ELDORADO GOLD CORPORATION BAĞLI ŞİRKETLER VE İŞTİRAKLER İŞ YÜRÜTME VE ETİK KURALLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELDORADO GOLD CORPORATION BAĞLI ŞİRKETLER VE İŞTİRAKLER İŞ YÜRÜTME VE ETİK KURALLARI"

Transkript

1 ELDORADO GOLD CORPORATION BAĞLI ŞİRKETLER VE İŞTİRAKLER İŞ YÜRÜTME VE ETİK KURALLARI Eldorado Gold Corporation ve bağlı şirketleri ve iştirakleri, hukuki ve etik açıdan en yüksek iş yürütme standartlarına bağlıdır. Bu İş Yürütme ve Etik Kuralları ( Kurallar ), bağlı olduğumuz hukuki, etik ve düzenleyici standartları özetler ve direktörlerimize, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza ("Temsilcilerimiz") bu taahhüdün ciddiyetini anımsatmaktadır. Her Şirket Temsilcisi için bu Kurallar'a ve yüksek iş yürütme standartlarına uymak zorunludur. GİRİŞ İşimiz, hem faaliyet gösterdiğimiz ülkeler hem de bizi bağlayan yasa ve düzenlemeler açısından gitgide karmaşıklaşmaktadır. Bir etik kuralı, kurumsal etiğin yerini alamaz; bununla birlikte, günlük sorumluluklarınızı yerine getirirken sizden neler beklendiğini anlamanıza yardımcı olmak için bu Kurallar'ı oluşturduk. Bu Kurallar, tüm politikalarımız veya tüm geçerli yasa veya düzenlemeler altındaki sorumluluklarınız için kapsayıcı bir rehber olacak biçimde tasarlanmamıştır. İşimizi yürütmede karşılaşabileceğiniz etik ve yasal sorunları çözmenize yardım edecek genel parametreleri sunmaktadır. Kurallar'daki herhangi bir şeyle veya Kurallar'a göre atılacak uygun adımlarla ilgili sorularınız varsa, lütfen Şirket Genel Sekreteri veya Denetim Komitesi Başkanı ile bağlantıya geçin. Bu organlar, Kurallar'ı anlamanıza ve onlarla uyumlu olmanıza yardımcı olacaklardır. Ayrıca, hem bir bütün olarak Yönetim Kurulumuz hem de tek tek üyeleri için belirli yönergeler ("Yönergeler") belirleriz. Kurallar'ın yanı sıra Yönergeler'i öğrenmek ve bunlarla uyumlu olmak, her bir Yönetim Kurulu üyesinin bireysel sorumluluğundadır. Bu Yönergeler, Şirket'in web sitesinde (www.eldoradogold.com) sunulmuştur ve her yıl Şirket'in Bilgi Sirküleri'nde yayınlanmaktadır. Her birinizden, bu Kurallar'da tanımlanan etik standartları öğrenmeniz ve bu Kurallar'ın sonunda yer alan Uyumluluk Sertifikası'nı imzalayarak bu standartlara uyacağınızı teyit etmeniz beklenmektedir. Yasaların, etik davranışlarla ilgili kurumsal politikalarımızın veya bu Kurallar'ın ihlal edilmesi, işten çıkarılmanızı da içine alan ancak bununla sınırlı olmayan disiplin işlemlerine yol açabilir.

2 2 I. Tüm Direktörlerimizin, Yöneticilerimizin ve Çalışanlarımızın Etik Davranış Biçimi Misyon İfademiz Altın rezervlerinin bulunması, elde edilmesi ve geliştirilmesi ve karlı madenlerin işletilmesi yoluyla hissedar değerini artırmayı taahhüt etmekteyiz. Faaliyet gösterdiğimiz topluluklarda çevreye ve topluma duyarlı olmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca, çalışanlarımızın, seçtikleri kariyerde potansiyellerini en üst düzeyde açığa çıkarmalarını sağlayacak güvenli çalışma ortamını oluşturmayı taahhüt etmekteyiz. Misyon ifademize değer kazandırmak için, Temsilcilerimiz'in dürüstlük ve bütünlüğüne en yüksek önemi vermekteyiz ve bu dürüstlük ve bütünlüğün tüm düzeylerde ve işimizin tüm alanlarında gösterilmesini beklemekteyiz. Etik davranışların yalnızca başkalarıyla ilişkilerde değil, kişisel ve profesyonel ilişkiler arasındaki gerçek veya olası çıkar çatışmalarında da sergilenmesinde ısrarlıyız. Adil İlişkiler Temsilciler, hissedarlarla, çalışanlarla, müşterilerimizle, tedarikçilerimizle, rakiplerimizle ve diğer üçüncü taraflarla ("Paydaşlarla") ilişkilerini dürüst ve adil biçimde yürütmek zorundadır. İşimizi etkin ve etik bir biçimde yürütmek, en önemli hedeflerimizden biridir. Bu hedefe erişmek ve bütünlüğümüzü korumak için: bir sözleşmeye hak kazanmak, başka ticari çıkarlar elde etmek veya hükümetten bir karar çıkartmak amacıyla herhangi bir hükümet, sendika, müşteri veya tedarikçi temsilcisine, doğrudan veya dolaylı olarak, rüşvet, komisyon veya başka türde bir uygunsuz ödeme verilmesini yasaklamaktayız; Temsilcilerimiz'in ve iştiraklerimizin, herhangi birinden doğrudan veya dolaylı olarak, rüşvet, komisyon veya başka türde uygunsuz ödeme kabul etmesini yasaklamaktayız; hükümet temsilcilerine, sendikalara veya müşterilerimize veya tedarikçilerimize, makul bir araştırma sonucu belirlenecek bir nominal değerin üzerinde bir hediye verilmesini veya bunlardan sözkonusu değerin üzerinde bir hediye kabul edilmesini yasaklamaktayız; pazarlama ve müşteri ağırlama harcamalarını, gerekli, ölçülü, işle ilgili ve politikalarımızla tutarlı olacak biçimde kısıtlamaktayız; sözleşmelerimizde, pazarlama metinlerimizde, dokümanlarımızda, beyanatlarımızda ve diğer halka açık duyurularımızda açık ve kesin bir iletişimi 2

3 3 zorunlu tutmakta ve gerçeklerin yanlış ifade edilmesini veya yanlış izlenime yol açacak ifadeleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktayız; rapor ettiğimiz tüm mali bilgileri doğru ve eksiksiz olarak aktarmaktayız ve temsilcilerimizin, manipülasyon, kasıtlı gizleme, gizlilik taşıyan bilgileri kötüye kullanma veya başka herhangi bir adil olmayan uygulama yoluyla üçüncü taraflardan uygun olmayan çıkarlar elde etmesini yasaklamaktayız. Çıkar Çatışmaları; Kurumsal Fırsatlar Temsilcilerimiz, kişisel çıkarlarıyla bizim çıkarlarımız arasında bir çatışma yaratan veya yarattığı izlenimi doğurabilecek herhangi bir etkinliğe karışmamalıdır. Özellikle, Yönetim Kurulu'nun özel izni olmaksızın, hiç bir Temsilci: aşağıdaki niteliklerdeki bir harici işletmede danışman, direktör, yönetici veya çalışan olarak görev almamalı veya başka herhangi biçimde böyle bir işletmeyi yürütmemelidir: bizim şu andaki veya potansiyel ürün ve hizmetlerimizle rekabet eden ürün ve hizmetleri pazarlayan işletmeler; bize ürün veya hizmet tedarik eden işletmeler veya bizden ürün veya hizmet satın alan işletmeler; iş yaptığımız herhangi bir kurumda, bir çıkar çatışması yaratabilecek veya olduğu izlenimini doğurabilecek biçimde, önemli hisse sahipliği de dahil, doğrudan veya dolaylı mali çıkarı olmamalıdır; kendi iş alanlarının doğal akışı içinde üçüncü taraflara benzer koşullarla borç veya hizmet sunan mali kurumlar veya hizmet sağlayıcılar dışında iş yaptığımız herhangi bir kurumdan kişisel borç veya hizmet almaya çalışmamalı veya kabul etmemelidir; talepleri direktörün, yöneticinin veya çalışanın bize olan sorumluluklarıyla maddi olarak çelişebilecek bir harici işletmede danışman, direktör, yönetici veya çalışan olmamalıdır; böylesi düzenlemelerin yasal olarak mümkün olduğu durumlar dışında, Eldorado'dan herhangi bir kişisel borç veya yükümlülük garantisi kabul etmemelidir veya eş, çocuklar, ebeveyn, kardeşler gibi yakın aile üyeleriyle ve yasal olarak akraba olmasa bile aynı evin paylaşıldığı kişilerle bizim adımıza iş yürütmemelidir. 3

4 4 Temsilciler, Denetim Komitemizin Başkanını ve Şirket Genel Sekreterimizi gerçek veya olası çıkar çatışmalarından haberdar etmelidir. 4

5 5 Gizlilik ve Kurumsal Varlıklar Temsilcilerimize, bizimle ve iş ortaklarımızla ilgili gizli bilgiler verilebilir. Bu bilgiler, (1) teknik veya bilimsel bilgileri veya raporları, (2) iş veya pazarlama planlarını veya projeksiyonlarını, (3) kazançları ve diğer dahili mali verileri, (4) personel bilgilerini, (5) ifşa edildiğinde rakiplerimizin yararına veya iş ortaklarımızın zararına olabilecek diğer halka açık olmayan bilgileri içerebilir. Bu bilgiler, bizim veya iş ortaklarımızın mülkiyetindedir ve çoğu durumda büyük harcamalarla elde edilmiştir. Temsilcilerimiz: aile bireyleri ve arkadaşlar dahil yetkisiz kişilerle veya onların bulunduğu ortamlarda gizli bilgileri tartışmamalıdır; gizli bilgileri kişisel kazanç amaçları dışında yalnızca meşru iş amaçlarımız için kullanmalıdır; işin olağan akışı gerektirmedikçe üçüncü taraflara gizli bilgileri aktarmamalıdır; iş ortaklarımıza ilişkin gizli bilgiler konusundaysa ifşa yetkisi bize aittir. II. Eksiksiz, Adil, Doğru, Zamanında ve Anlaşılır Bilgi İfşasında Bulunuruz Rapor verdiğimiz tüm hukuk sistemlerinde düzenleyici makamlar için ürettiğimiz raporlarda, hissedarlarımıza ve yatırımcılarımıza eksiksiz, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır beyanatta bulunmayı hedeflemekteyiz. Bu hedefe ulaşmak için, Temsilcilerimiz: herhangi bir nedenle dosyalarımızda ve kayıtlarımızda asılsız veya yanlış yönlendiren kayıtlar tutmamalıdır; herhangi bir amaçla oluşturulmuş olan ifşa edilmemiş veya kayıt altına alınmamış banka hesabına veya varlığa göz yummamalıdır; Kanada'da genel olarak kabul gören muhasebe ilkelerine her zaman uymalıdır; uygulanabildiği yerde ABD'de genel olarak kabul gören muhasebe ilkelerine her zaman uymalıdır; rapor edilmemiş bir maddi işlemin olduğunu farketmeleri halinde Başkanımızı ve Şirket Üst Yöneticimizi veya Üst Finans Yöneticimizi haberdar etmelidir; halka açık olmayan bilgileri kamuoyuna duyurmamalıdır; ifşa edilmemiş veya kayıt altına alınmamış fonların veya varlıkların oluşmasını engellemelidir ve uygulanabilir olduğu yerde Yönetime ve Yönetim Kurulu'na tüm işlemlerin doğru bir şekilde kaydedildiği garantisini makul düzeyde verecek bir dahili muhasebe kontrol sistemi sağlamalıdır; 5

6 6 işlemlerimizi doğru ve adil biçimde yansıtacak dosya ve kayıtlar tutmalıdır; özellikle periyodik raporlarımızın hazırlandığı dönemlerde, yönetimimize ve Yönetim Kurulu'na hakkımızdaki maddi bilgilerin yönetime iletildiği garantisini makul düzeyde verecek bir dahili kontrol sistemi tutmalıdır; ve halka açık beyanatlarda bilgileri açık ve düzenli biçimde sunmalı ve gereksiz hukuki ve mali ifadelerin kullanımından kaçınmalıdır. III. Tüm Yasalarla, Kurallarla ve Düzenlemelerle Uyumluyuz Etkinliklerimiz için geçerli olan tüm yasalarla ve hükümet düzenlemeleriyle uyumluyuz ve tüm Temsilcilerimiz'in bu tür yasa ve düzenlemelere uymasını beklemekteyiz. Özel olarak, hedeflediklerimiz: güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını sürdürmek; ırka, renge, dine, cinsiyete, yaşa, ulusal kökene, engelliliğe veya iş çıkarlarımızla ilgili olmayan diğer etkenlere dayalı olan ayrımcılığın veya tacizin olmadığı bir çalışma ortamını teşvik etmek; adil rekabeti ve ticaret üzerindeki sınırlamaları ve diğer adil olmayan ticari uygulamaları yasaklayan yasaları desteklemek; etkinliklerimizi, uluslararası çevre uygulamaları standartlarıyla tam olarak uyumu gözeterek yürütmek; Temsilcilerimiz'in kişisel siyasi etkinliklerini işimizden ayrı tutmak; herhangi bir hükümet yetkilisine veya siyasi partiye yasa dışı biçimde ödeme, hediye veya bağışı yasaklamak; herhangi bir üçüncü tarafın ticari sırlarının, telif hakkına sahip veya gizli bilgilerinin yetkisiz kullanımını, çoğaltılmasını veya dağıtılmasını yasaklamak; geçerli tüm Kanada mali ve federal menkul kıymetler yasalarıyla uyumlu olmak ve geçerli tüm ABD eyalet ve federal menkul kıymetler yasalarıyla uyumlu olmak. Temsilcilerimizin hakkımızda önemli, kamuya açıklanmamış ("içerideki") bilgiye sahipken menkul değerlerimizin alım satımını Şirket tarafından belirlenen "black-out" dönemlerinde yapmaları yasaktır. Temsilcilerimiz'in, geçerli menkul kıymetler yasasının izin verdiği durumlar dışında başkalarına içeriden bilgi vermesi yasaktır. İçeriden Bilgi ile Menkul Kıymet Alışverişi Politikamız, ticaret üzerindeki içeriden bilgi ve bununla ilgili sınırlamaların niteliğini açıklamaktadır. Bu türdeki politikaların bir kopyası Şirket Genel Sekreter'imizden temin edilebilir. 6

7 7 RAPORLAMA VE İHLALLERİN SONUÇLARI Bu Kurallar'la uyumluluk, öncelikle ve her şeyden önemli olmak üzere, her bir Temsilci'nin bireysel sorumluluğundadır. Etik sorunların ve kaygıların, yöneticilere veya başkalarına, misilleme korkusu olmaksızın iletilebileceği ve onlarla tartışabileceği bir çalışma ortamını güçlendirmeye çalışırız. Şüphelendiğiniz bir ihlali rapor etmek ve danışmanlık almak istediğinizde ve herhangi bir nedenle olağan komuta zinciri kullanılamadığında bir raporlama ve erişim sistemi kullanmak Şirket'in sorumluluğundadır. Yönetim Yönetim Kurulumuz, bu Kurallar'da anlatılan iş yürütme standartlarını oluşturmuştur ve bu Kurallar'la uyumluluğu denetlemektedir. Bu Kurallar'la uyumluluk için bağlantı noktası olarak Denetim Komitemizin Başkanını ve Şirket Genel Sekreter'imizi atadı. Denetim Komitemizin Başkanı ve Şirket Genel Sekreter'imiz, bu görevi yürütürken, doğrudan Yönetim Kurulu'na rapor edecektir. Kurallar'ın bir kopyası var olan Temsilciler'e verilecek ve yeni Temsilciler için oryantasyon malzemeleri içine dahil edilecektir. Kurallar'ın öğrenilmesini sağlamak için, Temsilcilerimiz'den her yıl Kurallar'ı okuması ve bir Uygunluk Sertifikası imzalaması istenir. İhlalleri Raporlama ve Sorular Temsilciler, yasaların, hükümet düzenlemelerinin veya bu Kurallar'ın bilinen ihlallerini veya ihlal şüphelerini, gizlilik içinde Denetim Komitemiz'in Başkanına rapor etmelidir. Ayrıca, Temsilcilerimiz, bu Kurallar veya bir iş uygulaması hakkında soru veya taşıdıkları kaygı ile ilgili olarak Denetim Komitemiz'in Başkanıyla veya Şirket Genel Sekreterimiz'le bağlantıya geçebilir. Tüm sorular veya ihlal raporları, anında ve ciddi biçimde ele alınır ve ad belirtilmeksizin iletilebilir. Şüphelenilen ihlaller ve raporlanan konuyla ilgili kuralları adresleyebilecek Temsilciler'in iletişim bilgileri, Kurallar'ın ilişiğinde listelenmiştir. Herhangi bir ihlali iyi niyetle raporlayan bir direktör, yönetici veya çalışana karşı misillemeye izin vermeyeceğiz. Denetim Komitesi Başkanı ya da Şirket Genel Sekreterimiz raporlanmış tüm ihlalleri inceleyecek ve gerektiği halde düzeltici faaliyet ve engelleyici önlemler dahil uygun cevabı belirleyecektir. Tüm raporlar, mümkün olan en yüksek düzeyde gizlilikle ele alınacaktır. Bir İhlalin Sonuçları Herhangi bir yasayı, hükümet düzenlemesini veya bu Kurallar'ı ihlal eden Temsilcilerimiz, rütbe tenzili veya anında işten çıkarma dahil ancak bunlarla sınırlı kalmayabilecek, uygun ve vakaya özgü disiplin işlemlerine tabi olacaktır. 7

8 8 Feragat Yönetim Kurulu kararıyla, üst finans yöneticilerimiz de dahil olmak üzere direktörlerimiz veya üst düzey yöneticilerimiz için bu Kurallar'ın hükümlerinden feragat edilebilir. Denetim Komitemiz'in Başkanı, Başkan ve Şirket Üst Yöneticimiz ile görüş alışverişinde bulunduktan sonra, direktör veya üst yönetici olmayan çalışanlarımız için bu Kurallar'ın hükümlerinden feragat edebilir. Bir direktör veya üst yönetici için bu Kurallar üzerinde verilen bir feragat veya değişiklik kararı, kamuoyuna duyurulacaktır. YUKARIDA BELİRTİLENLER, YALNIZCA BİR POLİTİKA BEYANIDIR VE BİZİM ALEYHİMİZDE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ PARTİ ADINA VEYA ALEYHİNDE BİR SÖZLEŞME HAKKI, TAAHHÜT VEYA YÜKÜMLÜLÜK OLUŞTURMAZ. Yönetim Kurulu tarafından Onaylandı Eldorado Gold Corporation 18 Şubat

9 9 Adlar ve Adresler Raporlama için Bağlantıya Geçilecekler: İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Şirket Genel Sekreteri: Adı: Adres: Dawn Moss Burrard Street Vancouver, B.C. V6C 2B5 Telefon: E-posta: Denetim Komitemizin Başkanı: Adı: Adres: Robert Gilmore 735 Leyden Street Denver, Colorado ABD Telefon: E-posta: Raporlama Ajansı: 1 Şubat 2008'den itibaren geçerlidir ethicspoint.com 9

10 10 ELDORADO GOLD CORPORATION VE BAĞLI ŞİRKETLERİ VE İŞTİRAKLERİ İŞ YÜRÜTME VE ETİK KURALLARI UYUMLULUK SERTİFİKASI İş Yürütme ve Etik Kuralları'nı ( Kurallar ) okudum ve anladım. Kurallar'da tanımlanan etik standartlara her açıdan uyacağım. Ayrıca, Kurallar'ın ihlalinin, hakkımda rütbe tenzili veya işten çıkarılma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla uygun disiplin işlemine yol açacağını anladığımı teyit ederim. Bu Uygunluk Sertifikası'nın ilişiğindeki imzalı bir İstisnalar Belgesi'nde bir ihlal belirtmediğim sürece, Kurallar'ı ihlal etmediğimi Eldorado Gold Corporation'a beyan ederim. Tarih: Adı: Ünvanı/Pozisyonu: Aşağıdakilerden birini işaretleyin: İlişikte bir İstisnalar Belgesi bulunmaktadır. İlişikte bir İstisnalar Belgesi yoktur. 10

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak DuPont İş Etiği Yönetmeliği Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak Temel Değerlerimiz Ocak 2015 CEO dan Mesaj Yüzyıllar boyunca DuPont çalışanları sürekli değişen bir dünyada fark yaratmak için pazar odaklı

Detaylı

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İçindekiler Mesaj 1 İş etiği İlkeleri 3 İş etiği Modeli 4 Bu kitapçik 5 İşleriMizin YürütülMesi 7 kamu Müşterileri ve kamu Görevlileri ile çalişma 11 Başkalari

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları 2011 Sayın Citi Çalışanları: 200. kuruluş yıldönümümüze yaklaştığımız bugünler, iş yapma şekillerimizi gözden geçirmemiz ve davranış biçimlerimizin en yüksek standartlara

Detaylı

Smith & Nephew Davranış Kuralları ve İş İlkeleri konusunda Üçüncü Taraf Kılavuzu

Smith & Nephew Davranış Kuralları ve İş İlkeleri konusunda Üçüncü Taraf Kılavuzu Smith & Nephew Davranış Kuralları ve İş İlkeleri konusunda Üçüncü Taraf Kılavuzu T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England CEO nun Mesajı 150 yılı aşkın süredir,

Detaylı

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bu Shell de Çalışma Kuralları size yönelik

Detaylı

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık Xerox İş Ahlakı Tüzüğü İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık İş Ahlakı Tüzüğümüz bütünlüğe yönelik taahhüdümüzü kapsar ve destekler ve ayrıca etik ve uyumluluk sorunlarımızı temel değerlerimizle

Detaylı

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Doğru Davranış İlkeleri (Etik) ve Uyum YOL GÖSTERİCİ İLKELER A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Dürüstlük kimse görmezken bile doğru şeyi yapmaktır - Albert Einstein İÇİNDEKİLER A. O. SMITH DEĞERLER

Detaylı

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI İş Etiği Politikamız Aytekin Serol firması tüm faaliyetlerinde iş etiği standartlarını en üst düzeyde tutmayı

Detaylı

ETİK DEĞERLER EL KİTABI

ETİK DEĞERLER EL KİTABI ETİK DEĞERLER EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER Başyazı 1 Giriş BÖLÜM 1 DAVRANIŞ İLKELERİMİZ I. Dürüstlük II. Bireye Saygı III. Karşılıklı Saygı IV. Fikri ve Sınai Mülkiyete Saygı V. Açık Kapı Politikası VI. Firma

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları 2012 Değerli Borusanlılar, Borusan Grubu nun 1944 yılından bu yana benimsediği kurumsal değerleri ve çalışma prensipleri çalışanlarımız

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

Avrupa Ombudsmanı. Avrupa Doğru İdari Davranış Yasası

Avrupa Ombudsmanı. Avrupa Doğru İdari Davranış Yasası Avrupa Ombudsmanı Avrupa Doğru İdari Davranış Yasası TR Misyon bildirisi Avrupa Ombudsmanı, Avrupa Birliği kurumları ile ilgili şikâyetlere yönelik adaletli sonuçlar arar, şeffaflığı teşvik eder ve idari

Detaylı

PROFESYONEL MUHASEBECİLER İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI

PROFESYONEL MUHASEBECİLER İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI PROFESYONEL MUHASEBECİLER İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI 2010 BASKISI Çeviren Yıldız ÖZTÜRK TÜRMOB YAYINLARI : 402 ISBN : 978-975 - 555-198 -2 Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ BASKI Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ücretli İzinler İş Yerine ve İş Yerinden Ulaşım. Mesai Saatleri ve İş Yerinde Bulunma

İÇİNDEKİLER. Ücretli İzinler İş Yerine ve İş Yerinden Ulaşım. Mesai Saatleri ve İş Yerinde Bulunma Çalışan El Kitabı İÇİNDEKİLER 1 Kurumsal Değerlerimiz 2 Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 3 Performans Yönetim Sistemi 4 Yetkinlikler 7 Eğitim / Gelişim Çalışmaları Rotasyon Ücretler 9 İşe Devam ve Tatiller

Detaylı

Üçüncü Şahıslar için İş Davranış ve Etik Standartları

Üçüncü Şahıslar için İş Davranış ve Etik Standartları Bristol-Myers Squibb in (BMS) tüm ticarî faaliyetlerinin temelinde dürüstlük taahhüdümüz ve bütün geçerli yasa, düzenleme ve kurallaın yanı sıra sektör ilkelerinee uyma kararlılığımız yatar. Ayrıca BMS,

Detaylı

İŞ ETİĞİ POLİTİKAMIZ VE KURALLARIMIZ

İŞ ETİĞİ POLİTİKAMIZ VE KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ POLİTİKAMIZ VE KURALLARIMIZ Çalışanlarımız İş ortaklarımız ve müşterilerimiz nezdinde profesyonel olarak yeterli, dürüst ve adaletli olarak bilinir, bu itibarımızı hassasiyetle koruruz. ETİK DAVRANIŞ

Detaylı

Bu ilke, Randstad Grubunun faaliyet halindeki bütün şirketleri için geçerlidir.

Bu ilke, Randstad Grubunun faaliyet halindeki bütün şirketleri için geçerlidir. Randstad Grubu ilkesi Başlık Geçerlilik tarihi Birim Belge no Uygunsuz Davranış Bildirim ilkesi Temmuz 2009, revizyon Grup Hukuk/Merkezi Dürüstlük Sorumlusu Misconduct_version 1_04012010 1. Amaç Uygunsuz

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ 2 TEMEL İLKELERİMİZ 3 Misyonumuz 3 Vizyonumuz 3 Amacımız 3 Değerlerimiz 3 ETİK KURALLARIMIZ 6 Faaliyet alanımız

Detaylı

Anadolu Grubu olarak bizler,

Anadolu Grubu olarak bizler, Anadolu Grubu ailesi, her ailenin olduğu gibi, köklerini kurucularının çalışma felsefelerinden alan ortak değerlere sahiptir. Bu değerler Anadolu Grubu nu Anadolu Grubu yapan değerlerdir. Bunlar Anadolu

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler; Demokrasinin kurum ve değerlerini, etik değerleri ve adaleti zayıflatan, sürdürülebilir kalkınmayı ve hukukun üstünlüğünü

Detaylı

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ SHELL GENEL İŞ İLKELERİ Shell Genel İş İlkeleri, Shel Grubu nu* meydana getiren Shell şirketlerinin işlerini nasıl yürüteceklerini belirler. * Royal Dutch Shell plc ve onun doğrudan ya da dolaylı olarak

Detaylı

M m IFAC TÜRMOB TÜRMOB YAYINLARI - 457

M m IFAC TÜRMOB TÜRMOB YAYINLARI - 457 IFAC M m TÜRMOB TÜRMOB YAYINLARI - 457 MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI 2013 Çevirmenler: Yıldız ÖZTÜRK (Baş çevirmen) Dr. İpek TÜRKER (SMMM) Dr. Ali Altuğ BİÇER (SMMM) Seher GÜNDOĞDU

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER I- YASAL ÇERÇEVE Bu rehber, Sermaye Piyasası Kanunu nun 1 ve 16/A maddeleri ve 22 nci maddesinin (e) bendi ile Seri:VIII, No:@ sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası

Detaylı

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ ÖZEL DURUMLAR REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 3 II. İÇSEL BİLGİLER... 3 1. İÇSEL BİLGİ NEDEN AÇIKLANMALIDIR?... 3 2. İÇSEL BİLGİ NEDİR?... 3 2.1. Bilginin Niteliklerinin Belirli Olması... 4 2.2.

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı