SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI KILAVUZLARI. SECTION 2 PAGE xyz-xyz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI KILAVUZLARI. SECTION 2 PAGE xyz-xyz"

Transkript

1 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI KILAVUZLARI SECTION 2 PAGE xyz-xyz

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 1. GRI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI KILAVUZLARININ AMACI 5 2. KILAVUZLARIN KULLANIMI 2.1 Kılavuzlar Sürdürülebilirlik Raporunun Hazırlanmasında Kılavuzların Kullanılması: İzlenecek Adımlar Kullanım Bildirimi Talebi 9 3. HERHANGİ BİR KURULUŞ TARAFINDAN SÜRDÜRÜLE- BİLİRLİK RAPORUNU KILAVUZLARLA UYUMLU OLARAK HAZIRLAMAK AMACIYLA UYGULANACAK KRİTERLER 3.1 Kriterler Gerekli Standart Bildirimlerin Referans Kullanılarak Raporlanması Kılavuzlarla Uyumlu Olarak Hazırlanan Raporlara İlişkin Not Kılavuzlarla Uyumlu Olarak Hazırlanmayan Raporlara İlişkin Not 3.5 G4 Kılavuzlarına Geçiş RAPORLAMA İLKELERİ Rapor İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin İlkeler Rapor Niteliğinin Belirlenmesine İlişkin İlkeler STANDART BİLDİRİMLER Genel Standart Bildirimler 24 Strateji ve Analiz 24 Kurumsal Profil 25 Tanımlanan Öncelikli Unsurlar ve Çerçeveler 28 Paydaş Katılımı 29 Rapor Profili 30 Yönetişim 36 Etik ve Dürüstlük Özel Standart Bildirimler 43 Yönetim Yaklaşımı Hakkında Bildirimler 45 Göstergeler 47 Kategori: Ekonomik 48 Kategori: Çevresel 52 Kategori: Sosyal 64 Alt Kategori: İşgücü Uygulamaları ve İnsana Yaraşır İş 64 Alt Kategori: İnsan Hakları 70 Alt Kategori: Toplum 76 Alt Kategori: Ürün Sorumluluğu HIZLI BAĞLANTILAR 6.1 Entegre Raporlama ve Sürdürülebilirlik Raporlaması Arasındaki İlişki Dış Denetim Tedarik Zinciriyle İlgili Standart Bildirimler Strateji, Riskler ve Fırsatlarla İlgili Standart Bildirimler Sektör Açıklamaları Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi On İlke, 2000 ile bağlantılar OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi, 2011 ile bağlantılar BM İnsan Hakları ve İş Dünyası Rehber İlkeleri, 2011 ile bağlantılar Rapor İçeriğinin Tanımlanmasına Yönelik Süreç - Özet ANAHTAR TERİMLERİN TANIMLARI 92

3 3 ÖNSÖZ Gittikçe artan sayıda şirket ve başkaca kuruluş faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak istemektedir. Dahası, uzun vadeli karlılığın sosyal adaletle ve çevrenin korunmasıyla el ele gitmesinin gerektiği yönündeki beklenti yaygınlık kazanmaya başlıyor. Bu beklentiler ancak gerçekten de sürdürülebilir bir ekonomiye doğru yol alma ihtiyacının şirketlerin ve kuruluşların finansörleri, müşterileri ve diğer paydaşları tarafından anlaşılmasıyla artabilecek ve yoğunlaşabilecektir. Sürdürülebilirlik raporlaması kuruluşların faaliyetlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için hedef belirlemelerine, performanslarını ölçmelerine ve değişimi yönetmelerine yardımcı olmaktadır. Sürdürülebilirlik raporu bir kuruluşun çevre, toplum ve ekonomi üzerindeki (olumlu veya olumsuz) etkilerine ilişkin bildirimler iletmektedir. Böylelikle sürdürülebilirlik raporlaması, soyut konuları elle tutulabilir ve somut hale getirerek sürdürülebilirlik gelişimlerinin kuruluşun faaliyetleri ve stratejisi üzerindeki etkilerinin anlaşılmasına ve yönetilmesine yardımcı olmaktadır. Uluslararası kabul görmüş bildirimler ve ölçütler sürdürülebilirlik raporlarında bulunan bilgilerin erişilebilir ve karşılaştırılabilir olmasını sağlamakta ve böylece paydaşlara bilinçli kararlar vermelerinde yardım edecek gelişmiş bilgiler sunmaktadır. Bu bağlamda G4 planlanmış ve geliştirilmiştir. GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması Kılavuzları, etkili bir sürdürülebilirlik raporlaması için en iyi ve en güncel rehberliği sağlayabilmesi amacıyla düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Bu şekildeki dördüncü güncelleme olan G4 ün amacı basittir: raporlayıcıların anlamlı ve kuruluşun sürdürülebilirlikle ilgili en kritik konuları hakkında değerli bilgiler içeren raporlar hazırlamalarına yardımcı olmak ve sürdürülebilirlik raporlamasını standart uygulama haline getirmek. Sürdürülebilirlik raporlamasının içerik bakımından gelişmesi ve lider şirketler içinden bir azınlık tarafından gerçekleştirilen istisnai bir faaliyetten, standart uygulamaya dönüşmesi toplum ve piyasalar için hayati önem taşımaktadır. Kılavuzların daha önceki sürümlerine kıyasla daha kullanıcı dostu olmasının yanı sıra G4 ün kuruluşların raporlama süreçlerine ve işleri ve anahtar paydaşları için öncelikli olan konu başlıkları hakkındaki nihai raporlarına odaklanma yönündeki ihtiyaçları üzerindeki vurgusu artırılmıştır. Önceliklendirme üzerindeki bu odaklanma raporları daha anlamlı, daha inandırıcı ve daha kullanıcı dostu hale getirecektir. Bu da kuruluşların sürdürülebilirlik konularında piyasaları ve toplumu daha iyi bilgilendirebilmelerini sağlayacaktır. Her ne kadar kuruluşlar günlük yönetim faaliyetleri sayesinde sürdürülebilirlik ile ilgili konu başlıklarını içeren çok daha geniş bir yelpazeyi takip edip yönetebiliyor olsalar da, önceliklendirme üzerindeki bu yeni odaklanma sürdürülebilirlik raporlarının kuruluşun hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve toplum üzerindeki etkisinin yönetilmesi için gerçekten kritik olan konuları merkez alacağı anlamına gelmektedir. Kılavuzlar dünya genelinde yüzlerce raporlayıcıyı, rapor kullanıcısını ve profesyonel aracıyı kapsayan geniş bir süreç dahilinde geliştirilmiştir. Dolayısıyla G4, raporlamaya, bilgilerin piyasalara ve topluma yararlı ve inandırıcı hale getirilmesi için gerekli şeffaflık ve tutarlılık derecesini teşvik eden standartlaştırılmış bir yaklaşımı destekleyen küresel ölçekte geçerli bir çerçeve sunmaktadır. G4 dünya üzerindeki küçük ya da büyük bütün kuruluşlara evrensel olarak uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Kılavuzların kullanımının hem tecrübeli raporlayıcılar hem de herhangi bir sektörde sürdürülebilirlik raporlamasında yeni olan kişiler için kolaylaştırılması amacıyla G4 ün özellikleri diğer GRI materyalleri ve hizmetleri tarafından desteklenmektedir. Bütün GRI Kılavuzlarında olduğu üzere G4 yaygın olarak kabul gören ve kullanılan, konuya özel raporlama belgelerine referanslar içermektedir ve farklı sürdürülebilirlik kod ve normlarına yönelik performansın raporlanmasına yönelik konsolide bir çerçeve olarak tasarlanmıştır. G4 ayrıca, bağımsız sürdürülebilirlik raporları, entegre raporlar, yıllık raporlar, belirli uluslararası normlara yönelik raporlar veya çevrimiçi raporlama gibi farklı rapor formatlarında sürdürülebilirlik bildirimlerinin ne şekilde sunulabileceğine dair rehberlik de sunmaktadır. Sürdürülebilirlikle ilgili stratejik bilgilerin başka öncelikli mali bilgilerle birleştirilmesi yönünde kabul görmeye başlamış düşünce, önemli ve olumlu bir gelişmedir Sürdürülebilirlik şirketlerin, piyasaların ve toplumların yaşayacağı değişikliğin merkezindedir ve bu durum gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle bir şirketin değer beklentileriyle ilgili veya bu bakımdan öncelikli olan sürdürülebilirlik bilgileri entegre raporların merkezinde yer almalıdır. GRI, G4 ün geliştirilmesine katkıda bulunan herkese teşekkür etmektedir. Katılan herkesin getirdiği uzmanlık ve tecrübe son derece değerli olmuştur. G4 ün uygulamada ne şekilde işlediğini takip etmeye devam ediyor olmamız nedeniyle hem raporlayıcılardan hem de kullanıcılardan gelecek geribildirimleri memnuniyetle karşılıyoruz.

4 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI KILAVUZLARI BÖLÜM 1

5 5 1 GRI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMA KILAVUZLARININ AMACI GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması Kılavuzları (Kılavuzlar); boyutları, sektörleri veya konumlarından bağımsız olarak kuruluşlar tarafından sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasına yönelik Raporlama İlkeleri, Standart Bildirimler ve bir Uygulama El Kitabı sunmaktadır. Kılavuzlar ayrıca kuruluşların yönetişim yaklaşımının ve çevresel, sosyal ve ekonomik I performans ve etkilerinin II bildirimiyle ilgilenen herkes için uluslararası bir kaynak da sağlamaktadır. Kılavuzlar buna benzer bir bildirim gerektiren bütün belge türlerinin hazırlanmasında yararlıdır. The Kılavuzlar iş dünyasının, işçi örgütleri, sivil toplum ve mali piyasa temsilcilerinin yanı sıra çeşitli alanlardaki denetçileri ve uzmanları da kapsayan küresel bir çoklu paydaş süreciyle ve bir dizi ülkedeki düzenleyici ve resmi kuruluşlarla yakın diyalog halinde geliştirilmiştir. Kılavuzlar, bütün belge boyunca atıfta bulunulan uluslararası kabul görmüş raporlamayla ilgili belgelere paralel olarak geliştirilmiştir. I Sürdürülebilirliğin ekonomik boyutu kuruluşun paydaşlarının ekonomik şartları ve yerel, ulusal ve küresel seviyelerde ekonomik sistemler üzerindeki etkilerini ilgilendirmektedir. Kuruluşun mali durumuna odaklanmamaktadır. II Kılavuzlarda, aksinin belirtildiği durumlar dışında etki terimi olumlu, olumsuz, mevcut, olası, doğrudan, dolaylı, kısa vadeli, uzun vadeli, kasıtlı, kasıtsız olan belirgin ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri anlatmaktadır.

6 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI KILAVUZLARI BÖLÜM 2

7 7 2 KILAVUZLARIN KULLANIMI 2.1 KILAVUZLAR Kılavuzlar iki bölüm halinde sunulmuştur: Raporlama İlkeleri ve Standart Bildirimler Uygulama El Kitabı Birinci bölüm Raporlama İlkeleri ve Standart Bildirimler Raporlama İlkelerini, Standart Bildirimleri ve sürdürülebilirlik raporunu Kılavuzlarla uyumlu olarak hazırlamak için bir kuruluş tarafından uygulanacak kriterleri içermektedir. Ayrıca, anahtar terimlerin tanımları da dahil edilmiştir. İkinci bölüm Uygulama El Kitabı Raporlama İlkelerinin nasıl uygulanacağı, açıklanacak bilgilerin nasıl hazırlanacağı ve Kılavuzlardaki çeşitli kavramların nasıl yorumlanacağı hakkında açıklamalar içermektedir. Başka kaynaklara referanslar, terimler listesi ve genel raporlama notları da dahil edilmiştir. GRI Raporlama İlkeleri ve Standart Bildirimlerle ilgili Rehberliğin Uygulama El Kitabı nda bulunabileceği yerler sayfa kenarında aşağıdaki simgeyle gösterilmiştir: s. XYZ-XYZ Kuruluşlar bir sürdürülebilirlik raporu hazırlarken Uygulama El Kitabı na başvurmalıdırlar. 2.2 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORUNUN HAZIRLANMASINDA KILAVUZLARIN KULLANILMASI: İZLENECEK ADIMLAR Kılavuzlardan yararlanarak bir sürdürülebilirlik raporu hazırlamak tekrarlanan bir süreçtir. Aşağıdaki adımlar Kılavuzların sürdürülebilirlik raporlaması sürecinde nasıl kullanılacağını tarif etmektedir. Bu tarifin amacı okuyucuya Kılavuzların ana bölümlerinde yol göstermektir ve bir sürdürülebilirlik raporunun hazırlanmasında doğrusal bir süreci anlatıyor olması gerekmez. Önceliklendirme İlkesi gereğince bir sürdürülebilirlik raporunun hazırlanmasının temelinde, başka faktörlerinin yanı sıra, öncelikli Unsurların tanımlanması sürecine odaklanılması bulunmaktadır. Öncelikli Unsurlar, kuruluşun belirgin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini yansıtan veya paydaşların değerlendirme ve kararlarını önemli oranda etkileyen unsurlardır. 1. GENEL BİR FİKİR EDİNİNİZ Raporlama Kılavuzları ve Standart Bildirimleri okuyunuz Anahtar Terimlerin Tanımlarını okuyunuz (s. 92)

8 BÖLÜM TERCİH EDİLEN UYUMLULUK SEÇENEĞİNE KARAR VERİNİZ Kılavuzlar bir kuruluşun sürdürülebilirlik raporunu Kılavuzlarla uyumlu olarak hazırlayabilmesi için iki seçenek sunmaktadır. Bu iki seçenek Temel ve Kapsamlı dır. Bu seçenekler raporun Kılavuzlarla uyumlu olarak hazırlanabilmesi için dahil edilecek içeriği tayin etmektedir. Bkz. s Her iki seçenek de her kuruluş türüne, büyüklüğüne, sektörüne veya konumuna uygulanabilmektedir 3. GENEL STANDART BİLDİRİMLERİ YAPMAYA HAZIRLANINIZ Tercih edilen uyumluluk seçeneğinin gerektirdiği Genel Standart Bildirimlerini belirleyiniz Kuruluşun sektörüne uygun olan Genel Standart Bildirimlerin mevcut olup olmadığını kontrol ediniz. GRI Sektör Açıklamaları adresinde bulunabilir Raporlama Niteliğinin Belirlenmesine İlişkin İlkeleri okuyunuz Genel Standart Bildirimleri yapmaya ilişkin süreçleri planlayınız Genel Standart Bildirimlerinin ne şekilde yapılacağına dair açıklamalar için Uygulama El Kitabı nda sunulan bilgilere başvurunuz Tanımlanan Öncelikli Unsurlar ve Çerçeveler bölümündeki Genel Standart Bildirimleri tamamlamak için yeterli zamanı ayırınız ve dikkatli olunuz (s ). Genel Standart Bildirimler her iki uyumluluk seçeneğinin de temel unsuru olup her ikisi için de yapılmalıdır. Bunun yapılabilmesi için: Raporlama İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin İlkeleri okuyunuz (s ) Uygulama El Kitabı nda sunulan, öncelikli Unsurların ve Çerçevelerin belirlenmesine ilişkin üç adımı okuyunuz (s ) ve bu adımlara ilişkin görsel destekten yararlanınız (s. 90) 4. ÖZEL STANDART BİLDİRİMLERİ YAPMAYA HAZIRLANINIZ Özel Standart Bildirimleri, Göstergeler ve Yönetim Yaklaşımı Hakkında Bildirimlerden (DMA) oluşur. Özel Standart Bildirimler, sonraki sayfada Tablo 1 de gösterildiği şekilde Kategoriler ve Unsurlar kapsamında sunulmaktadırlar Öncelikli Unsurlarla ilgili DMA ları ve Göstergeleri belirleyiniz Kuruluşun sektörüne uygun olan Unsurların ve Özel Standart Bildirimlerinin mevcut bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Sektör Açıklamaları adresinde bulunabilir Raporlama Niteliğinin Belirlenmesine İlişkin İlkeleri okuyunuz (s ) Özel Standart Bildirimlerin yapılması için gerekli süreçleri planlayınız. Rapor tanımlanan öncelikli Unsurlara ilişkin DMA ları ve Göstergeleri kapsamalıdır (s , Uygulama El Kitabı). Öncelikli olarak tanımlanmamış Unsurların rapor kapsamına dahil edilmesi gerekli değildir Özel Standart Bildirimlerin ne şekilde yapılacağına dair açıklama için Uygulama El Kitabı nda sunulan bilgilere başvurunuz Kuruluş tarafından öncelikli kabul edilen fakat GRI Unsurlar listesi kapsamında bulunmayan konular hakkındaki bilgiler de dahil edilebilir 5. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORUNU HAZIRLAYINIZ Hazırlanan bilgileri sununuz Elektronik veya ağ tabanlı raporlama ve basılı raporlar, raporlama için uygun ortamlardır. Kuruluşlar bir ağ tabanlı rapor ve basılı rapor kombinasyonunu kullanmayı ya da sadece tek bir ortamdan yararlanmayı tercih edebilirler. Örneğin kuruluş internet sitesinde ayrıntılı bir rapor sunmayı ve stratejisini, analizini ve performans bilgilerini içeren bir yönetici özetini kağıt üzerinde sağlamayı tercih edebilir. Tercihin kuruluşun raporlama dönemi, içerik güncelleme planları, raporun muhtemel kullanıcıları ve dağıtım stratejisi gibi diğer pratik faktörler hakkındaki kararlarına uygun olarak yapılması beklenmektedir En azından bir ortam (internet veya basılı) kullanıcılara raporlama dönemine ilişkin bütün bilgilere erişim imkanı sağlamalıdır Birinci kısım olan Raporlama İlkeleri ve Standart Bildirimler ile ikinci kısım olan Uygulama El Kitabı arasında kasıtsız tutarsızlıkların mevcut bulunması durumunda birinci kısım güvenilir metin olarak kabul edilecek ve uygulanacaktır.

9 BÖLÜM 2 9 TABLO 1: KILAVUZLARDAKİ KATEGORİ VE UNSURLAR Kategori Ekonomik Çevresel Unsurlar III Ekonomik Performans Piyasa Varlığı Dolaylı Ekonomik Etkiler Satın Alma Uygulamaları Malzemeler Enerji Su Biyolojik Çeşitlilik Emisyonlar Atık Sular ve Atıklar Ürün ve Hizmetler Uyum Nakliye Genel Tedarikçinin Çevresel Bakımdan Değerlendirilmesi Çevresel Şikayet Mekanizmaları Kategori Alt Kategoriler Sosyal İşgücü Uygulamaları ve İnsana Yaraşır İş İnsan Hakları Toplum Ürün Sorumluluğu Unsurlar III İstihdam İşgücü/Yönetim İlişkileri İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Öğretim Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği Kadın ve Erkekler için Eşit Ücret Tedarikçinin İşgücü Uygulamaları Bakımından Değerlendirilmesi İşgücü Uygulamaları Şikayet Mekanizmaları Yatırım Ayrımcılığın Önlenmesi Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Çocuk İşçiler Zorla veya Cebren Çalıştırma Güvenlik Uygulamaları Yerli Halkların Hakları Değerlendirme Tedarikçilerin İnsan Hakları Bakımından Değerlendirilmesi İnsan Hakları Şikayet Mekanizmaları Yerel Toplumlar Yolsuzlukla Mücadele Kamu Politikası Rekabete Aykırı Davranış Uyum Tedarikçinin Toplum Üzerindeki Etkiler Bakımından Değerlendirilmesi Toplum Üzerindeki Etkilere İlişkin Şikayet Mekanizmaları Müşteri Sağlığı ve Güvenliği Ürün ve Hizmet Etiketlemesi Pazarlama İletişimi Müşteri Gizliliği Uyum 2.3 KULLANIM BİLDİRİMİ TALEBİ Bir sürdürülebilirlik raporu hazırlamış olan kuruluşların aşağıdaki durumlarda raporun yayınlandığını GRI ye bildirmeleri talep edilmektedir: Raporun Kılavuzların Temel veya Kapsamlı seçeneğiyle uyumlu olması Raporun Kılavuzlardaki Standart Bildirim(ler)i içermesi fakat uyumluluk seçeneklerinden birinin bütün gereklerini yerine getirmemiş olması GRI ye bildirimde bulunurken kuruluşlar aşağıdaki seçeneklerin birini veya her ikisini birden tercih edebilirler: GRI ye rapor hakkında bildirimde bulunmak ve basılı ve/veya elektronik nüshasını iletmek Raporu GRI nin database.globalreporting.org adresindeki Sürdürülebilirlik Bildirim Veritabanına kaydetmek III Konu başlığı ifadesi, Kılavuzlarda sürdürülebilirliğe ilişkin tüm olası konuları anlatmakta kullanılmaktadır. Kılavuzlarda Unsur kelimesi, söz konusu Kılavuzların kapsadığı konuların listesine atfen kullanılmaktadır.

10 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI KILAVUZLARI BÖLÜM 3

11 11 3 UYUMLULUK KRİTERLERİ KURULUŞLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARINI KILAVUZLARLA UYUMLU OLARAK HAZIRLAMAK AMACIYLA UYGULAMASI GEREKEN KRİTERLER 3.1 KRİTERLER Kılavuzlar sürdürülebilirlik raporunu Kılavuzlarla uyumlu olarak hazırlayabilmesi için kuruluşlara iki seçenek sunmaktadır: Temel seçeneği ve Kapsamlı seçeneği. Her bir seçenek boyutlarından, sektörlerinden veya konumlarından bağımsız olarak bütün kuruluşlar tarafından uygulanabilmektedir. Her iki seçeneğin odak noktası öncelikli Unsurların tanımlanması sürecidir. Öncelikli Unsurlar kuruluşun belirgin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini yansıtan veya paydaşların değerlendirme ve kararlarını önemli oranda etkileyen unsurlardır. Temel seçeneği bir sürdürülebilirlik raporunun elzem bileşenlerini içermektedir. Temel seçeneği bir kuruluşun ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim performansının etkilerini ilettiği altyapıyı sağlamaktadır. Kapsamlı seçeneği kuruluşun stratejisi ve analizi, yönetişimi ile etik değerleri ve dürüstlüğü hakkında ek Standart Bildirimler gerektirmek suretiyle Temel seçeneğini genişletmektedir. Buna ek olarak kuruluştan performansını, tanımlanan öncelikli Unsurlarla ilgili bütün Göstergeleri raporlamak suretiyle daha kapsamlı bir şekilde iletmesi istenmektedir. İster yeni bir raporlayıcı olsun ister bu alanda tecrübeli, bir kuruluşun raporlama ihtiyaçlarını en iyi karşılayan ve nihayetinde paydaşlarının bilgi ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayan seçeneği tercih etmesi gerekmektedir. Seçenekler raporun niteliğiyle veya kuruluşun performansıyla ilgili değildir. Kuruluşun sürdürülebilirlik raporunun Kılavuzlara olan uyumunu yansıtırlar. TABLO 2: UYUMLULUK SEÇENEKLERİNE GENEL BAKIŞ Uyumluluk - Temel Genel Standart Bildirimler Bkz. Tablo 3 Bkz. Tablo 3 Özel Standart Bildirimler (DMA ve Göstergeler) Bkz. Tablo 4 Bkz. Tablo 4 Uyumluluk - Kapsamlı

12 BÖLÜM 3 12 Her bir seçenek için gerekli Standart Bildirimler Tablo 3 ve Tablo 4 te verilmiştir: TABLO 3: GEREKLİ GENEL STANDART BİLDİRİMLER Genel Standart Bildirimler Uyumluluk - Temel (Bu bilgi her durumda bildirilmelidir) Uyumluluk - Kapsamlı (Bu bilgi her durumda bildirilmelidir) Strateji ve Analiz G4-1 G4-1, G4-2 Kurumsal Profil G4-3 G4-16 G4-3 G4-16 Tanımlanan Öncelikli Unsurlar ve Çerçeveler G4-17 G4-23 G4-17 G4-23 Paydaş Katılımı G4-24 G4-27 G4-24 G4-27 Rapor Profili G4-28 G4-33 G4-28 G4-33 Yönetişim G4-34 G4-34 G4-35 G4-55(*) Etik ve Dürüstlük G4-56 G4-56 G4-57 G4-58(*) Sektörler için Genel Standart Bildirimler Kuruluşun faaliyet gösterdiği sektör için mevcutsa gereklidir(*) Kuruluşun faaliyet gösterdiği sektör için mevcutsa gereklidir(*) Tablo 3 Temel ve Kapsamlı seçenekler için gerekli Genel Standart Bildirimlerini sunmaktadır: Birinci sütun Genel Standart Bildirimlerin sunulduğu bölümlerin adlarını göstermektedir İkinci sütun Temel seçeneği için raporlanması gereken Genel Standart Bildirimleri sunmaktadır. Bu bilgiler her durumda bildirilmelidir Üçüncü sütun Kapsamlı seçeneği için raporlanması gereken Genel Standart Bildirimleri sunmaktadır. Bu bilgiler her durumda bildirilmelidir Her iki seçenek için, kuruluşun faaliyet gösterdiği sektöre yönelik Genel Standart Bildirimler mevcut olabilir. GRI Sektör Açıklamaları adresinde bulunabilir TABLO 4: GEREKLİ ÖZEL STANDART BİLDİRİMLER (DMA VE GÖSTERGELER) Özel Standart Bildirimler Uyumluluk - Temel Uyumluluk Kapsamlı Yönetim Yaklaşımı Hakkında Genel Bildirimler Göstergeler Sektörler için Özel Standart Bildirimler Sadece öncelikli Unsurlar için(*) Tanımlanan her bir öncelikli Unsurla ilgili en az bir adet Gösterge(*) Kuruluşun faaliyet sektörü için mevcutsa ve öncelikliyse gereklidir(*) Sadece öncelikli Unsurlar için(*) Tanımlanan her bir öncelikli Unsurla ilgili bütün Göstergeler(*) Kuruluşun faaliyet sektörü içinmevcutsa ve öncelikliyse gereklidir(*) Tablo 4 Temel ve Kapsamlı seçenekler için gerekli Özel Standart Bildirimleri sunmaktadır: Birinci sütun Özel Standart Bildirimlerin sunulduğu bölümlerin adını vermektedir. (Raporlanacak Standart Bildirimler kuruluşun öncelikli Unsurları tanımlamasından sonra belirlenmektedir) Her iki seçenekte de sadece tanımlanan öncelikli Unsurlarla ilgili Özel Standart Bildirimler yapılmalıdır İkinci sütun Temel seçeneği için yapılması gereken Özel Standart Bildirimleri sunmaktadır. DMA ve Göstergeleri içermektedirler. Tanımlanan her bir öncelikli Unsur için kuruluş Genel DMA yı ve en az bir adet Göstergeyi bildirmelidir Üçüncü sütun Kapsamlı seçeneği için yapılması gereken Özel Standart Bildirimleri sunmaktadır. DMA ve Göstergeleri içermektedirler. Kuruluş tanımlanan her bir öncelikli Unsur için Genel DMA yı ve öncelikli Unsurla ilgili bütün Göstergeleri bildirmelidir Her iki seçenek için, kuruluşun sektörüne yönelik Özel Standart Bildirimler mevcut olabilir. Bunlar Kılavuzlarda sunulan Unsurlarla veya GRI Sektör Açıklamalarında sunulan sektöre özgü Unsurlarla ilgili olabilirler. GRI Sektör Açıklamaları adresinde bulunabilir

13 BÖLÜM 3 13 Sektöre özgü Unsurlar (ve ilgili DMA ve Göstergeler) raporlanacak öncelikli Unsurların seçimi sırasında her iki seçenek için de göz önüne alınmalıdır. GRI Sektör Açıklamalarındaki her bir tanımlanmış öncelikli Unsur için kuruluş Genel DMA yı ve sektöre özgü öncelikli Unsurla ilgili diğer mevcut Standart Bildirimleri yapmalıdır (*) HARİÇ TUTMA NEDENLERİ Yanında (*) işaretinin bulunduğu Standart Bildirimlerde istisnai durumlarda hariç tutma nedenleri uygulanabilir. İstisnai durumlarda gereken belirli bilgilerin açıklanmasının mümkün olmadığı hallerde rapor açıkça: a) Hariç tutulan bilgiyi tanımlamalıdır. b) Bilginin hariç tutulma nedenlerini açıklamalıdır. Buna ek olarak, aşağıdaki listedekiler arasından uygun bir hariç tutma açıklaması sağlanmalıdır: Bir Standart Bildirim, bir Standart Bildirimin bir kısmı veya bir Gösterge ile uygulanabilir değildir; neden uygulanabilir olmadığı varsayıldığı bildirilmelidir Bilgi belirli gizlilik kısıtlamalarına tabidir; bu kısıtlamalar kuruluş tarafından bildirilmelidir. Belirli yasal kısıtlamaların varlığı; belirli yasal kısıtlamalara atıfta bulunulmalıdır Bilgi halihazırda mevcut değildir. Verilerin mevcut olmaması durumunda kuruluş verilerin elde edilmesi için atılan adımları ve bunun gerçekleşmesinin beklendiği zaman dilimini bildirmelidir Bununla birlikte Kuruluş çok sayıda hariç tutulmuş Standart Bildirimin kuruluşun sürdürülebilirlik raporunun Kılavuzların Temel veya Kapsamlı seçenekleri ile uyumlu olarak hazırlandığı yönünde beyan selayetini geçersiz kılabileceğinin farkında olmalıdır. 3.2 GEREKLİ STANDART BİLDİRİMLERİN REFERANS GÖSTERİLEREK RAPORLANMASI Uyumluluk seçenekleri bakımından gerekli olan Standart Bildirimlere ilişkin bilgiler, hissedarlara yıllık rapor veya diğer zorunlu veya gönüllü raporlar gibi kuruluş tarafından hazırlanmış başka raporlara halihazırda dahil edilmiş olabilir. Bu durumlarda kuruluş bu bildirimleri sürdürülebilirlik raporunda tekrar etmemeyi ve bunun yerine ilgili bilgilerin bulunabileceği yerlere ait referans eklemeyi tercih edebilir. Bu sunum, referansın açık olması (örneğin yıllık hissedar raporuna genel bir referans bölümün, tablolunun vb. adını içermediği sürece kabul edilebilir olmayacaktır) ve bilgilerin kamuya açık ve kolaylıkla erişilebilir olması kaydıyla kabul edilebilecektir. Bu, sürdürülebilirlik raporunun elektronik veya ağ tabanlı formatta sunulduğu ve diğer elektronik veya ağ tabanlı raporlara bağlantıların sunulduğu durumlarda olasıdır. RAPORLAMA ORTAMI Elektronik veya ağ tabanlı raporlama ve basılı raporlar, raporlama için uygun ortamlardır. Kuruluşlar bir ağ tabanlı rapor ve basılı rapor kombinasyonunu kullanmayı ya da sadece tek bir ortamdan yararlanmayı tercih edebilirler. Örneğin kuruluşlar internet sitelerinde ayrıntılı bir rapor sunmayı ve stratejilerini, analizlerini ve performans bilgilerini içeren bir idari özeti kâğıt üzerinde sağlamayı tercih edebilirler. Tercih muhtemelen kuruluşun raporlama dönemi, içerik güncelleme planları, raporun muhtemel kullanıcıları ve dağıtım stratejisi gibi diğer pratik faktörler hakkındaki kararlarına bağlı olacaktır. En azından bir ortam (internet veya basılı) kullanıcılara raporlama dönemine ilişkin bütün bilgilere erişim imkanı sağlamalıdır. 3.3 KILAVUZLARLA UYUMLU OLARAK HAZIRLANAN RAPORLARA İLİŞKİN NOT Kılavuzlarla uyumlu olarak hazırlandığı şeklinde bir ifade içeren bütün raporlar bu bölümde sunulan kriterlere uygun şekilde hazırlanmalıdır ve GRI İçerik İndeksini sunmalıdır (G4-32, s ). Rapor bağımsız denetimden geçmişse GRI İçerik İndeksinde Dış Denetim Raporuna ilişkin bir referans bulunmalıdır. Kılavuzlarla uyumluluk bakımından bir zorunluluk olmamakla birlikte GRI dış denetimin kullanılmasını önermektedir.

14 BÖLÜM KILAVUZLARLA UYUMLU OLARAK HAZIRLANMAYAN RAPORLARA İLİŞKİN NOT Bir kuruluşun Kılavuzlardaki Standart Bildirimleri raporlaması, fakat uyumluluk seçeneklerinden herhangi birinin tüm gereklerini yerine getirmemesi durumunda rapor aşağıdaki beyanı içermelidir: Bu rapor GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması Kılavuzlarından Standart Bildirimler içermektedir. Standart Bildirimlerin ve bu bildirimlerin kuruluşun raporundaki konumlarının bir listesi bu beyanla birlikte sağlanmalıdır. 3.5 G4 KILAVUZLARINA GEÇİŞ G3 veya G3.1 Kılavuzlarını kullanarak raporlama yapan kuruluşlar G4 Kılavuzlarına ne zaman geçiş yapacaklarına kendileri karar vermek isteyeceklerdir. Bu nedenle GRI iki tam raporlama döngüsü boyunca G3 ve G3.1 temelli raporları tanımaya devam edecektir. Bununla birlikte 31 Aralık 2015 tarihinden sonra yayınlanacak raporlar G4 Kılavuzlarına uygun olarak hazırlanmalıdır. GRI ilk defa raporlama yapacak kuruluşların, ilk raporlama dönemlerinde uyumluluk seçeneklerinin gereklerini yerine getirmeseler dahi G4 Kılavuzlarını kullanmalarını önermektedir (bkz. bölüm 3.4 Kılavuzlarla uyumlu olarak hazırlanmayan raporlar hakkında not).

15 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI KILAVUZLARI BÖLÜM 4

16 16 4 RAPORLAMA İLKELERİ Raporlama İlkeleri sürdürülebilirlik raporlamasında şeffaflık elde edilmesi için temel öneme önemlidir ve bu nedenle bir sürdürülebilirlik raporunun hazırlanması sırasında bütün kuruluşlar tarafından uygulanmalıdır. Uygulama El Kitabı Raporlama İlkeleriyle tutarlı kararlar vermek için bir kuruluş tarafından izlenmesi gereken sürecin ana hatlarını vermektedir. İlkeler iki gruba ayrılmıştır: Rapor İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin İlkeler ve Rapor Niteliğinin Belirlenmesine İlişkin İlkeler. Rapor İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin İlkeler kuruluşun faaliyetlerini, etkilerini ve paydaşlarının temel beklenti ve menfaatlerini göz önüne almak suretiyle raporun içeriğinin ne olacağının belirlenmesinde uygulanacak süreci tarif etmektedir. Rapor Niteliğinin Belirlenmesine İlişkin İlkeler, düzgün bir şekilde sunulması da dâhil olmak üzere sürdürülebilirlik raporunda kaliteli bilgilerin sağlanmasına yönelik tercihlerde yön gösterir. Bilgi kalitesi paydaşların performans hakkında sağlam ve makul değerlendirmeler yapabilmelerini ve uygun önlemleri alabilmelerini sağlamak bakımından önemlidir. 4.1 RAPOR İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER Bu İlkeler rapor içeriğini belirlemede kullanılmak üzere oluşturulmuştur. Bütün bu İlkelerin birlikte uygulanması Uygulama El Kitabının sayfalarındaki G4-18 Rehberliği kapsamında tarif edilmiştir. Paydaş Kapsayıcılığı İlke: Kuruluş paydaşlarını tanımlamalı ve bu kişilerin makul beklentilerine ve menfaatlerine ne şekilde yanıt verdiğini açıklamalıdır. Paydaşlar kuruluşa katkısı olanların yanı sıra kuruluşla başka ilişkileri olanları da içerebilmektedir. Paydaşların makul beklenti ve menfaatleri raporun hazırlanma sürecindeki birçok karar için kilit bir referans noktasıdır. s. 9-10

17 BÖLÜM 4 17 Sürdürülebilirlik Bağlamı İlke: Rapor kuruluşun performansını daha geniş sürdürülebilirlik bağlamında sunmalıdır. Performans hakkındaki bilgiler bağlam dahilinde açıklanmalıdır. Sürdürülebilirlik raporlamasının temelini oluşturan soru; bir kuruluşun ekonomik, çevresel ve sosyal şartların, gelişimlerin ve eğilimlerin iyileştirilmesine veya bozulmasına yerel, bölgesel veya küresel seviyede ne şekilde katkıda bulunduğu/sebep olduğu veya gelecekte katkıda bulunmayı/sebep olmayı hedeflediğidir. Sadece bireysel performansla (veya kuruluşun verimliliğiyle) ilgili eğilimler hakkında raporlama yapmak altta yatan bu soruya yanıt getirmemektedir. Dolayısıyla raporlar performansı, daha geniş sürdürülebilirlik kavramları bağlamında sunmaya gayret göstermelidir. Bu, kuruluşun performansının çevresel veya sosyal kaynaklara sektörel, yerel, bölgesel veya küresel seviyede getirilen sınırlamalar ve talepler bağlamında tartışılmasını beraberinde getirmektedir. s Önceliklendirme İlke: Rapor aşağıdaki Unsurları kapsamalıdır: Kuruluşun belirgin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini yansıtanlar veya Paydaşların değerlendirme ve kararlarını önemli biçimde etkileyenler Kuruluşlar raporlama yapabilecekleri konu başlıkları ile ilgili geniş bir yelpazeyle karşı karşıyadırlar. İlgili konu başlıkları, kuruluşun ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini yansıtmaları veya paydaşların kararlarını etkilemeleri bakımından makul olarak önemli kabul edilebilecek ve bu nedenle potansiyel olarak rapora dahil edilmeyi hak eden konulardır. Önceliklendirme, Unsurların rapora dahil edilecek kadar önemli hale geldikleri eşiği temsil etmektedir. s Eksiksizlik İlke: Rapor öncelikli Unsurları ve bunların Çerçevelerini; belirgin ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri yansıtmaya ve paydaşların kuruluşun raporlama dönemi dahilindeki performansını değerlendirebilmelerine yetecek şekilde kapsamalıdır. Eksiksizlik temel olarak kapsam, çerçeve ve süre boyutlarını ilgilendirmektedir. Eksiksizlik kavramı ayrıca bilgi toplama alanındaki uygulamalara ve bilgi sunumunun makul ve uygun olup olmadığına istinaden de kullanılabilmektedir. s RAPOR NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER Bu İlkeler grubu düzgün bir şekilde sunulması da dâhil olmak üzere sürdürülebilirlik raporunda kaliteli bilgilerin sağlanmasına yönelik tercihlerde yön gösterir. Bir raporda bilgilerin hazırlanma sürecine ilişkin kararlar bu İlkelerle tutarlı olmalıdır. Bu İlkelerin hepsi şeffaflığın sağlanmasında temel rol oynamaktadır. Bilgi kalitesi paydaşların performans hakkında sağlam ve makul değerlendirmeler yapabilmelerini ve uygun önlemleri alabilmelerini sağlamak bakımından önemlidir. Denge İlke: Rapor, genel performansın makul bir değerlendirmesinin yapılabilmesi için kuruluş performansının olumlu ve olumsuz yönlerini yansıtmalıdır. Rapor içeriğinin genel sunumu, kuruluş performansına ilişkin tarafsız bir tablo sağlamalıdır. Raporda, okuyucu tarafından verilecek bir kararı veya yargıyı yanlış veya uygunsuz bir şekilde etkilemesi makul olarak beklenebilecek seçimlere, eksiklere veya sunum formatlarından kaçınmalıdır. s. 13

18 BÖLÜM 4 18 Karşılaştırılabilirlik İlke: Kuruluş bilgileri tutarlı bir şekilde seçmeli, derlemeli ve raporlamalıdır. Raporlanan bilgiler paydaşların kuruluş performansının zaman içinde geçirdiği değişiklikleri analiz edebilmesini sağlayacak ve diğer kuruluşlara kıyasla analizi destekleyecek bir biçimde sunulmalıdır. Performansın değerlendirilebilmesi için karşılaştırılabilirlik gereklidir. Raporu kullanan paydaşlar ekonomik, çevresel ve sosyal performansla ilgili olarak sunulan bilgileri kuruluşun geçmişteki performansı, hedefleri, mümkün olduğu derecede başka kuruluşların performansı karşısında değerlendirebilmelidirler. s. 14 Doğruluk İlke: Raporlanan bilgiler paydaşların kuruluşun performansını değerlendirebilmeleri için yeterince doğru ve ayrıntılı olmalıdır. Ekonomik, çevresel ve sosyal DMA ve Göstergelere yanıtlar; nitel yanıtlardan, ayrıntılı nicel ölçümlere kadar birçok farklı biçimde ifade edilebilir. Doğruluğu belirleyen nitelikler bilginin niteliğine ve bilginin kullanıcısına göre değişiklik gösterir. s Zamansal Tutarlılık İlke: Kuruluş, paydaşların bilinçli kararlar verebilmeleri amacıyla bilgilerin ihtiyaç duyulduğunda erişilebilir olmasını sağlamak için düzenli bir takvime göre raporlama yapmalıdır. Bilgilerin yararlılığı, paydaşlara bildirim zamanının paydaşların bu bilgileri karar alma süreçlerine etkili bir şekilde katabilmelerini sağlayıp sağlamadığına sıkı sıkıya bağlıdır. Açıklamanın zamanı hem raporlamanın düzenliliğini hem de raporda bildirilen gerçek olaylara yakınlığını anlatmaktadır. s. 15 Netlik İlke: Kuruluş, bilgileri raporu kullanan paydaşların anlayabileceği ve erişebileceği bir biçimde sunmalıdır. Bilgiler kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin makul seviyede bilgili paydaşların anlayabileceği bir biçimde sunulmalıdır. s Güvenilirlik İlke: Kuruluş bir raporun hazırlanmasında kullanılan bilgi ve süreçleri incelemeye tabi tutulabilecekleri ve bilginin niteliğinin ve önceliklendirme durumunun belirlenebilmesini sağlayacak şekilde toplamalı, kaydetmeli, derlemeli, analiz etmeli ve bildirmelidir. Paydaşlar bir raporun, içeriğinin doğruluğunu ve Raporlama Kılavuzlarını ne kadar uygun bir şekilde uyguladığını kontrol edilebileceği yönünde güvenceye sahip olmalıdır. s. 16

19 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI KILAVUZLARI BÖLÜM 5

20 20 5 STANDART BİLDİRİMLER İki farklı türde Standart Bildirim bulunmaktadır: Genel Standart Bildirimler ve Özel Standart Bildirimler. 5.1 GENEL STANDART BİLDİRİMLER Strateji ve Analiz Kurumsal Profil Tanımlanan Öncelikli Unsurlar ve Çerçeveler Paydaş Katılımı Rapor Profili Yönetişim Etik ve Dürüstlük 5.2 ÖZEL STANDART BİLDİRİMLER Yönetim Yaklaşımı Hakkında Bildirimler Göstergeler Standart Bildirimler aşağıdaki bölümlerde daha ayrıntılı olarak sunulmaktadır.

21 21 G4 GENEL STANDART BİLDİRİMLERE GENEL BAKIŞ STRATEJİ VE ANALİZ G4-1 G4-2 KURUMSAL PROFİL G4-3 G4-4 G4-5 G4-6 G4-7 G4-8 G4-9 G4-10 G4-11 G4-12 G4-13 UNGC OECD/UNGC G4-14 G4-15 G4-16 TANIMLANAN ÖNCELİKLİ UNSURLAR VE ÇERÇEVELER G4-17 G4-18 G4-19 G4-20 G4-21 G4-22 G4-23 PAYDAŞ KATILIMI G4-24 G4-25 G4-26 G4-27 RAPOR PROFİLİ G4-28 G4-29 G4-30 G4-31 G4-32 G4-33 YÖNETİŞİM G4-34 G4-35 G4-36 G4-37 G4-38 G4-39 G4-40 G4-41 G4-42 G4-43 G4-44 G4-45 G4-46 G4-47 G4-48 G4-49 G4-50 G4-51 G4-52 G4-53 G4-54 G4-55 ETİK VE DÜRÜSTLÜK G4-56 G4-57 G4-58 AÇIKLAMALAR Genel Standart Bildirimler Her iki uyumluluk kriteri seçeneği için Gerekli Genel Standart Bildirimler OECD Çokuluslu Şirketler için OECD Rehberi ne bağlantı UNGC BM Küresel İlkeler Sözleşmesi On İlke ye bağlantı

22 22 G4 ÖZEL STANDART BİLDİRİMLERE GENEL BAKIŞ YÖNETIM YAKLAŞIMI HAKKINDA BILDIRIMLER G4-DMA Unsurlara göre Göstergeler KATEGORİ: ÇEVRESEL Ürün ve Hizmetler OECD/UNGC G4-EN27 G4-EN28 Unsurlara göre Göstergeler KATEGORİ: EKONOMİK Ekonomik Performans G4-EC1 G4-EC2 G4-EC3 G4-EC4 OECD Uyum G4-EN29 Nakliye Piyasa Varlığı G4-EN30 G4-EC5 G4-EC6 Genel Dolaylı Ekonomik Etkiler G4-EN31 G4-EC7 G4-EC8 Tedarikçinin Çevresel Bakımdan Değerlendirilmesi Satın Alma Uygulamaları G4-EN32 G4-EN33 G4-EC9 Çevresel Şikayet Mekanizmaları KATEGORİ: ÇEVRESEL OECD/UNGC Malzemeler G4-EN1 G4-EN2 Enerji G4-EN3 G4-EN4 G4-EN5 G4-EN6 G4-EN7 Su G4-EN8 G4-EN9 G4-EN10 Biyolojik Çeşitlilik G4-EN11 G4-EN12 G4-EN13 G4-EN14 Emisyonlar G4-EN15 G4-EN16 G4-EN17 G4-EN18 G4-EN19 G4-EN34 KATEGORİ: SOSYAL İŞGÜCÜ UYGULAMALARI VE İNSANA YARAŞIR İŞ OECD/UNGC İstihdam G4-LA1 G4-LA2 G4-LA3 İşgücü/Yönetim İlişkileri UNGC G4-LA4 İş Sağlığı ve Güvenliği OECD G4-LA5 G4-LA6 G4-LA7 G4-LA8 Eğitim ve Öğretim OECD G4-LA9 G4-LA10 G4-LA11 Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği G4-EN20 G4-EN21 G4-LA12 Atık Sular ve Atıklar Kadın ve Erkekler için Eşit Ücret G4-EN22 G4-EN23 G4-EN24 G4-EN25 G4-EN26 G4-LA13 AÇIKLAMALAR Özel Standart Bildirimler OECD Çokuluslu Şirketler için OECD Rehberi ne bağlantı UNGC BM Küresel İlkeler Sözleşmesi On İlke ye bağlantı

23 23 G4 ÖZEL STANDART BİLDİRİMLERE GENEL BAKIŞ (devamı) Unsurlara göre Göstergeler İŞGÜCÜ UYGULAMALARI VE İNSANA YARAŞIR İŞ OECD/UNGC Tedarikçinin İşgücü Uygulamaları Bakımından Değerlendirilmesi Unsurlara göre Göstergeler TOPLUM Yerel Toplumlar OECD/UNGC G4-LA14 G4-LA15 G4-SO1 G4-SO2 İşgücü Uygulamaları Şikayet Mekanizmaları OECD Yolsuzlukla Mücadele OECD/UNGC G4-LA16 G4-SO3 G4-SO4 G4-SO5 İNSAN HAKLARI Yatırım G4-HR1 G4-HR2 Ayrımcılığın Önlenmesi G4-HR3 Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı G4-HR4 Çocuk İşçiler OECD/UNGC OECD/UNGC OECD/UNGC OECD/UNGC Kamu Politikası G4-SO6 Rekabete Aykırı Davranış G4-SO7 Uyum G4-SO8 Tedarikçinin Toplum Üzerindeki Etkiler Bakımından Değerlendirilmesi OECD/UNGC OECD OECD OECD G4-HR5 G4-SO9 G4-SO10 Zorla veya Cebren Çalıştırma G4-HR6 OECD/UNGC Toplum Üzerindeki Etkilere İlişkin Şikayet Mekanizmaları OECD G4-SO11 Güvenlik Uygulamaları G4-HR7 Yerli Halkların Hakları G4-HR8 Değerlendirme G4-HR9 Tedarikçilerin İnsan Hakları Bakımından Değerlendirilmesi G4-HR10 G4-HR11 İnsan Hakları Şikayet Mekanizmaları G4-HR12 ÜRÜN SORUMLULUĞU Müşteri Sağlık ve Güvenliği G4-PR1 G4-PR2 Ürün ve Hizmet Etiketlemesi G4-PR3 G4-PR4 G4-PR5 Pazarlama İletişimi G4-PR6 G4-PR7 Müşteri Gizliliği G4-PR8 Uyum G4-PR9 OECD OECD AÇIKLAMALAR Özel Standart Bildirimler OECD Çokuluslu Şirketler için OECD Rehberi ne bağlantı UNGC BM Küresel İlkeler Sözleşmesi On İlke ye bağlantı

24 GENEL STANDART BİLDİRİMLER Genel Standart Bildirimler sürdürülebilirlik raporları hazırlayan bütün kuruluşlar için geçerlidir. Kuruluşun uyumluluk seçeneği tercihine bağlı olarak (s ) kuruluşun bildirmesi gerekli Genel Standart Bildirimlerini tanımlaması gerekmektedir. Genel Standart Bildirimler yedi kısma ayrılmıştır: Strateji ve Analiz, Kurumsal Profil, Tanımlanan Öncelikli Unsurlar ve Çerçeveler, Paydaş Katılımı, Rapor Profili, Yönetişim, Etik Değerler ve Dürüstlük. Strateji ve Analiz Bu Standart Bildirimler, Kılavuzların diğer bölümleri karşısında müteakip ve daha ayrıntılı raporlama sağlanması amacıyla kuruluşun sürdürülebilirliğinin genel bir stratejik görünümünü sunmaktadır. Strateji ve Analiz raporun diğer kısımlarında sağlanan bilgilerden yararlanabilir; bununla birlikte rapor içeriğinin basit bir şekilde özetlenmesi yerine stratejik konu başlıkları hakkında bir anlayış geliştirilmesine yöneliktir. G4-1 Bkz. kaynak 106, 107, 108. s. 237 a. Kuruluşun (CEO, Başkan veya eşdeğer üst düzey pozisyon gibi) en üst düzey karar merciinden sürdürülebilirliğin kuruluşla ilgisi ve kuruluşun sürdürülebilirlik konusundaki stratejisi hakkında bir beyanda bulununuz. Bu beyan özellikle de kuruluşun neden olduğu veya katkıda bulunduğu belirgin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerin ya da (tedarikçiler, yerel toplumlardaki kişi veya kuruluşlar gibi) başkalarıyla ilişkileri sonucunda doğan faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek etkilerin yönetilmesiyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli genel vizyon ve stratejiyi yansıtmalıdır. Beyan aşağıdakileri içermelidir: Uluslararası kabul görmüş standartlara uyulması ve bu standartların uzun vadeli kuruluş stratejisi ve başarısıyla ne şekilde bağdaştırıldığı da dahil olmak üzere sürdürülebilirlikle ilgili kısa ve orta vadeli stratejik öncelikler ve kilit konu başlıkları Kuruluşu etkileyen ve sürdürülebilirlik öncelikleri üzerinde etkisi bulunan (makroekonomik veya siyasi gibi) daha kapsamlı eğilimler Raporlama sürecindeki kilit olaylar, kazanımlar ve başarısızlıklar Hedefler bakımından performansa ilişkin görüşler Kuruluşun bir sonraki yıla ilişkin temel zorluk ve hedeflerine ve sonraki 3-5 yıla ilişkin hedeflerine genel bakış Kuruluşun stratejik yaklaşımıyla ilgili başka konular

25 25 G4-2 a. Kilit etkilerin, risklerin ve fırsatların bir tanımının sağlanması. Kuruluş kilit etkiler, riskler ve fırsatlar hakkında iki kısa açıklama bölümü sağlamalıdır. Birinci Bölüm; ulusal kanunlar ve uluslararası kabul görmüş ilgili standartlar tarafından tanımlanan haklar da dahil olmak üzere, kuruluşun sürdürülebilirlik üzerindeki kilit etkileri ile paydaşlar üzerindeki etkilerine odaklanmalıdır. Bu sırada kuruluşun paydaşlarının makul beklenti ve menfaatleri de dikkate alınmalıdır. Bu bölüm aşağıdakileri içermelidir: Kuruluşun belirgin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin ve bu etkilere ilişkin zorluk ve fırsatlarının bir tanımı. Buna paydaşların ulusal kanunlarla tanımlanan hakları üzerindeki ve uluslararası kabul görmüş standart ve normlardaki beklentiler üzerindeki etkiler de dahildir Bu zorluk ve fırsatların önceliğinin belirlenmesine yönelik yaklaşım hakkında bir açıklama Raporlama sürecinde bu konu başlıklarına yanıt verme konusundaki ilerlemeye ve ilgili performansa dair varılan kilit sonuçlar. Buna düşük performans veya yüksek performans nedenlerinin bir değerlendirmesi de dahildir Performans ve ilgili değişikliklere atıfta bulunmak için oluşturulmuş olan mevcut temel süreçlerin bir tarifi İkinci Bölüm sürdürülebilirlik eğilimlerinin, risklerin ve fırsatların kuruluşun uzun vadeli beklentileri ve mali performansı üzerindeki etkilerine odaklanmalıdır. Bu, özellikle de mali paydaşlara veya gelecekte bu rolü oynayabileceklere ilişkin bilgilere odaklanmalıdır. İkinci Bölüm aşağıdakileri içermelidir: Kuruluşa yönelik, sürdürülebilirlik eğilimlerinden doğan en önemli risk ve fırsatların açıklaması Sürdürülebilirliğe ilişkin kilit konu başlıklarının; uzun vadeli kurumsal strateji, rekabet konumu, nitel ve (mümkünse) nicel mali değer yaratan etkenlerle ilişkileri bakımından risk ve fırsat olarak önceliğinin belirlenmesi Özetleyen tablo(lar): Hedefler, hedefler karşısındaki performans ve mevcut raporlama döneminde alınan dersler Bir sonraki raporlama dönemine ilişkin hedefler ile kilit risk ve fırsatlarla ilişkili orta vadeli (örneğin 3-5 yıllık) amaç ve hedefler Bu risk ve fırsatların yönetilmesi için özellikle getirilmiş yönetişim mekanizmalarının kısa tarifi ve bunlarla ilişkili başka risk ve fırsatların tanımlanması Kurumsal Profil Bu Standart Bildirimler, Kılavuzların başka bölümleri karşısında, müteakip ve daha detaylı bir raporlamaya bağlam sağlamak amacıyla kurumsal özelliklere genel bir bakış sağlamaktadır. G4-3 a. Kuruluşun adını bildiriniz. G4-4 a. Birincil markaları, ürünleri ve hizmetleri bildiriniz.

26 26 G4-5 a. Kuruluşun genel merkezinin bulunduğu yeri bildiriniz. G4-6 a. Kuruluşun faaliyet gösterdiği ülke sayısını ve kuruluşun belirgin faaliyetlerinin olduğu ya da raporda anlatılan sürdürülebilirlik konu başlıklarıyla bilhassa ilgili olan ülkelerin adlarını bildiriniz. G4-7 a. Mülkiyetin ve kanuni yapının niteliğini bildiriniz. G4-8 a. Hizmet verilen pazarları bildiriniz (coğrafi dağılım, hizmet verilen sektörler ile müşteri ve lehtar türleri dahil). G4-9 a. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere kuruluşun ölçeğini bildiriniz: Toplam çalışan sayısı Toplam işlem sayısı Net satış (özel sektör kuruluşları için) veya net gelir (kamu sektörü kuruluşları için) Borç ve özkaynak bakımından bölüştürülmüş toplam işletme sermayesi (özel sektör kuruluşları için) Sağlanan ürün veya hizmetlerin miktarı s. 26

27 27 G4-10 Bkz. kaynak 61, 62, 63, 105. a. Toplam çalışan sayısını iş sözleşmesi ve cinsiyete göre bildiriniz. b. Toplam bordrolu çalışan sayısını istihdam türü ve cinsiyete göre bildiriniz. c. Toplam işgücünü; çalışanlara, gözetime tabi işçilere ve cinsiyete göre bildiriniz. d. Toplam işgücünü bölge ve cinsiyete göre bildiriniz. e. Kuruluşun işlerinin önemli bir kısmının; kanunen serbest meslek sahibi olarak kabul edilen kişilerce mi yoksa çalışanlar veya gözetime tabi işçiler dışındaki, yüklenicilerin çalışanları ve gözetim altında çalışanlarınca mı gerçekleştirildiğini bildiriniz. f. İstihdam rakamlarındaki (turizm veya tarım sektörlerindeki mevsimsel istihdam değişiklikleri gibi) her türlü belirgin değişikliği bildiriniz. s G4-11 Bkz. kaynak 25, 26, 36, 40, 52, 53, 55. a. Toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki toplam çalışan sayısının yüzdesini bildiriniz. s. 28 G4-12 a. Kuruluşun tedarik zincirini tarif ediniz. s. 29 G4-13 a. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere; kuruluşun boyutu, yapısı, mülkiyeti veya tedarik zinciriyle ilgili raporlama sürecinde gerçekleşen her türlü belirgin değişikliği bildiriniz: Tesis açılışları, kapanışları ve genişletmeleri de dahil olmak üzere faaliyet yerlerindeki veya faaliyetlerdeki değişiklikler Sermaye yapısındaki değişiklikler ve diğer sermaye oluşturma, koruma ve değiştirme faaliyetleri (özel sektör kuruluşları için) Tedarikçilerin konumlarındaki, tedarik zincirinin yapısındaki veya seçim ve fesih de dahil olmak üzere tedarikçilerle ilişkilerdeki değişiklikler s. 29 KURULUŞ DIŞI İNİSİYATİFLERE KARŞI TAAHHÜTLER G4-14 Bkz. kaynak 94. a. Kuruluşun ihtiyati yaklaşımının bulunup bulunmadığını veya ihtiyatlılık ilkesini ne şekilde ele aldığını bildiriniz. s. 30

28 28 G4-15 a. Kuruluşun imzaladığı veya desteklediği kuruluş dışında geliştirilmiş ekonomik, çevresel ve sosyal sözleşmelerin, ilkelerin ve diğer inisiyatiflerin bir listesini sağlayınız. s. 30 G4-16 a. Kuruluşun üyesi olduğu ve aşağıdaki rolleri aldığı derneklerin (örneğin sanayi derneklerinin) ve ulusal ya da uluslararası destek örgütlerinin bir listesini sağlayınız: Yönetişim organında görev aldığı Projelere veya komitelere katıldığı Rutin üyelik aidatları haricinde önemli miktarda fon sağladığı Üyeliği stratejik olarak değerlendirdiği Bu, öncelikli olarak kurumsal seviyedeki üyeliklerle ilgilidir. Tanımlanan Öncelikli Unsurlar ve Çerçeveler Bu Standart Bildirimler; kuruluşun Rapor İçeriğini, tanımlanan öncelikli Unsurları ve bunların Çerçevelerini ve yeniden düzenlenen beyanları tanımlamakta izlediği sürece genel bir bakış sağlamaktadır. G4-17 a. Kuruluşun konsolide bilançolarına veya eşdeğer belgelerine dahil edilmiş bütün kuruluşların bir listesini sağlayınız. b. Kuruluşun konsolide bilançosuna veya eşdeğer belgesine dahil edilmiş herhangi bir kuruluşun rapor kapsamı dışında tutulmuş olup olmadığını bildiriniz. Kuruluş bu Standart Bildirimi bilgilerle ilgili olarak kamuoyunun erişimine açık konsolide bilançolara veya eşdeğer belgelere atıfta bulunmak suretiyle raporlayabilir. G4-18 a. Rapor içeriğini ve Unsur Çerçevelerini tanımlamaya yönelik süreci açıklayınız. b. Kuruluşun, Rapor İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Raporlama İlkelerini ne şekilde uyguladığını açıklayınız. s G4-19 a. Rapor içeriğinin belirlenmesi sürecinde tanımlanan bütün öncelikli Unsurların bir listesini sağlayınız. s

29 29 G4-20 a. Her bir öncelikli Unsur için kuruluş içindeki Unsur Çerçevesini aşağıdaki gibi bildiriniz: Unsurun kuruluş içinde öncelikli olup olmadığını bildiriniz Unsur kuruluş içindeki bütün kuruluşlar için (G4-17 de tarif edildiği üzere) öncelikli değilse aşağıdaki iki yaklaşımdan birini seçiniz ve herhangi birini bildiriniz: G4-17 ye dahil edilen ve Unsurun öncelik teşkil etmediği kuruluşların veya kuruluş gruplarının listesi veya G4-17 ye dahil edilen ve Unsurun öncelik teşkil ettiği kuruluşların veya kuruluş gruplarının listesi Kuruluş içindeki Unsur Çerçevesi ile ilgili her tür özel sınırlandırmayı bildiriniz s G4-21 a. Her bir öncelikli Unsur için kuruluş dışındaki Unsur Çerçevesini aşağıdaki gibi bildiriniz: Unsurun kuruluş dışında öncelikli olup olmadığını bildiriniz Unsurun kuruluş dışında önceliklendirilmesi durumunda Unsurun öncelik teşkil ettiği bu kuruluşları, kuruluş gruplarını veya bileşenleri tanımlayınız. Buna ek olarak, Unsurun tanımlanan bu kuruluşlar için öncelikli olduğu coğrafi konumu tarif ediniz Kuruluş dışındaki Unsur Çerçevesi ile ilgili her tür özel sınırlandırmayı bildiriniz s G4-22 a. Önceki raporlarda sağlanan bilgilere ilişkin yeniden düzenlenen her tür beyanın etkisini ve bu beyanların yeniden düzenlenme nedenlerini bildiriniz. s. 42 G4-23 a. Önceki raporlama dönemlerine göre Kapsam ve Unsur Çerçevelerindeki belirgin değişiklikleri bildiriniz. Paydaş Katılımı Bu Standart Bildirimler kuruluşun raporlama dönemi zarfındaki paydaş katılımına genel bir bakış sağlamaktadır. Bu Standart Bildirimler raporun hazırlanması için gerçekleştirilen katılımla sınırlı olmak zorunda değildir. G4-24 a. Kuruluşun temas kurduğu paydaş gruplarının bir listesini sağlayınız. s. 43

30 30 G4-25 a. Temas kurulacak paydaşların belirlenmesinin ve seçiminin esasını bildiriniz. s. 43 G4-26 a. Türe ve paydaş grubuna göre temas sıklığını da kapsayacak şekilde kuruluşun paydaş temasını ve bu temaslardan herhangi birinin özellikle rapor hazırlama sürecinin bir parçası olarak kurulup kurulmadığını bildiriniz. s. 44 G4-27 a. Paydaş katılımı kanalıyla ortaya konan kilit konu başlıklarını ve kaygıları ve kuruluşun raporlama da dahil olmak üzere bu kilit konu başlıklarına ve kaygılara ne şekilde yanıt verdiğini bildiriniz. Kilit konu başlıklarının ve kaygıların her birini ortaya koyan paydaş gruplarını bildiriniz. Rapor Profili Bu Standart Bildirimler; rapor, GRI İçerik İndeksi ve dış denetim arayışına olan yaklaşımı hakkındaki temel bilgiler üzerine genel bir bakış sağlamaktadır. G4-28 a. Sağlanan bilgiler için (mali yıl veya takvim yılı gibi) raporlama dönemi. G4-29 a. Sunulan en son (bundan bir önceki) raporun (varsa) tarihi. G4-30 a. Raporlama sıklığı (örneğin yıllık, iki yılda bir).

31 31 G4-31 a. Rapor ve içeriği ile ilgili sorular için iletişim bilgileri sağlayınız. GRI İÇERİK İNDEKSİ G4-32 a. Kuruluşun seçmiş olduğu uyumluluk seçeneğini bildiriniz. b. Tercih edilen seçeneğe ilişkin GRI İçerik İndeksini bildiriniz (aşağıdaki tablolara bakınız). c. Rapor dış denetimden geçmiş ise atıfta bulunulan Dış Denetim Raporunu bildiriniz. GRI dış denetimin kullanılmasını önermektedir, fakat bu, Kılavuzlarla uyumluluk bakımından bir zorunluluk değildir. Uyumluluk için GRI İçerik İndeksi - Temel GENEL STANDART BİLDİRİMLER Genel Standart Bildirimler Sayfa Dış Denetim Standart Bildirim Maddesinin dış denetime tabi tutulup tutulmadığını belirtiniz. Tutulduysa, Dış Denetim Beyanının sayfa referansını rapora dahil ediniz. STRATEJİ VE ANALİZ G4-1 KURUMSAL PROFİL G4-3 G4-4 G4-5 G4-6 G4-7 G4-8 G4-9 G4-10 G4-11 G4-12 G4-13 G4-14 G4-15 G4-16

1. CHAPTER SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI KILAVUZLARI

1. CHAPTER SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI KILAVUZLARI 1. CHAPTER 1 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI KILAVUZLARI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. UYGULAMA EL KİTABININ KULLANIMI 6 3. RAPORLAMA İLKELERİ 8 3.1 Rapor İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin İlkeler 9 3.2 Rapor

Detaylı

GRI Uygulama Seviyeleri 2000-2006 GRI. Versiyon 3.0

GRI Uygulama Seviyeleri 2000-2006 GRI. Versiyon 3.0 AL Kısa genel açıklama Bir raporun GRI İlkelerine dayandırıldığını göstermek için, rapor hazırlayıcıları Uygulama Seviyeleri sistemini kullanarak GRI Raporlama Çerçevesini hangi seviyede uygulamış olduklarını

Detaylı

Şirin Soysal. KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı

Şirin Soysal. KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı Şirin Soysal KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı 1 Kurumsal Raporlama Yolculuğu Şirin Soysal, Şirket Ortağı, KPMG Türkiye Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı Hakan Aytekin,

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi: Türkiye

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek Planlama - Destek Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler enel ilgi güvenliği yönetim sistemi planlaması yaparken, kuruluş Madde 4.1 de atıf yapılan hususları ve Madde 4.3. de atıf yapılan şartları göz

Detaylı

Yüksel'in Sürdürülebilirlik Raporu III. Yüksel'in Sürdürülebilirlik Raporu

Yüksel'in Sürdürülebilirlik Raporu III. Yüksel'in Sürdürülebilirlik Raporu Yüksel'in Sürdürülebilirlik Raporu III Yüksel'in Sürdürülebilirlik Raporu Yükselebilirlik - Yüksel'in Sürdürülebilirlik Raporu 3 Rapor Profili (G4-28,29,30) G4-9 1 03 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 04

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİM 2 STRATEJİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ KKTC MERKEZ BANKASI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Giriş... 1 1 Amaç... 1 2 Bilgi Güvenliği Politikaları... 1

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

Entegre Kirlilik Önlenmesi ve Kontrolü. İdari Özet Ekonomi ve Çapraz Medya Etkilerine İlişkin Referans Dokümanı Haziran 2005

Entegre Kirlilik Önlenmesi ve Kontrolü. İdari Özet Ekonomi ve Çapraz Medya Etkilerine İlişkin Referans Dokümanı Haziran 2005 AVRUPA KOMİSYONU GENEL MÜDÜRLÜK - JRC ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ (JRC) Geleceğe Yönelik Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Endüstri, Enerji ve Ulaşımda Sürdürülebilirlik Avrupa IPPC Bürosu Entegre Kirlilik

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları Nisan 2011 Tedarikçi Davranı Kuralları Group_SupplierCodeofConduct_April2011_TUR.doc 1 GİRİŞ Sodexo için işlerin yürütülmesinde yüksek etik kuralları çok önemlidir. Bu sebepten dolayı ilişkide olduğumuz

Detaylı

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü Amaç Denetimden Sorumlu Komitenin amacı, Yönetim Kurulunun (1) şirketin mali tablolarının doğruluğu, (2) şirketin yasal şartlara ve mevzuat şartlarına

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

GRI G3 RAPORLAMA REHBERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER GRI GÖSTERGE TABLOSU

GRI G3 RAPORLAMA REHBERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER GRI GÖSTERGE TABLOSU GRI G3 RAPORLAMA REHBERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER VE GRI GÖSTERGE TABLOSU Tüpraş 2007 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu ile ilk sürdürülebilirlik raporlaması çalışmamızı hayata geçirmiş bulunmaktayız.

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI 1 İçerik 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. PRENSİPLER... 3 4. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ BELİRLENMESİ... 4 5. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ UYGULANMASI... 5 6. ÜCRETLENDİRME UYGULAMALARININ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ 13.04.2016 ANKARA YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU* MADDE 7 (1) Yükseköğretim

Detaylı

İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetini, faaliyetin idareye değer katmasını sağlayacak etkili bir tarzda yönetmek zorundadır.

İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetini, faaliyetin idareye değer katmasını sağlayacak etkili bir tarzda yönetmek zorundadır. ÇALIŞMA STANDARTLARI 2000 - İç Denetim Faaliyetinin Yönetimi İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetini, faaliyetin idareye değer katmasını sağlayacak etkili bir tarzda yönetmek 2010 - Planlama İç denetim

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (BİLGİ VE İLETİŞİM) Standart Kod No veya BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

ERICSSON Davranış Kuralları

ERICSSON Davranış Kuralları ERICSSON Davranış Kuralları Amaç Bu Davranış Kurallarının amacı insan haklarını korumak ve adil istihdam koşullarını, güvenli çalışma koşullarını, çevresel konuların sorumlu yönetimini ve yüksek etik standartları

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı -

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - Ara dönem faaliyet raporlarının masaya yatırılması Soru işaretleri: Ara dönem faaliyet raporu neden gerekli? Bu gereklilikler

Detaylı

4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI) 4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI) Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma

Detaylı

EFQM Mükemmellik Modeli 2010

EFQM Mükemmellik Modeli 2010 EFQM Mükemmellik Modeli 2010 Genel Bilgiler-KalDer Misyonumuz Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Vizyonumuz

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UFRS 4 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Sigorta Sözleşmeleri Kontrol listesinin bu kısmı sigorta sözleşmesini düzenleyen (sigortacı olarak tanımlanan) herhangi bir işletmenin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

16,85 14,61 6,74 1,12 2,25

16,85 14,61 6,74 1,12 2,25 Hakan Aytekin KPMG Türkiye Risk Yönetimi Danışmanlığı Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı 2016 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz.

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz. AMAÇ ve TANIM PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri nin ana amacı, insan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi/ yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanımak, örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre kazandırmaktır.

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ Bu kılavuz, destekleyicinin merkezinde veya destekleyicinin araştırmayla

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde Kurumsal Yönetim Uygulamaları Konulu Konferans, Ankara, 10 Haziran 2014 Hans Christiansen, Kıdemli Ekonomist Kurumsal

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI

I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

4- BİLGİ VE İLETİŞİM 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup 15.04.2014 tarih ve 2014/11

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Bursa SYK 2015. Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa. Copyright 2012 BSI. All rights reserved.

Bursa SYK 2015. Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa. Copyright 2012 BSI. All rights reserved. Bursa SYK 2015 Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa Copyright 2012 BSI. All rights reserved. Sunum İçeriği Sürdürülebilirlik Raporlaması Nedir? Sürdürülebilirlik Raporlamasının,

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

İSMAİL VATANSEVER ETİK VE BİYOETİK KAVRAMLARININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE İLİŞKİSİ

İSMAİL VATANSEVER ETİK VE BİYOETİK KAVRAMLARININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE İLİŞKİSİ İSMAİL VATANSEVER ETİK VE BİYOETİK KAVRAMLARININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE İLİŞKİSİ 1 ETİK NEDİR? ETİK NEDİR? Etik terimi Yunanca ethos yani "töre" sözcüğünden türemiştir. Değerler felsefesinin

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu 1. GİRİŞ İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu Bu doküman İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği nin (SKD) Binalarda Enerji Verimliliği

Detaylı

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin

Detaylı

Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2)

Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2) Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2) Hoşgeldiniz! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti veya RDS (önceden WHOIS) İncelemesinin ne hakkında olduğunu öğrenmekle ilgileniyor

Detaylı

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Ek-1 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz.

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz. AMAÇ ve TANIM PERYÖN, İnsan Yönetimi Ödülleri nin ana amacı, insan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi/ yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanımak, örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre kazandırmaktır.

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks:

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks: AVRUPA BİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSLARI İÇİN UYGULAMALI PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Avrupa Birliği; Türkiye de her yıl farklı katılım öncesi mali yardım programları kapsamında Türkiye de çeşitli konularda hibe

Detaylı

Davranıs ve Çalısma İlkeleri

Davranıs ve Çalısma İlkeleri Davranıs ve Çalısma İlkeleri Saint-Gobain Grubu, hem yönetim hem de calışanlar tarafından uygulanan ve yıllar boyunca Grubun faaliyetlerine yön veren bir takım ilkeler geliştirmiştir. Günümüzde grup, bu

Detaylı