SOSYAL SORUMLULUK TOPLUMSAL DUYARLILIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL SORUMLULUK TOPLUMSAL DUYARLILIK"

Transkript

1 SOSYAL SORUMLULUK BĠLĠME KATKI EĞĠTĠME DESTEK TOPLUMSAL DUYARLILIK

2 ĠÇĠNDEKĠLER Koç Üniversitesi KuruluĢ Felsefesi Koç Üniversitesi nin Misyon ve Vizyonu 2010 Akademik GeliĢmeler -Öğretim Üyelerimizin Başarıları yılında Hayata Geçen Akademik Birimler -Tıp Fakültesi -Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü -Artan Burs Oranları -Araştırma Geliştirme İşbirlikleri -Araştırma Merkezleri yılında kurulan Araştırma Merkezleri -Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) -Koç Üniversitesi Yüzey Teknolojileri ve Araştırma Merkezi (KUYTAM) -Sosyal Politikalar Merkezi Koç Üniversitesi Gönüllüleri 2010 yılı faaliyetleri -KÜMYÜP (Koç Üniversitesi Minik Yürekler Projesi) -Dişler Yolunda Projesi -KET (Koç Üniversitesi Eğitim Topluluğu) -Düşünebilen Çocuklar: -Hayalini Paylaş Projesi -KU Gönüllüleri Farkındalık Grubu -KUYAT (Koç Üniversitesi Yaz Atölyesi) 2010 yılı Etkinliklerimizden Bazıları -Üstün Yetenekliler Sempozyumu -Eğitimde En iyi Uygulamaların Paylaşımı -Koç Üniversitesi Ülkem için Kan Veriyor! -Referandum sonrası Türkiye de Demokratikleşme Perspektifleri Paneli -Ötenaziye Evet Mm Hayır mı? -Sarıyer Belediyesi ne Destek -Öğretim Üyelerimizin Projelerinden Bazıları -Liselere Bağışlar -Öğretmenler Günü TEMA Ağaç Bağışı -Koç Üniversitesi UNDP İş Birliği -Inventram -Koç Üniversitesi Yayınları Çevreye Duyarlı Uygulamalar -Ambalaj Atıkları -Tıbbi Atıklar -Bitkisel Atık Yağlar -Tehlikeli Atıklar -Atık Aularin Arıtılması Sonucu Bahçe Sulamada Suyun Kullanılması -Atik Pil Ve Aküler -Floresan Lambalar -Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları -Cogeneration Tesisi Akreditasyonlar

3 KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ KURULUġ FELSEFESĠ Kuruluşundan bugüne yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, sağlık ve kültür alanlarında yoğun faaliyet gösteren Vehbi Koç Vakfı (VKV), Sadberk Hanım Müzesi, Atatürk Kitaplığı, Koç Özel Lisesi gibi önemli yatırımlardan sonra, Vehbi Koç un üniversite hayalini gerçekleştirmek üzere harekete geçmiştir. Kar amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesi olarak 1993 yılında İstinye deki geçici kampüsünde eğitime başlayan Koç Üniversitesi, 2000 yılında Rumeli Feneri ndeki yeni ve daimi kampüsüne taşınmıştır. Vehbi Koç, Sermaye bulunur, makine alınır, teknoloji transfer edilir; fakat iyi eğitilmiş insan gücü yoksa netice almak zordur... sözleri ile eğitimli gençlerin yetişmesine ne derece önem verdiğini ortaya koymuştur. Bu nedenle, Koç Üniversite, bir Mükemmeliyet Merkezi çatısı altında nitelikli uzmannitelikli insan bütünlüğünü sağlamak üzere, tüm öğrencilerine genel kültür müfredatını sunmayı, kaynaklarının önemli bir kısmını eğitime ve bilimsel araştırma-geliştirmeye ayırmayı ve lider karakterli, sorunlara çözümler üretme becerisine sahip gençler yetiştirmeyi ilke edinmiştir.

4 KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ NĠN MĠSYON VE VĠZYONU Koç Üniversitesi nin ana misyonu Türkiye de uluslararası nitelikte, yaratıcı, bağımsız ve objektif düşünebilen, liderlik vasıflarına sahip en yetkin mezunları yetiştirmek; bilimin sınırlarını ilerletmek ve örnek bir öğretim ve araştırma kurumu olarak Türkiye ve insanlığa hizmet etmektir. Bu misyondan hareketle, Koç Üniversitesi nde yürütülen araştırmalar ülkemizde ve dünyada bilimsel gelişmeleri etkileyecek, teknolojik, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunacaktır. Bir Mükemmeliyet Merkezi kurma hedefiyle, üstün yetenekli gençleri değerli öğretim görevlileri ile bir araya getirerek bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmayı amaçlayan Koç Üniversitesi, öğrencilerini sorgulamaya, araştırmaya, eleştirmeye yönlendirerek yaratıcılığa özendirmekte ve en üst düzeyde ahlaki değerlerle donatılmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmektedir. Koç Üniversitesi nin amacı, sıradan olmayan gençlerin iyi yetiştirilmelerini sağlamaktır. Onların yeterli sayıda olmaları ve hak ettikleri liderlik noktalarına gelmeleri sonucu, ülkemizin geleceği güvence altına alınmış olacaktır Ne kadar çok kaliteli insan yetiştirebilirsek, memlekete o nispette hizmet etmiş olacağız Vehbi Koç, 1993

5 Açılışından bu yana geçen 17 yıl içerisinde Türkiye'nin en gözde üniversitelerinden biri konumuna gelen Koç Üniversitesi; İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fen Fakültesi Mühendislik Fakültesi Hukuk Fakültesi Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Yüksek Okulu ile eğitime hizmet etmekte, 22 lisans, 18 yüksek lisans ve 12 doktora programı ile Türkiye de ve dünyada bilimin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

6 TÜBA-GENÇ BİLİM İNSANLARI ÖDÜLLERİ: ÜNİVERSİTELERE GÖRE DAĞILIM ÖĞRETĠM ÜYELERĠMĠZĠN BAġARILARI Bugün, Koç Üniversitesi, başarıları ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve TÜBİTAK tarafından verilen pek çok ödülle taçlandırılarak Türkiye nin en önde gelen üniversitesi konumuna gelmiştir. Üniversitemiz, en fazla sayıda TÜBA üyesi akademisyeni bünyesinde barındırmakta, ve öğretim üyelerimizin çalışmaları ülke çapında en yüksek sayıda TÜBA-GEBIP ödülüne layık görülmektedir yılı itibariyle TÜBİTAK ödülleri incelendiğinde üniversitemiz ikinci sırada yer almaktadır. TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ÜYELİKLERİ: Kaynak:

7 2010 YILINDA HAYATA GEÇEN AKADEMĠK BĠRĠMLER I. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi: Türkiye de tıp eğitimine yeni ve farklı bir görüş getirmek amacıyla kurulmuş olan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, eğitim yılında ilk öğrencileri ile hayata geçmiştir. Seçilmiş öğretim kadrosuyla araştırmayı, bilgi üretmeyi ve toplum sağlığına hizmet vermeyi ön plana alan ve tıp alanında yarının liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan evrensel standartlarda bir eğitim ve sağlık kuruluşu olmayı hedeflemekte, mezunlarını içinde yaşadıkları toplumu tanıyabilen ve aynı zamanda küresel sağlık sorunlarına duyarlı ulusal ve uluslararası bilim dünyasıyla iletişim kurabilen; bilimdeki gelişmeleri yakından izleyerek dünya çapında araştırmalara ve evrensel bilgi üretimine katkıda bulunan; ileri tıp teknolojilerine hâkim ve üst düzeyde klinik tıp anlayışına sahip; çağdaş tıbbın gerektirdiği en güncel bilimsel donanımı taşırken aynı zamanda etik yönden bilinçli ve önderlik nitelikleri kazanmış doktorlar olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

8 2010 YILINDA HAYATA GEÇEN AKADEMĠK BĠRĠMLER II. Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü: Geleceğin medya liderlerini yetiştirmek hedefiyle yola çıkan Koç Üniversitesi, 2010 yılında İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü nü kurmuştur. Eylül ayında ilk öğrencileri ile eğitim hayatına başlayan Bölüm, hızla gelişen medya ve görsel sanatlar alanında geleceğin yaratıcı, üretken medya liderlerinin yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Medya kuramı, medya üretimi ve medya yönetimi eğitimi arasında kurduğu denge sayesinde Türkiye de farklılık yaratacak bir program sunan Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü alanında lider bir merkez olmayı hedeflemektedir.

9 2010 YILINDA ARTAN BURS ORANLARI ĠLE KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ NDE HER 3 ÖĞRENCĠDEN 2 SĠ BURSLU Üniversitemizde sunduğumuz imkanları ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmak, bilimin ilerlemesine katkı sağlamak ve dolayısıyla toplumumuzun gelişiminde pay sahibi olmak, kurumumuzun vizyonuyla doğrudan örtüşmektedir. Vizyonumuzu paylaşan hayırsever kişi ve kuruluşlarının desteği, üniversitemizin bu amaçlar doğrultusunda ilerlemesine kuşkusuz büyük katkıda bulunmaktadır yılında hayata geçirilen başta Semahat-Nusret Arsel ve Suna-İnan Kıraç Üstün Başarı Bursları olmak üzere yeni burs fonları ile Koç Üniversitesi ndeki öğrencilerin yüzde 60 ı burs imkanlarından faydalanmaktadır. Bu oran yüzde 40 tam bursla eş değerdir. Başarı bursları üniversite giriş sınavı başarısına göre verilmekte olup, ayrıca destek burslarından faydalanma imkanı da mevcuttur. Üniversite giriş sınav sonucuna göre Koç Üniversitesi ne burslu olarak yerleştirilen öğrenciler için tam burs, yarı burs ve 1/4 kısmi burs imkanı sunulmaktadır. Burslar karşılıksızdır ve normal öğrenim süresince devam etmektedir. Bu süre Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi artı dört yıl; Hazırlık Programı nda okumadan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için ise dört yıldır.

10 ARAġTIRMA GELĠġTĠRME ĠġBĠRLĠKLERĠ Koç Üniversitesi, bir araştırma üniversitesi olarak, geniş kapsamlı araştırma imkanları sunmakta, topluma ve eğitime doğrudan katkı sağlayarak Türkiye nin entelektüel, teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişimini yararlı bir şekilde etkilemektir yılında hayata geçen Araştırma Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisi üniversitemizde dışarıdan desteklenen araştırma fonlarını artırmak ve üniversitemizin konumunu güçlendirmek için gerekli altyapıyı sağlamak amacıyla kurulmuştur. AGSRY Ofisi kuruluşlarla araştırma alanında stratejik işbirlikleri geliştirir ve yürütür. Bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli kamu kuruluşları ve özel şirketler araştırma projelerinde üniversitemiz ile işbirliği içinde çalışmaktadır yılı içinde Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Çek Cumhuriyeti ne Bağlı Bilimsel Araştırmalar Merkezi, Maastricht Üniversitesi ve Münih Teknik Üniversitesi ile araştırma işbirliği protokoller imzalanmıştır.

11 KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA PROJELERĠ PORTFÖYÜ ( )

12 ARAġTIRMA MERKEZLERĠ Koç Üniversitesi, belirli alanlarda bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak, politikalar önermek ve akademik birikimi, sosyal, ekonomik ve hukuki alanlarda topluma aktarmak amacıyla çeşitli merkezler kurmuştur. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren araştırma merkezleri aşağıdaki gibidir. Anadolu Medeniyetleri Merkezi Küreselleşme ve Demokratik Yönetişim Merkezi Göç Araştırmaları Merkezi Dr. Nusret-Semahat Arsel Uluslararası Tic. Hukuku Merkezi Sosyal Politika Uygulama ve Araştırma Merkezi Kompütasyonal Biyoloji ve Biyoenformatik Merkezi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi Fotonik Merkezi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi

13 2010 YILINDA KURULAN ARAġTIRMA MERKEZLERĠ Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın ÇalıĢmaları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) bilimsel araştırmalar yapmak, eğitim programları oluşturmak, farkındalık artırıcı bilimsel etkinlikler organize etmek ve bunlara yönelik olarak ulusal ve uluslararası kurumlarla iletişim kurmak amacı ile kurulmuştur. Koç Üniversitesi Yüzey Teknolojileri ve AraĢtırma Merkezi yüzey bilimi ve ilgili teknolojileri üzerine çalışacak ilk disiplinler arası girişimdir. Devlet Planlama Teşkilatı ndan (DPT) üç yıllık süre için sağlanan 15 milyon TL lik fonla kurulan KUYTAM ın en önemli amaçlarından biri bilime katkı sağlayacak ve ulusal ve uluslararası teknoloji tabanına önemli etkisi olacak yeni bilgi, ürün ve teknoloji geliştirmek için diğer kurumlarla işbirliği yapmak olacaktır. KUYTAM ın bir diğer temel amacı da lisans ve yüksek lisans öğrencileri için mükemmel yüzey bilimi programları oluşturmak, çalıştay ve konferanslarla profesyonellerin eğitiminin devamını sağlamaktır. Koç Üniversitesi, 2010 yılında, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi, Yüzey Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ni faaliyete geçirmiştir. Sosyal Politikalar Merkezi nin amacı insani gelişme hedefleri kapsamına giren ve sosyal güvenlik, istihdam, sağlık, sosyal yardım ve eğitim gibi konuları içeren sosyal politika alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak ve bu tür araştırma ve uygulamaları desteklemek; akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar yapmak; eğitim çalışmalarında bulunmak; projeler geliştirmek; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

14 KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖNÜLLÜLERĠ 2010 YILI FAALĠYETLERĠ Koç Üniversitesi Gönüllüleri Kulübü, 2001 yılından beri Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanlığına bağlı olarak faaliyet göstermektedir. KU Gönüllüleri, her yıl artmaya devam eden gönüllü sayısı ile birlikte, başta Sarıyer ilçesi olmak üzere İstanbul'un çeşitli bölgelerinde ve Türkiye genelinde çok sayıda proje geliştirmiş ve bağışlarda bulunmuştur. KU Gönüllüleri 2010 yılında Türkiye genelinde Üniaktivite tarafından gerçekleştirilen En Aktif Kulüp Yarışması Sosyal Sorumluluk dalında 2. Oldular yılında 2 50'nin üzerinde aktif gönüllüsü ile büyümeye devam eden KU Gönüllüleri, Koç Üniversitesi'nin en kalabalık kulübü olarak 7 farklı alt grup ve çeşitli kısa süreli projeleri ile aşağıdaki faaliyetlerini sürdürmektedir: KÜMYÜP (Koç Üniversitesi Minik Yürekler Projesi): Proje hız kesmeden 6. Yılını doldurdu. 50 kişilik gönüllü ekibi ile her Cumartesi Bahçelievler Şeyh Sait Çocuk yuvasına arası gidildi. Proje Koç Üniversitesi nin önderliğinde pek çok üniversitede uygulanmaya başlandı. DiĢler Yolunda Projesi: Sarıyer ve çevresinde beş farklı ilköğretim okuluna 20 den fazla ziyaret yapılarak ilkokul öğrencilerine diş eğitimi verildi.

15 KET (Koç Üniversitesi Eğitim Topluluğu): Sarıyer ve çevresindeki ilk öğretim öğrencileri Koç Üniversitesi nde gönüllülerimiz tarafından İngilizce, Türkçe, Fen ve Matematik dersleri aldılar. Projeye 51 çocuk ve 32 gönüllü katıldı. Ayrıca Çevre Kulübü ile birlikte çocuklara çevre eğitimi verildi. DüĢünebilen Çocuklar: 30 a yakın ilköğretim öğrencisine yeteneklerini keşfetmeleri ve farklı düşünebilmeleri için Oku-Düşün-Yap,Tiyatro, Müzik, Türkçe ve Matematik dersleri verildi. Hayalini PaylaĢ Projesi: Make a wish organizasyonun Koç Üniversitesi versiyonu olan proje 2010 yılında hayata geçti. Hayati tehlike taşıyan hastalıklara sahip çocukların dileklerini yerine getirmek için ekip çalışmalarda bulundular. Yaptıkları etkinlikler sonrasında bir çocuğumuzun dileğini yerine getirdiler. Ayrıca aynı proje kapsamında gönüllülerimiz Avrasya Maratonu'na katıldı, 90 kişiye derneğin gönüllülük eğitimi verildi ve 11 kişi için dilek alımı gerçekleşti. KU Gönüllüleri Farkındalık Grubu: Rehavet Panayırında topladıkları yardımlarla 4. Farkındalık Hareketi olarak Koç Üniversitesi öğrencileri, Hatay Keskincik İlköğretim Okulu nda 3000 kitaplık bir kütüphane ve 30 bilgisayarlı bir laboratuar kuruldu. Engelsiz Show düzenlenerek Engel-siz vatandaşlarımızın başarıları Koç Üniversitesi öğrencileri ile paylaşıldı. Etkinliğin moderatörliğünü Demet Evgar üstlendi. Grup ayrıca, üniversite çapında düzenlenen kıyafet toplama kampanyasıyla Diyarbakır-Köprülübağ, Bitlis-Derince, Kars-Ağadeve, Mardin-Çataltepe İlköğretim Okulları'na kıyafet ve kırtasiye yardımı yaptı ve yıl boyunca bağış toplamak amacıyla üniversite kampüsünün çeşitli yerlerine kumbaralar yerleştirdi KUYAT (Koç Üniversitesi Yaz Atölyesi): Sarıyer ve çevresindeki 7. Sınıf öğrencilerine Koç Üniversitesinde yaz atolyesi düzenlenerek sanat,fen,müzik,çevre, spor dersleri almaları sağlandı.

16 2010 YILI ETKĠNLĠKLERĠMĠZDEN BAZILARI Üstün Yetenekliler Sempozyumu Eylül 2010 tarihlerinde Koç Üniversitesi, Türk Eğitim Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak olarak 1. Uluslararası Üstün Yetenekliler Eğitimi Sempozyumu nu gerçekleştirildi. Açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan konuşmacı olarak katıldı. Sempozyumda üstün yetenekli gençlerin erken tespit edilmeleri ve nasıl bir eğitimden geçirilmeleri gerektiği konuları tartışıldı. Sempozyumun amacı, dünyadaki değişik ülkelerde üstün yetenekli çocuklara uygulanan eğitim metodlarını karşılaştırmak; üstün yeteneği olan çocukların erken yaşlarda fark edilmelerinin önemini eğitimcilerle paylaşmak ve Türkiye deki üstün yetenekli çocuklar için ideal bir eğitim planı ile bu çocuklara uygulanacak eğitim yasalarını oluşturmaktır. Konferansa Güney Kore, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya dan katılan konuşmacılar kendi ülkelerinde uygulanan eğitim modellerini, eğitim sektöründen gelen dinleyiciler ile paylaşarak Türkiye deki üstün yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili strateji eylem Dünyanın önde gelen bilim insanlarının tecrübelerini paylaştığı sempozyumun sonuçları, Türkiye deki yasal düzenlemelere ışık tutacak.

17 Eğitimde En iyi Uygulamaların PaylaĢımı Koç Üniversitesi, ülkemiz genelinde eğitimde mükemmelliğe erişebilmek ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını teşvik etmek amacıyla 28 Mayıs 2010 da öğrenci odaklı ve disiplinler-arası eğitim anlayışını lise müdürleri ve rehber öğretmenlerine bir etkinlik düzenlemiştir. Türkiye nin dört bir tarafından 29 lise ve 48 eğitimcinin katıldığı etkinliğin ana teması Öğrenmeyi Öğrenme Yaklaşımı ve Öğrenci Odaklı Eğitimde Yeni Uygulamalar olmuştur. Etkinlikte Koç Üniversitesi Rektörü açılış konuşmasını yapmış ve dünyadaki en iyi uygulamalara değinmiştir. Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Zeynep Aycan, katılımcıları Öğrencilerin Hayata Hazırlanmasında Okulun Rolü hakkında bilgilendirmiş; Doçent Dr. Nazlı Baydar ise Türkiye de bir ilk ve sadece Koç Üniversitesi nde olan Öğrenme ve Öğretme Ofisi Hakkında Bilgilendirme konuşmasını eğitim sektörünün değerli çalışanları ile paylaşmıştır.

18 Koç Üniversitesi Ülkem için Kan Veriyor! Koç Holding in Türk Kızılayı nın işbirliğiyle gerçekleştirdiği Ülkem için Kan Veriyorum kampanyasına Koç Üniversitesi çalışan ve öğrencileri de bir sosyal sorumluluk bilinciyle destek vermişlerdir. Kampanyaya katılmak ve tanıtımını yapmak üzere 24 Kasım günü Koç Üniversitesi ne Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanı ve TÜSİAD Başkan Yardımcısı Tayfun Bayazıt gelerek öğrencilerle birlikte kan vermiş ve ğrencilerin sorularını yanıtlamıştır. Kurumsal soysal sorumluluk projelerine katılanları, geleceğin liderleri olarak değerlendiren Tayfun Bayazıt, bu projelere katılımların kişilerin ülkelerine karşı sorumluluklarının farkında olmaları olarak değerlendirmiştir. Koç Üniversitesi, gönüllü, bilinçli ve düzenli kan bağışçısı sayısının artmasını amaçlayan bu projede yer almaktan ve kan bağışının önemi ile ilgili farkındalık yaratmaktan büyük bir mutluluk duymakta ve bu sosyal sorumluluk projesinin sürdürülebilirliğini sağlamak için projeyi gelecek yıllarda da destekleyecektir.

19 REFERANDUM SONRASI TÜRKĠYE DE DEMOKTRATĠKLEġME PERSPEKTĠFLERĠ PANELĠ 2004 yılında kurulan Koç Üniversitesi Küreselleşme ve Demokratik Yönetişim Araştırma Merkezi (GLODEM) bu yıl önemli bir konferansın organizasyonunu üstlenmiştir. 21 Ekim, Perşembe günü gerçekleşen Referandum Sonrası Türkiye de Demokratikleşme Perspektifleri konulu panelde Koç üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi nden Prof. Dr. Binnaz Toprak, Bilkent Üniversitesi nden Prof. Dr. Ergun Özbudun ve Millliyet Gazetesi nden Taha Akyol konuşmacı olarak yer almışlardır. Oturumun başkanlığını Koç Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç Şener Aktürk üstlenmiştir. GLODEM küreselleşme ve demokratik yönetişim konularında karşılaştırmalı ve multidisipliner araştırmaları desteklemekte ve akademik ve araştırma mecraları arasında entelektüel/düşünsel bir paylaşım platformu olarak hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

20 ÖTENAZĠYE EVET MĠ HAYIR MI? Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi nin organizasyonuyla 8 Kasım Pazartesi Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu toplantı salonunda Ötanaziye Evet mi Hayır mı? konulu sempozyum düzenlendi. Ötanaziye Evet mi, Hayır mı? konulu sempozyumda, Hollanda, Avustralya gibi bazı ülkelerde ötanazi suç sayılmıyor, Türk hukukunda Ötanazi suç mudur, değil midir? gibi konular akademisyenler ve hukukçular tarafından tartışıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tankut Centel yaptı. Birinci oturumda Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Nur Centel, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Bertil Emrah Oder, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Yener Ünver, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Arın Namal konuşmacılar arasında yer alırken ikinci oturumda, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Göttingen Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Gunnar Duttge, Zürich Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Julian Mausbach, Leiden Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Pınar Ölçer yer aldı.

21 Sarıyer Belediyesi ne Destek Eğitim Programları: Sarıyer Belediyesi, Koç Üniversitesi nin desteğiyle kurum içinde görev yapan üst düzey yönetici, birim müdürü ile birim sorumlularını, yerel yönetimde yaşanan gelişmelerden haberdar etmek, değişen koşullara ayak uydurmalarını sağlamak ve yöneticilik vasıflarını yükseltmek amacıyla hizmet içi eğitim seminerleri başlattı. Sarıyer Belediyesi ve Koç Üniversitesi işbirliğiyle Stratejik İş İdaresi Eğitimi başlığı altında gerçekleştirilen ve altı hafta süren seminerlerde, halkla ilişkiler, hizmet ve kalite yönetimi, stratejik planlama, organizasyonlarda davranış, süreç yönetimi, problem çözme ve karar verme başta olmak üzere birçok konuda eğitimler verildi. Kent Konseyi: Koç Üniversitesi, Sarıyer Kent konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Meclisi Yürütme Kurulu na üniversite temsilcisi olarak seçildi. Bu çerçevede eğitimsel, çevresel ve sosyal alanlarda pek çok toplumsal sorumluluk projesine katkıda bulunmayı amaçlayan Koç Üniversitesi, yerel yönetimde gönüllük projelerinde etkin rol oynuyor.

22 Öğretim Üyelerimizin Projelerinden Bazıları Üniversitemizde öğretim üyelerimizin yürütmekte olduğu özel projelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir: - İlköğretimde Okulu Terke Neden Olan Demografik, Sosyal ve Çevresel Faktörlerin Belirlenmesi Çalışması - Atik Pillerin Bertarafı ve Geri Kazanılması Teknolojilerinin Geliştirilmesi -Engelli Hakları ve Kent Vatandaşlığı: İstanbul Özelinde Engelli Kişilerin Yaşamlarını Şekillendiren Aktörler ve Dinamikler -Türkiye de Erken Çocukluk Gelişim Ekolojileri Liselere BağıĢlar Koç Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi ülke genelinde çeşitli liselere ihtiyaçları doğrultusunda yardımda bulunmuşlardır. Öğretmenler Günü TEMA Ağaç BağıĢı Koç Üniversitesi Kurumsal İlişkiler ve Geliştirme Ofisi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hedef liselerden görev yapan 160 öğretmene TEMA dan fidan alıp hediye etmiştir.

23 KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ UNDP Ġġ BĠRLĠĞĠ UNDP Türkiye ile bölgesel Büyüyen Kapsayıcı Piyasalar (GIM) girişimi kapsamında ortaklık kuran Koç Üniversitesi, dünya çapında kurumsal sosyal sorumluluğu geliştirmek ve daha kapsayıcı piyasalar oluşturmak ihtiyacına cevap vermek amacıyla işletme okullarının ve diğer akademik kuruluşların küresel çağrısına yanıt vererek önemli bir adım attı. Ortaklık, Türkiye ve aynı zamanda Güneydoğu Avrupa ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu ndaki değer zincirleri ve kümeleme gibi konularda akademik araştırmaların yapılacağı, Türkiye deki kapsayıcı piyasalar ile ilgili akademik bir girişimin kurulmasına öncülük edecek. Bu girişim, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve küçük üreticilerin uluslararası ve yerel değer zincirlerine entegrasyonunu destekleyecektir. Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramını daha geniş anlamda iyileştirerek müfredat ve araştırmalara evrensel değerleri yerleştirmek amacıyla akademik kuruluşlar için geliştirilen bir çerçeve olan Sorumlu Yönetim Eğitimi İlkeleri nde (SYEİ) imza sahibi olarak kapsayıcı piyasaların akademisyenler arasında tanıtılmasında aktif bir rol oynayacak. Temel amaç olan kapsayıcı iş modelleri, pazar geliştirme ve piramidin tabanında sürdürülebilirlik sağlama; kapsayıcı iş ve pazarlar alanında devlet, sivil toplum, özel sektör ve donör topluluklarında bulunan yerel paydaşların eşleştirilmesi faaliyetleri gibi konular hakkında lisansüstü düzeyde araştırma ve öğretimin kolaylaştırılması ile desteklenecek.

24 INVENTRAM Koç Holding sanayi ve ticaret deneyimini Koç Üniversitesi nin bilim ve teknoloji alanındaki birikimi ile birleģtiriyor Türkiye de Ar-Ge ye en büyük yatırımı yapan Koç Topluluğu nun teknolojik gelişim ve araştırma odaklı felsefesinin son örneği, Koç Üniversitesi işbirliği ile kurulan Inventram A.Ş oldu. Sanayi ve üniversite iş ortaklığının Türkiye de bu yapıdaki ilk ve tek örneği olan Inventram A.Ş., pazar potansiyeli olan yenilikçi teknolojileri keşfetmeye ve bu fikri sermayeyi toplumun hayat standardını artıracak ürün ve hizmetlere dönüştürmeye katkıda bulunmak amacına hizmet ediyor.

25 KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ YAYINLARI Koç Üniversitesi Yayınları nın öncelikli amacı bilim ve edebiyat alanlarındaki yayınları ile toplumun gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktır. Yayınlar, Koç Üniversitesi nin araştırma, yaratıcılık, disiplinlerarası sorgulama ve sınıf içisınıf dışı eğitim gibi konularda mükemmeliyetçiliğe olan bağlılığını göstermektedir. Yayınevi nin edebi eserleri, araştırma ve bilimi çeşitli disiplinlerde ve başka ülkelerde yayabilmek için, İngilizce eserlerle, küresel bir okuyucu kitlesine hitap etmektedir. Koç Üniversitesi Yayınları Türkçe dilindeki orijinal çalışmalarla da Türkçeyi geliştirmenin yanı sıra Türkiye deki ve Türkiye hakkındaki bilgi üretimine katkıda bulunmayı da hedeflemektedir yılı itibariyle Koç Üniverstesi Yayınlarının ilk ürünleri: Benlik, Aile ve Ġnsan GeliĢimi Kültürel Psikoloji Yazar: Çiğdem Kağıtçıbaşı Tell Atchana, Ancient Alalakh Vol.1 The Excavations Seasons Editör: Kutlu Aslıhan Yener Pasif Devrim İslami Muhalefetin Düzenle Bütünleşmesi Yazar: Cihan Tuğal Cumhuriyet Döneminde GeçmiĢe BakıĢ Açıları: Klasik ve Bizans Dönemleri Derleyen: Scott Redford ve Nina Ergin Türkiye de Toplumsal Cinsiyet ÇalıĢmaları Eşitsizlikler Mücadeleler Kazanımlar Derleyenler: Hülya Durudoğan, Fatoş Gökşen, Bertil Emrah Oder, Deniz Yükseker

26 ÇEVREYE DUYARLI UYGULAMALAR Koç Üniversitesi, çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olan bir kuruluş olarak her zaman, gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir çevre bırakmayı amaçlamıştır. Kaynak kullanımını fayda sağlayacak düzeyde tutup, tüketim metotlarındaki değişiklikler ile atıklarımızın çevreye verdiği zararı mümkün olduğunca azaltmak, ürünlerin; üretim ve kullanım sürecinde daha az olumsuz etkiye sahip, geri dönüşümü olan ürünleri öncelikli olarak tercih etmek çevre konusundaki prensibimizdir. Kurulduğu günden bu yana çevre konusunda son derece duyarlı olan üniversitemiz, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamında Ocak 2010 dan bu yana Atık Yönetimi ile ilgili daha sistemli çalışmaya başlamıştır. İlk olarak 3 Yıllık Atık Yönetimi Planı yapılarak, tüm atıklar cinslerine göre ayrılmış ve her biri için ayrı ayrı talimatlar yazılmıştır. AMBALAJ ATIKLARI: Cam, kağıt/karton, metal ve plastik malzemelerin oluşturduğu ambalaj atıkları konusunda üniversite içerisinde bu atıkların çokça meydana geldiği öğrenci merkezi, fakülteler ve yurtlarda olmak üzere bir çok noktaya yeni, modern, atıkların tiplerine göre ayrıldığı konteyner lar konmuştur. Bu sayede ambalaj atıkları kaynağında ayrı toplanarak bertaraf edilmekte ve geri dönüşüme uygun hale getirilmektedir. Ambalaj atıklarını toplama, taşıma ve bertaraf/geri dönüştürme yetkisi, Sarıyer Belediyesi ndedir. Üniversitemiz içerisinde kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıkları, Sarıyer Belediyesi nin Ambalaj Atığı Toplama ve Taşıma Aracı ile iki(2) günde bir toplanmaktadır. TIBBĠ ATIKLAR: Kesici-delici atıklar, enfeksiyöz atıklar ve patolojik atıklardan oluşan tıbbi atıklar, üniversite içerisinde Sağlık Merkezi nden çıkmaktadır. Kesici-delici atıklar tek kullanımlık kovalar içersinde, diğer tıbbi atıklar ise; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı 100 mikron kalınlığında kırmızı torbalarda biriktirilerek bertaraf ettirilmektedir. Tıbbi atıkları toplama, taşıma ve bertaraf etme yetkisi, Sarıyer Belediyesi ndedir. Üniversitemiz içerisinde Sağlık Merkezi nden alınan tıbbi atıklar, Sarıyer Belediyesi nin Tıbbi Atık Aracı ile iki(2) günde bir toplanmaktadır.

27 ÇEVREYE DUYARLI UYGULAMALAR (devam) BĠTKĠSEL ATIK YAĞLAR: Yemekhaneden ve Kafelerden çıkan bitkisel atık yağlar, iç ve dış yüzeyi korozyona dayanıklı bidonlarda muhafaza edilerek belirli periyotlarda Çevre ve Orman Bakanlığı ndan lisanslı firma (Ulusal Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım) tarafından toplanıp taşınmaktadır. Bitkisel atık yağlar, gelişigüzel dökülmeyerek çevrenin korunması sağlanarak (1 litre bitkisel atık yağ 1milyon lire suyu kirletmektedir) aynı zamanda hem arıtma tesisindeki maliyet azaltılmış (Lavaboya dökülen her 1 litre kullanılmış kızartmalık yağ arıtma tesisinde 0,44 Euro ilave maliyet oluşturmaktadır) hem de; sabun, biyodizel, yemlik yağ gibi ürün geri kazanımı ya da yakma tesislerinde ilave yakıt olarak kullanılarak ekonomiye ayrıca katkı sağlanmaktadır. TEHLĠKELĠ ATIKLAR: Üniversitede fakülte laboratuarlarında yapılan deneyler sonucunda ortaya çıkan tehlikeli kimyasal atıklar, ağzı kapaklı, sızdırmaz bidonlarda toplanarak muhafaza edilmektedir. Her laboratuarda organik ve inorganik olmak üzere iki toplama bidonu bulunmaktadır ve atıklar cinslerine göre biriktirilmektedir. Bidonlar dolduğu zaman Çevre ve Orman Bakanlığı ndan lisanslı firma tarafından alınıp taşınarak bertaraf ettirilmektedir. Geçtiğimiz yıl sonunda 1.250kg tehlikeli kimyasal atık, Çevre ve Orman Bakanlığı ndan lisanslı olan Yıldız Vidanjör Endüstriyel Atık Nakliyat a taşıttırılmış ve Erksan Çevre Teknolojileri ne bertaraf ettirilmiştir. Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte başlayacak inşaat çalışmaları çerçevesinde, bir tane Tehlikeli Atık Depolama Alanı inşaa edilecektir. Tamamen Çevre ve Orman Bakanlığı nın belirlemiş olduğu standartlara uygun olarak yapılacak Tehlikeli Atık Depolama Alanı sayesinde, tehlikeli atıklar laboratuarlarda biriktirilmeyecek, daha düzgün bir şekilde depolanacak, taşınması ve bertarafı daha kolay bir şekilde yapılacaktır. ATIKSULARIN ARITILMASI SONUCU BAHÇE SULAMADA SUYUN KULLANILMASI: Evsel atıksular biyolojik arıtma tesisinde % 95 -% 97 verimle arıtılarak bahçe sulamada kullanılmaktadır.böylelikle atıksuyun % 99 luk kısmı geri döndürülmektedir.

28 ÇEVREYE DUYARLI UYGULAMALAR (devam) ATIK PĠL VE AKÜLER: Üniversite içerisinde bir çok noktada ortaya çıkan atık piller; yine bu noktalarda konuşlandırılan atık pil toplama kutuları ile toplanarak, Türkiye de bu alanda en yetkili kurum olan TAP Derneği ne (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) verilmektedir. UPS lerden çıkan atık aküler, Teknik Müdürlükte depolanarak yeterli sayıya ulaştığı zaman Çevre ve Orman Bakanlığı ndan lisanslı firma aracılığı ile bertaraf ettirilmektedir. FLORESAN LAMBALAR: Kullanılan floresan lambalar, ömrünü tamamladıktan sonra yenisi ile değiştirilmektedir. Floresan lambalar çok az miktarda da olsa metalik civa ve PCB içermektedir. Bu tehlikeli maddeler; solunduğunda, yakıldığında veya toprakla temas ettiğinde çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkiler yapmaktadır. Tehlikeli madde sınıfına giren bu atıkların gelişigüzel atılmadan, biriktirilerek bertaraf ettirilmesi sağlanmaktadır. Teknik Müdürlükte depolanan floresan lambalar, yeterli sayıya geldiği zaman Çevre ve Orman Bakanlığı ndan lisanslı firma aracılığı ile bertaraf ettirilmektedir. HAFRĠYAT TOPRAĞI, ĠNġAAT VE YIKINTI ATIKLARI: Özellikleri yaz aylarında yapılan yol ve bina yapımı ile tadilatları sonucunda meydana gelen inşaat atıkları, Sarıyer Belediyesi nin belirlediği taşıyıcı firma/firmaların, üzerinde hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı toplama aracı yazan damperli kamyonları ile taşıttırılarak bertaraf ettirilmektedir. COGENERATION TESĠSĠ: Üniversitemizde bulunan doğalgazdan elektrik üretimi sayesinde ısınma için harcanacak olan doğalgaz miktarı azaltılarak,çevreye salınan emisyon hacmi azaltılmakta ve iletim kaybı azaltılarak çevreye salınan emisyon hacmi düşürülmektedir.

29 AKREDĠTASYONLAR EQUIS: Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İşletme Enstitüsü European Foundation for Management Development tarafından verilen European Quality Improvement System akreditasyonunu almıştır. EQUIS bir yüksek öğrenim kurumunun 1. Yönetişim ve Strateji, 2. Programlar, 3. Öğrenciler, 4. Fakülte Üyeleri, 5. Araştırma ve Geliştirme, 6. Yönetici Eğitim Programları, 7. Topluma Katkı, 8. Kaynakar ve Yönetim, 9. Uluslararası Konum, 10. Kurumsal İlişkiler alanlarındaki faaliyetlerini uluslararası kriterlerle kıyaslamaktadır. Türkiye'de ve içinde bulunduğumuz bölgede EQUIS akreditasyonuna sahip ilk ve tek okul olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm dünyada en son akreditasyon kararlarından önce 33 ülkede 115 EQUIS akreditasyonuna sahip işletme okulu bulunmaktadır. PRME: Koç Üniversitesi ayrıca, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin bir girişimi olan "Principles for Responsible Management Education" (Sorumlu İşletme Eğitimi İlkeleri Girişimi) ni imzalamıştır Böylece üniversitemiz, öğrencilerine, kurumsal vatandaşlık ve sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde eğitim vereceğini taahhüt etmiştir. ANCC: 2010 yılında Amerikan Hemşireler Yetki Belgelendirme Merkezi (ANCC), Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu nun eğitim kalitesini onaylamıştır. Böylece üniversitemizde verilen hemşirelik eğitimleri uluslararası düzeyde akredite edilmiş ve üniversitemiz bu alanda önemli bir eğitim merkezi olarak tanımış olmuştur. ANCC Akreditasyon süreci, mezuniyet sonrası hemşirelik eğitiminin kalitesini ve bütünlüğünü korumayı ve güçlendirmeyi amaçlamakta olup gönüllü bir süreçtir. SANERC akreditasyon başvurusunu ANCC ye yaparak sürekli gelişme ve iyileşmemizin sorumluluğunu üstlenmiştir.

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU. Abalıoğlu Holding. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU. Abalıoğlu Holding. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012 Abalıoğlu Holding Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012 İÇİNDEKİLER Küresel İlkeler Sözleşmesi... 5 İnsan Hakları... 6 Çalışma Koşulları:... 6 Çevre:... 6 Yolsuzlukla Mücadele:... 6 Raporun

Detaylı

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA SAYI 30 KIŞ 2011 İÇİNDEKİLER KULE 30 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ Prof. Dr. Umran İnan YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ayça Yürük EDİTÖR Enis Demirbağ GÖRSEL YÖNETMEN Levent Pakdamar KATKIDA BULUNANLAR Leyla Atay,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 2 3 İÇİNDEKİLER Rektörümüzün Mesaji... Genel Bilgi... Misyon ve Vizyon... Sayılarla Üniversitemiz...

Detaylı

KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU Kurumsal Sosyal Sorumluluk Koç Topluluğu olarak sosyal sorumluluk ve kurumsal sorumluluk olmak üzere iki bileşen etrafında değerlendirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımını, sürdürülebilirliğin

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 İcra Başkanı nın Mesajı 4 Yaşar

Detaylı

3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE SOSYAL SORUMLULUK

3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE SOSYAL SORUMLULUK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM RAPOR HAKKINDA 2. BÖLÜM GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Düzenleme Tarihi: Ekim 1/100 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2/100 Manas ın Yedi Vasiyeti: Birlik ve Beraberlik Anlayışı İçinde Olmak, Milletler arası Uyum, Dostluk

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Genel Müdür ün Mesajı Yapı Kredi ve Bankacılık Sektörü Yapı Kredi ve Kurumsal Yönetim Yapı Kredi ve Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Müşterilerimiz

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Temmuz 2014

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Temmuz 2014 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Temmuz 2014 BoytaĢ KSS Raporu 2 İçindekiler Rapor Hakkında... 2 Yönetim Mesajı... 3 KURUMSAL PROFĠLĠMĠZ... 5 Boytaş Mobilya Hakkında... 6 Dünya standartlarında Üretim...

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU 2014 Boytaş Mobilya i Boytaş Mobilya ii İçindekiler Rapor Hakkında... 1 Küresel İlkeler Sözleşmesi... 2 Yönetim Mesajı... 3 KURUMSAL PROFİLİMİZ...

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Bişkek-2011 Düzenleme Tarihi: 2/101

Detaylı

ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU

ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU Yayına Hazırlayan: Ceyda Dedeoğlu Bu yayın, Darüşşafaka Cemiyeti tarafından 150. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2010

Sürdürülebilirlik Raporu 2010 Sürdürülebilirlik Raporu 2010 çindekiler Rapor Hakk nda Genel Müdür ün Mesaj Yap Kredi ve Bankac l k Sektörü 2-3 4-5 6-21 Yap Kredi ve Kurumsal Yönetim 22-29 Yap Kredi ve Sosyal Sorumluluk 30-37 Çal şanlar

Detaylı

cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul

cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul Kurumsal Sosyal

Detaylı

CIVICUS Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) II Türkiye Yan Raporları

CIVICUS Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) II Türkiye Yan Raporları CIVICUS Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) II Türkiye Yan Raporları Kurumsal Sosyal Sorumluluk Vaka Analizi Çalışması: Türkiye deki 5 Şirket ve 5 STK nın İncelemesi Peren Özturan Koç Üniversitesi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

SAYI 5 YIL 2010. Üniversitemizde Araştırma ve Geliştirme: Yeni Hedefler KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA DERGİSİ

SAYI 5 YIL 2010. Üniversitemizde Araştırma ve Geliştirme: Yeni Hedefler KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA DERGİSİ SAYI 5 YIL 2010 Üniversitemizde Araştırma ve Geliştirme: Yeni Hedefler KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA DERGİSİ Okurlarımızın bildiği gibi Fener Dergisi nin temel amacı toplumun Koç Üniversitesi ndeki araştırma

Detaylı

Ürün Sorumluluğumuz...59. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı. İş birimlerimiz...59. Operasyon Yönetimi...88. Genel Müdürün Mesajı...

Ürün Sorumluluğumuz...59. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı. İş birimlerimiz...59. Operasyon Yönetimi...88. Genel Müdürün Mesajı... Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı...1 Ürün Sorumluluğumuz...59 İş birimlerimiz...59 Genel Müdürün Mesajı...5 Operasyon Yönetimi...88 Risk Yönetimi...94 Dünden Bugüne Akbank ve Sürdürülebilirlik...9 Müşteri

Detaylı

Yaşam. Kalitesinin Sağlanması. Sürdürülebilirlik Raporu 2014 Bosch Türkiye

Yaşam. Kalitesinin Sağlanması. Sürdürülebilirlik Raporu 2014 Bosch Türkiye Yaşam Kalitesinin Sağlanması Sürdürülebilirlik Raporu 2014 Bosch Türkiye 02 Değerli Paydaşlarımız, Sürdürülebilirlik, tüm küresel operasyonlarımızda olduğu gibi Bosch Türkiye de de günlük iş yapma biçimimizin

Detaylı

AKADEMİK FAALİYET RAPORU

AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde... KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2013 2/117

Detaylı

SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İSTİKBAL MOBİLYA SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 O. S. B 8. C A D N O : 6 0-3 8 0 7 0 K A Y S E R İ / T Ü R K İ Y E İçindekiler RAPOR HAKKINDA... 3 İŞ ALANIMIZ... 3 İŞ YERİMİZ... 4 ÇEVRE...

Detaylı

1968 den beri yarınları üretiyoruz...

1968 den beri yarınları üretiyoruz... 2012 FAALİYET RAPORU 1968 den beri yarınları üretiyoruz... Zor yıllarda, kısıtlı imkanlarla yola koyulduk. Büyük hayallerle çıktığımız başarı yolunda gurur duyduğumuz geçmişimizi yanımıza alıp hiç durmadan

Detaylı