DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ SORULARI VE CEVAPLARI YRD. DOÇ.DR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ SORULARI VE CEVAPLARI YRD. DOÇ.DR."

Transkript

1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ SORULARI VE CEVAPLARI YRD. DOÇ.DR. ALAETTİN İMAMOĞLU

2 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Mukayyet Değeri İtibari Değer Rayiç Bedeli Emsal Bedeli ve Ücreti 1.3.TİCARİ KÂR / MALİ KÂR Kabul Edilen Giderler Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Kesin Mizan Kalanları İKİNCİ BÖLÜM 2.HAZIR DEĞERLER 2.1.KASA HESABI Kasa hesabının Borçlu Alacaklı Olduğu Durumlar Kasa Envanteri Kasa Sayım Noksanı Bozuk Para Yetersizliği Bozuk Para Yetersizliğinin Olağandan Fazla Olması Personelin Sorumlu Olması Mahkeme Kararı ile Alacağın Değersiz Olması Hırsızlık Nedeni ile Kasa Noksanı Oluşması Kasa Sayım Fazlalığı Bozuk Para Fazlalığı Yabancı Paralar 2.2.BANKALAR HESABI Bankalar Hesabının Borçlandığı ve Alacaklandığı Durumlar 2.3.DİĞER HAZIR DEĞERLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3.MENKUL KIYMETLER 3.1.MENKUL KIYMETLER ENVANTERİ İLE İLGİLİ HESAPLAR 3.2.HİSSE SENEDİ SAYIM NOKSANI 3.3.HİSSE SENEDİ SAYIM FAZLALIĞI 3.4.HİSSE SENEDİ KÂR PAYI ALINMASI

3 3.5.TAHVİL FAİZİ ALINMASI 3.6.MENKUL KIYMET SATIŞI 3.7.MEBKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4.TİCARİ ALACAKLAR 4.1.ALICILAR HESABI Değerleme Alıcılar Hesabının Borçlandığı ve Alacaklandığı Durumlar 4.2.ALACAK SENETLERİ Değerleme Alacak Senetlerinin Borçlandığı Alacaklandığı Durumlar Alacak Senedi Değerlemesi Reeskont Hesaplaması Reeskonta Tabi Tutulacak Alacak ve Borç Senetlerinin Özellikleri Reeskont İşlemi Açısından Özellik Arz eden Alacak ve Borçlar 4.4.ALACAĞIN ŞÜPHELİ HALE DÖNÜŞMESİ 4.5.ALACAĞIN DEĞERSİZ HALE DÖNÜŞMESİ 4.6.ALACAKLARDA DÖNEMSEL AYIRIMLAR 4.7.ÖRNEK ÇÖZÜMLER BEŞİNCİ BÖLÜM 5.STOKLAR 5.1.DEĞERLEME 5.2.SATIN ALINAN MALLARDA MALİYET BEDELİ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ FİFO (İlk Giren İlk Çıkan) Yöntemi Ortama Maliyet Belirli Maliyet FİFO (Son Giren İlk Çıkan) Yöntemi 5.3.VADE FARKI, KUR FARKI, FİNANSMAN GİDERİ 5.4.MALIN DEĞERİNİN DÜŞMESİ 5.5.HURDA VE DÖKÜNTÜLER 5.6.STOKLARDA FİRELER Aralıklı Envanter Yönteminde Fireler

4 5.6.2.Devamlı Envanter Yönteminde Fireler 5.7.ÖRNEKLER ALTINCI BÖLÜM 6.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 6.1.PEŞİN ÖDENEN VERGİ ve FONLAR Şahıs İşletmeleri Sermaye Şirketleri YEDİNCİ BÖLÜM 7.DURAN VARLIKLAR 7.1.MADDİ DURAN VARLIKLAR Değerleme Amortisman Hesaplanması Normal Amortisman Hızlandırılmış Usulde Amortisman Fevkalade Amortismanlar Maddi Duran Varlıklarda Faiz Giderleri Kur Farkları M.D.V. Ömrünü Uzatan Yatırım Binek Otolarda Kıst. Amortisman Maddi Duran Varlığın Satılması Yenileme Fonu Hızlandırılmış Usulden Normal Usule Geçiş 7.2.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7.3.DURAN VARLIKLARDA DÖNEMSEL AYIRIMLAR 7.4.ÖRNEKLER VE PROBLEMLER, ÇÖZÜMLERİ SEKİZİNCİ BÖLÜM 8.PASİF HESAPLAR 8.1.BANKA KREDİLERİ 8.2.FİNANSAL KİRALAMA İLE İLGİLİ BORÇLAR 8.3.TAHVİLLİ BORÇLAR 8.4.BORÇ SENETLERİNDE REESKONT 8.5.YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 8.6.KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI 8.7.YABANCI KAYNAKLARDA DÖNEMSEL AYIRIMLAR

5 8.8.ÖRNEKLER VE ÇÖZÜMLERİ DOKUZUNCU BÖLÜM 9.1.ÖZKAYNAK HESAPLARI 9.2.GELİR TABLOSU HESAPLARI 9.3.MALİYET HESAPLARI A SEÇENEĞİ MALİYET HESAPLARI B SEÇENEĞİ MALİYET HESAPLARI A SEÇENEĞİ YANSITMA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ B SEÇENEĞİ YANSITMA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ONUNCU BÖLÜM 10.1.ERTESİ YIL İŞLEMLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM 11.1.GEÇİCİ MİZANDAN KESİN MİZANA GEÇİŞ 11.2.KAPANIŞ YEVMİYELERİNİN YAZILMASI 11.3.BİLANÇO DÜZENLENMESİ 11.4.GELİR TABLOSU

6 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ 1.1.ENVANTER 1.2.DEĞERLEME Maliyet Bedeli Borsa Rayici Tasarruf Değeri Mukayyet Değeri İtibari Değer Rayiç Bedeli Emsal Bedeli ve Ücreti 1.3.TİCARİ KÂR / MALİ KÂR Soru: AC Ltd.Şti nin aşağıdaki bilgilere göre 690 kodlu hesabın borçlu ve alacaklı taraflarına ilgili tutarları yerleştirerek, net kârı bulunuz, yasal yükümlülüklerini hesaplayınız, muhasebeleştiriniz. Satışlar: Faiz Gelirleri: SMM: Genel Yönetim Giderleri: Finansman Giderleri: Vergi Cezası: Gelecek Aylara ait Giderler: D.K/Z SMM SATIŞLAR G.Y. G FAİZ GEL. FİNANS CEZA NET KÂR: DÖNEM KARI VEYA ZARARI DÖNEM KARI VE DİĞER YASAL YÜKÜM K. (-) X0,2 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI DÖNEM KARI VE DİĞER YASAL YÜKÜM K. (-) DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM K

7 692 DÖNEM KARI VEYA ZARARI DÖNEM NET KARI Soru : Genel Yönetim Giderleri: 5000, Satılan Malın Maliyeti: 25000, Satışlar: 40000, Kabul Edilmeyen Giderler: 3000, 690 Dönem Kâr/Zarar hesabında yerine yerleştiriniz. Ticari Kârı ve Mali Kârı belirleyiniz. Vergi Oranı %20 kabulü ile, vergisini hesaplayınız. 690 Dönem Kârı/Zararı G.Y. GİD SATIŞLAR SMM K.ED.GİD TİCARİ KÂR: 7000 MALİ KÂR: Soru: ABC İşletmesi ile ilgili bilgiler şöyledir. Genel Yönetim Giderleri: 5000 TL, Yurtiçi Satışlar: TL, SMM: TL, Vergi Cezası: 3000 TL, İstenen: 690 Dönem Kâr Zarar Hesabını defteri kebirinde ilgili yerine yerleştiriniz, Ticari kâr ve mali kârı bulunuz. Ödenecek vergiyi hesaplayınız.(vergi Oranı %20) 690 Dönem Kârı/Zararı G.Y. GİD SATIŞLAR SMM VERGİ CEZA Ticari Kâr: 7000 Mali Kâr: = x 0,20=2000 Vergi Soru: Ticari kar ile mali kar arasında fark var mıdır? Rakamsal örnek veriniz. Ticari Kâr 690 ın alacak kalanıdır. SMM 690 D.K/Z SATIŞ

8 G.Y. GİD K.E. GİD Ticari Kâr: Mali Kâr: Kabul Edilen Giderler Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Kesin Mizan Kalanları 2.HAZIR DEĞERLER 2.1.KASA HESABI Kasa hesabının Borçlu Alacaklı Olduğu Durumlar Kasa Envanteri Kasa Sayım Noksanı Bozuk Para Yetersizliği Bozuk Para Yetersizliğinin Olağandan Fazla Olması Personelin Sorumlu Olması Mahkeme Kararı ile Alacağın Değersiz Olması Hırsızlık Nedeni ile Kasa Noksanı Oluşması Kasa Sayım Fazlalığı Bozuk Para Fazlalığı Yabancı Paralar 2.2.BANKALAR HESABI Bankalar Hesabının Borçlandığı ve Alacaklandığı Durumlar 2.3.DİĞER HAZIR DEĞERLER 3.MENKUL KIYMETLER 3.1.MENKUL KIYMETLER ENVANTERİ İLE İLGİLİ HESAPLAR 3.2.HİSSE SENEDİ SAYIM NOKSANI 3.3.HİSSE SENEDİ SAYIM FAZLALIĞI 3.4.HİSSE SENEDİ KÂR PAYI ALINMASI 3.5.TAHVİL FAİZİ ALINMASI 3.6.MENKUL KIYMET SATIŞI 3.7.MEBKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ

9 4.TİCARİ ALACAKLAR 4.1.ALICILAR HESABI Değerleme Alıcılar Hesabının Borçlandığı ve Alacaklandığı Durumlar 4.2.ALACAK SENETLERİ Değerleme Alacak Senetlerinin Borçlandığı Alacaklandığı Durumlar Alacak Senedi Değerlemesi REESKONT HESAPLANMASI Reeskonta Tabi Tutulacak Alacak ve Borç Senetlerinin Özellikleri Reeskont İşlemi Açısından Özellik Arz eden Alacak ve Borçlar 4.4.ALACAĞIN ŞÜPHELİ HALE DÖNÜŞMESİ 4.5.ALACAĞIN DEĞERSİZ HALE DÖNÜŞMESİ 4.6.ALACAKLARDA DÖNEMSEL AYIRIMLAR 4.7.ÖRNEK ÇÖZÜMLER 5.STOKLAR 5.1.DEĞERLEME 5.2.SATIN ALINAN MALLARDA MALİYET BEDELİ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ FİFO (İlk Giren İlk Çıkan) Yöntemi Soru: ABC İşletmesinin mal alım-satım bilgileri aşağıdadır: Faaliyet Konusu Fındık Alım Satımı D.BAŞI : 1000 kg x 5 TL: : kg x 6 TL: : kg x 7 TL: Satışlar: TL. (26000 kg) İstenen: FİFO ya (İlk giren ilk çıkar) yöntemine göre Dönem sonu, SMM, brüt kârı hesaplayınız. DÖNEM SONU 5000 x 7 TL = DÖNEM BAŞI +ALIŞLAR = SMM + DÖNEM SONU = SMM

10 SMM = SATIŞ SMM = BRÜT KÂR = BRÜT KÂR BRÜT KÂR= Soru: ABC İşletmesinin mal alım satımı bilgileri aşağıdadır: DÖNEM BAŞI = 30 ad.x400= 20.2 ALIŞ = 50 ad.x410= 25.6 ALIŞ = 20 ad.x415= 31.8 ALIŞ = 25 ad.x420= SATIŞLAR = TL (100 Adet) İstenen: a) FİFO (İlk giren, ilk çıkar) yöntemine göre D.Sonu, SMM ve Brüt kârı belirleyiniz. (Fire olmadığını varsayımı ile) b) 5 adet fire olsa idi D.Sonu, SMM, brüt kâr kaç TL olurdu. a) ADET D.B GİR ÇIK D.S DÖNEM SONU: 25 Ad. X 420 = DÖNEM BAŞI + ALIŞLAR= SMM + Dönem Sonu = SMM SMM = SATIŞLAR SMM = BRÜT KÂR = BÜRÜT KÂR BRÜT KÂR = 4200 b) 5 FİRE DÖNEM SONU 20 ADET 20 ADET. X 420 = 8400 DÖNEM SONU DÖNEM BAŞI + ALIŞLAR = SMM + DÖNEM SONU = SMM SMM = SATIŞLAR SMM = BRÜT KÂR = BRÜT KÂR BRÜT KÂR = 2100 Soru: ABC İşletmesi bilgileri: Toplam D.Başı :20 adet x 1000 TL = Alış :50 adet x 1100 TL = Alış :50 adet x 1200 TL = SATIŞLAR : ( 100 adet x 1300 TL) = adet fire var. İstenen: FİFO ya göre SMM, Brüt Kâr, Dönem sonu mal belirleyiniz.

11 D.Başı+Alışlar=SMM+D.sonu =SMM =SMM SMM= SATIŞLAR-SMM=BRÜT KÂR =BRÜT KÂR BRÜT KÂR=7000 Soru: ABC İşletmesi bilgileri: Toplam DÖNEM BAŞI :20 adet x 1000 TL = ALIŞ :50 adet x 1100 TL = ALIŞ :50 adet x 1200 TL = SATIŞLAR : ( 100 adet x 1300 TL) = adet fire var. FİFO ya göre SMM, Brüt Kâr, Dönem sonu mal belirleyiniz. DÖNEM BAŞI + ALIŞLAR = SMM + DÖNEM SONU = SMM = SMM SMM = SATIŞLAR SMM = BRÜT KÂR = BRÜT KÂR BRÜT KÂR=13000 Soru: D.BAŞI MAL: 80 KG X 50 TL = 4000 ALIŞLAR(30,4) 300 KG X 55 TL = ALIŞLAR(31,7) 500 KG X 60 TL = KG SATIŞLAR: (620KG X 64 TL) İstenen: FİFO ya göre Dönem Sonu, SMM, Brüt Kârı hesaplayınız. D.SONU: 880 KG 620 KG = 260 KG 260 X 60 TL = D.BAŞI + ALIŞLAR = SMM + DÖNEM SONU = SMM = SMM = SMM SATIŞLAR SMM = BRÜT KÂR = BRÜT KÂR

12 4780 = BRÜT KÂR Soru: ABE Malı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. DÖNEM BAŞI: 10 Adet x 1000 TL = TL Satış Bilgileri TL (50 adet) ALIŞ: 40 Adet x 1100 TL = TL alış 20 adetx1200 TL= TL İstenen: FİFO (İlk giren ilk çıkar) yöntemine göre dönem sonu mal, SMM, Brüt kârı hesaplayınız. DÖNEM SONU = 20 Adet x 1200 TL = DÖNEM BAŞI + ALIŞLAR = SMM + DÖNEM SONU = SMM = SMM = SMM SATIŞLAR SMM = BRÜT KÂR = BRÜT KÂR = BRÜT KÂR Soru : DÖNEM BAŞI : 30 adet X 250 TL ALIŞ : 80 adet X 260 TL 1.12.ALIŞ : 20 adet X 275 TL SATIŞLAR : (100 adet) İstenen: FİFO ya göre; SMM, Brüt Kârı belirleyiniz. Dönem Sonu: 20 X 275 = X 260 = D.BAŞI + ALIŞLAR = SMM + DÖNEM SONU = SMM = SMM SATIŞLAR SMM = BRÜT KÂR = BRÜT KÂR 2300 = BRÜT KÂR Ortalama Maliyet

13 Soru: ABC İşletmesinin mal alım satımı bilgileri aşağıdadır: D.BAŞI =30 ad.x400= 20.2 Alış =50 ad.x410= 25.6 Al. =20 ad.x415= 31.8 Al. =25 ad.x420= SATIŞLAR = TL (100 Adet) İstenen: a) ORTALAMA MALİYET yöntemine göre D.sonu, SMM ve brüt kârı belirleyiniz. (Fire olmadığı varsayımı ile) b) 5 adet fire olsa idi Dönem sonu, SMM, Bürüt Kâr kaç TL olurdu. a) : (Birim Fiyat) x 25 ADET = DÖNEM SONU DÖNEM BAŞI + ALIŞLAR = SMM + DÖNEM SONU = SMM SMM = SATIŞLAR SMM = BRÜT KAR = BRÜT KAR BRÜT KAR = b) 5 Fire DÖNEM SONU = 20 Ad x 20 ADET = 8208 DÖNEM SONU DÖNEM BAŞI + ALIŞLAR = SMM + BRÜT KAR = SMM SMM= SATIŞLAR SMM = BRÜT KAR = BRÜT KAR BRÜT KAR = 1908 Soru: ABE Malı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. D.Başı: 10 adet x 1000 TL= TL Satış Bilgileri TL (50 adet) Alış:40 adetx1100 TL= TL alış 20 adetx1200 TL= TL Yukarıdaki soruyu 5 adet fire (kayıp) olduğu varsayımı ile Ortalama Maliyet yöntemine göre dönem sonu mal, SMM, Brüt kârı hesaplayınız. DÖNEM SONU: 15 adet x 1114,29= DÖNEM BAŞI +ALIŞLAR = SMM + DÖNEM SONU = SMM + DÖNEM SONU = SMM 61286=SMM

14 SATIŞLAR SMM = BRÜT KAR = BRÜT KAR BRÜT KKAR = Belirli Maliyet LİFO (Son Giren İlk Çıkan) Yöntemi 5.3.VADE FARKI, KUR FARKI, FİNANSMAN GİDERİ 5.4.MALIN DEĞERİNİN DÜŞMESİ 5.5.HURDA VE DÖKÜNTÜLER 5.6.STOKLARDA FİRELER Aralıklı Envanter Yönteminde Fireler a) Firesiz Durum: ADET (110-90=20) ==== ==== DÖNEM BAŞI MAL + ALIŞLAR = S.M.M + DÖNEM SONU MAL =S.M.M S.M.M = SATIŞLAR - S.M.M. = BRÜT KAR = \ S.M.M TİC MALLAR \ b) Fire Olması Durumu : ADET DB Satış DÖNEM BAŞI +ALIŞLAR = S M M +DÖNEM SONU Alış Fire = S M M

15 a) Firesiz Durum: ADET (110-90=20) ==== ==== DÖNEM BAŞI MAL + ALIŞLAR = S.M.M + DÖNEM SONU MAL =S.M.M S.M.M = SATIŞLAR - S.M.M. = BRÜT KAR = \ S.M.M TİC MALLAR \ b) Fire Olması Durumu : ADET DB Satış DÖNEM BAŞI + ALIŞLAR = S M M +DÖNEM SONU Alış Fire = S M M D. Sonu S M M = ( Maliyet artmış ) \ S M M TİC MALLAR \ SATIŞLAR S M M = BRÜT KAR = DÖNEM SONU S M M = ( Maliyet artmış ) \ S M M TİCARİ MALLAR

16 \ SATIŞLAR S M M = Brüt kar = Devamlı Envanter Yönteminde Fireler 5.7.ÖRNEKLER 6.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 6.1.PEŞİN ÖDENEN VERGİ ve FONLAR Şahıs İşletmeleri Sermaye Şirketleri 7.DURAN VARLIKLAR 7.1.MADDİ DURAN VARLIKLAR 7.1.MADDİ DURAN VARLIKLAR 7.2.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Soru: Maddi Duran Varlıkların hesaplanması ve kaydedilmesi ile Maddi Olmayan Duran Varlıkların hesaplanması ve kaydedilmesi arasında farklar ve benzerlikler var mıdır? Yevmiye maddeleri ile açıklayınız. MDV da oranlar değişir.%20 veya %40 gibi. Normal veya hızlandırılmış olabilir. 730 G. ÜRETİM GİD. X 257 BİRİKMİŞ AMORT. X 760 PAZ. GİD. X 257 BİRİKMİŞ AMORT. X 770 G.Y. GİD. X 257 BİRİKMİŞ AMORT. X MODV Oran %20

17 750 ARGE X 268 BİRİKMİŞ AMORT. X 770 G.Y. GİD. X 268 BİRİKMİŞ AMORT. X Değerleme AMORTİSMAN HESAPLANMASI Normal Amortisman Hızlandırılmış Usulde Amortisman Soru: a) İşletme de KDV peşin makine almıştır. b) İşletme de normal usul amortisman hesaplamıştır. c) İşletme de normal usul hesaplamıştır. (Ekonomik ömür 8 yıldır.) d) Hızlandırılmış usul amortisman hesaplamış olsaydı, 2012 ve 2013 yılının amortisman tutarları kaç TL olurdu. İstenen: Amortisman tutarlarını belirleyiniz. Makinenin üretim biriminde kullanacağı kabulü ile yevmiye kaydını yapınız. (Bir yevmiye yeterlidir.) 1/8= 0, TESİS MAKİNE İND. KDV KASA GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) ,25x8000= =6000

18 0,25x6000= GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) a) x0.40=4000 b) =6000x0,40=2400 c) =3600/3(Kalan yıl sayısı)= Fevkalade Amortismanlar Maddi Duran Varlıklarda Faiz Giderleri Soru: İşletme de AB bankasından kredi çekerek KDV makine almıştır. Ödeme şartları aşağıdaki gibidir: Tarih Anapara Faiz Toplam İstenen: Mdv alımını muhasebeleştiriniz deki ödemesini muhasebeleştiriniz, 2009 daki gidere aktarma yevmiyesini yazınız. 253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR Al. Faiz: : : İNDİRİLECEK KDV GELECEK AYLARA AİT GİDERLER : : BANKA KREDİLERİ Soru: İşletme tarihinde üretim biriminde kullanılmak üzere KDV ile bankadan kısa vadeli kredi çekerek makine almıştır. Yapılan sözleşme gereği, kredi faizi tahakkuk tutarları ve anapara tutarı aşağıdaki gibidir faiz 1200 TL faiz 1400 TL faiz 1600 TL + anapara = TL İstenen: İlgili yevmiyeyi yazınız.

19 253 TESİS MAKİNE VE CİHAZ CİHAZLAR Alım Faiz 1200 Faiz İNDİRİLECEK KDV GELECEK A. AİT GİD BANKA KREDİLERİ Soru: İşletme de AC bankasından kısa vadeli kredi çekerek TL tutarlı bir taşıt almıştır. Kredi faizi tahakkukları aşağıda gibidir = = = = 850 İstenen: 2013 ve 2014 yıllarına ait yevmiyeleri yazınız. 254 TAŞITLAR Alış bedeli faiz İNDİRİLECEK KDV GELECEK AYLARA AİT GİD BANKA KREDİLERİ FİNANSMAN GİDERLERİ 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

20 Soru: İşletme de AC bankasından kısa vadeli kredi çekerek TL tutarlı bir taşıt almıştır. Kredi faizi tahakkukları aşağıda gibidir = = =1.150 İstenen: 2013 ve 2014 yıllarına ait yevmiyelerini yazınız. Cevap 254 TAŞITLAR Alış Bed Faiz İNDİRİLECEK. KDV GELECEK AYLARA AİT GİD BANKA KREDİLERİ FİNANSMAN GİDERLERİ GELECEK AYLARA AİT GİDERLER / Kur Farkları M.D. V. Ömrünü Uzatan Yatırım Binek Otolarda Kıst. Amortisman = Binek oto alış bedeli ( KDV dahil) 255 BİRİK. AMORT 333. =2 ay ( Bir ay + yarım süre) Normal Usul =% x 0.20 = (yıllık / 12 aylık) x 2/12 = TL Birinci yıl : 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR / Ertesi yıl:

21 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ÖRNEK: Binek oto alış KDV si 191 kodlu hesapta gösterilmez, alış bedeline eklenir / TAŞITLAR HS Alış bedeli Alış KDV KASA / Soru: a) İşletme te 6000 TL tutarında bir demirbaşı peşin aldı.(yönetim biriminde kullanmak üzere) b) te %20 normal usul amortisman hesapladı. c) te %20 normal usul amortisman hesapladı. d) te bir demirbaş peşin KDV TL ye sattı. 255 DEMİRBAŞLAR İNDİRİLECEK KDV KASA GENEL YÖNETİM GİDERLERİ BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) KASA BİRİKMİŞ AMORTİ DEMİRBAŞLAR HESAPLANAN D.OLAĞANDIŞI GİD. 600

22 7.1.7.Maddi Duran Varlığın Satılması Soru: a) İşletme te 6000 TL tutarında bir demirbaşı peşin almıştır. (Yönetim biriminde kullanmak üzere) b) Dönem sonu %20 normal usul amortisman hesapladı. c) te %20 normal usul amortisman hesapladı. d) te bir demirbaş peşin KDV TL ye satıldı. 255 DEMİRBAŞLAR İNDİRİLECEK KDV 100 KASA 770 GENEL YÖNETİM GİD BİRİKMİŞ AMORTİ GENEL YÖNETİM GİD BİRİKMİŞ AMORTİ KASA BİRİKMİŞ AMORTİ DEMİRBAŞLAR HESAPLANAN KDV DİĞER OLAĞAN. DIŞI GELİR İstenen: Amortisman tutarlarını belirleyiniz. Makinenin üretim biriminde kullanacağı kabulü ile yevmiye kaydını yapınız.(bir yevmiye yeterlidir.)

23 Normal: 1/7= 0, Tesis Makine İNDİRİLECEK KDV Kasa GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BİRİKMİŞ AMORTİ GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BİRİKMİŞ AMORTİ GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BİRİKMİŞ AMORTİ GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BİRİKMİŞ AMORTİ x0.2856=1428 Soru: 255 DEMİRBAŞLAR 257 BİRİKMİŞ A %18 KDV ile peşin satıldı. 100 KASA BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR DEMİRBAŞLAR HESAPLANAN KDV DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR DÖNEM KAR VE ZARARI 3 000

24 7.1.8.Yenileme Fonu Soru: Yenileme amacıyla % 18 KDV ile peşin satıldı. Makinenin yerine % 18 KDV ile makine alınıyor. Dönem sonunda normal usul amortisman hesaplayınız. 100 KASA BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESAPLANAN KDV ÖZEL FONLAR TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR İNDİRİLECEK KDV KASA GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ÖZEL FONLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR /

25 7.1.9.Hızlandırılmış Usulden Normal Usule Geçiş Soru : 255 Demirbaşlar 6000 Bu demirbaşın ekonomik ömrü 10 yıldır. 1 ve 2. Yıl hızlandırılmış usul, 3.yıl normal usul amortisman hesaplanmıştır. İstenen: Sadece amortisman tutarlarını hesaplayınız. 1.Yıl: 6000x%20 (Hızl)= Yıl: 4800x%20 (Hızl)=960 3.Yıl: =3840/8=480 (Normal) Soru: 254 Taşıtlar 257 Birikmiş Amortisman (1.Yıl) 2.Yıl hızlandırılmış usul (5 yıl ekonomik ömür), 3. yıl normal usul amortisman hesaplamıştır. (Yönetim Gideri) 4.Yıl peşin KDV satıldı. 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) Yıl: =3600/3= GENEL YÖNETİM GİDERLERİ BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) KASA BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) TAŞITLAR HESAPLANAN KDV DİĞER OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR 260

26 7.2.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7.3.DURAN VARLIKLARDA DÖNEMSEL AYIRIMLAR 7.4.ÖRNEKLER VE PROBLEMLER, ÇÖZÜMLERİ SEKİZİNCİ BÖLÜM 8.PASİF HESAPLAR 8.1.BANKA KREDİLERİ 8.2.FİNANSAL KİRALAMA İLE İLGİLİ BORÇLAR 8.3.TAHVİLLİ BORÇLAR 8.4.BORÇ SENETLERİNDE REESKONT Soru : 321 BORÇ SNTL Senet ödeme tarihi: tür. Iskonto oranı %20 dir. Reeskont Hesaplayınız, muhasebeleştiriniz. Ertesi yıl işlemlerini yapınız. F= A - Ax (mxt) = x (120x0,20) = , = , = ,250 = B.SNTL. REESK REESK. FAİZ GELİR BORÇ SNTL KASA REESK. FAİZ GİD B.SNTL. REESK. 437

27 8.5.YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI Soru: AC Ltd.Şti nin aşağıdaki bilgilere göre 690 kodlu hesabın borçlu ve alacaklı taraflarına ilgili tutarları yerleştirerek, net kârı bulunuz, yasal yükümlülüklerini hesaplayınız, muhasebeleştiriniz. Satışlar: Faiz Gelirleri: SMM: G.Y.Gid. :6.000 Finansman Giderleri: Vergi Cezası: Gel.Ayl.ait Gid. : D.K/Z SMM SATIŞLAR G.Y.G FAİZ GEL. FİNANS CEZA TİCARİ KÂR: 4000 MALİ KÂR: 5000X0,20 VERGİ: DÖNEM KARI VEYA ZARARI DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL Y. K X0,2 692 DÖNEM NET KAR ZARAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL Y. K DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL Y. K DÖNEM NET KAR ZARAR DÖNEM NET KARI Soru: 770 G.Y. Gid. 621 SMM 600 Yurtiçi Satışlar İstenen: Yasal yükümlülükleri kaydediniz. Vergi Oranı %20

28 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL Y. K DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL Y. K DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL Y. K DÖNEM NET KAR ZARAR DÖNEM NET KARI YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 8.6.KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI 8.7.YABANCI KAYNAKLARDA DÖNEMSEL AYIRIMLAR 8.8.ÖRNEKLER VE ÇÖZÜMLERİ DOKUZUNCU BÖLÜM 9.1.ÖZKAYNAK HESAPLARI 9.2.GELİR TABLOSU HESAPLARI 1) ABD İşletmesi ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Yurtiçi Satışlar: TL, SMM: TL, Satıştan İadeler: 1000 TL, Pazarlama giderleri: 3000 TL, Faiz Gelirleri: 2000 TL, İstenen: Gelir tablosunu düzenleyiniz. 60 Satış Hasılatı (-) 62 Satış Maliyeti (38.000) 64 D.O.Gel (-) 61 SAT. İndirim (1000) Faiz Satış İade Brüt Kâr Olağan Kâr Net Satışlar (-)63 Faaliyet Gid Faaliyet Kârı YANSITMA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1) 600 Y.İçi Satışlar 621 S.M. M İstenen: Yansıtmaları yapınız. 6 lı hesapları a aktarınız. Bu işletme şahıs firmasıdır.

29 770 G.YÖN.G. 780 FİNANS.GİD G.YÖN. GİD KISA V.BORÇL. GİD G.Y. GİD. YANS F.GİD. YANS G.Y. GİD. YANS F.GİD. YANS G.Y. GİD F.GİD. YANS DÖNEM KARI VEYA ZARARI SMM G.Y. GİD K.V.BORÇ GİD YURT İÇİ SATIŞ DÖNEM KARI VEYA ZARARI DÖNEM KARI VEYA ZARARI DÖNEM NET KARI VEYA ZA DÖNEM NET K/Z DÖNEM NET KÂR Soru: 600 Y.İçi Satışlar 621 SMM 770 G.Y. G 780 Finans.G

30 İstenen: AD İşletmesinin (Şahıs firmasıdır.) yansıtmaları yapınız. 6 lı hesapları kapatınız. 632 GENEL YÖNETİM GİD KISAVADELİ BORÇ G.Y. GİD. YANS F.GİD. YANS G.Y. GİD. YANS F.GİD. YANS G.Y. GİD F.GİD. YANS Y.İ.SATIŞ DÖNEM KARI VEYA ZARARI DÖNEM KARI VEYA ZARARI SMM G.Y. GİD K.V.BORÇ GİD DÖNEM KARI VEYA ZARARI DÖNEM NET KAR VEYA ZARAR DÖNEM NET KAR VEYA ZARAR DÖNEM NET KÂR Soru: 600 Y.İçi Satışlar 621 SMM 770 G.Y.G 760 Paz..g

31 İstenen: AD İşletmesinin (Şahıs firmasıdır.) yansıtmaları yapınız. 6 lı hesapları kapatınız. Cevap 631 PAZ. GİD G. Y. GİD PAZ. GİD.YANS G.Y. GİD. YANS PAZ. GİD. YANS G.Y. GİD. YANS PAZARLAMA GİD GENEL YÖNETİM GİD YURT İÇİ SATIŞLAR DÖNEM KARI VEYA ZARARI / DÖNEM KARI VEYA ZARARI SMM PAZ. GİD G.Y. GİD / DÖNEM KARI VEYA ZARARI D.NET K/Z / DÖNEM NET K/Z DÖNEM NET KÂR Soru: 770 G.Y. Gid. 621 SMM 600 Yurtiçi Satışlar

32 İstenen: Yansıtmaları yapınız, 690 a devrediniz. 632 GENEL YÖNETİM GİD GENELYÖNETİM GİD. YANS G.Y. GİD. YANS GENEL YÇ YURT İÇİ SATIŞLAR DÖNEM KARI VEYA ZARARI DÖNEM KARI VEYA ZARARI SMM G.Y. Gid Soru: İşletmenin (şirket değil şahıs firması) 7A seçeneğine göre gider ve gelirleri ile ilgili bilgiler aşağıdadır. 760 Paz. Gid. 621 SMM 600 Yurtiçi Sat 610 Sat. İade İstenen: Yansıtmaları yapınız,6 lı hesapları kapatınız, ilgili pasif hesaba devrediniz. Gelir tablosu düzenleyiniz. Gelir Tablosu 600 Y.İ. SATIŞ (-)610 SATIŞ İ. (1000) Net satış 17000

33 (-)621 SMM Brüt kar 5000 (-)631 PAZ. GİD 2000 Faal Kar B SEÇENEĞİ YANSITMA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ONUNCU BÖLÜM 10.1.ERTESİ YIL İŞLEMLERİ Soru: a) ABF İşletmesi tarihinde henüz harcamadığı elektrik gideri için 2000 TL SEDAŞ A.Ş. ne ödeme yapmıştır. b) tarihinde işletmeye 300 Kw elektrik harcama bedeli olarak KDV tutarlı fatura gelmiştir. İstenen: Kendi işletmemiz ve SEDAŞ A.Ş. muhasebe birimine göre kaydediniz. 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER KASA GENEL YÖNETİM GİD İNDİRİLECEK KDV GELECEK AYLARA AİT GİDERLER KASA GELECEK AYLARA AİT GELİRLER GELECEK AYLARA AİT GELİRLER YURT İÇİ SATIŞLAR HESAPLANAN KDV 25

34 Soru: AKTİF BİLANÇO( ) 121 ALACAK SNT (-)122 AL. SNT. REES. (500) 221 ALAC. SNTL : : GEL. AYL. AİT. GİDER. 750 Faiz gid yılı 153 TİC.MALL İstenen: Ertesi yıl yazılacak yevmiyeleri yazınız, 2014 bilançosunu düzenleyiniz. 100 KASA ALACAK SENETLERİ ALACAK SNTL. REESK REESK. FAİZ GELİR FİNANSMAN GİDERLERİ GELECEK AYLARA AİT GİD SMM TİC. MAL ALACAK SENETLERİ ALACAK SENETLERİ 3 000

35 Soru: PASİF 300 BANK. KREDİ BORÇ SNTL BORÇ SNTL D.KÂRI YASAL YÜK. KARŞILIĞI 4000 (-) D.KÂRI PEŞİN Ö.D.Y.Y (1000) 590 D.NET KÂRI İstenen: Ertesi yıl işlemlerini kaydediniz. 300 BANK. KREDİ KASA BORÇ SNTL KASA BORÇ SNTLERİ BORÇ SENETLERİ D. K. ÖD. Y. Y P. ÖD. Y.Y ÖD. VERGİ F D.NET KÂRI GEÇMİŞ YIL K Soru: BİLANÇO ( ) PASİF 300 BANK. KREDİ B.KREDİL : : B.SNTL (-) 322 B.SNT. REESKONT (500) 421 B.SNTL SERMAYE D.NET KÂRI 6.000

36 İstenen: 2014 yılında bu pasif hesaplarla ilgili yapılacak yevmiyeleri yazınız. 300 BANKA KREDİLERİ KASA BORÇ SENETLERİ KASA REESK. FAİZ. GİD BORÇ SNTL. REESK borçları kısa vadeye dönüşür. 400 BANKA KREDİLERİ BANKA KREDİLERİ DÖNEM NET KARI GEÇMİŞ YIL KARI / ONBİRİNCİ BÖLÜM 11.1.GEÇİCİ MİZANDAN KESİN MİZANA GEÇİŞ 11.2.KAPANIŞ YEVMİYELERİNİN YAZILMASI 11.3.BİLANÇO DÜZENLENMESİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ TC. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT MART-2013 0 KISALTMALAR

Detaylı

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MUHASEBE SÜRECİ ENVANTER DEFTERİ AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU DÖNEMSONU BİLANÇOSU GELİR

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR TANIR Ticaret A.Ş. nin 31.12.2013 tarihli genel geçici mizanı ve 31.12.2013 tarihinde

Detaylı

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR 2013 MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:29 SORU 1: I. Parayla ölçülme II. Maliyet esası A) Kişilik B) Özün önceliği III. Tutarlılık

Detaylı

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Muhasebe ve Finansal Raporlamada Tahakkuk Esası ne demektir? Kısaca açıklayınız.

Detaylı

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ESKİŞEHİR SMMM ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ(MD/258-330) DEĞERLEME: VERGİ MATRAHLARININ HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İKTİSADİ

Detaylı

GENEL MUHASEBE GİRİŞ

GENEL MUHASEBE GİRİŞ GENEL MUHASEBE GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR 1. Sosyal Sorumluluk Kavramı, 2. Kişilik Kavramı, 3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı, 4. Dönemsellik Kavramı, 5. Parayla Ölçülme Kavramı, 6. Maliyet Esası Kavramı, 7.

Detaylı

20 HAZİRAN 2009. SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Cevap

20 HAZİRAN 2009. SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Cevap B GRUBU 20 HAZİRAN 2009 SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Genel kurul, Odanın en yüksek organı olup odaya kayıtlı bütün meslek mensuplarının

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri; 15 STOKLAR Stoklar işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıklardan oluşur. Bu grup

Detaylı

: MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1) HESAPLAMADA KULLANILAN ORAN VE TUTARLAR 2) HESAPLAMA ŞEKLİ VE SIRASI 1/32. a. GV Oranları

: MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1) HESAPLAMADA KULLANILAN ORAN VE TUTARLAR 2) HESAPLAMA ŞEKLİ VE SIRASI 1/32. a. GV Oranları HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ TİCARET MESLEK LİSESİ 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ TELAFİ PROGRAMI DERS NOTLARI DERS : MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1)

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri 16 Ocak 2012 Ankara HiltonSa Ajanda 13:30-13:45 Kayıt ve Kahve 13:45-13:50 Açılış Konuşması Niyazi Çömez, Vergi Hizmetleri Sorumlu Ortağı, Deloitte 13:50-14:40 Dönem Sonu

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TMS / TFRS UYGULAMALARI

TMS / TFRS UYGULAMALARI TMS / TFRS UYGULAMALARI ALİ OSMAN EFLATUN Sorumlu Ortak Başdenetçi Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. GENEL TANITIM Türkiye Muhasebe Standartları Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 29 Standart

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ DEFTERLER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ DEFTERLER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ DEFTERLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu,

Detaylı