K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 8293 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K A R A R. İl Özel İdaresinin 29.09.2015 tarih ve 8293 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;"

Transkript

1 SAYI : 224 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Söğütlügöl Köyü, 233 ada, 5 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, 3194 Sayılı İmar Kanununa istinaden çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. meddelerine göre parsel üzerinde 2 kısma ifraz işleminin yapılması ile ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması. Bünyamin KAZĞI, ve nın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 8293 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Söğütlügöl Köyü, 233 ada, 5 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, 3194 Sayılı İmar Kanununa istinaden çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. meddelerine göre parsel üzerinde 2 kısma ifraz işleminin yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesinde; Söz konusu; İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Söğütlügöl Köyü, 233 ada, 5 numaralı taşınmazın 2 kısma ifraz işleminin, 3194 Sayılı İmar Kanununa istinaden çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45.maddelerine göre ifraz işleminin yapılmasında her hangi bir sakıncasının bulunmadığına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. (Katılmadı) Genel Sekreter

2 SAYI :225 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimiz Merkeze bağlı, Nohuttepe Köyü, 117 ada, 2 nolu parsel üzerine Şeh Hamit ÇALIŞGAN tarafından izinsiz yapılaşmaya gidildiğinden dolayı 3.773,00 idari para cezası verilmesi ve mevzuata aykırı olarak yapılan ilave 3 katın yıkılması ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması. Bünyamin KAZĞI, ve nın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 8405 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimiz Merkeze bağlı, Nohuttepe Köyü, 117 ada, 2 nolu parsel üzerine Şeh Hamit ÇALIŞGAN tarafından izinsiz yapılaşmaya gidildiğinden dolayı 3.773,00 idari para cezası verilmesi ve mevzuata aykırı olarak yapılan ilave 3 katın yıkılması ile ilgili talebin görüşülmesinde; İlimiz Merkeze bağlı, Nohuttepe Köyü, 117 ada, 2 nolu parsel üzerine izinsiz konut inşaa ettiği teknik elamanlarca tarihinde yerinde yapılan incelemede; IIIA grubu, kaba inşaatı bitmiş, sıvası yapılmış, kapı ve pencereleri takılmış vaziyette 14.00x10.00 ebatlarında, beş katlı toplam alanı 700,00 m2 olan konut inşaatı yapılmış olduğundan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 32.,42., 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 57.maddeleri uyarınca yapı tespit tutanağı düzenlenerek, söz konusu yapı için İdarece tespit edilen kaçak inşaat sahibine, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42.maddesi hükümleri gereğince, bahse konu kaçak yapı için, 26,95 x 700 m2= ,00, Köy yerleşik alanı sınırları içerisinde bulunduğundan ,00 / 5 = 3.773,00 idari para cezası uygulanması gerekmektedir. Söz konusu; kaçak yapılar için 3773,00 idari para cezasının inşaat sahibi T.C ( ) nolu Şeh Hamit ÇALIŞGAN dan tahsil edilmesine, Ayrıca, kaçak yapı, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 52.maddesinde belirtilen Köy ve mezraların yerleşik alanlarında 2 kat (6.50 m) den fazla katlı bina yapılamaz. Hükmüne uyulmadığından, 3194 Sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre 2 kat (6.50m) den sonraki 3 katında yıktırılmasına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyasının İl Özel İdaresine (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. (Katılmadı) Genel Sekreter

3 SAYI :226 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Aşağı Arıcaklı Köyü, sınırları içerisinde Mehmet AYDIN tarafından izinsiz yapı inşaa edildiğinden dolayı ,13 idari para cezası verilmesi ve izinsiz yapılan yapının yapılaşma yasağı olan dere yatağı içerisine ruhsatsız olarak yapılmasından dolayı yıkılması ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması. Bünyamin KAZĞI, ve nın huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve 8406 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Aşağı Arıcaklı Köyü, sınırları içerisinde Mehmet AYDIN tarafından izinsiz yapı inşaa edildiğinden dolayı ,13 idari para cezası verilmesi ve izinsiz yapılan yapının yapılaşma yasağı olan dere yatağı içerisine ruhsatsız olarak yapılmasından dolayı yıkılması ile ilgili talebin görüşülmesinde; İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Aşağı Arıcaklı Köyü, sınırları içerisinde Mehmet AYDIN tarafından izinsiz yapı inşaa ettiği tespit edilmiştir. DSİ 6. bölge müdürlüğünün gün ve 350 sayılı yazılarında "...işletme sahibinin çelik konstrüksiyon ayaklarla balkon çıkması yaptığı, direk ayaklarının dere şevinde kaldığı taşkın ve feyezan anında tehlike arz edeceği..." belirtilmektedir. Kurumumuz teknik elemanlarınca tarihinde yerinde yapılan incelemede; 3. sınıf B grubu mevcutta bulunan lokanta binasına ek olarak çelik konstrüksiyondan, ruhsat almadan, çatısı yapılmış, yan tarafları açık ve kullanılır vaziyette 15,00m X 6,10m X 24,60m X 6,10m = 204,35m² alanlı lokanta yapılmış olduğu görülmüş, 3194 sayılı İmar Kanunu nun 32., 42., 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 57. maddeleri uyarınca yapı tatil tutanağı düzenlenerek bir sureti inşaat mahalline asılmış ve bir sureti de Köy muhtarlığına bırakılmıştır. İdarece tespit edilen kaçak inşaatın sahibine, 3194 sayılı İmar Kanunu nun 42. maddesi hükmü gereğince; yazımız ekinde sunulan hesap cetvelinde hesaplandığı şekliyle söz konusu yapı için, 204,35m² X 29,95 = 6.120,28 para cezası, mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor ise cezanın %100 ü (6.120,28 ), ruhsatsız ise cezanın %180 i (11.016,51 ), İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor ise cezanın %20 si (1.224,06 ) olmak üzere toplam da 6.120, , , ,06 olmak üzere toplam olarak = ,13 (Yirmidörtbindörtyüzseksenbir Türk Lirası,onüçkuruş) idari para cezası uygulanması gerekmektedir sayılı İmar Kanununun 32. Maddesinde "Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshasıda muhtara bırakılır.bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir.aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir." denilmektedir. Söz konusu; kaçak yapı için ,13 idari para cezasının inşaat sahibi Mehmet AYDIN dan tahsil edilmesine, yapılaşma yasağı olan dere yatağı içerisinde ruhsatsız olarak yapılan yapının da yıktırılmasına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyasının İl Özel İdaresine (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. (Katılmadı) Genel Sekreter

4 SAYI : 227 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimiz Merkeze bağlı, Sakızgediği Köyü, 102 ada, 74 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 3194 Sayılı İmar Kanununun 16. maddesine istinaden irtifak (üst kullanım) hakkı tesisi işleminin yapılması ile ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması. Bünyamin KAZĞI, Salim BARUTCU, ve nın huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve 8466 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimiz Merkeze bağlı, Sakızgediği Köyü, 102 ada, 74 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 3194 Sayılı İmar Kanununun 16. maddesine istinaden irtifak (üst kullanım) hakkı tesisi işleminin yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesinde; Söz konusu; Osmaniye Kadastro Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ekinde gönderilen söyleşmeye ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 16.maddesine istinaden, İlimiz Merkeze bağlı, Sakızgediği Köyü, 102 ada, 74 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde irtifak (üst kullanım) hakkı tesisi işleminin yapılması ile ilgili evrakın gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere evrakın incelemeye alınmasına oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter

5 SAYI : 228 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimize bağlı, Toprakkale İlçesi, Aslanpınarı Köyü, 884 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 3194 Sayılı İmar Kanununun 16. maddesine istinaden irtifak (üst kullanım) hakkı tesisi işleminin yapılması ile ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması. Bünyamin KAZĞI, Salim BARUTCU, ve nın huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve 8467 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimize bağlı, Toprakkale İlçesi, Aslanpınarı Köyü, 884 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 3194 Sayılı İmar Kanununun 16. maddesine istinaden irtifak (üst kullanım) hakkı tesisi işleminin yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesinde; Söz konusu; Osmaniye Kadastro Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ekinde gönderilen söyleşmeye ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 16.maddesine istinaden, İlimize bağlı, Toprakkale İlçesi, Aslanpınarı Köyü, 884 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde irtifak (üst kullanım) hakkı tesisi işleminin yapılması ile ilgili evrakın gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere evrakın incelemeye alınmasına oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter

6 SAYI : 229 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Kümbet Köyü, 102 ada, 49, 50,51, 57 ve 58 parsel numaralı tahdit krokisi ile sınırlandırılan alanda, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca arazi ve arsa düzenlemesi yaptırmak üzere düzenleme sahası olarak belirlenmesi ve aynı Kanunun 18. ve 19.maddeleri ile 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 maddesi uyarınca yapılan arazi ve arsa düzenlemesi, dağıtım cetveli, tescil sayfası, perselasyon planının onaylanması ile ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması. Bünyamin KAZĞI, Salim BARUTCU, ve nın huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve 8528 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Kümbet Köyü, 102 ada, 49, 50,51, 57 ve 58 parsel numaralı tahdit krokisi ile sınırlandırılan alanda, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca arazi ve arsa düzenlemesi yaptırmak üzere düzenleme sahası olarak belirlenmesi ve aynı Kanunun 18. ve 19.maddeleri ile 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 maddesi uyarınca yapılan arazi ve arsa düzenlemesi, dağıtım cetveli, tescil sayfası, perselasyon planının onaylanması ile ilgili teklifin görüşülmesinde; Söz konusu; İl Genel Meclisinin tarih ve 215 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar planının mevcut olduğu alanda, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre imar uygulaması yapılması talep edilen ve İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin Düzenleme sahalarının tespit esasları başlıklı 5.maddesinde belirtilen hükmü gereğince; uygulama sınırını gösteren ekli tahdit krokisi içerisinde yer alan alanın, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca arazi ve arsa düzenlemesi yaptırmak üzere düzenleme sahası olarak belirlenmesi ve aynı kanununun 18. ve 19.maddeleri ile 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 maddesi uyarınca yapılan arazi ve arsa düzenlemesi şartlarını sağladığından, dağıtım çetveli, tescil sayfası ve parselasyon planının onaylanmasında İl Encümenimizce her hangi bir sakıncasının bulunmadığına karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter

7 SAYI : 230 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimize bağlı, Hasanbeyli İlçesi,Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca, Birliğin genel giderleri ile Küçük onarım giderlerinde kullanılmak üzere yedek ödenekler harcama kaleminden, Hasanbeyli İlçe Özel İdare Müdürlüğünün Birliklere yapılacak yardımlar harcama kalemine ,00 ödenek aktarılması ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması. Bünyamin KAZĞI, Salim BARUTCU, ve nın huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve 8607 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimize bağlı, Hasanbeyli İlçesi,Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca, Birliğin genel giderleri ile Küçük onarım giderlerinde kullanılmak üzere yedek ödenekler harcama kaleminden, Hasanbeyli İlçe Özel İdare Müdürlüğünün Birliklere yapılacak yardımlar harcama kalemine ,00 ödenek aktarılması ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu; İlimize bağlı, Hasanbeyli İlçesi,Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca, Birliğin genel giderleri ile Küçük onarım giderlerinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı Gider Bütçesini / /5/09.6 Yedek ödenekler harcama kaleminden ,00 ödeneğin, Hasanbeyli İlçe Özel İdare Müdürlüğünün / /05/05.03 Birliklere yapılacak yardımlar harcama kalemine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38.maddesi gereğince aktarılmasına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter

8 SAYI : 231 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimize bağlı, Toprakkale İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Kaymakam Lojmanı bakım ve onarım giderlerinde kullanılmak üzere yedek ödenekler harcama kaleminden, Toprakkale İlçe Özel İdare Müdürlüğünün Birliklere yapılacak yardımlar harcama kalemine ,00 ödenek aktarılması ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması. Bünyamin KAZĞI, Salim BARUTCU, ve nın huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve 8608 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimize bağlı, Toprakkale İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Kaymakam Lojmanı bakım ve onarım giderlerinde kullanılmak üzere yedek ödenekler harcama kaleminden, Toprakkale İlçe Özel İdare Müdürlüğünün Birliklere yapılacak yardımlar harcama kalemine ,00 ödenek aktarılması ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu; İlimize bağlı, Toprakkale İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Kaymakam Lojmanı bakım ve onarım giderlerinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı Gider Bütçesini / /5/09.6 Yedek ödenekler harcama kaleminden ,00 ödeneğin, Hasanbeyli İlçe Özel İdare Müdürlüğünün / /05/05.03 Birliklere yapılacak yardımlar harcama kalemine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38.maddesi gereğince aktarılmasına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter

9 SAYI : 232 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimize bağlı, Hasanbeyli İlçesi, Çolaklı Köyü, 496 parselde kayıtlı taşınmazın 3194 Sayılı İmar Kanununa göre çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine göre parseller üzerinde 2 kısma ifraz işleminin yapılması ile ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması. Bünyamin KAZĞI, Salim BARUTCU, ve nın huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve 8688 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimize bağlı, Hasanbeyli İlçesi, Çolaklı Köyü, 496 parselde kayıtlı taşınmazın 3194 Sayılı İmar Kanununa göre çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine göre parseller üzerinde 2 kısma ifraz işleminin yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesinde; Söz konusu; İlimize bağlı, Hasanbeyli İlçesi, Çolaklı Köyü, 496 parselde kayıtlı taşınmazın 2 kısma ifraz işleminin, 3194 Sayılı İmar Kanununa istinaden çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45.maddelerine göre ifraz işleminin yapılmasında her hangi bir sakıncasının bulunmadığına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter

10 SAYI : 233 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimiz Merkeze bağlı, Sakızgediği Köyü, 102 ada, 74 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 3194 Sayılı İmar Kanununun 16. maddesine istinaden irtifak (üst kullanım) hakkı tesisi işleminin yapılması ile ilgili incelemenin görüşülerek karara bağlanması. Bünyamin KAZĞI, Salim BARUTCU, ve nın huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve 8466 sayılı yazısı ile teklif edilen ve İl Encümeninin tarih ve 227 sayılı kararı ile incelemeye alınan, İlimiz Merkeze bağlı, Sakızgediği Köyü, 102 ada, 74 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 3194 Sayılı İmar Kanununun 16. maddesine istinaden irtifak (üst kullanım) hakkı tesisi işleminin yapılması ile ilgili incelemenin görüşülmesinde; Söz konusu; Osmaniye Kadastro Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ekinde gönderilen söyleşmeye ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 16.maddesine istinaden, İlimiz Merkeze bağlı, Sakızgediği Köyü, 102 ada, 74 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde irtifak (üst kullanım) hakkı tesisi işleminin yapılmasında her hangi bir sakıncasının bulunmadığına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter

11 SAYI : 234 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimize bağlı, Toprakkale İlçesi, Aslanpınarı Köyü, 484 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 3194 Sayılı İmar Kanununun 16. maddesine istinaden irtifak (üst kullanım) hakkı tesisi işleminin yapılması ile ilgili İncelemenin görüşülerek karara bağlanması. Bünyamin KAZĞI, Salim BARUTCU, ve nın huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve 8467 sayılı yazısı ile teklif edilen ve İl Encümeninin tarih ve 228 sayılı kararı ile incelemeye alınan, İlimize bağlı, Toprakkale İlçesi, Aslanpınarı Köyü, 484 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 3194 Sayılı İmar Kanununun 16. maddesine istinaden irtifak (üst kullanım) hakkı tesisi işleminin yapılması ile ilgili incelemenin görüşülmesinde; Söz konusu; Osmaniye Kadastro Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ekinde gönderilen söyleşmeye ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 16.maddesine istinaden, İlimize bağlı, Toprakkale İlçesi, Aslanpınarı Köyü, 484 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde irtifak (üst kullanım) hakkı tesisi işleminin yapılmasında her hangi bir sakıncasının bulunmadığına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter

12 SAYI : 235 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimize bağlı, Cevdetiye Beldesi sınırları içerisinde, Yağlı Tohumlar Araştırma Enstütüsü inşaat sahası içerisinden çıkan bazat kayalar ile Düziçi İlçesi, Böcekli Beldesi, Celiller Mahallesinde bulunan bazat kayası toplam m3 X 2,7= Ton X 1,11 =59.940,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin (a) hükümleri gereğince Pazarlık usulü ile satışının yapılması için ihaleye çıkarılması ile ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması. Bünyamin KAZĞI, Salim BARUTCU, ve nın huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve 9017 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimize bağlı, Cevdetiye Beldesi sınırları içerisinde, Yağlı Tohumlar Araştırma Enstütüsü inşaat sahası içerisinden çıkan bazat kayalar ile Düziçi İlçesi, Böcekli Beldesi, Celiller Mahallesinde bulunan bazat kayası toplam m3 X 2,7= Ton X 1,11 =59.940,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin (a) hükümleri gereğince Pazarlık usulü ile satışının yapılması için ihaleye çıkarılması ile ilgili teklifin görüşülmesinde; Söz konusu; İlimize bağlı, Cevdetiye Beldesi sınırları içerisinde faaliyet göstermek üzere, kazı çalışmasına başlanılan Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü inşaat sahasından çıkarılarak stok sahasına yaklaşık m3 bazalt cinsi kaya parçası, Düziçi İlçesi, Böcekli Beldesi, Celiller Mahallesinde kaçak üretim yaparken yakalanan ve el konulan m3 bazalt cinsi kaya malzemesi olmak üzere toplam m3 X 2,7= Ton X 1,11 =59.940,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin (a) hükümleri gereğince Pazarlık usulü ile Cuma günü saat da İl Encümenince ihalesinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter

13 SAYI : 236 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğince, İlimiz Merkeze bağlı Köylerin evsel atık ve çöplerin toplanması amacıyla, çöp konteynırı alımında kullanılmak üzere İl Özel İdaresinin yedek ödenekler harcama kaleminden ,00 ödeneğin Birliklere yapılacak yardımlar harcama kalemine aktarılması ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması. Bünyamin KAZĞI, Salim BARUTCU, ve nın huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve 9025 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğince, İlimiz Merkeze bağlı Köylerin evsel atık ve çöplerin toplanması amacıyla, çöp konteynırı alımında kullanılmak üzere İl Özel İdaresinin yedek ödenekler harcama kaleminden ,00 ödeneğin, Birliklere yapılacak yardımlar harcama kalemine aktarılması ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu; Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğince, İlimiz Merkeze bağlı Köylerin evsel atık ve çöplerin toplanması amacıyla, çöp konteynırı alımı işinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin / /5/09.6 Yedek ödenekler harcama kaleminden ,00 ödeneğin, / /05/05.3 Birliklere yapılacak yardımlar harcama kalemine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38.maddesi gereğince aktarılmasına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter

14 SAYI : 237 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: Sağlık, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, Toplum Sağlığı Merkezi Hizmetlerinde kullanılan, ilaçlama, işçilik hizmet alım ve araç kiralama işlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresinin yedek ödenekler harcama kaleminden ,54 ödeneğin yazıda bahsedilen harcama kalemine aktarılması ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması. Bünyamin KAZĞI, Salim BARUTCU, ve nın huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve 9026 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; Sağlık, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, Toplum Sağlığı Merkezi Hizmetlerinde kullanılan, ilaçlama, işçilik hizmet alım ve araç kiralama işlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresinin yedek ödenekler harcama kaleminden ,54 ödeneğin yazıda bahsedilen harcama kalemine aktarılması ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu; Sağlık, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, Toplum Sağlığı Merkezi Hizmetlerinde kullanılan, ilaçlama hizmet alım giderlerinde kullanılmak üzere , Araç kiralama hizmet alım giderlerinde kullanılmak üzere ,48 olmak üzere toplam ,54 ödeneğin yukarıda bahsedilen işlerde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin / /5/09.6 Yedek ödenekler harcama kaleminden ,54 ödeneğin, Sağlık, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün / /05/03.5 harcama kalemine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38.maddesi gereğince aktarılmasına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter

15 SAYI : 238 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: Osmaniye Konaklama Tesisinde barınan Suriyeli müsafirlerin kötü alışkanlıklardan kurtulması ve boş zamanlarını spor yaparak geçirmeleri için yapılması planlanan basketbol sahası yapımı işinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin yedek ödenekler harcama kaleminden ,53 ödeneğin Köylere Hİzmet Götürme Birliği harcama kalemine aktarılması ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması. Bünyamin KAZĞI, Salim BARUTCU, ve nın huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve 9058 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; Osmaniye Konaklama Tesisinde barınan Suriyeli müsafirlerin kötü alışkanlıklardan kurtulması ve boş zamanlarını spor yaparak geçirmeleri için yapılması planlanan basketbol sahası yapımı işinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin yedek ödenekler harcama kaleminden ,53 ödeneğin Köylere Hizmet Götürme Birliği harcama kalemine aktarılması ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu; Osmaniye Konaklama Tesisinde barınan Suriyeli müsafirlerin kötü alışkanlıklardan kurtulması ve boş zamanlarını spor yaparak geçirmeleri için yapılması planlanan basketbol sahası yapımı işinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin / /5/09.6 yedek ödenekler harcama kaleminden ,53 ödeneğin, / /05/05.3 Birliklere yapılacak yardımlar harcama kalemine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38.maddesi gereğince aktarılmasına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter

16 SAYI : 239 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimize bağlı, Cevdetiye Beldesi sınırları içerisinde, Yağlı Tohumlar Araştırma Enstütüsü inşaat sahası içerisinden çıkan bazat kayalar ile Düziçi İlçesi, Böcekli Beldesi, Celiller Mahallesinde bulunan bazat kayası toplam m3 X 2,7= Ton X 1,11 =59.940,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin (a) hükümleri gereğince Pazarlık usulü ile taliplilerine satışının yapılmasının görüşülerek karara bağlanması. Bünyamin KAZĞI, Salim BARUTCU, ve nın huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve 9017 sayılı yazısı ile teklif edilen ve İl Encümeninin tarih ve 235 sayılı kararı ile İlimize bağlı, Cevdetiye Beldesi sınırları içerisinde, Yağlı Tohumlar Araştırma Enstütüsü inşaat sahası içerisinden çıkan bazat kayalar ile Düziçi İlçesi, Böcekli Beldesi, Celiller Mahallesinde bulunan bazat kayası toplam m3 X 2,7= Ton X 1,11 =59.940,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin (a) hükümleri gereğince Pazarlık usulü ile Cuma günü yapılan ihalesini adet talipli katılmıştır. Söz konusu, İlimize bağlı, Cevdetiye Beldesi sınırları içerisinde, Yağlı Tohumlar Araştırma Enstütüsü inşaat sahası içerisinden çıkan bazat kayalar ile Düziçi İlçesi, Böcekli Beldesi, Celiller Mahallesinde bulunan bazat kayası toplam m3 X 2,7= Ton X 1,11 =59.940,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin (a) hükümleri gereğince Pazarlık usulü ile yapılan ihaleye katılan taliplilerin ihale dosyasında sunduğu evraklar incelenmiş olup, evraklarının noksansız olduğu tespit edilmiştir. İhaleye talipli olarak katılan İrade Tur.Madencilik İnş. Tic. San. Ltd.Şti ,00, Ahmet Mesut BEYAZITOĞLU ,00 ye satın alacaklarını daha fazla artırımda bulunamıyacklarını beyan ederek ihaleden çekilmişlerdir. Geriye kalan taliplilerden Şen-Yıl Yapı İnş.Tah.Harita San.Tic. Ltd. Şirketi, İlimize bağlı, Cevdetiye Beldesi sınırları içerisinde, Yağlı Tohumlar Araştırma Enstütüsü inşaat sahası içerisinden çıkan bazat kayalar ile Düziçi İlçesi, Böcekli Beldesi, Celiller Mahallesinde bulunan bazat kayası toplam m3 X 2,7= Ton bazat kayasını ,00 ye satınalabileceğini daha fazla artırımda bulunamayacağını beyan etmesi üzerine; İlimize bağlı, Cevdetiye Beldesi sınırları içerisinde, Yağlı Tohumlar Araştırma Enstütüsü inşaat sahası içerisinden çıkan bazat kayalar ile Düziçi İlçesi, Böcekli Beldesi, Celiller Mahallesinde bulunan bazat kayası toplam m3 X 2,7= Ton bazat kayalarını Şen-Yıl Yapı İnş.Tah.Harita San.Tic. Ltd. Şirketine ,00 ye satılmasına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (İmar ve Ketsel İyileştirme Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. (Katılmadı) Genel Sekreter

17 SAYI : 240 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimiz Merkeze bağlı, Fakıuşağı Mahallesi, Köy civarı mevkiinde, tapuda Özel mülkiyet kayıtları bulunan ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi genişleme alanı içerisinde kalan 270 ada, 9 parsel, 270 ada, 10 parsel, 270 ada, 82 parsel, 270 ada, 83 parsel, 270 ada, 71 parsel ve 270 ada, 72 parsellerde kayıtlı taşınmazların İl Özel İdaresi adına kumulaştırma işleminin başlatılabilmesi için, 5302 Sayılı İl Öçel İdaresi Kanununun 26.maddesinin (b) fıkrası gereğince kamu yararı kararı alınması ile ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması. Bünyamin KAZĞI, Salim BARUTCU, ve nın huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve 9184 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimiz Merkeze bağlı, Fakıuşağı Mahallesi, Köy civarı mevkiinde, tapuda Özel mülkiyet kayıtları bulunan ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi genişleme alanı içerisinde kalan 270 ada, 9 parsel, 270 ada, 10 parsel, 270 ada, 82 parsel, 270 ada, 83 parsel, 270 ada, 71 parsel ve 270 ada, 72 parsellerde kayıtlı taşınmazların İl Özel İdaresi adına kumulaştırma işleminin başlatılabilmesi için, 5302 Sayılı İl Öçel İdaresi Kanununun 26.maddesinin (b) fıkrası gereğince kamu yararı kararı alınması ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu; İl Genel Meclisinin tarih ve 152 sayılı kararı gereğince, İlimiz Merkeze bağlı, Fakıuşağı Mahallesi, Köy civarı mevkiinde, tapuda Özel mülkiyet kayıtları bulunan ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi genişleme alanı içerisinde kalan 270 ada, 9 parsel, 270 ada, 10 parsel, 270 ada, 82 parsel, 270 ada, 83 parsel, 270 ada, 71 parsel ve 270 ada, 72 parsellerde kayıtlı taşınmazların İl Özel İdaresi adına, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 5.maddesi ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesinin (b) fıkrası gereğince kamulaştırılabilmesi için Kamu yararı kararı alınmasına karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyasının İl Özel İdaresine (Emlak İstimlak Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. (Katılmadı) Genel Sekreter

18 SAYI : 241 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Gümüş Köyü, 102 ada, 269 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, 3194 Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine istinaden 2 kısma ifraz işleminin yapılması ile ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması. Bünyamin KAZĞI, Salim BARUTCU, ve nın huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve 9217 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Gümüş Köyü, 102 ada, 269 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, 3194 Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine istinaden 2 kısma ifraz işleminin yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesinde; Söz konusu; İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Gümüş Köyü, 102 ada, 269 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, 3194 Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine istinaden 2 kısma ifraz işleminin yapılmasında her hangi bir sakıncasının bulunmadığına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. (Katılmadı) Genel Sekreter

19 SAYI : 242 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Karagedik Köyü sınırları içerisinde bulunan eski Karagedik İlköğretim Okulu ve harabe durumda olan Lojman binasının öğrenciler açısından tehlike arz ettiğinden dolayı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü teknik elamanlarınca düzenlenen rapor doğrultusunda yıktırılması ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması. Bünyamin KAZĞI, Salim BARUTCU, ve nın huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve 9248 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Karagedik Köyü sınırları içerisinde bulunan eski Karagedik İlköğretim Okulu ve harabe durumda olan Lojman binasının öğrenciler açısından tehlike arz ettiğinden dolayı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü teknik elamanlarınca düzenlenen rapor doğrultusunda yıktırılması ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu; İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Karagedik Köyü sınırları içerisinde bulunan eski Karagedik İlköğretim Okulu ve harabe durumda olan Lojman binasının öğrenciler açısından tehlike arz ettiğinden dolayı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü teknik elamanlarınca düzenlenen rapor doğrultusunda yıktırılmasına ve yıkım giderlerinin İl Milli Egitim Müdürlüğünün ilgili harcama kaleminden karşılanmasına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. (Katılmadı) Genel Sekreter

20 SAYI : 243 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı Yedek ödenekler harcama kaleminden, Özel Harekat Şube Müdürlüğü Çevresine Güvenlik Kamara sistemi kurulması işlerinde kullanılmak üzere ekli yazıda bahsedilen harcama kalemine ,00 ödenegin aktarılması ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması. Bünyamin KAZĞI, Salim BARUTCU, ve nın huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve 9249 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı Yedek ödenekler harcama kaleminden, Özel Harekat Şube Müdürlüğü Çevresine Güvenlik Kamara sistemi kurulması işlerinde kullanılmak üzere ekli yazıda bahsedilen harcama kalemine ,00 ödenegin aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesinde; Söz konusu; İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı Gider Bütçesini / /5/ Yedek ödenekler harcama kaleminden, Plan ve Proje Müdürlüğünün talebi üzerine, / /05/06.01 Özel Harekat Müdürlüğü çevresine güvenlik kamera sistemi kurulması harcama kalemine ,00 ödeneğin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38.maddesi gereğince aktarılmasına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. (Katılmadı) Genel Sekreter

21 SAYI : 244 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: Osmaniye Zihinsel Engellilere Destek Derneğinin nolu projesi için ,00, Altı Nokta Körler Derneğinin nolu projesi için ise ,00 olmak üzere toplam ,00 'nin Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün yazıda bahsedilen "Proje Eş Finansmanı" harcama kaleminden ödenmesi ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması. Bünyamin KAZĞI, Salim BARUTCU, ve nın huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve 9256 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; Osmaniye Zihinsel Engellilere Destek Derneğinin nolu projesi için ,00, Altı Nokta Körler Derneğinin nolu projesi için ise ,00 olmak üzere toplam ,00 'nin Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün yazıda bahsedilen "Proje Eş Finansmanı" harcama kaleminden ödenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesinde; Söz konusu; Osmaniye Zihinsel Engellilere Destek Derneği ile Altı Nokta Körler Derneğinin yazılarında 2015 yılı SODES proğramı çerçevesinde yapmış oldukları proje müracaatları Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edilmiş olup, İl Genel Meclisinin tarih ve 140 sayılı kararına istinaden, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün Proje Eş Finansmanı harcama kaleminden, Osmaniye Zihinsel Engellilere Destek Derneğinin nolu projesi için ,00, Altı Nokta Körler Derneğinin nolu projesi için ise ,00 olmak üzere toplam ,00 'nin yukarıda bahsedilen harcama kaleminden ödenmesine İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. (Katılmadı) Genel Sekreter

22 SAYI : 245 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Esenevler (Alibeyli) Mahallesi 28 pafta, 69 ada, 35 parselde 1135,29 m2 taşınmaz üzerinde bulunan Zemin+7 katlı binanın can güvenliği koşulunu sağlamadığı gerekçesi ile yıktırılmasına ait talebin görüşülerek karara bağlanması. Bünyamin KAZĞI, Salim BARUTCU, ve nın huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve 9253 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Esenevler (Alibeyli) Mahallesi 28 pafta, 69 ada, 35 parselde 1135,29 m2 taşınmaz üzerinde bulunan Zemin+7 katlı binanın can güvenliği koşulunu sağlamadığı gerekçesi ile yıktırılması ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Esenevler (Alibeyli) Mahallesi 28 pafta, 69 ada, 35 parselde 1135,29 m2 taşınmaz üzerinde bulunan Zemin+7 katlı, Mülkiyetli iş yerleri ve bürolarının bulunduğu iş merkezi binasının, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı İnşaat Mühendislik Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.İ.Halil GEREK tarafından hazırlanan, 2007 Türk Deprem Yönetmeligine göre yapılan analiz sonucu CAN GÜVENLİĞİ koşullarını sağlamadığı, güçlendirme ve onarımının ekonomik ve uygun olmayacağı anlaşıldığından, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Esenevler (Alibeyli) Mahallesi 28 pafta, 69 ada, 35 parselde 1135,29 m2 taşınmaz üzerinde bulunan Zemin+7 katlı Mülkiyetli iş yerleri ve bürolarının bulunduğu iş merkezi binasının tutulan rapor doğrultusunda yıktırılmasına ait teklifin İl Encümenince dosya üzerinde gerekli inceleme yapıldıktan sonra, bir sonraki toplantıda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. (Katılmadı) Genel Sekreter

23 SAYI : 246 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Coşkunlar Caddesi, 250 ada, 5 parselde 1050,73 m2 taşınmaz üzerinde bulunan Zemin + 7 katlı binanın can güvenliği koşulunu sağlamadığı gerekçesi ile yıktırılmasına ait talebin görüşülerek karara bağlanması. Bünyamin KAZĞI, Salim BARUTCU, ve nın huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve 9254 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Coşkunlar Caddesi, 250 ada, 5 parselde 1050,73 m2 taşınmaz üzerinde bulunan Zemin + 7 katlı binanın can güvenliği koşulunu sağlamadığı gerekçesi ile yıktırılması ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Coşkunlar Caddesi, 250 ada, 5 parselde 1050,73 m2 taşınmaz üzerinde bulunan Zemin + 7 katlı, Mülkiyetli iş yerleri ve bürolarının bulunduğu iş merkezi binasının, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı İnşaat Mühendislik Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.İ.Halil GEREK tarafından hazırlanan, 2007 Türk Deprem Yönetmeligine göre yapılan analiz sonucu CAN GÜVENLİĞİ koşullarını sağlamadığı, güçlendirme ve onarımının ekonomik ve uygun olmayacağı anlaşıldığından, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Coşkunlar Caddesi, 250 ada, 5 parselde 1050,73 m2 taşınmaz üzerinde bulunan Zemin+7 katlı Mülkiyetli iş yerleri ve bürolarının bulunduğu iş merkezi binasının tutulan rapor doğrultusunda yıktırılmasına ait teklifin İl Encümenince dosya üzerinde gerekli inceleme yapıldıktan sonra, bir sonraki toplantıda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. (Katılmadı) Genel Sekreter

24 SAYI : 247 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, İstiklal Mah. Refik Cesur Bulvarı,653 ada, 36 parselde 1033,37 m2 taşınmaz üzerinde bulunan Zemin+7 katlı binanın can güvenliği koşulunu sağlamadığı gerekçesi ile yıktırılmasına ait talebin görüşülerek karara bağlanması. Bünyamin KAZĞI, Salim BARUTCU, ve nın huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve 9255 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, İstiklal Mah. Refik Cesur Bulvarı,653 ada, 36 parselde 1033,37 m2 taşınmaz üzerinde bulunan Zemin+7 katlı binanın can güvenliği koşulunu sağlamadığı gerekçesi ile yıktırılması ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, İstiklal Mah. Refik Cesur Bulvarı,653 ada, 36 parselde 1033,37 m2 taşınmaz üzerinde bulunan Zemin+7 katlı, Mülkiyetli iş yerleri ve bürolarının bulunduğu iş merkezi binasının, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı İnşaat Mühendislik Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.İ.Halil GEREK tarafından hazırlanan, 2007 Türk Deprem Yönetmeligine göre yapılan analiz sonucu CAN GÜVENLİĞİ koşullarını sağlamadığı, güçlendirme ve onarımının ekonomik ve uygun olmayacağı anlaşıldığından, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, İstiklal Mah. Refik Cesur Bulvarı,653 ada, 36 parselde 1033,37 m2 taşınmaz üzerinde bulunan Zemin+7 katlı Mülkiyetli iş yerleri ve bürolarının bulunduğu iş merkezi binasının tutulan rapor doğrultusunda yıktırılmasına ait teklifin İl Encümenince dosya üzerinde gerekli inceleme yapıldıktan sonra, bir sonraki toplantıda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. (Katılmadı) Genel Sekreter

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Savranlı Köyü, Gökçedağ mevkiinde, Akoluk pınarı kaynağından çıkan 0,20 lt/sn.debili kaynak suyunu içme ve damacana suyu olarak dolum

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 14 KARAR TARİHİ : 05.02.2016 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Böcekli-Celiller Mahallesinde ihale edilmiş saha dışından hammadde üretim izni olmadan 4.096 ton bazalt madeni kaçak olarak üretip

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 258 KARAR TARİHİ : 06.08.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Hasanbeyli ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2014 Mali yılı bütçesinin, yardım ödenekleri

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 147 KARAR TARİHİ : 16.04.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyünde bulunan 104 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, İl Genel Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 07 sayılı kararıyla onaylanan

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 24.04.2015 tarih ve 3282 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 24.04.2015 tarih ve 3282 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 140 KARAR TARİHİ : 24.04.2015 ÖZÜ: İlimize yeni yapılacak olan, Vali Konağı yapım giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel idaresi bütçesinde 1.313.392,00 ödeneği bulunmaktadır. Ancak, yeni yapılacak

Detaylı

SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014

SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014 SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014 ÖZÜ: İlimiz Merkeze bağlı, Hemite (Gökçedam) Köyü sınırları içerisinde, 1 (a) grubu Kum-Çakıl malzemesini kaçak olarak aldığı tespit edilen Erdoğan CAVLAK'a İdari para

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki;

K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki; SAYI : 266 KARAR TARİHİ : 03.09.2014 ÖZÜ: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik planı ile ilgili incelemenin görüşülerek

Detaylı

SAYI :84 ÖZÜ:Toprakkale İlçesi, Kısıkbogazı mevkiinde

SAYI :84 ÖZÜ:Toprakkale İlçesi, Kısıkbogazı mevkiinde SAYI :84 ÖZÜ:Toprakkale İlçesi, Kısıkbogazı mevkiinde KARAR TARİHİ : 07.03.2012 bulunan yaklaşık 80.000 Ton bazalt kaya malzemesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca açık

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 05.06.2015 tarih ve 4701 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 05.06.2015 tarih ve 4701 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI :156 KARAR TARİHİ :05.06.2015 ÖZÜ: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, Muhsin YAZICIOĞLU Caddesinde bulunan CİTY 328 konutlarından 4 adet konutun yazı ekindeki muhammen

Detaylı

K A R A R. Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Mehmet YILDIRIM Genel Sekreter Üye Üye Üye Encümen Başkanı SAYI :345 KARAR TARİHİ :03.12.

K A R A R. Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Mehmet YILDIRIM Genel Sekreter Üye Üye Üye Encümen Başkanı SAYI :345 KARAR TARİHİ :03.12. SAYI :345 KARAR TARİHİ :03.12.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Toprakkale İlçesi, Karaçay deresinden 5.363,47 ton kaçak stabilize malzeme aldığından dolayı Toprakkale Belediyesine İdari para cezası verilmesi ile

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 08.02.2013 tarih ve 878 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 08.02.2013 tarih ve 878 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI :154 KARAR TARİHİ :13.02.2013 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Kuşçu Köyü, Pürenli Su Kaynağında bulunan suyun Q=1,00 lt/sn'lik kısmı hayvan içme suyu olarak İl Encümeninin 14.03.2012 tarih ve 93

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 05.11.2015 Karar No : 359 Konu: İlimiz Gölyaka ilçesi Zekeriya köyü 233 numaralı parselin ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, dört kısma ifrazının görüşülüp karara bağlanması hususu.

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 02/04/2015 TOPLANTININ SAYISI : 13 SAAT : 16:00 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Sungurlu İlçesi Özel İdare işhanı binasında bulunan 18 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri, İskilip

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 9427 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 9427 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 01 KARAR TARİHİ : 08.01.2014 ÖZÜ: İl Özel İdaresi 2014 yılı Performans Programının görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Vekili Dr.M. H.Nail ANLAR ın başkanlığında ler, Genel

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.05.2015 Karar No : 139 Konu: İlimiz Kaynaşlı ilçesi, Fındıklı köyü 106 ada 5 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz işlemi. İl Encümeni 07.05.2015 Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi

Detaylı

Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Hamza TOR Ali KILIÇ Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı

Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Hamza TOR Ali KILIÇ Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı SAYI : 117 KARAR TARİHİ :04.04.2012 ÖZÜ: İl Özel İdaresinin 2011 Mali yılına ait Gelir-Gider Kesin hesabı ile ilgili incelemenin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH

Detaylı

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Karar Tarihi: 03.09.2015 Karar No : 281 T.C. Konu: Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz Merkez İlçe Fevziçakmak mahallesi 111 ada 42 numaralı parsel üzerinde yer alan iş merkezi B blok birinci kat 117 kapı

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 06/05/2015 TOPLANTININ SAYISI : 18 SAAT : 16:00 Sıra No Geldiği Birim 4- İskilip İlçesi sınırları içerisinde, G3c2 ve G3d1 paftalarda 4.200 hektar alanlı ve 012 ruhsat numaralı jeotermal

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.04.2013 tarih ve 2183 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.04.2013 tarih ve 2183 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 197 KARAR TARİHİ :03.04.2013 ÖZÜ: İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Tahta Köyü, 101 ada, 175, 177 ve 178 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların, tevhidinden sonra 2 kısma ifraz işleminin yapılması

Detaylı

K A R A R. Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Lütfi ÖZKAN Mustafa DEMİREL Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı

K A R A R. Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Lütfi ÖZKAN Mustafa DEMİREL Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı SAYI : 253 KARAR TARİHİ : 03.07.2013 ÖZÜ: İlimize bağlı; Bahçe İlçesi Nohut Köyü sınırları içerisinde, 349 parselde kayıtlı 20871 m2 taşınmaz içerisinde bulunan Sondaj Kuyu Suyunun 64800 ton/yıllık kısmının

Detaylı

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü TOPLANTININ TARİHİ : 08/01/2015 TOPLANTININ SAYISI : 1 SAAT : 15:00 4-5- 6-7- İlimiz Mecitözü İlçesi sınırları içerisinde G34-c3/c4 paftalarda 1.495,52 hektar alanlı ve 015 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 05.03.2015 Karar No : 69 Konu: İlimiz, Çilimli İlçesi, Pırpır Köyü 101 ve 1281 nolu parsellerin tevhidi. İl Encümeni 05.03.2015 Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni T.C. Karar No : 21 Karar Tarihi : 04/02/2014 ÖZÜ: İlimiz Merkez ilçedeki 3 nolu lojman binasının blok halinde ve Bayat ilçesindeki lojman binasındaki 10 adet bağımsız bölümün, Sungurlu ilçesi işhanı binasındaki

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 04/03/2015 TOPLANTININ SAYISI : 9 SAAT : 16:00 İlimiz Sungurlu İlçesi Arabaçayı köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii, 110 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Oturum : 1 Karar Tarihi : 01.10.2015 Karar No : 323 Konusu: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Yaylalık İnderesi grup yolunun 1.5 Km lik 2.kat asfalt yapım işinin 2015 Mali yılı yatırım programına

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 01.03.2011 tarih ve 1385 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 01.03.2011 tarih ve 1385 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 31 ÖZÜ: İlimiz Merkez, Raufbey Mahallesinde KARAR TARİHİ :02.03.2011 bulunan,mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 2085 Parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan ve işmerkezi inşaatı alanı içerisinde kalan

Detaylı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar No : 118 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Z.Bülent ENGİN in Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 260 Karar Tarihi : 02/10/2014 T.C. ÖZÜ: İlimiz Babaoğlu köyü sınırları içerisinde Çorum-Alaca kenarında bulunan stabilize malzemeden 1.500,000 m 3 malzemenin muhammen bedel tespit raporuna göre

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 204/64 Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evrak No: 943 Özet: İstanbul PTT Spor Kulübü futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. "05/05/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü T.C. TOPLANTININ TARİHİ : 02/03/2016 TOPLANTININ SAYISI : 9 Kargı İlçesi, Demirören köyünde mülkiyeti Kamil SARIKAYA-Fahri SARIKAYA ya ait taşınmaz üzerine izin alınarak yapılan inşaata, onaylı projelere

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.04.2017 Karar No : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi uyarınca; görev süreleri tamamlanan Belediye Encümen Üyelerinin

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 161 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak K A R A R

SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak K A R A R SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak KARAR TARİHİ : 01.07.2011 Kum-Çakıl malzemesi sevkıyatı yapan İsmail KAŞLI' ya idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 02.01.2014 Karar No : 01 Konu: Gümüşova İlçesine bağlı Kıyı köyü yolunun BSK(sıcak asfalt) yapımı için aktarılan 45.000,00.-TL nin İdaremiz Bütçesine kaydedilerek, ödeneğin Merkez İlçesi

Detaylı

Mehmet YALÇIN, Penpe TAYLAN, Mehmet AŞK, Mustafa ÇOLAK, Ali KUŞÇA, F.Serpil TOKER, Mustafa ÇIRAK

Mehmet YALÇIN, Penpe TAYLAN, Mehmet AŞK, Mustafa ÇOLAK, Ali KUŞÇA, F.Serpil TOKER, Mustafa ÇIRAK KARAR TARİHİ : 03/01/2013 KARAR NO : 01 ÖZÜ : ARSA SATIŞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Encümene havaleli 03/01/2013 tarih ve 10 sayılı müzekkere okundu, tetkik edildi. K A R A R

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Oturum : 1 Karar Tarihi : 01.09.2015 Karar No : 289 Konusu: Bahçe İlçesi, İnderesi Köyü içme ve kullanma suyu temini amacı ile Kavurgalı mevkiinde bulunan Q=0,62 lt/sn debili Kavurgalı membasının,

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

CEZA LEMLER Ruhsat alınmadan in aata lanması, yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak in

CEZA LEMLER Ruhsat alınmadan in aata lanması, yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak in CEZA İŞLEMLERİ Ruhsat alınmadan inşaata başlanması, yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilmesinin tespiti halinde ilgili idarece yapının o andaki inşaat durumu tespit edilir Yapı mühürlenir

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2013/Haziran TOPLANTI GÜNÜ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 03/06/2013 KARAR NO 147 Özü:İlimiz Oğuzlar İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Arslan TÜREMİŞ ve Sungurlu İlçesi İl Genel Meclis

Detaylı

(b) ve (c) olarak gösterildiği şekilde 3 kısma ifrazı

(b) ve (c) olarak gösterildiği şekilde 3 kısma ifrazı Karar Tarihi: 02.09.2015 Toplantıya K atılanlar : Mehmet UZUN Genel Sekreter ler: Ergün ÖZGÜN-Sedat YAMAN H.Nuri KARAKAŞ Kararın Özeti: ilimiz Safranbolu ilçesi Bostanbükü Köyü, tapuda 12 Pafta, 159 Ada,

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Mart 2016 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 01.07.2014 Karar No : 142 Konusu: Sumbas İlçesi, Yeşilyayla Köyü, 117 ada, 64 nolu taşınmaz üzerine Konut amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar planlarının, 3194 Sayılı İmar

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ 02.05.2017 KARAR NO 57 BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 19-20-27.04.2017/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ 04.04.2017 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı ile Plan

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

İMAR VE BAYINDIRLIK HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU

İMAR VE BAYINDIRLIK HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU İMAR VE BAYINDIRLIK HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU İl Genel Meclisinin 06.04.2015 tarihli toplantıda Komisyonumuza havale edilen, İl Özel İdaresinin 06.04.2015 tarih ve 2715 sayılı yazı ile teklif edilen,

Detaylı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı r v ıııa ıy a u u } u r ^ c iih u c ı c u ı y c o ı Planlama Şube Müdürlüğü S3/ 1: 90852262-301.03-E.948 Tarih: 05.04.201712:27 Dosya Numarası: 2017-63843 ^ 0 T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 167 ÖZÜ: İlimiz Osmancık İlçesi, Kamil köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii, 154 ada, 50 ve 51 parsel nolu taşınmazların tevhidinin yapılması. Encümenimiz Genel Sekreter

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :338 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. ö)ilimiz Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi sınırlarında yer alan N19C1-C2

Detaylı

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk. 03.03.2015 TARİHLİ 30 NOLU ENCÜMEN KARARI Muş/Malazgirt/Yaramış Köyü 71 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1957 doğumlu Makbule KARTAL ın muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının

Detaylı

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13 Karar No : 13 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S Sayı:58 03.07.2014 Özü: İmar plan değişikliği KARAR Belediye Meclisi Genel Kurulunda okunan İmar, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Emlak,

Detaylı

K A R A R. Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Mustafa DEMİREL Musa MEZDEKİ Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı

K A R A R. Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Mustafa DEMİREL Musa MEZDEKİ Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı SAYI : 174 KARAR TARİHİ :06.03.2013 ÖZÜ:İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Halitağalar Köyünde bulunan, 101 ada, 2 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 2 kısma ifraz işleminin yapılması ile ilgili incelemenin

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : 1

Karar Tarihi : Karar No : 1 Karar Tarihi : 03.01.2017 Karar No : 1 Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli, Palandöken İlçesi,

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

Atif GENÇ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Atif GENÇ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar Tarihi : 04.04.2017 Karar No : 22 iştiraki ile toplandı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Palandöken Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarihine müsadif Pazartesi günü yaptığı seçimler sonucu Encümenimizin

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar;

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar; Tablo Avan Proje, Görüş, İmar Durumu, Ruhsat, İskân Onayları Onay Türü 0 0 0 0 TOPLAM Avan Proje Görüş İmar Durumu Ruhsat İskan 0 0. Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Stratejik Hedef. Stratejik

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Ekim 2015 Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kamçılı Mahallesi,

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

T.C KARABÜK İL ENCÜMENİ

T.C KARABÜK İL ENCÜMENİ Karar Tarihi; 04.04.2012 Karar No: 33 Toplantıya Katı lanlar ler: Mehmet KASAPOGLU - Ahmet SÖZEN Ergün ÖZGÜN- Ahmet KOÇ Kararın Özeti: İlimiz Eflani İlçesi, Çal Köyü, Kızılgedik mahallesinde ikamet eden

Detaylı

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI KASIM AYI KARAR ÖZETLERİ

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI KASIM AYI KARAR ÖZETLERİ K. No. Karar Tarihi KARAR ÖZETLERİ 228 03.11.2014 229 03.11.2014 230 04.11.2014 231 05.11.2014 232 06.11.2014 233 06.11.2014 Yurtdışına gidecek olan İl Genel Meclis Üyesi Metin ÇAKIR ın Kasım ayı toplantıları

Detaylı

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili Konu: Program Değişikliği. Toplantı : Mayıs Karar Sayısı : 101 mizin 30.11.2012 tarih ve 277 sayılı kararları ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2013 Yılı İş Programında yapımı karara bağlanan Çatak

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02. Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015-113 57.00/611 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 27.02.2015-2438 SAMSUN Sinop İli,

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Birleşim : 1 Oturum : 1. Abdullatif ÖZKAN, Cafer T. DEMİRDAŞ,A. Hakan HOCAOĞLU (İZİNLİ) Yakup KAYA(katılmadı)

T.C. DARICA BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Birleşim : 1 Oturum : 1. Abdullatif ÖZKAN, Cafer T. DEMİRDAŞ,A. Hakan HOCAOĞLU (İZİNLİ) Yakup KAYA(katılmadı) MECLİS I Karar Tarihi :06/12/2016 Karar Numarası : 58 Gündem No/Sıra : 58-1 KONUSU: ÖDENEK AKTARMASI Fen İşleri Müdürlüğünün 16.11.2016 tarih ve 122461 sayılı yazıları ile 06 05 07 01 Hizmet Binası Harcama

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 147 KARAR 147 - Meclis Üyesi, Çağlagül ÖZÇELİK in mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 148 KARAR 148 Urla Belediye Meclisi nin 13.11.1986 tarih ve 1986/5

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MAYIS 2015 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MAYIS 2015 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MAYIS 2015 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 13. maddesi gereğince, aşağıdaki gündemi görüşmek

Detaylı

Tarihi. Özü KARAR. Mazeretsiz katılmayanlar :----- Necmettin ÖZCAN ve Bülent GÜDE

Tarihi. Özü KARAR. Mazeretsiz katılmayanlar :----- Necmettin ÖZCAN ve Bülent GÜDE Tarihi Saat 14.00 07.04.2016 Sayısı 19 4 Özü Meclis katipi Seçilmesi 2 (İki)Asil 2 ( İki) Yedek ( Gizli Oyla) Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis 2 Başkan vekili Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri, Cumali

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ T.C. TOPLANTI TARİHİ : 04.04.2013. KARAR NO : 16 KARAR ÖZETİ : İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesinde bulunan arsa satışı ihalesinin 15 gün müddetle PAZARLIĞA BIRAKILDIĞI. Y. : Burhan ERES ÜYE : Mecit ERDOĞAN

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.04.2016 Karar No : 100 Konu: Ġdaremize ait asfalt plentinde BSK sıcak asfalt üretim çalıģmaları esnasında ortaya çıkan mıcır filler tozunu 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51 (g) maddesi

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :420 KARAR420:Yenice Mahallesi 282 ada 91 parsele ilişkin, Belediye Meclisi nin 01.08.2016 tarih ve 286 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih

Detaylı

Gereği için Karar örneğinin, İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.

Gereği için Karar örneğinin, İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi. KARABÜK İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.03.2012 K arar No: 23 ler: Seyfettin DİKMEN -A hm et SÖZEN Musa ŞEREFLİ - İsmail ALPASLAN Yılmaz ARAT- İsmail AYDIN Nurten DURSUN Kararın Özeti: 5302 sayılı İl Özel

Detaylı

T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi K A R A R

T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi K A R A R Konusu: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkeze bağlı, Karaçay Mahallesinde bulunan, 72 pafta, 1632 ada, 1 parsel ve Birleşim : 1 72 pafta, 1631 ada, 14 nolu parselin Milli Eğitim Bakanlığı, Temel

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER Gündem No : 56567348.301.03-1/1 Toplantı Tarihi:14/01/2016 Toplantı

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar Tarihi : 02/11/2016 Karar No : 296 ÖZÜ: İlimiz Merkez Güveçli köyü sınırları içerisinden, ruhsat olmadan toprak malzeme alımı yapan Aydın AĞCA ya 3213 sayılı Maden Kanunu nun 12. maddesi ve 5302

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar Tarihi : 04/05/2016 Karar No : 109 ÖZÜ: 2016 Mali yılı bütçesinin Yedek Ödenek (44.19.34.00-01.3.9.00-5-09.6) ekonomik kodunda bulunan ödenekten 52.778,00 TL nin alınarak ilgili ekonomik kodlara

Detaylı

K A R A R YATIRIM PROGRAMINDA OLAN VE İPTAL EDİLEN 1.KAT ASFALT İŞLERİ

K A R A R YATIRIM PROGRAMINDA OLAN VE İPTAL EDİLEN 1.KAT ASFALT İŞLERİ SAYI : 281 KARAR TARİHİ :04.09.2013 ÖZÜ: 5302 Sayılı İl Özel İdare Yasasının 26. Maddesi (a) bendi kapsamında hazırlanan, İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Yatırım Programı ile ilgili incelemenin görüşülerek

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 13 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Yaşar KESKİN- Feruze DUMAN Mustafa TOKSÖZ - Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni T.C. Karar No : 313 Karar Tarihi : 04/12/2014 ÖZÜ: İlimiz Osmancık İlçesi, Girinoğlan köyü mevkiinde Kavşak çayının Kızılırmak nehrine döküldüğü yerden, 982,000 m 3 I (a) grubu maden (kum-çakıl) malzemesinin,

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Oturum : 1 Karar Tarihi : 02.11.2015 Karar No : 345 Konusu: İl Özel İdaresinin 02.10.2015 tarih ve 8441 sayılı yazısı ile teklif edilen, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 45.maddesi, Mahalli

Detaylı

50,00 TL. / 12 49,00 TL. 45 Celal YALÇIN \ 60,00 TL.

50,00 TL. / 12 49,00 TL. 45 Celal YALÇIN \ 60,00 TL. Karar Tarihi: 01.02.2012 Karar No: 11 Başkan: İzzettin KÜÇÜK Vali ler: Mehmet UZUN - Seyfettin DİKMEN Ahmet SÖZEN- Musa ŞEREFLİ İsmail ALPASLAN - Muharrem ÖTER İsmail KÖKÇÜ- Yılmaz ARAT İsmail AYDIN- Kararın

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU İl Genel Meclisinin 01.07.2015 tarihli toplantıda komisyonumuza havale edilen, İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Gökçayır Köyü İlköğretim Okuluna ait çevre duvarı

Detaylı