GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI"

Transkript

1 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE 1

2 E UYGULAMA 2

3 E UYGULAMALAR İÇERİK 1. Giriş 2. E Fatura 3. E Arşiv Fatura 4. E Defter 5. E Berat 6. Zaman Damgası 7. E Muhafaza ve Arşiv 8. E Kayıt Saklama 3

4 E UYGULAMA NEDİR? Bir kurumun; kültürünün, iş modelinin, organizasyon yapısının, iş süreçlerinin, ürün ve hizmetlerinin; çalışan, müşteri, iş ortakları ve diğer tüm sosyal paydaşlarının yararını gözeterek, bir bütünlük içinde değiştirilmesi sürecinde, bilişim ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanılmasıdır. 4

5 TÜRKİYE DEKİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR E-beyanname / E-bildirge (2004) BA-BS (2005) VEDOP (2006) EFKS ve Sözleşme Bildirimi (2008) Elektronik ortamda YMM raporları (2010) Elektronik Vergi Levhası, kesin mizan, elektronik defter, elektronik tahsilat (2011) Mükellef bilgileri formu(2012) exc. 5

6 Elektronik ortamdaki düzenlemeler : Neler amaçlanmaktadır? Dün Bugün Yarın Fatura Defter - Beyanname E-Fatura E-Defter E-Beyanname vs Önceden hazırlanmış beyanname ve Denetim 6

7 E- FATURA 7

8 E-FATURA & E-DEFTERİN YASAL ZEMİNİ Konuya ilişkin olarak; 397, 416, 421, 424, 431, 433, 436 sıra nolu VUK Genel Tebliğleri, 1 ve 2 sıra nolu elektronik defter genel tebliği, VUK Sirküleri 58 ve 67 de detaylı açıklamalar bulunmaktadır. Ek olarak; ve İnternet adreslerinde uygulamaya yönelik açıklamalar mevcuttur. 8

9 E-FATURA HAKKINDA TEMEL BİLGİLER E-Fatura ayrı bir belge tipi olmayıp, VUK un maddelerinde açıklanan faturanın modern ticari ihtiyaçlara uygun hale getirilmiş türüdür. Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Dolayısıyla kapsama dahil mükellefler tarafından, aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir. 9

10 E-FATURA HAKKINDA TEMEL BİLGİLER Kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek e-faturada, düzenleme tarihinin yanında, saat ve dakika gösterilmesi durumunda e- faturanın kağıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Bu durumda; kağıt çıktıya irsaliye yerine geçer ifadesinin yazılması ve taraflarca imzalanması gereklidir 10

11 E-FATURA HAKKINDA TEMEL BİLGİLER E-Fatura düzenlenebilmesi için, sisteme her iki tarafından kayıtlı olması gerekir. E-Fatura sistemine dahil olmayan bir mükellefe e-fatura düzenlemek mümkün değildir. Aynı şekilde sisteme sisteme dahil olmayan bir mükellefe e-fatura düzenleyip PDF çıktısını vermenin hukuki bir geçerliliği yoktur. E-fatura sistemi şuan için BA-BS formları bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. 11

12 E-FATURA HAKKINDA TEMEL BİLGİLER E-fatura uygulamasında; fatura, uygulama yanıtı, sistem yanıtı olmak üzere 3 farklı belge türü bulunmaktadır. E-fatura uygulamasında yönlendirme «zarf» ile yapılır. Zarf, faturaların kimden kime aktarılacağını ve taşınan dokümanın niteliğine dair bilgileri içerir. 12

13 E-FATURA SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ E-Fatura gönderme ve/veya alma işlemlerini yapmak üzere her bir kullanıcıya ait kullanıcı hesabının açılmış olması gerekir. E-Faturaların üzerine GİB logosunun üzerine geçmeyecek şekilde şirket logosu kullanılabilir 13

14 SATICI SİSTEM YANITI SİSTEM YANITI ALICI GİB 14

15 E-FATURA SENARYOLARI TEMEL SENARYO TİCARİ SENARYO 15

16 TEMEL SENARYO & TİCARİ SENARYO Temel Fatura Senaryosu, sadece e-faturanın gönderen sistemden alıcı sisteme ulaşma durumunu ele alan senaryodur. Bu senaryoda kurum kendisine gönderilen e-faturada teknik (zorunlu alan eksikliği, veri bozulması, imza geçersizliği gibi) bir sorun yoksa e-faturayı kabul etmek zorundadır. Alıcılar fatura ile ilgili itirazlarını sadece harici yollarla gerçekleştirebileceklerdir. Temel Fatura Senaryosu na ek olarak Posta Kutusu gelen faturayı KABUL, RED veya İADE etme hakkına sahiptir. Diğer bir ifadeyle; e-fatura uygulaması, kurumdan, kendisine gönderilen e-faturayı kabul edip etmeyeceğini bildirmesini beklemektedir. Kabul, red veya iade bildirimi yeni bir e-fatura gönderilmesinde olduğu gibi imzalanarak iletilmeli ve arşivlenmelidir. 16

17 E-FATURA KULLANIMINDA YÖNTEMLER Mükelleflerin, E-Fatura sistemini kullanmalarında tercih edebilecekleri 3 seçenek bulunmaktadır. a) GİB portalı üzerinden e-fatura sistemini kullanmak, b) Uyumlu bir yazılım programı ile GİB e entegrasyon sağlamak, c) Özel entegratörler aracılığıyla 17

18 CEZAİ YAPTIRIM Getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanunu nun ceza hükümleri uygulanır. E-fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kağıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kağıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır ve Vergi Usul Kanunu nun 353 üncü maddesi uyarınca, 190 TL den az olmamak üzere, düzenlenmediği kabul edilen fatura tutarının %10 u oranında özel usulsüzlük cezası kesilir. 18

19 CEZAİ YAPTIRIM Bu nedenle kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için TL yi, bir takvim yılı içinde ise TL yi aşamaz (VUK 353/2) ayrıca E-Fatura uygulaması kapsamında, E-Fatura alması gerekirken kâğıt fatura kabul eden mükelleflerin, ilgili vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde bahse konu KDV yi indirim konusu yapamayacakları ve kâğıt faturada yer alan tutarı gider yazamayacakları tabiidir. 19

20 VUK 421 TASLAK a) 2013 takvim yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, b) 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yayım tarihinden sonra 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre madeni yağ lisansı alanlar ile 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, ithal ve inşa eden mükellefler; 01/01/2016 tarihine kadar elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. 20

21 Taslak Tebliğin yayım tarihinden sonra kapsamdaki mükelleflere ve 2013 yılını izleyen yıllarda (2014 ve sonrası) brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere lisans aldıkları, mükellefiyet tesis ettikleri veya 10 Milyon TL brüt satış hasılatına ulaştıkları tarihten itibaren İzleyen yılın başından itibaren Tebliğ kapsamındaki mükellefler 1 Ekim tarihine kadar şartları (10 Milyon TL ciroyu aşma) taşıması halinde izleyen takvim yılının başından itibaren Tebliğ 2014 te yayımlansaydı , Tebliğ 2015 te yayınlandığında

22 ANTİKA FATURA CHICAGO, , vade 10 gün, vade ÖNCESİ ÖDENİRSE %6 İNDİRİM, ödeme , $ Mart

23 E-ARŞİV FATURA 23

24 E-ARŞİV FATURA VUK 433 Sıra no lu Genel Tebliğine göre; Elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kağıt olarak gönderilmesi veya elektronik ortamda iletilmesi, düzenleyen tarafından ikinci nüshasının elektronik ortamda saklanmasıdır Elektronik ortamda oluşturdukları faturaları elektronik ortamda muhafaza edebilir. 24

25 E-ARŞİV FATURA Kapsama alanı İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan 2014 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon TL üzerinde olan mükellefler en geç tarihine kadar e-arşiv uygulamasına geçmek zorundadırlar. Elektronik ortamda oluşan faturada e-arşiv faturası yazılması zorunludur. 25

26 E-ARŞİV FATURA İLE E-FATURA ARASINDAKİ FARKLAR E-ARŞİV E-FATURA GİB e AY SONLARINDA HAZIRLANACAK BİR RAPOR İLE BİLGİ VERİLİR ALICISINA GÖNDERİLEN HER FATURA ÖNCE GİB e İLETİLİR ÖZEL ENTEGRATÖR YA DA KENDİ BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNE ONAY ALINARAK KULLANILIR GIB PORTAL, ENTEGRASYON, ÖZEL ENTEGRATÖR YÖNTEMLERİNDEN BİRİ KULLANILIR 26

27 E-ARŞİV FATURA İLE E-FATURA ARASINDAKİ FARKLAR E-ARŞİV E-FATURA TARİHİNE KADAR ZORUNLUDUR TARİHİNDE ZORUNLULUK BAŞLAMIŞTIR İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPAN CİRO HACMİ YÜKSEK MÜKELLEFLER İÇİN BİRÇOK SEKTÖR ZORUNLULUK KAPSAMINDADIR. 27

28 E-DEFTER 28

29 E-DEFTER E-Defter, VUK ve TTK hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. 29

30 E-DEFTER UYGULAMASINA GEÇİŞ ŞARTLARI Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükellefler gerekli şartları sağlamaları halinde E-Defter uygulamasından yararlanabilirler. Elektronik mali mühür veya elektronik imza temin edilmiş olması, E-defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması gerekir 30

31 E-DEFTER UYGULAMASINA BAŞLAMA TARİHİ 421 Sıra No lu VUK Genel Tebliği uyarınca zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin 2014 Takvim Yılında elektronik defter uygulamasına başlandı Başvurular adresinden yapılacaktır. Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar. 31

32 E-DEFTERİN TUTULMASI Kâğıt ortamında tutulan defterler için geçerli olan kurallar (süre, cezai yaptırımlar, vb.) e-defterler için de geçerlidir. Başlangıç aşamasında yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik defter kapsamında tutulması öngörülmüştür. 32

33 E-DEFTERİN İŞLEYİŞİ Defterin hazırlanması Defterin mühürlenmesi ve sis. Yük Defter Beratı Defterin Saklanması Mükellef Mükellef GİB Mükellef Oluşturulan defter dosyası mühürlenir ya da imzalanır. 33

34 E-DEFTERİN İŞLEYİŞİ Aylık dönemler halinde elektronik defterler oluşturulur ve saklanmaya başlanır. Aylık olarak oluşturulan e-defterlere ilişkin berat dosyaları döneminin 3. ayının sonuna kadar siteme yüklenir oluşturulur. Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade etmekte olup, önceki aylara ait kayıtları içermez 34

35 E-DEFTERİN İŞLEYİŞİ 35

36 E-DEFTERİN İŞLEYİŞİ Bir Defter Döneminin, bir ayın tamamını kapsaması zorunlu değildir. Birden fazla defter takımı hazırlanması mümkündür. 36

37 E-DEFTERİN İŞLEYİŞİ İlgili döneme ait beratlar GİB e gönderildikten sonra dönemin son gününe ve sonrasına ait işlemleri kapsayan beratlar GİB e gönderilebilir. 37

38 E-DEFTERİN İŞLEYİŞİ Defter Dönemleri arasında gün itibariyle boşluk bırakılması mümkün değildir 38

39 E-DEFTERİN İŞLEYİŞİ Bir defter döneminin son günü onu takip eden dönemin ilk günü ile aynı olabilir. Örnek : dönemine ait defterleri hazırladıktan ve beratları GİB e gönderdikten sonra tarihine bir fiş eklediniz. Kullanıcı fişi ekledikten sonra tarihinden başlayıp tarihine kadar olan dönem için yeni bir defter hazırlayabilir. 39

40 E-DEFTER BELGE TÜRLERİ E-Deftere ilişkin 8 adet belge türü mevcuttur. 40

41 E-DEFTER ÖDEME TÜRLERİ E-Defter uygulamasında 4 farklı ödeme türü mevcuttur. 41

42 E-DEFTER ÖZELLİKLİ KONULAR Soru 1: Personel Masraflarının e-defter' e Geçirilmesi Şirket personeli yurtiçinde harcama yaptıktan sonra ilgili fişleri (yemek, taksi, otel. vs.) ibraz ederek ödeme almaktadır. Mevcut durumda (kâğıt defter) bu masraf fişleri yevmiye defterine işlenirken aynı yevmiye maddesine eklenmektedir. E-Defter' e geçildiğinde bir belgenin bir maddede gösterilmesi zorunlu olduğundan fişlerin teker teker işlenmesi operasyonel açıdan imkansız hale gelmektedir. Bu durum hakkında izlenecek yol nedir? 42

43 E-DEFTER ÖZELLİKLİ KONULAR Cevap 1: Personel Masraflarının e-defter' e Geçirilmesi Doküman tipi diğer" seçilip "Masraf Formu" adı altında şirket kaşe ve imzası ile fişlerin eklendiği bir formun saklanması koşulu ile kayıt yapılabilir. Masraf formları seri ve sıra numaralı olup birbirini takip etmelidir. 43

44 E-DEFTER ÖZELLİKLİ KONULAR Soru : 2 Faturanın ayrı ayrı yevmiye fişlerine girişi hk. Muhasebe programımız farklı müşteri/tedarikçilere ait birden fazla alış veya satış faturalarını birleştirerek tek bir yevmiye fişinde kayıt etmektedir. Forumda bu konu ile ilgili sorulara Gelir İdaresi tarafından verilen cevapta e-defter uygulaması teknik kılavuzlarında her bir belgenin ayrı yevmiye kayıtlarında gösterilmesi gerektiği ve bununla ilgili düzenleme olduğundan bahsediliyor, ancak bu konuda yayımlanmış bir tebliğ yok. Konu hakkında izlenecek yol nedir? 44

45 E-DEFTER ÖZELLİKLİ KONULAR Cevap : 2 Faturanın ayrı ayrı yevmiye fişlerine girişi hk. "Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları" yazılmalıdır denilmektedir. Bu hükme göre muhasebe kaydına teşkil eden bir belge varsa bu belge "belge türü" olarak yazılmalıdır. Bu durumda her bir belge bir yevmiye maddesine kayıt edilmesi gerekiyor. 45

46 E-DEFTER ÖZELLİKLİ KONULAR Soru : 3 Banka havalesi yevmiye kaydı Bankaya gelen veya gönderilen havalelerin yevmiye kayıtlarında banka dekont numarasının yazılmasını daha önce belirtmiştiniz. Yukarı belirttiğimiz sorumuza paralel olarak banka işlemlerini her gün için tek bir yevmiye maddesi olarak (gerektiğinde bu yevmiye maddesinin hangi işlemler için olduğunu liste olarak verebileceğiz) e-defterde gösterebilir miyiz? 46

47 E-DEFTER ÖZELLİKLİ KONULAR Cevap : 3 Banka havalesi yevmiye kaydı Banka işlemlerini bir listede ya da ekstre olarak belirtirseniz bu belgeyi other olarak kaydedebilirsiniz. 47

48 E-DEFTER ÖZELLİKLİ KONULAR Soru : 4 Çek belge türünün numarası Belgenin türünde çek var. Müşteriden 20 adet çek aldık. Bunları bir çek giriş işlemi ile yapıyoruz ve cari hesabına tek satır olarak; Çeki girdiğimiz bordro numarası, 20 adet çekin toplamı,bu çeklerin ortalama vadesi geçiyor. Biz bu belgenin numarasını bordro numarası olarak kullanabilir miyiz? 48

49 E-DEFTER ÖZELLİKLİ KONULAR Cevap : 4 Çek belge türünün numarası Birden fazla çekin ayrıntılı bilgilerini çek bordrosuna yazıp bu bordroyu firma imzalayıp kaşeleyip saklamak kaydıyla belge türü Diğer " yazılarak belge açıklaması Çek Bordrosu " yazılarak tarih ve numara yazarak kayıt edebilirsiniz. 49

50 E-DEFTER ÖZELLİKLİ KONULAR Soru : 5 Kasa icmali Kasa fişlerini detay bilgileri gösteren bir icmal hazırlayıp referans numarası vermek suretiyle bu icmale ekleyerek tek satırda (örn:50 adet aynı güne ait fişi) tek yevmiye fişinde gerekli kayıt işlemlerini yaptığımızda gerek mevzuat gerekse teknik açıdan sıkıntı yaşar mıyız? 50

51 E-DEFTER ÖZELLİKLİ KONULAR Cevap : 5 Kasa icmali Eğer siz düzenlediğiniz yazar kasa fişlerini kaydetmek istiyorsanız gün sonu alınan "Z Raporunu" belge türü diğer" yazılarak belge açıklaması alanına "Z Raporu" yazılarak bu raporun tarih ve numarasını yazarak kayıt edebilirsiniz. Size düzenlenen yazar kasa fişlerini ise bir icmal listesinde ayrıntıları gösterilmek şartı ile ve bu icmal listesinin firma tarafından kaşeli imzalı saklanması şartı ile belge türü diğer" yazılarak belge açıklaması alanına "İcmal Listesi" yazılarak bu listenin tarih ve numarasını yazarak kayıt edebilirsiniz. 51

52 E-DEFTER ÖZELLİKLİ KONULAR Soru : 6 Ödeme Tipi Belge tipi fatura veya diğer olarak seçilmiş kayıtlarda ödeme tipi zorunlu mudur? Örneğin, Belge tipi fatura ödeme tipi boş ya da belge tipi diğer, belge açıklaması virman fişi, ödeme tipi boş gibi kayıtlar girilebilir mi? 52

53 E-DEFTER ÖZELLİKLİ KONULAR Cevap : 6 Yevmiye maddesinin dayandığı işlem bir ödemeye dayanıyor ise Payment Method elemanı kullanılmalı ve değeri boşluk olmamalıdır. ( Payment Method alanında nakit, çek, senet, kredi kartı, banka kullanılabilir.) Örneğin, ödeme bankadan yapıldıysa (havale, EFT ) ödeme yöntemi banka, Ödeme kasadan yapıldıysa ödeme yöntemi nakit, Ödeme çekle yapıldıysa ödeme yöntemi çek olmalıdır. 53

54 E-DEFTER ÖZELLİKLİ KONULAR Soru : 7 Berat Elektronik berat kontrolü nasıl yapılacak? Mükellefin defter kayıtlarını süresinde e-defter sistemine yükleyerek berat aldığı nasıl kontrol edilebilecek? Bunun için mükelleften vergi incelemeleri sırasında nasıl bir talepte bulunulacak? 54

55 E-DEFTER ÖZELLİKLİ KONULAR Cevap : 7 E-Defter uygulamasında elektronik ortamda oluşturulan defterler (kayıtlar) hiçbir şekilde Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmiyor. Başkanlığa sadece oluşturulan defterlerin beratları (kâğıt defterlerde açılış onayını gösteren ilk sayfa benzeri mükellefin bazı bilgilerini içeren dosya) alıyor.yüklenilen beratlar e-defter yazılımı tarafından GİB imza değeri ile imzalanarak onaylı hale geliyor. Onaylı beratlar mükellef tarafından sistem üzerinden indirilerek defterler ile birlikte saklanması gerekiyor. Burada Başkanlık tarafından sadece gönderilen beratın mükellefe ait olup olmadığı, uyumlu yazılım kullanılıp kullanılmadığı gibi kontroller yapılıyor. Vergi incelemesi sırasında oluşturulan defterler ve GİB onaylı beratının XML hali verilmesi yeterli olacaktır. 55

56 E-DEFTER ÖZELLİKLİ KONULAR Soru : 8 Aynı vergi kimlik numarasına sahip şubelerin farklı e-defter programları kullanabilmesi hakkında Bir müşterimiz aynı vergi kimlik numarasına sahip 4 şubesinden 1 tanesi için farklı bir e-defter programı kullanıyor. Diğer 3 şubesi için bizim e-defter çözümümüzü kullanmak istiyor. Bir şirket birden çok e-defter programını şube bazında kullanabilir mi? 56

57 E-DEFTER ÖZELLİKLİ KONULAR Cevap : 8 Bir şirket şubeleri için olsun ya da olmasın sadece bir tane uyumluluk onayı almış e-defter yazılımı kullanabilir. 57

58 E-DEFTER ÖZELLİKLİ KONULAR Soru : 9 Tür Değişikliği Limited Şirket 2014 Aralık ayı sonuna kadar Nevi değiştirerek Anonim Şirket olacaktır. 1-E-Fatura mükellefi 2- Aralık 2014 tarihinde GİB e elektronik ortamda E- Defter için başvuru yapıldı. (Limited şirket olarak) Şirket nevi değiştirip Anonim Şirkete dönüştüğünde E-Fatura ve E-Defter le ilgili GİB e bildirimleri nasıl olacak? 58

59 E-DEFTER ÖZELLİKLİ KONULAR Cevap : 9 E-Fatura uygulamasına kayıtlı bir kullanıcı, nevi değişikliğine gitmesi halinde 15 gün içerisinde, nevi değişikliğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi ve durumu izah eden bir dilekçe ile Gelir İdaresi Başkanlığı na posta yoluyla, yeni unvana ait mali mühür temini için de Kamu Sertifikasyon Merkezine elektronik ortamda başvurması gerekmektedir. Nevi değişikliğine giden mükellefler yeni mali mühürlerini temin edene kadar, E-Fatura Uygulamasından eski Vergi Kimlik Numarasına ait unvan ve mali mühür ile yararlanmaya devam edeceklerdir. 59

60 E-DEFTER ÖZELLİKLİ KONULAR Cevap : 9 Bu süre zarfında, eski unvanlarına düzenlenen faturaları muhasebeleştirebilecekler, düzenleyecekleri E-Faturalarda, yeni unvan ve Vergi Kimlik Numarası bilgilerine faturanın açıklama alanında yer vereceklerdir. Yeni unvanlarına ait mali mührün üretim/teslim bilgisi Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından Başkanlığa iletildikten sonra, Başkanlık tarafından eski hesapları kapatılarak, yeni hesapları aktive edilecektir. Bu tarihten sonra yeni VKN, yeni unvan ve yeni mali mühür kullanılarak e-fatura düzenlenecektir. Mali Mühür, mükellef tarafına teslim aldıktan sonra GİB e bilgi verilmesi halinde Şirket bilgileri hem e-defter hem de e-fatura için düzeltilecektir. 60

61 E-DEFTER ÖZELLİKLİ KONULAR Soru : 10 Serbest Bölge Şubesi E-Defter Serbest Bölgede faaliyet gösteren şubemiz için ayrı defter tasdik ettirdiğimizden, e-defter uygulamasına geçildikten sonra da bu uygulamamıza devam edip edemeyeceğimiz, hususunda açıklama rica ederiz. 61

62 E-DEFTER ÖZELLİKLİ KONULAR Cevap : 10 Serbest Bölge Şubesi E-Defter E-defter uygulamasında şube bazında defter oluşturma imkanı vardır. Şubeniz için ayrı bir başvuru yapılmasına gerek yok. Sadece merkez için başvuru yapılması yeterlidir. Uyumlu yazılıma sahip firmaya serbest bölge için ayrı defter tutmak istendiği bildirilir. Serbest bölge için ayrı defter ve beratlar oluşturulur. Bunun için GİB de izin alınmasına gerek yok. 62

63 E-DEFTER BERATI 63

64 BERAT NEDİR? Defterler GİB e gönderilmediği için herhangi bir döneme ait defterin içeriğinin daha sonra değiştirilmediğini garanti edecek; e-defter gibi elektronik, XML formatındaki dosyadır. Yevmiye ve Kebir defterlerinin her birinin beratları ayrı ayrıdır. Berat Dosyalarının internet üzerinden GİB e gönderilmesi zorunludur. 64

65 BERAT NEDİR? GİB, kendisine gönderilen berat dosyasını mali mühürü ile mühürler Kullanıcı, GİB mühürlü berat dosyalarını internet üzerinden alarak bilgisayarına yükler E-defter uygulamasında oluşturulan defterler GİB e gönderilmez. 65

66 BERAT NEDİR? E-defter kullanıcıları, GİB den aldıkları mühürlü berat dosyalarını, defterler ile birlikte saklamak zorundadırlar. Defter, ilişkili olduğu berat dosyası ile birlikte geçerlilik kazanır 66

67 BERATIN OLUŞTURULMASI E-Defter kullanıcısı Yevmiye ve Defteri Kebirlerini oluşturacağı tarih aralığını verir. Bu aşamadan sonra defterlerin hazırlanması ve imzalanması, beratların hazırlanıp imzalanması ve isteniyorsa beratların zaman damgası ile damgalanması gereklidir. 67

68 E-DEFTER BERATI 31 Mart

69 BERAT E-Defter beratı, elektronik defterlerin değişmezliğini ispat etmeye yönelik olup, elektronik defterlerin içeriğine yönelik bir onayı veya vergisel bir denetimi ifade etmemektedir. 69

70 E-DEFTER VE BERAT DOSYALARI ÖZELLİKLİ KONULAR Hazırlanan defter ve berat dosyalarının nasıl adlandırılacağı GİB tarafından belirlenmiştir. 70

71 E-DEFTER VE BERAT DOSYALARI ÖZELLİKLİ KONULAR Defterleri ayrı tutulan şubeleri olan firmalarda; merkez de dahil olmak üzere her şube için 1 den başlayarak müteselsil devam eden bir numara ve bir şube açıklaması belirlenir. 71

72 ZAMAN DAMGASI 72

73 ZAMAN DAMGASI 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu na göre; Bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imza ile doğrulanan kayıttır. Zaman Damgası; oluşturulan beratların hangi tarih ve saatte oluşturulduklarını beratın içine kaydederek, herhangi bir nedenle zorunlu olan tarihte GİB e gönderilememesinde sorumlu duruma düşülmesini önler. 73

74 MUHAFAZA VE İBRAZ 74

75 MUHAFAZA VE İBRAZ Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, arşivlenen faturaların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü elektronik kayıt ve veri, veritabanı dosyası, saklama ortamı ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta olup, e-faturalara istendiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve faturaların okunabilir kâğıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir. 75

76 MUHAFAZA VE İBRAZ E-faturanın kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Mükelleflere ait e-faturaların yine mükellefe ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup GİB den izin almış üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir. 76

77 MUHAFAZA VE İBRAZ Başka mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin alınması mükelleflerin elektronik faturalarının muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Elektronik faturaların muhafazasının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları nın geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunludur. Bu zorunluluk yurt dışında ikincil bir arşivleme yapılmasına engel teşkil etmez. 77

78 MUHAFAZA VE İBRAZ Portala gelen faturalar arşivle butonu ile arşiv kısmına kaldırılır. Buradan indir butonu ile bilgisayara indirilebilir. XML formatında olan e-faturanın paylaşımı mümkündür. Güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak elektronik veya manyetik ortamda alınan faturalar ise sadece elektronik veya manyetik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda alınan faturaların kağıt nüshasının saklanması, muhafaza ve ibraz ödevlerinin yerine getirilmesi açısından yeterli değildir 78

79 E-KAYIT SAKLAMA 79

80 E-KAYIT SAKLAMA VUK 431 sıra numaralı Genel Tebliğ Kapsamında zorunluluk getiren mükelleflerin tebliğ ekinde yer alan Asgari kayıt saklama gereksinimi belirlenen konular içeriğine uygun kayıtları, elektronik ortamda oluşturmak, saklamak ve istendiğinde ibraz edilmek üzere vergi denetimine hazır veri tutma yükümlülüklerini kapsayan raporlama dosyasıdır. Uygulamaya geçiş tarihi dir. VUK

81 E-KAYIT UYGULAMASINA DAHİL OLAN MÜKELLEFLER ; a) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu ekinde yer alan ( I ) sayılı liste kapsamında ÖTV mükellefleri, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama, madeni yağ lisanslarından birine sahip olanlar 81

82 E-KAYIT UYGULAMASINA DAHİL OLAN MÜKELLEFLER ; b) Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin B cetvelinde yer alan ürünlerle ilgili olarak, * Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ticareti Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler ve Kurum dan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler, 82

83 E-KAYITA İLİŞKİN TUTULACAK KAYITLAR Satış Kayıtları Alış Kayıtları Dönem başı ve sonu envanter kayıtları İthalat kayıtları İhracat kayıtları Üretim kayıtları Diğer kayıtlar 83

84 E-N ÇEVRESEL ETKİSİ Yıllık beyanname sayısı: her beyanname için 5 sayfa harcandığı varsayılırsa adet A4 tasarruf edilmiştir. Yaklaşık ton. E-dönüşüm ile 10 yılda 1,3 milyon adet ağaç kesilmekten kurtarılmıştır. 84

85 İÇERİK GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE 1. Kasa / Ortaklar CH 2. Adatlandırma 3. Kar dağıtımı 4. Dağıtılan karın vergilendirilmesi 5. Alacakların değerlemesi 85

86 İÇERİK GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE 6. Stoklar 7. Zayi olan mallar 8. Duran Varlıklar 9. Yenileme Fonu 86

87 GÜNCEL MUHASEBE KASA Kasa mevcutları İTİBARİ kıymetleri ile değerlenir. Daima BORÇ bakiyesi verir. (Alacak bakiyesi vermesi durumunda = V.U.K. nun 30/4. maddesine göre re sen takdir nedenidir İtibari değer, her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir. 87

88 KASA SAYIM FAZLASI 31/12/ KASA XXX 397 KASA SAYIM VE TESELLUM FAZ. XXX 31/12/ KASA SAYIM VE TESELLUM FAZ. XXX 679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GEL. VE KAR. XXX (Fazlalığın nedeni bulunmadığı takdirde gelir olarak matraha ilave edilecektir.) 88

89 KASA SAYIM NOKSANI 31/12/ SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI XXX 100 KASA XXX 31/12/ DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR XXX 197 SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI XXX (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak matraha dahil edilecektir.) 89

90 KASA FAZLASI / ORTAKLAR CARİ TTK MD.562 TTK md 358, Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz. TTK md 358, Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir. 90

91 KASA FAZLASI / ORTAKLAR CARİ Vergisel açıdan kasa fazlası: Kasa hesabının bakiyesi ticari hayatın gereklerinin üzerinde olduğu ve işletmenin gelir hanesine girmeyecek bir şekilde, işletme kayıtlarının dışında değerlendirildiği kabul edilen tutardır. Azami kasa tutarı tespit edilecek ve asgari tutarın üzerinde kalan bakiyeler faiz hesabında dikkat alınacaktır. 91

92 KASA FAZLASI / ORTAKLAR CARİ ADAT: Vergisel açıdan yapılacak adat yöntemiyle faiz hesabında kredi tutarı; REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI TC. Merkez Bankası Tebliği den itibaren Reeskont işlemlerinde % 9 Avans İşlemlerinde %10,50 TC. Merkez Bankası Tebliği den itibaren Reeskont işlemlerinde %10,25 Avans İşlemlerinde %11,75 92

93 ÖRNEK Faiz = A x N x T 360 x 100 Tarih Bakiye Olağan Bakiye Fiktif Tutar Gün Faiz (%11,75) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 Adat Faiz 3455,16 93

94 KASA HESABINA ADAT UYGULANMASI 31/12/ ORTAKLARDAN ALACAKLAR 3.455, DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KAR , İLAVE EDİLECEK KDV 518, Dönemi Kasa Adatı 94

95 GELİR VERGİSİ TEVKİFATI UYGULAMASI (GVK Md.94/6) Tam mükellef Kurumlarda Gelir Vergisi Tevkifatı Uygulaması Tam mükellef kurumlar tarafından sadece tam mükellef gerçek kişilere dağıtılacak kâr paylarından tevkifat yapılmaktadır. Tam mükellef kurumlardan tam mükellef kurumlara dağıtılacak kâr payları iştirak kazancı niteliğinde olmalarından dolayı tevkifata konu değildir. Kurum kazançlarında istisna olsun olmasın tevkifat, kârın dağıtılması aşamasında yapılmaktadır. (GVK 94. md 1-6) Halka açık ya da halka açık olmayan şirketlerden elde edilen kâr paylarına uygulanan tevkifat oranı, tarihinden itibaren %15 olarak uygulanmaktadır. 31 Mart

96 Örnek Uygulama Ödenmiş Sermayesi ,00 TL olan 2 ortaklı bir limited şirket in genel kurulu kârın tamamını dağıtma kararı almıştır. Geçmiş yıl ticari zararı ,00 TL dır. Ancak bu zararın 4.000,00 TL sı K.K.E.G. lerin düşülmesinden kaynaklanmıştır. (-) ,00 TL ye (+) 4.000,00 TL ilave edildiğinde mali zarar (-) ,00 TL olmaktadır. 31 Mart

97 31 Mart

98 31 Mart

99 31 Mart

100 31 Mart

101 ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ Alacaklar mukayyet değer (kayıtlı değer) ile değerlenirler. Mukayyet değer ölçüsü uygulanmadan önce alacaklar içinde şüpheli ve değersiz alacaklar varsa saptanır ve bunlar muhasebe kayıtlarıyla düşüldükten sonra geriye kalan alacaklara mukayyet değer ölçüsü uygulanır. Alacakların envanter ve değerlemesinde cari hesaplarla ilgili olarak dönemsel gelir tahakkuklarının yapılması sağlanmalıdır. 101

102 ALACAKLAR HESABI İÇERİSİNDE ALACAK BAKİYESİ VEREN HESAPLARLA İLGİLİ DÖNEM SONU Alacaklar hesabı içerisinde alacak bakiye veren hesapların bulunmasının en önemli nedeni, karşı taraftan ödeme alınmasına rağmen firma tarafından fatura düzenlenmemiş olmasıdır. Bu durumda olan hesaplar için, dönem sonundan önce mal teslimi ve hizmet ifası işleminin fiili olarak yapılıp yapılmadığı incelenmelidir. V.U.K. nun 231/5. maddesine göre fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi gerektiği unutulmamalıdır. 102

103 ŞÜPHELİ ALACAKLAR Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; 1. Dava ve icra safhasında bulunan alacaklar; 2. Yapılan protestoya veya yazı ile birden fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek küçük alacaklar, şüpheli alacak sayılır. Şüpheli hale gelen alacaklar için değerleme gününde tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir. (Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değeridir. (VUK 264)) 103

104 ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYIRABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR 1. Alacak ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve devamı ile ilgili olmalıdır. 2. Alacak hasılat olarak kaydedilmiş olmalıdır. 3. Alacak dava veya icra safhasında olmalıdır. 4. Veya yapılan protestoya ya da yazı ile birden fazla istenilmiş olmasına rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacak olması gerekir. 5. Alacak teminatlı olmamalıdır. 6. Alacaklı mükellef bilanço esasına göre defter tutuyor olmalıdır. 7. Alacak değerleme günü itibarıyla şüpheli hale gelmiş olmalıdır. 104

105 Alacağın vadesi geldiği halde tahsil edilmemiş olması karşılık ayırmak için tek başına yeterli değildir. Vadesinde ödenmeyen alacaklar için kanuni yollara hangi dönemde başvurulduysa alacak o dönemde şüpheli hale gelir. Şüpheli alacak karşılığı ayırmak ihtiyaridir. Alacağın şüpheli hale geldiği dönemde karşılık ayrılmadığı durumda, ihtiyariliğin karşılık ayırmama yönünde kullanıldığı kabul edilerek, daha sonraki dönemlerde bu alacak için karşılık ayrılamaz. Ancak hakim görüşün bu olmasına rağmen aksine mahkeme kararları da mevcuttur. 31 Mart

106 ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR Kampanyalı (ön ödemeli) satışlardan doğan alacaklar ve avans mahiyetindeki alacaklar için karşılık ayrılamaz. 334 sayılı VUK Genel Tebliği ne göre alacağın ilgili dönem kayıtlarına girmiş olması ve KDV beyannamelerinde beyan edilmiş olması şartıyla, KDV içeren şüpheli alacaklarda KDV için de karşılık ayrılabilecektir. Aciz vesikasına bağlanan alacaklarda alacağın tamamı için değil bu vesikada yer alan tutar kadar karşılık ayrılabilir. Yurt dışından olan alacaklar içinde dava açıldığının dış temsilciliklere onaylatılması şartıyla karşılık ayrılabilir. (VUK md 323) İştiraklerden olan alacaklar için karşılık ayrılabilir. 106

107 Dövize endeksli veya döviz cinsinden olan şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmasına karar verilmesi halinde, bu alacağa bağlı olarak ortaya çıkan kur farkları da şüpheli alacak kabul edilerek karşılık ayrılır. İflas halindeki kişilerden olan alacaklar için karşılık ayrılabilir. Ferdi işletme ve şahıs şirketlerinde şirketin ortaklarından olan alacakları için karşılık ayrılamaz. Hatır senetleri için şüpheli alacak karşılığı ayrılamaz. 31 Mart

108 Ciro edilmek suretiyle gelen senet bedelinin ödenmemiş olması durumunda, şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi için bu senedi ciro eden kişi hakkında takibat yapılmış olması gerekir. Kefalete bağlı olan alacaklarda asıl borçlunun yanı sıra kefil nezdinde de takibata geçilmiş olması gerekir. TMSF ye devredilen bankalarda bulunan mevduat ve repo hesapları için karşılık ayrılamaz. Grup içi firmalardan olan alacaklar için şüpheli alacak ayrılabilir. Kamu idare ve müesseselerinden olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılamaz. 31 Mart

109 MUHASEBE KAYITLARI / / ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR XXX 120 ALICILAR XXX Alacağın şüpheli alacakları devredilmesi / / KARŞILIK GİDERLERİ XXX 129 ŞÜP.TİC.ALACAKLAR KARŞ. XXX Şüpheli alacak için karşılık ayrılması Mart

110 / / BANKALAR XX 128 ŞÜP.TİC.ALACAKLAR XX Şüpheli alacağın tahsil edilmesi / / ŞÜP.TİC.ALACAKLAR KARŞ. XX 644 KON.KALMAYAN KARŞILIKLAR XX Tahsil edilen XX TL. karşılığın kapatılarak gelir kaydedilmesi Mart

111 DEĞERSİZ ALACAKLAR (V.U.K. 322) Değersiz alacak, bir yargı kararına veya kanaat verici bir belgeye istinaden tahsiline olanak kalmayan alacaklardır. Şüpheli alacaklar ile değersiz alacaklar arasındaki en önemli fark; değersiz hale gelen alacağın tahsili artık imkansızdır. Oysa şüpheli alacağın tahsili her zaman gerçekleşebilir. Bir alacağın değersiz alacak sayılabilmesi için tüm hukuki yolların tüketilmiş olması gerekir. 31 Mart

112 DEĞERSİZ ALACAKLARDA KANAAT VERİCİ VESİKA Kanaat verici vesikaların neler oldukları vergi kanunlarında sayılmamış olmakla birlikte yargı kararlarına göre kanaat verici vesikalar şunlardır; Alacaktan vazgeçildiğine dair konkordato anlaşması, Borçlunun ülkeye dönmemek üzere terk ettiğini ve haczi mümkün mal bulunmadığını gösteren belgeler, Borçlunun gaipliğine ilişkin mahkeme kararı, Mahkeme tarafından kabul edilen alacaktan vazgeçildiğine dair belgeler, Borçlunun mal varlığı bırakmadan ölümü ve mirasçıların mirası reddettiklerine dair resmi belgeler, Ticaret mahkemesince borçlu hakkında verilmiş ve ilgili masa tarafından tasfiyeye tutulmuş iflas kararına ilişkin belgeler. Aciz vesikası kanaat verici belge değildir. 31 Mart

113 DEĞERSİZ ALACAKLARDA ZARAR YAZILACAĞI DÖNEM (VUK 322 f.2,3) Değersiz alacaklar, bu kapsama girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve kayıtlı değerleri zarara geçirilerek yok edilirler. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerde değersiz alacaklar, gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler. İlgili yılda zarara geçirilmeyen değersiz alacağın, sonraki yıllarda zarar yazılabilmesi mümkün değildir. 31 Mart

114 MUHASEBE KAYITLARI / / DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR XXX 120 ALICILAR XXX Alacağın değersiz hale gelmesi Mart

115 VAZGEÇİLEN ALACAKLAR (VUK 324) Vazgeçilen alacak, konkordato veya sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen alacaklardır. Vazgeçilen alacakları değersiz alacaklardan ayıran en önemli husus sulh yoluyla alacaktan vazgeçilmesidir. Sulh yolunun kabul edilebilmesi için sulhun yine de mahkeme sürecinde ve mahkeme vasıtasıyla sağlanmış olması gereklidir. Vazgeçilen alacak, borçlu açısından kar hükmünde olup, borçlunun defterinde özel bir karşılık hesabına alınır. Bu hesabın muhteviyatı alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlayarak üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde kar hesabına aktarılır. 31 Mart

116 Üç yıllık bekleme süresi içerisinde borçlunun işi terki, ölümü ve kurumlarda devir halinde ertelenen tutar o yılın karına eklenir. Kaynağı ne olursa olsun geçmiş yıllara ait zararların, vazgeçilen alacaklar sebebiyle oluşturulan karşılıklardan mahsup edilmeleri mümkün değildir. Sadece üç yıllık bekleme süresi içerisinde oluşan zararların vazgeçilen alacaklar sebebiyle ayrılan karşılık tutarından mahsup edilebilmeleri mümkündür. 31 Mart

117 MUHASEBE KAYITLARI 31 Mart 2015 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE ALACAKLININ MUHASEBE KAYDI / / OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR XXX 120 ALICILAR XXX Vazgeçilen alacağın zarara aktarılması BORÇLUNUN MUHASEBE KAYITLARI / / SATICILAR XXX 549 ÖZEL FONLAR XXX Vazgeçilen borcun özel fon hesabına aktarılması Üç Yıl İçerisinde Zararla İtfa Edilemeyen Tutarın Gelir Hesabına Aktarılması / / ÖZEL FONLAR XXX 679 D.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR XXX İtfa edilemeyen fon hesabının gelir hesabına aktarılması

118 ALACAK VE BORÇ SENETLERİ REESKONTU Reeskont, işletme aktifinde veya pasifinde yer alan alacak ve borç senetlerinin değerleme günündeki gerçek değerine indirgenmesidir. Şartları Alacak veya borç senede veya çeke bağlı olmalıdır. Senet, vade içermelidir. Senedin vadesi değerleme günü itibariyle gelmemiş olmalıdır. Senet bilançoda yer almalıdır. Senet kazancın elde edilmesine yönelik olmalıdır. Borç senedi veya çeki gider veya maliyet özelliği taşımalıdır tarihinden itibaren yapılacak olan reeskont işlemlerinde % 10,25 oranı uygulanacaktır. 118

119 REESKONTTA ÖZELLİKLİ DURUMLAR Bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri dışında kalan ve bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için reeskont işlemi ihtiyaridir. Ancak alacak senetlerini reeskonta tabi tutan kuruluşlar, borç senetlerini de reeskonta tabi tutmak zorundadır. Kısmi reeskont işlemi yapılamaz. Örneğin; alacak senetlerinin bir kısmını reeskonta tabi tutup, diğer kısmını tutmamak olmaz. Bankalara Teminata ve tahsilata verilen senetler için reeskont hesaplanabilir. Kampanyalı ( ön ödemeli ) satışlarla ilgili olarak alınan senetler için reeskont hesaplanamaz. Hatır senetleri için reeskont hesaplanamaz. 119

120 Yıllara sari inşaat dolayısı ile alınan senetler için reeskont hesaplanamaz. Vadesi belli olan senetsiz alacak ve borçlar için reeskont hesaplanamaz. Müflisten olan alacaklar için reeskont hesaplanamaz. Senet tutarı KDV de içeriyorsa, KDV hasılat unsuru olmadığından, reeskont işlemi yapılırken bu kısım senet bedelinden düşülüp düşülmeyeceği tartışmalıdır Vade içermeyen senetler için reeskont işlemi yapılamayacaktır. Vade, reeskont hesaplamasında teknik bir gerekliliktir. 31/12/2017 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir. 120

121 STOKLAR Stoklar işletmenin üretimde kullanmak veya satmak amacı ile edindiği ilk madde ve malzeme ticari mal yarı mamul, mamul hurda gibi varlıklar ile kendi ürettiği benzeri nitelikteki iktisadi kıymetleri ifade eder. Dönem sonunda işletme stoklarının fiili envanteri çıkarılır. Fiili envanter ile kaydi envanter arasında oluşan farklar stok sayım fazlalıkları veya stok sayım noksanlıkları hesaplarına alınırlar. V.U.K na göre stoklar genel olarak maliyet bedeli ile değerlenir. 31 Mart

122 SATIN ALINAN STOKLARIN DEĞERLEMESİ Satın alınan mallarda maliyet bedelini oluşturan unsurlar aşağıdaki gibidir: 1. Malın satın alma bedeli, 2. Malın işyerine getirilmesi için yapılan nakliye ve hammaliye giderleri, 3. Malın alımı ile ilgili olarak ödenen sigorta giderleri, 4. Alış komisyonları, 5. Mal ile ilgili finansman giderleri, 6. Malın işyerine getirilmesi aşamasına kadar yapılan depolama giderleri, 7. İthal edilen emtianın CİF bedeli, gümrükte ödenen vergiler ve emtianın gümrükten işyerine gelinceye kadar yapılan nakliye, komisyon ve benzeri giderler, 8. İthalat teminatları için ödenen faiz ve komisyonlar, 9. Emtianın satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur farkları. 31 Mart

123 STOKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ (V.U.K. 274) Satın alınan veya imal edilen malların maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri %10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde, maliyet bedeli yerine emsal bedeli ölçüsü tatbik edilebilir. Ayrıca; Yangın, deprem, su basması gibi afetler yüzünden veya, bozulmak, çürümek, kırılmak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymetinde önemli bir azalış olan mallar emsal bedelle değerlenirler. 31 Mart

124 STOKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ Tabi afetler sonucu değeri düşen malların emsal bedelle değerlenerek uğranılan zararın gider kaydedilebilmesi için; meydana gelen olayın itfaiye, mahkeme gibi yetkili makamlara tespit ettirilmesi gerekir. Tespit belgeleri ile birlikte vergi dairesine müracaat edilerek emsal bedelin takdiri istenmelidir. 31 Mart

125 STOKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ Stoklarında meydana gelen bir azalmanın takdir edilmesi talebinde bulunan bir mükellefin; Değer düşüklüğüne yol açan olayı, Stoklarında iddia ettiği miktarda mal bulunduğunu, Değer düşüklüğünün yangın, deprem ve su basması, bozulmak, kırılmak, çürümek, çatlamak, paslanmak gibi haller sayılan olaylardan kaynaklandığını, her türlü maddi delil ile ispatlaması gerekir. 31 Mart

126 STOKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ Örnek: Dönem sonu stok miktarı 200 birim olan, söz konusu malın, işletmedeki birim maliyet bedelinin 55 TL ve değerleme günü itibariyle piyasada oluşan fiyatının 48 TL olması halinde, Piyasada oluşan fiyat, maliyet bedelinin % 10 undan daha fazla oranda düşük olduğundan, işletme emsal bedelle değerleme yapılabilir. 126

127 127

128 Diğer Stoklar Değeri Düşen Mallar 153- Ticari Mallar A Ticari Malı Karşılık Giderleri Değeri Düşen Malla 158- Stok Değer Düş. Karş A Ticari Malı 128

129 STOKLARDA FİRE Fire, vergi kanunlarımızda özel olarak tanımlanmış bir konu değildir. Vergi mevzuatı açısından işletme stoklarında ticari teamüllere uygun olarak ortaya çıkan miktar azalmaları olağan fire olarak kabul edilir. Ticari teamüllere uygun ortaya çıkan olağan firelerin gider veya maliyet unsuruna dönüşmesi için takdir komisyonu kararına gerek bulunmamaktadır. Olağanüstü fireler için takdir komisyonunu başvurulur. Takdir komisyonu tarafından belirlenen tutar doğrudan gider hesaplarına alınabilir. Takdir komisyonu kararı bulunmaması halinde olağanüstü fireler ancak KKEG olarak kayıtlara alınabilir. 31 Mart

130 ZAYİ OLAN MALLAR Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan malların ekonomik değeri yoksa satışı da söz konusu değildir. Alış belgelerinde yer alan KDV tutarının indirim hesaplarından çıkartılarak malların zayi olduğu dönemde hesaplanan KDV olarak ilave edilmesi gereklidir. 31 Mart

131 ÇALINAN MALLARIN DEĞERLEMESİ Hırsızlık veya dolandırıcılık sonucu işletmeden çıkan mallar dolayısıyla oluşan zararın vergi matrahından düşülmesi mümkün değildir. Hırsızlık veya dolandırıcılık sebebiyle çalınan malların maliyet bedelleri, olayın polis raporu veya benzeri belgelerle kanıtlanması halinde KKEG olarak kayıtlara alınır. Alış belgelerinde indirim konusu yapılan KDV tutarlarının da hesaplanan KDV olarak beyan edilmeleri gerekir. Olayın polis raporu veya benzeri belgelerle kanıtlanamaması durumunda söz konusu mallar işletmeden çekilmiş olarak kabul edilirler. Bu durumda söz konusu mallar için fatura düzenlenerek mallar emsal bedelleri ile hasılat yazılırlar. 31 Mart

132 HURDALAR VE KULLANIM ÖMRÜ TAMAMLANMIŞ MALLAR Vergi idaresi, işletme stoklarında yer alan ve kullanım ömürlerini tamamlamak suretiyle hurda hale gelmek suretiyle değeri düşen malların emsal bedelleri ile değerlenebilmesi için, V.U.K. 267/3.maddesi gereği takdir esasına göre değerleme yapılması, bunun için takdir esasını talep eden şirketin takdir komisyonuna yazılı olarak müracaat etmesini istemektedir. Satış imkanı kalmayan, takdir komisyonunca 0 değer tespiti yapılan malların alış faturalarında gösterilen KDV lerin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. 31 Mart

133 DURAN VARLIKLAR Satın alınan ATİK maliyet bedeli ile değerlenir. Satın alınan ATİK maliyetine ilave edilecek giderler. Satın alma bedeli, Makine tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri, Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsanın tesviyesinden oluşan giderler. İmal ve inşa edilen iktisadi kıymetlerde, imal ve inşa bedelleri toplamından oluşur. Yatırımın finansmanında kullanılan kredi faizleri ile yurt dışından döviz kredisi ile sabit kıymet ithali nedeniyle oluşan kur farları aktifleştirildikleri dönemde maliyete intikal ettirilmesi gerekir. sonraki dönemlerde maliyete veya giderleştirilmesi serbesttir.

134 Maliyet bedeline eklenmesi ihtiyari giderler. Satın alınmaları sırasında ödenen Noter, Mahkeme, Kıymet takdiri, Komisyon ve Tellaliye, Emlak alım ve taşıt alım vergileri. ÖTV Binek otomobil alımında ödenen KDV 134

135 Maliyet bedelini artıran giderler İktisadi kıymetin ömrünü uzatan harcamalar, Normal iktisadi ömründe, fonksiyonlarını değiştiren harcamalar. Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri maliyete eklenmeyerek doğrudan gider yazılır. 135

136 Amortismanlar İşletmede bir yıldan fazla kullanılan, Yıpranmaya aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan, Envantere dahil olan ve işletmede kullanılan, Değeri belli tutarı aşan (2014 yılı 800 TL) Gayrimenkuller, maden ocakları, petrol kuyuları, makine ve tesisat, gemiler, diğer taşıt araçları, alet, edevat, mefruşat, demirbaş, sinema ve benzeri sabit kıymetlerle patent, telif, ihtira, imtiyaz, gayrimaddi haklar amortisman konusuna girmektedir. Boş arazi ve arsalar amortismana tabi değildir. 136

137 İktisadi kıymetin ömrünü uzatıcı giderler, aktifleştirildikleri yıldan itibaren bağımsız olarak. Fonksiyon artırıcı giderler, asıl İktisadi kıymetin kalan itfa süresi içerisinde eşit tutarlarda itfa edilirler. 137

138 Amortisman ayırma yöntemleri Normal amortisman 01/01/2004 tarihinden itibaren Faydalı ömür dikkate alınacak (VUK G.tebliğ 333,339,365, 389) Bu tarihten önce aktife giren iktisadi kıymetler aktife alındıkları yıldaki hükümlere göre amortisman ayrılmaya devam olunur. (Geçici md. 18) 138

139 Azalan bakiyeler usulü amortisman % 50 yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır. Bilanço usulü defter tutan mükellefler uygulayabilirler. 139

140 Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Amortisman Hesaplaması Aşağıdaki gibi olacaktır. 140

141 Fevkalade amortisman Doğal afetler, yeni icatlar veya cebri çalışmaya maruz tutulmadan dolayı kullanılamaz hale gelen ve mükellefin ilgili bakanlıkların görüşü alınarak uygulanır. Maliye Bakanlığınca her işletme için ayrı nispetler uygulanır. 141

142 Amortisman ayırmada özellikli durumlar Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan orandan daha düşük bir oran uygulanmasından dolayı amortisman süresi uzamaz. Amortisman ayırma hakkı o yıl için kullanılır. Kullanılmaması halinde sonraki yıla devretmez. O yıl için amortisman hakkından vazgeçilmiş sayılır. Amortisman yönteminde normal amortisman uygulamasından azalan bakiyeler usulüne geçiş mümkün değildir. Ancak azalan bakiyeler usulünden normal usule dönmek mümkündür. Yöntem değişikliği amortisman süresini uzatmaz. Amortismana tabi tutulan iktisadi kıymetler ve bunların amortismanları envanter defterinin ayrı bir yerinde, özel bir amortisman defterinde veya amortisman listelerinde gösterilmek zorundadır. 142

143 Amortisman ayırmada özellikli durumlar Alındıktan sonra montajı gereken iktisadi kıymetlerde, montaj işlemi tamamlandıktan sonra iktisadi kıymetin kendisinden bekleneni yerine getirebilir, (kullanılabilir) duruma geldikten sonra amortisman uygulanabilir. İşletmede imal ya da inşa edilen iktisadi kıymetlerde de, imal ya da inşa tamamlandıktan, kendisinden beklenen yerine getirebilir, (kullanılabilir) duruma geldikten sonra amortisman uygulanabilir. Burada söz konusu iktisadi kıymetler inşaat, imalat hesaplarından çıkarılarak sabit kıymet hesabına aktarılmış olmalıdır. Tarım tesislerinde, tesislerin ürün vermesi beklenmez, tesislerin tamamlanması yeterli sayılmalıdır. 143

144 Kıst Dönem Amortismanı - Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılması zorunlu olup, amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer ise, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilmelidir. 144

145 YENİLEME FONU Yenileme fonu ayırabilmek için bilanço hesabı esasına göre defter tutmak gerekir. Satılan iktisadi kıymetin yenilenmesinin zaruri olması veya işletmeyi yönetenlerce karar verilip teşebbüse geçilmiş bulunulmalıdır. Satın alınacak iktisadi kıymetin daha önce satılan kıymetle aynı nitelikte olması gerekir. Satılan ve yenilenecek olan iktisadi kıymet Amortismana Tabi iktisadi kıymet olmalıdır. Boş arazi ve arsalar amortismana tabi olduğundan satışından doğan kar yenileme fonuna alınmaz. 145

146 Yenileme Fonunda kullanım süresi Süre ile ilgili birinci görüş: Amortismana tabi iktisadi kıymetin satışından elde elde edilen karın yenileme giderlerini karşılamak üzere pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl sure ile tutulabileceği kesin hüküm olduğundan, yıl deyimi dönem kabul edilmekte, yenileme fonuna alınıldığı yılı başlangıç yılı sayılmaktadır. Süre ile ilgili ikinci görüş: Danıştay tarafından benimsenen ikinci görüş karın satışın yapıldığı yılı izleyen üçüncü yılın vergi matrahına dahil edileceği yönündedir. Satış karından oluşan fonun döviz veya mevduat hesaplarında tutulması sonucu elde edilen kur veya faiz geliri fona eklenmez 146

147 ÖRNEK * Makine Satışı Kasa Birikmiş Amortismanlar Makine ve Teçhizat Hesaplanan KDV Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar / *Satış Karının Yenileme Fonuna Devri /12/ Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Özel Fonlar Yenileme Fonu /

148 ÖRNEK * Yeni Makinenin alım kaydı / MAKİNE TESİS VE CİHAZLAR BANKALAR / * Yeni Makinenin amortismanı / ÖZEL FONLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMAN /

149 SAT - KİRALA - GERİ AL MODELİ (SELL AND LEASEBACK) 31 Mart

150 SAT, KİRALA VE GERİ AL MODELİ İşletmenin aktifine kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin, finansal kiralama şirketine satıldıktan sonra tekrar geri kiralanması işlemidir. Kiralama süresinin sonunda satılan mallar tekrar kiracıya devredilir. Bu şekilde işlem yapılmasının sağlayacağı faydalar şunlardır: 1. İşletme aktifinde kayıtlı, yıllar itibarıyla gerçek değerini yansıtmaktan uzaklaşmış ATİK lerini (örneğin; gayrimenkullerini) güncel bedeli ile finansal kiralama şirketine satmak suretiyle bir nevi kredi almış olmaktadır. 2. Aynı ATİK güncel bedeli ile finansal kiralama şirketi tarafından işletmeye geri satılmak suretiyle aktifteki kayıtlı değeri V.U.K. na muhalefet etmeden düzeltilebilecektir. 31 Mart

151 KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI K.V.K. (Md. 5/1-e) Taşınmazların 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında, geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için gayrimenkul satış kazancı istisnası %100 olarak uygulanır. ( KVK 5/1-e) Bu taşınmazlar için en az iki tam yıl aktifte bulunma şartı aranmaz. Yürürlük Tarihi: Mart

152 KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI K.V.K. (Md. 5/1-e) Bu satış karının istisnadan yararlanan kısmının satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulması gerekmektedir. Fona alınan tutardan, beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılacaktır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanacaktır. 31 Mart

153 KDV İSTİSNASI KDVK (Md. 17/4-y) Finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile, 1. kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana satılması, 2. bu taşınmazların satan kişilere kiralanması ve 3. kira süresinin sonunda kiracıya yani satan kişiye devri işlemlerinin her biri KDV den istisnadır. 31 Mart

154 KDV İSTİSNASI KDVK (Md. 17/4-y) Bu istisna 17/4-r maddesinde yer alan istisna ile karıştırılmamalıdır. Buna göre; - İki yıldan daha az süreyle elde tutulan taşınmazların satışı ve geri kiralanması, - Gelir Vergisi mükellefleri ya da adi ortaklıklar ve şahıs firmaları tarafından yapılacak taşınmaz satışları ve geri kiralanması, - Taşınmaz ticareti ile uğraşanların bu amaçla elde tuttukları da dahil olmak üzere yapacakları taşınmaz satış ve geri kiralama işlemleri de, Finansal kiralama sözleşmesinde, kira süresinin sonunda bu taşınmazların mülkiyetinin kiracıya devredilecek olduğuna ilişkin hüküm bulunması şartıyla, anılan istisnadan yararlanabilecektir.. 31 Mart

155 İSTİSNA KAPSAMINDAKİ A.T.İ.K. LER Kurumlar Vergisi Kanunu ve KDV Kanunu nda yer alan istisna düzenlemelerinde de dikkat edileceği üzere sadece taşınmazlar üzerinde istisna hükümleri bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile şirketlerin aktifinde kayıtlı - taşıtlar, - makine ve teçhizatlar, - demirbaşlar sat, kirala ve geri al modeli içerisinde işlem görebilir fakat bunların KVK 5/1-e ve KDVK 17/4-y bendinde yer alan istisnalardan faydalanmaları mümkün değildir. 31 Mart

156 DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI (6361/37.Md.) Finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kağıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, bu kağıtlarla ilgili yapılacak işlemler harçtan müstesnadır. 31 Mart

157 TAPU HARCI (HARÇLAR KANUNU-4 SAYILI TARİFE/20-g) TAŞINMAZIN FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE SATIŞINDAKİ TAPU HARCI Satıp geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kiralayana satışı sırasında devredenden binde 4,55 tapu harcı alınır. Ödenen bu harç Kurumlar Vergisi açısından KKEG sayılır. Not: Gayrimenkullerin bu model haricinde devir ve iktisabında tapuda binde 20 oranında harç alınmaktadır. 31 Mart

158 TAPU HARCI İSTİSNASI (6361/37.Md.) TAŞINMAZIN FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİ TARAFINDAN SATIŞINDA TAPU HARCI Satıp geri kiralama yöntemi ile yapılan kiralama sözleşmeleri kapsamında kiralanan taşınmazların, sözleşme süresi sonunda kiracı adına tapuya tescili tapu harcından müstesnadır. 31 Mart

159 KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ F/4.21 KVD Kanunu ndaki 17/4-y maddesinde yer alan istisna kısmi istisna mahiyetinde olduğundan ve bu konuda aksi yönde bir düzenleme yapılmadığı için; KDV Kanunu un 30/a maddesine göre, Finansal kiralama şirketine satılan taşınmazın iktisabında yüklenilen KDV nin düzeltilmesi gerekir. KDV Genel Uygulama Tebliğinde yer alan bu hüküm, düzenlemenin getiriliş amacı ile bir çelişki içerisindedir. 31 Mart

160 FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNDEN GERİ ALINAN TAŞINMAZLARDA KVK 5/1-e YE GÖRE 2 YIL AKTİFTE BULUNDURMA SORUNU Henüz yayınlanmamakla birlikte, 8 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağında verilen örneklerde; Sat, Kirala, Geri Al Modeline göre Finansal Kiralama Şirketinden kiralanan ve kiralama süresinin sonunda geri satılan taşınmazlarda, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5/1-e maddesinde yer alan taşınmazın iki tam yıl süreyle aktifte yer alması şartının, kiralama işleminin sonrasında kiracının taşınmazı geri aldığı tarih iktisap tarihi olarak değerlendirilmiş ve bu tarih esas alınarak iki tam yıl süresinin hesaplaması yapılmıştır. Bu durum modelin hedeflenen amacı ile çelişki yaratmaktadır. 31 Mart

161 SİSTEMİN ÇALIŞMA ŞEKLİ Örnek: İşini büyütmek isteyen ve nakite ihtiyacı bulunan bir şirket, aktifinde kayıtlı değeri ,00 TL. olan fakat piyasa değeri ,00 TL. olan şirket binasını sat, kirala ve geri al modeli ile değerlendirmek istemektedir. 1. Bina bir finansal kiralama şirketine ,00 TL. bedelle satılır ,00 TL. tahsil edilir ve şirketin finansman sorunu çözülür. (KVK 5/1- e ye göre iki yıl içerisinde tahsil şartı gerçekleşir.) 3. Satıştan doğan kazancın %100 ü Kurumlar Vergisinden istisnadır. (KVK 5/1-e) 4. Satış işlemi KDV den istisnadır. (KDVK 17/4-y) 5. Satış işleminde binde 20 yerine binde 4,55 tapu harcı alınır. (Harçlar Kanunu-4 Sayılı Tarife/20-g) 6. Satış işleminin ardından, finansal kiralama şirketi ile sözleşme yapılarak taşınmaz kiralanır. (Finansal Kiralama Sözleşmesi) 7. Kiralama işlemleri KDV den istisnadır 31 Mart

162 SİSTEMİN ÇALIŞMA ŞEKLİ 8. Finansal Kiralama şirketine ödenen faizler KVK veya GVK yönünden gider yazılır. 9. Bilançonun dönen varlıklar bölümüne ,00 TL. giriş olurken, 549 Özel Fonlar bölümünde ,00 TL. artış gerçekleşir. Bu artış aynı zamanda Özkaynakları da yükseltir. 10. Bu tablo, Kamu İhalelerinde şirketin rasyolarını olumlu yönde etkiler. 11. Kiralama süresinin bitiminde taşınmaz geri alınır. Bu aşamada herhangi bir para ödemesi yapılmaz. 12. Finansal Kiralama şirketi tarafından taşınmazın şirkete devri KDV den istisnadır. (KDVK 17/4-y) 13. Finansal Kiralama şirketi tarafından taşınmazın şirkete devri tapu harcından istisnadır. (6361 Finansal Kiralama Kanunu Md.37) 31 Mart

163 Özel Maliyet Özel Maliyet ; kira süresi sonunda kiralayanda bırakılacak, kiralanan gayrimenkullerle ilgili olarak işletmeler tarafından yapılan değer artırıcı veya gayrimenkulü genişletici nitelikteki giderlerdir. Doğrudan gider yazılmayıp duran varlık olarak değerlendirilirler. Maliyet bedeli ile değerlenirler.

164 Özel Maliyet - Amortisman Özel maliyetler kira süresine göre eşit yüzdelerle amortismana tabi tutulur. Kira süresinin belirsiz olması durumunda amortisman beş yıllık süre esas alınarak hesaplanır. Özel maliyet bedellerinin itfasında kıst amortisman uygulaması ve/veya azalan bakiyeler usulü kullanılmaz. Özel maliyetin bir bedel karşılığında devredilmesi durumunda iktisadi kıymet satışı gibi işlem yapılacaktır.

165 Yap işlet devret Özel Yap-İşlet- Devret Modelinin İşleyiş Biçimi : Adına ister yap işlet devret modeli, ister özel maliyet bedeli sistemi diyelim, işlem aşağıdaki şekilde cereyan etmektedir. Bir mükellef (gelir veya kurumlar vergisi), diğer bir kişinin( mükellef olabilir de, olmayabilir de). arsası üzerinde; otel, lokanta veya büro gibi bir işyerini inşa etmekte, bu işyerini anlaştıkları süre boyunca herhangi bir bedel ödemeden bizzat kullanmakta ve sürenin sonunda tesisi, arsa sahibine hiçbir bedel almadan devretmektedir. Bu tür olaylarda, genellikle imarlı arsalar söz konusu olmaktadır. Bina inşaat ruhsatı, arsa sahibi adına düzenlemekte ve inşaat tamamlandıktan sonra, tapuda cins tahsisi işlemi de arsa sahibi adına yapılmaktadır.

166 Yap işlet devret Maliye Bakanlığı nın bugüne kadar vermiş olduğu görüşlerden bazıları şöyledir: İstanbul Defterdarlığı nın tarih ve B.07.4.DEF GVK-94/ sayılı özelgesi. Arsa sahibinin arsası üzerine kullanım alanı için şirketinizce yapılacak inşaatın tamamlanmasından sonra bu hizmetinize karşılık olarak inşa ettiğiniz binayı 5 yıl süre ile bir bedel ödemeksizin kullanacağınız anlaşılmış olup, gayrimenkulün iktisadi kıymetlerini arttırıcı harcamaların özel maliyet bedeli hesabına aktarıldığı tarihte ayın şeklinde kira peşin olarak ödenmiş sayılacağından bu tarihte yürürlükte olan gelir vergisi tevkifatı oranı üzerinden (emsal bedeli esas alınarak) gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

167 Yap işlet devret İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı nın tarih ve B.07.1.GİB / GVK-94/ sayılı özelgesi. Şahsa ait arsa üzerine şirketiniz tarafından inşa edilen işyerlerinin kiralanmak suretiyle belli bir süre (5 ile 10 yıl) işletildikten sonra arsa sahibine devredilmesi durumunda, gayrimenkulün iktisadi kıymetini artırıcı nitelikteki harcamaların, arsa sahibi şahıs tarafından Gelir Vergisi Kanunu nun 70.maddesi uyarınca gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilerek, kira süresinin sonunda yapılan işyerlerinin emsal bedelinin gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, şirketiniz tarafından inşa edilen ve belli bir süreyle işletilecek olan işyerleri için nakden veya hesaben bir kira ödemesi söz konusu olmadığı için şirketiniz tarafından gelir vergisi tevkifatı da yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ayrıca binanın arsa sahibine devrinde de tevkifat yapılmayacaktır.

168 Yap işlet devret Bu özelgelere rağmen; Kiralık arsa üzerine yapılan binanın, arsanın değerini arttırıcı mahiyette olması sebebiyle özel maliyet bedeli hesabı kullanılırdı. Kiracılar özel maliyet bedelini kira sözleşmesinin süresine uygun olarak yılda giderleştirmekteydi. Kira süresi bitiminde ise, emsal bedeli üzerinden bedelsiz devredilirdi. Bu aşamada kiracının, kiralayana bedelsiz devrinde KDV hesaplanıyordu. Kiracının mükellefiyet durumuna göre ise %20 tevkifat yapılıyordu. Kiraya veren de ayni (bina ve tesis) olarak tahsil ettiği kira gelirini, beyan edip vergi ödüyordu.

169 Yap devret işlet modeli ( tarih ve 2013/ sayılı özelge) Kiracı ile arsa sahibi şahıslar arasında akdedilen sözleşmeye istinaden bina inşa edilmesi için yapılan harcamaların özel maliyet bedeli olarak dikkate alınmasının mümkün olmadığı, Söz konusu bina harcamaları için emsal bedel üzerinden kar marjı ilave edilmek suretiyle arsa sahibine fatura edilmesi gerektiğini ve harcamalar ile fatura bedeli arasındaki farkın inşaatı yapan (binayı kullanan şirketçe) kazanç olarak kurumlar vergisi matrahına dahil edilerek % 18 KDV hesaplanması gerektiği, Fatura kaynaklı alacak tutarının peşin ödenen kira olarak kabul edilmek suretiyle sözleşme süresi içinde eşit tutarlar ile kira gideri olarak dikkate alınması gerektiği, Her ay alacaktan mahsup edilerek gider yazılan kira tutarının (arsa sahibi gerçek kişi ise) gelir vergisi tevkifatına konu olacağını, Arsa sahibinin ise bir yıl içinde borcuna mahsup edilen kira bedellerini ilgili yıla ait gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan etmesi gerektiği görüşlerine yer verilmiştir.

170 Ciro Primleri: Ciro primi; bayilere ve sürekli mal alımında bulunanlara belli bir sürede, belirli bir miktarın üzerinde mal alımı şartına bağlı olarak yıl içinde yapılan alımların belli oranında sağlanan nakit, mal ve benzeri şekildeki menfaatlerdir. Alt firmaların ana firmaya ciro primi uygulaması bünyesinde vermiş oldukları hizmet neticesinde ana firmadan sağladıkları menfaatlerin elde eden mükellef açısından faaliyetlerin gerçekleştirilmiş olduğu dönemin geliri olarak değerlendirilmeli ve ticari kazanç olarak vergilendirilmelidir. Ana firmanın alt firmaya sağladığı menfaat açısından, ciro priminin ana firma açısından bir pazarlama gideri olduğu ve yapılan bu gider, GVK nun İndirilecek Giderler başlıklı 40/1.maddesinde sayılan Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler içerisinde değerlendirilmektedir. Ciro primlerinde satışa konu olmuş olan mal ya da hizmet için daha önce uygulanmış olan KDV oranını esas alınacaktır.

171 Ödenmeyen SGK Primleri SGK ya göre fiilen ödenmeyen prim tutarlarının Gelir ve Kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz. Ödenmeyen sigorta primlerini ödemenin yapıldığı yılda mali karın tespitinde indirim olarak dikkate alabilmek için ilgili olduğu dönemde ticari karın tespitinde indirilmiş ve mali kara ilave edilmiş olması gerekir. SGK primi ödendiği yıla ait kurumlar vergisi beyannamesinde Kazanç ve İlaveler sayfasında Zarar Dahi Olsa İndirilecek İstisna ve İndirimler bölümünde Diğer İndirim ve İstisnalar satırına yazılarak açıklama bölümünde vergi matrahından indirilir.

172 Gelecek Dönemlere Ait Giderler: Kira, sigorta primi vb. gibi gelecek aylara yada yıllara ilişkin olarak şimdiden peşin olarak ödenen giderlerin dönemsellik ilkesi gereğince cari yıla ait olan kısmının tespit edilerek geri kalan kısmının giderler arasından çıkarılması (yada aktifleştirilmiş ödemenin cari yıla isabet eden kısmının giderlere atılması) gerekmektedir.

173 Süresinden Sonra Gelen Faturalar: Genellikle dönem sonundan sonra gelen elektrik, su, telefon vb. gibi faturaları dolayısıyla kapatılan döneme isabet eden giderler için tahakkuk yapılması gerekir. Söz konusu tahakkuk hesaplamalarının isabetli olması için sayaçların dönem sonu itibariyle okunması, önceki dönemlere göre tahmin yapılması uygundur. Yapılan tahakkuklar kurumlar vergisi beyannamesi verilme tarihine kadar gerçekleşme durumuna göre gerekirse düzeltilmelidir.

174 Faiz Giderleri: İşletmelerin kullanmış olduğu yabancı kaynaklar dolayısıyla doğan faiz, vade farkı gibi giderlerden kapatılan döneme isabet eden kısımların tahakkuk ettirilerek gider yazılması gerekmektedir. Söz konusu giderlerin karşı işletmeler tarafından sözleşme gereği kapanış tarihi itibariyle hesaplanmaması ve bunlar için faturalama yapılmaması, dönem sonu itibariyle tahakkuk etmiş bu finansman giderlerinin gider yazılmasına engel değildir.

175 Faiz Gelirleri: İşletmelerin vadeli mevduatları dolayısıyla doğan faiz, vade farkı gibi gelirlerden kapatılan döneme isabet eden kısımların tahakkuk ettirilerek gelir yazılması gerekmektedir. Söz konusu karşı işletmeler tarafından sözleşme gereği kapanış tarihi itibariyle hesaplanmaması ve bunlar için gider yapılmaması, dönem sonu itibariyle tahakkuk etmiş bu finansman gelirlerinin gelir yazılmasına engel değildir.

176 İhracatta Dönemsellik: İhraç tarihi malın gümrük hattından çıkış tarihidir. Malın ihraç faturası Aralık ayında, çıkış tarihi ise Ocak ayında ise ihraç tarihi olan Ocak ayı dikkate alınır. İhracat istisnası buna göre uygulanır. Bu husus satış faturalarının ilgili vergi döneminin beyannamelerine dahil edilmesi zorunluluğunun bir istisnasıdır.

177 İhracatta Dönemsellik İhracat Faturası Düzenlendiği Dönemde; / ALICILAR GELECEK AY. AİT GELİRLER / Gümrük Hattını Terk Ettiği Dönemde; / GELECEK AY. AİT GELİRLER YURT DIŞI SATIŞLAR /

178 MAL TESLİM EDİLMEDEN VEYA HİZMET TAMAMLANMADAN ÖNCE FATURA DÜZENLENEBİLİR Mİ? V.U.K. nun 232 nci maddesinde belirtildiği gibi, normal olarak fatura ve fatura yerine geçen diğer belgeler mal teslim edildikten veya hizmet tamamlandıktan sonra düzenlenir. Peki alıcının faturayı erken istemesi yani malın teslimi ya da hizmetin ifası tamamlanmadan talep etmesi olanak dahilinde midir? Bu duruma ilişkin düzenleme ya da açıklama Katma Değer Vergisi Kanunu nun 10. maddesinde saklıdır. 31 Mart

179 MAL TESLİMİNDEN ÖNCE FATURA DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ: KDV nin 10 uncu maddesinin (a) bendine göre vergiyi doğuran olay, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile meydana gelmektedir. Aynı maddenin (b)bendinde ise, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hüküm altına alınmıştır. 31 Mart

180 MAL TESLİMİNDEN ÖNCE FATURA DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ Buna göre; işlemden önce fatura düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olay meydana gelmekte ancak iade hakkını doğuran işlem vukuu bulmamaktadır. Bu nedenle, yüklenip indirim konusu yapılamayan KDV'nin iadesinin, en erken malın fiilen teslim edildiği dönemde gerekirse düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle talep edilmesi gerekmektedir. 31 Mart

181 YIL SONLARINDA KDV İNDİRİMİ İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir. (md.29/3) 31 Mart

182 YIL SONLARINDA KDV İNDİRİMİ KDV de indirim hakkının verginin tahakkukuna bağlanmayıp vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu yıla bağlanması, KDV nin çeşitli sebeplerle geç tahakkuk ettiği, dolayısıyla tevsik edici belgelerin vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu yıldan daha sonra düzenlenmesi halinde KDV indiriminde problem yaratabilmektedir. KDV indiriminde problem yaratabilecek durumlar. 1. Teslim veya ifanın gerçekleşmesine rağmen bedelin hesaplanamadığı durumlar 2. Geç düzenlenen veya geç tebliğ edilen faturalar 3. Yurtdışından gelen faturalarda sorumlu sıfatıyla KDV 4. Vergi incelemesi sonucu KDV tarhiyatları 31 Mart

183 YIL SONLARINDA KDV İNDİRİMİ Hesap dönemi kapandıktan sonra gelen faturalarda yer alan ve indirim konusu yapılamayan KDV tutarlarının gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkündür. Bu tutarların gider olarak dikkate alınması halinde, fatura tarihinin içinde bulunduğu vergilendirme döneminin kazancının tespitinde dikkate alınmalıdır. 31 Mart

184 GOOGLE, FACEBOOK VB.KURUMLARA VERİLEN REKLEM HİZMETLERİNDE KDV UYGULAMASI Web sitesinde yayınlanmak üzere Google, Facebook, Twitter, vb. firmalardan reklam alınması halinde KDV uygulaması şöyle olacaktır: tarihinde GİB tarafından verilen bir özelge şöyledir: Google firmasının reklamlarını şirketinizin web sitesinde yayınlamak suretiyle vermiş olduğunuz reklam hizmetleri, hizmet Türkiye de ifa edildiğinden ve hizmetten Türkiye de yararlanıldığından, genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi bulunmakta olup, Google firması adına düzenleyeceğiniz faturada işlem bedeli üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplamanız gerekmektedir. Diğer taraftan, yurt dışındaki firma söz konusu hizmetten Türkiye de yararlanıldığından verilen hizmetin, hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilerek KDV den istisna tutulması da mümkün bulunmamaktadır. 31 Mart

185 GOOGLE, FACEBOOK VB.KURUMLARDAN ALINAN HİZMETLERDE KDV Bu konunu diğer boyutu da; Google ve Facebook gibi firmalardan internet üzerinden reklam alanı satın alınması durumunda ne olacağıdır? Google gerekse de Facebook tan internet üzerinden, internet reklam alanı satın alınması hizmetten Türkiye de faydalanılması sebebi ile KDV nin konusuna girmektedir. KDV nin konusuna giren bu işlemler nedeniyle vergiyi kim, nasıl beyan edip ödeyecektir? 31 Mart

186 GOOGLE, FACEBOOK VB.KURUMLARDAN ALINAN HİZMETLERDE KDV Katma Değer Vergisi Kanununun 1. maddesine göre işlemler Türkiye de yapıldıkları takdirde vergiye tabi tutulabilecektir. Aynı Kanun un 6/b maddesine göre, Türkiye de yapılan, değerlendirilen veya faydalanılan hizmetler Türkiye de ifa edilmiş sayılacaktır denmektedir 31 Mart

187 GOOGLE, FACEBOOK VB.KURUMLARDAN ALINAN HİZMETLERDE KDV Yurt dışındaki firmalara yaptırılan hizmetlerden bu kapsama girenlerin vergiye tabi olacağı açıktır. Bu gibi hizmet ifalarında, mükellef esas olarak yurt dışındaki firmadır. Fakat firmanın Türkiye de ikametgahı, iş yeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmaması halinde vergi, sözü edilen Kanun un 9. maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenecektir. Diğer taraftan ödenen bu verginin aynı dönemde 1 no.lu KDV beyannamesinde genel hükümlere göre indirim konusu yapılması mümkündür. 31 Mart

188 DÖNEM SONU DÖVİZLİ CARİ HESAPLARIN DEĞERLEMESİNDE KDV 1- Değerleme İşlemi Yapılırken Esas Alınması Gereken Döviz Kuru (VUK Tebliği Sıra No: 130, 283, 380, GVK Tebliği Sıra No: 217) - Değerlemenin Yapılacağı Geçici Vergi Dönemlerinde - Tahsilatın yapıldığı tarihte - Takvim yılı sonunda 2- Faturalı İşlemlerden Kaynaklanan Borç-Alacakların Değerlemesi (VUK Md. 280, 281, 285 KDVK Md.24/c, Kdv uygulama tebliği 1 MSUGT-1, TMS-4, TMS-12) 3- Dövizli Emtia Alımlarından Doğan Kur Farkları ve KDV: (VUK NL. GENEL TEBLİĞ) 31 Mart

189 BEDELİN DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLENEREK İFADE EDİLDİĞİ İŞLEMLERDE ÖDEMEYE BAĞLI OLUŞAN KUR FARKLARININ DURUMU (KDVGUT III-A/5.3.) Kur Farkı Vade Farkı Matrahın Unsuru 31 Mart

190 Örnek : tarihinde ,00 USD + KDV bedelli ticari mal alındığı varsayımı altında söz konusu işleme ilişkin kayıtlar (1USD=2,3 TL.) Ticari Mallar , İnd.KDV 4.968, Satıcılar , Vade 95 gün ve tarihinde faturanın ödeneceği ve ilk geçici vergi döneminde 1 USD = 2,37 TL. olduğu varsayımı altında yapılacak işlemler; ,00 USD x 2,37 = ,20 TL. [ , ,20 = - 991,20 Kur Zararı] Kambiyo Zararları 991, Gider Tahakkukları 991,00 ( Geçici Vergi Dönemi Kur Değerlemesi) Mart

191 Ödeme vadesinde ( ) döviz kuru 1 USD = 2,41 TL. (TCMB Döviz alış kuru ) ,00 USD x 2,41 = ,60 TL. [ , ,60= ,60 Kur Zararı] İç yüzde yöntemiyle KDV de hesaplanarak kur farkı faturası düzenlenmelidir Kambiyo Zararları 328, İnd. KDV 237, Gider Tahakkukları 991, Satıcılar 1.557,60 ( Kur Farkı Faturası) Mart

192 tarihinde döviz kurunun 1 USD = 2,21 TL. olduğu varsayımı altında ; ,00 USD x 2,21 = ,60 TL. [ , ,60= 1.274,40 Kambiyo Karı] Gelir Tahakkukları 1.274, Kambiyo Karları 1.274,40 ( Geçici Vergi Dönemi Kur Değerlemesi) Ödeme vadesinde ( ) döviz kuru 1 USD = 2,18 TL. (TCMB Döviz alış kuru ) ,00 USD x 2,18 = ,80 TL. [ , ,80= 1.699,20 Kur Karı] Faturayı düzenleyen taraf 1.699,20 TL. İç yüzde yöntemiyle KDV de hesaplanarak kur farkı faturası düzenlenmelidir. 31 Mart

193 Satıcılar 1.699, Kambiyo Karları 165, Hesaplanan KDV 259, Gelir Tahakkukları 1.274,40 ( Kur Farkı Faturası) Mart

194 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER 31 Mart

195 TEBLİĞİN KÜNYESİ Yayımlanma Tarihi: Yürürlük Tarihi: Bu tebliğ kendisinden önce yayınlanmış 123 adet KDV Genel Tebliğini yürürlükten kaldırmıştır. Tebliğin oransal dağılımı şu şekildedir; - %60 KDV İstisnaları (Kapsamı, Tevsiki ve Beyanı, İadesi) - %15 KDV Tevkifatı - %25 Yürürlükte Bulunan Diğer Hususlar 31 Mart

196 GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLATI (ÖZET) 2012 (Bin TL) % 2013 (Bin TL) % Gelir Vergisi %21, %21,42 Kurumlar Vergisi %10, %8,55 KDV %32, %33,71 Diğer Vergiler %35, %36,32 Toplam Vergi Gelirleri %100, %100,00 196

197 KDV TEVKİFATI (KDV Kanunu Md. 9/1) KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, Maliye Bakanlığınca uygulama kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. Diğer taraftan, Maliye Bakanlığınca tevkifat kapsamına alınmamış işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması mümkün değildir. Bu sistemde bazı hallerde tevkif edilen verginin tamamı alıcı tarafından (Tam Tevkifat), bazı hallerde tevkif edilen verginin Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen kısmı alıcı tarafından kalan kısmı ise satıcı tarafından beyan edilir. (Kısmi Tevkifat) 197

198 TEVKİFATIN BEYANI İşleme ait fatura veya benzeri belge izleyen ay içinde düzenlense dahi sorumlu sıfatıyla beyan, işlemin vuku bulduğu dönemin beyan süresi içinde yapılacaktır. - İşlem bedelinin ödenmemesi, - işleme ait faturanın süresinde düzenlenmemesi, - alıcıya geç gelmesi veya - hiç gelmemesi, tevkifatın yapılıp yukarıda belirtilen süre içinde sorumlu tarafından beyan edilmesine engel değildir. 31 Mart

199 VERGİNİN SONRADAN, İKMALEN VEYA RE SEN TARH EDİLMESİ HALİNDE İNDİRİLECEĞİ DÖNEM SORUNU Vergi idaresi tarafından KDV tevkifatının sonradan mükellef tarafından pişmanlıkla veya idare tarafından ikmalen veya re sen tarhedilmesi halinde, KDV2 beyannamesi ile beyan edilen verginin hangi dönemde indirim konusu yapılabileceği konusunda KDVGUT de tam bir açıklık bulunmamaktadır. Benzeri bir durumun geçmiş oluşabileceğini düşünen Vergi İdaresi tarihinde yayınlanan 49 no.lu KDV tebliğinde; KDV indiriminin, ikmalen veya re sen tarhedilen vergi aslının vergi dairesine ödenmesi ve ödemenin gerçekleştiği takvim yılı aşılmaması şartıyla kanuni defterlere kaydedildiği dönemde, I numaralı katma değer vergisi beyannamesi ile yapılacaktır. görüşüne yer vermiştir. Bu tebliğ 117 no.lu tebliğ ile yürürlükten kaldırılmış olup KDVUGT de de bu konuda herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir. 199

200 KISMİ TEVKİFATLI FATURADA YER ALAN MAL VEYA HİZMETİN BİR KISMININ AYNI AY İÇERİSİNDE İADE EDİLMESİ SORUNU GENEL KURAL: işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden düzeltme işlemi gerçekleştirilecektir. Diğer bir ifade ile düzeltme işlemi satıcı tarafından beyan edilen kısım üzerinde yapılacaktır. Alıcı tarafından KDV2 beyannamesi ile beyan edilip ödenen kısım düzeltme işlemine konu edilmeyecektir. Yani, alış faturasında tevkifata tabi tutulmuş kısımdan iade işlemi yapılmış olsa dahi faturada yer alan tutarın tamamının KDV2 beyannamesi ile beyan edilmesi zorunludur. Önemli Not: Satıcının KDV Beyannamesinde, alıcının VKN, Adı- Soyadı, satış faturasının tarihi, seri no.su, tevkifat uygulanan işlemin cinsi ve işlemin tutarının yer aldığı unutulmamalıdır. 200

201 MAL İHRACATI GETİRİLEN YENİLİKLER Yurtiçi gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimler mal ihracatı kapsamına alınmıştır. Uluslararası taşımacılık yapan yerli ve yabancı gemilere kumanya, teknik malzeme ve akaryakıt teslimlerinde Gümrük Çıkış Beyannamesi düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Satış faturası ile Gümrük Çıkış Beyannamesi arasında uyumsuzluk bulunması halinde Vergi İdaresi Gümrük Müdürlüğünden bilgi talep edebilecektir. 201

202 İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER GETİRİLEN YENİLİKLER İmalatçı kapsamı genişletilmiştir. Önceden sadece sanayi üretiminde bulunanlar imalatçı olarak kabul edilirken artık zirai ürün üretenler de imalatçı olarak kabul edilmektedir. Evvelce Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri tarafından da yapılan ihraç kayıtlı mal teslimi uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır. Bedelsiz ihraç edilecek malların yurtiçinden ihraç kaydıyla teslim alınabileceği uygulaması kabul edilmiştir. İmalatçı belgesinde yer alan malların tamamının fason olarak imal ettirilmesinin, ihraç kaydıyla teslime mani olmayacağı esası kabul edilmiştir. 202

203 İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER GETİRİLEN YENİLİKLER Tecil edilen verginin terkininde indirilecek KDV Listesi aranılmayacaktır. İhraç kayıtlı teslimlerden kaynaklanan KDV İadelerinin indirim yoluyla telafi edilebileceği kabul edilmiştir. Bu amaçla BDP nın indirimler bölümüne 107 no.lu satır eklenmiştir. İhracatın üç ay içerisinde gerçekleşmemesi halinde, imalatçının ihracatçıya rücu etmesi ve KDV indirimi uygulamasına açıklık getirmiştir. DİİB kapsamında belge sahiplerine mal satacak satıcıların evvelce imalatçı olmaları öngörülürken yeni düzenleme ile KDV mükellefi olmaları yeterli görülmüştür. DİİB kapsamında imalat yapan bir üretici, ürettiği malları yine DİİB ne sahip alıcılara satabilecektir. 203

204 HİZMET İHRACATI GETİRİLEN YENİLİKLER Evvelce DAB gelmeden iade talebinde bulunulamayacağına ilişkin zorunluluk kaldırılmıştır. Ancak dövizin Türkiye ye getirildiğinin belgelendirilmesi zorunluluğu yine devam etmektedir. Hizmete ait DAB ibrazı yerine, dövizin Türkiye ye getirildiğini tevsiki, kambiyo mevzuatına göre geçerli kabul edilen bir belgeye (banka dekontu vb.) bağlanmıştır. Tebliğde hizmet ihracatının direkt olarak tanımı yapılmamakta olup, konuya ilişkin verilen örnekler çoğaltılarak konu daha anlaşılır bir hale getirilmiştir. 204

205 BAVUL TİCARETİ GETİRİLEN YENİLİKLER Türkiye de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Teslimler Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler bölümüne alınmıştır. İstisna, onaylı faturanın satıcıya ulaştığı tarihte beyan edilecektir. İstisnanın tevsikinde (belgelendirilmesinde) DAB ibrazı zorunluluğu kaldırılmıştır. Evvelce 600,00 TL. olan alt limit 2.000,00 TL. na çıkarılmıştır. Eskiden fatura tarihinden başlayarak uygulanan üç aylık süre, takip eden ay başından başlamak üzere üç ay olarak değiştirilmiştir. 205

206 YOLCU BERABERİ EŞYA GETİRİLEN YENİLİKLER Sadece kişisel tüketime yönelik her türlü mal satışı için getirilmiş bir istisna türüdür. ÖTV Kanun unda yazılı mallar bu istisnanın kapsamı dışındadır. Faturada yer alan bilgileri taşımak kaydıyla, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişleri de bu istisnanın tevsikinde kullanılabilir. İşlem bazında 100,00 TL. lik alt limit getirilmiştir. Bu tutara aynı satış belgesinde yer alan birden fazla mal çeşidi dahildir. 206

207 PROJE SİSTEMİ Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Tesliminde, Tadil, Bakım ve Onarımında, İmal ve İnşasına İlişkin Alımlarda İstisna (13/a) Kıymetli Maden ve Petrol Aramalarına ilişkin İstisna (13/c) Limanlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna (13/e) 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası (Geçici 29) 207

208 PROJE SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ Proje Sistemi kapsamında alım yapacak firmalar, bağlı bulundukları vergi dairelerine alım yapılacak mallara ilişkin listeleri ile başvurarak projeleri için barkod numarası alacaklardır. Başvurudan sonra projenin revize edilmesi her zaman için mümkündür. Alıcılar barkod numaraları ile mal satışı yapan firmalara başvurarak istisna kapsamında alım yapabileceklerdir. Satıcılar, alıcının kendi sattığı mallarla ilgili olarak daha önceden alım yapıp yapmadığını, alım yaptıysa istisna kapsamında ne kadar daha satış yapabileceğini sistem üzerinden görüntüleyebilecektir. İstisna kapsamında satış yapan satıcı GİB nın sistemi üzerinden gerekli onayı verecektir. 208

209 BİNEK OTOMOBİLLERDE KDV (KDVK 30/b) Faaliyetleri; kısmen veya tamamen - binek otomobillerin kiralanması, - taksi işletmeciliği yapılması veya - binek otomobillerinin çeşitli şekilde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobillerinin alışlarında ödenen ve faturalarda ayrıca gösterilen KDV indirim konusu yapılabilir. Örnek; taksi işletmecisi, sürücü kursu, otomobil kiralama şirketi. 209

210 BİNEK OTOMOBİLLERDE KDV (KDVK 30/b) Ancak mükelleflerin işletme amacı dışında iktisap ettikleri binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV nin indirimi mümkün değildir. İndirim konusu yapılamayan bu vergi, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilir. Bu uygulama binek otomobili işletmeciliği ile uğraşan mükelleflerin işletme amacı dışında satın aldıkları binek otomobiller için de geçerlidir. Aynı zamanda VUK 270/2 ye yeni binek otomobil alımlarında ödenen ÖTV tutarı da gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilir. 210

211 BİNEK OTOMOBİLLERDE KDV (KDVK 30/b) Araç kiralama şirketi tarafından alınan binek otomobile ilişkin KDV, aracın kiralanıp kiralanmadığına bakılmaksızın indirim konusu yapılabilir. Araç kiralama şirketinin genel müdürüne veya satış elemanına tahsis edilen araç için ödenen KDV indirim konusu yapılamaz. Test sürücü için aktife kayıtlı olan binek otomobile ait alışta ödenen KDV indirim konusu yapılamaz tarife pozisyonunda (eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar) belirtilen taşıtların sonradan değişiklik yapılarak binek otomobiline dönüştürülmesi durumunda, bu taşıtların iktisabında yüklenilen KDV ile binek otomobiline dönüşüm nedeniyle oluşacak ÖTV farkı üzerinden hesaplanacak KDV indirim konusu yapılamayacaktır. 211

212 CARİ HESAP NETLEŞTİRMELERİ CARİ HESABIN TANIMI (TTK Md.89) (1) İki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme cari hesap sözleşmesidir. (2) Bu sözleşme yazılı yapılmadıkça geçerli olmaz. Not: Cari hesap sözleşmesi ile ilgili hükümler TTK nun maddeleri arasında yer almaktadır. 212

213 YASAL DAYANAKLAR 26/12/1992 tarihinde yayınlanan 1 Seri No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği nde; Bilanço hesapları arasında mahsup yapılamaz. açıklaması yer almaktadır. Vergi inceleme elemanları da VUK nun 353/6.maddesine dayanarak cezai işlem uygulamaktadır. VUK 353/6.Madde: Bu kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 4.800,00 TL.(2015 yılı için geçerli tutar) özel usuzsüzlük cezası kesilir. 213

214 KGK 1 - Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri BAĞIMSIZ DENETİM KRİTERİ BKK 2012/4213 (ESKİ) BKK 2014/5973 (ESKİ) BKK 2014/7149 (YENİ) AKTİF TOPLAM 150 MİLYON TL. 75 MİLYON TL. 50 MİLYON TL. NET SATIŞ HASILATI 200 MİLYON TL. 150 MİLYON TL. 100 MİLYON TL. ÇALIŞAN SAYISI 500 VE ÜZERİ 250 VE ÜZERİ 200 VE ÜZERİ 31 Mart

215 KGK Bağımsız Denetim kapsamına girilip girilmediğinin tespiti için ; Finansal tablolar açısından 2013 ve 2014 finansal tabloları Çalışan sayısı bakımında ise 2013 ve 2014 yıllarındaki ortalama çalışan sayısı dikkate alınacaktır. 31 Mart

216 Denetime Tabi Olma Hesap dönemleri Bilanço aktif toplamı 50 milyon TL veya üzeri midir? Yıllık net satış hasılatı 100 milyon TL veya üzeri midir? Çalışan sayısı 200 veya üzeri midir? Kriterlerden en az ikisini sağlıyor mu? Denetime tabi midir? 2013 Evet Hayır Hayır Sağlamıyor Referans yıl 2014 Evet Evet Hayır Sağlıyor Referans yıl 2015 Evet Hayır Evet Sağlıyor Tabi değildir 2016 Hayır Hayır Evet Sağlamıyor Tabidir 2017 Hayır Hayır Evet Sağlamıyor Tabidir 2018 Evet Hayır Evet Sağlıyor Tabi değildir

217 KGK 2 Uygulanacak Muhasebe Standartları Bağımsız denetim sürecinde denetçilerin esas alması gereken iki temel uygulama seti; DENETİM STANDARTLARI MUHASEBE STANDARTLARI 31 Mart

218 KGK Bağımsız denetimin UDS ye (BDS ye) uygun olarak yapılması gereklidir. KGK nın de yayınlanan Kararı ile; Bağımsız denetimde genel olarak Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların (KAYİK) finansal tablolarının hazırlanmasında TMS nin esas alınacağı, TMS uygulama kapsamı dışında kalanlar için ise Kurumca yayımlanacak standart ve düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanabileceği açıklanmıştır. (İhtiyari) 31 Mart

219 KGK TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TMS/TFRS (UMS/UFRS) çerçevesi (uluslararası) Yerel Raporlama (MSUGT-TDHP) çerçevesi (ulusal) 31 Mart

220 Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlar KURUL KARARI Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Karar No: [01/41] Toplantı Tarihi: 29/12/2014

221 Finansal Tablolar tarihinden itibaren düzenlenecek aşağıda belirtilen finansal tablolar dipnotlarıyla birlikte hazırlanır ve bunlara 700 kodlu Bağımsız Denetim Standartları çerçevesinde denetçi görüşü verilir. - Bilanço - Gelir Tablosu - Nakit Akış Tablosu - Özkaynak Değişim Tablosu

222 Amortisman Maddi-maddi olmayan duran varlıklar için amortisman, itfa payı vb.nin ayrılması esas olup; Şirketler TMS'lerdeki faydalı ömür çerçevesinde kıst amortisman ayırabilecekleri gibi, vergi mevzuatında belirlenen süreler çerçevesinde ve öngörülen kıst amortismana tabi kalemleri de dikkate alarak amortisman ayırabilirler. MSUGT kapsamında Maddi Olmayan Duran Varlıklar hesap grubunda yer alan şerefiye kalemi 5 yıl içinde eşit taksitlerle itfa edilir.

223 Değer Düşüklüğü Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde (MSUGT) değer düşüklüğü (karşılıklar dahil) hesaplanması öngörülmeyen varlıklar için değer düşüklüğü hesaplaması ihtiyaridir.

224 Kıdem Tazminatı İlgili bulunduğu hesap dönemi sonu itibarıyla şirketlerin kıdem tazminatı yükümlülükleri tahmin edilir ve bu tahmin nedeniyle cari dönemde ortaya çıkan kıdem tazminatı yükümlülük artışları hesaplanarak giderleştirilir. Kıdem tazminatı yükümlülüğünü ilk defa finansal tablolarına yansıtacak şirketler, bu yükümlülüğün doğduğu hesap döneminden önceki dönemlere ilişkin kıdem tazminatı tutarlarını 10 yılı geçmemek üzere eşit taksitlerle finansal tablolarına yansıtır. Tahmin edilen kıdem tazminatı toplam tutarı ile bu tutarın finansal tablolara yansıtılmayan kısmı dipnotlarda açıklanır. Finansal tablolara yansıtılan bu tutarlar gelir tablosuyla ilişkilendirilmeden geçmiş yıllar kârları/zararları altında gösterilir.

225 Karşılaştırmalı Sunum Finansal tabloların önceki dönemle karşılaştırmalı sunulması esas olup, Karşılaştırmalı sunulacak önceki dönem bilançosu bu düzenlemede yer verilen hükümler çerçevesinde düzeltilir; Diğer tabloların düzeltilmesi ise ihtiyaridir. Karşılaştırmalı tablolar arasındaki farklı politika ve uygulamalar dipnotlarda açıklanır.

226 TMS ve İlgili Diğer Mevzuat Hükümlerinin Uygulanması Bu düzenlemede MSUGT'tan farklı olarak yer verilen hükümlerin ve MSUGT'ta belirleme yapılmayan hususların uygulanmasında (işlem, hesaplama ve tahminlerde) TMS hükümlerinin kullanılması önerilmekle birlikte ilgili diğer mevzuatın kullanılması bu düzenlemeye aykırılık teşkil etmez. Kullanılan mevzuat dipnotlarda açıklanır.

227 GÜNCEL MUHASEBE VE VERGİ

Unvan Değişikliğinde Ne Yapılması Gerekiyor?

Unvan Değişikliğinde Ne Yapılması Gerekiyor? SIK SORULAN SORULAR Unvan Değişikliğinde Ne Yapılması Gerekiyor? Unvan değişikliği halinde mükelleflerimizin e-fatura uygulaması karşısındaki zorunluluk durumunun değişmeyeceği tabiidir. Bu nedenle e-fatura

Detaylı

E-DEFTER SORU VE CEVAPLAR

E-DEFTER SORU VE CEVAPLAR E-DEFTER SORU VE CEVAPLAR 0015617: Personel Masraflarının e-defter' e Geçirilmesi Merhaba, Şirket personeli yurtiçinde harcama yaptıktan sonra ilgili fişleri (yemek, taksi, otel. vs.) ibraz ederek ödeme

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir e-fatura ve e-defter Uygulamaları YMM Ali Karakuş TÜRMOB Eğitmeni 1960 lı yılların başında demiryolu

Detaylı

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar 1. Giriş 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nda yapılan

Detaylı

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO İşletmelere dahil iktisadi kıymetlerin kayda alınması ve değerlenmesine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde özet olarak yer almaktadır. Söz konusu tablo VUK

Detaylı

Bilişim. E-Defter Entegrasyonu

Bilişim. E-Defter Entegrasyonu Bilişim E-Defter Entegrasyonu E-Defter Nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri

Detaylı

TÜRKKEP E-Defter Hizmetleri

TÜRKKEP E-Defter Hizmetleri TÜRKKEP E-Defter Hizmetleri E-Defter nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan

Detaylı

BİLGİ NOTU 16.08.2013/2013-10. Bu bilgi notumuzda uygulama ile ilgili yayımlanan tebliğ ve sirküler açıklamaları özetle aktarılacaktır.

BİLGİ NOTU 16.08.2013/2013-10. Bu bilgi notumuzda uygulama ile ilgili yayımlanan tebliğ ve sirküler açıklamaları özetle aktarılacaktır. BİLGİ NOTU 16.08.2013/2013-10 E - FATURA UYGULAMASI Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişim, bilgilere ulaşmada, bilgilerin saklanması ve kullanılmasında önemli avantajlar sağlamaktadır.

Detaylı

Sayı : 2014 / 197 Konu: Bilgilendirme 26 Ağustos 2014

Sayı : 2014 / 197 Konu: Bilgilendirme 26 Ağustos 2014 Sayı : 2014 / 197 Konu: Bilgilendirme 26 Ağustos 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 107 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

E-BÜLTEN 2015 / 7 E-DEFTER UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

E-BÜLTEN 2015 / 7 E-DEFTER UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 16.01.2015 E-BÜLTEN 2015 / 7 E-DEFTER UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Değerli Müşterilerimiz, malumunuzdur ki, tüm yasal defterlerin elde tutulduğu günler artık mazide kaldı. Günlük kasa defteri,

Detaylı

AKDENİZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

AKDENİZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Tarih: 10.12.2014 Sayı : 2014/188 1.) E-Defter Nedir? 1 sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde ifade edildiği üzere, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanuna

Detaylı

e UYGULAMALAR İnci ŞALCI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMMMO Eğitmeni 05 Kasım BURSA

e UYGULAMALAR İnci ŞALCI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMMMO Eğitmeni 05 Kasım BURSA e UYGULAMALAR İnci ŞALCI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMMMO Eğitmeni 05 Kasım 2016 - BURSA 2 2. e- Fatura : 3 2. e-fatura : 2.1. e-fatura nedir? : E-Fatura, Kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere

Detaylı

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

1 SIRA NUMARALI ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

1 SIRA NUMARALI ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 25.12.2013/219-1 1 SIRA NUMARALI ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 1 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliği nde 24 Aralık 2013 tarihinden geçerli olmak üzere

Detaylı

E-Defter Nedir? Format ve standartları «www.edefter.gov.tr» internet adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir.

E-Defter Nedir? Format ve standartları «www.edefter.gov.tr» internet adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir. E-Defter Nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür. Format

Detaylı

e-arşiv E Arşiv Kullanım Yöntemleri

e-arşiv E Arşiv Kullanım Yöntemleri e-arşiv e-arşiv E Arşiv Nedir e-arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ?

YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN 22* 1-GİRİŞ Şirketler zamanla eskiyen ya da eski işlevini tam olarak yerine getirmeyen

Detaylı

SİRKÜLER-2013/003 BURSA ;

SİRKÜLER-2013/003 BURSA ; SİRKÜLER-2013/003 BURSA ; 08.01.2013 KONU: Şüpheli Alacaklar Değersiz Alacaklar ve Vazgeçilen Alacaklar SAYIN MÜKELLEFİMİZ, Ticari hayatın gereklerinden biri de yapmış olduğumuz ticari işlemlerde karşılıksız

Detaylı

E- FATURA VE E-DEFTER

E- FATURA VE E-DEFTER SORU VE CEVAPLARLA E- FATURA VE E-DEFTER İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) 444 0 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi nden alınabilir. Tel : (212) 455

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın e-defter Nedir? Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda; Oluşturulması Onaylanması Muhafaza edilmesi İbraz

Detaylı

E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ÖZET : Gelir İdaresi Başkanlığının E-Fatura İnternet sitesinde, E-fatura uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda yayımlanan bilgilendirme

Detaylı

KONU : E-DEFTER, E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN 421 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

KONU : E-DEFTER, E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN 421 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR KONU : E-DEFTER, E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN 421 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR 14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI

ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI E-DEFTER Şekil hükümlerinden bağımsız VUK ve/veya TTK uyumlu Tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan Elektronik kayıtlar bütünü KİMLER E-DEFTER

Detaylı

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI, MUHAFAZASI VE İBRAZ EDİLMESİNE (KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE) DAİR USUL VE ESASLAR (431 Sıra No.lu Vergi

Detaylı

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam Sayfa 1 / 5 421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam 1. Giriş 1.1. Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, 07.04.2014 Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın e-defter Nedir? Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda; Oluşturulması Onaylanması Muhafaza edilmesi İbraz

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun(t.c.yasalar, 1961) Mükerrer 242 nci maddesi

Detaylı

Elektronik Ortamda Defter Tutulması

Elektronik Ortamda Defter Tutulması Elektronik Ortamda Defter Tutulması Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu nun verdiği yetki çerçevesinde Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca hazırlanan elektronik ortamda defter tutulmasına

Detaylı

Sayı:82 09.12.2014. Söz konusu Tebliğ kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerden;

Sayı:82 09.12.2014. Söz konusu Tebliğ kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerden; Sayı:82 09.12.2014 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: Elektronik Defter Uygulamasına Geçiş 1- Giriş: 421 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıdaki mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 41931384-105[Mük.257-2014-11]-73 24/11/2015 Konu : Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken

Detaylı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı e-fatura yagenelbakış EFKS-e-FaturaFaturaFarklılıklar e-faturanedir? e-faturakapsamınagirenler e-defter Nedir? Gelir İdaresi Başkanlığı @ @ Elektronik kayıtlar bütünü biçiminde oluşturulur. Kağıt faturada

Detaylı

Tarih : 10.12.2014. Sayı : 43 : E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. E-DEFTER NEDİR?

Tarih : 10.12.2014. Sayı : 43 : E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. E-DEFTER NEDİR? Tarih : 10.12.2014 Sayı : 43 Konu : E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. E-DEFTER NEDİR? Şekil hükümlerinden bağımsız, Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) veya Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ile uyumlu, tutulması

Detaylı

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. Tebliğ olunur. 6.1. Bu Tebliğ, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. 6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. 5.6. Bu Tebliğ ile elektronik

Detaylı

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16)

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) Konu: Taşınmazların 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu na istinaden yapılacak sat ve geri kiralama (sale and lease back) işlemlerinde

Detaylı

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları*

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Hüseyin DİNÇER *BU MAKALE VERGİ DÜNYASI DERGİSİ KASIM 2013 SAYI 387 DE YAYIMLANMIŞTIR. 1.GİRİŞ Son yıllarda işletmelerin

Detaylı

S. İlker ÖZOKCU Başkan. e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir

S. İlker ÖZOKCU Başkan. e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir e-defter ve e-fatura Uygulamaları S. İlker ÖZOKCU Başkan e-defter ve e-fatura Uygulamaları

Detaylı

E-DEFTER YAPıLACAKLAR

E-DEFTER YAPıLACAKLAR E-DEFTER YAPıLACAKLAR A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR YMM Kim tutacak E-Fatura geçen mükelleflerin tamamı en geç 31.12.2014 tarihine kadar başvuruda bulunup, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren e-deftere geçeceklerdir.

Detaylı

01.03.2013 Sirküler, 2013/09. Sayın Meslektaşımız; Konu : Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması Hk.

01.03.2013 Sirküler, 2013/09. Sayın Meslektaşımız; Konu : Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması Hk. 01.03.2013 Sirküler, 2013/09 Sayın Meslektaşımız; Konu : Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması Hk. 14.12.2012 Tarih ve 28497 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 421 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU

E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU e-fatura nın Yararları; Zamandan tasarruf Baskı, postalama ve arşivleme giderlerine son Platform bağımsız, güvenli ve tutarlı veri iletişimi sağlanır. İnsan hatalarının önüne

Detaylı

SİRKÜLER 2015/39. Söz konusu özelgeye göre özetle e-fatura olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında alınan fatura;

SİRKÜLER 2015/39. Söz konusu özelgeye göre özetle e-fatura olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında alınan fatura; SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2015/39 Tarihi : 14.12.2015 Konusu Mevzuat : E-Fatura Yerine Kâğıt Ortamında Düzenlenen Ve Alınan Faturalara Dikkat! Gelen ve Giden Faturaların E-Fatura Olup Olmadığının 7 Günlük Süre

Detaylı

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir.

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir. E-Fatura Nedir? E-fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır.

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI, MADENİ YAĞ LİSANSI SAHİPLERİ İLE KOLALI GAZOZ,

MALİYE BAKANLIĞI, MADENİ YAĞ LİSANSI SAHİPLERİ İLE KOLALI GAZOZ, MALİYE BAKANLIĞI, MADENİ YAĞ LİSANSI SAHİPLERİ İLE KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇECEK VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNİ İMAL, İNŞA VE İTHAL EDEN MÜKELLEF GRUPLARINA ELEKTRONİK DEFTER TUTMA VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASINA

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve. E-Devleti İzleme Komitesi İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Bilgi Teknolojileri ve. E-Devleti İzleme Komitesi İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS Bilgi Teknolojileri ve E-Devleti İzleme Komitesi GÖREVİ Başkan Başkan Yrd. Sekreter ADI SOYADI MESUT DÜZGÜN HÜRÜ BOZKURT ÖZDEMİR GİZEM OVALI KORUDAĞ TURAN AYDIN HALİL YAVUZ KAMİL ERKAN TAŞHAN AYŞEGÜL

Detaylı

E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter. maktas978@gmail.com

E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter. maktas978@gmail.com Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali AKTAŞ (YMM) E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter Yrd.Doç.Dr.Ymm.Mehmet Ali AKTAŞ Vergi Usul Kanununa (VUK Md. 229) göre Fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı

Detaylı

LOGO DA E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI. Serdar TEKİN Ürün Uzmanı

LOGO DA E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI. Serdar TEKİN Ürün Uzmanı LOGO DA E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI Serdar TEKİN Ürün Uzmanı E-Defter Nedir? E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/41 Ref: 4/41

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/41 Ref: 4/41 SİRKÜLER İstanbul, 22.02.2012 Sayı: 2012/41 Ref: 4/41 Konu: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI NCA YAYIMLANAN BİR ÖZELGEDE TAŞINMAZ SATIŞINDAN ELDE EDİLEN KAZANCA K.V.K MADDE 5/1-(e) BENDİNDE BELİRTİLEN KAZANÇ İSTİSNASI

Detaylı

Elektronik defterin yasal dayanağı, Vergi Usul Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerinde yer almaktadır.

Elektronik defterin yasal dayanağı, Vergi Usul Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerinde yer almaktadır. Sayı: 2017 124 İstanbul, 2017 Konu: E FATURA Hk. Sayın; Mükellefimiz, Elektronik defterin yasal dayanağı, Vergi Usul Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerinde yer almaktadır. Vergi Usul

Detaylı

KONTROL BAĞIMSIZ DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

KONTROL BAĞIMSIZ DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. KONTROL BAĞIMSIZ DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. SİRKÜLER 14/11 15.12.2014 KONU: Yasal Defterler ve Tasdik İşlemleri Hk. Yılsonuna yaklaştığımız bugünlerde 2015 yılı için kullanılacak yasal defterlerle

Detaylı

SİRKÜLER 2014/10. : 01.04.2014 Tarihinden İtibaren Elektronik Fatura Düzenleme Zorunluluğu Başladı

SİRKÜLER 2014/10. : 01.04.2014 Tarihinden İtibaren Elektronik Fatura Düzenleme Zorunluluğu Başladı SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2014/10 Tarihi : 02.04.2014 Konusu : 01.04.2014 Tarihinden İtibaren Elektronik Fatura Düzenleme Zorunluluğu Başladı Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından E-Fatura Gönderiminde Ortaya

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Dönem Sonu Envanter İşlemleri Dönem Sonu Değerleme İşlemleri Finansal Tabloları Oluşturma Süreci 4 Dönem Sonu

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu hk 421 nolu VUK Tebliğ yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu hk 421 nolu VUK Tebliğ yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet Đşhanı K:5 35210 Alsancak - Đzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 18.12.2012 SAYI :2012-083

Detaylı

T.T.K. ve V.U.K. a Göre Tutulması Gereken Defterler Ve Onay Zamanları Aşağıdaki Gibidir.

T.T.K. ve V.U.K. a Göre Tutulması Gereken Defterler Ve Onay Zamanları Aşağıdaki Gibidir. 10.12.2014 Sirküler 2014/11 T.T.K. ve V.U.K. a Göre Tutulacak Defterler ve Açılış-Kapanış Onay Zamanları Türk Ticaret Kanunu'nun 64-67 ile Vergi Usul Kanunu nun 182-225 maddeleri uyarınca kâğıt ortamında,

Detaylı

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI Tabim e-defter çözümü ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerini, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlayıp GİB'e

Detaylı

ELEKTRONİK DEFTER TEBLİĞİ NİN GETİRDİĞİ YENİ DÜZENLEMELER

ELEKTRONİK DEFTER TEBLİĞİ NİN GETİRDİĞİ YENİ DÜZENLEMELER ELEKTRONİK DEFTER TEBLİĞİ NİN GETİRDİĞİ YENİ DÜZENLEMELER Rızkullah ÇETİN * 1-GİRİŞ 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un(t.c. Yasalar 2011) 14 üncü maddesi ile değiştirilen,

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 20.09.2016 Sirküler No : 2016/24 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN VERGİ AFFI KAPSAMINDA KAYITLARA

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2013-050 Tarih : 31.12.2013 Konu : Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi 29.12.2013 tarih ve28866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 431 sıra numaralı Vergi Usul

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 02.04.2014 Sayı: 2014/016 Konu: E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından www.efatura.gov.tr internet sitesinde E-Fatura Uygulamasında Dikkat

Detaylı

1- E-fatura ve e-defter uygulamasından ihtiyari olarak yararlanabilecekler

1- E-fatura ve e-defter uygulamasından ihtiyari olarak yararlanabilecekler Sirkü : 2014/15 KAYSERİ Konu : Elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerin elektronik deftere geçiş süreci ve e-fatura/defter/arşiv uygulamaları 25.11.2014 05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 23.06.2015/123-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 23.06.2015/123-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 23.06.2015/123-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454) YAYIMLANDI ÖZET : 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter tutma ve elektronik fatura

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014

HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014 Sayfa 1 / 5 HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014 I. KAMU MALİYESİNDE VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER 1) 2013 Yılı Ocak-Kasım Döneminde 1,2 Milyar TL Olan Bütçe Açığı, 2014 Yılı Ocak-Kasım Döneminde 11,3

Detaylı

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ GİRİŞ Son yıllarda banka kredisi ile binek otomobil alımındaki artış sözkonusu satın alımlara ait kredi faizi, ÖTV, KDV ve masrafların ne şekilde kayıtlandırılacağı

Detaylı

SON DÜZENLEMELERE GÖRE E- FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELERE GÖRE E- FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI k SON DÜZENLEMELERE GÖRE E- FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 1 Sunum Planı E-Fatura E-Fatura Nedir? E-Fatura Uygulaması V.U.K.Tebliği ve Değişiklikler E-Fatura Uygulamasından Yararlanmak için Ne Yapılmalı?

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00 Soru 1: Aşağıdaki kavram ve konuları, ilgili oldukları vergi kanunları hükümlerini

Detaylı

Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler. İsmail ÖĞÜN Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı

Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler. İsmail ÖĞÜN Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı 2 Türk Vergi Sistemi Modern Vergiciliğe Geçiş Beyan Esası Kural Olarak Verilen Beyannamelerin Mükellef

Detaylı

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri:

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: I: GENEL OLARAK: Elektronik Fatura Uygulaması (e-fatura Uygulaması) ilk olarak

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015 ÖZET: GİB'in İnternet Sitesinde Ba-Bs Bildirim Formları ve Kesin Mizan Bildirimlerine İlişkin Soru ve Cevaplar Yayınlanmıştır. BA-BS BİLDİRİM FORMLARI VE KESİN

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/158 Ref: 4/158

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/158 Ref: 4/158 SİRKÜLER İstanbul, 03.07.2012 Sayı: 2012/158 Ref: 4/158 Konu: ELEKTRONİK FATURA HAKKINDA DÜZENLEMELER İÇEREN 397 NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 416 NUMARALI VERGİ USUL KANUNU

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. 1 Tarih : 31.12.2013 Sayı : İST.YMM.2013/2617 Sirküler No : İST.YMM.2013/86 431 NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Vergi Usul Kanunu 431 Seri Nolu Genel

Detaylı

E-Defter Hukuki Mevzuat?

E-Defter Hukuki Mevzuat? E-DEFTER 1 E-Defter Hukuki Mevzuat? 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e- fatura

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 112 İST, 30.12.2013. E-fatura ve e-arşiv hakkında genel tebliğ yayımlandı E-FATURA VE E-ARŞİV HAKKINDA GENEL TEBLİĞ

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 112 İST, 30.12.2013. E-fatura ve e-arşiv hakkında genel tebliğ yayımlandı E-FATURA VE E-ARŞİV HAKKINDA GENEL TEBLİĞ SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 112 İST, 30.12.2013 ÖZET: E-fatura ve e-arşiv hakkında genel tebliğ yayımlandı E-FATURA VE E-ARŞİV HAKKINDA GENEL TEBLİĞ Gelir İdaresi Başkanlığı nın internet sitesinde 433 Sıra

Detaylı

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar SİRKÜLER TARİH : 24.04.201.2017 SAYI : 2017-04-02 02 KONU : Serbest t Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, e-defter uygulaması

Detaylı

No: 2015/67 Tarih: 03.12.2016. Konu: 2016 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk.

No: 2015/67 Tarih: 03.12.2016. Konu: 2016 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/67

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

DUYURU: 04.01.2015/1

DUYURU: 04.01.2015/1 DUYURU: 04.01.2015/1 Bilindiği üzere, 29.12.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 431 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile, bazı mükelleflere, Tebliğ ekinde yer alan konular itibariyle

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **)

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **) Maliye Bakanlığından: Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 1 175 inci maddesi ile Maliye Bakanlığı; muhasebe standartları, tek düzen hesap

Detaylı

FABRİKA BİNASI SATIŞINDAN DOĞAN VE YENİLEME FONU HESABINDA BEKLETİLEN KAR, İŞYERİ (BÜRO) AMAÇLI BİNA ALIMINDA KULLANILABİLİR Mİ?

FABRİKA BİNASI SATIŞINDAN DOĞAN VE YENİLEME FONU HESABINDA BEKLETİLEN KAR, İŞYERİ (BÜRO) AMAÇLI BİNA ALIMINDA KULLANILABİLİR Mİ? FABRİKA BİNASI SATIŞINDAN DOĞAN VE YENİLEME FONU HESABINDA BEKLETİLEN KAR, İŞYERİ (BÜRO) AMAÇLI BİNA ALIMINDA KULLANILABİLİR Mİ? Bilindiği üzere, Yenileme Fonu Müessesesi Vergi Usul Kanununun (VUK) 328

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

birlesikuzmanlar-it.com Dynamics AX E-fatura Çözümü

birlesikuzmanlar-it.com Dynamics AX E-fatura Çözümü birlesikuzmanlar-it.com Dynamics AX E-fatura Çözümü Ajanda E-fatura nedir? Mali Mühür nedir? GİB hizmetleri nelerdir? Birlesik Uzmanlar Çözümleri E-fatura Entegrasyonu E-fatura Dönüştürücü Neden daha iyiyiz?

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/39 Sirküler Tarihi : 19.06.2013 Konu : Elektronik Fatura ve Defter Bilindiği gibi Elektronik Fatura ve Defter uygulamasına ilişkin daha önce 2013/18 ve 2013/19 nolu sirkülerimiz ile

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER TUTMA VE FATURA DÜZENLEME İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ

ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER TUTMA VE FATURA DÜZENLEME İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER TUTMA VE FATURA DÜZENLEME İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ 1. KONU: Elektronik ortamda defter tutulması ve fatura düzenlenmesi ile ilgili hususlar bilişim sistemindeki gelişmelere

Detaylı

Tarih : 03 / 03 / 2015 Konu : Yevmiye Kaydı ve e-defter Oluşturulurken Dikkat Edilecek Hususlar

Tarih : 03 / 03 / 2015 Konu : Yevmiye Kaydı ve e-defter Oluşturulurken Dikkat Edilecek Hususlar Bilgi Tarih : 03 / 03 / 2015 Konu : Yevmiye Kaydı ve e-defter Oluşturulurken Dikkat Edilecek Hususlar Bu dokümanda Gelir İdaresi Başkanlığı nın 26.02.2015 tarihinde yapmış olduğu duyuruya istinaden Likom

Detaylı

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI 6736 sayılı Kanunun 6/1 Maddesinin ile bazı mükelleflere; işletmelerinde mevcut olduğu hâlde

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler:

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler: ŞİRKETİN AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULÜN SAT-GERİ KİRALAMA YÖNTEMİ İLE FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE DEVRİNDEN SAĞLANAN FİNANSMANIN GRUP ŞİRKETİNE AYNEN KULLANDIRILMASININ VERGİSEL BOYUTU 1. KONU: Bilindiği

Detaylı

LOGO e-defter Uygulaması

LOGO e-defter Uygulaması LOGO e-defter Uygulaması 2013 İÇERİK e-defter nedir? 3 Hangi defterler e-defter Olabilir? 4 Genel Uygulama 5 Vergi Kanunu Genel Tebliği 6 Uygulamadan Kimler Yararlanabilir? 7 Uygulamadan Yararlanmak için

Detaylı