BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ"

Transkript

1 1. Aşağıdakilerden hangisi bilginin düzenlenmesinde kullanılan araçlardandeğildir? A) Katalog B) Dizin C) Bibliyografya D) Süreli yayın E) Abstrak (Öz) 4. Aşağıdakilerden hangisi kütüphanelerde yaygın olarak kullanılan katalog türlerindendeğildir? A) Yazar kataloğu B) Eseradı kataloğu C) Konu kataloğu D) Yayın yeri kataloğu E) Yazar/eseradı kataloğu 2. Bir kütüphanedeki materyallerin girişlerini sistematik bir sırada düzenleyerek veren liste nedir? A) Katalog B) Bibliyografya C) Veritabanı D) Sözlük E) Rehber 5. Bilgi kullanıcılarına ilgi duydukları belirli alanlardaki en yeni bilgileri duyurmak için verilen hizmete ne ad verilir? A) Kataloglama hizmeti B) Süreli yayınlar hizmeti C) Güncel duyuru hizmeti D) İnternet hizmeti E) Bibliyografik tanımlama hizmeti 3. Aşağıdakilerden hangisi bir gösterici, bir belirteç ya da daha kapsamlı olarak bir derme veya veritabanındaki materyallerin ya da bunlardan çıkan kavramların sistematik rehberidir? A) Abstrak B) Dizin C) Kitap D) Konu başlığı listesi E) İçindekiler listesi 6. Aşağıdakilerden hangisi bilgi düzenleme araçlarınınişlevlerindendir? A) Yazar adı, eseradı ya da konusu bilinen bir belgenin bulunmasını sağlamak. B) Bir eserin fiyat bilgisini vermek C) Bir eserin yazarına ait bilgi vermek D) Bir eserin amacı hakkında bilgi vermek E) Hiçbiri 1

2 7. Bir katalogda tek bir temel girişin yanı sıra yapılan ve çok sayıda erişim noktaları sağlayan girişlere ne ad verilir? A) Dizin girişi B) Ek giriş C) Yazaradı girişi D) Notlar ek girişi E) ISBN ek girişi 10. Aşağıdakilerden hangisi MARC da(makinaca Okunabilir Kataloglama) yazar adı temel giriş kodudur? A) 110 B) 111 C) 100 D) 245 E) Aşağıdakilerden hangisi nitelemenin amaçlarındandeğildir? A) Kataloglanan belgeyi kimliklemek B) Kataloglanan belgeyi tanımlamak C) Dizinleme düzenini belirlemede yardımcı bir unsur olarak rol oynamak D) Kataloglanan belgeyi tekleştirmek E) Kataloglanan belgenin ayıklanmasını sağlamak 11. Aşağıdakilerden hangisi halen dünyada en çok kullanılan uluslararası kataloglama kurallarındandır? A) Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları (AACR2) B) Amerikan Kütüphane Derneği Kuralları (ALA) C) Ortak Kural(JointCode) D) Dewey Kuralları E) Cutter Kuralları 9. Aşağıdakilerden hangisi ISBD (Uluslararası Standart Bibliyografik Niteleme) unsurlarındandeğildir? A) Eseradı sorumluluk bildirim alanı B) İç kapak alanı C) Basım alanı D) Yayın dağıtım alanı E) Fiziksel niteleme alanı 12. Aşağıdakilerden hangisi bir sınıflama şemasını oluşturan unsurdur? A) Yazar adı B) Eseradı C) Ek girişler D) Şemalar E) ISBN 2

3 13. Aşağıdakilerden hangisi Dewey Onlu Sınıflama Sisteminde yer alan ana sınıflardan değildir? A) Felsefe ve psikoloji B) Sosyal bilimler C) Dil D) Güzel sanatlar E) Spor 14. Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi genellikle hangi tür kütüphaneler için uygun bir sistem olarak değerlendirilir? A) Büyük araştırma kütüphaneleri B) Halk kütüphaneleri C) Çocuk kütüphaneleri D) Resmi kurum kütüphaneleri E) Okul kütüphaneleri 15. Aşağıdakiifadelerden hangisi Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sisteminin notasyonudur? A) Özel işaretlerden oluşan bir notasyondur. B) Harf ve sayılardan oluşan karma notasyondur. C) Harflerden oluşan saf notasyondur. D) Sayılardan oluşan saf notasyondur. E) Harf ve özel işaretlerden oluşan karma notasyondur. 16. Aşağıdakilerden hangisi bir arşivin işlevlerindendeğildir? A) Arşiv malzemesini tespit etmek ve ayırmak. B) Arşiv malzemesinin kayba uğramasını engellemek. C) Arşiv malzemesini gerekli koşullarda saklamak. D) Arşiv malzemesini yararlanmaya sunmak. E) Arşiv malzemesinin uygun olmayan kişi/kurumların eline geçmesini engellemek. 17. Kurum, daire ve kuruluşların gördükleri hizmetler sonucu biriken ve saklanması tarihsel, hukuksal, idari ve çeşitli bakımlardan herhangi bir konuyu aydınlatmaya yarayan her türlü materyale ne ad verilir? A) Arşiv malzemesi B) Arşiv fonu C) Arşivlik malzeme D) Kurumsal materyal E) Hiçbiri 3

4 18. Belge özelliği taşıyan anlaşmaların ve benzeri dokümanların düzenlenmesinde, uyulması gereken kuralları inceleyen bilim dalınedir? A) Heraldik B) Onomastik C) Diplomatik D) Jeneloji E) Toponomi 21. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunda padişahların yazılı emirleridir? A) Berat B) Takrir C) Kaime D) Şukka E) Hatt-ı Humayun 19. Arşiv fonlarını oluşturan malzemelerin sistematik bir biçimde hazırlanan sayım ve döküm listesihangisidir? A) Katalog B) Cetvel C) Envanter D) İndeks E) Rehber 20. Arşive gelen belgelerin tespiti için tutulan kayıt hangisidir? A) Döküm bordrosu B) Giriş kaydı C) Giriş kütüğü D) Tahkik tutanağı E) Emanet tutanağı 22. Arşivlerde birikmiş evrakın ayıklanması ve istenilen şekle sokulmasına ne denir? A) Tasfiye B) Depolama C) Ara depolama D) Üçüncü depolama E) Hiçbiri 23. Arşivlerde arşiv belgelerinin önceden belirlenmiş çeşitli konulara ayrılması ve ayrıldıkları bölümlerde tarih sırasına konulması esasına dayanan yöntem nedir? A) Kronolojik yöntem B) Ara depo yöntemi C) Dosyalama yöntemi D) Sistematik yöntem E) Hiçbiri 4

5 24. Arşivlere devredilen fonları bütünlüklerini bozmadan asli düzeni ile bırakmaya ne ad verilir? A) Tasnif B) Fonlama C) Organik yöntem D) Doküman sabitleme E) Orijinal saklama 27. Arşiv depolarının yapımında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? A) İzolasyon B) Klimatizasyon C) Işıklandırma D) Konum E) Dış duvarlar 25. Aşağıdakilerden hangisi Bir takım rakamlar ya da rakam ve harf bileşikleri aracılığıyla arşiv malzemesinin kimliğini tanıtma işine verilen addır? A) Sınıflama B) Ayıklama C) Başlıklandırma D) Kataloglama E) Kodlama 28. Aşağıdakilerden hangisi arşiv malzemelerinin korunmasında binaların mimari özellikleri açısından dikkate alınmalıdır? A) Yangına karşı korunma B) Çalınmaya karşı korunma C) Rutubete karşı korunma D) Mikroorganizmalara karşı korunma E) Hepsi 26. Arşivlerde hangi malzemelerin yararlanmaya sunulması olanaklı değildir? A) Askeri evrak B) Tarihi evrak C) Ekonomik evrak D) Tek nüsha olan evrak E) Çoğaltılamayacak evrak 5

6 29. Arşiv belgelerinin restorasyonundaaşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? A) Bu işlemlerin uzmanlık gerektirdiği unutulmamalıdır B) Belgelerin orijinalliğini kaybetmemesi gerekir. C) Restorasyonda yapılan müdahalenin biçimi ve derecesi gözle görünür olmamalıdır. D) Belgedeki metnin bozulmaması esastır. E) Belgeye zarar vermeyecek onarım malzemeleri kullanılmalıdır. 32. İşletim sistemlerini çalıştırmak ve uygulamaları yerine getirmek amacıyla oluşturulmuş bilgisayar programlarına genel olarak ne ad verilir? A) Donanım B) Yazılım C) Bilişim D) Sistem E) Hiçbiri 30. Bir evrağın kaç çağı vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Bir işletim sistemi aşağıdakilerden hangisini içermez? A) Donanım onarım yönetimi B) Komut işleme C) Dosya yönetimi D) Görüntü yönetimi E) Ağ yönetimi 31. Bilgisayar destekli sistemlerin, tekrar gerektiren işlerin personel gerektirmeksizin yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanılmasına ne ad verilir? A) Sistem analizi B) Dizinleme C) Bilgisayarlaşma D) Otomasyon E) Bilişim 34. Bir kütüphanede otomasyona geçmeden önce yapılması gereken ilk iş ne olmalıdır? A) Dosya analizi B) Materyal analizi C) Personel analizi D) Maliyet analizi E) Sistem analizi 6

7 35. Otomasyona geçmeye karar vermiş bir kütüphane en başta hangi seçim ile karşı karşıya kalır? A) Sistem seçimi B) Yazılım seçimi C) Yazılım ve donanım seçimi D) Donanım seçimi E) Firma seçimi 37. Aşağıdakilerden hangisi Kullanıcı dostu bir yazılımın özelliklerindendeğildir? A) Deneyimli kullanıcılar için seçenekler sunar. B) Veri bütünlüğünü değil kullanım kolaylığını dikkate alırlar. C) Deneyimsiz kullanıcılar için seçenekler sunar. D) Kullanıcılara özel sistemler sunar. E) Kullanıcıların sistemi kolay kullanmalarını sağlar. 36. Aşağıdakilerden hangisi bir kütüphaneye alınacak yazılımın üzerinde çalışacağı işletim sisteminde dikkat edilmesi gerekenlerden değildir? A) İşletim sistemi yaygın kullanıma sahip olmalıdır. B) İşletim sistemi değişik yazı karakterlerini kabul eden nitelikte olmalıdır. C) O kütüphaneye özgü geliştirilmiş paket yazılım niteliğinde olmalıdır. D) Kütüphane uygulamalarında kullanılacak yazılımın çalışmasını yavaşlatmayacak nitelikte olmalıdır. E) Uluslararası standartlarda olmalıdır. 38. Bir kütüphaneye yazılım seçiminde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? A) Satan kuruluşun yazılımını ileride ortaya çıkacak yeni kütüphane işlem ve hizmetleri doğrultusunda geliştirip geliştiremeyeceğine. B) Yazılımın kütüphanede çoklu kullanıcıya izin verip vermediğine. C) Sistemin veri güvenliğini tam olarak sağlayıp sağlamadığına. D) Çeşitli nitelikte istatistikler tutma olanağını verip vermediğine. E) Hepsi 7

8 39. Bilgi ve Belge Yönetimi alanında eğitim veren kurumlar ve sivil meslek kuruluşlarının kütüphane otomasyonu konusundaki başlıca işlevihangisidir? A) Otomasyon sistemleri konusunda eğitici kurs, seminer, toplantılar düzenleyebilirler. B) Otomasyon sistemlerinin kütüphanede yapılandırılmasında teknik katkı verebilirler. C) Otomasyon sistemlerinin satın alınmasında idari süreçler açısından kolaylaştırıcı rol üstlenebilirler. D) Otomasyon sistemlerinin belirli bir kütüphaneye özgü olarak tasarım açısından geliştirilmesi konusunda destek verebilirler. E) Otomasyon sistemlerinin kütüphaneye kurulması konusunda yardım edebilirler. 40. Otomasyon sistemleri kütüphanelerde hangi yıllardan itibaren kullanılmaya başlamıştır? A) 1930 lu yıllar B) 1940 lı yıllar C) 1950 li yıllar D) 1960 lı yıllar E) 1970 li yıllar 41. Kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezi gibi bilgi merkezlerindeki bilgi erişim sürecinin temel ilkesi nedir? A) Toplumun kalkınmasına katkıda bulunmak. B) Kütüphane kurumuna ilişkin farkındalığı artırmak. C) Bilgiyi elde etmek, düzenlemek ve sunmak. D) Toplumun bilgi kullanım düzeyini artırmak. E) Bilgi okuryazarlığı becerilerini geliştirmek. 42. Bilgi ve Belge Yönetimi mesleğinin uygulanmasındaki insan gruplarından hangisine etik davranma söz konusudur? A) Kullanıcılar B) Yöneticiler C) Personel D) Meslektaşlar E) Hepsi 8

9 43. Türkiye de Bilgi ve Belge Yönetimi alanına yönelik Mesleki Etik İlkeler hangi kuruluş tarafından geliştirilmiştir? A) Türk Arşivciler Derneği B) Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği C) Avrasya Kütüphaneciler Birliği D) Türk Kütüphaneciler Derneği E) Milli Kütüphane Derneği 45. Bilgi ve belge yönetimi hizmetini bu hizmetin gerektirdiği bilgi ve beceri ile yapmak hangi kavram ile tanımlanabilir? A) Profesyonellik B) Duyarlılık C) Mesleğe bağlılık D) Bilgi uzmanlığı E) Adanmışlık 44. Aşağıdakilerden hangisi Bilgi ve Belge Yönetimi alanındaki çeşitli uluslararası ve ulusal mesleki dernekler tarafından geliştirilen etik ilkelerde yer alan ortak noktalardandeğildir? A) Düşünce özgürlüğünden yana bir tutuma sahip olmak. B) Mesleğinde kariyer olanakları yaratmak. C) Herkesin ayrım gözetmeksizin bilgiye erişimini sağlamak. D) Kütüphanede kullanıcıların özel yaşam gizliliğine saygı göstermek. E) Mesleğindehaksız yere kişisel kazanç sağlamamak. 46. Kurumların ya da bireylerin iş ilişkilerini yürütebilmek veya yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek için ürettikleri, aldıkları ve delil olarak korudukları kayıtlı bilgiye ne ad verilir? A) Doküman B) Giriş C) Katalog D) Belge E) Ek giriş 9

10 47. Aşağıdakilerden hangisi belge yönetimi kavramının tanım kapsamı içinde yer alır? A) Belgelerin sistematik biçimde üretilmesi B) Belgelerin verimli biçimde korunması C) Belgelerin sistematik biçimde kullanılması D) Kurumsal etkinliklere ait bilgi ve delillerin belgelerle kayıt altına alınması E) Hepsi 49. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili mevzuat ve standartlardan değildir? A) Resmi Yazışma Yönetmeliği B) 2005/7 Sayılı Standart Dosya Planı C) Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Seçme Yönetmeliği D) 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu E) Devlet Teşkilatı Veri Tabanı 48. Aşağıdakilerden hangisi elektronik belge yönetim sistemlerinin kurumlar için sağladığı öncelikli yararlarından değildir? A) Süreli yayınlar veri tabanının oluşturulması B) İşlerin daha hızlı tamamlanması C) Süreç ve sonuçların kalitesinin artması D) Para akışının gelişmesi E) Yasa ve düzenlemelere uygunluğa erişilmesi 50. Kurumlarda Elektronik Belge Yönetim ve Arşivleme Çalışmaları başlatılırken aşağıdakilerden hangisi öncelikle dikkate alınmaz? A) Üst yönetimin bilgilendirilmesi. B) Kurum yöneticilerinin kuruma bakış açılarının analiz edilmesi. C) Kurumun var olan belge yönetim ve arşiv uygulamalarının gözden geçirilmesi. D) Belge yönetim ve arşivleme çalışmaları sürecinde nelerin e- ortama taşınacağına karar verilmesi. E) Projelendirmeye ilişkin ön raporun hazırlanması. 10

11 51. Aşağıdaki personelden hangisi kurumlarda Elektronik Belge Yönetim ve Arşivleme Çalışmaları için oluşturulacak ekipte doğrudan ilgili olarak yer almaz? A) Belge yönetim uzmanı B) Arşiv uzmanı C) Bilişim uzmanı D) İstatistik uzmanı E) Yönetim uzmanı 52. Aşağıdaki personelden hangisi kurumlarda Elektronik Belge Yönetim ve Arşivleme Çalışmaları için oluşturulacak Proje Yönetim Yapısında doğrudan yer almaz? A) Kurum proje yöneticisi B) Kurum proje yetkilisi C) Birim proje yetkilisi D) Kurum güvenlik birimi sorumlusu E) Birim proje sorumlusu 53. Kurumlarda Elektronik Belge Yönetim ve Arşivleme Çalışmaları için geliştirilecek Proje Yönetim Planının hazırlanmasında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesigerekmez? A) Projenin kuruma mali katkısının hesaplanmasına B) Proje amacı ve kapsamının verilmesine C) Projesüresinin belirtilmesine D) Proje yönetim ve organizasyon yapısına yer verilmesine E) Yaklaşık maliyetin verilmesine 54. Kurumlarda Elektronik Belge Yönetim ve Arşivleme çalışmaları için kurumun organizasyon ve yönetim yapısının e-belge yönetimi ve arşivleme sistemi gereksinimleri açısından değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır? A) Kurumdaki hiyerarşik ilişkiler B) Kurumdaki belge akış yapısı C) Kurumdaki belge kayıt sistemleri D) Kurumdaki dosyalama sistemleri E) Hepsi 11

12 55. Aşağıdakilerden hangisi kurumlarda Elektronik Belge Yönetim ve Arşivleme çalışmaları için oluşturulacak Proje Ekibinin elektronik belge yönetimi ve arşivleme işlemlerinin sistemleştirilmesini sağlamak için geliştirilmelidir? A) Veritabanı Süreçleri Formu B) Belge Akış ve İşlem Süreçleri Formu C) Bilgi İşlem Süreçleri Formları D) Yönetim İşlemleri Süreci Formu E) Ayıklama İşlemleri Süreci Formu 56. Kurumlarda Elektronik Belge Yönetim ve Arşivleme çalışmaları sürecinde yer alan Entegrasyon Yönetimi aşağıdaki unsurlardan hangisinin entegrasyonunu doğrudan içermez? A) Bilgi Sistemleri Entegrasyonu B) Tarayıcı Entegrasyonu C) Yönetim Sistemleri Entegrasyonu D) E-posta ve SMS Entegrasyonu E) E-imza Entegrasyonu 57. Aşağıdakilerden hangisi kurumlardaki belge işlem sürecindeki işlemlerden değildir? A) Belge satın alma B) Belge arama C) Belge niteleme D) Barkod kullanımı E) Dosya transfer işlemleri 58. Türkiye de Kurumlarda Elektronik Belge Yönetim ve Arşivleme süreçlerinde belgelerin ayıklama, imha ve transfer işlemleri aşağıdakilerden hangisine göre yapılmalıdır? A) Derleme Kanunu B) Milli Kütüphane Kanunu C) 3473 Sayılı Kanun D) Yüksek Öğretim Kanunu E) Vakıflar Kanunu 12

13 59. Belge üretim ve yönetim sürecine yönelik raporlama işlemleri çerçevesinde sistemden hangi raporlar alınabilmelidir? A) Seçilen klasörün içerdiği belgeler listesi B) Belgelerin tarih bazında listesi C) Kullanıcılar üstündeki aktif belgeler listesi D) Birimlerdeki vekâletler listesi E) Hepsi 61. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel dosyalama sistemleri içinde yer alan Sıralı Erişimli Dosya içeriğinin okunma yöntemidir? A) Tarama yöntemi B) Tüm bilgilerin okunması yöntemi C) Veri aktarım yöntemi D) Değişken aktarım yöntemi E) Veri işleme yöntemi 60. Bir elektronik Belge Yönetim Sisteminde Arşiv Yönetimi bileşeninden aşağıdaki hangi işlemi yapması beklenemez? A) Dosyaların arşivlenmesi B) Geriye dönük ıslak imzalı belgelerin arşivlenmesi C) Depolama işlemleri D) Diğer kurumların arşiv verileri ile karşılaştırma işlemleri E) Kontrol işlemleri 62. Herhangi bir konuda birbiriyle ilişkili ve düzenli bilgiler topluluğu hangisidir? A) Katalog B) Dizin C) Veritabanı D) Klasör E) Dosya 63. Bir veritabanı içerisinde tutulacak verileri taşımak için kullanılan unsura ne ad verilir? A) Satır B) Tablo C) Sütun D) Anahtar E) İlişkilendirme 13

14 64. Veritabanı Yönetim Sistemi aşağıdaki hangi amaçları gerçekleştirmek için kullanılır? A) Yenibir veritabanı oluşturmak. B) Var olanveritabanı üzerinde değişiklik yapmak. C) İşletim sistemini oluşturmak. D) Veritabanının bakımını ve yedeklemesini yapmak. E) Kullanıcı yetkilerini belirlemek. 67. Bir Veritabanı Yönetim Sisteminde birden fazla kullanıcının aynı anda aynı veriye ulaşması hangi kavram ile açıklanabilir? A) Veri bütünlüğü B) Veri paylaşımı C) Veri tutarlılığı D) Veri tekrarı E) Veri güvenliği 65. Aşağıdakilerden hangisi Veritabanı Yönetim Sistemlerinin sağladığı yararlardan değildir? A) Veri tekrarını önlemek B) Veri tutarlılığını sağlamak C) Veri paylaşımını sağlamak D) Veri bütünlüğünü sağlamak E) Veri bağımlılığını sağlamak 66. Bir öğretim kurumunun veri tabanında, bir öğrencinin sadece kendi notlarını görmesini sağlayıp diğer bölümlere girişini engellemesi veri tabanının sağladığı hangi yarar ile açıklanabilir? A) Veri güvenliği B) Veri tutarlılığı C) Veri tekrarını önlemek D) Veri paylaşımı E) Veri bağımlılığı 68. Kullanıcısının karmaşık veri gösterimleri ve algoritmalarla ilgilenmeden isteklerini kolayca gerçekleştirmesi bir Veritabanı Yönetim Sisteminin hangi yararına işaret eder? A) Veri tutarlılığı B) Veri güvenliği C) Veri paylaşımı D) Veri bütünlüğü E) Veri bağımsızlığı 14

15 69. Kullanılacak olan bir veritabanının tasarımı, oluşturulması ve işletiminden birinci derecede sorumlu ve veritabanı üzerinde en fazla yetkiye sahip olan kişiye ne ad verilir? A) Veritabanı uygulamacısı B) Veritabanı işletmeni C) Veritabanı programcısı D) Veritabanı yöneticisi E) Hiçbiri 70. Uygulama Programcıları tarafından geliştirilen veritabanı üzerinde çeşitli işlemler (kayıt ekleme, silme, raporlama vb.) gerçekleştiren yazılımları kullanan kişilere ne ad verilir? A) Teorisyen programcılar B) Uygulamacılar C) Veritabanı yöneticileri D) Son kullanıcılar E) Analistler 71. Aşağıdakilerden hangisi en bilinen veritabanı sunucu yazılımıdır? A) Microsoft SQL Server B) Microsoft Excel C) Microsoft Word D) Microsoft MQSL E) Microsoft Windows 72. Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak kodlu bir veritabanı yönetim sistemidir? A) LQS B) Linux C) Microsoft Windows D) MySQL E) MS1 73. Aşağıdakilerden hangisi bir veritabanı tasarım aşamasında izlenecek adımlar arasında yer almaz? A) Depolanacak verilerin belirlenmesi B) Tabloların oluşturulması C) Anahtar sütunların belirlenmesi D) Tabloların bölünmesi E) Fonksiyonel bağımlılığın sağlanması 15

16 74. İlişkisel veritabanı kavramsal tasarımında en çok kullanılan model hangisidir? A) ER (Varlık İlişki) Modeli B) LQS modeli C) Linux modeli D) Anahtar sütun modeli E) Etki alanı modeli 75. Aşağıdakilerden hangisi VeritabanıNormalizasyonamaçlarınd andır? A) Veri bütünlüğünü sağlamak B) Uygulamadan bağımsızlık sağlamak C) Performansı artırmak D) A ve B E) A, B ve C 77. Kütüphane Bilimi kuramının aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekmez? A) Kütüphane hizmetinin doğasından gelen çok çeşitli talepleri karşılayacak esneklikte olmalıdır. B) Kütüphane biliminin ilgili olduğu diğer bilim dallarının bulgularını sağlayabilecek kadar genel olmalıdır. C) Kütüphane biliminin genel ilkelerinin oluşturulmasında tek biçimliliği sağlayacak olan mantıksal tutarlılığa sahip olmalıdır. D) Bağımsız bir bilim dalı olarak diğer bilim dallarından ayırtedilebilecek kadar iyi tanımlanmalıdır. E) Bir bilim dalı olarak uygulamadan bağımsız hareket edebilecek esnekliği göstermelidir. 76. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl sonunda Kütüphane (Bilgi ve Belge Yönetimi) Biliminin esas meslek bilgileri olarak ön plana çıkmıştır? A) Yazı baskı B) Kitap süsleme C) Ciltleme D) Kataloglama ve bibliyografya E) İndeksleme 78. Kütüphane bilimi başlangıçta nasıl bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır? A) Kuramsal bir disiplin B) Ortak bir disiplin C) Biçimsel teknik bir disiplin D) Yönetim ile ilgili bir disiplin E) Yayıncılığa ilişkin bir disiplin 16

17 79. Kütüphane biliminin tanımında aşağıdaki kavramlardan hangisi yer almaz? A) Kayıtlı bilginin üretilmesi B) Kayıtlı bilginin toplanması C) Kayıtlı bilginin korunması D) Kayıtlı bilginin örgütlenmesi E) Kayıtlı bilginin kullanımı 82. Kütüphane biliminin kütüphanelerde hazırlanan bilgilendirme araçları, eylemleri ve düzenleriyle ilgili olması onu hangi bilim alanıyla yakınlaştırır? A) İletişim Bilimleri B) Yönetim Bilimleri C) Toplumsal Bilimler D) Uygulamalı Bilimler E) Kuramsal Bilimler 80. Kütüphane ve enformasyon biliminin aşağıdakilerden hangisini karşıladığı öne sürülmektedir? A) Gözlem B) Tanımlama C) Sınıflama D) Genelleme E) Hepsi 81. Kütüphane biliminin hangi bilim alanı niteliği gösterdiği yaygın bir görüştür? A) Uygulamalı Bilim B) Teknoloji C) Kuramsal Bilim D) Toplumsal Bilim E) Felsefi Bilim 83. Aşağıdakilerden hangisi Kütüphane biliminin doğrudan kapsamı içinde değerlendirilemez? A) Bilgi taşıyıcısı olan nesne ile ilgili bilgiler B) Kütüphane ve benzer kuruluşlarla ilgili bilgiler C) Toplumsal gereksinimler D) Bibliyografya E) Kütüphanecilik mesleği 84. Aşağıdakilerden hangisi Kütüphane Biliminin yöntemleri arasında yer almaz? A) Tarihsel yöntem B) Saptama ve inceleme yöntemi C) Karşılaştırma yöntemi D) Yöneylem araştırması yöntemi E) Hepsi 17

18 85. Türkiye de yılları arasında kütüphanecilik mesleği açısından asıl amaç hangi kavramla özetlenebilir? A) Kütüphane bilimini tanıtmak B) Kütüphaneci yetiştirmek C) Kütüphaneler kurmak D) Kütüphane yasası çıkarmak E) Bu konuda strateji oluşturmak 88. Türk Milli Kütüphanesi hangi tarihte kurulmuştur? A) 1945 B) 1946 C) 1947 D) 1948 E) Türkiye de kütüphanecilik mesleğinin ilk mesleki derneği olan Türk Kütüphaneciler Derneği hangi tarihte kurulmuştur? A) 1946 B) 1948 C) 1949 D) 1952 E) Türkiye de kütüphanecilik alanında üniversite düzeyinde kurulan ilk bölüm hangisidir? A) Hacettepe Üniversitesi-1972 B) İstanbul Üniversitesi-1954 C) Ankara Üniversitesi-1954 D) İstanbul Üniversitesi-1964 E) Ankara Üniversitesi Türkiye nin kütüphanecilikle ilgili ilk yasalarından Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu hangi tarihte çıkmıştır? A) 1934 B) 1936 C) 1938 D) 1940 E) Türkiye de Maarif Vekaletine sunulmak üzere 1925 yılında Kütüphanelere Dair I adlı raporu hazırlayan ve kütüphaneciliğin öncülerinden olan kişi kimdir? A) Adnan Ötüken B) Hamit ZübeyrKoşay C) Fehmi Ethem Karatay D) Osman Ersoy E) Jale Baysal 18

19 91. Aşağıdaki kurumlardan hangisi Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (3473 Sayılı Kanun) çerçevesindeki işlemler açısından kapsam dışında tutulmuştur? A) Mahalli idareler B) Üniversiteler C) Kamu Bankaları D) Kamu İktisadi Teşebbüsleri E) İçişleri Bakanlığı 92. Aşağıdakilerden hangisi 3473 Sayılı Kanun da geçen Arşivlik malzeme kapsamına girmez? A) Türk Milletinin geleceğine tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken belgeler. B) Son işlem tarihi üzerinden yüzbir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları. C) Devletin gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devlet ve milletlerarası kuruluşlarla akdettiği ikili ve çok taraflı milletlerarası anlaşmalar. D) Tapu tahrir defterleri. E) Tapu ve nüfus kayıtları. 93. Aşağıdakiifadelerden hangisi 3473 Sayılı Kanun da geçen Ayıklama kavramının kapsamı içindedir? A) Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve en son işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş olma B) Üzerinden onbeş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış olma C) Cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu halde, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş olma D) Türk Milletinin geleceğine tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken belgeler olma E) Devlet hakları ile milletlerarası hakları belgeleme, koruma 19

20 Sayılı Kanun da geçen İleride kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen, arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme dışında kalan hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş malzemenin ayrılarak, yönetmelikte belirtilecek usul ve esaslara göre.işlemini, ifade eder. cümlesinde boşluğa uygun terim aşağıdakilerden hangisidir? A) Arşivleme B) İmha C) Ayıklama D) Devir E) Transfer Sayılı Kanun çerçevesinde, ilgili kanunlara göre suçta kullanıldığı anlaşılarak, müsaderesine dair kararı kesinleşen malzeme nereye devredilir? A) İçişleri Bakanlığına B) Cumhuriyet Savcılığına C) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne D) Emniyet Genel Müdürlüğüne E) İlgili Devlet Bakanlığına 96. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik e göre, Kurum ve kuruluşların, merkez teşkilâtları içinde yer alan ve arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin, birim arşivlerine nazaran daha uzun süreli saklandığı merkezî arşivlerine ne ad verilir? A) Devlet Arşivi B) Bölge Arşivi C) Şube Arşivi D) Kurum Arşivi E) Merkez Arşiv 97. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen muhtevada olup da, kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan gerçek kişiler ile tüzel kişiler elinde bulunan benzeri belgelerin meydana getirdiği arşivlere ne ad verilir? A) Birim Arşivi B) Özel Arşiv C) Kişisel Arşiv D) Şube Arşivi E) Hiçbiri 20

21 98. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe göre, mükellefler, belirli bir süre saklayacakları arşivlik malzeme için hangi arşivleri kurarlar? A) Şube Arşivleri B) Birim Arşivleri C) Kurum Arşivleri D) Kurum Gezici Arşivi E) Merkez Arşiv 100. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe göre, mükellefler elinde bulunan arşiv malzemesini kurum arşivlerinde kaç yıl süre ilesaklamak zorundadırlar? A) 1-5 yıl B) 6-9 yıl C) yıl D) yıl E) yıl 99. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe göre, mükellefler elinde bulunan arşivlik malzemeyi birim arşivlerinde kaç yıl süre ilesaklamak zorundadırlar? A) 1-5 yıl B) 6-9 yıl C) yıl D) yıl E) yıl 21

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi 4.Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi) Yönetim ve Mevzuat (AKTS 4) 3 saat Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖĞR.GÖR.VOLKAN ALTINTAŞ 26.9.2016 Veri Tabanı Nedir? Birbiriyle ilişkisi olan verilerin tutulduğu, Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler topluluğunun, Mantıksal

Detaylı

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1 1 Temel Kavramlar Veritabanı 1 Veri Saklama Gerekliliği Bilgisayarların ilk bulunduğu yıllardan itibaren veri saklama tüm kurum ve kuruluşlarda kullanılmaktadır. Veri saklamada kullanılan yöntemler; Geleneksel

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Dayanak Amaç: Madde 1: Bu Yönergenin amacı İzmir Büyükşehir Belediyesi Arşiv Şube Müdürlüğünün görev ve çalışma

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Müdür Yardımcısı Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 5

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Müdür Yardımcısı Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 5 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ Bu planın amacı, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde bulunan arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi hâline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE İKTİSAT BÖLÜMÜ İÇİN ÇİFT ANADAL DERS PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE İKTİSAT BÖLÜMÜ İÇİN ÇİFT ANADAL DERS PROGRAMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE İKTİSAT BÖLÜMÜ İÇİN ÇİFT ANADAL DERS PROGRAMI Ankara, 04 Mayıs 2011 H.Ü. BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE İKTİSAT BÖLÜMÜ İÇİN ÇİFT ANADAL

Detaylı

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste 3. sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması ve Erişimi I (AKTS 5) 3 saat Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste Kütüphane Otomasyon

Detaylı

Kurumlarda Belge Devri, Ayıklama ve İmha Süreci

Kurumlarda Belge Devri, Ayıklama ve İmha Süreci Kurumlarda Belge Devri, Ayıklama ve İmha Süreci Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü AYIKLAMA: 2 Arşiv Malzemesi ile cari işlemleri devresinde bir değere sahip

Detaylı

Kayıt Tipi ve MARC. MARC kaydı nedir?

Kayıt Tipi ve MARC. MARC kaydı nedir? Kayıt Tipi ve MARC MARC kaydı nedir? Makinece okunabilir kataloglama kaydı. Bir makinenin örneğin bir bilgisayarın bir katalog kaydındaki verileri okuyabilmesi ve yorumlayabilmesidir. Katalog kaydı: Bibliyografik

Detaylı

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu ÜNAK Kamil Çömlekçi ÜNAK Kütüphanecilerin Değişen Rolleri Geleneksel Roller Koleksiyon geliştirme ve

Detaylı

2 BELGE VE DOSYA HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ

2 BELGE VE DOSYA HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GENEL OLARAK BELGE 11 1.1. Bilgi ve Belgenin Anlamı ve Önemi 12 1.1.1. Bilgi 13 1.1.2. Belge 14 1.2. Belge Türleri 15 1.2.1. Kağıt Belgeler 15 1.2.2. Hareketli ve Sesli Belgeler

Detaylı

EVRAK YAZIŞMA DOSYALAMA ARŞĐV

EVRAK YAZIŞMA DOSYALAMA ARŞĐV EVRAK YAZIŞMA DOSYALAMA ARŞĐV FAALĐYETLERĐNĐN ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ UYGULAMALARI Kütüphane Müdürlüğü Ocak-2011 25.01.2011 1 ĐÇERĐK Yazışma Kuralları Standart Dosya Planı nın kullanımı Evrakları Dosyalama

Detaylı

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA: Arşiv Malzemesi ile cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu halde, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanılmasına ve muhafazasına

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Yaşar BAYAR Daire Başkanı 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Editör Mustafa Gökçe DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Yazarlar Carullah Süer Kamile Gülgezen Meral Bektaş Mustafa Gökçe Süleyman Baykara Türkan Şişmanoğlu Ümmügül Baş Editör Mustafa GÖKÇE Dosyalama ve

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamamlanan Faaliyetler Kullanıcılardan

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Eğitimi Esnasında Verilen Kataloglama Eğitimi ve Kataloglama Literatürü Değerlendirmesi

Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Eğitimi Esnasında Verilen Kataloglama Eğitimi ve Kataloglama Literatürü Değerlendirmesi Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Eğitimi Esnasında Verilen Kataloglama Eğitimi ve Kataloglama Literatürü Değerlendirmesi İrem Ünal, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Birim Kütüphanecisi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Başkanlığı Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Başkanlığa bağlı Merkez Kütüphane ve Nadir Eserler Kütüphanesinde yürütülen kütüphanecilik, bilgi-belge hizmetlerinin uluslararası standartlara

Detaylı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veri Tabanı Veritabanı yada ingilizce database kavramı, verilerin belirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde özel veya kamu kuruluşların

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

Elektronik Belge Yönetimine Geçiş Sürecinde Kurumsal Sorumluluklar ve Yol Haritası. Tekirdağ 25 Haziran 2012

Elektronik Belge Yönetimine Geçiş Sürecinde Kurumsal Sorumluluklar ve Yol Haritası. Tekirdağ 25 Haziran 2012 Elektronik Belge Yönetimine Geçiş Sürecinde Kurumsal Sorumluluklar ve Yol Haritası Tekirdağ 25 Haziran 2012 Prof. Dr. Hamza KANDUR Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı / Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm

Detaylı

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih:

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: Daire Başkanı: Ali AYGÜN İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.2015 1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışan elemanlar arasında iş bölümü yapmak

Detaylı

eğitim ve denetim görevini yapmak, 6) Kütüphanecilik alanındaki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak ve bu a

eğitim ve denetim görevini yapmak, 6) Kütüphanecilik alanındaki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak ve bu a HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI 1) Özdemir CİNGİ Daire Başkan V. Harcama Yetkilisi 2) Osman ATILGAN Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Elektronik Kütüphane

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Veri Tabanı Nedir? Sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Bir kuruluşa

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÜNİTE 2 VERİ TABANI İÇİNDEKİLER Veri Tabanı Veri Tabanı İle İlgili Temel Kavramlar Tablo Alan Sorgu Veri Tabanı Yapısı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR II HEDEFLER Veri tabanı kavramını

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

2 Temel Kavramlar (Devam) Veritabanı 1

2 Temel Kavramlar (Devam) Veritabanı 1 2 Temel Kavramlar (Devam) Veritabanı 1 Veritabanı Kullanıcıları Veritabanı Yöneticisi (DBA-Database Administrator) Tasarım,oluşturma ve işletiminden sorumludur. Görevleri; Tasarımı Performans Analizi Erişim

Detaylı

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Organizasyonun bilgi ihtiyacını analiz etmek ve bu ihtiyacı karşılamak için enformasyon planı geliştirmek, Bilgi ve Belge işlemlerini

Detaylı

İŞ TANIMLARI Özdemir CİNGİ Osman ATILGAN Daire Başkanı 1) Başkanlığın yıllık çalışma ve bütçe planını hazırlamak. 2) Kütüphane hizmetlerinin aksamadan

İŞ TANIMLARI Özdemir CİNGİ Osman ATILGAN Daire Başkanı 1) Başkanlığın yıllık çalışma ve bütçe planını hazırlamak. 2) Kütüphane hizmetlerinin aksamadan HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI 1) Özdemir CİNGİ Daire Başkanı Harcama Yetkilisi 2) Osman ATILGAN Teknik Hizmetler Şube Müdürü Elektronik Kütüphane

Detaylı

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1 1 Temel Kavramlar Veritabanı 1 Veri Saklama Gerekliliği Bilgisayarların ilk bulunduğu yıllardan itibaren veri saklama tüm kurum ve kuruluşlarda kullanılmaktadır. Veri saklamada kullanılan yöntemler; Geleneksel

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı

BELGE SAYI SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ. MİLLİ ARŞİV KURULU ÇALIŞMA ESASLARI VE İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ (A.E. 164/1993, A.E. 256/2015 sayılı Tüzük)

BELGE SAYI SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ. MİLLİ ARŞİV KURULU ÇALIŞMA ESASLARI VE İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ (A.E. 164/1993, A.E. 256/2015 sayılı Tüzük) BELGE SAYI SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ MİLLİ ARŞİV KURULU ÇALIŞMA ESASLARI VE İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ (A.E. 164/1993, A.E. 256/2015 sayılı Tüzük) MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA USULLERİ)

Detaylı

Sosyal Ağlar ve Çevrimiçi Kütüphane Katalogları: OPAC 2.0

Sosyal Ağlar ve Çevrimiçi Kütüphane Katalogları: OPAC 2.0 Sosyal Ağlar ve Çevrimiçi Kütüphane Katalogları: OPAC 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr ~ Nevzat ÖZEL Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü nozel@humanity. ankara.edu.tr

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Şef 1 PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI 1.1. DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI 1.1Birimi : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1.2 Görevin Adı : Kütüphane

Detaylı

TÜRKLERDE BİLGİ-BELGE VE ARŞİV TARİHİ

TÜRKLERDE BİLGİ-BELGE VE ARŞİV TARİHİ TÜRKLERDE BİLGİ-BELGE VE ARŞİV TARİHİ Türk arşivciliğinin tarihi çok eskilere dayanır. Uygur Türklerinin şehirlerinde zengin kütüphaneler ve arşivlerin olduğu tespit edilmiştir. Selçuklularda da resmi

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No 1 Kullanıcılardan gelen yabancı dildeki kitapların sipariş

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Yaşar BAYAR Daire Başkanı Çalışan Personellerin

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİNDE KURUMSALLAŞTIRMA SÜRECİ: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM VE ARŞİVLEME SİSTEMİ ÇALIŞMALARI *

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİNDE KURUMSALLAŞTIRMA SÜRECİ: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM VE ARŞİVLEME SİSTEMİ ÇALIŞMALARI * ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİNDE KURUMSALLAŞTIRMA SÜRECİ: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM VE ARŞİVLEME SİSTEMİ ÇALIŞMALARI * Doç.Dr. Özlem BAYRAM Doç.Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ Uzm. Zeynep

Detaylı

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Ana Konu 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STANDART 15: KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ

HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ HEPDAK - Arşivleme Yönergesi (Sürüm: 1.0-13.09.2013) Sayfa 1 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ Bu yönerge, "Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme

Detaylı

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR Doküman Kodu: ARŞ.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi:- Revizyon No:0 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binası hizmetleri ve faaliyetleri sonucunda

Detaylı

Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi

Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No Kullanıcılardan gelen yabancı dildeki kitapların sipariş bilgileri tamamlanmıştır. Kullanıcılardan gelen Türkçe kitapların

Detaylı

KÜTÜPHANECİLİKTE STANDARTLAŞMA VE MARC-XML ÇÖZÜMÜ

KÜTÜPHANECİLİKTE STANDARTLAŞMA VE MARC-XML ÇÖZÜMÜ KÜTÜPHANECİLİKTE STANDARTLAŞMA VE MARC-XML ÇÖZÜMÜ Zehra TAŞKIN ztaskin@hacettepe.edu.tr http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ztaskin PLAN MARC Standartları XML MARC XML Neden MARC için XML? MARC XML için gerekli

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Sorumluluk 3

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Sorumluluk 3 1 İÇİNDEKİLER 2 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3 MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3 MADDE 3. Sorumluluk 3 MADDE 4. Akreditasyon Süreci ve Sonuçlarına İlişkin Belgeler ve Raporlar 3 MADDE 5. Personel

Detaylı

Arşivleme İşlemleri. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayter mbayter@hotmail.com

Arşivleme İşlemleri. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayter mbayter@hotmail.com Arşivleme İşlemleri Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayter mbayter@hotmail.com Arşiv İşlemleri Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği: Kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar elinde bulunan

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter Daire Başkanlığı Daire Başkanı Genel Sekreter Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümüne giderek, personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak DOSYALAMA VE ARŞİV Standart Dosya Planına Göre Tasnif Birim Arşivini Düzenlemek İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak Kurum Arşivine Gönderilecek Evrak İşlemlerini Yapmak ANLAŞMA, SÖZLEŞME VE PROTOKOLLERİN

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l- Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları LOGO SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Add your company slogan Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları BUGÜN Bilginin hızla üretildiği ve aynı hızla teknolojik buluşlara/icatlara

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr. Füsun BALIK ŞANLI 2013-2014 YTÜ

VERİ TABANI YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr. Füsun BALIK ŞANLI 2013-2014 YTÜ VERİ TABANI YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr. Füsun BALIK ŞANLI 2013-2014 YTÜ Ders Düzeni Ders Uygulama Ödev Sınavlar 1. Ara Sınav 2. Ara Sınav Yıl Sonu Sınavı Sınavlar 2 Başarı Kriterleri Yıliçi başarı notu: (2 Yıliçi

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1 İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1.1. Etik Değerler ve Dürüstlük 7 1.2. Personelin Yeterliliği ve Performansı 7 1.3.

Detaylı

DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI

DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI TANIM Her türlü bilgiye en hızlı, en doğru ve en ekonomik şekilde ulaşabilen, bu bilgileri konularına göre sınıflayan, koruyan ve bu bilgileri, gereksinimi olan kişilerin hizmetine sunan kişidir. A-GÖREVLER

Detaylı

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi Hedefler Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Veritabanı terimini tanımlamak ve bir veritabanının veri ve bilgi ile

Detaylı

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ Bu kılavuz, destekleyicinin merkezinde veya destekleyicinin araştırmayla

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen

Detaylı

ARŞİV HİZMETLERİ FAALİYET RAPORU ( )

ARŞİV HİZMETLERİ FAALİYET RAPORU ( ) ARŞİV HİZMETLERİ FAALİYET RAPORU (01.01.2014 31.12.2014) A- GENEL BİLGİLER 1- Kurumun kuruluş tarihi: Kondüktör Mekteb-i Alisi Dönemi (1911-1922) Nafia Fen Mektebi Dönemi (1922-1937) İstanbul Teknik Okulu

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Dosya Organizasyonu (File Organization) Veritabanı Sistemleri (Database Systems) BM307 Dosya Organizasyonu (File Organization) İçerik Dosya

Detaylı

ETIK KURUL İÇ İŞLEYİŞ VE KARARLARıN YAZıMı VE TAKİBİ

ETIK KURUL İÇ İŞLEYİŞ VE KARARLARıN YAZıMı VE TAKİBİ ETIK KURUL İÇ İŞLEYİŞ VE KARARLARıN YAZıMı VE TAKİBİ Av. Dilek Temiz Özbek İstanbul Üniversitesi Hukuk Müşavirliği İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Klinik araştırmalar Etik Kurul Üyesi ETİK KURUL İÇ İŞLEYİŞ

Detaylı

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü lik Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İstanbul Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemeye, iç ve dış iletişimin nasıl sağlanacağına ve mevcut iletişim ağının sağlıklı

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme

Detaylı

Arşiv Oluşturma ve Yönetimi Yönergesi

Arşiv Oluşturma ve Yönetimi Yönergesi 2015 Arşiv Oluşturma ve Yönetimi Yönergesi SÜRÜM 1.0 28.04.2015 EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon

Detaylı

TBB İnsan Hakları Merkezi. İnsan Hakları İzleme, Raporlama ve Arşivleme Proje Önerisi 1 I. PROJENİN AMACI VE DAYANAĞI

TBB İnsan Hakları Merkezi. İnsan Hakları İzleme, Raporlama ve Arşivleme Proje Önerisi 1 I. PROJENİN AMACI VE DAYANAĞI TBB İnsan Hakları Merkezi İnsan Hakları İzleme, Raporlama ve Arşivleme Proje Önerisi 1 I. PROJENİN AMACI VE DAYANAĞI Proje, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, hukukun üstünlüğünün egemen

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE KULLANILAN TÜRKÇE KONU BAŞLIKLARI UYGULAMASI. ŞULE YILMAZ Kadir Has Üniversitesi

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE KULLANILAN TÜRKÇE KONU BAŞLIKLARI UYGULAMASI. ŞULE YILMAZ Kadir Has Üniversitesi TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE KULLANILAN TÜRKÇE KONU BAŞLIKLARI UYGULAMASI ŞULE YILMAZ Kadir Has Üniversitesi ÜNAK'04 "Bilgide Kaybolmamak İçin Bilgiyi Yönetmek" ( 23-25 Eylül 2004 ) Maltepe

Detaylı

DELFİN ANAHTAR TESLİM

DELFİN ANAHTAR TESLİM Biz Kimiz? DELFİN, her türlü doküman tabanlı teknolojileri araştırmak, geliştirmek, kurum ve şirketlere fiziksel arşiv ve elektronik arşivleme hizmetlerinde ANAHTAR TESLİM çözüm sunmak amacı ile kurulmuştur.

Detaylı

Hazırlayan: KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ AYŞE HANDE EROL B.

Hazırlayan: KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ AYŞE HANDE EROL B. Hazırlayan: KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ AYŞE HANDE EROL B. İÇERİK Araştırma Kapsamı Yürürlükte olan çalışmalar Yürürlükte olan çalışmalar ile ilgili öneriler Yükseköğretim Çalışmaları Üniversitemiz işlemleri

Detaylı

Tekrar. Veritabanı 2

Tekrar. Veritabanı 2 Tekrar Veritabanı 2 Veritabanı Nedir? Veritabanı ortaya çıkış hikayesi Saklanan ve işlenen veri miktarındaki artış Veri tabanı olmayan sistemin verilerinin kalıcı olmaması. Veritabanı; tanım olarak herhangi

Detaylı

MOLDOVA SUNUMU Dr. Vasile CRETU Yüksek Yargı Kurulu Üyesi

MOLDOVA SUNUMU Dr. Vasile CRETU Yüksek Yargı Kurulu Üyesi VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

Kataloglama ve Sınıflandırma Birimi

Kataloglama ve Sınıflandırma Birimi b KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON Basılı kaynak (Kitap) kayıt giriş işlemi Satın alma, bağış dağıtımla gelen AACR ( Anglo American Cataloguing Rules ) Modülü Kullanımı Standart AACR kataloglama kuralları kullanımı

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kütüphane Hizmetleri Yönergesi

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kütüphane Hizmetleri Yönergesi KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kütüphane Hizmetleri Yönergesi AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Yönerge, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi tarafından sunulan hizmetleri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.13.06.04/411 02/07/2010 Konu: Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE 2010/81 Bilindiği üzere, Yönetim Kurulumuzun 06/02/2008 tarihli ve 2008/51 sayılı Kararı ile bünyesinde,

Detaylı

Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması

Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması Nizamettin OĞUZ Bilgi İşlem Koordinatörü noguz@basbakanlik.gov.tr nün yapısı Devlet Arşivler Genel Müdürlüğünde: Osmanlı Arşivinde: Cumhuriyetin ilanına kadar olan

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi KULLANICI REHBERİ BTÜ Kütüphanesi Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi - Kütüphane web sayfası Hizmetler Kaynaklara Erişim Danışma/Formlar Bize Ulaşın Bu rehber; Bursa Teknik Kütüphanesinin fiziki

Detaylı

Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş

Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş -1- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ 1.1. Veri ve Bilgi (Data & Information) Hesaplama, saklama gibi çeşitli işlemler amacıyla bilgisayara verilen sayı, yazı, resim, ses,

Detaylı

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 06 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 11111 110 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 06 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Özel araştırma kütüphanesi ya da bilgi merkezi, uluslararası kaynaklarda, dar bir konu alanında belirli bir kesimin

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EK-YARDIM DOKÜMANI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EK-YARDIM DOKÜMANI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EK-YARDIM DOKÜMANI İçindekiler ELEKTRONİK İMZA... 2 KURUM İÇİ GİDEN EVRAKLAR... 3 YANLIŞ ALICININ SEÇİLMESİ DURUMU... 3 KURUM DIŞI GİDEN EVRAKLAR...

Detaylı

Elektronik Belge Yönetimine Geçiş: Sistem Gereksinimleri ve Kurumsal Model Oluşturma Çalıştayı

Elektronik Belge Yönetimine Geçiş: Sistem Gereksinimleri ve Kurumsal Model Oluşturma Çalıştayı Elektronik Belge Yönetimine Geçiş: Sistem Gereksinimleri ve Kurumsal Model Oluşturma Çalıştayı Doç. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ TÜBİTAK-SOBAG-110K592 Numaralı Proje Yürütücüsü fozdemirci@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı *BEL9B1H4* Sayı : 82018567-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKÇE YILLIK PROJE ÇALIŞMASI ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Dilay BİÇER Engin YAZAR Aslı SAĞGÜL Sınıf/ Şube : 4/B Rehber Öğretmen :

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı