SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÜÇÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KONUŞMA METNİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÜÇÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 04.12.2012"

Transkript

1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÜÇÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KONUŞMA METNİ Sayın Bakanım (Bakanlarım), Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Sendikaların ve Meslek Odalarımızın Çok Değerli Temsilcileri, Sayın Basın Mensupları, Sosyal Güvenlik Kurumu Üçüncü Olağan Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz diyor, hepinizi şahsım ve Kurumum adına saygıyla selamlıyorum. Bilindiği üzere gelişimin ve beraberinde getirdiği değişimin çok hızlı bir şekilde yaşandığı günümüzde, dünyamızda yaşanan gelişmelere paralel olarak sosyal güvenlik hizmetlerini sunabilmek ve geçmişteki sıkıntı ve zorluklardan ders alarak geleceğin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilmek için sosyal güvenlik reformu hayata geçirildi. Bu reformu gerçekleştirmek amacıyla, 2006 yılında 5502 sayılı Kanunla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kuruldu ve üç sosyal güvenlik teşkilatı tek çatı altında birleştirildi. Tüm bireylere eşit kapsam ve kalitede sosyal güvenlik hizmeti verilen bir yapının oluşturulması için hazırlanan 5510 sayılı Sosyal 1

2 Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2008 yılında TBMM den geçerek 8 Mayıs 2008 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece çalışanların sigortalılık türlerine göre farklı olan mevzuatları birleştirilmek suretiyle norm ve standart birliği sağlandı. Çok kısa bir zamanda gerçekleştirilen bu reform sürecinde kurumsallaşma tamamlandı, merkez ve taşra teşkilatı oluşturuldu, ikincil mevzuat hazırlandı, teknolojik altyapı iyileştirildi, daha kaliteli ve sürdürülebilir hizmet verebilmek için gerek sigortacılık gerekse sağlık alanında çok çeşitli ve özverili çalışmalar gerçekleştirildi. Reform süreci, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren de yeşil kartlıların genel sağlık sigortası kapsamına alınmasıyla bütün ayaklarıyla tamamlandı. Bu reform süreci, Sosyal Güvenlik Kurumu için önemli değişimlerin, dönüşümlerin olduğu, yoğun çalışmaların yapıldığı bir dönem olmuştur. Temel amacı kısa dönemde sosyal güvenlik sisteminin finansman sorununu kontrol altına almak, orta ve uzun dönemde ise adil, kolay erişilebilir, yoksulluğa karşı daha etkin koruma sağlayan, mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemine ulaşabilmek olan Sosyal Güvenlik Reformu, bu doğrultuda birçok yeniliği barındırmaktadır. 2

3 Bu çerçevede; yaş, prim ödeme gün sayısı, aylık bağlama oranı, güncelleme katsayısı gibi sosyal sigorta sisteminin temel parametrelerinde çok önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin sonucunda vatandaşın güvenini kazanarak kaliteli sosyal güvenlik hizmeti sunmak hedef olarak belirlendi. Kurum olarak adalet, insan odaklılık, sürekli gelişim, çözüm odaklılık, şeffaflık, kaliteli hizmet, güvenilirlik, sürekli gelişim ve verimlilik temel ilke ve değerleriyle, hizmet sunmayı amaç edinmiş durumdayız. Bu anlayış içerisinde, sosyal güvenlik sisteminin etkililiğini artırmak amacıyla; Aktüeryal yapının güçlendirilmesine, Bürokrasinin azaltılmasına, İşlemlerin hızlandırılmasına, Kurumlar arası işbirliğine ve yapılan denetimlerle kayıt dışı istihdam ile mücadele edilmesine, Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve bunlardan azami derecede istifade edilmesine, E-devlet uygulamalarının geliştirilmesine, Hizmet kalitesi ve verimliliğin artırılmasına, Hizmet verdiğimiz kesimler arasında toplumsal diyalogun geliştirilmesine 3

4 yönelik çalışmalara öncelik verdik. Bu önceliklerimiz doğrultusunda; yıllarını kapsayan stratejik planımızdaki amaç ve hedeflerimizi uygulamak için merkeztaşra eylem planlarımızı hayata geçirdik. Bilindiği üzere, sosyal güvenlik sistemimizin iki temel parametresi vardır. Bu parametreler, sosyal sigortalar ve sağlık sigortası uygulamalarıdır. Bunlardan, sosyal sigortalar uygulamalarına bakacak olursak reformdan günümüze pek çok alanda değişiklik yapıldığını ve birçok yenilik getirildiğini görmekteyiz. Gerçekleştirilen önemli çalışmaları ana başlıklar itibarıyla kısaca özetlersek; Kurum alacakları yapılandırıldı ve 5797 sayılı Kanunlar ile Kurum alacaklarının yeniden yapılandırılması kapsamında, Kurumumuza 1 milyon 135 bin 409 başvuru yapıldı. 26,2 Milyar TL toplam Kurum alacağından 23,3 Milyar TL si yapılandırılmış olup bu yapılandırma sonucunda 14,6 Milyar TL Kurum alacağının 6,6 Milyar TL si tahsil edildi sayılı Kanun kapsamında Kuruma olan borçların yapılandırılması amacıyla 2 milyon 383 bin 9 başvuru yapıldı. Vade

5 sonunda tahsili öngörülen tutar, 1 Ekim 2012 tarihi itibarıyla, 29 milyar 7 milyon 372 bin 608 TL olup bu miktarın yüzde 36,29 u yani, 10 milyar 525 milyon 679 bin 579 TL si tahsil edildi sayılı Kanun ile 6111 sayılı Kanuna Geçici 19 uncu madde eklenerek, bu madde ile 6111 sayılı Kanun kapsamında borçları yapılandırılmış ancak ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma hakları sona ermiş olan borçlulara yapılandırma anlaşmalarını ihya etme imkânı sağlandı. Uygulamalarda boşluk yaşanmaması ve aksaklıkların giderilmesi için ikincil mevzuat çalışmaları kısa sürede tamamlandı yılı itibarıyla 411 Genelge, 57 Yönetmelik, 38 Tebliğ ve 11 Yönerge tamamlanarak yürürlüğe girmesi sağlandı. Merkez ve taşra teşkilatının yapılandırılması ile kurumsal kimlik oluşturulması çalışmaları tamamlandı. Merkez ve taşra üst düzey yönetici atamaları yapılarak birimlerin aktif olarak çalışması sağlandı. Taşra birimlerimizle olan ilişkilerimizi en sağlıklı şekilde yürütebilmek adına ilk etapta Taşra Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Taşra Koordinasyon Kurulu, taşradan bildirilen 5

6 taleplere en hızlı şekilde cevap verilmesini ve taşradan iletilen sorunlara acil çözüm önerileri geliştirilmesini hedeflemekteydi. Daha sonra, Kurumumuzda, merkez ve taşra teşkilatı ile il müdürlüklerinin kendi aralarındaki iletişimi daha sağlıklı ve hızlı yürütmek, sorunlara zamanında ve doğru bir şekilde müdahale etmek, uygulamalarda iller arası birlikteliği ve eşgüdümü sağlamak amacıyla Koordinatör İl Müdürlüğü uygulaması başlatıldı. Zaman içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar, değişen şartlar ve ulaşım kolaylığı gibi hususlar göz önünde bulundurularak koordinatör il müdürlükleri tarihi itibarıyla revize edildi. Böylece toplam 13 olan koordinatör il müdürlüğü sayısı yeniden düzenlenerek 14 e yükseltildi. Diğer taraftan daha etkin ve verimli hizmet vermek amacıyla Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, 665 sayılı KHK ile Emeklilik Hizmetleri ve Sigorta Primleri Genel Müdürlükleri olarak yeniden yapılandırıldı. Vatandaş odaklı hizmet anlayışımız çerçevesinde, il müdürlüklerimize bağlı olarak çalışacak olan sosyal güvenlik merkezlerinin planlama çalışmaları tamamlanarak hızla faaliyete geçmeleri sağlandı. Vatandaşların hizmete daha kolay ve hızlı ulaşabilmesini teminen yeni sosyal güvenlik merkezlerinin faaliyete geçirilebilmesi için yapılan çalışmalar hızla devam etmektedir. 6

7 Kurumumuzun bilişim teknolojisinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları hızla devam etmektedir. Merkez ve taşra teşkilatı ile açılan Sosyal Güvenlik Merkezlerinin donanım yenilemeleri ile kurumsal donanım, ağ ve iletişim altyapısının modernize edilmesi gerçekleştirildi. Bu çerçevede bilişim uzman sayısı artırıldı ve yaklaşık 25 bin 346 bilgisayar, 15 bin 135 adet yazıcı ve 2 bin 469 tarayıcı alımı gerçekleştirilerek teknolojik altyapının oluşturulmasında önemli bir adım atıldı. Sigortalılarımızın sosyal güvenlik hakları iyileştirildi. Şöyle ki; Sağlık karnesi uygulaması kaldırılarak, bunun yerine emekliler için kimlik belgeleri ile sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuru imkânı sağlandı. Aktif sigortalılar ve bakmakla yükümlü olunan kişiler için ise, yalnızca bir defa Kurum ünitelerine müracaat etmek suretiyle aktivasyon işlemi yapılarak sağlık karnesi yerine kimlik belgeleri ile sağlık kuruluşlarında tedavi imkânı getirildi. Yapılan yeni düzenlemeler ile sosyal güvencesi bulunmayan tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışan işçilerimiz sosyal güvenlik kapsamına alındı. Ay içinde 10 günden az çalıştığı tespit edilen taksi şoförlerine, tarımdaki işçilere, sanatçılara, sigortalılık haklarından 7

8 yararlanmak için çalışma koşulları dikkate alınarak 30 günlük prim yerine 2012 yılında 19 günlük prim ödeme ve bu primlerin 30 günlük hizmet olarak sayılması imkânı getirildi. Oda kaydı bulunan 65 yaşın üzerindeki çiftçilerimizin talepte bulunmaları durumunda kayıtları devam etse dahi sigortalılıklarının devam etme zorunluluğu kaldırıldı. Birden fazla sicil numarası bulunan sigortalıların sicil numaraları teke indirildi. İdari para cezalarında pişmanlığın kapsamı genişletildi. E-Borcu Yoktur yazılarının internetten alınması imkânı getirildi. İşverenlerin sigortalılara ait bildirimlerini elektronik ortamda yapabilmelerini sağlamak için E-Bildirge Projesi geliştirildi. Böylece kâğıt belge israfı ortadan kalktı ve işverenin tamamen elektronik olarak işlem yapması sağlanarak önemli ölçüde iş tasarrufu ve zaman kazanıldı. Geçici İş Göremezlik Projesi (E-Ödenek) ile istirahatlı bırakılan sigortalılara ait kâğıt ortamında gönderilen iş göremezlik belgeleri ve sağlık kurulu raporlarının SGK ya elektronik ortamda gönderilmesi ve bu sayede geçici iş göremezlik ödeneklerinin çok kısa süre içinde sigortalılara ödenmesine imkân sağlayacak olan proje hayata geçirildi. BAĞ-KUR kaydı olmadığına ilişkin belgelerin internetten alınabilmesi imkânı sağlandı. 8

9 Sosyal yardımlar, yeşil kart ve öğrenci kredileri başvurularında istenilen kaydı yoktur yazılarının devredilen SSK ve Emekli Sandığı nda olduğu gibi ünitelere gitmeksizin internet ortamından barkotlu çıktı olarak alınması sağlandı. Bağımsız çalışanlarla ilgili on-line tescil işlemi hayata geçirildi. Prim ödemelerinde kredi kartı dönemi başlatıldı. Emeklilere getirilen kolaylıklardan bazıları ise şunlardır; T.C. kimlik numarası ile gelir ve aylık alma imkânı getirildi. Emekli maaşları evde ödenmeye başlandı. Eskiden emekli aylıkları ve sosyal yardımlarla ilgili tüm ödemeler Ziraat Bankası Şubeleri aracılığıyla yapılıyordu. Artık Kurumdan aylık alan tüm emekli ve hak sahipleri gelir veya aylıklarını PTT ve 22 banka aracılığı ile alabilmektedirler. Ayrıca, yapılan protokol uyarınca PTT nin, isteyen herkesin aylığını herhangi bir ücret talep etmeden konutuna kadar götürüp teslim etmesi sağlandı. Yurtdışı Ödeme İşlemleri Projesi ile Türkiye de ikamet eden ve yabancı ülkelerden emekli olanlara ilişkin ödeme işlemleri tamamen elektronik ortama alınarak vatandaşa verilen hizmet süresi kısaltıldı ve manuel işlemlerden kaynaklanan hatalar yok edilerek hizmet kalitesi arttırıldı. Emekli noter ve serbest avukatlar arasında eşitlik sağlandı. Ekim 2008 tarihinden evvel devlet memurluğundan emekli 9

10 olarak serbest avukatlık ve noterlik faaliyetine devam edenler hakkında ileriye yönelik sosyal güvenlik destek primi uygulaması başlatıldı. Bir dönem devlet memuru olarak çalışıp ayrılan ve daha sonra 4/a ve 4/b den emekli olanların devlet memurluğu çalışma sürelerine ilişkin ikramiye talepleri Anayasa Mahkemesi kararı dikkate alınarak yeniden düzenlendi. Emeklilerimizin yıllardır beklediği intibak düzenlemesine ilişkin çalışmalar tamamlanmış, konuyla ilgili Kanun tarihinde Yüce Meclisimizce kabul edilmiştir. Hâlihazırda 506 sayılı Kanuna göre 2000 yılından önce malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılar ve bu tarihten önce vefat eden sigortalıların hak sahipleri ile 2000 yılından önce malullük veya yaşlılık aylığı bağlananlardan 2000 yılından sonra vefat edenlerin hak sahipleri ile birlikte 2 milyon 743 bin kişinin aylığı yeniden hesaplanmaktadır. 10 Yine aynı düzenleme kapsamında, tarihleri arasında tarihinde yürürlükte bulunan gelir tablosundan emekli olan 12 bin kişinin aylıkları da aynı gelir basamakları üzerinden %8,9 oranında artış yapılarak yeniden değerlendirilmiş olup söz konusu güncelleme çalışmaları kapsamında 2 milyon dosyanın işlemi tamamlandı. Bu

11 kapsamda, emeklilerimiz 2013 Ocak ödeme döneminde hak ettikleri intibak farklarını alabileceklerdir sayılı Kanun kapsamında 2003 yılında basamak satın alarak emekli olan 6 bin kişinin aylık hesaplamasından kaynaklanan mağduriyetleri, idari düzenleme ile çözüldü. Getirilen yönteme göre aylıklar yeniden hesaplanarak oluşan farkların ilgililere ödenmesi sağlandı. Çalışmalarımız sonucunda, vatandaşlarımız kendileriyle ilgili birçok bilgiyi SGK ya gelmeden internet üzerinden öğrenebilmektedirler. Emeklilerimiz; ü Aylıklarından yapılan kesinti bilgilerini, ü Hangi şartlarla ve hangi tarihte emekli olabileceklerini, ü Kendilerine ne kadar aylık bağlanacağını, ü Hangi kapsamda sağlık yardımı aldıkları, başta olmak üzere çoğu bilgiye internet üzerinden ulaşabilmektedirler. Ayrıca, internet ortamında sunulan hizmetlerin çeşitliliğini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 4/1(a) ve 4/1(b) kapsamındaki sigortalıların emeklilik taleplerine ilişkin 11

12 tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi internet ortamında alınmaya başlandı yılında ortalama 30,24 günde bağlanan 4/1(a) kapsamındaki sigortalı aylıkları 2012 yılı Eylül ayı itibarıyla 16,96 günde, 2011 yılı Eylül ayı itibarıyla ortalama 26,05 günde bağlanan 4/1(b) kapsamındaki sigorta aylıkları ise 2012 yılı Eylül ayı itibarıyla 24 günde tamamlanır hale getirildi. Ayrıca Hizmet Takip Projesi (HİTAP) ile devlet memurlarının emekli aylığı bağlama süresinin 3 güne düşürülmesi planlanmaktadır. Genel Kurulun Çok Kıymetli Temsilcileri, Vatandaşlarımıza kolaylık getiren bazı uygulamalara değinmek gerekirse; Tarımsal faaliyette bulunan kadınların sorunu çözüme kavuşturuldu. Aile reisi olarak kabul edilmediklerinden, borçlanma talepleri reddedilen tarım BAĞ-KUR lu kadın sigortalılarımızın aile reisi olmalarına ilişkin şart kaldırıldı. Yapılan bu düzenleme ile Kurum aleyhine açılan 50 bin 568 dava çözüme kavuşturuldu. 12

13 Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, kolay erişilebilir ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının bir gereği Olarak sigortalı, işveren, emekli ve hak sahiplerimize daha kaliteli, hızlı, adil ve kesintisiz hizmet sunulabilmesi için, 2008 yılı Mayıs ayından, 2012 yılı Ekim ayı sonuna kadar 334 sosyal güvenlik merkezi, 35 sağlık sosyal güvenlik merkezi ve 36 adet mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi olmak üzere toplam 405 sosyal güvenlik merkezi açılmış olup bu kapsamdaki faaliyetlerimiz hızla sürdürülmektedir. Hizmet binaları ve fiziki mekânların iyileştirilmesi çalışmaları hızlandırıldı. Kurumumuz ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) arasında, hizmet binalarının yapılması ve yenilenmesi yönünde 2009 yılında protokol imzalandı. Reform sürecinde gerek TOKİ aracılığıyla gerek Kurum imkânları kullanılarak toplam 39 il müdürlüğü binası yenilendi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik yurt-danış birimi kuruldu. SGK ve Adalet Bakanlığı arasında haciz işlemleriyle ilgili elektronik entegrasyon sağlandı. Böylece SGK nın yapmış olduğu hak ediş, emekli aylığı ve diğer ödemeler üzerindeki haciz işlemlerinin elektronik ortamda yapılması sağlanarak personel ve posta masraflarından 12,4 milyon TL tasarrufa gidildi. 13

14 Reformla birlikte kayıt dışı istihdamla büyük bir mücadele başlatıldı; Sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal yapısının daha sağlam temeller üzerine oturtulması ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi için, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında; yılları kayıt dışı istihdamla mücadele yılı ilan edildi yıllarını kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı uygulamaya konuldu. Her ilde Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele servisleri (KADİM) kuruldu. Ücretlerin banka kanalıyla ödenmesi uygulaması başlatıldı. İnceleme standartları oluşturularak sektörel inceleme denetim rehberleri hazırlandı. 60 ayrı kurum ve kuruluşla protokol imzalandı. Başta personelimiz olmak üzere kayıt dışı istihdam ile mücadelede taraf olan diğer kamu kurumlarının kapasitelerinin ve sosyal tarafların farkındalıklarının artırılmasını hedefleyen Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi (IPA-IV) hayata geçirildi. Çalışma hayatı, istihdam ve sosyal güvenlik alanına giren konularda vatandaşlarımızdan gelecek her türlü soru, öneri, eleştiri, ihbar, şikâyet, başvuru ve taleplerin etkin ve hızlı bir biçimde çözüme kavuşturulması amacıyla Çalışma ve Sosyal 14

15 Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170, kurularak, 7 gün 24 saat hizmet vermesi sağlandı. Bir başka kayıt dışı türü olan ücretlerin eksik bildirilmesini engellemek amacıyla Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde (APHB) gerekli değişiklik yapılarak işverenlerin çalıştırdıkları sigortalıların, Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması kodlarına uygun olarak mesleklerini bildirmelerinin sağlanması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmanın 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Ayrıca konuyla ilgili olarak da TMMOB yetkilileri mimar ve mühendislere ilişkin olarak uygulanan asgari ücret seviyelerinin belirlenmesi amacıyla tarihinde işbirliği protokolü imzalandı. Böylelikle kalifiye meslekler açısından da düşük ücret bildiriminin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Primleri asgari ücret üzerinden yatırılan milyon dolarlık futbolcuların kulüpleri ile görüşülerek bu tablonun 1 yıl içerisinde düzeltilmesi gerektiği konusunda mutabakata varıldı. Yaptığımız çalışmaların neticesinde asgari ücretten prime esas matrah beyan edenlerin oranı, 2008'lerde yüzde 60'larda iken bugün yüzde 41'lere indirildi. Kayıt dışı iş yerlerinin kayıt altına alınması amacıyla, coğrafî bilgi sistemleri kullanılarak doğalgaz-su-elektrik abonesi olan iş yeri verileri ile TÜİK in iş yeri verilerinin, Kurumumuz 15

16 kayıtları ile karşılaştırılması için çalışmalar Gelir İdaresi Başkanlığı ile işbirliği halinde devam etmektedir. SGK ve Gelir İdaresi Başkanlığı arasında yapılacak işbirliği ile yoklama fişleri ve iş yeri durum tespit tutanaklarının birleştirilmesi suretiyle denetimde etkinliğin temin edilmesi ve yoklamaların elektronik ortamda yapılması amacıyla gerekli çalışmalar devam etmektedir yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen çalışma ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından binlerce iş yerinde yapılan tespitler Kurumumuzla paylaşılacak ve böylece kayıt dışı faaliyetlerde bulunan iş yerleri belirlenebilecektir. Dijital ortamda, işyeri ve sektör analizlerine esas teşkil edecek bilgilerin yer alacağı işyeri elektronik denetim defteri ile işyerleri elektronik sicil merkezi oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlanmış olup denetim elemanları için kullanıcı şifreleri hazırlanarak sistemin testi yapılmaktadır. Amacı başta Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin desteklenmesi ile hibeler vasıtasıyla yerelde kayıt dışı istihdam sorunun çözümünde yenilikçi yaklaşımların ve sosyal diyalogun desteklenmesi olan Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi (KİTUP), Kurumumuz tarafından Eylül 2010-Haziran 2012 tarihinde başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında çok sayıda 16

17 eğitim, farkındalık arttırma etkinliği ve akademik çalışma düzenlenmiştir. Böylece ilk defa kayıt dışı istihdamda mücadelede yerel aktörlerce ortaya konan fikirler desteklenmiş ve Kurumumuzun tanıtımı bu aktörler eliyle gerçekleştirilmiş oldu yılında Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesinin devamı niteliğinde Kayıtlı İstihdamın Teşviki (KİTUP II) projesinin uygulanması planlanmaktadır. Yapılan denetimler sonucunda; Yapılan faaliyetler ve denetimler sonucunda 2008 Mayıs Eylül döneminde toplam 1 milyon 213 bin 282 çalışan ile 85 bin 678 işyerinin kayıt dışı olduğu tespit edilip bunlar kayıt altına alındı. Saygıdeğer Katılımcılar; Sağlık alanında hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyet ve projelere değinecek olursak; Sağlık, vazgeçilmez ve ertelenemez temel bir hak olduğu için herkese; eşit, adil, yaygın, kolay erişilebilir ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti sunmak bizim de temel hedefimiz oldu. 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sağlık alanında yeni bir dönem başladı. Artık vatandaşlarımız 17

18 hastanelere, ilaçlara ve tıbbi malzemelere daha rahat ulaşabilir hale geldi. Böylece Kurumumuz, sağlık alanındaki en büyük alıcı konumuna geçmiş olmakla birlikte her bir vatandaşımıza istediği hastaneye gitme ve istediği eczaneden ilaç alma imkânı sağlandı. Vatandaşlarımızın maluliyet taleplerinin bölgelerinde ivedilikle sonuçlandırılabilmesi için bölge sağlık kurulları 13 ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Kocaeli, Bursa, Konya, Kayseri, Samsun, Eskişehir, Trabzon, Gaziantep) faaliyete geçirildi. Hastalarımızın mağduriyetlerini giderebilmek amacıyla özel hastanelerin ve vakıf üniversiteleri hastanelerinin acil servislerinde daha önce alınmakta olan ilave ücretler kaldırıldı. Yeşil kart sahibi 9 milyon 416 bin 775 kişi ve hiçbir güvencesi olmayan 1 milyon 700 bin kişi, 2012 yılı başından itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alınarak ülke nüfusunun % 100 e yakın bir kısmı Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındı. Bu kapsamda, yeşil Kart dâhil tüm grupların Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmasıyla Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile on-line veri alışverişinin sağlanmasını ve böylece vatandaşlarımızın tescili ve sağlık işlemlerine hız getirilmesini hedefleyen GSS İşlemleri Projesi nin çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. 18

19 Trafik kazalarıyla ilgili tedavi giderlerinin tamamı Kurumumuz tarafından karşılanarak vatandaşlarımızın trafik kazası geçirmeleri halinde sigortalı olup olmadıklarına bakılmaksızın, herhangi bir bürokratik işlem ve sorguya gerek kalmadan tedavilerini yaptırabilme imkânı getirildi. Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi ile sağlık hizmet sunucusuna başvuran kişinin tedavi olabilmesi, artık avuç içi damar izi uygulamasının T.C. Kimlik Numarasının eşleştirilmesiyle yapılacaktır. Böylece sağlık hizmet sunucusu tarafından genel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere verilmeyen sağlık hizmetinin SGK ya fatura edilmesi engellenecektir tarihinde, Konya ilinde sistemin pilot uygulamasına başlanmıştır tarihleri arasında belirlenen 20 ilimizde (Ağrı, Amasya, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Iğdır, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kilis, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Sinop, Şırnak, Yozgat) ve son olarak tarihleri arasında geriye kalan 60 ilimizde uygulamaya geçilecektir yılı Aralık ayı itibarıyla 44 ilimizde pilot çalışması başlatılmış olan Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) programı, tarihinde Türkiye genelinde uygulamaya açıldı. SPAS ile devredilen kurumlara ait farklı programlarda 19

20 kayıtlı veriler tek bir programda birleştirilerek T.C. Kimlik Numarası ve provizyon tarihi yazılmak suretiyle başka hiç bir işleme gerek duyulmadan provizyon verilmesi sağlandı. Otomatik aktivasyon sayesinde sigortalıların ünitelere gelmesi engellenmiş; ayrıca ölüm, evlenme, boşanma ve işten çıkma hallerinde sağlık provizyonlarının sistem tarafından otomatik olarak kapatılması suretiyle yersiz sağlık giderlerinin oluşması önlenmiştir. İkamet etmiş olduğu yerdeki sağlık hizmet sunucuları tarafından tedavisi yapılamayan ve il dışına sevk edilen genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile ilgili olarak yol ve gündelik giderlerine ait sevk ve tedavi belgelerinin elektronik ortama aktarılması (E-Sevk) sistemi, 2012 yılı Eylül ayı itibarıyla pilot olarak uygulanmaya başlanmış olup hızla ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır. Ayrıca, tarihi itibarıyla SGK dan sağlık hizmeti almaya başlayan yeşil kartlı kişilerin, Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler dışındaki sağlık hizmet sunucularından sağlık hizmeti almaları için zorunlu olan sevk işlemlerinin elektronik olarak yapılması sağlandı. Şiddete uğrayan ve uğraması muhtemel bulunan kadınlar, çocuklar ve aile bireylerinden GSS kapsamında olmayanlar ile 20

21 prim borcu sebebiyle fiilen genel sağlık sigortasından yararlanamayan vatandaşlarımız gelir testine tabi tutulmaksızın primleri Devlet tarafından karşılanarak genel sağlık sigortalısı sayıldı. Genel sağlık sigortalılarının özel sağlık hizmet sunucularına erişimde ve yararlanmada karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik olarak; doktor ve sağlık tesisi seçme haklarını daha bilinçli, daha etkin kullanmalarını sağlamak ve hizmet alabilecekleri Kurumumuzla sözleşmeli özel sağlık hizmet sunucuları, doktor, ilave ücret oranları gibi konularda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla kurumsal bir web sitesi hazırlandı ve Hastaneni Seç, Doktoruna Ulaş sloganı ile tarihinde Kurum web sayfasında kullanıma açıldı. Üniversitelerde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin yükseköğrenimleri devam ettiği sürece, Türkiye de bir yıl ikamet etme şartı aranmaksızın genel sağlık sigortası kapsamına alınması sağlandı. 26 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere 6270 sayılı Kanun ile yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri GSS prim miktarı düşürülerek bu kişilerin, primlerini asgari ücretin üçte biri üzerinden ödemeleri imkânı getirildi. Diş protez bedellerinin karşılanması hususunda, 5510 sayılı Kanunla getirilen yaş ve fiyat kısıtlaması yapılan son düzenleme 21

22 ile kaldırıldı. Her yaştaki genel sağlık sigortalısının diş protez bedelinin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca tespit edilen fiyatlar üzerinden tamamının karşılanması sağlandı. Saygıdeğer Katılımcılar; İlaçla ilgili önemli çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda; İlaçta Karekod-Barkod uygulaması ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup 16 Mayıs 2010 tarihinden itibaren ilaç bedellerinin reçeteye eklenen kupür-barkodlar yerine karekod bilgisinin İlaç Takip Sisteminden onay alınarak ödenmesi uygulamasına geçildi. İlaç provizyon sistemindeki düzenlemelerle israf önemli ölçüde önlendi. Böylece ilaç provizyon sisteminde maksimum doz, cinsiyet ve yaş kontrolü gibi unsurlar gözden geçirilerek bu doğrultuda yeni kontroller eklendi. Global bütçe kapsamında iskonto oranları % 11 den % 41 e çıkarılarak önemli ölçüde tasarruf sağlandı. Bu çerçevede Kurumumuz tarafından yapılan çalışmalar ve incelemeler sonrasında 16 Aralık 2011 de 125 kalem ve 5 Ocak 2012 tarihinde 141 kalem Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi nde yer alan ilacın iskonto oranlarında iyileştirmeye gidildi. 22

23 Diğer taraftan ilaç katkı paylarında da düzenlemeler yapıldı. Buna göre ilaçtan alınan katkı payı yüzde yerine, yüzde 1-20 olarak yeniden belirlendi. Böylece halen yüzde 10 olarak uygulanan alt sınır yüzde 1'e çekilerek, esneklik sağlanması hedeflendi. Kurumumuz tarafından 2012 yılında toplam 213 kalem ilaç geri ödeme kapsamına alındı. Ayrıca ilaç kullanımı ve tüketimi hakkında toplumu bilinçlendirerek, bilinçsiz ve gereksiz ilaç kullanımı ile oluşabilecek sağlık sorunları için uyarılarda bulunarak akılcı ilaç kullanımının teşvik edilmesi amacıyla çalışmalara başlanılmış olup çalışmaların 2013 yılında sonuçlandırılması planlanmaktadır. Değerli Misafirler, Sağlıkta Denetim Çalışmalarına Yeni Bir Anlayışla Yaklaşmaktayız. Bu kapsamda; Sağlıkta denetim çalışmaları kapsamında 2 bin 33 özel hastane ile 79 üniversite hastanesine dikkat etmeleri gereken hususları içeren ve 10 bin TL üzerinde harcama yapılan 86 bin 660 sigortalımıza bilgilendirici mektup gönderildi. 23

24 Risk odaklı eczane ve hastane denetim çalışması başlatıldı. Sigortalıların doktora müracaatından reçetelerin/faturaların Kuruma teslim edilmesine kadar eczanelerin hizmet akış süreci oluşturularak ortaya çıkabilecek olası riskler dikkate alınmak suretiyle ölçülebilecek risk parametreleri belirlendi. Bu yöntemle denetimlerin daha etkili yapılması amaçlandı. Kurumumuzla sözleşme imzalayan sağlık hizmet sunucularından alınan sağlık hizmeti ve ilaç temini işlemleri gereği 153 ü özel hastane, 706 sı eczane, 25 i optik, 52 si tıbbi malzeme firması ve 57 si diğer sağlık tesisi olmak üzere yapılan toplam 993 inceleme neticesinde 237 sağlık hizmet sunucusunun sözleşmelerinin feshedilmesi önerildi. Sağlık harcamalarının denetim ve kontrolünde önemli rol oynayacak MEDULA sistemi işletime açıldı. MEDULA ile hastane işlemleri artık elektronik olarak yapılmaktadır. Proje ile sağlık hizmeti sunan kuruluşlardan yapılan hizmetlere ait bilgi ve faturalar elektronik ortamda alınmakta, bu kayıtlar üzerinden gerekli inceleme ve kontroller yapılabilmektedir. Sistem sayesinde sağlık kuruluşlarından gelen belgelerin arşivlenmesi ve saklanmasında yaşanan problemlerin de çözümüne katkı sağlanmaktadır. Sisteme kayıtlı hekimler tarafından, tedaviye ilişkin olarak yapılan tüm tetkik, tahlil, ameliyat, kullanılan tıbbi malzeme, yazılan ilaç raporu ve ilaçlara ait bütün bilgiler takip 24

25 edilebilmektedir. MEDULA kapsamında toplam 3 bin 85 hastane, 23 bin 699 eczane, 4 bin 655 optikçi ile on-line işlem yapılmaya başlandı. Medula Eczane (E-Reçete) uygulaması ile sisteme, tarihi itibarıyla aile hekimliklerinde ve Sosyal Güvenlik Kurumuna MEDULA sistemi üzerinden fatura gönderen 2. ve 3. basamak sağlık hizmet sunucularında geçildi. Sistem sayesinde tüm kayıtlar elektronik olarak alınır hale gelmiş, böylece reçetelerin manuel oluşturulması ve basılı ortamda Kurumca geri ödemede kullanılması külfetinden hem eczane ve sağlık hizmet sunucusu hem de Kurum kurtulmuştur. Sistemin önemi, bir günde reçete için kullanılan ortalama 1 milyon 500 bin kâğıttan tasarruf sağlaması bakımından ele alındığında dahi ortaya çıkmaktadır. 31 Ekim 2012 itibarıyla yazılan toplam e-reçete sayısı 37 milyon 656 bin 300 adettir. Bu reçetelerden 31 milyon 374 bin 494 ü yani yüzde 83,32 si eczane tarafından karşılanmıştır. Manuel olarak karşılanan e-reçete sayısı ise 6 milyon 281 bin 806 dır. Aynı dönemde manuel olarak karşılanan reçete adedi 44 milyon 969 bin 427 dir Temmuz 2012 tarihleri arasında toplam reçete içerisindeki e-reçete oranı %46,87 iken, bu oran Ekim 2012 tarihleri arasında %58,01 e yükselmiştir. 25

26 E-reçete ile: ü Sahte reçetelerin önüne geçilecektir. ü Reçetede standart oluşması sağlanacaktır. ü Hekimin yazı stili veya yazının eczane tarafından farklı değerlendirmesi neticesinde oluşabilecek yanlış ilaç verme olayları ortadan kaldırılacaktır. ü E-reçetenin otomatik olarak ekrana yansıtılması neticesinde eczacının bilgi girişi kolaylaşacaktır. ü Reçete tahrifatının önüne geçilecektir. ü Denetimler sırasında reçeteye erişimler kolaylaşacaktır. 26 Daha önceden manuel olarak düzenlenen ve Kurum arşivlerinde büyük yer işgal eden Epikriz Raporları 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren MEDULA hastane sistemi üzerinden alınmaya başlandı. Sağlık Uygulama Tebliğinde yazılı kuralların elektronik ortamda takibini sağlamaya yönelik elektronik SUT uygulaması hayata geçti. Uygulamayla denetimlerde elektronik kontrol imkânı getirilirken, on-line işleyen bir sistem devreye girmiş oldu. İlaç raporunun aslı ya da onaylı sureti eczanelerden isteniyor ve bu raporlar yıllarca Kurumun arşivlerinde saklanıyordu. Diğer taraftan, sahte ilaç raporlarından dolayı Kurum milyonlarca lira zarara uğruyordu. Yaşanan bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için

İzmir, 14 Aralık 2012 FATİH ACAR SGK BAŞKANI

İzmir, 14 Aralık 2012 FATİH ACAR SGK BAŞKANI GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI İzmir, 14 Aralık 2012 FATİH ACAR SGK BAŞKANI TAKDİM PLANI 1 SOSYAL GÜVENLİK REFORMU 2 3 REFORM SÜRECİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR REFORM SONRASI MEVCUT DURUM (2008

Detaylı

SGK Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sağlam Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

SGK Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sağlam Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi SGK Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sağlam Malatya da SGK Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sağlam Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi SOSYAL

Detaylı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -BÜTÇEDEN SAĞLIK HARCAMALARINA 2012 YILINDA 47,8 MİLYAR LİRA AYRILDI -TÜRKİYE DE 3 MİLYON 447 BİN 166 KİŞİ DİYABET

Detaylı

ÇÖZÜM. TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

ÇÖZÜM. TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Yasin Kulaksız * 1.GİRİŞ Trafik kazası nedeniyle meydana gelen tedavi giderlerinin karşılanmasına yönelik

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr.Eyup Sabri TEZCAN Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr.Eyup Sabri TEZCAN Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr.Eyup Sabri TEZCAN Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı KURUMSAL YAPI 16/05/2006 tarihli ve 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu MERKEZ TEŞKİLATI Ana Hizmet

Detaylı

1/10/2008 Tarihinde tüm maddeleri ile 5510 SS ve GSSK yürürlüğe girdi.

1/10/2008 Tarihinde tüm maddeleri ile 5510 SS ve GSSK yürürlüğe girdi. 7.YILINI DOLDURAN 5510 SAYILI KANUN İHTİYAÇLARI KARŞILAR MI? Bugün yazımızda özellikle 5510 sayılı Kanun ile birlikte SGK yaşanan değişiklikleri sizlerle paylaşacağız.ilerleyen günler yapılması gereken

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GSS Yazılımları Daire Başkanlığı MEDULA UYGULAMALARI ALİ GELENLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GSS Yazılımları Daire Başkanlığı MEDULA UYGULAMALARI ALİ GELENLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GSS Yazılımları Daire Başkanlığı MEDULA UYGULAMALARI ALİ GELENLER SUNUM PLANI TANIM TARİHÇE AMAÇ-HEDEF MEDULA Hastane Uygulamasının Yapısı MEDULA Hastane

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 MANĠSA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 Kayıt Dışı İstihdamın Türleri Çalışmaların SGK ya hiç bildirilmemesi Gün

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Haziran-Temmuz 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 05 Haziran 2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı

Detaylı

Mustafa CERİT SGK Başmüfettişi İstanbul SGK İl Müdür Yardımcısı

Mustafa CERİT SGK Başmüfettişi İstanbul SGK İl Müdür Yardımcısı SGK DA E-DEVLET E-TEBLİGAT UYGULAMASI (ÇALIŞAMAZLIK GİRİŞİ) Mustafa CERİT SGK Başmüfettişi İstanbul SGK İl Müdür Yardımcısı E-Devlet Kapsamında Sunulan Hizmetler https://www.turkiye.gov.tr/ https://www.kamu.turkiye.gov.tr/

Detaylı

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü T.Teksöz, K.Helvacıoğlu ve Y.Kaya Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın Uygulamaların İlişkisi 2 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın

Detaylı

Olmazsa Olmaz Sosyal Güvenlik

Olmazsa Olmaz Sosyal Güvenlik Olmazsa Olmaz Sosyal Güvenlik SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -TEMEL PARAMETRELERE BAKTIĞIMIZ ZAMAN SOSYAL GÜVENLİK TÜRKİYE AÇISINDAN RİSK OLMAKTAN ÇIKTI -EMEKLİLERİMİZİN YÜZLERİNİN GÜLMESİ

Detaylı

Başkan Yardımcısı Sağlam Malatya da

Başkan Yardımcısı Sağlam Malatya da Başkan Yardımcısı Sağlam Malatya da SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ SAĞLAM: - ÇOCUKLARIMIZ VE TORUNLARIMIZIN RAHAT YAŞAMASI İÇİN SOSYAL GÜVENLİKTE YAPILAN REFORMLARA SAHİP ÇIKMALIYIZ

Detaylı

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1. Kamu idarelerinin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2015 YILI TAŞRA PERFORMANS HEDEFLERİ ÖLÇME KILAVUZU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2015 YILI TAŞRA PERFORMANS HEDEFLERİ ÖLÇME KILAVUZU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2015 YILI TAŞRA PERFORMANS HEDEFLERİ ÖLÇME KILAVUZU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Stratejik Yönetim ve Proje Daire Başkanlığı Ocak/2015 1 EYLEMLER Eylem No Eylem göstergesi Hedefi

Detaylı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDA KURULMUŞ OLAN VAKIFLAR İLE PROTOKOLLER

Detaylı

SAĞLIK PROVİZYON AKTİVASYON SİSTEMİ (SPAS) İSTANBUL DA UYGULANMAYA BAŞLADI

SAĞLIK PROVİZYON AKTİVASYON SİSTEMİ (SPAS) İSTANBUL DA UYGULANMAYA BAŞLADI SAĞLIK PROVİZYON AKTİVASYON SİSTEMİ (SPAS) İSTANBUL DA UYGULANMAYA BAŞLADI Ersin UMDU ** I. GİRİŞ 1.1.2012 tarihinden itibaren zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması başladıbu uygulamadan yaklaşık

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Ramazan YILDIZ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ 6385 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GSS KANUNU İLE

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SAYI : B.13.2.SGK.0.11.05.00/327 21/05 /2010 KONU : daire başkanlıklarının görev dağılımı GENELGE 2010/65 Bilindiği üzere, 19.12.2008 tarihli ve 2008/496 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Bakanlık Makamının

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ)

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iş günü 2 3 4 5 6 Eczacıların Talep Ve Şikayetlerinin

Detaylı

SGK Başkanı Fatih Acar, İnsani Değerler Derneği ve Demokraside Birlik Vakfı Tarafından Düzenlenen Konferansta Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

SGK Başkanı Fatih Acar, İnsani Değerler Derneği ve Demokraside Birlik Vakfı Tarafından Düzenlenen Konferansta Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SGK Başkanı Fatih Acar, İnsani Değerler Derneği ve Demokraside Birlik Vakfı Tarafından Düzenlenen Konferansta Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SGK BAŞKANI FATİH ACAR; - GEÇMİŞ YILLARDA 38-43 YAŞLARINDAKİ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V.

Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V. Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 18.10.1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU (2002-2013)

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU (2002-2013) 2013 Sayı 11 SOSYAL GÜVENLİK SOSYAL GÜVENLİK REFORMU (2002-2013) EMEKLİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER SAĞLIK ALANINDA YAPILAN DÜZENLEMELER SİGORTA VE PRİMLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER ENGELLİLERE VE YETİMLERE İLİŞKİN

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ Gelir Testi nasıl başladı, kimler muaf? Sosyal Güvenlik Reformu ile tüm vatandaşların sağlık güvencesi kapsamına alınması 1 Ocak 2012 tarihinde başladı.

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.09.00/X-1093-52-76-40257 A n k a r a Konu : Geçici İş Göremezlik Ödeneği 16.01.2008 ve Emzirme Yardımı Ödemeleri GENELGE 2008/7 Kurumumuza devredilen SSK na tabi sigortalılarının

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

TÜM KURUMLARA (SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARI VE GENEL BÜTÇE HARİÇ)

TÜM KURUMLARA (SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARI VE GENEL BÜTÇE HARİÇ) TÜM KURUMLARA (SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARI VE GENEL BÜTÇE HARİÇ) Bilindiği üzere 5502 sayılı Sosyal Güvelik Kurumu Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006

Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006 Sosyal Güvenlik G Kurumu Sağlık k Geri Ödeme Sistemi Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006 Hedefler Hizmet Sunucunun iç iş süreçlerine en az müdahale Tüm Hizmet Sunucularını kapsayan bütünleşik bir

Detaylı

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI 1 AB de Özel Sağlık Sigortası Uygulamaları Geçtiğimiz dönemlerde sağlık harcamalarında kaydedilen artış, kamu sağlık sistemlerinin sürdürülmesinde sorun yaşanmasına

Detaylı

SGK Sürdürülebilirliği, Faturalar ve Yeni Uygulamalar

SGK Sürdürülebilirliği, Faturalar ve Yeni Uygulamalar SGK Sürdürülebilirliği, Faturalar ve Yeni Uygulamalar Yrd.Doç.Dr.Cengiz Konuksal SASDER 4.ULUSAL KONGRESİ, 5-8 KASIM 2015-ANTALYA YIL 2005- SSK CİBALİ YIL 2005- SSK CİBALİ YIL 2005 DEN 2015 E DEĞİŞEN NE?

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur.

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur. 1 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASINDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN YASA TASARISI İLE İLGİLİ EMEK PLATFORMUNUN TALEPLERİ HAKKINDA BAKANLIKTA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE KABUL EDİLEN, KISMEN KABUL EDİLEN

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/93 23/1/2013 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

ISSA İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİMİZ

ISSA İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİMİZ 1) Elektronik Reçete: Mansiyon Ödülü Sosyal Güvenlik Kurumu, ülkemizde sosyal güvenlik alanındaki başat yetkili organ olarak Genel Sağlık Sigortasının bilgi altyapısını yürütmek üzere MEDULA sistemini

Detaylı

GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI

GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI BAĞ-KUR (4/b) PRİM BORCU VARKEN SSK LI (4/a) İŞE GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI Vakkas DEMİR* I- GİRİŞ 5510 sayılı sosyal güvenlik reform yasasının 87 nci maddesine

Detaylı

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Mehmet ATASEVER Mayıs, 2015 Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR 1. Hangi işler ev hizmeti sayılır? Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

O.D.T.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi (Tez Aşaması) İngilizce (Çok İyi), Almanca (Alman Kültür 8.

O.D.T.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi (Tez Aşaması) İngilizce (Çok İyi), Almanca (Alman Kültür 8. KİŞİSEL BİLGİLER Adı- Soyadı Doğum Yeri/Yılı Medeni Durumu E-posta Twitter Youtube Adem ONAR Bayburt/1968 Evli, 3 Çocuk Babası ademonar@gmail.com @adem_onar http://www.youtube.com/ademonar ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

SGK e-devlet kapısı 2015 yılı istatistikleri. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Portal Şube Müdürlüğü

SGK e-devlet kapısı 2015 yılı istatistikleri. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Portal Şube Müdürlüğü 215 SGK e-devlet kapısı 215 yılı istatistikleri Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Portal Şube Müdürlüğü SGK e-devlet kapısı 215 yılı istatistikleri İÇİNDEKİLER 4A Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri... 4

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

Sayı: Rehber.2014/031 Ankara, 20.08.2014

Sayı: Rehber.2014/031 Ankara, 20.08.2014 Sayı: Rehber.2014/031 Ankara, 20.08.2014 Konu: İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenen Sigortalılar İçin Genel Sağlık Sigortası Bilgilendirme Yazılarına İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu Hk. Genel sağlık

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 25029274-1093/37-237/436 06/04/2013 Konu : Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi A- GENEL AÇIKLAMALAR GENELGE 2013/19 Bilindiği

Detaylı

ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE

ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kanuni Teşviklerden Yararlanma Sayıları TEŞVİK AÇIKLAMA İŞYERİ SAYISI SİGORTALI SAYISI TEŞVİK TUTARI 5510 Malullük, Yaşlılık Ölüm Sigortası

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2012 YILI REHBERLİK SEMİNERLERİ. Meslek Mensupları Buluşması

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2012 YILI REHBERLİK SEMİNERLERİ. Meslek Mensupları Buluşması T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2012 YILI REHBERLİK SEMİNERLERİ Meslek Mensupları Buluşması 2012 1 Yeni yüzüyle SGK SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı yerine tek çatı: SGK Beş ayrı uygulama kanunu yerine tek kanun:

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 1 SUNUM PLANI Kurumsal Yapı Kurumun Organları Kurumun Görevleri Sosyal Güvenlik Reformuna Genel Bakış 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KURUMSAL YAPI 3 4 SOSYAL

Detaylı

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika 2 3 4 5 6 Adres

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Dr. Mümine Nurdan DOĞUKAN GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA VE PROJE DAİRE BAŞKANLIĞI 07 Kasım 2014 Sunum Planı Tanımlar Özel Sağlık Sigortası Çeşitleri Tamamlayıcı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Yadigar GÖKALP Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Yadigar GÖKALP Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Yadigar GÖKALP Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi SAĞLIK HARCAMALARI 03.07.2012 MEDULA-1 MEDULA NEDİR? MED(ikal) ULA(k) (Tıbbi haberci-haberleşme)

Detaylı

Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge

Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.12.2013/223-1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ile kamu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 2012 YILI BİRİNCİ DÖNEM İZLEME RAPORU I

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 2012 YILI BİRİNCİ DÖNEM İZLEME RAPORU I SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 2012 YILI BİRİNCİ DÖNEM İZLEME RAPORU I STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 2012

Detaylı

SOMA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

SOMA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SOMA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Adres Değişikliği

Detaylı

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR (4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

İSTİRAHATLI OLAN İŞÇİLERİN SGK'YA BİLDİRİLMEMESİ YAPTIRIMA TABİ Mİ?

İSTİRAHATLI OLAN İŞÇİLERİN SGK'YA BİLDİRİLMEMESİ YAPTIRIMA TABİ Mİ? İSTİRAHATLI OLAN İŞÇİLERİN SGK'YA BİLDİRİLMEMESİ YAPTIRIMA TABİ Mİ? Tevfik BAYHAN* I. GİRİŞ İşyerlerinde istihdam edilen sigortalıların hekim muayenesi neticesinde sağlık sorunları nedeniyle istirahat

Detaylı

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Adres Değişikliği İşlemleri 1- Dilekçe 1

Detaylı

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç Ödev Konusu Öğrenci Adı-Soyadı Sunum Ödev Teslimi Ortalama İntihal Sonuç 1 Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Riskler 2 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dünya daki Gelişimi 3 Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin

Detaylı

ESNAF, ÇİFTÇİ, SANAYİCİ, TÜCCAR VE ŞİRKET ORTAĞI GİBİ BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SGK DAN RAPOR PARASI ALMA HAKLARININ AÇIKLANMASI

ESNAF, ÇİFTÇİ, SANAYİCİ, TÜCCAR VE ŞİRKET ORTAĞI GİBİ BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SGK DAN RAPOR PARASI ALMA HAKLARININ AÇIKLANMASI ESNAF, ÇİFTÇİ, SANAYİCİ, TÜCCAR VE ŞİRKET ORTAĞI GİBİ BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SGK DAN RAPOR PARASI ALMA HAKLARININ AÇIKLANMASI Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ: 5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükümlerine göre,

Detaylı

Başkan Acar, TÜRMOB Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Başkan Acar, TÜRMOB Üyeleriyle Bir Araya Geldi Başkan Acar, TÜRMOB Üyeleriyle Bir Araya Geldi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - BU KADAR AĞIR BİR SORUMLULUĞUN GEREĞİ OLARAK, İŞİMİZİ ÇOK DAHA İYİ YAPABİLMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ -

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL 13 su?leyman tuncay:layout 1 11/9/10 3:16 PM Page 187 YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL KALDIRILDI Süleyman TUNÇAY*

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI YASAL DAYANAK 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin onüçüncü fıkrası AMACI Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Şahıs Fatura Ödemeleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Protez ve

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2016/

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2016/ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 71556981--E. Konu : 2016 Yılı Taşra Hedefleri GENELGE 2016/ Bilindiği üzere; Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Çalışma

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi

Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi MİSYONUMUZ Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi Elektronik Gümrükten Mobil Gümrüğe Elektronik Gümrükten Mobil Gümrüğe %85 oranında bürodan

Detaylı

Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge

Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

Detaylı

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SUNUM PLANI Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yeni Ödeme Sistemlerine Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Neden DRG/TİG? SGK DRG/TİG Projesi Amaç / Hedef / Kurgu Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar ve Gelinen Son

Detaylı

T C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 GENELGE 2009/ 136

T C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 GENELGE 2009/ 136 Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 Konu: Dosya Düzeni GENELGE 2009/ 136 Sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri bünyesinde Kurumumuz sigortalıları ve hak sahiplerinin

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE SON GELİŞMELER

İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE SON GELİŞMELER İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE SON GELİŞMELER Hizmete Özel Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin en kolay ve en etkin yoldan kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda sunulması

Detaylı

SGK e-devlet kapısı 2014 yılı istatistikleri. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Portal Şube Müdürlüğü

SGK e-devlet kapısı 2014 yılı istatistikleri. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Portal Şube Müdürlüğü 214 SGK e-devlet kapısı 214 yılı istatistikleri Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Portal Şube Müdürlüğü SGK e-devlet kapısı 214 yılı istatistikleri İÇİNDEKİLER 4A Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri... 4

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı