T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2

3 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİ Tarihçe Organizasyon Yapısı EĞİTİM-ÖĞRETİM Eğitim Birimlerinin Yöresel Dağılımı Eğitim Öğretim Proğramı Bölümler/Anabilim Dalları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Eğitim-Öğretim Yılı İstatistikleri Bilimsel Araştırma Yayınları Eğitim ve Uygulama Alanları FİZİKSEL YAPI PERSONEL DURUMU Personel Daire Başkanlığı BÜTÇE KAYNAKLARI VE ÖDENEK DAĞILIMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SOSYAL HİZMETLER Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sunulan Hizmetler Beslenme Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Hizmetleri Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Kısmi Zamanlı Çalışma Hizmetleri YAPI İŞLERİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı BİLGİ İŞLEM Bilgi İşlem Daire Başkanlığı KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ MATBAA MÜDÜRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ Doğal Boyalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Sert Kabuklu Meyve Türleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Kelkit Havzası Araştırmalar Merkezi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi İ BÖLÜM BAŞKANLIKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ DEĞERLENDİRME ÖNERİLER... 74

4

5 1.GENEL BĐLGĐLER 1.1.Tarihçe Halkla kucaklaşan, çağdaş, dinamik, paylaşımcı, katılımcı, bilgi ve teknoloji üreten, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısına katkı sağlayan ve adını Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa'dan alan Üniversitemiz Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkındaki 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı Kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki tarih ve 3837 sayılı Kanunun Ek 24. madde gereğince kurulmuştur. Bu üniversite; a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Cumhuriyet Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesi'nden; b) Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı iken adı ve bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Tokat Meslek Yüksekokulu, Zile Meslek Yüksekokulu ile Niksar Meslek Yüksekokulu'ndan; c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Erbaa Fen Bilimleri Enstitüsünden; oluşmuştur. Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 92/26 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Rektör ataması yapılarak fiilen faaliyete geçmiştir. Yükseköğretim Kurulu ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan tarihli protokolle Tokat, Erbaa ve Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları, Sağlık Meslek Lisesi binalarında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tarih ve 5268 sayılı yazıları ile açılmasına karar verilen Üniversitemiz Reşadiye Meslek Yüksekokulu da öğretim yılında faaliyete başlamıştır. 1

6 Bakanlar Kurulu'nun tarih ve 94/5564 sayılı Kararı ile Üniversitemiz bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu açılmış ve öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarih ve 2341 sayılı yazıları ile Üniversitemiz bünyesinde Almus, Erbaa ve Turhal Meslek Yüksekokulları açılmıştır. Eğitimöğretim yapabilecek bina tahsis işlemlerinin gecikmesi nedeniyle Almus Meslek Yüksekokuluna ancak öğretim yılında öğrenci alınabilmiştir. Üniversitemiz Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksek Sağlık Şûrasının tarihli kararı ile dört yıllık Sağlık Yüksekokulu na dönüştürülmüştür. Bakanlar Kurulu nun tarih ve 95/7044 sayılı Kararı ile Üniversitemiz bünyesinde Tıp Fakültesi açılmasına karar verilmiştir. Adı geçen Fakültemize eğitim-öğretim yılında 25 öğrenci alınmıştır. Bakanlar Kurulu nun tarih ve 95/7044 sayılı Kararı ile açılmasına karar verilen Üniversitemiz Đktisadî ve Đdarî Bilimler Fakültesi'nin Đşletme bölümüne ilk olarak ders yılında öğrenci alınmıştır. Bakanlar Kurulu nun tarih ve 97/10050 sayılı Kararı ile Üniversitemiz bünyesinde Zile Turizm Đşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu açılmıştır. Adı geçen okulumuza ders yılında öğrenci alınmıştır. Yüksekokulun adı tarih ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Zile Dinçerler Turizm Đşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. Bakanlar Kurulu nun tarih ve 99/13561 sayılı Kararı ile Üniversitemiz bünyesinde Eğitim Fakültesi açılmıştır. Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2002/3811 sayılı Kararı ile Üniversitemiz bünyesinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulması kararı alınmış olup, faaliyetine başlamıştır. 2

7 Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2002/4648 sayılı Kararı ile Üniversitemiz bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması kararı alınmış ve eğitim faaliyetine başlamıştır. Yükseköğretim Kurulunun tarihli Genel Kurul toplantısında Artova Meslek Yüksekokulunun açılması uygun bulunmuştur eğitim-öğretim yılında eğitim faaliyetine başlamıştır. Yükseköğretim Kurulunun tarihli Genel Kurul toplantısında Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun açılması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulunun tarihli Genel Kurul toplantısında, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Sivas ili Koyulhisar Đlçesinde Meslek Yüksekokulu kurulması uygun görülmüştür eğitim ve öğretim yılında eğitim faaliyetine başlamıştır. Yükseköğretim Kurulunun tarihli Genel Kurul toplantısında, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Devlet Konservatuarı kurulması uygun görülmüştür Organizasyon Yapısı Üniversitemizin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümlerine göre oluşturulmuştur. Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur. Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir : Fakülte Organları : Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Dekan, akademik organ olarak görev yapan Fakülte Kurulu, idari faaliyetlerde Dekana yardımcı bir organ olan Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur. Enstitü Organları : Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kuruludur. 3

8 Yüksekokul Organları : Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kuruludur. Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak yapılanır. Đdari yönetimin başında genel sekreter bulunur, diğer idari birimler genel sekreter yardımcısı, daire başkanlıkları, hukuk müşavirliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar oluşmaktadır. Fakültelerde fakülte sekreteri, enstitüde enstitü sekreteri ve yüksekokullarda yüksekokul sekreteri bulunur. Üniversitenin akademik organizasyon yapısı Şekil 1 de, idari organizasyon yapısı ise Şekil 2 de gösterilmiştir 4

9 Şekil 1 : Akademik Organizasyon Şeması 5

10 Şekil 2: Đdari Organizasyon Şeması 6

11 2. EĞĐTĐM - ÖĞRETĐM 2.1. Eğitim Birimlerinin Yöresel Dağılımı Üniversitemiz Taşlıçiftlik Kampüsü ve Şehir Yerleşkesi olarak iki büyük yerleşkede yapılanmıştır. Taşlıçiftlik Kampüsü şehir merkezine 8 km uzaklıkta Tokat-Amasya karayolu üzerindedir. Arazi yüzölçümü ,00 m 2, kapalı alan ,00 m 2 dir. Taşlıçiftlik Kampüsünde Rektörlük binası, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Tokat Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Tokat Sağlık Yüksekokulu, Merkezi Kütüphane, Merkezi Kafeterya, Isı Merkezi, Eğitim Fakültesi binası (inşaat halinde), lojmanlar (16 daire), kapalı ve açık spor salonu (inşaat halinde), ve sosyal tesis yer almaktadır. Şehir Yerleşkesi yüzölçümü ,00 m 2, kapalı alanı ,00 m 2 dir. Bu yerleşkemizde Tıp Fakültesi Dekanlığı, Araştırma ve Uygulama Hastanesi poliklinikleri, kapalı spor salonu ve yeni yapılan 200 yataklı eğitim hastanemiz bulunmaktadır. Đlçelerdeki Kampüslerimiz toplam ,03 m 2 Kampüslerimiz ile ilgili bilgiler şöyledir. yüzölçümü alana sahiptirler. Đlçe Turhal Meslek Yüksekokulu ile Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Turhal ilçesi Dağdipleri mevkii Güneş mahallesinde bulunan hazineye ait ,97m 2 alan üzerinde, 6.500,00 m 2 kapalı mekanda idare binası, eğitim binası, kantin-kafeterya binasından oluşan Kampüste 2002 yılı Eylül ayından itibaren eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Zile Meslek Yüksekokulu Çekerek yolu üzerinde, ,92m 2 arazide 4.150,00 m 2 kapalı alana sahiptir. Zile Dinçerler Turizm Đşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Zile Belediyesi tarafından üniversitemize tahsis edilen Atatürk Kültür Sitesi A ve B Blokta eğitimini sürdürmektedir. Eğitim binası yapımı için Cemalettin DĐNÇER ve Şerafettin DĐNÇER ile Rektörlük makamı arasında tarihinde protokol imzalanmıştır yılında inşaatına başlanmıştır. Eğitim binası projesi 7.765,00 m 2 toplam alan üzerine; m 2 idari bina, toplam 300 m 2 3 adet laboratuar, 630 m 2 9 adet derslik, 645 m 2 kantin-yemekhane, 12 adet eğitmen odası, 21 adet otel odası, 11 adet öğretim görevlisi odasından oluşmaktadır. 7

12 Erbaa Meslek Yüksekokulu ve Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tosunlar köyü Boyacı ve Göller mevkiinde ,00 m 2 alan üzerine kurulmuş, 4.150,00 m 2 kapalı alana sahiptir. Eğitim binası 2 kat, 4 blok ve1 ısıtma ünitesinden oluşmaktadır. Niksar Meslek Yüksekokulunun Çengelli köyü, Ağpınar mevkiindeki Kampüs binası ,00 m 2 alan üzerinde kurulmuş, 4.150,00 m 2 kapalı alana sahiptir. Eğitim binası 2 kat, 4 blok ve1 ısıtma ünitesinden oluşmaktadır. Reşadiye Meslek Yüksekokulu, Sosyal Sigortalar Kurumundan kiralanan binanın 3 ve 4 üncü katları ile bitişik binanın 4 üncü katında eğitim faaliyetini yürütmektedir. Almus Meslek Yüksekokulu, Tufantepe mevkiinde ,00 m 2 alan üzerinde kurulmuştur. Mülkiyeti Almus Mal Müdürlüğüne ait, kullanım hakkı üniversitemize verilen 3 adet binada eğitim yapmaktadır eğitim-öğretim yılında eğitim binasının fiziki şartlarının yetersiz ve elverişsiz olması nedeniyle merkez Taşlıçiftlik Kampüsünde bulunan Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesinde eğitime devam edilmektedir. Artova Meslek Yüksekokulu daha önce Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılmakta iken üniversitemize tahsis edilen 7.768,71 m 2 alan üzerinde kurulu binada öğretim yapmaktadır yılında açılmış bulunan Koyulhisar Meslek Yüksek Okulu, eğitim-öğretim yılında faaliyetlerini mülkiyeti Milli Eğitim Bakanlığına ait Çamlıyaka Đlköğretim okulunda sürdürmüştür. Yeni eğitim binası ,75 m 2 alan üzerine yapılmıştır. Kelkit Havzası Araştırmalar Merkezi Niksar ilçesinde, ,00 m 2 lik alanda, Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliğine ait, araştırma merkezinin kullanımına tahsis edilen binada hizmet vermektedir Eğitim Öğretim Programı Yüksek lisans ve doktora eğitimi veren 3 enstitü, lisans eğitimi veren 5 fakülte, 4 yüksekokul, ön lisans eğitimi veren 12 meslek yüksek okulu, 6 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve 6 Rektörlüğe bağlı Birimlerden oluşan üniversitemiz öğrencisi, 844 akademik ve 595 idari personel olmak üzere toplam personeli ile eğitim ve öğretim hizmetini sürdürmektedir. 8

13 Ön lisans eğitimi 2 yıl, lisans eğitimi 4 yıl (tıp fakültesinde 6 yıl), yüksek lisans eğitimi 2 yıl, doktora eğitimi 3 yıldır. Doktora eğitimi sadece Fen Bilimleri Enstitüsünde verilmektedir. Eğitimin dili Türkçe dir. Örgün eğitim gündüzlü ve ikinci öğretim şeklinde yapılmaktadır eğitim-öğretim yılında öğrenci kayıt yaptırmıştır öğrenci mezun olmuştur eğitim-öğretim yılı başarı oranı % 75 dir. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 25,19 dur. Eğitim Güz ve Bahar yarıyılı olmak üzere iki dönemliktir eğitim yılında Güz döneminde , Bahar döneminde tarihleri arasında eğitim yapılmıştır. Bir yarıyıl 14 haftadır. Yaz okulu tarihleri arasında, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu, Tokat Sağlık Yüksek Okulu, Zile Dinçerler Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu, Tokat Meslek Yüksek Okulu, Zile Meslek Yüksek Okulu, Niksar Meslek Yüksek Okulu, Turhal Meslek Yüksek Okulu, Erbaa Meslek Yüksek Okulu, Koyulhisar Meslek Yüksekokulu, Erbaa sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda yapılmıştır. Misafir öğrenci dahil öğrenci katılmıştır. Đsteğe bağlı Đngilizce hazırlık sınıflarında değişik bölümleri kazanan öğrencilere bir yıl boyunca Đngilizce eğitimi verilmektedir eğitim-öğretim yılında Yabancı Diller Yüksekokuluna 112 öğrenci kayıt yaptırmış, 50 öğrenci başarılı, 62 öğrenci başarısız olmuştur. Başarı oranı % 46 dır. Eğitim Fakültesi, Đktisadi Đdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tokat Meslek Yüksekokulu, Zile Meslek Yüksekokulu, Niksar Meslek Yüksek Okulu, Erbaa Meslek Yüksek Okulu, Turhal Meslek Yüksek Okulu, Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda olmak üzere toplam 34 bölümde ikinci öğretim eğitimi yapılmaktadır. 9

14 2.2.1.Bölümler/ Anabilim Dalları Fakülte / Yüksekokul Bölüm / Program Öğrenci Sayısı Puan Türü Öğr. Süresi Kontenjan 10 ZĐRAAT FAKÜLTESĐ Ziraat Mühendisliği Programı 713 SAY Ziraat Mühendisliği 663 Bahçe Bitkileri Bölümü 1 Bitki Koruma Bölümü 1 Su Ürünleri Bölümü Bitkisel Üretim 19 Hayvansal Üretim 12 Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım Teknolojisi 13 Tarım Makinaları Bölümü 1 Tarla Bitkileri Bölümü Tarımsal Yapılar ve Sulama Böl. Toprak Bölümü 2 Zootekni Bölümü(*) 1 Gıda Mühendisliği Programı 162 SAY-2 30 Gıda Mühendisliği Bölümü 162 FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ Biyoloji Bölümü 173 SAY-2 50 Kimya Bölümü(*) 210 SAY-2 80 Fizik Bölümü 159 SAY-2 40 Matematik Bölümü 279 SAY-2 60 Tarih Bölümü 253 SÖZ-2 60 Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü 255 SÖZ-2 60 Sanat Tarihi Bölümü ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAK. Đşletme (*) 605 EA Đktisat (*) 569 EA Kamu Yönetimi (*) 507 EA Maliye 101 EA-2 TIP FAKÜLTESĐ 165 SAY-2 6 Temel Tıp Bilimleri Bölümü 30 Anatomi ABD Biyoistatistik ABD Biyokimya ABD Fizyoloji ABD Histoloji ve Embriyoloji ABD Mikrobiyoloji ABD Tıp Tarihi ve Deontoloji ABD Tıbbi Biyoloji ABD Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp ABD Aile Hekimliği ABD Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Dermatoloji ABD Farmakoloji ABD Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD Göğüs Hastalıkları ABD Halk Sağlığı ABD

15 Đç Hastalıkları ABD Đnfeksiyon Has. ve Klinik Bakt.ABD Kardiyoloji ABD Nöroloji ABD Nükleer Tıp ABD Psikiyatri ABD Radyoloji ABD Tıbbı Ekoloji ve Hidroklimatoloji ABD Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anezteziyoloji ve Reanimasyon ABD Çocuk Cerrahisi ABD Genel Cerrahi ABD Göğüs Cerrahisi ABD Göz Hastalıkları ABD Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Kalp Damar Cerrahisi ABD Kulak Burun Boğaz ABD Nöroşirurji ABD Ortopedi ve Travmatoloji ABD Patoloji ABD Üroloji ABD Pediyatrik Cerrahi ABD EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ Bilgisayar ve Öğr.Tekno. Eğitimi 61 Böl. Bilgisayar ve Öğr.Teknolojileri Eğ. 61 SAY-1 30 Eğitim Bilimleri Bölümü 70 Eğ.Yön. Teft.Plan. ve Ekonomisi ABD Eğ. Programları ve Öğretimi ABD Eğ.Ölçme ve Değerlendirme ABD Eğ. Psikolojik Hizmetler ABD 70 EA-2 40 Đlköğretim Bölümü 663 Okul Öncesi Öğretmenliği ABD Sınıf Öğretmenliği ABD(*) 460 EA Fen Bilgisi öğretmenliği ABD 59 SAY-2 30 Matematik Öğretmenliği ABD Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD 144 SÖZ-2 40 Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğ.Böl. Tarih Eğitimi Coğrafya Eğitimi Felsefe Grubu Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 190 Müzik Eğitimi ABD 102 ÖSS1(YT.S) 25 Resim-Đş Eğitimi ABD 88 ÖSS1(YT.S) 25 TOKAT SAĞLIK YÜKSEKOKULU Hemşirelik 193 SAY-1 50 Ebelik 187 SAY-1 50 BEDEN EĞĐTĐMĐ VE SPOR Y.OKULU Beden Eğitimi Öğretmenliği Böl Antrenörlük Eğitimi Bölümü ZĐLE DĐNÇERLER TUR. ĐŞ. ve OT YO

16 Turizm Đşletmeciliği ve otelcilik 269 EA-1 YABANCI DĐLLER YÜKSEKOKULU TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Programlar Elektrik(*) 208 SAY-1 80 Harita- kadastro(*) 193 SAY-1 80 Otomotiv(*) 14 Đnşaat(*) 181 SAY-1 80 Tekstil(*) 183 SAY-1 80 Seracılık 86 EA-1 40 Bilgisayar Teknolojisi ve Progr.(*) 122 SAY-1 40 Endüstriyel Elektronik(*) 103 SAY-1 40 Mobilya Dekorasyon(*) 62 SAY-1 40 Makine(*) 143 SAY-1 40 El Sanatları(*) 1 Đktisadi ve Đdari Programlar Đşletme(*) 303 EA Muhasebe (*) 294 EA Büro Yönetimi ve Sekreterlik(*) 204 SÖZ-1 80 Turizm ve Otel işletmeciliği(*) 296 EA Sağlık Programları 128 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi(*) 128 SÖZ-1 80 ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Programlar 111 Su Ürünleri 92 EA-1 50 Çevre Koruma 19 SAY-1 40 ARTOVA MESLEK 73 2 YÜKSEKOKULU Teknik Programlar 38 Organik Tarım 38 EA-1 40 Đktisadi ve Đdari Programlar 35 Muhasebe 35 EA-1 40 ERBAA MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Programlar 145 Tekstil 85 SAY-1 40 Bilgisayar Teknolojisi ve Progr. 60 SAY-1 30 Đktisadi ve Đdari Programlar 409 Muhasebe(*) 148 EA-1 80 Bankacılık 94 EA-1 40 Đşletme(*) 167 EA-1 90 Halkla Đlişkiler ve Reklamcılık - Büro Yönetimi ve Sekreterlik - ERBAA SAĞLIK MESLEK 95 2 Y.OKULU Sağlık Programlar 95 Tıbbı Dokümantasyon ve 95 SÖZ-1 40 Sekreterlik NĐKSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik programlar 353 Bilgisayar Teknolojisi ve Prog.(*) 125 SAY-1 60 Elektrik(*) 116 SAY-1 70 Endüstriyel Elektronik 82 SAY-1 30 Ev Cihazları Teknolojisi 30 SAY-1 30 Đktisadi ve Đdari Programlar 420 Muhasebe 105 EA

17 Đşletme(*) 134 EA-1 80 Pazarlama 107 EA-1 40 Turizm ve Otel Đşletmeciliği 74 EA-1 40 REŞADĐYE MESLEK Y.OKULU Teknik Programlar 91 Bilgisayar Teknolojisi ve Program. 91 SAY-1 40 Đktisadi ve Đdari Programlar 77 Turizm ve Otel Đşletmeciliği 77 EA-1 40 TURHAL MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Programlar 575 Elektrik (*) 176 SAY-1 65 Bilgisayar Teknolojisi ve Program. 101 SAY-1 35 Mekatronik 88 SAY-1 35 Biyomedikal cihaz ve Teknolojisi 97 SAY-1 35 Elektronik Haberleşme (*) 113 SAY-1 65 Đktisadi ve Đdari Programlar 380 Đşletme(*) 141 EA-1 80 Muhasebe(*) 144 EA-1 80 Pazarlama 95 EA-1 40 TURHAL SAĞLIK HĐZM. MYO Sağlık Programı 375 Tıbbı Dokümantasyon ve Sekr.(*) 183 SÖZ-1 60 Hastane Yönetimi ve Org.(*) 192 EA-1 60 ZĐLE MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Programlar 337 Bilgisayar Teknolojisi ve Progr. 101 SAY-1 40 Otomotiv(*) 151 SAY-1 70 Mekatronik 85 SAY-1 30 Đktisadi ve Đdari Programlar 325 Đşletme 104 EA-1 40 Muhasebe(*) 142 EA-1 80 Bankacılık 79 EA-1 30 KOYULHĐSAR MESLEK Y.OKULU Teknik Programlar 109 Bilgisayar Teknolojisi ve Progr. 79 SAY-1 40 Sondajcılık 10 SAY-1 40 Mobilya ve Dekorasyon 20 SAY-1 40 Đktisadi ve Đdari Programlar 66 Muhasebe 66 EA-1 40 TOKAT SAGLIK HĐZMETLERĐ MYO GENEL TOPLAM ENSTĐTÜLER / ANABĐLĐM DALI SOSYAL BĐLĐMLER ENSTITÜSÜ YL DR Đktisat ABD 31 ALES-EA 9 Đşletme ABD 35 4 ALES-EA 18 Kamu Yönetimi ABD 40 ALES-EA 10 Maliye ABD 21 ALES-EA 5 Tarih ABD 43 ALES-SÖZ 68 Türk Dili ve Edebiyatı ABD 26 ALES-SÖZ 60 Eğitim Bilimleri ABD 85 ALES-SÖZ 30 Đlköğretim ABD 26 ALES-SÖZ 3 Ortaöğretim Sosyal Alanlar ABD 196 ALES-SÖZ 1 13

18 FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YL DR ALES-SAY YL DR Bahçe Bitkileri ABD ALES-SAY Bitki Koruma ABD ALES-SAY Biyoloji ABD ALES-SAY Fizik ABD ALES-SAY Kimya ABD ALES-SAY Gıda Mühendisliği ABD ALES-SAY Matematik ABD ALES-SAY Su Ürünleri ABD ALES-SAY Tarla Bitkileri ABD Tarım Ekonomisi ABD Tarım Makinaları ABD Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD Toprak ABD Zootekni ABD ALES-SAY ALES-SAY ALES-SAY ALES-SAY ALES-SAY ALES-SAY Toplam Kız Erkek Toplam Normal Öğretim (**) Đkinci Öğretim Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı Lisans (Fakülte/YO) Öğrenci Sayısı Ön lisans (MYO) Öğrenci Sayısı TOPLAM (*) Đkinci öğretim olan bölümler (**) Yüksek lisans ve doktora öğrenci sayıları dahildir. (***) Tıp Fakültesi öğrencileri Gazi Üniversitesinde devam etmektedir. 14

19 Öğrenci Đşleri Daire Başkanlığı Öğrenci Đşleri Daire Başkanlığı il ve ilçe merkezlerindeki fakülte ve yüksekokullarında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri ile kimlik kartlarının düzenlenmesi ve onaylanması, askerlik tecillerinin gönderilmesi, öğrenci belgesi verilmesi, öğrenci dosyalarının tutulması, öğrenci başarı notlarının (transkript) internet ortamında aktif hale getirilmesi, geçici mezuniyet belgesi düzenlenmesi ve diplomaların tanzimi ile çeşitli istatistik bilgilerin güncelleştirilmesi konularında faaliyet göstermektedir. Üniversitemize bağlı ve il merkezinde bulunan 5 fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 2 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulunda kayıtlı öğrenciye imkanlar dahilinde hizmet verilmektedir Eğitim-Öğretim Yılında Yapılan Faaliyetler 1- Üniversitemizi kazanan ve il merkezindeki fakülte ve yüksekokullara kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencinin internet ortamında kaydı yapılarak öğrenciye kimlik kartı düzenlenmiştir. 2- Askerlik çağına gelmiş bulunan erkek öğrencinin askerlik durum belgeleri çıkartılarak yerli Askerlik Şubelerine gönderilmiştir. 3- Üniversitemizden yılında mezun olan öğrenciye diploma tanzim edilmiştir. 4- Üniversitemiz Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılan Öğrenci Takip Programı ile Đl ve Đlçe Merkezlerinde bulunan fakülte ve yüksekokullara kayıtlı öğrencilerin Ön lisans ve Lisans Ders Programları güncellenerek internetten ders kaydı yapmaları sağlanmıştır. 5- Öğrenci Danışmanlarının internet ortamından ders kaydı, sınav sonuçlarını girme, öğrenci not bilgilerini görmelerine imkan tanınmıştır. 6- Alt yapı yetersizliği giderilerek ilçe merkezlerindeki yüksekokullarla on-line bağlantı gerçekleştirilmiştir. 15

20 Eğitim-Öğretim Yılı Đstatistikleri Tablo 1: Mezun Sayıları 16

21 Tablo 2: Eğitim-Öğretim Yılı Ayrılan Öğrenci Sayısı Birim Yatay Geçişle Giden Kendi Đsteği Đle Yönetim Kurulu Kararı Toplam Fen-Edebiyat Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi (ĐÖ) Ziraat Fakültesi ĐĐB. Fakültesi ĐĐB. Fakültesi (ĐÖ) Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi (ĐÖ) Beden Eğt.ve Spor YO Tokat Sağlık YO Tokat Meslek YO Tokat Meslek YO (ĐÖ) Toplam Tablo 3: Eğitim-Öğretim Yılı Ceza Alan Öğrenci Sayısı Birim Kınama Uyarma Uzaklaştırma Çıkarma Toplam Fen-Edebiyat Fak Ziraat Fakültesi 1 1 ĐĐB.Fakültesi 2 2 ĐĐB.Fakültesi (ĐÖ) 1 1 Tokat Sağlık YO 2 2 Tokat MYO Tokat MYO (ĐÖ) Toplam

22 Tablo 4: Eğitim- Öğretim Yılı Başarı Oranı Normal Öğretim (1) (2) (3) FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL F/YOBO F/YOM 2*3 Fen-Edebiyat Fakültesi 0, ,55 Ziraat Fakültesi 0, ,66 ĐĐB. Fakültesi 0, ,20 Eğitim Fakültesi 0, ,10 Tokat Sağlık YO 0, ,96 Beden Eğt.ve Spor.YO 0, ,02 Zile Dinçerler Trz. Đşl.ve Otel.YO. 0, ,44 Tokat MYO 0, ,17 Zile MYO 0, ,40 Niksar MYO 0, ,11 Turhal MYO 0, ,60 Reşadiye MYO 0, ,60 Erbaa MYO 0, ,90 Almus MYO 0, ,95 Koyulhisar MYO 0, ,64 Artova MYO 0, ,60 Turhal SHMYO 0, ,96 Erbaa SHMYO 0, ,43 ÜBO = 6812,29 0, ÜM = 9140 Đkinci Öğretim (1) (2) (3) FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL F/YOBO F/YOM 2*3 ĐĐB.Fakültesi 0, ,20 Eğitim Fakültesi 0, ,35 Tokat MYO 0, ,50 Fen-Edebiyat Fakültesi 0, ,28 Zile MYO 0, ,20 Niksar MYO 0, ,75 Erbaa MYO 0, ,24 Turhal MYO 0, ,04 Turhal SHMYO 0, ,00 18

23 Ü.II.ÖĞR.B.O.= 1909, ,75 Ü.II.ÖĞR.M.= 2562 Tablo 5: Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Başarı Oranı Normal Öğretim (1) (2) (3) FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL F/YOBO F/YOM 2*3 Fen-Edebiyat Fakültesi 0, ,52 Ziraat Fakültesi 0, ,76 ĐĐB. Fakültesi 0, ,64 Eğitim Fakültesi 0, ,28 Tokat Sağlık YO 0, ,40 Beden Eğt.ve Spor.YO 0, ,41 Zile Dinçerler Trz. Đşl.ve Otel.YO 0, ,65 Tokat MYO 0, ,57 Zile MYO 0, ,84 Niksar MYO 0, ,40 Turhal MYO 0, ,50 Reşadiye MYO 0, ,84 Erbaa MYO 0, ,84 Almus MYO 0, ,13 Koyulhisar MYO 0, ,50 Artova MYO 0, ,51 Turhal SHMYO 0, ,48 Erbaa SHMYO 0, ,70 ÜBO = 7141,97 0, ÜM =

24 Đkinci Öğretim (1) (2) (3) FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL F/YOBO F/YOM 2*3 ĐĐB. Fakültesi 0, ,94 Eğitim Fakültesi 0, Tokat MYO 0, Fen-Edebiyat Fakültesi 0, ,28 Zile MYO 0, Niksar MYO 0, ,9 Erbaa MYO 0, ,62 Turhal MYO 0, ,9 Turhal SHMYO 0, ,14 Ü.II.ÖĞR.B.O.= 2037,78 0, Ü.II.ÖĞR.M.= 2736 Tablo 6: Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Başarı Oranı Normal Öğretim (1) (2) (3) FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL F/YOBO F/YOM 2*3 Fen-Edebiyat Fakültesi 0, ,51 Ziraat Fakültesi 0, ,24 ĐĐB. Fakültesi 0, ,2 Eğitim Fakültesi 0, ,72 Tokat Sağlık YO 0, ,96 Beden Eğt.ve Spor.YO 0, ,36 Zile Dinçerler Trz.Đşl.ve Otel.YO. 0, ,78 Tokat MYO 0, ,88 Zile MYO 0, ,62 Niksar MYO 0, ,26 Turhal MYO 0, ,28 Reşadiye MYO 0, ,14 Erbaa MYO 0, ,55 Almus MYO 0, ,96 Koyulhisar MYO 0, ,64 Artova MYO 0, ,84 Turhal SHMYO 0, ,16 Erbaa SHMYO 0, ,91 ÜBO = 6833, ,74 ÜM=

25 Đkinci Öğretim (1) (2) (3) FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL F/YOBO F/YOM 2*3 ĐĐB. Fakültesi 0, ,3 Eğitim Fakültesi 0, ,28 Tokat MYO 0, ,75 Fen-Edebiyat Fakültesi 0, ,28 Zile MYO 0, Niksar MYO 0, ,32 Erbaa MYO 0, ,02 Turhal MYO 0, ,27 Turhal SHMYO 0, ,75 Ü.II.ÖĞR.B.O.= 1911,97 0, Ü.II.ÖĞR.M.= Bilimsel Araştırma Yayınları Tablo 7: 2008 Yılı Đndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Yayın Türü Sayısı Uluslararası Makale 348 Ulusal Makale 165 Uluslararası Bildiri 176 Ulusal Bildiri 246 Kitap 22 21

26 Eğitim ve Uygulama Alanları Tablo 8: Eğitim Alanları Birim Blok Sayısı (adet) Eğitim ve Đdari Mekan Kapalı Alan (m 2 ) Derslik-Amfi Öğr.laboratu varı Araşt.Lab. Sayı (adet) Öğr.Ka ps. Sayı (ad) Öğr.Ka ps. Sayı (ad) Alan (m 2 ) (kişi) (kişi) Ziraat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Đkt.ve Đd.Bilimler Fakültesi Tıp Fakültesi Eğitim Fakültesi Tokat Sağlık Y.Okulu Bed.Eğ. ve Spor Y.Okulu Zile Dinç.Tur.Đşl.Otel.YO Tokat MYO Artova MYO Erbaa MYO-SHMYO Reşadiye MYO Turhal MYO-SHMYO Almus MYO Niksar MYO Zile MYO Koyulhisar MYO Eğitim Uygulama Alanları Sürekli Eğitim Merkezi Toplam

27 3. FĐZĐKSEL YAPI Tablo 9: Taşınmazların Dağılımı Yerleşke Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alan (m2) Üniversite Maliye Haz. Diğer Toplam (m2) Taşlıçiftlik Kampüsü , , ,00 Araş.Uyg.Hastanesi , ,00 Tıp F. Yataklı Hast , ,00 Lojmanlar 3.339, ,00 Turhal MYO , ,97 Zile MYO , , ,92 Erbaa MYO , ,00 Niksar MYO 1.436, , ,00 Reşadiye MYO , ,68 Almus MYO , ,00 Artova MYO 7.768, ,71 Koyulhisar MYO , ,75 Toplam , , ,03 Tablo 10 : Kapalı Alanlarının Dağılımı Yerleşke Adı Kapalı Alan Miktarı (m 2 ) Toplam (m 2 ) Üniversite Maliye Hazinesi Taşlıçiftlik , ,00 Kampüsü Şehir , ,00 Yerleşkesi Đlçe Okullar , ,00 Kelkit 652,00 652,00 Araşt.Mrk. Toplam ,00 652, ,00 23

28 Tablo 11 : Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Taşlıçiftlik Şehir Toplam Hizmet Alanı Kampüsü Yerleşkesi Đlçeler (m 2 ) Eğitim , , ,00 Sağlık , ,00 Beslenme 8.200, ,00 Kültür 3.470, ,00 Spor 4.105,00 425, ,00 Diğer(idari,tesis,depo,loj.) , , ,00 Toplam , , , ,00 Kelkit Arş. Merkezi 652,00 652,00 Toplam , , , ,00 Tablo 12: Lojmanlar Hizmet Alanı Meydan Lojmanları Fidanlık Lojmanları Taşlıçiftlik Kampüsü Şehir Yerleşkesi Daire Sayısı (ad) Toplam (m 2 ) 1.719, , , ,00 Kampüs Lojmanları 1.960, ,00 Rektörlük Konutu 500, ,00 Toplam 1.960, , ,00 24

29 4. PERSONEL DURUMU 4.1. Personel Daire Başkanlığı Personel Dairesi; 595 idari ve 844 akademik olmak üzere toplam personelin Anayasa çerçevesinde üniversitemiz ile ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik ve genelgelerde belirtilen her türlü hükümleri yerine getirmek ve bu bağlamda kendilerine tanınan her türlü özlük haklarını zamanında eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasını temin etmektedir Yılında Yapılan Faaliyetler 1- Muhtelif unvanlarda 21 adet nakil yoluyla, 2 adet açıktan olmak üzere 23 idari personel ataması yapılmıştır sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ile 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 13 adet sözleşmeli personel alımı yapılmıştır. 3-6 defa akademik personel alımı için ilana çıkılmış olup, muhtelif unvanlarda 70 adet açıktan atama, 13 adet nakil atama yoluyla toplam 83 akademik personel alımı yapılmıştır. 4-2 si akademik, 2 si idari olmak üzere toplam 4 adet kurum içi atama yapılmıştır. Tablo 13: 2008 Yılı Akademik ve Đdari Personel Hareketleri 2008 Yılında Gelen 2008 Yılında Giden Müstafi Naklen Açıktan Kur.Đçi Toplam Naklen Emekli Đstifa Diğer Ölüm Kurum Đçi Toplam Đdari Akademik Tablo 14: Đdari ve Akademik Personel Kadro Karşılaştırması Đdari Personel Akademik Personel 31/12/2007 Tarihi Đtibarıyla 31/12/2007 Tarihi Đtibarıyla Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam /12/2008 Tarihi Đtibarıyla 31/12/2008 Tarihi Đtibarıyla

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Performans Programı OCAK-2013 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Yeni kurulan üniversitemiz, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel arenada paylaşan, bilimsel düşünceyle donanmış, araştırmacı, geleceğe

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Yeni kurulan üniversitemiz, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel arenada paylaşan, bilimsel düşünceyle donanmış, araştırmacı, geleceğe

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu BURDUR Mart 2009 2007-2008 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU I 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ......I İÇİNDEKİLER. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 6 2- Örgüt Yapısı..

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU BOLU, Nisan 2011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU BOLU, Nisan 2011 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2010 Yılı Faaliyet

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablo Listesi 5 Şekil Listesi 6 ÖNSÖZ 7 1. GENEL BİLGİLER 9 1.1 Misyon ve Vizyon 11 1.1.1 Balıkesir Üniversitesinin Politikaları

Detaylı

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE 2012 ÇANAKKALE Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline Getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra Hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2012 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2013 VAN Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır;

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

REKTÖRÜN SUNUŞU. 2008 Yılı Performans Programı

REKTÖRÜN SUNUŞU. 2008 Yılı Performans Programı 2008 Yılı Programı REKTÖRÜN SUNUŞU Bilginin hızla çoğaldığı, yayıldığı ve tüketildiği yüzyılımızda bilgiye ulaşma ve değerlendirme önem kazanmıştır. Alvin Toffler'in de söylediği gibi cehalet artık "okuma

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU T.C. 2011 İDARE FAALİYET RAPORU 2011 Hazırlayanlar Birsen KAHRAMANOĞLU Strateji Geliştirme Daire Başkanı Havva B. DEMİR Şube Müdürü Derya ŞAHİN Mali Hizmetler Uzmanı Aylin SEZGİN KELEŞ Memur Hüseyin ERİŞGİN

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Misyon... 9 Vizyon... 9 Temel Değerlerimiz... 9 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2013 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumun hizmetine sunulduğu kurumların başında

Detaylı

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 6 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 5 1- Özgörüş... 5 2- Özgörev... 5 B) YETKİ, GÖREV

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı