Akkiz Trakeoözofageal Fistül

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akkiz Trakeoözofageal Fistül"

Transkript

1 Atilla Eroğlu, Yener Aydın, Bayram Altuntaş Giriş Akkiz trakeoözofageal fistül (TÖF) malignite veya travma, enfeksiyon ve iatrojenik nedenler gibi malignite dışı faktörlere bağlı gelişebilir. TÖF nadir fakat ciddi bir klinik durumdur. Havayolu ile üst gastrointestinal sistem birbiriyle iştirak halindedir. Bu durum mediastinal yapıların etkilenmesi ile ciddi oranda morbidite ve mortaliteye yol açmaktadır. En mortal komplikasyon gastrointestinal sistem sekresyonlarının respiratuar sisteme geçmesi ile oluşan mediastinit ve pulmoner sepsistir. TÖF e acil müdahale edilmezse sağ kalım haftalarla sınırlıdır. Fistüllü olgular ya hiç oral alamaz ya da yetersiz oral alım söz konusudur. Klinik olarak su içerken öksürme tipik bir bulgudur. Tedavi primer hastalıktan ziyade fistülün kapatılması ve yutma fonksiyonunun düzeltilmesine yöneliktir. TÖF ün spontan kapanması genellikle mümkün olmamaktadır. Tedaviye kadar geçen zaman prognozu etkileyen önemli bir faktördür [1, 2]. Tarihçe Beş dekat öncesine kadar TÖF ün en sık nedeni granulomatöz mediastinal enfeksiyonlar ve travma olarak belirtilmekteydi[3]. Fledge [4] 1967 yılında kaf hasarına bağlı olarak gelişen iki TÖF olgusu bildirdi. Birkaç yıl sonra Thomas [5] 46 olguda entübasyon sonrası gelişen TÖF serisini yayımladı. Olguların çoğunda trakeoözofageal hasar kafla ilişkiliydi. Hem Fledge hem de Thomas ın TÖF e yönelik tedavileri pek başarılı olamadı. TÖF tedavisindeki ilk başarılı sonuçlar 1976 da Grillo [6] tarafından bildirilmiştir. Grillo TÖF tamirine hasarlı trakea segmentinin rezeksiyonunu da eklemiştir. Bu teknikte olgulara servikal insizyonla tek seansta yaklaşılmış, özofagus defekti çift tabaka sütür ile kapatılıp fistülün üstündeki trakeal segment rezeke edilmiştir. Günümüzde akkiz TÖF ün en sık sebebi malignitelere bağlı görülmektedir [7]. Malign TÖF tedavisininin tarihsel seyrinde günümüze geldikçe daha çok endoskopik yöntemlere yönelme olduğu gözlenmektedir. 1 Derman Tıbbi Yayıncılık 95

2 Akkiz Trakeoözofageal Fistül Etiyoloji ve Patogenez Akkiz TÖF ün en sık nedeni günümüzde özofagus kanseridir. Özofagus kanserinde fistül oranı %4.5 olarak bildirilmektedir. Tümöre bağlı TÖF ün %78 i özofagus kanserine bağlı gelişmektedir. Fistül genellikle özofagusun 1/3 üst kısmında görülür. Tamamına yakını yassı hücreli karsinomadan oluşur. Akciğer kanserinde TÖF oranı %1 den daha az olup malign TÖF ün %16 sını oluşturmaktadır. Nadiren trakea, larinks veya tiroid kanserleri de direkt invazyonla TÖF e neden olabilmektedir. Yine metastatik meme kanseri, mediastinal Hodgkin ve non-hodgkin lenfomaya bağlı da TÖF bildirilmiştir [1]. Tümöre bağlı fistül oluşumunun patogenezi trakeobronşial sistemin neoplastik infiltrasyonu ve sekonder nekrozla açıklanır. Direkt tümör invazyonu, radyoterapi ve/ veya kemoterapiden kısa dönem sonra veya özofagus kanseri nedeniyle başlangıçta özofagusa stent yerleştirilen hastalarda stentin özofagus duvarını nekroze etmesi bu tabloya yol açabilir [1, 8]. Malignite dışı akkiz TÖF ün %75 den fazlası uzamış mekanik ventilasyona bağlı kafla ilişkili travma sonucu gözlenmektedir. Mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda %0.3-3 arasında trakea ve özofagus arasında erozyon oluştuğu tespit edilmiştir. Trakeostominin, mekanik ventilasyona bağlı gelişen TÖF riskini azaltmadığı düşünülmektedir [1, 8]. Uzun süre mekanik ventilasyona bağlı kalan hastalarda entübasyon tüpü ve trakeostomi kanülünün basıncı ile nazogastrik sonda arasında sıkışan dokuda iskemi ve nekroza bağlı fistül gelişmektedir. Ayrıca mekanik ventilatördeki hastada tüpün hareketleri, hipotansiyon, diyabet ve kortikosteroid kullanımının da fistül gelişimini etkilediği gösterilmiştir. Günümüzde yüksek hacimli ve düşük basınçlı kafların kullanılmaya başlamasıyla fistül riski %0.5 in altında olmasına rağmen yine endotrakeal kaflar malignite dışı akkiz TÖF ün en sık nedenidir [2]. Akkiz TÖF e neden olan faktörler Tabloda gösterilmektedir. Tablo. Akkiz TÖF etiyoloji Malign nedenler Özofagus kanseri Akciğer kanseri Trakea aknseri Tiroid kanseri Larinks kanseri Hodgkin lenfoma non-hodgkin lenfoma Malignite dışı nedenler İyatrojenik Trakeal tüpler ve entübasyon Özofageal stent Özofageal veya trakeal endoskopi Transözofageal ekokardiyografi Perkütan trakeostomi Künt veya penetran travma Granülomatöz enfeksiyon Önceki trakea veya özofagus cerrahisi Koroziv madde içimi Zehirler ve inhalasyon yanıkları Alkalen pil yutulması HIV enfeksiyonu Klinik Malign TÖF lü hastalarda oral alım hiç yoktur veya yetersizdir. Hastaların hemen hemen hepsinde yutma güçlüğü, kilo kaybı ve özellikle su içerken öksürük atakları olmaktadır. Ayrıca ileri evre özofagus ve trakea kanserine bağlı kaşeksi, aspirasyon pnömonisine bağlı ateş, dispne, göğüs ağrısı ve balgam çıkarma önemli semptomları oluşturmaktadır. Aspirasyon pnömonisi ve malnutrisyona bağlı olarak hastanın durumu hızlıca kötüleşir. Bu hastalarda genellikle tümör evresi ileri olup yaşam bek- 96 Derman Tıbbi Yayıncılık 2

3 lentisi kısadır. Fistül kapatılmazsa günler içinde aspirasyon pnömonisi ve sepsisten ölüm görülmektedir. Bu nedenle fistülün kapatılması altta yatan malignensinin tedavisinden çok daha önemlidir [1]. Nonmalign hastalar ise genellikle uzun süre hastanede mekanik ventilasyon tedavisi gören hastalardır. Entübe hastalarda nazogastrik sondadan verilen besinlerin endotrakeal aspirasyonla veya trakeostomi kanülünün yanından gelmesi ve nazogastrik sondanın ucuna bağlı torbanın şişmesi fistül işareti olan klinik bulgulardır. Ayaktan başvuran hastalarda malignitelerde olduğu gibi sıvı gıdalara karşı öksürük atakları en önemli bulgudur [2]. Tanı TÖF ü tam olarak teşhis edebilmek ve hastalığın seyrini izlemek için standart arkaön akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi, özofagoskopi ve bronkoskopi gereklidir. Direkt grafide mediastinal amfizem, pnömonik infiltrasyon, plevral effüzyon ve bronşial invazyona bağlı atelektazi görülebilir. Entübe olgularda direkt grafide trakeal kaf trakeal hava sütununun dışına taşmış olarak görülebilir. Yine distal özofagus ve midede aşırı distansiyon gözlenebilir. Tomografide fistül lokalizasyonu, tümörün büyüklüğü ve çevre yapılarla ilişkisi değerlendirilebilir. Tomografik olarak özofagus ve trakea arasında anomali tespit edildiğinde bronkoskopi ile değerlendirme yapılmalıdır. Tümör varlığında veya tümörden şüphelenildiğinde fistül olasılığı akılda tutulmalıdır. Öksürük, hemoptizi, ateş ve aspirasyon malign fistülizasyonun bulgularıdır. Özofagoskopi ve bronkoskopi tam olarak fistülün görülmesini sağladığı gibi tedavi için de yol gösterici olmaktadır. Entübe olgularda yapılacak özofagoskopide endotrakeal tüp görülebilir. Benzer şekilde endotrakeal tüp içinden veya trakeostomi kanülü çıkarılarak yapılacak olan bronkoskopik incelemede nazogastrik sonda veya trakeanın membranöz kısmında rüptür görülebilir. Küçük fistüllerde bronkoskopi esnasında nazogastrik sondadan metilen mavisi verilerek fistülün görülmesi sağlanabilir. Özofagoskopi fistül proksimalinde büyük tümörü olan olgularda tanıya daha az yardımcı olmaktadır. Kontrastlı özofagografi de teşhisde önemlidir. Baryum solunum sistemine toksik olduğu için fistülden şüphelenilen hastalarda kullanılmamalıdır. Klinik tecrübelerimize dayanarak özellikle özofagus proksimalinde ciddi striktür olan hastalarda kontrast maddenin taşmasına bağlı aspirasyonun fistülle ayırıcı tanısının yapılması gerektiğine inanıyoruz [1, 2, 9, 10]. Tedavi Yaklaşımı TÖF tedavisi zor ve tartışmalı bir konudur. Geniş cerrahi ile palyatif yaklaşımlar arasında kesin bir çizgi tanımlamak zordur. Malign ve benign TÖF tedavileri farklılık göstermektedir. Malign olgularda hastanın tümöre bağlı değil respiratuar enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği unutulmamalıdır. Küratif rezeksiyon girişimleri bildirilmesine rağmen operatif mortalitesi yüksek ve sağkalım oranı düşüktür. Bu nedenle günümüzdeki malign TÖF de tedavilerin tamamına yakını sadece palyasyon amacı gütmektedir. Nonmalign olgularda ise palyatif yöntemlerle birlikte daha invaziv cerrahi girişimlerde etkili bir şekilde uygulanabilmektedir [11, 12]. Malign TÖF Tedavisi Fistül tespit edildikten sonra bir yandan hasar kontrol altına alınmaya çalışılırken diğer yandan da nutrisyonel destek sağlanmalı ve fırsatçı enfeksiyonlarla mücadele edilmelidir. Tedavide amaç özofagus içeriğinin trakeobronşial sisteme geçmesini en- 3 Derman Tıbbi Yayıncılık 97

4 Akkiz Trakeoözofageal Fistül gellemek, yutma fonksiyonunu yeniden sağlamak ve hastayı beslemektir. Palyasyon için hızlı ve etkili bir metod gerekir. Malign TÖF tedavisinde 1990 öncesi konvansiyonel plastik protezlerle özofageal entübasyon yapılırdı. Bununla beraber hastaların %15-40 ında perforasyon, hemoraji, basınç nekrozu, tüp obstruksiyonu, tüpün yerinden çıkması ve migrasyon gibi komplikasyonlar bildirilmiştir [13]. Song ve ark. [14] 1990 da silikon kaplı kendiliğinden genişleyebilen metalik stent (KGMS) ile başarılı tecrübelerini bildirdi. Daha sonra kaplı stentlerin farklı tipleri geliştirilerek kullanıldı. Çoğu araştırmacı diğer palyatif tedavi metotlarıyla karşılaştırıldığında kaplı KGMS de daha düşük komplikasyon, morbidite ve mortalite oranları bildirdi [15] Endoskopik stent yerleştirilmesi yaşlı hastalar tarafından da rahatlıkla tolere edilebilmektedir. Stent yerleştirilirken striktür stenti tutabilmeli ve tüp farinkse en az cm uzaklıkta olmalıdır. Kaplı KGMS yerleştirilmesi hastada tamamen oklude TÖF bulunması ve özofageal striktürün az olduğu veya proksimal özofagus lümeninde belirgin dilatasyon olan durumlarda yetersiz olabilir. Bu durumda Wilson-Cook protezler başarılı sonuçlarıyla tercih edilebilir [16]. Olası yeni perforasyonu ve stentin yanlış yerleştirilmesini önlemek için stent mutlaka klavuz tel eşliğinde takılmalıdır. Malign TÖF tedavisinde KGMS uygulaması kolay, hızlı ve oldukça etkili bir metottur. KGMS uygulamasının fistülü kapatma başarısı % gibi oldukça yüksek orandadır [10, 17]. Hafif sedasyon altında stent ile çok kısa sürede fistül kapatılıp hastanın oral alımı geri döndürülebilir. Stent sonrası hastalar yeniden tama yakın oral gıda alabilmektedir. Özofagusta stentin yetersiz olduğu durumlarda trakeobronşial stent yerleştirilmesi özellikle fistülün aortik arkın üzerinde lokalize olduğu ve dispne veya trakeobronşial striktür varlığında iyi bir seçenek olmaktadır [10]. Özofagus veya akciğer kanseri ile yapılan bazı çalışmalarda, özofagus ve trakeobronşial striktürü olan hastalarda hem özofagus hem de trakeaya stent yerleştirilerek başarılı sonuçlar alındığı bildirdi [18]. Özofagus üst kısmında sfinkter yakınında fistül olması, fistülün dispneye yol açması veya tümör ve/veya stentin trakeaya bası uygulaması gibi birkaç durumda trakeal stent özofageal stente yardımcı olabilir. Bununla beraber hem özofagus hem de trakeobronşial duvara bası nedeniyle nekroz gelişme riskinin yüksek olduğu bildirilmektedir [19]. Teorik olarak tümöre bağlı TÖF ün tedavi seçenekleri; özofagus rezeksiyonu, beslenme için gastrostomi veya jejunostomi ile collar özofagostomi, özofageal bypass, özofageal entübasyon ve gastrostomi, perkütan endoskopik gastrostomi, parenteral nutrisyon, intravenöz rehidrasyon, antibiyotik ve analjezik tedaviden oluşan konservatif tedavidir. Cerrahi olarak intestinal veya kolonik bypass, özofagostomi veya gastrostomi yapılmıştır. Fakat hastanın genel durumunun kötü olması, hastalığın ileri evre olması, yüksek morbidite ve mortaliteye sahip olması nedeniyle kabul görmemiştir [10, 20-22]. Bu hastalarda ileri tümör evresi ve genel durum bozukluğu nedeniyle kas flebi ile onarım veya palyatif rezeksiyon gibi cerrahi işlemler çok nadir seçilmiş olgularda uygulanabilir [23]. Doku yapıştırıcı ve aminoasit solüsyonları birkaç küçük fistül vakasında kullanılmışsa da respiratuar sistemin obstruksiyonuna neden olabilmesi en büyük dezavantajıdır [24]. Radyoterapi ve kemoterapinin faydalı olduğu hatta fistülü kapattığına dair birkaç bildiri olmasına rağmen bu sonuçların oldukça seçilmiş az sayıdaki hastalar için geçerli olması nedeniyle radyoterapi ve kemoterapinin etkinliğine dair tartışmalar bu- 98 Derman Tıbbi Yayıncılık 4

5 lunmaktadır. Radyoterapi ve kemoterapi tümör nekrozunu artırarak fistülü büyüteceği endişesiyle genellikle kontrendike kabul edilmektedir [25, 26]. Kemoradyoterapi küçük fistüllerin kapatılmasında etkili olabilir. Ancak büyük fistüllerde ilave işlemler gerekebilmektedir. Bypass ve diversiyon performans durumu iyi olan ve metastaz veya büyük nodal hastalığı olmayan hastalarda TÖF tedavisi için bir seçenek olabilir. Bu hastalarda bypass ve diversiyon ile aspirasyon ve disfajide rahatlama ve sağ kalımda artış elde edilebilir. Nadir bir yaklaşım olarak performans durumu mükemmel, evre T4N0M0 olan hastalarda neoadjuvan kemoradyoterapiyi takiben rezeksiyon uygulanabilir. Yukarda bahsedilen metot çok az sayıdaki olguda denenmiş olup yeterli deneyimi olan seçilmiş merkezlerde uygulanabilir [27]. Benign TÖF Tedavisi Benign nedenlerle TÖF gelişen olgular öncelikle cerrahi tedavi açısından değerlendirilerek hastaların ameliyata uygunluğu araştırılmalıdır. Ameliyat açısından hasta hızlı bir şekilde tetkik edilirken biryandan da yeterli parenteral beslenme sağlanmalı, enfeksiyonla mücadele edilmeli ve hastanın genel durumu iyileştirilmeye çalışılmalıdır. Her olgu preoperatif fleksibl bronkoskopi ile değerlendirilmelidir. Trakeal lezyonun yeri (servikal, servikotorasik, torasik), lezyonun boyutu, natürü (akut veya stabil) ve trakeal stenoz varlığı tedaviye karar verebilmek için dikkatli bir şekilde gözden geçirilmelidir [28, 29]. Literatürde TÖF cerrahisi ilgili çalışmaların çoğu olgu sunumlarından oluşmaktadır. Benign fistüllü olgularda en çok uygulanan iki yöntem trakeal ve özofageal defektin direkt kapatılması ve primer özofageal kapatma ile birlikte trakeal rezeksiyon ve rekonstrüksiyondur. Daha nadir olarak fistülün kapatılarak trakeal stent yerleştirilmesi, gastrointestinal traktın rekonstrüksiyonu ve omentoplasti uygulanması ve fistülün endoskopik olarak kapatılması diğer uygulanan tedavi yaklaşımlarıdır. Özofageal diversiyon ve ekskluzyon genel durumu bozuk, mekanik ventilatördeki olgulara uygulanabilir. Mortalitesi yüksek bir işlem solup sadece seçilmiş hastalarda uygulanabilir. En önemli dezavantajı özofageal replasman için ikinci ve yine ağır bir cerrahi işlem gerektirmesidir [3, 30, 31]. Trakeal ve özofageal defektin direkt kapatılması Bu yaklaşım trakeası normal, ventilatör gereksinimi olmayan ve fistülü küçük hastalara uygulanabilir. Fistül servikal bölgede ise sol presternokleideomastoid insizyonla yaklaşılır. Karinanın en az 3 cm uzağında olan olgularda U şeklinde servikal insizyon ve parsiyel sternotomi ile yaklaşılabilir. Lezyon eğer karinanın hemen üzerinde ise sağdan dördüncü interkostal aralıktan posterolateral torakotomi ile yaklaşılmalıdır. Fistül tespit edilip trakeal ve özofageal duvarlar ayrıldıktan sonra membranöz trakeadaki defekt direkt olarak 4/0 polidikson (PDS, Ethicon, Inc., Somerville, NJ) ile tek tek kapatılır. Özofageal defekt fistül kenarları debride edildikten sonra önce mukoza daha sonra dıştaki kas tabakası iki tabaka olarak 4/0 PDS ile kapatılır. Özofagus ile trakeadaki sütürlerin birbiriyle temasını ve nüksü önlemek için araya kas veya plevral fleb yerleştirilmelidir [3, 12, 30-33]. Primer özofageal kapatma ile birlikte trakeal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon Bu teknik trakea ile ilgili stenoz veya çevresel hasarı olan hastalar için kullanılır. Trakeostomi stomasını da içine alacak tarzda U şeklinde servikal insizyon yapılır. Tra- 5 Derman Tıbbi Yayıncılık 99

6 Akkiz Trakeoözofageal Fistül kea, fistülün sadece üst ve alt kesimlerinde çevresel olarak serbestleştirilir. Trakeoözofageal olukta diseksiyon yapılırken laringeal sinirin yaralanmamasına dikkat edilmelidir. Daha sonra trakea hasarlı alanın alt ve üst kısmından ayrılarak çıkarılır. Bu aşamada hasta steril bir endotrakeal tüple distal trakea kısmından ventile edilir. Trakeal rekonstrüksiyondan önce özofagus defekti tespit edilip iki tabaka halinde kapatılır. Son olarak trakeal anastomoz membranöz kısım 4/0 PDS ile devamlı, kartilaj kısım ise 3/0 poliglaktin (Vicryl; Ethicon, Inc.) sütürlerle tek tek kapatılır [6, 34-36]. TÖF cerrahisi mortalitesi yüksek bir işlemdir. Literatürde %30 lara varan mortalite oranları bildirilmektedir. En ciddi komplikasyonlar trakeal dehisens, solunum yetmezliği, trakeovasküler fistül ve fistülün nüksüdür [30-36]. Sonuç Malign trakeaoözofageal fistüllerde günümüzde cerrahi hemen hemen terkedilmiş durumdadır. Bu olgularda özofageal veya özofageal-trakeal stent uygulamaları altın standarttır. Bununla birlikte malign fistüllerde sağ kalım haftalarla sınırlıdır. Benign trakeoözofageal fistüllerde ise en iyi yaklaşım cerrahi tedavidir. Ciddi morbidite ve mortalite oranları olmasına rağmen cerrahi tedavi ile yüz güldürücü sonuçlar alındığı görülmektedir. Kaynaklar 1. Aydın Y, Eroğlu A. Tümöre bağlı trakeoözofageal fistüller. In Bedirhan MA, ed. Trakea. TÜSAD Eğitim Kitapları Serisi. 2012: Toker A. Edinilmiş trakeoözofageal fistül. In Bedirhan MA, ed. Trakea. TÜSAD Eğitim Kitapları Serisi. 2012: Marulli G, Loizzi M, Cardillo G, Battistella L, De Palma A, Ialongo P, et al. Early and late outcome after surgical treatment of acquired non-malignant tracheo-oesophageal fistulae. Eur J Cardiothorac Surg. 2013; 4: e Fledge JB. Tracheoesophageal fistula caused by cuffed tracheostomy tube. Ann Thorac Surg 1967;166: Thomas AN. The diagnosis and treatment of tracheoesophageal fistula caused by cuffed tracheal tubes. J Thorac Cardiovasc Surg 1973; 65: Grillo HC, Moncure AC, McEnany MT. Repair of inflammatory tracheoesophageal fistula. Ann Thorac Surg. 1976; 22: Reed MF, Mathisen DJ. Tracheoesophageal fistula. Chest Surg Clin N Am. 2003; 13: Murthy S, Gonzalez-Stawinski GV, Rozas MS, Gildea TR, Dumot JA. Palliation of malignant aerodigestive fistulae with self-expanding metallic stents. Diseases of the Esophagus. 2007; 20: Diddee R, Ian H. Shaw, Acquired trachea oesophageal fistula. Cont Educ Anaesth Crit Care Pain. 2006; 6: Turkyilmaz A, Aydin Y, Eroglu A, Bilen Y, Karaoglanoglu N. Palliative management of esophagorespiratory fistula in esophageal malignancy. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2009; 19: Balazs A, Kupcsulik PK, Galambos Z. Esophagorespiratory fistulas of tumorous origin. Non-operative management of 264 cases in a 20-year period. Eur J Cardiothorac Surg. 2008; 34: Muniappan A, Wain JC, Wright CD, Donahue DM, Gaissert H, Lanuti M, et al. Surgical treatment of nonmalignant tracheoesophageal fistula: a thirty-five year experience. Ann Thorac Surg. 2013; 95: Weigert N, Neuhaus H, Rosch T, Rösch T, Hoffmann W, Dittler HJ, et al. Treatment of esophagorespiratory fistulas with silicone-coated self-expanding metal stents. Gastrointest Endosc. 1995; 41: Song HY, Han YM, Son MH, Kim JS, Choi KC, Kuh JH, et al. Expandable esophageal metallic stents coated with silicone rubber: an experimental study in rabbits. J Korean Rad Soc. 1990; 26: May A, Hahn EG, Ell C. Self-expanding metal stents for palliation of malignant obstruction of the upper gastrointestinal tract. J Clin Gastroenterol. 1996; 22: Sharma A, Rehman MU, Cowen ME. Management of a difficult malignant tracheoesophageal fistula. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery. 2003; 2: Eroğlu A, Türkyılmaz A, Aydın Y. Özofagus kanserli olgularda fistül ve tedavi algoritması. Journal of Clinical and Analytical Medicine. 2010: Yamamoto R, Tada H, Kishi A, Tojo T, Asada H. Double stent for malignant combined esophago-airway lesions. Jpn J Thorac Cardiovasc Surg. 2002; 50: Morgan RA, Ellul JP, Denton ER, Glynos M, Mason RC, Adam A. Malignant esophageal fistulas and perforations: management with plastic-covered metallic endoprostheses. Radiology. 1997; 204: Duranceau A, Jamieson GG. Malignant tracheoesophageal fistula. Ann Thorac Surg. 1984; 37: Little AG, Ferguson MK, DeMeester TR, Hoffman PC, Skinner DB. Esophageal carcinoma with respiratory tract fistula. Cancer. 1984; 53: Derman Tıbbi Yayıncılık 6

7 22. Sargeant IR, Thorpe S, Bown SG. Cuffed esophageal prosthesis: a useful device in desperate situations in esophageal malignancy. Gastrointest Endosc. 1992; 38: Schowengerdt CG. Tracheoesophageal fistula caused by self-expanding esophageal stent. Ann Thorac Surg. 1999; 67: Lux G, Wilson D, Wilson J, Demling L. A cuffed tube for the treatment of oesophago-bronchial fistulae. Endoscopy. 1987; 19: Gschossmann JM, Bonner JA, Foote RL, Shaw EG, Martenson JA Jr, Su J. Malignant tracheoesophageal fistula in patients with esophageal cancer. Cancer. 1993; 72: Malik SM, Krasnow SH, Wadleigh RG. Closure of tracheoesophageal fistulas with primary chemotherapy in patients with esophageal cancer. Cancer. 1994; 73: Davydov M, Stilidi I, Bokhyan V, Arzykulov G. Surgical treatment of esophageal carcinoma complicated by fistulas. Eur J Cardiothorac Surg. 2001; 20: Wolf M, Yellin A, Talmi YP, Segal E, Faibel M, Kronenberg J. Acquired tracheoesophageal fistula in critically ill patients. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2000; 109: Baisi A, Bonavina L, Narne S, Peracchia A. Benign tracheoesophageal fistula: results of surgical therapy. Dis Esophagus. 1999; 12: Muniappan A, Wain JC, Wright CD, Donahue DM, Gaissert H, Lanuti M, et al. Surgical treatment of nonmalignant tracheoesophageal fistula: a thirty-five year experience. Ann Thorac Surg 2013; 95: Shen KR, Allen MS, Cassivi SD, Nichols FC 3rd, Wigle DA, Harmsen WS, et al. Surgical management of acquired nonmalignant tracheoesophageal and bronchoesophageal fistulae. Ann Thorac Surg 2010; 90: Yeh CM, Chou CM. Early repair of acquired tracheoesophageal fistula. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2008; 16: Hameed AA, Mohamed H, Al-Mansoori M. Acquired tracheoesophageal fistula due to high intracuff pressure. Ann Thorac Med. 2008; 3: Dartevelle P, Macchiarini P. Management of acquired tracheoesophageal fistula. Chest Clin North Am 1996; 4: Akaraviputh T, Angkurawaranon C, Phanchaipetch T, Lohsiriwat V, Nimmanwudipong T, Chinswangwatanakul V, et al. Platysma myocutaneous flap interposition in surgical management of large acquired post-traumatic tracheoesophageal fistula: A case report. Int J Surg Case Rep. 2014; 5: Camargo JJ, Machuca TN, Camargo SM, Lobato VF, Medina CR. Surgical treatment of benign tracheo-oesophageal fistulas with tracheal resection and oesophageal primary closure: is the muscle flap really necessary? Eur J Cardiothorac Surg. 2010; 37: Derman Tıbbi Yayıncılık 101

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi

Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi Özofagus kanserlerinde tedavinin seçimi, öncelikle tümörün evre ve lokalizasyonu olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Sadece cerrahi tedavinin veya kemo/radyoterapinin

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Onur Genç. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Onur Genç. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Onur Genç Göğüs Cerrahisi Trakeal Stenoz Giriş Trakeal stenozis en sık görülen cerrahi trakeal problem olmaya devam etmektedir. Düşük basınçlı

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

Özofagus Kanserli Olgularda Fistül ve Tedavi Algoritması

Özofagus Kanserli Olgularda Fistül ve Tedavi Algoritması Journal of Clinical and Analytical Medicine Plevra Patolojilerinde Radyolojik Görüntüleme Özofagus Kanserli Olgularda ve Tedavi Algoritması Atilla Eroğlu, Atila Türkyılmaz, Yener Aydın Özofagus kanserine

Detaylı

Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel*

Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel* Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel* * SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İstanbul

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Künt Toraks Travmaları Ülkemizde künt toraks travmaları trafik kazalarına ve yüksekten düşmelere bağlı daha sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Travmaya

Detaylı

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Bronşektazi Giriş Subsegmental solunum yollarının anormal ve kalıcı dilatasyonu şeklinde tanımlanır Hastalık olmaktan çok çeşitli patolojik süreçlerin

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Krikoid kıkırdağın altında C6 vertebra seviyesinden başlar ve T4-T5 vertebra seviyesinde sağ ve sol ana bronkus olarak ikiye ayrılarak sonlanır.

Krikoid kıkırdağın altında C6 vertebra seviyesinden başlar ve T4-T5 vertebra seviyesinde sağ ve sol ana bronkus olarak ikiye ayrılarak sonlanır. TRAKEANIN CERRAHİ HASTALIKLARI Trakea larinks ile karina arasında Ventilasyon için gerekli olan solunum organıdır. Krikoid kıkırdağın altında C6 vertebra seviyesinden başlar ve T4-T5 vertebra seviyesinde

Detaylı

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Dr Ahmet DEMİRKAYA 21 Eylül 11 Çarşamba C6-T4 arasında uzanan trakea infrakrokoid seviyeden karinaya kadar

Detaylı

ÖZOFAGEAL STENTİN PENETRASYONUNA BAĞLI GENİŞ TRAKEAÖZOFAGEAL FİSTÜL

ÖZOFAGEAL STENTİN PENETRASYONUNA BAĞLI GENİŞ TRAKEAÖZOFAGEAL FİSTÜL ÖZOFAGEAL STENTİN PENETRASYONUNA BAĞLI GENİŞ TRAKEAÖZOFAGEAL FİSTÜL WIDE TRACHEO-ESOPHAGEAL FISTULA DUE TO PENETRATION OF AN ESOPHAGEAL STENT Baş Boyun Cerrahisi Başvuru: 06.07.2015 Kabul: 14.08.2015 Yayın:

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

Özofagus Perforasyonları; 11 Olgunun Analizi*

Özofagus Perforasyonları; 11 Olgunun Analizi* Özofagus Perforasyonları; 11 Olgunun Analizi* Abdullah ERDOĞAN, Necdet ÖZ, Alpay SARPER, Levent DERTSİZ, Abid DEMİRCAN, Erol IŞIN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Özofagus

Detaylı

Trakea stenozlarında tedavi yaklaşımları: On beş olgunun analizi

Trakea stenozlarında tedavi yaklaşımları: On beş olgunun analizi Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Trakea stenozlarında tedavi yaklaşımları: On beş olgunun analizi Therapeutic approaches in tracheal stenosis:

Detaylı

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ TTD 10. Yıllık Kongresi Antalya 2007 Dr. S.Ş. Erkmen GÜLHAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer apsesi, parankim destrüksiyonu

Detaylı

VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU. Dr.Serdar Onat

VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU. Dr.Serdar Onat VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU Dr.Serdar Onat VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU Vena Cava Superiorda kan akımının tıkanıklığa uğraması sonucu gelişen klinik tablodur. Acil olarak tanısal değerlendirme ve tedaviyi

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın?

Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın? Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın? Dr. Beste Atasoy Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı & Sağlık Bakanlığı-Marmara Üniversitesi Pendik

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2007 Yoğun Bakım Üniteleri Hasta bakımının en karmaşık Masraflı Teknoloji ile içiçe Birden fazla organı ilgilendiren

Detaylı

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi Nöroendokrin tümörlerde 2004 WHO sınıflaması Tümör Tipi Tipik Karsinoid Atipik Karsinoid Büyük Hücreli nöroendokrin

Detaylı

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ A C I B A D E M Ü N İ V E R S İ T E S İ T I P F A K Ü L T E S İ İ Ç H A S T A L I K L A R I A N A B İ L İ M D A L I A C I B A D E M A D A N A H A S T A N E

Detaylı

Özofagus perforasyonlarında tedavi: On bir olgunun analizi

Özofagus perforasyonlarında tedavi: On bir olgunun analizi Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Original Article Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2011;17 (6):516-520 Klinik Çalışma doi: 10.5505/tjtes.2011.41882 Özofagus perforasyonlarında tedavi: On bir

Detaylı

Spontan Proksimal Özofagus Rüptürü Spontaneous rupture of the proximal esophagus Göğüs Cerahisi

Spontan Proksimal Özofagus Rüptürü Spontaneous rupture of the proximal esophagus Göğüs Cerahisi Spontan Proksimal Özofagus Rüptürü Spontaneous rupture of the proximal esophagus Göğüs Cerahisi Başvuru: 30.04.2015 Kabul: 25.05.2015 Yayın: 23.06.2015 Ufuk Çobanoğlu 1, Fuat Sayır 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI DÖNEM-V DERS PROGRAMI TEORİK DERSLER: 1- Toraksın cerrahi anatomisi (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 2- Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 3- VATS (Video yardımlı torakoskopik

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok Bölüm 1: Trakeostomi Giriş: Trakeostomi cerrahi pratikte en çok uygulanan prosedürlerden birisidir. Bu kadar sık

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

Klinik olarak huzursuzluk ve hipotansiyonun eşlik ettiği olgularda perikardial tamponad kuvvetle düşünülmelidir

Klinik olarak huzursuzluk ve hipotansiyonun eşlik ettiği olgularda perikardial tamponad kuvvetle düşünülmelidir Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Penetran Toraks Travmaları Göğüs Duvarı Yaralanmaları: Bıçak ya da düşük kalibreli silah yaralanmalarında göğüs

Detaylı

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik:

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik: Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Karsinoid Tümörler Giriş Ender görülen akciğer tümörleridirler Rezeksiyon uygulanan akciğer tümörlerinin %0,4- %3 ünü oluştururlar Benign-malign

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir

Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir Akciğer tümörleri içinde nöroendokrin tümörler histokimyasal ve immünolojik paternleri benzer özellikte olup, klinik davranışları

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Hava Yolu ve Solunum Sistemi İnvaziv Girişimler. Doç Dr Evvah Karakılıç MD, PhD Ankara Numune E&A Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Hava Yolu ve Solunum Sistemi İnvaziv Girişimler. Doç Dr Evvah Karakılıç MD, PhD Ankara Numune E&A Hastanesi Acil Tıp Kliniği Hava Yolu ve Solunum Sistemi İnvaziv Girişimler Doç Dr Evvah Karakılıç MD, PhD Ankara Numune E&A Hastanesi Acil Tıp Kliniği Zor entübasyon Birçok başarısız entübasyon denemesi olarak tanımlanabilir. (ASA)

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Küçük hücreli akciğer kanseri Tüm akciğer kanserlerinin %15-20 sini oluşturur Genellikle

Detaylı

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 GIS Perforasyonları Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 Sunum Planı Özefagus perforasyonu Ülser perforasyonları Tanım Epidemiyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Özefagus Perforasyonu

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenim hedefleri Mezenterik vasküler olay şüphesi ile gelen hastayı değerlendirmede kullanılan

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

SEROMA, ENFEKSİYON, FLEP NEKROZU

SEROMA, ENFEKSİYON, FLEP NEKROZU SEROMA, ENFEKSİYON, FLEP NEKROZU Dr. Kerim Bora YILMAZ MEME KANSERİ TEDAVİSİ KOMPLİKASYONLARI KURSU 2 Nisan 2016, Ankara 1 Seroma Meme cerrahisi sonrası en sık komplikasyon Mastektomi / MKC sonrası cilt

Detaylı

Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerrahi tedavi

Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerrahi tedavi Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerrahi tedavi Aydın ŞANLI 1, Ahmet ÖNEN 1, Kemal YÜCESOY 2, Volkan KARAÇAM 1, Sami KARAPOLAT 1, Banu GÖKÇEN

Detaylı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Kronik Öksürük Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Epidemiyoloji Polikliniklerde en sık 5. şikayet %88-100 neden saptanıyor Spesifik tedavi

Detaylı

FLEKSİBL FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ

FLEKSİBL FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ FLEKSİBL FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ DOÇ. DR. ARİF DURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI Bronkoskopi nedir? Solunum yollarının endoskopik olarak incelenmesi Bronkoskop çeşitleri

Detaylı

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Dr. Mustafa Özdoğan Medstar Antalya Hastanesi Tıbbi Onkoloji 60 yaşında, erkek, inşaat işçisi, VAKA 60 paket/yıl sigara öyküsü, İlk başvuru:

Detaylı

Pnömotoraks. Akif Turna. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı. aturna@istanbul.edu.tr

Pnömotoraks. Akif Turna. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı. aturna@istanbul.edu.tr Pnömotoraks Akif Turna! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı aturna@istanbul.edu.tr! Sunum Sırası Pnömotoraksın tanımı ve sınıflandırılması Tedavi (Konservatif ve Cerrahi tedavi) Bilateral

Detaylı

Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir.

Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir. REKTOVAGİNAL FİSTÜL Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir. KLİNİK-TANI: Vagenden gaz ve gaita gelmesi en

Detaylı

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Dr. Lütfi Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim Dalı Mastektomi ile ilgili ameliyatların tarihsel süreci

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi Dr. Meltem Serin Sınırlı hastalıkta radyoterapi Yaygın hastalıkta radyoterapi Sınırlı hastalıkta radyoterapi Torakal radyoterapide tartışmalı konular Proflaktik

Detaylı

Trakeanın Malign Hastalıklarında Onkolojik Tedavi

Trakeanın Malign Hastalıklarında Onkolojik Tedavi Kitap Bölümü DERMAN Trakeanın Malign Hastalıklarında Onkolojik Tedavi Serkan Değirmencioğlu Epidemiyoloji Primer trakea tümörleri nadirdir. En geniş seri SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results)

Detaylı

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 14-17 Mart 2013 Kapadokya Multipl Primer Akciğer Kanseri (MPLC) Senkron tm( aynı zaman aralığında aynı organda

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER HAKKINDA DERNEK GÖRÜŞLERİMİZ & SAĞLIK BAKANLIĞI NA VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAZDIĞIMIZ YAZILAR

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER HAKKINDA DERNEK GÖRÜŞLERİMİZ & SAĞLIK BAKANLIĞI NA VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAZDIĞIMIZ YAZILAR GİRİŞİMSEL İŞLEMLER HAKKINDA DERNEK GÖRÜŞLERİMİZ & SAĞLIK BAKANLIĞI NA VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAZDIĞIMIZ YAZILAR T.C.Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Birliği Başkanlığı na ve Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hepatobilier sistem tümörleri Kolanjiokarsinom Hepatoselüler karsinom Safra kesesi tümörleri Ampulla Vater tümörleri Pankreas

Detaylı

Gastrointestinal Cerrahi Sonrası Erken Enteral Nutrisyon ABARTILMAKTADIR. Prof Dr Hedef ÖZGÜN

Gastrointestinal Cerrahi Sonrası Erken Enteral Nutrisyon ABARTILMAKTADIR. Prof Dr Hedef ÖZGÜN Gastrointestinal Cerrahi Sonrası Erken Enteral Nutrisyon ABARTILMAKTADIR Prof Dr Hedef ÖZGÜN Enteral beslenme mümkün olduğunda başlanmalıdır, ama zamanlama nedir? Erken! Ne kadar erken? Hastaya yarar sağlayacak

Detaylı

Akciğer kanserinde karinal sleeve lobektomi ve sleeve pnömonektomi sonuçları

Akciğer kanserinde karinal sleeve lobektomi ve sleeve pnömonektomi sonuçları Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Akciğer kanserinde karinal sleeve lobektomi ve sleeve pnömonektomi sonuçları Results of carinal sleeve lobectomy

Detaylı

Asendan AORT ANEVRİZMASI

Asendan AORT ANEVRİZMASI Asendan AORT ANEVRİZMASI Aort anevrizması, aortanın normal çapından geniş bir çapa ulaşarak genişlemesidir. Aorta nın bütün bölümlerinde anevrizma gelişebilir. Genişlemiş olan bölümün patlayarak hayatı

Detaylı

Robotik Cerrahi? Laparoskopi?

Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Dr. Korhan Taviloğlu Genel Cerrahi Profesörü Şişli ve Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi www.taviloglu.com www.robotcerrahisi.com www.genelcerrah.com www.drtaviloglu.tv

Detaylı

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

Pnömotoraks Tanım Akciğerler ile göğüs duvarı arasındaki plevral boşlukta hava birikmesine pnömotoraks denilmektedir.

Pnömotoraks Tanım Akciğerler ile göğüs duvarı arasındaki plevral boşlukta hava birikmesine pnömotoraks denilmektedir. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Pnömotoraks Tanım Akciğerler ile göğüs duvarı arasındaki plevral boşlukta hava birikmesine pnömotoraks denilmektedir. Primer spontan pnömotoraks

Detaylı

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Diferansiye tiroid kanserlerinde cerrahi, tedavinin en önemli basamağıdır, daha sonra adjuvan

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

Özofagus Kanserli Olgularda Stent Uygulamaları

Özofagus Kanserli Olgularda Stent Uygulamaları Journal of Clinical and Analytical Medicine Özofagus Kanserli Olgularda Stent Uygulamaları Nurettin Karaoğlanoğlu, Atilla Eroğlu Özofajiyal kanserin küratif tedavisi cerrahi ile sağlanabilmektedir. Hastaların

Detaylı

Meme Kanseri ve Ateş. Dr. Ömer Fatih Ölmez Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı

Meme Kanseri ve Ateş. Dr. Ömer Fatih Ölmez Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı Meme Kanseri ve Ateş Dr. Ömer Fatih Ölmez Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı VAKA-1 52 yaş, kadın hasta Meme kanseri nedeni ile 1 hafta önce aldığı adjuvan kemoterapi sonrası ateş

Detaylı

PEG li Hastalarda Nütrisyon

PEG li Hastalarda Nütrisyon PEG li Hastalarda Nütrisyon Prof. Dr. Rasim Gençosmanoğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul İNTERAKTİF KURS: İÇ HASTALIKLARI KLİNİKLERİNDE NÜTRİSYON GÜNCELLEMESİ

Detaylı

Yabancý cisim aspirasyonu (YCA) soluk alma sýrasýnda aðýz

Yabancý cisim aspirasyonu (YCA) soluk alma sýrasýnda aðýz Klinik Pediatri, 2003;2(2):47-51. Çocukluk Çaðýnda Yabancý Cisim Aspirasyonlarý Uz. Dr. Ýlker BÜYÜKYAVUZ* Yabancý cisim aspirasyonu (YCA) soluk alma sýrasýnda aðýz ya da burun yoluyla alýnan bir cismin

Detaylı

Özofagus Kanserinin Cerrahi Tedavisinde Deneyimimiz: 57 olgunun analizi

Özofagus Kanserinin Cerrahi Tedavisinde Deneyimimiz: 57 olgunun analizi Van Tıp Dergisi: 8 (2): 54-60, 2001 Özofagus Kanserinin Cerrahi Tedavisinde Deneyimimiz: 57 olgunun analizi Çetin Kotan, Erol Kisli, Reşit Sönmez, Murat Aslan, Abbas Aras, Hasan Arslantürk, Ömer Söylemez

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

TRAKEANIN CERRAHİ HASTALIKLARI

TRAKEANIN CERRAHİ HASTALIKLARI TRAKEANIN CERRAHİ HASTALIKLARI Trakea larinks ile karina arasında Ventilasyon için gerekli olan solunum organıdır. Krikoid kıkırdağın altında C6 vertebra seviyesinden başlar ve T4-T5 vertebra seviyesinde

Detaylı

Benign Özofagus Tümörleri

Benign Özofagus Tümörleri Fatih Hikmet Candaş, Orhan Yücel Giriş Özofagusun nadir görülen lezyonlarından olan benign tümör ve kistleri çoğunlukla asemptomatiktir. Lezyonun yeri ve boyutlarına göre, lümende obstrüksiyon ve trakeal

Detaylı

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi?

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Dr. Taner Kıvılcım Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Sunum Planı Ê Güncel

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 5. Sınıf ders programı:

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 5. Sınıf ders programı: Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 5. Sınıf ders programı: Amaç: Göğüs Cerrahisi stajı sonunda 5.sınıf öğrencileri, bir tıp fakültesi mezunu pratisyen hekimin bilmesi gereken konulara hakim olacak, gerekli

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

ÖZOFAGUSUN REFRAKTER DARLIK VE FİSTÜLLERİNDE ENDOSKOPİK TEDAVİ

ÖZOFAGUSUN REFRAKTER DARLIK VE FİSTÜLLERİNDE ENDOSKOPİK TEDAVİ ÖZOFAGUSUN REFRAKTER DARLIK VE FİSTÜLLERİNDE ENDOSKOPİK TEDAVİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Özofagus striktürleri gastroenteroloji pratiğinde seyrek olmayarak karşılaşılan problemlerdendir. Özofagus striktürleri

Detaylı

Radikal Prostatektomi. Üroonkoloji Derneği. Prof.Dr.Bülent Soyupak. 2005 Diyarbakır

Radikal Prostatektomi. Üroonkoloji Derneği. Prof.Dr.Bülent Soyupak. 2005 Diyarbakır Radikal Prostatektomi Prof.Dr.Bülent Soyupak 2005 Diyarbakır Tarihçe İlk perineal radikal prostatektomi: 1867, Theodore Billroth Standardize perineal yaklaşım: 1900-1904, Hugh Hampton Young Retropubik

Detaylı

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL - Rutine giren tiroid incelemeleri Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi - Tiroid nodülü sıklığı -Yaklaşım Algoritmaları

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

GEBELİK VE MEME KANSERİ

GEBELİK VE MEME KANSERİ GEBELİK VE MEME KANSERİ Doç. Dr. Ramazan YILDIZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, 27 Kasım 2014, Ankara Gebelikte Kanser Gebelikte kanser insidansı % 0.07-0.1 arasında Gebelik

Detaylı

Febril nötropenik hastada tanı ve risk değerlendirmesi. Doç Dr Mükremin UYSAL Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji

Febril nötropenik hastada tanı ve risk değerlendirmesi. Doç Dr Mükremin UYSAL Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Febril nötropenik hastada tanı ve risk değerlendirmesi Doç Dr Mükremin UYSAL Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Giriş Nötropeni genellikle malign bir hastalık tedavisi sırasında kemoterapinin

Detaylı

İleri Evre Özofagus Kanserli Hastaların Palyasyonunda Self-expanding Metal Stentlerin Etkinliği

İleri Evre Özofagus Kanserli Hastaların Palyasyonunda Self-expanding Metal Stentlerin Etkinliği İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2012;13(4):181-185 doi: 10.5505/1304.8503.2012.47550 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE İleri Evre Özofagus Kanserli Hastaların Palyasyonunda Self-expanding Metal Stentlerin

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

ikisi birden rol oynayabilir (non-hodgkin Lenfoma) Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

ikisi birden rol oynayabilir (non-hodgkin Lenfoma) Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Malign Plevral Efüzyonlar Giriş: Malign plevral efüzyon (MPE) tanısı, plevral sıvıda veya plevral dokuda malign

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİ MEME VE AKCİĞER KANSERİNDEN

Detaylı

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri 5. TTOK-2014 Antalya Neoadjuvan Kemoterapi (KT) nin Rasyoneli Adjuvan tedavi olarak KT (5-FU veya Gemsitabin) veya KRT hastalıksız

Detaylı

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Klinik Öykü: 4.5 yaşında erkek çocuk, kusma ve karın ağrısı atakları ile

Detaylı