GÖBEK / MİL BAĞLANTILARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖBEK / MİL BAĞLANTILARI"

Transkript

1 0 Ekim ÖBEK / MİL BAĞLANTILARI ÖZET 09 M. üven KUTAY

2 DİKKAT: İyi niyet, bütün ikkat ve çabama karşın yanlışlar olabilir. Bu neenle sonucu sorumluluk verecek hesalara, ya imalatcının vereceği veya özel eneyler sonucu ele eilen eğerlerle hesabın yaılmasını salık verir, hiçbir şekile mai, manevi vee hukuki sorumluluk taşımıyacağımı belirtirim. İ Ç İ N D E K İ L E R 0. enel Sembol ve tanımlamaları Mil / öbek bağlantıları için konstrüksiyon önerileri Sökülemeyen bağlantılar Sökülebilen bağlantılar Şekil bağlantısı Şekil bağlantısı, oğruan (ara arçasız) Şekil bağlantısı, olaylı (ara arçalı) Kuvvet bağlantısı Kuvvet bağlantısı, oğruan (ara arçasız) Kuvvet bağlantısı, olaylı (ara arçalı) Kamalı bağlantılar Uygu kama bağlantısı Çakma kamalar Kamalı veya işli miller Uygu kama bağlantısına örnek...1. Profilli bağlantılar Profilli mil bağlantısına örnek...1. Silinrik sıkı geçmeler enel Hesa Montaj Silinrik sıkı geçmeye örnek Konik geçmeler Konik geçme, kama olarak Konik geçme, boyuna sıkı geçme olarak Konik geçmeye örnek...4. Sıkma geçmeler İki arçalı sıkma geçme..... Bir tarafı yarık sıkma geçme..... Sıkma geçmelere örnek.... Konu İneksi...

3 öbek / Mil Bağlantıları 1 0. enel 0.1. Sembol ve tanımlamaları Büyük Harfler Sembol Birim Tanımı A a mm öbek alt saması A am mm Mil alt saması A mm sıkı geçme alanı A ü mm öbek üst saması A üm mm Mil üst saması C koniklik D mm ça, ış ça D mm öbek ış çaı D M mm Milin ış çaı D i mm öbek iç çaı D im mm Milin iç çaı D K mm koniklikte büyük ça D mm eçme çaı, nominal ça E N/mm Elastiklik moülü ç N Çevre kuvveti N N normal kuvvet t N eçme çaına teğet kuvvet mm üzleşme K Sıkı geçmee malzeme faktörü L mm uygu kaması boyu, boy L mm kamanın zorlanan esas boyu L mm eçme boyu M t Nm Torsiyon momenti, burma momenti P kw güç Q çalar oranı R e / R 0, N/mm Akma sınırı R z yüzey ürüzlük kalitesi S a mm Sıkı geçmenin alt eğeri S A akma sınırı için emniyet katsayısı S T mm Sıkı geçme tolerans alanı S H tutukluk katsayısı S K koma sınırı için emniyet katsayısı S lastiklik katsayısı S ü mm Sıkı geçmenin üst eğeri Z mm geçme ölçüsü Küçük Harfler Sembol Birim Tanımı b mm uygu kaması eni, en c B İşletme faktörü mm ça, iç ça or mm ortalama ça K mm koniklikte küçük ça h mm uygu kaması yüksekliği i bağlantıaki kama aei

4 öbek / Mil Bağlantıları Sembol Birim Tanımı n /ak evir sayısı n Ci cıvata sayısı AEM N/mm akma sınırı için emniyetli yüzey basınçı EM N/mm emniyetli yüzey basınçı he N/mm hesalanan yüzey basınçı KEM N/mm koma sınırı için emniyetli yüzey basınçı or N/mm ortalama yüzey basınçı N/mm sıkı geçme yüzey basıncı Eski Yunan harfleri Sembol Birim Tanımı α C eğim açısı ϕ kama aeine göre seçilen faktör µ 0 geçme yüzeyine sürtünme katsayısı ν Poisson sayısı ρ C sürtünme açısı σ r N/mm Rayal gerilme σ t N/mm Teğetsel gerilme ϑ C ısı, temeratür

5 öbek / Mil Bağlantıları 0.. Mil / öbek bağlantıları için konstrüksiyon önerileri öbek Mil Bağlantı rensibine şu varyantlar varır: Şekil 0.1, Mil-öbek bağlantısının rensi şeması 1. Sökülmeyen bağlantılar; mil ve göbek zarar görmeen ayrılamaz. Yani tekrar tekrar sökülü takılamaz.. Sökülebilen bağlantılar; mil ve göbek zarar görmeen ayrılabilir. Yani tekrar tekrar sökülü takılabilir. 0.. Sökülemeyen bağlantılar. Tek arçalı sistem: Tornalı Döküm Dövme Bu varyantlar şekillenirme açısınan aha alt varyantlara ayrılırlar. İki arçalı sistem: Kaynak Sert lehim Yaıştırma Boyuna geçme Enine geçme Bu varyantlar şekillenirme açısınan aha alt varyantlara ayrılırlar. Örneğin: öbek ve mil enine kesiti buraa aire olarak verilmiştir. Bu, 4... köşe olabilir. Boyuna kesiti silinir yerine konik olabilir Sökülebilen bağlantılar 1. Şekil bağlantısı. Kuvvet bağlantısı

6 4 öbek / Mil Bağlantıları Şekil bağlantısı Şekil bağlantısı, oğruan (ara arçasız) Evolvent Kamalı mil Sivri iş rofilli Profil P Profil P4 rofilli Şekil bağlantısı, olaylı (ara arçalı) Konum, boyuna Konum, enine Uygu kama Yuvarlak im Yarım ay kama Salama ortaa Salama teğet İki kamalı Üç kamalı Via salama Kuvvet bağlantısı Kuvvet bağlantısı, oğruan (ara arçasız) Konik Çift sıkma Tek sıkma Kuvvet bağlantısı, olaylı (ara arçalı) Konik bilezik Çift konik bilezik Çakma kama Teğet kama Bu şekile evam eilerek aha bir sürü varyant bulunur. Bu özette şu bağlantılar ele alınmıştır: 1. Kamalı bağlantılar. Profilli bağlantılar. Silinrik sıkı geçmeler 4. Konik geçmeler. Sıkma geçmeler

7 öbek / Mil Bağlantıları Tablo 1, öbek / Mil bağlantılarına tasarım için ölçü önerileri Bağlantı cinsi Kır öküm öbek çaı D Çelik, çelik öküm Kır öküm öbek boyu L Çelik, çelik öküm Uygu kama (,0...,) (1,...,0) (1,...,1) (1,1... 1,4) Düz kamalı miller, Evolvent *)1 (1,...,0) rofil kamalı miller 1 (1,...,0) 1 (1,0...1,) 1 (0,... 0,9) 1 Boyuna kayan göbek (1,...,0) (1,... 1,) (,0...,) (1,...,0) Profilli mil (1,... 1,) (1,... 1,) (1,...,0) (1,... 1,) Silinrik sıkı geçme, konik sıkı geçme (,...,) (,0...,) (1,... 1,) (0,... 1,0) Bilezik kama (,0...,) (1,...,0) (1,...,0) (1,... 1,) enele büyük eğerler mukavemet eğeri üşük olan, küçük eğerler mukavemet eğeri büyük olan malyemeler için kullanılır. *)1 Değerler tek taraflı etki gösteren torsiyon momenti ve hafif sıra için geçerliir. Orta sıra için eğerlerin 70% ve ağır sıra için eğerlerin 4% alınır. 1 kamalı milin iç veya göbek çaı. Yanan evirme kuvveti etkisineki büyük iskler, kavramalar veya tekerleklere göbek boyu aha uzun alınmalıır. Tablo, öbek / Mil bağlantılarına emniyet katsayıları Bağlantı cinsi Çelik, çelik öküm öbek malzemesi Kır öküm AEM R e / S A KEM R m / S K Uygu kama tek yönlü moment S A 1,1... 1, S K 1,...,0 eğişken, çift yönlü moment 1,...,,0... 4,0 kayan göbek kaması *) ve kamalar,0... 4,0,0... 4,0 Profilli mil 1,...,0,0...,0 kamalı miller tek yönlü moment, arbesiz 1,... 1, 1,7... 1, çift yönlü moment, arbeli,7...,,4... 4,0 Silinirik sıkı geçme *),...,0,...,0 Konik sıkı geçme *),...,0,...,0 Bilezik kamalar, kamalar 1,...,0,0...,0 *) S A veya S K şu urumlara aha büyük alınmalıır: yüksüz kaygan göbek için eğer () yük altına kayan göbek için eğer (1) *) Değerler Q D N /D D 0,(0,4) ve çelik, çelik öküm vee kır öküm için önerilmiştir. Konik geçmee D N (D orn ) eğeri alınır.

8 öbek / Mil Bağlantıları 1. Kamalı bağlantılar 1.1. Uygu kama bağlantısı Buraa verilen hesalama tarzı ratikte tek tarflı etki gösteren ve işletme kuvveti kama boyunca eşit yayılımlı yüzey basıncı için geçerliir. Diğer şartlara etaylı hesa tarzı veren literatüre veya ilgili stanartlara göre yaılmalıır. Stanart uygu kamalarına malzeme olarak islah çeliği C 4K, W.Nr kullanılmaktaır. Uygu kama bağlantıları genele boyları L < 0,. olursa hesalanır. Hesalar yan yüzeyi basıncı için ayanım bakımınan zayıf olan ( bu genele göbektir) arça için yaılır. Kesmeye zorlanmaan oluşan kesme gerilimi satnart uygu kamalarına ek kritik eğilir. L mm ça ç N kamayı etkileyen çevre kuvveti M t Nmm bağlantıaki torsiyon momenti h mm kama yüksekliği, h göbekte kama yüksekliği, h M mile L mm hesa için kama boyu b mm Kama genişliği n min -1 evir sayısı h M h çm M t b ç h Yüzey basıncı: 1 ç he EM h' L' i ϕ b R h' 0,4. h i 1 ϕ 1 enel hal i ϕ 0,7 Özel urum h t 1 t a h M RM h + t Kesme gerilimi: a ç τ k τçem b L' Burma (torsiyon) momenti için gerekli en küçük kama boyu: ç L' *)1 h' i ϕ zul Uygu kama A tii Uygu kama B tii L' L - b A tii uygu kamalar için L' L B tii uygu kamalar için L' 1,. bu orantı aşılmamalı Çevre kuvveti ç.m t / Kama kanal tii K1 Kama kanal tii K Moment M t 9,. P max / n *)1 Stanart kama boyları: ; ; ; 1; 14; 1; 1; 0; ; ; ; ; ; 40; 4; 0; ; ; 70; 0; 90; 0; 1; 1; 140; ; ; 00; 0; 0; ; 0 mm Emniyet eğerleri için zayıf olan malzemenin eğerleri alınır. Bua genele göbektir. EM için bak Tablo

9 öbek / Mil Bağlantıları 7 Tablo, Uygu kama boyutları, mm olarak (DIN -1 e göre) h b s t1 t b/ L h b L b h 1 + t A tii B tii Tanımlama örneği: A tii için, b1 mm, h mm, L mm Uygu kama DIN -A 1xx A ve B tileri aralarına karışık olaraka kullanabilinir. Örneğin kamanın bir ucu yuvarlak, iğer ucu üz olabilir. Böyle bir kamanın tanımı: Uygu kama DIN -AB 1xx ir. Mil çaı Uygu kama boy Kanal erinliği Toleranslar b h sınırları Mil öbek Büyüar h11 1 Tol. t Ka- h9 h9 L min. max. t Tol , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0, 0, 0, 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 1, 1,,,0, 4,0,0,0,,0 7,0 7, 9,0 9,0 *)1 Kamalı milin tam ortalanarak geçirilebileceği en küçük ça +0,1 0 +0, 0 1,0 1,4 1,,,,,,, 4, 4,4 4,9,4,4,4 +0,1 0 +0, 0 1 *)1 +, +, + 4,0 +,0 +,0 +,0 +,0 +,0 + 9, Tablo 4, Uygu kama kanalları için toleranslar, mm olarak Kama boyu Kanal boyu +0, / 0 +0,/ 0 +0, / 0 Toleranslar Kama boyu 0 / 0, 0 / 0, 0 / 0, Kanal genişliği b boşluklu geçme ara geçmesi sıkı geçme Mil N9 N9 P9 Toleranslar öbek H9 JS9 P9

10 öbek / Mil Bağlantıları 1.. Çakma kamalar Tablo, 1% eğimli kama (DIN ) ve çakma kamalar(din 7), boyutlar mm olarak h ( 1 b t t1 h h + t 1% h b/ 1% A tii Yerlestirme, kama B tii Egimli kama L b b h 0 h 1 b h h 1% çakma kama L b A, B tii ve çakma kama için tanımlama örneği: boyutlar; b0mm, h1mm, L0mm Kama DIN - A 0x1x0 Kama DIN - B 0x1x0 Çakma kama DIN 7-0x1x0, Malzeme: C 4 K Mil çaı Kama Kanal erinliği Kama boyu b h Mil öbek büyük kaar h h9 h h L t 1 Tol. t Tol ,,0, 4,0,0,0,,0 7,0 7, 9,0 9,0 +0,1 0 +0, *)1 Kamalı milin tam ortalanarak geçirilebileceği en küçük ça 1, 1,7,,4,4,4,9,4,4,9 4,4 4,4,4 +0,1 0 +0, 0 1 *) Tablo, Çakma kama kanalları için toleranslar, mm olarak Kama boyu Kanal boyu +0, / 0 +0,/ 0 +0, / 0 Toleranslar Kama boyu 0 / 0, 0 / 0, 0 / 0, Kanal genişliği b boşluklu geçme - sıkı geçme Mil D - P9 Toleranslar öbek D - P9

11 öbek / Mil Bağlantıları Kamalı veya işli miller Kamalı ve işli mil eğişken ve arbeli etki gösteren burma (torsiyon) momenti için kullanılırlar. Mukavemet hesabı genele tıkı uygu kamalarına oluğu gibi kısa kama boyları için yaılır. Kama bağlantısınaki ortalama yüzey basıncı: 4 cb M t or EM 0,7 or h' L' i Dişli mil bağlantısı, sivri iş rofilli: h' 0,4. (D-) or (D+)/ c B işletme katsayısı bak Tablo 17 L' 1,. aha büyük olamaz b N D r or cb Mt EM 0,7 h' L' i h 0,. ( - 1 ) EM siehe Tablo t 0 t 1 Dişli mil, evolvent rofilli: or cb M t 0,7 h' L' i EM a a1 h 0,. [ a1 ( a + 0,1. m)] Tablo 7, Kamalı mil bağlantısı Hafif izi DIN ISO 14 Orta izi DIN ISO 14 (özet) (özet) Merkezlemleme Merkez- i D b i D b iç ça merkezlemesi 0 7 iç ça veya rofil yanağı merkezlemesi Tanımlama örneği, göbek için: Kama rofili DIN ISO 14-xx7 Tanımlama örneği, mil için: Kamalı mil rofili DIN ISO 14-xx7 iç ça merkezlemesi iç ça veya rofil yanağı merkezlemesi , Merkezleme iç ça veya rofil yanağı merkezlemesi rofil yanağı merkezlemesi Ağır izi DIN 44 (özet) i D b ,

12 öbek / Mil Bağlantıları Tablo, DIN ISO 14 e göre rofilli göbek ve mil için toleranslar göbek için toleranslar İşlenikten sonra İşlenikten sonra mil için toleranslar muamele görmemiş muamele görmüş b D b D b D eçme tii H9 H7 H H11 H7 H f9 h f7 g7 h7 a11 a11 a11 boşluklu geçme ara geçmesi sıkı geçme Tablo 9, DIN ISO 14 e göre rofilli göbek ve mil için toleranslar Parça Merkezleme şekli b D öbek iç ça veya rofil yanağı merkezlemesi sertleştirilmemiş D9 sertleştirilmiş H7 H11 Mil iç ça rofil yanağı mil göbekte hareketli h e f7 mil göbekte sabit h f mil göbekte hareketli h e - mil göbekte sabit u k - a11 Tablo, DIN 41 e göre sivri iş rofilli mil, ölçüler mm olarak Anma Anma Hesasal Anma Hesasal Hatve Diş çaı 1 x ölçüsü 1 A11 ölçüsü a11 4 ( için) t sayısı z x x1 1x14,1,1 1 9,9 1 14,1, ,,, 1, ,0 1,1 1, x17 17x0 1x4 14,9 17, 0, 17, 0,7 17, 0,9 14,91 17,7 0,7 1 1, 1,71 1,71,0 4 0 t/ x0 0x4, 0, 0, 4,17 0 4,40 0,,1, x40 40,1 9,9,9, 7 40x ,4 44 9,7 4,47 4x0 4 0, 0 44,97 47,, 9 0x 0, 4,9 49,7, 4,1 40 x0 0,9 0,0 4,7 7, 4,01 4

13 öbek / Mil Bağlantıları 11 Tablo 11, DIN 40 e göre evolvent rofil işli mil (Kavrama açısı 0 ) öbek t b bm ( R ) tm Mil Özet, ölçüler mm olarak Referens Diş çaı Sayısı R z Moül m Bölüm airesi Baş airesi bm Mil Taban airesi tm Baş airesi b öbek Taban airesi t , 17, 19,7 17, 17, 0 1 1, 0 1,7 19, 19, 1 1,, 4,7,, 19 1,,7,7,, 1 1,, 7,7,, 0 1, 7, 9,7 7, 7, 0 4 1, 0 1, 9, 9, 1 4, 0, ,, ,, , 7, , 40, , 4, , 4, ,4 4, ,4, ,4, ,4, ,4, ,4 7,

14 1 öbek / Mil Bağlantıları 1.4. Uygu kama bağlantısına örnek Kırökümen () yaılmış bir kayış kasnağı St 0-, W.Nr mile bir uygu kaması (DIN T1, ormb) ile bağlanmak isteniyor. Bilinen büyüklükler: 0 H7/h ; L 40 mm c B 1, arbesiz ve algalı yüklenme. P max 11 kw ; n M 90 /ak Kama bu şartlarla çalışır mı? Çalışırsa kama toleransları ne ir? L Kama boyutları Tablo e göre: b mm ; h 14 mm ve buraa göbek genişliğine göre kama boyu ; L 40 mm L ER mm > L 40 mm. Eğer konstrüksiyonaki kama boyu 4 mm veya aha büyük olsayı genele kamayı hesalamaya gerek kalmazı. akat bu sonuca göre kama hesabı yaılmalıır. P he EM P he 11 < EM 1 N/mm P EM R m / S K 0 / P EM 1 N/mm S K 1,,0 bak Tablo, Uygu kama, tek yönlü moment S K,0 he t 9' 17 h' L' i ϕ, P he 11 N/mm t.m t / M.117 / 0,0 M t P max / ω 100 / 9,4 t 9'17 N M t 117 Nm ω.π.n M.π.90/0 9,4 ω 9,4 s -1 h 0.4. h 0,4.14 h, mm i 1 ve ϕ 1 Toleranslar: Kama Mil öbek Boyu Tablo 4 0 / 0, +0, / Eni Tablo 4 h9 N9 H9 Yükseklik Tablo h9 t ,/0 t, +0,/0 Açıklama: Kama mile yerleştirilir. Montaja üşme imkanı olmaz. Tek yönlü moment. Kayış kasnağı bağlantısı. Kamalı veya işli miller içine hesalamalar aynen bu sistemle yaılır. Hesalanan yüzeyeki basınç, şekle göre ait oluğu formüllerle hesalanır. Normal olarak stanart kamaa yüzey basıncı emniyet sınırları içineyse, kesme mukavemet tahkiki yaılmaz.

15 öbek / Mil Bağlantıları 1. Profilli bağlantılar 7 Bu bağlantılar genele arbeli moment nakline uygunurlar. Yük altına boyuna kayan bağlantı yalnız P4C-Profil ir. Ortalama yüzey basıncı P cb M t or EM L' (0,7 π e ,0 1 ) 1.e 1 9 P4C cb M t or L' ( π er r + 0,0 r ) e r ( 1 - )/4 r +.e r En küçük göbek kalınlığı: c M s c B t σzzul L' Tablo 1, P tii rofilli mil ve göbek EM 1 Profil faktörü c için önerilen eğer: 1 P P4C 1,44 0,7 > 1,0 r Welle *)1 1 e 1 Nabe 4 H7 e 14 14, 1,1 0, ,1 1 1, 0, 0,.e1 4.e ,,4, 9, 4,4 7, 4, 4,, 9 4, 9,9 7, 1,,7 9,1 9, 9 1,74 0,,4, 9,7, 7, 41, 4,4 1, 0,1 4,4,7 7, 77,9, 91 *)1 Moment etkisi olmaan boyuna kayan bağlantılara : g, ve urgun (statik) bağlantılar için: k 0, 0,7 0, 0,9 1 1,1 1, 1,4 1, 1,,,4,,1,, 4 4, 4,

16 14 öbek / Mil Bağlantıları Tablo 1, P4C tii rofilli mil ve göbek Mil 1 e9 *)1 e 1 öbek H11 4 H7 e , r r *)1 Moment etkisi olmaan boyuna kayan bağlantılara : g, urgun (statik) bağlantılar için: k Tanımlama örneği, P rofilli mil için: 1 0 un, k Profil DIN 711 AP0k Tanımlama örneği, P4C rofilli göbek için: 0 un 4 4, H7 Profil DIN 71 BP4C0H7 TS ye göre tanımlamalar ait olukları stanartlara verilmiştir. 90

17 öbek / Mil Bağlantıları 1.1. Profilli mil bağlantısına örnek Paragraf 1.4 e verilen örnekteki eğerlerle P ve P4C için ve arbeli ve çift yönlü yüklenmeyle hesaları yaalım. Kasnak: Kirökümen (), Mil: St 0-, W.Nr Nominal ölçü 1P4C P 0 mm L 0 mm c B, Darbeli ve çift yönlü yüklenme P max 11 kw n M 90 /ak 1 P.e 1 1 r P4C P rofilinin hesalanması P or EM P orp 9 N/mm > EM 0 N/mm P biraz rizikolu. S Khe,7 < S K,0 P EM R m / S K 0 / P EM 0 N/mm S K,0,0 bak Tablo, çift yönlü moment, arbeli S K,0 orp cb M t 9 P orp 9 N/mm L' (0,7 π e + 0,0 ) e 1, mm ; 1 0 mm bak Tablo 1, c B M t P max / ω 100 / 9,4 Paragraf 1.4 en M t 117 Nm P4C rofilinin hesalanması P or EM P orp4c 0 N/mm > EM 0 N/mm P4C biraz rizikolu. S Khe, < S K,0 orp4c cb M t 0, P orp 0 N/mm L' (0,7 π e + 0,0 ) r r r e r ( 1 - )/4 (0+70)/4, r +.e r e r, mm r 7 mm İstenilen emniyet katsayısına göre sonuçlar ek iç açıcı eğil. akat sonuçların veriği emniyet katsayılarıa, veya,7. Bu eğerlere ek yabana atılacak cinsen eğiller. Artık iş konstruktörün kararına bağlıır.

18 1 öbek / Mil Bağlantıları. Silinrik sıkı geçmeler.1. enel Bu bağlantılar ya "enine sıkı geçme", yani göbek ve mil arasına ısı farkıyla yaılan birleştirme (göbek ısıtılır veya mil soğutulur), veya "boyuna sıkı geçme", yani res kuvvetiyle geçme olarak iki şekile alanırılır. Normal gerilme basma gerilmesi Rayal gerilmeler basma gerilmesi σ r σ t Normal gerilme çekme gerilmesi σ tm σ ti σ tim σ rm Mil öbek DiM i M D D D D D mm eçme çaı, nominal ça D mm öbek ış çaı D i mm öbek iç çaı D M mm Milin ış çaı D im mm Milin iç çaı ç N eçme çaına çevre kuvveti M t Nmm Torsiyon momenti t N eçme çaına teğet kuvvet L mm eçme boyu σ t N/mm Teğetsel gerilme σ r N/mm Rayal gerilmeler N/mm sıkı geçme yüzey basıncı R e N/mm Akma sınırı R 0, N/mm Akma sınırı Sıkı geçmeli kaval mile gerilmeler: 1+ Q σ ti 1 Q σ t σ σ tim tm 1+ Q 1 Q 1+ Q 1 Q 1+ Q 1 Q M M M M + σ ti 1 Q M Dolu mile gerilmeler (D im 0): Re (veya R0,) σkari 1 Q S σ karim σ tim 1 Q R em (veya S M R 0, ) Sıkı geçmee hesalar DH ye göre yaılır (Değişken erilmeler Hiotezi). Böylece elastik ve lastik sıkı geçme halleri ratik için geçerli basitlikte hesalanır. Çalar oranı: Q D /D < 1 Q M D M /D < 1 R e veya R 0, eğerleri malzeme büyüklüğüne göre alınır. esnek malzeme için: S , gevrek malzeme için: S....

19 öbek / Mil Bağlantıları 17.. Hesa Bütün sıkı geçme fonksiyonu, sıkı geçme yüzeyinin reslenmesine bağlıır. Sıkı geçme reslemesi aşağıa Şekil gösterilmiştir. Toleranslar hakkına aha etaylı bilgi için "0 Toleranslar" a bakınız. Şekil, Ölçü ve geçme tolerans alanları ÖLCÜ TOLERANS ALANLARI, SIKI ECME TOLERANS ALANI, A Mmax. MIL A üm ISO A am S ü S T S a A ü S a K S A Mmin Sü S B ISO ÖBEK A a 0 nominal ölçü S 11 f r çizgisi " " " S 1k 1geçme " yi gösterir ISO veya seçmeye göre samalar: A ü öbek üst saması A a öbek alt saması A üm Mil üst saması Mil alt saması A am S a S ü S a ve S ü S T Sıkı geçmenin alt eğeri Sıkı geçmenin üst eğeri ISO ya veya seçmeye göre hesalanır Sıkı geçme tolerans alanı enele samalar: S B Sıkı geçme büyük eğeri; malzemenin mukavemet eğerine göre hesalanır. Sıkı geçme küçük eğeri; işletme fonksiyonuna göre hesalanır. S K eçmeen önceki sama eğerleri: 1 S B Z b + En büyük sıkı geçme eğeri 17 S K Z k + En küçük sıkı geçme eğeri En büyük sıkı geçme ölçüsü: 1 K Zb b D En üst sınır eğeri malzemenin E mukavemet eğerine göre En büyük emniyetli sıkı geçme yüzey basıncı: 19 bm R em Dolu mil için S M 0 M ReM 1 Q M Kaval mil için S M Buraa en küçük eğeri hesa için geçerliir. 1 Re 1 Q öbek için S

20 1 öbek / Mil Bağlantıları Sıkı geçme montajına üzleşme 0,. ( R zi + R zm ) 4 R zi ve R zm ya bilinir veya seçilir. Elastik geçmee ikkate alınacak yarımcı eğerler: E 1 Q M 1 Q K + + ν M + + ν E M 1 Q M 1 Q En küçük sıkı geçme ölçüsü: Z k k E En küçük geçme basıncı: k R i D 1, s arça öbek /4 Z /4 iç arça, Mil K D En küçük sıkı geçme ölçüsü işletme fonksiyonuna göre hesalanır hes A µ S hes ( B H ) boy c S 0 7 hes ( B H ) t hes ( B H ) Bihes c c S.. Montaj Boyuna sıkı geçme için gerekli res kuvveti. 9 A ' µ E N/mm Elastikiyet moülü ν [-] Poisson sayısı hes Hesa için gerekli kuvvet A geçme yüzey alanı A π. D. L µ 0 eçme yüzeyine sürtünma katsayısı Tutma katsayısı: S H 1,... c B İşletme katsayısı Tablo 17 Bihes boy + t RM 0 ' g ( ÜO ) g ( Ü ) Z g O D E K A S B A a A üm µ aus er Tablo 1 Enine sıkı geçme için gerekli ısı: S α + S D α α 1 ϑ ϑ + B Tol + M ( ϑm ϑ) ϑ çevre ısısı (0 C). S Tol D /00 veya aha emin S Tol S B / Tablo 14, Mekanik eğerler Malzeme Poisson sayısı enişleme katsayısı α in K -1 özgül ağırlık ν Isıtma Soğutma ρ kg/m olarak Çelik 0, 11. -, Kır öküm 0,4... 0, Cu-alışımı 0,... 0,7 (1... 1) - ( ) Al-alışımı 0,... 0,

21 öbek / Mil Bağlantıları 19 Tablo 1, Tutma (Sürtünme) katsayısı (önerilen eğerler) Boyuna sıkı geçme İç arça (Mil) çelikten tutma katsayısı µ Enine sıkı geçme tutma katsayısı µ Dış arça Yağlama Çözme µ Kayma µ Sıkı geçme Çelik, ÇD Kır öküm Cu-alışım Al-alışım Yağlı 0, ,0 0,0... 0,07 0,1 kuru 0,1... 0,11 0,0... 0,09 0,1... 0, Yağlı 0,0 0,0 0,1 kuru 0,... 0,1 0, ,11 0,1 Yağlı kuru 0,07 0,0 0, , Yağlı 0,0 0,04 0,1... 0,1 kuru 0,07 0,0 0,... 0,4 Tablo 1, Isı ile geçirmee, emniyetli geçirme ısısı (önerilen eğerler) öbek malzemesi max. geçirme ısısı C İmalat çeliği, Çelik öküm,.. 0 İslah eilmiş çelik veya çelik öküm 00 yüzeyi sertleştirilmiş çelik 0 Semente eilmiş çelik veya yüksek kaliteli imalat çeliği 00 4 İletilen max. moment: Tam olu ış arça (öbek) D π L µ Mt max cb SH Çeşitli çalı ış arça M tmax M t1 + M t M tn D π Lsi µ Mti cb SH Sınır evir sayısı: ' a nsi π D ν n SI 0, alınırsa 9. ( + ν ) ( 1 Q ) ρ D ' a ( 1 Q ) ρ D 1 D L 1 L L D D Buraa göbek çelikten tam olu rotasyon isk kabul eilmiştir. n SI min -1 Sınır evir sayısı D mm öbek ış çaı a N/mm eçmee en küçük yüzey basıncı ρ kg/m öbeğin özgül ağırlığı

22 0 öbek / Mil Bağlantıları.4. Silinrik sıkı geçmeye örnek Şekileki krank kolu enine sıkı geçme olarak konstrüksiyonu yaılmıştır. öbek elik birimi sistemine göre H7 olarak seçilmiştir. Mil ISO ya göre kaliteen seçilmesi ön görülmüştür. Milin toleransı ne kaar olmalı ır? b öbeği monte etmek için ne kaar ısıtmak gerekliir? Bilinen eğerler: Mil çaı 0 mm max. Kuvvet max kn Eksenler mesafesi L 00 mm Kabul eilen ış ça D 00 mm öbek genişliği b 0 mm Motaj eğimi L e 4 mm 1. Poz. Mil için R zm µm. Poz. öbek için R zi µm eçmee sürtünme katsayısı µ 0 0,14 Tutma emniyet katsayısı S A t D M t 1 Le D Problemin krokisi Mil St 0-, öbek St44-, R em N/mm E M 000 N/mm R e 4 N/mm E 000 N/mm ν M 0, R zam 0.00 mm ν 0, R zi 0.0 mm D 0 mm Q M 0 D 00 mm Q 0, c B 1 Kuvvet max. A ü 0,0 mm A a 0 k 9'000 hes,7 ile A µ '7 0,14 k,7 N/mm 0 hes t c B.S A. ç hes 9 kn ç. max. L / D / ç 4 kn A π. D. L π A 7 mm L b. Le L 7 mm b R 1 Q 4 1 0, e b N/mm S 1 E 1 Q M 1 Q K + + ν M + + ν E M 1 Q K,7 M 1 Q Z Z k b K k D,7. 0.,7 / 000 Z E k 0,0 mm K b D. 0.,7 / 000 Z E k 0,1 mm 0,. ( R zi + R zm ) 0,. ( 0,0 + 0,00 ) 0,01 S B Z b + 0,1 + 0,01 0,01 mm S B 0,14 mm L L D

23 öbek / Mil Bağlantıları 1 S K Z k + 0,0 + 0,01 S K 0,049 mm A om max A a + S B 0 + 0,14 + 0,14 A om max + 0,14 A um min A o + S K 0,0 + 0,049 0,04 A um min + 0,04 ÖLCÜ TOLERANS ALANLARI, 0 0 Aü+ AüM+11 AaM+91 Sk Skmin 49 AüMmax+14 t AaMmin+4 Kalite IT, 0 mm için µm A am 91 µm > A ammin 4 µm A üm µm Böylece aranılan mil toleransları bulunmuş olur. A am 91 µm A üm 11 µm 0 H7 Aa 0 0 mm, Nominal ölçü Enine sıkı geçme için gerekli temeratür 1 ile şu eğerleri hesalarsak: Hakiki sıkı geçme S B 0,11 mm Sıkı geçme toleransı S Tol S B / enişleme katsayısı α K -1 Çevre ısısı ϑ 0 C 1, SB 1, 0,11 ϑ ϑ ϑ 174 C α D 11 0 Tablo 1 ile imalat çeliği için ϑ max 0 C ϑ 174 C. Böylece konstrüksiyon için gerekli bütün eğerler bulunmuş olur.

24 öbek / Mil Bağlantıları 4. Konik geçmeler Konik geçmeler rensite kama fonksiyonuur. Aynı zamana konik geçmeler özel boyuna sıkı geçme olarakta üşünebilinirler. t x α / Sü Es ρ N α r / SI eks r or K D C D or K L k 7 9 D K mm konikliğin büyük çaı K mm konikliğin küçük çaı D or mm konikliğin ortalama çaı L k mm konik geçmenin boyu Koniklik C: DK C tan α K L k Koniklik açısı C DK tan( α / ) L Ana bağıntı: M tkons M tonk k K α koniklik açısı ρ sürtünme açısı C [-] koniklik N kuvvet ( eks ) Mil ve göbek çelik ise kilitlenme koşulu; C 1: olmalıır. Bua: Sürtünme açısı ρ α/ Koniklik açısı emektir. tan ρ µ atan µ ρ M tkons M tonk 4.1. Konik geçme, kama olarak Konstrüksiyona göre torsiyon momenti: D D r or K + 40 M tkons t. r or or 4 Teğetsel kuvvet: 41 t Sü N. µ 4 4 Presleme için gerekli kuvvet: M sin( ρ + α / ) S t s H Dor sin ρ bak Tablo 1 Hesalanan geçme yüzey basıncı cosρ khes EM π Dor Lk sin( ρ + α / ) EM bak Tablo Konstrüksiyona göre torsiyon momenti Bilinen veya şartnameye göre hesalanan torsiyon momenti t K Sü M D M t Hesalamak için geçerli moment. Eğer nominal moment biliniyorsa: M t c B. M tnom olarak hesalanır. S H 1,... 1, tutma emniyet katsayısı or t

25 öbek / Mil Bağlantıları 44 Nakil eilebilinen max. torsiyon momenti khes Dor π µ L Mt cos( α / ) Heef ve gayeye göre moment c B ve S H ile büyütülür. 4.. Konik geçme, boyuna sıkı geçme olarak En küçük sıkı geçme ölçüsü: Z k E k D or K cos( α / ) En büyük sıkı geçme ölçüsü: Z b E b D or K cos( α / ) En küçük gerekli geçme yüzey basıncı: Mt cos( α / ) ker EM π D L µ or k Nakil eilebilinen max. torsiyon momenti: b Dor π µ L Mt max cos( α / ) erekli geçme basıncını ele eecek en küçük itme boyu: S Z a a k + min tan( α / ) tan( α / ) erekli geçme basıncını ele eecek en büyük itme boyu: S Z a ü b + max tan( α / ) tan( α / ) Yarımcı faktor " K " ile hesalanır. En küçük geçme yüzey basıncı " k " ile hesalanır. En büyük geçme yüzey basıncı " b " 19 ile hesalanır. M t N M t 0, N Dor µ D µ or Heef ve gayeye göre moment c B ve S H ile büyütülür. a S/ α/ D OR k

26 4 öbek / Mil Bağlantıları 4.. Konik geçmeye örnek Resime gösterilen kayış bağlantısı konik geçme olarak üşünülmüştür. Acaba konstrüksiyon bu yüklenmeyi çeker mi? Bilinen eğerler: max. üç P max 11 kw Mil evir sayısı n 4 ak -1 Ortalama konik çaı D or mm Konik boyu L k mm Koniklik C 1 : 4 Sürtünme katsayısı µ 0 0,14 1 L Tutma emniyet katsayısı S A 1, k Milin malzemesi. kaliteli cıvata malzemsi gibi kabul eiliyor. öbek malzemesi S 0, Poz. Mil için R zm µm. Poz. öbek için R z µm. Poz. Somun M 1, µ ges 0,1. Somun moment ayarlı tork anahtarıyla sıkılacak. Bağlantının kama olarak hesalanması: K D or D K onksiyon için ser önm1min koşulu sağlanmalıır. Cıvata eğerleri. bölümen. önm1min 1/1, 0, kn önm1min 0 kn ( ρ + α / ) M sin S tonk ser H 40 90,9 4 D sin ρ ser 41 kn or S H S A 1, S H 1, M tonk P max / ω / 4,9,01 M tonk, Nm ω. π. n. π. 4 / 0 4,9 ω 4 s -1 r or D or / / r or 17, mm ρ arctan µ 0 arctan 0,14,07 ρ 7,991 α arctan C arctan 0, α 14,04 Böylece ser 41 kn önm1min 0 kn koşulu sağlanmış olur ve konstrüksiyon bu şekile imal eilebilir.

27 öbek / Mil Bağlantıları. Sıkma geçmeler.1. İki arçalı sıkma geçme D mm eçme çaı, nominal ça ç N eçmee çevre kuvveti Sü N eçmee sürtme kuvveti M t Nmm Torsiyon momenti C N Cıvataa tolam kuvvet Sı N Sıkıştırma kuvveti L mm eçme boyu N/mm sıkı geçme yüzey basıncı C M t D C 1 En küçük geçme yüzey basıncı: cb Mt SH K k EM π D L µ Cıvataa gerekli sıkıştırma kuvveti: Sı c n B Ci Mt S π D K µ H Montaja hakiki geçme yüzey basıncı: P' M n D Ci L C EM C C S H 1,...,0 n Cı Cıvata sayısı K 1 eşit ağılmış geçme yüzey basıncı K π / kosinus ağılımlı basınç K π/ çizgisel ağılımlı basınç P EM bak Tablo c B İşletme katsayısı Tablo 17 Önerilen geçme toleransı: H7/k Özel haller için bak; "0 Toleranslar ve Ölçülenirme".. Bir tarafı yarık sıkma geçme öbek yarısına gerekli res kuvveti: 4 N c B Mt D µ Cıvataa gerekli sıkıştırma kuvveti: Sı c n B Ci Mt L1 S D µ L Montaja hakiki yüzey basıncı: nci C L P' M EM D L L H L 1 M t 1 C N C L N D D Ek bilgiler: Önerilen geçme toleransı: H7/g C ÖN bak "0 Cıvatalar", Özel haller için kabul eilecek toleranslar; bak "0 Toleranslar ve Ölçülenirme"

28 öbek / Mil Bağlantıları.. Sıkma geçmelere örnek Şalter kolu olarak kullanılan kol montaj kolaylığı için iki arçalı yaılma zorunluğuna oluğunan şekile gösteriliği gibi konstrüksiyonu yaılmıştır. L Bilinen eğerler: Kuvvet 00 N Kuvvet kolu L 1 mm Tutma emniyet katsayısı S H 1, Sürtünme katsayısı µ 0 0,14 eçme çaı D mm eçme boyu L k b 0 mm Malzeme Mil St 0-, öbek St 7-, a b D Cıvatalar hangi büyüklükte olmalı ır? Eğer eoa. kalitesine cıvata varsa. Konstrüksiyonun iğer eğerleri oğru muur? eçme toleransı ne olmalıır? Bağlantının hesalanması: onksiyon için öner Sımin ve P M < P EM koşulu sağlanmalıır. önmmax 1, kn > Sı 1,4 kn bak "0 Cıvatalar" Sımax α A. ön 1,., 1 70 M Sı 1,4 kn α A 1, moment ayarlı tork anahtarıyla sıkma bak "0 Cıvatalar" α A 1, Si cb Mt SH K '1,9 n π D µ Si, kn Ci 0 M tonk. L M tonk 7 Nm K 1 eşit ağılmış geçme yüzey basıncı için ve en küçük eğer. Böylece küçük bir emniyet kazanılır. K 1 n Ci Bağlantıa sıkmayı gerçekleştiren cıvata sayısı n Ci ' M nci önm 74,4 D L M 7 N/mm S A, Tablo en silinirik sıkı geçme için S A, EM R est7 / S A /, 94 EM 94 N/mm eçmee H7/k toleransları önerilen eğerleren alınır ve konstrüksiyon işler olarak kabul eilir.

29 öbek / Mil Bağlantıları 7 Tablo 17, İşletme katsayısı c B Makinanın tanımı ve örnekler İşletmenin tanımı Çarmanın (arbenin) şekli İşletme katsayısı c B Elektrikli makinalar, türbinler, körükler, emici vantilatörler, taşlama makinaları, v.s Isı makinaları, lanyalar, istonlu komrosörler, vurmalı makinalar, v.s. Presler, rofil makasları, hizarlar, tomruk bıçkıları, v.s. Çekiçler, konkasörler, taş kırıcıları, övme resleri, hae makinaları, v.s. Muntazam çalışan, elektrik motoru ile tahrik eilen makinalar İleri geri hareketle vee arbeli çalışan makinalar Darbeli çalışan makinalar hafif 1,0-1,1 orta 1,-1, kuvvetli 1,-,0 çok kuvvetli,0-,0

30 öbek / Mil Bağlantıları. Konu İneksi B Boyuna sıkı geçme... 1 Ç Çakma kamalar... D Dişli miller... 9 E Enine sıkı geçme... 1 /M-bağlantısına emniyet katsayıları... I İşletme katsayısı c B... 7 K Kamalı miller... 9 Konik geçme... Koniklik C... P Profilli miller... 1 S Sıkma geçmeler... Silinrik sıkı geçmeler... 1 U Uygu kama boyutları... 7 Uygu kamaları...

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER. 05-5a. M. Güven KUTAY. 05-5a-ornekler.doc

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER. 05-5a. M. Güven KUTAY. 05-5a-ornekler.doc 2009 Kasım MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER 05-5a M. Güven KUTAY 05-5a-ornekler.doc İ Ç İ N D E K İ L E R 5. MUKAVEMET HESAPLARI İÇİN ÖRNEKLER...5.3 5.1. 1. Grup örnekler...5.3 5.1.1. Örnek 1, aturalı mil

Detaylı

08_Cıvatalar, Excel Programı için tablolar

08_Cıvatalar, Excel Programı için tablolar 1 08_Cıvatalar, Excel Programı için tablolar M. Güven KUTAY 2011 Ocak Tablo 1, Cıvatanın pratik seçimi Seçim statik ve dinamik kuvvet içinde aynıdır. Boyuna işletme kuvveti F İŞ Statik 1,6 2,5 4,0 6,3

Detaylı

MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ. www.muhendisiz.net

MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ. www.muhendisiz.net www.muhendisiz.net MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ Hareket civatasında bir güç iletimi söz konusu olduğundan verimin yüksek olması istenir.bu nedenle Trapez profilli vida kullanılır. Yük ; F =

Detaylı

Sıkma sırasında oluşan gerilmeden öngerilme kuvvetini hesaplarız. Boru içindeki basınç işletme basıncıdır. Buradan işletme kuvvetini buluruz.

Sıkma sırasında oluşan gerilmeden öngerilme kuvvetini hesaplarız. Boru içindeki basınç işletme basıncıdır. Buradan işletme kuvvetini buluruz. Ø50 Şekilde gösterilen boru bağlantısında flanşlar birbirine 6 adet M0 luk öngerilme cıvatası ile bağlanmıştır. Cıvatalar 0.9 kalitesinde olup, gövde çapı 7,mm dir. Cıvatalar gövdelerindeki akma mukavemetinin

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Mil-Göbek Bağlantıları Soruları 1. Mil-göbek bağlantılarını fiziksel esasa göre sınıflandırarak her sınıfın çalışma prensiplerini açıklayınız. 2. Kaç çeşit uygu kaması vardır? Şekil ile açıklayınız. 3.

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler ve hesaplamalar Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler ve hesaplamalar Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler ve hesaplamalar Bağlama Elemanları İçerik Giriş Bağlama elemanları ve türleri Mil-göbek bağlantıları Kamalar Sıkı geçme Örnekler 2 Giriş 3 Bağlama

Detaylı

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 5.BÖLÜM Bağlama Elemanları Kaynak Bağlantıları Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 BU SLAYTTAN EDİNİLMESİ BEKLENEN BİLGİLER Bağlama Elemanlarının Tanımı ve Sınıflandırılması Kaynak Bağlantılarının

Detaylı

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Makina Elemanlarına Giriş Ç. Özes, M. Belevi, M. Demirsoy

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Makina Elemanlarına Giriş Ç. Özes, M. Belevi, M. Demirsoy AKSLAR ve MİLLER AKSLAR MİLLER Eksenel kuvvetlerde her iki elemanda çekmeye veya basmaya zorlanabilirler. Her iki elemanda içi dolu veya boş imal edilirler. Eksen durumlarına göre Genel olarak düz elemanlardır

Detaylı

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Müh.Böl.Çiçek Özes. Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir.

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Müh.Böl.Çiçek Özes. Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir. AKSLAR ve MİLLER Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir. AKSLAR MİLLER Eksenel kuvvetlerde her iki elemanda çekmeye veya basmaya zorlanabilirler. Her iki elemanda içi dolu veya boş imal edilirler.

Detaylı

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından;

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından; Soru 1) Şekilde gösterilen ve dış çapı D 10 mm olan iki borudan oluşan çelik konstrüksiyon II. Kaliteli alın kaynağı ile birleştirilmektedir. Malzemesi St olan boru F 180*10 3 N luk değişken bir çekme

Detaylı

Cıvata-somun bağlantıları

Cıvata-somun bağlantıları Cıvata-somun bağlantıları 11/30/2014 İçerik Vida geometrik büyüklükleri Standart vidalar Vida boyutları Cıvata-somun bağlantı şekilleri Cıvata-somun imalatı Cıvata-somun hesabı Cıvataların mukavemet hesabı

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Cıvata ve somun-flipped classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Cıvata ve somun-flipped classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN Cıvata ve somun-flipped classroom Bağlama Elemanları İçerik Giriş Vida Vida çeşitleri Cıvata-somun Hesaplamalar Örnekler 2 Giriş 3 Vida Eğik bir doğrunun bir

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch YÜRÜTME SİSTEMİ. TEKERLEKLER ve ŞASİ 40-2-1. M. Güven KUTAY. 40-2-1-tekerlekler+sasi.doc

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch YÜRÜTME SİSTEMİ. TEKERLEKLER ve ŞASİ 40-2-1. M. Güven KUTAY. 40-2-1-tekerlekler+sasi.doc 2009 Kasım YÜRÜTME SİSTEMİ TEKERLEKLER ve ŞASİ 40-2-1 M. Güven KUTAY 40-2-1-tekerlekler+sasi.oc İ Ç İ N D E K İ L E R 2 Yürütme Sistemi... 2.3 2.1 Tekerlekler ve şasi... 2.3 2.1.1 Çift banajlı tekerlek

Detaylı

CIVATALAR ve SOMUNLAR

CIVATALAR ve SOMUNLAR 009 Kasım CIVATALAR ve SOMUNLAR ÖZET Ön germeli cıvata bağlantıları 08-ö M. Güven KUTAY 08a_civata_ozet_09_01.oc İ Ç İ N D E K İ L E R 1 Cıvata ne ir?.. 3 1.1 Cıvatanın kaba tanımı. 3 1. Via ne ir?. 3

Detaylı

1.Yüzey Basınç (Pitting) Kontrolü, ISO6336:2006. = Nominal yüzey basıncı K faktörleri = Çalışma şartlarına uygun düzeltme katsayıları

1.Yüzey Basınç (Pitting) Kontrolü, ISO6336:2006. = Nominal yüzey basıncı K faktörleri = Çalışma şartlarına uygun düzeltme katsayıları DİŞLİ MUKAVEMETİ 1.Yüzey Basınç (Pitting) Kontrolü, ISO6336:2006 = Nominal yüzey basıncı K faktörleri = Çalışma şartlarına uygun düzeltme katsayıları Yüzey Basınç (Pitting) Kontrolü, ISO6336:2006 Ft =

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500:2000)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500:2000) ESKİŞEHİR OSMNGZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMRLIK FKÜLTESİ İnşaat Mühenisliği Bölümü KESME Kirişlere Etriye Hesabı (TS 500:2000) 184 Kesme çatlaklarıdeney kirişi Vieo http://mm2.ogu.eu.tr/atopcu Kesme

Detaylı

HALBACH & BRAUN. Madencilik ve hammadde sektörlerine hizmet veren H&B tüm dünyada kendini kanıtlamıştır.

HALBACH & BRAUN. Madencilik ve hammadde sektörlerine hizmet veren H&B tüm dünyada kendini kanıtlamıştır. HALBACH & BRAUN Bir aile şirketi olan H&B 1997 den bu yana Almanya Sprockhövel de faaliyet göstermektedir. Halbach Braun ürünleri yaratıcı ve sürekli yenilenen teknolojileri ile yer altı madenciliğinde

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU MAKİNE PARÇALARINI ETKİLEYEN KUVVETLER VE GERİLMELER

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU MAKİNE PARÇALARINI ETKİLEYEN KUVVETLER VE GERİLMELER MAKİNE PARÇALARINI ETKİLEYEN KUVVETLER VE GERİLMELER Dış Kuvvetler : Katı cisimlere uygulanan kuvvet cismi çekmeye, basmaya, burmaya, eğilmeye yada kesilmeye zorlar. Cisimde geçici ve kalıcı şekil değişikliği

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

BRİNELL SERTLİK YÖNTEMİ

BRİNELL SERTLİK YÖNTEMİ www.muhenisiz.net 1 BRİNELL SERTLİK YÖNTEMİ Belli çaptaki sert bir bilya malzeme yüzeyine belli bir yükü uygulanarak 30 saniye süre ile bastırılır. Deneye uygulanan yükün meyana gelen izin alana bölünmesiyle

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ KONU İNDEKSİ 05-8. M. Güven KUTAY

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ KONU İNDEKSİ 05-8. M. Güven KUTAY 2009 Kasım MUKAVEMET DEĞERLERİ KONU İNDEKSİ 05-8 M. Güven KUTAY 9. Konu indeksi A Akma mukavemeti...2.5 Akma sınırı...2.6 Akmaya karşı emniyet katsayısı...3.8 Alevle sertleştirme...4.4 Alt sınır gerilmesi...2.13

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI PERÇİN VE YAPIŞTIRICI BAĞLANTILARI P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Perçin; iki veya

Detaylı

Esnek Burulmalı Mil Kaplinleri

Esnek Burulmalı Mil Kaplinleri Kaplinler Esnek Burulmalı Mil Kaplinleri Birn esnek burulmalı mil Kaplinleri dönen iki mil arasındaki güç aktarımı sırasında çıkabilecek sorunları önlemek üzere, makina üretiminde yaygın olarak kullanılır.

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSİYONDA CIVATALAR

ÇELİK KONSTRÜKSİYONDA CIVATALAR 00 Mart ÇEİK KONSTRÜKSİYONDA CIVATAAR 08b Özet M. Güven KUTAY 08b_civata.doc I N H A T S V E R Z E I C H N I S Çelik konstruksiyonda bağlantı cıvataları...3. Çelik konstruksiyonda cıvataların kullanılması

Detaylı

Kavramlar ve açılar. temel bilgiler. Yan kesme ağzı. ana kesme ağzı. = helis açısı. merkez boşluk açısı Yan kesme kenarı

Kavramlar ve açılar. temel bilgiler. Yan kesme ağzı. ana kesme ağzı. = helis açısı. merkez boşluk açısı Yan kesme kenarı temel bilgiler Kavramlar ve açılar Yan kesme ağzı ana kesme ağzı α P = ana kesme kenarı boşluk açısı β H = ana kesme kenarı kama açısı γ P = ana kesme kenarı talaş açısı α O = yan kesme kenarı boşluk açısı

Detaylı

MİLLER, AKSLAR. Özet. 2009 Kasım. www.guven-kutay.ch. ve MUYLULAR 06. M. Güven KUTAY 2010 Eylül. M i l l e r, A k s l a r v e M u y l u l a r

MİLLER, AKSLAR. Özet. 2009 Kasım. www.guven-kutay.ch. ve MUYLULAR 06. M. Güven KUTAY 2010 Eylül. M i l l e r, A k s l a r v e M u y l u l a r i l l e r, k s l a r v e u y l u l a r 009 Kasım İER, KSR ve UYUR 06 Özet. Güven KUTY 00 Eylül i l l e r, k s l a r v e u y l u l a r İ Ç İ N D E K İ E R 0. alzeme...5 0. Hesaplamalar...6 0. ğırlık kuvvetleri...6

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 A. TEMEL KAVRAMLAR MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 B. VİDA TÜRLERİ a) Vida Profil Tipleri Mil üzerine açılan diş ile lineer hareket elde edilmek istendiğinde kullanılır. Üçgen Vida Profili: Parçaları

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ EMNİYET DEĞERLERİ 05-3. M. Güven KUTAY. 05-3-emniyet-degerleri.doc

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ EMNİYET DEĞERLERİ 05-3. M. Güven KUTAY. 05-3-emniyet-degerleri.doc 2009 Kasım MUKAVEMET DEĞERLERİ EMNİYET DEĞERLERİ 05-3 M. Güven KUTAY 05-3-emniyet-degerleri.doc İ Ç İ N D E K İ L E R 3. HESAPLARDA EMNİYET...3.1 3.1. Genel...3.1 3.2. Gerekli emniyet katsayısı...3.2 3.2.1.

Detaylı

2010 Mart. www.guven-kutay.ch HARAKET CIVATALARI. 08c. Özet. M. Güven KUTAY. 08c_civata.doc

2010 Mart. www.guven-kutay.ch HARAKET CIVATALARI. 08c. Özet. M. Güven KUTAY. 08c_civata.doc 010 Mart HARAKET CIVATALARI 08c Özet M. Güven KUTAY 08c_civata.doc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 1 Hareket cıvataları... 1.1 Genel... 1. Hareket cıvatasının ölçülendirilmesi...4 1..1 lambaj tehlike

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

Redüktör Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Redüktör Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar Redüktör Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar Katalog Verileri Katalogda motorsuz tablolarında verilen nominal moment değerleri doğrusal yükler (servis faktörü fs=1) için verilir. Motorlu tablolarında verilen

Detaylı

olup uygu kaması A formuna sahiptir. Müsaade edilen yüzey basıncı p em kasnak malzemesi GG ve mil malzemesi St 50 dir.

olup uygu kaması A formuna sahiptir. Müsaade edilen yüzey basıncı p em kasnak malzemesi GG ve mil malzemesi St 50 dir. ÖRNEK 1: Düz kayış kasnağı bir mil üzerine radyal yönde uygu kaması ile eksenel yönde İse bir pul ve cıvata ile sabitleştirilmiştir. İletilecek güç 1 kw ve devir sayısı n=500 D/d olup uygu kaması A formuna

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 2. BÖLÜM BAĞLAMA ELEMANLARI... 7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 2. BÖLÜM BAĞLAMA ELEMANLARI... 7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 1.1. Kuvvet Makinaları... 1 1.2. İş Makinaları... 2 1.3. Tarifler... 2 1.4. Birimler ve Uluslararası Birim Sistemleri (SI)... 3 1.5. Makinalarda Tanımlar...

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (9.Hafta) VİDALAR -2

MAKİNE ELEMANLARI - (9.Hafta) VİDALAR -2 VİDA HESAPLARI MAKİNE ELEMANLARI - (9.Hafta) VİDALAR -2 A. Ön Yükleme Kuvveti (FÖ) ile Sıkma/Çözme Kuvvetleri (FH) arasındaki İlişki İki malzemeyi birleştirmek için civata ve somun kullanılırsa, somunun

Detaylı

CIVATALAR TABLOLAR ve ÖRNEKLER

CIVATALAR TABLOLAR ve ÖRNEKLER 010 Mart CIVATALAR TABLOLAR ve ÖRNEKLER 08d Özet M. Güven KUTAY 08d_civata.doc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 1 Çeşitli tablolar ve örnekler..3 1.1 Tablolar..4 1. Çeşitli cıvata bağlantıları 17 1..1

Detaylı

CIVATA BAĞLANTILARI. DEÜ Makina Mühendisliği Böl. Çiçek ÖZES

CIVATA BAĞLANTILARI. DEÜ Makina Mühendisliği Böl. Çiçek ÖZES CIVATA BAĞLANTILARI Cıvata bağlantıları teknikte en çok kullanılan çözülebilen bağlantılardır. Cıvatalar makinaların montajında, yatakların ve makinaların temele tespitinde, boru flanşların, silindir kapaklarının

Detaylı

GEÇME TOLERANSLARI. (Not: I, L, O, Q büyük veya küçük harfleri tolerans gösteriminde kullanılmazlar)

GEÇME TOLERANSLARI. (Not: I, L, O, Q büyük veya küçük harfleri tolerans gösteriminde kullanılmazlar) GEÇME TOLERANSLARI İki mekanik elemanın birlikte çalışmasını sağlayan ölçülerinin toleransı bu iki elemanın birlikte hangi durumlarda çalışacağını belirler. Bu durumlar çok gevşekten çok sıkıya kadar değişir.

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Konik Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Konik Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN Konik Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR İçerik Giriş Konik dişli çark mekanizması Konik dişli çark mukavemet hesabı Konik dişli ark mekanizmalarında oluşan kuvvetler

Detaylı

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket.

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket. Frezeleme İşlemleri Üst başlık Askı yatak Fener mili yuvası İş tablası Üst başlık hareket kolu Devir sayısı seçimi Boyuna hareket volanı Düşey hareket kolu Konsol desteği Eksenler ve CNC Freze İşlemler

Detaylı

GÜÇ VE HAREKET ĠLETĠM ELEMANLARI

GÜÇ VE HAREKET ĠLETĠM ELEMANLARI GÜÇ VE HAREKET ĠLETĠM ELEMANLARI P=sbt n m? n iģmak Ġġ MAKĠNASI Yapı olarak motor, güc ve hareket iletim elemanları ve iģ makinası kısmından oluģan bir makinanın esas amacı baģka bir enerjiyi mekanik enerjiye

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI 1) Yukarıdaki şekilde AB ve BC silindirik çubukları B noktasında birbirleriyle birleştirilmişlerdir, AB çubuğunun çapı 30 mm ve BC çubuğunun çapı ise 50 mm dir. Sisteme A ucunda 60 kn

Detaylı

Mil Göbek Bağlant ğ ıları Vedat Temiz

Mil Göbek Bağlant ğ ıları Vedat Temiz Mil Göbek Bağlantıları Vedat Temiz Genel Bilgiler Çoğunlukla bir mil ile bir göbeğin (dişli çark, kayış kasnağı, zincir çarkı, kavrama göbeği, varyatör çarkı, fan gövdesi, türbin çarkı...) moment aktaracak

Detaylı

STAD. Balans vanası ENGINEERING ADVANTAGE

STAD. Balans vanası ENGINEERING ADVANTAGE Balans vanaları STAD Balans vanası Basınçlanırma & Su kalitesi Balanslama & Kontrol Termostatik kontrol ENGINEERING ADVANTAGE STAD balans vanaları geniş bir uygulama alanına hassas hironik performans sağlar.

Detaylı

DİŞLİ GEOMETRİSİ. Metin Yılmaz Arge Müdürü Yılmaz Redüktör

DİŞLİ GEOMETRİSİ. Metin Yılmaz Arge Müdürü Yılmaz Redüktör DİŞLİ GEOMETRİSİ Metin Yılmaz Arge Müdürü Yılmaz Redüktör Yuvarlanma Prensibi: Evolvent (Involute) Eğrisinin Tanımı Evolvent Dişli Formu Özellikleri Kolay imal edilebilir. Farklı diş sayılarına sahip dişliler

Detaylı

KAPLĐN SANAYĐ ve TĐCARET KOLLEKTĐF ŞĐRKETĐ

KAPLĐN SANAYĐ ve TĐCARET KOLLEKTĐF ŞĐRKETĐ ĐÇĐNDEKĐLER KAPLĐN... 2 Kaplin Neir?... 2 Kaplin seçimi:... 2 Tork Hesabı :... 2 Elastik Ara Parçalar :... 4 Pivileks... 4 Normaleks... 4 Nitroleks... 4 Polileks... 4 Elastik Ara Parçaların Kontrolü:...

Detaylı

YAYLAR. Bu sunu farklı kaynaklardan derlenmiştir.

YAYLAR. Bu sunu farklı kaynaklardan derlenmiştir. YAYLAR Gerek yapıldıktan malzemelerin elastiktik özellikleri ve gerekse şekillerinden dolayı dış etkenler (kuvvet, moment) altında başka makina elemanlarına kıyasla daha büyük bir oranda şekil değişikliğine

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü UYGULAMA 1- BOYUT ANALİZİ

İnşaat Mühendisliği Bölümü UYGULAMA 1- BOYUT ANALİZİ UYGULAMA - BOYUT ANALİZİ INS 36 HİDROLİK 03-GÜZ (Buckingham) teoremini tanımlayınız. Temel (esas) büyüklük ve temel (esas) boyut ne emektir? Açıklayınız. Bir akışkanlar mekaniği problemine teoremi uygulanığına

Detaylı

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS 009 he MGraw-Hill Companies, In. All rights reserved. - Burulma (orsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS ( τ ) df da Uygulanan

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (6.Hafta)

MAKİNE ELEMANLARI - (6.Hafta) MAKİNE ELEMANLARI - (6.Hafta) PRES (SIKI) GEÇMELER-1 Tanımlar Pres geçmelerde mil ve göbek arasında moment ve hareket iletimi geçme yüzeyleri arasında oluşan sürtünme etkisiyle sağlanmaktadır. Parçalarn

Detaylı

www.teknikrulman.com.tr

www.teknikrulman.com.tr B Tipi T Tipi 1 3 2 1 TKK 200 d(mm) D(mm) 1(mm) (mm) Ø d TKK B 018*47 18 47 20 27 14.60 T TKK B 019*47 19 47 20 27 14.60 T TKK B 020*47 20 47 20 27 14.60 T TKK B 022*47 22 47 20 27 14.60 T TKK B 024*50

Detaylı

Asansörler, yük ve insanları, emniyet gereksinimlerini

Asansörler, yük ve insanları, emniyet gereksinimlerini MAKALE TAHRİK KASNAKLI ASANSÖRLERDE STANDART DIŞI KÜÇÜK ÇAPLI ÇELİK TEL HALATLARIN UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ Yrd.Doç.Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 67100, Zonguldak aytaconur@hotmail.com

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1

ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 Uygun ortam sağlandığında standart makine elemanlarının çizimlerini ve standart makine elemanları ile birleştirme çizimleri yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI TOLERANSLAR P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L I H O Ğ LU Tolerans Gereksinimi? Tasarım ve üretim

Detaylı

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler TEORİ 1Yanal Toprak İtkisi 11 Aktif İtki Yöntemi 111 Coulomb Yöntemi 11 Rankine Yöntemi 1 Pasif İtki Yöntemi 11 Coulomb Yöntemi : 1 Rankine Yöntemi : 13 Sükunetteki İtki Danimarka Kodu 14 Dinamik Toprak

Detaylı

PERÇİN BAĞLANTILARI (Riveted Joints)

PERÇİN BAĞLANTILARI (Riveted Joints) PERÇİ BAĞLATILARI (Riveted Joints) ÖREK 9.1 Şeklide gösterildiği gibi, metal bir levhaya 16 k luk bir yük uygulanmaktadır. Levha adet cıvata ile destek plakasına bağlandığına göre, a)her bir cıvata üzerinde

Detaylı

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çelik yapılarda birleşimlerin kullanılma sebepleri; 1. Farklı tasıyıcı elemanların (kolon-kolon, kolon-kiris,diyagonalkolon, kiris-kiris, alt baslık-üst baslık, dikme-alt baslık

Detaylı

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir.

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. 9. VİDALAR Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. Vida Helisi Vida Adımı Bir kenarı silindirin çapına eşit dik bir üçgen, silindirin üzerine sarıldığında

Detaylı

ÖRNEK SAYISAL UYGULAMALAR

ÖRNEK SAYISAL UYGULAMALAR ÖRNEK SAYISAL UYGULAMALAR 1-Vidalı kriko: Şekil deki kriko için; Verilenler Vidalı Mil Malzemesi: Ck 45 Vidalı mil konumu: Düşey Somun Malzemesi: Bronz Kaldırılacak en büyük (maksimum) yük: 50.000 N Vida

Detaylı

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Sıkı Geçeler / 40 Başka bir elean kullanıına erek kaladan il-flanş bağlantısı yapaya olanak veren bir uyulaadır.

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 2. ZİNCİR DİŞLİ ÇARKLAR

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 2. ZİNCİR DİŞLİ ÇARKLAR ÖĞRENME FAALİYETİ -2 AMAÇ TS ISO Standart çielgelerinde, incir dişli çark ile ilgili hesaplamaları yapabilecek, elde edilen verilere göre yapım resmini çiebileceksini. ARAŞTIRMA İmal edilmiş ve yapım resimleri

Detaylı

KONSTRÜKSİYON SİSTEMATİĞİ

KONSTRÜKSİYON SİSTEMATİĞİ 2009 Kasım KONSTRÜKSİYON SİSTEMATİĞİ SON RAPOR KALDIRMA REDÜKTÖRÜ 30-09 M. Güven KUTAY 30_09_ks_son_rapor.doc KS A n a ö r n e ğ i n ç ö z ü m ü 9.1 9 Ana Örnek, Kaldırma Redüktörü, Son Rapor Teknik rapor

Detaylı

ZİNCİRLİ KALDIRMA SİSİTEMİ

ZİNCİRLİ KALDIRMA SİSİTEMİ 009 Kasım ZİNCİRLİ KALDIRMA SİSİTEMİ 40-1-a M. Güven KUTAY 40-1-a-zincirli-kalirma-sistemi.c İ Ç İ N D E K İ L E R 1 Kalırma Sistemi... 1.3 1. Zincirli kalırma sistemi... 1.3 1..1 Yuvarlak çelik zincire

Detaylı

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Makine Bir veya birçok fonksiyonu (güç iletme,

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜH. BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI

DİŞLİ ÇARKLAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜH. BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI DİŞLİ ÇARKLAR MAKİNE MÜH. BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Dişli Çarklar 2 Dişli çarklar, eksenleri birbirine paralel, birbirini kesen ya da birbirine çapraz olan miller arasında

Detaylı

Havalandırma Kanalı Ekipmanları

Havalandırma Kanalı Ekipmanları Havalandırma Kanalı Ekipmanları 5Kanal Destekleri PLU 1G-N Kanal Kelepçesi PLU 1G-N Kanal Kelepçesi - Contalı PLU 2G Kanal Kelepçesi Sayfa 5-3 Sayfa 5-4 Sayfa 5-5 PLU 2G Kanal Kelepçesi - Contalı PLU >

Detaylı

YÜRÜME SİSTEMİ YÜRÜYÜŞ MOTORLARI. 40-2-4a. 2012 Eylül. www.guven-kutay.ch. M. Güven KUTAY 2009 Kasım

YÜRÜME SİSTEMİ YÜRÜYÜŞ MOTORLARI. 40-2-4a. 2012 Eylül. www.guven-kutay.ch. M. Güven KUTAY 2009 Kasım 01 Eylül YÜRÜME SİSTEMİ YÜRÜYÜŞ MOTORLARI 40--4a M. Güven KUTAY 009 Kasım 01-09-06/Ku Değiştirilen yerlerin satır sonuna dik çizgi çekildi. 40--4a-yuruyus-motorlari.doc İ Ç İ N D E K İ L E R Yürüme Sistemi....3.

Detaylı

GEZER KREN KÖPRÜSÜ KONSTRÜKSİYONU VE HESABI

GEZER KREN KÖPRÜSÜ KONSTRÜKSİYONU VE HESABI GEZER KRE KÖPRÜSÜ KOSTRÜKSİYOU VE HESABI 1. GEZER KÖPRÜLÜ KRE Gezer köprülü krenler, yüksekte bulunan raylar üzerinde hareket eden arabalı köprülerdir. Araba yükleri kaldırır veya indirir ve köprü üzerindeki

Detaylı

Beton için enjeksiyon tekniği Profesyonel uygulayıcılar için genleşme basınçsız ankrajlama.

Beton için enjeksiyon tekniği Profesyonel uygulayıcılar için genleşme basınçsız ankrajlama. AĞIR YÜK BAĞLANTILARI / KİMYA 101 Beton için enjeksiyon tekniği Profesyonel uygulayıcılar için genleşme basınçsız ankrajlama. GENEL BAKIŞ Vida dişli ankraj FIS A Çelik, galvanize çinko kaplama Enjeksiyon

Detaylı

R C. α C = - t A/C / AC α C = ( t B/C + δ B ) / BC

R C. α C = - t A/C / AC α C = ( t B/C + δ B ) / BC MAK 40 MAKİNA ELEMANLARI-, Prof.Dr. Kürşa DÜNDAR MOMENT ALAN METODU İLE EĞİM AÇISI VE EĞİLME MİKTARI BULUNMASI : A R A L x A x A A B C B M/EI A A x B C R C M : Kirişin (milin) eğilme momenti E: Kirişin

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU No.: 0107004

KULLANMA KLAVUZU No.: 0107004 ASANSÖR MAKİNASI KULLANMA KLAVUZU Uzundere Artvin Cad. No:70 81458 Sultanbeyli / İSTANBUL Tel: 0 16-398 46 10 / 419 68 78 KULLANMA KILAVUZU MAKİNA - MOTOR GENEL BİLGİLERİ KULLANMA KILAVUZU TEMEL İKAZ BİLGİLERİ

Detaylı

ø d 2 MAK 302 MAKİNA ELEMANLARI-2, Ders Notları: Prof.Dr. Kürşad DÜNDAR

ø d 2 MAK 302 MAKİNA ELEMANLARI-2, Ders Notları: Prof.Dr. Kürşad DÜNDAR MK 0 MKİN ELEMNLRI-, Ders Notları: Prof.Dr. Kürşa DÜNDR Güç İletim Elemanları : Dişli Çarklar (Düz,Helis,Konik,Sonsuz vialar), Kayışlı Kasnaklar, Zincirli Çarklar, Sürtünmeli Çarklar, Miller, Yataklar

Detaylı

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI Çelik yapılarda kullanılan birleşim araçları; 1. Bulon ( cıvata) 2. Kaynak 3. Perçin Öğr. Gör. Mustafa EFİLOĞLU 1 KAYNAKLAR Aynı yada benzer alaşımlı metallerin yüksek

Detaylı

ASİMETRİK EVOLVENT PROFİLLİ DÜZ DİŞLİLERİN BOYUTLANDIRILMASI VE GEOMETRİK MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI

ASİMETRİK EVOLVENT PROFİLLİ DÜZ DİŞLİLERİN BOYUTLANDIRILMASI VE GEOMETRİK MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI Uluağ Üniversitesi Mühenislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 ASİMETRİK EVOLVENT PROFİLLİ DÜZ DİŞLİLERİN BOYUTLANDIRILMASI VE GEOMETRİK MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI Kair ÇAVDAR * Fatih KARPAT

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Prof. Dr. Akgün ALSARAN Arş. Gör İlyas HACISALİHOĞLU Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Dişli Çarklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular:

Detaylı

EN 9100. S e r t i f i k a l ı. Özel somun perçinler. güvenilir bağlantı elemanınız!

EN 9100. S e r t i f i k a l ı. Özel somun perçinler. güvenilir bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 S e r t i f i k a l ı Tubtara güvenilir bağlantı elemanınız! Özel somun perçinler Ürün geometrisi ve mekanik değerler Dejond kuruluşu, TUBTARA ticari markasıyla geniş bir ürün yelpazesinde

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ GİRİŞ Mekanik tasarım yaparken öncelikli olarak tasarımda kullanılması düşünülen malzemelerin

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. Ders Notu: Hayri ACAR İstanbul Teknik Üniveristesi 8. Sürtünme Tel: 85 31 46 / 116 E-mail: acarh@itu.edu.tr

Detaylı

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI HÜCRELİ ASPİRATÖRLER MBS Hücreli Aspiratör MBS Hücreli Aspiratörler 500 m³/h ile 100.000 m³/h debiler arasında değişik boyutta standart

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleģim noktasını örten

Detaylı

CAM BALKON S STEMLER TEKN K KATALOG. Ba lar Mah. Osmanpafla Cad. No:89 34540 Güneflli / stanbul T: 0 212 550 49 47 F: 0 212 515 81 00 www.saraygrup.

CAM BALKON S STEMLER TEKN K KATALOG. Ba lar Mah. Osmanpafla Cad. No:89 34540 Güneflli / stanbul T: 0 212 550 49 47 F: 0 212 515 81 00 www.saraygrup. CAM BALKON S STEMLER TEKN K KATALOG Ba lar Mah. Osmanpafla Cad. No:89 34540 Güneflli / stanbul T: 0 212 550 49 47 F: 0 212 515 81 00 www.saraygrup.com İ Ç İ N D E K İ L E R 1.CAM BALKON SİSTEMİ Sayfa No

Detaylı

NOVA STVK 410. Teknik Bilgiler Vinilester esaslı stirensiz iki kompenantlı ankraj harcı TEKNİK ÖZELLİKLER. Produced by

NOVA STVK 410. Teknik Bilgiler Vinilester esaslı stirensiz iki kompenantlı ankraj harcı TEKNİK ÖZELLİKLER. Produced by 1 TEKNİK ÖZELLİKLER KULLANIMI 1. UYGULAMA ALANLARI KULLANIM BİLGİLERİ YÜZEYALTI: Beton, yekpare taş Yapı güçlendirme ankrajlarında, yüksek mukavemet gerektiren çelik beton bağlantılarında, metrik dişli

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler Toleranslar

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler Toleranslar Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler Toleranslar İçerik Tolerans nedir? Boyut toleransı Geçme Yüzey pürüzlülüğü Örnekler 2 Tolerans nedir? Tasarım ve üretim süreci arasında boyut

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

T.C ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ OTO LĠFT TASARIMI

T.C ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ OTO LĠFT TASARIMI T.C ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ OTO LĠFT TASARM HAZRLAYANLAR 8.GRUP SERKAN KARADAY RECEP KÖR ERDEM ATAġ MAHMUT KLÇ OTO LĠFT ÇALġMA PRENSĠBĠ Araç liftleri spesifik

Detaylı

Belirtilen taşıma kapasitelerine, ancak döner tekerin taban tablası tamamen bitişik olması halinde ulaşılır.

Belirtilen taşıma kapasitelerine, ancak döner tekerin taban tablası tamamen bitişik olması halinde ulaşılır. Tabla (Üst tabla) Bağlantı deliği Çelik geçme pim Dişli pim (Ürün No. eklentisi: -GS...) Teker, cıvatalar ve somunlar aracılığıyla düz bir yüzeye monte edilir. Vida delikleri arasındaki mesafeler standartlar

Detaylı

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/5 ÖN İZOLASYONLU PAKET BORU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu ihalenin amacı; ANS Kampüsüne ait, jeotermal su dağıtım projesi için gerekli

Detaylı

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1 Bükme ve Düzeltme Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tip No inç. Sayfa Boru Bükmeler Tesisat 7 5 8-4 10-18 8.2 Enstrüman 8 16-1 2 6-12 8.2 Üçlü Bükme

Detaylı

MAK 302 MAKİNA ELEMANLARI-2, Ders Notları: Prof.Dr. Kürşad DÜNDAR

MAK 302 MAKİNA ELEMANLARI-2, Ders Notları: Prof.Dr. Kürşad DÜNDAR MK 0 MKİ ELEMLRI-, Ders otları: rof.dr. Kürşa DÜDR Güç İletim Elemanları : Dişli Çarklar (Düz,Helis,Konik,Sonsuz ialar), Kayışlı Kasnaklar, incirli Çarklar, Sürtünmeli Çarklar, Miller, Yataklar (Kuru,Yağlamalı,Rulmanlı),

Detaylı

Perçin malzemesinin mekanik özellikleri daha zayıf olduğundan hesaplamalarda St34 malzemesinin değerleri esas alınacaktır.

Perçin malzemesinin mekanik özellikleri daha zayıf olduğundan hesaplamalarda St34 malzemesinin değerleri esas alınacaktır. Kalınlığı s 12 mm, genişliği b 400 mm, malzemesi st37 olan levhalar, iki kapaklı perçin bağlantısı ile bağlanmıştır. Perçin malzemesi st34 olarak verilmektedir. Perçin bağlantısı 420*10 3 N luk bir kuvvet

Detaylı

Plast Link 254X Serisi PL254X Serisi Güçlü ve Kullanışlı.

Plast Link 254X Serisi PL254X Serisi Güçlü ve Kullanışlı. Plast Link 254X Serisi PL2540C PL2540P PL2540R PL2541 PL254X Serisi Güçlü ve Kullanışlı. PL254X serisi modüler bantlar 25,4mm (1 ) hatveli 8.8 mm kalınlığında olup; farklı ölçülerde taşıyıcı profilleri

Detaylı

Servo Flexible Kaplin

Servo Flexible Kaplin Servo Flexible Kaplin SERVOFEX SFC MODE Güçlü, yüksek mukavemetli alüminyum alaşımdan gövde Düşük atalet momenti Sağlığa zararlı madde içermez RoHS direktifleriyle uyumlu Tek disk ile yüksek rijitide

Detaylı

Şekil 1.17. Çekmeye veya basmaya çalışan kademeli milin teorik çentik faktörü kt

Şekil 1.17. Çekmeye veya basmaya çalışan kademeli milin teorik çentik faktörü kt Şekilde gösterilen eleman; 1) F = 188 kn; ) F = 36 96 kn; 3) F = (-5 +160) kn; 4) F=± 10 kn kuvvetlerle çekmeye zorlanmaktadır. Boyutları D = 40 mm, d = 35 mm, r = 7 mm; malzemesi C 45 ıslah çeliği olan

Detaylı

Yataklama : Raylı Kızak ve Araba Yük ve Moment Tablosu. 0.0033 HTD 5M 30 RPP 1 Turda Aldığı Yol mm. 199,89 Maksimum Hareket Alanı (stroke) mm

Yataklama : Raylı Kızak ve Araba Yük ve Moment Tablosu. 0.0033 HTD 5M 30 RPP 1 Turda Aldığı Yol mm. 199,89 Maksimum Hareket Alanı (stroke) mm ST 8080 Lineer Modül (ksen) Triger ayışlı ST Yataklama : Raylı ızak ve raba Yük ve Moment Tablosu ST 8080 Yük ST 8080 2200 2980 3455 inamik Moment 452 332 *(430) 2 *(430) *2 uzun göbek için verilen değerlerdir.

Detaylı

SIVI BASINCI BÖLÜM 14

SIVI BASINCI BÖLÜM 14 IVI BINCI BÖÜ 1 ODE ORU 1 DE ORURIN ÇÖÜER. 1...g..g..g ir. Buna göre, > CEV E. Bir elikten akan suyun ızı eliğin kesitine ve o noktaaki basıncına yani eliğin nın açık olan yüzeyine olan uzaklığına bağlıır.

Detaylı

STOK KONTROL YÖNETİMİ

STOK KONTROL YÖNETİMİ STOK KONTRO YÖNETİMİ 1) Stok Yönetiminin Unsurları (Stok yönetiminin önemi, talep ve stok maliyetleri) ) Stok Kontrol Sistemleri (Sürekli ve Periyoik Sistemler) 3) Ekonomik Sipariş Miktarı (EO) Moelleri

Detaylı

Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1

Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1 Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1 Yılmaz Redüktörün standart üretim yelpazesinin içerisinde genel kullanım amaçlı üretilen redüktörlerin dışında sektöre özgü imal edilmiş özel redüktörlerde bulunmaktadır. Bu

Detaylı

(m) sürekli k.u. (m) toplam k.u. (m) knet

(m) sürekli k.u. (m) toplam k.u. (m) knet 1. HFT DÖŞEME KLINLIKLRININ HESPLNMSI Döşemelerin bir oğrultua mı yoksa iki oğrultua mı çalıştıkları belirlenir. 11..1. Düzgün yük taşıyan ve uzun kenarının kısa kenarına oranı en büyük olan (l u / l k

Detaylı

PÝLSA PE 100 BORULARI

PÝLSA PE 100 BORULARI PÝLSA PE BORULARI Plastik teknolojisinin hýzlý geliþimi hammadde üretiminde de önemli geliþmelerin yaþanmasýný saðlamýþtýr. PE 32, 40 ve 63 ten imal borular yüksek basýnç gerektirmeyen sistemlerde baþarý

Detaylı