BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ"

Transkript

1 1. Aşağıdakilerden hangisi bilginin düzenlenmesinde kullanılan araçlardandeğildir? A) Katalog B) Dizin C) Bibliyografya D) Süreli yayın E) Abstrak (Öz) 4. Aşağıdakilerden hangisi kütüphanelerde yaygın olarak kullanılan katalog türlerindendeğildir? A) Yazar kataloğu B) Eseradı kataloğu C) Konu kataloğu D) Yayın yeri kataloğu E) Yazar/eseradı kataloğu 2. Bir kütüphanedeki materyallerin girişlerini sistematik bir sırada düzenleyerek veren liste nedir? A) Katalog B) Bibliyografya C) Veritabanı D) Sözlük E) Rehber 5. Bilgi kullanıcılarına ilgi duydukları belirli alanlardaki en yeni bilgileri duyurmak için verilen hizmete ne ad verilir? A) Kataloglama hizmeti B) Süreli yayınlar hizmeti C) Güncel duyuru hizmeti D) İnternet hizmeti E) Bibliyografik tanımlama hizmeti 3. Aşağıdakilerden hangisi bir gösterici, bir belirteç ya da daha kapsamlı olarak bir derme veya veritabanındaki materyallerin ya da bunlardan çıkan kavramların sistematik rehberidir? A) Abstrak B) Dizin C) Kitap D) Konu başlığı listesi E) İçindekiler listesi 6. Aşağıdakilerden hangisi bilgi düzenleme araçlarınınişlevlerindendir? A) Yazar adı, eseradı ya da konusu bilinen bir belgenin bulunmasını sağlamak. B) Bir eserin fiyat bilgisini vermek C) Bir eserin yazarına ait bilgi vermek D) Bir eserin amacı hakkında bilgi vermek E) Hiçbiri 1

2 7. Bir katalogda tek bir temel girişin yanı sıra yapılan ve çok sayıda erişim noktaları sağlayan girişlere ne ad verilir? A) Dizin girişi B) Ek giriş C) Yazaradı girişi D) Notlar ek girişi E) ISBN ek girişi 10. Aşağıdakilerden hangisi MARC da(makinaca Okunabilir Kataloglama) yazar adı temel giriş kodudur? A) 110 B) 111 C) 100 D) 245 E) Aşağıdakilerden hangisi nitelemenin amaçlarındandeğildir? A) Kataloglanan belgeyi kimliklemek B) Kataloglanan belgeyi tanımlamak C) Dizinleme düzenini belirlemede yardımcı bir unsur olarak rol oynamak D) Kataloglanan belgeyi tekleştirmek E) Kataloglanan belgenin ayıklanmasını sağlamak 11. Aşağıdakilerden hangisi halen dünyada en çok kullanılan uluslararası kataloglama kurallarındandır? A) Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları (AACR2) B) Amerikan Kütüphane Derneği Kuralları (ALA) C) Ortak Kural(JointCode) D) Dewey Kuralları E) Cutter Kuralları 9. Aşağıdakilerden hangisi ISBD (Uluslararası Standart Bibliyografik Niteleme) unsurlarındandeğildir? A) Eseradı sorumluluk bildirim alanı B) İç kapak alanı C) Basım alanı D) Yayın dağıtım alanı E) Fiziksel niteleme alanı 12. Aşağıdakilerden hangisi bir sınıflama şemasını oluşturan unsurdur? A) Yazar adı B) Eseradı C) Ek girişler D) Şemalar E) ISBN 2

3 13. Aşağıdakilerden hangisi Dewey Onlu Sınıflama Sisteminde yer alan ana sınıflardan değildir? A) Felsefe ve psikoloji B) Sosyal bilimler C) Dil D) Güzel sanatlar E) Spor 14. Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi genellikle hangi tür kütüphaneler için uygun bir sistem olarak değerlendirilir? A) Büyük araştırma kütüphaneleri B) Halk kütüphaneleri C) Çocuk kütüphaneleri D) Resmi kurum kütüphaneleri E) Okul kütüphaneleri 15. Aşağıdakiifadelerden hangisi Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sisteminin notasyonudur? A) Özel işaretlerden oluşan bir notasyondur. B) Harf ve sayılardan oluşan karma notasyondur. C) Harflerden oluşan saf notasyondur. D) Sayılardan oluşan saf notasyondur. E) Harf ve özel işaretlerden oluşan karma notasyondur. 16. Aşağıdakilerden hangisi bir arşivin işlevlerindendeğildir? A) Arşiv malzemesini tespit etmek ve ayırmak. B) Arşiv malzemesinin kayba uğramasını engellemek. C) Arşiv malzemesini gerekli koşullarda saklamak. D) Arşiv malzemesini yararlanmaya sunmak. E) Arşiv malzemesinin uygun olmayan kişi/kurumların eline geçmesini engellemek. 17. Kurum, daire ve kuruluşların gördükleri hizmetler sonucu biriken ve saklanması tarihsel, hukuksal, idari ve çeşitli bakımlardan herhangi bir konuyu aydınlatmaya yarayan her türlü materyale ne ad verilir? A) Arşiv malzemesi B) Arşiv fonu C) Arşivlik malzeme D) Kurumsal materyal E) Hiçbiri 3

4 18. Belge özelliği taşıyan anlaşmaların ve benzeri dokümanların düzenlenmesinde, uyulması gereken kuralları inceleyen bilim dalınedir? A) Heraldik B) Onomastik C) Diplomatik D) Jeneloji E) Toponomi 21. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunda padişahların yazılı emirleridir? A) Berat B) Takrir C) Kaime D) Şukka E) Hatt-ı Humayun 19. Arşiv fonlarını oluşturan malzemelerin sistematik bir biçimde hazırlanan sayım ve döküm listesihangisidir? A) Katalog B) Cetvel C) Envanter D) İndeks E) Rehber 20. Arşive gelen belgelerin tespiti için tutulan kayıt hangisidir? A) Döküm bordrosu B) Giriş kaydı C) Giriş kütüğü D) Tahkik tutanağı E) Emanet tutanağı 22. Arşivlerde birikmiş evrakın ayıklanması ve istenilen şekle sokulmasına ne denir? A) Tasfiye B) Depolama C) Ara depolama D) Üçüncü depolama E) Hiçbiri 23. Arşivlerde arşiv belgelerinin önceden belirlenmiş çeşitli konulara ayrılması ve ayrıldıkları bölümlerde tarih sırasına konulması esasına dayanan yöntem nedir? A) Kronolojik yöntem B) Ara depo yöntemi C) Dosyalama yöntemi D) Sistematik yöntem E) Hiçbiri 4

5 24. Arşivlere devredilen fonları bütünlüklerini bozmadan asli düzeni ile bırakmaya ne ad verilir? A) Tasnif B) Fonlama C) Organik yöntem D) Doküman sabitleme E) Orijinal saklama 27. Arşiv depolarının yapımında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? A) İzolasyon B) Klimatizasyon C) Işıklandırma D) Konum E) Dış duvarlar 25. Aşağıdakilerden hangisi Bir takım rakamlar ya da rakam ve harf bileşikleri aracılığıyla arşiv malzemesinin kimliğini tanıtma işine verilen addır? A) Sınıflama B) Ayıklama C) Başlıklandırma D) Kataloglama E) Kodlama 28. Aşağıdakilerden hangisi arşiv malzemelerinin korunmasında binaların mimari özellikleri açısından dikkate alınmalıdır? A) Yangına karşı korunma B) Çalınmaya karşı korunma C) Rutubete karşı korunma D) Mikroorganizmalara karşı korunma E) Hepsi 26. Arşivlerde hangi malzemelerin yararlanmaya sunulması olanaklı değildir? A) Askeri evrak B) Tarihi evrak C) Ekonomik evrak D) Tek nüsha olan evrak E) Çoğaltılamayacak evrak 5

6 29. Arşiv belgelerinin restorasyonundaaşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? A) Bu işlemlerin uzmanlık gerektirdiği unutulmamalıdır B) Belgelerin orijinalliğini kaybetmemesi gerekir. C) Restorasyonda yapılan müdahalenin biçimi ve derecesi gözle görünür olmamalıdır. D) Belgedeki metnin bozulmaması esastır. E) Belgeye zarar vermeyecek onarım malzemeleri kullanılmalıdır. 32. İşletim sistemlerini çalıştırmak ve uygulamaları yerine getirmek amacıyla oluşturulmuş bilgisayar programlarına genel olarak ne ad verilir? A) Donanım B) Yazılım C) Bilişim D) Sistem E) Hiçbiri 30. Bir evrağın kaç çağı vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Bir işletim sistemi aşağıdakilerden hangisini içermez? A) Donanım onarım yönetimi B) Komut işleme C) Dosya yönetimi D) Görüntü yönetimi E) Ağ yönetimi 31. Bilgisayar destekli sistemlerin, tekrar gerektiren işlerin personel gerektirmeksizin yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanılmasına ne ad verilir? A) Sistem analizi B) Dizinleme C) Bilgisayarlaşma D) Otomasyon E) Bilişim 34. Bir kütüphanede otomasyona geçmeden önce yapılması gereken ilk iş ne olmalıdır? A) Dosya analizi B) Materyal analizi C) Personel analizi D) Maliyet analizi E) Sistem analizi 6

7 35. Otomasyona geçmeye karar vermiş bir kütüphane en başta hangi seçim ile karşı karşıya kalır? A) Sistem seçimi B) Yazılım seçimi C) Yazılım ve donanım seçimi D) Donanım seçimi E) Firma seçimi 37. Aşağıdakilerden hangisi Kullanıcı dostu bir yazılımın özelliklerindendeğildir? A) Deneyimli kullanıcılar için seçenekler sunar. B) Veri bütünlüğünü değil kullanım kolaylığını dikkate alırlar. C) Deneyimsiz kullanıcılar için seçenekler sunar. D) Kullanıcılara özel sistemler sunar. E) Kullanıcıların sistemi kolay kullanmalarını sağlar. 36. Aşağıdakilerden hangisi bir kütüphaneye alınacak yazılımın üzerinde çalışacağı işletim sisteminde dikkat edilmesi gerekenlerden değildir? A) İşletim sistemi yaygın kullanıma sahip olmalıdır. B) İşletim sistemi değişik yazı karakterlerini kabul eden nitelikte olmalıdır. C) O kütüphaneye özgü geliştirilmiş paket yazılım niteliğinde olmalıdır. D) Kütüphane uygulamalarında kullanılacak yazılımın çalışmasını yavaşlatmayacak nitelikte olmalıdır. E) Uluslararası standartlarda olmalıdır. 38. Bir kütüphaneye yazılım seçiminde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? A) Satan kuruluşun yazılımını ileride ortaya çıkacak yeni kütüphane işlem ve hizmetleri doğrultusunda geliştirip geliştiremeyeceğine. B) Yazılımın kütüphanede çoklu kullanıcıya izin verip vermediğine. C) Sistemin veri güvenliğini tam olarak sağlayıp sağlamadığına. D) Çeşitli nitelikte istatistikler tutma olanağını verip vermediğine. E) Hepsi 7

8 39. Bilgi ve Belge Yönetimi alanında eğitim veren kurumlar ve sivil meslek kuruluşlarının kütüphane otomasyonu konusundaki başlıca işlevihangisidir? A) Otomasyon sistemleri konusunda eğitici kurs, seminer, toplantılar düzenleyebilirler. B) Otomasyon sistemlerinin kütüphanede yapılandırılmasında teknik katkı verebilirler. C) Otomasyon sistemlerinin satın alınmasında idari süreçler açısından kolaylaştırıcı rol üstlenebilirler. D) Otomasyon sistemlerinin belirli bir kütüphaneye özgü olarak tasarım açısından geliştirilmesi konusunda destek verebilirler. E) Otomasyon sistemlerinin kütüphaneye kurulması konusunda yardım edebilirler. 40. Otomasyon sistemleri kütüphanelerde hangi yıllardan itibaren kullanılmaya başlamıştır? A) 1930 lu yıllar B) 1940 lı yıllar C) 1950 li yıllar D) 1960 lı yıllar E) 1970 li yıllar 41. Kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezi gibi bilgi merkezlerindeki bilgi erişim sürecinin temel ilkesi nedir? A) Toplumun kalkınmasına katkıda bulunmak. B) Kütüphane kurumuna ilişkin farkındalığı artırmak. C) Bilgiyi elde etmek, düzenlemek ve sunmak. D) Toplumun bilgi kullanım düzeyini artırmak. E) Bilgi okuryazarlığı becerilerini geliştirmek. 42. Bilgi ve Belge Yönetimi mesleğinin uygulanmasındaki insan gruplarından hangisine etik davranma söz konusudur? A) Kullanıcılar B) Yöneticiler C) Personel D) Meslektaşlar E) Hepsi 8

9 43. Türkiye de Bilgi ve Belge Yönetimi alanına yönelik Mesleki Etik İlkeler hangi kuruluş tarafından geliştirilmiştir? A) Türk Arşivciler Derneği B) Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği C) Avrasya Kütüphaneciler Birliği D) Türk Kütüphaneciler Derneği E) Milli Kütüphane Derneği 45. Bilgi ve belge yönetimi hizmetini bu hizmetin gerektirdiği bilgi ve beceri ile yapmak hangi kavram ile tanımlanabilir? A) Profesyonellik B) Duyarlılık C) Mesleğe bağlılık D) Bilgi uzmanlığı E) Adanmışlık 44. Aşağıdakilerden hangisi Bilgi ve Belge Yönetimi alanındaki çeşitli uluslararası ve ulusal mesleki dernekler tarafından geliştirilen etik ilkelerde yer alan ortak noktalardandeğildir? A) Düşünce özgürlüğünden yana bir tutuma sahip olmak. B) Mesleğinde kariyer olanakları yaratmak. C) Herkesin ayrım gözetmeksizin bilgiye erişimini sağlamak. D) Kütüphanede kullanıcıların özel yaşam gizliliğine saygı göstermek. E) Mesleğindehaksız yere kişisel kazanç sağlamamak. 46. Kurumların ya da bireylerin iş ilişkilerini yürütebilmek veya yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek için ürettikleri, aldıkları ve delil olarak korudukları kayıtlı bilgiye ne ad verilir? A) Doküman B) Giriş C) Katalog D) Belge E) Ek giriş 9

10 47. Aşağıdakilerden hangisi belge yönetimi kavramının tanım kapsamı içinde yer alır? A) Belgelerin sistematik biçimde üretilmesi B) Belgelerin verimli biçimde korunması C) Belgelerin sistematik biçimde kullanılması D) Kurumsal etkinliklere ait bilgi ve delillerin belgelerle kayıt altına alınması E) Hepsi 49. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili mevzuat ve standartlardan değildir? A) Resmi Yazışma Yönetmeliği B) 2005/7 Sayılı Standart Dosya Planı C) Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Seçme Yönetmeliği D) 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu E) Devlet Teşkilatı Veri Tabanı 48. Aşağıdakilerden hangisi elektronik belge yönetim sistemlerinin kurumlar için sağladığı öncelikli yararlarından değildir? A) Süreli yayınlar veri tabanının oluşturulması B) İşlerin daha hızlı tamamlanması C) Süreç ve sonuçların kalitesinin artması D) Para akışının gelişmesi E) Yasa ve düzenlemelere uygunluğa erişilmesi 50. Kurumlarda Elektronik Belge Yönetim ve Arşivleme Çalışmaları başlatılırken aşağıdakilerden hangisi öncelikle dikkate alınmaz? A) Üst yönetimin bilgilendirilmesi. B) Kurum yöneticilerinin kuruma bakış açılarının analiz edilmesi. C) Kurumun var olan belge yönetim ve arşiv uygulamalarının gözden geçirilmesi. D) Belge yönetim ve arşivleme çalışmaları sürecinde nelerin e- ortama taşınacağına karar verilmesi. E) Projelendirmeye ilişkin ön raporun hazırlanması. 10

11 51. Aşağıdaki personelden hangisi kurumlarda Elektronik Belge Yönetim ve Arşivleme Çalışmaları için oluşturulacak ekipte doğrudan ilgili olarak yer almaz? A) Belge yönetim uzmanı B) Arşiv uzmanı C) Bilişim uzmanı D) İstatistik uzmanı E) Yönetim uzmanı 52. Aşağıdaki personelden hangisi kurumlarda Elektronik Belge Yönetim ve Arşivleme Çalışmaları için oluşturulacak Proje Yönetim Yapısında doğrudan yer almaz? A) Kurum proje yöneticisi B) Kurum proje yetkilisi C) Birim proje yetkilisi D) Kurum güvenlik birimi sorumlusu E) Birim proje sorumlusu 53. Kurumlarda Elektronik Belge Yönetim ve Arşivleme Çalışmaları için geliştirilecek Proje Yönetim Planının hazırlanmasında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesigerekmez? A) Projenin kuruma mali katkısının hesaplanmasına B) Proje amacı ve kapsamının verilmesine C) Projesüresinin belirtilmesine D) Proje yönetim ve organizasyon yapısına yer verilmesine E) Yaklaşık maliyetin verilmesine 54. Kurumlarda Elektronik Belge Yönetim ve Arşivleme çalışmaları için kurumun organizasyon ve yönetim yapısının e-belge yönetimi ve arşivleme sistemi gereksinimleri açısından değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır? A) Kurumdaki hiyerarşik ilişkiler B) Kurumdaki belge akış yapısı C) Kurumdaki belge kayıt sistemleri D) Kurumdaki dosyalama sistemleri E) Hepsi 11

12 55. Aşağıdakilerden hangisi kurumlarda Elektronik Belge Yönetim ve Arşivleme çalışmaları için oluşturulacak Proje Ekibinin elektronik belge yönetimi ve arşivleme işlemlerinin sistemleştirilmesini sağlamak için geliştirilmelidir? A) Veritabanı Süreçleri Formu B) Belge Akış ve İşlem Süreçleri Formu C) Bilgi İşlem Süreçleri Formları D) Yönetim İşlemleri Süreci Formu E) Ayıklama İşlemleri Süreci Formu 56. Kurumlarda Elektronik Belge Yönetim ve Arşivleme çalışmaları sürecinde yer alan Entegrasyon Yönetimi aşağıdaki unsurlardan hangisinin entegrasyonunu doğrudan içermez? A) Bilgi Sistemleri Entegrasyonu B) Tarayıcı Entegrasyonu C) Yönetim Sistemleri Entegrasyonu D) E-posta ve SMS Entegrasyonu E) E-imza Entegrasyonu 57. Aşağıdakilerden hangisi kurumlardaki belge işlem sürecindeki işlemlerden değildir? A) Belge satın alma B) Belge arama C) Belge niteleme D) Barkod kullanımı E) Dosya transfer işlemleri 58. Türkiye de Kurumlarda Elektronik Belge Yönetim ve Arşivleme süreçlerinde belgelerin ayıklama, imha ve transfer işlemleri aşağıdakilerden hangisine göre yapılmalıdır? A) Derleme Kanunu B) Milli Kütüphane Kanunu C) 3473 Sayılı Kanun D) Yüksek Öğretim Kanunu E) Vakıflar Kanunu 12

13 59. Belge üretim ve yönetim sürecine yönelik raporlama işlemleri çerçevesinde sistemden hangi raporlar alınabilmelidir? A) Seçilen klasörün içerdiği belgeler listesi B) Belgelerin tarih bazında listesi C) Kullanıcılar üstündeki aktif belgeler listesi D) Birimlerdeki vekâletler listesi E) Hepsi 61. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel dosyalama sistemleri içinde yer alan Sıralı Erişimli Dosya içeriğinin okunma yöntemidir? A) Tarama yöntemi B) Tüm bilgilerin okunması yöntemi C) Veri aktarım yöntemi D) Değişken aktarım yöntemi E) Veri işleme yöntemi 60. Bir elektronik Belge Yönetim Sisteminde Arşiv Yönetimi bileşeninden aşağıdaki hangi işlemi yapması beklenemez? A) Dosyaların arşivlenmesi B) Geriye dönük ıslak imzalı belgelerin arşivlenmesi C) Depolama işlemleri D) Diğer kurumların arşiv verileri ile karşılaştırma işlemleri E) Kontrol işlemleri 62. Herhangi bir konuda birbiriyle ilişkili ve düzenli bilgiler topluluğu hangisidir? A) Katalog B) Dizin C) Veritabanı D) Klasör E) Dosya 63. Bir veritabanı içerisinde tutulacak verileri taşımak için kullanılan unsura ne ad verilir? A) Satır B) Tablo C) Sütun D) Anahtar E) İlişkilendirme 13

14 64. Veritabanı Yönetim Sistemi aşağıdaki hangi amaçları gerçekleştirmek için kullanılır? A) Yenibir veritabanı oluşturmak. B) Var olanveritabanı üzerinde değişiklik yapmak. C) İşletim sistemini oluşturmak. D) Veritabanının bakımını ve yedeklemesini yapmak. E) Kullanıcı yetkilerini belirlemek. 67. Bir Veritabanı Yönetim Sisteminde birden fazla kullanıcının aynı anda aynı veriye ulaşması hangi kavram ile açıklanabilir? A) Veri bütünlüğü B) Veri paylaşımı C) Veri tutarlılığı D) Veri tekrarı E) Veri güvenliği 65. Aşağıdakilerden hangisi Veritabanı Yönetim Sistemlerinin sağladığı yararlardan değildir? A) Veri tekrarını önlemek B) Veri tutarlılığını sağlamak C) Veri paylaşımını sağlamak D) Veri bütünlüğünü sağlamak E) Veri bağımlılığını sağlamak 66. Bir öğretim kurumunun veri tabanında, bir öğrencinin sadece kendi notlarını görmesini sağlayıp diğer bölümlere girişini engellemesi veri tabanının sağladığı hangi yarar ile açıklanabilir? A) Veri güvenliği B) Veri tutarlılığı C) Veri tekrarını önlemek D) Veri paylaşımı E) Veri bağımlılığı 68. Kullanıcısının karmaşık veri gösterimleri ve algoritmalarla ilgilenmeden isteklerini kolayca gerçekleştirmesi bir Veritabanı Yönetim Sisteminin hangi yararına işaret eder? A) Veri tutarlılığı B) Veri güvenliği C) Veri paylaşımı D) Veri bütünlüğü E) Veri bağımsızlığı 14

15 69. Kullanılacak olan bir veritabanının tasarımı, oluşturulması ve işletiminden birinci derecede sorumlu ve veritabanı üzerinde en fazla yetkiye sahip olan kişiye ne ad verilir? A) Veritabanı uygulamacısı B) Veritabanı işletmeni C) Veritabanı programcısı D) Veritabanı yöneticisi E) Hiçbiri 70. Uygulama Programcıları tarafından geliştirilen veritabanı üzerinde çeşitli işlemler (kayıt ekleme, silme, raporlama vb.) gerçekleştiren yazılımları kullanan kişilere ne ad verilir? A) Teorisyen programcılar B) Uygulamacılar C) Veritabanı yöneticileri D) Son kullanıcılar E) Analistler 71. Aşağıdakilerden hangisi en bilinen veritabanı sunucu yazılımıdır? A) Microsoft SQL Server B) Microsoft Excel C) Microsoft Word D) Microsoft MQSL E) Microsoft Windows 72. Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak kodlu bir veritabanı yönetim sistemidir? A) LQS B) Linux C) Microsoft Windows D) MySQL E) MS1 73. Aşağıdakilerden hangisi bir veritabanı tasarım aşamasında izlenecek adımlar arasında yer almaz? A) Depolanacak verilerin belirlenmesi B) Tabloların oluşturulması C) Anahtar sütunların belirlenmesi D) Tabloların bölünmesi E) Fonksiyonel bağımlılığın sağlanması 15

16 74. İlişkisel veritabanı kavramsal tasarımında en çok kullanılan model hangisidir? A) ER (Varlık İlişki) Modeli B) LQS modeli C) Linux modeli D) Anahtar sütun modeli E) Etki alanı modeli 75. Aşağıdakilerden hangisi VeritabanıNormalizasyonamaçlarınd andır? A) Veri bütünlüğünü sağlamak B) Uygulamadan bağımsızlık sağlamak C) Performansı artırmak D) A ve B E) A, B ve C 77. Kütüphane Bilimi kuramının aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekmez? A) Kütüphane hizmetinin doğasından gelen çok çeşitli talepleri karşılayacak esneklikte olmalıdır. B) Kütüphane biliminin ilgili olduğu diğer bilim dallarının bulgularını sağlayabilecek kadar genel olmalıdır. C) Kütüphane biliminin genel ilkelerinin oluşturulmasında tek biçimliliği sağlayacak olan mantıksal tutarlılığa sahip olmalıdır. D) Bağımsız bir bilim dalı olarak diğer bilim dallarından ayırtedilebilecek kadar iyi tanımlanmalıdır. E) Bir bilim dalı olarak uygulamadan bağımsız hareket edebilecek esnekliği göstermelidir. 76. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl sonunda Kütüphane (Bilgi ve Belge Yönetimi) Biliminin esas meslek bilgileri olarak ön plana çıkmıştır? A) Yazı baskı B) Kitap süsleme C) Ciltleme D) Kataloglama ve bibliyografya E) İndeksleme 78. Kütüphane bilimi başlangıçta nasıl bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır? A) Kuramsal bir disiplin B) Ortak bir disiplin C) Biçimsel teknik bir disiplin D) Yönetim ile ilgili bir disiplin E) Yayıncılığa ilişkin bir disiplin 16

17 79. Kütüphane biliminin tanımında aşağıdaki kavramlardan hangisi yer almaz? A) Kayıtlı bilginin üretilmesi B) Kayıtlı bilginin toplanması C) Kayıtlı bilginin korunması D) Kayıtlı bilginin örgütlenmesi E) Kayıtlı bilginin kullanımı 82. Kütüphane biliminin kütüphanelerde hazırlanan bilgilendirme araçları, eylemleri ve düzenleriyle ilgili olması onu hangi bilim alanıyla yakınlaştırır? A) İletişim Bilimleri B) Yönetim Bilimleri C) Toplumsal Bilimler D) Uygulamalı Bilimler E) Kuramsal Bilimler 80. Kütüphane ve enformasyon biliminin aşağıdakilerden hangisini karşıladığı öne sürülmektedir? A) Gözlem B) Tanımlama C) Sınıflama D) Genelleme E) Hepsi 81. Kütüphane biliminin hangi bilim alanı niteliği gösterdiği yaygın bir görüştür? A) Uygulamalı Bilim B) Teknoloji C) Kuramsal Bilim D) Toplumsal Bilim E) Felsefi Bilim 83. Aşağıdakilerden hangisi Kütüphane biliminin doğrudan kapsamı içinde değerlendirilemez? A) Bilgi taşıyıcısı olan nesne ile ilgili bilgiler B) Kütüphane ve benzer kuruluşlarla ilgili bilgiler C) Toplumsal gereksinimler D) Bibliyografya E) Kütüphanecilik mesleği 84. Aşağıdakilerden hangisi Kütüphane Biliminin yöntemleri arasında yer almaz? A) Tarihsel yöntem B) Saptama ve inceleme yöntemi C) Karşılaştırma yöntemi D) Yöneylem araştırması yöntemi E) Hepsi 17

18 85. Türkiye de yılları arasında kütüphanecilik mesleği açısından asıl amaç hangi kavramla özetlenebilir? A) Kütüphane bilimini tanıtmak B) Kütüphaneci yetiştirmek C) Kütüphaneler kurmak D) Kütüphane yasası çıkarmak E) Bu konuda strateji oluşturmak 88. Türk Milli Kütüphanesi hangi tarihte kurulmuştur? A) 1945 B) 1946 C) 1947 D) 1948 E) Türkiye de kütüphanecilik mesleğinin ilk mesleki derneği olan Türk Kütüphaneciler Derneği hangi tarihte kurulmuştur? A) 1946 B) 1948 C) 1949 D) 1952 E) Türkiye de kütüphanecilik alanında üniversite düzeyinde kurulan ilk bölüm hangisidir? A) Hacettepe Üniversitesi-1972 B) İstanbul Üniversitesi-1954 C) Ankara Üniversitesi-1954 D) İstanbul Üniversitesi-1964 E) Ankara Üniversitesi Türkiye nin kütüphanecilikle ilgili ilk yasalarından Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu hangi tarihte çıkmıştır? A) 1934 B) 1936 C) 1938 D) 1940 E) Türkiye de Maarif Vekaletine sunulmak üzere 1925 yılında Kütüphanelere Dair I adlı raporu hazırlayan ve kütüphaneciliğin öncülerinden olan kişi kimdir? A) Adnan Ötüken B) Hamit ZübeyrKoşay C) Fehmi Ethem Karatay D) Osman Ersoy E) Jale Baysal 18

19 91. Aşağıdaki kurumlardan hangisi Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (3473 Sayılı Kanun) çerçevesindeki işlemler açısından kapsam dışında tutulmuştur? A) Mahalli idareler B) Üniversiteler C) Kamu Bankaları D) Kamu İktisadi Teşebbüsleri E) İçişleri Bakanlığı 92. Aşağıdakilerden hangisi 3473 Sayılı Kanun da geçen Arşivlik malzeme kapsamına girmez? A) Türk Milletinin geleceğine tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken belgeler. B) Son işlem tarihi üzerinden yüzbir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları. C) Devletin gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devlet ve milletlerarası kuruluşlarla akdettiği ikili ve çok taraflı milletlerarası anlaşmalar. D) Tapu tahrir defterleri. E) Tapu ve nüfus kayıtları. 93. Aşağıdakiifadelerden hangisi 3473 Sayılı Kanun da geçen Ayıklama kavramının kapsamı içindedir? A) Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve en son işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş olma B) Üzerinden onbeş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış olma C) Cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu halde, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş olma D) Türk Milletinin geleceğine tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken belgeler olma E) Devlet hakları ile milletlerarası hakları belgeleme, koruma 19

20 Sayılı Kanun da geçen İleride kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen, arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme dışında kalan hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş malzemenin ayrılarak, yönetmelikte belirtilecek usul ve esaslara göre.işlemini, ifade eder. cümlesinde boşluğa uygun terim aşağıdakilerden hangisidir? A) Arşivleme B) İmha C) Ayıklama D) Devir E) Transfer Sayılı Kanun çerçevesinde, ilgili kanunlara göre suçta kullanıldığı anlaşılarak, müsaderesine dair kararı kesinleşen malzeme nereye devredilir? A) İçişleri Bakanlığına B) Cumhuriyet Savcılığına C) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne D) Emniyet Genel Müdürlüğüne E) İlgili Devlet Bakanlığına 96. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik e göre, Kurum ve kuruluşların, merkez teşkilâtları içinde yer alan ve arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin, birim arşivlerine nazaran daha uzun süreli saklandığı merkezî arşivlerine ne ad verilir? A) Devlet Arşivi B) Bölge Arşivi C) Şube Arşivi D) Kurum Arşivi E) Merkez Arşiv 97. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen muhtevada olup da, kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan gerçek kişiler ile tüzel kişiler elinde bulunan benzeri belgelerin meydana getirdiği arşivlere ne ad verilir? A) Birim Arşivi B) Özel Arşiv C) Kişisel Arşiv D) Şube Arşivi E) Hiçbiri 20

21 98. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe göre, mükellefler, belirli bir süre saklayacakları arşivlik malzeme için hangi arşivleri kurarlar? A) Şube Arşivleri B) Birim Arşivleri C) Kurum Arşivleri D) Kurum Gezici Arşivi E) Merkez Arşiv 100. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe göre, mükellefler elinde bulunan arşiv malzemesini kurum arşivlerinde kaç yıl süre ilesaklamak zorundadırlar? A) 1-5 yıl B) 6-9 yıl C) yıl D) yıl E) yıl 99. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe göre, mükellefler elinde bulunan arşivlik malzemeyi birim arşivlerinde kaç yıl süre ilesaklamak zorundadırlar? A) 1-5 yıl B) 6-9 yıl C) yıl D) yıl E) yıl 21

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM İçerik Yönetim Örgüt ve Örgüt Kültürü Stratejik Yönetim Yöneticilik Kütüphaneler ve Yönetim Halk Kütüphaneleri ve Yönetim (Bütçe, Derme, Bina, Personel, Kullanıcı, Eğitim)

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) Gerekleri Hazırlayan:

Detaylı

BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ (BEYAS) TERİMLER VE TANIMLAR SÖZLÜĞÜ

BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ (BEYAS) TERİMLER VE TANIMLAR SÖZLÜĞÜ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ (BEYAS) TERİMLER VE TANIMLAR SÖZLÜĞÜ Ankara, 2009 BEYAS TERİMLER ve TANIMLAR SÖZLÜĞÜ (Doç. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ- Mehmet TORUNLAR-Selvet SARAÇ) Üniversiteler İçin Belge

Detaylı

ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ

ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ Hüseyin ODABAŞ * Özet : Günümüzde özel ve kamu sektörlerinde geçmişe oranla çok daha fazla elektronik

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN 1 ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla

Detaylı

Teknik Kadro Gerekçesi

Teknik Kadro Gerekçesi Teknik Kadro Gerekçesi Günümüzde enformasyon teknolojileri ürünlerine sahip olabilen insanlar, günlük yaşamlarında gereksinim duydukları bilgiyi avuçlarında tutmaktadır. Hangi eczanenin nöbetçi olduğunu

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

Abstract. Deniz TÜMER** ve Özgür KÜLCÜ*** BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) 408-443

Abstract. Deniz TÜMER** ve Özgür KÜLCÜ*** BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) 408-443 BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) 408-443 İlk ve Ortaöğretim Okullarında Belge Yönetimi Programları ve Türkiye deki Durum Records Management Programs in Primary and Secondary Schools and Situation in Turkey

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI (2012-2016) 11.01.2011 KAVAKLI KAMPUSU-KIRKLARELİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI 1. KÜTÜPHANE YEREL HİZMET STRATEJİSİ... 2 2. KÜTÜPHANELER EŞGÜDÜM TOPLANTISI... 2 3. PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE İSTATİSTİKLER... 3 4. ANKETLER... 3 5. DİĞER KURUMLAR İLE İŞBİRLİĞİ VE

Detaylı

Yerel Yönetim Birliklerinde Belge Yönetimi Programı: Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Örneği

Yerel Yönetim Birliklerinde Belge Yönetimi Programı: Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Örneği Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:2 Yıl:2008 Yerel Yönetim Birliklerinde Belge Yönetimi Programı: Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Örneği Niyazi Çiçek bilgibelgeci@hotmail.com Recep Bozlağan recepbozlagan@gmail.com

Detaylı

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALK KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALK KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALK KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM... 2 Amaç... 2 Kapsam... 2 Tanımlar... 2 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Merkez ve Taşra Teşkilatı... 3 Kütüphanenin İşlevi

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ

ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu XI ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ Sürüm 0.2 1. ÇALIŞMA GRUBU Nisan 2009 1 TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu XI ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ Sürüm 0.2 1. ÇALIŞMA GRUBU Bu belge,

Detaylı

Belge Yönetiminin Bir Unsuru Olarak Yazışma Yönetimi. Correspondence Management as a Component of Records Management

Belge Yönetiminin Bir Unsuru Olarak Yazışma Yönetimi. Correspondence Management as a Component of Records Management Belge Yönetiminin Bir Unsuru Olarak Yazışma Yönetimi Correspondence Management as a Component of Records Management Hüseyin Odabaş * Fatih Rukancı ** Öz: Günümüzde kurumsal faaliyetler sonucu üretilen

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Bingöl Üniversitesi I.GENEL BİLGİLER... 3 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Fakülteler... 3 2.Enstitüler... 4 3.Yüksek Okullar... 4 4.Meslek Yüksek

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) NİN FAYDALARI VE KURUM BÜNYESİNDE EBYS YAPILANDIRMAYA YÖNELİK BİR YOL HARİTASI

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) NİN FAYDALARI VE KURUM BÜNYESİNDE EBYS YAPILANDIRMAYA YÖNELİK BİR YOL HARİTASI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) NİN FAYDALARI VE KURUM BÜNYESİNDE EBYS YAPILANDIRMAYA YÖNELİK BİR YOL HARİTASI Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN * Tunç Durmuş MEDENİ ** Özlem ÖZKANLI *** ÖZET Bu çalışmanın

Detaylı

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MERKEZ ve TAġRA TEġKĠLATI ARġĠV HĠZMETLERĠ ve SAKLAMA SÜRELERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MERKEZ ve TAġRA TEġKĠLATI ARġĠV HĠZMETLERĠ ve SAKLAMA SÜRELERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM 28/10/2013 tarihli Bakanlık Makamı Oluru ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bölümünde yapılan değişiklikler yönergeye işlenmiştir. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MERKEZ ve TAġRA TEġKĠLATI ARġĠV HĠZMETLERĠ

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Hamza KANDUR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.2.0) Gözden geçirilmiş 2. Basım İstanbul 2006 Ofset Hazırlık: Yücel Dağlı Baskı & Cilt: Kitap Matbaacılık (212) 501 46 36 Kapak:

Detaylı

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle Editör Ali Güneş BİLGİSAYAR I - II (TEMEL BİLGİSAYAR BECERİLERİ) Uygulamalı Örneklerle Bilişim Teknolojileri Temel Kavramları, Genel Olarak İşletim Sistemleri ve Bilgisayar Kullanımı, Kelime İşlemci, Elektronik

Detaylı

ARŞİV EVRAKI İSTEM FORMU

ARŞİV EVRAKI İSTEM FORMU ARŞİV MEVZUATI 3473 SAYILI KANUN DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN KASIM 2005 AYINDA GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ OLDUĞU (Arşiv Malzemesi) TESPİT VE DEĞRLENDİRME ÇALIŞMALARI

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASNİF İŞLEMLERİ REHBERİ Hizmete Özel ANKARA-2014 Proje Yöneticisi Doç. Dr. Uğur ÜNAL Devlet Arşivleri Genel Müdürü Proje Sorumluları Hüsnü ÖZER Devlet

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I.GENEL BİLGİLER... 7 A. Misyon ve Vizyonumuz... 8 B. Yetki,

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii ii BAKAN SUNUŞU Hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen kamu yönetimi reformu çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu idarelerinin şeffaflık ve hesap verme

Detaylı

The First International Records Management Standard: A Point of View

The First International Records Management Standard: A Point of View Özdemirci, Fahrettin. Đlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme= The First International Records Management Standard: A Point of View, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003),

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI 2012-2016 Ankara, 2011 BAKAN SUNUŞU Küresel ekonomik rekabetin en etkili araçlarından biri, hiç kuşkusuz, sınai mülkiyet sistemidir. Nitekim rekabet için gereken hayati

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı