IRT neonatal screening ELISA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IRT neonatal screening ELISA"

Transkript

1 Kullanım Talimatları IRT neonatal screening ELISA İmmünoreaktif Tripsinin (IRT) yeni doğmuş bebeklerden alınan kan örneklerinde kantitatif tespiti için enzim immünoassayı. Kistik Fibrozun (KF) neonatal taraması için. RE53275/RE / C I B L I N T E R N A T I O N A L G M B H Flughafenstrasse 52a Phone: +49 (0) D Hamburg, Germany Fax: +49 (0)

2 1. KULLANIM AMACI İmmünoreaktif Tripsinin (IRT) yeni doğmuş bebeklerden alınan kan örneklerinde kantitatif tespiti için enzim immünoassayı. Kistik Fibrozun (CF) neonatal taraması için. 2. ÖZET VE AÇIKLAMA Kistik Fibroz (CF) CF transmembran kondüktans regülatör genindeki (CFTR) mutasyonlar sonucu meydana gelen en yaygın otozomal resesif hastalıklardan biridir. Başka bir takım organları da etkiliyor olmasına rağmen kistik fibroz, başlıca progresif akciğer hastalığı sonucu olarak erken yaşta ölümle sonuçlanabilir. CF Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaklaşık 1:2000-1:5000 sıklıkta görülmektedir. Avrupa'da Kistik Fibroz (CF) yenidoğan taramasının ilk uygulamaları mekonyumun albümin içeriğini inceleyen öncü programlarla 1970'lerin başlarına kadar uzanır. CF'li neonatusların kanındaki İmmünoreaktif Tripsin (IRT) seviyesindeki yükselme ve bunun kuru kan damlasındaki ölçümü ilk olarak 1979'da tarif edildi. Akabindeki on yıl boyunca topuk kanındaki IRT seviyelerinin tespiti bir takım ülkelerde uygulamaya kondu. CFTR geninin 1989'da klonlanması ile daha fazla aşama kaydedilmesi mümkün oldu ve bunun ardından yaygın popülasyonspesifik CFTR geni mutasyonları DNA testinin tarama protokolleri arasına dahil edilmesine imkan verdi. Çalışmalar göstermiştir ki CF'nin neonatal tarama yoluyla erken teşhisi agresif nütrisyonel tedavi ile birlikte uzun vadeli nütrisyonel durumu önemli derecede iyileştirebilir. CF taramasının en yaygın iki protokolü (a) önce bir örnekte sonra bir diğer örnekte IRT'nin ölçümü ve (b) aynı örnek üzerinde DNA mutasyon analizini takip eden IRT testidir [1, 2, 3]. 3. TEST PRENSİPİ IRT neonatal screening ELISA Tripsin 1 ve Tripsin 2'ye spesifik biyotinlenmiş monoklonal antikorlar ve kuyucukların iç yüzeylerinde immobilize Tripsine spesifik bir üçüncü poliklonal antikorun baz alındığı "sandvic" tipi bir katı faz enzim immunoassayidir. Örnekten alınan tripsin molekülleri immobilize antikora ve anti-tripsin-biotin konjugatlarına bağlanır. Kuyucukların iç yüzeyine bağlanmamış her türlü materyalin uzaklaştırılması için kuyucuklar yıkama tamponu ile yıkanır ve her bir kuyucuğa enzim konjugatı eklenir. Kuyucuklar konjuge antikora bağlanmamış her türlü konjugatın temizlenmesi için tekrar yıkanır ve her birinin içine substrat eklenir. Substrat inkübasyonundan sonra ortaya çıkan rengin yoğunluğu örneğin içerisinde bulunan antijen miktarıyla orantılıdır. Örneklerin sonuçları ölçüm eğrisi kullanılarak doğrudan belirlenebilir. 4. UYARILAR VE TEDBİRLER 1. Sadece in vitro tanımlama kullanımı içindir. Sadece profesyonel kullanım içindir. 2. Assayı başlatmadan önce talimatları baştan sona dikkatli okuyunuz. Kitin yanında gelen geçerli prospektüs versiyonunu kullanın. Her şeyi anladığınızdan emin olun. 3. Kit paketinde ciddi hasar olması durumunda IBL veya tedarikçinizle kitin elinize geçmesinden itibaren en fazla bir hafta içerisinde yazılı olarak iletişime geçin. Hasarlı kitleri testlerde kullanmayınız fakat şikayetinizle alakalı durumlar için saklayınız. 4. Lot numarası ve son kullanma tarihine riayet ediniz. Farklı lotlardan reaktifleri birbirine karıştırmayınız. Son kullanma tarihi geçmiş reaktifleri kullanmayınız. 5. İyi Laboratuvar Uygulamaları ve güvenlik yönergelerine uyunuz. Gerekli olduğu durumlarda laboratuvar önlüğü, tek kullanımlık lateks eldivenler ve koruyucu gözlük kullanınız. 6. Bu kitin reaktifleri gözde ve ciltte irritasyona sebep olabilecek tehlikeli malzemeler içermektedir. VERİLEN MALZEMELER'e bakınız ve detaylar için etiketlere başvurunuz. Bu ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna IBL anasayfasından veya IBL'den doğrudan talep edilerek ulaşılabilir. 7. Kimyasal maddeler veya hazırlanmış/kullanılmış reaktifler ulusal biyolojik tehlike ve güvenlik yönergeleri uyarınca tehlikeli atık olarak görülüp ele alınmak durumundadır. 8. Temizlik personeli potansiyel tehlikeler ve kullanım konusunda profestoneller tarafından yönlendirilmelidir. 9. Bu kitin insan serumu veya plazması içeren tüm reaktifdleri anti-hiv II/I, HBsAg ve anti-hcv'ye karşı test edilmiş ve testlerin sonucu negatif bulunmuştur. Fakat, bu veya diğer infeksiyöz ajanların var olmaları ihtimali kesin olarak ekarte edilemez. Bu yüzden reaktifler kullanımda ve imhada potansiyel biyolojik tehlike olarak ele alınmalıdır. 10. Stop solüsyonu ile temastan kaçınınız. İrritasyonlara ve yanıklara yol açabilir. Version / 6

3 5. MUHAFAZA VE STABİLİTE Kit oda sıcaklığında gönderilir ve 2-8 C aralığında saklanmalıdır. Isı veya doğrudan güneş ışığından uzak tutunuz. Numunelerin ve hazırlanmış reaktiflerin muhafaza ve stabilitesi ilişkin bölümlerde belirlenmiştir. Mikrotitre kuyucukları kit açıldıktan sonra belirtilmiş son kullanma tarihine kadar stabildir. Açılmış kiti 2-8 C'de saklanırken sıkıca kapatılmış olmasını temin edin. 6. NUMUNE TOPLAMA VE SAKLAMA Kan damlaları Yenidoğan topuk kanı yalnızca plantar yüzeyin medial veya lateral kesitinden alınmalıdır. Kan alma işlemi için standart önlemler takip edilmeldir. Topuğun delinmesinden sonra çıkan ilk kan damlası steril gazlı bez ile silinmelidir. Kan alım kartını topuktan düşmemiş büyük bir kan damlasına değdirerek filtre kağıdı tarafından bir defada yeterli miktarda kanın emilip kağıttaki çemberin içini tamamen doldurmasını sağlayın. Kan alma kartındaki gerekli sayıda çember dolana kadar prosedürü tekrarlayın. Kan damlalarını doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde oda sıcaklığında 3 saat kurumaya bırakın. Standartlar Whatman 903 filtre kartları üzerine işlenmiş olduğu ve filtre kartı malzemesinin sonuç üzerinde belirgin bir etkisi olduğu için (bkz. PROSEDÜRÜN SINIRLAMALARI), hasta örnekleri için MUTLAKA Whatman 903 kağıt kartları kullanılmalıdır. Kan alımı sırasında delinen bölgeyi sıkmayın çünkü bu kanın doku sıvısı ile hemolizine yani dilüsyonuna yol açar. Aynı önceden basılmış daireler içerisine arka arkaya kan damlatmayın. Kan damlalarına dokunmayın, kan damlalarını yaymayın. Kan damlası numunelerini gözle kontrol edin (örneğin damlalarda kan yayılması, pıhtı, parmak izi olmayacak). Kistik fibroz taraması güncel kan inceleme uygulamasında herhangi bir değişiklik gerektirmemektedir. En fazla bildirilen kan alım periyotu doğumdan sonraki 3. ve 5. günler arasıdır. Numune alma zamanı üzerine ulusal ve ülkeye özgü yönergeler göz önüne alınmalıdır. Saklama: 2-8 C Isıdan veya doğrudan güneş ışığından uzak tutun. Stabilite: 4 aya kadar [1] 7. VERİLEN MALZEMELER Miktar RE53275 Miktar RE53279 Sembol 5 x 12 x 8 25 x 12 x 8 MTP 1 x 6 x 8 2 x 6 x 8 CAL A-F 1 x 3 x 8 4 x 3 x 8 CONTROL x 10 ml 5 x 10 ml ASSAYBUF CONC 1 x 1 ml 5 x 1 ml BIOTIN-AB CONC 1 x 0.6 ml 5 x 0.6 ml ENZCONJ CONC 5 x 15 ml 4 x 90 ml TMB SUBS 5 x 15 ml 4 x 90 ml TMB STOP 2 x 100 ml 10 x 100 ml WASHBUF CONC 10 x 50 x FOIL Bileşen Mikrotitre Plak Transparan. Anti-insan tripsin antikorları ile kaplanmış (tavşan). Standart A-F İçeriği: Whatman 903 kağıdına damlatılmış insan kanı + Tripsin. 8 Kan Damlası/ Kart. Konsantrasyonlar için etiketlere veya QC sertifikasına bakınız. Kontrol 1-3 Kontrol 1: düşük Kontrol 2: orta Kontrol 3: yüksek İçeriği: Whatman 903 kağıdına damlatılmış insan kanı + Tripsin. 8 Kan Damlası / Kart. Konsantrasyonlar / Kabul edilebilir sınırlar için etiketlere veya QC sertifikasına bakınız. Elüsyon Tamponu Konsantresi (20x) İçerik: PBS Tamponu, Tween, Proteaz İnhibitörü, kazein, koruyucular Biotin anti-irt Ab Konsantresi (100 x) anti-insan tripsin antikorları (fare), biotine konjuge Enzim Konjugatı Konsantresi (100x) İçerik: streptavidin-poli-hrp, koruyucular. TMB Substrat Solüsyonu Kullanıma hazır. İçerik: TMB (tetrametilbenzidin) TMB Stop Solüsyonu Kullanıma hazır. İçerik: 1 M H 2 SO 4. Yıkama Tamponu Konsantresi (10x) İçerik: PBS, Tween. Yapışkan Folyo siyah Version / 6

4 8. GEREKLİ OLUP PAKET İÇERİSİNE DAHİL EDİLMEMİŞ MALZEMELER 1. Mikropipetler (Multipette Eppendorf veya benzeri cihazlar, < 3 % CV). Hacim: 50; ; 1000 µl 2. Kan alma kartları (Whatman 903 ) 3. Kan damlası diski delicisi, 3 mm (mesela Sauer, Hannover, Almanya) 4. Orbital Çalkalayıcı ( rpm) nanometredeki emilimi okuyabilecek mikrolitre plak okuyucu (referans dalgaboyu nm) 6. Biotin ve Enzim Konjugatının hazırlanması için boş godeler 7. Vortex karıştırıcı 8. Reaktif hazneli 8 kanal mikropipet 9. Yıkama şişesi, tam veya yarı otomatik mikrotitre plak yıkama sistemi 10. Bidistile veya deiyonize su 11. Kağıt havlu, pipet uçları ve zaman ölçer 9. PROSEDÜR NOTLARI 1. Örneklere uygunsuz muamele veya test prosedürünün değiştirilmesi test sonuçlarını etkileyebilir. Gösterilen pipetleme hacimleri, inkübasyon zamanları, sıcaklıklar ve ön muamele adımları harfiyen yönergeler doğrultusunda takip edilmelidir. Yalnızca kalibre edilmiş pipetler ve cihazlar kullanın. 2. Test bir defa başlatıldı mı bölünmeden tamamlanmalıdır. Gerekli reaktiflerin, malzemelerin ve cihazların uygun zamanda hazır edin. Tüm reaktiflerin ve numunelerin oda sıcaklığına (18-25 C) gelmelerine müsade edin ve her bir likit reaktif viyalini içerisinde girdap oluşturacak biçimde nazikçe çalkalayın. Reaktifleri köpürtmeden karıştırın. 3. Reaktiflerin, pipetlerin ve kuyucukların /tüplerin kontaminasyonundan kaçının. Her bir bileşen ve numune için yeni bir tek kullanımlık plastik pipet ucu kullanın. Kapakları birbirleriyle değiştirmeyin. Kullanılmayan viyallerin ağızlarını her zaman kapayın. Kuyucukları/tüpleri veya reaktifleri tekrar kullanmayın. Nem çekici dahil olmak üzere Kullanılmamış kuyucuklar kilitli poşete anında geri konmalıdır. 4. Potansiyel pipetleme hatalarını tespit edebilmek için standartların, kontrollerin ve örneklerin iki nüsha halinde belirlenmesi tavsiye olunur. 5. Uygun bir plak yerleşimi gerçekleştirmek için bir pipetleme şeması kullanın. 6. İnkübasyon zamanı sonuçları etkiler. Tüm kuyucuklar aynı sırada ve zaman sekanslarında kullanılmalıdır. Tüm kuyucuklarda solüsyonların pipetlenmesi için 8 kanallı bir mikropipet kullanılması önerilir. 7. Mikrotitre plakının yıkanması önemlidir. Düzgün bir şekilde yıkanmamış kuyucuklar hatalı sonuçlar alınmasına yol açar. Çok kanallı bir pipetin veya otomatik bir mikrotitre plak yıkayıcının kullanılması önerilir. Kuyucukların inkübasyonlar arasında kurumasına müsade etmeyin. Kaplamalı kuyucukları yıkama ve aspriasyon sırasında çizmeyin. Tüm reaktifleri özenle yıkayın ve doldurun. Yıkama sırasında kuyucukların Yıkama Tamponu ile doğru bir şekilde doldurulmuş olup olmadıklarını ve kuyucuklarda herhangi bir kalıntı olup olmadığını kontrol edin. 8. Aşağıdaki tedbirler belirleme işlemi için kurumuş kan damlalarının delinmesi sırasında alınmalıdır: 1. Yalnızca homojen biçimli kurumuş kan damlalarını delin. 2. Çift kuyucuklu çalışmada kromatografik bir etkiden mümkün olduğunca kaçınmak için yalnızca tek bir kan damlasından, yakın yerden delinmiş 2 kan damlası diskini kullanın. 3. Not: Kan damlasının kenarına çok yakın bir yerden delmeyin (kenardan 1 mm içeri)! 9. Yıkamaya başlamdan önce istisnasız tüm kurumuş kan damlası disklerinin mikrotitre plakından uzaklaştırılmış olduğundan emin olun. 10. Kan damlası numunelerini gözle kontrol edin (örneğin damlalarda kan yayılması, pıhtı, parmak izi olmamalıdır). 11. Kullanılmamış kuyucuklar/tüpler ve kurumuş kan damlaları nem çekici içeren kilitli poşete anında geri konmalıdır. Version / 6

5 10. ÖN-TEST TERTİBAT YÖNERGELERİ ÇALIŞMA ÖNCESİ HAZIRLIK TALİMATLARI Konsantre bileşenlerin hazırlanması (1 Mikrotitre Plakı) Seyrelt / çöz Bileşen ile Seyreltici Oran Önemli noktalar Saklama: Stabilite: 100 ml WASHBUF CONC 900 ml bidistile su 1:10 Kuvvetlice çalkalayın 2-8 C 4 hafta 2 ml ASSAYBUF CONC 38 ml bidistile su 1: µl BIOTIN-AB CONC seyreltik 16 ml Elüsyon Tamponu 1:101 Kristalleri C'de çözdürün Köpürtmeden 10 dakikadan fazla karıştırın. 2-8 C C 24 saat 1 saate kadar Enzim Konjugatın hazırlanmasında polipropilen şişeler kullanmayın. Konsantre enzim kojugatın birkaç şişesini kullanmanız gerekiyorsa, solüsyonları havuzlamanız ve çalışma solüsyonunu bu havuzdan elde etmeniz önerilir. 110 µl ENZCONJ CONC 11. TEST PROSEDÜRÜ seyreltik 11 ml Elüsyon Tamponu 1:101 Köpürtmeden 10 dakikadan fazla karıştırın C 3 saate kadar 1. Standart (A-F), Kontrol 1-3 ve hasta numunesine ait her bir kan damlasından 3 mm çapında bir disk delip çıkarın ve diskleri mikrotitre plağın önceden belirlenmiş kuyucuklarına yerleştirin. Not: Kan damlasının kenarına çok yakın bir yerden delmeyin! 2. Seyreltilmiş Biotin anti-irt Antikorundan 150 µl her bir kuyucuğa pipetleyin. Tüm disklerin sıvı içerisine batmasını sağlayın. Plakı siyah yapışkan folyo ile kaplayın. 3. Oda sıcaklığında (18-25 C) iki saat plaka çalkalayıcı üzerinde ( rpm) ile inkübe ediniz. 4. Yapışkan folyoyu çıkarınız. Plakı ters çevirip bir kağıt havlu üzerine hafifçe vurarak inkübasyon solüsyonunu ve tüm diskleri uzaklaştırın. Plakı 300 µl seyreltilmiş Yıkama Tamponu ile 4 defa yıkayın. Plakı ters çevirip bir kağıt havlu üzerine hafifçe vurarak fazla solüsyonu uzaklaştırın. 5. Seyreltilmiş Enzim Konjugatından 100 µl her bir kuyucuğa pipetleyin. Plakı siyah yapışkan folyo ile kaplayın. 6. Oda sıcaklığında (18-25 C) 60 dakika plak çalkalayıcı üzerinde ( rpm) inkübe edin. 7. Yapışkan folyoyu çıkarın. İnkübasyon solüsyonunu çıkarın. Plakayı 300 µl seyreltik Yıkama Tamponu ile 4 defa yıkayın. Plakı ters çevirip bir kağıt havlu üzerine hafifçe vurarak fazla solüsyonu uzaklaştırın. 8. Mümkünse Substrat ve Stop Solüsyonu eklemek için 8 Kanallı Mikropipet kullanın. Substrat ve Stop Solüsyonu aynı hızda pipetlenmelidir. Pipetleme sırasında pipet dik tutularak çekme-bırakma işlemleri yavaşca yapılmalı ve hava kabarcığı oluşumundan kaçınılmalıdır. 9. TMB Substrat solüsyonundan 100 µl her bir kuyucuğa pipetleyin. 10. Oda sıcaklığında (18-25 C) 30 dakika plak çalkalayıcı üzerinde ( rpm) inkübe edin. Doğrudan güneş ışığı temasından kaçının. 11. Substrat reaksiyonunu her bir kuyucuğa 100 µl Stop Solüsyonu ekleyerek durdurun. Renk maviden sarıya döner. 12. Optik yoğunluğu stop solüsyonunu pipetledikten sonra 15 dakika içerisinde (Referans dalgaboyu: nm) bir fotometre ile 450 nm'de ölçün. Version / 6

6 12. KALİTE KONTROL Test sonuçları yalnızca test yönergelere uyularak yapılmışsa geçerlidir. Dahası, kullanıcının GLP (İyi Laboratuvar Uygulamaları) kuralları veya benzer standartlar/kanunlara harfiyen uyması gereklidir. Kullanıcı ve/veya laboratuvar GLP'ye uygun diyagnoz yapabilmek için doğrulanmış bir sistem dahilinde çalışmalıdır. Tüm kit kontrolleri etiketlerde ve QC sertifikasında belirtildiği gibi kabul aralığı dahilinde olmalıdır. Eğer kriterler sağlanmamışsa test geçerli değildir ve tekrarlanmalıdır. Her laboratuvar daha önce tespit ettiği pozitif numuneleri ek bir kontrol olarak kullanmalıdır. Uygun kalite değerlendirme programlarına katılım tavsiye edilmektedir. Herhangi bir uygunsuzluk durumunda aşağıdaki teknik sorunların varlığı ispatlanmalıdır; (Hazırlanmış) reaktiflerin son kullanma tarihleri, saklama şartları, pipetler, cihazlar, inkübasyon şartları ve yıkama metotları. 13. SONUÇLARIN HESAPLANMASI Elde edilen standartların OD si (y-ekseni, doğrusal) konsantrasyona karşı (x-ekseni, logaritmik) yarılogaritmik bir grafik kağıdı üzerinde veya bir otomatik yöntem ile grafik olarak çizilmiştir. Grafiğe iyi bir uyma, 4 parametreli lojistik veya kübik spline ile elde edilir. Standart eğri hesaplanırken her standart için çalışılan her iki kuyucuğa ait OD hesaba katılmalıdır (bir kuyucuğa ait değer bariz şekilde eğriye aykırı ise bu değerin hesaba katılmayarak daha makul olan tek değer kullanılabilir). Örneklerin konsantrasyonu standart eğrinden doğrudan okunabilir. Tipik Kalibrasyon Eğrisi (Örnek. Hesaplama için kullanmayın!) Standart Tripsin OD ortalama OD/OD max (%) (ng/ml) A % B % C % D % E % F % 14. BEKLENEN DEĞERLER İmmünoreaktif tripsin için beklenen değerlerin normal bir dağılımı takip etmesi varsayımından yola çıkılarak IRT seviyelerindeki değişimlerden dolayı değişken sınır değer ( cut-off ) kullanmak yaygındır (mesela etnik veya mevsimsel varyasyonlar). Tekil determinasyonlarda ölçülmüş normal dağılımın yüzdelik değerleri üzerinden başlangıç eşiği için bir çok seçenek mevcuttur (95., 95,5., 99. veya 99,5. yüzdelik değerler). Genel olarak,sınır değerin üzerindeki IRT değerleri olan tüm numuneler için çift inkübasyon tekrarı ilke edinilmelidir. Normal dağılımın bir örneği olarak IBL IRT neonatal screening ELİSA ile 474 yenidoğan üzerinde gerçekleştirilmiş küçük bir çalışma aşağıda gösterilmiştir: Ortalama 31.3 ng/ml Medyan 28.4 ng/ml %75 yüzdelik 40.8 ng/ml %90 yüzdelik 52.4 ng/ml %98 yüzdelik 63.8 ng/ml %99 yüzdelik 84.2 ng/ml Version / 6

7 Farklı toplumlarda yenidoğan numunelerinin uygulanmasına bağlı her bir laboratuvarın kendi normal değer aralığını belirlemesi ve bu değer dağılımının bu coğrafi bölgede sorumlu topluluğun önerileri ile koordine edilmesi önerilir. 15. PROSEDÜRÜN SINIRLAMALARI Örnek toplama ve saklamanın test sonuçları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. Detaylar için ÖRNEK TOPLAMA VE SAKLAMA'ya bakınız. Yükselmiş bir konsantrasyonu olan her türlü sonuç muhtemel pozitif olarak belirtilmeli ve ilave örnekleme ve test yoluyla doğrulanmalıdır. Bu assaydeki yanlış bir negatif sonuç mutlak kesinlik ile ekarte edilemez. Anormal analitik assay sonuçlarına sebep olduğu bilinen şartlar şunları ihtiva eder: - kan damlasındaki kan, filtre kağıdına homojen şekilde emdirilmemiş - kan damlası diskleri, kan damlasının kenarına yakın bir yerden delinerek çıkarılmış - numune noktalar kan damlasının kenarına çok yakın bir yerinden delinmiş - kötü bir şekilde toplanıp uygun olmayan şekilde kurutulmuş numuneler - ısı ve neme maruziyet dolayısı ile bozularak ayrışmayan kan damlası diskleri - kan damlası filtre kağıdının fekal materyal ile kontaminasyonu Çapraz reaktifler için bkz. PERFORMANS. Müteakip kan bileşenleri aşağıda belirtilmiş konsantrasyonlara kadar test üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir: Bilirubin Trigliserit 5 mg/ml 91 mg/ml 16. PERFORMANS Analitik Özgünlük (Çapraz Reaktivite) Aşağıdaki maddeler %0.01'den küçük bir çapraz reaktivite gösterdi: Pepsinojen II PCG; Makroglobülin; alfa-1-antitripsin: alfa-hrimotripsin; gama-globülin, fosfolipaz A2. Analitik Hassasiyet (Boş kuyucuk tespit sınırı) < 6 ng/ml Ortalama sinyal (Zero-Standart) + 2SD Kesinlik Aralık (ng/ml) CV (%) İntra-Assay İnter-Assay Metotlar / Assay'lara karşı Metot Karşılaştırması IBL-Assay ELISA = 0.70 (IBL IRT LUM) r = 0.89; n = 482 IBL-Assay ELISA = 0.86 (IRT Kolorimetrik ELISA) r = 0.95; n = 130 IBL-Assay ELISA = 0.84 (IRT Florometrik Assay) + 14 r = 0.75; n = ÜRÜN LİTERATÜR REFERANSLARI 1. Li L et al. Development and characterization of dried blood spot materials for the measurement of immunoreactive trypsinogen. J Med Screen 13:79-84 (2006) 2. Castellani C et al. European best practice guidelines for cystic fibrosis neonatal screening. Journal of Cystic Fibrosis (2009) 3. Crossley JR et al. Dried-blood spot screening for cystic fibrosis in the newborn. Lancet 1: (1979) 4. Stopsack M et al. Neonatal screening for cystic fibrosis. Pros and cons. Monatsschr Kinderheilkd (2009) 5. Salvatore D et al. An overview of international literature from cystic fibrosis registries 2. Neonatal screening and nutrition/growth. Review. Journal of Cystic Fibrosis (2009) 6. Southern W et al. Newborn screening programmes for cystic fibrosis. Paediatric respiratory reviews 4, (2003) 7. Heeley A F et al. Screening for cystic fibrosis by dried blood spot trypsin assay. Archives of Disease in Childhood, 57, (1982) 8. Rodrigues R et al. Cystic fibrosis and neonatal screening. Review. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 24 Sup 4, (2008) Version / 6

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay (Chlamydia trachomatis Kuvvetlendirilmiş DNA Testi) 3300755JAA 2008/09 0344 Türkçe Patent Numaraları: 5,270,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311;

Detaylı

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL Etilen Oksit ile Sterilizasyon; Nasıl Çalışır? Kullanılan Cihazların Özellikleri Nelerdir? Nasıl Denetlenir? Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir? Formaldehid ve Etilen Oksit Sterilizasyon Yöntemini Karşılaştırma,

Detaylı

Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi

Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi Ekin sonundaki sembol sözlüğüne bakın. 670160JAA 2009/01 Türkçe KULLANIM AMACI Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi, vajinit/vajina iltihabı semptomları olan

Detaylı

HIV combo Calibrators

HIV combo Calibrators ACCESS Immunoassay System HIV combo 2 x 50 A59428 Ġnsan serumunda ve plazmasındaki HIV p24 antijen ve HIV-1/O/2'ye dönüģen antikorların Access Ġmmüno Test Sistemleri kullanılarak kalitatif tespitine yöneliktir.

Detaylı

ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti

ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti IVD Almanya'da Üretilmiştir ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti Kullanım Talimatları Xn R 36/37/38-42, S 22-24-26-37/39 18 25 Tek Kolon Preparasyonu (Kat. No. 515 040) 8 Kolon Preparasyonu (Kat. No. 515 050)

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU V-0 TURKISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 072 PMS 1665. FONTS Helvetica, Times, Trade Gothic

KULLANIM KILAVUZU V-0 TURKISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 072 PMS 1665. FONTS Helvetica, Times, Trade Gothic KAN ŞEKERİ TAKİP SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL 60018 T 847.296.6000 DATE: March 3, 2010 CLIENT: Bayer Health Care DESCRIPTION: Contour TS UG - Turkey New Layout - Contour

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) ANKARA, 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI GÜVENLİK REHBERİ

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI GÜVENLİK REHBERİ DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 24 Laboratuvar ortamında çalışanların güven içinde olması, temel güvenlik kurallarına uymak ile mümkündür.

Detaylı

Vakumlu Kan Alma Sistemi İn Vitro Tanısal Kullanım İçin

Vakumlu Kan Alma Sistemi İn Vitro Tanısal Kullanım İçin Vakumlu Kan Alma Sistemi İn Vitro Tanısal Kullanım İçin Kullanım Amacı: VACUETTE Kan Toplama Tüpleri, Tutucuları ve İğneleri, venöz kanı almak için bir sistem olarak kullanılır. VACUETTE tüpler, profesyonel

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

TEExp Dönüştürücü. Kullanıcı Kılavuzu

TEExp Dönüştürücü. Kullanıcı Kılavuzu TEExp Dönüştürücü Kullanıcı Kılavuzu Üretici FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 ABD Tel: +1-888-482-9449 veya +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 AB Yetkili Temsilcisi Emergo

Detaylı

NUMUNE ALMA EL KİTABI

NUMUNE ALMA EL KİTABI NUMUNE ALMA EL KİTABI TIP-YTL-009 GİRİŞ Bu el kitabında Ankalab laboratuvarında yapılan testler için alınacak numunelerin uygunluğunu sağlamak ve analiz sonuçlarını etkileyecek istenmeyen durumları ortadan

Detaylı

İnovasyon. Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi

İnovasyon. Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi İnovasyon Diagnostik Özel Sayısı www.siemens.com.tr Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi Sayfa 02 ELF TM Testi, karaciğer hasarını biyopsiden daha hızlı ve doğru tespit

Detaylı

Kullanma Kılavuzu ORBISPHERE 29981

Kullanma Kılavuzu ORBISPHERE 29981 Kullanma Kılavuzu ORBISPHERE 29981 Revizyon D 16/09/2008 Ürün Geri Dönüşüm Bilgisi Bu sembol ile işaretlenmiş elektronik ekipmanlar 12 Ağustos 2005 itibariyle Avrupa kamusal imha sistemlerinde imha edilemeyecektir.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

Endoskop Dezenfeksiyonu

Endoskop Dezenfeksiyonu Hemşire Canan KARADE ĐZ Medicana International Ankara Hastanesi, A KARA E DOSKOP DEZE FEKSĐYO U Tanımlar Endoskopi: Đç organların ve vücut boşluklarının görüntülenmesidir. Endoskopi özellikle son 20 yılda

Detaylı

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip 1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ Prensip Üretim yeri izin belgesinin sahibi, farmasötik ürünleri, amaçlanan kullanımlarına ve ruhsatname gerekliliklerine uygun

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SÜTLERİN ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:

TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SÜTLERİN ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SÜTLERİN ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/Taslak ) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Contalı Plakalı Eşanjörler

Contalı Plakalı Eşanjörler Kullanım Kılavuzu Türk Contalı Plakalı Eşanjörler GPHE-MANUAL-EN Yayın: 1000E-TR Bu ürünü çalıştırmadan ya da ürünün bakımını yapmadan önce bu kılavuzu okuyup anlayın. Şu uyarı sembolüyle işaretlenmiş

Detaylı

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Önemli bilgi. (Temizlik ve Sterilizasyon Talimatıyla)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Önemli bilgi. (Temizlik ve Sterilizasyon Talimatıyla) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Önemli bilgi (Temizlik ve Sterilizasyon Talimatıyla) Önemli Bilgi 2 Ortopedi ve Osteosentez için Synthes İmplantları ve Aletlerinin kullanımı konusunda Temel Talimat

Detaylı

LABORATUVAR EL KİTABI

LABORATUVAR EL KİTABI Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 1 / 99 LABORATUVAR EL KİTABI Kodu : KY- LEK Yürürlüğe Giriş Tarihi : 02 HAZİRAN 2012 Revizyon No : 03 Önemli Uyarı: Bu dosyadaki bilgiler Kaanmed Tıbbi Tahlil Laboratuvarı kayıtlarındandır.

Detaylı

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI TC MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI 1 REVİZYON TAKİP SAYFASI REVİZYON YAPILAN REVİZYON YAPILAN REVİZYON REVİZYON AÇIKLAMASI SAYFA TARİH NO 2 DAĞITIM TABLOSU DAĞITILAN BİRİM

Detaylı

TEEx Dönüştürücü. Kullanıcı Kılavuzu

TEEx Dönüştürücü. Kullanıcı Kılavuzu TEEx Dönüştürücü Kullanıcı Kılavuzu 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 ABD Tel: +1-888-482-9449 veya +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Detaylı

POL10/15. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070139 / 000 / 01

POL10/15. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070139 / 000 / 01 POL10/15 Bedienungsanleitung Operating instructions Οδηγιες χρησεως Инструкция по зксплуатации Upute za uporabu Navodila za uporabo Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı

Detaylı

LABORATUVAR GÜVENLĠĞĠ

LABORATUVAR GÜVENLĠĞĠ KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLĠĞĠ EL KĠTABI KOCAELĠ, 2013 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO: 1. Laboratuar Güvenliği 1 2. Kimya Laboratuarlarında Güvenlik 2

Detaylı

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI 1 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI Dersin Sorumluları: Yrd. Doç. Dr. Evrim Karaçetin Arş. Gör. Hamdi Mıhçıokur Arş. Gör. Ömür Gökkuş Arş. Gör. Taner Azgın 2 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ NÜKLEER TIP ÜNİTELERİ ANKARA - 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

Super Marathon Serisi. Gazlı Fritözler *8197279* Kurulum ve Kullanma Kılavuzu. SM20, SM40, SM50, SM60 ve SM80 Serileri

Super Marathon Serisi. Gazlı Fritözler *8197279* Kurulum ve Kullanma Kılavuzu. SM20, SM40, SM50, SM60 ve SM80 Serileri SM20, SM40, SM50, SM60 ve SM80 Serileri Gazlı Fritözler Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Super Marathon Serisi Dean, bir Ticari Yiyecek Ekipmanları Servisi Birliğidir ve CFESA sertifikalı Teknisyenleri tavsiye

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49)

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) ALM 601 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı