Para, Dış Denge ve Döviz Kuru Sistemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Para, Dış Denge ve Döviz Kuru Sistemleri"

Transkript

1 Para, Dış Denge ve Döviz Kuru Sistemleri Doç.Dr.. Mert URAL 1

2 Para, Dış Denge ve Döviz Kuru Sistemleri TEMEL KAVRAMLAR Yabancı ülkelerin paralarına genel bir terim olarak döviz (foreign exchange) denilmektedir. Farklı ülkelere ait paraların alınıp satıldığı piyasaya ise döviz piyasası denilmektedir. Bu piyasada döviz arz ve talebi karşılaşır. Piyasanın üyeleri; bankalar, mali kuruluşlar, ihracatçı ve ithalatçılar, şirketler, kamu kuruluşları ve merkez bankalarıdır. Farklı ülkelere ait paraların döviz piyasasında alınıp satıldığı fiyata, döviz kuru denir. Doç.Dr.. Mert URAL 2

3 Para, Dış Denge ve Döviz Kuru Sistemleri TEMEL KAVRAMLAR Döviz kuru, bir ülke parasının başka bir ülke parası cinsinden fiyatıdır (1 = TL : 1 = 1,7453 YTL). Bir birim dövizin ulusal para cinsinden fiyatına enserten (incertain-dolaysız kotasyon) döviz kuru denir. Bir birim ulusal paranın döviz cinsinden fiyatına serten (certain- dolaylı kotasyon) döviz kuru denir. Enserten kurun yükselmesi (serten( kurun düşmesi) ulusal paranın dış değerinin düştüğünü ifade eder. Aksine enserten kurun düşmesi (serten( kurun yükselmesi) ulusal paranın dış değerinin yükseldiğini ifade eder. Doç.Dr.. Mert URAL 3

4 Para, Dış Denge ve Döviz Kuru Sistemleri TEMEL KAVRAMLAR İki taraflı nominal döviz kurunu gösteren bu değerler cari değişim değeri ise, spot (peşin) döviz kuru adlandırılır. olarak Ayrıca, gelecekteki bir tarihte teslim edilmek üzere bugünden alım-satım işlemi için öngörülen kur ise forward (vadeli) döviz kuru olarak tanımlanır. Vadeli döviz işlemlerinde vade genellikle 3 aydır. Doç.Dr.. Mert URAL 4

5 Para, Dış Denge ve Döviz Kuru Sistemleri TEMEL KAVRAMLAR Dolar dışında iki farklı ulusal para arasındaki değişim oranının dolar kurları üzerinden hesaplanmasıyla bulunan kura çapraz kur denilmektedir. Örneğin 1 1 = 1,29$ biçiminde ifade edilen kurlara çapraz kur denir. Eğer 1$=1,3441 YTL olduğu biliniyorsa, çapraz kur bilgisi kullanılarak nun TL fiyatı hesaplanabilir (1 =1,7453 YTL). Reel döviz kuru ise, ülkelerdeki fiyat değişmelerini göz önüne alarak hesaplanır. Bir paranın reel satın alma gücü cinsinden değerini ifade etmek üzere kullanılan reel döviz kuru, genellikle ticaret haddi olarak da adlandırılmaktadır. Doç.Dr.. Mert URAL 5

6 Para, Dış Denge ve Döviz Kuru Sistemleri TEMEL KAVRAMLAR Reel döviz kurunun yükselmesi (düşmesi), ulusal paranın değerini azalttığı (artırdığı) için ihraç mallarını ucuzlatarak (pahalandırarak), uluslararası rekabeti artırır (azaltır). Döviz piyasalarında genellikle iki tip ödeme aracı arasında ayırım yapılmaktadır: Doğrudan nakit şeklinde olanlara efektif, Nakte dönüştürülebilir araç (döviz poliçeleri, mevduat sertifikaları, seyahat çekleri vb.) şeklinde olanlara da döviz denilmektedir. Özellikle ihracat ve ithalat işlemleri için ödemeler efektif olarak değil, döviz olarak yapılmaktadır. Doç.Dr.. Mert URAL 6

7 Para, Dış Denge ve Döviz Kuru Sistemleri TEMEL KAVRAMLAR Döviz talebi; alternatif döviz kurlarında belli bir zaman süresi içinde talep edilen yabancı para miktarını gösterir. Döviz talebi, ithalat bedeli ödemeleri, yurtdışına seyahat, plasman veya yatırım amaçlı olabilmektedir. Döviz arzı; alternatif döviz kurlarında belli bir zaman süresi içinde arz edilen yabancı para miktarıdır. Döviz arzı, ihracat bedeli ödemeleri, yurtiçine seyahat, plasman veya yatırım amaçlı olarak yapılabilmektedir. Doç.Dr.. Mert URAL 7

8 Para, Dış Denge ve Döviz Kuru Sistemleri TEMEL KAVRAMLAR Denge döviz kuru,, döviz talebinde veya döviz arzında veya her ikisinde ortaya çıkan değişmeler nedeniyle değişebilmektedir. Döviz arz ve talebindeki değişmelere birçok etken neden olur. Bunlar; 1- Ülkelerarasındaki nispi gelir farklılıkları, 2- Ülkelerarasındaki nispi fiyat farklılıkları, 3- Ülkelerarasındaki nispi faiz oranı farklılıkları. 4- Spekülatif faaliyetler olarak sıralanabilir. Doç.Dr.. Mert URAL 8

9 Para, Dış Denge ve Döviz Kuru Sistemleri TEMEL KAVRAMLAR Kişi ve kurumların, çeşitli amaçlarla döviz arz ve talep ederek katıldıkları döviz piyasalarında, merkez bankaları da para otoritelerini temsilen yaptıkları müdahalelerle düzenleyici-denetimci denetimci bir rol oynarlar. Doğrudan veya dolaylı olarak yapılan müdahalelere bağlı olarak farklı döviz kuru sistemleri söz konusu olmaktadır. Doç.Dr.. Mert URAL 9

10 Döviz Kuru Sistemleri Döviz Kuru Sistemleri Sabit Döviz Kuru Sistemi, Esnek Döviz Kuru Sistemi, Karma Sistemler; * Esneklik kazandırılmış sabit kur sistemi * Müdahaleye konu olan esnek kur sistemi Doç.Dr.. Mert URAL 10 10

11 Döviz Kuru Sistemleri SABİT DÖVİZ KURU SİSTEMİ Dalgalanma marjı dar olan ve kur ayarlanmasının nadiren söz konusu olduğu bir sistemdir. KARMA SİSTEMLER Sabit veya esnek kur sistemlerinden çeşitli sapmalarla ortaya çıkan ve iki sistemi birbirine yakınlaştıran döviz kuru sistemidir ESNEK DÖVİZ KURU SİSTEMİ Resmi müdahalelerin pek yer almadığı, serbest değişken kur sistemidir. ESNEKLİK KAZANDIRILMIŞ SABİT KUR SİSTEMİ Dalgalanma marjının genişletilmesi ve/veya resmi kur ayarlamalarıyla esneklik kazandırılmış sabit kur sistemidir. MÜDAHALEYE KONU OLAN ESNEK KUR SİSTEMLERİ Döviz kurunun serbestçe oluşup değişmesinin resmi otoritelerce yönlendirildiği kur sistemidir. Doç.Dr.. Mert URAL 11 11

12 Döviz Kuru Sistemleri Sabit Döviz Kuru Sistemleri Yetkili para otoriteleri tarafından saptanan kurun, belirli bir süre değiştirilmemesi esastır. Kurun sabit tutulmasından amaç, kurların dar bir dalgalanma aralığı içinde tutulmasıdır. Serbest piyasa koşullarında, döviz kurlarının sabitliği para otoritelerinin döviz arz ve talebi arasındaki farkı gidermek üzere döviz piyasasına alıcı ve satıcı olarak müdahalesi ile sağlanır. Doç.Dr.. Mert URAL 12 12

13 Döviz Kuru Sistemleri Sabit Döviz Kuru Sistemleri Sabit döviz kuru sisteminde merkez bankaları belirlenmiş bir kur üzerinden, döviz alım satımı yapmak zorundadır. Resmi otoritelerce yapılacak müdahaleler, döviz kurunun bu sınırları aşma eğilimi göstermesi halinde ortaya çıkacağından, bu sınır noktalarına alt ve üst destekleme noktaları denilmektedir. Döviz kurunun dar bir aralıkta dalgalanmasına izin verilmesi, döviz piyasasının istikrarlı olmasını sağlar. Dış ticaretle uğraşanlar için kur riski ortadan kalkar. Doç.Dr.. Mert URAL 13 13

14 Döviz Kuru Sistemleri Sabit Döviz Kuru Sistemleri Merkez bankaları, herhangi bir ödemeler dengesi açık veya fazlasını finanse etmek durumundadır. Eğer ödemeler dengesinde açık varsa, Türkiye de dolar talebi dolar arzını aşacaktır. Bu durumda TCMB belirlenmiş (sabitlenmiş) kur üzerinden dolar satmak zorundadır. Eğer ödemeler dengesinde fazla varsa, sabit kurdan, dolar alıp TL satmak zorundadır. Merkez bankaları bu tip durumlar için yeterli döviz rezervi bulundurmalıdır. Doç.Dr.. Mert URAL 14 14

15 Döviz Kuru Sistemleri Sabit Döviz Kuru Sistemleri Ödemeler dengesi sürekli açık veriyorsa, merkez bankasının sattığı dövizler nedeniyle rezervleri tükenecek ve kuru sabit tutması zorlaşacaktır. Böyle bir tehlike karşısında merkez bankası devalüasyona a başvurur ve ülke parasının değeri yabancı paralar karşısında düşürülür. Böylece ülke malları ucuzlar ve ihracatı artar, ödemeler dengesi açığı kapatılmaya çalışılır. Doç.Dr.. Mert URAL 15 15

16 Döviz Kuru Sistemleri Sabit Döviz Kuru Sistemleri Serbest piyasa koşullarında sistemin sakıncaları; Piyasaya sürekli müdahale edilmesi söz konusu olduğundan, büyük döviz rezervlerine sahip olmayı gerektirir. Döviz kontrolleri, bürokrasi ve ticaret engellerine ne neden olur. Döviz talebi kısıldığı için ithalat azalır. Doç.Dr.. Mert URAL 16 16

17 Döviz Kuru Sistemleri Esnek Döviz Kuru Sistemleri Döviz kurları, piyasa güçleri tarafından arz ve talep koşullarına göre günlük olarak belirlenir. Kurlar arz ve talebe bağlı olarak serbestçe değiştiğinden, bu sistem esnek ya da dalgalı döviz kuru sistemi olarak adlandırılır. Sistemi uygulayan bir ülke aynı zamanda döviz ve ticaret kontrollerinden arındırılmış olmalıdır. Dış denge tamamen döviz kuru değişmelerine bağlanır. Ülkede uygulanan para ve maliye politikaları döviz kurlarını etkiler. Örneğin: Para arzı artarsa, harcama eğilimi yükselir, potansiyel dış açık oluşur ve döviz kuru yükselir. Doç.Dr.. Mert URAL 17 17

18 Döviz Kuru Sistemleri Esnek Döviz Kuru Sistemleri Döviz piyasasının istikrarsız olabilme olasılığı vardır. Döviz kurlarındaki dalgalanma ve belirsizlik, sistemin yozlaşmasına neden olan spekülasyon, riskli hale gelir. Sabit kur sisteminde ödemeler bilançosundaki uzun süreli açık devalüasyonu öngörülebilir hale getirdiğinden spekülatör risk üstlenmez. Ancak esnek kur sisteminde, kurlardaki değişimin yönü tam olarak öngörülemeyeceğinden spekülasyon risk içerir. Doç.Dr.. Mert URAL 18 18

19 Döviz Kuru Sistemleri Esnek Döviz Kuru Sistemleri Böylece spekülasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmayı yumuşatacak ve kendi doğal işlevini yerine getirmiş olacaktır. Yani, spekülasyon esnek kur sisteminde istikrar getirir. Örneğin; döviz kurlarının yükselmesi durumunda spekülatörler, değeri düşen ülke parasını hızla elden çıkarır ve ulusal paradan kaçış başlar. Sonuçta, ulusal paranın değerindeki düşüş hızlanır. Dolayısıyla, spekülatif faaliyetler kur dalgalanmalarını artırır. Doç.Dr.. Mert URAL 19 19

20 Döviz Kuru Sistemleri Esnek Döviz Kuru Sistemleri Esnek Döviz Kuru sisteminde, döviz kurunun belirlenmesi aşağıdaki şekilde gösterilebilir. Döviz piyasasında denge sağlandığında dış denge de sağlanmış olacaktır. K Döviz Kuru S Döviz Arzı K E E D Döviz Talebi 0 Q E Q Döviz Miktarı Doç.Dr.. Mert URAL 20 20

21 Döviz Kuru Sistemleri Esnek Döviz Kuru Sistemleri K 1 durumunda, ulusal paranın eksik değerlenmesi söz konusudur. İhracatı teşvik edip, ithalatı caydırdığı için Dış Fazla oluşur. Kur. K 2 durumunda, ulusal paranın aşırı değerlenmesi söz konusudur. İthalatı teşvik edip, ihracatı engellediği için Dış Açık oluşur. Kur. K Döviz Kuru Döviz Fazlası S Döviz Arzı K 1 K E E K 2 Döviz Kıtlığı D Döviz Talebi Q 0 Q E Döviz Miktarı Doç.Dr.. Mert URAL 21 21

22 Döviz Kuru Sistemleri Esnek Döviz Kuru Sistemleri Esnek Döviz Kuru sisteminde, denge döviz kuru, döviz talebinde ve/veya döviz arzında ortaya çıkan değişmeler nedeniyle değişir. K Döviz Kuru K 2 E 2 E 1 S 1 S Döviz Arzı K 1 E K 0 D Döviz Talebi 0 Q 0 Q 1 Q Döviz Miktarı Doç.Dr.. Mert URAL 22 D 1 22

23 Döviz Kuru Sistemleri Esnek Döviz Kuru Sistemleri S döviz arz eğrisi sabitken, D döviz talep eğrisinde D 1 e doğru bir kayma olduğunda döviz arz ve talebini eşitleyen kur K 1 olacaktır. Daha fazla döviz talep edildiği anlamına gelen bu kayma; a) Ülkenin yabancı mallar lehine tercihinin değişmesi (ithalat talebi artışı), b) Dış faiz haddinde nispi artışın yol açtığı kısa-süreli süreli sermaye çıkışı (faiz arbitrajı), c) Döviz kurunun ileride yükseleceği tahminleri (spekülasyon), d) Ülkenin gelir düzeyine bağlı olarak ithalat talebinin artması gibi nedenlerden biri veya birkaçının etkisiyle oluşabilir Doç.Dr.. Mert URAL 23 23

24 Döviz Kuru Sistemleri Esnek Döviz Kuru Sistemleri Bununla birlikte, örneğin ülkede yaşanan enflasyon nedeniyle yerli malların yabancılar için daha pahalı hale gelmesi sonucu döviz arzının azalmasıyla, S döviz arz eğrisi sol yukarıya S 1 e doğru kayarsa, denge döviz kuru K 2 gibi daha da yüksek bir düzeyde oluşacaktır. Hatta aynı Q 0 miktarında, kur gereksiz yere yükselmiş olacaktır. Aksine, döviz arzının artmasıyla S döviz arz eğrisi sağ aşağıya doğru kayarsa, denge döviz kuru daha da düşük bir düzeyde oluşacaktır. Doç.Dr.. Mert URAL 24 24

25 Döviz Kuru Sistemleri Esnek Döviz Kuru Sisteminde Ulusal Paranın Değeri Esnek kur sisteminde ise döviz arz ve talebine bağlı olarak sık sık değişmeler olur. Sabit kur sisteminde olduğu gibi uzun süre aynı kalmaz. Esnek kur sisteminde, kur yükselmesine depresiasyon depresiasyon (ulusal paranın değer kaybetmesi), kur düşmesine ise apresiasyon (ulusal paranın değer kazanması) denir. Doç.Dr.. Mert URAL 25 25

26 Döviz Kuru Sistemleri Karma Döviz Kuru Sistemleri Uç sistemler olarak sabit ve esnek kur sistemlerinin uygulanmasında karşılaşılan güçlükler, karma sistemlerle giderilmeye çalışılmaktadır. Karma sistemler, sabit kur sistemlerine esneklik kazandırılmak veya esnek kur sistemine müdahalede de bulunmak şeklinde ortaya çıkan sistemlerdir. Doç.Dr.. Mert URAL 26 26

27 Döviz Kuru Sistemleri Karma Döviz Kuru Sistemleri Esneklik Kazandırılmış Sabit Döviz Kuru Sistemi Katı bir sabit kur sistemine esneklik kazandırmanın başlıca iki yolu; 1. Döviz kuru ayarlamaları (devalüasyon) * Büyük oranlı ayarlamalar [Ayarlanabilir Sabit Kur (Adjustable( Peg)] * Küçük oranlı ve sık ayarlamalar [Sürünen Pariteler (Crawling( Peg)] 2. Alt ve üst destekleme noktaları arasındaki bantın genişletilmesi olarak belirtilebilir. Doç.Dr.. Mert URAL 27 27

28 Döviz Kuru Sistemleri Karma Döviz Kuru Sistemleri Ayarlanabilir Sabit Döviz Kuru Sistemi (Adjustable( Peg) Döviz kurunun arz ve talep koşullarına göre belli bir aralık içinde dalgalanmasına izin verilir. Aksi halde, müdahale edilir. Aralığın genişletilmesi ile rezerv gereksiniminin minimuma indirilmesi ve kesin olan spekülasyonun önlenmesi amaçlanır. Ancak, ödemeler bilançosu açığının büyük olduğu durumlarda aralıkların sınırı zorlanacak ve kurlar sabitlenecektir. Doç.Dr.. Mert URAL 28 28

29 Döviz Kuru Sistemleri Karma Döviz Kuru Sistemleri Sürünen Pariteler Sistemi (Crawling( Peg) Mini devalüasyonlar söz konusudur. Sabit kurlara zaman içinde esneklik kazandırmayı amaçlar. Ayarlamalar sık aralıklarla (günlük, haftalık, aylık) yapılır. Kurun sık ayarlamalarla esnekleştirilmesi iki şekilde yapılır. Tırıs giden pariteler (Trotting( parities) ) ; kur ayarlaması yılda %30 u aşıyorsa (yüksek enflasyon yaşayan Latin Amerika ülkelerinde kur ayarlamaları). Kayan pariteler (Sliding( parities) ) ; kur ayarlamaları ayda %5 i, yılda %30 u aşmıyorsa. Doç.Dr.. Mert URAL 29 29

30 Döviz Kuru Sistemleri Sürünen Pariteler Sistemi (Crawling( Peg) Sürünen pariteler sistemi özellikle döviz, sermaye ve para piyasalarının yeterince gelişmemiş olduğu gelişmekte olan ülkelere önerilir. Sürekli ve küçük oranlarda kur ayarlamaları yapıldıkça aynı oranda faizler de değiştirilerek sermaye hareketleri dengesi kurulabilecek ve spekülatif hareket önlenebilecektir. Doç.Dr.. Mert URAL 30 30

31 Döviz Kuru Sistemleri Karma Döviz Kuru Sistemleri Müdahaleye Konu Olan Esnek Döviz Kuru Sistemi Döviz kurunun serbest piyasa koşullarında oluştuğu, ancak otoritelerin gerektiğinde piyasaya müdahalede bulundukları sistemdir. Esnek kur sistemine müdahaledeki amaç, kura istikrar kazandırmaktır. Bu tür sistemlere genellikle kontrollü yada yönetilen dalgalı (managed floating) ) kur sistemleri denilir. Hükümet tarafından yapılan müdahalenin ölçüsüne bağlı olarak üçlü bir ayırım yapılabilmektedir. Doç.Dr.. Mert URAL 31 31

32 Döviz Kuru Sistemleri Karma Döviz Kuru Sistemleri Müdahaleye Konu Olan Esnek Döviz Kuru Sistemi Temiz Dalgalanma (Clean( Float) ) : Döviz kuruna müdahale, sadece kısa dönemli istikrar bozucu sermaye hareketlerini önlemek amacıyla yapılır. Kontrollü Dalgalanma (Managed( Float) ) : Kurlardaki dalgalanmaların büyüklüğünü azaltıcı müdahaleler yapılır. Kirli Dalgalanma (Dirty( Float) ) : Döviz piyasasına müdahale, ekonomik açıdan ülkenin rekabet gücünü koruması için yapılır. Doç.Dr.. Mert URAL 32 32

33 Ödemeler Dengesi [Balance of Payments] Doç.Dr.. Mert URAL 33 33

34 Ödemeler Dengesi Ödemeler Dengesi : Bir ülke sakinlerinin diğer ülke sakinleriyle, belli bir dönemde yaptığı tüm ekonomik faaliyetlerin sistematik şekilde kaydedildiği tablodur. Bilançonun ana bölümleri şunlardır: A. CARİ İŞLEMLER HESABI B. SERMAYE HESABI C. FİNANS HESABI GENEL DENGE D. NET HATA VE NOKSAN E. REZERV VARLIKLAR Doç.Dr.. Mert URAL 34 34

35 Ödemeler Dengesi ÖDEMELER DENGESİ ANALİTİK SUNUM (*) (Milyon ABD Dolar) A- CARİ İŞLEMLER HESABI İhracat f.o.b İthalat f.o.b Mal Dengesi Hizmet Gelirleri Hizmet Giderleri Mal ve Hizmet Dengesi Yatırım Gelirleri Yatırım Giderleri Mal, Hizmet ve Yatırım Geliri Dengesi Cari Transferler Doç.Dr.. Mert URAL 35 35

36 Ödemeler Dengesi ÖDEMELER DENGESİ ANALİTİK SUNUM (*) (Milyon ABD Dolar) B. SERMAYE HESABI 0 0 C. FİNANS HESABI Yurtdışında Doğrudan Yatırım Yurtiçinde Doğrudan Yatırım Portföy Hesabı-Varlıklar Portföy Hesabı-Yükümlülükler Diğer Yatırımlar-Varlıklar Diğer Yatırımlar-Yükümlülükler Cari,Sermaye ve Finansal Hesaplar D. NET HATA VE NOKSAN GENEL DENGE E. REZERV VARLIKLAR Resmi Rezervler Uluslararası Para Fonu Kredileri Ödemeler Dengesi Finansmanı 0 0 Doç.Dr.. Mert URAL 36 36

37 Ödemeler Dengesi Ödemeler Dengesi (Balance( of Payments-BP) BP = CAB + KAB BP = CAB [Y, Y f, (P( f /P).R] + KAB [i, (i( f + D e )] CAB = Current Account Balance (Cari İşlemler Dengesi) KAB = Capital Account Balance (Sermaye Hesabı Dengesi) BP = 0 Dış Denge BP > 0 Dış Fazla BP < 0 Dış Açık Doç.Dr.. Mert URAL 37 37

38 Ödemeler Dengesi Ödemeler Dengesi (Balance( of Payments-BP) BP = CAB [Y, Y f, (P( f /P).R] + KAB [i, (i( f + D e )] (-)) (+) (+) (+) (-)( Cari İşlemler Dengesini Etkileyen Unsurlar Y = ülkenin gelir düzeyi ; M = f(y) + Y f = Ticaret ortaklarının gelir düzeyi ; X = f(y f ) + (P f /P).R = Reel döviz kuru P f = Yabancı ülke fiyatlarının ulusal para cinsinden ifadesi P = Yurtiçi fiyatlar R = Nominal döviz kuru Eğer Y Y M ; Y f M f Reel döviz d kuru (P( f ve P sabit iken, R ) R X ve M M Doç.Dr.. Mert URAL 38 38

39 Ödemeler Dengesi Ödemeler Dengesi (Balance( of Payments-BP) BP = CAB [Y, Y f, (P( f /P).R] + KAB [i, (i( f + D e )] (-)) (+) (+) (+) (-)( Sermaye Hesabı Dengesini Etkileyen Unsurlar i = yurtiçi faiz oran i f = yurtdışı faiz oranı D e = Beklenen devalüasyon ya da depresiasyon oranı Eğer i i Yabancı sermaye girişi (i f + D e ) Yabancı sermaye çıkışı Uzun vadede faiz oranı (i), Cari İşlemler Dengesini de etkiler. Dış borç faizleri cari işlemlere kaydedilir (Hizmet Giderleri). Doç.Dr.. Mert URAL 39 39

40 Ödemeler Dengesi Ödemeler Dengesi (Balance( of Payments-BP) BP = CAB [Y, Y f, (P( f /P).R] + KAB [i, (i( f + D e )] (-)) (+) (+) (+) (-)( BP yi türetmek için Y ve i dikkate alınıp, Y f, P, P f, R sabit kabul edilir. Aksi halde, BP sağa veya sola hareket eder. BP = CAB [Y] + KAB [i] (-) (+) Y M böylece (X-M) olumsuz etkilenir. i f ve D e sabit kabul edilirse, i Yabancı sermaye girişi Bu durumda, genel dışd denge, gelir düzeyid ve faiz oranının n bir fonksiyonudur. Doç.Dr.. Mert URAL 40 40

41 Ödemeler Dengesi Cari Hesap Açığı (M-X) 2 BP=0 Cari Hesap Açığı (M-X) 2 (M-X) (M-X) 1 (M-X) 1 0 ) 45 0 KAS 1 Net KAS 2 Sermaye 0 Y Y 1 2 Girişi Y i KAS i BP=0 i 2 i 2 B i 1 i 1 A Net 0 KAS 0 1 KAS 2 Sermaye Y Y 1 Y 2 Girişi Doç.Dr.. Mert URAL 41

42 Ödemeler Dengesi Cari Hesap Açığı (M-X) 2 BP=0 Cari Hesap Açığı (M-X) 2 (M-X) (M-X) 2 (M-X) 1 (M-X) 1 0 ) 45 0 KAS 1 Net KAS 2 Sermaye 0 Y Y 1 2 Girişi Y i i 2 KAS 2 KAS i i 2 C B BP 2 BP=0 BP 1 i 1 i 1 A D Net 0 KAS 0 1 KAS 2 Sermaye Y Y 1 Y 2 Girişi Doç.Dr.. Mert URAL 42 i 3

43 Ödemeler Dengesi Ödemeler Dengesi (Balance( of Payments-BP) C gibi bir noktada, milli gelir düzeyinin d üzerinde bir faiz oranı (i 2 >Y 1 ) olduğu u için, i in, DışD Fazla vardır. r. D gibi bir noktada, milli gelir düzeyinin d altında bir faiz oranı (Y 1 >i 3 ) olduğu u için, i in, DışD Açık k vardır. r. BP nin kayma nedenleri; Y f, Reel Kur, i f, D e Reel Kur X,, M M ve (M-X) fonksiyonu ile BP sağa a kayar. [BP 1 ] i f ve i Net i SG ve KAS fonksiyonu ile BP sola kayar. [BP 2 ] Doç.Dr.. Mert URAL 43 43

44 Ödemeler Dengesi Ödemeler Dengesi (Balance( of Payments-BP) BP doğrusu, üzerindeki her noktada dışd dengeyi sağlayan uygun i-y Y bileşimlerini imlerini gösterir. g i Yurtiçi Faiz Oranı BP = 0 i 2 Dış Fazla E 2 ' i 1 E 1 E 2 Dış Açık Y 0 Y 1 Ülkedeki Gelir Düzeyi Doç.Dr.. Mert URAL 44 Y 2 44

45 Ödemeler Dengesi Ödemeler Dengesi (Balance( of Payments-BP) Bu doğru üzerinde dışd denge, milli gelirin doğurdu urduğu u dışd ticaret bilançosu açığıa ığının n (fazlasının), n), faiz oranlarının n uyardığı net sermaye bilançosu fazlası (açığı ığı) ) ile dengelendiğini ini ifade eder. Y 1 BP = 0 çünk nkü i 1 faiz oranı dengesizliğe e izin vermiyor. i 1 BP = 0 çünk nkü Y 1 gelir düzeyi d dengesizliğe e izin vermiyor. BP doğrusunun sağı ğı, ödemeler bilançosu açığı bölgesidir. Çünk nkü, bu bölgede b dışd dengenin sağlanmas lanması için in gerekli milli gelir düzeyi d çok yüksek y veya faiz oranı çok düşüktd ktür. BP doğrusunun solu, ödemeler bilançosu fazlası Çünk nkü,, bu bölgede b dışd dengenin sağlanmas düzeyi çok düşük d k veya faiz oranı çok yüksektir. y bölgesidir. lanması için in gerekli milli gelir Doç.Dr.. Mert URAL 45 45

46 Ödemeler Dengesi Ödemeler Dengesi (Balance( of Payments-BP) Dış denge doğrusunun (BP) eğimi, e sermaye akımlar mlarının n faiz oranlarına na karşı duyarlılığı ığına bağlıdır. Bu duyarlılık k (sermayenin faiz esnekliği) i) ne kadar yüksek y olursa, BP doğrusu o derece yatıkla klaşır r (eğimi azalır). i BP i i BP 1 Dış Fazla Dış Açık Dış Fazla Dış Açık BP BP 2 0 Y 0 Y 0 Y Sermaye Mobilitesi=0 Sermaye Mobilitesi= Sınırlı Sermaye Mobilitesi e(bp 1 ) < e(bp 2 ) Doç.Dr.. Mert URAL 46 46

47 Ödemeler Dengesi Ödemeler Dengesi (Balance( of Payments-BP) Sermaye girişi i $, 1$=1,40 YTL, i=% * 1,40 = YTL Her 1 TL, %20 faizden 1,2 YTL olacak. (Anapara + Faiz = 1 + 0,20 =1,20) * 1,20 = YTL vade sonunda elde edilecek toplam gelir. Eğer t+1 döneminde; d 1$ = 1,40 YTL : / 1,40 = $ çıkar. 1$ = 1,10 YTL : / 1,05 = $ çıkar. 1$ = 1,75 YTL : / 1,75 = $ çıkar. Doç.Dr.. Mert URAL 47 47

48 Genel Denge Ödemeler Dengesi Ekonomide genel denge içi denge (IS=LM) ve dışd dengenin (BP) birlikte sağland landığı durumu ifade eder. i Yurtiçi Faiz Oranı IS LM BP i 0 E 0 0 Y 0 Y Ülkedeki Gelir Düzeyi Doç.Dr.. Mert URAL 48 48

49 Dış Açık Durumu Ödemeler Dengesi Ekonomide içi denge (IS=LM) varken dışd açık k (BP<0) durumunu ifade eder. Milli gelir daha düşük d k ya da faiz oranı daha yüksek y olmalıyd ydı ki dışd açık k olmasın. i i 0 IS A E' E 1 BP LM Milli gelir çok yüksek (ithalat artar) Faiz oranı çok düşük (sermaye çıkışı olur) Faiz oranı veri iken, dış dengenin sağlanabilmesi için gelir düzeyi AE 1 kadar düşük olmalıdır. Dış Açık, AE 1 ile marjinal ithalat eğiliminin (m) çarpımına eşittir. Dış Açık = [AE 1 * m] 0 Y 0 Y Doç.Dr.. Mert URAL 49 49

50 Dış Fazla Durumu Ödemeler Dengesi Ekonomide içi denge (IS=LM) varken dışd fazla (BP>0) durumunu ifade eder. Milli gelir daha yüksek y ya da faiz oranı daha düşük d olmalıyd ydı ki dışd fazla olmasın. i Milli gelir çok düşük (ithalat düşer) i 0 IS E 2 B LM BP Faiz oranı çok yüksek (sermaye girişi olur) Faiz oranı veri iken, dış dengenin sağlanabilmesi için gelir düzeyi BE 2 kadar düşük olmalıdır. E'' Dış Fazla, BE 2 ile marjinal ithalat eğiliminin (m) çarpımına eşittir. Dış Fazla = [BE 2 * m] 0 Y 0 Y Doç.Dr.. Mert URAL 50 50

51 Ödemeler Dengesi Dış Açık veya Fazlanın Sürdürülebilmesi Ekonominin dışd dengesizliklerin bulunduğu u E 1 ve E 2 noktalarında nda kalabilmesi için, i in, bu dengesizliklerin parasal etkilerinin sterilize edilmesi gerekir. Sterilizasyon politikasının n amacı; ; dışd dengesizliklerin parasal etkilerini ters yönde y açık a k piyasa işlemlerii ile önlemek ve böylece, b IS ve LM de kaymaların n ortaya çıkmasını engellemektir. Dış Açık k : Döviz D Geliri < Döviz D Gideri Döviz Miktarı Döviz Miktarı M s LM sola kayar ve yeni denge kurulur. Para otoriteleri, piyasada M s düşmesini istemiyorsa, ters yönde y açık k piyasa işlemleri i ile para arzını eski düzeyine d getirir. Doç.Dr.. Mert URAL 51 51

52 Ödemeler Dengesi Sabit Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler 1. Harcama Değiştirici Politikalar a. Para Politikası b. Maliye Politikası 2. Harcama Kaydırıcı Politikalar a. Döviz Kuru Politikası (Sabit Kur Sisteminde olmaz.) b. Dolaysız z Kontroller (Gümr mrük k vergileri, ithalat yasakları, ihracat sübvansiyonlars bvansiyonları.) Doç.Dr.. Mert URAL 52 52

53 Ödemeler Dengesi Sabit Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler Dış Denge : Ödemeler bilançosu osunun otonom gelir ve gider kalemlerinin eşitlenmesiyle e sağlanmakta, yani, döviz d piyasasında arz ve talebin eşit e olması anlamına na gelmektedir. İç Denge : Fiyat istikrarı ile tam istihdamın n birlikte gerçekle ekleşmesi, yani, milli gelirin tam istihdam düzeyinde d dengeye gelmesidir. Kısa dönemde d iki dengeden birisi tercih edilebilir. Uzun dönemde d içi ve dışd denge birlikte sağlanmal lanmalıdır. Doç.Dr.. Mert URAL 53 53

54 Ödemeler Dengesi Sabit Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler İç Dengesizlikler : Enflasyon Daraltıcı Para ve Maliye Politikaları İşsizlik Genişletici Para ve Maliye Politikaları Dış Dengesizlikler : Dış Açık Daraltıcı Para ve Maliye Politikaları Dış Fazla Genişletici Para ve Maliye Politikaları Doç.Dr.. Mert URAL 54 54

55 Ödemeler Dengesi Sabit Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler 1. Enflasyon + DışD Açık Çelişki Yok (Daraltıcı Politikalar) 2. Enflasyon + DışD Fazla Çelişki Var 3. İşsizlik + DışD Açık Çelişki Var 4. İşsizlik + DışD Fazla Çelişki Yok (Genişletici Politikalar) Çelişkili durumlar için i in Robert A. Mundell in Etkin Piyasa Sınıflaması İlkesi dikkate alınır. Yani, politikalar hangi alanda daha etkinse o alanda kullanılmal lmalıdır. Buna göre; g Maliye Politikası iç dengede daha etkilidir. (Vergiler = G) Para Politikası dış dengede daha etkilidir. (Para Arzı = M s ) 2. Enflasyon + DışD Fazla Daraltıcı Maliye P. + Genişletici Para P. 3. İşsizlik + DışD Açık Genişletici Maliye P. + Daraltıcı Para P. Doç.Dr.. Mert URAL 55 55

56 Ödemeler Dengesi Sabit Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler Para Politikası Amaç: Dış açığı düşürmek. M s i I Y M Net YSG Likidite tuzağı olmamalıdır. Yatırımın n faiz elastikiyeti önemlidir. Maliye Politikası Amaç: Dış açığı düşürmek. G Y M Cari İşlemler yoluyla Cari İşlemler yoluyla Sermaye Hareketleri yoluyla Dış Açık M d (M s ) i Net YSG Dış Açık Dış Açık Sermaye Hareketleri yoluyla Sonuç Belirsizdir. Para Politikası dış dengede daha etkindir. Doç.Dr.. Mert URAL 56 56

57 Ödemeler Dengesi Sabit Kur Sisteminde Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği (Tam Sermaye Mobilitesi varsayımı) Para Politikası E 0 noktasında IS = LM = BP i IS LM LM 1 Ekonomi eksik istihdamda ise, tam istihdama ulaşmak için Genişletici Para Politikası uygulandığında (M( s ve LM LM 1 ) yeni denge E 1 noktasında oluşur. i 0 E 0 BP E 1 noktasında Dış Açık vardır. Daraltıcı para politikasıyla (M( s ve LM 1 LM) denge tekrar E 0 noktasında oluşur. E 1 Dış Açık Sonuçta: Genişletici Para Politikası etkin değil. 0 Y 0 Y Doç.Dr.. Mert URAL 57 57

58 Ödemeler Dengesi Sabit Kur Sisteminde Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği (Tam Sermaye Mobilitesi varsayımı) Maliye Politikası E 0 noktasında IS = LM = BP i i 0 IS IS 1 LM LM 1 E 0 E E 1 Dış Fazla BP Ekonomi eksik istihdamda ise, tam istihdama ulaşmak için Genişletici Maliye Politikası uygulandığında (G ve IS IS 1 ) yeni denge E noktasında oluşur. E noktasında Dış Fazla vardır. Genişletici para politikasıyla (M( s ve LM LM 1 ) denge E 1 noktasında oluşur (Y ). Sonuç: Genişletici Maliye Politikası çok etkin. Y 1 0 Y 0 Y Doç.Dr.. Mert URAL 58 58

59 Ödemeler Dengesi Sabit Kur Sisteminde Otomatik Dengelenme Mekanizması P (X-M) M) Dış Açık Dış Açık M s (Parasal Etki) Y (X-M) M) Dış Açık i Net YSG Dış Açık Doç.Dr.. Mert URAL 59 59

60 Ödemeler Dengesi Esnek Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler Sabit kur sisteminde, fiili dengesizliklerin in ortadan kalkması şeklinde olan otomatik dengelenme mekanizması; Esnek kur sisteminde, potansiyel dengesizliklerin in giderilmesi gibi farklı bir nitelik kazanmaktadır. Sabit kur sisteminde, gelir ve nispi fiyat değişmeleri dengelenme mekanizmasında nda ortaklaşa a rol oynarken; Esnek kur sisteminde, nispi fiyat değişmeleri ön n plana geçmekte, gelir değişmeleri ise otomatik dengelenme sürecinde tersine çevirici ve dengelenmenin etkinliğini ini azaltıcı bir etkiye sahip olmaktadır. Doç.Dr.. Mert URAL 60 60

61 Ödemeler Dengesi Esnek Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler Sabit kur sisteminde,, dolaylı olarak ortaya çıkan nispi fiyat değişmeleri, para arzı değişmelere bağlıdır. ve fiyatlar genel düzeyindeki d Esnek kur sisteminde,, dolaysız z olarak ortaya çıkan nispi fiyat değişmeleri, döviz d kuru değişmelerine bağlıdır. Doç.Dr.. Mert URAL 61 61

62 Ödemeler Dengesi Esnek Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler Sabit Kur Sistemi [Para Politikası] M s i I Y M Net YSG Cari İşlemler yoluyla Sermaye Hareketleri yoluyla Dış Açık Esnek Kur Sistemi [Para Politikası] Fiili değil, Potansiyel Açık M s i I Y M R Net YSG R Cari İşlemler yoluyla Sermaye Hareketleri yoluyla Y Doç.Dr.. Mert URAL 62 62

63 Ödemeler Dengesi Esnek Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler Para politikasının n içi denge üzerindeki etkisi esnek kur sisteminde artmaktadır. r. Bunun istisnaları vardır: r: a. Likidite Tuzağı Durumunda, M s i i İç Denge üzerinde Para P. etkisiz. Dış Denge üzerinde Para P. etkisiz. b. Yatırım m Talebinin Faiz Elastikiyeti = 0 ise, M s i I I devam etmiyor. Çünk nkü YTFE=0. Net YSG Doç.Dr.. Mert URAL 63 63

64 Ödemeler Dengesi Esnek Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler [Maliye Politikası] Genişletici Maliye Politikası Uygulaması G Y M (Dış Açık) R Sabit Kur Sisteminde iş burada bitiyor SKS EKS M d i Net YSG (Dış Fazla) R SKS EKS Cari İşlemler yoluyla Esnek Kur Sisteminde Devam Eden Durum: R R Y R Y Hangi etki ağıa ğır r basarsa, o sonuç oluşur. ur. R R ise, Genişletici Maliye Politikasının n Gelir üzerindeki etkisi artırıcı olur. Doç.Dr.. Mert URAL 64 R? Sermaye Hareketleri yoluyla 64

65 Ödemeler Dengesi Esnek Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler Maliye politikasının n içi denge üzerindeki etkisinin istisnaları vardır: r: a. Likidite Tuzağı Durumunda, G Y M R Y M d i i (2nci etki gerçekle ekleşmez) b. Para Talebinin Faiz Elastikiyeti = 0 ise, G Y olmayacaktır r (Y). Çünk nkü bu durumda G deki artış tamamen faiz oranı yükselmesine yol açıp a p yatırımlar mları dışlayacaktır r (crowding( crowding-out). out). Doç.Dr.. Mert URAL 65 65

2006 2007 2008 2009 VARLIKLAR 101.417.362 107.068.810 110.712.503 111.303.855 1-DIS VARLIKLAR 86.953.092 92.270.441 101.349.960 114.467.

2006 2007 2008 2009 VARLIKLAR 101.417.362 107.068.810 110.712.503 111.303.855 1-DIS VARLIKLAR 86.953.092 92.270.441 101.349.960 114.467. Para arzı teorisi, ekonomide para arzının oluşumunu inceler, para arzının MB tarafından kontrol edilebilirliğini sorgular ve para arzının kontrolü için uygun yöntemleri inceler. Para Arzı kapsamı ile ilgili

Detaylı

PARA BANKA. Kariyermemur.com

PARA BANKA. Kariyermemur.com 1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından biri değildir? A) Hazine Bonosu B) Mevduat Sertifikası C) Repo D) Hisse Senedi E) Banka Kabulü Para piyasası araçları, Hazine bonosu, kısa vadeli (1

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İK-YL-2007-0005 MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE

Detaylı

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Ders Notları: Dr. Murat ASLAN Bu notlar aşağıdaki kaynak ekseninde hazırlanmıştır: Prof.Dr. Abuzer Pınar, Maliye Politikası Teorisi

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI DÖVİZ KURU İLE MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ahmet KARDAŞLAR YÜKSEK

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

Reel Konjektür Teorisi: Lucas, Prescott, Kydland, Long, Plosser: Prodüktivitedeki değişmeler ekonomiyi dalgalandırır.

Reel Konjektür Teorisi: Lucas, Prescott, Kydland, Long, Plosser: Prodüktivitedeki değişmeler ekonomiyi dalgalandırır. Milli Gelir Hesaplamaları GSMH = GSYH + NDF Net Yatırım = GSYatırım Amortismanlar SMH = GSMH Amortismanlar Milli Hasıla = SMH Dolaylı Vergiler (Mesela Harcama Vergisi) KiĢisel Gelir = Milli Hasıla (Dağıtılmayan

Detaylı

Para, Faiz Hadleri ve Döviz Kurları

Para, Faiz Hadleri ve Döviz Kurları Para, Faiz Hadleri ve Döviz Kurları Öğr. Gör. Dr. Bahattin Büyükşahin March 19, 2003 Contents 1 Giriş 3 2 Paranın Tanımı 3 2.1 Paranin Bazı Nitelikleri...................... 3 2.2 Para Nedir?............................

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ Bu çalışmada bir ekonominin dışa açılma süreci ile o ülkede enflasyonun seyri arasındaki ilişki,

Detaylı

Döviz Kurları ve Döviz Piyasaları

Döviz Kurları ve Döviz Piyasaları Döviz Kurları ve Döviz Piyasaları Öğr. Gör. Dr. Bahattin Büyükşahin March 17, 2003 Contents 1 Giriş 3 2 Döviz Kurları 3 3 Döviz Piyasası (Foreign Exchange Market) 6 3.1 Döviz Piyasalarındaki Aktörler.................

Detaylı

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden MAKRO İKTİSAT SORULARI- I 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli

Detaylı

DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ

DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CEREN ARSLAN ANKARA-2005 1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Döviz Kurunun Belirlenmesi

Döviz Kurunun Belirlenmesi Bölüm 13 Döviz Kurunun Belirlenmesi Döviz kuru, ekonomideki bir çok değişkeni etkilemesi bakımından önemli bir değişkendir. Dış ticareti belirlemesinin ötesinde, enflasyon, yatırım ve tüketim kararları

Detaylı

Açık Bono (blank bill) :Tutarı ve hamili belirtilmeden, sadece açığa imza atmak suretiyle düzenlenmiş bonodur.

Açık Bono (blank bill) :Tutarı ve hamili belirtilmeden, sadece açığa imza atmak suretiyle düzenlenmiş bonodur. Aciz (insolvency) : Vadesi gelmiş borçlarını ödeyememe durumudur. Alacaklı borçlunun borcunu ödeyemeyecek durumda olduğunu belirterek mahkemeye başvurabilir. Borçlu da, acz içinde olduğunu ileri sürerek

Detaylı

YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ. Emrah DOĞAN. (Yüksek Lisans Tezi)

YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ. Emrah DOĞAN. (Yüksek Lisans Tezi) TÜRKİYE DE CARİ AÇIK SORUNUNUN YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Emrah DOĞAN (Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir, 2014 TÜRKİYE DE CARİ AÇIK SORUNUNUN YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Emrah DOĞAN

Detaylı

26. PİYASALARIN BİRBİRLERİYLE ETKİLEŞİMİ

26. PİYASALARIN BİRBİRLERİYLE ETKİLEŞİMİ 26. PİYASALARIN BİRBİRLERİYLE ETKİLEŞİMİ Dünya genelinde ekonomilerin globalleşmesi ve ülkelerarası mal ve hizmet akımının önündeki engellerin kaldırılması yönündeki çabalar, ülkeler arası ticaret hacmini

Detaylı

Enflasyon ve Maliye Politikası

Enflasyon ve Maliye Politikası 1 Enflasyon ve Maliye Politikası Tanım: Cari fiyat seviyesinde toplam talebin toplam arzdan fazla olmasıdır. P TT > TA Enflasyon belli bir ekonomide belirli bir dönemde fiyatlar genel düzeyindeki sürekli

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ESNTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Hazırlayan Özgür Himmet

Detaylı

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A)

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A) İKTİSAT 1. Bir malın fiyatının, üretim miktarı arttıkça yükseldiği durumu gösteren eğrinin adı ve eğimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bireysel arz eğrisi - negatif eğimli B)

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI

TÜREV ÜRÜNLER VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜREV ÜRÜNLER ve VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI BİTİRME PROJESİ ALİ ÇAKAR 07932209 Ankara 2009 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri:

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Nasıl Başladı, Hangi Aşamadayız? Durmuş Yılmaz Başkan 27 Aralık 2008 Ankara Saygı Değer Akademisyenler, Değerli Konuklar,

Detaylı

DÖVİZ KRİZLERİNDE İŞLETME SERMAYESİ DAVRANIŞI Erhan BİRGİLİ Hakan TUNAHAN ABSTRACT

DÖVİZ KRİZLERİNDE İŞLETME SERMAYESİ DAVRANIŞI Erhan BİRGİLİ Hakan TUNAHAN ABSTRACT DÖVİZ KRİZLERİNDE İŞLETME SERMAYESİ DAVRANIŞI Erhan BİRGİLİ Hakan TUNAHAN ABSTRACT This paper aims to find out how working capital elements of firms responses to financial crisis. Istanbul Stock Exchange

Detaylı

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı

DÖVİZ PİYASASI DOÇ. DR. DİLEK SEYMEN ASLI SEDA BİLMAN

DÖVİZ PİYASASI DOÇ. DR. DİLEK SEYMEN ASLI SEDA BİLMAN DÖVİZ PİYASASI DOÇ. DR. DİLEK SEYMEN ASLI SEDA BİLMAN Döviz Nedir? En genel ifadesiyle, yabancı ülke paralarına veya para yerine geçen her türlü ödeme araçlarına döviz(foreign exchange) denir. Yabancı

Detaylı

21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR)

21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR) 21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR) Finansal piyasalar, gerçekleştirilen alım-satım işlemi sonucunda el değiştiren kıymetlerin vadesine bağlı olarak spot ve türev piyasalar olmak üzere ikiye

Detaylı