BULANIK KARAR VERME YAKLAŞIMLARI KULLANILARAK MATRİS (L-MATRİS) METODU BAZLI RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BULANIK KARAR VERME YAKLAŞIMLARI KULLANILARAK MATRİS (L-MATRİS) METODU BAZLI RİSK DEĞERLENDİRMESİ"

Transkript

1 BULANIK KARAR VERME YAKLAŞIMLARI KULLANILARAK MATRİS (L-MATRİS) METODU BAZLI RİSK DEĞERLENDİRMESİ Muhammet Gül*, Ali Fuat Güneri*, Ali Ersel Selvi* *Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

2 Akış Giriş Risk & Risk Değerlendirme Metotları Risk Değerlendirmede Bulanık Mantık Yaklaşımları Bulanık AHP Bulanık TOPSIS Uygulama Sonuç & Öneriler Kaynakça 2 Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Kullanılarak Matris (L-Matris) Metodu Bazlı Risk

3 GİRİŞ Matris (L-Tipi Matris) metodu İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) risk değerlendirmesinde yaygın olarak kullanılan sistematik bir yaklaşımdır. Tipik bir Matris metodu yaklaşımında, bir riskin gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkaracağı şiddet derecesi gibi iki faktör değerlendirilerek bir risk ölçüm değeri elde edilir. Kesin bir risk skoru hesaplamada yetersizlikleri ortadan kaldırmak ve karar vermedeki tutarsızlıkları azaltmak için bu çalışmada Matris metodunda yer alan iki faktörün değerlendirilmesinde uzmanların dilsel değişkenler kullanmasına olanak sağlayan bulanık bir yaklaşım önerilmiştir. Alüminyum levha üretimi yapan bir işletmede tehlikelere ait ihtimal ve şiddet parametreleri Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) kullanılarak ağırlıklandırılmış, daha sonra bulanık TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemi kullanılarak 23 farklı tehlike grubunun öncelik sırası belirlenmiştir. 3 Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Kullanılarak Matris (L-Matris) Metodu Bazlı Risk

4 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Risk değerlendirmesi, tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan prosestir (TS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri). Risk değerlendirmesinde süreç şu şekilde işlemektedir (HSE, İngiltere). 1) Tehlikelerin belirlenmesi 2) Kimlerin nasıl zarar göreceğine karar verilmesi 3) Risklerin analizi 4) Kontrol önlemlerine karar verilmesi ve uygulanması 5) Risk değerlendirmesinin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi 4 Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Kullanılarak Matris (L-Matris) Metodu Bazlı Risk

5 RİSK DEĞERLENDİRME METOTLARI İş sağlığı ve güvenliği odaklı risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır (Saat, 2009; Tixier vd.,2002; Pinto vd.,2011). Bunlardan bazıları; L ve X Tipi Matris Metodu, Fine-Kinney Metodu, Enerji Analizi, Tehlike ve İşletilebilirlik Metodu (HAZOP), Hata Ağacı Analizi, Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA), Olay Ağacı Analizi, Sebep- Sonuç Diyagramları, Sapma Analizi, Başlangıç Tehlike Analizi, Kontrol Listeleri, Eğer-Öyleyse Analizleri vb. 5 Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Kullanılarak Matris (L-Matris) Metodu Bazlı Risk

6 MATRİS (L-TİPİ MATRİS) YÖNTEMİ Matris metodu (L-Tipi Matris) özellikle sebep-sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesinde kullanılır. İşletmelerde özellikle aciliyet gerektiren ve bir an önce önlem alınması gerekli olan rislerin tespitinin yapılabilmesi için kullanılmaktadır (Ceylan & Başhelvacı, 2011). Bu metot ile öncelikle bir olayın gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi durumunda sonucunun derecelendirilmesi ve ölçümü yapılır. Risk Skoru = İhtimal x Şiddet 6 Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Kullanılarak Matris (L-Matris) Metodu Bazlı Risk

7 MATRİS (L-TİPİ MATRİS) YÖNTEMİ İhtimal (İhtimal Değeri) Ortaya Çıkma Olasılığı İçin Derecelendirme Basamakları Çok küçük (1) Hemen hemen hiç Küçük (2) Çok az ( yılda bir kez ), sadece anormal durumlarda, Orta (3) Az ( yılda birkaç kez ) Yüksek (4) Sıklıkla ( ayda bir ) Çok yüksek (5) Çok sıklıkla ( haftada bir, her gün ), normal çalışma şartlarında Şiddet (Şiddet Değeri) Çok hafif (1) Hafif (2) Orta (3) Ciddi (4) Çok ciddi (5) Derecelendirme İş saati kaybı yok, hemen giderilebilen, ilk yardım gerektiren İş günü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi Hafif yaralanma, yatarak tedavi/yaralanma Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek hastalığı Ölüm, sürekli iş göremezlik 7 Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Kullanılarak Matris (L-Matris) Metodu Bazlı Risk

8 MATRİS (L-TİPİ MATRİS) YÖNTEMİ Risk skoru değerlendirme matrisi RİSK SKORU ŞİDDET İHTİMAL 1 (çok hafif) 2 (hafif) 3 (orta derece) 4 (ciddi) 5 (çok ciddi) 1 ( Çok Küçük ) 2 ( Küçük ) 3 (Orta Derece) 4 ( Yüksek ) 5 ( Çok Yüksek ) Anlamsız 1 Düşük 2 Düşük 3 Düşük 4 Düşük 5 Düşük 2 Düşük 4 Düşük 6 Orta 8 Orta 10 Düşük 3 Düşük 6 Orta 9 Orta 12 Yüksek 15 Düşük 4 Orta 8 Orta 12 Yüksek 16 Yüksek 20 Düşük 5 Orta 10 Yüksek 15 Yüksek 20 Tolere Edilemez 25 8 Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Kullanılarak Matris (L-Matris) Metodu Bazlı Risk

9 MATRİS (L-TİPİ MATRİS) YÖNTEMİ Sonucun Kabul Edilebilirlik Değerleri Tolere edilemez Katlanılamaz Riskler (25) Önemli Riskler (15,16,20) Orta Düzeydeki Riskler (8,9,10,12) Katlanılabilir Riskler (2,3,4,5,6) Önemsiz Riskler (1) Belirlenen risk kabul edilebilir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Alınan önlemlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir. Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir. Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir. Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir. 9 Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Kullanılarak Matris (L-Matris) Metodu Bazlı Risk

10 RİSK DEĞERLENDİRMEDE BULANIK MANTIK YAKLAŞIMLARI-Bulanık AHP Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yaygın olarak kullanılan çok kriterli karar verme yöntemlerindendir. Klasik AHP yöntemi, belirsizlik ve kararsızlık durumlarını ele almada yetersiz olmasından dolayı bulanık-ahp yöntemi önerilmiştir. Sözel ifadelerin sayısallaştırılması ve farklı düşüncelerin ortak bir paydada birleştirilmesinin zorluğu bulanık-ahp yöntemi ile giderilebilir (Gul vd. 2012). Farklı yazarlar tarafından önerilmiş birçok bulanık AHP yöntemi vardır. Bu çalışmada ihtimal ve şiddet parametrelerine ait ağırlıklarının (ikili karşılaştırma yapılarak) belirlenmesi için Buckley (1985) in bulanık AHP yöntemi kullanılmıştır. 10 Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Kullanılarak Matris (L-Matris) Metodu Bazlı Risk

11 RİSK DEĞERLENDİRMEDE BULANIK MANTIK YAKLAŞIMLARI-Bulanık AHP 1. Adım: Hiyerarşik yapıdaki tüm kriterler arasındaki ikili karşılaştırma matrisleri oluşturulur. İki kriterin her biri için hangisinin daha önemli olduğu sorularak ikili karşılaştırma matrislerine karşılık gelen dilsel ifadeler atanır. 1 a12 a1n 1 a12 a1n / 21 1 a a n a a2n M a a 1 1/ a a 1 n1 n2 n1 n2 2. Adım: Bulanık geometrik ortalamayı tanımlamak için aşağıdaki gibi geometrik ortalama tekniği kullanılır. 1/ r i a i1 a i2 a in n 3. Adım: Aşağıdaki formül kullanılarak her bir kriterin bulanık ağırlığı hesaplanır. 1 wi r i r1 r2 r n 4. Adım: Aşağıdaki denklem ile her bir kriterin en iyi bulanık olmayan performans değerini (the best non-fuzzy performance BNP) bulmak için CoA (centre of area) metodu kullanılır. w i [( uw i lw i ) ( mw i lw i )]/3 lw i 11 Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Kullanılarak Matris (L-Matris) Metodu Bazlı Risk

12 RİSK DEĞERLENDİRMEDE BULANIK MANTIK YAKLAŞIMLARI-Bulanık TOPSIS TOPSIS yöntemi ilk olarak Hwang ve Yoon (1981) tarafından çok kriterli karar verme (ÇKKV) problemlerini çözmek için geliştirilmiş olan yöntemlerden biridir. TOPSIS yöntemi genel olarak, seçilen alternatifin, pozitif ideal çözüme en yakın, negatif ideal çözüme en uzak olma esasına dayanmaktadır. Fakat kararların belirsizlik altında verildiği ve amaç ve kısıtların belirgin olmayıp bulanık sayılarla ifade edildiği ortamlar için bulanık TOPSIS yöntemi geliştirilmiştir(tzeng ve Huang, 2011). 12 Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Kullanılarak Matris (L-Matris) Metodu Bazlı Risk

13 RİSK DEĞERLENDİRMEDE BULANIK MANTIK YAKLAŞIMLARI-Bulanık TOPSIS 1. Adım: Alternatif ve kriterler dizisi belirlenir. 2. Adım: Normalize edilmiş dereceler belirlenir. 3. Adım: Ağırlıklı normalize edilmiş dereceler belirlenir. 4. Adım: Bulanık pozitif ideal çözüm (BPİÇ) ve negatif ideal çözüm (BNİÇ) değerleri belirlenir. 5. Adım: Bulanık pozitif ideal çözüm (BPİÇ) ve negatif ideal çözüm (BNİÇ) değerlerinden uzaklıklar hesaplanır. Uzaklık değerleri hesaplanırken Öklid uzaklık ölçüsü kullanılır. 6. Adım: CoA (centre of area) metodu gibi defazifikasyon (bulanıklıktan ayırma) metotlarından biri kullanılarak defazifikasyon uzaklık değerleri elde 13 edilir. Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Kullanılarak Matris (L-Matris) Metodu Bazlı Risk

14 ÖNERİLEN METOT İSG uzmanlarınca tehlikeler ve riskler ortaya konulur. Buckley in Bulanık AHP yaklaşımı ile Matris (L-tipi) yönteminde kullanılan ihtimal ve şiddet faktörleri ağırlıklandırılır. İSG uzmanlarının dilsel değerlendirmeleri yardımı ile Bulanık TOPSIS metodu uygulanarak işletmedeki tehlikelerin öncelik sırası belirlenir. 14 Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Kullanılarak Matris (L-Matris) Metodu Bazlı Risk

15 UYGULAMA Bulanık ÇKKV yöntemleri kullanılarak yapılan risk değerlendirme çalışması alüminyum levha üretimi yapan bir işletmede uygulanmıştır. Risk değerlendirmesi çalışmasında temel amaç, işyerinde çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık riskini saptamak, insan sağlığını etkilemeyen seviyeye düşürücü önlemleri belirlemektir. Bu riskler iş kazaları olabileceği gibi her türlü meslek hastalığı ve diğer sağlık riskleri olabilir. Risk değerlendirmesi sonucunda, işyerindeki risklerin neler olduğuna karar verilmiş, kaza olma olasılığı ile olası kazaların boyutu/büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olunmuş ve olası risklerin önceliği saptanmıştır. 15 Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Kullanılarak Matris (L-Matris) Metodu Bazlı Risk

16 UYGULAMA İSG uzmanlarının ikili karşılaştırma değerlendirmeleri ve iki risk faktörünün (ihtimal & şiddet) ağırlıkları Uzman İhtimal Şiddet Ağırlık İhtimal E,E,E FW,VW,VW 0,361 Şiddet - E,E,E 0,639 Ağırlıklar için bulanık değerlendirme skorları Bulanık ağırlık değerleri l m u ihtimal 0,274 0,355 0,485 şiddet 0,478 0,645 0, Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Kullanılarak Matris (L-Matris) Metodu Bazlı Risk

17 UYGULAMA 23 farklı risk grubuna göre ihtimal ve şiddet faktörleri için İSG uzmanlarının bulanık dilsel değişkenlerle değerlendirmesi 23 FARKLI RİSK GRUBU ihtimal şiddet 1 Yüksekten düşme MP,MP,P MG,F,MG 2 Aynı seviyede düşme P,P,MP MP,F,F 3 Malzeme düşmesi MP,P,MP MG,G,G 4 Bir şeye çarpma F,MP,MG P,MP,MP 5 Bir şeyin çarpması P,MP,P F,F,MG 6 Kayma P,MP,MP MG,G,G 7 Sürüklenme P,MP,MP G,G,MG 8 Zorlanma MP,P,P MG,MG,MG 9 Elektrik çarpması P,MP,MP VG,VG,G 10 Parlayıcı tahribatı MP,MP,P MG,MG,G 11 Patlayıcı tahribatı VP,P,VP G,VG,VG 12 Kimyasallara maruz kalma F,MP,MG F,MG,MG 13 Fırlayan madde P,MP,P MG,MG,F 14 Uçuşan madde MG,MG,G F,F,MP 15 Bir şeyin batması P,P,MP F,MP,F 16 Yangın P,P,MP F,MG,MG 17 Suda boğulma VP,P,P VG,VG,G 18 Gazdan boğulma P,P,MP VG,VG,G 19 Kaynak ışığına maruz kalma P,P,P F,MG,MG 20 Zehirlenme MP,MP,F MP,F,MG 21 Göze çapak kaçma MP,MP,F F,F,MG 22 Sıcak yüzeylere temas (ateş, kaynar su) P,P,MP F,F,MG 23 Panik ve düzenin bozulması VP,P,P G,VG,G Alternatifler için bulanık değerlendirme skorları 17 Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Kullanılarak Matris (L-Matris) Metodu Bazlı Risk

18 UYGULAMA 23 farklı risk grubuna göre ihtimal ve şiddet faktörleri için İSG uzmanlarının verdiği bulanık dilsel puanların bulanık skorlara dönüştürülmesi Uzman 1 ihtimal (0.361) Tehlike şiddet (0.639) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Uzman 2 ihtimal (0.361) Tehlike şiddet (0.639) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Uzman 3 ihtimal (0.361) Tehlike şiddet (0.639) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Kullanılarak Matris (L-Matris) Metodu Bazlı Risk

19 UYGULAMA 1. Adım 2. Adım 3. Adım Tehlike ihtimal (0.361) şiddet (0.639) T1 0,667 2,333 4,333 4,333 6,333 8,333 T2 0,333 1,667 3,667 2,333 4,333 6,333 T3 0,667 2,333 4,333 6,333 8,333 9,667 T ,667 2,333 4,333 T5 0,333 1,667 3,667 3,667 5,667 7,667 T6 0,667 2,333 4,333 6,333 8,333 9,667 T7 0,667 2,333 4,333 6,333 8,333 9,667 T8 0,333 1,667 3, T9 0,667 2,333 4, T10 0,667 2,333 4,333 5,667 7,667 9,333 T11 0 0,333 1,667 8,333 9, T ,333 6,333 8,333 T13 0,333 1,667 3,667 4,333 6,333 8,333 T14 5,667 7,667 9,333 2,333 4,333 6,333 T15 0,333 1,667 3,667 2,333 4,333 6,333 T16 0,333 1,667 3,667 4,333 6,333 8,333 T17 0 0,667 2,333 8,333 9, T18 0,333 1,667 3,667 8,333 9, T ,333 6,333 8,333 T20 1,667 3,667 5, T21 1,667 3,667 5,667 3,667 5,667 7,667 T22 0,333 1,667 3,667 3,667 5,667 7,667 T23 0 0,667 2,333 7,667 9, Tehlike ihtimal (0.361) şiddet (0.639) 0,274 0,355 0,485 0,478 0,645 0,846 T1 0,071 0,25 0,464 0,433 0,633 0,833 T2 0,036 0,179 0,393 0,233 0,433 0,633 T3 0,071 0,25 0,464 0,633 0,833 0,967 T4 0,321 0,536 0,75 0,067 0,233 0,433 T5 0,036 0,179 0,393 0,367 0,567 0,767 T6 0,071 0,25 0,464 0,633 0,833 0,967 T7 0,071 0,25 0,464 0,633 0,833 0,967 T8 0,036 0,179 0,393 0,5 0,7 0,9 T9 0,071 0,25 0,464 0,7 0,9 1 T10 0,071 0,25 0,464 0,567 0,767 0,933 T11 0 0,036 0,179 0,833 0,967 1 T12 0,321 0,536 0,75 0,433 0,633 0,833 T13 0,036 0,179 0,393 0,433 0,633 0,833 T14 0,607 0, ,233 0,433 0,633 T15 0,036 0,179 0,393 0,233 0,433 0,633 T16 0,036 0,179 0,393 0,433 0,633 0,833 T17 0 0,071 0,25 0,833 0,967 1 T18 0,036 0,179 0,393 0,833 0,967 1 T19 0 0,107 0,321 0,433 0,633 0,833 T20 0,179 0,393 0,607 0,3 0,5 0,7 T21 0,179 0,393 0,607 0,367 0,567 0,767 T22 0,036 0,179 0,393 0,367 0,567 0,767 T23 0 0,071 0,25 0,767 0,933 1 Tehlike ihtimal (0.361) şiddet (0.639) 0,274 0,355 0,485 0,478 0,645 0,846 T1 0,02 0,089 0,225 0,207 0,409 0,705 T2 0,01 0,063 0,191 0,111 0,28 0,536 T3 0,02 0,089 0,225 0,302 0,538 0,818 T4 0,088 0,19 0,364 0,032 0,151 0,367 T5 0,01 0,063 0,191 0,175 0,366 0,648 T6 0,02 0,089 0,225 0,302 0,538 0,818 T7 0,02 0,089 0,225 0,302 0,538 0,818 T8 0,01 0,063 0,191 0,239 0,452 0,761 T9 0,02 0,089 0,225 0,334 0,581 0,846 T10 0,02 0,089 0,225 0,271 0,495 0,789 T11 0 0,013 0,087 0,398 0,624 0,846 T12 0,088 0,19 0,364 0,207 0,409 0,705 T13 0,01 0,063 0,191 0,207 0,409 0,705 T14 0,166 0,292 0,485 0,111 0,28 0,536 T15 0,01 0,063 0,191 0,111 0,28 0,536 T16 0,01 0,063 0,191 0,207 0,409 0,705 T17 0 0,025 0,121 0,398 0,624 0,846 T18 0,01 0,063 0,191 0,398 0,624 0,846 T19 0 0,038 0,156 0,207 0,409 0,705 T20 0,049 0,139 0,294 0,143 0,323 0,592 T21 0,049 0,139 0,294 0,175 0,366 0,648 T22 0,01 0,063 0,191 0,175 0,366 0,648 T23 0 0,025 0,121 0,366 0,602 0, Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Kullanılarak Matris (L-Matris) Metodu Bazlı Risk

20 UYGULAMA Bulanık TOPSIS yakınlık katsayısı Tehlike CC i T1 0,296 T2 0,224 T3 0,345 T4 0,225 T5 0,265 T6 0,345 T7 0,345 T8 0,304 T9 0,36 T10 0,33 T11 0,335 T12 0,344 T13 0,285 T14 0,33 T15 0,224 T16 0,285 T17 0,344 T18 0,364 T19 0,274 T20 0,279 T21 0,299 T22 0,265 T23 0,337 Risklerin öncelik sıralaması T18 T9 T3 T6 T7 T17 T12 T23 T11 T10 T14 T8 T21 T1 T13 T16 T20 T19 T5 T22 T4 T2 T15 20 Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Kullanılarak Matris (L-Matris) Metodu Bazlı Risk

21 SONUÇ & ÖNERİLER Çalışma sonucunda en öncelikli üç riskin gazdan boğulma, elektrik çarpması ve malzeme düşmesi olduğu görülmüştür. Bu risklerin sırasıyla; rulo alüminyumların soğuk haddeleme tesisinde haddelenmesi esnasında hadde yağı buharından, teknik bakım ve onarım sırasında elektrik panoları ve jeneratör odasındaki çalışmalar esnasında ve mamul stok holünde raflara yüksek istifleme yapılmasından kaynaklandıkları tespit edilmiştir. Bulanık AHP-Bulanık TOPSIS metotlarının kullanılması ile risk değerlendirmede alternatif bir yaklaşım önerilmiştir. Bu yaklaşımla, kesin sayılarla hesaplama yapılmadan İSG uzmanlarının bulanık dilsel ifadelerle değerlendirme yapmaları sağlanmış ve karar vermedeki tutarsızlılar azaltılmıştır. İleriye dönük çalışmalar için farklı ÇKKV metotları kombine edilerek farklı alternatif risk değerlendirme yaklaşımları ortaya konulabilir ve mevcut yöntemlerle mukayese edilebilir. Ayrıca iki risk faktörünün ağırlık değerleri değiştirilerek (Duyarlılık Analizi), risk önceliklerinin değişimi değerlendirilebilir. 21 Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Kullanılarak Matris (L-Matris) Metodu Bazlı Risk

22 KAYNAKÇA TS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 3 6, (2008). İnternet: Health and Safety Executive of UK. (2009). Saat, M.B., (2009) Implementation of integrated occupational health and safety risk assessment methods, checklist and matrix methods, to a construction site, M.Sc Thesis, Ankara: Gazi University Institute of Science and Technology (In Turkish). Tixier, J., Dusserre, G., Salvi, O. and Gaston, D., (2002) "Review of 62 risk analysis methodologies of industrial plants", Journal of Loss Prevention in the process industries, Vol. 15 No. 4, pp Pinto, A., Nunes, I.L. and Ribeiro, R.A., (2011) "Occupational risk assessment in construction industry Overview and reflection", Safety Science, Vol. 49 No. 5, pp Ceylan, H. and Bashelvacı, V.S., (2011) "Risk analysis with risk assessment matrix method: An application", International Journal of Engineering Research and Development, Vol. 3, pp Buckley, J.J., (1985), Fuzzy Hierarchical Analysis, Fuzzy Sets And Systems, 17, Gul, M., Celik, E., Guneri, A.F. and Gumus, A.T., (2012) Simulation with integrated multi criteria decision making: An application of scenario selection for a hospital emergency department, İstanbul Commerce University Journal of Science, 11(22):1-18. Hwang, C.L. and Yoon, K., (1981), Multiple Attribute Decision Making-Methods and Applications: A State of the Art Survey, Springer, New York. Tzeng, G-H. and Huang, J-J., (2011), Multiple Attribute Decision Making-Methods and Applications, CRC Press Taylor and Francis Group, USA. 22 Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Kullanılarak Matris (L-Matris) Metodu Bazlı Risk

23 Teşekkür ederim E-Posta:

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU GİRİŞ Bu Tehlike ve Risk Değerlendirme Raporu 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi

Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi Volume 5 Number 1 2014 pp 87-106 ISSN: 1309-2448 wwwberjournalcom Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi Ayşe Yıldız a Doğan Yıldız b Özet: Bir kurumsal kaynak planlama (Enterprice

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Esin OLCAYTU KAPIKAYA/KARAİSALI KUM OCAĞINDA İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

PET ŞİŞE TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YAKLAŞIMI * FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS APPROACH TO PET BOTTLE SUPPLIER SELECTION

PET ŞİŞE TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YAKLAŞIMI * FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS APPROACH TO PET BOTTLE SUPPLIER SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.202, C.7, S.3, s.35-37. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.202, Vol.7,

Detaylı

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE RİSK ANALİZLERİ NASIL YAPILIR? Vasfi Seber Elektrik Mühendisi Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan bir olaydır veya

Detaylı

Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği

Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-60xx Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği Using AHP-TOPSIS and AHP-VIKOR

Detaylı

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 Selçuk PERÇİN Doç. Dr., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü, selcukpercin@yahoo.com A. Cansu GÖK Arş. Gör., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü cansu_gok@hotmail.com

Detaylı

BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ

BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ Ümran ŞENGÜL * Miraç EREN ** Seyedhadi ESLAMIAN SHIRAZ *** ÖZ Sosyal, çevresel, yapısal, politik v.b. soyut faktörlerin olduğu ve kısıtlı bütçenin

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 329-360 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324469 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET Bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemleri adı altında geçen yöntemlerin

Detaylı

AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI

AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 25 Sayý: -2 Sayfa: (2-5) Makale AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI Adnan AKTEPE, Süleyman ERSÖZ Kırıkkale Üniversitesi, Endüstri

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2011 CİLT 5 SAYI 1 (97-110) BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ Ali Beykent Üniversitesi Büyükçekmece, İstanbul aligorener@beykent.edu.tr

Detaylı

METAL SEKTÖRÜNDE RİSK ANALİZİ UYGULAMASI

METAL SEKTÖRÜNDE RİSK ANALİZİ UYGULAMASI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı METAL SEKTÖRÜNDE RİSK ANALİZİ UYGULAMASI İş Müfettişi Ydımcılığı Etüdü Mustafa ÖZGÜR İş Müfettişi Ydımcısı Sicil No: 9358 İzmir-2013

Detaylı

ARAMA KURTARMA OPERASYONLARINDA RİSK ANALİZİ VE TÜRKİYE İÇİN ARAMA KURTARMA MODEL ARAŞTIRMASI

ARAMA KURTARMA OPERASYONLARINDA RİSK ANALİZİ VE TÜRKİYE İÇİN ARAMA KURTARMA MODEL ARAŞTIRMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ARAMA KURTARMA OPERASYONLARINDA RİSK ANALİZİ VE TÜRKİYE İÇİN ARAMA KURTARMA MODEL ARAŞTIRMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Abdurrahman KARA, Denizcilik Uzman

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.4, s.225-239. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

Cemal KOZACI, Kim.B.S.,İSG M.S. MIFPO

Cemal KOZACI, Kim.B.S.,İSG M.S. MIFPO RİSK YÖNETİMİ Cemal KOZACI, Kim.B.S.,İSG M.S. MIFPO YENİ İSG YAKLAŞIMI AB, İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifi 89/391/EEC ile Sorumluluğu büyük ölçüde işverene vererek; RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞANLARIN

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Karar Ağacı Kullanımı. Şenay Lezki. Anadolu Üniversitesi ÖZET

Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Karar Ağacı Kullanımı. Şenay Lezki. Anadolu Üniversitesi ÖZET Lezki Şenay Lezki Anadolu Üniversitesi ÖZET Bu çalışmada, karar ağacı tekniğinin çok kriterli karar verme problemlerinde uygulanabilirliği araştırılmıştır Karar ağacı tekniğinin geleneksel olarak kullanıldığı

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kapsamında Çalışmakta Olduğunuz Sektörün (İşveren, Çalışan Ve Devlet Açısından) Değerlendirilmesi Bitirme

Detaylı

SIRA BAĞIMLI TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ERKENLİK VE GEÇLİK KATSAYILARININ BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

SIRA BAĞIMLI TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ERKENLİK VE GEÇLİK KATSAYILARININ BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 25 Sayý: 3-4 Sayfa: (2-32) Makale SIRA BAĞIMLI TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ERKENLİK VE GEÇLİK KATSAYILARININ BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER SEÇİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER SEÇİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ Özlem ÖZKILIÇ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı Kimya Yük. Mühendisi Bakanlık

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 8, 74-85, 00 Research Article / Araştırma Makalesi A FUZZY-ANALYTIC NETWORK PROCESS BASED APPROACH FOR ENTERPRISE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROJE SORUMLULARI - İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HANDE KUTLU ALTUNBAY ELİF ÖZTÜRK FULYA NASUHOĞLU ŞAHİN SERVET KIVANÇ AYTAÇ

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Süreciyle Akıllı Telefon Seçimi

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Süreciyle Akıllı Telefon Seçimi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:3, s. 27-36 Year:2014, Vol:6, No:3, s. 27-36 Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ : Mermer

MADEN SEKTÖRÜ : Mermer KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri MADEN SEKTÖRÜ : Mermer Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

Detaylı

15 ŞUBAT 2013- ADANA. Yasin PEKEROĞLU İş Güvenliği Uzmanı

15 ŞUBAT 2013- ADANA. Yasin PEKEROĞLU İş Güvenliği Uzmanı MEVZUAT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İş Sağlığı ve Güvenliği 15 ŞUBAT 2013- ADANA İş Güvenliği Uzmanı Adım adım iş kazası 2 3 4 5 6 Ve HAYATA VEDA 7 KAZA GELİYORUM DER 8 9 10 İŞ KAZALARI İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ

Detaylı

ANKARA DA BULUNAN 4 YILDIZLI OTELLERİN, VZA-AHS SIRALI HİBRİT YÖNTEMİYLE ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ

ANKARA DA BULUNAN 4 YILDIZLI OTELLERİN, VZA-AHS SIRALI HİBRİT YÖNTEMİYLE ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12/3 (2010). 69-90 ANKARA DA BULUNAN 4 YILDIZLI OTELLERİN, VZA-AHS SIRALI HİBRİT YÖNTEMİYLE ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ Babak DANESHVAR ROUYENDEGH

Detaylı