SOSYAL SORUMLULUK TOPLUMSAL DUYARLILIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL SORUMLULUK TOPLUMSAL DUYARLILIK"

Transkript

1 SOSYAL SORUMLULUK BĠLĠME KATKI EĞĠTĠME DESTEK TOPLUMSAL DUYARLILIK

2 ĠÇĠNDEKĠLER Koç Üniversitesi KuruluĢ Felsefesi Koç Üniversitesi nin Misyon ve Vizyonu 2010 Akademik GeliĢmeler -Öğretim Üyelerimizin Başarıları yılında Hayata Geçen Akademik Birimler -Tıp Fakültesi -Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü -Artan Burs Oranları -Araştırma Geliştirme İşbirlikleri -Araştırma Merkezleri yılında kurulan Araştırma Merkezleri -Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) -Koç Üniversitesi Yüzey Teknolojileri ve Araştırma Merkezi (KUYTAM) -Sosyal Politikalar Merkezi Koç Üniversitesi Gönüllüleri 2010 yılı faaliyetleri -KÜMYÜP (Koç Üniversitesi Minik Yürekler Projesi) -Dişler Yolunda Projesi -KET (Koç Üniversitesi Eğitim Topluluğu) -Düşünebilen Çocuklar: -Hayalini Paylaş Projesi -KU Gönüllüleri Farkındalık Grubu -KUYAT (Koç Üniversitesi Yaz Atölyesi) 2010 yılı Etkinliklerimizden Bazıları -Üstün Yetenekliler Sempozyumu -Eğitimde En iyi Uygulamaların Paylaşımı -Koç Üniversitesi Ülkem için Kan Veriyor! -Referandum sonrası Türkiye de Demokratikleşme Perspektifleri Paneli -Ötenaziye Evet Mm Hayır mı? -Sarıyer Belediyesi ne Destek -Öğretim Üyelerimizin Projelerinden Bazıları -Liselere Bağışlar -Öğretmenler Günü TEMA Ağaç Bağışı -Koç Üniversitesi UNDP İş Birliği -Inventram -Koç Üniversitesi Yayınları Çevreye Duyarlı Uygulamalar -Ambalaj Atıkları -Tıbbi Atıklar -Bitkisel Atık Yağlar -Tehlikeli Atıklar -Atık Aularin Arıtılması Sonucu Bahçe Sulamada Suyun Kullanılması -Atik Pil Ve Aküler -Floresan Lambalar -Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları -Cogeneration Tesisi Akreditasyonlar

3 KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ KURULUġ FELSEFESĠ Kuruluşundan bugüne yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, sağlık ve kültür alanlarında yoğun faaliyet gösteren Vehbi Koç Vakfı (VKV), Sadberk Hanım Müzesi, Atatürk Kitaplığı, Koç Özel Lisesi gibi önemli yatırımlardan sonra, Vehbi Koç un üniversite hayalini gerçekleştirmek üzere harekete geçmiştir. Kar amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesi olarak 1993 yılında İstinye deki geçici kampüsünde eğitime başlayan Koç Üniversitesi, 2000 yılında Rumeli Feneri ndeki yeni ve daimi kampüsüne taşınmıştır. Vehbi Koç, Sermaye bulunur, makine alınır, teknoloji transfer edilir; fakat iyi eğitilmiş insan gücü yoksa netice almak zordur... sözleri ile eğitimli gençlerin yetişmesine ne derece önem verdiğini ortaya koymuştur. Bu nedenle, Koç Üniversite, bir Mükemmeliyet Merkezi çatısı altında nitelikli uzmannitelikli insan bütünlüğünü sağlamak üzere, tüm öğrencilerine genel kültür müfredatını sunmayı, kaynaklarının önemli bir kısmını eğitime ve bilimsel araştırma-geliştirmeye ayırmayı ve lider karakterli, sorunlara çözümler üretme becerisine sahip gençler yetiştirmeyi ilke edinmiştir.

4 KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ NĠN MĠSYON VE VĠZYONU Koç Üniversitesi nin ana misyonu Türkiye de uluslararası nitelikte, yaratıcı, bağımsız ve objektif düşünebilen, liderlik vasıflarına sahip en yetkin mezunları yetiştirmek; bilimin sınırlarını ilerletmek ve örnek bir öğretim ve araştırma kurumu olarak Türkiye ve insanlığa hizmet etmektir. Bu misyondan hareketle, Koç Üniversitesi nde yürütülen araştırmalar ülkemizde ve dünyada bilimsel gelişmeleri etkileyecek, teknolojik, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunacaktır. Bir Mükemmeliyet Merkezi kurma hedefiyle, üstün yetenekli gençleri değerli öğretim görevlileri ile bir araya getirerek bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmayı amaçlayan Koç Üniversitesi, öğrencilerini sorgulamaya, araştırmaya, eleştirmeye yönlendirerek yaratıcılığa özendirmekte ve en üst düzeyde ahlaki değerlerle donatılmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmektedir. Koç Üniversitesi nin amacı, sıradan olmayan gençlerin iyi yetiştirilmelerini sağlamaktır. Onların yeterli sayıda olmaları ve hak ettikleri liderlik noktalarına gelmeleri sonucu, ülkemizin geleceği güvence altına alınmış olacaktır Ne kadar çok kaliteli insan yetiştirebilirsek, memlekete o nispette hizmet etmiş olacağız Vehbi Koç, 1993

5 Açılışından bu yana geçen 17 yıl içerisinde Türkiye'nin en gözde üniversitelerinden biri konumuna gelen Koç Üniversitesi; İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fen Fakültesi Mühendislik Fakültesi Hukuk Fakültesi Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Yüksek Okulu ile eğitime hizmet etmekte, 22 lisans, 18 yüksek lisans ve 12 doktora programı ile Türkiye de ve dünyada bilimin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

6 TÜBA-GENÇ BİLİM İNSANLARI ÖDÜLLERİ: ÜNİVERSİTELERE GÖRE DAĞILIM ÖĞRETĠM ÜYELERĠMĠZĠN BAġARILARI Bugün, Koç Üniversitesi, başarıları ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve TÜBİTAK tarafından verilen pek çok ödülle taçlandırılarak Türkiye nin en önde gelen üniversitesi konumuna gelmiştir. Üniversitemiz, en fazla sayıda TÜBA üyesi akademisyeni bünyesinde barındırmakta, ve öğretim üyelerimizin çalışmaları ülke çapında en yüksek sayıda TÜBA-GEBIP ödülüne layık görülmektedir yılı itibariyle TÜBİTAK ödülleri incelendiğinde üniversitemiz ikinci sırada yer almaktadır. TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ÜYELİKLERİ: Kaynak:

7 2010 YILINDA HAYATA GEÇEN AKADEMĠK BĠRĠMLER I. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi: Türkiye de tıp eğitimine yeni ve farklı bir görüş getirmek amacıyla kurulmuş olan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, eğitim yılında ilk öğrencileri ile hayata geçmiştir. Seçilmiş öğretim kadrosuyla araştırmayı, bilgi üretmeyi ve toplum sağlığına hizmet vermeyi ön plana alan ve tıp alanında yarının liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan evrensel standartlarda bir eğitim ve sağlık kuruluşu olmayı hedeflemekte, mezunlarını içinde yaşadıkları toplumu tanıyabilen ve aynı zamanda küresel sağlık sorunlarına duyarlı ulusal ve uluslararası bilim dünyasıyla iletişim kurabilen; bilimdeki gelişmeleri yakından izleyerek dünya çapında araştırmalara ve evrensel bilgi üretimine katkıda bulunan; ileri tıp teknolojilerine hâkim ve üst düzeyde klinik tıp anlayışına sahip; çağdaş tıbbın gerektirdiği en güncel bilimsel donanımı taşırken aynı zamanda etik yönden bilinçli ve önderlik nitelikleri kazanmış doktorlar olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

8 2010 YILINDA HAYATA GEÇEN AKADEMĠK BĠRĠMLER II. Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü: Geleceğin medya liderlerini yetiştirmek hedefiyle yola çıkan Koç Üniversitesi, 2010 yılında İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü nü kurmuştur. Eylül ayında ilk öğrencileri ile eğitim hayatına başlayan Bölüm, hızla gelişen medya ve görsel sanatlar alanında geleceğin yaratıcı, üretken medya liderlerinin yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Medya kuramı, medya üretimi ve medya yönetimi eğitimi arasında kurduğu denge sayesinde Türkiye de farklılık yaratacak bir program sunan Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü alanında lider bir merkez olmayı hedeflemektedir.

9 2010 YILINDA ARTAN BURS ORANLARI ĠLE KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ NDE HER 3 ÖĞRENCĠDEN 2 SĠ BURSLU Üniversitemizde sunduğumuz imkanları ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmak, bilimin ilerlemesine katkı sağlamak ve dolayısıyla toplumumuzun gelişiminde pay sahibi olmak, kurumumuzun vizyonuyla doğrudan örtüşmektedir. Vizyonumuzu paylaşan hayırsever kişi ve kuruluşlarının desteği, üniversitemizin bu amaçlar doğrultusunda ilerlemesine kuşkusuz büyük katkıda bulunmaktadır yılında hayata geçirilen başta Semahat-Nusret Arsel ve Suna-İnan Kıraç Üstün Başarı Bursları olmak üzere yeni burs fonları ile Koç Üniversitesi ndeki öğrencilerin yüzde 60 ı burs imkanlarından faydalanmaktadır. Bu oran yüzde 40 tam bursla eş değerdir. Başarı bursları üniversite giriş sınavı başarısına göre verilmekte olup, ayrıca destek burslarından faydalanma imkanı da mevcuttur. Üniversite giriş sınav sonucuna göre Koç Üniversitesi ne burslu olarak yerleştirilen öğrenciler için tam burs, yarı burs ve 1/4 kısmi burs imkanı sunulmaktadır. Burslar karşılıksızdır ve normal öğrenim süresince devam etmektedir. Bu süre Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi artı dört yıl; Hazırlık Programı nda okumadan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için ise dört yıldır.

10 ARAġTIRMA GELĠġTĠRME ĠġBĠRLĠKLERĠ Koç Üniversitesi, bir araştırma üniversitesi olarak, geniş kapsamlı araştırma imkanları sunmakta, topluma ve eğitime doğrudan katkı sağlayarak Türkiye nin entelektüel, teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişimini yararlı bir şekilde etkilemektir yılında hayata geçen Araştırma Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisi üniversitemizde dışarıdan desteklenen araştırma fonlarını artırmak ve üniversitemizin konumunu güçlendirmek için gerekli altyapıyı sağlamak amacıyla kurulmuştur. AGSRY Ofisi kuruluşlarla araştırma alanında stratejik işbirlikleri geliştirir ve yürütür. Bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli kamu kuruluşları ve özel şirketler araştırma projelerinde üniversitemiz ile işbirliği içinde çalışmaktadır yılı içinde Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Çek Cumhuriyeti ne Bağlı Bilimsel Araştırmalar Merkezi, Maastricht Üniversitesi ve Münih Teknik Üniversitesi ile araştırma işbirliği protokoller imzalanmıştır.

11 KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA PROJELERĠ PORTFÖYÜ ( )

12 ARAġTIRMA MERKEZLERĠ Koç Üniversitesi, belirli alanlarda bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak, politikalar önermek ve akademik birikimi, sosyal, ekonomik ve hukuki alanlarda topluma aktarmak amacıyla çeşitli merkezler kurmuştur. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren araştırma merkezleri aşağıdaki gibidir. Anadolu Medeniyetleri Merkezi Küreselleşme ve Demokratik Yönetişim Merkezi Göç Araştırmaları Merkezi Dr. Nusret-Semahat Arsel Uluslararası Tic. Hukuku Merkezi Sosyal Politika Uygulama ve Araştırma Merkezi Kompütasyonal Biyoloji ve Biyoenformatik Merkezi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi Fotonik Merkezi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi

13 2010 YILINDA KURULAN ARAġTIRMA MERKEZLERĠ Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın ÇalıĢmaları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) bilimsel araştırmalar yapmak, eğitim programları oluşturmak, farkındalık artırıcı bilimsel etkinlikler organize etmek ve bunlara yönelik olarak ulusal ve uluslararası kurumlarla iletişim kurmak amacı ile kurulmuştur. Koç Üniversitesi Yüzey Teknolojileri ve AraĢtırma Merkezi yüzey bilimi ve ilgili teknolojileri üzerine çalışacak ilk disiplinler arası girişimdir. Devlet Planlama Teşkilatı ndan (DPT) üç yıllık süre için sağlanan 15 milyon TL lik fonla kurulan KUYTAM ın en önemli amaçlarından biri bilime katkı sağlayacak ve ulusal ve uluslararası teknoloji tabanına önemli etkisi olacak yeni bilgi, ürün ve teknoloji geliştirmek için diğer kurumlarla işbirliği yapmak olacaktır. KUYTAM ın bir diğer temel amacı da lisans ve yüksek lisans öğrencileri için mükemmel yüzey bilimi programları oluşturmak, çalıştay ve konferanslarla profesyonellerin eğitiminin devamını sağlamaktır. Koç Üniversitesi, 2010 yılında, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi, Yüzey Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ni faaliyete geçirmiştir. Sosyal Politikalar Merkezi nin amacı insani gelişme hedefleri kapsamına giren ve sosyal güvenlik, istihdam, sağlık, sosyal yardım ve eğitim gibi konuları içeren sosyal politika alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak ve bu tür araştırma ve uygulamaları desteklemek; akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar yapmak; eğitim çalışmalarında bulunmak; projeler geliştirmek; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

14 KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖNÜLLÜLERĠ 2010 YILI FAALĠYETLERĠ Koç Üniversitesi Gönüllüleri Kulübü, 2001 yılından beri Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanlığına bağlı olarak faaliyet göstermektedir. KU Gönüllüleri, her yıl artmaya devam eden gönüllü sayısı ile birlikte, başta Sarıyer ilçesi olmak üzere İstanbul'un çeşitli bölgelerinde ve Türkiye genelinde çok sayıda proje geliştirmiş ve bağışlarda bulunmuştur. KU Gönüllüleri 2010 yılında Türkiye genelinde Üniaktivite tarafından gerçekleştirilen En Aktif Kulüp Yarışması Sosyal Sorumluluk dalında 2. Oldular yılında 2 50'nin üzerinde aktif gönüllüsü ile büyümeye devam eden KU Gönüllüleri, Koç Üniversitesi'nin en kalabalık kulübü olarak 7 farklı alt grup ve çeşitli kısa süreli projeleri ile aşağıdaki faaliyetlerini sürdürmektedir: KÜMYÜP (Koç Üniversitesi Minik Yürekler Projesi): Proje hız kesmeden 6. Yılını doldurdu. 50 kişilik gönüllü ekibi ile her Cumartesi Bahçelievler Şeyh Sait Çocuk yuvasına arası gidildi. Proje Koç Üniversitesi nin önderliğinde pek çok üniversitede uygulanmaya başlandı. DiĢler Yolunda Projesi: Sarıyer ve çevresinde beş farklı ilköğretim okuluna 20 den fazla ziyaret yapılarak ilkokul öğrencilerine diş eğitimi verildi.

15 KET (Koç Üniversitesi Eğitim Topluluğu): Sarıyer ve çevresindeki ilk öğretim öğrencileri Koç Üniversitesi nde gönüllülerimiz tarafından İngilizce, Türkçe, Fen ve Matematik dersleri aldılar. Projeye 51 çocuk ve 32 gönüllü katıldı. Ayrıca Çevre Kulübü ile birlikte çocuklara çevre eğitimi verildi. DüĢünebilen Çocuklar: 30 a yakın ilköğretim öğrencisine yeteneklerini keşfetmeleri ve farklı düşünebilmeleri için Oku-Düşün-Yap,Tiyatro, Müzik, Türkçe ve Matematik dersleri verildi. Hayalini PaylaĢ Projesi: Make a wish organizasyonun Koç Üniversitesi versiyonu olan proje 2010 yılında hayata geçti. Hayati tehlike taşıyan hastalıklara sahip çocukların dileklerini yerine getirmek için ekip çalışmalarda bulundular. Yaptıkları etkinlikler sonrasında bir çocuğumuzun dileğini yerine getirdiler. Ayrıca aynı proje kapsamında gönüllülerimiz Avrasya Maratonu'na katıldı, 90 kişiye derneğin gönüllülük eğitimi verildi ve 11 kişi için dilek alımı gerçekleşti. KU Gönüllüleri Farkındalık Grubu: Rehavet Panayırında topladıkları yardımlarla 4. Farkındalık Hareketi olarak Koç Üniversitesi öğrencileri, Hatay Keskincik İlköğretim Okulu nda 3000 kitaplık bir kütüphane ve 30 bilgisayarlı bir laboratuar kuruldu. Engelsiz Show düzenlenerek Engel-siz vatandaşlarımızın başarıları Koç Üniversitesi öğrencileri ile paylaşıldı. Etkinliğin moderatörliğünü Demet Evgar üstlendi. Grup ayrıca, üniversite çapında düzenlenen kıyafet toplama kampanyasıyla Diyarbakır-Köprülübağ, Bitlis-Derince, Kars-Ağadeve, Mardin-Çataltepe İlköğretim Okulları'na kıyafet ve kırtasiye yardımı yaptı ve yıl boyunca bağış toplamak amacıyla üniversite kampüsünün çeşitli yerlerine kumbaralar yerleştirdi KUYAT (Koç Üniversitesi Yaz Atölyesi): Sarıyer ve çevresindeki 7. Sınıf öğrencilerine Koç Üniversitesinde yaz atolyesi düzenlenerek sanat,fen,müzik,çevre, spor dersleri almaları sağlandı.

16 2010 YILI ETKĠNLĠKLERĠMĠZDEN BAZILARI Üstün Yetenekliler Sempozyumu Eylül 2010 tarihlerinde Koç Üniversitesi, Türk Eğitim Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak olarak 1. Uluslararası Üstün Yetenekliler Eğitimi Sempozyumu nu gerçekleştirildi. Açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan konuşmacı olarak katıldı. Sempozyumda üstün yetenekli gençlerin erken tespit edilmeleri ve nasıl bir eğitimden geçirilmeleri gerektiği konuları tartışıldı. Sempozyumun amacı, dünyadaki değişik ülkelerde üstün yetenekli çocuklara uygulanan eğitim metodlarını karşılaştırmak; üstün yeteneği olan çocukların erken yaşlarda fark edilmelerinin önemini eğitimcilerle paylaşmak ve Türkiye deki üstün yetenekli çocuklar için ideal bir eğitim planı ile bu çocuklara uygulanacak eğitim yasalarını oluşturmaktır. Konferansa Güney Kore, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya dan katılan konuşmacılar kendi ülkelerinde uygulanan eğitim modellerini, eğitim sektöründen gelen dinleyiciler ile paylaşarak Türkiye deki üstün yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili strateji eylem Dünyanın önde gelen bilim insanlarının tecrübelerini paylaştığı sempozyumun sonuçları, Türkiye deki yasal düzenlemelere ışık tutacak.

17 Eğitimde En iyi Uygulamaların PaylaĢımı Koç Üniversitesi, ülkemiz genelinde eğitimde mükemmelliğe erişebilmek ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını teşvik etmek amacıyla 28 Mayıs 2010 da öğrenci odaklı ve disiplinler-arası eğitim anlayışını lise müdürleri ve rehber öğretmenlerine bir etkinlik düzenlemiştir. Türkiye nin dört bir tarafından 29 lise ve 48 eğitimcinin katıldığı etkinliğin ana teması Öğrenmeyi Öğrenme Yaklaşımı ve Öğrenci Odaklı Eğitimde Yeni Uygulamalar olmuştur. Etkinlikte Koç Üniversitesi Rektörü açılış konuşmasını yapmış ve dünyadaki en iyi uygulamalara değinmiştir. Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Zeynep Aycan, katılımcıları Öğrencilerin Hayata Hazırlanmasında Okulun Rolü hakkında bilgilendirmiş; Doçent Dr. Nazlı Baydar ise Türkiye de bir ilk ve sadece Koç Üniversitesi nde olan Öğrenme ve Öğretme Ofisi Hakkında Bilgilendirme konuşmasını eğitim sektörünün değerli çalışanları ile paylaşmıştır.

18 Koç Üniversitesi Ülkem için Kan Veriyor! Koç Holding in Türk Kızılayı nın işbirliğiyle gerçekleştirdiği Ülkem için Kan Veriyorum kampanyasına Koç Üniversitesi çalışan ve öğrencileri de bir sosyal sorumluluk bilinciyle destek vermişlerdir. Kampanyaya katılmak ve tanıtımını yapmak üzere 24 Kasım günü Koç Üniversitesi ne Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanı ve TÜSİAD Başkan Yardımcısı Tayfun Bayazıt gelerek öğrencilerle birlikte kan vermiş ve ğrencilerin sorularını yanıtlamıştır. Kurumsal soysal sorumluluk projelerine katılanları, geleceğin liderleri olarak değerlendiren Tayfun Bayazıt, bu projelere katılımların kişilerin ülkelerine karşı sorumluluklarının farkında olmaları olarak değerlendirmiştir. Koç Üniversitesi, gönüllü, bilinçli ve düzenli kan bağışçısı sayısının artmasını amaçlayan bu projede yer almaktan ve kan bağışının önemi ile ilgili farkındalık yaratmaktan büyük bir mutluluk duymakta ve bu sosyal sorumluluk projesinin sürdürülebilirliğini sağlamak için projeyi gelecek yıllarda da destekleyecektir.

19 REFERANDUM SONRASI TÜRKĠYE DE DEMOKTRATĠKLEġME PERSPEKTĠFLERĠ PANELĠ 2004 yılında kurulan Koç Üniversitesi Küreselleşme ve Demokratik Yönetişim Araştırma Merkezi (GLODEM) bu yıl önemli bir konferansın organizasyonunu üstlenmiştir. 21 Ekim, Perşembe günü gerçekleşen Referandum Sonrası Türkiye de Demokratikleşme Perspektifleri konulu panelde Koç üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi nden Prof. Dr. Binnaz Toprak, Bilkent Üniversitesi nden Prof. Dr. Ergun Özbudun ve Millliyet Gazetesi nden Taha Akyol konuşmacı olarak yer almışlardır. Oturumun başkanlığını Koç Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç Şener Aktürk üstlenmiştir. GLODEM küreselleşme ve demokratik yönetişim konularında karşılaştırmalı ve multidisipliner araştırmaları desteklemekte ve akademik ve araştırma mecraları arasında entelektüel/düşünsel bir paylaşım platformu olarak hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

20 ÖTENAZĠYE EVET MĠ HAYIR MI? Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi nin organizasyonuyla 8 Kasım Pazartesi Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu toplantı salonunda Ötanaziye Evet mi Hayır mı? konulu sempozyum düzenlendi. Ötanaziye Evet mi, Hayır mı? konulu sempozyumda, Hollanda, Avustralya gibi bazı ülkelerde ötanazi suç sayılmıyor, Türk hukukunda Ötanazi suç mudur, değil midir? gibi konular akademisyenler ve hukukçular tarafından tartışıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tankut Centel yaptı. Birinci oturumda Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Nur Centel, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Bertil Emrah Oder, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Yener Ünver, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Arın Namal konuşmacılar arasında yer alırken ikinci oturumda, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Göttingen Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Gunnar Duttge, Zürich Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Julian Mausbach, Leiden Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Pınar Ölçer yer aldı.

21 Sarıyer Belediyesi ne Destek Eğitim Programları: Sarıyer Belediyesi, Koç Üniversitesi nin desteğiyle kurum içinde görev yapan üst düzey yönetici, birim müdürü ile birim sorumlularını, yerel yönetimde yaşanan gelişmelerden haberdar etmek, değişen koşullara ayak uydurmalarını sağlamak ve yöneticilik vasıflarını yükseltmek amacıyla hizmet içi eğitim seminerleri başlattı. Sarıyer Belediyesi ve Koç Üniversitesi işbirliğiyle Stratejik İş İdaresi Eğitimi başlığı altında gerçekleştirilen ve altı hafta süren seminerlerde, halkla ilişkiler, hizmet ve kalite yönetimi, stratejik planlama, organizasyonlarda davranış, süreç yönetimi, problem çözme ve karar verme başta olmak üzere birçok konuda eğitimler verildi. Kent Konseyi: Koç Üniversitesi, Sarıyer Kent konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Meclisi Yürütme Kurulu na üniversite temsilcisi olarak seçildi. Bu çerçevede eğitimsel, çevresel ve sosyal alanlarda pek çok toplumsal sorumluluk projesine katkıda bulunmayı amaçlayan Koç Üniversitesi, yerel yönetimde gönüllük projelerinde etkin rol oynuyor.

22 Öğretim Üyelerimizin Projelerinden Bazıları Üniversitemizde öğretim üyelerimizin yürütmekte olduğu özel projelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir: - İlköğretimde Okulu Terke Neden Olan Demografik, Sosyal ve Çevresel Faktörlerin Belirlenmesi Çalışması - Atik Pillerin Bertarafı ve Geri Kazanılması Teknolojilerinin Geliştirilmesi -Engelli Hakları ve Kent Vatandaşlığı: İstanbul Özelinde Engelli Kişilerin Yaşamlarını Şekillendiren Aktörler ve Dinamikler -Türkiye de Erken Çocukluk Gelişim Ekolojileri Liselere BağıĢlar Koç Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi ülke genelinde çeşitli liselere ihtiyaçları doğrultusunda yardımda bulunmuşlardır. Öğretmenler Günü TEMA Ağaç BağıĢı Koç Üniversitesi Kurumsal İlişkiler ve Geliştirme Ofisi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hedef liselerden görev yapan 160 öğretmene TEMA dan fidan alıp hediye etmiştir.

23 KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ UNDP Ġġ BĠRLĠĞĠ UNDP Türkiye ile bölgesel Büyüyen Kapsayıcı Piyasalar (GIM) girişimi kapsamında ortaklık kuran Koç Üniversitesi, dünya çapında kurumsal sosyal sorumluluğu geliştirmek ve daha kapsayıcı piyasalar oluşturmak ihtiyacına cevap vermek amacıyla işletme okullarının ve diğer akademik kuruluşların küresel çağrısına yanıt vererek önemli bir adım attı. Ortaklık, Türkiye ve aynı zamanda Güneydoğu Avrupa ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu ndaki değer zincirleri ve kümeleme gibi konularda akademik araştırmaların yapılacağı, Türkiye deki kapsayıcı piyasalar ile ilgili akademik bir girişimin kurulmasına öncülük edecek. Bu girişim, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve küçük üreticilerin uluslararası ve yerel değer zincirlerine entegrasyonunu destekleyecektir. Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramını daha geniş anlamda iyileştirerek müfredat ve araştırmalara evrensel değerleri yerleştirmek amacıyla akademik kuruluşlar için geliştirilen bir çerçeve olan Sorumlu Yönetim Eğitimi İlkeleri nde (SYEİ) imza sahibi olarak kapsayıcı piyasaların akademisyenler arasında tanıtılmasında aktif bir rol oynayacak. Temel amaç olan kapsayıcı iş modelleri, pazar geliştirme ve piramidin tabanında sürdürülebilirlik sağlama; kapsayıcı iş ve pazarlar alanında devlet, sivil toplum, özel sektör ve donör topluluklarında bulunan yerel paydaşların eşleştirilmesi faaliyetleri gibi konular hakkında lisansüstü düzeyde araştırma ve öğretimin kolaylaştırılması ile desteklenecek.

24 INVENTRAM Koç Holding sanayi ve ticaret deneyimini Koç Üniversitesi nin bilim ve teknoloji alanındaki birikimi ile birleģtiriyor Türkiye de Ar-Ge ye en büyük yatırımı yapan Koç Topluluğu nun teknolojik gelişim ve araştırma odaklı felsefesinin son örneği, Koç Üniversitesi işbirliği ile kurulan Inventram A.Ş oldu. Sanayi ve üniversite iş ortaklığının Türkiye de bu yapıdaki ilk ve tek örneği olan Inventram A.Ş., pazar potansiyeli olan yenilikçi teknolojileri keşfetmeye ve bu fikri sermayeyi toplumun hayat standardını artıracak ürün ve hizmetlere dönüştürmeye katkıda bulunmak amacına hizmet ediyor.

25 KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ YAYINLARI Koç Üniversitesi Yayınları nın öncelikli amacı bilim ve edebiyat alanlarındaki yayınları ile toplumun gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktır. Yayınlar, Koç Üniversitesi nin araştırma, yaratıcılık, disiplinlerarası sorgulama ve sınıf içisınıf dışı eğitim gibi konularda mükemmeliyetçiliğe olan bağlılığını göstermektedir. Yayınevi nin edebi eserleri, araştırma ve bilimi çeşitli disiplinlerde ve başka ülkelerde yayabilmek için, İngilizce eserlerle, küresel bir okuyucu kitlesine hitap etmektedir. Koç Üniversitesi Yayınları Türkçe dilindeki orijinal çalışmalarla da Türkçeyi geliştirmenin yanı sıra Türkiye deki ve Türkiye hakkındaki bilgi üretimine katkıda bulunmayı da hedeflemektedir yılı itibariyle Koç Üniverstesi Yayınlarının ilk ürünleri: Benlik, Aile ve Ġnsan GeliĢimi Kültürel Psikoloji Yazar: Çiğdem Kağıtçıbaşı Tell Atchana, Ancient Alalakh Vol.1 The Excavations Seasons Editör: Kutlu Aslıhan Yener Pasif Devrim İslami Muhalefetin Düzenle Bütünleşmesi Yazar: Cihan Tuğal Cumhuriyet Döneminde GeçmiĢe BakıĢ Açıları: Klasik ve Bizans Dönemleri Derleyen: Scott Redford ve Nina Ergin Türkiye de Toplumsal Cinsiyet ÇalıĢmaları Eşitsizlikler Mücadeleler Kazanımlar Derleyenler: Hülya Durudoğan, Fatoş Gökşen, Bertil Emrah Oder, Deniz Yükseker

26 ÇEVREYE DUYARLI UYGULAMALAR Koç Üniversitesi, çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olan bir kuruluş olarak her zaman, gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir çevre bırakmayı amaçlamıştır. Kaynak kullanımını fayda sağlayacak düzeyde tutup, tüketim metotlarındaki değişiklikler ile atıklarımızın çevreye verdiği zararı mümkün olduğunca azaltmak, ürünlerin; üretim ve kullanım sürecinde daha az olumsuz etkiye sahip, geri dönüşümü olan ürünleri öncelikli olarak tercih etmek çevre konusundaki prensibimizdir. Kurulduğu günden bu yana çevre konusunda son derece duyarlı olan üniversitemiz, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamında Ocak 2010 dan bu yana Atık Yönetimi ile ilgili daha sistemli çalışmaya başlamıştır. İlk olarak 3 Yıllık Atık Yönetimi Planı yapılarak, tüm atıklar cinslerine göre ayrılmış ve her biri için ayrı ayrı talimatlar yazılmıştır. AMBALAJ ATIKLARI: Cam, kağıt/karton, metal ve plastik malzemelerin oluşturduğu ambalaj atıkları konusunda üniversite içerisinde bu atıkların çokça meydana geldiği öğrenci merkezi, fakülteler ve yurtlarda olmak üzere bir çok noktaya yeni, modern, atıkların tiplerine göre ayrıldığı konteyner lar konmuştur. Bu sayede ambalaj atıkları kaynağında ayrı toplanarak bertaraf edilmekte ve geri dönüşüme uygun hale getirilmektedir. Ambalaj atıklarını toplama, taşıma ve bertaraf/geri dönüştürme yetkisi, Sarıyer Belediyesi ndedir. Üniversitemiz içerisinde kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıkları, Sarıyer Belediyesi nin Ambalaj Atığı Toplama ve Taşıma Aracı ile iki(2) günde bir toplanmaktadır. TIBBĠ ATIKLAR: Kesici-delici atıklar, enfeksiyöz atıklar ve patolojik atıklardan oluşan tıbbi atıklar, üniversite içerisinde Sağlık Merkezi nden çıkmaktadır. Kesici-delici atıklar tek kullanımlık kovalar içersinde, diğer tıbbi atıklar ise; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı 100 mikron kalınlığında kırmızı torbalarda biriktirilerek bertaraf ettirilmektedir. Tıbbi atıkları toplama, taşıma ve bertaraf etme yetkisi, Sarıyer Belediyesi ndedir. Üniversitemiz içerisinde Sağlık Merkezi nden alınan tıbbi atıklar, Sarıyer Belediyesi nin Tıbbi Atık Aracı ile iki(2) günde bir toplanmaktadır.

27 ÇEVREYE DUYARLI UYGULAMALAR (devam) BĠTKĠSEL ATIK YAĞLAR: Yemekhaneden ve Kafelerden çıkan bitkisel atık yağlar, iç ve dış yüzeyi korozyona dayanıklı bidonlarda muhafaza edilerek belirli periyotlarda Çevre ve Orman Bakanlığı ndan lisanslı firma (Ulusal Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım) tarafından toplanıp taşınmaktadır. Bitkisel atık yağlar, gelişigüzel dökülmeyerek çevrenin korunması sağlanarak (1 litre bitkisel atık yağ 1milyon lire suyu kirletmektedir) aynı zamanda hem arıtma tesisindeki maliyet azaltılmış (Lavaboya dökülen her 1 litre kullanılmış kızartmalık yağ arıtma tesisinde 0,44 Euro ilave maliyet oluşturmaktadır) hem de; sabun, biyodizel, yemlik yağ gibi ürün geri kazanımı ya da yakma tesislerinde ilave yakıt olarak kullanılarak ekonomiye ayrıca katkı sağlanmaktadır. TEHLĠKELĠ ATIKLAR: Üniversitede fakülte laboratuarlarında yapılan deneyler sonucunda ortaya çıkan tehlikeli kimyasal atıklar, ağzı kapaklı, sızdırmaz bidonlarda toplanarak muhafaza edilmektedir. Her laboratuarda organik ve inorganik olmak üzere iki toplama bidonu bulunmaktadır ve atıklar cinslerine göre biriktirilmektedir. Bidonlar dolduğu zaman Çevre ve Orman Bakanlığı ndan lisanslı firma tarafından alınıp taşınarak bertaraf ettirilmektedir. Geçtiğimiz yıl sonunda 1.250kg tehlikeli kimyasal atık, Çevre ve Orman Bakanlığı ndan lisanslı olan Yıldız Vidanjör Endüstriyel Atık Nakliyat a taşıttırılmış ve Erksan Çevre Teknolojileri ne bertaraf ettirilmiştir. Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte başlayacak inşaat çalışmaları çerçevesinde, bir tane Tehlikeli Atık Depolama Alanı inşaa edilecektir. Tamamen Çevre ve Orman Bakanlığı nın belirlemiş olduğu standartlara uygun olarak yapılacak Tehlikeli Atık Depolama Alanı sayesinde, tehlikeli atıklar laboratuarlarda biriktirilmeyecek, daha düzgün bir şekilde depolanacak, taşınması ve bertarafı daha kolay bir şekilde yapılacaktır. ATIKSULARIN ARITILMASI SONUCU BAHÇE SULAMADA SUYUN KULLANILMASI: Evsel atıksular biyolojik arıtma tesisinde % 95 -% 97 verimle arıtılarak bahçe sulamada kullanılmaktadır.böylelikle atıksuyun % 99 luk kısmı geri döndürülmektedir.

28 ÇEVREYE DUYARLI UYGULAMALAR (devam) ATIK PĠL VE AKÜLER: Üniversite içerisinde bir çok noktada ortaya çıkan atık piller; yine bu noktalarda konuşlandırılan atık pil toplama kutuları ile toplanarak, Türkiye de bu alanda en yetkili kurum olan TAP Derneği ne (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) verilmektedir. UPS lerden çıkan atık aküler, Teknik Müdürlükte depolanarak yeterli sayıya ulaştığı zaman Çevre ve Orman Bakanlığı ndan lisanslı firma aracılığı ile bertaraf ettirilmektedir. FLORESAN LAMBALAR: Kullanılan floresan lambalar, ömrünü tamamladıktan sonra yenisi ile değiştirilmektedir. Floresan lambalar çok az miktarda da olsa metalik civa ve PCB içermektedir. Bu tehlikeli maddeler; solunduğunda, yakıldığında veya toprakla temas ettiğinde çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkiler yapmaktadır. Tehlikeli madde sınıfına giren bu atıkların gelişigüzel atılmadan, biriktirilerek bertaraf ettirilmesi sağlanmaktadır. Teknik Müdürlükte depolanan floresan lambalar, yeterli sayıya geldiği zaman Çevre ve Orman Bakanlığı ndan lisanslı firma aracılığı ile bertaraf ettirilmektedir. HAFRĠYAT TOPRAĞI, ĠNġAAT VE YIKINTI ATIKLARI: Özellikleri yaz aylarında yapılan yol ve bina yapımı ile tadilatları sonucunda meydana gelen inşaat atıkları, Sarıyer Belediyesi nin belirlediği taşıyıcı firma/firmaların, üzerinde hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı toplama aracı yazan damperli kamyonları ile taşıttırılarak bertaraf ettirilmektedir. COGENERATION TESĠSĠ: Üniversitemizde bulunan doğalgazdan elektrik üretimi sayesinde ısınma için harcanacak olan doğalgaz miktarı azaltılarak,çevreye salınan emisyon hacmi azaltılmakta ve iletim kaybı azaltılarak çevreye salınan emisyon hacmi düşürülmektedir.

29 AKREDĠTASYONLAR EQUIS: Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İşletme Enstitüsü European Foundation for Management Development tarafından verilen European Quality Improvement System akreditasyonunu almıştır. EQUIS bir yüksek öğrenim kurumunun 1. Yönetişim ve Strateji, 2. Programlar, 3. Öğrenciler, 4. Fakülte Üyeleri, 5. Araştırma ve Geliştirme, 6. Yönetici Eğitim Programları, 7. Topluma Katkı, 8. Kaynakar ve Yönetim, 9. Uluslararası Konum, 10. Kurumsal İlişkiler alanlarındaki faaliyetlerini uluslararası kriterlerle kıyaslamaktadır. Türkiye'de ve içinde bulunduğumuz bölgede EQUIS akreditasyonuna sahip ilk ve tek okul olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm dünyada en son akreditasyon kararlarından önce 33 ülkede 115 EQUIS akreditasyonuna sahip işletme okulu bulunmaktadır. PRME: Koç Üniversitesi ayrıca, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin bir girişimi olan "Principles for Responsible Management Education" (Sorumlu İşletme Eğitimi İlkeleri Girişimi) ni imzalamıştır Böylece üniversitemiz, öğrencilerine, kurumsal vatandaşlık ve sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde eğitim vereceğini taahhüt etmiştir. ANCC: 2010 yılında Amerikan Hemşireler Yetki Belgelendirme Merkezi (ANCC), Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu nun eğitim kalitesini onaylamıştır. Böylece üniversitemizde verilen hemşirelik eğitimleri uluslararası düzeyde akredite edilmiş ve üniversitemiz bu alanda önemli bir eğitim merkezi olarak tanımış olmuştur. ANCC Akreditasyon süreci, mezuniyet sonrası hemşirelik eğitiminin kalitesini ve bütünlüğünü korumayı ve güçlendirmeyi amaçlamakta olup gönüllü bir süreçtir. SANERC akreditasyon başvurusunu ANCC ye yaparak sürekli gelişme ve iyileşmemizin sorumluluğunu üstlenmiştir.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2010-2014)

STRATEJİK PLAN (2010-2014) STRATEJİK PLAN (2010-2014) Stratejik Öncelik Alanı 1: Araştırma Odaklılık Stratejik 1,1: YDY O ndaki akademisyenleri, sosyal davranışlar ve insan davranışlarını anlama konularındaki araştırmalarında desteklemek.

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 21280 Kampus/DİYARBAKIR Tlf.: 0 (412) 248 80 20 Faks: 0 (412) 248 80 21 e-mail: veteriner@dicle.edu.tr Fotoğraflar: Yrd.

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI

İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI Vizyon: Farklı disiplinlerden gelen katılımcılara yönetim sanatının temel ilkeleri ve çağdaş bilgi birikiminin esaslarını vererek ulusal ve uluslararası işletmelerde

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Çevre Mühendisliği Nedir? Çevre sorunlarına çözüm bulan disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Çevre Mühendisleri doğal çevreyi

Detaylı

Sayı: 2003/04 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2003/04 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2003/04 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2003 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4-5 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6 3. Özet 7-8 4. Faaliyetler ve Çıktılar 9 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 27 OCAK 2011, MERKEZ KAMPÜS, ÇANKIRI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 27 OCAK 2011, MERKEZ KAMPÜS, ÇANKIRI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 27 OCAK 2011, MERKEZ KAMPÜS, ÇANKIRI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1976 2011 (35 YIL) Çankırı Ocak 2011 Misyon,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 Bu doküman, İstanbul Enka Okulları nın beşinci gelişim planını içermektedir. Bu plan, Ağustos 2014-2017 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Okulumuzun odaklandığı IB İlke ve Uygulamalarına

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) Ülkemizde Sanat ve Tasarım alanında yetişmiş uzman kişiler sınırlıdır. Üniversitelerimizde Güzel Sanatlar

Detaylı

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi. Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın. www.absam.com.tr

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi. Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın. www.absam.com.tr ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın www.absam.com.tr HAKKIMIZDA ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi; sağlık, sağlık hizmetleri vesağlık sistemlerinin başta politika,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Rektör Prof.Dr. Galip Akhan, 29-Haziran-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında Hafta içi Her gün Saat: 09.30-17.00 saatleri arasında aday öğrenci ve ebeveynlerine açık

Detaylı

Şirket Politikamız : Kalite Politikamız :

Şirket Politikamız : Kalite Politikamız : HAKKIMIZDA Ankara merkezli Barkur Enerji-Petrol, her tür ve büyüklükte yapım sözleşmelerini yürütme yeteneğine sahip dinamik ve güçlü bir kadroyla hizmet vermektedir. Gerek yurt içi ofisleri ve gerekse

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

Tanıtım Sunumu. Prof.Dr.Hüseyin KARA

Tanıtım Sunumu. Prof.Dr.Hüseyin KARA Tanıtım Sunumu Prof.Dr.Hüseyin KARA FEN FAKÜLTESİ İçindekiler Söylem ve Vizyon Temaları 2023 Vizyonu Temel Alanlar, Stratejik Alanlar Bölümler ve Kontenjanları Öğretim Elemanları Lisans üstü çalışmalar

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ 19 /04/ 2010 Azize Gökmen Genç Nüfus Yapısına Sahip Türkiye Bugün; GENÇ İŞSİZLER Sorununu Tartışmaktadır.

Detaylı

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ. Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ. Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın Bu çalışma, 1. Yılını tamamlayan Kentsel Yaşam Kalitesi Derneği ni tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Grafik Tasarım / Emel Karadeniz, Craft

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU [ 2 0 1 0 ]

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU [ 2 0 1 0 ] DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Y A Ş A M B O Y U E Ğ İ T İ M A R A Ş T I R M A V E U Y G U L A M A M E R K E Z İ FAALİYET RAPORU [ 2 0 1 0 ] Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R AMAÇ... 3 FAALİYETLER... 3 EĞİTİM PROGRAMLARI... 4

Detaylı

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ... GENÇLERIMIZIN YANINDA 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Yurt Dışı Gençler Seçim Beyannamesi ... IÇINDEKILER MUSTAFA YENEROĞLU SUNUS 04 --------------------------------- YURT DIŞINDAKİ

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ UZM: HALİME TAŞKINSOY TIBİİ ATIK PROJESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ UZM: HALİME TAŞKINSOY TIBİİ ATIK PROJESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ UZM: HALİME TAŞKINSOY TIBİİ ATIK PROJESİ Amaç: Atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan ve detaylı olarak ortama verilmesinin önlenmesi bertaraf

Detaylı

Geleceğin İşgünü Yetiştirmek İçin Geniş Tabanlı Sektörel Eğitim. Prof. Dr. Ali Şimşek Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

Geleceğin İşgünü Yetiştirmek İçin Geniş Tabanlı Sektörel Eğitim. Prof. Dr. Ali Şimşek Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Geleceğin İşgünü Yetiştirmek İçin Geniş Tabanlı Sektörel Eğitim Prof. Dr. Ali Şimşek Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi MTE Açısından İtici Güçler İşsizlik Teknolojik devrim Küreselleşme

Detaylı

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır.

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ----------------------------------------------------- Temizlik İşleri Personeli, 1 Temizlik İşleri Müdür Vekili, 1 Çevre Mühendisi, 1 Temizlik Çavuşu, 4 Kadrolu Memur, 16 Daimi

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 Ekonomik - Sosyal - Teknolojik - Politik Ekolojik DÜNYA Siyasi ve Ekonomik Birliktelik Çok Uluslu Şirketler Uluslararsı Sivil

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

BİLGİ İşletme 2013-2014

BİLGİ İşletme 2013-2014 BİLGİ İşletme 2013-2014 Sosyal Medya Uzmanı Yeni işletme dünyasından birkaç örnek Etik Ticaret Yöneticisi Yeşil Pazarlama Danışmanı Sürdürülebilir Proje Uzmanı Veri bilimcisi Uluslararası Raporlama Uzmanı

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ Daha iyi bir yaşam için Sürdürülebilirlik yolculuğumuzun uzun olduğunu biliyor ve biz, bu yolu paydaşlarımız ile beraber yürüyerek öncelikli alanlarımızı güçlendiriyoruz.

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı KOÇ-KAM ın misyonunu şöyle ifade etmektedir:

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı KOÇ-KAM ın misyonunu şöyle ifade etmektedir: KOÇ-KAM Hakkında Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) 2010 yılının Mart ayında disiplinler-arası bir araştırma ve uygulama merkezi olarak kurulmuştur.

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 E-mail:cluster@konyacluster.com Konya Kümelenme Merkezi Konya da kümelenme faaliyetleri 2006-2007 yılında Konya

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Çevre Mühendisliği Nedir? Çevre sorunlarına çözüm bulan disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Çevre Mühendisleri doğal çevreyi

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmelik, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Tüzüğü nde

Detaylı

Hakkımızda Ulusal İşbirlikleri

Hakkımızda Ulusal İşbirlikleri Amacı 1970 yılında, TSB ve Milli-Re tarafından, eşit paylarla kurulan Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı - TSEV, Türk sigorta sektörünün ilk ve tek uluslararası eğitim ve araştırma merkezidir. TSEV in temel

Detaylı

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR girişimci kimdir? girişimcilik örnekleri iş fikri ve özellikleri sermaye kaynakları Girişimci, bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ NEDEN GİRİŞİMCİLİK? Girişimcilik geleceğin mesleği olacak Gelişmekte olan ekonomilerde mevcut işletmelerde çalışmak kadar kendi işini kurmak da önemli olmaya başlıyor

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2000 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 5 3. Özet 6 4. Faaliyetler ve Çıktılar 8 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : JALE SARMAŞIK 2. Doğum Tarihi : 25 Ekim 1950, İstanbul 3. Unvanı : Profesör Dr. 4. Öğrenim Durumu : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi Hukuk 1975

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME 1 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ TAV Ġstanbul Mapping Seviyesi TAV Ankara Mapping Seviyesi TAV Izmir Mapping Seviyesi (Ġkinci yıl) 2 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ Sürdürülebilir ĠĢletme sunumu

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

HABER BÜLTENİ OCAK ŞUBAT 2014. Detaylı Bilgi İçin: Mustafa YİĞİTOĞLU 0352 224 81 12 13 (131) 0534 813 93 50

HABER BÜLTENİ OCAK ŞUBAT 2014. Detaylı Bilgi İçin: Mustafa YİĞİTOĞLU 0352 224 81 12 13 (131) 0534 813 93 50 HABER BÜLTENİ OCAK ŞUBAT 2014 Detaylı Bilgi İçin: Mustafa YİĞİTOĞLU 0352 224 81 12 13 (131) 0534 813 93 50 Erciyes Üniversitesi Genkök Genom ve Kök Hücre Merkezi Akredite Belgesi Aldı Erciyes Teknoloji

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi http://lifesci.boun.edu.tr Rana Sanyal rana.sanyal@boun.edu.tr Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri

Detaylı

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan Betül DOĞRU Tehlikeli Atıklar Şube Müdürü Çevre Mühendisi Ġçerik - Katı Atık Mevzuatı - Hedeflenen Politika - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -

Detaylı

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2002 Sayfa No: İÇERİK Kapak İçerik 1. AKEV Hakkında 2. Mütevelli Heyeti 3. Özet 4. Faaliyetler ve çıktılar 5. Genel Başarı Göstergeleri 6. Kurum Hedeflerine ulaşımın

Detaylı

TEMİZ BİR GELECEK İÇİN bir adım daha atıyoruz! Bilgi, birikim ve deneyimlerinizle yön verin, destekleyin!.. 1 Haziran 2015 Son Katılım Tarihi

TEMİZ BİR GELECEK İÇİN bir adım daha atıyoruz! Bilgi, birikim ve deneyimlerinizle yön verin, destekleyin!.. 1 Haziran 2015 Son Katılım Tarihi İŞ REHBERLERİ TEKNİK REHBERLER Turkey SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK REHBERLERİ YARIŞMA JÜRİSİ VE PANELİSTLER TEMİZ BİR GELECEK İÇİN bir adım daha atıyoruz! Bilgi, birikim ve deneyimlerinizle yön verin, destekleyin!..

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başvuru Dosyası 1. Kurulması önerilen Merkezle ilgili üniversitede faaliyet gösteren bölümler ve bu bölümlerde uygulanmakta olan lisans

Detaylı

OKULLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YARIŞTI, EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ VİKO DAN ALDI

OKULLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YARIŞTI, EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ VİKO DAN ALDI BASIN BÜLTENİ 17 Haziran 2015 OKULLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YARIŞTI, EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ VİKO DAN ALDI Doğal kaynaklarımız hızla tükeniyor, çevre kirliliği her geçen gün artıyor ve ülkemiz enerji için

Detaylı

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ COĞRAFYA BÖLÜMÜ HAKKIMIZDA Coğrafya multidisipliner bir bilim olarak insan ile doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Hem Türkiye hem de dünya

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

TÜBİTAK 1000 Mersin Üniversitesi Araştırma Proje Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliği. 11 Aralık 2014

TÜBİTAK 1000 Mersin Üniversitesi Araştırma Proje Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliği. 11 Aralık 2014 TÜBİTAK 1000 Mersin Üniversitesi Araştırma Proje Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliği 11 Aralık 2014 TÜBİTAK 1000 Üniversitelerin ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı) Tarafından

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi Hakkında Milli Eğitim Bakanlığı ile Koç Holding arasında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

1. Stratejik Analiz. 1.1. Tarihçe. 1.2. Stratejik Planlama Süreci

1. Stratejik Analiz. 1.1. Tarihçe. 1.2. Stratejik Planlama Süreci 1. Stratejik Analiz 1.1. Tarihçe İstanbul Medipol Üniversitesi, Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma Vakfı tarafından toplumsal sorunlara ve önceliklere duyarlı, aklı ve bilimselliği yaşam tarzı haline

Detaylı

Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2005 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6-7 3. Özet 8-9 4. Faaliyetler ve Çıktılar 10 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü - 2014/1 TANITIM SUNUMU

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü - 2014/1 TANITIM SUNUMU Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü - 2014/1 TANITIM SUNUMU Sevgili Gençler, Kuruluşumuzdan buyana geride bıraktığımız dört sene içerisinde Öğretim Üyelerimiz; gerek kişi başına makale sayısı, gerekse

Detaylı

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar KAL a Bakış OKULUN TARİHÇESİ Okulumuz 1955 yılında Bakanlığımız tarafından ortaya konan Maarif Kolejleri projesi kapsamında açılmıştır. Türkiye nin dünyaya eğitim alanında kendi tavrını koyduğu en önemli

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

İVEDİK OSB. Misyon-Vizyon

İVEDİK OSB. Misyon-Vizyon İVEDİK OSB Misyon-Vizyon Ankara nın ve üyelerinin; ulusal ve uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, rekabet gücüne ulaşmış siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda kullanabilen, varlık

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

AKŞEMSEDDİN İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AKİMER)

AKŞEMSEDDİN İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AKİMER) AKŞEMSEDDİN İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AKİMER) 10 11 1 AKŞEMSEDDİN İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı nın 26/03/2015 tarih ve 75850160-101.04/16183

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi bünyesindeki tüm diploma programlarının

Detaylı