PROF. DR. Aydın GÜLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROF. DR. Aydın GÜLAN"

Transkript

1 PROF. DR. Aydın GÜLAN İstanbul - Üsküdar doğumludur. Üsküdar Paşakapısı İlkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini yılları arasında Galatasaray Lisesinde tamamladı yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden 1985 yılında mezun oldu ve aynı yıl İdare Hukuku Anabilim Dalı na araştırma görevlisi olarak girdi yılında Kamu Hizmeti ve Görülüş Usulleri başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde doktora eğitimine başladı yılları arasında Fransa da Bourgogne Üniversitesi nde doktora araştırmalarında bulundu yılında, daha sonra kitap olarak basılan Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim başlıklı tezi ile Doktor unvanını aldı yılında yardımcı doçent kadrosuna atanmıştır yılında Türk İmar Hukukunda Hamur Kuralı Uygulaması (3194 sayılı İmar Kanunu nun 18. Maddesi Uygulamasına İlişkin Teorik Bir Yaklaşım) tezi ile Doçent oldu yılında ise Profesör ünvanını almıştır. Çeşitli tarihlerde yaptığı görevler arasında Uluslararası Karadeniz e Kıyısı Olan Üniversiteler İstanbul Toplantısı (2000) nda Genel Sekreterlik, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde farklı dönemlerde dekan yardımcılığı, İstanbul Sanayi Odası Kanunlar ve Parlamento ile İlişkiler Komisyonu üyeliği, İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Komisyonu üyeliği, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu üyeliği, Türkiye I. Çocuk Hakları Kongresi Başkanlığı sayılabilir. Halen aynı üniversitede İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanıdır ve İstanbul Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. (Yayınları, Yönettiği Tezler, İfa Ettiği Görevler ve Aldığı Atıflardan Bazıları) I. KİTAP YAZARLIĞI 1. Maden İdare Hukukumuzun Ana İlkeleri ve Temel Müesseseleri (Mevzuat ve Yargı Kararları Işığında Eleştirel Bir Yaklaşım Denemesi) İstanbul, Lamure Yayınları, 2008 (ISBN ) 2. Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim, 1

2 (Basılmış Doktora Tezi) İstanbul, Alfa Yayınları, 1999, (ISBN ). II. TEZLER 3. Yüksek Lisans Tezi : Kamu Hizmeti ve Görülüş Usulleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, (2) Doktora Tezi : Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuku Rejim, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, (Kitap olarak basılmıştır.) 4. Doçentlik Tezi : Türk İmar Hukukunda Hamur Kuralı Uygulaması, (3194 Sayılı İmar Kanunu nun 18. Maddesi Uygulamasına İlişkin Teorik Bir Yaklaşım, İstanbul, II. KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI 5. Kamu Malları, İl Han Özay, Günışığında Yönetim, Alfa Yayınları, İstanbul, 1996; (2. bası, Filiz Kitabevi, 2004), (ISBN ), s (Doktora Tezinden hareketle hazırlanmıştır). III. MAKALE YAZARLIĞI 6. Şehircilik Sorunlarının Ağırlaşmasında Hukukun Rolü Hakkında Düşünceler, Sosyoloji Dergisi, Sayı:22, 2011, s Kabahatler Kanunu ndan Sonra İdari Para Cezalarına Karşı Yargısal Denetim, Mess Sicil, Yıl 1, Sayı 1, Mart 2006, s Elektronik Haberleşme Kanunu Taslağında Yer Alan Evrensel Hizmet Kavramı, Kamu Hukuku Arşivi, Eylül, İdari Para Cezalarına Karşı İş Kanununun Düzenlediği Yargısal Yol, Mess Mercek, Yıl 9, Sayı 33, Ocak 2004, s İdareler Arası Mal Devri 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi ne İlişkin Düşünceler, in Prof. Dr. Kemal Oğuzman ın Anısına Armağan, Beta, 2000, s "Türkiye Cumhuriyetinin 75. Yılında Hukuk Bilimi", Sait Güran, Aydın Gülan, Türkiye Cumhuriyetinin 75. Yılında Bilim: Bilanço Ulusal Toplantısı I. Kitap, TÜBA Yayınları, Ankara, 1999, Türkiye de Kamu Hizmetlerinin Gelişimi, İÜHFM, Cilt LVI, Sayı 1 4, 1998, (Prof Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu na Armağan Sayısı), s (Fransızca basılan 2

3 eserin Türkçesidir). 13. Demokrasi Kavramının İdare Hukukunda 'Olması Gerekli' Etkileri Üzerine Düşünceler Yeni Türkiye, 3 (17), Eylül Ekim 1997, s Çocuk Haklarının Hayata Geçirilmesi Açısından Çevreye İlişkin Düzenlemelerin Önemi, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl: 16, Sayı: 1 2, 1996, s Borcunu Ödemeyen Devlete Karşı Ne Yapılabilir?, İHİD, Yıl 16, Sayı 1, Ocak 1995, s Kamu Mallarına İlişkin Sorunlara Uyuşmazlık Mahkemesinin Yaklaşımı, İHİD, yıl 11, Sayı 1 3, 1990, s Kamu Hizmeti Kavramı İHİD, (Prof. Dr. Lütfi Duran a Armağan Özel Sayısı), (Yüksek Lisans tezinden hareketle yazılmıştır) Yıl 9, Sayı 1 3, 1988, s Babanzade Mustafa Zihni Paşa ve Tevsi i Mezuniyet, Yahut Kitab ı İdaremizden Bir Sahife Adlı Eseri İHİD, Yıl 6, Sayı 1 3, 1985, s IV. MAKALE ÇEVİRİSİ 19. Franc, Michel, Fransa da Yerinden Yönetim Genel Görünümü ve Bilançosu, Çev. Aydın Gülan, İHİD, Prof. Dr. İsmet Giritli ye Armağan, Sayı: 1 3, Yıl: 12, 1991, İstanbul, s Luchaire, François Beyannamesinin Güncelleştirilmiş Anlamı, Çev. Aydın Gülan, İHİD, (Fransız Devrimi nin 200. yılı Özel Sayısı), Yıl 10, Sayı 1 3, 1989, s Gollnisch Flourens, B., Japon İmparatorluk Teşkilatı, Çev. Aydın Gülan, İHİD, Yıl 7, sayı 1-3, 1986, s IV. ULUSLARARASI TOPLANTIDA BİLDİRİ SUNUMU 22. La libre circulation des personnes et des capitaux, La Pratique en droit administratif turc pour les investissement étrangers isimli bildiri 5-6 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen Türk İsviçre Hukuk Günleri başlıklı uluslar arası toplantıda sunulmuştur. 23. Refléxions sur le Changement du Rôle de la Juridiction Constitutionelle Face à la Construction du Droit Constitutionnel Européen, in The Constitutional Revision in Today's Europe (La Revision Constitutionnelle Dans L'Europe d'aujourd'hui), Edited by: Giuliano Amato, Guy Braibant, and Evangelos Venizelos, Esperia Publications, London, 2002, (ISBN ), pp (Uluslararası 3

4 Toplantıda sunulan bildiri editör tarafından kitap içinde yayınlanmıştır) 24. Özelleştirme isimli bildiri, Burgaz Hür Üniversitesi Hukuk Bilimler Merkezi'nin 2000 yılında düzenlediği Medeni ve İdari Hukukta Yeni Eğilimler: Özelleştirme başlıklı Uluslar arası toplantıda sunulmuş ve özeti yayınlanmıştır. 25. L évolution des services publics en Turquie, in Léon Duguit et le service public aujourd hui, Sous la direction de Alain Bockel, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, 1998, pp (Uluslararası toplantıda sunulan bildiri editör tarafından kitap içinde yayınlanmıştır) IV. ULUSAL TOPLANTIDA BİLDİRİ SUNUMU 26. Anayasa da İdare Hukukuna İlişkin İlkeler başlıklı oturumdaki bildiri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 4 Şubat 2012 tarihinde düzenlenen Anayasa Çalıştayı nda sunulmuş ve tam metni (Yeni Anayasa Raporu, 2012, s , yayınlanmıştır. 27. Marmara Çalışanlar Federasyonu tarafından 15 Ocak 2011 tarihinde düzenlenen Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Çalıştayı nda Çalıştayın Amacı ve Konunun Genel Takdimi yapılmış, tam metni Marmara Çalışanlar Federasyonu yayını olarak (s.23-27) yayınlanmıştır. 28. İdari Yargıda Dava Açma Süreleri İle İlgili Sorunlar başlıklı bildiri, Konya Barosu tarafından 6 Temmuz 2011 tarihinde Konya da düzenlenen İdari Yargı Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar Paneli nde sunulmuş ve tam metni Konya Barosu yayınları tarafından (s.15-28) yayınlanmıştır. 29. Tıp hukuku açısından hasta ve hekim hakları başlıklı bildiri, Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği (ANKEM) tarafından Haziran 2006 tarihinde Antalya'da düzenlenen 21. ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresinde sunulmuş ve tam metni (ANKEM Dergisi, Cilt 20, S. 2, 2006, s ) yayınlanmıştır. 30. İdare ve Ceza Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı, başlıklı oturumdaki bildiri, Türkiye Barolar Birliği Tarafından 5 Mayıs 2004 Yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Bilgi Edinme Hakkı Başlıklı sempozyumda sunulmuş ve tam metni TBB Yayınları tarafından, (No:62, Birinci Baskı, 2004, s ) yayınlanmıştır. 31. Fransa da İdari Yargının Etkinliği Sağlama Arayışları başlıklı bildiri, Danıştay tarafından Mayıs 2001 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen İdari Yargının Yeniden Yapılandırılması ve Karşılaştırmalı İdari Yargılama Usulü başlıklı sempozyumda sunulmuş ve tam metni (Danıştay Yayın Bürosu Yayınları, No: 63, Ankara, 2003, s ) yayınlanmıştır. 32. Türk Kamu Personel Rejiminde Yeni Yaklaşımlar başlıklı oturumdaki bildiri, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) tarafından Şubat 2003'te Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye de Kamu Personel Rejiminin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu'da sözlü sunulmuş ve tam metni Türk Ağır 4

5 Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası yayını olarak Ankara'da 2003 yılında (s ) yayınlanmıştır. 33. Gazhane Projesinin Hukuki Çerçevesine İlişkin İhtimaller Hakkında İlk Düşünceler başlıklı bildiri, Gazhane Çevre Kültür İşletme Kooperatifi tarafından Mart 2003 tarihinde gerçekleştirilen Hasanpaşa Gazhanesi Kültür ve Sanat Merkezi Alternatif Stratejik Yönetim Projesi başlıklı toplantıda sunulmuş ve tam metni (Gazhane Çevre Kültür İşletme Kooperatifi, İstanbul, 2003, s de yayınlanmıştır. 34. Türk İdare Hukukunda Gerçekleşen Köklü Değişimler (Araştırma Görevlisi M. Kemal Berkarda ile birlikte) başlıklı bildiri, Danıştay tarafından Mayıs 2002 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen Danıştay ve İdari Yargı Günü 134. Yıl başlıklı sempozyumda sunulmuş ve tam metni Danıştay tarafından (Yayın Bürosu Yayınları, Ankara, 2002, s ) yayınlanmıştır. Ayrıca İl Han ÖZAY Günışığına Yönetim (2. bası, Filiz Kitabevi, 2004) Kitabında bir bölüm olarak yer almıştır. 35. Kamu Hizmeti Kavramının Dönüştürücü Etkisi Bakımından Tahkim Geleceği başlıklı bildiri, Liberal Düşünce Topluluğunun Hukuk ve Ekonomi Araştırma Merkezinin 22 Ocak 2000 tarihinde Ankara da gerçekleştirdiği Hukuk ve Ekonomi Perspektifinden Yeni Anayasa Değişikliği Sonrasında Tahkim ve Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usulleri Konulu Sempozyumda sunulmuş ve tam metin olarak (Hukuk Ekonomi Perspektifinden Uluslar Arası Tahkim Ve Kamu Hizmeti, Edited by Ali Ulusoy, Ankara, Liberte Yayınları, 2001, S ) künyeli eserde yayınlanmıştır 36. Conseil d Etat nın Kamu Yararı Kavramına Yaklaşımı başlıklı bildiri, Danıştay tarafından Mayıs 2000 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen 2000 Yılında İdari Yargı Sempozyumunda sunulmuş ve tam metni (Danıştay Yayın Bürosu Yayınları, No: 59, Ankara, 2000, s ) yayınlanmıştır. 37. Çocuklara Yönelik İdari Faaliyetlere Hâkim Olması Gereken İlkeler, başlıklı bildiri, İstanbul Çocukları Vakfı tarafından Haziran 2000 tarihleri arasında düzenlenen 1. İstanbul Çocuk Kurultayı'nda sözlü sunulmuş ve tam metni İstanbul Çocukları Vakfı Yayınları arasında (1. İstanbul Çocuk Kurultayı Bildiriler Kitabı, İstanbul, Haziran 2000) yayınlanmıştır. 38. Şehirciliğin Çocuk Merkezli Hukuki Boyutu Hakkında Düşünceler başlıklı bildiri, İstanbul Çocukları Vakfı tarafından Haziran 2000 tarihleri arasında düzenlenen 1. İstanbul Çocuk Kurultayı'nda sözlü sunulmuş ve tam metni İstanbul Çocukları Vakfı Yayınları arasında (1. İstanbul Çocuk Kurultayı Bildiriler Kitabı, İstanbul, Haziran 2000) yayınlanmıştır 39. İdare Hukuku Açısından Depremin Hukuksal Sonuçları Toplantısı, başlıklı oturumda bildiri İstanbul Barosu tarafından düzenlenen Deprem ve Hukuk başlıklı sempozyumda sunulmuş ve tam metni İstanbul Barosu Yayınları arasından 1999 yılında yayınlanmıştır. 40. Çocuğun Korunması İlkesi başlıklı konferans metni (İHİD, Prof. Dr. İsmet Giritli ye Armağan, Sayı: 1 3, Yıl: 12, 1991, İstanbul, s ) künyesi ile yayınlanmıştır. 5

6 ARAŞTIRMA RAPORU 41. TESEV tarafından finanse edilen Türk Yargı Sisteminin Etkinliğini Araştırma Projesi kapsamında yürütülen İdari Yargı nın Etkinliği Araştırmasında Prof. Dr. Sait Güran ve (o tarihte) Doç. Dr. Celal Erkut ile birlikte yer alınmış ve rapor hazırlanarak sunulmuştur (Yayınlanmamıştır). IV. HAKEMLİK A. SCI, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki yurt dışı hakemli dergilerde hakemlik 42. La Transmissibilité de la Creance en Indemnite pour Tort Moral aux Heritiers, Annales de la Faculté de Droit d'istanbul, Vol.: 52, No: 35, 2003, (ISBN ). 43. La Finalite du Droit des Pratiques Anticoncurrentielles et le Contrat d'auteur en Droit Français, Annales de la Faculte'de Droit d'istanbul, Vol.: 51, No: 34, 2002, (ISBN ). B. Ulusal bilimsel dergilerde hakemlik 44. Korumalı İrtifakı Kavramı (Conservation Easement) ve Çevre Korumada Uygulanması İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, sayı 1 2, cilt 62, V. TEZ DANIŞMANLIKLARI A. Doktora tez danışmanlığı 45. Mustafa Şenay Canoruç un Mukayeseli Hukukta ve Türkiye de Radyo Televizyon Yayıncılığı nın Hukuki Boyutu başlıklı tamamlanmış Doktora tezinde danışmanlık. (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün 9938 sayılı ve 15 Ağustos 2008 tarihli yazısı ile tespit edilmiştir.) 46. Ahmet Erdinç Çavuşoğlu, Telekomünikasyon Hizmetlerine İlişkin İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim, başlıklı tamamlanmış Doktora tezinde danışmanlık. (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün 9938 sayılı ve 15 Ağustos 2008 tarihli yazısı ile tespit edilmiştir.) 6

7 B. Yüksek Lisans tez danışmanlığı (bazıları) 47. Yüksek Lisans tez danışmanlığı: Fatih Gökyurt un İdare Hukukunda Kazanılmış Hak (Müesses Durum) başlıklı tamamlanmış Yüksek Lisans tezinde danışmanlık (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün 9938 sayılı ve 15 Ağustos 2008 tarihli yazısı ile tespit edilmiştir.) 48. Yüksek Lisans tez danışmanlığı: Memduh Cemil Şirin in Yargı Kararlarına Göre İdari Sözleşmelerin Sona Erme Halleri başlıklı tamamlanmış Yüksek Lisans tezinde danışmanlık (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün 9938 sayılı ve 15 Ağustos 2008 tarihli yazısı ile tespit edilmiştir.) 49. Yüksek Lisans tez danışmanlığı: Elif Orta nın İmar Hukukunda Plan Hiyerarşi ve Planlarının Çatışması başlıklı tamamlanmış Yüksek Lisans tezinde danışmanlık (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün 9938 sayılı ve 15 Ağustos 2008 tarihli yazısı ile tespit edilmiştir.) 50. Yüksek Lisans tez danışmanlığı: İbrahim Özdemir in Meslek Kuruluşlarında Kamu Kurumu Niteliği başlıklı tamamlanmış Yüksek Lisans tezinde danışmanlık (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün 9938 sayılı ve 15 Ağustos 2008 tarihli yazısı ile tespit edilmiştir.) 51. Yüksek Lisans tez danışmanlığı Zehra Yavuz, Silahların Eşitliği İlkesine İlişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ve İç Hukukumuzdaki Dönüştürücü Etkileri, 52. Yüksek Lisans tez danışmanlığı Onur Gürer, İptal Davasının Konusu olarak İdari İşlemlerin Maddi Açıdan İncelenmesi, 53. Yüksek Lisans tez danışmanlığı Savaş Tek, Zilyedliğin Uzak Hukuki Temelleri Bakımından Meralar, VI. İDARİ GÖREVLER 54. Dekan Yardımcılığı, Göreve Başlama Tarihi: 01/06/2001, Görev Bitiş Tarihi: 30/09/ İstanbul Sanayi Odası Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Kanunlar ve Parlamento ile İlişkiler Çalışma Gruplarında Görevlendirme, den itibaren bir yıl ve den itibaren bir yıl. 56. Avrupa Birliği Eğitim Programı Socrates Programı Fakülte Temsilciliği. 57. İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu üyeliği. 58. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Piyasa Araştırma Komisyonu Başkanlığı, 7

8 Göreve Başlama Tarihi: Ocak 2006, (Halen Devam Ediyor) 59. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği ( ) 60. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (Eylül ) 61. İstanbul Üniversitesi Uzlaştırma Kurulu üyeliği ( ) 62. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı ( ) KONGRE GENEL SEKRETERLİĞİ VE BAŞKANLIĞI 63. ULUSLARARASI KONGRE Uluslararası Karadeniz e Kıyısı Olan Üniversiteler İstanbul Toplantısı (2000) nda Genel Sekreterlik görevi yapmıştır. 64. ULUSAL KONGRE Şubat 2011 tarihlerinde İstanbul da düzenlenen 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Başkanı olarak görev yapmıştır. IV. ATIFLAR A. Yurt dışında yayınlanan bilimsel kitap, monografi ve doktora tezlerinde yapılan atıf 1. Experiences with New Forest and Environmental Laws in European Countries with Economies in Transition, Edited by Franz Schmithüsen, Georg Iselin, and Dennis le Master, Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, 2002, p. 169, (ISBN and B. SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yapılan atıf 2. SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergide, Gulan, Aydin, KAMU MALLARINDAN YARARLANMA USULLERİNİN TABİİ OLDUĞU HUKUKİ REJİM, İstanbul, Alfa Yayınları, 1999, (ISBN ) kitabının 39. sayfasına bir atıf yapılmıştır; İ. Ü. nin resmi web sayfasındaki: portal.isiknowledge.com/portal.cgi?destapp=wos&func=frame adres ile tespit edilmiştir. 8

9 C. SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki yurt dışı hakemli dergilerde atıf 3. Sedat Ayanoğlu, Common Property Concept and Forests in Turkish Law, IASCP Europe Regional Meeting Building the European Commons: from Open Fields to Open Source, Brescila, Italy, 2006, p Sibel Özel, The Basel Decisions: Recognition of the Blanket Legislation Vesting State Ownership over the Cultural Praperty Found within the Country of Origin, International Journal of Cultural Property, Vol 9, No. 2, 2000, p. 327, Footnote 24. D. Yurt içinde yayınlanan kitap ve monografi ve doktora tezlerinde yapılan atıflardan ulaşılabilenler: 5. İzzet Mert Ertan, Ulusal Üstü İnsan Hakları Hukukunda Sağlık Hakkı ve Etkinleştirilmesi, 2012, isimli doktora tezinin 177. sayfasında, 63 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 6. Turgut Tan, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011, künyeli kitabın 545. sayfasında 1 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın İl Han Özay ın Günışığında Yönetim isimli kitabındaki Kamu Malları başlıklı bölümüne atıf 7. Turgut Tan, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011, künyeli kitabın 545. sayfasında 1 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 8. Turgut Tan, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011, künyeli kitabın 344. sayfasında 32 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 9. Turan Yıldırım, Melikşah Yasin, Nur Karan v.d, İdare Hukuku, 2. Bası, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2011, künyeli kitabın 498. sayfasında, 1 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 10. Turan Yıldırım, Melikşah Yasin, Nur Karan v.d, İdare Hukuku, 2. Bası, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2011, künyeli kitabın 635. sayfasında, 2 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 11. Halil Kalabalık, İdare Hukukunun Temel Kavram ve Kurumları, Sayram Yayınları, 4. Bası, Konya, 2011, künyeli kitapta Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 12. Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, SeçkinYayıncılık, Ankara, 2011, künyeli kitabın 547. sayfasında 1 numaralı dipnotta 9

10 Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 13. Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011, künyeli kitabın 547. sayfasında 2 numaralı dipnotta Aydın Gülan ın İl Han Özay ın Günışığında Yönetim isimli kitabındaki Kamu Malları başlıklı bölümüne atıf 14. Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011, künyeli kitabın 535. sayfasında 17 numaralı dipnotta Aydın Gülan ın İdareler Arası Mal Devri 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu nun 30. Maddesine İlişkin Düşünceler isimli makalesine atıf 15. Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011, künyeli kitabın 468. sayfasında 7 numaralı dipnotta Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 16. Selçuk Abdullah Evliyaoğlugil, Çocuk Hakları Bakımından Anayasal Güvence Sorunu, 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Yetişkin Bildirileri Kitabı-2, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul, 2011, s.43-55, isimli makalenin 50. sayfasında, 34 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Çocuklara Yönelik Faaliyetlere Hakim Olması Gereken İlkeler isimli kurultay bildirisinin yayınlanmış haline atıf 17. Turan Yıldırım, İdari Yargı, 2. Bası, Beta Yayınları, İstanbul, 2010, künyeli kitabın 22. sayfasında, 27 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramının Dönüştürücü Etkisi Bakımından Tahkim Geleceği isimli sempozyum bildirisinin yayınlanmış haline atıf 18. Turan Yıldırım, İdari Yargı, 2. Bası, Beta Yayınları, İstanbul, 2010, künyeli kitabın 23. sayfasında, 28 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın da yer aldığı çalışma kapsamında hazırlanan, yayımlanmamış olan, TESEV tarafından finanse edilen Türk Yargı Sisteminin Etkinliğini Araştırma Projesi kapsamında yürütülen İdari Yargı nın Etkinliği Araştırması Raporuna atıf 19. Cenk Şahin, Amerikan Federal İdare Hukukunda Regülasyon, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010, künyeli kitabın 109. sayfasında 286 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Maden İdare Hukukumuzun Ana İlkeleri ve Temel Müesseseleri isimli kitabına atıf 20. Cenk Şahin, Amerikan Federal İdare Hukukunda Regülasyon, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010, künyeli kitabın 110. sayfasında, 290 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 21. Çağdaş Evrim Ergün, Elektrik Piyasasında Kamu Hizmeti, Çakmak Yayınevi, Ankara, 2010, künyeli kitabın 4. sayfasında 16 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Türkiye de Kamu Hizmetlerinin Gelişimi isimli makalesine atıf 22. Çağdaş Evrim Ergün, Elektrik Piyasasında Kamu Hizmeti, Çakmak Yayınevi, Ankara, 2010, künyeli kitabın 7. sayfasında 24 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 10

11 23. Çağdaş Evrim Ergün, Elektrik Piyasasında Kamu Hizmeti, Çakmak Yayınevi, Ankara, 2010, künyeli kitabın 19. sayfasında 75 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 24. Çağdaş Evrim Ergün, Elektrik Piyasasında Kamu Hizmeti, Çakmak Yayınevi, Ankara, 2010, künyeli kitabın 19. sayfasında 75 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın İl Han Özay ın Günışığında Yönetim isimli kitabındaki Kamu Malları başlıklı bölümüne atıf 25. Çağdaş Evrim Ergün, Elektrik Piyasasında Kamu Hizmeti, Çakmak Yayınevi, Ankara, 2010, künyeli kitabın 148. sayfasında 431 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti ve Görülüş Usulleri isimli yüksek lisans tezine atıf 26. Elvin Evrim Özcan, İdare Hukuku Açısından Türkiye de Elektrik Sektörünün Regülasyonu ve Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve Güney Amerika Uygulamaları, Turhan Kitabevi, Ankara, 2010, künyeli kitabın 7. sayfasında 10 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 27. Elvin Evrim Özcan, İdare Hukuku Açısından Türkiye de Elektrik Sektörünün Regülasyonu ve Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve Güney Amerika Uygulamaları, Turhan Kitabevi, Ankara, 2010, künyeli kitabın 11. sayfasında 26 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Conseil d Etat ın Kamu Yararı Kavramına Yaklaşımı isimli sempozyum bildirisinin yayınlanmış haline atıf 28. Elvin Evrim Özcan, İdare Hukuku Açısından Türkiye de Elektrik Sektörünün Regülasyonu ve Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve Güney Amerika Uygulamaları, Turhan Kitabevi, Ankara, 2010, künyeli kitabın 21. sayfasında 73 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmetlerinin Gelişimi isimli makalesine atıf 29. Halil Kalabalık, İmar Hukuku Dersleri, 3. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010, künyeli kitapta Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 30. Halil Kalabalık, İmar Hukuku Dersleri, 3. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010, künyeli kitapta Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 31. Melikşah Yasin, İmar Hukukunda İdarenin Yıkma Yetkisinin Kullanımının Usul ve Esasları, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2009, künyeli kitabın 4. sayfasında, 4 numaralı dipnotta Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 32. Melikşah Yasin, İmar Hukukunda İdarenin Yıkma Yetkisinin Kullanımının Usul ve Esasları, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2009, künyeli kitabın 74. sayfasında, 54 numaralı dipnotta Aydın Gülan ın Maden İdare Hukukumuzun Ana İlkeleri ve Temel Müesseseleri isimli kitabına atıf 33. Kemal Gözler, İdare Hukuku, C:I-II, Ekin Yayınevi, Bursa, 2009, künyeli kitapta Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 11

12 34. Kemal Gözler, İdare Hukuku, C:I-II, Ekin Yayınevi, Bursa, 2009, künyeli kitapta Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramının Dönüştürücü Etkisi Bakımından Tahkim Geleceği isimli sempozyum bildirisinin yayınlanmış haline atıf 35. Kemal Gözler, İdare Hukuku, C:I-II, Ekin Yayınevi, Bursa, 2009, künyeli kitapta Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 36. Murat Yaman, İdari Yargı Dava Rehberi, Adalet Yayınları, Ankara, 2009, künyeli kitabın 451. sayfasında, 8 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 37. Mustafa Avcı, Devlet Memurları Kanunu Kapsamında Kamu Görevliliğine Giriş, 2009, isimli doktora tezinin 7. sayfasında 21 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 38. Müslüm Akıncı, İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2008, künyeli kitabın 414. sayfasında, 24 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Fransa da İdari Yargının Etkinliği Sağlama Arayışları isimli sempozyum bildirisinin yayınlanmış haline atıf 39. Müslüm Akıncı, İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2008, künyeli kitabın 403. sayfasında, 129 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramının Dönüştürücü Etkisi Bakımından Tahkim Geleceği isimli sempozyum bildirisinin yayınlanmış haline atıf 40. Hasan Nuri Yaşar, İmar Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2008, künyeli kitabın 206. sayfasında, 225 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 41. Haydar Burak Gemalmaz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı, İstanbul, 2008, isimli doktora tezinin 161. sayfasında, 136 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf yapılmıştır 42. İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, İdare Hukuku, Der Yayınları, İstanbul, 2006, künyeli kitabın 704. sayfa, 553 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın İl Han Özay ın Günışığında Yönetim isimli kitabındaki Kamu Malları başlıklı bölümüne atıf 43. İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, İdare Hukuku, Der Yayınları, İstanbul, 2006, künyeli kitabın 715. sayfa, 566 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabii Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 44. Ender Ethem Atay, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 2006, (ISBN ), künyeli kitabın 603. sayfa, 1 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabii Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 12

13 45. Ender Ethem Atay, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 2006, (ISBN ), künyeli kitabın 603. sayfa, 1 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Özay ın Günışığında Yönetim isimli kitabının Kamu Malları başlıklı bölümüne atıf 46. Ramazan Yıldırım, İdare Hukuku Dersleri I, Mimoza Yayınları, Konya, 2006, ( ), künyeli kitabın 266. sayfa, 16 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Özay ın Günışığında Yönetim isimli kitabının Kamu Malları başlıklı bölümüne atıf 47. Elif Orta, İmar Hukukunda Plan Hiyerarşisi ve Planların Çatışması, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2006, (ISBN ), künyeli kitabın 184. sayfa, 82 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Türk İmar Hukukunda Hamur Kuralı Uygulaması ve 3194 sayılı İmar Kanunu nun 18. maddesi Uygulamasına İlişkin Teorik Bir Yaklaşım isimli Doçentlik tezine atıf 48. Elif Orta, İmar Hukukunda Plan Hiyerarşisi ve Planların Çatışması, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2006, (ISBN ), künyeli kitabın 217. sayfa, 142 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Conseil D etat nın Kamu Yararı Kavramına Yaklaşımı isimli makalesine atıf 49. Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku, Cilt 1, Genel Esaslar, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 4. bası, 2006, (ISBN ), künyeli kitabın sayfa, * numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabii Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 50. Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku, Cilt 1, Genel Esaslar, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 4. bası, 2006, (ISBN ), künyeli kitabın sayfa, * numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Özay ın Günışığında Yönetim isimli kitabının Kamu Malları başlıklı bölümüne atıf 51. Zehra Odyakmaz, Anayasa Hukuku İdare Hukuku İdari Yargı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2005, künyeli kitabın 285. sayfa, 150 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf. 52. Zehra Odyakmaz, Anayasa Hukuku İdare Hukuku İdari Yargı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2005, künyeli kitabın 305. sayfa, 204 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Özay ın Günışığında Yönetim isimli kitabının Kamu Malları başlıklı bölümüne atıf 53. Zehra Odyakmaz, Anayasa Hukuku İdare Hukuku İdari Yargı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2005, künyeli kitabın 305. sayfa, 204 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabii Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 54. Sezer Çabri, İmar Kanunu Uyarınca Kamulaştırma, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2005, (ISBN ), künyeli kitabın 13. sayfa, 14 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Türk İmar Hukukunda Hamur Kuralı Uygulaması ve 3194 sayılı İmar Kanunu nun 18. maddesi Uygulamasına İlişkin Teorik Bir Yaklaşım isimli Doçentlik tezine atıf 13

14 55. Sezer Çabri, İmar Kanunu Uyarınca Kamulaştırma, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2005, (ISBN ), künyeli kitabın 18. sayfa, 23 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabii Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 56. Bahtiyar Akyılmaz, İdare Hukuku, Sayram Yayınları, Konya, 2004, (ISBN X), künyeli kitabın 3. sayfa, 5 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Conseil D etat nın Kamu Yararı Kavramına Yaklaşımı isimli makalesine atıf 57. Bahtiyar Akyılmaz, İdare Hukuku, Sayram Yayınları, Konya, 2004, (ISBN X), künyeli kitabın 329. sayfa, 645 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 58. Erdoğan Bülbül, Kamu İştirakleri Bir Hukuki Niteleme Denemesi, Beta Yayınları, İstanbul, 2004, (ISBN ), künyeli kitabın 142. sayfa, 339 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Borcunu Ödemeyen Devlete Karşı Ne Yapılabilir? isimli Makalesine atıf 59. Erdoğan Bülbül, Kamu İştirakleri Bir Hukuki Niteleme Denemesi, Beta Yayınları, İstanbul, 2004, (ISBN ), künyeli kitabın 104. sayfa, 258 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın İdareler Arası Mal Devri 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi ne İlişkin Düşünceler isimli Makalesine atıf 60. Erdoğan Bülbül, Kamu İştirakleri Bir Hukuki Niteleme Denemesi, Beta Yayınları, İstanbul, 2004, (ISBN ), künyeli kitabın 143. sayfa, 342 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabii Olduğu Hukuki Rejim isimli kitabına atıf 61. Ramazan Çağlayan, İdari Yargı Kararlarının Sonuçları ve Uygulanması, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 3. bası, 2004, (ISBN ), künyeli kitabın 234. sayfa, 544 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Borcunu Ödemeyen Devlete Karşı Ne Yapılabilir? isimli Makalesine atıf 62. İl Han Özay, Günışığında Yönetim, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2004, künyeli kitabın 243. sayfa, 471 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti ve Görülüş Usulleri isimli Yüksek Lisans tezine atıf 63. Halil Kalabalık, İmar Hukuku Dersleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003, (ISBN ), künyeli kitabın 175. sayfa, 32 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Türk İmar Hukukunda Hamur Kuralı Uygulaması ve 3194 sayılı İmar Kanunu nun 18. maddesi Uygulamasına İlişkin Teorik Bir Yaklaşım isimli Doçentlik tezine atıf 64. Yücel Oğurlu, İdare Hukukunda Kazanılmış Haklara Saygı ve Haklı Beklentiler Sorunu, Seçkin Yayınları, Ankara, 2003, (ISBN ), künyeli kitabın 134. sayfa, 108 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Özay ın Günışığında Yönetim isimli kitabının Kamu Malları başlıklı bölümüne atıf 65. Mustafa Yılmaz, İmar Yaptırımları ve Yargısal Korunma, Seçkin Yayınları, Ankara, 2002, (ISBN ), künyeli kitabın 43. sayfa, 34 numaralı dipnot 14

15 ile Aydın Gülan ın Türk İmar Hukukunda Hamur Kuralı Uygulaması ve 3194 sayılı İmar Kanunu nun 18. maddesi Uygulamasına İlişkin Teorik Bir Yaklaşım isimli Doçentlik tezine atıf 66. Mustafa Yılmaz, İmar Yaptırımları ve Yargısal Korunma, Seçkin Yayınları, Ankara, 2002, (ISBN ), künyeli kitabın 43. sayfa, 34 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Deprem ve Hukuk isimli sempozyum bildirisinin yayınlanmış haline atıf 67. Tunay Köksal, Avrupa Topluluğu ve Türk Rekabet Hukuku Çerçevesinde Kamu Teşebbüsleri ve İnhisari Hakları, Rekabet Kurumu Yayınları, Ankara, 2002, (ISBN ); künyeli kitabın 207. sayfa, 539 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli Makalesine atıf 68. Nuri Yaşar, İdari Yargı Kararlarının Etkinleştirilmesi Arayışında İdari Yargı İdari Yargıç ve Yargısal Emir, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2002, künyeli kitabın 79. sayfa, 361 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Fransa da İdari Yargının Etkinliği Sağlama Arayışları isimli Makalesine atıf 69. Halil Kalabalık, İmar Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2002 (ISBN ), künyeli kitabın 268. sayfa, 169 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Türk İmar Hukukunda Hamur Kuralı Uygulaması ve 3194 sayılı İmar Kanunu nun 18. maddesi Uygulamasına İlişkin Teorik Bir Yaklaşım isimli Doçentlik tezine atıf 70. Nejat Aday, Avukatlık Hukukunun Genel Esasları, Beta Yayınları, İstanbul, 2. bası, 1997, (ISBN ), künyeli kitabın 16. sayfa, 76 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti ve Görülüş Usulleri isimli Yüksek Lisans tezine atıf E. Yurt içi hakemli dergilerde atıf (ulaşılabilinenler) 71. Cem Ayaydın, İdari Yargı nın Sahip Olduğu İşlevler ve Tabi Olduğu Sınırlamalar Hakkında Bazı Tespitler ve Değerlendirmeler, Prof. Dr. İl Han Özay a Armağan, İstanbul, 2011, s , 573. sayfada, 93 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Conseil D etat nın Kamu Yararı Kavramına Yaklaşımı isimli makalesine atıf 72. Nilay Arat, İdari Uyuşmazlıkların Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ile Halli Önündeki Engeller, Prof. Dr. İl Han Özay a Armağan, İstanbul, 2011, s , 899. sayfada, 47 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Fransa da İdari Yargının Etkinliği Sağlama Arayışları isimli sempozyum bildirisinin yayınlanmış haline atıf 73. Fatma Ayhan, Kam. K. nun Geçici 6. Maddesi ve Türk Hukukunda Dolayısıyla Kamulaştırma Uygulaması üzerine Bir Deneme, Prof. Dr. İl Han Özay a Armağan, İstanbul, 2011, s , sayfada, 56 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Borcunu Ödemeyen Devlete Karşı Ne Yapılabilir isimli makalesine atıf 15

16 74. Halit Uyanık, İdare Hukukunun Eksen Kayması: İdarenin Üstünlüğünün Gerekçelendirilmesi Sorunu, Prof. Dr. İl Han Özay a Armağan, İstanbul, 2011, s , sayfada, 9 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramının Dönüştürücü Etkisi Bakımından Tahkim Geleceği isimli sempozyum bildirisinin yayınlanmış haline atıf 75. Halit Uyanık, İdare Hukukunun Eksen Kayması: İdarenin Üstünlüğünün Gerekçelendirilmesi Sorunu, Prof. Dr. İl Han Özay a Armağan, İstanbul, 2011, s , sayfada, 6 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Conseil d Etat nın Kamu Yararı Kavramına Yaklaşımı sempozyum bildirisinin yayınlanmış haline atıf 76. Zehra Odyakmaz, Hukukta Zaman ve İdarî Yargıda Makul Süre Sorunu, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Cilt:, Sayı:2, 2010, s.1-31, 14. sayfadaki, 41 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Fransa da İdari Yargının Etkinliği Sağlama Arayışları isimli sempozyum bildirisinin yayınlanmış haline atıf 77. Zehra Odyakmaz, Hukukta Zaman ve İdarî Yargıda Makul Süre Sorunu, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Cilt:, Sayı:2, 2010, s.1-31, 26. sayfadaki 71 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Türk İdare Hukukunda Gerçekleşen Köklü Değişimler isimli sempozyum bildirisinin yayınlanmış halinde atıf 78. Mustafa Yılmaz, İmar Kanunu'nun 18. Maddesi Çerçevesinde Düzenleme Ortaklık Payı Kavramı ve Uygulamaları, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:16, Sayı:3-4, 2010, İstanbul, ss , 38. Sayfadaki 6 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Türk İmar Hukukunda Hamur Kuralı Uygulaması isimli doçentlik tezine atıf 79. Sedat Çal, Kamu Hizmeti Kavramı Üzerine Kimi Düşünceler, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ye Armağan, İstanbul, 2009, ss , Sayfadaki 9 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Türkiye de Kamu Hizmetlerinin Gelişimi isimli makalesine atıf 80. Sedat Çal, Kamu Hizmeti Kavramı Üzerine Kimi Düşünceler, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ye Armağan, İstanbul, 2009, s , sayfadaki 30 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 81. Tekin Akıllıoğlu, Yönetsel Yargı Yönteminin Doğru Yargılama İlkesi Göre Yeniden Okunması, Ali Ülkü Azrak'a 75. Yaş Armağanı, İstanbul, 2008, s.7-16, 14. sayfadaki, 8 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Fransa da İdari Yargının Etkinliğini Sağlama Arayışları isimli sempozyum bildirisinin yayınlanmış haline atıf 82. Dilşat Yılmaz, Türk Hukukunda Kamu Hizmeti Kavramı ve Kriterleri, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı:1-2, 2008, Ankara, s , sayfadaki, 17 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf 16

17 83. Dilşat Yılmaz, Türk Hukukunda Kamu Hizmeti Kavramı ve Kriterleri, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı:1-2, 2008, Ankara, s , sayfadaki, 1 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Türkiye de Kamu Hizmetlerinin Gelişimi isimli makalesine atıf 84. Zehrettin Aslan, Nilay Arat, Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinde Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Tahkim Usulü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 8, 2005/2, pp Nuri Yaşar, Kamu Hizmeti, Virtüel Kamu Hizmeti ve 1999 Anayasa Değişikliği, İHİD, Sayı: 1 3, Cilt: 13, 2003, İstanbul, 444. sayfadaki, 9 numaralı dipnot ile Aydın Gülan ın Kamu Hizmeti Kavramı isimli makalesine atıf F: MAHKEME KARARINDA YER ALAN ATIF 86. Anayasa Mahkemesi Kararında bir atıf yer almaktadır: (Esas Sayısı: 2000/17, Karar Sayısı: 2002/46, Resmi Gazete Yayın Tarihi: 26 Mart 2003). 17

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EBRU KARAMAN 2. Doğum Tarihi: 21 Haziran Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EBRU KARAMAN 2. Doğum Tarihi: 21 Haziran Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EBRU KARAMAN 2. Doğum Tarihi: 21 Haziran 1981 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM)

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 1. Adı Soyadı :Pervin Somer 2. Doğum Tarihi : 12.10.1961 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şükran ŞIPKA 2. Doğum Tarihi : 30.07.1959 3. Unvanı : Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora(Hukuk) Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980 3.Unvanı : Yard.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi Bilgi Üniversitesi 2002 Y. Lisans

Detaylı

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Recep GÜLŞEN 2. Ünvanı : Prof. Dr. 3. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanları: DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı İDARE HUKUKU

Detaylı

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Doç.Dr. Faruk Kerem Giray AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Avrupa Birliği Hukuku Marmara

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:00-11:00 4857 Sayılı İş Kanunu'na Bakış Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4857 Sayılı İş Kanunu Yargıtay Bakış Açısından Değerlendirilmesi İşçinin Korunması Alt İşveren Geçici İş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Galatasaray Üniversitesi Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul Bilgi Üniversitesi 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Galatasaray Üniversitesi Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul Bilgi Üniversitesi 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Kadir Berk Kapancı İletişim Bilgileri: Tel: 0090 212 395 36 00 Faks: 0090 212 395 36 92 E-mail: kapancib@mef.edu.tr / berk.kapanci@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi: 1983 3. Unvanı: Yrd.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Y.Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi Doktora Özel Hukuku Selçuk Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Y.Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi Doktora Özel Hukuku Selçuk Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Vahit DOĞAN Doğum Tarihi : 06.03.1964 Unvanı : Profesör Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi 1988

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa TİFTİK 2. Doğum Tarihi : 15.10.1953 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Lisans Üstü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976 Yüksek Lisans

Detaylı

Doç. Dr. Rauf KARASU. Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Rauf KARASU. Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri/Görevlileri Görüşme Gün ve Saatleri Çarşamba:14:00-16:00 Doç. Dr. Rauf KARASU Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Uzmanlık Alanları Ticaret Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta

Detaylı

Prof. Dr. Serap Yazıcı

Prof. Dr. Serap Yazıcı Prof. Dr. Serap Yazıcı syazici@bilgi.edu.tr ; Kurtuluş Deresi Cad. Yahya Köprüsü Sok. No:1 Dolapdere 34440 Beyoğlu-İstanbul; Ofis No: 0212 311 52 67 Akademik Özgeçmiş - 1984 de, Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007.

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007. Adı Soyadı: Mustafa TOPALOĞLU Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1963 Ünvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1988 Doktora/S.

Detaylı

PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ

PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ Ö Ğ R E N İM V E K ARİ Y E R SÜR E C İ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma 1982 Hukuk Fakültesinden pekiyi derece

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA BAŞVURU KRİTERLERİ 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2. bendi uyarınca yapılacak

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ahmet Yağlı Doğum Tarihi : 16.09.1977 Doğum Yeri : İzmir E-posta : ahmetyagli@maltepe.edu.tr EĞİTİM 2009 Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku anabilim

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE ÖZGEÇMİŞ 26 Temmuz 1943 Trabzon doğumlu olan Prof. Dr. Emin Memiş; 1968-969 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde öğrenime başlamış ve 1972 973 yılında Hukuk Fakültesi nden mezun olduktan sonra

Detaylı

Lisans : Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1987. Üniversitesi, 1990. : Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Marmara. Üniversitesi, 1997.

Lisans : Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1987. Üniversitesi, 1990. : Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Marmara. Üniversitesi, 1997. ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Sibel İnceoğlu e-posta: sibel.inceoglu@bilgi.edu.tr Öğrenim Durumu Ortaöğrenim ve Lise : İtalyan Lisesi, 1983. Lisans : Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1987. Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İşhanı A Blok K: D:316-BURSA. : (0224) : :

ÖZGEÇMİŞ. : Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İşhanı A Blok K: D:316-BURSA. : (0224) : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şaban Cankat TAŞKIN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Web : Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İşhanı A Blok K: D:316-BURSA : (0224) 256 66 33 : sctaskin@gmail.com : http://cankattaskin.av.tr/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hafize Sevinç AYDAR İletişim Bilgileri Mail : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 11.08.1972 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

: aliriza.cinar@mef.edu.tr

: aliriza.cinar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : aliriza.cinar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında Üniversite Profesörü) 4.

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI 247 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş İ PROF. DR. NAMİ BARLAS IN ÖĞRENİM VE KARİYER SÜRECİ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma

Ö Z G E Ç M İ Ş İ PROF. DR. NAMİ BARLAS IN ÖĞRENİM VE KARİYER SÜRECİ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ ÖĞRENİM VE KARİYER SÜRECİ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma 1982 Hukuk Fakültesinden pekiyi derece ile ve birincilikle

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yavuz Kaplan Doğum Yeri ve Tarihi: Almanya-1968 Öğrenim Durumu ve Alanı: Prof. Dr. (Milletlerarası Özel Hukuk/Devletler Özel Hukuku) Kurumu: Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU Müracaat Eden Adayın Adı Soyadı : Adayın Şu andaki Başvurduğu Unvanı Kadrosu Fakülte/Yüksekokul/MYO

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan. 2. Doğum Tarihi: 23.04.1949. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan. 2. Doğum Tarihi: 23.04.1949. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan 2. Doğum Tarihi: 2.04.1949. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1971 Doktora Özel Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Mustafa Şahin kimdir?

Prof. Dr. Mustafa Şahin kimdir? On5yirmi5.com Prof. Dr. Mustafa Şahin kimdir? Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Mustafa Şahin kimdir? Yayın Tarihi : 13 Ocak 2016 Çarşamba (oluşturma : 1/30/2017) Kişisel Bilgiler Doğum

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA I. ŞAHSİ BİLGİLER. Adres (İş) : Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Gazimagosa, KKTC

Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA I. ŞAHSİ BİLGİLER. Adres (İş) : Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Gazimagosa, KKTC Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA I. ŞAHSİ BİLGİLER Doğum Yeri ve Tarihi : Lefkoşa (KKTC) - 10 Aralık 1976 Adres (İş) : Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Gazimagosa, KKTC Telefon (İş) : +90 392 630

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. (2) Erdal, Muhammed (Editör); KHP Toplantısı, Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi, YDÜ, Lefkoşa, 2012

ÖZGEÇMİŞ. (2) Erdal, Muhammed (Editör); KHP Toplantısı, Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi, YDÜ, Lefkoşa, 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI :Muhammed Erdal 2. DOĞUM TARİHİ :12 Ağustos 1982 3. DOĞUM YERİ :Sandıklı, AFYONKARAHİSAR 4. ÜNVANI :Öğrt. Gör. 5. ÖĞRENİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasin Poyraz AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ

Yrd. Doç. Dr. Yasin Poyraz AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Yasin Poyraz AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Kişisel Bilgiler Ki şis Adres Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 15 Temmuz Yerleşkesi, Ayvalı Mahallesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1979-1983. Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1984-1986

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1979-1983. Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1984-1986 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşe Havutçu 2. Doğum Tarihi : 10.02.1960 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan te Yıl Lisans Hukuk Dokuz Eylül tesi 1979-1983 Y. Lisans Özel Hukuk Ankara tesi 1984-1986

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMALARDA KULLANILACAK PUAN KRİTERLERİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMALARDA KULLANILACAK PUAN KRİTERLERİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMALARDA KULLANILACAK PUAN KRİTERLERİ. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığına öğretim üyelerinin atanması ile Doçentlik ve Profesörlük kadrolarına yükseltilmelerinde

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI A- PROFESÖR KADROSUNA ATANMA Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976-1980. Yüksek Lisans Ticaret Hukuku Ankara Üniversitesi 1981-1982

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976-1980. Yüksek Lisans Ticaret Hukuku Ankara Üniversitesi 1981-1982 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selma ÇETİNER ŞEKERCİ 2. Doğum Tarihi : 3 Kasım 1958 3. Unvan : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976-1980 Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI Yardımcı doçent atamalarında; Yardımcı doçentlik kadrosuna

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Gazetecilik İstanbul Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Gazetecilik İstanbul Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şükrü SİM Doğum Tarihi: 28-04-1969 Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans

Detaylı

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ KASIM KARAGÖZ ÖZGEÇMĠġ I. KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Kasım KARAGÖZ. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı. Doğum Yeri ve Yılı: Yeşilhisar/KAYSERİ, 03.04.1973.

Detaylı

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law)

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law) *4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS Roma Hukuku: 2 0 2 ECON Hukukçular için 2 0 4 101 Genel Hükümler 116 İktisat (Economics for

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ (Üniversite Senatosunun 30.01.2017 tarih ve 2017/02-1 sayılı kararı ile kabul edilen bu kriterler Yükseköğretim Genel Kurul

Detaylı

YDS puanının 55 olması veya ÜAK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

YDS puanının 55 olması veya ÜAK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 247 SAYILI KANUN UN /D MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLEN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ANILAN KANUN UN 33/A MADDESİ UYARINCA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA GEÇİŞLERİ İÇİN ARANACAK KRİTERLER

Detaylı

ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ

ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ Ġdare Hukuku Anabilim Dalı BaĢkanlığı ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU 1) ĠLERĠ

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı)

Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Erasmus ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, Hukuk Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : JALE SARMAŞIK 2. Doğum Tarihi : 25 Ekim 1950, İstanbul 3. Unvanı : Profesör Dr. 4. Öğrenim Durumu : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi Hukuk 1975

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ (22 Ağustos 2013 tarihindeki 813 sayılı Senato Toplantısında yapılan değişikliklerle yürürlüğe girmiştir).

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

Doç. Dr. RİFAT ERTEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Doç. Dr. RİFAT ERTEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. RİFAT ERTEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ Rifat ERTEN, 1971 yılında Kırıkkale de doğmuģtur. 1989 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

2010-2011 TÜBİTAK Bursu ile İngiltere nin Essex Üniversitesi nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması

2010-2011 TÜBİTAK Bursu ile İngiltere nin Essex Üniversitesi nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması Adı Soyadı : ABDURRAHMAN EREN Anayasa Hukuku Doçenti İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türkiye İnsan Hakları Kurumu Üyesi E-mail:aeren70@hotmail.com Tel:

Detaylı

: Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ANKARA 1993 ÜNİVERSİTESİ

: Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ANKARA 1993 ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Fevzi TOPSOY Adres : Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Telefon : 0 342 211 66 66 6942 E-posta : fevzi.topsoy@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Yrd.

Detaylı

Dr. YALÇIN TOSUN (LL.M, Ph.D.)

Dr. YALÇIN TOSUN (LL.M, Ph.D.) Dr. YALÇIN TOSUN (LL.M, Ph.D.) Hacıahmet Mah. Pir Hüsamettin Sok. No:20 Dolapdere Beyoğlu 34440 İstanbul / TURKEY Tel: +90 (212) 3115245 Fax: +90 (212) 3615021 e-mail : yalcin.tosun@bilgi.edu.tr EĞİTİM:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ PROF. DR. ŞABAN KAYIHAN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD. Başkanı Tlf: 0532 543 09 88 Elmek: sabanmanas@hotmail.com skayihan@fsm.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM İŞ TECRÜBESİ ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel ece.bas@bilgi.edu.tr

EĞİTİM İŞ TECRÜBESİ ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel ece.bas@bilgi.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel ece.bas@bilgi.edu.tr EĞİTİM 2011-2015 Doktora İstanbul Üniversitesi, İstanbul Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ph.D. Tez Konusu: Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme ve Menfaat

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; TC İstanbul Arel Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda uygulanacak kriterleri düzenlemektir.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA YENĠDEN ATANMA FORMU

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA YENĠDEN ATANMA FORMU Adayın Adı : Soyadı : Son Atanma Tarihi : T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA YENĠDEN ATANMA FORMU SON ATANDIĞI TARĠNTEN SONRAKĠ BĠLĠMSEL ARAġTIRMA, YAYIN VE EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM

Detaylı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi *

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi * Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi * A. MAKALELER A1 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI 40 kapsamında

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

CURRICULUM VITAE. TELEFON (Tel.) : (1171)- (2379) :

CURRICULUM VITAE. TELEFON (Tel.) : (1171)- (2379) : CURRICULUM VITAE ADI-SOYADI (Name-Surname) : Seda Orbay Yücel DOĞUM TARİHİ VE YERİ (Place of Birth&Date) : 1979, Lefkoşa KKTC ADRES (Address) : Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Gazimağusa-Kıbrıs.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ 29.12.2011 gün ve 11 Sayılı Senato Kararı 30.03.2009 gün ve 04 Sayılı Senato Kararı ve 09.07.2009 tarihli YOK Genel Kurul Kararı ile uygun bulunmuştur. 03.05.2012 tarihli YOK Genel Kurul Kararı ile uygun

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 247 Sayılı Kanun un 23,2 ve 26. Maddesi gereğince hazırlanmış olup, yardımcı doçentlik, doçentlik ve

Detaylı

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL İLETİŞİM BİLGİLERİ TELEFON (İŞ) : 0 312 439 47 68 TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92 E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER DOĞUM YERİ-TARİHİ : AFYON 21.06.1955 MEDENİ

Detaylı

Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : YILDIRIM Mustafa Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : BURSA / 0.0.97 Uyruğu : TC. Yabancı Dil (ler) : İngilizce / Arapça Cinsiyet : Erkek Tel İş : 0

Detaylı

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Doktor 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Handan KILIÇ ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:02742652031/4590

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ PUAN TABLOSU JÜRİ ÜYESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ PUAN TABLOSU JÜRİ ÜYESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ PUAN TABLOSU ADAY JÜRİ ÜYESİ A-YAYINLAR VE ATIFLAR A.1. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlar

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Kodu A Puan Grubu ARAŞTIRMA VE YAYIN ETKİNLİKLERİ A1. Makaleler A1.1 SCI (Science Citation Index)- Expanded, SSCI (Social Science

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt:15-16, Sayı:22-23-24-25, Yıl:2010-2011 Vol:15-16, No:22-23-24-25, Year:2010-2011 ISSN: 1303-9105 DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of the Faculty of Law of Dicle University DİCLE

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Yılı Ders Müfredatı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Yılı Ders Müfredatı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2016 2017 Akademik Yılı Ders Müfredatı I. Yıl (1.Dönem Güz) I. Yıl (2.Dönem Bahar) HKUK 131 Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile Hukuku 5 0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Ahmet Cemil YILDIRIM. 2. Doğum Tarihi :25.11.1979. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Ahmet Cemil YILDIRIM. 2. Doğum Tarihi :25.11.1979. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Ahmet Cemil YILDIRIM 2. Doğum Tarihi :25.11.1979 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Yeditepe Üniversitesi 2003 Yüksek Lisans

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA ARANACAK ASGARİ KOŞULLAR

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA ARANACAK ASGARİ KOŞULLAR T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI SAYISI :05 KARAR 2012/66 SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ:24.05.2012 Üniversitemiz Senatosu nun 15.06.2009 tarih ve 2009/50 sayı ile almış olduğu Afyon Kocatepe Üniversitesi

Detaylı

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK ÖZGEÇMİŞ 10 Ocak 1983 tarihinde Ankara da doğdu. İlköğrenimini Ankara Aydınlıkevler İlkokulu Okulu ve Bilecik İnhisar İlkokulu nda tamamladı. Daha sonra Bilecik Bozüyük

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarında kalitenin arttırılmasına

Detaylı

Dr. OZAN ERGÜL ÜN ÖZGEÇMİŞİ

Dr. OZAN ERGÜL ÜN ÖZGEÇMİŞİ Dr. OZAN ERGÜL ÜN ÖZGEÇMİŞİ ORTAÖĞRENİM : İzmir Türk Koleji LİSANS EĞİTİMİ : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1990-94) YÜKSEK LİSANS : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKT S HUK 103 2 0 3 ECON 114 2 0 3 HUK 104

Tablo 4. Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKT S HUK 103 2 0 3 ECON 114 2 0 3 HUK 104 Tablo 4. Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl 103 HIT R 201 LAW 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Hukuka Giriş (Introduction to Law)

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Toplantı Sayısı: 04 Sayfa: 1 Karar Tarihi: 14/12/2006 Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hk. 2006.004.009- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ Osmaniye, 2014 AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, yönergede belirtilen ilke ve esaslarla; a) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi :

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3545 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

Prof. Dr. Tuğrul KATOĞLU

Prof. Dr. Tuğrul KATOĞLU Prof. Dr. Tuğrul KATOĞLU 1. YABANCI DİLLER Fransızca, İngilizce, İtalyanca 2. AKADEMİK YAYINLAR 2.1. Doktora Tezi Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık. 2001. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi AKADEMİK ÖZDEĞERLENDİRME FORMU (BİRİM ADI)

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi AKADEMİK ÖZDEĞERLENDİRME FORMU (BİRİM ADI) AKADEMİK ÖZDEĞERLENDİRME FORMU (BİRİM ADI) Değerli Akademisyen arkadaşım, sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için akademik çalışmalarınız ile ilgili görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıdaki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN. Doğum Tarihi: 8.Ağustos.98. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 98 Y. Lisans Mimarlık Gazi Üniversitesi

Detaylı

- Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Akademik Etkinlik Puanları Formu, (Üniversitemiz web sayfasında

- Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Akademik Etkinlik Puanları Formu, (Üniversitemiz web sayfasında BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER - Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Başvuru Formu ve Dilekçesi, - Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Akademik Etkinlik ları Formu, (Üniversitemiz web

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı