Terör Örgütlerinde Militan Kimlik Profili: Türkiye de Hizbullah Örneği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Terör Örgütlerinde Militan Kimlik Profili: Türkiye de Hizbullah Örneği"

Transkript

1 Terör Örgütlerinde Militan Kimlik Profili: Türkiye de Hizbullah Örneği Doç. Dr. Süleyman Özeren1* Yrd. Doç. Dr. M.Alper Sözer * Dr. Süleyman Demirci * Özet Terör örgütü elemanlarının doğru analiz edilmesi, yaş, eğitim ve sosyoekonomik durum gibi genel karakteristik özelliklerine dayanarak sağlıklı profiller çıkarılması, terör sorununu anlamada ve sorunun çözümüne yönelik sağlıklı politikalar üretmede büyük önem taşımaktadır. Bu eksende yapılan bu çalışmada, Türkiye de faaliyet gösteren Hizbullah terör örgütü silahlı kanat mensuplarının profilleri çıkarılarak, bu profil üzerinden bireylerin örgüt tarafından nasıl kazanıldıkları incelenmiştir. Çalışmada, Hizbullah mensuplarının örgüt liderliğine yazmış oldukları özgeçmişler, 17 değişik kurumun katılımıyla yapılan odak grup çalışması, Hizbullah terör örgütüyle mücadelede bulunmuş güvenlik görevlileri, cezaevi çalışanları ve çeşitli disiplinlerden birçok bilim adamıyla yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlar olmak üzere üç değişik veri kaynağı kullanılmıştır. Hizbullah terör örgütünün militan profiline bakıldığında, genç, çoğu işsiz, yarıdan fazlası lise mezunu, dini bilgisi eksik ve dindar olmayan erkeklerden oluşan bir profille karşılaşılmaktadır. Dini hassasiyetleri yüksek olmasına karşın, dini bilgileri yetersiz ve dini bilinçleri düşük olan bu profilin, bölgedeki formel mekanizmaların boş bıraktığı alanın genişliğinden de faydalanarak, örgüt tarafından, manipule edilmiş dini öğreti ve PKK karşısındaki mağduriyetlerin kullanılmasıyla örgütün kanlı eylemler yapan silahlı kanadına kazandırıldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Hizbullah, silahlı kanat, profil, din istismarı, ötekileştirme, eklektik * Polis Akademisi Başkanlığı, Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Araştırma Merkezi-UTSAM, 139

2 TERÖRÜN SOSYAL PSİKOLOJİSİ Giriş Terörizm, belirli bir siyasal düşünce veya ideolojinin, şiddetin kullanılmak suretiyle örgütlü bir yapı tarafından realize edilmesi olarak tanımlanabilir. Terör sorunu her ülkede farklı boyutlarda olsa da Türkiye, uzun yıllardır dünyada ender görülen bir şekilde aynı dönemde farklı ideolojik görüşte terör örgütleriyle mücadele etmek zorunda kalan nadir ülkelerden biridir (Bal, 2006). PKK/KONGRA-GEL, Hizbullah, Devrimci Halkın Kurtuluşu Cephesi (DHKP/C), Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO), Marksist-Leninist Kominist Parti (MLKP) gibi farklı ideolojik tabanda ya da aynı ideolojik tabanda olmakla birlikte farklı hedefleri olan örgütler, Türkiye de ses getiren eylemler yapmışlardır. Yine Türkiye, El Kaide bağlantılı uluslararası gruplarla da başarılı bir şekilde mücadele etmektedir ki bu başarısının dünyada da örneği azdır. Bu örgütler arasında hiç şüphesiz mezar evler ile domuz bağı gibi vahşi ve kanlı eylemlerle ülke gündemine oturan ve Hizbulvahşet (Akyol, 2004) adını alacak kadar adını ülke ve dünya kamuoyuna duyuran Hizbullah terör örgütü ile mücadele, bu örgütün temel unsurlarını iyi anlamakla mümkündür. Bu amaçla yapılan çalışma, terör sorununu daha iyi anlamak ve teşhisi doğru yapmak için; hem ideolojisi hem de hedefleri açısından diğer örgütlerden önemli farklılıkları olan Hizbullah terör örgütünü incelemiştir. Araştırmada, Hizbullah terör örgütünün silahlı kanadında faaliyet gösteren elemanların demografik özellikleri ve dine yaklaşımlarıyla alakalı perspektifleri irdelenmiştir. Çalışmada; ilk önce ulusal ve uluslararası alanda terör örgütlerinin profili ile ilgili literatüre yer verilmiştir. İkinci olarak, Hizbullah terör örgütü hakkında; örgütün tarihsel süreci, ideolojisi, eylemleri ve son durumu hakkında genel bir değerlendirme sunulmuştur. Daha sonra, silahlı kanadın profili ve bu profilin çıkarılması için kullanılan veri kaynakları ve analiz yöntemleri anlatılmış, analiz sonucunda elde edilen bulgular paylaşıldıktan sonra genel bir değerlendirme yapılmıştır. Bireyler Neden Terör Örgütlerine Katılırlar? Terörizm literatüründe,bireyin neden terör örgütüne girdiği sorusuna farklı cevaplar verilmektedir. Crenshaw (1985), bireyin terör örgütüne girmesinde motivasyon faktörü olarak dört kategori olduğunu 140

3 belirtmektedir. Bunlar; 1) eylem için fırsat olması, 2) bir yere ait olma gereksinimi ya da aidiyet duygusu, 3) sosyal statü gereksinimi, 4) maddi getiri elde etmedir. Diğer taraftan Borum a (2004) göre bu nedenler; adaletsizlik, kimlik ve aidiyettir. Adaletsizlik, haksızlık ya da eşitsizlik terör örgütlerinin temel argümanları arasındadır. Adaletsizlik duygusu bireyleri intikam ya da bu adaletsizliğe neden olanlardan hesap sormaya itebilmektedir ki terör örgütlerinin eylemlerindeki vahşilik ve şiddetin arkasındaki itici güçlerden biri de bu duygunun tatmin edilmesidir (Hacker, 1976). Adaletsizlik, bireylerde haksızlığa uğramışlık ve mağduriyet duygularına neden olmakta bu duygularda dolayısıyla bireyleri mutsuzluğa itmektedir. Ekonomik, etnik, siyasal, dini, sosyal ya da hukuki nedenlerden dolayı bireyler mağduriyet ya da haksızlığa uğrayabilir veya haksızlığa uğramasa ve mağdur olmasalar da mağduriyet veya haksızlığa uğradıkları duygusu bu bireylerde uyarılabilir (Ross dan aktaran Borum, 2004). Terör örgütüne girişte bir diğer motivasyon unsuru ise kimlik olgusudur. Bireyin kimliğinin sağlıklı gelişmesi, kişiliğinin oluşumunda son derece önemlidir. Bireyin değer yargıları, inançları, algıları ve değerlendirmeleri, bireysel kimliğin oluşumu sürecinde şekillenir. Bireysel kimliğin şekillendiği ergenlik döneminde arayış içinde olan bireyler için kimi zaman terör örgütleri bir seçenek olabilmektedir. Yaşamın bireye yüklediği sorumlulukları kaldırmaya gücü yetmeyenler ya da sosyal yaşama kendisini adapte edemeyen bireyler için sadece siyah ve beyaz tanımlamasının yeterli olduğu terör örgütleri bir kaçış yolu olabilmektedir. Bazı durumlarda da kişilik gelişimi devam eden bireyler için terör örgütleri, daha büyük ve kutsal bir görevi yerine getirebilecekleri, bir diğer ifadeyle yaşamlarını anlamlandırabilecekleri bir yer durumuna gelmektedir. Örgütlere katılımın bir diğer nedeni de örgütlerin sığınılacak bir liman ve güvenlik kaygısının giderilmesine bir adres olarak görülmesidir. Field in (1979) Kuzey İrlanda da gençler üzerine yaptığı alan çalışmasında, sürekli şiddet ve terör olaylarına şahit olan ergenlik dönemindeki bireylerin, ahlaki değer yargılarının gelişiminde, sürekli şiddete tanıklık etmeleri ve şiddet mağduru olmalarından dolayı çaresizlik duygusuna kapıldıklarını, bu duygunun da bireyleri toplumdan soyutladığını ve ümitsizliğe ittiğini tespit etmiştir. Bu bireyler sürekli korku ve dehşet duygusu içinde 141

4 TERÖRÜN SOSYAL PSİKOLOJİSİ olduklarından kendilerini savunduklarını düşündükleri terör örgütü üyelerinin desteğine sığınmaktadırlar. Terör örgütüne katılmada oldukça etkili bir faktörün de aşağılanmak olduğu söylenebilir (Ferracuti ve Bruno, 1981). Borum (2004), özellikle haksızlık, istismar edilme ve aşağılanmayı örgütlere katılımda çok önemli üç duygusal durum olarak ön planda tutmaktadır. Örneğin, terör suçu iddiasıyla yapılan gözaltılar ve/veya ceza evinde yaşanılan aşağılama ve kötü muameleler, bireylerin örgüte daha sıkı bağlanmalarına sebep olmaktadır (Cemal, 2003; Della Porta, 1992; Teymur, 2007). Bu nedenle devlet görevlilerinin intikam, cezalandırma ve teröristlere hak ettikleri dersi verme düşüncesiyle yaptıkları aşırı güç kullanımı, çoğunlukla terör örgütü elemanlarının devlet görevlilerini düşman olarak görme eğilimlerini güçlendirmekte, daha fazla kinlenmelerine sebep olmakta ve buldukları ilk fırsatta intikam almak için örgütün saflarında yerlerini almaya itmektedir. Terör Örgütlerinde Eleman Devşirme ve Militan Kimlik İnşası Nasıl Gerçekleşir? Terör örgütleri, yaşayan örgütsel yapılar olarak kalmak için eleman kazanma süreçlerini sürdürmek zorundadırlar. Örgütler eleman kazanırken birçok argümanı sistemli olarak kullanırlar. Ama özellikle de uğruna mücadelesini verdiklerini iddia ettikleri sınıf, grup ya da etnik toplumun içinde bulunduğu yoksunluk ve yoksulluğun en derin olduğu bölgeler terör örgütlerinin özel ilgi alanına girmektedir. Borum (2004) tarafından geliştirilen İdeolojik Gelişim Süreci modeline göre bireyin, aşırı görüşleri geliştirme ve şiddeti meşrulaştırması 4 aşamada tanımlanmaktadır. Birinci aşama doğru değil aşamasıdır ki bu aşamada birey içinde bulunduğu yoksunluktan dolayı tatminsizlik ve memnuniyetsizlik duygusuna kapılmaktadır. Bunun temelinde ise bireyin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik koşullar vardır. İkinci aşama adil değil aşamasıdır. Bu aşama bireyin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik koşullar ile beklentileri arasındaki boşluktur. Birey bu aşamada bir anlamda karşılaştırma yapar. Bu boşluk bireyde göreceli yoksunluk olarak tanımlanan algılamayı doğurur (Gurr, 1968). Yani birey elde etmek istediklerine ulaşamayınca bu adaletsizliğin nedeni olarak gördüğü kişi, grup ya da kuruma karşı öfke duyar. Üçüncü aşama senin hatan olarak 142

5 tanımlanmaktadır ki bu aşamada birey içinde bulunduğu kötü durumun sorumlusunu arar. Bu sorunlara karşı beslenen öfke, onları hedef olarak görmeyle sonuçlanır ve suçlamak için birileri aranır (Borum, 2004). Dördüncü ve son aşama ise sen kötüsün aşamasıdır. Bu aşamada birey genellemelere gider ve önyargılar oluşturmaya başlar. Hedef olarak gördüğü kişileri artık normal insan olarak görmemeye başlar ki bu kişilere karşı şiddet uygulamak bireyin zihninde normalleşir (Borum, 2004). Terör örgütlerinin eylemleri, objektif gerçeklere değil, sübjektif değer yargılarına göre dünyaya bakmalarına dayanmaktadır (Crenshaw, 1988). Bu aşamada birey artık hedefine karşılık vermeye yani ona karşı şiddet kullanmaya başlar. Başkalarını öldürmeye kadar götüren süreçte birey, artık örgütün grup dinamiği içinde hareket etmektedir. Figür 1. İdeolojik Gelişim Süreci Kaynak: Borum, R. (2004). Psychology of Terrorism. Alkan (2007), terör örgütlerinin eleman kazanma sürecinde iki önemli aşamayı dile getirmektedir. Birinci aşamada örgütler, sosyal metotlar olarak sınıflandırılan, arkadaşlık, hemşerilik, akraba ilişkisi, sosyal ve kültürel faaliyetler, etnik köken ve din istismarı gibi yollarla bireylerle irtibata geçmektedir. Bir bireyin, başka bir bireye olan bağı ve sosyal ilişkiler ağı, o bireyin örgüte katılmasında yaşamsal bir öneme sahiptir (Della Porta, 1992). Nitekim Della Porta nın yapmış olduğu araştırma, İtalyan terör örgütlerinde, örgüte katılma kararının nadiren bireylerin kendi kararları olduğunu ortaya koymaktadır (Della Porta, 1992). Marc Sageman ın 2004 yılında 172 teröristle ilgili yaptığı alan araştırması, bu teröristlerin üçte ikisinin terör örgütüne yakın arkadaş çevresi ya da 143

6 TERÖRÜN SOSYAL PSİKOLOJİSİ çok eski bir arkadaş aracılığıyla katıldıklarını ortaya koymuştur. Örneğin kadın bir ETA mensubu örgüte nasıl katıldığını anlatırken; Bana örgüte katılmamı önerdiler. Beraber olduğum erkek arkadaşım örgüte katıldı ben de katıldım demektedir (Post, 2007, ss ). Kısaca, Alkan ın (2007) modelindeki birinci aşama yabancı literatür tarafından da desteklenmektedir. İkinci aşama olan psikolojik metotlar ise grup dinamiği ve güdüleme faaliyetlerini içermektedir (Alkan 2007). Sosyal metotlar örgüt ile birey arasında iletişim ve etkileşimin platformunu oluştururken, psikolojik metotlar ise bireyin zihin dünyasını bir anlamda sıfırlama ve yeniden yükleme sürecidir. Grup dinamiği içinde güdüleme yoluyla birey örgüt ideolojisini içselleştirmektedir. Diğer bir deyişle psikolojik metotlar yoluyla bireyde militan kimlik oluşturulmaktadır. Bu aşamadan sonra bireyin algı dünyası, olaylara bakış açısı, iyi ya da kötü tanımlamaları ve diğer yaşama dair perspektifi, örgütün değer yargıları ve ideolojik tanımlamasına göre gerçekleşmektedir. Grup dinamiğinin, bireyin kimliğini ve kişiliğini tamamen kapladığı noktada birey artık grubun tam kontrolü altına girmiş olmaktadır (Sprinzak, 1990). Terör Örgütlerinde Profil Profil, bir suçun analiz edilerek suçu işleyen kişiye ait kişilik ve davranış özelliklerinin tespit edilmesi tekniğidir. Profil, belirli özelliklerin istatistiksel olarak ilişkilendirilebildiği gruplardır ve ortak özellikler tespit edilerek oluşturulmaktadır. İlk profil çalışmaları, Amerika Birleşik Devletleri nde (ABD) Federal Soruşturma Bürosu Davranış Bilimleri Birimi tarafından seri katiller üzerinde yapılmıştır (Borum 2004). Daha sonra bu çalışmalar, terör örgütleri ve terör örgütü elemanları üzerinde de yapılmaya başlanmıştır. Örgütsel profil çalışmalarında; örgütün iletişim yapısı, yönetim ve kontrol hiyerarşisi, planlı eylemler için örgütün zaman tanımı, örgütün eleman kazanma metotlarında kullandığı temel argümanlar, örgütün eleman kazanma faaliyetlerinde hedef kitle, hedef kitlenin sosyo-ekonomik ve psikolojik dinamikleri ve örgüt elemanlarının örgüte katılım nedenleri gibi konular incelenmektedir. Günümüzde pek çok ülkede terör örgütlerine ilişkin profil çalışmaları yapılmaktadır. Ancak özellikle 11 Eylül 2001 terör saldırılarından sonra, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde terör örgütleri hakkında 144

7 geliştirilen profil çalışmalarında çok önemli yanlışların yapıldığı gerek medyada ve gerekse literatürde sıklıkla gündeme getirilmektedir. Örneğin Almanya tarafından yılları arasında 8.3 milyon kişinin kişisel verileri kullanılarak yapılan çalışmada, ulusal düzeyde bir terörist profili geliştirilmeye çalışılmıştır (Golston, 2006). Çalışma sonunda ortaya çıkan profile göre bir terörist; yaşa aralığında, erkek, Müslüman, Almanya da yasal oturma izni olan, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 26 ülkeden birinin vatandaşı ya da bu ülkede doğmuş kişi olarak tanımlanmıştır (Golston, 2006, s. 5). Bu çalışmada ortaya çıkan profil birçok noktada sorunludur. Daha doğrusu bu kadar geniş bir tanımlama yapan bir çalışmaya terörist profili demek oldukça zorlama bir ifade olacaktır. Öncelikle, bu profile göre yaş arasındaki erkek tanımlaması çok geniştir. Fiziksel olarak aktif olan erkeklerin oluşturduğu çok büyük bir kesim bu profilin sınırları içerisindedir. İkincisi yaş aralığında ve sadece Müslüman olanlar potansiyel terörist olarak görülmektedir ki uzun yıllardır Almanya, eylemcisinin Müslüman olduğu bir eylem yaşamamıştır. Buna karşın, Nazi yanlısı gruplar zaman zaman Almanya da terör eylemi sayılabilecek çeşitli eylemler yapmaktadırlar. AB ülkeleri içerisinde ekonomik yönden cazibe merkezi olarak, diğer ülkelerden çalışmaya gelenlere aşırı milliyetçi tepkiler verme ihtimali en güçlü olan Alman milliyetçi gruplar, en az Müslüman erkekler kadar terörist eylem yapma riskine sahip bulunmaktadır. Bu haliyle yapılan çalışmanın 11 Eylül ve ardından gerçekleştirilen İstanbul (2003), Madrid (2004) ve Londra (2005) eylemlerinin oluşturduğu psikolojik ortamın etkisinde kaldığı görülmektedir çünkü Almanya da bu çalışmanın ortaya koyduğu profile uyan hiçbir terör şüphelisi yakalanamamıştır. Buna rağmen, Almanya, bu profilin AB ye üye devletlerce de benimsenmesini ve veri tabanı oluşturularak bu veri tabanının desteklenmesi gerektiğini iddia etmektedir. Terörist profili alanında daha önce yapılmış çalışmalar da bulunmaktadır. Örneğin, Russel ve Miller (1983) 1977 yılında, değişik ülkelerde faaliyet gösteren 18 farklı terör örgütünden 350 kişiyi kapsayan bir profil çalışması yapmıştır. Russel ve Miller in (1983) yaptığı çalışmada örgütün lider kadrosu dışındaki aktif üyelerin yaş profili ortalama olarak yaş arasındadır. Hudson ın (1999) Filistin, Alman ve Japon teröristler üzerinde yapmış olduğu profil çalışmasında yaş ile ilgili ulaştığı sonuç 145

8 TERÖRÜN SOSYAL PSİKOLOJİSİ (ortalama yaş arasındadır) Russel ve Miller in (1983) çalışmasının bulgularıyla paralellik göstermektedir. Diğer yandan, Sri Lanka daki Tamil Kaplanları (LTTE) örgütünün yaş ortalaması arasındadır ki bu da Yılmaz a (2009) göre daha küçük yaşta çocukların örgüte zorla katılmak durumunda kaldıklarını göstermektedir. Örgüt üyelerinin profilleri hakkında yapılan çalışmalar üyelerin eğitim durumları ve ekonomik düzeyleri hakkında farklı sonuçları da ortaya koymaktadır. Russel ve Miller (1983) tarafından yapılan profil çalışmasında örgüt üyelerinin % 80 inin erkek, %75 inin üniversite mezunu, çoğunluğunun bekar, sosyo-ekonomik olarak orta ya da üst sınıftan olduğu görülmektedir. Araştırmacılar, bireylerin örgüte katılma yerlerinin üniversite ortamları olduğu, ideolojilerin ise çoğunlukla anarşist, Marksist-Leninist ya da milliyetçi ideolojiler olduğunu tespit etmişlerdir. Her ne kadar çalışma 18 farklı terör örgütünü kapsadığı için genellenebilir görülse de örnek sayısının 350 gibi çok sınırlı olması, çalışmanın dış geçerlilik açısından soru işaretleri taşımasına neden olmaktadır. DHKP/C örgütünde ise örgüt üyelerinin sadece %7 i üniversite mezunu, %21 i ise üniversite terktir (Teymur, 2008). Avrupa daki sol örgüt üyeleri orta ya da üst sınıftan gelirken, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçler (FARC) örgüt üyelerinin %80 i köylü ve düşük gelire sahip kişilerdir (Hudson, 1999). Görüldüğü üzere profil çalışmaları bize terör örgütü elemanları ve terör örgütünün karakteristikleri hakkında genel çerçeveyi çizen, terörist grubu daha iyi anlamayı sağlayan çalışmalardır. Bundan sonraki bölümde, ilk önce Hizbullah terör örgütünün kısa tarihi ve ideolojisine yer verilmiş daha sonra çalışmanın veri kaynakları ve yöntemi aktarılarak, örgütün silahlı kanadında bulunan elemanların beş ana başlık (yaş, eğitim, iş durumu, dindarlık seviyesi ve dini bilinçli yaşama) altında profilleri ve bu profil kapsamındaki elemanların örgüt tarafından nasıl silahlı kanat elemanı haline getirildiği tartışılmıştır. Hizbullah Terör Örgütünün Kısa Tarihçesi 19. yüzyılda Batılı ülkelerin işgaline uğramış Mısır, Afganistan ve İran gibi ülkelerdeki düşünür ve yazarlar, Batı karşısında siyasi, ekonomik ve teknolojik ezikliğin etkisiyle, Müslüman ülkelerin bu geri kalmış ve Batı karşısında yenik düşmüş durumdan kurtulmaları için silahlı veya silahsız siyasi mücadeleye yönelmeleri gerektiğini öneren eserler kaleme 146

9 almışlardır. Bu eserler, 1970 li yıllardan itibaren Türkçeye tercüme edilmiş ve belli bir okuyucu kesimi bulmuştur. Ülkemizdeki radikal düşüncelere meyilli kesimler üzerinde, düşünce planında Mısır ve Mısır daki Müslüman Kardeşler örgütü, pratiğe geçirilmiş bir model olarakta en çok İran devrimi ve bu devrimin fikir zeminini hazırlayanlar etkili olmuştur. İran devriminin de tesiriyle belli bir ivme kazanan radikal hareketler, yapısı itibariyle muhafazakâr bir özellik taşıyan Güneydoğu Anadolu Bölgesi ni daha fazla etkilemiştir li yılların başlarında Diyarbakır da, Abdulvahap Ekinci ye ait Vahdet kitapevi etrafında bir araya gelen Hüseyin Velioğlu ve Fidan Güngör, Hizbullah terör örgütün temelini burada atmışlardır. Daha sonra fikir ayrılıkları sebebiyle ayrılan gruplardan; Fidan Güngör e bağlı grup Menzil grubu, Hüseyin Velioğlu na ait grup İlim grubu olarak faaliyetlerini sürdürmüşlerdir (Aras ve Bacık, 2002). Velioğlu nun liderliğindeki Hizbullah İlim örgütü, İran ve Humeyni devrimini; takip edilecek stratejide bir model olarak benimsemesine rağmen, fikri temelde büyük ölçüde Mısır daki Müslüman Kardeşler örgütünden etkilenmiştir. Örgüt mensupları 1991 e kadar, genel itibariyle propaganda yoluyla taban kazanma faaliyetlerine devam etmiştir. Hizbullah terör örgütü, kuruluşundan itibaren öncelikle taban kazanma faaliyetlerine ağırlık vermiş, süreç içerisinde PKK terör örgütü ile aynı tabana yönelik faaliyet yürüttüğünden bu örgütle çatışmıştır (Bal, 2006). Örgüt, faaliyet alanını genişletirken başlangıçta birlikte hareket ettiği gruplara karşı da ya bize katılırsınız ya da yok olursunuz şeklinde yaklaşarak, bu gruplara baskı ve şiddet uygulamıştır (Özeren ve Van De Voorde, 2006). Hizbullah Menzil grubuna karşı yapılan silahlı eylemler bunun en canlı örneğidir. Bölgenin özellikle 1990 lı yıllarda içinde bulunduğu güvensiz ortam ve PKK terör örgütünün neden olduğu şiddet, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Hizbullah terör örgütünün hızlı bir şekilde büyümesine zemin hazırlamıştır. Bir anlamda birbirine zıt ideolojileri olan PKK ve Hizbullah terör örgütleri yılları arasında çatışarak birbirlerini beslemişlerdir. PKK teröründen korkan veya mağdur olan bireyler, PKK nın din karşıtlığı içeren ideolojisinin ve psikolojik ortamın da etkisiyle, Hizbullah terör örgütüne katılmıştır. Hizbullah terör örgütü 1995 yılından sonra Batı illerine açılmaya başlamıştır. Bu açılımın iki temel nedeni vardır. Bunlardan ilki örgüte 147

10 TERÖRÜN SOSYAL PSİKOLOJİSİ yönelik polis operasyonları, ikincisi örgütün PKK ve Menzil gruplarıyla mücadelesinde üstün çıkmasıyla birlikte ortaya çıkan faaliyet ve etki alanını genişletme kararıdır. Örgütün lideri Velioğlu, 1995 yılında Diyarbakır dan ayrılarak örgütün merkezini ve arşivini kendi ile beraber sırasıyla; Mardin, Mersin, Konya ve İstanbul a taşımıştır. PKK ile çatışmanın sona erdiği yılları arasında, örgüt kendi içinde de ajan suçlamasıyla birçok elemanını akıl almaz işkencelerle sorgulamış ve katletmiş, domuz bağı ve mezar evler örgütün imzası haline gelmiştir. Ayrıca bu dönemde dini cemaat ve tarikatlara yönelik eylemler de yapmıştır. Örneğin, medyada sıkça İslam da feminizim ve kadın hakkında demeç veren Konca Kuriş, örgüt tarafından işkence edilerek öldürülmüştür. 17 Ocak 2000 tarihinde, Beykoz daki operasyon neticesinde örgüt lideri Hüseyin Velioğlu nun ölü olarak ele geçirilmesi ve örgüt arşivine polis tarafından el konulmasıyla birlikte başlayan operasyonlar sürecinde Hizbullah terör örgütü büyük bir darbe almıştır. Kısa bir süre liderlik koltuğu boş kalan örgütün başına, 2001 yılında yine bir operasyon sonucu ölü ele geçirilen Sülhaddin Ürük, sonrasında Hacı Bayancuk ve sonrasında halen örgütün liderliğini yurtdışından yürüten İsa Altsoy geçmiştir yılları arasında güvenlik birimlerinin operasyonları ile adeta bitme noktasına gelen örgüt, 2003 yılından itibaren legal alan olarak tanımlanan bölgede çalışmalara ağırlık vermiştir. (Düzgit ve Çakır, 2009). Ancak örgütün kullandığı temel argümanlar, kavramlar, hedefler ve bu doğrultuda faaliyet yürüten kuruluşlar göz önüne alındığında, örgütün 2000 öncesi dönemdeki tabanının günümüzde de örgütün ana eleman kaynağını oluşturmakta olduğu söylenebilir. Hizbullah Terör Örgütünün İdeolojik Yapısı Günümüz dünyasında karşı karşıya olunan terör tehdidinin kapsamı, örgütsel yapısı, örgütsel yapının kullandığı argümanları, ideolojik söylemleri, eleman devşirme yol ve yöntemleri incelendiğinde sorunun kapsam ve risk boyutunun ne kadar geniş olduğu görülecektir (Özeren 2010). İran, radikal düşünceye heveslenmiş ve radikal düşüncelere ilgi duymuş insanlar için başarıya ulaşmış tek İslam devrimi örneğini oluşturması nedeniyle Türkiye de değişik isimler altında boy gösteren Yeryüzü, Tevhid/Selam Kudüs Ordusu ve İslami Hareket gibi terör örgütleri açısından bir başarı hikâyesidir. Hizbullah örgütü elemanları 148

11 için de durum aynıdır ki İran, Hizbullah terör örgütü için pratik bir model olmuştur. Ancak ideolojik olarak Hizbullah, İran a mesafeli durmuş ve halen de durmaktadır. Örgütün kurucu lideri Hüseyin Velioğlu İran a uzaklığını şu şekilde ifade etmiştir; İran PKK ya yaptığı yardımın yarısını bize yapmadı, samimi değil. Şii düşüncesini bizim üzerimizden Türkiye ye transfer etmek istiyor. Biz böyle bir şeye alet olursak biteriz. Çünkü mezhep konusunda bizim insanlarımız çok mutaassıp. Kürtler şafi mezhebinden, İran la ilgili bir düşünce, Şia düşüncesinden bahsedersek hiç kimseye bir şey anlatamayız. İran bizi marjinal bir grup olarak eylem başında tutmaya çalışıyor. Biz dünyaya yönelik, dünyayı fethedecek bir yapıya girdik, amacımız önce Türkiye de sonra da dünyada İslam devletini oluşturmak. Örgüt eylem ve stratejisi gereği herhangi bir konuda dini referans aradığında, çeşitli mezhep ve İslam düşünürlerinin eserlerini ayrıma tabi tutmadan kendi ideolojisine uygun hale getirerek kullanmıştır. Hizbullah terör örgütü için önemli olan, yapılacak eylemlere dini bir kılıf bulmak olduğu için her ne kadar Mısırlı yazarların eserleri yoğun olarak kullanılsa da örgüt çok farklı kişilere ait eserleri de okumaktadır. Bununla birlikte, örgüt okuduğu eserleri, eserin özü ve içeriği paralelinde değerlendirmek yerine, ekletik bir yaklaşımla her eserden kendi ideolojik anlayışına göre çıkarsamalar yapmaya çalışmaktadır. Hizbullah elemanları Harici bir anlayışla (Akyol, 2000), kendilerinden olmayan Müslümanları kâfir ve münafık etiketiyle ötekileştirerek şiddetin sınırlarını zorlayan vahşi yöntemlerle katliamlar yapmanın meşru ve din adına olduğuna inanmışlar ve inandırılmışlardır. Dini kavram ve öğretilerin istismar edildiği eklektik bir ideolojiyi belirleyen eserleri sınırlandırmak mümkün değildir. Hizbullah ideolojisini bu eklektik yapı nedeniyle Frenkeştayn tipi ideoloji olarak adlandırabiliriz. Hizbullah terör örgütü 2003 yılından itibaren şiddet dışında bir yöntemle propaganda faaliyetlerini sürdürdüğünü iddia etmektedir. Ancak Hizbullah terör örgütünün 1990 lı yıllardaki vahşi cinayetleri ve günümüzdeki yapılanmasının bunları kabul etmemesi, gelecekte bu örgütün tekrar eskisi gibi eyleme geçebileceğine dair bir uyarı niteliğindedir ki Hizbullah ideolojisinin modern anlamda demokrasi ve temel özgürlüklerle uyumlu olduğunu söylemek olanaklı değildir (Düzgit ve Çakır, 2009). Gerçekten de Hizbullah, 2003 öncesinde tabanını 149

12 TERÖRÜN SOSYAL PSİKOLOJİSİ doğrudan propaganda diyebileceğimiz, sadece yakın ilişki gruplarıyla kazanmaktaydı. Dolaylı propaganda diyebileceğimiz gazete, dergi ve internet sitesi gibi unsurları kullanma ve dernek gibi sivil toplum kuruluşlarıyla eleman kazanma faaliyetleri ilginç bir şekilde Hizbullah ta hiç görülmemekteydi yılı sonrası ise örgüt, dernekler, üniversite hazırlık kursu, yurtlar ve okuma salonları ile birlikte internet sitesi, dergi ve gazetesiyle dolaylı propaganda yaparak tabanını genişletmeye ve kaybettiği eski gücünü tekrar kazanmaya çalışmaktadır. Yöntem Bu çalışmada, Hizbullah terör örgütünün silahlı kanadında faaliyet gösteren elemanların profilleri ve bu elemanların örgüt tarafından nasıl kazanıldığı incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada, silahlı kanat elemanlarının genel karakteristikleri çıkarıldıktan sonra, bu profil üzerinden kimlerin nasıl silahlı kanada alındığı analiz edilmiştir. Çalışmada üç tür ana veri kaynağından yararlanılmıştır. Bu veri kaynaklarından birincisi, Hizbullah terör örgütü elemanlarının kendi rızaları ile örgüt liderliğine sunulmak üzere kaleme aldıkları özgeçmiş raporlarıdır. İkinci veri kaynağı ise; Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi birçok değişik kurumdan uzmanların katılımıyla yapılan odak grup çalışmasıdır. Üçüncü veri kaynağı, alanda Hizbullah terör örgütüyle mücadele eden güvenlik görevlileri, cezaevi çalışanları ve çeşitli disiplinlerden bilim adamlarıyla yüz yüze yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlardır. Hizbullah terör örgütü üyelerine ait özgeçmiş belgeleri arasından hüküm giymiş 1500 kişinin özgeçmişleri örneklem çerçevesi olarak belirlenmiştir. Bu 1500 özgeçmiş arasından rastgele örneklem metodu ile 500 tanesi seçilmiştir. Daha sonra, seçilen bu 500 özgeçmiş arasında analiz yapmak için yeterli veri içermeyen 25 tanesi elenmiş ve geri kalan toplam 475 özgeçmiş belgesi örneklemi oluşturmuştur. Hüküm giyenlerin seçilmiş olması bu bireylerin örgüt çatısı altında suç işledikleri sabit olanları yansıtması ve böylece bu bireyler üzerinden çıkarılacak profilin bir terörist profilini yansıtmasını sağlamak açısından önemlidir. Özgeçmiş raporları incelenmiş, nicel hale getirilebilen değişkenler kodlanarak SPSS veri seti hazırlanmıştır. Bu veri seti, betimsel istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir. İçerik analizi aşamasında literatürde de işaret edilen önemli değişkenler göz önüne alınarak beş farklı araştırmacı tarafından özgeçmişler incelenmiş, açık kodlama tekniği kullanılarak, 150

13 ortaya çıkan ana temalar belirlenmiştir. Ortaya çıkan bu ana temalar altında alt gruplar belirlenerek, bu alt gruplara uygun düşen değişkenler tespit edilmiş ve analiz işlemi tamamlanmıştır. İkinci ve üçüncü veri kaynağı olan odak grup çalışmaları ve yüz yüze yapılan yarı yapılandırılmış mülakatların, ilk etapta çözümlemeleri yapılmış, ikinci olarak özgeçmiş raporlarına uygulanan açık kodlama yöntemiyle ana temalar, alt gruplar ve değişkenler oluşturularak bu değişkenler analize tabi tutulmuştur. Bulgular Hizbullah terör örgütünde silahlı kanadın profili beş, eleman kazanım sürecindeki dinamikler iki olmak üzere toplam yedi alt başlık altında incelenmiştir. Silahlı kanadın profili başlığı altında; a) yaş b) eğitim durumu c) iş durumu d) örgüte katılmadan önceki dindarlık e) örgüte katılmadan önce dini bilinçli yaşam; eleman kazanım sürecindeki dinamikler başlığı altında da a) yetersiz din bilgisi b) PKK dan mağdur olma alt başlıklarına yer verilmiştir. Silahlı Kanadın Örgüte Katılım Yaşı Hizbullah terör örgütü, örgüte eleman kazandırırken daha çok gençleri hedef almaktadır. Gençlik dönemi erken erginlikten geç ergenliğe kadar ki dönemleri de içermektedir. Örgüte katılım kararının bireyler tarafından kendi başlarına bu yaşlarda verilebilmesi, yetersiz aile kontrolünün de bir kanıtıdır. Bölgedeki ailelerin çok çocuklu olması, ailenin çocuk üzerinde kontrolünün zayıflığına neden olmaktadır. Bu da dolaylı olarak bölgedeki çocuk ve gençlerin terör örgütlerinin ağına düşme riskini arttırmaktadır. Grafik 1. Silahlı Kanadın Örgüte Katılım Yaşı 151

14 TERÖRÜN SOSYAL PSİKOLOJİSİ Silahlı kanadın örgüte hangi yaşlarda katıldıklarına ilişkin dağılım grafiği incelendiğinde, örgüte katılımların büyük çoğunluğunun yaşları arasında (%57) olduğu göze çarpmaktadır. Örgüte katılım yaşında ikinci büyük grup yaşları aralığında yer alan gruptur. Örgüt mensuplarının yaklaşık dörtte birinin (%24) örgüte yaş aralığında katıldığı anlaşılmaktadır. Bu yaş grupları beraber değerlendirildiğinde, örgüte katılım yaşının yaş aralığında yoğunlaştığı görülmektedir (%81). Katılımın en az olduğu yaş gruplarının, 14 yaşından küçükler (%5) ve yaş aralığında ki (%14) grup olduğu görülmektedir Ergenliğe geçiş, ayrı bir kişilik olarak kendini ispat etme ve kabullendirme dönemidir. Bu dönemde, örgütçe ikna edilmeleri erişkin bireylere oranla çok daha kolay olan ve akıllarından çok hisleriyle karar veren gençler, örgüt tarafından daha çok silahlı kanada yönlendirilmektedir. Tüm bunların yanında, söz konusu yaş grupları (14-21) duygusallığın ve beraberinde gelen tepkiselliğin yoğunlukta olduğu dönemler olduğundan, bireysel veya toplumsal travmaların örgüte katılımı tepkisel olarak tetiklediği de görülecektir. Yani kendisinin veya özdeşleştiği grubun mağdur edildiğini gören veya duyan gençler, tepkisel olarak ani kararlarla Hizbullah a katılabilmektedir. Bu durum, Borum un (2004) ideolojik gelişim modelini desteklemektedir. Eğer bireyin kendisi veya akrabalarından birisi PKK veya devlet tarafından zarar görmüşse, bu bireye örgüt içerisinde iken intikamını daha rahat alabileceği telkin edilerek, doğrudan eylemlere katılımı sağlanmaktadır. Silahlı Kanadın Eğitim Durumu Silahlı kanat mensuplarının % 73 ü lise, % 7 si ise üniversite, %9 u ortaokul, %9 u ilkokul mezunudur. Bu elemanların sadece %2 si okuryazar değildir. Hizbullah, özellikle şehir merkezlerinde eleman kazanmaya çalışan bir örgüt olduğundan elemanlarının çoğunun (%80) en az lise ve üniversite mezunu olması, daha düşük eğitim seviyeli militan profili olan ve kırsalda eleman kazanmaya ağırlık veren PKK ya nazaran şaşırtıcı değildir. Hizbullah terör örgütünün siyasi kanadı altında yüksek öğretim, orta öğretim ve halk birimi şeklinde üç ana birim bulunmaktadır. Bu üç birimden ikisini, öğretim birimlerinin oluşturuyor olması, örgütün öğretim kurumlarına özel ilgi duyduğunu ve elemanları genellikle buralardan temin ettiğini göstermektedir. 152

15 Grafik 2. Silahlı Kanadın Eğitim Durumu Eğitim düzeyleri bu kadar yüksek olmakla birlikte bu kişilerin çok vahşi kanlı eylemler yapmak üzere kurulmuş bir birimde (silahlı kanat) görev almalarını kriminoloji alanında önde gelen bilim adamlarından Sampson ve Laub ın (1993) önermeleriyle açıklayabiliriz. Sampson ve Laub a (1993) göre suç işleme yaşı; özellikle erken ergenlik döneminde (13-14 yaşları arasında) başlar, 17 yaşında hem suç işleyenlerin sayısı hem de işlenen suç sayısı olarak en üst düzeye çıktıktan sonra, 22 yaşından itibaren inişe geçer. Bu yaş aralığı her türlü suç ve sapkın davranışın en sık görüldüğü yaşlardır. Bu sebeple, eylemleri gerçekleştiren silahlı kanat mensuplarının daha çok bu yaş grubunda bulunması beklenen bir sonuçtur. Ayrıca, bu bulgu daha önce yapılan profil çalışmalarıyla da paralellik göstermektedir (Bkz. Russel ve Miller, 1983; Hudson, 1999). Bu çerçeveden bakınca, suç işlemeye en yatkın oldukları dönemde örgüte katılan bireylerin, herhangi bir ideolojik eğitime tabi tutulmadan bile doğrudan silahlı kanatta faaliyet göstermeye başlatılabileceği anlaşılmaktadır. Silahlı Kanadın İş Durumu İş sahibi ve düzenli bir geliri olan bireylerin, iş sahibi olmayanlara oranla daha az suçlu davranışlar sergiledikleri kriminoloji ve sosyolojinin klasik bulgularındandır. Bu araştırmanın bulguları da kriminoloji ve sosyolojinin bu klasik önermesini destekler mahiyettedir. Silahlı kanat elemanlarının %57 sinin işsiz, %43 ünün ise bir iş sahibi olduğu görülmektedir. %73 ü lise ve %7 si üniversite mezunu olan silahlı 153

16 TERÖRÜN SOSYAL PSİKOLOJİSİ kanat elemanlarının işsizlik oranının oldukça yüksek olması dikkat çekicidir. Grafik 3. Silahlı Kanadın İş Durumu Örgütün faaliyetlerini yoğunlaştırdığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin işsizlik oranının yüksek olması, örgüt içinde işsizliğin yüksek olması sonucunu doğurmaktadır. TÜİK verilerine göre işsizlik oranları; 2000 yılında Türkiye genelinde %6.5 iken Güneydoğu da %7.1, 2006 yılında Türkiye genelinde %9.9 iken Güneydoğu da %14.6, 2008 yılında Türkiye genelinde %11 iken Güneydoğu da %15.8 seviyesindedir. Figür Yılı İşsizlik Oranının İllere Göre Dağılımı 154

17 Görüldüğü üzere, Güneydoğu daki işsizlik oranı her zaman Türkiye genelinin üstünde olmuştur. Bu çerçevede, silahlı kanattaki işsizlik oranlarının bölgedeki işsizlik oranlarıyla doğru orantılı olduğu söylenebilir. Silahlı Kanadın Örgüte Katılmadan Önceki Dindarlık Durumu Dini hassasiyet bölgenin en belirgin özelliklerindendir. Dolayısıyla bireylerde dine ve dinle ilgili alana yönelik bir potansiyel bulunmakla birlikte bu potansiyel, doğru dini bilgi ve yaşamla doldurulmadığından suiistimallere açık hale gelmiştir. Analizde kullanılan dindarlık düzeyleri özgeçmişlerdeki ifadeleri yansıtacak şekilde kategorize edilmiştir. Buna göre; Çok Dindar olarak kodlananlar; bütün dini ibadet ve görevlerini aksaksız yapanları, Orta Derecede Dindar olarak kodlananlar; birçok dini ibadet ve görevini kısmen aksatan ve bazı kusurları olduğunu söyleyenleri, Az Derecede Dindar olarak kodlananlar; dini ibadet ve görevlerini sıkça aksatanları, Hiç Dindar olmayan olarak kodlananlar; dini yönden herhangi bir aktivitesi olmayan ve bu konuda sorumluluk hissetmediğini söyleyen örgüt mensuplarını tanımlamaktadır. Grafik 4. Silahlı Kanadın Örgüte Katılmadan Önceki Dindarlık Durumu 155

18 TERÖRÜN SOSYAL PSİKOLOJİSİ Hizbullah terör örgütü silahlı kanat üyelerinin %76 sı, örgüte katılmadan önce kendisini az dindar veya hiç dindar değil olarak tanımlamıştır ki bu silahlı kanat mensuplarının ¾ ünün dindar olmadığını göstermektedir. %19 u kendini orta derecede dindar olarak tanımlarken ancak, %5 i kendini tüm ibadet ve dini vecibelerini yerine getiren kişiler olarak tanımladıkları anlaşılmaktadır (Bkz. Grafik 4). Dini ideolojiye sahip ve bölgeye şeriat yönetimini hakim kılmayı hedefleyen bir örgütün, şiddet eylemlerini gerçekleştiren elemanlarının örgüt liderliğine hitaben yazmış oldukları özgeçmişlerinde dindarlık seviyelerinin bu derece az olması düşündürücüdür. Silahlı Kanadın Örgüte Katılmadan Önce Dini Bilinçli Yaşama Durumu Araştırmanın en önemli değişkenlerinden birisi, örgüt üyelerinin örgüte katılmadan önce, dini bilinçli yaşayıp yaşamadıklarıdır. Bu bulgu bir önceki bölümde yer alan örgüt elemanlarının kendi ifadelerine göre belirlenen dindarlıkları ile birlikte değerlendirilerek yorumlanmalıdır. Silahlı kanat elemanların %76 sı örgüte katılmadan önce kendisini az dindar veya hiç dindar değil olarak tanımlamışken sadece %24 ü çok ya da orta derecede dindar olarak tanımlamıştır. Buna karşın, silahlı kanattaki örgüt elemanlarının %95 i dini bilinçli yaşamadığını belirtmektedir. Yani %24 lük dilim her ne kadar kendini dindar olarak tanımlamakta ise de dini bilgisi ve bilinci düşüktür. Dini bilgi ve bilinçin düşüklüğü de Hizbullah gibi terör örgütlerinin dini istismar alanlarının ne kadar geniş olduğunu göstermektedir. Çünkü dini hassasiyetlere sahip olup dini konularda bilgisi olmayan bireyler, dini sembollere ilişkin bir tehdit algıladıklarında, terör örgütlerinin yönlendirme ve tahrikleriyle tepkisel ve saldırgan davranabileceklerdir. Grafik 5. Silahlı Kanadın Örgüte Katılmadan Önce Dini Bilinçli Yaşama Durumu 156

19 Bir başka deyişle, Hizbullah özelinde dindar olmanın, dini gerçekten bilinçli yaşayıp yaşamamakla doğrudan bir ilişkisi olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla kendini dindar ve dini hassasiyetleri olan bir birey olarak tanımlayan örgüt elemanlarının (%24 lük dilim), aslında dini bilgisi çok olmayan ve bu sebeple Hizbullah terör örgütünün din istismarına açık olan bireyler olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, özgeçmiş raporları üzerinde yapılan içerik analizi sonuçlarına göre; örgüt üyesi olanlar ile olmayanlar açısından dini bilinçli yaşama kavramı farklı bir anlama gelmektedir. Hizbullah öğretisine göre, örgüt dışında olan Müslüman ve hatta dindar bir birey, dinin bütün gereklerini yerine getirerek yaşıyor olsa da, Hizbullah üyesi olmadığı takdirde, örgüt ve örgüt elemanları tarafından Müslüman olarak nitelendirilmemektedir. Nitekim birçok örgüt üyesi, aslında başka bir din mensubu olmamalarına rağmen, Hizbullah örgütüne girmeden önceki deneyimlerini ve yaşamlarını anlatırken; İslam a girmeden önce, Müslüman olmadan önce, Cahiliye döneminde gibi ifadeler kullanmış, örgüt üyesi olduktan sonraki aşamayı anlatırken ise; Çok şükür İslam a girdim, Müslüman oldum ve Müslümanlara yetiştim gibi ifadeler kullanmışlardır. Bu nedenle, örgüt üyelerinin dindarlığı ve dini bilinçli yaşamayı, Hizbullah örgütünün yapmasını salık verdiği eylemleri (propaganda faaliyetleri, örgüte davet etme, kuryelik yapma, darp ve adam öldürme gibi) yerine getirmek olarak algıladıkları anlaşılmaktadır. Yine bu tür kavramlar (Müslüman olmak, İslam a girmek kavramlarının örgüte girmekle eş değer görülmesi) yoluyla örgüt, bireyleri daha örgüte girme aşamasında, ya da henüz girmiş iken toplumun genelinden soyutlamaya çalışmıştır. Böylece örgüt üyeleri toplumdan ayrılmış ve diğer Müslümanlar da ötekileştirilmiştir. Bundan sonraki bölümde, silahlı kanat mensuplarının yukarda bahsedilen karakteristikleri, iki ana başlık (yetersiz din bilgisi, PKK mağduriyeti) etrafında yorumlanarak Hizbullah özelinde silahlı kanada nasıl eleman kazandığı açıklanmaya çalışılmıştır. Yetersiz Din Bilgisi Dini hassasiyet, düşük din bilgisi ile birlikte değerlendirildiğinde bölge insanının, bilinç düzeyi düşük dindarlık yaşadığı ve doğal olarak da dini söylemlerle gelen terör örgütü propagandalarına açık olduğu sonucu 157

20 TERÖRÜN SOSYAL PSİKOLOJİSİ ortaya çıkmaktadır. Nitekim doğru dini bilginin eksikliği, terör örgütleri tarafından eleman kazanma noktasında istismar edilen en önemli noktalardandır. Araştırma bulgularına bakıldığında; her 100 örgüt elemanından 95 inin dini bilinçli yaşamadığı görülmektedir (Bkz. Grafik 5). Doğru ve sağlıklı dini bilgiye formel mekanizmalar aracılığıyla ulaşımın mümkün olmadığı durumlarda oluşan bu boşluk, Hizbullah terör örgütü gibi dini istismar eden örgütler tarafından kolaylıkla doldurulmaktadır. Bir uzman sağlıklı dini bilgiye ulaşımın kısıtlı olduğu durumlarda boşluğun örgüt elemanlarınca nasıl doldurulduğunu şöyle anlatmaktadır; Hizbullah kelimesinin geçtiği bir ayet var. O ayete atıfta bulunarak eylemlere motive ediyorlar. Elemanlar da propaganda yapanlara inanıyorlar. Şimdi birçoğu zaten dini bilgi ve dini anlayıştan yoksun insanlar, bunların inandıkları itibar ettikleri kişiler Aslında din bunu emrediyor, din mücadeleyi emrediyor, din cihadı emrediyor, din bu adamın ölmesini emrediyor dedikten sonra, bunlar itibar ettikleri kişinin sözüne dayanarak, gidip adam öldürüyorlar. Dini konularda bireylerin bu bilgisizlikleri, kişilerin kolayca kandırılabilmesine ortam sağlamakta ve terör örgütleri de seçilmiş ve manipüle edilmiş ayetlerle, bireyleri kendi ideolojileri doğrultusunda besleyerek eylem yapabilecek seviyeye getirmektedir. Özellikle Hizbullah terör örgütü, Kuran kursları ve camileri propaganda çalışmaları için araçsal mekânlar olarak kullanmış, camileri kendi kontrolü altında tutmak için çalışmalar yapmıştır. Bu durum bölgeden bir kişi ile yapılan mülakatta şu şekilde belirtilmiştir; Yapılması gereken şey şu; dindar insanı, örgütün kıskacından kurtarmak. Yani örgütten başka alternatifi yoksa adamın dini yaşama ve dini anlatma noktasında, Hizbullah terör örgütünden başka bulunduğu bölgede alternatif bulamıyorsa, örgütün ağına otomatik olarak gidiyor zaten. Devletin dini hizmet götüremediği ve geleneksel otoriteyi kıramadığı bölgelerde Hizbullah terör örgütü daha fazla taban kazanmıştır. Halk arasında Melle olarak tabir edilen dini konularda sözü dinlenen kişileri iyi kullanan terör örgütü, dini öğretileri kendi bakışı çerçevesinde halka anlatmıştır. Mellelerin halkla olan yakın diyalogları, birincil ilişkileri ve dini bilgileri halka ulaştırma konusundaki davranışları, bölgede devletin atadığı din görevlilerinin etkinliğini daha da azaltarak, dini bilgilerin 158

BÖLÜM TERÖRİZM İÇİNDEKİLER HEDEFLER HİZBULLAH TERÖR ÖRGÜTÜ

BÖLÜM TERÖRİZM İÇİNDEKİLER HEDEFLER HİZBULLAH TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFLER İÇİNDEKİLER HİZBULLAH TERÖR ÖRGÜTÜ Hizbullah Terör Örgütünün Tarihi Hizbullah Terör Örgütünün Örgüt Profili Hizbullah Terör Örgütünün Silahlı Militan Profili TERÖRİZM Bu üniteyi çalıştıktan sonra

Detaylı

İÇİNDEKİLER. YAZAR HAKKINDA... v SÖZE BAŞLARKEN...vii İÇİNDEKİLER... xv KISALTMALAR LİSTESİ...xxi GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER. YAZAR HAKKINDA... v SÖZE BAŞLARKEN...vii İÇİNDEKİLER... xv KISALTMALAR LİSTESİ...xxi GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER Küresel Terörizmin Yeni Yüzü Canlı Bombalar YAZAR HAKKINDA... v SÖZE BAŞLARKEN...vii İÇİNDEKİLER... xv KISALTMALAR LİSTESİ...xxi GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KÜRESELLEŞME ÇAĞININ TEHDİTLERİ VE

Detaylı

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989.

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989. Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2002 KİTAP TANITIMI Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological

Detaylı

İNTİHAR EYLEMLERİ Kasım 2003 İstanbul Saldırıları HALİM ALTINIŞIK STRATEJİ-GÜVENLİK-YÜZ OKUMA UZMANI

İNTİHAR EYLEMLERİ Kasım 2003 İstanbul Saldırıları HALİM ALTINIŞIK STRATEJİ-GÜVENLİK-YÜZ OKUMA UZMANI EYLEMLERİ 15-20 Kasım 2003 İstanbul Saldırıları HALİM ALTINIŞIK STRATEJİ-GÜVENLİK-YÜZ OKUMA UZMANI EYLEMLERİ A. Programın Amaç ve Gerekliliği 11 Eylül gününden beri "terör" daha fazla tartışılmaya başlanmıştır.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ İNTİHAR RAPORU 24. 09.2014 GİRİŞ: En basit anlamda insanın kendi

Detaylı

Avrupa da Yerelleşen İslam

Avrupa da Yerelleşen İslam Avrupa da Yerelleşen İslam Doç. Dr. Ahmet Yükleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü Ticari Bilimler Fakültesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İçerik Medeniyetler Sorunsalı: İslam ve Avrupa uyumsuz mu? Özcü

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir 30 Haziran 2014 ÇALIŞMANIN AMACI Kutuplaşma konusu Türkiye de çok az çalışılmış olmakla birlikte, birçok Avrupa ülkesine

Detaylı

1. Kavramsal Olarak Terör ve Terörizm...74 A. Tarihsel Süreç İçerisinde Değişen Anlam...76

1. Kavramsal Olarak Terör ve Terörizm...74 A. Tarihsel Süreç İçerisinde Değişen Anlam...76 İçindekiler Giriş...1 Birinci Bölüm: Etnisite ve Milliyetçilik...9 1. Kavramsal Boyut...10 A. Etnisite, Etnik Grup ve Etnik Kimlik...11 B. Millet ve Milliyetçilik...17 2. Kuramsal Tartışmalar...23 A. İlkçi

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ 06 KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 11-06 Dilek Karal Eylül 2011 Korkmadan Öğrenmek: Okul ve Okul

Detaylı

FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA

FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ/SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA Doktora Tezi

Detaylı

TERÖR ÖRGÜTLERI TARAFINDAN SOSYAL MEDYANIN KULLANILMASI: IŞİD ÖRNEĞI KONFERANSI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.10, ARALIK 2016

TERÖR ÖRGÜTLERI TARAFINDAN SOSYAL MEDYANIN KULLANILMASI: IŞİD ÖRNEĞI KONFERANSI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.10, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.10, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.10, ARALIK 2016 TERÖR ÖRGÜTLERI TARAFINDAN SOSYAL MEDYANIN KULLANILMASI: IŞİD ÖRNEĞI KONFERANSI 11 Kasım 2016 Cuma günü, Ortadoğu

Detaylı

Sağlık Çalışanlarına Psikolojik Şiddet: Mobbing. Prof.Dr.Türkan Günay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

Sağlık Çalışanlarına Psikolojik Şiddet: Mobbing. Prof.Dr.Türkan Günay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Sağlık Çalışanlarına Psikolojik Şiddet: Mobbing Prof.Dr.Türkan Günay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Performans sistemi Gün aşırı nöbetler Fazla mesai Kötü çalışma koşulları Temel

Detaylı

KRİMİNOLOJİ -I- 25 Aralık 2014 Kriminolojide Araştırma Teknikleri. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU

KRİMİNOLOJİ -I- 25 Aralık 2014 Kriminolojide Araştırma Teknikleri. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU KRİMİNOLOJİ -I- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com 25 Aralık 2014 Kriminolojide Araştırma Teknikleri İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİDE KULLANILAN ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Detaylı

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 245-249 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn978-975-267-891-0.

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

KRİMİNOLOJİ -I- 17 Aralık 2015 Kriminolojide Araştırma Teknikleri. Yrd.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com

KRİMİNOLOJİ -I- 17 Aralık 2015 Kriminolojide Araştırma Teknikleri. Yrd.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com KRİMİNOLOJİ -I- Yrd.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com 17 Aralık 2015 Kriminolojide Araştırma Teknikleri İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ SUÇUN ÖLÇÜMÜNDE KAYNAKLAR Resmi suç istatistikleri:

Detaylı

DUYGULAR - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

DUYGULAR - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ DAVRANIŞ BİLİMLERİ ve İLETİŞİM DUYGULAR - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Duygu ile ilgili alanyazında araştırmacıların, biyolojik temelli olan, diğer hayvanlarla paylaşılan, tüm kültürlerde görülen ve evrensel

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ ŞUBAT 2015 www.perspektifs.com info@perspektifs.com Perspektif Strateji Araştırma objektif, doğru ve nitelikli bilginin üretildiği bir merkez

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Çalışmanın Amacı 2010 Ipsos Türkiye de boşanma, ayrılık, ya da vefat nedeniyle ebeveynlerden birinin yokluğunun psikolojik ekonomik

Detaylı

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGIN SETA Abdullah YEGİN İstanbul

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

trafikte bilinçli bir nesil için

trafikte bilinçli bir nesil için bilinçli bir nesil e t k i için f tra Giriş Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, pek çok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir.

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

DEĞERLERİN ÇOCUKLARA AKTARIMI

DEĞERLERİN ÇOCUKLARA AKTARIMI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2013-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:5 DEĞERLERİN ÇOCUKLARA AKTARIMI Değerler bizim hayatımıza yön veren davranışlarımızı şekillendiren anlam kalıplarıdır.

Detaylı

KADINA ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ YÖNELİK. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa

KADINA ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ YÖNELİK. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRMA ANALİZ - HAZİRAN 2015 ANALİZ NO: 6 Araştırma; doğru, nitelikli bilginin

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ Yazar: Dr.Adem Sağır Yayınevi: Nobel Yer/yıl: Ankara/2012 Sayfa Sayısı: 272 Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bütün dönemler

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Berlin-City e. V. BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi BACIM projesinin tanıtımı BACIM Berlin-City ev Alman Kızıl

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015 Türkiye Cezasızlık Araştırması Mart 2015 İçerik Araştırma Planı Amaç Yöntem Görüşmecilerin Dağılımı Araştırma Sonuçları Basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasalar Türkiye medyasında sansür / oto-sansür

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti Araştırma Notu 09/60 25.12.2009 ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal-Kolaşin ** ve Onur Altındağ *** Yönetici Özeti Bu araştırma notunda anadili Türkçe ve Kürtçe olan

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

9. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr

9. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr 9. HAFTA PFS102 Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ cagataykilinc@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İÇİNDEKİLER MOTİVASYON Motivasyon Teorileri Kapsam Teorileri

Detaylı

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ SAHA ÇALIŞMASI ÖRNEKLEM SAYISI CSG STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ DAVRANIŞ BİLİMLERİ ve İLETİŞİM DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Davranış Bilimleri üzerine Davranış Bilimleri insan davranışını, davranışa etki eden toplumsal, psikolojik, grupsal ve

Detaylı

KRİMİNOLOJİ -2- Nisan 2016, Damgalama Teorisi. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KRİMİNOLOJİ -2- Nisan 2016, Damgalama Teorisi. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİ -2- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com Nisan 2016, Damgalama Teorisi İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DAMGALAMA (ETİKETLEME) TEORİSİ Sosyal gruplar, ihlal edilmesi durumunda

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sınıf Nedir? Ders yapılır Yaşanır Zaman geçirilir Oyun oynanır Sınıf, bireysel ya da grupla öğrenme yaşantılarının gerçekleştiği

Detaylı

KADINLARIN ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KATILIMCI PROFİLİ RAPORU

KADINLARIN ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KATILIMCI PROFİLİ RAPORU KADINLARIN ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KATILIMCI PROFİLİ RAPORU AĞUSTOS 2009 Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kursiyerlerinin Demografik Özellikleri Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK Yrd. Doç. Dr. Sedef EYLEMER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

KRİMİNOLOJİ -I- 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KRİMİNOLOJİ -I- 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİ -I- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ SUÇUN ÖLÇÜMÜNDE KAYNAKLAR Resmi suç istatistikleri: Polis istatistikleri

Detaylı

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Yıl: 24 Sayı:87 Nisan 2010 9 Güncel TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Sıddık Ensari TÜİK periyodik olarak 2002 yılından beri düzenli bir şekilde yaptığı Hanehalkı Bütçe Anketleri sonuçlarını esas alan

Detaylı

GAU, Beşeri Bilimler Fakültesi

GAU, Beşeri Bilimler Fakültesi GAU, Beşeri Bilimler Fakültesi Ders İsmi Adli Psikoloji Ders Kodu TPSY 60 Ders Tipi Seçmeli Ders Düzeyi. sınıf, BSc Yerel Kredi AKTS Kredisi 6 AKTS Teori (saat/hafta) 2 Pratik (saat/hafta) 1 Laboratuvar

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU BAHAR 2009 ULUSAL RAPOR ÖZET TÜRKİYE Standatd Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Görüş ve Sosyal Bu araştırma Avrupa

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

Türkiye Irak İlişkilerinde Güvenlik ve Radikalleşme

Türkiye Irak İlişkilerinde Güvenlik ve Radikalleşme TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.17, MAYIS 2017 Türkiye Irak İlişkilerinde Güvenlik ve Radikalleşme Çalıştayı 12 Mayıs 2017 tarihinde ORSAM ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı na bağlı Nahrain Araştırmalar

Detaylı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi genel Başkanı Selim Işık tarafından açıklanan raporda çok dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Raporun Kahramanmaraş Onikişubat

Detaylı

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen ve Hayat Boyu Öğrenmenin

Detaylı

ANADOLU Eğitim Sendikası BASIN DUYURUSU

ANADOLU Eğitim Sendikası BASIN DUYURUSU ANADOLU Eğitim Sendikası BASIN DUYURUSU ANADOLU Eğitim Sendikası nın 45 merkezde 679 öğretmenle birebir yüzyüze görüşerek yaptığı araştırma, öğrenci ve hatta öğretmenlerimizin uğradığı istismar ve baskıyı

Detaylı

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET PROJE KOORDİNATÖRÜ: Mustafa TOPAL İlçe Müftüsü PROJE SORUMLUSU: Mesut ÖZDEMİR Vaiz PROJE GÖREVLİLERİ:

Detaylı

Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin % 92,4 ü erkek, % 7,6 sı kadındır.

Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin % 92,4 ü erkek, % 7,6 sı kadındır. Kadın 7,6% Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin % 92,4 ü erkek, % 7,6 sı kadındır. Erkek 92,4% Kocaeli 8% Trakya 5% Anadolu 8% Bursa 6% Eskişehir 7% İzmir 23% İstanbul 1'nolu (Anadolu ) 16% Gebze

Detaylı

Medya ve Acil Tıp. Uzm.Dr.Sevilay Ünver Okmeydanı EAH

Medya ve Acil Tıp. Uzm.Dr.Sevilay Ünver Okmeydanı EAH Medya ve Acil Tıp Uzm.Dr.Sevilay Ünver Okmeydanı EAH ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ Acil sağlık hizmetleri ülkemiz sağlık sisteminin en önemli ve ağır yükünü karşılayan birimidir. Ülkemizdeki yaklaşık her 6 hastadan

Detaylı

07 Mayıs 2015 BASINA VE KAMUOYUNA. Mayıs 2015 - İsrail İnsan Hakları İhlalleri Raporu na İlişkin Basın Bildirisi. Değerli Basın Mensupları,

07 Mayıs 2015 BASINA VE KAMUOYUNA. Mayıs 2015 - İsrail İnsan Hakları İhlalleri Raporu na İlişkin Basın Bildirisi. Değerli Basın Mensupları, 07 Mayıs 2015 BASINA VE KAMUOYUNA Mayıs 2015 - İsrail İnsan Hakları İhlalleri Raporu na İlişkin Basın Bildirisi Değerli Basın Mensupları, Uluslararası Adalet ve Hürriyet Derneği`nin, 2015 Yılı İsrail tarafından

Detaylı

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu TATİLDE ÇOCUKLA BİRLİKTE OLMAK

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu TATİLDE ÇOCUKLA BİRLİKTE OLMAK PDR BÜLTENİ Bülten Tarihi: Ocak 2017 Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu TATİLDE ÇOCUKLA BİRLİKTE OLMAK Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu Psikolojik

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06. 2009 EĞİTİM İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.2009 ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİMİ Yalçın DOĞANAY yalcindoganay61@gmail.com Ders Öğretim Görevlileri

Detaylı

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Canlılar hayatta kalmak için güdülenmişlerdir İnsan hayatta kalabilmek

Detaylı

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 1 Av.Dr. M. SEZGİN TANRIKULU İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GİRİŞ 2015 yılı Ağustos ayından itibaren tekrar başlayan çatışmalar Türkiye tarihinde eşi az görülmüş bir yıkıma, sayısız

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

GENÇLERİN GÖZÜYLE ETİK

GENÇLERİN GÖZÜYLE ETİK GENÇLERİN GÖZÜYLE ETİK İçindekiler Giriş...3 Araştırmanın Amacı...6 Metodoloji...6 Demografi...7 Araştırma Sonuçları...9 Etik Denilince Akla İlk Ahlak Geliyor... 10 Gençlere Göre Türkiye nin En Önemli

Detaylı

5. MESLEKİ REHBERLİK. Abdullah ATLİ

5. MESLEKİ REHBERLİK. Abdullah ATLİ 5. MESLEKİ REHBERLİK Abdullah ATLİ Meslek seçimi neden önemlidir? İnsan, yaşamı boyunca çeşitli seçimler yapar. Mesleğini, yiyeceğini, giyeceğini, evini, eşini, arkadaşlarını vb. seçer. Meslek seçimi,

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER KRİZ DÖNEMLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER

HALKLA İLİŞKİLER KRİZ DÖNEMLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER KRİZ DÖNEMLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER Psikolojik olarak insanların kriz yaşayabileceği gibi toplumlar, işletmeler vb. kuruluşlar da kriz yaşayabilir. Psikoloji de kriz, bireyin tehdit ediliyor

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı