Demans kavramı nedir? Demanslarda ayırıcı tanı nasıl yapılır? Doç. Dr. Ahmet Tiryaki 49. UPK İzmir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Demans kavramı nedir? Demanslarda ayırıcı tanı nasıl yapılır? Doç. Dr. Ahmet Tiryaki 49. UPK İzmir 26.09.2013"

Transkript

1 Demans kavramı nedir? Demanslarda ayırıcı tanı nasıl yapılır? Doç. Dr. Ahmet Tiryaki 49. UPK İzmir

2 Açıklama Araştırmacı: Janssen-Cilag Danışman: Janssen-Cilag, Nobel Konuşmacı: Janssen-Cilag, Nobel, Biofarma

3 Olgu E. H. 63 y, kadın, evli, ev kadını, okuma yazma bilmiyor.

4 Başvuru Yakınması ve Öyküsü Konuşamama, söyleyeceklerini ifade edememe Yaklaşık 6 ay önce başlayan ilk belirtiler son 1 ayda belirgin hale gelmiş. Konuşurken söyleyeceği kelimeleri bulamıyor, sürekli..şey.. şey.. diyor, uzun süre düşünüyor ancak ne söyleyeceğini bulamıyormuş.

5 Bu durumu önce komşuları farketmiş. Köy yerinde hemen her gün akşamları komşu kadınlarla sokakta oturur sohbet ederlermiş. Bu sohbetler sırasında konuşmasında tutukluklar başlamış.

6 Başlarda zaman zaman kelime bulmada güçlük yaşarken zamanla nerdeyse hiç konuşamamaya başlamış, cümleye başlayabilse dahi sonunu getiremiyormuş. Sürekli şey şey diyor sonra susuyormuş.

7 Komşuları hastanın kocasını bu durumdan haberdar etmişler ve bir doktora götürmesini istemişler. Kocası bu durumu komşular söyledikten sonra farketmiş.

8 Hastanın kendisi ile yapılan görüşmede, hasta konuşma bozukluğu nedeniyle sorulan açık uçlu sorulara yanıt veremedi ancak kapalı uçlu sorulara evet hayır diyerek ya da kafa sallayarak yanıt verdi.

9 Eşi ve çocuklarından alınan bilgiye göre eskisi gibi lezzetinde değişiklik olmadan yemeklerini yapabiliyor, kişisel bakımını,temizlik ve ev işlerini aynı düzende devam ettirebiliyor, köy işlerini eskisi gibi yapabiliyormuş. Evin yolunu karıştırma, kişileri tanımama olmuyormuş.

10 Sofraya tuz ya da ekmeği koymayı, koyduğu bir eşyanın yerini unutma gibi unutkanlıkları oluyor El becerilerinde herhangi bir değişiklik olmamış. Örgü örebiliyormuş. Namazları vakitlice kılıyor, zaman zaman duaları şaşırdığı oluyormuş.

11 Oğulları 7 yıl önce ailenin istemediği bir takım mali girişimlerde bulunmuş. Sonrasında oğlu evden ayrılıp başka bir şehre taşınmış...

12 Bu anlatılan dönem dışında depresyon benzeri bir dönem yaşamadığı öğrenildi. Ayrıca aşırı yeme, kilo alımı, kişilikte değişiklik, disinhibe davranışlarının olmadığı, konuşamama durumu baş gösterdiğinden beri komşularla akrabalarla sosyal ortamlara eskisi gibi girdiği ancak konuşmaya katılmadığı öğrenildi.

13 Özgeçmiş, Gelişim ve Sosyal Öykü Özgeçmişte herhangi bir kronik hastalık öyküsü ya da ilaç kullanım öyküsü yok. Şu ana kadar psikiyatrik başvuru öyküsü, psikiyatrik ilaç kullanımı yok. Sigara alkol kullanımı hiç olmamış. Ameliyat ya da kafa travması yok.

14 Soygeçmiş Babasında demans? Yaşlanınca unutkanlık, kimseyi tanımama, evden yalın ayak çıkıp gitme davranışları olmuş. Hastanın kızları ve eşi hastanın babasında bunama hastalığı olduğunu söylüyorlar. Hastanın eşi çok sık görüşmedikleri için hastalığının ayrıntılarını bilmediğini ifade ediyor. Annesinde SVO

15 Klinik İzlem Hasta 16/10/2012 tarihinde servise yatırıldı. Demans paneli çalışıldı.

16 Ruhsal durum muayenesi: Kendine bakımı orta göz teması kuran yaşında gösteren kadın hasta Konuşma: yanıt süresi uzamış, bloklu Duygulanım yüzeyel, indiferan: duygudurum ötimik Bilinç açık, yönelim zamana bozuk Anlık ve uzak bellek normal, yakın bellek kısmen bozulmuş. Gerçeği değerlendirme ve yargılama sağlam Düşünce süreci bloklu konuşma nedeniyle değerlendirilmedi Düşüncenin içeriği değerlendirilebildği kadarıyla durumuyla ilgili

17 Nörolojik muayene; Bilinç açık, oryante, koopere Konuşma bloklu IR:+/+ pupiller izokorik. Göz hareketleri her yöne serbest, diplopi pitoz nistagmus yok. Fasial asimetri yok. Alt kanialler intakt. Motor sistem: bilateral alt ve üst ekstremitelerde 5/5 kuvvet. DTR: bilateral normoaktif. PY:f/f. Serebelllar sistem: yürüyüş normal, dismetri ve disdiadokhokinezi yok. Duyu muayenensi: normal. romberg negatif. Ense sertliği: negatif.

18 Hasta kendi işlerini halledebildiği ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiği için refakatçi ihtiyacı duymadı. MMT 18 olarak değerlendirildi, yıl, mevsim, ay sorularını yanıtlayamadı. Gün, sabah öğle akşam, şehir, bulunulan bina sorularını yanıtladı. Yakınlarından genç yaşlarından beri ayları, yılları, saati hiç bilmediği öğrenildi.

19 Tetkikleri çalışılan hastanın B12: 121 ( ) Folat: 4.76 (>5.21) FT3:0.83 ( ) Tetkiklerde bunun dışında patoloji saptanmadı.

20 Dahiliye tarafından ön hipofiz hormonları ve kontrol TFT çalışılması istendi. Ön hipofiz hormonlarında ve kontrol TFT değerlerinde patolojik bulgu saptanmadı. Dahiliye tarafından tedavi gerektirir patoloji saptanmadı tedavi önerisinde bulunulmadı.

21 Tm markerları çalışıldı, patolojik bulgu saptanmadı. EEG de patolojik bulgu saptanmadı.

22 Beyin MR: Ventriküler sistem ve sulkuslar serebral atrofiye sekonder genişlemiştir. (Sol temporal bölgede daha belirgin bir atrofi.) SONUÇ: Serebral atrofi.

23 Hasta dodex ampul 1x1/hf, memantin 20 mg/g önerileriyle ayaktan izlenmek üzere taburcu edildi. 1.,2.,3. ay kontrollerinde klinik durumunda değişiklik yoktu. Biyokimyasal parametreler, B12 ve folat seviyeleri normal sınırlardaydı.

24 Giriş Demansta zihinsel bozulma birden fazla kognitif işlevi bozmalıdır. Bu bozulma aynı zamanda kişide günlük yaşam aktivitelerinde de kayda değer bir bozulmaya yol açmalıdır.

25 Demans sıklığı yaşla birlikte önemli bir artış gösterir; ancak bu durum normal yaşlanmanın bir özelliği değildir. Normal yaşlanma belirtileri 65 yaşından sonra başlar ve 80'li yaşlarda tam olarak belirginleşir. Demans riski yaş arasında her beş yılda bir, iki katına çıkmaktadır.

26 Demansa neden olan 100 den fazla hastalık bildirilmiştir. 65 yaşın üzerindeki demans sendromunun en sık nedeni Alzheimer hastalığıdır.

27 Demans Nedenleri Alzheimer hastalığı Normal basınçlı hidrosefali Hareket bozukluğu ve demans Fronto-temporal Demans Toksik-Metabolik demanslar Lewy Cisimcikli Demans Pick hastalığı Wernicke-Korsakoff hastalığı Parkinson Hastalığı Demansı Non-spesifik fokal atrofiler Nikotinik asit eksikliği Huntington hastalığı ALS-FTD Alkolizm Wilson hastalığı Kromozom 17 FTD İlaçlar Diğer Prion hastalıkları B 12 vitamin eksikliği Mitokondriyel hastalıklar Creutzfeldt-Jacob hastalığı Vaskuler demans Niemann-Pick hastalığı Gerstmann-Straussler-Scheinker Multi-infarkt demans Gaucher hastalığı Fatal familyal insomni Enfeksiyonlar Herpes Simplex ansefaliti Norosifiliz Whipple hastalığı Stratejik infarkt demansı Kafa ici yer kaplayıcı hastalıklar ve travma Neoplazi Subdural hematom Dementia pujilistika

28 Demans düşünülen hastadan uygun şekilde öykü alındıktan sonra mental muayene ve nörolojik muayenenin yapılması gereklidir. Davranışsal belirtiler kaydedilir. Laboratuvar yöntemlerinin de desteği alınarak demans sendromuna neden olan hastalığın tanısı konmuş olur. Demans tanısı klinik olarak konulmalıdır.

29 Alzheimer Hastalığı (AH) AH, ileri yaşta görülen bilişsel bozuklukların %60 kadarını oluşturur. AH de temel klinik tablo bilişsel, davranışsal ve işlevsel semptomları kapsamaktadır. Bu temel yakınmaların yanı sıra otonom sistemler, motor ve uyku bozuklukları ile ilişkili yakınma ve belirtilerin de öyküde değerlendirilmesi uygundur.

30 BİLİŞSEL BOZULMALAR Belirtisi bilişsel kayıplardır. Bilişsel bozulma ise kliniğe amnezi, afazi, agnozi ve apraksi (4A belirtisi) olarak yansır.

31 Amnezi AH de bellek kaybı erken ve kaçınılmazdır. Yakın anılar uzak anılardan önce kaybolur. Ancak hastalık ilerledikçe bütün bellek süreçleri bozulmaktadır. Aynı soruların ve konuların tekrarlanması, özel eşyanın kaybedilmesi, randevuların unutulması gibi durumlardan yakınmaktadır.

32 Afazi Dil sorunları çoğu hastada tanı konduğunda vardır. Kelime bulma güçlüğü (nominal disfazi) gözlenen erken fenomenlerdendir. Dolaylı anlatımlar, tekrarlar ve alternatif ifadeler buna eşlik eder.

33 Agnozi Alzheimer hastalığında, hastalarda nesneleri tanıma gibi adlandırmada da zorluk olabilir. Tanınmayan nesneler günlük işleyiş için önemliyse, bu durum kişinin bakım ihtiyaçlarını ve güvenliğini etkileyebilir.

34 Apraksi Motor bozukluklara bağlı olmadan karmaşık görevleri yapmada güçlükler Alzheimer hastalığının orta aşamalarında belirgin hale gelir. Sıklıkla asimetrik olarak tek bir ekstremiteye ait ilerleyici beceriksizlik, sakarlık bu tablonun temel özelliğidir.

35 Diğer Bilişsel Bozukluklar AH de gerçek anlamda korunan hiçbir bilişsel işlev yok gibidir. Görsel-uzamsal zorluklar Yürütücü işlevlerde bozukluk Hesaplama, dikkat ve bilişsel planlama ile ilgili zorluklar hastaların tümünde meydana gelir.

36 DAVRANIŞSAL VE İŞLEVSEL BOZULMA Alzheimer hastalığı için resmi tanı kriterleri içinde yer almamış olmasına rağmen, işlevsel ya da davranışsal belirtilerin hastalığın klinik sunumu açısından önemi vardır. Hastalar bazen bu alanlardaki semptomları içeren şikayetlerle başvurabilirler.

37 Hafif evredeki demanslı hasta; çalışmaktaysa işinde verimliliğini yitirmiştir, iş arkadaşları hastanın performans düşüklüğünün farkındadır. Orta demans evresine ulaşıldığında; hasta ev dışındaki bağımsızlığını artık tümüyle yitirmiştir. Ağır demans evresinde; bellekte artık sadece parçacıklar söz konusudur.

38 Duygudurum Bozuklukları Alzheimer hastalarındaki depresyon sıklığı için çok farklı oranlar verilmektedir. %10 unda bir major depresyon epizodu, %25 inde minör depresyon epizodu, %50 sinde depresyonun bazı özellikleri varken; Bakım veren kişi tarafından depresyon olarak değerlendirilme oranı %85 lere kadar çıkar.

39 Psikoz Depresyon gibi psikotik belirtiler de birçok hastada görülür. Hastaların % inde çeşitli psikotik belirtiler görülür.

40 Kişilik Değişiklikleri Kişilik değişiklikleri Alzheimer hastalığına neredeyse kaçınılmaz olarak eşlik eder. Kişilik değişikliği çoğunlukla farkındalığın, bilincin ve çevreye normal yanıtın kaybından biridir.

41 Diğer Davranışsal Belirtiler AH de sergilenen davranışlar sürekli dolaşma yeme alışkanlığında değişiklikler uyku düzeni ve sirkadiyen ritimde değişiklikler inkontinansı Bu davranışlar hastalığın şiddeti ile yakın bağlantılıdır.

42 Hafif Kognitif Bozukluk (HKB) Yaşlanmaya bağlı bellek bozukluğu ile erken evre demans arasındaki semptom yelpazesinde yer alır. Prevalansı 65 yaş üzeri popülasyonda %17 civarındır.

43 Vasküler Demans (VaD) Vasküler demans ikinci en sık demans nedenidir. Tipik bir VaD için, inme gibi bir vasküler olay çevresinde akut başlangıç, yine ayırdedilebilir bir vasküler olaya kadar bir ölçüde düzelmeyle birlikte durağan bir dönem ardından giderek derinleşen kognitif yıkım öyküsü esastır.

44 Lewy Cisimcikli Demans (LCD) LCD klinik olarak parkinsonizm, sanrılar, varsanılar, dalgalı bir uyanıklık ve antipsikotik ilaçlara duyarlılık ile giden bir demans sendromu şeklinde tanımlanmıştır. LCD nin çekirdek, merkezi, işaretleyici ve destekleyici özellikleri mevcuttur.

45 Parkinson Hastalığı Demansı (PHD) PHD genel olarak sinsi başlangıçlı ve yavaş ilerleyici bir demans tablosudur. Hastalarda LCD de olduğu gibi yürütücü işlevlerdeki disfonksiyon öne çıkar. Hastlarda erken evrede sözel akıcılığın yanı sıra kortikal fonksiyonlardan dil, praksi ve algılama da kısmen korunmuştur.

46 Frontotemporal Demans (FTD) FTD klinik olarak bellek, algı, uzamsal becerilerin kaybından sonra ortaya çıkan erken davranışsal değişikliklerle tanımlanmıştır. Tipik olarak davranış ve kişilik değişiklikleri ile ilişkili heterojen klinik bir tablo mevcuttur. Dil becerilerinde kayıpla görülen 2. alt tipi vardır.

47 Diğer Demans Nedenleri Prion Hastalığı Demansı Normal Basınçlı Hidrosefali (Adam-Hakim sendromu) Vitamin B12 Eksikliğine bağlı demans Huntington hastalığı (HH)

48 Diğer Demans Nedenleri AIDS hastalarındaki; AIDS demans kompleksi Travmatik beyin yaralanmasında Uzun süreli alkol tüketimi

49 Tanı-Ayırıcı Tanı Tartışması Hasta için düşünüldüğünde, hastada yaklaşık 6 aydır farkedilen konuşmada bozukluğu esas yakınma olup, unutkanlık düzeyi hafif seviyededir.

50 Hastanın ailesinden; hastanın evinde de yemek ve temizlik yapmayı aksatmadığı, yemeklerin eski lezzetinde olduğu ve evinin temizlik ve düzenini herhangi bir aksaklık olmadan yapabildiği öğrenilmiştir. Evin yolunu bulamama, odaları karıştırma,kişileri tanıyamama gibi bir durum hiç olmamıştır.

51 Yemek yapma temizlik yapma gibi görevler sırasında karar verme, hedef belirleme, planlama ve sıraya koyma, zamanı ayarlama gibi yürütücü işlevlerin sağlam olması gerekmektedir.

52 Hastanın sakarlık el becerilende bozulma gibi bir yakınmasının olmaması, ev işleri, örgü örme gibi işleri yapabilmesi nedeniyle apraksi bu hasta için mevcut semptomlar arasında sayılamaz.

53 Afazi, Alzheimer tipi demansta semptomlardan biridir. Alzheimer tipi demansta izole bir afaziden çok; bellek ve kognitif işlev bozukluklarıyla birlikte görülen bir afaziden söz edilebilir. Hastada ise işlevsellikte bozulmaya yol açan bir bellek bozukluğu ve kognitif bozulma olmaksızın izole bir afazi mevcuttur.

54 Tüm bu etkenler ve MMT 18 puan alan hastanın eğitimi ve sosyal geriliği nedeniyle oryantasyon sorularından puan kaybetmesi nedeniyle tanıda Alzheimer tipi demans dışlanmıştır.

55 Beyin MR ının atrofik (asimetrik) değişiklikler dışında normal olması ile tanıda beyin tümörleri, serebrovasküler olaylar ve vasküler demans dışlanabilir.

56 Hastanın tümör markerlarının negatif olması ve B12, Folat ve T3 anormallikleri dışında rutin laboratuar tetkiklerinin normal olması nedeniyle Paraneoplastik sendrom tanıda düşünülmedi. Kontrol TFT ve ön hipofiz hormonlarında patolojik buldu saptanmadı.

57 B12 ve folat düşüklüğü açısından incelendiğinde, serum B12 ve Folat düşüklüğünün bellek bozukluklarına sebep olabildiği bilinmektedir. Hastada bellek bozulmalarıyla bu durumun ilişkili olabileceği düşünülebilir ancak bu bulgular hastada asıl yakınma olan afaziyi açıklamamaktadır.

58 Ayrıca hastanın taburculuk sonrası kontrollerinde serum B12 ve folat seviyeleri normal sınırlarda olmasına karşın yakınmalarda değişiklik olmamıştır.

59 Serolojik incelemeler negatiftir. Kafa travması, alkol-madde kullanım öyküsü bulunmayan hastada bu nedenlerle ilişkili klinik bir tablodan da uzaklaşılmıştır.

60 Hastada depresyon belirti ve bulgularının olmaması, görüşmeye ilgili olması, kendisindeki kayıpları farketmez biçimde soruları yanıtlamak için çaba harcaması nedeniyle tanıda major depresyon dışlanmıştır.

61 LCD / PD / LCH / HH / Normal Basınçlı HS ile ilgili klinik belirti ve bulguların olmaması bu tanılardan uzaklaşılmasını kolaylaştırmıştır.

62 Frontotemporal demans açısından düşünüldüğünde 2 tipi mevcuttur. FTD, kişilik ve davranış değişikliklerinin ön planda olduğu (frontal lob atrofisi) Dil bozukluklarının ön planda olduğu (temporal lob atrofisi)

63 Dil bozukluklarının ön planda olduğu tipi primer progresif afazi olarak adlandırılır. Erken dönemlerde bellek ve bilişsel işlevlerde bozulma görülmez. MMT de iyi bir performans sergilerler. Hastaların genellikle hastalıklarına içgörüleri yoktur.

64 Sonuç olarak; konuşmanın akıcılığında bozulma, korunmuş anlama bellek ve bilişsel işlevler sol temporal lobda asimetrik atrofi Tanıda primer progresif afazi düşünülmüştür.

65 İlginize Teşekkürler.

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan ALZHEİMER TİPİ DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERDE TÜKENMİŞLİK VE ANKSİYETE UZMANLIK

Detaylı

Frontotemporal Demans. Frontotemporal Dementia. Betül Özdilek, Mustafa Ülker, Esma Kobak, Gülay Kenangil

Frontotemporal Demans. Frontotemporal Dementia. Betül Özdilek, Mustafa Ülker, Esma Kobak, Gülay Kenangil OLGU SUNUMU Frontotemporal Demans Frontotemporal Demans T A D Frontotemporal Dementia Betül Özdilek, Mustafa Ülker, Esma Kobak, Gülay Kenangil Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Çok Geç Başlangıçlı Şizofreni Benzeri Psikoz Olgusu

Çok Geç Başlangıçlı Şizofreni Benzeri Psikoz Olgusu Olgu Sunumları / Case Reports DOI: 10.5455/bcp.20120419122647 Çok Geç Başlangıçlı Şizofreni Benzeri Psikoz Olgusu Hülya Akar Özmen 1, Leman İnanç 2, Merih Altıntaş 2, Serhat Çıtak 3 ÖZET: Çok geç başlangıçlı

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı

İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME

İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği Başhekim: Doç. Dr. Medaim Yanık Klinik Şefi: Doç. Dr. Dursun Kırbaş İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 157 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:157-174 ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. İlknur MAVİŞ* Doç.Dr. Demet ÖZBABALIK**

Yrd.Doç.Dr. İlknur MAVİŞ* Doç.Dr. Demet ÖZBABALIK** Yaşlılıkta Nörolojik Temelli İletişim Sorunları ve Dil ve Konuşma Terapisi Neurological Communication Disorders in the Elderly: Speech and Language Therapy Yrd.Doç.Dr. İlknur MAVİŞ* Doç.Dr. Demet ÖZBABALIK**

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

EPİLEPSİ Tanım ve Sınıflama

EPİLEPSİ Tanım ve Sınıflama EPİLEPSİ Tanım ve Sınıflama Nöron olarak adlandırdığımız beyinde yer alan sinir hücrelerinin gruplar halinde deşarj (elektriksel üretim) yapmaları sonucu ortaya çıkan tekrarlayıcı istemdışı davranış yada

Detaylı

BAKICININ BAKIMI: BİR BAŞKASININ BAKIMINI ÜSTLENDİĞİNİZDE RUH SAĞLIĞINIZ NEDEN ÖNEMLİDİR?

BAKICININ BAKIMI: BİR BAŞKASININ BAKIMINI ÜSTLENDİĞİNİZDE RUH SAĞLIĞINIZ NEDEN ÖNEMLİDİR? BAKICININ BAKIMI: BİR BAŞKASININ BAKIMINI ÜSTLENDİĞİNİZDE RUH SAĞLIĞINIZ NEDEN ÖNEMLİDİR? Nörolojik rahatsızlığı olan kişilerin ihtiyaçlarını ve bu kişilerin bakımıyla ilgilenirken kendinize en iyi şekilde

Detaylı

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV

Detaylı

SAYI 18 KI 2011 BA ARI ARTIYOR CHECK-UP SA LI A SAYGIDIR HAYAT HER YA TA GÜZEL K REÇLENME A RILARINA SON TÜP BEBEKTE HASTA DOSTU TEDAV

SAYI 18 KI 2011 BA ARI ARTIYOR CHECK-UP SA LI A SAYGIDIR HAYAT HER YA TA GÜZEL K REÇLENME A RILARINA SON TÜP BEBEKTE HASTA DOSTU TEDAV SAYI 18 KI 2011 KARAC ER NAKL NDE BA ARI ARTIYOR CHECK-UP SA LI A SAYGIDIR HAYAT HER YA TA GÜZEL K REÇLENME A RILARINA SON TÜP BEBEKTE HASTA DOSTU TEDAV EDİTÖR MEDICANA AVCILAR MEDICANA BAHÇELİEVLER MEDICANA

Detaylı

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ VE AFEKTİF TEMPERAMENT ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ VE AFEKTİF TEMPERAMENT ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 9. Psikiyatri Birimi Başhekim: Medaim Yanık Şef: Doç. Dr. Hüsnü Erkmen 1 OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA

Detaylı

TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA

TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA Üçlü nükleotid tekrar uzamaları nörolojik hastalıkların bazılarında ortak bir mekanizma oluşturur. Bu hastalıklarda, normalde belli bir sayıda

Detaylı

KASITLI KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI OLAN ERGEN VE GENÇ ERİŞKİN HASTALARDA ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI

KASITLI KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI OLAN ERGEN VE GENÇ ERİŞKİN HASTALARDA ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 13. PSİKİYATRİ BİRİMİ Başhekim : Doç. Dr. Erhan KURT Klinik Şef V. : Dr. Ahmet TÜRKCAN

Detaylı

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 2. Erkeklerde. Üreme Sağlığı CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 2. Erkeklerde. Üreme Sağlığı CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Bilgilendirme Dosyası - 2 Erkeklerde Cinsel Sağı l k ve Üreme Sağlığı Açısından Sağlıklı Yaşlanma CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ "Cinsel Sağlık ve Üreme

Detaylı

ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr. Esra GÜNDÜZ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

YAŞLILIKTA KALİTELİ YAŞAM

YAŞLILIKTA KALİTELİ YAŞAM YAŞLILIKTA KALİTELİ YAŞAM Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi GEBAM tarafından Halk Eğitimi Etkinlikleri kapsamında hazırlanmıştır. www.gebam.hacettepe.edu.tr İletişim:

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI Ö N S Ö Z

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI Ö N S Ö Z Ö N S Ö Z PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI Prof. Dr. HÜLYA APAYDIN Prof. Dr. SİBEL ÖZEKMEKÇİ Uz. Fizyoterapist SEMRA OĞUZ Uz. Fizyoterapist İSMAİL ZİLELİ İSTANBUL 2008 Parkinson hastalığı,

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI. Prof. Dr. Hülya APAYDIN Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI. Prof. Dr. Hülya APAYDIN Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI Prof. Dr. Hülya APAYDIN Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ Uzm. Fizyoterapist Semra OĞUZ Uzm. Fizyoterapist İsmail ZİLELİ Gözden Geçirilmiş 5. Baskı İstanbul

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012-TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 25 KASIM 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.:

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 147 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:147-152 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Detaylı

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU Hazırlayanlar Editör: Canan Aykut Bingöl Berrin Aktekin Kadriye Ağan Fehim Arman Kezban Aslan Ebru Aykutlu Barış Baklan Betül Baykan Nerses

Detaylı

DEPRESYON HASTALARINDA ELEKTROFİZYOLOJİK PARAMETRELER: MAJÖR DEPRESYON HASTALARINDA UYARILMIŞ POTANSİYEL ( AERPs- P300 ) DEĞİŞİKLİKLERİ.

DEPRESYON HASTALARINDA ELEKTROFİZYOLOJİK PARAMETRELER: MAJÖR DEPRESYON HASTALARINDA UYARILMIŞ POTANSİYEL ( AERPs- P300 ) DEĞİŞİKLİKLERİ. TC. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY ROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİM: ROF. DR. MUSA TOSUN KLİNİK ŞEFİ: DR. LATİF R. ALKAN DERESYON HASTALARINDA ELEKTROFİZYOLOJİK

Detaylı

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük sayi2:bizimşifa DERGİSİ 24.05.2012 11:22 Page 1 içindekiler 04 06 08 10 BASINDA KADIKÖYŞİFA GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük İÇ HASTALIKLARI Yorgunluk hastalık mı?

Detaylı

Kayıp ve Yas Süreci. Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara

Kayıp ve Yas Süreci. Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara Kayıp ve Yas Süreci Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara 1 İçerik Giriş Yas nedir? Yasa verilen ortak tepkiler nelerdir?

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

25-29 Mayıs 2011 Cornelia Diamond Hotel, Belek / Antalya

25-29 Mayıs 2011 Cornelia Diamond Hotel, Belek / Antalya Observer Member 2011 AKADEMİK GERİATRİ 25-29 Mayıs 2011 Cornelia Diamond Hotel, Belek / Antalya KONGRE KİTABI KONGRE EŞ BAŞKANLARI Prof. Dr. Servet ARIOĞUL Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı