9 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 10 1. BÖLÜM - DURUM

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor 24.11.1984 tarih ve 4046 sayılı Kanun gereğince, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş; Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu nun 1.3.2005 tarihli Kararı

Detaylı

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU (KANUN NO: 6552) TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 Ankara, 2012 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun); elektriğin yeterli, kaliteli,

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Teşebbüsün adı : Kıyı Emniyeti

Detaylı