AKTÜERYA BİLİMLERİ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL. 1. Yarıyıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKTÜERYA BİLİMLERİ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL. 1. Yarıyıl"

Transkript

1 AKTÜERYA BİLİMLERİ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl STAT 101 Genel İstatistik I (3 2 4) İstatistik bilimi. Verilerin görsel sunumu. Frekans tablosu oluşturma. Gövde yaprak grafiği. Merkezi eğilim ölçüleri: aritmetik ortalama, ağırlıklı ortalama, medyan, mod. Yayılım ölçüleri: değişim aralığı, kartiller, ortalama mutlak sapma, varyans ve standart sapma. Chebyshev teoremi. Olasılık kuralları: Koşullu olasılık, Bayes teoremi. MATH 111 Analiz I (3 2 4) Tek Değişkenli Fonksiyonlar. Limit ve Süreklilik. Türev ve Türevlenebilirlik. Zincir Kuralı. Kesin Türevler. Türev Uygulamaları. Maksimum and Minimum Tanımları. Ortalama Değer Teoremi. İntegrallenebilme. Belirli İntegraller. Ara Değer Teoremi. Temel Teorem CENG 131 Bilgisayar Bilimine Giriş (3 2 4) Bilgisayarla problem çözümü. Algoritma kavramı ve algoritma gösterimi.problem analizi ve algoritma tasarımı. Temel algoritmaların geliştirilmesi ve yapısal bir programlama dilinde uygulanması. Başlıca konular:tümleşik programlama ortamları (Editleme, hesaplama, hata temizleme), veri tipleri, işlemciler, giriş/çıkış, yapısal programlama, program kontrolü, altprogramlar, parametre geçişleri. Diziler ve dizi işlemleri. ECON 101 Ekonomiye Giriş I (3 0 3) Ekonominin yapısı, kapsamı ve yöntemleri, arz talep kuramları, ekonomik sistemler ve devletin rolü, devlet müdahalesinin olduğu ve olmadığı piyasalarda üretim teorisi; tüketici davranışları ve fiyatlama uygulamaları. SOFL 101 Akademik İngilizce 1 (3 0 3) Çeşitli konularda yazma stratejilerine giriş, analiz, tezat ve karşılaştırmalı kompozisyonlar. Bunun yanı sıra ders, öğrencilerin gramer ve kelime becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. TURK 011 Türk Dili I (2 0 2) Türk dilinin Dünya dilleri arasındaki yeri, genel özellikleri, yayılma sahası, fonetik özellikleri, Türkçenin doğru ve seviyeli kullanılmasının yolları, yazarken ve konuşurken dikkat edilecek temel ilkeler, yazitürlerinden örneklerle kültür artırıcı, aydın olmaya yöneltici denemeler, imla, noktalama ve telaffuz düzeltmeleri. Cümle ve fikir sağlamlığı yönünde çalışmalar, dilekçe ve yazışmalar. 2. Yarıyıl STAT 102 Genel İstatistik II (3 2 4) Örnekleme dağılımları. Tahminleme: ortalama, varyans ve oranlar için nokta ve aralık tahminleri. Hipotez testleri: I. tip hata ve II. tip hata, ortalama için testler.p değeri. Ki kare testi. Doğrusal regresyon ve korelasyon. İndeks sayıları. 1

2 MATH 112 Analiz II (3 2 4) Belirsiz İntegraller. Belirli İntegral Uygulamaları. Eğri Uzunlukları. Döndürmede Alan ve Hacim Çoklu Integral. İntegral Teknikleri, L'Hospital Kuralı. Uygun Olmayan (Improper) İntegraller. Seriler; Limit; Monoton Seriler. Pozitif Terimli Seriler. Sıradan Terimli Seriler. Mutlak ve Koşullu Yakınsama. Kuvvet Serileri. Taylor ve Maclaurin Serileri. Çok Terimli Fonksiyonlar. Langrange Çarpanlı Formül. Çift ve Üç Katlı İntegraller. CENG 132 Bilgisayar Programlama (3 2 4) Tekrarlı ve öztekrarlı programlama teknikleri.fonksiyonlar ve parametre geçişleri. Göstericiler ve dinamik bellek tahsisi. Çokboyutlu diziler. Kayıt yapıları. Dosya sistemleri ve dosya işleme. Program tanımlama, döküman hazırlama ve program testi. Nesne yönelimli programlamaya giriş. ECON 102 Ekonomiye Giriş II (3 0 3) Ekonomik sistemlerde makro yaklaşımlar; milli gelir ve unsurları; kamu maliyesinin temelleri; ekonomik büyüme ve kalkınma; enflasyon ve işsizlik; uluslararası ticaret, bütçe açıkları, uluslararası finans ve bankacılık. SOFL 102 Akademik İngizlice II (3 0 3) Çeşitli konularda yazma stratejilerine giriş, analiz, tezat ve karşılaştırmalı kompozisyonlar. Bunun yanı sıra ders, öğrencilerin gramer ve kelime becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. TURK 012 Türkçe II (2 0 2) Türk Dilinin morfolojik ve sentaks özellikleri. Cümlede anlama ve fikre doğru yükselirken düşünce ve üslubu kuvvetlendiren yazılı- sözlü çalışmalar. Bir aydın olarak sosyal ve ekonomik hayatta ana dili başarıyla kullanmanın önemi. Yazarken ve konuşurken temel kurallar tartışma ve dinleme üslubu, bakış tarzı, eleştri, toplu yerlerde konuşma çalışmaları. Roman, hikaye ve fikir esaslarının incelenme, değerlendirilme tarzları, yazışmalar, cevaplar. İKİNCİ YIL 3. Yarıyıl STAT 251 Olasılık Kuramı (2 2 3) Olasılığa klasik sonlu uzay yaklaşımı, koşullu olasılık. Bayes teoremi. Bağımsız olaylar. Bazı olasılık modelleri. Ölçülebilir fonksiyonlar ve rassal değişkenler. Dağılımlar. Kesikli ve sürekli dağılımlar. Rassal değişkenlerin dönüşümleri. Koşullu dağılımlar. Matematiksel ümit: ortalama, varyans, moment üreten fonksiyonlar, karakteristik fonksiyonlar. Koşullu beklenen değer. Sınırlayıcı dağılımlar. MATH 213 Doğrusal Cebir (2 2 3) Lineer Denklem Sistemleri ve Matrislerr. Matrisler ve Matris Cebiri. Determinantlar. Determinant Özellikleri. Ters Matrisler. Determinant Uygulamalrı. Cramer Kuralı. Vektör Uzayları. Baz ve Boyut. Koordinatlar, Baz Değişimi. Matrisin Rankı. Projeksiyonlar. Özdeğerler ve Özdeğer Vektörleri. Doğrusal Dönüşümler. İç Çarpım Uzayları. 2

3 ACTS 201 Temel Sigortacılık ve Risk (3 0 3) Sigortacılık ve Riskin Temel Kavramları; Sigorta Mekanizması; Risk Yönetimi; Sigorta Sözleşmesinin Analizi; Temel Prensipler; Mal ve Sorumluluk Sigortaları; Hayat ve Sağlık Sigortaları; Sigorta Endüstrisi; Fiyatlandırma ve Yasal Düzenlemeler BUSN 110 İşletmeye Giriş (3 0 3) İşletmelerde temel kavramlar, ilkeler ve faaliyetler; işletmelerin yapısı ve türleri; işletmeler içinde ve arasında temel işlemler; iş geliştirme üzerinde tartışmalar. LAWS 270 Hukuka Giriş (3 0 3) Hukukta temel kavram ve ilkeler; hukukun dalları ve kaynakları; hak ve ödevler, özgürlükler; işlemlerde sorumluluk ve yükümlülükler; işletme ve yasal çevresi. HIST 011 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2) Osmanlı Devletinden yeni Türkiye Cumhuriyetinin oluşumu ve nedenleri, yeni Cumhuriyete ilişkin yapılan devrimler Türk İnkılabına yol açan nedenler ve Kurtuluş savaşının önemli aşamalarının incelenmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dayanağı ve Anayasada yer alan temel ilkelerin bilimsel yorumu. 4. Yarıyıl STAT 252 Matematiksel İstatistik (2 2 3) Parametre tahmini. Yeterli istatistikler. Minimum varyanslı yansız tahmin. Yeterlilik ve stokastik bağımsızlık. Etkin istatistikler. En çok olabilirlik tahminleyicisi. Momentler yöntemi. Birden fazla parametrenin tahminlenmesi. Parametrelerin fonksiyonlarının tahminlenmesi. Aralık tahmini. Hipotez testleri. MATH 210 Diferansiyel Denklemler (2 2 3) Birinci ve İkinci dereceden diferansiyel denklemler, İleri Dereceden Diferansiyel Denklemler. İkinci Dereceden Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri. Laplace Dönüşümü. Birinci Dereceden Doğrusal Denklem Sistemleri. Nümerik Metodlar. Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler ve Sabitlik. Kısmi Diferansiyel Denklemler ve Fourier Serileri: Sınır Değer Problemleri ve Sturm-Liouville Teorisi. ACTS 202 Yatırım ve Kredi Matematiği (3 0 3) Faizin Ölçümü; Faiz Problemlerinin Çözümü; Annüite Çeşitleri; Peşin Değer; Birikimli Değer; Genel Annüiteler; Getiri Oranları; Amortisman Çizelgeleri ve Borç Ödeme Fonları; Bonolar ve Diğer Teminatlar; Uygulamalar. BUSN 120 Muhasebe (3 0 3) Muhasebede temel kavramlar ve yaklaşımlar; temel hesap ilkeleri; kayıt ve defter tutma teknikleri; finansal tabloların analizi. Bilanço analizi; mali tabloların analizi; öz sermaye, varlıklar ve borçların mali tablo üzerinde analizi; tek düzen muhasebe sistemi uygulamaları. LAWS 264 Sigorta Hukuku (3 0 3) Ticaret hukukunun temel kavram ve ilkeleri, ticari işletmelerin isim ve ünvanlarında uygulanan yasal prosedürler, ticari sicil, haksız rekabet, ortaklık hukuku, ticari envanter, cari hesaplar, kıymetli evrak hukuku, ticari senetler, sigorta hukuku, deniz ticareti hukuku. 3

4 HIST 012 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2) Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu izleyen siyasal, hukuksal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda gerçekleştirilen inkılaplar, çok partili hayata geçiş denemeleri, yeni ekonomi politikasının saptanması, Atatürk dönemi dış politikası, Ermeni sorunu, ve dönemlerindeki iç ve dış gelişmeler. ÜÇÜNCÜ YIL 5. Yarıyıl ACTS 301 Hayat Sigortaları Matematiği (3 0 3) Yaşam Tabloları; Annüiteler; Net Prim Hesapları; Rezerv, Rezerv Düzeyi ve Modern Rezerv Sistemleri; Brüt Prim Hesapları. ACTS 303 Hayat ve Diğer Kontenjanslar I (3 0 3) Mortalite Tabloları; Rantlar, birikimler, net primler, değişen rantlar ve sigortalar; poliçe değerleri, prospektif ve retrospektif ihtiyatlar, özel poliçeler STAT 341 Matematiksel Programlama I (2 2 3) Doğrusal programlama yöntemleriyle problem çözme, kombinasyonal geometri, grafik yöntemler, simplex yöntemi, duyarlılık analizi, ikillik, ulaştırma ve atama problemleri ve üretim sektöründe ortaya çıkan sorunlara ilişkin doğrusal programlama uygulamaları, servis sistemleri. 6. Yarıyıl ACTS 302 Hayat Dışı Sigortalar Matematiği (3 0 3) Hayat Dışı Sigortalar için Prim Hesaplamada Kullanılan İstatistiksel Dağılımlar; Hasar Sıklığı, Hasar Miktarı ve Risk Priminin Hesaplanması; Deneyim Fiyatlandırması ve İtibar Teorisi. ACTS 304 Hayat ve Diğer Kontenjanslar II (3 0 3) Birleşik yaşam fonksiyonları, son sağkalan durumu, olasılıklı fonksiyonlar, çok azalmalı tablolar, çok azalmalı tabloların düzenlenmesi; hastalık tazminatları, evliliğe dayalı tazminatlar. STAT 342 Matematiksel Programlama II (2 2 3) PERT-CPM yi içeren network analizi, dinamik programlama, tam sayı programlama, envanter kontrol ve yönetimi, olası modellere karşı belirleyici modeller 4

5 DÖRDÜNCÜ YIL 7. Yarıyıl ACTS 401 Risk Teorisi (3 0 3) Kayıp dağılımları (Üssel, Gama, Pareto, Weibull, Lognormal). Fayda teorisi ve sigorta (Jensen eşitsizliği, riskten kaçınma katsayısı, durma ve kayıp reasüransının optimumu). Ferdi risk modeli (karışık dağılımlar ve riskler, konvolüsyonlar, optimal reasürans). Kollektif risk modelleri (Panjer in özyinelemesi). Yıkım teori (temel tanımlar, düzeltme katsayısı ve Lundberg eşitsizliği, sonlu zamanlarda Yıkım olasılığı). Prim hesaplamaları (beklenen değer, standart sapma, varyans, sıfır fayda ve üssel prim ve bu primlerin özellikleri). Bonus Malus sistemleri. Kredibilite teorisi. ACTS 403 Karar ve Oyun Teorisi (3 0 3) Belirsizlik altında karar verme, karar kriterleri. Fayda teorisi. Karar ağaçları. Bayes kuralı. Öncül ve artçıl olasılıklar ve kararlar. Bilginin değeri. Oyun teorisi. İki kişilik sıfır toplamlı oyunlar. Eyer noktası. Rassal stratejiler. Egemenlik ve grafik çözüüm. Sıfır toplamlı oyunlar için grafik çözüm. ACTS 405 Finansal Analiz (3 0 3) Firmalar ve firmaların yer aldığı finansal çevrelerle ilgili finansal konular. Modern finans teorisi. Ekonomik projeleri güçlendirecek finansal sermayenin ne zaman nerede ve nasıl arttırılacağı. Firmanın performansını ölçmek ve arttırmak için firmanın mali dururmunu yorumlamak ve bundan faydalanmak. Yatırım Analizi. 8. Yarıyıl ACTS 402 Sayısal Finans (3 0 3) Günümüz finansal analistinin endüstri de kullandığı temel bilgisayar teknikleri. Regresyon, zaman serisi analizi, karar verme yöntemleri ve simülasyon gibi yöntemleri tanımak. Elde edilen sonuçların varlık fiyatlandırma, riskten korunma, portföy analizi, yatırım stratejileri ve diğer finansal problemlerin öngörüsünde kullanılması. ACTS 404 Stokastik Finans (3 0 3) Stokastik süreçler, temel kavramlar, Poisson süreci, beyan sayıları süresini belirleme; yenileme süreçleri, karma Poisson süreçleri, toplam beyan tutarı, yıkım teorisi. ACTS 406 Emeklilik Fonları ve Sosyal Güvenlik (3 0 3) Dünya çapındaki emeklilik şemalarına, devlet şemaları, profesyonel şemalar, AB ülkeleri, Amerika ve Türkiye deki emeklilik şemaları, faydaları, primleri ve rezervleri hesaplamak için hayat tablolarının fonksiyonları, bir emeklilik şemasının yönetiminin temel prensipleri ve bir firmanın kendi emeklilik fonlarını yönetmesi. Seçmeli Dersler ECON 355 Para, Banka ve Finansal Pazarlar (3 0 3) Ticari bankaların rolü ve diğer finans kuruluşları; merkez bankasının rolü ve ekonomi üzerindeki etkisi; para ve mali politikanın, ücretler, üretim ve istihdam üzerindeki etkileri; Türk para ve mali politikaları. 5

6 ACTS 350 Aktüeryal Araştırmalarda Kurumsal Finans (3 0 3) Planlamalar, kontrol ve karar verme. Maliyet ve yönetimsel muhasebe. Standart maliyetleme sistemleri, varyans analizi, performans değerlendirme, kısa dönem kararlar ve sermaye harcama kararları. ACTS 351 Hayat Sigortaları (3 0 3) Hayat ve Sağlık Sigortasının Temelleri; Hayat Sigortası Ürünleri; Hayat Sigortası Poliçesi; Ferdi ve Ticari Finansal Planlamada Hayat Sigortalarının Kullanımı; Risk Sınıflandırması ve Seçimi; Özel Emeklilik Planları ve Grup Sigorta; Hayat ve Sağlık Sigorta Şirketlerinin Organizasyon, Yönetim ve Düzenleri. ACTS 370 Regresyon ve Korelasyon (2 2 3) Basit doğrusal regresyon ve korelasyon katsayısı. En küçük kareler yöntemi. Aralık tahmini ve basit doğrusal regresyonda hipotez testi. Yeni gözlemin kestirimi. Modelin yeterliliğinin ölçümü. Determinasyon katsayısı. Çoklu doğrusal regresyon modelleri. Model seçimi. Çoklu bağlantı ve otokoreleasyın. Uygulamalarla varyans ve kovaryans analizleri. ACTS 464 Hasar Modelleri (3 0 3) Kesilmiş, Durdurulmuş ve Gruplandırılmış Verilerin Hasar Dağılımlarının Elde Edilmesi ve Tahmininde İstatistik Kuramının Kullanımı; Grup Fiyatlandırmada Bayesci ve İtibarcı Tahminler. ACTS 366 Hayat Dışı Sigortalar (3 0 3) Sigorta piyasaları, yangın sigortası, motorlu taşıt sigortası, bina ve makine sigortaları, risk değerlendirme, risklerin seçimi, ticari riskler için poliçe türleri. STAT 380 Bilgi Güvenliği Yönetimi (3 0 3) Bilgi güvenliği politikaları, stratejileri, planlaması, modellemesi ve yönetiminin, istatistiksel bakış açısıyla, gerçek iş hayatından örneklerle anlatıldığı bir derstir. İş süreçlerinde bilgi güvenliğinin nasıl uygulanması gerektiği, kurum gereksinimlerinin bilgi güvenliği ve iş sürekliliği gerekleriyle nasıl bütünleşeceği, iş stratejilerinin nasıl doğru biçimde bilgi güvenliği stratejileriyle uyumlu olmasının sağlanacağı, bilgi süreçlerinin iş süreçleriyle güvenlik bakış açısıyla bütünleşmesi ve yönetiminin nasıl yapılacağı bu derste anlatılmaktadır. ISO 27001, ISO ve BS standartları detaylı olarak işlenmektedir. İş sürekliliği ve bilgi güvenliğine ilişkin çeşitli istatistiksel güvenlik risk analizi ölçüm yöntemleri bu derste detaylı incelenmektedir. ACTS 451 Sağkalım Modelleri (3 0 3) Sağkalım analizinde temel kavramlar. Bozulma zamanlarının tanımı. Sansürleme. Bozulma zamanları dağılımı. Yıkım fonksiyonu. Dağılımların karşılaştırılması. Parametrik olmayan yöntemler. Çarpım-sınır tahminleyicisi. Greenwood formülü. Aktüeryal tahminleyici. Bayesci yöntemler. ACTS 360 Aktüeryal Yazılım Paketleri (2 2 3) Microsoft Office, ACTU, ADVANCED, MINITAB, SPSS, SAS, vb. Aktüeryal ve İstatistiksel Yazılım Paketlerinin Tanıtımı ve Uygulamaları. 6

7 ECON 366 Para Teorisi ve Politikaları (3 0 3) Ticari bankaların rolü ve diğer finans kuruluşları; merkez bankasının rolü ve ekonomi üzerindeki etkisi; para ve mali politikanın, ücretler, üretim ve istihdam üzerindeki etkileri; Türk para ve mali politikaları. STAT 473 İstatistiksel Simulasyon (2 2 3) Simülasyonun önemi ve amacı. Dağılımlardan rassal değerler türetme. Rassallık testi. İstatistiksel dağılımların kuyruk değerlerini değerlendirme. Monte Carlo simülasyonu. Kesikli olay simulasyonu yaklaşımı. Varyans azaltma teknikleri. ACTS 450 Demografi (3 0 3) Demografi İstatistiklerinin Toplanması; Hata Kaynakları ve Bunların Düzeltilmesi; Doğum ve Ölümün Ölçülmesi; Nüfus Sayımı Verileri Kullanılarak Yaşam Tablolarının Oluşturulması; Durağan ve Kararlı Nüfus Kuramı; Nüfus Projeksiyonları ve Nüfus Sayımı Verilerinin Kullanılması. ACTS 460 Aktüeryal Çalışmalarda Uluslar arası Finans (3 0 3) Understand the environment and factors associated with foreign exchange rate determination. Demonstrate knowledge of foreign exchange terminology. Demonstrate knowledge of the various forms of financial instruments available for foreign exchange risk management. Understand key economic theories that underlie the foundation of foreign exchange risk management. Demonstrate knowledge of basic strategies and techniques associated with foreign exchange risk management. Use of a spreadsheet program to analyze data. Use of the Internet to acquire necessary information. ACTS 462 Türevler ve Vadeli İşlemler (3 0 3) Türev piyasalarının koşullu haklar ve mekanikler için değerleme modelleri. Stokastik analiz ve ayrık değerleme modelleri hakkında temel bilgiler. Farklı tipte opsiyonlar, takaslar, çeşili varlıklar üzerine yazılmış vadeli satışlar ve vadeli sözleşmeler için çeşitli matematiksel yöntemler. ACTS 453 Finansal Kurumlar ve Pazarlar (3 0 3) Finansal kurumlardaki işlemler, finansal piyasalardaki mekanizmalar ve finansal enstrümanlar. Piyasa etkinliği, Stok takas piyasası organizasyonları, Aracı kurumlar ve Fiyatlandırma mekanizmasına etkileri. STAT 402 Stokastik Süreçler (3 0 3) Koşullu olasılıklar ve beklenen değerler. Kesikli zaman Markov zincirleri. Chapman- Kolmogorov denklemeleri. Sayma süreçleri. Bernoulli süreçleri. Poisson süreçleri. Sürekli zaman Markov zincirleri. Doğum ölüm süreçleri. Markov yenileme süreçleri. STAT 442 Parametrik Olmayan İstatistik (3 0 3) İstatistiksel testler. Tek örneklem testleri. İki ilişkili örneklem durumu. İki bağımsız örneklem durumu. k örneklem durumu. Korelasyon ölçümü ve anlamlılık testi. STAT 452 Uygulamalı Çok Değişkenli Analiz (2 2 3) Çok değişkenli verilerin vektörlerle ifadesi. Kovaryans matrisinin özellikleri. Örneklem verileri matrisi. Örneklem ortalaması vektörü ve örneklem kovaryans matrisinin özellikleri. Çok değişkenli dağılımlar: çok değişkenli normal dağılımlar, bazı diğer çok değişkenli dağılımlar. Parametrik tahminleme. Hipotez testleri. Boyutların azaltılması. 7

8 STAT 461 İstatistiksel Veri İşleme (2 2 3) Veri tipleri ve grafikle ve tablolarla sunumu. Gövde yaprak grafiği. Kutu grafiği. Yığınların karşılaştırılması. Hataların incelenmesi. Medyan ile iki yönlü tabloların analizi. Kategorik veri analizi: log-doğrusal model. ACTS 390 Aktüerya Bilimlerinde Proje Planlama (3 0 3) En kısa yol, en küçük kapsar ağaç ve en büyük akış problemleri gibi temel ağ akış problemleri. Proje yönetim prensipleri. Ağ gösterimi ve terminoloji. Maliyetlere ve sürelere göre ağ planlama. Kaynak kısıtlı ağ planlama. Finansal planlama ve maliyet kontrol. Olasılıksal ağlar ile proje planlamak. STAT 484 Biyoistatistik (3 0 3) Populasyon ve örneklem kavramları. Biyolojik verinin çeşitleri. Değişim indeksleri. Büyüme modellleri ve sağkalabilirliğin değerlendirilmesi.çatışan riskler sağkalım dağılımlarının karşılaştırılması. Klinik araştırmalar için örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Eşleşme ölçümleri. Aykırılıkların oranı ve bazı klinik özellikler. Eşleşmiş örneklemlerden gelen verilerin analizi. Yanlış sınıflandırma hatalarının etkileri. Oranların standardizasyonu. ACTS 380 Aktüerya bilimlerinde Zaman Serisi Öngörümlemesi (2 2 3) Modelleme ve öngörümleme teknikleri. Durağan ve durağan olmayan zaman serileri. Örneklem otokorelasyon, örneklem kısmi otokorelasyon fonksiyonu. Mevsimsel ve mevsimsel olmayan Box-Jenkins modelleri. Genel durağanlık dönüşümleri. SAC ve SPAC kullanarak model tanımlanması. Genel Box-Jenkins modelleri (ARIMA) ve tahminleme. Öngörümleme. LAWS 472 Sosyal Güvenlik Hukuku (3 0 3) Türk hukuk sisteminde sosyal hakların ve sosyal güvenlik hukukunun düzenlenmesine dair teorik ve pratik bilgiler verilecektir. ACTS 491 Aktüerya Bilimlerinde Seminer I (0 4 2) Öğrencilerin aktüerya ile ilgili özel bir konuda öğretim üyesi denetiminde ayrıntılı bir araştırma yapması ACTS 492 Aktüerya Bilimlerinde Seminer II (0 4 2) Öğrencilerin aktüerya ile ilgili özel bir konuda öğretim üyesi denetiminde ayrıntılı bir araştırma yapması. Temel Dersler UFND 010 İnsan Bilimleri (2 0-2) Antropoloji ve kültürel Antropolojinin incelenmesi. İnsan bilimlerinin temel disiplinleri; Sosyoloji, Psikoloji ve Sosyal Psikoloji. Topluma ilişkin temel kavramlar. Kültür nedir? Simgeler, diller, değerler, inançlar, normlar. Politik örgütlenmeler ve entegrasyonlar. Sosyal gruplar, Sosyalleşme, Sosyal eşitsizlikler. Toplum-uygarlaşma-teknoloji arasındaki bağlantılar ve bilgi: Taş Devri nden günümüz Bilgi Çağı na kadar bilginin ve teknolojinin sürekli gelişimi ve evrimi. 8

9 UFND 020 Raporlama ve Sunum Teknikleri (2 0-2) Rapor hazırlamanın temel ilkeleri, bir raporun ana bölümleri, İnternet ve kütüphaneden yararlanma. Raporun planlanması, yazılması, sunulması. Sunum teknikleri, sunum araçlarının kullanımı. UFND 030 Tasarım Kültürü (2 0-2) İçinde bulunduğu çağa göre değişen tasarım sorunları, kültürel değerlerin ve sosyal yapıların / yaşam biçimlerinin tasarım süreci ve ürünü üzerindeki etkileri; her çağda oluşan tasarım kültürü ve bunun iç mimarlık alanında etkileri bu dersin içeriğini oluşturur. Modern dönemde tasarım sorunları; Bauhaus, De Stijl, Konstrüktivizm; aynı dönemde farklı kültürlerde ortaya çıkan ekoller ve bunların benzerlikleri ve farklılıkları; zanaat ve tasarım; bilgi teknolojileri ve iç mekan tasarımına etkileri. İç mekan tasarımında estetik sorunlar; maddi kültür veyansımaları; imajın gücü arasında sıkışan tasarım olgusu. Popüler kültürü anlama; üretim ve tüketim ilişkilerinin tasarım konuları üzerindeki etkisi. UFND 040 Estetik (2 0-2) Estetik Kavramı: Güzel, Doğadaki ve sanattaki güzel. Günlük kullanımda estetik kavramı. Sanattaki Güzel: Sanattaki güzel kavramı, Sanatta çirkinlik kavramı, zaman içerisinde güzellik anlayışının değişimler göstermesi. Estetik Ölçüleri. Estetik ve işlevsellik. UFND 050 Etik (2 0-2) Bu ders, toplumsal sorunlar, toplum ve birey çıkarlarının çatıştığı noktalar üzerine odaklanır.ahlak ve Etik kavramlarının karşılaştırılması. Etik Vizyonu ve Global Etik kavramlarıı. Etik Standartları. Etik kimlere yarar? Kurumsal Yönetişim ve Etik. Doğru-Yanlış ile İyi-Kötü ayırımı. Etik ve Kanunların ilişkisi. Çeşitli durumlar ve koşullarda Etik Karar Alabilme Yöntemleri. UFND 060 Proje Tasarımı (2 0-2) Ürün ya da teknik sistem fikrinin oluşması ve bunu etkileyen faktörler. İstek ve amaçların analizi. Proje önerisi hazırlanması. Tasarımda imalat yöntemlerinin önemi. Proje yönetimi ve takım çalışması. Mühendislik standartları. Tasarımda güvenirlik ve emniyet. Çevre ve etik bilinci. Fizibilite raporu ve hazırlanması. UFND 070 Sosyal Sorumluluk (2 0-2) Bir organizasyon kuruluşu ve yönetimi. Toplumsal değerler ve işletme. Organizasyon ve işletme kuramının evrimi, Toplumsal sorumluluk ve hedefler. Teknoloji ve yapı. Psikososyal sistem. İşletimsel sistem. Karşılaştırmalı analiz. Organizasyon değişiklikleri. Çalışma alanında üretkenlik ve nitelik. Organizasyon kültürü ve işletme biçimi. 9

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T P K Ders Kodu Ders Adı T P K ENM 101 Matematik I

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ Ders : YBS101-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir,

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL 101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu ĠġL 101 Genel Muhasebe I Muhasebenin Tanımı ve Önemi,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı