TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ SWOT ANALİZİ ÖZGÜR ASLAN HAKAN GÜÇLÜ AYTAÇ ERSAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ SWOT ANALİZİ ÖZGÜR ASLAN HAKAN GÜÇLÜ AYTAÇ ERSAN"

Transkript

1 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ SWOT ANALİZİ ÖZGÜR ASLAN HAKAN GÜÇLÜ AYTAÇ ERSAN

2 İSTANBUL 2006 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II TABLO VE GRAFİKLER... 3 EKONOMİK GÖRÜNÜM... 4 TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN BİLANÇO VE PİYASA YAPISI... 9 SWOT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDITLER SWOT MATRISI ii

3 TABLO VE GRAFİKLER Tablo 1 Kamu Borçlanması ve Finansal Sistem (GSMH %)...9 Tablo 2 Mevduat ve Kredi Bilgileri (GSMH %)...9 Tablo 3 Banka Bilgileri...10 Tablo 4 Yoğunlaşma Mevduat % (Aktif Büyüklük)...10 Tablo 5 Bankacılık Bilgileri (2005 Haziran)...11 Tablo 6 Bilanço Aktifleri...11 Tablo 7 Bilanço Pasifleri...12 Tablo 8 Ürün Bilgileri...13 Tablo 9 Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu...14 Tablo 10 Tüketici Kredileri...15 Tablo 11 Sermaye yeterliliği %...16 Tablo 12 Finansal göstergeler (GSYİH %, 2003)...17 Tablo 13 Finansal göstergeler - 2 (GSYİH %, 2003)...17 Tablo 14 Tüketici Kredileri...18 Tablo 15 Mevduatın Vade Yapısı...19 Tablo 16 Kredi Stoku...20 Tablo 17 Strateji Matrisi...23 Grafik1 Enflasyon...5 Grafik2 Bütçe Açığı / GSYİH...5 Grafik3 Kamu Borç Stoku /GSYİH...6 Grafik4 USD DİBS Faizleri O/N Faizler...6 Grafik5 Tasarruf Dengesi/GSMH...8 Grafik7 Para Talebinin Milli Gelire Oranı (%)

4 EKONOMİK GÖRÜNÜM Türk Bankacılık Sektörü nün analizini yapabilmek için öncelikle Türk Bankacılık Sektörünün içinde bulunduğu ekonomik görünümü incelememiz gerekmektedir. Bu kapsamda Bankacılık Sektörünü doğrudan etkileyen ekonomik görünümü genel hatlarıyla aşağıda vermeye çalışacağız. IMF tarafından desteklenen Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı uygulanmaya devam edilmektedir yılında IMF ile uygulanmaya başlayan 3 yıllık stand-by anlaşması sırasında Kasım 2000 tarihinde çıkan ve Demirbank ın TMSF ye devrolması ile sonuçlanan kriz ardından Şubat 2001 tarihinde çıkan kriz ile bu stand-by anlaşması devam ettirilemez hale gelmiş ve döviz kuru serbest bırakılmıştır. Yapısal reformlarla desteklenen sıkı maliye ve para politikaları uygulanmaktadır yılında IMF desteği ile yeni bir program olan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı oluşturulmuştur. Bu programın amacı olarak ekonomide yapısal reformlar yaparak, sürdürülebilir bir büyüme ortamının sağlanmasıdır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için enflasyonun düşürülmesi ve fiyat istikrarının sağlanması birinci birinci öncelik olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda döviz kuru serbest bırakılmış, bütçede gayrisafi milli hasılanın en az %5 i oranında faiz dışı fazla hedeflenerek sıkı bir maliye politikası uygulanmış ve bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılması için mali durumu bozulmuş bankalara BDDK tarafından el konularak TMSF ye devredilmiş, sektördeki bankalar üzerinde etkin denetim mekanizmalarının kurulmasına çalışılmıştır. İktidarda Meclis çoğunluğuna sahip tek parti hükümeti bulunmaktadır Kasım seçimlerinden Adalet ve Kalkınma Partisinin nin tek başına iktidar olarak çıkmış, politik istikrarın da katksıyla ekonomik istikrardaki artış devam etmiştir. Enflasyon hızla düşmüştür. (2005 sonu itibarıyla %8) Ekonomide hızlı bir büyüme temposu yakalanmıştır. (2005 de %5) TC Merkez Bankası nın enflasyonun düşürülmesi ve fiyat istikrarının sağlanmasını tek hedef olarak belirlemesi ile enflasyonda hızlı bir düşüş sürecine girilmiş ve 2005 yılı sonunda %8 olan enflasyon beklentisinin biraz altında bir değere ulaşılmıştır. 4

5 Grafik1 Enflasyon Politik istikrar, yapısal reformlar ve enflasyondaki düşüş ile birlikte 2004 yılında %9,9 büyüme yakalanmıştır ki bu programda öngörülen hedeflerin üzerinde bir büyüme hızıdır yılında ise %5 civarında bir büyüme beklenmektedir. Devletin borçlanma yoluyla piyasalara yaptığı baskı görece azalmıştır. Ekonomik istikrarın sağlanmasında kuşkusuz en önemli etken kamuda sağlanan mali disiplindir. Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının temel hedeflerinden olan faiz dışı fazla hedefi sıkı maliye politikası ve gelir arttırıcı ek vergiler ile sağlanmıştır. Aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı 15 Avrupa Birliği üyesi ülkenin ortamasına yaklaşmıştır den itibaren bu ülkelerle aynı seviyeye ulaşılması hedeflenmektedir Grafik2 Bütçe Açığı / GSYİH ' '05.. '08 Türkiye 15 AB Üyesi Uygulanan sıkı maliye politikasının, düşen enflasyonun ve faizlerin kısaca ekonomideki iyileşmelerin sonucu olarak kamu borç stokunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı düşmüştür. Güçlü ekonomiye geçiş programı kapsamında bu düşüşün 5

6 devam ederek 2008 yılında 15 AB üyesinin ortalamasını yakalaması hedeflenmektedir. Grafik3 Kamu Borç Stoku /GSYİH ' '05.. '08 Türkiye 15 AB Üyesi Reel ve nominal faizlerdeki düşüş Ters dolarizasyon Yukarıda kısaca değilinilen ekonomik gelişmelerin sonucu olarak gecelik repo faizlerinde önemli bir düşüş ve istikrar sağlanmıştır. Dolar kurundaki düşüş ise Türk Lirasının aşırı değerli olduğu yönünde tartışmalara sebeb olmuş ancak dalgalı kur rejiminin uygulandığı göz önüne alındığında Türk Lirasının gerçek değerinin piyasa oluşan değer olduğunu söylemek yanlış olmaz. Grafik4 USD DİBS Faizleri O/N Faizler O/N TL/USD DİBS Faizi 6

7 Türk Lirasının değerindeki artışta genel olarak döviz arzının artışının etkili olduğunu söylemek yanlış olmaz. Döviz arzı artışının bir kısmı yerli yatırımcıların dövizlerini bozdurarak TL ye dönmelerinden yani ters dolarizasyon diye ifade edilen kavramdan diğer kısmı ise yabancı yatırımcıların Türkiye de yatırımlarını artırmalarından kaynaklanmıştır. Uluslararası piyasalarda likidite bolluğu yaşanmaktadır. Yabancı sermaye girişinde ve yerli sermaye sahiplerinin yatırım cesaretinde artış Özellikle bankacılık sektörüne yabancı girişinin artması Yabancı yatırımcıların yatırımları ilk aşamada portföy yatırımları şeklinde olurken daha sonra banka satın almaları ve ortaklık kurmaları ile özelleştirme satın almaları ile devam etmiştir. Yabancı yatırımların artışını destekleyen bir diğer unsur ise uluslararası piyasalarda bir süredir devam eden olumlu hava ve artan likiditedir. Dış ticaret hacmindeki artış (2005 de 187,5 milyar ABD $) Cari açıkta artış (2005 de 21,5 milyar ABD$, GSMH %6 sı) Ekonomik büyümenin program hedeflerinin üzerine çıkması ithalatın da artmasına neden olmuştur. Özellikle 2001 krizinden sonra yerli firmaların daha fazla dış ticarete yönelmesi ve uygun ekonomik ortam ile birlikte dış ticaret hacminde önemli bir artış sağlanmış, 2005 yılında 187,5 milyar USD dış ticaret hacmine ulaşılmıştır. Ancak aynı dönemde gerek ekonomik büyüme gerekse TL nin değer kazanması ile birlikte cari açık da gayri safi milli hasılanın %6 sına ulaşmış ve 21,5 milyar USD yi bulmuştur. Cari açık bazı kesimler tarafından kaygı ile izlenmmesine rağmen dalgalı kur sisteminin uygulanmakta olması cari açık karşısında kaygıların artmasını önlemektedir. Yapısal reformların devam edeceğine olan inançta ve Türkiye ekonomisinin geleceğine duyulan güvende artış Özellikle konut kredilerinde olmak üzere kredilerdeki artış Sıkı maliye politikaları sonucunda kamunun tasarruf açğı önemli ölçüde azalmıştır. Politik istikrar, AB üyeliği yolunda olumlu devam eden görüşmeler ve yapısal reformlar Türkiye de ekonominin geleceğine duyulan güveni artırmış bunun sonucu olarak özel kesim yatırımlarını artırmış ve özel sektörün tasarruf fazlası aynı dönemde azalmıştır. 7

8 Grafik5 Tasarruf Dengesi/GSMH Kamu Özel Toplam Hızlanarak artan bir diğer gelişme de konut kredileri başta olmak üzere kredilerdeki artıştır. Konut kredilerinin vadesi yıl gibi uzun bir vadeye ulaşmıştır. Diğer tüketici krediler ve kredi kartlarındaki artış da önemli boyutlara ulaşmıştır. Özelleştirmeler artarak devam etmektedir. Avrupa Birliği ile müzakereler başlamıştır. Özellikle 2005 yılında Türk Telekom, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları gibi uzun yıllardır sorun olan özelleştirmelerin başarıyla ve yüksek fiyatlarla gerçekleştirilmesi piyaslarda güveni artırmıştır. Türk Telekom ve Telsim in yabancı yatırımcılar tarafından satın alınması, Tüpraş ve Ereğli ihalelerine de yabancı yatırımcıların katılmış ve önemli teklifler vermiş olamaları ise yabancıların da Türk ekonomisinin geleceğine ilişkin beklentilerini göstermesi açısından önemlidir. Avrupa Birliği ile Ekim 2005 ten itibaren müzakerelerin başlamış olması da doğrudan yabancı sermaye girişini teşvik eden bir diğer unsurdur. 8

9 TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN BİLANÇO VE PİYASA YAPISI Tablo 1 Kamu Borçlanması ve Finansal Sistem (GSMH %) /8 İç Borç İç Borç/M2YRF* Bankaların tuttuğu DİBS Yerli Yatırımcılardaki DİBS Yabancı Yatırımcılardaki DİBS M2YRF= M2Y + Repo + Fonlar Yukarıda da anlatıldığı üzere kamunun finansal piyasalar üzerindeki baskısının azalması ile yabancı yatırımcıların ve banka dışı yerli yatırımcıların da Türkiye ekonomisine olan güveni arttı. Daha önce de belirtildiği üzere portföy yatırımı ile başlayan yabancı yatırımlar daha sonra doğrudan yatırıma dönüşmeye başladı. Tablo 2 Mevduat ve Kredi Bilgileri (GSMH %) /9 Mevduat TL mevduat Krediler/mevduat Krediler Tüketici Kredileri Kredi Kartları Ekonomik görünümün iyileşmesi diğer sektörleri olduğu gibi bankacılık sektörünü de olumlu yönde etkilemiştir. Mali yapısı sağlam olmayan bankaların sistem dışına çıkarılması bankacılığa duyulan güveni artırmış 2003 yılından itibaren mevduatlarda artış gözlenmiştir. TL ye duyulan güvendeki artışla birlikte TL mevduat oranı da artmaya başlamıştır. Yine ekonomik büyümeye paralel olarak ticari ve tüketici kredilerinde önemli bir artış başlamıştır. Tüketici kredilerindeki artış kredi kartları ve otomobil kredileri ile başlamış daha sonra konut kredileri ile güçlenerek devam etmiştir. 9

10 Tablo 3 Banka Bilgileri /9 BANKA SAYISI Ticaret bankaları Kamu bankaları Özel bankalar Fondaki bankalar Yabancı bankalar Mevduat kabul etmeyen bankalar Toplam PERSONEL SAYISI Türk Bankacılık Sektörü ŞUBE SAYISI Türk Bankacılık Sektörü BANKA SAYISI yılından bu yana banka sayısı 7 adet azalmış olmasına rağmen şube ve personel sayısında artış gözlenmiştir. Özellikle 2001 yılında mali yapısı zayıf olan bankaların sistem dışına çıkarılması ve denetimlerin artırılması ile bankalar daha sağlıklı bir mali yapıya kavuşmuştur. Tablo 4 Yoğunlaşma Mevduat % (Aktif Büyüklük) /6 İlk Beş Aktifler Mevduat Krediler İlk On Aktifler Mevduat Krediler lı yıllarda düşen yoğunlaşma oranları 2001 krizinden sonra tekrar artmaya başlamıştır ve daha da artması beklenmektedir. Parekende bankacılık ve butik bankacılığı yapan bankaların ayrışması ölçek ekonomisi açısından bankacılık sektöründeki verimin artışını sağlayacaktır. 10

11 Tablo 5 Bankacılık Bilgileri (2005 Haziran) Banka Sayısı Personel Sayısı Şube Sayısı Aktifler % Krediler % Mevduat % Mevduat bankaları ,5 94,1 100 Kamu bankaları ,5 19,9 39,5 Özel bankalar ,1 69,3 57,1 TMSF bankaları ,5 0 0 Yabancı bankalar ,4 4,8 3,4 Mevduat kabul etmeyen bankalar ,5 5,9 0 Toplam Türk bankacılık sektöründe kamu bankalarının ağırlığı özellikle mevduatta hissedilmesine rağmen kredilerde bu büyüklükleri ile orantılı varlık gösterememeleri dikkat çekicidir. Yabancı bankaların sektörde artan ağırlığı henüz tablolara yeterince yansımamış olmasına rağmen yabancı bankaların satınalmalar ve ortaklıklar yoluyla sektörde ağırlıklarını arttırdıklarını gözlemlemekteyiz. Tablo 6 Bilanço Aktifleri AKTİF BİLEŞİMİ /9 Likit aktifler % Menkul değerler cüzdanı % Krediler % Duran aktifler % Diğer aktifler % Toplam aktifler (milyon USD) Bankacılık sektörünün bilanço aktif kalemlerindeki iyileşmeler de dikkat çekicidir. Likit değerler yavaş olsa da azalmakta menkul değerler cüzdanındaki düşüş daha hızlı geçekleşmektedir. Bunda kamunun borçlanma ihtiyacındaki azalmanın etkisi büyüktür. Ayrıca ekonomideki büyümenin sonucu olarak kredilerde önemli bir artış olmuştur. Duran aktiflerin ve diğer aktiflerin azalması da diğer olumlu gelişmeler. 11

12 Tablo 7 Bilanço Pasifleri PASİF BİLEŞİMİ /9 Mevduat % TL % YP % Mevduat dışı % Özkaynaklar % Ödenmiş ser. % Dönem karı % Diğer pasifler % Toplam Pasifler (milyon USD) Sektörün pasif yapısı da olumlu yönde gelişmiştir. Özellikle TL mevduattaki artış dikkat çekicidir. Faizlerin düşüşü ile dönem karında meydana gelen azalma bankalarımızın yeni ekonomik sisteme uyumları açısından önemle takip edilmesi gereken bir kalemi oluşturmaktadır. Toplam bilanço büyüklüğündeki artış bir miktar USD kurundaki düşüşten kaynaklansa da bankalarımızın toplam aktif büyüklükleri büyümüştür. Ayrıca söz konusu dönemde bankalarımızın ülke derecelendirme notundaki artışa paralel olarak notlarının artması da olumlu bir gelişmedir. 12

13 SWOT ANALİZİ Güçlü Yönler Teknoloji alanında Türk bankacılık sektörü uluslararası rekabet düzeyini yakalamış durumdadır. İnsan gücü kalitesi ve uzmanlaşma düzeyi yüksektir. İnsan gücü kalitesinin yüksek olması ve özellikle büyük bankaların sektördeki paylarını artırmak için rekabet etmeleri sonucunda Türk bankacılık sektörü teknolojik anlamda uluslararası düzeyi yakalamıştır. Bankacılığın görece olarak diğer sektörlere göre daha iyi maaş vermesi ve 2001 özellikle 2001 krizine kadar işsiz kalma probleminin olmaması nedeniyle kaliteli personel bulmakta zorluk yaşanmamıştır. Bankaların gelişmiş şube ağı ve dağıtım kanalları mevcuttur. Bankalar gelişmiş ürün ve hizmet yelpazesine sahiptir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak yeni ürünlerin piyasaya sürülmesinde de özellikle 4 büyük özel banka arasında yaşanan rekabet de ürün ve hizmet yelpazesinin gelişmesine ve kalitesinin artmasına önemli katkı sağlamıştır. Diğer bankaların da bunları takip etmeleri ile dağıtım kanalları ve yeni ürünler açısından Türk bankacılık sektörü oldukça iyi bir noktaya gelmiştir. Tablo 8 Ürün Bilgileri /9 Toplam Kredi Kartı (milyon) ,0 Toplam Banka Kartı (milyon) ,7 POS Sayısı (bin) ,0 ATM Sayısı (bin) ,5 Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere kredi kartı, banka kartı, pos cihazı ve otomatik para çekme makinesi sayılarında önemli bir artış olmuş ve bu artış devam etmektedir. Ancak bu hızlı büyümenin bazı riskler içerdiği göz önünde bulundurulması gereken bir noktadır. Özellikle pos cihazlarında ve otomatik para çekme makinelerindeki artış sektöre gereksiz maliyet ve zayıflık getiren bir unsur da olabilir. 13

14 Risk yönetiminin geliştirilmesi ve kurumsallaşması yönünde krizlerden sonra mesafeler alınmıştır. Bankalar başta zorunluluk olduğu için kurdukları risk yönetimi birimlerinin önemini kısa sürede kavramış ve bu konuda önemli çalışmalar yapmışlardır. Özellikle BASEL II ile yürürlüğe girecek risk yönetim uygulamalarına yönelik sektörün büyük bankaları tarafından çalışmalar çok önem verilerek sürdürülmektedir. Kur riski azalmıştır. Eylül 2005 itibariyle, bankaların euro cinsinden açık pozisyonları ve dolar cinsinden fazla pozisyonları önemli ölçüde daralırken, toplam döviz açık pozisyonu azalmıştır. Banka grupları itibarıyla bakıldığında, özel bankaların sektörün toplam açığından daha yüksek tutarda yabancı para açığı ile çalıştığı, diğer bankaların ise toplamda kapalı pozisyonda çalıştığı görülmektedir Tablo 9 Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu /9 Kamu bankaları Özel bankalar Fondaki bankalar Yabancı bankalar Mevduat kabul etmeyen bankalar Toplam Globalleşmeye uyum Türk bankacılık sistemi yetişmiş personeli ve kurumsallaşmış yapısı ile globalleşmeye hazır durumdadır. Kriz yönetimi deneyimi 14

15 Kredilerde (özellikle konut ve tüketici) ve kredi kartı kullanımında artış Türk bankacılık sektörünün kriz yönetimi konusundaki belki de en önemli tecrübesi tekrar krize yakalanmamak için nelere dikkat edilmesi ve krizin ne ile sonuçlanacağını görmüş olmasıdır. Tablo 10 Tüketici Kredileri Nominal Değ. Reel Değ. Tüketici Kredileri Konut Taşıt Diğer Tüketici Kredileri (Dövize Endeksli) Konut Taşıt Diğer Kredi Kartları Toplam Tüketici kredilerindeki önemli artış müşteri bağlılığın sağlama açısından önemli olmakla birlikte çeşitli riskler içerdiği de unutulmaması gereken bir noktadır. Ancak tüketici kredilerinin toplam mevduata oranı müzakere sürecindeki olduğumuz AB ülkeleri ortalamasının hala altındadır. 15

16 Zayıf Yönler Finansal sistemin sığlığı Türkiye finansal sistemi hala AB ülkelerine göre sığ durumdadır. TL mevduat, repo ve kısa vadeli yatırım fonlarından oluşan para talebinde artış görülmesine rağmen henüz yeterli değildir. Grafik6 Para Talebinin Milli Gelire Oranı (%) M2Y RF M2RF Özkaynak yetersizliği Türk bankacılık sektörünün belki de en önemli zayıflığı özkaynak yetersizliğidir. Aşağıdaki tablo sermaye yeterliliği açısından Türk bankacılık sektörünü kriterlin üzerinde gösterse de, tabloda yer alan kamu bankalarının yüksek sermaye yeterliliğinin büyük ölçüde nakit dışı olarak verilen kamu menkul kıymetlerinden sağlandığı, TMSF bünyesindeki Bayındırbank için de benzer durumun söz konusu olduğu mevduat kabul etmeyen bankaların ise sektördeki paylarının çok küçük olduğu göz önünde bulundurulduğunda Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği açısından yeterince güçlü olmadığı görülür. Özellikle BASEL II ile hesaplanmaya başlanacak yeni sermaye yeterlilik oranları açısından. Tablo 11 Sermaye yeterliliği % /9 Kamu bankaları 7,7 46,6 48,3 56,3 37,9 34,3 Özel bankalar 15,3 14,9 19,6 23,5 22,1 16,8 Fondaki bankalar -62,3-10,7-7,5-21,6 160,4 178,8 Yabancı bankalar 21,9 44,0 32,8 36,2 24,5 18,1 Mevduat kabul etmeyen bankalar 32,5 41,6 57,7 78,4 77,8 98,6 Toplam 9,3 21,4 25,1 30,9 26,5 23,3 16

17 Ayrıca, bankacılık aktiflerinin gayri safi yurt içi hasılaya oranı gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altındadır. Tahvil ve bonoların oranı gelişmekte olan ülkelerden yüksek olsa da bunun tamamının devlet iç borçlanma senetlerinden oluşması özel sektörün hala dışlama etkisi nedeniyle borçlanma senedi ihracı yoluna gidememesi bir diğer zayıflıktır. Hisse senetlerinde de finansal sistemimizin küçüklüğü görülmektedir. Tablo 12 Finansal göstergeler (GSYİH %, 2003) Dünya Ort. AB Ort. Gelişmekte Olan Ü. Ort Türkiye Bankacılık aktifleri Sermaye Piyasası Hisse Senedi Tahvil&Bono Kamu Özel Toplam Toplam aktif büyüklüğün AB ortalamasından çok düşük olması da Türk bankacılık sektörünün bu zayıf yönünü daha net görmemizi sağlamaktadır. Yabancı bankaların güçlü sermaye yapılarına kıyasla ulusal bankaların yetersiz sermaye yapıları Yukarıda da değindiğimiz üzere Türk bankacılık sektörü finansal büyüklük olarak AB ortalamasının oldukça altında. Konut kredilerindeki AB ortalaması Türkiye ye göre dikkat çekici oranda yüksek. Ancak, AB ülkelerinde bankaların kredileri menkul kıymetleştirme imkanı olduğu düşünülürse uzun vadeli konut kredilerinin miktarının düşük olması şu aşamada çok büyük bir zayıflık olarak kabul edilmeyebilir. Tablo 13 Finansal göstergeler - 2 (GSYİH %, 2003) 15 AB Ort. Türkiye Bankacılık Sistemi Aktifler Mevduat Krediler Konut Kredileri 40 1 Tüketici Kredileri 8 4 Kişi başına milli gelir (euro) Kişi başına aktif (euro) Kişi başına milli gelir ortalamasının Türkiye den çok yüksek olması finansal sistem açısından önemli bir veri. Ancak Türkiye nin kişi başına bankacılık aktiflerinin AB ortalamasından çok düşük olduğu görülüyor. Kişi başına geliririn akım, kişi başına aktiflerin ise stok değer olduğu göz önünde bulundurulmalı ancak bu durum bize 17

18 Türkiye de sermaye birikiminin yetersiz olduğunu göstermekte. Bunun en önemli etkenlerinden biri uzun yıllar yaşanan yüksek enflasyon ortamı olabilir. Kamu bankalarının ağırlığı Kamu bankalarının ağırlığı toplam aktifler içinde %30 civarında olmasına rağmen toplam mevduat içinde bu oran %40 çıkmaktadır. Operasyonel giderler Hizmet geliri kültürü eksikliği nedeniyle hizmet gelirleri düşük Uzun yıllar süren enflasyon nedeniyle banka personelinde hizmet geliri bilincinin eksik olması ve aynı nedenle müşterilerde hizmetler için ücret ödeme konusundaki direnç nedeniyle bankalarımız açısından operasyonel giderler ve hizmet gelirlerini artıramama düşen enflasyon ortamında önemli bir zayıflıktır. Düşük enflasyon ortamlarında bankaların en büyük gelirinin hizmet gelirleri olduğu düşünülürse bunun önemi daha iyi anlaşılır. DİBS lere bağımlılık devam etmekte Finansal piyasalarda kamunun ağırlığının azalmakta olmasına rağmen hala önemli bir yer tuttuğu gerçektir. Bu da gerçek bankacılık yerine Hazine bankacılığı yapma yönünde yanlış bir yapılanmaya neden olmuştur. Kaynak maliyeti yüksek ve vadeler kısa Kısa vadeli mevduat toplanmasına rağmen özellikle son dönemde uzun vadeli konut kredilerindeki artış dikkat çekici boyuta ulaşmıştır. Ayrıca, kredi kartlarında oluşan taksitlendirme rekabeti kısa vadeli mevduat toplayan bankacılık sektörü için risk oluşturmaktadır. Tablo 14 Tüketici Kredileri Nominal Değ. Reel Değ. Tüketici Kredileri Konut Taşıt Diğer Tüketici Kredileri (Dövize Endeksli) Konut Taşıt Diğer Kredi Kartları Toplam

19 Likidite Riski Geçmiş istikrarsız dönemden kaynaklanan güvensizlik nedeniyle mevduat vadelerinin çok kısa olması Türk bankacılık sektörünün likidite riskine açık olması sonucunu doğurmaktadır. Kredi sürelerinin uzaması likidite riskini artırmaktadır. Tablo 15 Mevduatın Vade Yapısı Toplam Vadesiz ay ay ay ay Ortalama vade (ay) 2,8 2,7 2,8 2,7 2,8 Finansal piyasalarda kamunun dışlama (crowding out) etkisi devam etmekte Özel sektörün borçlanma araçları çıkarması yüksek maliyet nedeniyle imkansız (vergi, harç, komisyon...) Finansal piyasalardaki kamunun dışlama etkisinin en önemli sonucu aslında yukarıda belirtilen likidite riski doğurmasıdır. Bankacılıkta hiç bir zaman vadelerin tam uyuşması mümkün olmadığı göz önüne alındığında, bankaların uzun vadeli kredilerinden kurtulup likide dönebilmeleri için tek yol olarak menkul kıymetleştirme kalıyor ancak bu da Türkiye de dışlama etkisi nedeniyle en azından şimdilik imkansız olduğu için Türk bankacılık sektörü açısından önemli bir likidite riskinin doğmasına neden olmaktadır. 19

20 Sorunlu Krediler Sorunlu kredilerde her ne kadar azalma görünse de bu aslında krizin yarattığı sorunlu kredilerin temizlenmesinden kaynaklanan görece bir düşüştür. Kredi miktarındaki artışa paralel kredi riskine maruz değerin artacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Tablo 16 Kredi Stoku Toplam krediler** Canlı krediler*** Sorunlu krediler (net)**** Sorunlu krediler***** Toplam krediler/gsmh % * Yurt içindeki şubelerden kullandırılan krediler ** Canlı krediler + karşılık sonrası takipteki krediler *** Bankacılık sistemi kredileri (mali kesim hariç) **** Karşılık sonrası takipteki krediler (bankacılık sistemi) ***** Karşılık öncesi takipteki krediler(bankacılık 20

21 Fırsatlar Politik ve ekonomik istikrarın devamı Politik ve ekonomik istikrarın devamı Türk ekonomisi ve bankacılık sektörü açısından en önemli fırsattır. Bu durumda sağlanacak ekonomik büyümeye paralel olarak bankacılık sektörünün de büyümesini bekleyebiliriz. İpotek piyasası oluşumu Yine politik ve ekonomik istikrara bağlı olarak uzun vadeli ipotek piyasasının oluşması ekomik canlanmayı artıracağı gibi bankaların taşıdığı uzun vadeli konut kredisinin likidite riskini azaltması açısından da oldukça önemli bir fırsat. Yükselen kredi derecelendirme notu ile erişilen ucuz dış kaynak olanakları Türkiye nin ve buna bağlı olarak bankalarımızın yükselen kredi derecelendirme notu ile erişilebilecek olan ucuz dış kaynak bankacılık sektörümüz açısından önemli bir fırsattır. Ekonomideki büyümeye paralel artan kredi talebi Ekonomik büyümeye paralel olarak artan yatırım ve kredi talebi bankacılık sektörü açısından önemli bir fırsattır. Yabancı stratejik ortak Ekonomik ve politik istikrar ile artan yabancı sermaye girişi ile uygun şartlarla yabancı stratejik ortak bulmak mümkün hale gelecektir. Artan dış ticaret hacmi Tüm Dünyada devam eden ekonomik büyüme ve canlanma uluslararası ticareti canlandırmıştır. Aynı dönemde Türkiye nin de dış ticaretindeki önemli artışın banka kazançlarını artırması beklenmektedir. 21

22 Tehditler Türkiye deki ekonomik kırılganlık Politik nedenlerden kaynaklanacakolan ekonomik kırılganlık Türk bankacılık sektörü açısından en önemli riski oluşturmaktadır. Her ne kadar IMF ile yapılan anlaşma 2008 yılına uzatılmış olsa da siyasi nedenlerden kaynaklacak, özellikle Ortadoğu daki beklenmedik gelişmeler ekonomiye zarar verebilir Küresel ekonomideki dengesizlikler özellikle artan petrol fiyatları da ekonomimiz açısından bir diğer tehdittir. Kur riski Türk bankacılık sektöründe döviz açık pozisyonları önemli ölçüde kapatılmış olmasına rağmen dış ticaret hadleri ve enflasyon farklarına dayalı klasik kur riski anlayışdan beklentilere dayalı kur riski anlayışına geçişte Türk Bankacılık Sisteminin göstereceği direnç bankacılık sektörümüzün en önemli kur riskini oluşturmaktadır. Türk bankacılık sektörünü etkileyebilecek olan bir diğer kur riski ise reel kesimin tam olarak hesaplanamayan açık pozisyonu ile maruz kalacağı kur riskinden dolaylı etklilenme. Cari açık Ekonomik büyüme ve döviz kurlarındaki düşüş ile birlikte artan cari açığın neden olabileceği finansal krizin reel ekonomiye ve dolayısıyla bankacılık sistemine etkisi. Her ne kadar dalgalı kur sistemi ile bu riskten belli ölçüde korunuyor olsak da kurlardaki aşırı yükselme ekonomik istikrara zarar verebilir. 22

23 SWOT Matrisi Tablo 17 Strateji Matrisi FIRSATLAR Politik ve ekonomik istikrarın devamı İpotek piyasası oluşumu Yükselen kredi derecelendirme notu ile erişilen ucuz dış kaynak olanakları Ekonomideki büyümeye paralel artan kredi talebi Yabancı stratejik ortak Artan dış ticaret hacmi TEHDİTLER Türkiye deki ekonomik kırılganlık Kur riski Cari açık GÜÇLÜ YÖNLER Teknoloji alanında Türk bankacılık sektörü uluslararası rekabet düzeyini yakalamış durumdadır. İnsan gücü kalitesi ve uzmanlaşma düzeyi yüksektir. Bankaların gelişmiş şube ağı ve dağıtım kanalları mevcuttur. Bankalar gelişmiş ürün ve hizmet yelpazesine sahiptir. Risk yönetiminin geliştirilmesi ve kurumsallaşması yönünde krizlerden sonra mesafeler alınmıştır. Kur Riski Azalmıştır. Globalleşmeye uyum. Kriz yönetimi deneyimi Kredilerde (özellikle konut ve tüketici) ve kredi kartı kullanımında artış Güçlü Yönler ve Fırsatlar Stratejileri Ucuz yabancı kaynak ile kredilerin finansmanı Alacak portföyünün menkul kıymetleştirilmesi Güçlü Yönler ve Tehditler Stratejileri Kriz yönetimi deneyimi sayesinde ekonomik kırılganlıktan daha az etkilenme Uzmanlaşmış personel gücü sayesinde cari açığın reel ekonomide neden olacağı olumsuz etkilerden kaçınma (sektör ve firma bazında) ZAYIF YÖNLER Finansal sistemin sığlığı. Özkaynak yetersizliği Kamu bankalarının ağırlığı Operasyonel giderler DİBS lere bağımlılık devam etmekte Hizmet geliri bilinci eksikliği Yabancı bankaların güçlü sermaye yapılarına kıyasla ulusal bankaların yetersiz sermaye yapıları Kaynak maliyeti yüksek ve vadeler kısa Likidite Riski Hizmet geliri kültürü eksikliği nedeniyle hizmet gelirleri Finansal piyasalarda kamunun dışlama (crowding out) etkisi devam etmekte Kamunun bankacılık sistemindeki ağırlığı devam etmekte. Özel sektörün borçlanma araçları çıkarması yüksek maliyet nedeniyle imkansız (vergi, harç, komisyon..) Zayıf Yönler ve Fırsatlar Stratejileri Artan ekonomik faaliyetler ile birlikte hizmet gelirlerini artırma Yabancı stratejik ortaklık yoluyla özkaynak yetersizliğini giderme Ekonomik büyümeye paralel artan kredi talebi sayesinde DİBS'lere bağımlılıkltan kurtulma Zayıf Yönler ve Tehditler Stratejileri DİBS'lere bağımlılığı azaltarak ekonomik kırılganlıktan daha az etkilenme Kaynakların vade yapısını uzatarak olası krizlerden daha az etkilenme 23

24 Güçlü Yönler ve Fırsatlar Stratejileri Ucuz yabancı kaynak ile kredilerin finansmanı Alacak portföyünün menkul kıymetleştirilmesi Güçlü Yönler ve Tehditler Stratejileri Kriz yönetimi deneyimi sayesinde ekonomik kırılganlıktan daha az etkilenme Uzmanlaşmış personel gücü sayesinde cari açığın reel ekonomide neden olacağı olumsuz etkilerden kaçınma (sektör ve firma bazında) Zayıf Yönler ve Fırsatlar Stratejileri Artan ekonomik faaliyetler ile birlikte hizmet gelirlerini artırma Yabancı stratejik ortaklık yoluyla özkaynak yetersizliğini giderme Ekonomik büyümeye paralel artan kredi talebi sayesinde DİBS'lere bağımlılıkltan kurtulma Zayıf Yönler ve Tehditler Stratejileri DİBS'lere bağımlılığı azaltarak ekonomik kırılganlıktan daha az etkilenme Kaynakların vade yapısını uzatarak olası krizlerden daha az etkilenme 24

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YILLIK RAPOR 2000 MAYIS 2001 ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM 1: DÜNYA VE TÜRKĐYE EKONOMĐSĐNDEKĐ GELĐŞMELER...1 1.1. Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler...1 1.1.1. Ekonomik Gelişmeler...1

Detaylı

XEROX Doküman Merkezinde Basılmıştır.

XEROX Doküman Merkezinde Basılmıştır. BAB NKACILIK DÜD ZENLEME VE DED NETLEME KUK RUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME RAPORU Ekim 2004 Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu Ekim 2004 Bu rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN PİYASA YAPISININ ANALİZİ-1 GİRİŞ Ülke ekonomilerinin itici gücü konumundaki mali sistemin yapısı, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılıklar arz etmektedir. Nitekim,

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI 15 Mayıs 2001 İÇİNDEKİLER I. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ 2 Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler 2 Kasım

Detaylı

BANKACILAR TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ KONUŞMA HUKUK KONFERANS-SEMİNER ÇEVİRİ. Haziran 2005 MEVZUAT SAYI 53 ISSN 13-0217

BANKACILAR TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ KONUŞMA HUKUK KONFERANS-SEMİNER ÇEVİRİ. Haziran 2005 MEVZUAT SAYI 53 ISSN 13-0217 ISSN 13-0217 BANKACILAR TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ KONUŞMA Doç. Dr. Abdüllatif Şener Türkiye Bankalar Birliği 48. Genel Kurul Toplantısı Açılış Konuşması Ersin Özince Türkiye Bankalar Birliği 48. Genel Kurul

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ VE MERKEZ BANKASININ ROLÜ

KRİZ DÖNEMİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ VE MERKEZ BANKASININ ROLÜ KRİZ DÖNEMİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ VE MERKEZ BANKASININ ROLÜ Z. Arpali, Kirgizstan-Türkiye Manas Üniversitesi Küresel sermayenin, ABD den dünya geneline yayılan mevduat bankalarının batmaya başlamasıyla

Detaylı

Türkiye büyüyor Türkiye nin Kalkınma sı büyüyor

Türkiye büyüyor Türkiye nin Kalkınma sı büyüyor Türkiye büyüyor Türkiye nin Kalkınma sı büyüyor 2010 Yılı Faaliyet Raporu 10 Kurumsal Profil 11 Özet Finansal Bilgiler 11 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 12 Kısaca Türkiye Kalkınma Bankası 14 Yönetim Kurulu

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI 1. GİRİŞ Aralık 1999 tarihli Niyet Mektubu ile somutlaşan, 27 Mayıs 2000 tarihinde imzalanan Stand-By antlaşmasıyla, 2000 Enflasyonu Düşürme Programı

Detaylı

Türkiye Bankalar Birliği nin 49. Olağan Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince nin Açılış Konuşması

Türkiye Bankalar Birliği nin 49. Olağan Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince nin Açılış Konuşması Bankacılar Dergisi, Sayı 57, 2006 Türkiye Bankalar Birliği nin 49. Olağan Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince nin Açılış Konuşması Giriş Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun Sayın

Detaylı

III. BANKACILIK SEKTÖRÜ GELİŞMELERİ VE RİSKLER

III. BANKACILIK SEKTÖRÜ GELİŞMELERİ VE RİSKLER III. BANKACILIK SEKTÖRÜ GELİŞMELERİ VE RİSKLER Küresel kriz sürecinde ülkemizde KOBİ kredileri başta olmak üzere kredi artış hızı yavaşlamış, bankaların kamu menkul kıymet yatırımları artmış, sorunlu kredi

Detaylı

ISSN-1303-5584 YILLIK RAPOR

ISSN-1303-5584 YILLIK RAPOR ISSN-1303-5584 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YILLIK RAPOR 2001 Önsöz 2001 yılı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) tam olarak işlerlik kazandığı ve faaliyet gösterdiği ilk yıl

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI: GELİŞME RAPORU

BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI: GELİŞME RAPORU BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI: GELİŞME RAPORU 8 KASIM 2001 Sunuş 2000 Kasım ve 2001 Şubat aylarında yaşanan finansal krizler bankacılık sektörünü doğrudan ve önemli ölçüde etkilemiştir.

Detaylı

Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi

Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi 29 Aralık 2009 Çalışma Tebliği (Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı ) BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ÇALIŞMA TEBLİĞİ (Gözden

Detaylı

PARA POLİTİKALARI IŞIĞINDA TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRMESİ

PARA POLİTİKALARI IŞIĞINDA TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRMESİ Prof.Dr.Erişah ARICAN * Doç.Dr.Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ ** PARA POLİTİKALARI IŞIĞINDA TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRMESİ Giriş Küresel krizin ardından ülkelerin uyguladıkları genişletici para

Detaylı

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR EKONOMİK GÖRÜNÜM ŞUBAT 2006 REEL SEKTÖR Sanayi Üretim Endeksindeki Gelişmeler Aylık Sanayi Üretim Endeksi, 2005 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 oranında artarak 130,7 ye; imalat

Detaylı

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online)

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklal Cad. 1 Ulus, 61 Ankara, Türkiye Telefon : (9 312) 31 3646 (74 Hat) Faks : (9 312) 31 26 Teleks : 4433 mbrt tr; 4431 mbdı tr World Wide Web Home

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 26 Nisan 2002 tarihli HİSSEDARLAR GENEL KURULU'NA sunulan 2001 YETMİŞİNCİ HESAP YILI HAKKINDA BANKA MECLİSİ NCE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU BİLANÇO, KÂR

Detaylı

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR II.1.GENEL YAPI Finans sektörü, 2004 yılında Türk ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmelere paralel olarak istikrarlı bir gelişme göstermiştir. 2004

Detaylı

2003-2008 ARASI EKONOMİK DURUM VE UYGULANAN İKTİSAT POLİTİKALAR

2003-2008 ARASI EKONOMİK DURUM VE UYGULANAN İKTİSAT POLİTİKALAR KONYA TİCARET ODASI 2003-2008 ARASI EKONOMİK DURUM VE UYGULANAN İKTİSAT POLİTİKALAR Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ.vi GİRİŞ vii KISALTMALAR LİSTESİ.ix BİRİNCİ

Detaylı

Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi

Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi Nisan 2009 Bu makale Türkiye tarafından hazırlanmıştır Nisan 2009 Bu makale Türkiye tarafından hazırlanmıştır Bu makale, G 20 faaliyetleri kapsamında Türkiye nin kurumları

Detaylı

TÜRKİYE NİN GÜÇLÜ EKONOMİYE GEÇİŞ PROGRAMI

TÜRKİYE NİN GÜÇLÜ EKONOMİYE GEÇİŞ PROGRAMI TÜRKİYE NİN GÜÇLÜ EKONOMİYE GEÇİŞ PROGRAMI I. 1990-1999 DÖNEMİNDE EKONOMİDE OLUŞAN TEMEL SORUNLAR 1. Türk ekonomisi 1990 lı yıllardan itibaren sıklaşan aralıklarla ekonomik krizlerle karşı karşıya kalmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ. Türkiye Bankalar Birliği 2005-2006 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ. Türkiye Bankalar Birliği 2005-2006 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ Türkiye Bankalar Birliği 2005-2006 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu Mayıs 2006 Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu * Yönetim Kurulu Başkanı T. İş Bankası A.Ş.

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI BANKA GİRİŞLERİ ve ETKİLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI BANKA GİRİŞLERİ ve ETKİLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANS YÜKSEK LİSANS BÖLÜMÜ TÜRKİYE DEKİ YABANCI BANKA GİRİŞLERİ ve ETKİLERİ Dönem Sonu Projesi Rıza SOYLUOĞLU Ankara 2008 T.C.

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU FİNANSAL PİYASALAR RAPORU / MART- HAZİRAN 2006 SAYI: 1-2 Bilgi ve Önerileriniz İçin: Strateji Geliştirme Dairesi E-posta / E-mail: fpr@bddk.org.tr Tel: (312) 455

Detaylı

Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi

Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi 3 Eylül 21 Çalışma Tebliği (Gözden Geçirilmiş Üçüncü Baskı ) BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ÇALIŞMA TEBLİĞİ (Gözden

Detaylı

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha)

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez;

Detaylı

Finansal İstikrar Raporu

Finansal İstikrar Raporu Finansal İstikrar Raporu MAYIS 21 SAYI:1 İdare Merkezi İstiklâl Cad. 1 Ulus, 61 Ankara, Türkiye Telefon: (9 312) 57 5 Faks: (9 312) 57 56 4 Teleks: 4433 mrbrt tr; 4431 mbdı tr World Wide Web Home Page:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER

AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular Genel Müdürlüğü (DG ECFIN) nün 12 Temmuz 2011 tarihinde yayınladığı EU Candidate

Detaylı