PROJENİN ÖZGÜN DEĞERİ ve YAYGIN ETKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJENİN ÖZGÜN DEĞERİ ve YAYGIN ETKİSİ"

Transkript

1 PROJENİN ÖZGÜN DEĞERİ ve YAYGIN ETKİSİ

2 Kelime anlamı ÖZGÜN: Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal Başkalarını örnek tutmayıp kendisi örneklik eser veren (yazar) ve bu yolda meydana getirilen (eser) DEĞER: Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet

3 Proje önerisinin, özgün değeri (bilimsel kalitesi); farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği ilgili bilim/teknoloji alan(lar)ına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak ne gibi özgün katkılarda bulunacağı vb. ile ölçülür. Bu sebeple de özgün değer tüm bu kriterleri açıklar mahiyette yazılmalıdır.

4 Özgün Değer Bölümü Projenin özgünlüğünü oluşturan hususlar net açıklanmalıdır. Hipotezler araştırma konusunu incelemek için çok iyi düşünülmüş ve alternatifler göz önüne alınmış olmalıdır. Projenin bilimsel ve teknolojik liyakati çok iyi vurgulanmalıdır. Yenilikçi bir öneri, ama bunu uygulayamayacağız. Çünkü böyle bir şeyi daha önce hiç denemedik.

5 Değerlendirme kriterleri Proje önerileri, genel olarak; Özgün Değer Yöntem Yapılabilirlik (Ekip, Ekipman) Yaygın etki kriterlerine göre değerlendirilir. Bütçe ve süre ile ilgili hususlar değerlendirme kriteri olarak ele alınmadan panelistlerin bu bölümlerle ilgili görüşleri raporda belirtilir.

6 Destek Programlarına Göre Bilimsel Değerlendirme Kriterleri Araştırma Hızlı Destek COST EVRENA Kariyer İkili İşbirliği Öncelikli Alanlar Kriter1 Özgün Değer Özgün Değer Özgün Değer Özgün Değer Kriter2 Yöntem Yöntem Yöntem Yöntem Kriter3 Yapılabilirlik Yapılabilirlik Yapılabilirlik Yapılabilirlik Kriter4 Kriter5 Yaygın Etki Kariyer Geliştirme Potansiyeli ve Yaygın Etkisi Bilimsel İşbirliğini Önemi ve Yaygın Etkisi Çağrı Programı Amaç ve Hedeflerine Katkısı Yaygın Etki

7 TÜBİTAK Puanlama Sistemi Bir projenin özgün değeri niteliği yönüyle değerlendirilirken puanlama 5 seviyeli bir ölçek aracılığıyla yapılmaktadır. Buna göre; 5 Çok İyi İyi Orta İyi Değil Yetersiz

8 Seviye Adı Puan Seviye Açıklama Çok İyi 5 Proje önerisi ile ilgili kriterleri tüm boyutlarıyla karşılamaktadır. Eksiklik yok denecek kadar azdır. Kabul edilebilir seviyede küçük kusurlar bulunabilir.

9 Özgün Değer (Çok İyi) Önerilen projenin; teknoloji, metot veya kuram açısından literatüre nasıl bir katkısının olduğu açıkça belirtilmelidir. Yeni bir fikir, teknoloji, bilimsel yöntem veya kavramsal/kuramsal çerçeve geliştirilmesine yönelik olmalıdır. Uluslararası indekslere kayıtlı dergilerde veya kitaplarda yayımlanma potansiyeli bulunmalıdır. Araştırma konusu çok iyi düşünülmüş, alternatifler göz önüne alınmış olmalıdır. Mevcut bilim ve teknolojideki deneysel yöntemlerdeki eksiklik ve hataları doğru olarak ortaya koyabilmelidir.

10 Seviy e Adı Puan Seviye Açıklama Ġyi 4 Proje önerisi ilgili kriteri iyi derecede karşılamaktadır. Bununla birlikte, önerinin halen iyileştirilme potansiyeli olan bazı noktaları bulunmaktadır. Orta 3 Proje önerisi ilgili kriteri orta derecede karşılamaktadır. Öneride iyileştirmelere gerek bulunmaktadır.

11 Özgün Değer (İyi) Patent alma potansiyeli bulunmaktadır. Öneri mevcut bilim ve teknolojideki ve /veya halen kullanılmakta olan deneysel yöntemlerdeki eksiklik ve hataları doğru olarak ortaya koymaktadır. Ürün, malzeme, teknoloji veya teoride mevcuda göre iyileştirme ve ilerleme sağlanmasına yöneliktir. Diğer hakemli ve indekslerde kayıtlı dergilerde yayımlanabilme veya konferanslarda sunulabilme potansiyeli bulunmaktadır. Bilgi ve teknoloji transferi ile yerel, ulusal veya uluslararası bir soruna çözüm getirilmesine yöneliktir.

12 Seviye Adı Puan Seviye Açıklama İyi Değil 2 Proje önerisi ilgili kriteri yeterli derecede karşılamamaktadır. Öneride önemli eksiklikler bulunmaktadır. Yetersiz 1 Proje önerisi ilgili kriteri karşılamamaktadır. Proje önerisinde ciddi eksiklikler/zayıflıklar söz konusudur.

13 Özgün Değer (İyi Değil / Yetersiz) Yöntem, kuram ve bilgi olarak kayda değer bir yenilik getirmemektedir. Diğer hakemli ve indekslerde kayıtlı dergilerde yayımlanabilme veya konferanslarda sunulabilme potansiyeli zayıftır. Araştırmanın bilimsel tutarlılığı, bütünlüğü ve anlamı açıkça ortaya koyulmamıştır. Araştırmada net bir bilimsel/teknolojik soru ortaya atılmamıştır.

14 Özgün Değer (İyi Değil / Yetersiz) İnceleme/veri toplama/durum saptama/rutin çalışma niteliğindedir. Gerekçede belirtilen yayın/kaynaklarda benzeri çalışmaların sonuçları vardır. Projenin bu duruma ne katkı /ilerleme sağlayacağı belirsizdir. Literatür taraması yapılmamış/ham liste mahiyetinde olup, araştırmanın temel konusunun/amacının önemine işaret etmemektedir.

15 Özgün Değerin Yetersiz Olması Durumu Özgün Değerin >2 olması gerekir. Panel puanı =2 veya <2 ise özgün değeri yetersiz Projenin diğer bölümleri ile ilgili değerlendirme rapora yansıtılmamaktadır.

16 Panel ve proje deneyimlerimizle edindiğimiz tecrübeler ışığında Özgün Değer proje önerisinin en önemli bölümüdür. Projenin özgünlüğünü oluşturan hususlar net açıklanmalıdır. Çalışmanın özgün değeri ortaya konulurken literatür taramasıyla desteklenmelidir. Mevcut çalışmalardan farkı, uluslar arası bilime veya topluma katkısı net olarak ortaya konulmalıdır. Araştırma konusunu incelemek için ortaya atılan hipotezler çok iyi düşünülmüş ve alternatifler göz önüne alınmış olmalıdır.

17 Panel ve proje deneyimlerimizle edindiğimiz tecrübeler ışığında Özgün değer net olarak ortaya konulamamasından ve gerçekçi olmamasından dolayı Bazı proje önerilerinde yaygın etki ve yapılabilirlikten yüksek puan almış olsa bile desteklenmemektedir. Genelde proje önerisi özelde ise Özgün Değer gerçekçi olmalıdır. Bir proje ile bütün sorunların çözülemeyeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ben yazdım panelist anlasın anlayışı olmamalı. Panelistlerin özgün değeri ortaya çıkarmak için uğraş vermeleri beklenilmemelidir. Özgün değer literatür ile desteklenmeli. Panelist literatür taraması yapmaz./yapmamalı.

18 Panel Raporlarından Örnekler projenin ilgili bilim teknoloji alanında mevcut eksiği kapatma yönünde ciddi katkıları olacağı öngörülmüştür araştırma konusu uluslararası araştırmalarda da yoğun ilgi çekmektedir. Güncel bir soruna çözüm aranmaktadır üretim tekniği olarak özgün tasarımlar oluşturulabilir nitelikte bir projedir var olan sistemin yeni modelleme yöntemleriyle iyileştirilmesi hedeflenmektedir

19 Panel Raporlarından Örnekler Ayrıca proje çalışması sonucu çıkacak ürünler uluslar arası saygın dergilerde yayınlanma ve konferanslarda sunulma potansiyeline sahiptir Rekabet gücü oluşturabilecek ulusal kaynaklı bir özgün materyal oluşturulmasına yöneliktir Oldukça önemli bir sağlık problemi olan... Hastalığının patofizyolojisinde araştırılacak olan sorunun çözülmesi alternatif tedavi yaklaşımlarının gelişimine imkan sağlayacaktır yöntemiyle yapılacak olan araştırmada literatürde herhangi bir çalışma yer almamakta olup proje özgün bulunmuştur

20 Özgün Değer (1. Örnek) Uygulanan toprak işleme yöntemi, kültür bitkisinin istekleri ile yörenin iklim koşulları ve toprak özelliklerine bağlı olarak büyük değişiklikler gösterdiğinden, öncelikle her kültür bitkisi için yörenin ekolojik koşullarına uygun toprak işleme yöntemleri saptanmalıdır. Aksi takdirde bir bölgede çok iyi sonuçlar verebilen bir toprak işleme yöntemi, farklı iklim koşulları ve toprak özelliklerine sahip bir bölgede faydalı olamayabileceği gibi, sakıncalı dahi olabilmektedir (Okursoy, 2002). Ülkemizde değişik bölgelerde farklı ürünler için uygun toprak işleme yöntemlerinin belirlemesine yönelik çok sayıda araştırma yapılmasına rağmen, Tokat gibi geniş sulanabilir ovaları (Kazova, Niksar ovası, Erbaa ovası) bulunan bir bölgede bu konuda detaylı bir çalışma bulunmamaktadır. Bölgede, ikinci ürün tarımında buğday hasadından sonra geleneksel toprak işleme yöntemi uygulandığında ekim işlemi 10 ile 15 gün kadar gecikme olmaktadır. İkinci ürün silajlık mısır yetiştiriciliğinde erken ekim yapılmadığı için de gerekli olan toplam sıcaklık değerine ulaşılamamakta ve silaj kalitesi ve verimi düşmektedir. İkinci ürün silajlık mısırın Temmuz un 10 u civarında ekilmesi durumunda toplam sıcaklık (termal sıcaklık) değerinde Temmuz un 25 (bölgede yaklaşık ikinci ürün mısır ekim tarihi) inde ekilmesine göre yaklaşık 300 C lik bir artış sağlanabilir. Bundan dolayı, bölgede bitkinin optimum gelişimi için gerekli olan sıcaklık değerlerini elde etmemize yardımcı olacak toprak işleme yöntemlerinin belirlenmesi ile daha kaliteli ve daha yüksek verimli ikinci ürün silajlık mısır üretilmesine olanak sağlaması çalışmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Denemelerde uygun toprak işleme yönteminin belirlenmesinin yanında erkenci mısır çeşitlerinin kullanılmasıyla ikinci ürün silajlık mısır tarımı için geçit bölgelerinde var olan zaman sorununa çözüm bulanabileceği beklenmektedir.

21 Özgün Değer (1. Örnek) Devam Bölgede yapılan ilk çalışma olması nedeni ile projeden elde edilecek sonuçlar bölge çiftçisine ve ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaktır. Diğer yandan, farklı disiplinlerden (Tarım Makineleri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma ve Toprak Bilimi) bilim adamları bu çalışmaya katkı verecektir. Bu sebeple bölgede ikinci ürün silajlık mısır yetiştiriciliği için gerekli olan en iyi amenajman yöntemlerinin tüm yönleriyle (makine kullanımı, toprak özellikleri, kültür bitkisinin gelişimi, yabancı ot kontrolü ve ekonomiklik) değerlendirilmesi mümkün olacaktır. Dolayısıyla proje ile Tokat ilinde ikinci ürün silajlık mısır yetiştiriciliğinde yabancı ot kontrolü ve topraktaki bitki besin elementlerinin etkin kullanımı açısından en uygun tarımsal mekanizasyon zinciri ve yöre koşullarına uygun erkenci mısır çeşitleri belirlenmiş olacaktır. En uygun mekanizasyon zincirinin kurulması ile birlikte toprak ve su kaynakların sürdürülebilir bir tarım için bozulmadan korunması ve faydalılıklarının devam ettirilebilmesi sağlanmış olacaktır. Projenin tarla denemeleri Çaylı kasabasında kurulacaktır. Bu kasabada aynı zamanda proje ekibinin de koordinatör ve eğitimci olarak yer aldığı AB Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı tarafından desteklenen Çaylı Kasabasında Yem Bitkilerine Dayalı Tarım Sistemleri Uygulanarak Yöre Hayvancılığının Geliştirilmesi ve İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi konulu proje yürütülmektedir. Araştırmanın hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bir bölgede çiftçi arazinde yürütülecek olması, tarla denemelerinden elde edilen sonuçların üreticiye benimsetilerek aktarılmasını kolaylaştıracaktır. Projeden elde edilecek pratik sonuçlarla üreticilerin sürdürülebilir ve daha ekonomik bir tarım ve kaliteli silaj üretimi yapabilmeleri sağlanacaktır. Bu yönüyle projenin direk olarak uygulamaya aktarılabilecek nitelikte olması çalışmanın özgün değerini arttırmaktadır. Proje sonuçlarının ileride bölgede yetiştiriciliği yapılabilecek benzer çalışmalara öncülük edeceği ve teorik katkı sağlayacağı da beklenmektedir.

22 Özgün Değer (2. Örnek) Toprak kalitesinin değerlendirilmesi ve izlenmesini sağlayacak güvenilir ve yaygın bir şekilde kullanılabilir değerlendirme yöntem/lerine gereksinim olduğu arazi bozunması ve toprak kalitesi konularında yapılan çalışmalarla açık bir şekilde ortaya konmuştur. Bu çalışmada, toprak kalitesinin değerlendirilmesinde ABD de Tarım Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan Doğal Kaynakları Koruma Servisinin (NRCS) geliştirmekte ve kullanmakta olduğu Toprak Amenajmanı Değerlendirme Çerçevesi nin (SMAF) iklim ve ana materyal gibi toprak oluşum faktörleri farklı olan iki bölgemizde kullanılabilirliği test edilecektir. Bu metodun seçilmesinin temel nedenlerinden bir tanesi, yöntemin Toprak Taksonomisini esas alması yani değerlendirmede kullanılan indikatörlerin hesaplamasında kullanılan faktörlerin farklı bölge ve topraklara uyarlanabilir olmasıdır. Metot toprağın dinamik kalitesinin değerlendirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. İklim, topografya, ana materyal gibi temel toprak oluşum faktörlerini yansıtan ve amenajman uygulamalarından etkilenmeyen genetik toprak kalitesinden ziyade şu anki veya geçmişte uygulanan toprak amenajmanı kararlarını yansıtan dinamik toprak kalitesini göstermektedir. Toprak fonksiyonlarının tanımlanması amacıyla seçilen indikatörlerinin skorlanmasında kullanılan çeşitli faktörler, çalışma yapılan alanın özelliklerine göre değiştirilebilmektedir. Organik madde içeriği, toprak tekstürü, yağış, sıcaklık, arazinin eğimi, mineraloji, ayrışma sınıfı, ürün çeşidi, örnekleme zamanı ve kullanılan toprak analiz yöntemi indikatörlerin yorumlanmasında dikkate alınan unsurlardır. Bu projede pilot olarak seçilen çalışma alanlarında bu yöntemin uygulanabilirliğinin test edilmesi bu çerçevenin geliştirilmesine önemli katkılar yapacaktır. Çalışmada kullanılan değerlendirme aracında yer almayan ancak çalışma alanlarında fonksiyonların tanımlanması için gerekli olduğuna inandığımız yarayışlı çinko indikatörünün skorlanıp yorum yapılmasını sağlayacak algoritma SMAF ta belirtilen protokollere uygun olarak proje kapsamında geliştirilmeye çalışılacaktır.

23 Özgün Değer (2. Örnek) Devam Bu projede, iki farklı iklime sahip bölgedeki tarım arazilerinde toprak fonksiyonları için kapasitelerin belirlenmesine olanak sağlayacak minimum veri setleri belirlenecektir. Ayrıca, daha önce toprak veri tabanları iki ayrı TUBITAK projesinde (TOVAG 105O projesi- ve TOVAG 110O024-hızlı destek projesi) çıkarılmış olan çalışma alanlarında, yeni yapılacak bozulmuş ve bozulmamış toprak örneklemeleri ile toprak kalitesinde zamanla meydana gelen olası değişimler belirlenecek ve bu değişimlerin nedenleri irdelenecektir. Arazinin kalitesinin bozunması yönünde bir değişim söz konusu ise gerekli tedbirlerin alınması için zamanında uyarılar yapılacak ve tedbirler belirlenecektir. Eğer kalite daha iyiye gitmiş ise bunun nedenleri araştırılacak ve bölgedeki diğer kullanıcılara bilgilendirmeler ve öneriler yapılacaktır. Ayrıca proje sonuçları, benzer iklim ve toprak özelliklerine sahip diğer bölgelerimizde arazi bozunmasının izlenmesi ve erken uyarı sisteminin geliştirilmesinde kullanılabilecektir. Toprak kalitesi ile ilgili çalışmalar bütün dünyada özellikle son 10 yılda oldukça artmış durumdadır. Çalışmalar genelde toprak kalitesinin belirlenmesinde kullanılacak yöntemin belirlenmesi ve geliştirilen yöntemlerin farklı arazilerde test edilmesi üzerinde yoğunlaşılacaktır. Çalışmaların çoğunluğu daha küçük ölçekteki arazilerde yapılmıştır. Bu proje kapsamında, toprak oluşumu açısından birbirlerinden farklı olan iki ayrı bölgede yer alan ve çeşitli amenajmanların uygulandığı geniş tarım arazilerinde (toplam arazi yaklaşık ha) çalışmalar yapılacaktır. Bu bize hem iklim ve ana materyal gibi farklı genetik hem de yetiştiricilikte kullanılan yöntemlerin farklılığından dolayı farklı amenajmanlar altında yöntemin toprak kalitesinin belirlenmesinde kullanımını sağlayacaktır. Bu yönüyle proje sonuçları, bu yöntemin ülkemiz koşullarında (özellikle çalışma alanları ile benzer koşullara sahip bölgelerde) kullanılabilirliğinin test edilmesine ve algoritmaların geliştirilmesi ve adaptasyonuna da olanak sağlayacaktır.

24 Özgün Değer (2. Örnek) Devam Yabancı otlar çevresel parametredeki değişikliklere anında yanıt verdiklerinden (Booth ve ark., 2003), yabancı ot popülasyonları takip edilerek bir bölgede tarımsal uygulamalarda meydana gelen değişmelerin çok kısa sürede fark edilmesi ve takibi mümkündür. Bu yüzden de yabancı ot topluluklarının yapısında meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi yabancı otların idaresi yanında, toprak kalitesini göstermeleri yönüyle önemlidir. Bu nedenle, proje sonuçlarının gerek yabancı ot bilimine gerekse de toprak kalitesinin validasyonu açısından toprak bilimine teorik katkı sağlama potansiyeli bulunmaktadır. Konu ile ilgili literatüre veri sağlama yeteneği oldukça fazla olan bu çalışma sonuçları, Geoderma, Catena, Soil Science Society of America, Soil Science, Land Use and Management, Land Degredation and Development gibi Science Citation Index e giren birçok dergide rahatlıkla yayınlanabilecektir.

25 Özgün Değer (2. Örnek) - Panel Raporu Toprakların üretkenlikleri ve verimlilikleri ile bunların sürdürülebilirlikleri ve değişimi üzerine toprakların kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerinin yanı sıra tarımsal amenajman uygulamaları gibi birçok faktör etkili olmaktadır. Toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin tümünün birleşik etki ve katkılarının dikkate alınmasıyla hesaplanan toprak kalitesi değerleri, toprakların üretkenliklerinin ve verimliliklerinin ortaya konulmasında, sürdürülebilirliğinin izlenmesinde ve amenajman uygulamalarının etkilerinin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesinde daha gerçekçi ve pratik bir kolaylık sağlamaktadır. Günümüzde toprakların sürdürülebilir kullanımı için toprak kalitesi minimum veri setlerinin belirlenmesi bir zorunluluk halini almıştır. Önerilen proje kapsamında; çalışma alanlarının seçimi ve söz konusu alanlara özgü karşılaştırılabilir nitelikte geçmiş bazı verilerin varlığı nitelikli bir değerlendirme yapabilmenin önünü açmakta ve yeni skorlama eğrilerinin (yarayışlı Zn için) geliştirilecek olması ve toprak kalitesi ile yabancı ot tür ve yoğunlukları arasındaki ilişkinin incelenecek olması çalışmayı özgün kılmaktadır. Çalışmanın, konu alınan bölgeler ve benzer özelliklerdeki farklı bölgelerde de toprakların değerlendirilmesinde mevcut uygulamalara göre iyileştirme sağlayacağı açıktır. Proje önerisinde çalışma konusunun mevcut bilimdeki yeri açıkça ortaya konmuş olup sonuçların indeksli dergilerde yayınlanma ve ulusal ve uluslar arası toplantılarda sunulma potansiyeli yüksektir.

26 Yaygın Etki / Katma Değer Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda, Ulusal ekonomiye ve bilimsel birikime katkısı, Toplumun sorunlarına çözüm üretme potansiyeli, Sonuçlarından kimlerin ne şekilde yararlanabileceği, Evrensel veya yerel düzeyde olma özelliği, Uluslararası alanda Türkiye nin öncü konuma gelmesine katkısı, Ülkenin bilimsel ve teknolojik araştırma gücüne, bilim insanı yetiştirilmesi ve yeni projeler üretme potansiyeli yeterince açıklanmalıdır.

27 Yaygın Etki / Katma Değer

28 Yaygın Etki (Çok İyi) Evrensel veya yerel düzeyde olma özelliğine sahiptir. Farklı bilimsel ve teknolojik alanlarda kullanılabilme özelliğine sahiptir. Yeni projelerin üretilmesine temel oluşturabilme özelliğine sahiptir. Toplumun sorunlarına çözüm üretebilecek niteliktedir. Proje konusu, alanındaki BTYK, DPT veya TÜB İTAK tarafından belirlenen ülke öncelikleri arasındadır. Toplumun kullanılmayan kaynaklarının kullanılmasını sağlamaya yöneliktir. Uluslararası alanda Türkiye nin öncü konuma gelmesine katkı sağlayabilecek niteliktedir. Uluslararası, Ulusal kaynaklardan veya endüstriden destek almıştır.

29 Yaygın Etki (Çok İyi) Ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlama potansiyeli vardır. Yurtdışı bağımlılığı gideren yeni bir ürün veya model geliştirme potansiyeli vardır. Ülkenin bilimsel ve teknolojik araştırma gücüne, bilim insanı yetiştirilmesi ve yeni yetenekler kazanılmasına katkı sağlama potansiyeli oldukça yüksektir. Ülkenin risklerinin ve avantajlarının belirlenmesine yöneliktir. Sonuçların ticarileştirilme potansiyeli yüksektir. Proje disiplinler arası ve grup çalışmalarını içermektedir. Proje uygulayıcı kurum/kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlanmıştır.

30 Yaygın Etki (İyi) Tek bir bilimsel veya teknolojik alanda kullanılabilme sahiptir. özelliğine Yeni proje üretebilme özelliği sınırlıdır. Bir ulusal kaynaktan veya endüstriyel kuruluştan sınırlı destek almıştır. Bölgesel ekonomiye kısmi katkı sağlama potansiyeli bulunmaktadır.

31 Yaygın Etki (İyi Değil / Yetersiz) Bilim ve teknolojiye katkı sağlama potansiyeli zayıftır. Proje konusu, alanındaki ülke öncelikleri arasında değildir. Tescil edilecek çıktılar elde etme potansiyeli oldukça zayıftır. Diğer hakemli ve indekslerde kayıtlı dergilerde yayımlanabilme veya konferanslarda sunulabilme potansiyeli oldukça zayıftır.

32 Yaygın Etki / Katma Değer (1. Örnek)

33 Yaygın Etki / Katma Değer (1. Örnek) Devam

34 Yaygın Etki / Katma Değer (1. Örnek) Devam

35

36 Yaygın Etki / Katma Değer (2. Örnek)

37 Yaygın Etki / Katma Değer (2. Örnek) Devam

38 Yaygın Etki / Katma Değer (2. Örnek) Devam

39 Yaygın Etki / Katma Değer (2. Örnek) Devam

40 PROJE ÇIKTILARININ PAYLAŞIMI VE YAYILIMI Proje faaliyetleri boyunca elde edilecek çıktıların ve ulaşılacak sonuçların ilgili paydaşlar ve potansiyel kullanıcılara ulaştırılması ve yayılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay, eğitim, web sitesi, vb. ne tür faaliyetler yapılacağı aşağıdaki tabloda belirtilmelidir. PROJE ÇIKTILARININ PAYLAŞIMI VE YAYILIMI TABLOSU (*) (*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir Faaliyet Türü (Toplantı, Çalıştay, Eğitim, Web sayfası vb.) Paydaş / Potansiyel Kullanıcılar Faaliyetin Zamanı ve Süresi

41 SORU & CEVAP

42 TEŞEKKÜR EDERİM Prof. Dr. Salih AYDEMİR Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, OsmanbeyYerleşkesi, Şanlıurfa /

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Projesi Kapsamında Yapılan Araştırmalara Çağrı Duyurusu ile İlgili Açıklamalar

Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Projesi Kapsamında Yapılan Araştırmalara Çağrı Duyurusu ile İlgili Açıklamalar Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Projesi Kapsamında Yapılan Araştırmalara Çağrı Duyurusu ile İlgili Açıklamalar Son yıllarda Türkiye de kadınların refah durumunda, özellikle sağlık

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi TÜRKİYE DE SULAMA İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDEN ŞEBEKELERİN BİRLİK VE KOOPERATİFLERE DEVRİ İLE SU FİYATLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ OLANAKLARI Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

The First International Records Management Standard: A Point of View

The First International Records Management Standard: A Point of View Özdemirci, Fahrettin. Đlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme= The First International Records Management Standard: A Point of View, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003),

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci İçindekiler Önsöz... 2 Genel Bilgiler... 3 Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi... 3 Uluslararası

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından yürütülen TRH2.2.IQVETII/P- 03/658 sözleşme sayılı, "Yenilenebilir Kaynaklı Enerji Teknolojileri Alanında Mesleki ve Teknik

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ 4 Ayda Bir Yayınlanır. ÜCRETSİZDİR Yıl: 3 Sayı: 6 Ekim 2012 ISSN 1302-4388 JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER JEOTERMAL KAYNAK UYGULAMALARINDAN

Detaylı

ÖZET Planlama Uzmanlığı Tezi KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KARŞIT DURUM ETKİ DEĞERLENDİRME ÖRNEĞİ Mustafa Caner MEYDAN

ÖZET Planlama Uzmanlığı Tezi KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KARŞIT DURUM ETKİ DEĞERLENDİRME ÖRNEĞİ Mustafa Caner MEYDAN TEŞEKKÜR Bu çalışma uzunca bir süredir verilen emeklerin ürünüdür. Yol göstericiliği ve değerli önerileriyle çalışmaya önemli katkısı olan Tez Danışmanım Planlama Uzmanı Mehmet Emin ÖZSAN, University of

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu

Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu WORLD BANK Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu Ekoloji

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı Sonuç Raporu Aralık 2012 Gebze, Kocaeli İçindekiler ÖNSÖZ... 3 Çalıştay Programı... 5 Çalıştay Katılımcı Listesi... 6 Kısaltmalar... 7 1.YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 1.1.

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı