GREIF, INC. İŞ YÖNETİMİ VE ETİK KURALLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GREIF, INC. İŞ YÖNETİMİ VE ETİK KURALLARI"

Transkript

1 GREIF, INC. İŞ YÖNETİMİ VE ETİK KURALLARI Geçerlilik Tarihi: 1 Şubat 2004 Greif, Inc.'nin ve ona bağlı şirketlerin ("Greif") tüm yönetici, memur ve görevlileri etik davranışlar içinde olmak ve dürüstlük ve doğrulukla davranma sorumluluğu taşımaktadırlar. Greif en yüksek iş davranışı standartlarını uygulama konusunda eski ve gurur duyulan bir geçmişe sahiptir. Bu ruh ve bu standartlar yeni İş Yönetimi ve Etik Kurallarımız olarak özetlenmiştir. 1 Greif'in Hedeflerini Kişisel Planlarınızın Önüne Koyun Yönetici, memur ve çalışanların kişisel çıkarları Greif işlemlerini etkilememeli veya etkiler gibi görünmemelidir ve yönetici, memur ve çalışanların kararları sadece Greif'in en yüksek çıkarı doğrultusunda verilmelidir. Bir bireyin doğrudan veya dolaylı kişisel kazanç olasılığının şirkete karşı görev ve sorumluluklarını gerçekleştirmede tarafsızlığını etkilemesine ve buna müdahale etmesine izin vermesi veya verir görünmesi durumunda bir "çıkar çatışması" meydana gelir. Bir çıkar çatışması görüntüsü bile sizin ve Greif'in ismine zarar verir. Bu sebeple, hiçbir yönetici, memur veya çalışan kendi kişisel çıkarının Greif'in çıkarlarıyla herhangi bir şekilde karışmasına veya karışır görünmesine izin veremez. Olası bir çıkar çatışması derhal şefinize bildirilmelidir, İcra Kurulu Başkanı veya görevlendirdiği bir kişi konuyu inceleyecektir. İcra Kurulu Başkanı veya bir Yönetim Kurulu Üyesi ile ilgili bir çatışmayı ise Yönetim Kurulu veya görevlendirdiği kişiler incelemelidir. Tüm potansiyel çatışmalar Yönetim Kurulu'nun Denetçi Kurulu tarafından her üç ayda bir incelenecektir. Bir çatışma yaratabilecek her eylemi belirtmek pratik olmasa da, bir çıkar çatışması yaratabilecek bariz durumlar vardır. Bunlar arasında sizin veya bir aile üyenizin yer aldığı durumlar olabilir (aile üyesi kavramı, aynı evde yaşayan yönetici, memur veya çalışan ve yönetici, memur veya çalışanla yakın kişisel ilişkisi olan bireyleri kapsamaktadır): 1 Greif çalışmayla bağlantılı herhangi bir politika, prosedür veya durumu yegane takdir yetkisi kendisinde olacak şekilde, istediği zaman bildirimde bulunmaksızın ve bu İş Yönetimi ve Etik Kuralları'nda gözden geçirip düzeltme yapmadan gözden geçirme, değişiklik yapma veya düzeltme hakkını saklı tutar. Bu İş Yönetimi ve Etik Kuralları'nın içeriği bir iş sözleşmesinin şartlarının yerine geçmez ve burada yer alan hiçbir şey devam eden çalışma garantisi şeklinde yorumlanmamalıdır - Greif'te çalışma istendiği zaman şeklindedir. Bu İş Yönetimi ve Etik Kuralları resmi bir belge değildir ve sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu İş Yönetimi ve Etik Kuralları'nın Center/Corporate Governance adresinde bulunan Greif web sitesinden erişilebilen çevrimiçi versiyonu tüm basılı versiyonları ilga eder. Buradaki herhangi bir bilgi varolan Grief politika veya prosedürlerinden farklılık gösterirse, resmi politika ve prosedür belgeleri geçerli olur.

2 1. Greif'in tedarikçisi, müşterisi veya rakibi olan veya Greif ile herhangi bir şekilde iş ilişkisi bulunan bir firmadan finansal bir çıkarı olmak; ama eğer bir tedarikçi, müşteri veya rakip kendi halka açık hisse senetlerini çıkardıysa, Greif'in yönetici, memur veya çalışanlarının o tedarikçi, müşteri veya rakibin halka açık hisse senetlerinin % 1'ini almasına izin verilir. 2. İşin yapısının ne olduğuna bakılmaksızın bir rakibin çalışanı olmak veya Greif'in bir tedarikçi, müşteri veya rakibinden ücret, komisyon veya daha farklı ödemeler almak. 3. İhale açmaksızın Greif'in herhangi bir işini bir çalışan veya aile üyesine ait veya onun tarafından kontrol edilen bir işe yönlendirmek. Bir yönetici ve Greif arasında, New York Menkul Kıymetler Borsası'nın standartları ve Greif'in Yöneticiler için Bağımsızlık Standartları kapsamında Yönetim Kurulu'nun "maddi olmayan" olarak belirlediği bir ilişki o yönetici açısından çıkar çatışması olarak kabul edilmeyecektir. Konumunuzu Kötüye Kullanmayın veya Borçlu Kalmayın Çalışanların, memurların ve yöneticilerin Greif'teki konumlarını kendi kişisel avantajları için kullanmaları yasaktır. Bu durum aşağıdaki yasaklanmış eylemleri de kapsar: 1. Greif'e ait varlık veya bilginin kullanılması sonucu keşfedilen fırsatları kendileri için kullanmak. 2. Greif'e ait varlık veya bilgiyi veya Greif'teki konumlarını kişisel kazanç için kullanmak. 3. Greif ile rekabet etmek. 4. Aşağıdaki paragrafta belirtilen istisna hariç, müşteri, tedarikçi veya rakiplerden herhangi bir borç, değerli bir şey almak veya kamuya veya benzer konumdaki Greif çalışanlarına sağlanmayan bir diğer ekonomik fayda temin etmek. Endüstrideki geleneksel uygulamalara uyan müşteri veya tedarikçilerden abartılı olmayan eğlence, seyahat, hizmet veya hediye kabul etmeye izin verilir ama bu alışveriş bireyi, Greif'i veya diğer kişileri herhangi bir karşılık sağlamaya mecbur bırakmamalıdır. Greif'in Kaynaklarını Koruyun ve Diğerlerinin Varlıklarına Saygı Gösterin Çalışanlar, memurlar ve yöneticiler Greif kaynaklarını kullanırken sağduyulu ve akılcı olmalıdır. Her bir çalışan, memur ve yönetici Greif'in varlık ve mülklerini kayıp veya hırsızlığa karşı korumalı ve bu varlıkları kişisel kullanımı için almamalı veya

3 kullanmamalıdır. Tüm Greif varlık ve mülkleri meşru iş amaçları için kullanılmalıdır. Greif'in varlık ve mülkleri arasında, patentler, ticari markalar, ticari sırlar ve yöntem bilgiler ve diğer müseccel ve gizli bilgiler, yazılım, bilgisayarlar, ofis ekipmanı ve malzemeleri bulunur. Buna ek olarak, Greif'in çalışan, memur ve yöneticileri başkalarının geçerli fikri mülkiyet haklarına saygı göstermelidir. Başkalarının fikri mülkiyet haklarının yetkisiz kullanımı, çalınması ve suistimali yasaktır. Üçüncü şahıs yazılımlarının lisans anlaşmaları genellikle yazılımın ifşa edilmesi, kullanımı ve kopyalanması konularında kısıtlamalar getirir. Üçüncü şahıslardan Greif adına lisanslanan yazılımlar sadece onları kullanma yetkisi olan çalışanlara ve uygulanabilir lisans anlaşması şartları doğrultusunda diğerlerine dağıtılıp ifşa edilebilir. Greif'e lisanslanan üçüncü şahıs yazılımları özel yetkilendirme olmadan kopyalanamayabilir ve sadece belirlenen sorumluluklar çerçevesinde kullanılabilir. Greif bilgisayarlarında ve diğer Greif varlıklarında kullanılan tüm üçüncü şahıs yazılımları uygun şekilde lisanslanmış olmalıdır. Yasa, Yönetmelik ve Kurallara Uyun Yasa, yönetmelik ve kurallara uygunluk Greif için yüksek önceliklidir. Tüm yönetici, memur ve çalışanların antitröst ve rekabet yasaları, hükümet veya siyasi görevlilere rüşvet verilmesini yasaklayan Foreign Corrupt Practices Act (Yabancı Yolsuzluk Kanunu) ve diğer yasalar, belli ülkelere ithalatı yasaklayan yasalar, çevre, sağlık ve güvenlik yasaları, iş yasaları ve İçeriden öğrenenlerin ticaretiyle ilgili yasaları da kapsayan güvenlik yasaları da dahil tüm uygulanabilir yasa, yönetmelik ve kuralları incelemeleri ve onlara uymaları beklenmektedir. İçeriden öğrenenlerin ticareti hem etik dışı hem de gayrimeşrudur ve bununla kararlı biçimde mücadele edilecektir. İçeriden öğrenenlerin ticareti, yönetici, memur ve çalışanların kamuya açıklanmamış önemli bilgilere sahipken Greif hisse senedi alıp satamayacakları veya aile, arkadaş veya üçüncü şahıslara kamuya açıklanmamış önemli bilgileri ifşa edemeyecekleri anlamına gelir. "Kamuya açıklanmamış bilgi" halka açık şekilde ifşa edilmemiş bilgidir (örneğin herhangi bir basın bülteninde veya Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan bildirimlerde). Önemli kamuya açıklanmamış bilgi Greif hisse senedi almak veya satmak konusunda bir kararı etkileyecek veya etkilemesi beklenebilecek, Greif ile ilgili, kamuya açıklanmamış bilgi anlamına gelir. Bu durum finansal sonuçları ve finansal tahminleri, önemli bir işlemde pazarlık yapılmasını; bekleyen veya olası bir şirket evliliğini, iktisabı, kullanım yetkisini, finansmanı veya ortak girişimi; kar payını veya kar payı politikasında değişikliği; sermaye bölünmesini, önemli bir ürün geliştirilmesini, önemli bir müşteri veya tedarikçinin kazanılması veya kaybedilmesini, önemli bir davayı veya iddiayı veya işin yönünde önemli bir değişikliği içerebilir. Müseccel ve Gizli Bilgileri İfşa Etmekten Kaçının Çalışan, memur ve yöneticilerden kendilerine Greif veya müşterileri ve tedarikçileri tarafından tevdi edilen veya başka bir yolla kullanımlarına verilen tüm bilgilerin gizliliğini

4 sürdürmeleri beklenmektedir. Bu bilgiler, ticari sırlar ve yöntem bilgilerini; araştırma verilerini; ürün tasarım ve özelliklerini; buluş ve yeni ürün hatlarını; üretim tekniklerini; satış ve pazarlama stratejilerinin; maliyet bilgilerini; finansal bütçeleri; uzun vadeli planları; çalışan kayıt ve verilerini; müşteri listesi ve diğer müseccel bilgileri ve Greif'in gizli tutmak istediği veya gizli tutma yükümlülüğü altında olduğu tüm diğer teknik, ticari veya finansal bilgileri içerir. Bu bilgilerin Greif dışında birine ifşa edilmesi, yetkili personel tarafından yetkilendirme yapılan veya kanunen gerekli olduğu durumlar haricinde kesinlikle yasaklanmıştır. Adil Ticaret Her yönetici, memur ve çalışan Greif'in müşteri, tedarikçi, rakip ve diğer çalışanlarına adil şekilde davranmaya gayret etmeli ve saygılı davranmalıdır. Manipülasyon, bilgi gizleme, imtiyazlı bilgilerin kötüye kullanımı, önemli olguların yanlış beyanı veya diğer adil olmayan uygulamalarla herhangi bir şahıs suistimal edilmemelidir. Kısıtlamaların İfşası Çalışanlar işe alınmalarından önce, daha önceki bir işverenle imzalamış oldukları Greif'teki konumlarının gerektireceği görev veya sorumluluklarını herhangi bir şekilde kısıtlayan veya engelleyen bir iş anlaşması, rekabet yasağı veya talepsizlik anlaşması, gizlilik anlaşması veya benzer bir anlaşmanın varlığını beyan etmelidir. Bu tip anlaşmaların kopyaları, çalışanın konumu doğrultusunda anlaşmanın incelenmesi için Greif'e verilmelidir. Hiçbir koşulda bir çalışan Greif için veya adına görevlerini gerçekleştirirken başka bir şahısla çalıştığı dönemde edindiği bir ticari sırrı, müseccel bilgileri veya benzer bilgileri kullanamaz. Dahili Kontrolleri ve Doğru Raporlamayı Sağlayın Tüm organizasyon içerisinde, bu Kurallar içindekiler de dahil olmak üzere idari, operasyonel ve muhasebe politikalarına uyulmasını sağlamak için etkin dahili kontrol sistemleri sağlamak Greif'in politikasıdır. Bu yaklaşım Greif'in yönetimi ve hissedarlarımızın güvenini korumak ve sürdürmek için hayatidir. Memurlar ve çalışanlar Greif'in genel muhasebe prosedürlerine ve Greif'in finansal defter ve kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasıyla ilgili tüm ulusal ve yerel yasa ve yönetmeliklere uymalıdır. Tüm memur ve çalışanlar kayıtların tüm iş işlemlerini doğru ve adil şekilde yansıtmasını sağlamaktan sorumludur. Buna ek olarak, tüm memur ve idari çalışanlar şunları sağlamak yükümlülüğündedir: 1. Sadece bunu yapmaya yetkili çalışanlar iş işlemlerini gerçekleştirebilir. 2. Her türlü aktife erişime sadece uygun idari seviyelerin yetkilendirmesiyle izin verilir. 3. İş işlemleri (i) doğru ve tam finansal ve diğer kayıtların hazırlanmasına izin vermek ve (ii) aktifler için sorumluluğu açık şekilde yansıtabilmek amacıyla kaydedilmektedir.

5 4. Aktifler için sorumluluğu gösteren kayıtlar makul aralıklarla gerçek aktiflerle karşılaştırılır ve herhangi bir farklılık durumunda uygun aksiyon alınır. Her Tür Yasa ve Politika İhlalini Bildirin Herhangi bir yasa, kural veya tüzüğün veya bu Kuralların ihlal edildiğini fark eden veya bundan şüphelenen bir bireyin uygun bir süpervizörle veya üst yönetimin bir üyesiyle temasa geçme sorumluluğu bulunmaktadır. İhlaller görmezden gelinmemeli, saklanmamalı veya üstü örtülmemelidir. Üst yönetimden kimi arayacağınızı bilemiyorsanız, Birleşik Devletler'de numaralı telefondan Genel Konsey ile temas kurulabilir. Greif Yönetim Kurulu Audit Committee (Denetçi Kurulu) ile adresinden veya Audit Committee, Greif, Inc 425 Winter Road, Delaware, Ohio adresine yazılı başvurarak temasa geçişebilir. Ayrıca, Kuzey Amerika'nın her yerinden numaralı ücretsiz Greif Alarm hattı aranarak gizli ve isimsiz bir görüşme yapılabilir. Kuzey Amerika dışındaki bir ülkeden aynı numara önce o ülke için AT&T doğrudan erişim kodu çevrilerek ücretsiz aranabilir. Doğrudan erişim kodları için adresine bakınız. Greif bu Kuralların ihlali durumunda uygun aksiyonu alacaktır. İhlaller, iş akdinin feshine varabilecek disiplin cezalarına ve Greif in zararına sahtekarlık, hırsızlık ve kişisel kazanç gibi durumlarda yasaların ihlaliyle ilgili cezai kovuşturma ve zararı karşılamaya neden olur. Greif yasa, kural veya yönetmelik veya bu Kuralların ihlalleri hakkında iyi niyetle yapılmış raporlar için hiçbir bireye misilleme yapılmasına izin vermeyecektir. Her Tür Yasa ve Politika İhlalini Bildirin Bu Kuralların yürütücü memurlar veya yöneticiler için istisnası sadece Greif Yönetim Kurulu veya onun atadığı bir komite tarafından yapılabilir. Bu tip bir muafiyet uygulanabilir yasalar ve New York Menkul Kıymetler Borsası'nın standartları uyarınca hissedarlara derhal bildirilecektir.

Gates. İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları

Gates. İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları Gates İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları 01 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa I. İŞYERİNDE DAVRANIŞ AHLAKI İLKELERİ... 1 II. YASALARA UYGUNLUK... 1 A. Genel çerçeve... 1 B. Devlet Memurları ve Devlet Kurumlarıyla

Detaylı

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak DuPont İş Etiği Yönetmeliği Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak Temel Değerlerimiz Ocak 2015 CEO dan Mesaj Yüzyıllar boyunca DuPont çalışanları sürekli değişen bir dünyada fark yaratmak için pazar odaklı

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur Güven Kazanmak İşimizin Temeli Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur AEGON Hakkında* AEGON uluslararası bir hayat sigortası, emeklilik ve varlık yönetimi şirketidir.

Detaylı

DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK

DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK As of September 2010 DAVRANIŞ TÜZÜĞÜNE GİRİŞ Biz, karmaşık ve geniş kapsamlı kurallarla tanımlanmış bir iş ortamında etkinlik gösteren küresel bir şirketiz. Çalışanlarımız

Detaylı

STANDARDIN BELİRLENMESİ

STANDARDIN BELİRLENMESİ DOĞRU OLANI YAPARIZ BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ Güncellenme Haziran 2014 STANDARDIN BELİRLENMESİ MESLEKİ AHLAK ve İŞ AHLAKI Standardın Belirlenmesi Güncellenme Haziran 2014

Detaylı

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları İçindekiler Fujitsu Way... 3 Fujitsu Way ve Global İş Standartları... 3 Global Bakış Açısı... 4 Fujitsu Bünyesinde Uyum... 5 Neden Global İş Standartları'na

Detaylı

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI Güven inşa etmek Mütevelli Heyeti Başkanı ndan Mesaj İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak, dürüstlüğümüz ve etik hareket tarzımız sayesinde sahip olduğumuz itibardan gurur duymaktayız.

Detaylı

İşyeriDavranış Kuralları

İşyeriDavranış Kuralları İşyeriDavranış Kuralları 1 AlanKrause nin mesajı MWH Global, Inc. sürekli değişim içinde olan bir şirkettir. Böyle bir dinamizm ile bulunduğumuz sektörde tutarlılık içinde güven veren itibarlı bir şirket

Detaylı

Etik Kurallara Uyum 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 3. Pazara İlişkin Kurallar 4. Ortaklığımız ve Hissedarlarımıza İlişkin Kurallar

Etik Kurallara Uyum 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 3. Pazara İlişkin Kurallar 4. Ortaklığımız ve Hissedarlarımıza İlişkin Kurallar İÇİNDEKİLER 1. Etik Kurallara Uyum 1.1 Sorumluluk 1.2 Yasaların ve Etik Kurallarımızın İhlalinin Sonuçları 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 2.1 Dürüstlük ve Adil Davranma 2.2 Müşteri Memnuniyeti 2.3

Detaylı

'in Değerleri ve. Beklentileri. dürüstlük bağlılık sorumlu girişimcilik ahlaki cesaret

'in Değerleri ve. Beklentileri. dürüstlük bağlılık sorumlu girişimcilik ahlaki cesaret 168 'in Değerleri ve Beklentileri dürüstlük bağlılık sorumlu girişimcilik ahlaki cesaret Sayın Çalışma Arkadaşlarım: Frank C. Sullivan, RPM Kurucusu, 1947 Büyükbabam temel bir felsefe ile RPM'yi kurdu

Detaylı

Değerli Çalışma Arkadaşım,

Değerli Çalışma Arkadaşım, İŞ YÖNETMELİĞİ Değerli Çalışma Arkadaşım, Her gün aldığımız kararlar ve eylemlerimiz, şirketimizin itibarını ve gelecekteki başarısını şekillendirmemize yardımcı olur. AbbVie çalışanları olarak şirketimizi

Detaylı

ELDORADO GOLD CORPORATION BAĞLI ŞİRKETLER VE İŞTİRAKLER İŞ YÜRÜTME VE ETİK KURALLARI

ELDORADO GOLD CORPORATION BAĞLI ŞİRKETLER VE İŞTİRAKLER İŞ YÜRÜTME VE ETİK KURALLARI ELDORADO GOLD CORPORATION BAĞLI ŞİRKETLER VE İŞTİRAKLER İŞ YÜRÜTME VE ETİK KURALLARI Eldorado Gold Corporation ve bağlı şirketleri ve iştirakleri, hukuki ve etik açıdan en yüksek iş yürütme standartlarına

Detaylı

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İçindekiler Mesaj 1 İş etiği İlkeleri 3 İş etiği Modeli 4 Bu kitapçik 5 İşleriMizin YürütülMesi 7 kamu Müşterileri ve kamu Görevlileri ile çalişma 11 Başkalari

Detaylı

İş Yönetim Etiği Kodu

İş Yönetim Etiği Kodu İş Yönetim Etiği Kodu Dünyanın Her Yerinde Dürüst ve Güvenilir Olmak GERÇEK Şey DOĞRU Yol Etik davranın. Dürüst olun. Yasalara uyun. Koda uyun. Güvenilir olun. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA Nisan 2009

Detaylı

Smith & Nephew Davranış Kuralları ve İş İlkeleri konusunda Üçüncü Taraf Kılavuzu

Smith & Nephew Davranış Kuralları ve İş İlkeleri konusunda Üçüncü Taraf Kılavuzu Smith & Nephew Davranış Kuralları ve İş İlkeleri konusunda Üçüncü Taraf Kılavuzu T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England CEO nun Mesajı 150 yılı aşkın süredir,

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı

Davranış Ve Etik Kuralları. Working with integrity. Building trust.

Davranış Ve Etik Kuralları. Working with integrity. Building trust. S ojitz Group Davranış Ve Etik Kuralları Working with integrity. Building trust. Sojitz Corporation Yürütme Kurulu Başkanı'ndan Bir Mesaj Sevgili Çalışanlarımız: Yüzyılı aşkın bir süredir Şirketimiz dürüstlükle

Detaylı

Yum! un Tutkusu 3. Nasl Birlikte Kazanırız 3. Giriş/Program Yönetimi 5. Ürün Kalitesi ve Gıda Güvenliği 8. Kalite 8.

Yum! un Tutkusu 3. Nasl Birlikte Kazanırız 3. Giriş/Program Yönetimi 5. Ürün Kalitesi ve Gıda Güvenliği 8. Kalite 8. 1 İçindekiler Sayfa Yum! un Tutkusu 3 Nasl Birlikte Kazanırız 3 Giriş/Program Yönetimi 5 Ürün Kalitesi ve Gıda Güvenliği 8 Kalite 8 Gıda Güvenliği 8 Franchise Alanlar ile İlişkiler 9 Küresel İlişkiler

Detaylı

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Mavi Kitap İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti UYUMA Bağlılık Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Değerli

Detaylı

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları 2011 Sayın Citi Çalışanları: 200. kuruluş yıldönümümüze yaklaştığımız bugünler, iş yapma şekillerimizi gözden geçirmemiz ve davranış biçimlerimizin en yüksek standartlara

Detaylı

Doğruluğumuz. Doğruluk iş başında. Burada doğruluk kazanır.

Doğruluğumuz. Doğruluk iş başında. Burada doğruluk kazanır. Doğruluğumuz Baxter in başarısı sonuçlara yönelik kişisel sorumluluğumuza ve doğruluğumuza dayanmaktadır. Hastalar, doktorlar, müşteriler, resmi otoriteler, yatırımcılar ve çalışanlarımız her gün yaptığımız

Detaylı

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES İşyeri Davranış Kurallarıyla İlgili bir Açıklama... DIC Grubu, dünya genelinde 60'dan fazla ülke ve bölgede amacının gereklerini

Detaylı

Ahlakı veetik Kuralları

Ahlakı veetik Kuralları İş Ahlakı veetik Kuralları İçindekiler 1. Kültürümüz - Doğru Olanı Yapma Kültürü Başkan ve CEO nun Mesajı... 1 Giriş Doğruluk Taahhüdümüz... 2 Sorumluluklarımız... 3 2. Celgene ve Hissedarlarımıza Karşı

Detaylı

Giriş - Temel Prensipler ve Geçerlilik

Giriş - Temel Prensipler ve Geçerlilik Giriş - Temel Prensipler ve Geçerlilik Tüm geçerli yasa ve düzenlemelere uymak, Takeda Pharmaceutical Company Limited ve tüm iştiraklerinin (topluca, Takeda ) değişmez bağlılığıdır. Kurumsal felsefemiz

Detaylı

PMI İş Yürütme İlkeleri

PMI İş Yürütme İlkeleri PMI İş Yürütme İlkeleri Philip Morris International İş Yürütme İlkeleri Dürüstlük: Doğru Olanı Yapmak Harekete Geçmeden Önce Sorun Yasal mı? Şirket politikalarına uygun mu? Yapılacak doğru şey bu mu? Şirketin

Detaylı

Global Davranış Yasası

Global Davranış Yasası Global Davranış Yasası Fayda Gözeten Performans Global Davranış Yasası 3 Başkan ve CEO'muzdan Mektup 4 PepsiCo Değerleri Performansımızın Amacı 5 İşi Doğru Yapmak 5 Davranış Yasamıza Karşı Sorumluluğumuz

Detaylı

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Vodafone Davranış Kuralları 1 Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Yaptığımız her şeyde güven esastır. 2 Davranış Kuralları Xxxxxxxx İcra

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi DAVRANIŞ KURALLARI Değerlerimizi Yaşamak Önem Vermek Global EKİP Çalışması SÜREKLİ GELİŞTİRME En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi Başkanımız ve İcra Kurulu Başkanımızdan BİR Mesaj C Colgate-Palmolive

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Biz; Ülker Bisküvi A.Ş. de ve iştiraklerinde yaptığımız işlerin başarısı ve ekonomiye katkımız kadar itibarımız ile de tanınırız.

Detaylı