İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU"

Transkript

1 İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU GENEL OLARAK TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ TİCARET HUKUKUNUN SİSTEMLERİ... 4 II. TİCARET HUKUKUNUN ÜLKEMİZDE DÜZENLENİŞİ GENEL OLARAK TARİHİ GELİŞİMİ... 8 A. Cumhuriyet ten Önceki Dönem... 8 B. Cumhuriyet Dönemi... 9 a Tarih ve 865 Sayılı Ticaret Kanunu... 9 b Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu... 9 c Tarih ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu III. TİCARET HUKUKUNUN ULUSLARARASINDA DÜZENLENİŞ 13 IV. TİCARET HUKUKUNUN KAYNAKLARI ASLİ KAYNAKLAR A. Ticari Hükümler B. Ticari Örf ve Adetler C. Genel Hükümler D. Genel Örf ve Adetler YARDIMCI KAYNAKLAR a. Yargı Kararları b. Doktrin... 25

2 viii Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku İkinci Bölüm TİCARİ İŞLETME I. İŞLETME KAVRAMI II. TİCARİ ve ESNAF İŞLETMELERİ TİCARİ İŞLETMENİN UNSURLARI A. Gelir Sağlamak B. Devamlılık C. Esnaf Faaliyeti Sınırlarını Aşmak D. Bağımsızlık ESNAF İŞLETMELERİ III. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ ve MALVARLIĞI IV. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU TEŞKİL ETMESİ TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ A. Genel Olarak B. Devir Sözleşmesi ve Kapsamı C. Ticari İşletmeyi Devretmenin Sonuçları TİCARİ İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ TİCARİ İŞLETMENİN REHNİ A. Genel Olarak B. Ticari İşletme Rehninin Kapsamı C. Ticari İşletme Rehninin Şekli D. Ticari İşletme Rehninin Sonuçları E. Ticari İşletme Rehninin Sona Ermesi a. Alacağın Sona Ermesi b. Ticari İşletmenin Kaydının Silinmesi c. Rehnin Uygulanması III. TİCARİ İŞLETMENİN İÇ TEŞKİLATI GENEL OLARAK TİCARİ İŞLETMENİN MERKEZİ ve MERKEZ OLMANIN SONUÇLARI TİCARİ İŞLETMENİN ŞUBESİ ve ŞUBE OLMANIN SONUÇLARI... 50

3 İçindekiler ix Üçüncü Bölüm TİCARİ İŞ I. TİCARİ İŞİN TANIMI II. TİCARİ İŞ KARİNESİ III. TİCARİ İŞ OLMANIN SONUÇLARI TİCARİ İŞLERDE UYGULANACAK HÜKÜMLER A. Ticari Hüküm B. Ticari İşe Uygulanacak Hükümlerin Sırası a. Emredici Hükümler b. Sözleşme Hükümleri c. Ticari Hükümler d. Ticari Örf ve Adet e. Genel Hükümler C. Ticari Hükümlerde Zamanaşımı TİCARİ İŞLERDE DAVALAR A. Ticari Davanın Tanımı a. Mutlak Ticari Davalar b. Nispi Ticari Davalar aa. Bir Ticari İşletmeyle İlgili Davalar bb. Her İki Taraf İçinde Ticari Sayılan Davalar B. Ticaret Mahkemeleri TİCARİ İŞLERDE TESELSÜL TİCARİ İŞLERDE FAİZ A. Sermaye Faizi B. Temerrüt Faizi C. Haksız Eylem Nedeniyle Faiz TİCARİ İŞLERDE EN YÜKSEK SINIRIN AŞILMASI TİCARİ İŞLERDE HAKSIZ REKABET... 76

4 x Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku Dördüncü Bölüm TACİR I. TACİR KAVRAMI GENEL OLARAK GERÇEK KİŞİ TACİRLER A. Gerçek Kişi Tacir Olmanın Unsurları a. Bir Ticari İşletmenin Olması b. Ticari İşletmenin İşletiliyor Olması c. Ticari İşletmenin Kısmen Dahi Olsa Kendi Adına İşletilmesi B. Değişik Durumlar a. Küçük veya Kısıtlıların Tacir Sıfatı b. Ticaret Yasağına Rağmen Ticaretle Uğraşanlar TÜZEL KİŞİ TACİRLER A. Ticaret Şirketleri B. Amacına Varmak İçin Ticari Bir İşletme İşleten Dernekler ve Vakıflar C. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Teşekkül ve Müesseseler DONATMA İŞTİRAKİ II. TACİR OLMANIN SONUÇLARI GENEL OLARAK A. İflasa Tabi Olma B. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma Zorunluluğu a. Genel Olarak b. Ticaret Unvanlarının Ayrımı aa. Kişi (Şahıs) Ticaret Unvanları aaa. Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanı bbb. Adi Şirketlerin Ticari Unvanı ccc. Kollektif Şirketlerin Ticaret Unvanı ddd. Komandit Şirketlerin Ticaret Unvanı bb. Konu Ticaret Unvanları aaa. Limited Şirketlerin Ticaret Unvanı bbb. Anonim Şirketlerin Ticaret Unvanı... 91

5 İçindekiler ccc. Kooperatiflerin Ticaret Unvanı cc. Diğer Unvanlar aaa. Dernek, Vakıf ve Diğer Tüzel Kişilerin Ticaret Unvanı bbb. Donatma İştiraklerinin Ticaret Unvanı ccc. Şubelerin Ticaret Unvanları c. Ekler d. İşletme Adı e. Ticaret Unvanı ve İşletme Adının Korunması C. Ticari İşletmelerini Tescil ve İlan Etme Zorunluluğu a. Genel Olarak b. Ticaret Sicil İşlemleri aa. Tescil İşleminin Yapılışı bb. Tescilin Sonuçları aaa. Kanıtlama Gücü bbb. Kurucu - Duyurucu Etkisi ccc. Aleniyet Sağlaması ddd. Üçüncü Kişilere Etkisi eee. Ticaret Siciline Güven İlkesi fff. Ticaret Sicilinin Yanlış Tutulması Halinde Sorumluluk c. Ticari Kayıtların İlanı D. Ticari Defterleri Tutma ve Gerekli Belgeleri Saklama Zorunluluğu a. Genel Olarak b. Tacirin Tutacağı Defterler c. Ticari Defterlerin Tutulmasına Hâkim Olan İlkeler aa. Genel Olarak bb. Defterlerin Onaylanması cc. Defterlerin Dili dd. Defterlerin Tutuluşundaki Bilanço İlkeleri d. Belgelerin Saklanması ve İbrazı e. Ticari Defterlerin Uyuşmazlıklarda İbrazı f. Ticari Defterlerin Uyuşmazlıklarda Delil olması aa. Ticari Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olması xi

6 xii Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku bb. Ticari Defterlerin Sahibi Aleyhine Delil Olması E. Basiretli Bir İşadamı Gibi Hareket Etme Zorunluluğu F. Tacirler Arasındaki Bazı İhbar veya İhtarların Şekle Bağlı Olması G. Ticaret Odasına Kaydolma Zorunluluğu H. Tacirler Hakkında Ticari Örf ve Âdetin Uygulanma Zorunluluğu I. Hapis Hakkında Zilyed Olunan ile Alacak Arasındaki Bağın Var Olduğu Faraziyesinden Yararlanma ÖZEL OLARAK A. Ticari İş Karinesinin Uygulanması B. Ücret ve Faiz İsteme Hakkı C. Fatura veya Teyit Mektubuna İtiraz Edilmediği Takdirde Hak Sahibi Olma D. Ücret veya Cezanın İndirimini İsteyememe E. Ticari Satış ve Mal Değişimi Hakkındaki Özel Hükümler a. Genel Olarak b. Kısmi İcra Edilen Sözleşmeler c. Temerrüt d. Malın Ayıplı Olması III. TACİR SIFATININ SONA ERMESİ Beşinci Bölüm TİCARİ FAALİYETLERİN KORUNMASI I. HAKSIZ REKABET GENEL TANIMI HAKSIZ REKABET HALLERİ A. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar ve Satış Yöntemleri ile Diğer Hukuka Aykırı Davranışlar a. Kötüleme b. Avantaj Sağlama c. Hakkı Olmayan Unvanları, Meslek, Derece ve Sembolleri Kullanmak d. Karıştırılmaya Neden Olmak

7 İçindekiler e. Karşılaştırma ya da Üçüncü Kişiyi Benzer Yollarla Öne Geçirme f. Göstermelik ile Aldatma g. Gerçek Değer Hakkında Yanıltma h. Karar Verme Özgürlüğünü Sınırlama ı. Nicelik ve Nitelikte Yanıltma i. Hukuki İşleme İlişkin Kamuya Yapılan İlanın Açık Olmaması j. Tüketici Kredilerinde Açık Beyanda Bulunmamak k. Yanıltıcı Sözleşme Formüllerini Kullanmak B. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek C. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma D. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek E. İş Şartlarına Uymama F. Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartlarını Kullanma HAKSIZ REKABET DAVALARI A. Hukuk Davaları a. Tarafları aa. Davacılar bb. Davalılar b. Zamanaşımı B. Ceza Davaları a. Cezai Sorumluluk b. Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu II. MARKA GENEL TANIMI MARKANIN ÇEŞİTLERİ A. Üzerinde Kullanıldıkları Yere Göre Marka Çeşitleri B. Markanın Sahiplerine Göre Marka Çeşitleri MARKALARIN KORUNMASI A. Türk Ticaret Kanununa Göre Koruma B. 556 Sayılı KHK Hükümlerine Göre Koruma a. Şartları aa. Markanın Tescil Edilmiş Olması xiii

8 xiv Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku aaa. Markanın Tescili bbb. Marka Olarak Tescili Yasak İşaretler aaaa. Mutlak Red Sebepleri bbbb. Nispi Red Sebepleri bb. Korumadan Yararlanacak Kişilerden Olmak cc. Marka Hakkına Tecavüz aaa. Marka Hakkı ve Kapsamı aaaa. Kullanma Yetkisi bbbb. Önleme Yetkisi cccc. Yasaklama Yetkisi bbb. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Eylemler ccc. Marka Sahibinin Talepleri ddd. Davanın Tarafları eee. Görevli ve Yetkili Mahkeme fff. Zamanaşımı C. Marka ile İlgili Hukuki İşlemler a. Markanın Devri b. Markanın Miras Yolu ile Mirasçılara Geçmesi c. Markanın Kullanım Hakkının Devri d. Markanın Teminat Olarak Gösterilmesi ve Haczi e. Markanın Rehni D. Marka Hakkının Sona Ermesi a. Kullanmama Nedeniyle Sona Erme b. Koruma Süresinin Sona ermesi c. Markanın Hükümsüzlüğüne Karar Verilmesi d. Marka Hakkından Feragat Altıncı Bölüm CARİ HESAP I. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ GENEL TANIMI CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ II. CARİ HESABIN İÇERİĞİ III. CARİ HESABIN SONUÇLARI

9 İçindekiler xv 1. YENİLEME (TECDİT) TİCARİ SENETLER ÜCRET ve GİDERLER HESAP DEVRESİ TAKAS HACİZ FAİZ CARİ HESABIN KESİLMESİ ZAMANAŞIMI IV. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ Yedinci Bölüm TİCARİ İŞLERDE YARDIMCILAR I. GENEL OLARAK II. TACİR YARDIMCILARININ ÇEŞİTLERİ TACİRE BAĞLI YARDIMCILAR A. Temsil Yetkisi Olmayan Yardımcılar B. Temsil Yetkisi Olan Yardımcılar a. Ticari Temsilci (Mümessil) aa. Ticari Temsilcilerin Atanması bb. Ticari Temsilcinin Yetkileri ve Yetkilerinin Sınırlandırılması cc. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Sona Ermesi b. Ticari Vekil aa. Ticari Vekilin Atanması bb. Ticari Vekilin Yetkileri cc. Ticari Vekilin Temsil Yetkisinin Sona Ermesi c. Diğer Yardımcılar aa. Satış Memurları bb. Pazarlamacılar d. Ticari Temsilde Rekabet Yasağı BAĞIMSIZ YARDIMCILAR A. Simsar B. Komisyoncu

10 xvi Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku a. Alım-Satım Komisyonculuğu aa. Alım-Satım Komisyoncusunun Hakları bb. Alım-Satım Komisyoncusunun Borçları b. Taşıma İşleri Komisyonculuğu aa. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Hakları bb. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Borçları ACENTE A. Acentenin Tanımı B. Acentenin Yetkileri a. Sözleşme Yapma Yetkisi b. Hakkı Koruyan Beyanları Yapma veya Kabul Yetkisi c. Malların Bedelini Kabul ve Teslim Alma Yetkisi d. Mahkemede Temsil Yetkisi C. Acentenin Yetkisizliği D. Acentenin Borçları E. Acentenin Hakları F. Müvekkilin Borçları G. Acenteliğin Sona Ermesi a. Sona Erme Sebepleri b. Denkleştirme İşlemi c. Rekabet Yasağı Anlaşması

11 İçindekiler ŞİRKETLER HUKUKU xvii Birinci Bölüm ŞİRKETLER HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. ŞİRKET KAVRAMI ve ŞİRKETLER HUKUKU II. TÜRK HUKUKUNDA ŞİRKETLER III. ŞİRKETİN UNSURLARI Kişi Unsuru Sözleşme Unsuru Sermaye Unsuru Ortak Amaç Unsuru Ortak Çalışma Unsuru IV. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI Düzenlendikleri Kanun Açısından A. Türk Borçlar Kanunu nda Düzenlenen Şirket B. Türk Ticaret Kanunu nda ve Kooperatifler Kanunu nda Düzenlenen Şirketler C. Özel Kanunlarda Düzenlenen Şirketler Tüzel Kişilik Sahibi Olup Olmama Açısından A. Tüzel Kişiliği Olmayan Şirket B. Tüzel Kişiliği Olan Şirketler Şahıs ve Sermaye Şirketleri Ayrımı Açısından A. Şahıs Şirketleri B. Sermaye Şirketleri Ortakların Sorumluluk Şekli Açısından A. Şirket Borçlarından Ortakların Sınırlı Sorumlu Olduğu Şirketler B. Şirket Borçlarından Ortakların Sınırsız Sorumlu Olduğu Şirketler

12 xviii Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku İkinci Bölüm ADİ ŞİRKET I. KAVRAM II. TANIM III. UNSURLAR Kişi Unsuru Ortak Amaç Unsuru Sermaye Ortak Çalışma İradesi Sözleşme IV. KURULUŞ V. ADİ ŞİRKETİN UYGULAMADAKİ GÖRÜNÜMLERİ Gizli Adi Şirket Konsorsiyum (İş Ortaklığı) Joint Venture (Ortak Girişim) Kanunî Zorunluluktan Doğan Adi Şirket VI. ADİ ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ İç İlişkiler A. Şirketin Yönetimi a. Yöneticinin Atanması, Yönetim Yetkisinin Geri Alınması ve Sınırlandırılması b. Yöneticinin Yetkileri c. Yöneticinin Hakları d. Yöneticinin Borçları B. Ortakların Hakları ve Borçları a. Ortakların Hakları aa. Kâr Payı ve Tasfiye Payı İsteme Hakkı bb. Gider, Avans, Faiz ve Ücret İsteme Hakkı cc. Denetleme Hakkı b. Ortakların Borçları aa. Sermaye Koyma Borcu bb. Zarara ve Tasfiye Sonucuna Katılma Borcu cc. Rekabet Yasağı C. Ortak Yapısındaki Değişiklikler a. Şirkete Yeni Ortak Alma b. Payın Devri

13 İçindekiler c. Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma Dış İlişkiler A. Temsil B. Ortakların Sorumluluğu VII. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ Sona Erme Nedenleri A. İnfisah Nedenleri a. Ortak Amacın Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesi b. Ortaklardan Birinin Ölümü c. Ortaklardan Birinin Tasfiye Payının Paraya Çevrilmesi, Ortağın İflası veya Kısıtlanması d. Sürenin Dolması B. Fesih Nedenleri a. Ortakların Kararı b. Fesih Bildirimi c. Mahkeme Kararı Sona Ermenin Hükümleri VIII. ZAMANAŞIMI xix Üçüncü Bölüm TİCARET ŞİRKETLERİ I. GENEL OLARAK TİCARET ŞİRKETLERİ ve UYGULANACAK HÜKÜMLER II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ Tüzel Kişiliğe Sahip Olma Sınırlı Sayı İlkesine Bağlı Olma Hak Ehliyetinin Sınırlı Olmaması III. TİCARET ŞİRKETLERİNDE SERMAYE Sermaye Olarak Getirilebilecek Değerler Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmesi IV. TİCARET ŞİRKETLERİNDE ŞIRKET BORÇLARINDAN SORUMLULUK V. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİ VI. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BÖLÜNMESİ

14 xx Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku VII. TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜR DEĞİŞTİRMESİ VIII. ŞİRKETLER TOPLULUĞU IX. SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu Şirket Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılması Sermaye Şirketlerine Elektronik Tebligat Yapılması Dördüncü Bölüm KOLLEKTİF ŞİRKET I. GENEL OLARAK II. TANIM III. UNSURLAR Ortaklar Konu Ticaret Unvanı Sınırsız Sorumluluk Tüzel Kişilik IV. KURULUŞ Şirket Sözleşmesinin Düzenlenmesi Noter Onayı Ticaret Siciline Tescil ve İlan V. KOLLEKTİF ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ İç İlişkiler A. Şirketin Yönetimi a. Yöneticilerin Atanması b. Yönetim Usulü c. Yönetim Yetkisinin Kapsamı d. Yöneticilerin Yetkilerinin Sınırlandırılması ve Azli B. Ortakların Hak ve Borçları a. Sermaye Koyma Borcu b. Kâr ve Zarara Katılma c. Faiz, Masraf ve Ücret İsteme Hakkı d. Tasfiye Payına Katılma e. Oy Hakkı f. Şirketi Denetleme Hakkı

15 İçindekiler xxi g. Rekabet Yasağı C. Ortaklarla İlgili Değişiklikler a. Yeni Ortak Alma b. Ortağın Ölümü c. Çıkma d. Çıkarılma e. Payın Devri Dış İlişkiler A. Şirketin Temsili a. Temsilcilerin Belirlenmesi b. Temsil Yetkisinin Kapsamı B. Ortakların Sorumluluğu VI. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ Sona Erme Nedenleri A. Fesih Nedenleri B. İnfisah Nedenleri Sona Ermenin Sonuçları Tasfiye Beşinci Bölüm KOMANDİT ŞİRKET I. GENEL OLARAK II. TANIM III. UNSURLAR Ortaklar Konu Ticaret Unvanı Ortakların Sorumlulukları Tüzel Kişilik IV. KURULUŞ Şirket Sözleşmesinin Düzenlenmesi Noter Onayı, Ticaret Siciline Tescil ve İlan V. KOMANDİT ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ İç İlişkiler A. Yönetim B. Ortakların Hak ve Borçları

16 xxii Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku a. Sermaye Koyma Borcu b. Kâr ve Zarara Katılma c. Şirketi Denetleme Hakkı d. Rekabet Yasağı C. Ortaklarla İlgili Değişiklikler Dış İlişkiler A. Şirketin Temsili B. Ortakların Sorumluluğu a. Komandite Ortağın Sorumluluğu b. Komanditer Ortağın Sorumluluğu VI. KOMANDİT ŞIRKETIN SONA ERMESI Altıncı Bölüm ANONİM ŞİRKET I. GENEL OLARAK II. TANIM III. ANONİM ŞİRKETE EGEMEN OLAN İLKELER Çoğunluk İlkesi Sermayeye Katılma Oranında Hak Sahibi Olma İlkesi Malvarlığının Korunması İlkesi Devletin İlgilenmesi İlkesi Kamuyu Aydınlatma İlkesi Dışarıdan Denetleme İlkesi Yabancı Bir Malvarlığını Yönetme İlkesi Eşit İşlem İlkesi IV. UNSURLAR Ortaklar Konu Ticaret Unvanı Sermaye Sınırlı Sorumluluk Tüzel Kişilik V. ANONİM ŞİRKET TÜRLERİ Halka Kapalı Anonim Şirketler Halka Açık Anonim Şirketler VI. KURULUŞ

17 İçindekiler xxiii 1.Kuruluş Yöntemleri A. Anî Kuruluş a. Şirket Esas Sözleşmesinin Düzenlenmesi b. Noter Onayı c. Kurucular Beyanı d. Pay Bedellerinin Ödenmesi e. Bakanlık İzni (Gerekiyorsa) f. Ticaret Siciline Tescil ve İlan B. Halka Açık Kuruluş Kuruluş İşlemlerinde Eksiklikler, Kanuna Aykırılıklar ve Fesih Davası Kuruluştan Sonra Devralma VII. ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI Genel Olarak Genel Kurul A. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri B. Genel Kurulun Toplantı Türleri a. Olağan Genel Kurul b. Olağanüstü Genel Kurul C. Gündeme Bağlılık İlkesi D. Genel Kurulun Toplanması a. Çağrı Şekli b. Toplantıya Katılmaya Yetkili Olanlar c. Genel Kurulun Çalışma Esasları d. Toplantı ve Karar Yetersayıları E. Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği a. Hükümsüz Kararlar b. İptal Edilebilir Kararlar Yönetim Kurulu A. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri B. Yönetim Kuruluna Üyelik Koşulları C. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları ve Borçları a. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları aa. İdarî Haklar bb. Malî Haklar b. Yönetim Kurulu Üyelerinin Borçları

18 xxiv Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku D. Yönetim Kurulunun Karar Alması E. Yönetim Kurulu Kararlarının Geçersizliği F. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu ve Sigorta Yaptırılması G. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi VIII. ANONİM ŞİRKETTE DENETİM Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Gözetimindeki Denetim A. Denetçiler B. Denetçinin Seçimi ve Azli C. Denetçinin Görevleri D. Özel Denetçi Atanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gözetimindeki Denetim IX. ANONİM ŞİRKETTE PAY, PAY SAHİPLİĞİ ve PAY SENETLERİ Pay Kavramı ve Pay Çeşitleri Pay Sahiplerinin Hakları ve Borçları A. Pay Sahiplerinin Hakları a. İdarî Haklar b. Malî Haklar B. Pay Sahiplerinin Borçları X. ANONİM ŞİRKETTE MENKUL KIYMETLER Pay/Hisse Senedi İlmühaber Tahvil İntifa Senedi XI. ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ İnfisah Nedenleri Fesih Nedenleri XII. TASFİYE Tasfiye Halindeki Anonim Şirketin Hukukî Durumu ve Tasfiye Haline Girmenin Hukukî Sonuçları Tasfiye Memurları Tasfiye İşleri Ek Tasfiye Tasfiyeden Dönme

19 İçindekiler xxv XIII. ANONIM ŞİRKETTE SORUMLULUK ve İBRA Hukukî ve Cezaî Sorumluluk İbra (Sorumluluktan Kurtarma) Yedinci Bölüm LİMİTED ŞİRKET I. GENEL OLARAK II. TANIM III. UNSURLARI Ortaklar Konu Ticaret Unvanı Sermaye Sınırlı Sorumluluk Tüzel Kişilik IV. KURULUŞ Şirket Sözleşmesinin Düzenlenmesi Noter Onayı Kurucular Beyanı Pay Bedellerinin Ödenmesi Tescil ve İlan V. LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI Genel Kurul A. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri B. Genel Kurulun Toplanması C. Toplantıya Çağrı D. Toplantı ve Karar Yetersayıları E. Genel Kurul Kararlarının Butlan ve İptali Müdürler A. Müdürlerin Görevleri B. Müdürlerin Yetkilerinin Sınırlandırılması ve Görevlerinin Sona Ermesi C. Müdürlerin Yükümlülükleri ve Sorumlulukları

20 xxvi Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku VI. LİMİTED ŞİRKETTE DENETİM VII. LİMİTED ŞİRKETTE PAY SAHİPLİĞİ ve PAYIN DEVRİ Ortakların Hakları A. İdarî Haklar B. Malî Haklar Ortakların Borçları Payın Devri Şirketten Çıkma Şirketten Çıkarılma VIII. LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ Sona Erme Nedenleri Tasfiye KAYNAKLAR

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1 vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER V VII 1. GİRİŞ 1 I. Ticaret Hukuku Kavramı ve Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 A. Ticaret Hukuku Kavramı 1 B. Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 1. Özel Hukuk Dalı Olması

Detaylı

1. BÖLÜM İŞLETME VE TİCARİ İŞLETME 1. İŞLETME... 1 1.1. GENEL OLARAK... 1 1.2. İŞLETME ÇEŞİTLERİ...3 2. TİCARİ İŞLETM E... 4 2.1. GENEL OLARAK...

1. BÖLÜM İŞLETME VE TİCARİ İŞLETME 1. İŞLETME... 1 1.1. GENEL OLARAK... 1 1.2. İŞLETME ÇEŞİTLERİ...3 2. TİCARİ İŞLETM E... 4 2.1. GENEL OLARAK... iç in d e k il e r 1. BÖLÜM İŞLETME VE TİCARİ İŞLETME 1. İŞLETME... 1 1.1. GENEL OLARAK... 1 1.2. İŞLETME ÇEŞİTLERİ...3 2. TİCARİ İŞLETM E... 4 2.1. GENEL OLARAK...4 2.2. TANIMI VE UNSURLARI... 4 2.2.1.

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER 3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Efe Dündar Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Akkaya Yrd.Doç.Dr. Özge Tuçe Gökalp Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç Derviş

Detaylı

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Abuzer Kendigelen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler Genel Açıklamalar Başlangıç

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1 A- Genel Olarak...1

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

ticaret hukukunun genel ilkeleri

ticaret hukukunun genel ilkeleri Prof. Dr. AYŞE NUR BERZEK Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ticaret hukukunun genel ilkeleri 10. Baskı Yay n No : 2935 Hukuk Dizisi : 1445 10. Baskı - Eylül 2013 İSTANBUL

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM. 4. Esas Sözleşme Hükümlerinin Yorumlanması...31

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM. 4. Esas Sözleşme Hükümlerinin Yorumlanması...31 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...15 GİRİŞ...19 BİRİNCİ BÖLÜM ANONİM ŞİRKETLERDE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ I. ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ...23 A. Şahıs Şirketlerinde...23 B. Limitet

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 İÇİNDEKİLER Önsöz Yararlanılan Kaynaklar Kısaltmalar GİRİŞ VII XXI XXXI Mİ A Genel Olarak 1-10 B İnceleme Plânı 10-11 BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU SÖZLEŞMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ

Detaylı

1 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ

1 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ 9 1.1. Genel Olarak Hukuk Kuralları 10 1.2. Ticaret ve Ticaret Hukuku Kavramları 10 1.3. Ticaret Hukukunun Özellikleri ve Medeni Hukuk-Borçlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1 Erkan KARAARSLAN İÇİNDEKİLER Türk Hukuku TÜRK HUKUKU 1 BİRİNCİ KISIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BİRİNCİ BÖLÜM ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

PROF. DR. AYŞE SUMER TİCARET HUKUKU

PROF. DR. AYŞE SUMER TİCARET HUKUKU PROF. DR. AYŞE SUMER TİCARET HUKUKU DERS KİTABI İSTANBUL, 2015 Beta Yayın No : 3327 Hukuk Dizisi : 1609 1. Baskı Kasım 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-473 - 6 Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI

Detaylı

Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku

Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku Doç. Dr. Fatih BİLGİLİ Yrd. Doç. Dr. Ertan DEMİRKAPI TİCARET HUKUKU TİCARİ İŞLETME HUKUKU Ticaret Hukukunun Kaynakları Ticari İşletme Ticari İş ve Ticari Hüküm Tacir

Detaylı

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER A) SİGORTA SÖZLEŞMESİ Madde No: I- TEMEL KAVRAMLAR 1. Tanım 1401 2. Karşılıklı sigorta 1402 3. Reasürans 1403 4. Geçerli olmayan sigorta 1404 II- HÜKÜMLER 1. Sözleşmenin yapılması

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII IX XI İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ '. XIII ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER LİTERATÜR LİSTESİ XV XVII XXVII GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI İçindekiler Önsöz...... Kısaltmalar... Giriş... 23 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI 1. KAVRAM... 27 2. AKREDİTİFİN HUKUKÎ NİTELİĞİ...29 I. Havale Görüşü... 29

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32 İÇİNDEKİLER 1. GtRÎŞ 1-20 I. Ticaret şirketleri 1 II. Anonim şirketlerin yarar ve sakıncaları 2 A. Yararları 2 B. Sakıncaları 3 III. Tarihçe 4 A. Avrupada durum 4 B. Türkiyede durum 6 IV. Türk Ticaret

Detaylı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı Giriş, Konunun Takdimi ve Sınırlama 1 BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı 1 Sadakat Borcunun Kaynağı ve Tarihi Gelişimi 2 I. Medeni Kanun Madde 2 3 1. Kaynaklan 3 A. Borçlar Hukuku 4 B. Eşya Hukuku 5 C.

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI

Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii TEŞEKKÜR... ix İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Hileli ve Taksirli İflas Suçları

Detaylı

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AYNÎ HAKLAR

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

PROF. DR. ARSLAN KAYA KARŞILAŞTIRMALI - NOTLU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN.

PROF. DR. ARSLAN KAYA KARŞILAŞTIRMALI - NOTLU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. PROF. DR. ARSLAN KAYA KARŞILAŞTIRMAL NOTLU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Beta Yayın No : 2696 Hukuk Dizisi : 1313 1. Baskı - Temmuz 2012

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI A- GENEL OLARAK BANKACILIK 1 B- BANKALARIN KURULUŞU, FAALİYETİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 3 1. Bankaların kuruluşu 3 2. Bankaların Faaliyeti 4 3. Bankaların Hukuki Niteliği

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR V VII XV I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR A. ADİ ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR 1 1. Olay: Ortaklık Sözleşmesinin Şekli, Sermaye Olarak Adi Ortaklığa Alacak Taahhüdü ve

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ON

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Dr. TAMER BOZKURT ANONİM ŞİRKETLERDE PAY DEVRİNİN SINIRLANDIRILMASI (BAĞLAM) -DIE VINKULIERUNG-

Dr. TAMER BOZKURT ANONİM ŞİRKETLERDE PAY DEVRİNİN SINIRLANDIRILMASI (BAĞLAM) -DIE VINKULIERUNG- Dr. TAMER BOZKURT ANONİM ŞİRKETLERDE PAY DEVRİNİN SINIRLANDIRILMASI (BAĞLAM) -DIE VINKULIERUNG- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ VE TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XIX KISALTMALAR...XXXI GİRİŞ...1 I. SUNUŞ...1

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları Yrd. Doç. Dr. Gülşen GEDİK Türk ve Amerikan Vergi Hukuklarında Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXIII 1. GİRİŞ...1 I. Kavram ve Terim...1

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı EŞYA

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU - Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu - Sözleşmelerin Şekli - Genel İşlem Koşulları - Sözleşme Konusu Edimin İfası -

Detaylı

ŞİRKETLER HUKUKU. Ticaret Hukuku Cilt II. Tamer Bozkurt

ŞİRKETLER HUKUKU. Ticaret Hukuku Cilt II. Tamer Bozkurt Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk Ticaret

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ONUNCU

Detaylı

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU TİCARÎ İŞLETME HUKUKU ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU TİCARÎ İŞLETME HUKUKU ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU TİCARÎ İŞLETME HUKUKU ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V BİRİNCİ BASKI İÇİN ÖNSÖZ...VII YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ KİTAP TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

Detaylı

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 İçindekiler Önsöz İkinci Baskıya Önsöz Üçüncü Baskıya Önsöz Kısaltmalar 7 9 1 3 2 5 Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 Birinci Bölüm MUVAZAA KURUMUNUN ETİMOLOJİSİ, TARİHÇESİ, TANIMI, UNSURLARI, TÜRLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ İKİNCİ BÖLÜM TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ İKİNCİ BÖLÜM TİCARİ İŞLETME HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR KAYNAKÇA V XXXI XXXIII BİRİNCİ BÖLÜM TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ I. TİCARET HUKUKU KAVRAMI 3 A. TİCARET HUKUKUNUN TANIMI VE ÖZELLIKLERI 3 1. Tanımı * 2. Özellikleri 4 B. TİCARET

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KİTAP ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 İTHAF...7 KISALTMALAR... 9 İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ KURUM VE KURALLAR- ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER

İÇİNDEKİLER I.KİTAP ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 İTHAF...7 KISALTMALAR... 9 İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ KURUM VE KURALLAR- ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 İTHAF...7 KISALTMALAR... 9 I.KİTAP İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ KURUM VE KURALLAR- ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER 1. İFLAS HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA - İFLASIN KONUSU -Ferdi

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA HUKUKUNA GİRİŞ IV. SİGORTA HUKUKU VE BÖLÜMLERİ 12

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA HUKUKUNA GİRİŞ IV. SİGORTA HUKUKU VE BÖLÜMLERİ 12 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA HUKUKUNA GİRİŞ I. SİGORTA KAVRAMI 1 II. SİGORTANIN İŞLEVLERİ 4 III. TARİHÎ GELİŞİMİ 6 IV. SİGORTA HUKUKU VE BÖLÜMLERİ 12 1. Sosyal Sigorta Hukuku 14 2. Özel Sigorta Hukuku

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

j m Dr. Sıtkı Anlam ALTAY Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

j m Dr. Sıtkı Anlam ALTAY Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı j m Dr. Sıtkı Anlam ALTAY Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Anonim Ortaklıklar Hukuku'nda Sermayeye Katılmalı Ortak Girişimler [EQUITY JOINT VENTURES] y/l vedab \y\

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

BİRİNCİ BölÜM ACENTENİN BİR HUKUKİ KURUM OLARAK DÜZENLENMESİ VE ACENTE KAVRAMI İLE BENZER HUKUKİ İLİŞKİLERDEN AYRILMASI

BİRİNCİ BölÜM ACENTENİN BİR HUKUKİ KURUM OLARAK DÜZENLENMESİ VE ACENTE KAVRAMI İLE BENZER HUKUKİ İLİŞKİLERDEN AYRILMASI İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 7 Önsöz 9 Kısaltmalar 17 Giriş 19 BİRİNCİ BölÜM ACENTENİN BİR HUKUKİ KURUM OLARAK DÜZENLENMESİ VE ACENTE KAVRAMI İLE BENZER HUKUKİ İLİŞKİLERDEN AYRILMASI 1. ACENTENİN BİR

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku (LAW 311) Ders Detayları

Ticari İşletme Hukuku (LAW 311) Ders Detayları Ticari İşletme Hukuku (LAW 311) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ticari İşletme Hukuku LAW 311 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm I. New York Sözleşmesi nin Tarihçesi, Kapsamı ve

Detaylı

Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU

Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... v ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK KURAMINA GENEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI İÇİNDEKİLER Önsöz... v Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI 1. TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI... 1 1.1. Hukukun Tanımı... 1 1.2. Hukukun Dayanağı İle İlgili Kuramlar... 1 1.3. Hukukun Kollara

Detaylı

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ Dr. İREM ARAL TÜRK HUKUKU VE AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ UYARINCA HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii BİBLİYOGR AFYA...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku 1- Menkul Kıymetler Borsalarının Hitap Ettiği Piyasa I- Para Piyasası - Sermaye Piyasası II- Menkul Kıymetler Borsasının Fonksiyonları 1-

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESI I. GENEL OLARAK...3 II. İLKENİN TAPU

Detaylı

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi Arzu GENÇ ARIDEMİR Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII KAYNAKÇA... XXI GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm MİRAS PAYININ DEVRİ

Detaylı

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1. KAVRAM VE TANIM 3 I. KAVRAM 3 II. TANIM 6 2. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

Detaylı

Bu kişilik ortaklarınkinden tamamen bağımsız bir mal varlığına sahiptir ve bir ticaret unvanına sahip olmak zorundadır.

Bu kişilik ortaklarınkinden tamamen bağımsız bir mal varlığına sahiptir ve bir ticaret unvanına sahip olmak zorundadır. ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİ TANIM Şirket : Kişilerin belirli ekonomik amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelerek, emek ve varlıklarını belirledikleri ortak amacı gerçekleştirmek üzere bir sözleşme

Detaylı

Bankaların Birleşmesi

Bankaların Birleşmesi Dr. Seda Ş. GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Türk Hukukunda Bankaların Birleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. Konunun

Detaylı

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII Giriş, Konunun Tespiti, Sınırlandırılması ve İnceleme Planı...1 Birinci Bölüm Bankanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YOKSUNLUK HALLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YOKSUNLUK HALLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BİBLİYOGRAFYA VII XV KISALTMALAR... XXX GİRİŞ I. Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Oy Hakkı, 1 A. Önemi ve Tanımı 1 B. Hukuki Niteliği 3 C. Özellikleri '..". 5 1. Paya Bağlı Olması 5 2.

Detaylı

TİCARET HUKUKU. Subjektif Sistem (tacir) Objektif Sistem (ticari işlem) Modern Sistem (ticari işletme)

TİCARET HUKUKU. Subjektif Sistem (tacir) Objektif Sistem (ticari işlem) Modern Sistem (ticari işletme) TİCARET HUKUKU 1 Ticaret Hukuku, ticari faaliyetleri düzenleyen bir özel hukuk dalıdır. Ticaret Hukukunun düzenlenmesinde kullanılan üç ayrı sistem mevcuttur: Subjektif Sistem (tacir) Objektif Sistem (ticari

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 A. Para Piyasası Kurumları...5 1. Genel Olarak Para

Detaylı

Yard. Doç. Dr. M. MURAT İNCEOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BORÇLAR HUKUKUNDA DOĞRUDAN TEMSİL

Yard. Doç. Dr. M. MURAT İNCEOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BORÇLAR HUKUKUNDA DOĞRUDAN TEMSİL Yard. Doç. Dr. M. MURAT İNCEOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BORÇLAR HUKUKUNDA DOĞRUDAN TEMSİL Borçlar Kanunu Tasarısı Şartları ve Kapsamı Ticari Mümessiller Yetkisiz Temsil

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

Tamer Bozkurt. THEMIS / KPSS Hukuk. Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır

Tamer Bozkurt. THEMIS / KPSS Hukuk. Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR KISALTMALAR VII IX XXV XXVII BİRİNCİ BÖLÜM KIDEM TAZMİNATI I. KIDEM TAZMİNATININ TANIMI VE ŞARTLARI 1 ı. ıanımı ı 2. Hak Kazanma Şartları 2 a)

Detaylı

Yay n No : 2823 Hukuk Dizisi : 1386 ISBN 978-605 - 377-848 - 6. 7. Bask Ağustos 2013 STANBUL

Yay n No : 2823 Hukuk Dizisi : 1386 ISBN 978-605 - 377-848 - 6. 7. Bask Ağustos 2013 STANBUL 6 7 TÜRK TİCARET KANUNU Kavramlar Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 3095 S. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun Çek Kanunu Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Ticarette

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

TİCARET HUKUKU (HUK208U)

TİCARET HUKUKU (HUK208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TİCARET HUKUKU (HUK208U) KISA ÖZET -2013

Detaylı