PROF. DR. Aydın GÜLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROF. DR. Aydın GÜLAN"

Transkript

1 PROF. DR. Aydın GÜLAN İstanbul - Üsküdar doğumludur. Üsküdar Paşakapısı İlkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini yılları arasında Galatasaray Lisesinde tamamladı yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden 1985 yılında mezun oldu ve aynı yıl İdare Hukuku Anabilim Dalı na araştırma görevlisi olarak girdi yılında Kamu Hizmeti ve Görülüş Usulleri başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde doktora eğitimine başladı yılları arasında Fransa da Bourgogne Üniversitesi nde doktora araştırmalarında bulundu yılında, daha sonra kitap olarak basılan Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim başlıklı tezi ile Doktor unvanını aldı yılında yardımcı doçent kadrosuna atanmıştır yılında Türk İmar Hukukunda Hamur Kuralı Uygulaması (3194 sayılı İmar Kanunu nun 18. Maddesi Uygulamasına İlişkin Teorik Bir Yaklaşım) tezi ile Doçent oldu yılında ise Profesör ünvanını almıştır. Çeşitli tarihlerde yaptığı görevler arasında Uluslararası Karadeniz e Kıyısı Olan Üniversiteler İstanbul Toplantısı (2000) nda Genel Sekreterlik, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde farklı dönemlerde dekan yardımcılığı, İstanbul Sanayi Odası Kanunlar ve Parlamento ile İlişkiler Komisyonu üyeliği, İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Komisyonu üyeliği, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu üyeliği, Türkiye I. Çocuk Hakları Kongresi Başkanlığı sayılabilir. Halen aynı üniversitede İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanıdır ve İstanbul Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. (Yayınları, Yönettiği Tezler, İfa Ettiği Görevler ve Aldığı Atıflardan Bazıları) I. KİTAP YAZARLIĞI 1. Maden İdare Hukukumuzun Ana İlkeleri ve Temel Müesseseleri (Mevzuat ve Yargı Kararları Işığında Eleştirel Bir Yaklaşım Denemesi) İstanbul, Lamure Yayınları, 2008 (ISBN ) 2. Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim, 1

2 (Basılmış Doktora Tezi) İstanbul, Alfa Yayınları, 1999, (ISBN ). II. TEZLER 3. Yüksek Lisans Tezi : Kamu Hizmeti ve Görülüş Usulleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, (2) Doktora Tezi : Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuku Rejim, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, (Kitap olarak basılmıştır.) 4. Doçentlik Tezi : Türk İmar Hukukunda Hamur Kuralı Uygulaması, (3194 Sayılı İmar Kanunu nun 18. Maddesi Uygulamasına İlişkin Teorik Bir Yaklaşım, İstanbul, II. KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI 5. Kamu Malları, İl Han Özay, Günışığında Yönetim, Alfa Yayınları, İstanbul, 1996; (2. bası, Filiz Kitabevi, 2004), (ISBN ), s (Doktora Tezinden hareketle hazırlanmıştır). III. MAKALE YAZARLIĞI 6. Şehircilik Sorunlarının Ağırlaşmasında Hukukun Rolü Hakkında Düşünceler, Sosyoloji Dergisi, Sayı:22, 2011, s Kabahatler Kanunu ndan Sonra İdari Para Cezalarına Karşı Yargısal Denetim, Mess Sicil, Yıl 1, Sayı 1, Mart 2006, s Elektronik Haberleşme Kanunu Taslağında Yer Alan Evrensel Hizmet Kavramı, Kamu Hukuku Arşivi, Eylül, İdari Para Cezalarına Karşı İş Kanununun Düzenlediği Yargısal Yol, Mess Mercek, Yıl 9, Sayı 33, Ocak 2004, s İdareler Arası Mal Devri 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi ne İlişkin Düşünceler, in Prof. Dr. Kemal Oğuzman ın Anısına Armağan, Beta, 2000, s "Türkiye Cumhuriyetinin 75. Yılında Hukuk Bilimi", Sait Güran, Aydın Gülan, Türkiye Cumhuriyetinin 75. Yılında Bilim: Bilanço Ulusal Toplantısı I. Kitap, TÜBA Yayınları, Ankara, 1999, Türkiye de Kamu Hizmetlerinin Gelişimi, İÜHFM, Cilt LVI, Sayı 1 4, 1998, (Prof Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu na Armağan Sayısı), s (Fransızca basılan 2

3 eserin Türkçesidir). 13. Demokrasi Kavramının İdare Hukukunda 'Olması Gerekli' Etkileri Üzerine Düşünceler Yeni Türkiye, 3 (17), Eylül Ekim 1997, s Çocuk Haklarının Hayata Geçirilmesi Açısından Çevreye İlişkin Düzenlemelerin Önemi, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl: 16, Sayı: 1 2, 1996, s Borcunu Ödemeyen Devlete Karşı Ne Yapılabilir?, İHİD, Yıl 16, Sayı 1, Ocak 1995, s Kamu Mallarına İlişkin Sorunlara Uyuşmazlık Mahkemesinin Yaklaşımı, İHİD, yıl 11, Sayı 1 3, 1990, s Kamu Hizmeti Kavramı İHİD, (Prof. Dr. Lütfi Duran a Armağan Özel Sayısı), (Yüksek Lisans tezinden hareketle yazılmıştır) Yıl 9, Sayı 1 3, 1988, s Babanzade Mustafa Zihni Paşa ve Tevsi i Mezuniyet, Yahut Kitab ı İdaremizden Bir Sahife Adlı Eseri İHİD, Yıl 6, Sayı 1 3, 1985, s IV. MAKALE ÇEVİRİSİ 19. Franc, Michel, Fransa da Yerinden Yönetim Genel Görünümü ve Bilançosu, Çev. Aydın Gülan, İHİD, Prof. Dr. İsmet Giritli ye Armağan, Sayı: 1 3, Yıl: 12, 1991, İstanbul, s Luchaire, François Beyannamesinin Güncelleştirilmiş Anlamı, Çev. Aydın Gülan, İHİD, (Fransız Devrimi nin 200. yılı Özel Sayısı), Yıl 10, Sayı 1 3, 1989, s Gollnisch Flourens, B., Japon İmparatorluk Teşkilatı, Çev. Aydın Gülan, İHİD, Yıl 7, sayı 1-3, 1986, s IV. ULUSLARARASI TOPLANTIDA BİLDİRİ SUNUMU 22. La libre circulation des personnes et des capitaux, La Pratique en droit administratif turc pour les investissement étrangers isimli bildiri 5-6 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen Türk İsviçre Hukuk Günleri başlıklı uluslar arası toplantıda sunulmuştur. 23. Refléxions sur le Changement du Rôle de la Juridiction Constitutionelle Face à la Construction du Droit Constitutionnel Européen, in The Constitutional Revision in Today's Europe (La Revision Constitutionnelle Dans L'Europe d'aujourd'hui), Edited by: Giuliano Amato, Guy Braibant, and Evangelos Venizelos, Esperia Publications, London, 2002, (ISBN ), pp (Uluslararası 3

4 Toplantıda sunulan bildiri editör tarafından kitap içinde yayınlanmıştır) 24. Özelleştirme isimli bildiri, Burgaz Hür Üniversitesi Hukuk Bilimler Merkezi'nin 2000 yılında düzenlediği Medeni ve İdari Hukukta Yeni Eğilimler: Özelleştirme başlıklı Uluslar arası toplantıda sunulmuş ve özeti yayınlanmıştır. 25. L évolution des services publics en Turquie, in Léon Duguit et le service public aujourd hui, Sous la direction de Alain Bockel, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, 1998, pp (Uluslararası toplantıda sunulan bildiri editör tarafından kitap içinde yayınlanmıştır) IV. ULUSAL TOPLANTIDA BİLDİRİ SUNUMU 26. Anayasa da İdare Hukukuna İlişkin İlkeler başlıklı oturumdaki bildiri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 4 Şubat 2012 tarihinde düzenlenen Anayasa Çalıştayı nda sunulmuş ve tam metni (Yeni Anayasa Raporu, 2012, s , yayınlanmıştır. 27. Marmara Çalışanlar Federasyonu tarafından 15 Ocak 2011 tarihinde düzenlenen Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Çalıştayı nda Çalıştayın Amacı ve Konunun Genel Takdimi yapılmış, tam metni Marmara Çalışanlar Federasyonu yayını olarak (s.23-27) yayınlanmıştır. 28. İdari Yargıda Dava Açma Süreleri İle İlgili Sorunlar başlıklı bildiri, Konya Barosu tarafından 6 Temmuz 2011 tarihinde Konya da düzenlenen İdari Yargı Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar Paneli nde sunulmuş ve tam metni Konya Barosu yayınları tarafından (s.15-28) yayınlanmıştır. 29. Tıp hukuku açısından hasta ve hekim hakları başlıklı bildiri, Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği (ANKEM) tarafından Haziran 2006 tarihinde Antalya'da düzenlenen 21. ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresinde sunulmuş ve tam metni (ANKEM Dergisi, Cilt 20, S. 2, 2006, s ) yayınlanmıştır. 30. İdare ve Ceza Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı, başlıklı oturumdaki bildiri, Türkiye Barolar Birliği Tarafından 5 Mayıs 2004 Yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Bilgi Edinme Hakkı Başlıklı sempozyumda sunulmuş ve tam metni TBB Yayınları tarafından, (No:62, Birinci Baskı, 2004, s ) yayınlanmıştır. 31. Fransa da İdari Yargının Etkinliği Sağlama Arayışları başlıklı bildiri, Danıştay tarafından Mayıs 2001 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen İdari Yargının Yeniden Yapılandırılması ve Karşılaştırmalı İdari Yargılama Usulü başlıklı sempozyumda sunulmuş ve tam metni (Danıştay Yayın Bürosu Yayınları, No: 63, Ankara, 2003, s ) yayınlanmıştır. 32. Türk Kamu Personel Rejiminde Yeni Yaklaşımlar başlıklı oturumdaki bildiri, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) tarafından Şubat 2003'te Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye de Kamu Personel Rejiminin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu'da sözlü sunulmuş ve tam metni Türk Ağır 4

5 Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası yayını olarak Ankara'da 2003 yılında (s ) yayınlanmıştır. 33. Gazhane Projesinin Hukuki Çerçevesine İlişkin İhtimaller Hakkında İlk Düşünceler başlıklı bildiri, Gazhane Çevre Kültür İşletme Kooperatifi tarafından Mart 2003 tarihinde gerçekleştirilen Hasanpaşa Gazhanesi Kültür ve Sanat Merkezi Alternatif Stratejik Yönetim Projesi başlıklı toplantıda sunulmuş ve tam metni (Gazhane Çevre Kültür İşletme Kooperatifi, İstanbul, 2003, s de yayınlanmıştır. 34. Türk İdare Hukukunda Gerçekleşen Köklü Değişimler (Araştırma Görevlisi M. Kemal Berkarda ile birlikte) başlıklı bildiri, Danıştay tarafından Mayıs 2002 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen Danıştay ve İdari Yargı Günü 134. Yıl başlıklı sempozyumda sunulmuş ve tam metni Danıştay tarafından (Yayın Bürosu Yayınları, Ankara, 2002, s ) yayınlanmıştır. Ayrıca İl Han ÖZAY Günışığına Yönetim (2. bası, Filiz Kitabevi, 2004) Kitabında bir bölüm olarak yer almıştır. 35. Kamu Hizmeti Kavramının Dönüştürücü Etkisi Bakımından Tahkim Geleceği başlıklı bildiri, Liberal Düşünce Topluluğunun Hukuk ve Ekonomi Araştırma Merkezinin 22 Ocak 2000 tarihinde Ankara da gerçekleştirdiği Hukuk ve Ekonomi Perspektifinden Yeni Anayasa Değişikliği Sonrasında Tahkim ve Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usulleri Konulu Sempozyumda sunulmuş ve tam metin olarak (Hukuk Ekonomi Perspektifinden Uluslar Arası Tahkim Ve Kamu Hizmeti, Edited by Ali Ulusoy, Ankara, Liberte Yayınları, 2001, S ) künyeli eserde yayınlanmıştır 36. Conseil d Etat nın Kamu Yararı Kavramına Yaklaşımı başlıklı bildiri, Danıştay tarafından Mayıs 2000 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen 2000 Yılında İdari Yargı Sempozyumunda sunulmuş ve tam metni (Danıştay Yayın Bürosu Yayınları, No: 59, Ankara, 2000, s ) yayınlanmıştır. 37. Çocuklara Yönelik İdari Faaliyetlere Hâkim Olması Gereken İlkeler, başlıklı bildiri, İstanbul Çocukları Vakfı tarafından Haziran 2000 tarihleri arasında düzenlenen 1. İstanbul Çocuk Kurultayı'nda sözlü sunulmuş ve tam metni İstanbul Çocukları Vakfı Yayınları arasında (1. İstanbul Çocuk Kurultayı Bildiriler Kitabı, İstanbul, Haziran 2000) yayınlanmıştır. 38. Şehirciliğin Çocuk Merkezli Hukuki Boyutu Hakkında Düşünceler başlıklı bildiri, İstanbul Çocukları Vakfı tarafından Haziran 2000 tarihleri arasında düzenlenen 1. İstanbul Çocuk Kurultayı'nda sözlü sunulmuş ve tam metni İstanbul Çocukları Vakfı Yayınları arasında (1. İstanbul Çocuk Kurultayı Bildiriler Kitabı, İstanbul, Haziran 2000) yayınlanmıştır 39. İdare Hukuku Açısından Depremin Hukuksal Sonuçları Toplantısı, başlıklı oturumda bildiri İstanbul Barosu tarafından düzenlenen Deprem ve Hukuk başlıklı sempozyumda sunulmuş ve tam metni İstanbul Barosu Yayınları arasından 1999 yılında yayınlanmıştır. 40. Çocuğun Korunması İlkesi başlıklı konferans metni (İHİD, Prof. Dr. İsmet Giritli ye Armağan, Sayı: 1 3, Yıl: 12, 1991, İstanbul, s ) künyesi ile yayınlanmıştır. 5

6 ARAŞTIRMA RAPORU 41. TESEV tarafından finanse edilen Türk Yargı Sisteminin Etkinliğini Araştırma Projesi kapsamında yürütülen İdari Yargı nın Etkinliği Araştırmasında Prof. Dr. Sait Güran ve (o tarihte) Doç. Dr. Celal Erkut ile birlikte yer alınmış ve rapor hazırlanarak sunulmuştur (Yayınlanmamıştır). IV. HAKEMLİK A. SCI, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki yurt dışı hakemli dergilerde hakemlik 42. La Transmissibilité de la Creance en Indemnite pour Tort Moral aux Heritiers, Annales de la Faculté de Droit d'istanbul, Vol.: 52, No: 35, 2003, (ISBN ). 43. La Finalite du Droit des Pratiques Anticoncurrentielles et le Contrat d'auteur en Droit Français, Annales de la Faculte'de Droit d'istanbul, Vol.: 51, No: 34, 2002, (ISBN ). B. Ulusal bilimsel dergilerde hakemlik 44. Korumalı İrtifakı Kavramı (Conservation Easement) ve Çevre Korumada Uygulanması İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, sayı 1 2, cilt 62, V. TEZ DANIŞMANLIKLARI A. Doktora tez danışmanlığı 45. Mustafa Şenay Canoruç un Mukayeseli Hukukta ve Türkiye de Radyo Televizyon Yayıncılığı nın Hukuki Boyutu başlıklı tamamlanmış Doktora tezinde danışmanlık. (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün 9938 sayılı ve 15 Ağustos 2008 tarihli yazısı ile tespit edilmiştir.) 46. Ahmet Erdinç Çavuşoğlu, Telekomünikasyon Hizmetlerine İlişkin İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim, başlıklı tamamlanmış Doktora tezinde danışmanlık. (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün 9938 sayılı ve 15 Ağustos 2008 tarihli yazısı ile tespit edilmiştir.) 6

7 B. Yüksek Lisans tez danışmanlığı (bazıları) 47. Yüksek Lisans tez danışmanlığı: Fatih Gökyurt un İdare Hukukunda Kazanılmış Hak (Müesses Durum) başlıklı tamamlanmış Yüksek Lisans tezinde danışmanlık (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün 9938 sayılı ve 15 Ağustos 2008 tarihli yazısı ile tespit edilmiştir.) 48. Yüksek Lisans tez danışmanlığı: Memduh Cemil Şirin in Yargı Kararlarına Göre İdari Sözleşmelerin Sona Erme Halleri başlıklı tamamlanmış Yüksek Lisans tezinde danışmanlık (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün 9938 sayılı ve 15 Ağustos 2008 tarihli yazısı ile tespit edilmiştir.) 49. Yüksek Lisans tez danışmanlığı: Elif Orta nın İmar Hukukunda Plan Hiyerarşi ve Planlarının Çatışması başlıklı tamamlanmış Yüksek Lisans tezinde danışmanlık (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün 9938 sayılı ve 15 Ağustos 2008 tarihli yazısı ile tespit edilmiştir.) 50. Yüksek Lisans tez danışmanlığı: İbrahim Özdemir in Meslek Kuruluşlarında Kamu Kurumu Niteliği başlıklı tamamlanmış Yüksek Lisans tezinde danışmanlık (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün 9938 sayılı ve 15 Ağustos 2008 tarihli yazısı ile tespit edilmiştir.) 51. Yüksek Lisans tez danışmanlığı Zehra Yavuz, Silahların Eşitliği İlkesine İlişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ve İç Hukukumuzdaki Dönüştürücü Etkileri, 52. Yüksek Lisans tez danışmanlığı Onur Gürer, İptal Davasının Konusu olarak İdari İşlemlerin Maddi Açıdan İncelenmesi, 53. Yüksek Lisans tez danışmanlığı Savaş Tek, Zilyedliğin Uzak Hukuki Temelleri Bakımından Meralar, VI. İDARİ GÖREVLER 54. Dekan Yardımcılığı, Göreve Başlama Tarihi: 01/06/2001, Görev Bitiş Tarihi: 30/09/ İstanbul Sanayi Odası Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Kanunlar ve Parlamento ile İlişkiler Çalışma Gruplarında Görevlendirme, den itibaren bir yıl ve den itibaren bir yıl. 56. Avrupa Birliği Eğitim Programı Socrates Programı Fakülte Temsilciliği. 57. İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu üyeliği. 58. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Piyasa Araştırma Komisyonu Başkanlığı, 7

8 Göreve Başlama Tarihi: Ocak 2006, (Halen Devam Ediyor) 59. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği ( ) 60. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (Eylül ) 61. İstanbul Üniversitesi Uzlaştırma Kurulu üyeliği ( ) 62. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı ( ) KONGRE GENEL SEKRETERLİĞİ VE BAŞKANLIĞI 63. ULUSLARARASI KONGRE Uluslararası Karadeniz e Kıyısı Olan Üniversiteler İstanbul Toplantısı (2000) nda Genel Sekreterlik görevi yapmıştır. 64. ULUSAL KONGRE Şubat 2011 tarihlerinde İstanbul da düzenlenen 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Başkanı olarak görev yapmıştır. IV. ATIFLAR A. Yurt dışında yayınlanan bilimsel kitap, monografi ve doktora tezlerinde yapılan atıf 1. Experiences with New Forest and Environmental Laws in European Countries with Economies in Transition, Edited by Franz Schmithüsen, Georg Iselin, and Dennis le Master, Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, 2002, p. 169, (ISBN and B. SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yapılan atıf 2. SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergide, Gulan, Aydin, KAMU MALLARINDAN YARARLANMA USULLERİNİN TABİİ OLDUĞU HUKUKİ REJİM, İstanbul, Alfa Yayınları, 1999, (ISBN ) kitabının 39. sayfasına bir atıf yapılmıştır; İ. Ü. nin resmi web sayfasındaki: portal.isiknowledge.com/portal.cgi?destapp=wos&func=frame adres ile tespit edilmiştir. 8

9 C. SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki yurt dışı hakemli dergilerde atıf 3. Sedat Ayanoğlu, Common Property Concept and Forests in Turkish Law, IASCP Europe Regional Meeting Building the European Commons: from Open Fields to Open Source, Brescila, Italy, 2006, p Sibel Özel, The Basel Decisions: Recognition of the Blanket Legislation Vesting State Ownership over the Cultural Praperty Found within the Country of Origin, International Journal of Cultural Property, Vol 9, No. 2, 2000, p. 327, Footnote 24. D. Yurt içinde yayınlanan kitap ve monografi ve doktora tezlerinde yapılan atıflardan ulaşılabilenler: 5. İzzet Mert Ertan, Ulusal Üstü İnsan Hakları Hukukunda Sağlık Hakkı ve Etkinleştirilmesi, 2012, isimli doktora tezinin 177. sayfasında, 63 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 6. Turgut Tan, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011, künyeli kitabın 545. sayfasında 1 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın İl Han Özay ın Günışığında Yönetim isimli kitabındaki Kamu Malları başlıklı bölümüne atıf 7. Turgut Tan, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011, künyeli kitabın 545. sayfasında 1 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 8. Turgut Tan, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011, künyeli kitabın 344. sayfasında 32 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 9. Turan Yıldırım, Melikşah Yasin, Nur Karan v.d, İdare Hukuku, 2. Bası, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2011, künyeli kitabın 498. sayfasında, 1 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 10. Turan Yıldırım, Melikşah Yasin, Nur Karan v.d, İdare Hukuku, 2. Bası, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2011, künyeli kitabın 635. sayfasında, 2 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 11. Halil Kalabalık, İdare Hukukunun Temel Kavram ve Kurumları, Sayram Yayınları, 4. Bası, Konya, 2011, künyeli kitapta Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 12. Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, SeçkinYayıncılık, Ankara, 2011, künyeli kitabın 547. sayfasında 1 numaralı dipnotta 9

10 Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 13. Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011, künyeli kitabın 547. sayfasında 2 numaralı dipnotta Aydın Gülan ın İl Han Özay ın Günışığında Yönetim isimli kitabındaki Kamu Malları başlıklı bölümüne atıf 14. Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011, künyeli kitabın 535. sayfasında 17 numaralı dipnotta Aydın Gülan ın İdareler Arası Mal Devri 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu nun 30. Maddesine İlişkin Düşünceler isimli makalesine atıf 15. Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011, künyeli kitabın 468. sayfasında 7 numaralı dipnotta Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 16. Selçuk Abdullah Evliyaoğlugil, Çocuk Hakları Bakımından Anayasal Güvence Sorunu, 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Yetişkin Bildirileri Kitabı-2, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul, 2011, s.43-55, isimli makalenin 50. sayfasında, 34 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Çocuklara Yönelik Faaliyetlere Hakim Olması Gereken İlkeler isimli kurultay bildirisinin yayınlanmış haline atıf 17. Turan Yıldırım, İdari Yargı, 2. Bası, Beta Yayınları, İstanbul, 2010, künyeli kitabın 22. sayfasında, 27 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramının Dönüştürücü Etkisi Bakımından Tahkim Geleceği isimli sempozyum bildirisinin yayınlanmış haline atıf 18. Turan Yıldırım, İdari Yargı, 2. Bası, Beta Yayınları, İstanbul, 2010, künyeli kitabın 23. sayfasında, 28 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın da yer aldığı çalışma kapsamında hazırlanan, yayımlanmamış olan, TESEV tarafından finanse edilen Türk Yargı Sisteminin Etkinliğini Araştırma Projesi kapsamında yürütülen İdari Yargı nın Etkinliği Araştırması Raporuna atıf 19. Cenk Şahin, Amerikan Federal İdare Hukukunda Regülasyon, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010, künyeli kitabın 109. sayfasında 286 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Maden İdare Hukukumuzun Ana İlkeleri ve Temel Müesseseleri isimli kitabına atıf 20. Cenk Şahin, Amerikan Federal İdare Hukukunda Regülasyon, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010, künyeli kitabın 110. sayfasında, 290 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 21. Çağdaş Evrim Ergün, Elektrik Piyasasında Kamu Hizmeti, Çakmak Yayınevi, Ankara, 2010, künyeli kitabın 4. sayfasında 16 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Türkiye de Kamu Hizmetlerinin Gelişimi isimli makalesine atıf 22. Çağdaş Evrim Ergün, Elektrik Piyasasında Kamu Hizmeti, Çakmak Yayınevi, Ankara, 2010, künyeli kitabın 7. sayfasında 24 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 10

11 23. Çağdaş Evrim Ergün, Elektrik Piyasasında Kamu Hizmeti, Çakmak Yayınevi, Ankara, 2010, künyeli kitabın 19. sayfasında 75 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 24. Çağdaş Evrim Ergün, Elektrik Piyasasında Kamu Hizmeti, Çakmak Yayınevi, Ankara, 2010, künyeli kitabın 19. sayfasında 75 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın İl Han Özay ın Günışığında Yönetim isimli kitabındaki Kamu Malları başlıklı bölümüne atıf 25. Çağdaş Evrim Ergün, Elektrik Piyasasında Kamu Hizmeti, Çakmak Yayınevi, Ankara, 2010, künyeli kitabın 148. sayfasında 431 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti ve Görülüş Usulleri isimli yüksek lisans tezine atıf 26. Elvin Evrim Özcan, İdare Hukuku Açısından Türkiye de Elektrik Sektörünün Regülasyonu ve Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve Güney Amerika Uygulamaları, Turhan Kitabevi, Ankara, 2010, künyeli kitabın 7. sayfasında 10 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 27. Elvin Evrim Özcan, İdare Hukuku Açısından Türkiye de Elektrik Sektörünün Regülasyonu ve Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve Güney Amerika Uygulamaları, Turhan Kitabevi, Ankara, 2010, künyeli kitabın 11. sayfasında 26 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Conseil d Etat ın Kamu Yararı Kavramına Yaklaşımı isimli sempozyum bildirisinin yayınlanmış haline atıf 28. Elvin Evrim Özcan, İdare Hukuku Açısından Türkiye de Elektrik Sektörünün Regülasyonu ve Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve Güney Amerika Uygulamaları, Turhan Kitabevi, Ankara, 2010, künyeli kitabın 21. sayfasında 73 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmetlerinin Gelişimi isimli makalesine atıf 29. Halil Kalabalık, İmar Hukuku Dersleri, 3. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010, künyeli kitapta Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 30. Halil Kalabalık, İmar Hukuku Dersleri, 3. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010, künyeli kitapta Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 31. Melikşah Yasin, İmar Hukukunda İdarenin Yıkma Yetkisinin Kullanımının Usul ve Esasları, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2009, künyeli kitabın 4. sayfasında, 4 numaralı dipnotta Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 32. Melikşah Yasin, İmar Hukukunda İdarenin Yıkma Yetkisinin Kullanımının Usul ve Esasları, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2009, künyeli kitabın 74. sayfasında, 54 numaralı dipnotta Aydın Gülan ın Maden İdare Hukukumuzun Ana İlkeleri ve Temel Müesseseleri isimli kitabına atıf 33. Kemal Gözler, İdare Hukuku, C:I-II, Ekin Yayınevi, Bursa, 2009, künyeli kitapta Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 11

12 34. Kemal Gözler, İdare Hukuku, C:I-II, Ekin Yayınevi, Bursa, 2009, künyeli kitapta Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramının Dönüştürücü Etkisi Bakımından Tahkim Geleceği isimli sempozyum bildirisinin yayınlanmış haline atıf 35. Kemal Gözler, İdare Hukuku, C:I-II, Ekin Yayınevi, Bursa, 2009, künyeli kitapta Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 36. Murat Yaman, İdari Yargı Dava Rehberi, Adalet Yayınları, Ankara, 2009, künyeli kitabın 451. sayfasında, 8 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 37. Mustafa Avcı, Devlet Memurları Kanunu Kapsamında Kamu Görevliliğine Giriş, 2009, isimli doktora tezinin 7. sayfasında 21 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 38. Müslüm Akıncı, İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2008, künyeli kitabın 414. sayfasında, 24 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Fransa da İdari Yargının Etkinliği Sağlama Arayışları isimli sempozyum bildirisinin yayınlanmış haline atıf 39. Müslüm Akıncı, İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2008, künyeli kitabın 403. sayfasında, 129 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramının Dönüştürücü Etkisi Bakımından Tahkim Geleceği isimli sempozyum bildirisinin yayınlanmış haline atıf 40. Hasan Nuri Yaşar, İmar Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2008, künyeli kitabın 206. sayfasında, 225 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 41. Haydar Burak Gemalmaz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı, İstanbul, 2008, isimli doktora tezinin 161. sayfasında, 136 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf yapılmıştır 42. İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, İdare Hukuku, Der Yayınları, İstanbul, 2006, künyeli kitabın 704. sayfa, 553 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın İl Han Özay ın Günışığında Yönetim isimli kitabındaki Kamu Malları başlıklı bölümüne atıf 43. İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, İdare Hukuku, Der Yayınları, İstanbul, 2006, künyeli kitabın 715. sayfa, 566 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabii Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 44. Ender Ethem Atay, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 2006, (ISBN ), künyeli kitabın 603. sayfa, 1 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabii Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 12

13 45. Ender Ethem Atay, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 2006, (ISBN ), künyeli kitabın 603. sayfa, 1 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Özay ın Günışığında Yönetim isimli kitabının Kamu Malları başlıklı bölümüne atıf 46. Ramazan Yıldırım, İdare Hukuku Dersleri I, Mimoza Yayınları, Konya, 2006, ( ), künyeli kitabın 266. sayfa, 16 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Özay ın Günışığında Yönetim isimli kitabının Kamu Malları başlıklı bölümüne atıf 47. Elif Orta, İmar Hukukunda Plan Hiyerarşisi ve Planların Çatışması, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2006, (ISBN ), künyeli kitabın 184. sayfa, 82 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Türk İmar Hukukunda Hamur Kuralı Uygulaması ve 3194 sayılı İmar Kanunu nun 18. maddesi Uygulamasına İlişkin Teorik Bir Yaklaşım isimli Doçentlik tezine atıf 48. Elif Orta, İmar Hukukunda Plan Hiyerarşisi ve Planların Çatışması, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2006, (ISBN ), künyeli kitabın 217. sayfa, 142 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Conseil D etat nın Kamu Yararı Kavramına Yaklaşımı isimli makalesine atıf 49. Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku, Cilt 1, Genel Esaslar, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 4. bası, 2006, (ISBN ), künyeli kitabın sayfa, * numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabii Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 50. Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku, Cilt 1, Genel Esaslar, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 4. bası, 2006, (ISBN ), künyeli kitabın sayfa, * numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Özay ın Günışığında Yönetim isimli kitabının Kamu Malları başlıklı bölümüne atıf 51. Zehra Odyakmaz, Anayasa Hukuku İdare Hukuku İdari Yargı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2005, künyeli kitabın 285. sayfa, 150 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf. 52. Zehra Odyakmaz, Anayasa Hukuku İdare Hukuku İdari Yargı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2005, künyeli kitabın 305. sayfa, 204 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Özay ın Günışığında Yönetim isimli kitabının Kamu Malları başlıklı bölümüne atıf 53. Zehra Odyakmaz, Anayasa Hukuku İdare Hukuku İdari Yargı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2005, künyeli kitabın 305. sayfa, 204 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabii Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 54. Sezer Çabri, İmar Kanunu Uyarınca Kamulaştırma, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2005, (ISBN ), künyeli kitabın 13. sayfa, 14 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Türk İmar Hukukunda Hamur Kuralı Uygulaması ve 3194 sayılı İmar Kanunu nun 18. maddesi Uygulamasına İlişkin Teorik Bir Yaklaşım isimli Doçentlik tezine atıf 13

14 55. Sezer Çabri, İmar Kanunu Uyarınca Kamulaştırma, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2005, (ISBN ), künyeli kitabın 18. sayfa, 23 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabii Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 56. Bahtiyar Akyılmaz, İdare Hukuku, Sayram Yayınları, Konya, 2004, (ISBN X), künyeli kitabın 3. sayfa, 5 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Conseil D etat nın Kamu Yararı Kavramına Yaklaşımı isimli makalesine atıf 57. Bahtiyar Akyılmaz, İdare Hukuku, Sayram Yayınları, Konya, 2004, (ISBN X), künyeli kitabın 329. sayfa, 645 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 58. Erdoğan Bülbül, Kamu İştirakleri Bir Hukuki Niteleme Denemesi, Beta Yayınları, İstanbul, 2004, (ISBN ), künyeli kitabın 142. sayfa, 339 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Borcunu Ödemeyen Devlete Karşı Ne Yapılabilir? isimli Makalesine atıf 59. Erdoğan Bülbül, Kamu İştirakleri Bir Hukuki Niteleme Denemesi, Beta Yayınları, İstanbul, 2004, (ISBN ), künyeli kitabın 104. sayfa, 258 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın İdareler Arası Mal Devri 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi ne İlişkin Düşünceler isimli Makalesine atıf 60. Erdoğan Bülbül, Kamu İştirakleri Bir Hukuki Niteleme Denemesi, Beta Yayınları, İstanbul, 2004, (ISBN ), künyeli kitabın 143. sayfa, 342 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabii Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 61. Ramazan Çağlayan, İdari Yargı Kararlarının Sonuçları ve Uygulanması, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 3. bası, 2004, (ISBN ), künyeli kitabın 234. sayfa, 544 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Borcunu Ödemeyen Devlete Karşı Ne Yapılabilir? isimli Makalesine atıf 62. İl Han Özay, Günışığında Yönetim, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2004, künyeli kitabın 243. sayfa, 471 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti ve Görülüş Usulleri isimli Yüksek Lisans tezine atıf 63. Halil Kalabalık, İmar Hukuku Dersleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003, (ISBN ), künyeli kitabın 175. sayfa, 32 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Türk İmar Hukukunda Hamur Kuralı Uygulaması ve 3194 sayılı İmar Kanunu nun 18. maddesi Uygulamasına İlişkin Teorik Bir Yaklaşım isimli Doçentlik tezine atıf 64. Yücel Oğurlu, İdare Hukukunda Kazanılmış Haklara Saygı ve Haklı Beklentiler Sorunu, Seçkin Yayınları, Ankara, 2003, (ISBN ), künyeli kitabın 134. sayfa, 108 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Özay ın Günışığında Yönetim isimli kitabının Kamu Malları başlıklı bölümüne atıf 65. Mustafa Yılmaz, İmar Yaptırımları ve Yargısal Korunma, Seçkin Yayınları, Ankara, 2002, (ISBN ), künyeli kitabın 43. sayfa, 34 numaralı dipnot 14

15 ile Aydın Gülan ın Türk İmar Hukukunda Hamur Kuralı Uygulaması ve 3194 sayılı İmar Kanunu nun 18. maddesi Uygulamasına İlişkin Teorik Bir Yaklaşım isimli Doçentlik tezine atıf 66. Mustafa Yılmaz, İmar Yaptırımları ve Yargısal Korunma, Seçkin Yayınları, Ankara, 2002, (ISBN ), künyeli kitabın 43. sayfa, 34 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Deprem ve Hukuk isimli sempozyum bildirisinin yayınlanmış haline atıf 67. Tunay Köksal, Avrupa Topluluğu ve Türk Rekabet Hukuku Çerçevesinde Kamu Teşebbüsleri ve İnhisari Hakları, Rekabet Kurumu Yayınları, Ankara, 2002, (ISBN ); künyeli kitabın 207. sayfa, 539 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli Makalesine atıf 68. Nuri Yaşar, İdari Yargı Kararlarının Etkinleştirilmesi Arayışında İdari Yargı İdari Yargıç ve Yargısal Emir, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2002, künyeli kitabın 79. sayfa, 361 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Fransa da İdari Yargının Etkinliği Sağlama Arayışları isimli Makalesine atıf 69. Halil Kalabalık, İmar Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2002 (ISBN ), künyeli kitabın 268. sayfa, 169 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Türk İmar Hukukunda Hamur Kuralı Uygulaması ve 3194 sayılı İmar Kanunu nun 18. maddesi Uygulamasına İlişkin Teorik Bir Yaklaşım isimli Doçentlik tezine atıf 70. Nejat Aday, Avukatlık Hukukunun Genel Esasları, Beta Yayınları, İstanbul, 2. bası, 1997, (ISBN ), künyeli kitabın 16. sayfa, 76 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti ve Görülüş Usulleri isimli Yüksek Lisans tezine atıf E. Yurt içi hakemli dergilerde atıf (ulaşılabilinenler) 71. Cem Ayaydın, İdari Yargı nın Sahip Olduğu İşlevler ve Tabi Olduğu Sınırlamalar Hakkında Bazı Tespitler ve Değerlendirmeler, Prof. Dr. İl Han Özay a Armağan, İstanbul, 2011, s , 573. sayfada, 93 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Conseil D etat nın Kamu Yararı Kavramına Yaklaşımı isimli makalesine atıf 72. Nilay Arat, İdari Uyuşmazlıkların Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ile Halli Önündeki Engeller, Prof. Dr. İl Han Özay a Armağan, İstanbul, 2011, s , 899. sayfada, 47 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Fransa da İdari Yargının Etkinliği Sağlama Arayışları isimli sempozyum bildirisinin yayınlanmış haline atıf 73. Fatma Ayhan, Kam. K. nun Geçici 6. Maddesi ve Türk Hukukunda Dolayısıyla Kamulaştırma Uygulaması üzerine Bir Deneme, Prof. Dr. İl Han Özay a Armağan, İstanbul, 2011, s , sayfada, 56 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Borcunu Ödemeyen Devlete Karşı Ne Yapılabilir isimli makalesine atıf 15

16 74. Halit Uyanık, İdare Hukukunun Eksen Kayması: İdarenin Üstünlüğünün Gerekçelendirilmesi Sorunu, Prof. Dr. İl Han Özay a Armağan, İstanbul, 2011, s , sayfada, 9 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramının Dönüştürücü Etkisi Bakımından Tahkim Geleceği isimli sempozyum bildirisinin yayınlanmış haline atıf 75. Halit Uyanık, İdare Hukukunun Eksen Kayması: İdarenin Üstünlüğünün Gerekçelendirilmesi Sorunu, Prof. Dr. İl Han Özay a Armağan, İstanbul, 2011, s , sayfada, 6 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Conseil d Etat nın Kamu Yararı Kavramına Yaklaşımı sempozyum bildirisinin yayınlanmış haline atıf 76. Zehra Odyakmaz, Hukukta Zaman ve İdarî Yargıda Makul Süre Sorunu, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Cilt:, Sayı:2, 2010, s.1-31, 14. sayfadaki, 41 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Fransa da İdari Yargının Etkinliği Sağlama Arayışları isimli sempozyum bildirisinin yayınlanmış haline atıf 77. Zehra Odyakmaz, Hukukta Zaman ve İdarî Yargıda Makul Süre Sorunu, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Cilt:, Sayı:2, 2010, s.1-31, 26. sayfadaki 71 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Türk İdare Hukukunda Gerçekleşen Köklü Değişimler isimli sempozyum bildirisinin yayınlanmış halinde atıf 78. Mustafa Yılmaz, İmar Kanunu'nun 18. Maddesi Çerçevesinde Düzenleme Ortaklık Payı Kavramı ve Uygulamaları, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:16, Sayı:3-4, 2010, İstanbul, ss , 38. Sayfadaki 6 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Türk İmar Hukukunda Hamur Kuralı Uygulaması isimli doçentlik tezine atıf 79. Sedat Çal, Kamu Hizmeti Kavramı Üzerine Kimi Düşünceler, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ye Armağan, İstanbul, 2009, ss , Sayfadaki 9 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Türkiye de Kamu Hizmetlerinin Gelişimi isimli makalesine atıf 80. Sedat Çal, Kamu Hizmeti Kavramı Üzerine Kimi Düşünceler, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ye Armağan, İstanbul, 2009, s , sayfadaki 30 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 81. Tekin Akıllıoğlu, Yönetsel Yargı Yönteminin Doğru Yargılama İlkesi Göre Yeniden Okunması, Ali Ülkü Azrak'a 75. Yaş Armağanı, İstanbul, 2008, s.7-16, 14. sayfadaki, 8 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Fransa da İdari Yargının Etkinliğini Sağlama Arayışları isimli sempozyum bildirisinin yayınlanmış haline atıf 82. Dilşat Yılmaz, Türk Hukukunda Kamu Hizmeti Kavramı ve Kriterleri, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı:1-2, 2008, Ankara, s , sayfadaki, 17 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 16

17 83. Dilşat Yılmaz, Türk Hukukunda Kamu Hizmeti Kavramı ve Kriterleri, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı:1-2, 2008, Ankara, s , sayfadaki, 1 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Türkiye de Kamu Hizmetlerinin Gelişimi isimli makalesine atıf 84. Zehrettin Aslan, Nilay Arat, Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinde Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Tahkim Usulü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 8, 2005/2, pp Nuri Yaşar, Kamu Hizmeti, Virtüel Kamu Hizmeti ve 1999 Anayasa Değişikliği, İHİD, Sayı: 1 3, Cilt: 13, 2003, İstanbul, 444. sayfadaki, 9 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf F: MAHKEME KARARINDA YER ALAN ATIF 86. Anayasa Mahkemesi Kararında bir atıf yer almaktadır: (Esas Sayısı: 2000/17, Karar Sayısı: 2002/46, Resmi Gazete Yayın Tarihi: 26 Mart 2003). 17

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ *

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * ÖZET Oğuzhan GÜZEL ** Anayasa Mahkemesi, idarî uyuşmazlıkları adlî yargının görev alanına sokan

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE ÖZGEÇMİŞ 26 Temmuz 1943 Trabzon doğumlu olan Prof. Dr. Emin Memiş; 1968-969 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde öğrenime başlamış ve 1972 973 yılında Hukuk Fakültesi nden mezun olduktan sonra

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DENETİM MODELİ: KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMAN) A NEW INSPECTION MODEL FOR TURKEY: PUBLIC INSPECTORSHIP (OMBUDSMAN)

TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DENETİM MODELİ: KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMAN) A NEW INSPECTION MODEL FOR TURKEY: PUBLIC INSPECTORSHIP (OMBUDSMAN) TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DENETİM MODELİ: KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMAN) A NEW INSPECTION MODEL FOR TURKEY: PUBLIC INSPECTORSHIP (OMBUDSMAN) Mehmet AKTEL 1, Uysal KERMAN 2, Yakup ALTAN 3, Mustafa LAMBA 4 Orhan

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1- ADI SOYADI : AHMET CANER YENİDÜNYA 2- DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 19 NİSAN 1973-Üsküdar 3- UNVANI : Doçent Dr. 4- ÖĞRENİM DURUMU : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

ĐDARE HUKUKUNUN BĐLGĐ KAYNAKLARI

ĐDARE HUKUKUNUN BĐLGĐ KAYNAKLARI ĐDARE HUKUKUNUN BĐLGĐ KAYNAKLARI Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, 2. Baskı, 2009, c.i. (www.idare.gen.tr/idarehukuku.htm) Đdare hukuku konularını incelemeye geçmeden önce idare hukukunun bilgi kaynakları

Detaylı

Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : 1101. 1. Bask Mart 2010 STANBUL

Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : 1101. 1. Bask Mart 2010 STANBUL Yrd. Doç. Dr. EBRU CEYLAN TÜRK, SV ÇRE VE AVRUPA B RL HUKUKUNDA KRED KARTINI KULLANAN TÜKET C N N HUKUK DURUMU Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : 1101 1. Bask Mart 2010 STANBUL ISBN 978-605 - 377-235 - 4 Copyright

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER Adı Soyadı Ünvanı Görevi : M. Refik KORKUSUZ : Prof. Dr. : Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Dr. Refik KORKUSUZ, 1963 yılında Diyarbakır da doğdu. Henüz iki

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

GENEL OLARAK İDARENİN SÖZLEŞMELERİ Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ *

GENEL OLARAK İDARENİN SÖZLEŞMELERİ Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ * İÇİNDEKİLER GENEL OLARAK İDARENİN SÖZLEŞMELERİ Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ * KISALTMALAR GİRİŞ I. Genel olarak II. İdarenin Sözleşmeleri A. Özel Hukuk Sözleşmeleri B. İdarî Sözleşmeler III.İdarî Sözleşmelerin

Detaylı

SUNUŞ. Yılmaz AKÇİL Danıştay Üyesi Akademi Başkanı

SUNUŞ. Yılmaz AKÇİL Danıştay Üyesi Akademi Başkanı SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

Emin KOÇ * Arş. Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, Hukuk Bilimleri ABD, emin.koc@deu.edu.tr

Emin KOÇ * Arş. Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, Hukuk Bilimleri ABD, emin.koc@deu.edu.tr 4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN DA DÜZENLENEN İDARİ PARA CEZALARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN İDARİ USUL PROPOSED ADMINISTRATIVE PROCEDURE FOR ADMINISTRATIVE FINES REGULATED IN THE PROTECTION OF COMPETITION

Detaylı

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2008 Yıl : 8 Sayı : 16 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: 295 38 32 Ahmet Tatlı Şef

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU Ekim 2014-ANKARA Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-251 01 Temmuz 2005 Sayı : 2005-07

Detaylı

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANADİLİM DALI 4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEFA UYAN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yüksel

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I Prof. Dr. Halûk N. NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmiş 11. Bası II Yayın No : 2643 Hukuk Dizisi : 1287 11. Baskı - Şubat 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Dayanışma Hakkı Olarak Yurttaşların Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı *

Dayanışma Hakkı Olarak Yurttaşların Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı * Dayanışma Hakkı Olarak Yurttaşların Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı * Muhlis Öğütçü ** Özet: Dayanışma hakkı olarak yurttaşların sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı, başta Anayasa

Detaylı

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 144. YIL

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 144. YIL DANIŞTAY YAYINLARI NO: 83 DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 144. YIL SEMPOZYUMU 11 MAYIS 2012 ANKARA DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN KURULU Başkan : Kamuran ERBUĞA Danıştay İkinci Daire Başkanı Üye : Mustafa KÖKÇAM

Detaylı

Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2005 Yıl : 7 Sayı : 14 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: 295 38 32 Ahmet Tatlı Şef

Detaylı

ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI BELGELERİNİN UYGULANMASINDA BAĞIMSIZ ÖLÇÜ NORM VEYA DESTEK ÖLÇÜ NORM SORUNU:

ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI BELGELERİNİN UYGULANMASINDA BAĞIMSIZ ÖLÇÜ NORM VEYA DESTEK ÖLÇÜ NORM SORUNU: ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI BELGELERİNİN UYGULANMASINDA BAĞIMSIZ ÖLÇÜ NORM VEYA DESTEK ÖLÇÜ NORM SORUNU: Doç. Dr. H.Tahsin FENDOĞLU ( ) I. GİRİŞ: Batı tipi Anayasacılığın iki temel ilkesi vardır; devletin

Detaylı

www.hukuk.istanbul.edu.tr

www.hukuk.istanbul.edu.tr www.hukuk.istanbul.edu.tr İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 İÇİNDEKİLER 2 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3 FAKÜLTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Adem SÖZÜER Dekan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ Arş. Gör. Gülsüm SÖNMEZ TATAR TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 faaliyet dönemi ile ilgili 40. Olağan Genel

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Geçmişten Günümüze. Sayıştay Yayınları

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Geçmişten Günümüze. Sayıştay Yayınları T.C. Sayıştay Başkanlığı Geçmişten Günümüze Sayıştay Yayınları T.C. Sayıştay Başkanlığı Geçmişten Günümüze Sayıştay Yayınları Yayına Hazırlayanlar Doç. Dr. Recai AKYEL Uzman Denetçi Necip TOSUN Uzman Denetçi

Detaylı