T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİHUKUK BİLİM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİHUKUK BİLİM DALI"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİHUKUK BİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NDE GÜMRÜK BİRLİĞİVE TÜRKİYE UYGULAMASI, TÜRKİYE YE ETKİLERİ Yüksek Lisans Tezi AYŞEGÜL KAKICI İstanbul, 2006

2 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİHUKUK BİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NDE GÜMRÜK BİRLİĞİVE TÜRKİYE UYGULAMASI, TÜRKİYE YE ETKİLERİ Yüksek Lisans Tezi AYŞEGÜL KAKICI Danışman: YRD. DOÇ. DR YALÇIN ALGANER İstanbul, 2006

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No. ÖZET ABSTRACT. TABLO LİSTESİ KISALTMALAR I III X XI GİRİŞ.. 1 BİRİNCİBÖLÜM EKONOMİK BÜTÜNLEŞME TEORİSİTANIMI VE ÇEŞİTLERİ 1.1. Ekonomik Bütünleşme Hareketleri Ekonomik Bütünleşmenin Tarihçesi Ekonomik Bütünleşme Çeşitleri Serbest Ticaret Bölgesi Gümrük Birliği Ortak Pazar Ekonomik ve Parasal Birlik Tam Ekonomik Bütünleşme 9 V

4 İKİNCİBÖLÜM GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN TEORİK TEMELİ, YAPISI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 2.1. Gümrük Birliği nin Tanımıve Teoride Gelişimi Gümrük Birliği nin Hukuki Özellikleri Avrupa Birliği İçinde Gümrük Birliği nin Tarihi Gelişimi.. 13 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ- TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN TARİHÇESİ 3.1. Türkiye nin Avrupa Birliği ne Ekonomik Entegrasyonu Süreci Avrupa Bütünleşmesi a. Gümrük Birliği nin Topluluk Açısından Amacı b. Gümrük Birliği nin Türkiye Açısından Amacı Türkiye ve Gümrük Birliği Süreci Arasıİlişkiler (Ankara Antlaşması) Hazırlık Dönemi GeçişDönemi Son Dönem ArasıDönem (Katma Protokol). 32 VI

5 Türkiye ve Topluluk Arasında Gümrük Vergileri İle Eş Etkili Vergi ve Resimler İle Miktar Kısıtlamalarının Kaldırılmasıve Türkiye nin OGT ne Uyumu Tarım Ürünleri Kişilerin, Sermayenin ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Arasıİlişkiler (Üyelik İçin Başvuru) Arasıİlişkiler (Gümrük Birliği Kararı) Ortaklık Konseyi Kararı a. Malların Serbest Dolaşımı b. Teknik Mevzuat Uyumu, Ticarette Teknik Engellerin Kaldırılması c. AB nin Ortak DışTicaret Politikası na ve Tercihli Gümrük Rejimlerine Uyum d. Tarım ve İşlenmişTarım Ürünleri Ticareti e. AB Gümrük Kodu na Uyum ve İdari İşbirliği f. Yasaların Yakınlaştırılması g. Kurumsal Hükümler Lüksemburg Zirvesi ve Türkiye için Avrupa Stratejisi Helsinki Zirvesi Arasıİlişkiler (Müzakerelere Başlangıç Tarihi) Kopenhag Zirvesi - Katılım OrtaklığıBelgesi Katılım OrtaklığıBelgesi- Diğer Gelişmeler VII

6 AB-Türkiye İlişkilerinde Sonraki Adımlar AB-Türkiye OrtaklığıKurumları a. Ortaklık Konseyi b. Ortaklık Komitesi c. Karma Parlamento Komisyonu d. Gümrük Birliği Ortak Komitesi e. Ortak İstişare Komitesi f. AKÇT- Türkiye Ortak Komitesi Türkiye- Avrupa Birliği Gümrük Birliği nin Farklılıkları 65 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE EKONOMİSİÜZERİNE GENEL ETKİLERİ 4.1. Gümrük Birliği nin DışTicarete Etkileri a YıllarıArasıTürkiye nin DışTicareti ve AB nin Payı b. Gümrük Birliği, Diğer Ülke ve Ülke Gruplarıile Ticaret c. Türkiye nin AB ile Ticaretinin Sektörel Dağılımı(milyon Dolar) d. Türkiye nin AB ile Ticaretinin Sektörel Dağılımı(milyon Dolar) Gümrük Birliği nin YabancıSermaye Üzerindeki Etkileri Gümrük Birliği nin Kamu Gelirlerine Etkileri Gümrük Birliği nin Mali Yardım Etkileri Gümrük Birliği nin Rekabet Gücüne Etkileri Gümrük Birliği nin İstihdam Üzerine Etkileri Gümrük Birliği nin Diğer Etkileri. 107 VIII

7 Üyelik Yolundaki Etkileri Ticarette Teknik Engeller Üzerindeki Etkileri Fikri Haklar Üzerindeki Etkileri Gümrük Birliği nin Siyasi Etkileri Gümrük Birliği nin Egemenlik İlkeleriyle Çelişen Hükümleri Gümrük Tarifeleri Belirleme İlkeleri İle Çelişen Hükümler Serbest Ticaret PolitikalarıOluşturma Egemenliği İle Çelişen Hükümler Türkiye nin Üçüncü Devletlerle Olan DışPolitikasına Etkileri Kıbrıs Sorunu SONUÇ. 120 KAYNAKÇA 127 IX

8 TABLO LİSTESİ Sayfa No Tablo 1: Ekonomik Entegrasyon Çeşitleri 12 Tablo 2: Türkiye nin OGT Uygulaması 47 Tablo 3: Türkiye nin DışTicareti ve AB nin Payı 71 Tablo 4: Türkiye nin DışTicaretinin Belirli Ülke Gruplarına Göre Dağılımı.. 76 Tablo 5: Mal Gruplarına Göre İhracatta Dağılım.. 78 Tablo 6: Mal Gruplarına Göre İthalatta Dağılım 79 Tablo 7: DışTicarette Sektörel Dağılım (İhracat).. 81 Tablo 8: DışTicarette Sektörel Dağılım (İthalat).. 82 Tablo 9: Türkiye ye Doğrudan YabancıYatırım. 87 Tablo 10: Türkiye ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerine Doğrudan YabancıYatırım Girişlerinin Karşılaştırılması.. 90 Tablo 11: Gümrük Birliği Öncesi ve SonrasıBütçedeki Değişiklikler. 94 Tablo 12: ArasıAB nin Mali Yardımları 97 Tablo 13: ArasıAB Mali Yardımları. 99 Tablo 14: ArasıAB Mali Yardımları. 100 Tablo 15: ArasıAB-Türkiye Mali Yardımları X

9 KISALTMALAR AB AET AKÇT AP ASAM AT BDT DPT DTÖ EAEC ECOWAS ECU EFTA EIB EURATOM FSTM GATT GB GSMH İKÖ IMF KEİT Avrupa Birliği Avrupa Ekonomik Topluluğu Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Avrupa Parlamentosu Avrupa Stratejik Araştırmalar Merkezi Avrupa Topluluğu Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Planlama Teşkilatı Dünya Ticaret Örgütü East African Economic Community (Doğu Afrika Ekonomik Topluluğu) The Economic Community of West African States (BatıAfrika Ülkeleri Ekonomik Birliği) Avrupa Para Birimi European Free Trade Area (Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi) European Investment Bank (Avrupa Yatırım Bankası) European Atomic Energy Community (Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu) Fikri, Sınai ve Ticari Mülkiyet General Agreement on Tariffs and Trade (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması) Gümrük Birliği Gayrisafi Milli Hasıla İslam KonferansıÖrgütü International Monetary Fund (UluslararasıPara Fonu) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı XI

10 LAFTA MDAÜ MEDA NAFTA NATO OECD OGT OKK SIGL TKF TRIPs YAP Latin American Free Trade Area (Latin Amerika Serbest Ticaret Bölgesi) Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri Europe Mediterranean Partnership (Avrupa-Akdeniz Ülkeleri Ortaklık Programı) North American Free Trade Area (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi) North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik Paktı) Organization for Economic Cooperation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) Ortak Gümrük Tarifesi Ortaklık Konseyi Kararı Avrupa Kota Kontrol Sistemi Toplu Konut Fonu Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Ticarete İlişkin Fikri Haklar) YenileştirilmişAkdeniz Programı XII

11 GİRİŞ Türkiye ile AET arasında 1963 yılında imzalanan Ortaklık Antlaşması nın bir aşamasıolan Gümrük Birliği, 1971 yılında fiilen kabul edilip 1973 yılında hukuken yürürlüğe giren Katma Protokol ile Topluluğun Türk sanayi ürünlerine uyguladığıgümrük vergileri ve miktar kısıtlamalarınıtek taraflıolarak kaldırmasıile başlamıştır. Türkiye ve AT arasındaki Gümrük Birliği nin son aşaması, Aralık 1995 te Ortaklık Konseyi nin 1/95 SayılıKararı nın Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmasıile birlikte 1 Ocak 1996 tarihinde başlamıştır. Bu andan itibaren, AB ile Türkiye arasındaki iktisadi bütünleşmenin Türk ekonomisine etkileri üzerine tartışmalar da önem kazanmıştır. Tartışmalar genellikle, Türk hukuk ve ekonomik sisteminin AB ekonomisiyle uyumlu hale getirilmesi amacıyla iki tarafın da yapmasıgereken yeni kanun ve düzenlemelerin yürürlüğe konulmasıkonularıile Türkiye nin geçişsürecini kolaylaştırmak amacıyla AB nin çeşitli düzenlemelerinde esneklik sağlanıp sağlanamayacağıkonusunda ağırlık kazanmaktaydı. Sonuç olarak, Gümrük Birliği oluşturulmasıyoluyla gerçekleşecek bütünleşmenin her iki taraf için sağlayacağıfaydalar ve yaratacağıproblemler konusu önem taşımaktadır. Bu şekildeki reformların her iki tarafın ekonomisi üzerinde de önemli makroekonomik etkileri olacağı açıktıve daha ileri bir bütünleşme için sosyal ve siyasi alanlarda daha fazla yakınlaşma gerekmekteydi. Bu çalışma 1 Ocak 1996 tarihinde Türkiye ile AB arasında gerçekleştirilen ve tam üyelik yolunda bir adım olarak nitelenen Gümrük Birliği sürecinin Türkiye ekonomisi üzerine etkilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, dışticaret, doğrudan yabancısermaye yatırımları, mali yardımlar, rekabet, üyelik yolundaki ilişkiler, ticarette teknik engeller, fikri haklar, kamu gelirleri gibi alanlarda Gümrük Birliği nin Türkiye ekonomisi üzerinde yarattığıetkiler açıklanmaya çalışılacaktır. Tezin birinci bölümünde ekonomik bütünleşme teorisi, tanımıve çeşitleri üzerinde durulmuştur. Bölümün ilk kısmında ekonomik bütünleşme hareketlerinin içeriğine yer verilmişve İkinci Dünya Savaşı nıtakiben uygulamaya konulan ekonomik bütünleşmelerin

12 tarihçesinden bahsedilmiştir. Bölümün devamında, ekonomik bütünleşme çeşitleri ana başlıklar altında ve genel özellikleri verilerek açıklanmıştır. İkinci bölüm gümrük birliğinin teorik temeli, yapısıve tarihsel gelişimi üzerinedir. Bu bölümde, ileri derecede bir iktisadi bütünleşme hareketi olan Gümrük Birliği hakkındaki yaygın olarak bilinen teorilere yer verilmişve gümrük birliğini oluşturan hukuki altyapıaçıklanmıştır. Bölümün üçüncü kısmında ise, Avrupa Birliği içinde Gümrük Birliği nin oluşumu ve gelişimi incelenmiştir. Tezin üçüncü bölümünde, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri ve Gümrük Birliği nin tarihçesi üzerinde durulmuştur. Bölümün birinci kısmında, Türkiye nin Avrupa Birliği ne entegrasyonu süreci Ankara Antlaşması, Katma Protokol, Gümrük Birliği Kararıve zirveler çerçevesinde tarihsel olarak incelenmiştir. Bölümün devamında ise AB-Türkiye ortaklığı neticesinde oluşturulmuşkurumların genel özellikleri başlıklar halinde açıklanmıştır. Dördüncü bölümde Gümrük Birliği nin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerine yer verilmiştir. Birinci kısımda Gümrük Birliği süreci genel etkileriyle ele alınmış, ikinci kısımda ise Gümrük Birliği nin Türkiye nin dışticaretine etkileri dönemine ilişkin verilerle ve sektörel dağılımların değişimleri yönünden incelenmiştir. Bölümün üçüncü kısmında doğrudan yabancısermaye yatırımlarının Gümrük Birliği nden ne yönde etkilendiği istatistiksel verilerle açıklanmışve Türkiye ile diğer AB üye ülkelerinin bu alanda karşılaştırmalarıyapılmıştır. Dördüncü kısımda, Gümrük Birliği nden olumsuz yönde etkilenmesi en çok beklenen alan olan kamu gelirlerindeki değişim sayısal verilerle açıklanmıştır. Bölümün beşinci kısmında, Gümrük Birliği nin getirdiği yükümlülüklerin finansmanında kullanılacak olan ve AB organlarından sağlanan mali yardımlar konusu üzerinde durulmuştur. Bölümün altıncıkısmında, Gümrük Birliği nin rekabet alanında getirdiği yeniliklere ve yedinci kısımda da istihdam üzerindeki etkilerine yer verilmiştir. Sekizinci kısımda ise Gümrük Birliği nin, üyelik yolundaki etkileri, ticarette teknik engeller üzerindeki etkileri ve fikri haklar üzerindeki etkileri üç alt başlıkta incelenmiştir. 2

13 Dördüncü bölümün son kısmıolan dokuzuncu kısımda ise Gümrük Birliği nin Türkiye siyaseti ve karar alma mekanizmalarıüzerindeki etkilerine kısaca değinilmiştir. Tezin sonuç kısmında ise, Gümrük Birliği nin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri özetlenmiştir. 3

14 BİRİNCİBÖLÜM EKONOMİK BÜTÜNLEŞME TEORİSİTANIMI VE ÇEŞİTLERİ 1.1. Ekonomik Bütünleşme Hareketleri Genellikle aynıcoğrafi bölgelerdeki ülkeler, aralarındaki ticareti serbestleştirmek amacıyla ekonomik birlikler oluşturarak iktisadi birleşme hareketlerine yönelmektedirler. Ekonomik bütünleşme kavramsal olarak, dinamik ve statik anlam olmak üzere iki farklışekilde incelenebilir. Dinamik anlamda ekonomik bütünleşme, üye ülkeler arasındaki ekonomik sınırların aşamalıolarak kaldırılarak, bütünleşme öncesi ayrıolan ekonomik kurumların daha genişbir çatıaltında toplanmasışeklinde tanımlanabilir. Statik anlamda ise, daha genişbir ekonomiyi oluşturan milli unsurların artık ekonomik sınırlarla ayrılmayıp bir bütün olarak hareket etmesidir. 1 Ekonomik bütünleşme kavramının iktisat literatüründe kullanılmasıpek eski değildir. Gelişmiş, gelişmekte olan ve sosyalist ülkeler açısından değişik anlamlar taşıyan ekonomik bütünleşme kavramıüzerinde iktisatçılar farklıtanımlamalar yapmışlardır. İktisatçılar bu kavram üzerinde tam bir anlaşmaya varamamışlarsa da, şu üç nokta üzerinde fikir birliğine gittikleri söylenebilir: 2 Ekonomik bütünleşme temelde işbölümüne dayanır, Ekonomik bütünleşmenin ileri aşamasında malların, hizmetlerin ve/veya üretim faktörlerinin serbestçe dolaşımıöngörülmektedir, 1 Keith Penkth, The European Economic Integration, Second Edition, London and New York: Longman Mircan Yıldız, Bütünleşme Biçimleri ve Avrupa Birliği, ( ), s. 1. 4

15 Ekonomik bütünleşme, mal ve hizmetlerin ve üretim faktörlerinin kaynağa ve gideceği bölgeye göre ayrıcalıklıolmayan uygulama görmesini içerir Ekonomik Bütünleşmenin Tarihçesi Uzunca bir süre kuramsal düzeyde tartışılan ekonomik bütünleşmeler, İkinci Dünya Savaşısonrasında kuramdan uygulama alanına sokulmuştur. IMF gibi uluslararası parasal örgütler ile GATT gibi uluslararasıanlaşmalar, dünya ticaretinde ve ödeme sistemlerinde aksayan yönleri düzenlerken bu düşüncelere dayandırılmıştır. Bunun yanısıra İkinci Dünya Savaşı nda zarar gören Avrupa nın yeniden inşasıiçin oluşturulan birtakım uluslararasıekonomik kuruluşlar da uluslararasıekonomik bütünleşmenin ilk örnekleridir. Dolayısıyla denilebilir ki, ekonomik bütünleşme konusundaki kuramsal çalışmalar ile ilk bütünleşme uygulamalarıarasında bir paralellik söz konusudur. Günümüzde farklı düzeylerde ekonomik bütünleşme hareketleri gözlenmektedir. Bunlardan en güçlüsü, bütünleşme yolunda en çok mesafe almışolanıve dolayısıyla da bütünleşme ile ilgili kuramların gelişmesinde en çok katkısıolanıkuşkusuz ki, Avrupa daki bütünleşme hareketidir. Ülkeler arasında, sınırlıbir takım mallar üzerindeki gümrük tarifelerinin indiriminden ekonomik toplulukların kurulmasına kadar pek çok ekonomik birleşme hareket şekli söz konusudur. 3 Bölgesel ekonomik birleşme hareketi 1960 lardan bu yana Bela Balassa nın 5 aşamalışemasıile incelenmektedir. Buna göre bütünleşme aşamalarışu şekildedir: 4 kaldırılması), Serbest Ticaret Bölgesi (gümrük tarifelerinin ve miktar kısıtlamalarının politikası), Gümrük Birliği (ek olarak üçüncü ülkelere karşıortak gümrük ve ticaret 3 DELTUR, AB-Türkiye GB Refah İçin Birlikte Çalışma, (Erişim Tarihi: 20 Eylül 2006) 4 Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri Araştırmalar Merkezi, Avrupa Birliği ve Türkiye, Ezgi Kitabevi, 2003, s.11 5

16 Ortak Pazar (mal ve hizmetlerin ve faktörlerin serbest dolaşımı, ortak politikalar), Ekonomik ve Parasal Birlik (ekonomik politika koordinasyonu, ortak para ve para politikası), Tam Ekonomik Bütünleşme Ekonomik Bütünleşme Çeşitleri Serbest Ticaret Bölgesi Üye ülkeler arasındaki ticarette gümrük vergileri ve miktar kısıtlamaları kaldırılırken üye ülkelerin her biri bağımsız olarak belirledikleri tarife oranlarınıbölge dışı ülkelere uygularlar. 5 Üye ülkelerin bölge dışıülkelere kendi orjinal gümrük tarifelerinin serbestçe uygulamalarısonucunda, dışülkelerin serbest ticaret bölgesine ticaretin yön değiştirmesi yoluyla sızmalarınıönlemek için serbest dolaşım hakkına sahip malların bölge içinde üretilmişolma şartıaranır. Serbest ticaret bölgesinde amaç, üye ülkeler arasında kendilerinin ürettiği mal ve hizmetlere ilişkin ticareti serbestleştirecek ortak bir pazar yaratmaktır. Ticaret sınırlamaları yalnızca üye ülkelerce üretilen mal ve hizmetlere karşıkaldırılmakta, üçüncü ülkelerden ithal edilen bir malıherhangi bir üye ülke, diğerlerine ihraç etmek istediğinde bu sınırlamalar geçerli olmaktadır. Dolayısıyla bu aşamada üye ülkeler, birleşik (ortak) bir mal piyasasıyaratmak için, sadece birbirlerine karşıtercihli gümrük politikasıuygulayabilme açısından karar alanınıbırakmışolmaktadır. 6 Dünya ekonomisinde Serbest Ticaret Bölgesi uygulamasıoldukça yaygındır. Örneğin; 1960 yılında kurulan 9 üyeli Latin Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (LAFTA), 1960 da kurulan 4 üyeli Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA), 1992 de kurulan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA), 1993 de 5 Osman Küçükahmetoğlu, Gümrük Birliği, İstanbul:2000, s.10 6 DTM, /Sorular/ Genel/2005, (15 Eylül 2006). 6

17 kurulan 2 üyeli Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya Serbest Ticaret Bölgesi buna örnek gösterilebilir Gümrük Birliği Ülkelerin aralarında ekonomik entegrasyonu sağlamalarıyolunda günümüzde en sık görülen iktisadi birleşme hareketlerinden biri olan Gümrük Birliği en genel ifadeyle; iki ya da daha fazla sayıda ülkenin; 7 i. Birbirleri ile olan ticaretlerinde gümrük vergileri ve miktar kısıtlamalarıgibi tüm engelleri ortadan kaldırmaları, ii. iii. Birlik dışıülkelere karşıticarette ortak bir dıştarife ve ticaret rejimi uygulamaları, Gümrük hasılatınıtek bir elde toplamak suretiyle belirlenmişölçütlere göre paylaşmalarıdır. Buna göre, ülkeler kendi aralarındaki ithalat ve ihracat üzerindeki gümrük vergilerini ve bunlara eşetki yapabilecek tüm diğer vergileri (örneğin fon, harç vb. isimler altında toplananlar) ile miktar kısıtlamalarına yönelik (kota vb.) tüm uygulama ve bunlara eşetki yapabilecek tedbirleri kaldırmak durumundadırlar Ortak Pazar Ortak Pazar Gümrük Birliği nin bütün unsurlarına ek olarak emek, sermaye, girişimci gibi üretim faktörlerinin üye ülkeler arasındaki serbest dolaşımınıengelleyen bütün unsurların ortadan kaldırılıp, üçüncü ülkelere karşıortak gümrük tarifesinin 7 The European Commission, The Eurostat Yearbook Publication Office No: KS-CD EN-N: Brussels 7

18 uygulandığıbir bütünleşme şeklidir. Ortak Pazar ülkeleri üye olmayan ülkelere karşıortak gümrük tarifesi uygulamasınıve faktör hareketlerindeki sınırlamalarınısürdürürler. 8 Ortak pazar bir üye ülkenin iç pazarından oluşmuş genişletilmişbir iç pazar dır. İç pazarın oluşabilmesi için üye ülkelerin ulusal sınırlarında uygulanan her türlü fiziki, teknik ve mali engellerin kaldırılmasıgerekmektedir. Atılmasıgereken ikinci adım ise ülkelerin iç ekonomik politikalarının birbirine yaklaştırılmasıdır. Avrupa Ekonomik Topluluğu, Ortak Pazar ın en başarılıörneğini teşkil etmektedir Ekonomik ve Parasal Birlik Mal, hizmet ve üretim faktörlerinin serbest dolaşımının sağlandığıortak Pazar aşamasından sonra, sıra ulusal politikaların uyumlaştırılmasına gelir. Bu politikaların bir kısmıbirliğe giren ülkelerin yapısal sorunlarınıçözecek, bir kısmımakroekonomik politikaların uyumlaştırılmasınısağlayacak, bir kısmıda bütün birlik üyeleri tarafından alınmasıve uygulanmasıgereken hususlarla ilgili olacaktır. Ekonomik birlikte, üye ülkelerin ekonomileri önemli ölçüde bütünleşmiştir. Bu nedenle ülkelerin ekonomik bunalımlara tek başına çözüm bulma kapasiteleri önemli oranda düşmüştür. Ancak üye ülkeler makroekonomik politikalarla ilgili karar alanlarınıuluslararasıkurumlara terk etmemişlerdir. 10 Ekonomik birlikte, üye ülkelerin ekonomileri önemli ölçüde bütünleşmiştir. Bu nedenle ülkelerin ekonomik bunalımlara tek başına çözüm bulma kapasiteleri önemli oranda düşmüştür. 11 Üye ülkeler para ve maliye politikalarınıbağımsız olarak belirleme hakkına sahiptirler. Fakat bu politikaların birliğin makro politikalarıyla uyum içerisinde olması gerekmektedir. Bu tür entegrasyonlara örnek olarak 1975 yılında kurulan 16 üyeli Batı 8 Küçükahmetoğlu, a.g.e., s.10 9 Osman Küçükahmetoğlu, Türkiye-AB Gümrük Birliği nin İktisadi Etkileri, İktisat Dergisi, S:408, s: Mike Artis and Norman Lee, The Economics of The European Union Policy and Analysis, New York:Oxford University Press, 1994, s (Erişim Tarihi: ) 8

19 Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve 1967 yılında kurulan 3 üyeli Doğu Afrika Ekonomik Topluluğu (EAEC) verilebilir Tam Ekonomik Bütünleşme Bu aşamada bir ekonomik birlikten (topluluktan) farklıolarak finansman piyasasında bütünleşme gerçekleştirilecek, maliye, para ve sosyal politikaların uyumu ile ilgili kararlar ve daha da ötesi istikrar işlevi ulusal düzeyin üstündeki kurumlarca alınacaktır. Makroekonomik düzeyde bir bütünleşme sağlanmışolacaktır. Ulusal ekonomik bağımsızlığın büyük ölçüde kaldırıldığıve bir uluslar üstü otoritenin kurulduğu bu en son aşamada, ortak paraya geçilmesi, tek bir Merkez Bankası nın kurulmasıgündeme gelir. Ülkelerin bağımsız olarak para arzınıarttırabilmesi, faiz politikasıizlemesi olanaksız hale gelir. Çünkü artık para ve maliye politikalarıile ilgili hedef ve araçlar birleştirilmiştir Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği ve Türkiye, 5. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, Haziran 1998, s (Erişim Tarihi: ) 9

20 TABLO 1.1 Ekonomik Entegrasyon Çeşitleri Entegrasyon Ticaretin OGT Üretim Ortak Ekonomi Ortak Çeşitleri Serbestleştirilmesi Faktörlerinin Para Politikaları Ekonomi Serbestleşrilmesi Birimi Harmonizasyonu Politikası 1. Serbest Ticaret Bölgesi 2.Gümrük Birliği 3. Ortak Pazar 4. Ekonomik Birlik 5. Parasal Birlik 6. Tam Ekonomik Bütünleşme Kaynak: Osman Küçükahmetoğlu, Gümrük Birliği, İstanbul: 2000, s

21 İKİNCİBÖLÜM GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN TEORİK TEMELİ, YAPISI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 2.1. Gümrük Birliği nin Tanımıve Teoride Gelişimi Gümrük Birliği; çok çeşitli yönleri ve tarihsel gelişimi olan, sürekli gelişmeyi ve sürekli değişimi öngören bir iktisadi birleşme türü olarak günümüzün ekonomi ve siyasi literatüründe farklışekillerde tanımlanmıştır. Gümrük Birliği, İktisadi bütünleşme hareketinin bir aşamasıolan ve birliğe dahil ülkeler arasında karşılıklıolarak gümrük tarifeleri ve benzeri sınırlamalarıortadan kaldıran, birlikte yer almayan ülkelere karşıortak bir gümrük tarifesinin uygulanmasını öngören bir birleşme şeklinde tanımlanır. 14 Gümrük Birliği ile ilgili ilk ciddi ve bağımsız çalışmayıyapan iktisatçıjacop Viner dır. 15 Viner 1950 yılında yayınlanan Gümrük Birliği Sorunu adlıeserinde kavramıtanımlamaktan çok, tam bir gümrük birliğinin koşullarınısıralamaya çalışmıştır. Buna göre Gümrük Birliği; 16 Gümrük birliğine dahil üye ülkeler arasında tarifelerin ortadan kaldırılması, Gümrük birliğine, birlik dışında yapılacak ithalata ortak bir tarife uygulanması, 14 Türkiye Bilimler Akademisi, Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü- Gümrük Birliği Maddesi, Dünya Yayınları, Mart 1995, 15 Ramazan Kılıç, Ekonomik Entegrasyon Teorisi, Gümrük Birliği Sürecinde Türkiye Dergisi, Temmuz- Ağustos 1996, s Peter Robson, The Economics of International Integration, Third Edition, London:Routledge, 1998, s

22 Önceden belirlenmişbir formüle göre, gümrük gelirlerinin üye ülkeler arasında bölüştürülmesi, şeklinde tanımlanmıştır. Viner e göre bu koşullar gerçekleştiği taktirde, gümrük birliği de doğmuş sayılacaktır. 17 Viner ın çalışmasını, J.Meade in Gümrük Birlikleri Teorisi adlıçalışması izlemiştir. 18 Viner ın çalışmasıdünyadaki gümrük birliği düşüncesine yeni açılımlar, yeni ufuklar açmıştır. Viner gümrük birliği üzerine yaptığıçalışmalarda analizini, gümrük birliğinin üretim etkisi yönünden incelemelerine ayırmıştır. Meade ise, analizi geliştirerek tüketim etkilerini de incelemiştir yılında J.Vanek in kitabıyla gümrük birlikleri teorisi yeni bir yön kazanmıştır. Nihayet Vanek ve Kemp, toplayıcıbir genel denge çatısıaltında gümrük birliklerinin ticaret hadleri etkisini de analizlere dahil etmişler ve bu birliklerin tüm iktisadi parametreler dahilinde etkilerini bir arada incelemişlerdir Gümrük Birliği nin Hukuki Özellikleri Her ekonomik entegrasyon hareketi, bu harekete katılan devletlerin ekonomik ve ticari politikalarının, entegrasyonun kapsam ve yoğunluk derecesinin belirlediği düzeyde koordine edilmesini ve giderek daha çok birbirine yakınlaştırılmasını, ekonomik hukuk düzenlerinin de önceleri yakınlaştırılmasını, giderek de uyumlaştırılmasınıbir bakıma gerekli kılar. Gümrük Birliği oldukça ileri derecede bir ekonomik entegrasyon hareketidir. Bu nedenle Gümrük Birliği ne katılan devletlerin, hukuklarınıbirbirlerine yaklaştırma hedefine yönelik ortak eylemde bulunmalarına tanık olmak olağandır. Gümrük Birlikleri nde bu tür koordinasyon ve yaklaştırma eylemleri, asıl birliğin, belirli bir dereceye kadar kurumsal unsurlar kazanmışolan ortak karar mekanizmalarından geçilerek 17 Selahattin Tuncer, Gümrükler ve Gümrük Vergileri (Teori- Uygulama), Yaklaşım Yayınları, Ankara 2001, s Ramazan Kılıç, a.g.m., s.71 12

23 tespit olunan ortak düzenlemeler esas alınmak suretiyle, birlik üyesi ülkeler tarafından milli mevzuatta değişiklikler yapılmasısuretiyle gerçekleştirilmektedir. 19 Bu hukuki yaklaşımdan beklenen, Gümrük Birliği üyesi devletlerin milli piyasalarında eşit şartların sağlanmasısuretiyle, malların serbest dolaşımının, mümkün olan en yüksek ölçüde kapsamlıve sürekli biçimde temin edilmesidir. Eğer, Gümrük Birliği nin tarafıolan ülkeler, aralarındaki entegrasyon hareketini Gümrük Birliği nin ötesine taşımak amacınıgözetiyorlarsa, hukukların yakınlaşmasıdaha kapsamlıolmakta, daha ileri ölçülere varmakta, hatta henüz Gümrük Birliği evresinde bile hukuki uyumlaştırma hareketi olma özelliği gösterebilmektedir. Bu genişçerçevede, Gümrük Birliği üyesi ülkeler, sadece gümrük mevzuatını, Dış Ticaret düzenlemelerini değil, zamanla rekabet hukuku, devlet yardımları, fikri ve sınai haklar, sınai mevzuat ve hatta kamu alımlarıalanındaki düzenlemelerini yaklaştırma yolunda oldukça ileri noktalara yönelik girişimlerde bulunabilmektedir Avrupa Birliği İçinde Gümrük Birliği nin Tarihi Gelişimi Avrupa da bir birlik oluşturma özlemi Roma İmparatorluğu na kadar uzanmaktadır. Avrupa Birliği nin oluşum sürecinin başından beri güvence altına alınan dört dolaşım serbestîsinden biri olan malların serbest dolaşımı, Birliğin ekonomik ve hukuki yapısının şekillenmesinde önemli bir yere sahiptir. 20 Avrupa Birliği nin asıl amacı, Batı Avrupa nın siyasi entegrasyonunu gerçekleştirmektedir. Bu ise öncelikle bir gümrük birliği kurulmasıdaha sonra diğer bütünleşme biçimlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi, yani tüm faktörlerin dolaşımının serbest hale getirilmesi ile bir ortak pazar oluşturulmasınıgerektirmiştir. Daha da ileri gidilerek ortak dışpolitika, ortak iç politika ve güvenlik, Avrupa parası, Avrupa Birliği yurttaşlık haklarıvb. alanlarda adımlar atılmaya başlanılmıştır. Yani ülkelerin ulusal 19 Ramazan Uludağ, Gümrük Kanunu ndaki Değişim ve AB ye Uyum Süreci, İGEME den Bakış, Yıl:4, S:13, Ocak-Mart İKV, Avrupa Birliği nin Ortak Ticaret Politikası-15 Soruda 15 PolitikasıSerisi, s.6 13

24 egemenliklerinin bir ölçüde topluluk organlarına devredilmesi ve böylece ekonomik, mali ve sosyal alanlarda ortak politikalar izlenmesi veya ulusal politikaların birbirleriyle uyumlaştırılmasısöz konusudur. Dolayısıyla tüm bu sürecin ilk ve en önemli adımının gümrük birliği olduğu söylenebilir. 21 Avrupa Ekonomik Topluluğu nu kuran Roma Antlaşması, üye ülkeler arasında kademeli olarak gümrük birliğine geçişi öngörmüştür. Gümrük Birliği nin kurumsal yapısı, birlik içinde doğabilecek eşitsiz büyümeler konusunda, eşitliği düzeltmeyi amaçlayan mekanizmalara sahip olmamasına rağmen, Gümrük Birliği tarihte en fazla görülen bütünleşme şeklidir. Büyük ve güçlü bir ortak pazara dönüşen hatta ekonomik ve mali ortak politikaları da aşarak ortak dışpolitika ve ortak para birimi kullanma yönünde atılımlar yaparak siyasi bir birlik oluşturma yolunda ilerleyen Avrupa Birliği bir gümrük birliği olarak kurulmuştur. Avrupa Topluluğu nda Gümrük Birliği, ilk olarak 1951 yılında imzalanan Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu kuran Paris Antlaşmasıile yürürlüğe girmiştir. Bunu, 1957 yılında imzalanarak, 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Ekonomik Topluluğu nu kuran ve Avrupa Birliği nin oluşumunun temel taşıolan Roma Antlaşması izlemiştir. Roma Antlaşması, malların, hizmetlerin, şahısların ve sermayenin serbest dolaşımının sağlanacağıve bir takım konularda üye ülkeler arasında ortak politikaların belirleneceği bir Ortak Pazar kurulmasınıöngörmüştür. Bu ortak pazar da, bir Gümrük Birliği eksenine oturtulmuştur. Topluluk içindeki Gümrük Birliği nin kurulması, üç temel unsurun gerçekleşmesini gerektirmiştir Pınar Yörük Kavak, An Evaluation of Critical Approaches To The Custom Union Between Turkey and The Europen Union, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul:2005, s (Erişim Tarihi: ) 14

25 i. Üye ülkelerin birbirlerine karşıuyguladıklarıgümrük vergileri, kota şeklindeki ithal kısıtlamalarıve serbest ticareti güçleştiren engellerin kademeli olarak kaldırılması; ii. iii. Topluluk dışındaki ülkelere karşı, üye devletlerin milli gümrük tarifeleri yerine, tek ve ortak bir gümrük tarifesi uygulamalarıve diğer kısıtlayıcıdış ticaret tedbirlerinde de uygulamalarınıyakınlaştırarak, giderek ortak bir dış ticaret politikasıizlemeleri; Dışticaret ve özellikle gümrük alanındaki mevzuatların yakınlaştırılarak, gümrüklerdeki formaliteler nedeniyle serbest ticaretin engellenmesinin önlenmesi. Bu unsurlardan ilki olan gümrüklerin ve ithal kısıtlamalarının kaldırılması bakımından, Roma Antlaşması nda kademeli olarak gelişen bir plan hazırlanmıştır. Örneğin, üye devletlerin birbirlerine karşıuyguladıklarıgümrük vergileri, her defasında 1/10 oranında indirilerek, on kademe sonunda tamamen kaldırılacaktı. O tarihlerde Topluluğun bütün üyelerinde izlenen hızlıekonomik gelişmenin de yardımıyla, bu alandaki hedeflere, bir güçlükle karşılaşılmadan, aksine öngörülen programdan daha kısa bir süre içinde varılmıştır. Önce, 31 Aralık 1961 de ithal kısıtlamalarının tümü kaldırıldıktan sonra 30 Haziran 1968 de Roma Antlaşması nda saptanmışplana göre bir buçuk yıl daha önce Altılar * arasında uygulanan gümrük vergileri tarihe karışmıştır. 23 Altılar, Topluluk üyesi olmayan ülkelere karşıda Ortak Gümrük Tarifesini yavaş yavaşuygulamaya yöneldiler. Bu tarife, üye devletlerin her birinin ulusal tarifelerindeki gümrük vergisi oranlarının aritmetik ortalamasına eşit idi. Sadece üye devletlerin ithaline önem verdikleri bazı hassas maddelerde aritmetik ortalama usulüne başvurulmamışve bu *Altılar; Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu kuran, Paris Antlaşması nıimzalayan ülkelerdir. Bu ülkeler sırasıyla; Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda dır. 23 Handan Soğuk, Gümrük Birliği nin Türkiye Ekonomisine Etkileri, ( ), s.20 15

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

BÖLGESEL BİRLEŞMELER

BÖLGESEL BİRLEŞMELER BÖLGESEL BİRLEŞMELER Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları Serbest ticaret bölgeleri Tarife birliği anlaşmaları Gümrük birliği anlaşmaları Ekonomik birleşmeler Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları Amaç: anlaşmaları

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. BÖLÜM İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME OLGUSU: KAVRAM VE BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. BÖLÜM İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME OLGUSU: KAVRAM VE BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. BÖLÜM İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME OLGUSU: KAVRAM VE BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ 1. İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME KAVRAMI...7 2. EKONOMİK BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ...12 2.1. Coğrafi Ölçek ve İktisadi Bütünleşme

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Parlamentosu Seçimleri sonuçlandı. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi 2014 Avrupa Parlamentosu Seçimleri, 22-25 Mayıs tarihlerinde

Detaylı

Avrupa Birliği Maddi Hukuku

Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği nde Yetki Avrupa Birliği nde Karar Alma Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları -3. Ders- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı 2012-2013 Güz Dönemi

Detaylı

Ortak Tarım Politikasında Korumacılık

Ortak Tarım Politikasında Korumacılık Ortak Tarım Politikasında Korumacılık Topluluk İçinde Koruma Toplulukta 3 Farklı Fiyat Uygulandı Hedef fiyat Müdahale fiyatı Eşik Fiyat Hedef fiyat En kötü koşullarda çalışan (verim düşük) üreticileri

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

İçerik. Ekonomik Entegrasyon Kavramı. Ekonomik Entegrasyonların Türleri. Gümrük Birliği; Ayrıntılı İnceleme. Gümrük Birliklerinin Etkileri

İçerik. Ekonomik Entegrasyon Kavramı. Ekonomik Entegrasyonların Türleri. Gümrük Birliği; Ayrıntılı İnceleme. Gümrük Birliklerinin Etkileri III. Ders İçerik Ekonomik Entegrasyon Kavramı Ekonomik Entegrasyonların Türleri Gümrük Birliği; Ayrıntılı İnceleme Gümrük Birliklerinin Etkileri Anahtar Kelimeler «Key Terms» Ekonomik Entegrasyon «Economic

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR AVRUPA BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNİN KURULUŞ NEDENLERİ Tarihin en kanlı iki dünya savaşını yaşamış Avrupa Kıtasında sürdürülebilir bir barışın tesisi, Daha yüksek yaşam standartları ve tam istihdamın sağlanmasını

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 İçerik Entelektüel Varlık Yönetimi Avrupa İnovasyon Değerlemesi İstanbul Sanayi Odası - Genel Bilgiler Avrupa İşletmeler Ağı

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER 28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER I. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde alınan kararlarla, Türkiye nin Avrupa

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER v vii xv xvii xxi GİRİŞ 1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ 1. ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİNİN TEMELLERİ:

Detaylı

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr AB nin Kurumları 26 İKT461 AB Türkiye İlişkileri 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi AT larını kuran Paris ve Roma Antlaşmaları, bir ulusal devleke olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı görevlerini

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye 1944 Şikago/ICAO Sivil Havacılık Rejimi Avrupa Birliği Sivil Havacılık Düzenlemeleri - Tek Avrupa Hava Sahası I

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ 1. KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ... 4 1.1. Merkantilizm... 4 1.2. Fizyokrasi... 5 2. NEO KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ...

Detaylı

Avrupa Birliği Maddi Hukuku

Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği Maddi Hukuku İç / Ortak Pazar --- Teorik Altyapı ve Temel İlkeler -5. Ders- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı 2012-2013 Güz Dönemi Yrd. Doç. Dr. İlke GÖÇMEN Bütünleşmenin

Detaylı

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ)

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ) KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ) -IMF(ULUSLARARASI PARA FONU) -OECD(EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER ARALIK 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER İLKER GİRİT Ders Avrupa Birliği nin Genişleme

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ AB DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ ARTMASI VE TÜRKİYE 68 EKONOMİK FORUM

AVRUPA BİRLİĞİ AB DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ ARTMASI VE TÜRKİYE 68 EKONOMİK FORUM AB DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ ARTMASI VE TÜRKİYE 68 EKONOMİK FORUM Çisel İLERİ İKV Proje Müdürü EUROSTAT VERİLERİNE GÖRE, AB NİN TOPLAM ENERJİ TÜKETİMİNDE YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIN KULLANIMI 2004

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Tarihçe:

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Tarihçe: Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Tarihçe: Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkiler, Avrupa Topluluğu (AT) ile 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan ve 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe giren Ankara

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI AVRUPA DA BARIŞ??? SAVAŞ SONRASI AVRUPASI ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI 1870-1945 yılları arasında Fransa ve Almanya üç kez savaştılar. AVRUPA NIN EKONOMİK KALKINMA SORUNLARI 1 Savaş sonrasında kurulan örgütler

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 28

HABER BÜLTENİ Sayı 28 HABER BÜLTENİ 10.02.2015 Sayı 28 Konya Ticaret Odası ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) ile Konya da inşaat

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2015 Ağustos 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

AVRUPA ORTAK ENERJĠ POLĠTĠKASINDA ELEKTRĠK ENTERKONEKSĠYONLARININ ÖNEMĠ VE TÜRKĠYE NĠN KONUMU

AVRUPA ORTAK ENERJĠ POLĠTĠKASINDA ELEKTRĠK ENTERKONEKSĠYONLARININ ÖNEMĠ VE TÜRKĠYE NĠN KONUMU AVRUPA ORTAK ENERJĠ POLĠTĠKASINDA ELEKTRĠK ENTERKONEKSĠYONLARININ ÖNEMĠ VE TÜRKĠYE NĠN KONUMU Nazif Hülâgü SOHTAOĞLU Duygu PAPUR İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü 1951

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas Đktisadi Kalkınma Vakfı Araştırma Müdürü, Genel Sekreter Vekili ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI 6-9 KASIM

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ HABER BÜLTENİ xx.12.2015 Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN), her ay Konya da inşaat sektöründe faaliyet gösteren 200 firmaya

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükseldi: Mart 2014 ten beri düşmeye devam eden Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te kısmen yükselerek -5

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ KISA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ A. LÜKSEMBURG GRUBU ÜLKELERİ - Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 41 Muzaffer Akdoğan - Estonya'nın Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 81

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2015 Eylül 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2015 Temmuz 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T 2016 Brexit, yani İngiltere nin Avrupa Birliği nden (AB) ayrılması olarak ifade edilen kavram, İngilizcede Britain (Britanya ve Exit (çıkış) kelimelerinin birleştirilmesiyle

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 6,1 puan yükselerek 7 puan değerini

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları 2017 BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGE SİSTEMİNDE ULUSLARARASI ANLAŞMA KODLARININ GÜNCELLENMESİ BİLGE sisteminde tercihli ticaret düzenlemelerine

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

{yootooltip title=[ ]}Ankara mezunu{/yootooltip}nejat Çoğal Gümrük Muhafaza Başkontrolörü 1. GENEL DEĞERLENDİRME

{yootooltip title=[ ]}Ankara mezunu{/yootooltip}nejat Çoğal Gümrük Muhafaza Başkontrolörü 1. GENEL DEĞERLENDİRME {yootooltip title=[ ]}Ankara - 1985 mezunu{/yootooltip}nejat Çoğal Gümrük Muhafaza Başkontrolörü 1. GENEL DEĞERLENDİRME Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), 1957 yılında, bir gümrük birliği şeklinde kurulmuş

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 9

HABER BÜLTENİ Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükselmeye devam ediyor: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014 te bir önceki aya göre 1,2 puan yükselerek -3,8

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik Serbest

Detaylı

TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ. Doç. Dr. Çiğdem Nas İktisadi Kalkınma Vakfı

TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ. Doç. Dr. Çiğdem Nas İktisadi Kalkınma Vakfı TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ Doç. Dr. Çiğdem Nas İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye AB İlişkileri 1963 Ankara Anlaşması 1970 Katma Protokol 1987 Üyelik Başvurusu 1996 Gümrük Birliği 1999 AB

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU Serbest Ticaret sı (STA), iki ya da daha fazla ülke arasında ticareti etkileyen tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılarak, taraflar arasında bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını sağlayan, ancak

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER Prof. Dr. SELAMİ KURAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR İstanbul Kültür

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2015 Mayıs 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı