ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI"

Transkript

1 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI Östenitik paslanma çeliklerin kaynağı, alaşımlı karbonlu çeliklerden nispeten daha kolaydır. Çünkü östenitik paslanmaz çeliklerin kaynağında, hidrojen çatlağı problemi ile karşılaşılmaz. Yüzey merkezli kübik yapıya sahip östenit, hidrojen gevrekliğine hassas değildir. Bu çeliklerde kaynak öncesi ön tava gerek yoktur.

2 Elektrot Seçimi: Östenitik paslanmaz çeliklerin kaynağında en önemli konu, uygun kimyasal içeriğe sahip bir elektrot seçimidir. Çoğu durumlarda ana metal ile aynı kimyasal içeriğe sahip elektrotlar tercih edilir. Fakat kaynak işlemi esnasındaki element kayıpları dikkate alınırsa, nikel ve krom içeriği ana metalden biraz daha fazla olan elektrotların tercih edilmesi daha doğrudur. Örneğin, 304 tipi çeliğin birleştirilmesinde E308 elektrot seçilebilir. Bu elektrotun nikel ve krom miktarı, ana metal 304 tipi çeliğinkinden daha fazladır. Eğer 304L tipi düşük karbonlu bir östenitik paslanmaz çelik için uygun elektrot düşünülürse, ya düşük karbon içerikli E308L elektrotu yada stabilize edilmiş E347 elektrotu seçilebilir.

3 Elektrot seçiminde dikkat edilecek diğer bir konu da, kaynak metalinde sıcak çatlak oluşumunu engelleyecek ve düşük miktarda ferrit içeren bir yapı oluşmasına imkan sağlayacak elektrotların seçilmelisidir. Örneğin, 302 tipi çeliğin kaynağında E308 elektrot, 321 tipi çeliğin kaynağında ise E304 ve E347 elektrotları tercih edilmelidir. Kaynak metalinin mikro yapısı, ana metal ve elektrotun kimyasal içeriğine bağlı olarak Scheffer veya De-Long diyagramları yardımıyla tahmin edilebilir. Bu işlem bir sonraki konuda detaylı olarak ele alınacaktır. Molibden gibi ilave alaşım elementi içeren östenitik paslanmaz çeliklerin kaynağı için, aynı kimyasal içeriğe sahip elektrotların seçilmesi gerekir. Örneğin, 316 tipi (% 2-3 Mo içerir) çelik için, E316 elektrot seçilmelidir.

4 Eğer karbonlu bir çelik üzerine paslanmaz çelik kaplama yapılması arzu edilirse, martenzit oluşum riskini minimuma indirmek için, ilk tampon tabakasında E309 elektrot kullanılmalıdır. Sonra E308 elektrot ile tampon tabakası üzerine asıl paslanmaz kaplama tabakası dikişi çekilir Yüzey tabakası: E308 elektrot Düşük karbonlu çelik Tampon tabakası: E309 elektrot

5 Tamamen östenitik bir yapıya sahip olan 310 tipi paslanmaz çeliğin birleştirilmesinde elde edilecek kaynak dikişinin de östenitik yapıya sahip olması istenir. Bu nedenle bu çeliğin birleştirilmesi için E310 elektrot seçilmelidir. Gerek ana metal gerekse kaynak metali sıcak çatlama probleminin önüne geçebilecek, düşük miktarda ferrit içeren östenit mikroyapısı içermezler. Bu sebepten dolayı kaynak işleminde özel önlemlerin alınması gerekir. Tamamen östenitik bir kaynak metali oluşturacak bu elektrotlarda, fosfor ve silisyum miktarları en düşük seviyededir.

6 Östenitik paslanmaz çeliklerinin korozyon dirençleri yüksek olduğu gibi, yüksek sıcaklıklardaki ve sıfırın altındaki düşük sıcaklıklardaki mukavemet özellikleri de oldukça iyidir. Şekil 40 da 308 tipi östenitik paslanmaz çeliğe ait charpy darbe deneyi eğrisi gösterilmektedir. Dikkat edilirse, 308 tipi paslanmaz çeliğin sünek-gevrek geçiş sıcaklığı çok keskin olarak değişmez. Çok tatlı bir geçiş eğrisi gösterir. Oysa karbonlu çeliklerde sünek-gevrek geçiş sıcaklığı çok keskin bir şekilde değişir. Eğer östenitik kaynak metali, büyük oranda ferrit ve kalıntı elementler içerirse, kaynak metalinin düşük sıcaklıklardaki tokluğu azalır.

7

8 Kaynak Öncesi Hazırlık: Paslanmaz çeliklerin birleştirilmesinde en önce dikkate alınması gereken konu, parçaların kesilip kaynak ağız formlarının hazırlanması işlemidir. Parça kenarlarında oluşan kromoksit nedeniyle, oksi-gaz tekniği ile kesilemezler. Plazma, lazer veya mekanik tekniklerle kesme işlemi gerçekleştirilir. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kaynak ağızlarında pislik, gres, çapak gibi kaynak dikişini olumsuz etkileyen maddelerin iyice temizlenmesidir. Kaynak öncesi temizlik işlemlerinde paslanmaz çelik fırça, klorsüz kesme sıvıları, temiz toz püskürtme işlemi ve %10-20 nitrik asit çözeltisi kullanılmalıdır.

9 Kaynak İşleminin Uygulanması: Östenitik paslanmaz çelikler MIG, TIG, elektrik ark, tozaltı, plazma, lazer, elektro ışın kaynak teknikleri ile birleştirilebilirler. Paslanmaz çeliklerin elektrik ark kaynak tekniği ile birleştirilmesi esnasında dikkate alınması gereken hususlar şunlardır: Et kalınlığı 5 mm den düşük östenitik paslanmaz çeliklerin birleştirilmesinde uygun rutil karakterli elektrot kullanılabilir. Et kalınlığı 5 mm den kalın östenitik paslanmaz çeliklerin birleştirilmesinde uygun bazik karakterli elektrot kullanılabilir. Kaynak işlemi için mümkün olduğunca en ince çaplı elektrot tercih edilmelidir. Elektrot için tavsiye edilen minimum akım değeri kullanılmalıdır. Pasolar mümkün mertebe ince çekilmeli ve elektrot zikzak şeklinde hareket ettirilmemelidir. Çok pasolu kaynak işleminde önce birinci paso çekilir ve hemen suya daldırılmış sünger yardımıyla soğutulmalıdır. İkinci paso daha sonra çekilmelidir. Kaynak dikişi sonunda eğer krater hatası oluşursa mutlaka kapatılmalıdır.

10 Kaynak Sonrası Temizlik İşlemi: Kaynak işleminden sonra paslanmaz çelik kaynak dikişinin üzerinde veya kenarlarında kahverengimsi renkte bölgeler meydana gelir. Bu bölgeler mekanik olarak temizleneceği gibi bazı kimyasal çözelti yardımıyla da temizlenebilir.

11 MARTENZİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI Martenzitik paslanmaz çelikler adındanda anlaşılacağı gibi, sert ve kırılgan bir yapıya sahip oldukları için kaynak kabiliyetleri oldukça zayıftır. Kaynak bölgesinin soğuması sırasında martenzitik yapı oluşacağından, kaynak dikişi çalama eğimine sahiptir. Bu nedenle zor kalmadıkça birleştirmeleri tavsiye edilmez. Standartlarda 416Se, 416 Plus X, 420F, 440A, 440B ve 440C tipi martenzitik paslanmaz çeliklerin kaynaklı birleştirilmeleri tavsiye edilmez. Martenzitik paslanmaz çeliklerin birleştirilmesinin gerekli olduğu yerlerde ise bazı özel önlemlerin alınması ve uygun elektrot seçiminin yapılması gerekir.

12 Elektrot Seçimi: Martenzitik paslanmaz çeliklerin birleştirilmesinde, martenzitik veya östenitik elektrotlar kullanılır. Eğer kaynak metali ana metalin sertlik ve aşınma direnciyle benzer özelliklere sahip olması arzu edilirse, ana metalin kimyasal içeriğine benzer martenzitik elektrotlar tercih edilmelidir. Eğer sertlik ve mukavemet kaynak dikişi için çok önemli değilse, sadece korozyon direnci önemli ise, östenitik elektrotlar tercih edilmelidir. Östenitik elektrotların akma mukavemeti düşük olduğu için, kaynak sonrası meydana gelebilecek kendini çekme gerilmelerinin oluşturduğu çatlama riskini azaltır. E308, E309 ve E310 tipi östenitik elektrotlar martenzitik paslanmaz çeliklerin diğer çeliklerle birleştirilmesi gerekli durumlarda da tercih edilirler. Çizelge 8 de martenzitik paslanmaz çeliklerin birleştirilmesi için uygun elektrotlar verilmiştir.

13

14 Kaynağın Uygulanması: Martenzitik paslanmz çeliklerin yüksek karbon içeren türlerinin kaynak işleminde çatlama riski çok yüksek olduğu için, kaynak yöntemleri ile birleştirilmesi önerilmez. Düşük karbonlu martenzitik paslanmaz çeliklerin birleştirilmesinde de bazı önlemlerin alınması gerekir. Genelde tavsiye edilen önlemler; (1) ön tav uygulaması ve (2) kaynak sonrası gerilim giderme ısıl işleminin uygulanmasıdır. Ön tav sıcaklığı, paslanmaz çeliğin karbon içeriğine bağlı olarak tayin edilir. Çizelge 10 da karbon içeriğine bağlı olarak tavsiye edilen ön tav sıcaklıkları verilmektedir. Kaynak bölgesinin sıcaklığı 300 C nin altına düştüğünde %90 matrtenzit dönüşümü tamamlanmaktadır. Bu nedenle meydana gelen sertlik artışında, ön tav sıcaklığının etkisi çok azdır. Fakat ön tav sıcaklığı, hidrojenin kaynak dikişinden uzaklaştırılmasında oldukça etkilidir. Martenzitik paslanmaz çeliklerin karbon içeriğine bağlı olarak ITAB ında meydana gelen sertlik artışı, Şekil 42 de gösterilmektedir.

15 Karbon içeriği % 0.2 den yüksek olan martenzitik paslanmaz çeliklere, 250 C civarında uygulanan ön tav işlemine ilave olarak, kaynak işleminden hemen sonra gerilim giderme tavlaması uygulanmalıdır. Kaynak sonrası uygulanan tavlama işlemi, kaynak dikişinin sünekliliğini ve tokluğunu arttırır ve çatlak oluma riski azaltılır. Gerilim giderme tavlaması iki şekilde uygulanabilir: Birinci tür ısıl işlem, 850 C de 4 saat süre ile tavlamak, 650 C ye kadar fırında soğutmak, sonra sakin havada oda sıcaklığına kadar soğutmak aşamalarını içerir. İkinci ısıl işlem türü, C ye kadar tavlamak ve her 25 mm için 1 saat beklemek, sonra sakin havada soğutmak aşamalarını içerir.

16 Kaynak Sonrası Karşılaşılabilecek Kaynak Hataları: Çatlama: Martenzitik paslanmaz çeliklerin kaynak işleminde karşılaşılan en büyük zorluk, çatlak oluşumunun önüne geçmektir. Çatlak, ITAB ve kaynak dikişinde meydana gelen sert ve kırılgan martenzitik yapıdan dolayı oluşur. Ayrıca kaynak bölgesinde hidrojenin varlığı, çatlak oluşumunu teşvik eder. Bu nedenle kaynak yapılmadan önce hidrojen içerikli yağ, kir, nem gibi maddelerden kaynak bölgesinin iyice temizlenmesi önerilir. Çatlak oluşumunun önüne geçmek için daha önce bahsedilen kaynak öncesi öntav ve kaynak sonrası gerilim giderme tavlaması uygulanmalıdır.

17 FERRİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI Ferritik paslanmaz çeliklerin bütün sıcaklıklardaki yapısı ferrittir. Faz dönüşümü olmadığı için ısıl işlemle sertleştirilemezler. Bu nedenle kaynak bölgesinde martenzitik yapının oluşması mümkün değildir. Dolayısıyla rahatlıkla kaynak edilebilirler. Ferritik paslanmaz çeliklerin kaynağında karşılaşılan en önemli problem, 1150 C üzerindeki sıcaklıklarda ITAB ve kaynak dikişinde tane büyümesinin meydana gelmesidir. Normalde ince taneli olan feritik paslanmaz çeliklerde kaba tane meydana gelirse çelik gevrekleşir, çentik darbe direnci düşer ve sünek-gevrek geçiş sıcaklığı yükselir. Yani çeliğin sünekliliği azalır. Tane büyüme problemi, ısıl işlem uygulaması ile çözülemez. Çünkü ferritik paslanmaz çeliklerde tavlama ile gerçekleştirilecek bir faz dönüşümü yoktur. Bu nedenle bu çeliklerin kaynak kabiliyetini arttırmak için, gerek ana metale gerekse kullanılacak elektrot içerisine azot ilave edilir. Azot, tanelerin küçülmesini sağlayan bir elementtir. Böylece azotlu bir ferritik paslanmaz çeliğin ITAB ında tane büyümesi meydana gelmez. Ayrıca azotlu bir elektrot kullanıldığında da kaynak dikişinde tane büyümesi problemi oluşmaz.

18 Karbon içeriği nispeten yüksek olan 430, 434, 442 ve 446 tipi ferritik paslanmaz çelikler, tavlandıklarında kısmı bir östenitik dönüşümü gösterirler. Dolayısıyla bu çeliklerin soğuması esnasında, az miktarda martenzitik yapı meydana gelir. Ferritik paslanmaz çelikler sertleştirilemez olmalarına rağmen, bu az miktardaki martenzit, çeliğin sünekliliğini azaltır. Böylece bu tip çeliklerde de çatlama riski meydana gelir. Çatlama riskini azaltmak için, yüksek karbon içerikli ferritik paslanmaz çeliklere, kaynak öncesi bir ön tav uygulanması gerekir. Kaynak öncesi ön tav, çeliğin sünek-gevrek geçiş sıcaklığının üzerindeki bir sıcaklıkta yapılması önerilir. Genellikle 150 C lik bir ön tav sıcaklığı seçilir. Böylece çelikten hidrojen uzaklaştırılır ve kalıntı gerilmeler azaltılmış olunur. Şekil 47 de ferritik paslanmaz çeliğin sünek-gevrek geçiş sıcaklığını gösteren eğri verilmektedir.

19

20 Elektrot Seçimi: Ferirtik paslanmaz çeliğin kaynağı için seçilen elektrotun krom içeriği, ana metalin krom içeriğine benzer veya yakın olmasına dikkat edilmelidir. 430, 430F ve 430FSe tipi ferritik paslanmaz çeliklerin elektrik ark kaynağında, E430 tipi örtülü elektrot tercih edilebilir. Az miktarda azot içeren 444 ve 446 tipi çeliklerin elektrik ark kaynağında ise, E446 tipi örtülü elektrot kullanılmalıdır. Levha ve boru şeklinde üretilen çoğu ferritik paslanmaz çeliklerin TIG kaynak işleminde ilave dolgu metali kullanılmadan birleştirme yapılabilir. Ferritik paslanmaz çelikler için elektrot seçimi Çizelge 7 de gösterilmektedir. Kaynak bölgesine arayer atomu şeklinde girebilecek karbon, azot ve hidrojen gazlarından kaynak bölgesini iyice korumak gerekir. Özellikle koruyucu gazın temiz olmasına dikkat edilmeli, yeteri derecede gaz basıncı uygulayarak kaynak bölgesini dış etkenlere karşı korumak ve malzeme üzerindeki nem, kir gibi pislikleri iyice temizlemek gerekir.

21 Kaynak Esnasında dikkat edilmesi gereken Hususlar: Kaynak yöntemi öyle seçilmeli ki, 1150 C yi aşan sıcaklıklarda kısa süre kalınsın. Bunu sağlamak için (1) kısa pasolarla kaynak dikşi çekilebilir, (2) hızlı soğutma yapılabilir. Ön tav sıcaklığının, 200 C yi geçmemesine dikkat edilmelidir. Çünkü C belirli bir süre beklenirse, çatlama oluşma riskine sebep olan sigma fazı meydana gelebilir.

22 ÖSTENİTİK-FERRİTİK (DUBLEX) PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI Östenitik-ferritik paslanmaz çelikler, ferrit ve östenitin çeliğe sağladığı faydaları bir arada bulundururlar. Eşit oranda (50:50) ferrit ve östenit içeren bir mikroyapıya sahiptirler. Eğer ferrit ve östenit oranları eşit değilse, bazı problemlerle karşılaşılır. Örneğin, nispeten az östenit, çeliğin sünekliliği azaltır, korozyon direncini düşürür. Aşırı östenit ise, çeliğin mukavemetini azaltır, gerilim korozyon çatlama direncini düşürür.

23 Dublex paslanmaz çeliklerin üretimi esnasında, sıvı haldeki çelik soğutulmaya başlayınca, önce ferrit oluşur. Daha sonra C deki katı hal sıcaklık aralığında ferrit-östenit dönüşmesi gerçekleşir. Kaynak esnasında hızlı soğuma nedeniyle, kaynak metali içerisindeki ferrit-östenit dönüşümü yavaşlar. Sonuçta ana metale nispeten daha yüksek oranda ferrit içeren bir kaynak dikişi meydana gelir. Dublex paslanmaz çeliklerin kaynak esnasında özelliklerini etkileyen diğer bir faktör de karbür çökelmesidir. Ayrıca çeliğin kimyasal içeriği de ferrit-östenit dönüşümünde oldukça önemli bir rol oynar.

24 Elektrot Seçimi: Dublex paslanmaz çeliklerin kaynağında, ana metalle benzer kimyasal içeriğe sahip elektrotlar seçilebilir. Belirli bir östenit oranını elde edebilmek için, elektrotların nikel oranının (%8-10) biraz yüksek olması istenir ve 2304 tipi dublex paslanmaz çeliklerin elektrik ark kaynağında E2209 elektrot, 255 tipi çeliğin kaynağında da E2553 elektrodu tercih edilebilir. Dublex paslanmaz çeliklerin kaynağında kullanılabilecek elektrotlar Çizelge 8 de verilmiştir.

25 ITAB özelliği: Şekil 50 de Dublex paslanmaz çeliklerde, sıcaklığa ve soğuma hızına bağlı olarak değişen ferrit içeriği ve çentik darbe direnci gösterilmektedir. Diyagramdan da görüleceği gibi, ferrit miktarı artıkça, çentik darbe direnci azalmaktadır. Kaynak dikişinde ferrit-östenit oranını dengelemek ise oldukça zordur.

26

27 ÇÖKELME İLE SERTLEŞEBİLEN PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI Çökelme ile sertleştirilen paslanmaz çeliklerde mukavemet artışı, ısıl işlem sonucu ana matriks içerisinde küçük partiküllerin çökeltilmesi ile sağlanır. Bu çeliklerin kaynak işleminde dikkat edilmesi gereken en önemli konu, kaynak esnasında meydana gelen ısı, ana metalin çökelme sertleştirme sıcaklığının etkisini bozmamalıdır. ITAB ın ergime sınırına yakın bölgesinde, önceden çökelen partiküller tekrar çözünür ve aşırı yaşlanma bölgesi haline gelir. Aşırı yaşlanma bölgesinde ise mukavemet düşer. Bu problemin önüne geçmek için, kaynak sonrası tekrar çeliğe çökertme sertleştirme ısıl işlemi uygulanır.

28 Çökelme ile sertleşebilen paslanmaz çeliklerin martenzitik ve yarı östenitik türlerinin kaynağı, nispeten kolaydır. Martenzitik yapıya rağmen, çok düşük karbon içeriği sayesinde hidrojen çatlama riski azalır. Ön tavlamaya gerek yoktur. Bu çeliklerde yüksek dayanım istenirse, ayni kimyasl içeriğe sahip elektrotlar tercih edilmelidir. Kaynak yapmadan önce parçalara çökeltiye alma ısıl işlemi yapılmalıdır. Martenzitik ve yarı östenitik paslanmaz çeliklerin kaynak işleminde, E630 elektrot kullanılması önerilir. Kaynak işleminden sonra çözeltiye alma ve yaşlandırma ısıl işlemleri uygulanmalıdır. Eğer kaynak işlemi sonrası ısıl işlemin yapılması bazı zorluklar meydana getirirse, parça kaynak öncesi çökeltiye alınır, kaynak sonrası da yaşlandırma işlemi uygulanır. Çökelme ile sertleşebilen paslanmaz çeliklerin östenitik tipinin kaynağı biraz daha zordur. Çünkü ITAB içerisinde sıcak çatlama riski söz konusudur. Bu tip çeliklerin kaynağında nikel esaslı ilave dolgu metalleri tercih edilir. Kaynak işlemi, çözeltiye alma ısıl işlemi uygulanmış çeliklere yapılmalıdır. Mümkün mertebe en düşük ısı girdi miktarı tercih edilmelidir.

29 SCHAEFFLER DİYAGRAMI VE KULLANIMI Paslanmaz çeliklerin problemsiz bir kaynağı için, kaynak metalinin mikro yapısının doğru bir şekilde tahmin edilmesi oldukça önemlidir. Ayrıca birleştirilecek çeliğe en uygun elektrotu seçebilmek açısından da kaynak dikişinin mikro yapısının tahmin edilmesi büyük önem taşır. Kaynak metalinin mikro yapısını tahmin etmek için en yaygın olarak kullanılan diyagram Schaeffler Diyagramıdır. Paslanmaz çeliklerde elementler, östenit oluşturucu elementler (C, Ni, Mn, N) ve ferrit oluşturucu elementler (Cr, Mo, Nb, Ti, Si) olarak iki gruba ayrılırlar. Bu diyagramda ferrit oluşturucu elementler, krom eşdeğeri (Creş) olarak yatay eksen, östenit oluşturucu elementlerde nikel eşdeğeri (Nieş) olarak düşey eksen olarak gösterilmiştir. Yalnız Schaeffler diyagramında, östenit oluşturucu özelliğe sahip azot elementi dikkate alınmamıştır.

30 En yaygın olarak kullanılan krom ve nikel eşdeğerleri formülleri şunlardır: (Ni)eş = %Ni + 30 (%C) (%Mn) (Cr)eş = %Cr + %Mo (%Si) (%Nb) Şekil 63 de Schaeffler diyagramı gösterilmektedir. Bu diyagramda gösterilen bölgeler, kaynak dikişinin mikro yapısını simgelemektedir. Ana metal ve kullanılacak elektrotun kimyasal içeriğine göre bu diyagram üzerinde kaynak metalinin mikroyapısı belirlenir ve ona göre önlem alınır. Örneğin, elektrot değiştirilir, uygun ısıl işlem kullanılır vs. Her bir mikroyapı bölgesinin paslanmaz çeliğin kaynak kabiliyetini nasıl etkilediğini anlayabilmek için, bu bölgelerin özellikleri aşağıda açıklanmıştır.

31

32 1. BÖLGE (Ferit): Bu bölge, Cr içeriği yüksek, c içeriği düşük olan paslanmaz çelikleri içine alır. Kaynak dikişine komşu olan bölgede 1150C nin üzerindeki yüksek sıcaklıklarda tane büyümesi riski vardır. Kaba tane paslanmaz çeliği gevrekleştirir ve çentik darbe direncini düşürür. 2. BÖLGE (Martenzit): Bu bölge, Cr ve nikel miktarları düşük ve % C içeren çelikleri içine alır. Bu bölgede yer alacak kaynak metalinin mikroyapısı martenzit olacağından, çatlama riski çok yüksek ve kaynak dikişi çok kırılgandır. Aynı zamanda hidrojen çatlama riski de vardır. 3. BÖLGE (Östenit + Martenzit): Bu bölgede yer alan kaynak dikişleri için çatlama riski vardır. Kaynak öncesi bir ön tav uygulanması tavsiye edilir. 4. BÖLGE (Östenir + Martenzit + Ferit): Bu bölgede yer alan kaynak dikişleri için de çatlama riski vardır. Kaynak öncesi bir ön tav uygulanması tavsiye edilir.

33 5. BÖLGE (Östenit): Bu bölge, nikel eşdeğeri yüksek ve C içeriği değişebilen paslanmaz çelikleri içine alır. Bu bölgede yer alacak kaynak metali, sıcaklık ve korozyona karşı dayanıklıdır. Kaynak dikişi, 1250 C nin üzerindeki sıcaklıklarda sıcak çatlak oluşma riski taşır. 6. BÖLGE (Östenit + Ferit): Bu bölge, krom ve nikel miktarları yüksek paslanmaz çelikleri içine alır. Genellikle elektrot firmaları elektrotları bu bölge içerisinde yer alacak kimyasal içerikte üretirler. Bu bölgeyi, önemli olduğu için iki kısımda incelemek gerekir: (1) Östenit + %5-10 Ferrit kısmı ve (2) Östenit + %10-30 Ferrit kısmı. Östenit + %5-10 Ferrit kısmı: Korozyon dayanımı oldukça yüksek olup, çatlamaya karşı hassas değildir. Östenit içerisinde az miktarda ferrit bulunursa çatlama riski azalır. Bunun sebebi ise, ferritik yapının safsızlığı bozan gayrisafi elementlerini bünyesinde tutabilme özelliği, östenitik faza oranla daha yüksek olmasıdır. Böylece kaynak dikişi içerisinde bulunan az miktardaki ferrit, çatlama riskini azaltma özelliği sağlamaktadır. Östenit + %10-30 Ferrit kısmı: Ferit yüzdesi %10 u geçince C sıcaklıkları arasında sigma fazı meydana gelmesi nedeniyle, çatlamaya karşı hassas bir yapı oluşabilir. Aynı zamanda çeliğin korozyon direnci de azalır.

34 WCR-DeLONG DİYAGRAMI Schaeffler diyagramında östenit oluşturucu azot elementinin hesaba katılmadığını belirtmiştik. Dolayısıyla azotun etkisinin de göz önünde bulundurulduğu WCR-DeLong diyagramları geliştirilmiştir. Ayrıca ferrit bileşimini tanımlayabilmek için bir de Ferrit numarası (FN) geliştirilmiştir. Paslanmaz çelik kaynak metalinde ne kadar ferrit bulunduğu, AWS A4.2 standartlarına göre kalibre edilmiş ve ferrit numarasının direkt olarak okunabileceği manyetik ölçüm cihazı (ferritescop) yardımıyla tespit edilebilir. Bilim çevrelerince kabul edilen en son WCR diyagramında, krom ve nikel eşdeğerleri şu şekilde hesaplanmıştır: (Ni)eş = %Ni + 35 (%C) + 20 (%N) (%Cu) (Cr)eş = %Cr + %Mo (%Nb)

35

36

37

38

39

40

41

Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında

Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında karşılaşılan ve kaynak kabiliyetini etkileyen problemler şunlardır:

Detaylı

KAZAN ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİ 1. Kazan Çeliklerinin Özellikleri

KAZAN ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİ 1. Kazan Çeliklerinin Özellikleri KAZAN ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİ 1. Kazan Çeliklerinin Özellikleri Buhar kazanlarının, ısı değiştiricilerinin imalatında kullanılan saclara, genelde kazan sacı adı verilir. Kazan saclarının, çekme

Detaylı

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ISIL İŞLEMLER Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ısıtma ve soğutma işlemleridir. İşlem

Detaylı

Paslanmaz Çeliklerin. kaynak edilmesi. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi

Paslanmaz Çeliklerin. kaynak edilmesi. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Paslanmaz Çeliklerin kaynak edilmesi Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi İçerik Kaynak Yöntemleri Östenitik Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı Ferritik Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı

Detaylı

ÇELİKLERİN KAYNAK KABİLİYETİ

ÇELİKLERİN KAYNAK KABİLİYETİ ÇELİKLERİN KAYNAK KABİLİYETİ Kaynakta soğutma işlemi neye benzer? Kaynak işleminde, birleştirilecek metalin ergime sıcaklığının biraz üzerine çıkılarak birleştirme gerçekleştirilir. Yapılan deneyler sonunda,

Detaylı

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ KAYNAK KABİLİYETİ Günümüz kaynak teknolojisinin kaydettiği inanılmaz gelişmeler sayesinde pek çok malzemenin birleştirilmesi artık mümkün hale gelmiştir. *Demir esaslı metalik malzemeler *Demirdışı metalik

Detaylı

PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAK KABİLİYETİ

PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAK KABİLİYETİ PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAK KABİLİYETİ Çeliğin içerdiği krom miktarı % 12 den daha fazla olması durumunda ince bir krom oksit tabakası oluşur ve bu tabaka yüzeyi pasif hale getirir ve dış tesirlere karşı

Detaylı

MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ

MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü,

Detaylı

Kaynak yöntemleri ile birleştirilen bir malzemenin kaynak bölgesinin mikroyapısı incelendiğinde iki ana bölgenin var olduğu görülecektir:

Kaynak yöntemleri ile birleştirilen bir malzemenin kaynak bölgesinin mikroyapısı incelendiğinde iki ana bölgenin var olduğu görülecektir: Kaynak Bölgesinin Sınıflandırılması Prof. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak yöntemleri ile birleştirilen bir malzemenin kaynak bölgesinin mikroyapısı incelendiğinde iki ana bölgenin var olduğu görülecektir: 1) Ergime

Detaylı

YTÜMAKiNE * A305teyim.com

YTÜMAKiNE * A305teyim.com YTÜMAKiNE * A305teyim.com KONU: Kalın Sacların Kaynağı BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ ÖDEVİ Kaynak Tanımı : Aynı veya benzer cinsten iki malzemeyi ısı, basınç veya her ikisini birden kullanarak, ilave bir malzeme

Detaylı

CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI. Microbiologist KADİR GÜRBÜZ

CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI. Microbiologist KADİR GÜRBÜZ CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI Microbiologist KADİR GÜRBÜZ Bileşimlerinde en az % 12 krom bulunan çelikler paslanmaz çeliklerdir.tüm paslanmaz çeliklerin korozyon direnci, çok yoğun ve koruyucu krom oksit ince

Detaylı

TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ

TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 NİÇİN KORUYUCU GAZ KULLANILIR? 1- Ergimiş kaynak banyosunu, havada mevcut olan gazların zararlı etkilerinden

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1.TOZALTI KAYNAĞI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1.TOZALTI KAYNAĞI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 AMAÇ Bu faaliyet sonucunda uygun ortam sağlandığında tekniğe uygun olarak tozaltı kaynağı ile çeliklerin yatayda küt-ek kaynağını yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Toz

Detaylı

Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1

Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1 MAKİNE PROGRAMI MALZEME TEKNOLOJİSİ-I- (DERS NOTLARI) Prof.Dr.İrfan AY Öğr. Gör. Fahrettin Kapusuz 2008-20092009 BALIKESİR Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1 DEMİR-KARBON (Fe-C) DENGE DİYAGRAMI

Detaylı

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER Malzemelerin mekanik özelliği başlıca kimyasal bileşime ve içyapıya bağlıdır. Malzemelerin içyapısı da uygulanan mekanik ve ısıl işlemlere bağlı olduğundan malzemelerin

Detaylı

Ç l e i l k i l k e l r e e e Uyg u a l na n n n Yüz ü ey e y Ser Se tle l ş e t ş ir i me e İ şl ş e l m l r e i

Ç l e i l k i l k e l r e e e Uyg u a l na n n n Yüz ü ey e y Ser Se tle l ş e t ş ir i me e İ şl ş e l m l r e i Çeliklere Uygulanan Yüzey Sertleştirme İşlemleri Bazı uygulamalarda kullanılan çelik parçaların hem aşınma dirençlerinin, hem de darbe dayanımlarının yüksek olması istenir. Bunun için parçaların yüzeylerinin

Detaylı

MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 1 Isıl İşlem Yöntemlerinin Sınıflandırılması ve Tanımlanması

MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 1 Isıl İşlem Yöntemlerinin Sınıflandırılması ve Tanımlanması MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 1 Isıl İşlem Yöntemlerinin Sınıflandırılması ve Tanımlanması Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2011-2012 Bahar Yarıyılı TS EN 10020 Standardına göre çelikler TS EN 10020 ye göre

Detaylı

DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik. AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi.

DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik. AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi. DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi. TEORİK BİLGİ: Kritik soğuma hızı, TTT diyagramlarında burun noktasını kesmeden sağlanan en

Detaylı

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir.

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir. Günümüz endüstrisinde en yaygın kullanılan Direnç Kaynak Yöntemi en eski elektrik kaynak yöntemlerinden biridir. Yöntem elektrik akımının kaynak edilecek parçalar üzerinden geçmesidir. Elektrik akımına

Detaylı

Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi

Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çelikler Yüksek mukavemetli ince taneli çelikler, yani

Detaylı

6. BEYAZ ve YÜKSEK ALAŞIMLI DÖKME DEMİRLER

6. BEYAZ ve YÜKSEK ALAŞIMLI DÖKME DEMİRLER 6. BEYAZ ve YÜKSEK ALAŞIMLI DÖKME DEMİRLER Gri dökme demirlerin özellikleri; kimyasal bileşimlerinin değiştirilmesi veya kalıp içindeki soğuma hızlarının değiştirilmesiyle, büyük oranda farklılıklar kazanabilir.

Detaylı

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels)

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels) 3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR Karbon çelikleri (carbon steels) Çelik, bileşiminde maksimum %2 C içeren demir karbon alaşımı olarak tanımlanabilir. Karbon çeliğin en

Detaylı

TEKNOLOJİSİ--ITEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ

TEKNOLOJİSİ--ITEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ MAKİNE PROGRAMI MALZEME TEKNOLOJİSİ--ITEKNOLOJİSİ (DERS NOTLARI) Prof.Dr.İrfan AY Öğr. Gör. Fahrettin Kapusuz 2008-2009 2008BALIKESİR 1 DEMİR-KARBON DEMİR(Fe--C) (Fe DENGE DİYAGRAMI 2 DEMİR KARBON DENGE

Detaylı

KAYNAK BÖLGESİ HESAPLAMALARI HOŞGELDİNİZ

KAYNAK BÖLGESİ HESAPLAMALARI HOŞGELDİNİZ KAYNAK BÖLGESİ HESAPLAMALARI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KAYNAKTA ISI GİRDİ MİKTARININ HESAPLANMASI Q = Isı girdi miktarı (J/mm) Q U I ν η = Isı girdi miktarı (kj/mm veya J/mm) = kaynak gerilimi

Detaylı

www.oerlikon.com.tr 444 93 53 KAYNAK TÜKETİM MALZEMELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş.

www.oerlikon.com.tr 444 93 53 KAYNAK TÜKETİM MALZEMELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. www.oerlikon.com.tr 444 93 53 KAYNAK TÜKETİM MALZEMELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. 04 / 2015 www.oerlikon.com.tr 444 93 53 MAGMAWELD BİR TÜRK MARKASIDIR Kaynak ustası, sanatını icra ederken

Detaylı

DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi. AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi.

DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi. AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi. DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi. TEORİK BİLGİ: Metal ve alaşımlarının, faz diyagramlarına bağlı olarak

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI I DERSİ ISIL İŞLEM (NORMALİZASYON, SU VERME, MENEVİŞLEME) DENEY FÖYÜ DENEYİN ADI: Isıl İşlem(Normalizasyon,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) METAL TEKNOLOJİSİ ALAŞIMLI ÇELİKLERİN KAYNAĞI ANKARA, 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. 3. 4. 5. 6.

İÇİNDEKİLER 2. 3. 4. 5. 6. İstiklal Mah. Barış Manço Cad. 5. Sok No:8 34522 Esenyurt / İSTANBUL TÜRKİYE Tel.: 0212 679 69 79 Faks: 0212 679 69 81 E-posta: info@gozdempaslanmaz.com 44 44 881 1 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 1 HAKKIMIZDA

Detaylı

BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ

BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ Kaynakta Oluşan Metalurjik Bölgeler Kaynakta Oluşan Metalurjik Bölgeler Kaynak Metalinin Katılaşması Kaynak Metalinin Katılaşması Kaynak Metalinin Katılaşması Tek pasoda yapılmış

Detaylı

Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1

Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1 MAKİNE PROGRAMI MALZEME TEKNOLOJİSİ-I- (DERS NOTLARI) Prof.Dr.İrfan AY Öğr. Gör. Fahrettin Kapusuz 2008-20092009 BALIKESİR Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1 DEMİR-KARBON (Fe-C) DENGE DİYAGRAMI

Detaylı

KAYNAK BÖLGESİNİN METALURJİK YAPISI HOŞGELDİNİZ

KAYNAK BÖLGESİNİN METALURJİK YAPISI HOŞGELDİNİZ KAYNAK BÖLGESİNİN METALURJİK YAPISI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KAYNAK DİKİŞ FORMU ERGİTME KAYNAK TEKNİKLERİ Elektrik Ark Kaynağı (Çok pasolu elektrik ark kaynağı, X kaynak ağzı) Elektrik Ark

Detaylı

Yüzey Sertleştirme 1

Yüzey Sertleştirme 1 Yüzey Sertleştirme 1 Yüzey sertleştirme Sünek yapıya sahip çeliklerden imal edilmiş makine parçalarında sert ve aşınmaya dayanıklı bir yüzey istenir. Örneğin yatak muylusu, kavrama tırnağı ve diğer temas

Detaylı

OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ Özellikler Paslanmaz martenzitik krom çeliğidir. Bileşiminde bulunan yüksek oranda karbon içeriği, gerilme direnci düzeylerini yükseltmek için gerekli sertleştirme ve su verme işlemlerinin gerçekleştirilmesine

Detaylı

YAPI ÇELİKLERİNİN KAYNAKLANABİLİRLİĞİ

YAPI ÇELİKLERİNİN KAYNAKLANABİLİRLİĞİ YAPI ÇELİKLERİNİN KAYNAKLANABİLİRLİĞİ Murat VURAL(*), Filiz PİROĞLU(**), Özden B. ÇAĞLAYAN(**), Erdoğan UZGİDER(**) Bu yazıda, çelik yapı tasarım ve imalatında çok büyük önem taşıyan kaynaklanabilirlik

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU 06/2014. www.oerlikon.com.tr

ÜRÜN KATALOĞU 06/2014. www.oerlikon.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 06/2014 www.oerlikon.com.tr FİRMA TANITIMI MAGMAWELD BİR TÜRK MARKASIDIR ustası, sanatını icra ederken kaynak elektrodunun makinesinin onu yarı yolda bırakmamasını, fabrikalar ise üretimlerinin

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 10 Yüksek mukavemetli yapı çelikleri. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 10 Yüksek mukavemetli yapı çelikleri. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 10 Yüksek mukavemetli yapı çelikleri Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 20132014 Güz Yarıyılı Genel yapı çelikleri esasta düşük ve/veya orta karbonlu çelik olup

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU BM TEKNİK

ÜRÜN KATALOĞU BM TEKNİK TR ÜRÜN KATALOĞU BM TEKNİK HAKKIMIZDA Bm Lazer olarak sektörde edindiğimiz tecrübe ile siz değerli müşterilerimize daha kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet ulaştırmayı hedefliyoruz. 2009 yılından

Detaylı

PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAK METALURJİSİ Demir esaslı alaşımlar içerisine paslanmazlık özelliğini sağlamak amacıyla krom elementi ilave edilir.

PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAK METALURJİSİ Demir esaslı alaşımlar içerisine paslanmazlık özelliğini sağlamak amacıyla krom elementi ilave edilir. PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAK METALURJİSİ Demir esaslı alaşımlar içerisine paslanmazlık özelliğini sağlamak amacıyla krom elementi ilave edilir. İçerisinde kütlesel olarak minimum % 10,5 krom elementi bulunan

Detaylı

TIG KAYNAK YÖNTEMİNDE KARŞILAŞILAN KAYNAK HATALARI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ

TIG KAYNAK YÖNTEMİNDE KARŞILAŞILAN KAYNAK HATALARI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ TIG KAYNAK YÖNTEMİNDE KARŞILAŞILAN KAYNAK HATALARI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ Prof. Dr. Hüseyin UZUN-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 1 /94 Tungsten Kalıntıları Tungsten elektrot kaynak

Detaylı

Mikroyapısal Görüntüleme ve Tanı

Mikroyapısal Görüntüleme ve Tanı Mikroyapısal Görüntüleme ve Tanı -Ek Ders Notları- Yrd. Doç. Dr. Enbiya Türedi Aralık 2012 Kaynak: www.metallograph.de 2 Malzeme: 1.7131 (16MnCr5) ötektoid-altı ısıl işlemsiz Büyütme: 500 : 1 Dağlayıcı:

Detaylı

CALLİSTER FAZ DÖNÜŞÜMLERİ

CALLİSTER FAZ DÖNÜŞÜMLERİ CALLİSTER FAZ DÖNÜŞÜMLERİ Faz dönüşümlerinin çoğu ani olarak gerçekleşmediğinden, reaksiyon gelişiminin zamana bağlı, yani dönüşüm hızına bağlı olarak gelişen yapısal özelliklerini dikkate almak gerekir.

Detaylı

ÇELİKLERİN KOROZYONU. 14.04.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

ÇELİKLERİN KOROZYONU. 14.04.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER ÇELİKLERİN KOROZYONU Fe-C Denge Diyagramı Fe-C Denge Diyagramı KARBON ORANLARINA GÖRE ÇELİKLER Ötektoidaltı çelik %0,006 C - %0,8 C Ötektoid (Perlitik) çelik (%0,8 C li) Ötektoidüstü çelik %0,8 C - %2,06

Detaylı

Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir.

Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir. 1 Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir. 2 Neden Kaynaklı Birleşim? Kaynakla, ilave bağlayıcı elemanlara gerek olmadan birleşimler

Detaylı

ISININ TESİRİ ALTINDAKİ BÖLGE

ISININ TESİRİ ALTINDAKİ BÖLGE ISININ TESİRİ ALTINDAKİ BÖLGE II.- Isının Tesiri Altındaki Bölgeler (Malzemelere göre) Teorik olarak ITAB ortam sıcaklığının üzerinde kalan tüm bölgeyi kapsar. Pratik olarak, bununla beraber, kaynak yönteminin

Detaylı

Demirin Kristal Yapıları

Demirin Kristal Yapıları Demirin Kristal Yapıları 1535 C 1390 C 910 C SIVI FERRİT (delta) OSTENİT (gamma) OSTENİT Kübik Yüzey Merkezli (KYM) FERRİT (alpha) FERRİT Kübik Hacim Merkezli (KHM) Kübik hacim merkezli (KHM), Kübik yüzey

Detaylı

METAL KAYNAĞI METALİK MALZEMELERİ,

METAL KAYNAĞI METALİK MALZEMELERİ, METAL KAYNAĞI METALİK MALZEMELERİ, ISI, BASINÇ veya HERİKİSİ BİRDEN KULLANILARAK, AYNI yada FAKLI BİR MALZEMEDEN ANCAK KAYNATILACAK MALZEME İLE YAKIN ERGİME SICAKLIĞINDA İLAVE BİR METAL KULLANARAK veya

Detaylı

2. Sertleştirme 3. Islah etme 4. Yüzey sertleştirme Karbürleme Nitrürleme Alevle yüzey sertleştirme İndüksiyonla sertleştirme

2. Sertleştirme 3. Islah etme 4. Yüzey sertleştirme Karbürleme Nitrürleme Alevle yüzey sertleştirme İndüksiyonla sertleştirme Isıl İşlem Isıl İşlem Isıl işlem, metal veya alaşımlarına istenen özellikleri kazandırmak amacıyla katı halde uygulanan kontrollü ısıtma ve soğutma işlemleri olarak tanımlanır. Çeliğe uygulanan temel ısıl

Detaylı

BÖHLER W300. Sıcak iş Çeliklerinin Başlıca Özelliklerinin Karşılaştırılması

BÖHLER W300. Sıcak iş Çeliklerinin Başlıca Özelliklerinin Karşılaştırılması Sıcak iş Çeliklerinin Başlıca Özelliklerinin Karşılaştırılması Bu tablo çelik seçiminizde yardım olmak için hazırlanmıştır. Ancak yine de farklı uygulama türlerinin yarattığı gerilme koşulları dikkate

Detaylı

Paslanmaz Çelik Sac 310

Paslanmaz Çelik Sac 310 Paslanmaz Çelik Sac 310 310 kalite paslanmaz çelik stoklarımızda 0,60mm'den 25mm'ye kadar mevcut bulunmaktadır. Bu kalite tipik ateşte 1250 C'ye kadar oksidasyona dayanıklıdır. 800 C'ye kadar sürtünme

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 11 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 11 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 11 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA DEMİR ESASLI ALAŞIMLAR DEMİR DIŞI ALAŞIMLAR METALLERE UYGULANAN İMALAT YÖNTEMLERİ METALLERE UYGULANAN ISIL İŞLEMLER

Detaylı

Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK. Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri

Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK. Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Kaynak Teli Ürün Ailesi Genel Ürün Özellikleri Kararlı ark ve

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 2 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 2 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 2 Çelik üretimi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Bir entegre çelik tesisinde üretim akışı 2 Hematit, Fe2O3 Manyetit, Fe3O4 Götit, FeO(OH)

Detaylı

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını oluşturan, Gerektiğinde ergiyerek kaynak ağzını dolduran

Detaylı

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK Dersin Amacı Çelik yapı sistemlerini, malzemelerini ve elemanlarını tanıtarak, çelik yapı hesaplarını kavratmak. Dersin İçeriği Çelik yapı sistemleri, kullanım

Detaylı

Rapor no: 020820060914 Konu: Paslanmaz çelik

Rapor no: 020820060914 Konu: Paslanmaz çelik Rapor no: 08060914 Konu: Paslanmaz çelik PASLANMAZ ÇELİK Paslanmaz çelik, yüksek korozyon dayanımı ve üstün mekanik özellikleri (çekme, darbe, aşınma dayanımı ve sertlik) açısından diğer metalik malzemelere

Detaylı

ERDEMİR 3237 MALZEMESİNİN KAYNAK YÖNTEMLERİNE VE SICAKLIĞA BAĞLI KIRILMA DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ

ERDEMİR 3237 MALZEMESİNİN KAYNAK YÖNTEMLERİNE VE SICAKLIĞA BAĞLI KIRILMA DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir ERDEMİR 3237 MALZEMESİNİN KAYNAK YÖNTEMLERİNE VE SICAKLIĞA BAĞLI KIRILMA DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ N. Sinan KÖKSAL*, İlter KİLERCİ**,

Detaylı

Pratik olarak % 0.2 den az C içeren çeliklere su verilemez.

Pratik olarak % 0.2 den az C içeren çeliklere su verilemez. 1. DENEYİN AMACI: Farklı soğuma hızlarında (havada, suda ve yağda su verme ile) meydana gelebilecek mikroyapıların mekanik özelliklere etkisinin incelenmesi ve su ortamında soğutulan numunenin temperleme

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 11 Yüksek sıcaklığa dayanıklı çelikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 11 Yüksek sıcaklığa dayanıklı çelikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 11 Yüksek sıcaklığa dayanıklı çelikler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2011-2012 Güz Yarıyılı Sıcaklık, K Sıcaklık, C 4000 W Ergiyik Ta 3000 T m Mo Nb Hf 2000

Detaylı

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI Çelik yapılarda kullanılan birleşim araçları; 1. Bulon ( cıvata) 2. Kaynak 3. Perçin Öğr. Gör. Mustafa EFİLOĞLU 1 KAYNAKLAR Aynı yada benzer alaşımlı metallerin yüksek

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM KURSU RAPORU

UZAKTAN EĞİTİM KURSU RAPORU Amaç Bu rapor, GSI SLVTR tarafından kısmen uzaktan eğitim şeklinde verilen programların nasıl ve ne kapsamda uygulandığını anlatmaktadır. 1. Kapsam Bu rapor aşağıda sıralanan ve içeriği Uluslararası Kaynak

Detaylı

TİTANYUM ALAŞIMLARININ ISIL İŞLEMİ

TİTANYUM ALAŞIMLARININ ISIL İŞLEMİ TİTANYUM ALAŞIMLARININ ISIL İŞLEMİ Bileşim ve amaçlarına göre Ti alaşımları tavlanabilir, sertleştirilebilir, yaşlandırılabilirler veya kimyasal ısıl işleme (nitrürleme, karbürleme vb.) tâbi tutulabilirler.

Detaylı

FAZ DİYAGRAMLARI ve DÖNÜŞÜMLERİ HOŞGELDİNİZ

FAZ DİYAGRAMLARI ve DÖNÜŞÜMLERİ HOŞGELDİNİZ FAZ DİYAGRAMLARI ve DÖNÜŞÜMLERİ Malzeme Malzeme Bilgisi Bilgisi PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ Prof. Dr. Hüseyin UZUN-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 1 /94 İkili Faz Diyagramından Hangi Bilgiler

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTINDA KAYNAĞINADA KULLANILAN KAYNAK AĞIZLARI VE HAZIRLANMASI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTINDA KAYNAĞINADA KULLANILAN KAYNAK AĞIZLARI VE HAZIRLANMASI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi MIGMAG GAZALTINDA KAYNAĞINADA KULLANILAN KAYNAK AĞIZLARI VE HAZIRLANMASI K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK AĞZI

Detaylı

Konu: Çelik Elde Edilmesi, Isıl İşlem ve Uygulamaları

Konu: Çelik Elde Edilmesi, Isıl İşlem ve Uygulamaları Konu: Çelik Elde Edilmesi, Isıl İşlem ve Uygulamaları Çeliğin Elde Edilmesi Çelik,(Fe) elementiyle ve genelde % 0,2 %2,1 oranlarında değişebilen karbon miktarının bileşiminden oluşan bir tür alaşımdır.

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Fırın Ön hadde Nihai hadde Soğuma Sarma Hadde yolu koruyucusu 1200-1250 ºC Kesme T >

Detaylı

ÇELİKLERİN STANDARZİSAYONU VE TÜRK ÇELİK STANDARDI (TSE-1111)

ÇELİKLERİN STANDARZİSAYONU VE TÜRK ÇELİK STANDARDI (TSE-1111) ÇELİKLERİN STANDARZİSAYONU VE TÜRK ÇELİK STANDARDI (TSE-1111) Doç. Dr. Burak DİKİCİ Üretim Kısa Çeliklerin Kısa Standardizasyon Nedir? Standardizasyon; Belirli biçim, Ölçü, Kalite, Bileşim ve, Şekillere

Detaylı

http://www.oerlikon.com.tr/rutil_ve_bazik_elektrodlar.html

http://www.oerlikon.com.tr/rutil_ve_bazik_elektrodlar.html Sayfa 1 / 5 Oerlikon Language Kaynak ESR 11 EN ISO 2560 - A E 380 RC 11 TS EN ISO 2560-A E 380 RC 11 DIN 1913 E 4322 R(C) 3 E 4322 R(C) 3 HER POZİSYONDA KAYNAK İÇİN UYGUN RUTİL ELEKTROD. Özellikle 5 mm'den

Detaylı

JOMINY DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

JOMINY DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. DENEYİN AMACI: Bu deney ile incelenen çelik alaşımın su verme davranışı belirlenmektedir. Bunlardan ilki su verme sonrası elde edilebilecek maksimum sertlik değeri olup, ikincisi ise sertleşme derinliğidir

Detaylı

Malzeme Bilgisi ve Gemi Yapı Malzemeleri

Malzeme Bilgisi ve Gemi Yapı Malzemeleri Malzeme Bilgisi ve Gemi Yapı Malzemeleri Grup 1 Pazartesi 9.00-12.50 Dersin Öğretim Üyesi: Y.Doç.Dr. Ergün Keleşoğlu Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Davutpaşa Kampüsü Kimya Metalurji Fakültesi

Detaylı

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler.

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler. MALZEMELER VE GERĐLMELER Malzeme Bilimi mühendisliğin temel ve en önemli konularından birisidir. Malzeme teknolojisindeki gelişim tüm mühendislik dallarını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Detaylı

EN ISO 9606-1 KAYNAKÇILARIN YETERLİLİK SINAVI ERGİTME KAYNAĞI - BÖLÜM 1: ÇELİKLER. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi

EN ISO 9606-1 KAYNAKÇILARIN YETERLİLİK SINAVI ERGİTME KAYNAĞI - BÖLÜM 1: ÇELİKLER. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi EN ISO 9606-1 KAYNAKÇILARIN YETERLİLİK SINAVI ERGİTME KAYNAĞI - BÖLÜM 1: ÇELİKLER Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi İçerik Giriş Semboller ve Kısaltmalar Temel Değişkenler Kaynakçının

Detaylı

Takım çelikleri malzemelerin işlenmesi ve şekillendirilmesi için kullanılan asil çeliklerdir. Toplam çelik üretiminin % 8 ine sahip olan takım

Takım çelikleri malzemelerin işlenmesi ve şekillendirilmesi için kullanılan asil çeliklerdir. Toplam çelik üretiminin % 8 ine sahip olan takım Takım Çelikleri Takım çelikleri malzemelerin işlenmesi ve şekillendirilmesi için kullanılan asil çeliklerdir. Toplam çelik üretiminin % 8 ine sahip olan takım çeliklerinin kullanımı her yıl artış göstermektedir.

Detaylı

KAYNAK TÜKETİM MALZEMELERİ 08 / WELD

KAYNAK TÜKETİM MALZEMELERİ 08 / WELD www.oerlikon.com.tr 444 93 53 KAYNAK TÜKETİM MALZEMELERİ 08 / 2018 0 538 927 12 62 info@magmaweld.com 444 WELD www.oerlikon.com.tr 444 93 53 MAGMAWELD BİR TÜRK MARKASIDIR Magmaweld, Zaimoğlu Holding A.Ş.

Detaylı

HOŞGELDİNİZ TIG KAYNAK TEKNİĞİNDE ALTERNATİF AKIM KULLANIMI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ TIG KAYNAK TEKNİĞİNDE ALTERNATİF AKIM KULLANIMI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi TIG KAYNAK TEKNİĞİNDE ALTERNATİF AKIM KULLANIMI K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Prof. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /38 AC- ALTERNATİF AKIM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Demir Karbon Denge Diyagramı

Demir Karbon Denge Diyagramı Demir Karbon Denge Diyagramı Saf Demirin Soğuma ve Isınma Eğrileri 769 C Curie noktasıdır. Bu sıcaklığın altında Fe manyetik özellik gösterir. 1 Fe-C Denge Diyagramı Fe-C Denge Diyagramı 2 Fe-C Denge Diyagramı

Detaylı

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını oluşturan, Gerektiğinde ergiyerek kaynak ağzını dolduran

Detaylı

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Karbonlu çeliklerden normal olarak sağlanamayan kendine has özellikleri sağlayabilmek amacıyla, bir veya birden fazla alaşım elementi ilave etmek suretiyle

Detaylı

DUBLEKS PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI MELİKE CAVCAR

DUBLEKS PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI MELİKE CAVCAR DUBLEKS PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI Hazırlayanlar : HACI DOLUTAŞ MELİKE CAVCAR TEMMUZ 2001 İÇİNDEKİLER DUBLEKS (ÇİFT FAZLI) PASLANMAZ ÇELİKLER... 2 A. MALZEME TANIMI... 2 B. METALURJİK ÖZELLİKLERİ...

Detaylı

MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ. Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27

MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ. Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 K ayna K MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK ELEKTROTLARI 1- MASİF MIG-MAG GAZALTI

Detaylı

Faz dönüşümünün gelişmesi, çekirdeklenme ve büyüme olarak adlandırılan iki farklı safhada meydana gelir.

Faz dönüşümünün gelişmesi, çekirdeklenme ve büyüme olarak adlandırılan iki farklı safhada meydana gelir. 1 Faz dönüşümlerinin çoğu ani olarak gerçekleşmediğinden, reaksiyon gelişiminin zamana bağlı, yani dönüşüm hızına bağlı olarak gelişen yapısal özelliklerini dikkate almak gerekir. Malzemelerin, özellikle

Detaylı

Islah Çelikleri. Sementasyon Çelikleri. Nitrürlenebilen Çelikler. Otomat Çelikleri. Paslanmaz Çelikler. Takım Çelikleri

Islah Çelikleri. Sementasyon Çelikleri. Nitrürlenebilen Çelikler. Otomat Çelikleri. Paslanmaz Çelikler. Takım Çelikleri Bu ders kapsamında ele alınacak olan çelik türleri Islah Çelikleri Sementasyon Çelikleri Nitrürlenebilen Çelikler Otomat Çelikleri Paslanmaz Çelikler Takım Çelikleri ISLAH ÇELĠKLERĠ Bu çeliklerin % C karbon

Detaylı

Kaynak İşleminde Isı Oluşumu

Kaynak İşleminde Isı Oluşumu Kaynak İşleminde Isı Oluşumu Kaynak tekniklerinin pek çoğunda birleştirme işlemi, oluşturulan kaynak ısısı sayesinde gerçekleştirilir. Kaynak ısısı, hem birleştirilecek parçaların yüzeylerinin hem de ilave

Detaylı

AŞINMAYA DAYANIKLI ÇELİKLERİN KAYNAK KABİLİYETİ HOŞGELDİNİZ

AŞINMAYA DAYANIKLI ÇELİKLERİN KAYNAK KABİLİYETİ HOŞGELDİNİZ AŞINMAYA DAYANIKLI ÇELİKLERİN KAYNAK KABİLİYETİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ Prof. Dr. Hüseyin UZUN-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 1 /94 AŞINMA NEDİR? * Aşındırıcı sert parçacıkların temasıyla

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY.

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA KIRILMANIN TEMELLERİ KIRILMA ÇEŞİTLERİ KIRILMA TOKLUĞU YORULMA S-N EĞRİSİ SÜRÜNME GİRİŞ Basınç (atm) Katı Sıvı Buhar

Detaylı

KAYNAK TÜKETİM MALZEMELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş.

KAYNAK TÜKETİM MALZEMELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. www.ercelikhirdavat.com KAYNAK TÜKETİM MALZEMELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. 02 / 2015 İÇİNDEKİLER Kaynak Elektrodları Alaşımsız Çelikler Hafif Alaşımlı Çelikler Paslanmaz Çelikler Alüminyum

Detaylı

TEKNİK KILAVUZ : QUARD VE QUEND KAYNAK

TEKNİK KILAVUZ : QUARD VE QUEND KAYNAK TEKNİK KILAVUZ : QUARD VE QUEND KAYNAK Distributed by Duferco GİRİŞ Quard, aşınmaya dayanıklı çelik ve Quend, yüksek akma dayanımlı yapı çeliği eşsiz performanslarının yanında mükemmel kaynaklanabilirliğe

Detaylı

KURS VE SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ

KURS VE SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ KURS VE SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ İTÜ Makine Fakültesi tarafından, Uluslar arası standartlara (EN 287-1; AWS; MIL-STD 1595) göre kaynakçı ve sert lehimci sertifikaları verilmektedir. Sertifika verilen

Detaylı

MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 2 Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik

MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 2 Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 2 Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2011-2012 Bahar Yarıyılı 2. Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik 2.1. Tanımlar 2.2. Su verme

Detaylı

Sertdolgu Aşınma Plakaları

Sertdolgu Aşınma Plakaları Kobatek ABRAMAX Sertdolgu Aşınma Plakaları KORUYUCU BAKIM TEKNOLOJİSİ Kobatek ABRAMAX Aşınma Plakaları Yüzeyi yüksek abrazyon dayanımına sahip metalik malzeme ile kaplanmış çelik plakalara Aşınma Plakası

Detaylı

SÜPER ALAŞIMLAR Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

SÜPER ALAŞIMLAR Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Süper alaşım; ana yapısı demir, nikel yada kobalt olan nisbeten yüksek miktarlarda krom, az miktarda da yüksek sıcaklıkta ergiyen molibden, wofram, alüminyum ve titanyum içeren alaşım olarak tanımlanabilir.

Detaylı

Paslanmaz çelik nedir? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Paslanmaz çelik nedir? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Paslanmaz çelik nedir? Kendiliğinden yapılanan ve korozyon direnci sağlayan bir yüzey tabakası (pasif tabaka) oluşumunu temin etmek üzere gereken miktarda % 10,5 krom ve % 1,2 karbon

Detaylı

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM 1. Giriş Malzemelerde üretim ve uygulama sırasında görülen katılaşma, çökelme, yeniden kristalleşme, tane büyümesi gibi olaylar ile kaynak, lehim, sementasyon gibi işlemler

Detaylı

PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAK SONRASI YAPILARI

PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAK SONRASI YAPILARI KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ : 41 PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAK SONRASI YAPILARI * Prof. Dr. Mehmet YÜKSEL, ** Araş. Gör. Hilal CAN, *** Prof. Dr. Rolf KÖNIG ÖZET Paslanmaz çeliklerin birbirleri

Detaylı

SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ B İ R K A L İ T E M A R K A S I

SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ B İ R K A L İ T E M A R K A S I SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ B İ R K A L İ T E M A R K A S I S I C A K İ Ş T A K I M Ç E L İ K L E R İ MARTENSİTİK ÇELİKLER KIND Sınıf AISI Kimyasal Analiz % Kondüsyon HB C Si Mn Cr Mo Ni V Co W Sertleştirme

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK PARAMETRELERİ VE SEÇİMİ Kaynak dikişinin

Detaylı

MAK-205 Üretim Yöntemleri I. (6.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-205 Üretim Yöntemleri I. (6.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-205 Üretim Yöntemleri I Gazaltı Kaynağı ğı, Tozaltı Kaynağı Direnç Kaynağı (6.Hafta) Kubilay Aslantaş Gazaltı Ark Kaynağı Kaynak bölgesinin bir koruyucu gaz yardımıyla korunduğu kaynak yöntemler gurubudur.

Detaylı

MUKAVEMET ARTIRICI İŞLEMLER

MUKAVEMET ARTIRICI İŞLEMLER MUKAVEMET ARTIRICI İŞLEMLER Malzemenin Mukavemeti; a) Kimyasal Bileşim b) Metalurjik Yapı değiştirilerek arttırılabilir Malzemelerin Mukavemet Arttırıcı İşlemleri: 1. Martenzitik Dönüşüm 2. Alaşım Sertleştirmesi

Detaylı

Metallerde Özel Kırılganlıklar HASAR ANALİZİ

Metallerde Özel Kırılganlıklar HASAR ANALİZİ Metallerde Özel Kırılganlıklar HASAR ANALİZİ Prof. Dr. Akgün ALSARAN 11 Giriş Hidrojen gevrekliği Sıvı metal kırılganlığı Temper gevrekliği Ana Hatlar 22 Malzemelerin servis koşullarında performanslarını;

Detaylı

ÇELİĞİN ISIL İŞLEMLERİ

ÇELİĞİN ISIL İŞLEMLERİ ÇELİĞİN ISIL İŞLEMLERİ Isıl İşlem Isıl işlem; Bir malzemenin mekanik özelliklerini ve/veya içyapısını değiştirmek amacıyla, o malzemeye belli bir sıcaklık-zaman programı dahilinde uygulanan bir ısıtma

Detaylı