T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MAASTRICHT KRİTERLERİ VE TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK SÜRECİ Mehmet ÖZGÜN DERS : Güncel Mali Yaklaşımlar Prof. Dr. Selami SEZGİN Denizli Mayıs 2010

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 I. BÖLÜM 1-1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN (AB) TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL İLKELERİ VE AMACI MAASTRICHT KRİTERLERİ 4 II. BÖLÜM 2-1 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İlişkilerdeki İlk Dönem Ankara Antlaşması Öncesi ve Sonrası Yaşanan Gelişmeler ve Sonrası Yaşanan Gelişmeler AB ye Tam Üyelik Başvurusu Gümrük Birliği ne Katılım Dönemi ve Helsinki Zirvesi (1999) Helsinki Zirvesi Sonrası Dönem AVRUPA KOMİSYONU 2009 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU 11 SONUÇ 15 KAYNAKÇA 16

3 GİRİŞ Bu günkü ismiyle Avrupa Birliği, ilk ismiyle Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) birçok aşama ve müzakerelerden sonra bu günkü halini almıştır. Altı ülke ile çıkılan bu yolda şimdi yirmi yedi üyeli (iki aday ülke daha bulunmaktadır), dünya siyasetinde ve ekonomisinde söz sahibi, hiç kimsenin göz ardı edemeyeceği bir çekim merkezi, bir cazibe kaynağı olmuştur. Vatandaşlarına sağladığı yüksek yaşam standartları, evrensel insani değerlerin sıkı sıkıya güvence altına alınmış olması ve ticaretin üye ülkeler arasında ayrımcılığa neden olmayacak şekilde sıkı kurallara bağlanmış oluşu bu cazibenin sadece birkaç öğesini teşkil etmektedir. Bu cazibe birçok devleti zamanla kendine doğru çekmeyi başarmıştır. Türkiye de bu devletlerden biridir. Birliğin kuruluşunun hemen sonrasında ilişkiler başlamış ve farklı aşamalardan geçerek bu günlere kadar sürmüştür. Bu çalışmamızda halen devam eden ilişkiler ve bu ilişkilere yön veren bazı kriterlere değinilmiştir.

4 I. BÖLÜM 1-1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN (AB) TARİHÇESİ Avrupa'da bütünleşme sürecine ivme kazandıran, biri federasyon yanlısı diğeri işlevselci iki akımın başlıca savunucuları İtalyan federalist Altiero Spinelli ile 1951'de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun (AKÇT) kurulmasına yol açan Schuman Planı'nın ilham kaynağı Jean Monnet'dir. Federasyon yanlısı bu yaklaşım, yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa ölçeğindeki güç odakları arasında diyaloga ve tamamlayıcı bir ilişki kurulmasına dayanıyordu. İşlevselci yaklaşım ise egemenliğin ulusal düzeyden Topluluk düzeyine tedricen aktarılmasını savunuyordu. Bu iki görüş, günümüzde, tek pazar, para politikası, ekonomik ve sosyal kaynaşma, dış politika ve güvenlik gibi ortak eylemin devletlerin tek tek hareket etmelerinden daha etkili olduğu alanlarda, demokratik ve bağımsız Avrupa kurumlarına ulusal ve bölgesel makamlar kadar sorumluluk verilmesi gerektiği inancında iç içe geçmiştir. Sonuç olarak 1951 yılında Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) Belçika, Batı Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda'dan oluşan 6 üye ile kuruldu. Bu ülkelerdeki kömür ve çelik sanayi ile ilgili alınan kararlar, bağımsız ve devletler üstü bir kuruma (Yüksek Otorite) devredildi. Söz konusu kurumun ilk başkanı ise Jean Monnet oldu 1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu (AKÇT) kuran Paris Antlaşması (1951), Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'nu (Euratom) kuran Roma Antlaşmaları (1957), Avrupa Tek Senedi (1986) ve Maastricht Avrupa Birliği Antlaşması (1992), üye devletleri egemen devletler arasındaki geleneksel anlaşmalardan daha sıkı bir biçimde birbirine bağlayan AB'nin hukuki temellerini meydana getirir. Topluluğun çalışmaları, başlangıçta altı kurucu üyesi arasında bir kömür ve çelik ortak pazarı kurulmasıyla sınırlıydı. Altılar 1957'de, Fransız Ulusal Meclisi'nin Avrupa Savunma Topluluğu projesini reddetmesinden üç yıl sonra, işgücü ile mal ve hizmetlerin serbest dolaşımına dayanan bir ekonomik topluluk kurmaya karar verdiler. Altılar'ın başarısı Birleşik Krallık, Danimarka ve İrlanda'yı Topluluk üyeliğine başvurmaya yöneltti. General "de Gaulle" yönetimindeki Fransa'nın 1961'de ve 1967'de iki kez veto yetkisini kullandığı çetin bir pazarlık dönemini takiben, bu üç ülke 1972 yılında üyeliğe kabul edildiler. Topluluk 1981'de Yunanistan'ın, 1986'da da İspanya ve Portekiz'in katılmalarıyla güneye doğru 1 Erişim:

5 genişledi. Bu genişlemeler, On İkiler'in, ekonomik gelişmeleri arasındaki farklılıkları azaltmaya yönelik yapısal programlar uygulamalarını kaçınılmaz kıldı. Bu dönemde Topluluk Güney Akdeniz ile Afrika, Karayipler ve Pasifik (AKP) ülkeleri ile yeni anlaşmalar imzalayarak uluslararası düzeyde daha önemli bir rol oynamaya başladı. 1 Ocak 1995 tarihinde Avusturya, Finlandiya ve İsveç Avrupa Birliğine katıldılar yılına gelindiğinde ise on yeni ülke birliğe üye oldu 2 (Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kıbrıs, Macaristan, Litvanya, Letonya, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya). 1 Ocak 2007 tarihine gelindiğinde ise iki yeni üye (Bulgaristan ve Romanya) birliğe katıldı. Birliğin üye sayısı böylece yirmi yediye yükselmiş oldu. 1-2 AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL İLKELERİ VE AMACI AB başta ekonomik işbirliği çerçevesinde (AKÇT) örgütlenmiş olsa da zamanla hedeflerinde çeşitlenme, daha doğru ifadeyle zenginleşme ve gelişmeler yaşanmıştır. Ekonomik birliktelik amacı baki olmakla birlikte buna siyasi, ortak güvenlik ve kültürel birliktelik amaçları da eşlik etmeye başlamıştır. Bu doğrultuda bazı ilkeler benimsenmiş ve AB bu ilkeler etrafında örgütlenmiştir. Bu ilkeleri dört başlık altında incelemek mümkündür 3 ; Temel hakların, serbest dolaşım ile medeni ve siyasi hakların sağlandığı Avrupa Vatandaşlığı nın tesisi, İçişleri ve Adalet alanındaki işbirliği ile AB genelinde özgürlük, güvenlik ve adaletin tesis edilmesini sağlamak, Tek Pazar, Ortak Para Birimi Euro, istihdam oluşturma, bölgesel kalkınma ve çevre koruma aracılığıyla ekonomik ve sosyal gelişmenin desteklenmesini sağlamak, Ortak dış ve güvenlik politikası aracılığıyla AB nin global anlamdaki rolünün güçlendirilmesini sağlamaktır. Bu ilkeler çevresinde örgütlenen ve büyük bir birliktelik kuran AB ülkelerinin ulaşmak istedikleri amaçlar ise şu şekildedir 4 ; 2 Erişim: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Avrupa Birliği Nedir?, Ağustos 2002, s,4 4 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, a.g.e., s,1

6 Tarihin en kanlı iki dünya savaşını yaşamış Avrupa kıtasında sürdürülebilir bir barışın tesisini sağlamak, Daha yüksek yaşam standartları ve tam istihdamın sağlanmasını temin etmek üzere Ekonomik Entegrasyon un gerçekleştirilebilmesini sağlamak, Siyasi bütünleşmenin tesisinin sağlanmasıdır. 1-3 MAASTRICHT KRİTERLERİ Avrupa Birliği nin oluşumuna, genişlemesine ve işleyişine yön veren bazı antlaşma ve protokoller mevcuttur. Bu anlaşma ve protokollerde üye ülkeler başta olmak üzere üye olmak isteyen aday ülkelerinde uyması gereken kurallar bütünü mevcuttur. Bu antlaşmalardan biride, ekonomik kriterleri belirleyen Maastricht Antlaşmasıdır. 7 Şubat 1992 tarihinde, Hollanda nın Maastricht kentinde imzalanarak 1 Kasım 1993 de yürürlüğe giren antlaşmada (Maastricht Antlaşması), Ekonomik ve Parasal Birliğin (EPB) aşamaları, bu aşamalarda izlenecek ekonomik ve parasal politikalar ve bu politikaların uygulanması için gerekli kurumsal değişiklikler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler çerçevesinde, EPB nin gerçekleştirilmesi doğrultusunda, üye ülke ekonomileri arasındaki farklılıkların giderilebilmesi teminen, bazı makro büyüklükler açısından, Maastricht Kriterleri olarak adlandırılan yakınlaşma kriterleri tespit edilmiş ve bunlara uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar belirlenmiştir. Söz konusu kriterler aşağıda yer almaktadır 5 ; Toplulukta fiyat istikrarı bakımından en iyi performansa sahip üç ülkenin yıllık enflasyon oranları ortalaması ile, bir üye ülkenin enflasyon oranı arasındaki fark 1,5 puanı geçmemelidir (Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanın 121 inci maddesinde öngörülen Yakınlaşma Kriterlerine İlişkin Protokol m. 1 ). Üye ülkelerin kamu açıklarının Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarına oranı %3 ü geçmemeleridir (Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşmanın 121 inci maddesinde öngörülen Yakınlaşma Kriterlerine İlişkin Protokol m. 2). Üye devletlerin kamu borçlarının Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarına oranı %60 ı geçmemelidir (Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşmanın 121 inci maddesinde öngörülen Yakınlaşma Kriterlerine İlişkin Protokol m. 2). 5 Selin DİLEKLİ, vd, Maastricht Kriterleri, Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü Yayınları, Aralık 2002, s.1

7 Üye ülkelerde uygulanan uzun vadeli faiz oranları, on iki aylık dönem itibarıyla, fiyat istikrarı bakımından en iyi performansa sahip üç ülkenin faiz oranını iki puandan fazla aşmamalıdır (Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşmanın 121 inci maddesinde öngörülen Yakınlaşma Kriterlerine İlişkin Protokol m. 4). Son iki yıl itibarıyla, bir üye ülke para birimi, diğer bir üye ülkenin para birimi karşısında devalüe edilmemiş olmalıdır (Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşmanın 121 inci maddesinde öngörülen Yakınlaşma Kriterlerine İlişkin Protokol m. 3). Maastricht Antlaşması ile getirilen hükümler, üye ülke merkez bankalarının bağımsızlığı konusunu da ele almaktadır. Bu konuya ilişkin olarak, Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanın 107 inci maddesinde, Avrupa Merkez Bankası (AMB), ulusal merkez bankaları ve bunların karar alma organlarında görev yapan kişiler, bu Antlaşma ve Avrupa Merkez Bankaları Sistemi (AMBS) Statüsü tarafından kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken, topluluk kurum ve organlarından, üye devlet hükümetlerinden veya herhangi bir başka makamdan talimat istemez ve almaz. Topluluk kurum ve organları ve üye ülke hükümetleri, bu ilkeye riayet etmeyi ve AMB nin veya ulusal merkez bankalarının karar alma organlarının üyelerini, görevlerini yerine getirirken etkileme girişiminde bulunmamayı taahhüt eder hükmüne yer verilmiştir. Enflasyona ilişkin olarak; Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanın 121 inci maddesinde öngörülen Yakınlaşma Kriterlerine İlişkin Protokolün 1 inci maddesinde, Enflasyon, ulusal tanımlardaki farklılıklar göz önünde bulundurularak, karşılaştırılabilir bazlı bir tüketici fiyat endeksi aracılığıyla ölçülür hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, Eurostat, üye ülke istatistik kuruluşları ile işbirliği yaparak, bir Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyat Endeksi (HICP) oluşturmuş ve bu endeks 1997 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. HICP, üye ülkelerdeki TÜFE oranları için karşılaştırılabilir bir standart sağlamaktadır. Faiz oranına ilişkin olarak; Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanın 121 inci maddesinde öngörülen Yakınlaşma Kriterlerine İlişkin Protokolün 4 üncü maddesinde, Faiz oranları, ulusal tanımlardaki farklılıklar göz önünde bulundurularak, devlet tahvilleri ve benzeri menkul kıymetler bazında ölçülür hükmü yer almaktadır. Faiz oranlarına ilişkin yakınlaşma kriterinin değerlendirilmesinde, on yıllık devlet tahvillerinin getirisi kullanılmaktadır. Bu kapsamda, söz konusu tahvillerin faiz oranlarının on iki aylık dönemler itibarıyla ortalamaları alınmaktadır.

8 Devlet bütçesi ile ilgili veriler, aşırı kamu açığı prosedürü kapsamında değerlendirilmekte ve ulusal muhasebe standartları bazında hesaplanmaktadır. Kamu açığı, Aşırı Kamu Açığı Prosedürüne İlişkin Protokolün 2 inci maddesi uyarınca, genel devletin net borçlanma gereğini ifade etmektedir. Genel devlet terimi ile, ticari faaliyetleri hariç, merkezi devlet, yerel yönetimler ve sosyal güvenlik fonları kastedilmektedir. Aşırı kamu açığı prosedürüne ilişkin hükümler, Ekonomik ve Parasal Birliğe katılan ülkelerin, Euro alanında enflasyonist baskıya yol açabilecek derecede borçlanmakta kaçınmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

9 II. BÖLÜM 2-1 AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişki, birliğin kurulduğu tarihten itibaren başlamış ve bu gün dahi devam etmektedir. İlişkiler belirli dönemlerde inişli çıkışlı bir seyir izlemiş, belirli aralıklarla görüşmelere ara verilmiş ve en nihayetinde yarım yüzyıldan bu yana devam eden bir süreç geride bırakılmıştır. Bu süreci kilometre taşı niteliğinde ki bazı olaylar ışığında belirli dönemler halinde incelemek mümkündür İlişkilerdeki İlk Dönem tarihinde Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşmasının yürürlüğe girmesinden hemen sonra, 31 Temmuz 1959 tarihinde Adnan Menderes in Başbakanlığı nı yürüttüğü hükümet tarafından ortaklık için başvuruda bulunulmuştur. Bu başvurunun 15 Temmuz 1959 da Yunanistan tarafından yapılan başvurunun hemen akabinde gerçekleşmesi manidardır. Avrupa Ekonomik Topluluğu nu oluşturan altı ülkenin dışişleri bakanlarından oluşan Bakanlar Konseyi, 11 Eylül 1959 tarihinde Brüksel de toplandıklarında gündem konularından biride Türkiye nin başvurusunu incelemek olmuştur. Yunanistan ve hemen arkasından Türkiye tarafından gerçekleştirilen bu başvurular, AET tarafından olumlu karşılanmıştır. Bakanlar Konseyi nden çıkan karar şu şekildedir; Türkiye nin AET ye ortaklığının, çözülmesi gereken sorunlar çıkardığını saptayan konsey, bu istemi yinede olumlu karşılamış ve Avrupa Komisyonu nu, Türk Hükümetiyle ortaklık ilişkisi koşullarının ne olabileceğini araştırıcı ön görüşmeleri yapmakla görevlendirmiştir 6. Bu karar sonrası AET ile Türkiye arasındaki ilişkiler şekillenmeye başlamıştır Ankara Antlaşması Öncesi ve Sonrası Yaşanan Gelişmeler AET ile başlayan görüşmelerden kısa bir süre sonra Türkiye de iç siyasi karışıklıklar ciddi boyutlara ulaşmıştır. 27 Mayıs 1960 tarihine gelindiğinde ise Türkiye de ordu yönetime el koymuştur. Kendini Milli Birlik Komitesi olarak adlandıran bu ihtilal hükümeti AET ile olan ilişkilerin devamı yönünde bir politika izlemeye karar vermişti. Ancak yinede, ülkedeki idarenin demokratik bir yol olmaktan çok uzak bulunan ihtilal ile el değiştirmesi Avrupa da 6 Mehmet Ali BİRAND, Türkiye nin Büyük Avrupa Kavgası, Doğan Kitapçılık, Ocak 2005, s.55

10 ciddi rahatsızlıklara neden olmuştur. Türkiye de bu gelişmeler yaşanırken Yunanistan 6 Mart 1961 tarihinde AET ile müzakerelerini tamamlayarak ortaklık antlaşması parafe etmiştir. 9 Temmuz 1961 de ise AET ile Yunanistan arasında ortaklık antlaşması Atina da imzalanmıştır. 17 Eylül 1961 tarihinde Başbakan Menderes başta olmak üzere, Zorlu ve Polatkan ın Yassıada yargılamasının ardından idam edilmeleri Avrupa da büyük bir hayal kırıklığı oluşturmuştur. Bu gelişmelerden sonra AET Dışişleri Bakanları Konseyi nde Türkiye ile yapılacak tüm müzakerelerin askıya alınmasına karar verildi. İlişkilerde yaşanan bu durum uzun sürmemiş ve 1962 yılının temmuz ayında tekrar müzakereler başlamıştır. Gerçekleştirilen müzakereler neticesinde, Türkiye ile AET arasında Türkiye nin tam üyeliğine yönelik ortaklık kuran Ankara Antlaşması 12 Eylül 1962 tarihinde imzalanmış ve 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir 7. Antlaşmanın ana amacı, hızlandırılmış ekonomik ilerleme ve ticaretin uyumlu genişlemesi aracılığıyla Türkiye de ve Avrupa Ekonomik Topluluğundaki yaşam koşullarının sürekli iyileştirilmesinin sağlanması ve Türk ekonomisi ve Topluluk arasındaki eşitsizliğin azaltılmasıdır 8. İmzalanan bu antlaşma, üç dönemin (hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve son dönem) arkasından Türkiye nin AB ye tam üyeliğini öngörmektedir. İlk dönem olan hazırlık döneminin beş yıl sürmesi planlanmıştır. Bu süre içerisinde AET tek yanlı bazı ödünler vermiş, bazı geleneksel Türk tarım ürünlerinin ihracatını arttırmak için gümrüksüz kotalar tanımış ve beş yıllık bir mali protokolle, Türk ekonomisinin güçlenmesini, diğer bir ifade ile ikinci dönemde yükleneceği yükümlülüklere hazırlanmasını hedeflemiştir 9. Bu beş yıllık dönem sonunda yapılacak karşılıklı inceleme ile ikinci döneme geçiş anlamını taşıyan Katma Protokol ün imzalanıp imzalanmayacağına karar verileceği Ankara Antlaşması ile hükme bağlanmıştır. Öngörüldüğü üzere hazırlık dönemi beş yıl sürmüştür. Geçiş döneminin gerçekleşme esaslarını belirlemek üzere de, 1970 yılında Katma Protokol taraflarca imzalanmıştır. Bu antlaşma 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe giriştir. Katma Protokol, Türkiye AET Gümrük Birliğinin tamamlanmasına ilişkin koşulları belirlemektedir. Aynı çerçevede mevzuat uyumu da düzenlenmekte, özellikle malların serbest dolaşımı ve ticaret politikası, ortak tarım 7 Nurettin BİLİCİ, Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri, Seçkin Yayıncılık, Ağustos 2005, s.94 8 Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Türkiye İçin AB Üyelik Müzakereleri Süreci, 2006, s.6 9 BİRAND, a.g.e., s.139

11 politikasına uyum ve tercihli tarım ürünleri rejimi, gümrüklere ilişkin hükümler, fikri, sınai ve ticari mülkiyetin korunması, rekabet kuralları, devlet yardımları, tekeller, kamu alımları ve vergilendirme gibi alanlarda AET nin mevzuat uyumuna gönderme yapılmaktadır li yılların ikinci yarısında ise ülke içinde olumsuz gelişmeler yaşanmaya başlandı. Öncelikle yaşanan ekonomik krizin etkileri toplumun her kesimi tarafından çok ciddi bir şekilde hissedilmeye başlanmıştır. Devlet ise borçlarını ödeyemez duruma gelmiş, bununla birlikte IMF tarafından tüm dünya bankalarına yapılan Türkiye nin borçlarını geri ödeyemeyeceği duruma geldiğinin belirtilmesi ve verilen kredilerin dondurulması gerektiği yönünde ki çağrısı nedeniyle yeni borçta bulunamamaktadır. Tüm bu ekonomik çalkantılarla birlikte bazı terörist faaliyetlerin hızla artması yeniden bir askeri müdahalenin gerekçesine zemin hazırlamıştır ve Sonrası Yaşanan Gelişmeler 12 Eylül 1980 tarihinde ordunun ülke yönetimine yeniden el koyması Avrupalı bazı çevrelerde ciddi rahatsızlıklara neden olmuştur. Bu olaydan kısa bir süre sonra toplanan Avrupa Parlamentosu tarafından Türkiye ile ilgili bir karar yayınlanması ihtiyacı hissedilmiştir. Yayımlanan kararda ise şu ifadelere yer verilmiştir 11 ; Demokratik çerçeve içinde Türk halkının politik ve sendikal özgürlüklerden yararlanabilmesi için gerekli adımların atılmasını ister, Aralarında Türkiye AET Karma Parlamento Komitesi üyelerinin de bulunduğu, tutuklanmış siyasilerin hayatlarının güvenceye alınmasının önemine değinir, Demokratik olmayan uygulamaların uzamasının, Türkiye yi anlaşmaları tam ihlal etme durumuna sokacağını (Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Konvensiyonu, AET yle ortaklık anlaşması ) belirtir, Uluslar arası değer yargıları çerçevesinde kabul edilen insan haklarına saygı göstermenin, Avrupalı bir ülke (Türkiye) ile AET arasındaki diyaloğun temel koşulu olduğunu tekrarlar, Dışişleri bakanlarından, Türkiye deki durum ve Türk makamlarının demokrasiye dönüş konusundaki takvimi hakkında bilgi vermelerini ister. 10 BİLİCİ, a.g.e., s BİRAND, a.g.e., s.298

12 Kararda yer alan bu ifadeler, Avrupalı yetkililerin Türkiye ile olan ilişkileri bu aşamada tamamen kesmek istemedikleri anlamını taşımaktadır AB ye Tam Üyelik Başvurusu 1983 yılında gerçekleştirilen seçimlerle idare yeniden sivil yönetime bırakılmıştır. Bu tarihten itibaren ilişkiler yeniden şekillenmeye başlamıştır. 14 Nisan 1987 tarihinde ise birliğe tam üyelik için başvuruda bulunulmuştur. Avrupa Birliği Komisyonu gerçekleştirilen bu tam üyelik müracaatına 1989 yılında cevap vermiştir. Komisyon, Türkiye nin Birliğe üyelik konusundaki ehliyetini kabul etmekle birlikte, topluluğun kendi içindeki derinleşme sürecini tamamlamasına ve gelecek genişlemesine kadar beklenilmesini ve bu arada Türkiye ile gümrük birliği sürecinin tamamlanmasını önermiştir 12. Genişleme sürecine ara verilerek derinleşme aşamasına ağırlık verilmesinin asıl amacı, 1992 yılı için hedeflenen Ortak Pazar fikridir. Üye ülkeler bu tarihe kadar kendi iç düzenlemelerine ağırlık vermek ve kendilerini bu yeni döneme hazırlamak ihtiyacı hissetmişlerdir Gümrük Birliği ne Katılım Dönemi ve Helsinki Zirvesi (1999) 1989 yılında alınan karar neticesinde, 1990 yılında gümrük birliği ile ilgili olarak çalışmalar başlatılmıştır yılından itibaren ivme kazanan gümrük birliği müzakereleri, 6 Mart 1995 tarihli Ortaklık Konseyi Kararının (OKK) imzalanması ile sonuçlanmıştır. Bu karar neticesinde Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarihinden itibaren Gümrük Birliği uygulaması başlatılmıştır. Bu gelişme neticesinde yeni bir boyut kazanan ilişkiler 1999 yılında gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi nde başka bir boyuta taşınmıştır. Gerçekleştirilen bu zirve neticesinde Türkiye ye aday ülke statüsü verilmiş ve gerekli çalışmalara başlanılması kararlaştırılmıştır. Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı Avrupa Birliği zirvesinde adaylığı resmen kabul edilen Türkiye, adaylık sürecinden tam üyeliğe uzanan zaman diliminde tarama, müzakere ve onay olmak üzere üç ana süreçten geçecektir Erişim: Erişim:

13 2-1-6 Helsinki Zirvesi Sonrası Dönem Helsinki Zirvesi ile aday ülke statüsü kazanan Türkiye, 2000 yılında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ni ihdas etmiş ve müzakere sürecini yürütecek teknik komitelerin oluşumunu sağlamıştır yılında AB Komisyonu Türkiye nin Kopenhag Kriterleri ne uyabilmesi için neler yapması gerektiğini yayımlamış ve hemen akabinde de Türkiye bu konu ile ilgili olarak Ulusal Programı TBMM de kabul etmiştir. 3 Ekim 2001 tarihinde de bu konu Ulusal Programda öngörülen bazı anayasa değişiklikleri TBMM de görüşülerek kabul edilmiştir. Bunu 2002 ve 2003 yılı içindeki bir dizi anayasa ve yasa hükümlerinin değiştirilmesi izledi. Bu değişiklikler neticesinde Kürtçe yayın ve eğitim, işkenceyle mücadele, vakıf ve dernekler yasası, terörle mücadele yasası, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) genel sekreterliği nin görevleri gibi bir dizi değişiklikler gerçekleştirilmiş oldu. Yaşanan bu gelişmeler neticesinde 2004 yılına gelindiğinde AB Komisyonu 6 Ekim de açıkladığı ilerleme raporunda Türkiye ile müzakerelerin açılmasını önermiştir. Bu tavsiye kararı dikkate alan AB Konseyi Aralık 2004 tarihinde gerçekleşen Brüksel deki zirvede, Türkiye ile 3 Ekim 2005 tarihinde müzakerelerin başlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten itibaren başlayan müzakereler fasıllar halinde devam etmektedir. 2-2 AVRUPA KOMİSYONU 2009 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU 2005 yılında başlayan müzakere süreci AB yetkilileri tarafından dikkatle takip edilmekte ve her yıl Avrupa Komisyonu tarafından Konsey ve Parlamentoya sunulmak üzere düzenli bir şekilde raporlanmaktadır. İlişkilerin geldiği son noktanın görülebilmesi ve uyumun hangi düzeyde gerçekleştiğinin tespiti bu raporların incelenmesi ile daha net görülebilmektedir. Bu husus raporun giriş kısmındaki şu hükümle belirtilmiştir 14 ; raporda; Türkiye nin, AB üyeliğine hazırlık sürecinde kaydettiği ilerleme hakkındaki bu Birlik ve Türkiye arasındaki ilişkilere değinilmekte, Üyelik için karşılanması gerekli siyasi kriterler açısından Türkiye deki durum incelenmekte, 14 Avrupa Toplulukları Komisyonu, 2009 Yılı Türkiye İlerleme Raporu, Brüksel, 2009, s.4

14 Üyelik için karşılanması gerekli ekonomik kriterler açısından Türkiye deki durum incelenmekte, Türkiye nin üyelik yükümlülüklerini, diğer bir ifadeyle, antlaşmalar, ikincil mevzuat ve birlik politikalarından oluşan AB müktesebatını üstlenme kapasitesi gözden geçirilmektedir. Bu maddelerden de anlaşılacağı gibi, Türkiye ye AB perspektifinden bakıldığında nasıl göründüğünün yansımasını her yıl düzenlenen bu rapor gözler önüne sermektedir. Komisyon tarafından hazırlanan bu raporun Konsey ve Parlamentoya sunulması ve bu organlarda alınacak kararlara etki ediyor olması da hazırlanan bu raporların önemini göstermektedir. Müzakere süreci, raporlarda da değinilen 35 fasıl üzerinden sürdürülmektedir. Bu fasıllar ise sırasıyla şu şekildedir 15 ; 1.) Malların Serbest Dolaşımı 2.) İşçilerin Serbest Dolaşımı 3.) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi 4.) Sermayenin Serbest Dolaşımı 5.) Kamu Alımları 6.) Şirketler Hukuku 7.) Fikri Mülkiyet Hukuku 8.) Mali Hizmetler 9.) Rekabet Politikası 10.) Bilgi Toplumu ve Medya 11.) Tarım ve Kırsal Kalkınma 12.) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası 13.) Balıkçılık 14.) Taşımacılık Politikası 15.) Enerji 16.) Vergilendirme 17.) Ekonomik ve Parasal Politika 18.) İstatistik 15 Erişim:

15 19.) Sosyal Politika ve İstihdam 20.) İşletme ve Sanayi Politikası 21.) Trans-Avrupa Ağları 22.) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 23.) Yargı ve Temel Haklar 24.) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 25.) Bilim ve Araştırma 26.) Eğitim ve Kültür 27.) Çevre 28.) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması 29.) Gümrük Birliği 30.) Dış İlişkiler 31.) Dış Güvenlik ve Savunma Politikası 32.) Mali Kontrol 33.) Mali ve Bütçesel Hükümler 34.) Kurumlar 35.) Diğer Konular Avrupa Birliği nin yetkili mercileri yukarıda sayılan tüm hususlarda detaylı incelemelerini yıl boyunca sürdürmüşlerdir yılı ilerleme raporunda yargıdan eğitime, sağlıktan gıda güvenliğine, enerjiden taşımacılığa kadar çok konuda Türkiye de bir yıl içinde yaşanan olaylara ve gelişmelere yer verilmiştir. Bu raporun detaylı incelenmesi neticesinde adalet ve yargı sistemi üzerinde ağırlıklı olarak durulduğu ve bu hususta birçok konunun eleştirildiği görülecektir. Türkiye bu güne kadar on bir fasılda müzakerelere başlamakla birlikte sadece birinin (bilim ve araştırma) geçici olarak kapatılmasını sağlamıştır. Yukarıda sayılan fasılların tamamen kapatılması ise Kıbrıs Meselesi ile ilişkilendirilmiş ve bu hususun bir sonuca kavuşmaması durumunda fasılların kapatılamayacağı, Aralık 2006 tarihli AB Zirvesinde alınan kararla hükme bağlanmıştır.

16 SONUÇ Avrupa Birliği nin çıkış noktasını her ne kadar ekonomik kaygılar oluştursa da gelinen bu noktada 27 üyesi olan, ortak siyasi ve askeri hedefleri bulunan, ortak pazarı tesis etmiş ve ortak para birimini kullanan, toplam nüfusu 500 milyonu aşan stratejik bir birlik haline gelmiştir. Dünya siyasetine yön verme konusunda söz sahibi olan odaklardan biri olması nedeniyle, birlik içinde yer almak ve karar alma mekanizmalarında bulunmak önem arz etmektedir. Türkiye, bu birliğin temellerinin atıldığı ilk yıllardan bu yana, birlik ile sürekli ilişki içinde olmuş ve birliğe üyelik konusunda birçok çalışma gerçekleştirmiştir. Birliğe üye olabilmek için ilk başvuran ülkelerden biri olmasına rağmen halen daha üyeliğin gerçekleşmemiş olmasını, yıllar boyunca ülke içinde yaşanan çeşitli siyasi ve askeri istikrarsızlıklara bağlamak mümkündür. Askeri müdahalelerle ara verilen sivil idareler, yaşanan ekonomik krizler ve iç siyasi çekişmeler, ülkenin bu konuya konsantre olarak süreci nihayetlendirmesine olanak tanımamıştır. Avrupa Birliği ile olan ilişkiler son yıllarda yaşanan siyasi istikrar ve iktidarın AB konusundaki olumlu tutumu sayesinde gelişme kaydetmiştir. Reform süreçleri hızlanmış, bireysel özgürlükler genişletilmiş ve AB müktesebatının iç müktesebata aktarımı birçok noktada gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği ve karar organlarına üye olmamakla birlikte, başta Gümrük Birliği ve NATO olmak üzere diğer tüm Avrupa organizasyonları içinde yer alan Türkiye, hem mevcut potansiyeli hem birliğe kazandıracağı dinamizm hem de son dönemde daha fazla hissedilen stratejik konumu nedeniyle birlik içindeki yerini çok geçmeden alacaktır.

17 KAYNAKÇA Avrupa Toplulukları Komisyonu, 2009 Yılı Türkiye İlerleme Raporu, Bürüksel 2009 Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Türkiye İçin AB Üyelik Müzakereleri Süreci, 2006 Bilici, Nurettin, Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri, Seçkin Yayıncılık, Ağustos 2005 Birand, Mehmet Ali, Türkiye nin Büyük Avrupa Kavgası, Doğan Kitapçılık, Ocak 2005 Dilekli, Selin ve Yeşilkaya Kadriye, Maastricht kriterleri, Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü Yayınları, Aralık 2002 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Avrupa Birliği Nedir?, Ağustos

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

MAASTRICHT KRİTERLERİ

MAASTRICHT KRİTERLERİ MAASTRICHT KRİTERLERİ Selin DİLEKLİ Kadriye YEŞİLKAYA AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2002 Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir.

Detaylı

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI AVRUPA DA BARIŞ??? SAVAŞ SONRASI AVRUPASI ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI 1870-1945 yılları arasında Fransa ve Almanya üç kez savaştılar. AVRUPA NIN EKONOMİK KALKINMA SORUNLARI 1 Savaş sonrasında kurulan örgütler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYEHIRVATİSTANMAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ DENİZ İNAN Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Stajyeri TEMMUZ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ Avrupa

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ KISA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ A. LÜKSEMBURG GRUBU ÜLKELERİ - Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 41 Muzaffer Akdoğan - Estonya'nın Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 81

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR AVRUPA BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNİN KURULUŞ NEDENLERİ Tarihin en kanlı iki dünya savaşını yaşamış Avrupa Kıtasında sürdürülebilir bir barışın tesisi, Daha yüksek yaşam standartları ve tam istihdamın sağlanmasını

Detaylı

NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları. AB Türkiye İlişkileri Tarihi. Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler

NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları. AB Türkiye İlişkileri Tarihi. Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları AB Türkiye İlişkileri Tarihi Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler 2 AB NİN KURUMSAL TEMELLERİ Avrupa nın yükselişi, iki ezeli düşmanı ortaklık

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ: MÜZAKERELERİN GİDİŞATI NEREYE?

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ: MÜZAKERELERİN GİDİŞATI NEREYE? Araştırma Notu 08/4 05.05.2008 TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ: MÜZAKERELERİN GİDİŞATI NEREYE? Cengiz Aktar ve Barış Gençer Baykan Türkiye nin Avrupa Birliği (AB) tam üyelik hedefi muazzam ekonomik, toplumsal

Detaylı

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER 28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER I. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde alınan kararlarla, Türkiye nin Avrupa

Detaylı

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4.

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4. AB Treni Balıkesir den Geçiyor TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE 1. Avrupa Birliği Tarihi 2. Avrupa Birliği Kurumları 3. Türkiye-AB İlişkileri 4. Müktesebat Uyumu II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa da refahı

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi nde 33 No lu Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının

Detaylı

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Parlamentosu Seçimleri sonuçlandı. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi 2014 Avrupa Parlamentosu Seçimleri, 22-25 Mayıs tarihlerinde

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER ARALIK 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER İLKER GİRİT Ders Avrupa Birliği nin Genişleme

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr AB nin Kurumları 26 İKT461 AB Türkiye İlişkileri 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi AT larını kuran Paris ve Roma Antlaşmaları, bir ulusal devleke olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı görevlerini

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

5 Nisan 1994 İstikrar Programının Özellikleri ve Stratejileri : 4. 5 Nisan Programı Çerçevesinde Alınan Önlemler ve Uygulamalar:

5 Nisan 1994 İstikrar Programının Özellikleri ve Stratejileri : 4. 5 Nisan Programı Çerçevesinde Alınan Önlemler ve Uygulamalar: 3. 5 Nisan 1994 İstikrar Programının Özellikleri ve Stratejileri : Ekonomik istikrar programı, uygulanan önlemlerin dozu ve sürekliliği bakımından şok tedavisi ve aşamalı tedavi olarak nitelendirilebilir.

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas Đktisadi Kalkınma Vakfı Araştırma Müdürü, Genel Sekreter Vekili ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI 6-9 KASIM

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ HABER BÜLTENİ xx.12.2015 Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN), her ay Konya da inşaat sektöründe faaliyet gösteren 200 firmaya

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI FASIL 17: EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI FASIL 17: EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI FASIL 17: EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA IĢıl DEĞERLĠ Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Ekim 2011 1 SUNUM PLANI 1. 1 Faslın Kapsamı 2. 2 AB Müktesebatı 3. 3 Ulusal Mevzuat

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ KAVRAMI ve TARİHÇESİ. Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi

AVRUPA BİRLİĞİ KAVRAMI ve TARİHÇESİ. Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi AVRUPA BİRLİĞİ KAVRAMI ve TARİHÇESİ Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi AVRUPA BİRLİĞİ KAVRAMI ve TARİHÇESİ Avrupa Birliği Kavramı Avrupa Birliği nin Tarihçesi Türkiye AB İlişkileri:

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ:

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: HABER BÜLTENİ 02.10.2015 Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Konya da inşaat sektöründe

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Temel Konular Pınar TANLAK Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler Bakanlığımızda

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 22

HABER BÜLTENİ Sayı 22 HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 22 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Türkiye genelinden ve AB-28 den daha düşük: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2015 te hem bir önceki aya hem de bir önceki

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14 HABER BÜLTENİ xx.12.2014 Sayı 14 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Kasım 2014 te bir önceki aya göre artarken geçen yılın aynı dönemine

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükseldi: Mart 2014 ten beri düşmeye devam eden Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te kısmen yükselerek -5

Detaylı

EKONOMİK VE PARASAL BİRLİĞE HAZIR MIYIZ?

EKONOMİK VE PARASAL BİRLİĞE HAZIR MIYIZ? EKONOMİK VE PARASAL BİRLİĞE HAZIR MIYIZ? Prof..Dr.Coşkun Can Aktan 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşması nın üzerinden neredeyse 32 yıl geçti. Nihayet bu yılın başında Türkiye ile şimdiki

Detaylı

Avrupa Birliği Maddi Hukuku

Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği nde Yetki Avrupa Birliği nde Karar Alma Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları -3. Ders- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı 2012-2013 Güz Dönemi

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 28

HABER BÜLTENİ Sayı 28 HABER BÜLTENİ 10.02.2015 Sayı 28 Konya Ticaret Odası ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) ile Konya da inşaat

Detaylı

I T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

I T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 06 TÜRKİYE -AB KATILIM MÜZAKERELERİ I T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE -AB KATILIM MÜZAKERELERİ NO 06 İçindekiler TÜRKİYE - AB KATILIM MÜZAKERELERİ 1 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Adres: Mustafa

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34 HABER BÜLTENİ xx.08.2016 Sayı 34 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ ARTTI Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. Mevcut siparişler ise; Haziran

Detaylı

KATILIM MÜZAKERELERİ: İLKELER VE UYGULAMA

KATILIM MÜZAKERELERİ: İLKELER VE UYGULAMA İZMİR TİCARET ODASI KATILIM MÜZAKERELERİ: İLKELER VE UYGULAMA AB KATILIM SEMİNERİ 14 ARALIK 2005 İSTANBUL Pınar ERDEM Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü AB Masası Uzman Yardımcısı 14 Aralık 2005 tarihinde

Detaylı

EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı.

EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı. EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı. Avrupa Komisyonu, 2013 Yılı Türkiye İlerleme Raporu nu 16 Ekim de yayınladı. Her yıl olduğu gibi,

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

Kısa. Kısa... Avrupa. Birliği. Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi

Kısa. Kısa... Avrupa. Birliği. Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi Kısa Kısa... Avrupa Birliği Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi Avrupa Birliği nin Tarihsel Gelişimi İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa da barışın yeniden kurulması, Avrupa ülkelerinin ortak değerler

Detaylı

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Mevcut sipariş durumunun denge değeri Şubat 2016

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 38

HABER BÜLTENİ Sayı 38 HABER BÜLTENİ 14.12.2016 Sayı 38 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SATIŞ FİYATI BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Mevcut siparişler

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006

İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006 Türkiye-AB ilişkileri Emre GönenG İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006 Müzakere sürecis Aday ülke için i in en zor dönemdird Her genişleme, müzakere m sürecini s daha da ayrınt ntılı duruma

Detaylı

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik Serbest

Detaylı

BÖLGESEL BİRLEŞMELER

BÖLGESEL BİRLEŞMELER BÖLGESEL BİRLEŞMELER Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları Serbest ticaret bölgeleri Tarife birliği anlaşmaları Gümrük birliği anlaşmaları Ekonomik birleşmeler Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları Amaç: anlaşmaları

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri İş Sağlığı ve Güvenliğinde Türkiye nin AB Müktesebatına Uyumu Emre Gönen Stratejik Danışman Corporate & Public Strategy Advisory Group 4 Mayıs 2011 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 3,7 puan yükselerek -6,3 puan değerini

Detaylı

AB MÜZAKERLERİ GİDİŞAT TABLOSU - 30 OCAK 2009

AB MÜZAKERLERİ GİDİŞAT TABLOSU - 30 OCAK 2009 Araştırma Notu 09/27 20.02.2009 AB MÜZAKERLERİ GİDİŞAT TABLOSU - 30 OCAK 2009 Cengiz Aktar ve Barış Gençer Baykan betam, geçen yılın Mayıs ayında hazırlayıp kamuoyuna sunduğu müzakere gidişat tablosunu

Detaylı

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Tarihçe:

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Tarihçe: Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Tarihçe: Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkiler, Avrupa Topluluğu (AT) ile 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan ve 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe giren Ankara

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19 HABER BÜLTENİ xx.05.2015 Sayı 19 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre değişmedi: Mart ayında düşen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Nisan 2015 te bir önceki aya göre değişmedi. Geçen

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İçindekiler I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1) AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHÇESİ... 2 2) AVRUPA BİRLİĞİNİN KURUMLARI... 6 3) AVRUPA BİRLİĞİNDE YASAMA VE KARAR ALMA

Detaylı

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI AB Genel Müdürlüğü TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi 16-17 Aralık 2004

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK MAYIS 2012 ANKARA EURO BÖLGESİNDE İŞSİZLİK 2 Mayıs 2012 tarihinde Eurostat tarafından açıklanan verilere göre Euro bölgesinde işsizlik oranı, Mart sonu itibariyle 1999 yılında

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2012-2016 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 9

HABER BÜLTENİ Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükselmeye devam ediyor: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014 te bir önceki aya göre 1,2 puan yükselerek -3,8

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa FİŞNE. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ÖĞRETİM ÜYESİ fisne@aku.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mustafa FİŞNE. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ÖĞRETİM ÜYESİ fisne@aku.edu.tr AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa FİŞNE AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ÖĞRETİM ÜYESİ fisne@aku.edu.tr 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN TANITIMI Avrupa p Birliği,

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T 2016 Brexit, yani İngiltere nin Avrupa Birliği nden (AB) ayrılması olarak ifade edilen kavram, İngilizcede Britain (Britanya ve Exit (çıkış) kelimelerinin birleştirilmesiyle

Detaylı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ. Doç. Dr. Arif KÖKTAŞ Polis Akademisi 1 Aralık 2008 Denizli

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ. Doç. Dr. Arif KÖKTAŞ Polis Akademisi 1 Aralık 2008 Denizli TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ Doç. Dr. Arif KÖKTAŞ Polis Akademisi 1 Aralık 2008 Denizli 1 AVRUPA TOPLULUKLARINI KURAN ve DEĞİŞİKLİKLER YAPAN ANTLAŞMALAR 18 Nisan 1951 (imza) 23 Temmuz 1952 (yürürlük) 25 Mart

Detaylı

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DEPARTMANI EYLÜL 2010 FİNLANDİYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI YÖNETİM ŞEKLİ BAŞKENTİ DİL : Finlandiya Cumhuriyeti : Parlamenter Cumhuriyet

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ)

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ) KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ) -IMF(ULUSLARARASI PARA FONU) -OECD(EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı