Obezite, gelişmiş ülkelerde olduğu kadar ülkemizde de giderek artan bir sorun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Obezite, gelişmiş ülkelerde olduğu kadar ülkemizde de giderek artan bir sorun"

Transkript

1 DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2007; 38: Morbid obezitenin cerrahi tedavisi Kaya Yorganc 1, M. Bülent T rnaks z 1 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara Obezite, gelişmiş ülkelerde olduğu kadar ülkemizde de giderek artan bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Vücut kitle indeksinin 40 ın üzerinde olması şeklinde tanımlanan morbid obezite ise toplumda obeziteden daha hızlı artış gösteren bir durumdur. Sigaranın yaygın bir halk sağlığı sorunu olmaktan çıkma yolunda olduğu gelişmiş toplumlarda morbid obezite neredeyse ilk sırada yer alan önlenebilir ölüm nedeni olmuştur [1]. Bu makalede morbid obezitenin en kesin, en etkin ve en kalıcı tedavisi olan cerrahi tedavi seçeneklerinden bahsedilecektir. Morbid obeziteyi sadece obezitenin ileri bir şekli olarak görmek çok doğru bir yaklaşım değildir. Aslında ikisi arasındaki fark soğuk algınlığı ile ölümcül influenza virüsü veya basit bir baş ağrısı ile beyin tümörü arasındaki fark kadar çarpıcıdır. Bu nedenle diyet alışkanlıklarında değişiklik, ilaç tedavisi, davranış değişiklikleri, egzersiz programları gibi kilo vermeye yönelik girişimler morbid obezitenin tedavisinde nadiren başarılı olmaktadır. MORB D OBEZ TEYE BA LI SORUNLAR Morbid obezite cerrahisi, obeziteye bağlı ortaya çıkan yandaş sorunların iyileşmesinde, tamamen düzelmesinde ve obeziteye bağlı yeni sorunların ortaya çıkmasını önlemede oldukça etkindir. Bu nedenle öncelikle obeziteye bağlı ortaya çıkan yandaş sorunları gözden geçirmek yerinde olacaktır. Diabetes mellitus ve hipertansiyon obezite ile birlikte sıklıkla görülen metabolik ve dolaşımsal sorunlardır. Bunun yanında morbid obez hastalarda sıklıkla görülen yandaş sorunlar Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1 de başlıklar halinde değinilen bu hastalıklar bir bütün halinde morbid obez hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde olumsuz olarak etkilemekte, yaşam süresini kısaltmaktadır. Bariyatrik cerrahi sonrası morbid obez bir hastanın ortala- Tablo 1. Morbid obez hastalarda görülen yandaş sorunlar Diabetes mellitus KAH Hipertansiyon Kanser Uyku apnesi GERH KKY Osteoartirit Hiperlipidemi Yağlı karaciğer hastalığı İnme Psikolojik bozukluklar 218 H ACETTEPE T IP D ERG S

2 Morbid obezitenin cerrahi tedavisi ma yaşam süresine 15 yıl eklendiği düşünülürse, yaşam kalitesi ve yaşam süresine olumsuz etkiler daha net olarak göz önüne alınabilir [2]. MORB D OBEZ TE CERRAH S N N KISA GEÇM fi Morbid obezitenin tedavisine yönelik cerrahi girişimler 1950 li yıllara kadar dayanmaktadır. O tarihlerde yapılan ve jejenum ve ileumun önemli bir kısmını fonksiyon dışı bırakan by-pass ameliyatları, midenin bir kısmını devre dışı bırakan ameliyatlar, horizontal bantlı gastroplasti hep o yıllara ait geniş serilere ulaşamamış ameliyat türleridir (Şekil 1). O zamanlar yapılmış olan by-pass ameliyatları, oluşturdukları ciddi ishal, elektrolit dengesizliği, karaciğer yetmezliği gibi metabolik sorunlar nedeniyle önemli bir kısmı cerrahi olarak geri döndürülmek durumunda kalmıştır. Morbid obeziteye yönelik cerrahi girişimlerde temel hedef kilo verilmesidir. Ancak bunun yanında uygulanan cerrahi tedavinin metabolik sorunlarının az olması da istenen bir durumdur. Ancak obezite cerrahisi sonrası metabolik sorunların ortaya çıkması yıllar alabilmektedir. Bu nedenle 1950 li yıllarda yapılan ameliyatlar uzun süre, yaygın olmayan bir şekilde yapılagelmiştir li yıllarda, obezitenin giderek artan bir sorun olarak ortaya çıkması, vertikal bantlı gastroplasti gibi nispeten düşük morbidite ve mortaliteye sahip ameliyatların yapılabiliyor olması, obezite ameliyatlarını yaygınlaştırmıştır. Morbid obezite cerrahisinde kırılma noktası Mart 1991 tarihinde National Institutes of Health in morbid obez hastalarda cerrahi tedavinin etkin bir yöntem olduğunu bildirmesi olmuştur [3]. Bu tarihten sonra obezite cerrahisi yoğun bir şekilde yapılmaya başlanmıştır lı yılların sonu obezite cerrahisinin, deyim yerinde ise, patlama yılları olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nde, Avustralya da ve ardından Avrupa da binlerce hasta bu ameliyatla tedavi edilmiştir. Ülkemizde de obezite cerrahisi giderek artan Şekil 1. Geçmişte yapılmış olan obezite ameliyatları. Cilt 38 Say Tablo 2. Morbid obezitenin cerrahi tedavi endikasyonları Masif obeziteye bağlı sorunların varlığı Vücut kitle indeksinin 35 veya 40 tan daha fazla olması (bu kriter değişebilmektedir) Yıllar içinde diyetle tedavide başarısızlık Uzun süre izleme uygun koopere bir hasta olması Ameliyat riskinin kabul edilebilir düzeylerde olması oranda yapılmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında 1990 lı yılların orta ve sonlarında yılda dört-beş obezite ameliyatı yapılırken, 2007 yılında 22 hasta ameliyat edilmiş, 2008 yılının ilk altı ayında 24 hasta ameliyat edilmiştir. Morbid obez hastanın ameliyat edilebilmesi için Tablo 2 de verilen kriterlerin var olması gerekir. Bu kriterlere titizlikle uyulması, hasta uyumu, olası morbidite ve mortalitelerden korunma açısından çok önemlidir. Morbid obezite ameliyatları teknik olarak üç farklı grupta toplanabilir. Bunlar; 1. Sadece gıda alımını kısıtlayan ameliyatlar, 2. Malabsorpsiyon yapan ameliyatlar, 3. Hem malabsorpsiyon hem de gıda alımını kısıtlayan ameliyatlar. Bu yazıda güncel olarak popüler olan ve sadece gıda alımını kısıtlamaya yönelik bir girişim olan gastrik banding den ve hem malabsorpsiyon yapan hem de gıda alımını kısıtlayan Roux-Y gastrik by-pass ameliyatına değinilecektir. Ayrıca halen yaygın olarak uygulanmayan ancak gelecekte alternatif yöntemler olabilecek cerrahi girişimlere de değinilecektir. LAPAROSKOP K AYARLANAB L R GASTR K BANT AMEL YATI Ayarlanabilir gastrik bant, mide proksimal kesiminin 360 kelepçe benzeri bir malzemeyle sarılarak uygulanan bir yöntemdir (Şekil 2). Teknik olarak kolay uygulanabilir bir ameliyattır ve tümüyle gıda alımını azaltıcı bir yöntemdir. ABD dışında en sık uygulanan morbid obezite ameliyatıdır. Ülkemizde de sık olarak uygulanan bir yöntemdir [4,5]. Perioperatif morbidite Roux-Y gastrik bay-pass a oranla 10 kat daha azdır. Laparoskopik olarak yapılması çok karmaşık değildir ve genel olarak gastroözefageal reflü ameliyatını yapan bir cerrah kısa süreli bir eğitimin ardından bu ameliyatı yapabilir. Ameliyat sonrası hemen gıda alımına başlanması, hastanede yatış süresinin kısa olması gibi ek avantajları vardır. Ancak sık izlem gerektirir. Bantın mide çevresine dolanan kısmında bir balon vardır ve bu balon haznesinden şişirilebilir veya söndürülebilir. 219

3 Yorganc ve T rnaks z Şekil 2. Laparoskopik ayarlanabilir gastrik bant ameliyatı. Böylece oral alım sınırlamasının kontrolü mümkündür. Yine bu nedenle sık izlem gerektirir. Morbid obezite cerrahisinde çok önemli bir nokta olan kilo verme oranları çok değişkendir. Uzun dönem sonuçları irdelendiğinde Roux-Y gastrik by-pass a göre çok iyi değildir. Hastalar genellikle fazla kilolarının %30 u civarında kilo verir [2]. Bu oran Roux-Y gastrik by-pass da %50-60 civarındadır. Sonuçlarının değişken olması ve banta bağlı komplikasyonların gözlenebilmesi nedeniyle tarafımızdan öncelikle tercih edilen bir yöntem değildir. Dünyadaki son yıllardaki eğilim de benzer şekildedir ve Avrupa da da ilk ameliyat seçeneği olma özelliğini kaybetmek üzeredir. ROUX-Y GASTR K BY-PASS Roux-Y gastrik by-pass, hem gıda alımını kısıtlayıcı hem de absorpsiyonu azaltıcı özelliği olan bir ameliyat şeklidir (Şekil 3). Halen ABD de en sık uygulanan ameliyattır. Uzun dönem sonuçları dikkate alındığında en ideal ameliyat şekli olarak tanımlanabilir. Avrupa da ve ülkemizde giderek daha fazla tercih edilmektedir. Ameliyatın kısa teknik detayını vermek gerekirse; mide proksimal kesiminde yaklaşık 20 ml lik bir cep oluşturulur. Bu cebin distal kısmı doğrusal zımbalarla kapatılır. Midenin transekte edilmesi, tekrar rekanalize olmasını engellemek için önerilen bir yöntemdir. Jejenum treitz bağının cm distalinden transekte edilir ve distal jejenum midede oluşturulan cebe 1 cm çaplı bir anastomoz ile ağızlaştırılır. Proksimal jejenum hastanın obezite şiddetine göre cm distale ağızlaştırılır. Son yıllarda Roux-Y gastrik by-pass ameliyatı laparoskopik olarak yapılmaya başlanmış ve bu konuda ge- 220 Şekil 3. Roux-Y gastrik by-pass ameliyatı. niş seriler yer almıştır. Morbiditesi ve mortalitesi gastrik bant uygulamasına göre daha fazladır. Çok komplike bir ameliyat olmasına karşın kilo verme açısından günümüzde tanımlanmış tüm ameliyatlara karşı belirgin bir üstünlüğü vardır. B L YOPANKREAT K D VERS YON Biliyopankreatik diversiyon İtalyan cerrah Scopinaro tarafından popülarize edilmiş, distal Roux-Y gastrik by-pass a benzer bir ameliyattır (Şekil 4) [6]. İnce bağırsak ileoçekal valvden 250 cm proksimalden transekte edilir ve birlikte subtotal gastrektomi yapılır. Distal ince bağırsak geride kalan mideye ağızlaştırılır. Proksimal uç ileoçekal valvden 50 cm proksimale ağızlaştırılır. Şekil 4. Biliyopankreatik diversiyon. H ACETTEPE T IP D ERG S

4 Morbid obezitenin cerrahi tedavisi Karşılaştırmalı geniş seriler olmamakla birlikte biliyopankreatik diversiyonun çok etkin kilo kaybı sağladığı yönünde bilgiler vardır. Ancak cerrahi girişimin karmaşıklığı, olası morbiditeleri de birlikte getirmektedir. Günümüzde Roux-Y gastrik by-pass ameliyatına alternatif bir yöntem olarak öne sürülmektedir. Cilt 38 Say MORB D OBEZ TE CERRAH S KOMPL KASYONLARI Morbid obezite ameliyatlarının komplikasyonları erken ve geç dönem veya majör ve minör komplikasyonlar olarak irdelenebilir [7]. Bu ameliyatlardan sonra erken dönem mortalite binde bir ile beş arasında bildirilmiştir. Gastrik bant ameliyatlarında mortalite binde bir iken, Roux-Y gastrik by-pass sonrası binde beşe kadar yükselmektedir. Mortalite riskini arttıran en önemli risk faktörleri erkek cinsiyet, vücut kitle indeksinin yüksekliği ve ameliyat öncesi var olan solunum yetmezliğidir [8]. En sık karşılaşılan mortalite nedenleri ise pulmoner emboli, anastomoz kaçağı ve miyokard infarktüsüdür. Bu nedenle hastaların ameliyat öncesi dönemde iyi değerlendirilmesi çok önemlidir. Ameliyat sonrası erken dönemde en sık karşılaşılan sorunlar akciğerlerle ilgilidir. Bu hasta grubunda zaten sıklıkla var olan restriktif tip solunum yetmezliği ameliyat sonrası dönemde sorun yaratabilir. Bu nedenle hastaların ameliyat öncesi dönemde iyi hazırlanması, ameliyat sonrası dönemde uygun analjezi, erken mobilizasyon ve solunum egzersizleri olası solunum komplikasyonlarını önlemek açısından önemlidir. Yara yeri komplikasyonları da %25 e varan oranda görülebilmektedir. Yara komplikasyonları infeksiyondan çok cilt altı yağ dokusunun kalınlığı nedeniyle seroma oluşumu veya basit seröz drenaj şeklindedir. Bu tür sorunları önlemek için cilt altına negatif basınçlı dren yerleştirilmesi uygun olabilir. Orta ve uzun dönemde görülen komplikasyonlar yapılan ameliyat şekline göre değişmektedir. Gastrik bant uygulaması sonrası bant kayması en sık görülen komplikasyonlar arasındadır. Bu nedenle gastrik bant uygulamasından sonra üç ay bantın şişirilmemesi önerilmektedir. Böylece bantın mide çevresine yeterince sabitlenmiş olması umulmaktadır. Diğer bir sorun bant erozyonudur. Bu tür banta bağlı teknik sorunlar %10 dolayında görülmektedir. Roux-Y gastrik by-pass ameliyatlarından sonra bulantı, kusma ve benzeri dumping sendromu bulguları görülebilmektedir. Bu tür komplikasyonların önemli bir kısmı diyet düzenlemesiyle önlenebilmektedir. Ayrıca, bu ameliyatın önemli bir komplikasyonu %5 ile %18 dolayında bildirilen gastrojejunostomi hattındaki darlıktır. Bu durum bazen dilatasyon yapılmasını gerektirecek boyutlara ulaşabilmektedir. Roux-Y gastrik bypass ameliyatlarından sonra stapler hattının açılarak midenin rekanalize olması tanımlanmış diğer bir komplikasyondur. Bu duruma neden olmamak için stapler uygulamasından sonra midenin transeksiyonu önerilmektedir. Morbid obezite cerrahisi sonrası hızlı kilo verilmesine bağlı olarak safra satürasyonunda değişim ve safra kesesi taşı gelişimi %50 ye varan oranlarda bildirilmiştir. Bunu önlemek için ameliyata kolesistektomiyi eklemek veya ameliyat sonrası ilk altı ay safra satürasyonunu arttırcı ursodeoksikolik asit gibi ilaçların başlanması uygun olabilir [9]. Bizim uygulamamız hastalara morbid obezite cerrahisi sırasında safra kesesinde taş olup olmadığına bakılmaksızın kolesistektomi yapmak şeklindedir. Uzun dönemde beslenme ile ilgili komplikasyonlar meydana gelebilir. Ancak son yıllarda en fazla yapılan ameliyat şekilleri olan gastrik banding veya Roux-Y gastrik by-pass ameliyatlarından sonra beslenme sorunları nadiren görülmektedir. Ancak yine de hastaların hekim ziyareti sırasında mikro besinlerin eksikliği açısından değerlendirilmesi uygun bir yaklaşım olacaktır. BAR YATR K CERRAH SONUÇLARININ DE ERLEND R LMES Uzun yıllar bariyatrik cerrahi sonuçlarının nasıl değerlendirileceği konusunda bir fikir birliği oluşmamıştır. Kuşkusuz ameliyata bağlı morbidite ve mortalite ameliyat başarısını belirleyen önemli bir parametredir. Ancak cerrahi girişimler arasında morbidite ve mortalite açısından dramatik farklılıklar bulunmamaktadır. Bu nedenle verilen kilo miktarı daha ön plana çıkmaktadır. Sadece kaybedilen kilo miktarı da yeterli bir gösterge değildir. Vücut kitle indeksi 40 olan bir kimse ile 60 olan bir hastanın kaybedeceği kilo miktarı birbirinden farklı olmak durumundadır ve bu nedenle sadece verilen kilo miktarı üzerinden değerlendirme yanıltıcı olacaktır. Kilo değişimi (%) Yıl Kontrol Gastrik bant Vertikal bantlı gastroplasti Gastrik by-pass Şekil 5. Değişik morbid obezite ameliyatları sonrası kaybedilen fazla kilo oranları [2]. 221

5 Yorganc ve T rnaks z Günümüzde morbid obezite cerrahisi sonrası kilo kaybının değerlendirilmesinde en sık kullanılan parametre fazla kilolardan kaybedilen ağırlık yüzdesidir. Eğer hasta fazla kilolarının %40 ından azını verdiyse ameliyatın başarılı olduğunu söylemek mümkün değildir. %40-60 arasında bir kilo kaybı orta iyi düzeyde bir ameliyat başarısını gösterir. %60 ın üzerindeki kilo kaybı ameliyatın başarılı olduğunun en önemli göstergesi olarak yorumlanmalıdır. Değişik ameliyat şekillerinin zaman içinde oluşturduğu kilo kaybına ait grafik Şekil 5 te verilmiştir [2]. Kaynaklar 1. Sibbald B. Obesity may soon be leading cause of preventable death in US. CMAJ 2002; 166: Sjostrom L, Narbro K, Sjostrom CD, et al. Effects of bariatric surgery on mortality in Swedish obese subjects. N Engl J Med 2007; 357: Gastrointestinal surgery for severe obesity: National Institutes of Health Consensus Development Conference Statement. Am J Clin Nutr 1992; 55(2 Suppl): Taskin M, Zengin K, Apaydin BB, Unal E. Laparoscopy in Turkish bariatric surgery: initial experience. Obes Surg 2000; 10: Coskun H, Bozbora A, Ogunc G, Peker Y. Adjustable gastric banding in a multicenter study in Turkey. Obes Surg 2003; 13: Scopinaro N, Giametta E, Friedman D, et al. Biliopancreatic diversion for obesity. Probl Gen Surg 1992; 9: Tessier DJ, Eagon JC. Surgical management of morbid obesity. Curr Probl Surg 2008; 45: Poulose BK, Griffin MR, Moore DE, et al. Risk factors for post-operative mortality in bariatric surgery. J Surg Res 2005; 127: Nougou A, Suter M.Almost routine prophylactic cholecystectomy during laparoscopic gastric bypass is safe. Obes Surg 2008; 18: H ACETTEPE T IP D ERG S

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ 2014 TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 ANKARA Telif Hakkı Sahibi: Türkiye

Detaylı

OBEZİTE NEDİR? Erkeklerde %20,5 Kadınlarda ise % 41,0 Toplamda % 30,3 olarak bulunmuştur. İstanbul 33,0 Orta Anadolu 32,9

OBEZİTE NEDİR? Erkeklerde %20,5 Kadınlarda ise % 41,0 Toplamda % 30,3 olarak bulunmuştur. İstanbul 33,0 Orta Anadolu 32,9 OBEZİTE NEDİR? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır. Günlük yaşamda bireylerin (gebe, emzikli, bebek, okul çocuğu, genç,

Detaylı

KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ

KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ 44 KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ Dr. Levhi AKIN Postoperatif morbidite üzerine etkili birçok faktör vardır 1 (Şekil 1). Kanıta dayalı çalışmalar, cerrahi hasta bakımındaki bazı geleneksel yaklaşımların

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI () ANKARA, 2013 2 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000 adet

Detaylı

YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ

YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ AYLIK SAĞLIK VE YAŞAM DERGİSİ Yıl: 1 Sayı: 5 MAYIS 2012 EsasMedya Ltd. Şti. adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü M. Esat GÜZELGÖZ Yayın Editörü Hande AYDEMİR Hukuk Danışmanı Av. Bekir

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Cerrahi Tedavi

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Cerrahi Tedavi Uykuda Solunum Bozuklukları Dizisi: 15 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Cerrahi Tedavi Oğuz KÖKTÜRK*, Yusuf KEMALOĞLU** * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ** Gazi Üniversitesi

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ

UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ Prof.Dr. Oğuz Köktürk Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uykunun sağlıklı yaşam için vazgeçilmez bir olgu olmasının yanında, solunum sisteminin

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon İrfan UÇGUN* * Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) hem

Detaylı

ULUSAL B L MSEL KURUL / NATIONAL SCIENTIFIC BOARD

ULUSAL B L MSEL KURUL / NATIONAL SCIENTIFIC BOARD -1- Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery SAH B ve ED TÖR / OWNER and EDITOR-in-CHIEF ELCD ad na / On behalf of ELCD Cavit AVCI YARDIMCI ED TÖRLER / CO-EDITORS Metin

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 3 / Sonbahar 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ KONGRE KİTABI 31 EKİM - 3 KASIM 2013, BALKAN KONGRE MERKEZİ, EDİRNE

TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ KONGRE KİTABI 31 EKİM - 3 KASIM 2013, BALKAN KONGRE MERKEZİ, EDİRNE 3 TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ. KONGRE KİTABI 3 EKİM - 3 KASIM 203, BALKAN KONGRE MERKEZİ, EDİRNE İÇİNDEKİLER Kongreye Davet#... 2 Kongre Düzenleme Kurulu#... 3 Bilimsel Program#... 4 Sözel Bildiriler#...

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Prof. Dr. Nurol ARIK Doç. Dr. Melda DİLEK HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık genel eğitim amaçlıdır. Hastaların asıl olarak kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gereklidir. KRONİK

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM, SİGARA VE GENÇLİK (GENÇ KALMAK İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM İLKELERİ)

SAĞLIKLI YAŞAM, SİGARA VE GENÇLİK (GENÇ KALMAK İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM İLKELERİ) SAĞLIKLI YAŞAM, SİGARA VE GENÇLİK (GENÇ KALMAK İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM İLKELERİ) Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Ankara Sağlık hastalık kavramı İnsanlar diğer canlılar

Detaylı

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri Mevcut Durum ve Öneriler 2006 Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği adına hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin EDİTÖR Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı Yeni sayımız ile yeniden Merhaba; Öncelikle dergimize göster miş olduğunuz ilgiden dolayı,siz okuyucularımıza, çalışma arkadaş - larıma,derginin yayınlanmasındakatkısı

Detaylı

YÜKSEK PROTEĠNLĠ DĠYET AKIMLARININ VÜCUT AĞIRLIĞININ KORUNMASI VE SAĞLIK ÜZERĠNE KISA VE UZUN DÖNEMLĠ ETKĠLERĠ

YÜKSEK PROTEĠNLĠ DĠYET AKIMLARININ VÜCUT AĞIRLIĞININ KORUNMASI VE SAĞLIK ÜZERĠNE KISA VE UZUN DÖNEMLĠ ETKĠLERĠ YÜKSEK PROTEĠNLĠ DĠYET AKIMLARININ VÜCUT AĞIRLIĞININ KORUNMASI VE SAĞLIK ÜZERĠNE KISA VE UZUN DÖNEMLĠ ETKĠLERĠ Semra NAVRUZ 1, Nilüfer ACAR TEK 2 ÖZET Dünyada birçok kişi vücut ağırlığını azaltmak veya

Detaylı

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1 www.turkgeriatri.org Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü İstediğimiz/beklediğimiz Gelecek Yaşlıların Anlattıklarında Saklıdır! GENİŞLETİLMİŞ

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010;2(2):206 236 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder Meliha

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı