EPİDEMİYOLOJİ. Omurga ve Omurilik Yaralanmaları ANATOMİ ANATOMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EPİDEMİYOLOJİ. Omurga ve Omurilik Yaralanmaları ANATOMİ ANATOMİ 27.09.2012"

Transkript

1 EPİDEMİYOLOJİ Omurga ve Omurilik Yaralanmaları Dr.M.Murat Özgenç Travmatik kemik kırığı & spinal kord ya da nöral kök hasarı Yıllık insidans milyonda 40 Ek Erkekk Yaz-Haftasonu-Tatil En sık neden motorlu araç kazaları İkinci en sık düşme ANATOMİ 33 vertebra; 7 servikal, 12 torakal, 5 lumbar, 5 sakral ve 4 koksigeal Aksiyel Vertebra (C1 ve C2); anatomik ve fonksiyonel olarak özelleşmiştir başın hareketini sağlarlar C1(atlas); Korpus yok, her iki laminası ve ön arkı ile oksiput ve C2 ile eklem yapar C2(aksis); diğer vertebralardan farklı dens aksis i ile atlasla eklem yapar ANATOMİ Subaksiyel Vertebralar; genellikle benzerdir alt seviyelere doğru büyürler Anterior korpus, posterior arkus 2 dikül 2 l i 7 2 pedikül, 2 lamina, 7 process Fleksyon, ekstansyon, lateral fleksyon, rotasyon, sirkümdiksyon 1

2 ANATOMİ Anterior ve posterior longitudinal ligament vertebra korpusunu tespit eder Ligamentum flavum ile supraspinöz, interspinöz, intertransvers, ve kapsüler ligamentler vertebral arkusu sarar İntervertebral diskleri, jelatinöz nükleus pulposus ve onu saran kartigenöz annulus fibrosus oluşturur ANATOMİ Spinal kord; foramen magnumdan L1 vertebra seviyesine kadar devam eden beyin ve bulbusun devamı sinir yapısıdır 31 spinal sinir: 8 servikal, 12 torakal, 5 lumbar, 5 sakral ve 1 koksigeal L1 altında yanlızca sinir yumağından oluşan yapıya kauda ekina denir SPİNAL STABİLİTE Spinal travma sonrasında spinal kord ve spinal sinir köklerinin güvenliğidir Saha koşulları ve çoklu travma durumunda sağlanması önemli ama zordur Komşu vertebra korpusları veya arkusları ayrılmış ve bağlar yırtılmışsa anstabil kabul edilir SPİNAL STABİLİTE Klinik ve radyolojik deneyimle kırığın stabilitesi hakkında yorum yapılabilir Denis in üçlü kolon yöntemi (2/3); Ön kolon; ant.log. ligament, ön korpus&disk k Orta kolon; post.log. ligament, ön korpus&disk Arka kolon; arkus ve posterior ligamentler Servikalde %25, diğer bölgelerde %50 kompresyon anstabil SPİNAL STABİLİTE Radyolojik bulgu olmadan; bağ ve ligament yaralanması olabilir Tanı dinamik testler ve şüphe durumunda MRI ile konur Acil yaklaşımda; spinal travma hastasında radyolojik bulgu veya nörolojik defisit varsa anstabil kabul edilmelidir 2

3 SERVİKAL FRAKTÜRLER Şekli ve hareket kabiliyeti nedeniyle yaralanmaya hassastır Fleksyon, ekstansyon, kompresyon (axial loading), zorlama, rotasyon ve yan bükme Aksiyel (C1-C2) vertebraların kırıkları daha spesifiktir Oksipital Kondil Yüksek enerjili servikokraniel travmayla ortaya çıkabilir Üç tipi vardır, tanıda BT gerekir Sıklıkla nörolojik sekel vardır Alt kraniel sinir defisiti Ekstremite güçsüzlüğü Defisit varsa cerrahi tedavi gerekir Atlanto-Oksipital Çıkık Yüksek enerjili travma sonucu anteriora, posteriora yüklenme ya da servikal vertebralardan ayrılma şeklinde olur Oldukça anstabildir ve genelde mortaldir Oldukça anstabildir ve genelde mortaldir Aşikar çıkıklar direk grafide görünür Subluksasyonların tanısı; BT görüntülemede dens-basis arası 8.5mm den geniştir 3

4 C1 (Atlas) Jefferson Kırığı Başa yukardan bası ve aksiyel yüklenme Oksipital kondiller C1 in lateral parçalarını basıyla kırar Tanıda odontoid grafi & BT Lateral parçalar ciddi ayrılmışsa ya da transvers ligament rüptürü varsa anstabil C1 lateral parçası ile C2 korpus mesafesi 7mm üstüne çıkması Transvers Ligament Rüptürü C1 vertebranın ön tarafında odontoidi fikse eden ligamenttir Çoğunlukla kırıklara eşlik eder Düşme sırasında oksiputtan direk darbe alma ile izole oluşabilir Predental mesafe lateral grafide 3mm, BT de 2mm den fazlaysa patolojiktir 5mm den fazla ise kesin rüptürdür 4

5 C1 Anterior Ark Avülsyonu Hiperekstansiyon travması Lateral grafide tanı konur Perivertebral yumuşak doku şişliği Kemik kortekste k t ayrılma İzole olarak olduğunda stabildir C1 Posterior Ark Kırığı Hiperekstansiyon travması Oksiputla C2 arasında kompresyon İzole olarak olduğunda stabildir C2 (aksis) Odontoid Kırığı Yüksek enerjili & multiple travma Şiddetli boyun ağrısı, musküler spazm, oksiputa yayılım ¼ vakada nörolojik defisit it Hafif hipoesteziden quadriplejiye Üç tipi vardır ve en sık Tip 2 görülür Tip 1 in prognozu iyidir 5

6 C2 spondilolistezis (Hangman) C2 pedinküllerinin kırığı Aksis korpusu C3 ün önüne doğru çıkar Asma ile idam sırasında oluşan kırıktır Hiperekstansiyon yaralanmalarında ve trafik kazalarında olabilir Spinal alanın genişlemesine bağlı olarak nörolojik defisit yaratmayabilir Denis Üçlü Kolon yöntemi Ön ve orta kolonlardaki %25 den fazla yükseklik kaybı instabilite yaratır Facet kompleks k hasarı ya da radyolojik olarak pedinkül ve faset kırığı saptanırsa arka kolon instabilitesi yaratır Anterior Subluksasyon Hiperfleksiyon sonrası interspinöz ve ya post. longitudinal lig hasarı Lateral grafide ant yumuşak kdoku şişliği, i spinöz proçesler arası açılanma Stabil yaralanmalardır, immobilizasyonla iyileşebilir Basit Kama Kırığı Diğer iki vertebra korpusunun basısı Genelde sadece üst plaka kırıktır Stabil kırıklardır ama post. ligament hasarı olursa anstabil hale gelir Grafide spinöz proçesler arası açılanma 6

7 Fleksiyon Gözyaşı Kırığı Aşırı fleksiyon sonrası bir ve ya daha çok Korpusun ön alt kısmı ayrılmıştır (Gözyaşı) Ciddi ligamentöz hasar ile birliktedir Anterior spinal kord sendromu oluşturur Unstabildir, nörolojik hasar yaratabilir Spinöz Proçes Avülzyonu (Clay-Shoveler s) Kontrakte otonkton sırt kaslatına karşı başın zorlanmış fleksiyonu sonrası Klasik olarak C7 de görülür Stabildir Unilateral İnterfasetal Dislokasyon Fleksiyona ve rotasyona zorlamayla olur Lateral grafide etkilenen vertebra genişliğinin i %50 si kadar ayrılır AP grafide etkilenen vertebranın spinöz procesi kaymıştır Kırığın eşlik etmediği durumlarda stabildir 7

8 Bilateral İnterfasetal Dislokasyon Aşırı fleksiyona sonrası tüm ligamentöz yapıların rüptürü Etkilenen vertebra korpusu genişliğinin i %50 si kadar ön üste disloke olur Anstabildir ve nörolojik defisit eşlik eder Faset eklemler birbirine takılırsa radyolojik olarak atlanabilir!! Pillar veya pedikolaminar kırık Vertebral arkusun lateral parçasının kırığı Ekstansiyon ve rotasyona zorlamada üst vertebranın eklem kısmı alt eklemi kırar Lateral garfide ayrılmış lateral eklem yüzleri şeklinde görülebilir (Çift Hat) Ligament hasarı fazla ise anstabilite yaratabilir Burst (patlama) kırığı Direk aksiyel yüklenme ile sıklıkla alt servikallerde olur Dağılan ğ kemik parrçaları spinal kordada d girip hasar yaratabilirler (Anstabil) Lateral grafide kırık alt ve üst plakalar ile kırılmış posterior korpusun kanala basısı görülür 8

9 Hiperekstansiyon Dislokasyonu Ant. longitunal ligament rüptürü sonucudur Yüz travmalarıyla sıklıkla beraberdir Servikal kolar takılması sonucu dislokasyon düzelir grafilerde atlanabilir Perivertebral difüz yumuşak doku şişliği Vertebral korpusun anterorinferior kırığı eşlik edebilir Ekstansiyon Gözyaşı Kırığı Aşırı ekstansiyon sonrası ant. ligament korpusun ön alt kısmı koparır Yaşlı osteoporotik tik hastalarda sık görülür Laminar Kırık Hiperekstansiyon sonrası genellikle spinöz proçes kırıklarına eşlik eder Direk grafide saptanamaz Procesus Unciantus Kırığı Procesus Unciantus C3-T1 arası bulunur Corpusun süperolateral çıkıntısı Aşırı lateral fleksiyonla olur Genellikle eşlik eden travmalara bağlı ipsilateral defisit olur İzole olduğunda oldukça stabildir 9

10 Torakal Omurga (T1-T10) En rijit bölüm Göğüs kafesiyle birlikte 2.5 kat daha sert Yaralanmalar sıklıkla yüksek enerjili multpile travmaya sekonder Spinal kanal göreceli olarak daha dar ve yaralanmalarda spinal kord un etkilenmesi daha kolay Torakalumbar Bileşke T11-L2 arası geçiş zonu Spinal korttan kauda ekinaya geçiş (L1) Daha hareketli, gerilim yüksek Yaralanmaya daha müsait Spinal kanal geniş Çoklu kırıklarında bile nörolojik defisit olmayabilir Lumbal Omurga (L3-L5) Servikalden sonra en mobil bölüm Vertebra korpusları ve spinal kanal geniş İzole kırıklarında çok nadiren nörolojik defisit it olur Kauda ekina basısı Sinir kökü kesisi Torakalumbar Yaralanmalar Torakalumbar Yaralanmalar Minor Yaralanmalar Transvers proçes kırığı Spinöz proçes kırığı Pars interartikularis kırığı Major Yaralanmalar Kompresyon (Kama) Kırığı Patlama (Burst) Kırığı Fleksiyon-distraksyon (emniyet kemeri) Kırık-dislokasyon (translasyon) Kompresyon Kırıkları Aksiyel yüklenme & fleksiyon Anterior kolon çöker, orta kolon sağlamdır %50 den az kompresyon varsa stabildir Kırığın kendisi direk nörolojik hasar yapmaz 10

11 Torakalumbar Yaralanmalar Patlama (Burst) Kırıkları Şiddetli aksiyel yüklenme Anterior ve orta kolon çökmüştür Parçalanan kemik fragmentleri spinal korda hasar verebilir Anstabil kırıktır Torakalumbar Yaralanmalar Fleksiyon-distraksyon yaralanması Özellikle iki noktalı emniyet kemeri kullanımına bağlı Ot Orta ve arka kolon etkilenir i Direk grafide vertebra korpusunun posterior duvarında yükseklik artışı ya da kırık görülebilir Ansatbil bir yaralanmadır Torakalumbar Yaralanmalar Şans? Kırığı (Chance Fraktür) Fleksiyon-distraksyon yaralanması türüdür Anterior kompresyonla birlikte tüm orta ve arka kolon ligamanları l kopmuştur En sık torakalumbar bileşkede olur Spinal kord gerilmiştir Anterior kompresyon kırığıyla karışabilir 11

12 Torakalumbar Yaralanmalar Kırık dislokasyon yaralanması En şiddetli yaralanmadır Kompresyon, fleksyon, distrakson ve rotasyon zorlanmaları l kombinasyonu Üç kolonda hasarlanır Ansatbil omurga ya sublukse ya da tamamen disloke olur Sakrum ve Koksiks Kırıkları Sakrum 5 ve koksiks 4 vertebranın kompresyonu ile oluşmuştur Sakrum gövde ile pelvik alan arası dengeyi sağlar Lumbar, sakral, koksigeal sinirleri ve filum terminale yi taşırlar Sakrum ve Koksiks Kırıkları Sakrum Kırıkları Nadirdir ve oluştuğunda pelvis kırıklarıyla birlikte görülür Transvers kırıklar kl en ciddidir Santral kanalı içerirse mesane ve rektum disfonksyonu yapabilir Longitudinal kırıklar radikulopati yapabilir 12

13 Sakrum ve Koksiks Kırıkları Koksiks Kırıkları Kalça üstüne düşmeyle görülür Oturmakla ve palpasyonla hassasiyet Tanı rektal tuşeyle konur, radyolojik görüntüleme gerekmez Tedavide oturma simidi ve analjezi önerilir Spinal Kord Yaralanmaları Primer Yaralanma Direk travmaya bağlı hasarlanma Travmanın türüne göre (künt-penetran) Sekonder Yaralanma Vasküler ve kimyasal süreç Hemoraji, vasospazm ve doku ödemi İskemi Sitokinler ve inflamatuar mediatörler Spinal Kord Yaralanmaları Prognozu nörolojik iyileşme belirler Komplet lezyonlarda, lezyon altında tüm motor ve duyu fonksiyonlar kayıptır İnkomplet k l t lezyonlarda l parsiyel kayıp vardır Nörolojik iyileşme şansı olabilir Anal refleksler ve perianal duyu intakttır Spinal şok durumunda tüm fonksiyonlar geçici olarak kaybolur Spinal Kord Yaralanmaları Kortikospinal Trakt; inen motor yoldur %90 bulbus çapraz yapar (Lateral trakt) %10 çapraz yapmaz (Anterior trakt) Lezyon durumunda; d İpsilateral motor güçsüzlük DTR artışı Spastisite Babinski 13

14 Spinal Kord Yaralanmaları Spinal Kord Yaralanmaları Spinotalamik Trakt ve Dorsal Kolon çıkan motor yollardır Spinotalamik Trakt ağrı ve ısı duyularını taşır, spinal kanala girdiğinde çapraz yapar Dorsal Kolon vibrasyon ve derin duyuları taşır, spinal kordda çapraz yapmaz Yüzeyel duyu her iki yoldan taşınır, kayıp olması için tam kesi gerekir Spinal Kord Yaralanmaları Anterior Kord Sendromu Kortikospinal ve spinotalamik yolları etkiler Sadece derin duyu ve propiyosepsyon kalır Genellikle direk yaralanmayla oluşur Hiperfleksiyona bağlı kontüzyo Kemik parçalarının basısı ya da kesisi Anterior spinal arter trombozu ya da kitle basısıyla oluşabilir Spinal Kord Yaralanmaları Santral Kord Sendromu Spondilozu olan yaşlı hastalarda hiperekstansiyon sonucu oluşur Tüm yolların merkez bölümlerini l i etkiler Üst ekstremiteler daha çok etkilenir Kuadriparezi&pleji yapabilir Şiddetini gaita ve idrar kontinansı belirler 14

15 Spinal Kord Yaralanmaları Brown-Sequard Sendromu Medulla spinalis yarı kesisi İpsilateral motor ve derin duyu kaybı ve kontralateral t l ısı ve ağrı ğ duyusu kaybı En sık penetran yaralanma, disk basısı, hematom, tümör vb. olabilir Prognozu iyidir Spinal Kord Yaralanmaları Kauda Equina Sendromu Kompresyona bağlı lumbar, sakral ve koksigeal sinirlerin fonksiyon kaybıdır Alt ekstremite güçsüzlüğü, ü mesane ve anal disfonksiyon, perine anestezisi Periferik sinirler daha iyi rejenere olduğundan prognozu iyidir Nörojenik Şok Servikal ve üst torakal kord yaralanmaları Sempatik sistem inhibisyonu sonucu vagal tonus hakimiyeti ortaya çıkar Periferik ik vazodilatasyon, hipotermi i hipotansiyon ve rölatif bradikardi oluşur Tanı; hipovolemi ve hipotansiyon yapan diğer nedenlerin ekartasyonu ile konur Nörojenik Şok Tedavinin ilk basamağı montörizasyon altında agresif sıvı resüsitasyonudur Hedef ort. arter KB mmhg Gerekirse pozitif inotrop başlanmalıdır Gerekirse pozitif inotrop başlanmalıdır Bradikardi genelde iyi tolere edilsede, gerektiğinde atropinle tedavi edilebilir 15

16 Spinal Şok Spinal refleks ve aktivitelerin geçici olarak kaybıdır Komplet ya da inkomplet yaralanmaya sekonder olabilir Spinal şok çözülene kadar yaralanmanın şekli ve prognozu anlaşılamaz Spinal şok çözülürken ilk düzelen bulbokavernöz reflekstir Nörolojik Muayne Travma stabilizasyonu sonrası ayrıntılı olarak yapılmalıdır İdrar&gaita inkontinansı ve priapism varlığı spinal yaralanma açısından yüksek risktir Boyun ve sırt hassasiyeti önemlidir Muayne sırasında; anatomik belirteçlerle yaralanma seviyesi belirlenebilir Nörolojik Muayne Spinal yaralanmada komplet inkomplet ayrımı için anogenital refleksler önemlidir Bulbokavernöz refleks; penis&klitoris sıkılınca anal sfinkter kasılır Kramester refleksi; uyluğun içine sürtme skrotum&labium majus ta kasılma olur Priapism; komplet spinal yaralnmayı gösterir Servikal Görüntüleme Tamamen uyanık olmayan (GKS 15 altı) vakalarda rutin yapılmalıdır Künt kafa travmlarında %2-5, ciddi kafa yarlanmalarında (GKS<10) %9 servikal yaralanma eşlik eder Bilinci açık, oryante ve boyun ağrısı olmayan hastalarda rutin gerekmeyebilir 16

17 Neksus Kriterleri 1. Orta hat hassasiyeti olmaması 2. Alert ve oryante hasta 3. İntoksikasyon bulgusu olmaması 4. Fokal nörolojik defisit olmaması 5. Ağrılı zorlayıcı yaralanma olmaması Servikal Direk Grafiler Lateral-AP-Odontoid Çekim sırasında immobilizasyona dikkat Sadece uygun lateral grafi ile yaralanmaların l %90 ına tanı konabilir Lordoz ve yumuşak doku şişlikleri C3 de prevertebral mesafe 5mm altı Predental mesafe erişkinde 3mm altı Servikal Görüntüleme BT özellikle servikokraniel ve servikotorakal bileşke için daha optimaldir Bazı travma merkezlerinde rutin görüntüleme için kullanılmaktadır Bazı bağ yaralanmaları ilk görüntülemelerde atlanabilir Persistan ağrı durumunda sert kolar ile taburcu edilip erken MRG çekilebilir 17

18 Torasik ve Lumbar Görüntüleme Torasik ve Lumbar Görüntüleme Endikasyonlar; Ateşli silah yaralanması Yüksek enerjili travma Fırlatan ya da takla atılan araç kazası 3m yüksekten düşme Araçla sıkışmış yaya Orta hat sırt ağrısı Orta hat fokal hassasiyet Spinal kord veya sinir kökü defisit bulgusu Servikal kırık Göğüs kafesi kırığı Aort yaralanması İçi boş organ hasarı Görüntüleme sırasında immobilizasyon Herhangibir spinal kırık saptandığında %10 olasılıkla başka spinal kırık olabilir AP-Lateral grafiler Gerekitiğinde CT Direk grafilerde patoloji varsa Pozitif muayne bulguları varsa MRI sinir hasarı için (Kemik yapıda zayıf) TEDAVİ Tedavide hedefler İkincil yaralanmayı önlemek Kord kompresyonun düzeltilmesi Spinal stabilitenin sağlanması Acil konsültasyon endikasyonları Nörolojik defisit Anstabil spinal kolon Progresif nörolojik kötüleşme& acil cerrahi TEDAVİ Kortikosteroidler 1990 da NASCIS çalışmasında nörolojik düzelmedeki etkisi gösterilmiş Penetran travmada faydasız 30mg/kg metilprednisolon IV 15 dakika 45 dakika sonra 5.4mg/kg/h infüzyon 23h Yan etkiler; gis kanama, infeksyon, sepsis, artmış tromboemboli riski TEDAVİ Penetran Yaralanma Yabancı cisim ve kontaminasyona bağlı enfeksiyon riski Cerrahi debritman riski azaltmaz Özelikle abdominal ve intestinal girişlerde profilaktik geniş spektrumlu antibiyotik Progresif nörolojik kötüleşme & cerrahi Özellikle T11-L2 bölgesinde yabancı cismin çıkarılması nörolojik geri dönüme faydalı 18

19 TEDAVİ Nonoperatif Stabilizasyon Servikal bölgede kolay, torakal ve lumbar bölgede zor Gardner-wells maşası ile servikal dislokasyon tedavi edilebilir Torakal ortezlerin kullanımı için göğüs kafesi ve sternum sağlam olmalı TEDAVİ Cerrahi Tedavi Progresif nörolojik kötüleşme acil cerrahi endikasyonudur Cerrahi stabilizasyon, iyileşme il ve taburculuk süresini kısaltır İmmobilizasyon komplikasyonlarını önler Pulmoner problemler, bası yaraları, DVT-PTE Nörolojik geri dönümde üstünlüğü yok Pediatrik Spinal Kord Yaralanmaları Erişkinlere göre daha az sıklıkla olsa da; oluştuğunda nörolojik morbiditesi kötüdür Anatomik farklılıkara bağlı yaralanmaların şekli değişir Fizik muayne ve radyolojik değerlendirme daha zordur Neksus ve ya Kanada kurallarını uygulamada eksikler mevcuttur 19

20 Pediatrik Spinal Kord Yaralanmaları 10 yaş altında erişkinlere nazaran sıklıkla üst servikal vertebralar yaralanır Elastik ligamentler ve hipermobilite İnkomplet p kemikleşmeş Servikal kasların zayıflığı Faset eklemlerin horizontal pozisyonu Büyük baş/vücut oranı Çocuklarda daha sık oranda ek sistemik ve spinal yaralanma eşlik eder Pediatrik Spinal Kord Yaralanmaları Oksipitoatlantal dilokasyon nadir görülsede pediatrik yaşta risk artar Çoğunlukla kardiyopulmoner arrest ve anoksik beyin hasarı olur Kompresyona bağlı C1 jefferson burst kırığı özellikle ergenlik çağlarında görülür Odontoid kırığı pediatrik yaşta en sık görülen servikal yaralanmadır Epifiz hattı yüzünden tanısı zorlaşır Pediatrik Spinal Kord Yaralanmaları Hiperekstansiyona bağlı C2 hangman kırğı ya da inertartiküler bölge kırığı olabilir C2-C3 diskinde subluksasyon olabilir Nörolojik hasara yol açabilir Alt servikal yaralanmalar pediatrik servikal yaralanmaların %14 ünü oluşturur Eklem laksisitesine bağlı faset ayrılma olabilir Servikotorasik bileşke yaralanmaları çok nadir Pediatrik Spinal Kord Yaralanmaları Pediatrik vakalarda saf ligamentöz yaralanmanın tanısı daha zordur Hassasiyet, ağrı, spazm, paravertebral şişlik Torakolomber bölge kırıklarına kl pediatrik ik çağda çok nadir rastlanır Yüksek enerjili çoklu travma Tanısı zordur, bulgular siliktir Nörolojik geridönüm zayıftır Pediatrik Spinal Kord Yaralanmaları SCiWORA En sık çocukluk çağda rastlanır Pediatrik yaşta torakolomber yaralanmaların%55 inde l görülür Çoğu vakada MRI yaralanmayı gösterir Etyolojide; vasküler hasar ya da kanal içi kompresyon ve zorlanma suçlanır 20

21 Pediatrik Spinal Kord Yaralanmaları SCiWORA Klinik; 48 saat içinde gelişen uyuşukluk, parestezi veya hiperaljezi Spor yaralanmalarından sonra transient kuadriparezi görülebilir Vakaların çoğunda konjenital veya kazanılmış kanal darlıkları mevcuttur Pediatrik spinal yaralanmalarda istismar ve ihmal akılda tutulmalıdır Pediatrik Spinal Kord Yaralanmaları Spinal yaralanma riskini arttıran konjenital anomaliler Odontoid hipoplazi yada aplazisi Klippel-feil sendromu Blok vertebra Down sendromu Morque sendromu Dwarfism Juvenil kronik artrit Pediatrik Spinal Kord Yaralanmaları GÖRÜNTÜLEME İlk yaklaşım direk grafilerdir Teknik sebeplerden dolayı suboptimal olabilir (Çocuğun ğ ağzını ğ açamaması vb.) Klinik şüphe varsa ve direk grafilerde uygun görüntüleme sağlanamıyorsa BT tercih edilmelidir Ligamentöz yaralanma sık olduğundan klinik şüphede acil MRG çekilmelidir Pediatrik Normal Varyantlar Çocukların %14 ünde servikal lordoz yok 7 yaşa kadar atlas aksisin üstüne yayılmış görülebilir psödospread Vertebra kopuslarında 3mm anterior kamalaşma normaldir %20 vakada atlasın ön arkı odontoidin üstüne binmiştir Fleksiyonda disk açılanması azdır Psödosubluksasyonlar olabilir (C2-C4) 21

22 Dinleyenlere sabrınız için teşekkür Dinleyemediyeseniz canınız sağolsun ğ kolay değilğ Özet mi? zaten özetlemeye çalıştım 22

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

Omurga yaralanmaları. Omurga yaralanmaları. Resüsitasyon ve spinal immobilizasyon. Hangi durumlarda boyun grafisi çekelim?

Omurga yaralanmaları. Omurga yaralanmaları. Resüsitasyon ve spinal immobilizasyon. Hangi durumlarda boyun grafisi çekelim? Omurga yaralanmaları Omurga yaralanmaları Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp A.D. Dr. Savaş Arslan * % 90 ı künt travmalara bağlı oluşur * Sıklığına göre yaralanma mekanizmaları Motorlu araç kazaları Saldırı

Detaylı

SPİNAL TRAVMA. Dr. Cem Çallı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı

SPİNAL TRAVMA. Dr. Cem Çallı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı SPİNAL TRAVMA Dr. Cem Çallı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı SPİNAL TRAVMA Yılda 5 / 100.000 Genç erkeklerde sık (16-25 yaş) Etiyoloji: 1-Trafik kazaları

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

Omurga ve Omurilik Yaralanmaları. yildirimca@hotmail.com

Omurga ve Omurilik Yaralanmaları. yildirimca@hotmail.com Omurga ve Omurilik Yaralanmaları yildirimca@hotmail.com 26 Y. Bayan hasta Araç içi trafik kazası C5 kompresyon kırığı Tam kesi Son durumu Bir devlet hastanesi yoğun bakımında tedavi altında Uzm. Dr. S.G.

Detaylı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr.Onur POLAT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dersin planı ve süresi Giriş Omurga travmalı hastaya yaklaşım ve fizik muayene Görüntüleme Spinal travmalar Servikal omurga travması

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 COLUMNA VERTEBRALİS 2 COLUMNA VERTEBRALİS 1) Columna vertebralis pelvis üzerine merkezi olarak oturmuş bir sütuna benzer ve destek vazifesi görerek vücudun dik durmasını

Detaylı

Sunu Planı. Doç. Dr. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 20 dakika SCIWORA Bana göre normal!! Servikal görüntüleme

Sunu Planı. Doç. Dr. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 20 dakika SCIWORA Bana göre normal!! Servikal görüntüleme Sunu Planı 20 dakika SCIWORA Bana göre normal!! Servikal görüntüleme Doç. Dr. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Servikal yaralanma çocukta 16 yaş altında nadir Küçük çocuklarda en

Detaylı

Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları

Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları (posterior yaklaşım) Dr.Hakan BOZKUŞ Konuşma Konusu Torakolomber Bileşke T11-L1 Kostavertebral ligaman İnterkostal adale İntertransvers adale Kuadratus lumborum Anterior

Detaylı

ÇOCUKLUK YAŞ DÖNEMİ OMURGA YARALANMALARI

ÇOCUKLUK YAŞ DÖNEMİ OMURGA YARALANMALARI ÇOCUKLUK YAŞ DÖNEMİ OMURGA YARALANMALARI Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümü AMERİKAN HASTANESİ Konu Başlıkları Omurga Travması Türleri Biyomekanik Konservatif ve Cerrahi Tedavi

Detaylı

SERVİKAL ORTEZLER. Dr.Hakan BOZKUŞ. VKV Amerikan Hastanesi

SERVİKAL ORTEZLER. Dr.Hakan BOZKUŞ. VKV Amerikan Hastanesi SERVİKAL ORTEZLER Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi Burma (Padaung) Kullanım Amacı 1. Ağrıyı azaltmak 2. Boyun hareketlerini kısıtlamak 1. Cerrahi öncesi 2. Cerrahi sonrası 3. Hasta transportunda

Detaylı

Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği

Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü AMERİKAN HASTANESİ Embriyoloji Tüm vertebral kolon 44 mesodermal somatomerden oluşur

Detaylı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ 1. Semptom ve Bulguların toplanması, 2. Olası Tanının belirlenmesi, 3. Yardımcı tanı yöntemleri ile tanının doğrulanması, 4. Bilimsel olarak ispatlanmış

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula BACAK YARALANMALARI Gülçin BACAKOĞLU Giriş Alt bacak yaralanmaları daha sık görülür Tibia en sık kırılan kemiktir Beraberinde önemli yumuşak doku yaralanmaları oluşabilir Değerlendirmede hikaye ve FM önemlidir

Detaylı

Boyun Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.

Boyun Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Boyun Ağrıları Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Epidemiyoloji Kronik ağrı sıralamasında, bel ağrılarından sonra ikinci sırayı oluşturur. Genel populasyonda her 3 kişiden biri hayatlarının

Detaylı

Düzen. Pediyatrik X-ray İpuçları. Servikal grafiler. Servikal grafi: normal durumda. Lateral servikal grafi. Lateral servikal grafi

Düzen. Pediyatrik X-ray İpuçları. Servikal grafiler. Servikal grafi: normal durumda. Lateral servikal grafi. Lateral servikal grafi Düzen Pediyatrik X-ray İpuçları John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir Travmadan sonra servikal grafiler [Dirsek sorunları] Işına ş maruz kalma ve kanser riski Işına maruz kalmamak için yaklaşımlar

Detaylı

LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ

LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü KONJENİTAL İdiopatik Akandroplastik

Detaylı

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Tanım Omurganın lateral eğriliğine skolyoz adı verilir. Ayakta çekilen grafilerde bu eğriliğin 10 o nin üzerinde olması skolyoz olarak kabul edilir. Bu derecenin

Detaylı

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme Prof. Dr. Işın ÜNAL ÇEVİK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Duyu Muayenesinde Lezyonun lokalizasyonu Serebrospinal

Detaylı

Vertebra Grafilerinin Değerlendirilmesi

Vertebra Grafilerinin Değerlendirilmesi Vertebra Grafilerinin Değerlendirilmesi Dr.Erkan Göksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. 1 2 3 4 Lateral grafi deyince Kafa kaidesinden İlk torasik vertebra superior kısmına kadar Servikokranium

Detaylı

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Anatomisi Boyun Anatomisi Omurganın en hareketli parçasıdır. Karotis, vertebral arter, omurilik ve spinal sinirleri

Detaylı

PELVİK TRAVMA. Dr. Oğuz Urgan Dr. Nurseli Bayram

PELVİK TRAVMA. Dr. Oğuz Urgan Dr. Nurseli Bayram PELVİK TRAVMA Dr. Oğuz Urgan Dr. Nurseli Bayram tüm iskelet yaralanmalarının %3 ü mortalite % 5-16 Pelvik Halka ve Bağları ANAMNEZ Mekanizma Gebelik-SAT Ağrının yeri İlaç öyküsü Son idrar-gaita çıkış zamanı

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ SERVİKAL MYELOPATİLİ HASTALARIN YAKINMALARI Servikal kanal darlığı, genellikle

Detaylı

Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. I.

Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. I. Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Çoklu Travma sonrası mortalite üç dönemde Hastane öncesi Major kafa yada vasküler yaralanma Halk sağlığı önlemleri Travmadan dakikalar,saatler

Detaylı

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ Hangi hastalara görüntüleme

Detaylı

Servikal. Torakal. Lumbal. Sakrum

Servikal. Torakal. Lumbal. Sakrum GÖVDE VE HAREKETLERİ Gövde 1. Omurga 2. Göğüs kafesi REK132&SBR178 ANATOMİ VE KİNEZİYOLOJİ Gövdenin Fonksiyonları 1. Baş, boyun ve gövde hareketlerine izin verir 2. Dik durmamızı sağlar 3. Önemli organları

Detaylı

DR. ÖMER SALT YOZGAT DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİS

DR. ÖMER SALT YOZGAT DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİS DR. ÖMER SALT YOZGAT DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİS SPİNAL KORD YARALANMALARI VERTEBRAL STABİLİTE ÜÇ KOLON TEORİSİ 1983 yılında Denis üç kolon teorisini tanımlamıştır. Bu teori stabiliteyi değerlendirmede

Detaylı

Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları

Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Pelvis Vücut ağırlığını, omurgadan alt ekstremitelere aktaran ana bağlantıdır. Pelvisi iki os

Detaylı

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI Doç. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nuri.aydin@istanbul.edu.tr YARALANMA TravmaRk Ani fiziksel

Detaylı

ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA KONFERANSLAR

ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA KONFERANSLAR ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA KONFERANSLAR 1. Koç K: Spinal yaralanmalar ve hasta transportu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı ve Kayseri Sağlık Müdürlüğü ''Mezuniyet

Detaylı

Epidemiyoloji Spinal Kord Hasarı

Epidemiyoloji Spinal Kord Hasarı Epidemiyoloji Spinal Kord Hasarı Dr. Hâldun Akoğlu ABD de risk altındaki her 1 milyon populasyonda 30 kişi risk altında Genç erkeklerin hastalığı Ortalama yaş: 33,5 E:K - 4:1 Haftasonu, tatil günleri ve

Detaylı

PELVİK TRAVMA Öğrenim Hedefleri ANATOMİ VE BİYOMEKANİK

PELVİK TRAVMA Öğrenim Hedefleri ANATOMİ VE BİYOMEKANİK PELVİK TRAVMA Doç Dr Seçgin SÖYÜNCÜ AÜTF ACİL TIP AD Öğrenim Hedefleri Pelvik travma neden önemlidir? Pelvik kırık tipleri nelerdir? Pelvik kırıkların komplikasyonları nelerdir? Pelvik kırıklı hastaların

Detaylı

Travma Hastasında Görsel Tanı: direkt grafi, BT, diğer (makalelerle, olgularla) John Fowler, MD Kent Hastanesi, İzmir

Travma Hastasında Görsel Tanı: direkt grafi, BT, diğer (makalelerle, olgularla) John Fowler, MD Kent Hastanesi, İzmir Travma Hastasında Görsel Tanı: direkt grafi, BT, diğer (makalelerle, olgularla) John Fowler, MD Kent Hastanesi, İzmir Travma hastasında hangi görüntüleme? Hastaya yarar getirecek Hastaya zarar vermeyecek

Detaylı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia ve Patella Kırıkları ÖĞRENCİ DERS NOTLARI Prof.Dr.Mehmet.Mehmet Rıfat R ERGİNER İ.Ü.Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia Kırıkları İnsidans Bütün

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI ÖĞRENME HEDEFLERI PA AC grafisi çekim tekniği Teknik değerlendirme Radyolojik anatomi Radyolojik

Detaylı

VERTEBRANIN OSTEOPOROZ VE METASTATİK KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE VERTEBROPLASTİ/ KİFOPLASTİ

VERTEBRANIN OSTEOPOROZ VE METASTATİK KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE VERTEBROPLASTİ/ KİFOPLASTİ VERTEBRANIN OSTEOPOROZ VE METASTATİK KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE VERTEBROPLASTİ/ KİFOPLASTİ Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Endikasyonlar NÖROLOJİK

Detaylı

PELVİS. Doç.Dr.Hayati KANDİŞ Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

PELVİS. Doç.Dr.Hayati KANDİŞ Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD PELVİS Doç.Dr.Hayati KANDİŞ Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Pelvis Yanlarda ve önde iki coxa kemiği Arkada sakral kemik ve koksigeal kemiğin birleşmesiyle meydana gelen vucudun en önemli yapılarındandır

Detaylı

Bel Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.

Bel Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Bel Ağrıları Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. BEL AĞRISI 19-45 yaşları arasında günlük yaşam faaliyetlerini sınırlayan en önemli sebeplerden biridir. İş gücü kaybı açısından üst solunum

Detaylı

Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı Klinik Değerlendirme & Görüntüleme. PROF DR UĞUR ġayli YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ

Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı Klinik Değerlendirme & Görüntüleme. PROF DR UĞUR ġayli YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı Klinik Değerlendirme & Görüntüleme PROF DR UĞUR ġayli YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ FAS (FAİ) Gençlerde-sporcularda Kalça ağrısı ve OA Femur

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

TOS (Toraksın Çıkım Sendromu)

TOS (Toraksın Çıkım Sendromu) TOS (Toraksın Çıkım Sendromu) Akif Turna!! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi! Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı!! Bölüm 47 ANATOMİ ANATOMİ Sinir Basısı Hastaların %95 i: Ağrı ve parestezi.! Genelde segmental, n. ulnaris:

Detaylı

DİSK HERNİLERİ. Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN

DİSK HERNİLERİ. Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN DİSK HERNİLERİ Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN AN Vertebral kolon Hareket yeteneği Vücut desteği - postür ANATOMİ BİYOMEKANİK Vertebra İntervertebral disk Ligamanlar Spinal kord, spinal sinirler Vertebra Bölge

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları Doç. Dr Halil İbrahim Bekler DRUJ sorunları sık görülür. Ön kol, bilek fonksiyonlarını bozar. Yaralanma Mekanizması Hiperpronasyonda, ekstansiyonda bilek üzerine

Detaylı

Pediatrik Ortopedi; Doğum Yaralanmaları

Pediatrik Ortopedi; Doğum Yaralanmaları Kitap Bölümü DERMAN Özgür Başal I. Doğum Yaralanmaları 1. Doğum Kırıkları Zor doğum, makat geliş, iri bebek, travayın iyi yönetilememesi gibi nedenlerle yenidoğan travmaya maruz kalabilir. Makrozomik bebeklerde

Detaylı

YÜKSEK RİSKLİ ORTOPEDİK YARALANMALAR

YÜKSEK RİSKLİ ORTOPEDİK YARALANMALAR YÜKSEK RİSKLİ ORTOPEDİK YARALANMALAR Yrd.Doç.Dr. Ahmet DEMİRCAN GAZİ ÜTF ACİL TIP ANABİLİM DALI IV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 08 11 Mayıs 2008 Antalya Tanım Yüksek riskli ortopedik yaralanmalar, beraberlerinde

Detaylı

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD Omurga Girişimleri Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD ENDİKASYONLAR VERTEBRA DİSKOPATİ DEJENERATİF VERTEBROPLASTİ

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Yetişkinde Gergin Omurilik Sendromu ve Eşlik Eden Toraks Deformitesi Gergin omurilik, klinik bir durumdur ve zemininde sebep olarak omuriliğin gerilmesi sonucu

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği II. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği II. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El bileği II yrd. doç. dr. emin ulaş erdem EL BİLEGİ LİGAMENTLERİ El bileği ligamentlerinin çoğu küçüktür ve izole etmesi zordur. Bununla birlikte göze çarpmayan doğaları kinezyolojik

Detaylı

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu Prof. Dr.Hidayet Sarı Tanım Özellikle omurgayı tutan ve ankiloza götüren kronik iltihabi sistemik romatizmal hastalıktır. Sakroiliak eklem iltihabı oluşturmak ana bulgusudur.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ali EKŞİ Ege Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Ali EKŞİ Ege Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Ali EKŞİ a_eksi@yahoo.com Ege Üniversitesi SPINAL KORD (1) Spinal kord 33 vertebradan oluşur ve piyamater ile çevrilidir. Vertebraların ortasındaki foramen magnumdan aşağıya doğru uzanır. Belirli

Detaylı

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon. Kalça Artroplastisi. emin ulaş erdem

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon. Kalça Artroplastisi. emin ulaş erdem FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon Kalça Artroplastisi emin ulaş erdem GİRİŞ Kalça eklemi, insan vücudunda yüke en fazla maruz kalan eklemdir. Bu nedenle fonksiyonel yaşamda dejeneratif artrit açısından

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları. Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni

Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları. Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni 44 yaş Erkek (İşçi) Şikayeti: Sağ Bacağında Şiddetli

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri nde her yıl yaklaşık yeni spinal kord yaralanması (SKY) meydana gelmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri nde her yıl yaklaşık yeni spinal kord yaralanması (SKY) meydana gelmektedir. DR. MEHTAP DURAK ARKA PLAN Amerika Birleşik Devletleri nde her yıl yaklaşık 12.500 yeni spinal kord yaralanması (SKY) meydana gelmektedir. Yaralanma nedenleri arasında motorlu taşıt kazaları ilk sırayı

Detaylı

Tedavi. Tedavi hedefleri;

Tedavi. Tedavi hedefleri; Doç. Dr. Onur POLAT Tedavi DVT tanısı konduktan sonra doğal gidişine bırakılırsa, ölümcül komplikasyonu olan PE ve uzun dönemde sakatlık oranı son derece yüksek olan posttromboflebitik sendrom ve Pulmoner

Detaylı

FTR 207 Kinezyoloji I. Dirsek ve Önkol Kompleksi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 207 Kinezyoloji I. Dirsek ve Önkol Kompleksi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 207 Kinezyoloji I Dirsek ve Önkol Kompleksi yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ 3 KEMİK 4 EKLEM Humeroulnar Humeroradial Prox. Radioulnar Distal radioulnar MID-DISTAL HUMERUS ULNA - RADIUS VALGUS

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OMURİLİK YARALANMALARI HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OMURİLİK YARALANMALARI HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OMURİLİK YARALANMALARI HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ Omurilik yaralanmaları, omurganın içinde bulunan sinir dokusunun, travma ya da

Detaylı

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Dr. Zekeriya TOSUN Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı & El Cerrahisi Bilim Dalı PROF. DR. RIDVAN EGE TEMEL EL CERRAHİSİ KURSLARI-9

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

CERRAHİ UYGULANAN VERTEBRA KIRIKLARINDA KLİNİK VE RADYOLOJİK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

CERRAHİ UYGULANAN VERTEBRA KIRIKLARINDA KLİNİK VE RADYOLOJİK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ UYGULANAN VERTEBRA KIRIKLARINDA KLİNİK VE RADYOLOJİK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr.Erdinç ACAR ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI TIPTA

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 2 Ayağın en temel fonksiyonu stabilitenin sağlanması ve devam ettirilmesidir. Ayağın stabilite ve denge fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için çeşitli düzlemlerde

Detaylı

Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi

Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi Spontan Foot Drop (Düşük k Ayak) Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi Dr. Mustafa Akgün, Dr. Zehra Akgün, Dr. Christoph Garner Mentamove Merkezi Bursa Türkiye Keywords: Lumbar Disc Disease, Foot Drop,

Detaylı

Genel Bilgiler. Dünyada Ölümler. 1.Koroner Arter Hastalıkları 2.Travma (1-44 yaş arası 1. sırada) 3.İnme sendromları

Genel Bilgiler. Dünyada Ölümler. 1.Koroner Arter Hastalıkları 2.Travma (1-44 yaş arası 1. sırada) 3.İnme sendromları Doç. Dr. Onur POLAT Genel Bilgiler Dünyada Ölümler 1.Koroner Arter Hastalıkları 2.Travma (1-44 yaş arası 1. sırada) 3.İnme sendromları 2 Mortalite - Morbidite %50'si ilk bir kaç dakikada... ciddi damar,

Detaylı

Günlük yaşam içinde insanın ekstremitelerini dileğince kullanabilmesi ve yürüyebilmesi için dik postür önem taşır. İnsanı diğer canlılardan ayıran;

Günlük yaşam içinde insanın ekstremitelerini dileğince kullanabilmesi ve yürüyebilmesi için dik postür önem taşır. İnsanı diğer canlılardan ayıran; Kinezyoloji II VERTEBRAL KOLON Günlük yaşam içinde insanın ekstremitelerini dileğince kullanabilmesi ve yürüyebilmesi için dik postür önem taşır. İnsanı diğer canlılardan ayıran; 1. özellik düşünebilme

Detaylı

KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ KRANİOSEREBRAL TRAVMALI HASTALARDA NÖROGÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI

KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ KRANİOSEREBRAL TRAVMALI HASTALARDA NÖROGÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI KRANİOSEREBRAL TRAVMALI HASTALARDA NÖROGÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI Prof. Dr. Mustafa UZAN İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD 27 Şubat 2015 KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ

Detaylı

Omurga Yaralanmaları DERMAN. Mehmet Çetinkaya, Fatih İlker Can, İsmail Daldal. Derman Tıbbi Tıbbi Yayıncılık 169 1

Omurga Yaralanmaları DERMAN. Mehmet Çetinkaya, Fatih İlker Can, İsmail Daldal. Derman Tıbbi Tıbbi Yayıncılık 169 1 Kitap Bölümü DERMAN Mehmet Çetinkaya, Fatih İlker Can, İsmail Daldal Omurga yaralanmaları özellikle de tecrübeli olmayan kişiler tarafından yapılan değerlendirmelerde kolayca gözden kaçabilmeleri nedeniyle

Detaylı

ÜROGENİTAL TRAVMALAR. Yard.Doç.Dr Haluk Söylemez

ÜROGENİTAL TRAVMALAR. Yard.Doç.Dr Haluk Söylemez ÜROGENİTAL TRAVMALAR Yard.Doç.Dr Haluk Söylemez Böbrek Üreter Mesane Uretra Genital Travmalar Acil serviste görülen tüm travmaların yaklaşık %10 u bir ölçüde ürogenital sistemi ilgilendirir. Ciddi komplikasyonları

Detaylı

Skafoid Kırık Perilunat Çıkık

Skafoid Kırık Perilunat Çıkık Prof. Dr. Ridvan Ege Temel El Cerrahi Kuursu - IX 3-4 Nisan2013 Skafoid Kırık Perilunat Çıkık Doç. Dr. Mustafa KÜRKLÜ GATA Ortopedi ve Travmatoloji AD El Cerrahi BD. Ankara Anlatım Planı Giriş Anatomi

Detaylı

BEL AĞRISI. Dahili Servisler

BEL AĞRISI. Dahili Servisler BEL AĞRISI Dahili Servisler İnsan omurgası vücut ağırlığını taşımak, hareketine izin vermek ve spinal kolonu korumak için dizayn edilmiştir. Omurga kolonu, birbiri üzerine dizilmiş olan 24 ayrı omur adı

Detaylı

Plan. Penetran Böğür ve Kalça Yaralanmaları. Giriş. Tanım. Klinik. Giriş. Klinik Laboratuvar Görüntüleme Tedavi

Plan. Penetran Böğür ve Kalça Yaralanmaları. Giriş. Tanım. Klinik. Giriş. Klinik Laboratuvar Görüntüleme Tedavi Plan Penetran Böğür ve Kalça Yaralanmaları Dr. Ali Vefa SAYRAÇ Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı /06/00 Giriş Tanım Klinik Laboratuvar Giriş Çok sık görülmez. Hasta yönetimi zordur. Retroperitoneal,

Detaylı

Omurga ve Omurilik Yaralanmasına Yaklaşım

Omurga ve Omurilik Yaralanmasına Yaklaşım Kitap Bölümü DERMAN Omurga ve Omurilik Yaralanmasına Yaklaşım Ali Duman, Seda Özkan Omurga ve Omurilik Yaralanmasına Yaklaşım Travma, dünyada genç ölümlerin en sık nedenlerindendir. Tüm travma olgularının

Detaylı

Diastomatomiyeli Ameliyatı Sonrası Mentamove İle Tedavi

Diastomatomiyeli Ameliyatı Sonrası Mentamove İle Tedavi Diastomatomiyeli Ameliyatı Sonrası Mentamove İle Tedavi Dr. Mustafa Akgün, Dr. Zehra Akgün, Dr. Christoph Garner Mentamove Eğitim Merkezi Bursa Turkiye Keyword: mentamove, diastomatomiyeli, postoperative

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

Travma. Ülkemizde travma nedeniyle ölümlerde trafik kazaları birinci sırada yer alırken; iş kazaları 2. sırada yer almaktadır.

Travma. Ülkemizde travma nedeniyle ölümlerde trafik kazaları birinci sırada yer alırken; iş kazaları 2. sırada yer almaktadır. Doç. Dr. Onur POLAT Travma Ülkemizde travma nedeniyle ölümlerde trafik kazaları birinci sırada yer alırken; iş kazaları 2. sırada yer almaktadır. 2 Altın Saat Ölümlerin yaklaşık %30 u ilk birkaç saat içinde

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI Dr. Ömer USLUKAYA DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Karın travması Karın travmaları, baş, boyun ve toraks travmalarından sonra üçüncü en

Detaylı

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr Akut Karın Ağrısı Emin Ünüvar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eminu@istanbul.edu.tr 28.07. Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 1 AKUT Karın ağrısı Çocuklarda karın ağrısı

Detaylı

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji)

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji) Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) BR.HLİ.016 Beyin, omurilik ve sinir hastalıklarının cerrahi tedavisi ile ilgilenen Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümümüz, tecrübeli ve konusunda yetkin hekim kadrosu

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS NEDİR? Omurga, omur adı

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik)

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik) DEFORMİTE Ekstremitenin normal anatomisinden sapması Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) Uzunluk farkı Angulasyon Rotasyon Translasyon Eklem kontraktürleri Dr. Mustafa KURKLU GATA Ort. ve Trav.

Detaylı

Konjenital Skolyozda Kırmızı Bayraklar

Konjenital Skolyozda Kırmızı Bayraklar 23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi NECDET ALTUN Konjenital skolyoz / Pandora nın Kutusu Embriyojenik hata Omurgada Vertebralar İntraspinal Toraksta Diğer organ ve sistemlerde Tanı Süreç

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Femoral Komplikasyonlar External kanama ve hematom (%2-15) Psödoanevrizma (%1-5) Retroperitoneal hematom (

Detaylı

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Yumuşak doku injurisi Kas, tendon ve bağ yaralanmalarını kapsar. Strain: Kas ve tendonların aşırı yüklenmesi veya

Detaylı

CERRAHĐ UYGULANAN TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARINDA KLĐNĐK VE RADYOLOJĐK SONUÇLARIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

CERRAHĐ UYGULANAN TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARINDA KLĐNĐK VE RADYOLOJĐK SONUÇLARIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐ ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ CERRAHĐ UYGULANAN TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARINDA KLĐNĐK VE RADYOLOJĐK SONUÇLARIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Dr. H. Çağdaş BASAT ORTOPEDĐ VE TRAVMATOLOJĐ

Detaylı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr.Onur POLAT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Pelvik travma ciddi,kontrol edilemeyen ve ölüme sebep olan kanamalara yol açılabilir Retroperitoneal hematomların önemli nedenlerinden

Detaylı

SPONDİLOLİSTEZİSDE ENSTRÜMANTASYON-FÜZYONUN TEDAVİDE ETKİNLİĞİ

SPONDİLOLİSTEZİSDE ENSTRÜMANTASYON-FÜZYONUN TEDAVİDE ETKİNLİĞİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROŞİRÜRJİ KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. M. Zafer Berkman SPONDİLOLİSTEZİSDE ENSTRÜMANTASYON-FÜZYONUN TEDAVİDE ETKİNLİĞİ (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

ve fizik muayene yöntemleri

ve fizik muayene yöntemleri Dönem 4 FTR STAJI 1.GÜN 08:30:00-09:20:00 09:30:00-10:20:00 Anabilim Dalı ve staj programı ile ilgili bilgilendirme, oryantasyon Dr. Metin KARATAŞ Egzersiz fizyolojisi Dr. Metin KARATAŞ Egzersiz fizyolojisi

Detaylı

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem KOMPARTMAN SENDROMU 10.08.2010 Dr.Günay YILDIZ Kompartman Sendromu (KS),damar ve sinir içeren kapalı boşluklarda doku basıncının, perfüzyonu engelleyecek kadar artması sonucu ortaya çıkan hipoksiyle birlikte

Detaylı

Boyun Ağrılı Hastaya Yaklaşım

Boyun Ağrılı Hastaya Yaklaşım Giriş Boyun Ağrılı Hastaya Yaklaşım Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. Ali Erhan Nokay Boyun ağrısı nedenleri Travma Biyomekanik yaralanma Dejenerasyon İnflamasyon (artrit) Enfeksiyon

Detaylı