ARAMA KURTARMA DERNEĞİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAMA KURTARMA DERNEĞİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İKTİSADİ İŞLETMESİ"

Transkript

1 ARAMA KURTARMA DERNEĞİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 31 ARALIK 2018 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

2

3

4

5 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR GELİR TABLOLARI... 3 FİNANSAL TABLOLARA AİT NOTLAR NOT 1 İKTİSADİ İŞLETME NİN FAALİYET KONUSU NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 4 NOT 3 ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ NOT 4 TEKDÜZEN HESAP PLANI UYARINCA SUNULMASI GEREKEN DİPNOTLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI B. GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

6 31 ARALIK 2018 VE 2017 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir.) AKTİF 31 Aralık Aralık 2017 I. DÖNEN VARLIKLAR Hazır değerler Kasa Bankalar Menkul kıymetler Özel kesim tahvil, senet ve bonoları Ticari alacaklar Alıcılar Diğer alacaklar Diğer kısa vadeli alacaklar Stoklar Verilen sipariş avansları Gelecek aylara ait gelir tahakkukları Gelir tahakkukları Diğer dönen varlıklar Devreden katma değer vergisi Peşin ödenen vergi ve fonlar İş avansları Dönen varlıklar toplamı II. DURAN VARLIKLAR Ticari alacaklar Verilen depozito ve teminatlar Maddi duran varlıklar Motorlu taşıtlar Mobilya ve demirbaşlar Birikmiş amortismanlar (-) ( ) ( ) Maddi olmayan duran varlıklar Özel maliyetler Haklar İtfa payları (-) (68.062) (65.175) Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları Gelecek aylara ait giderler Duran varlıklar toplamı AKTİF TOPLAMI İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 1

7 31 ARALIK 2018 VE 2017 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir.) PASİF 31 Aralık Aralık 2017 I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Ticari borçlar Satıcılar Diğer borçlar Diğer kısa vadeli borçlar Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler Ödenecek vergi ve fonlar Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri Gelir vergileri ve gider tahakkukları Dönem karı vergi yükümlülüğü Dönem vergi yükümlülüğünün peşin ödenen kısmı ( ) - Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları Gelecek yıllara ait gelirler Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı TOPLAM BORÇLAR III. ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş sermaye Sermaye Geçmiş yıllar karları Dönem karı Özkaynaklar toplamı PASİF TOPLAMI İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 2

8 31 ARALIK 2018 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT GELİR TABLOSU 1 Ocak - 31 Aralık 2018 Brüt satışlar Yurtiçi satışlar Diğer satışlar Satıştan iadeler (5.000) NET SATIŞLAR Satışların maliyeti (-) ( ) Satılan hizmet maliyeti (-) ( ) BRÜT SATIŞ KARI Faaliyet giderleri (-) ( ) Genel yönetim giderleri (-) ( ) ESAS FAALİYET KARI Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar Faiz gelirleri Kambiyo karları Diğer Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) ( ) Kambiyo zararları (-) ( ) FAALİYET KARI Olağanüstü gelir ve karlar Olağanüstü gelirler Olağanüstü gider ve zararlar (-) (1.594) Olağanüstü giderler (-) (1.594) VERGİ ÖNCESİ DÖNEM KARI Dönem vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıkları (-) ( ) NET DÖNEM KARI İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 3

9 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR NOT 1 - İKTİSADİ İŞLETME NİN FAALİYET KONUSU Arama Kurtarma Derneği Eğitim ve Araştırma Enstitüsü İktisadi İşletmesi ( İktisadi İşletme ), 13 Şubat 2012 tarihinde Ataşehir de kurulmuştur. İktisadi İşletme nin temel amaçları; Risk ve afet eksenli bilimsel araştırmalar gerçekleştirmek, farklı bilimsel disiplinlerden bu eksende çalışanları biraraya getirerek bilgi üretme, Türkiye Afetler ve Kazalar Arşivi oluşturmak ve eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektir. Arama Kurtarma Derneği Eğitim ve Araştırma Enstitüsü İktisadi İşletmesi, 18 Nisan 2012 tarih ve 8058 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde belirtilen ticari faaliyetlerde bulunması için kurulmuştur. İktisadi İşletme nin kayıtlı adresi aşağıdaki gibidir: Arama Kurtarma Derneği Eğitim ve Araştırma Enstitüsü İktisadi İşletmesi Atatürk mahallesi Meriç caddesi 2/10, Ataşehir/İstanbul NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar İşletme, mali kayıtlarını Türk Lirası (TL) cinsinden, Türkiye de mevcut ticaret kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda tutmaktadır yılı sonunda, Maliye Bakanlığı, muhasebe kayıtlarını bilanço esasında tutan tüm kuruluşları (mali kuruluşlar dışında) kapsayan bir tebliğ yayımlamıştır. Anılan tebliğ, bu kuruluşların 1994 yılından başlayarak finansal tablolarını, bir tekdüzen hesap planı ve bazı temel muhasebe ve raporlama kavramlarını kullanarak, standart bir şekilde hazırlamalarını öngörmektedir. Tebliğ, ayrıca anılan temel muhasebe kavramlarının daha sonra yayımlanacak muhasebe standartlarıyla tamamlanacağını öngörmektedir. İşletme finansal tablolarını, Türk Lirası cinsinden, Maliye Bakanlığı ile Türk Vergi Mevzuatı hükümleri ve Tek Düzen Hesap Planı düzenlemelerine uygun olarak seçtiği muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlamıştır. Bu muhasebe ve raporlama standartları, diğer ülkelerde kabul edilen muhasebe standartlarından ve Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi tarafından yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ndan ( UFRS ) önemli ölçüde farklılık içermekte olup, bu farklılıklar ilişikteki finansal tablolara yansıtılmamıştır. Buna bağlı olarak, finansal tablolar, İşletme nin diğer ülkelerde uygulanan muhasebe ilkelerine göre ve UFRS ye göre mali durumunu ve faaliyet sonucunu yansıtmamaktadır. NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ Önemli Muhasebe Politikaları Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir: Hasılat Hasılat, İktisadi İşletme nin müşterilerine verdiği eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden oluşmaktadır. Hasılat bir mali dönemde kesilen satış faturalarının toplamından KDV, satış iskontoları ve satıştan indirimler düşüldükten sonra kalan tutardır. 4

10 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı) Önemli Muhasebe Politikaları (Devamı) Yabancı Para Cinsinden İşlemler Yabancı para cinsinden olan işlemler, işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kurdan, yabancı para cinsinden olan parasal varlıklar ve yükümlülükler ise bilanço tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alış kurundan TL ye çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan kalemlerin çevrimi sonucunda ortaya çıkan gelir ve giderler ilgili dönemin gelir tablosunda finansal gelirler ve finansal giderler hesap kalemlerine dâhil edilmiştir. Maddi duran varlıklar Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi suretiyle gösterilmektedir. Yalnızca motorlu taşıtlar için kıst amortisman yöntemi kullanılmaktadır. İktisadi İşletme maddi duran varlıklara ilişkin amortismanı doğrusal amortisman yöntemi ile Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan aşağıdaki faydalı ömürlere göre ayırmaktadır: Faydalı ömürler (Yıl) Motorlu taşıtlar 2-5 Mobilya ve demirbaşlar 1-15 Maddi duran varlıkların elden çıkartılması ile ilgili kazanç / zararlar ilgili dönemin gelir ve gider hesaplarına dahil edilmiştir. Maddi olmayan duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar başlıca haklar altında İktisadi İşletme nin operasyonları için kullanmak üzere satın aldığı bilgisayar yazılımlarını içerir. Maddi olmayan varlıklar elde etme maliyetleri üzerinden kayda alınırlar. Maddi olmayan varlıklar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan kullanım ömürleri doğrultusunda doğrusal amortisman metodu ile itfa edilirler. Maddi olmayan varlıkların elden çıkartılması ile ilgili kazanç / zararlar ilgili dönemin gelir ve gider hesaplarına dahil edilmiştir. Faydalı ömürler (Yıl) Haklar 3 Özel maliyetler 5 İlişkili taraflar Bu finansal tablolarda, İktisadi İşletme nin ortağı olan Dernek ve Dernek in ortağı olduğu İktisadi İşletme ve Vakıf ilişkili taraflar olarak değerlendirilmiştir. Stoklar Stoklar verilen sipariş avanslarından oluşmaktadır. 5

11 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı) Önemli Muhasebe Politikaları (Devamı) Ticari Alacaklar Alacaklar kayıtlı değerleri ile değerlenmektedir. İktisadi İşletme'nin alacaklarını vadelerinde tahsil etmesi mümkün olmadığı ve yasal takip başlattığı zaman alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılır. Söz konusu bu karşılığın tutarı İktisadi İşletme nin bilanço tarihinde avukatları aracığı ile yasal takip başlattığı tutardır. Vergiler Türkiye de, kurumlar vergisi oranı 2018 yılı için 22% dir. Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir. Türkiye deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmaz. Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %22 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14 üncü gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka finansal borca da mahsup edilebilir Türkiye de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarları değişebilir. Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, finansal zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. NOT 4 - TEKDÜZEN HESAP PLANI UYARINCA SUNULMASI GEREKEN DİPNOTLAR A) Bilanço Dipnotları 1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı: İktisadi İşletme kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir. 2. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere: a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı: Yoktur (2017: Yoktur). b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi: Yoktur (2017: Yoktur). 6

12 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR NOT 4 - TEKDÜZEN HESAP PLANI UYARINCA SUNULMASI GEREKEN DİPNOTLAR (Devamı) A) Bilanço Dipnotları (Devamı) 3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı:yoktur (2017: Yoktur). 4. Alacaklar için alınmış teminat ve ipotek toplamı: Yoktur (2017: Yoktur). 5. Borçlar için verilmiş teminat ve ipotek toplamı: Yoktur (2017: Yoktur). 6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı: Yoktur (2017: Yoktur) Aralık 2018 itibarıyla kasa ve bankalardaki yabancı para tutarı: Orjinal Orjinal Kur TL para birimi tutar (TL) karşılığı 2018 USD , Toplam Aralık 2017 itibarıyla kasa ve bankalardaki yabancı para tutarı: Orjinal Orjinal Kur TL para birimi tutar (TL) karşılığı 2017 USD , Toplam Aralık 2018 itibarıyla yabancı para cinsinden alacaklar ve verilen avanslar (Ticari alacakları ve diğer alacakları içermektedir): Yoktur (2017: Yoktur) Aralık 2018 itibarıyla yabancı para cinsinden borçlar ve alınan avanslar(ticari borçlar ve diğer borçları içermektedir): Yoktur (2017: Yoktur). 10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı: Yoktur (2017: Yoktur). 11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: Yoktur (2017: Yoktur). 12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliklerin tutarı: Yoktur (2017: Yoktur) Aralık 2018 tarihi itibarıyla sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: Yoktur (2017: Yoktur). 14. Cari dönemde yapılan sermaye artırımları: Yoktur (2017: Yoktur). 7

13 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR NOT 4 - TEKDÜZEN HESAP PLANI UYARINCA SUNULMASI GEREKEN DİPNOTLAR (Devamı) A) Bilanço Dipnotları (Devamı) 15. Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklar ve pay oranları: 31 Aralık 2018 Ortaklar Ortaklık Oranı (%) TL Tutarı Arama Kurtarma Derneği 100, , Aralık 2017 Ortaklar Ortaklık Oranı (%) TL Tutarı Arama Kurtarma Derneği 100, , Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirak ve bağlı ortaklık: Yoktur (2017: Yoktur). 17. Stok değerleme yöntemi: a. Cari dönemde uygulanan yöntem: Ağırlıklı ortalama. b. Önceki dönemde uygulanan yöntem: Ağırlıklı ortalama. 18. Cari dönemdeki duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: a. Satın alınan, imal ve inşa edilen duran varlık maliyeti: TL. b. Satılan veya hurdaya ayrılan duran varlık maliyeti: Yoktur yılında satın alınan TL lik tutar; ağırlıklı olarak eğitim için alınan transit araçlardan oluşurken kalan tutar ise İktisadi İşletme nin ihtiyacı olan demirbaşlardan oluşmaktadır Aralık 2018 itibarıyla ana kuruluş, bağlı ortaklık, iştirak ve ilişkili tarafların alacaklar ve borçlar içindeki payı: 31 Aralık 2018 Diğer Alacaklar Ticari/ Diğer Borçlar TL TL Arama Kurtarma Derneği

14 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR NOT 4 - TEKDÜZEN HESAP PLANI UYARINCA SUNULMASI GEREKEN DİPNOTLAR (Devamı) A) Bilanço Dipnotları (Devamı) 31 Aralık 2017 itibarıyla ana kuruluş, bağlı ortaklık, iştirak ve ilişkili tarafların alacaklar ve borçlar içindeki payı: 31 Aralık 2017 Diğer Alacaklar Ticari/ Diğer Borçlar TL TL Arama Kurtarma Derneği Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı: 3 (2017: 4) Aralık 2018 itibarıyla verilen depozito ve teminatlar: 31 Aralık 2018 Tedaş Adana Aralık 2017 itibarıyla verilen depozito ve teminatlar: 31 Aralık 2017 Tedaş Adana Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar: Yoktur (2017: Yoktur) Belirli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi: Yoktur (2017: Yoktur). 24. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: Yoktur (2017: Yoktur). 25. Bankalardaki bloke mevduatlar: Yoktur (2017 Yoktur). 26. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar: Yoktur (2017: Yoktur). 27. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi: Yoktur (2017: Yoktur). 28. Tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları: Yoktur (2017: Yoktur). 29. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen kefaletler aşağıdaki gibidir: Yoktur (2017: Yoktur). 9

15 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR NOT 4 - TEKDÜZEN HESAP PLANI UYARINCA SUNULMASI GEREKEN DİPNOTLAR (Devamı) A) Bilanço Dipnotları (Devamı) 30. Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar: a) Finansal tablolar Türk Ticaret Kanunu ve Tek Düzen Hesap Planı na uygun olarak hazırlanmış ve sunulmuştur. Türk Ticaret Kanunu ve Tek Düzen Hesap Planı na uygun olarak hazırlanan finansal tablolar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ndan ( UFRS ) farklılık göstermektedir. Bu farklılıkların etkileri sayısallaştırılmamıştır. İlişikteki finansal tablolar İktisadi İşletme nin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını UFRS ye uygun olarak sunmak amacıyla hazırlanmamıştır. 31. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: İktisadi İşletme nin 31 Aralık 2018 tarihli yasal finansal tabloları, bu raporun hazırlandığı tarih itibarıyla Genel Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır, İşletme yönetimi tarafından 2019 yılında yapılması planlanan Genel Kurul da onaylanacaktır. B) Gelir Tablosu Dipnotları 1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: 1 Ocak- 31 Aralık 2018 Amortisman Gideri İtfa ve tükenme payları gideri Toplam Dönemin karşılık giderleri: Yoktur. 3. Dönemin tüm finansman giderleri: Yoktur. 4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı: Yoktur. 5. İlişkili taraflara satışlar: Yoktur. 6. İlişkili taraflara faiz ödemeleri: Yoktur. 7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere yıl içinde verilen maaş ve benzeri menfaatlerin döneme ait toplam tutarı: Yoktur. 8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-): Yoktur. 9. Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet vs. gibi): Ağırlıklı ortalama yöntemi. 10

16 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR NOT 4 - TEKDÜZEN HESAP PLANI UYARINCA SUNULMASI GEREKEN DİPNOTLAR (Devamı) B) Gelir Tablosu Dipnotları (Devamı) 10. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri: Yoktur. 11. Satışların %20 sini geçen hurda ve yan ürün satışları: Yoktur. 12. Önceki döneme ilişkin gelirler ve giderler sırasıyla: TL ve 482 TL dir. 13. Hisse başına kar ve kar payı oranları: Yoktur. 14. Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla hisse senedi başına kar payı oranları: Yoktur.. 11