Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı 01 Ocak Aralık 2008 Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı 01 Ocak 2008 31 Aralık 2008 Faaliyet Raporu"

Transkript

1 u Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı 01 Ocak Aralık 2008 Faaliyet Raporu

2 2

3 Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Mütevelliler Heyetinin Değerli Üyeleri; Bildiğiniz gibi her an bir büyük depremin olma olasılığının çok yüksek olduğu bir coğrafyada yaşıyor, çalışıyor, çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Bu doğal tehditin bir afete dönüşmemesi için Vakfımızın üstlendiği çok önemli bir misyon var. Hiç vakit kaybetmeden, eldeki tüm olanakları kullanarak, herşeyi kamu kurumlarının yapmasını beklemeden, afetlere hazırlanma ve afet risklerinin azaltılması konusunda etkin bir çalışmayı yürütmemiz gerekiyor. Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı, zamana karşı yapılan bu çok hayati yarışta gerçekten çok yararlı projeleri oluşturuyor ve yürütüyor. Elinizdeki bu rapor, Vakfımızın 2008 yılı içerisinde sağladığı kaynaklar ve çeşitli kurumlarla hayata geçirdiği işbirlikleri ve gerçekleştirdiği faaliyetleri özetlemektedir. Bu faaliyetlerle her geçen gün daha fazla insanımıza ulaşarak onların afetler kousunda bilinçlenmesini ve olası bir afet durumunda görebilecekleri zararı en aza indirebilmek için hazırlıklı olmalarını sağlıyoruz. Vakfın bu çalışmalarının aksamadan, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi Vakıf kaynaklarının yeterli düzeyde ve sürdürülebilir olması ile mümkündür. Bu çerçevede, bir taraftan proje çalışmalarına destek bulunması, öte yandan da Anamal varlığının arttırılmak ve düzenli kaynak yaratıcı mekanizmalar oluşturulmak sureti ile Vakfın sağlıklı bir mali yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Vakfın kuruluşuna ve mevcut anamal varlığının oluşturulmasına katkıda bulunan sizlerin desteklerini devam ettireceklerine inanıyor ve güveniyorum. Saygılarımla, MAG Vakfı Yönetim Kurulu adına Prof. Gülay Barbarosoğlu (Başkan) 3

4 MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ ve MAG VAKFI Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG), büyük çaplı afetler sonrasında kendi mahallelerinde ilk müdahale yapmak, afet öncesinde ise mahalle düzeyinde afet bilinci ve afetlere hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere ögürtlenmek, ilk yardım, afet bilinci, afet psikolojisi, yangına müdahale ve arama kurtarma bölümlerinden oluşan 36 saatlik bir eğitim programı almış ve ekipmanla donatılmış mahalle düzeyinde oluşturulmuş bir yapılanmadır. Mahalle Afet Gönüllüleri ilk müdahalenin ardından Sivil Savunma, Đtfaiye gibi profesyonel ekiplere yardım ve destek hizmeti vermek üzere eğitimler alırlar. Şu ana dek Kocaeli, Yalova, Đzmir ve Đstanbul illerinde 73 mahallede oluşmuş yapılanmada 3000 i aşkın gönüllü eğitimlerini almış, ekipman ile donatılmış ve Mahalle Afet Destek Merkezi olarak kullanılan konteynerleri mahallelerine yerleştirmiştir. Mahalle Afet Gönüllüleri uygulaması ülkemizde konu ile ilgili kamu kurumlarının da ciddi olarak destek verdiği uygulama ve yöresel olarak hayata geçirilmek istenen bir yapıdır. Ülkemizin çeşitli yörelerinden ortak uygulama talepleri gelmektedir. Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar ağırlıklı olarak Marmara Bölgesinde yoğunlaşmıştır. Halen, Đstanbul un çeşitli ilçelerinde (Tuzla, Kağıthane, Şişli, Bağcılar) ve Yalova da yeni mahallelerde uygulamalar devam etmektedir. Bu uygulamalarda özellikle yerel belediyelerin ekipman ve çeşitli ayni katkıları önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, Đstanbul ilinde Valilik bünyesinde yürütülmekte olan Đstanbul Sismik Risklerin Azaltılması ve Depreme Hazırlık Projesi (ISMEP) çerçevesinde Mahalle Afet Gönüllüleri modelinin uygulanması öngörülmektedir. Öte yandan, ülkemizde geliştirilen bu model uluslararası platformda da çok ilgi çekmektdir. Sık sık afete maruz kalan Đran, Pakistan, Fas ve Ürdün de Mahalle Afet Gönüllüleri modelinin uygulanması söz konusudur. Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı, bugüne dek bağımsız yapılar olarak mahalle düzeyinde var olan MAG sistemini destekleyen bir yapıya duyulan ihtiyacın sonucu olarak, iş çevrelerinden, üniversitelerden, kamu kuruluşlarında ve diğer sivil toplum kuruluşlarından bireyler ile bazı öncü kurumların katkılarıyla kurulmuştur. Vakıf uzun vadede, ülkenin depremden etkilenebilecek her bölgesinde MAG programlarının oluşturulmasını hedefliyor. MAG Vakfı, bunun da ötesinde, bildiklerini aktarmayı, bilinç yaratmayı, diğer sivil toplum örgütleriyle bir ağ oluşturmayı ve yerel grupları desteklemeyi amaçlamaktadır. 4

5 MAG VAKFI YÖNETĐM KURULU Gülay Barbarosoğlu (Başkan) Yücel Yılmaz (Başkan Vekili) Mustafa Farsakoğlu (Başkan Vekili) A. Nazmi Durbakayım (Genel Sekreter) Sait Kılıç (Muhasip Üye) Prof. Dr.Hakkı Polat Gülkan Đbrahim Betil Murat Sungur Bursa Üner Kırdar 5

6 MAG VAKFI MÜTEVELLĐ HEYETĐ Kurumsal ABB Holding Türkiye Anadolu Endüstri Holding Ben Boru Sanayi Doğuş Holding A.Ş. Eczacıbaşı Holding Istanbul Ticaret Odası Müstakil Sanayici ve Işadamları Derneği Nurol Holding Parador Properties Gayrimenkul Turizm Tic. A.Ş Bireysel Gündüz Özdemir A. Nazmi Durbakayım Ahmet T. Altıner Ali Rıza Arslan Atilla Özdikmen Ayşenur Yıldız Burhan Silahtaroğlu Celalettin Özel Cem Bakioğlu Erman Atasoy Erol Bilecik Ersin Arıoğlu Fazıl Say Halit Şarlak Haluk Sanver Haluk Ulusoy Hamit Doğan Başak Hasan Bengü Hasan Ulusoy Hüsnü M. Özyeğin Ibrahim Betil Iskender Nuri Aka Izzet Çevik Jan Nahum Mehmet Birgi Mehmet Celal Betil Mehmet Cengiz Metin Tayfun Işeri Muktedir Ilhan Murat Sungur Bursa Mustafa Farsakoğlu Mustafa Yılmaz Müfit Gürtuna Nurettin Gürsel Kutlu Okan Balcı Oktay Yavuz Osman Faruk Loğoğlu Osman Kaya Osman Mayatepek Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu Prof. Dr. Hakkı Polat Gülkan Prof. Dr. Yücel Yılmaz Remzi Önder Karaduman Sabri Vedit Engin Saffet Karpat Sait Ali Bayrak Sedat Şükrü Ünlütürk Şerif Arı Şeyda Zeynep Akdurak Tavit Köletavitoğlu Tayfun Bayazıt Turan Eser Uğur Yüce Ünal Somuncu Vedat Kirişci Yasin Hilmi Yazan 6

7 MAG VAKFI NEDEN ÖNEMLĐ? 1- Yaşam, bize verilen en değerli armağan fakat doğal ve insan kaynaklı afetler, bu armağanı bir anda elimizden alabilir. Doğanın gücü, birkaç saniye içinde insanları, şehirleri, ülkeleri, ekonomileri yerle bir edebilir, 2- Afetler sevdiklerimizi kaybetmemize neden olurlar, 3- Afetler ekonomik kayıplar yaratırlar ve gelişmenin önündeki önemli engellerden birini oluştururlar, 4- Ülkemizde meydana gelen afetler içerisinde neden olduğu can ve mal kayıpları açısından en önde gelen tehdit deprem tehditidir. 5- Türkiye de nüfusun %71 i birinci ve ikinci derecede riskli deprem bölgelerinde yaşıyor, 6- Bilim adamları, yüksek nüfus yoğunluğu olan Đstanbul un önümüzdeki 30 yıl içinde büyük bir depremle sarsılma olasılığının %50 nin üzerinde olduğunu belirtiyorlar, 7- Olası bir Đstanbul depreminde bin arasında ölü, bin civarında ağır yaralı olacağı tahmin ediliyor (Istanbul Deprem Master Planı), 8- Büyük çaplı afetlerde Sivil Savunma, Itfaiye teşkilatları gibi profesyonel kurumların; hastaneler, okullar, kamu binaları gibi öncelikleri nedeniyle mahallelerdeki bireylere yardıma gelmeleri iki üç günü bulmaktadır, 9- Afetlerden sonraki ilk 72 saat, hayat kurtarma açısından en kritik zamanlardır. Afetzedelerin çoğu, ilk 24 saat içinde çevreden yetişen, genellikle eğitimi ve ekipmanı olmayan yakınları ve komşuları tarafından kurtarılır, 10- Profesyoneller gelinceye kadar geçen bu sürede mahalle halkı kendi başının çaresine bakmak durumundadır, 11- Bilinçsiz, eğitimsiz ve ekipmansız yapılan ilk müdahale yarar yerine zarar getirir. Sevdiğimiz insanları kurtaralım derken yalan yanlış bilgilerle onlara büyük zararlar verebilir hatta ölümlerine neden olabiliriz, 12- Afetleri yaratan doğa olaylarıdır. Bize asıl zararı veren bu doğa olayları değil, yanlış yapılaşma, kalitesiz ve güvenli olmayan bina yapısı, afetlere karşı hazırlıksız ve bilinçsiz olmaktır, 13- Toplumda afet bilincinin yaratılması ancak yerel/mahalle düzeyinde yapılacak eğitimlerle ve ulusal düzeyde yürütülecek kampanyalarla gerçekleşebilir, 14- Mahalle düzeyinde bir müdahale kapasitesinin yaratılması, ulusal afet yönetiminde vazgeçilmez bir unsurdur, 15- Vatandaşın gönüllü aktif katılımının sağlanması ulusal afet yönetiminleri başarısının güvencesidir, 7

8 MAG VAKFI FAALĐYETLERĐ Giriş: Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı ının 14 Mart 2008 tarihli Mütevelliler Heyeti toplantısında sunulurak kabul edilen 2008 yılı Çalışma Planı ve Bütçesi nde belirtilen hedefler ve gerçekleştirilen faaliyetleri bu raporda MAG Uygulamaları Yeni Mahalleler MAG Uygulamaları Mevcut Mahallelerin Takviyesi MAG Standartlarının Korunması ve Güçlendirilmesi Yerel halkın afet bilincini geliştirme eğitimleri MAG ağına verilen destek Tanıtım ve kaynak yaratma Diğer etkinlikler ana başlıkları altında bulabilirsiniz. Bu dönem içinde öngörülen faaliyetlerin bir bölümü vakfa yapılan karşılıksız nakit veya ayni bağışlardan, önemli bir bölümü ise Đsviçre Kalkınma ve Đşbirliği Ajansı ndan sağlanan proje desteğinden karşılanmıştır. 8

9 1 Ocak Aralık 2008 döneminde Vakfımız bu raporda özetlenen faaliyetleri ile Türkiye de afet risklerinin azaltılması konusunda en kapsamlı çalışma yürüten kurumlardan bir tanesi olmuştur. Vakfımızın bu niteliği kamu oyunda ve Mahalle Afet Gönüllüleri nezdinde her geçen gün daha da iyi algınlanmaktadır yılı itibariyle Vakfımıza ve Đktisadi Đşletmemize ait mali tabloları raporun sonunda bulabilirsiniz. Afete Müdahale Kapasitesinin Geliştirilmesi Uygulamaları 2008 yılı içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde Mahalle Afet Gönüllüleri yapılanmasının oluşturduğu mahalle sayısı 73 e yükselmiştir. Gerek yeni mahalleler gerekse de merkezi eğitimler ile 308 tanesi Đstanbul, 74 tanesi Yalova ve 27 tanesi Kocaeli olmak üzere toplam 409 gönüllü temel MAG eğitimini tamamlamışlar ve ekipmanlarını almışlardır. Bu şekilde MAG ağındaki eğitim alan gönüllü sayısı 3200'ü aşmıştır. MAG Uygulamaları Yeni Mahalleler: 2008 yılı programları çerçevesinde Vakfımız 13 yeni mahallede MAG uygulamaları için çalışma yapmıştır. Söz konusu mahallelerden 10 adedinde eğitim çalışmaları tamamlanmış diğerlerinde devam etmektedir. Bu eğitim faaliyetlerin detayları şöyledir: Đli Đlçesi Mahalle Adı 2008 yılı içerisinde tamamlanan Đşbirliği Yapılan Kuruluş Đşbirliğinin Niteliği Đstanbul Şişli 19 Mayıs Şişli Belediyesi ve Okmeydanı Rotary Kulübü Belediyeden ekipman desteği Rotary Kulüpten eğitim masraflarına katkı Vakıf proje yönetimi, gönüllü bulunması ve eğitim oranizasyonu 9

10 Yalova Merkez Fevzi Çakmak Belediyeden kısmi ekipman desteği, MAG- DER'den gönüllü bulunması ve eğitim organizasyonu Yalova Merkez Süleymanbey Yalova Belediyesi ve Yalova MAG- DER Yalova Merkez Đsmetpaşa Yalova Belediyesi ve Yalova MAG- DER Đstanbul Zeytinburnu Merkezefendi Vakıf Kaynakları Đstanbul Maltepe Cevizli Vakıf Kaynakları 2008 yılında başlayıp 2009 yılında tamamlanan Đstanbul Kağıthane Hürriyet Kağıthane Belediyesi Belediyeden kısmi ekipman desteği, MAG-DER'den gönüllü bulunması ve eğitim organizasyonu Belediyeden kısmi ekipman desteği, MAG-DER'den gönüllü bulunması ve eğitim organizasyonu Belediyeden ekipman desteği Đstanbul Tuzla Şifa Tuzla Belediyesi Belediyeden ekipman ve eğitim masrafları desteği Đstanbul Kağıthane Gürsel Đstanbul Kağıthane Talatpaşa 2008 yılında başlayıp 2009 yılında halen devam eden Đstanbul Tuzla Đçmeler Tuzla Belediyesi Belediyeden ekipman desteği Đstanbul Bağcılar Evren MAG Uygulamaları - Mevcut mahallelerın takviyesi: Gönüllülük esasına dayanan MAG uygulamasında zaman içerisinde, çeşitli sebeplerle MAG ekiplerinden ayrılanlar olmakta ve dolayısıyla mahallelerdeki mevcut MAG sayılarında azalma gözlenmektedir. MAG uygulaması aracılığı ile elde edilen, mahalle ölçeğinde afetlere müdahale kapasitesinin sürdürülmesi ve gönüllülerin motivasyonlarının yüksek tutulması, mevcut gönüllü tabanının ve gönüllü katılımının belli bir seviyede tutulması ile mümkündür. Bu ise belirli bir plan çerçevesinde belli aralıklarla organize edilecek merkezi destek eğitimlerini gerektirmektedir yılı içerisinde çeşitli bölgelerdeki MAG dernekleri ile koordineli bir şekilde 3 merkezde Merkezi Eğitim yapılmıştır. Kocaeli'nde Körfez ilçesinde ve Đstanbul'da Tuzla ve Maltepe ilçelerinde yapılan merkezi eğitimler neticesinde toplam 97 MAG Gönüllüsü mahallerindeki ekiplere dahil olmuşlardır. Vakfımız bu eğitimlerin giderlerini ve yeni katılan MAG'ların kişisel ekipmanlarını temin etmiştır. MAG Standartlarının korunması ve güçlendirilmesi: Eğitmen eğitimi: Mahalle Afet Gönüllüleri uygulamasının belirlenen standartlara uygun olarak yapılması ve gönüllülerin yeterli düzeyde ve doğru bilgilerle donatılması kaliteli ve alanlarında uzman olan eğitmen kadroları ile mümkündür. Bu doğrultuda mevcut eğitmen kadrolarının genişletilmesi için dönem dönem eğitici eğitimi düzenlenmesi gerekmektedir. 10

11 2008 yılında Đstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa geliştirilen "Orman Yangınları Konusunda Vatandaşların Bilinçlendirilmesi" ve "Orman Yangınlarda Đlk Müdahale" alanlarındaki eğitim modüllerinin aktarılmasında yararlanılacak eğitmenlerin yetiştirilmesi de gerekmekteydi. Bu amaçla, Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki uzman personelden seçilen 4 kişi, telsiz haberleşmesi, afet bilinci, hafif arama kurtarma, ilk yardım ve yangınlara müdahale konusunda profesyonel olarak çalışan Đstanbul ve Yalova'dan toplam 13 kişiye Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Şule Erçetin ve Besim Durgun tarafından toplam 4 gün süreli eğitici eğitimi verilmiştir. Yeni eğitim modüllerlnin eklenmesi: Orman Yangınları Eğıtim Modülleri: 2008 yılı başında Orman Bölge Müdürlüğü uzmanları ile birlikte geliştirilen Orman Yangınları ders modülleri Nisan ayında Büyükada ve Heybeliada'da, Mayıs ayında ise Kartal Uğur Mumcu mahallesinde bölgedeki Mahalle Afet Gönüllülerine aktarılmıştır. Bu pilot eğitim çalışmalarında eğitim içerikleri ve ilgili materyallerın etkinlikleri değerlendirilmiştir. Hazırlanan bu eğitim modüllerinden orman yangınlarına karşı vatandaşların bilinçlendiriimesini amaçlayan eğitim programının bölge okullarında yaygın bır şeklide verilebilmesi amacıyla bır proje taslağı hazırlanmış ve Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi nezdinde projeye mali destek almak için başvuru yapılmıştır. Başvuru sonucu henüz belli olmamıştır. Gönüllülük ve Sivil Katılım: Mahalle Afet Gönüllülerine temel eğitimlerinin hemen başında gönüllülük, sivil katılım ve Mahalle Afet Gönüllülüğünün temel niteliklerini içeren bir eğitim modülü Psikolog Dr. Serdar Değirmencioğlu'nun katkıları ile hazırlanmış ve 2009 yılı ders programlarına ilave edilmiştir. Logo ve Kurumsal Kimlik ve Uygulama Standartları: MAG'ların her alanda belli bir standartı oluşturmaları ve bunları geliştirmeleri Vakfımızın temel misyonlarından bir tanesidir. Eğitim, donanım ve çalışma esaslarında standartların oluşturulması ve korunmasının yanısıra MAG ismi ve logosunun kullanımında da gereklı özenin gösterilmesi tüm gönüllülerin bır ortak isteğidir. Bu amaçla Vakfımız Halkla Đlişkiler Ajansı aracılığı ile. mevcut ve kurulacak Mahalle Afet Gönüllü Dernekleri'nin kurumsal bır standarta kavuşmalarını sağlamak üzere bir hazırlık yaparak, bunu tüm derneklerle ve MAG grupları ile paylaşmıştır. Bu çalışmada, logo kullanımının yanısıra kurumsal basılı malzeme (kartvezit, antetli kağıt, zarf vb. için kurallar ve şablonlar hazırlanmış ve ilgili dernek yöneticilerine verilmiştir.) MAG Uygulamaları konusunda standartları belirleyen, eğitim ve mahalle organizasyonu konusunda takip edilecek esasları koyan "Mahalle Afet Gönüllülerı Uygulayıcı El Kitabı" çoğaltılarak MAG derneklerine dağıtılmıştır. 11

12 MAG Ekipmanları: Bilindiği gibi, Vakfımız 2001 yılında başlayan ve Đsviçre Büyükelçiliği bünyesinde Đsviçre Kalkınma ve Đşbirliği Ajansı tarafından yürütülen Mahalle Afet Destek Projesinin çok başarılı bir noktaya ulaşmasını neticesinde, başta bu çalışma olmak üzere, topluma dayalı afete hazırlık ve afet riskleri azaltılması konusunda öncelikle eğitim olmak üzere çeşitli alanlarda çalışma misyonunu taşımaktadır. Vakıf kuruluşu öncesi çeşitli mahallelerde konuşlandırılmış olan Mahalle Afet Destek Merkezleri ve içlerindeki ekipman, anılan proje çerçevesinde Đsviçre Büyükelçiliği tarafından satın alınmıştı. Geçtiğimiz dönemde Đsviçre Büyükelçiliği ile Vakfımız arasında imzalanan bir protokol ile bu merkezler ve ekipman Mahalle Afet Gönüllülerinin kullanımına sunulmak kaydıyla ve daha ileride Vakfa hibe edilmek üzere Vakfımıza emanet edilmiştir. MAG Vakfı bu merkezlerin ve içlerindeki ekipmanın bakımları konusunu derneklerle birlikte takip etmektedir. Vandalizme maruz kalan bir konteyner Vakfımız ve Kocaelı MAG Derneğı ile birlikte tamir ettirilmiştir. Yerel halkın afet bilinci eğitimleri: Vakfımızın temel amaçlarından biri olan toplumda afet bilincinin gelirtirilmesi için, 2008 yılı içerisinde, özellikle Mahalle Afet Gönüllüleri'nin kendi bölgelerinde temel afet bilincinin yayılmasına katkıda bulunması için bir dizi çalışma yürütülmüştür. Bu şekilde, halkın afetler konusunda en temel bilgileri edinmeleri ve afetlere hazırlık ve afet risklerinin azaltılması konusunda kendileri ve yakınlarını harekete geçirmelerini sağlanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, 2008 yılı içerisinde Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan Afet Hazırlık Eğitim Birimi (AHEB) ile kalıcı ve kurumsal bir işbirliği kurulması için girişimde bulunulmuştur. Hernekadar iki kurum arasında henüz geniş kapsamlı bir işbirliğinin altapısı hazırlanamadıysa da, çeşitli projelerde gerek destek, gerekse de materyal ve hizmet alımları ile Kandilli AHEB de mevcut bilgi ve tecrübe birikimden yararlanılmaktadır. Bu çerçevede güz aylarında 50 civarında Mahalle Afet Gönüllüsü Temel Afet Bilinci Eğitici Eğitim Programına alınmış, katılanlardan 36 tanesi eğitmen olarak sertifika almıştır. Zeytinburnu, Bakırköy, Bağcılar, Kartal, Adalar ilçelerinden olan bu eğitmenlerin kendi bölgelerinde okullar, işyerleri ve toplum merkezlerinde verecekleri eğitimlerde dağıtılmak üzere 10,000 adet Afete Hazırlık El Kitabı bastırılmıştır. Eğitimler gönüllüler tarafından bölgelerindeki kamu yetkilileri ile işbirliği içerisinde okullarda gerçekleştirilmektedir. Kocaeli'nde daha önce eğitmen olmuş MAG'lar aracılığı ile sadece 2008 yılında 36,000 civarında okul öğrencisine bilgilendirme yapılmıştır. Kasım ayında başlamakla birlike bugüne kadar Đstanbul'da toplam sayıları 1700'ü aşan okul öğrencisine, öğretmene ve işyerleri çalışanına 45 dakika ile 2 saat arasında değişen seminerler halinde temel afet bilinci eğitimi verilmiştir. MAG Ağına verilen destek: MAG ağının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gönüllü grupları arasında koordinasyonun oluşturulması amacıyla, MAG'lar tarafından düzenlenmekte olan MAG Çalıştaylarının daha etkin bır şeklide organize edilmesi amacıyla Vakıf olarak maddi ve profesyonel destek 12

13 verilmesı kararlaştırılmıştır. Bu amaçla MAG Koordinasyon Kurulu oluşturulmuş ve bu kurulun sekreteryası Vakıf tarafından yapılmaya başlanmıştır. Gerek Koordinasyon Kurulu'nun, gerekse de Çalıştayların çalışma esasları düzenlenmiş ve etkin bir haberleşme ağı Internet mesaj grupları kurularak sağlanmıştır. Mahale Afet Gönüllülerinin web sitesi olan sitesi Vakfımız tarafından yönetilmekte ve sürekli güncel tutularak, gerek gönüllülerin, gerekse kamu oyunun MAG faaliyetleri konusunda bilgilenmeleri sağlanmaktadır. Geçtiğimiz sene MAG Koordinasyon Kurullları düzenli olarak her ay Vakıf Genel Merkezinde toplanmıştır. Gene 2008 yılı içerisınde üç defa MAG Çalıştayı toplanmış ve bu toplantılarda MAG'lar kendilerini ilgilendiren konularda düşünce üretme fırsatını bulmuşlar ve yıllık faaliyet planlarını belirleyerek etkin bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Vakfımız, MAG'lar tarafından Çalıştaylarda alınan kararlar doğrultusunda düzenlenen çeşitli eğitim kampları, motivasyon kampları ve sosyal etkinlikleri desteklemiş ve sınırlı da olsa bu etkinliklerde kullanılmak üzere çeşıtlı malzeme ve kitap desteklerinde bulunmuştur. 17 Ağustos 2008 Anma Törenleri 2008 yılında 17 Ağustos Anma Etkinlikleri çerçevesinde Vakfımız Kocaeli MAG-DER ile birlikte kapsamlı bır programı gerçekleştirmiştir. Kocaaeli, Đstanbul ve Yalova dan çok sayıda MAG Gönüllüsünün katıldığı program Kocaeli nin Körfez ilçesinde gerçekleşmiştir. Program çerçevesinde çocukların ve ailelerin katıldığı çeşitli yarışmalar ve eğitim programları, çok değerli katılımcıların yer aldığı bır panel ile Körfez Belediyesi işbirliği ile düzenlenen bır anma töreni gerçekleştirilmişti. Program basında geniş yansıma bulmuştur. Tanıtım ve kaynak yaratma: 2008 yılının en önemli tanıtım faaliyeti, 06 Hazıran 2008 Vakıf Tanıtım Toplantısı olmuştur. Vakfımız tarafından organize edilen ve Sayın Başbakanımızın katıldığı tanıtım toplantısı, yazılı 13

14 ve görsel basın tarafından yakından takıp edilmiştir. Toplantıya özellikle kamu kurumlarından geniş bir katılım olmuştur. Bu toplantı için çeşitli inşaat şirketlerinden önemli sponsorluk sağlanmıştır. Đstanbul Büyükşehir Belediyesı ve Đstanbul daki Đlçe Belediyeleriyle işbirliği olanakları araştırılmış ve özellikle MAG uygulamaları için destek arayışında bulunulmuştur. Bu çalışmaların neticesinde Tuzla ve Kağıthane Belediyelerinden destek temin edilmiştir. Yönetim Kurulu nun aldığı karar doğrultusunda her üç ayda bir MAG Bülteni yayınlanmasına başlanmıştır. Đlk sayısı Ekim 2008 ayında çıkan bülten Vakıf Kurucu ve destekçilerine, kamu kurum ve yöneticilerine, MAG ağına ve çeşitli kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticilerine gönderilmektedir yılı içersinde 2009 yılına ait Ajanda bastırılarak dağıtılmış ve Vakfımızın tanıtımına devam edilmiştir. Kaynak yaratma konusunda yapılan çalışmalarda planlanan miktarların oldukça gerisinde kalınmıştır. Bu konuda 1999 depremlerinden uzaklaşıldıkça afetin unutulması ve toplumsal duyarlılığın azalması, basının konuyla ilgisinin sadece 17 Ağustos un yıl dönümü ile sınırlı kalması, ekonomik gelişmeler ve 2009 Mart yerel seçimlerinin gündemde ön plana çıkması gibi unsurların etkisi olmuştur. Öte yandan, geçen Mütevelliler Toplantısını takip eden dönemde kurucularıma yönelik yaptığımız destek çağrısı da sonuç getirmemiştir. Geçtiğimiz yıl içerisinde Vakıfımızın Ana Mal varlığının arttırılması yönünde Kadir Has Vakfı nın 25,000 TL lik katkısı en önemli destek olmuştur. Gene geçtiğimiz yıl içerisinde, çeşitli kişi ve kurumlardan düzenlediğimiz etkinliklere destek mahiyetinde nakit ve ayni bağış alınmıştır yılında başvurusunu yaptığımız ve henüz sonuçlanmayan Proje Destek Başvurularımız aşağıya çıkartılmıştır. Avrupa Birliği Sivil Toplumu Programı-Okullarda Orman Yangınları Bilinçlendirme Eğitimi ( TL) Japon Büyükelçiliği- Erzlncan'da 3 mahallede MAG uygulaması ( TL) Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu- Çeşitli büyüklükte 3 proje teklifi 14

15 Diğer etkinlikler : Vakfımızın 2008 yılı çalışma programında yer alan Toplum Esaslı Afet Risklerinin Azaltılması konulu etkinlik Đsviçre Đşbirliği ve Kalkınma Ajansının desteği ile Ekim ayında Đstanbul da düzenlenmiştir. Ürdün, Filistin, Đsviçre, Tacikistan, Kırgızistan, Gürcistan, Ermenistan, Đran ve Türkiye den 20 uzmanın katıldığı etkinlik beş gün süreli bir atölye çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, diğer konuların yanında ağırlıklı olarak Mahalle Afet Gönüllüleri uygulaması konusunda bilgilendirilmiş ve bu tür uygulamaların geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Ayrıca MAG Vakfı Đktisadi Đşletmesi aracılığı ile Đsviçre Đşbirliği ve Kalkınma Ajansı desteği ile Ürdün de yürütülen Toplum Esaslı Afet Risklerinin Azaltılması çalışmalarına kısa süreli danışmanlık hizmeti verilmiştir. MALİ BİLGİLER 01 Ağustos 2007 yılında faaliyete geçen Vakfımızın 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle ikinci mali yılını başarıyla tamamlamış bulunmaktadır. Anılan yıla ait çalışmalarımız Yeminli Mali Müşavir tarafından denetlenmiş ve bir rapor hazırlanmıştır. Vakfa ve Vakıf Đktisadi Đşletmesine ait Bilanço ve Gelir/Gider tabloları ekte sunulmuştur. Tablolar ile ilgili detaylı bilgi Yeminli Mali Müşavir Raporunda mevcuttur. Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen 2008 yılı bütçe tahminleri ve gerçekleşmelere ilişkin değerlendirmeler aşağıdaki gibidir. 1. Vakıf Gelirleri: 2008 yılı Vakıf gelirlerimiz ,91 YTL olmuştur yılı içersinde gerçekleşen ,91 YTL lik gelirin ,66 sı YTL si Vakıf dan ,25 YTL lik kısmı Đktisadi Đşletmeden ve ,00 YTL lik kısmı ise Belediyelerden sağlanan ancak hesaplarımıza intikal etmeyen, mahallelere konulan konteyner ve içerisindeki malzemeyi kapsamaktadır. Bunun yanısıra 2008 yılı içersinde yapılan protokol ile Kağıhane ve Tuzla belediyesinden sağlanan ve YTL tutarındaki ayni katkı bu rakamlarımıza dahil değildir. 2. Vakıf Giderleri: 2008 yılı içerisinde gerçekleşen ,27 YTL tutarındaki gider yapılmıştır. Söz konusu giderlerle ilgili detay bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir yılında yapılan giderlerin a: Amaca Yönelik Olmayan Giderler ,99 YTL b: Amaca Yöneli Giderler ,28 YTL c: Amaca Yönelik Belediye Ayni Katkıları ,00 YTL olduğu görülmektedir. 15

16 3. Mevcutlar: 2008 yılı sonu itibariyle, Kasada Bankada olmak üzere ,77 YTL dir ,87 YTL ,90 YTL 4. Borçlar: 2008 yılı sonu itibariyle Vakfın Konsolide Borçları şöyledir. Ticari Satıcılara Muhtasar Beyanname SSK Primleri Karşılıklar 7.814,73 YTL ,64 YTL 8.976,48 YTL ,08 YTL olmak üzere toplam ,93 YTL dir. 16

17 17

18 MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ VAKFI KONSOLĐDE TARĐHĐ ĐTĐBARĐLE BĐLANCO Para birimi: Yeni Türk Lirası DĐP NOT VAKIF ĐKTĐSADĐ ĐŞLETME TOPLAM DĐP NOT VAKIF ĐKTĐSADĐ ĐŞLETME TOPLAM AKTĐF PASĐF 1-DÖNEN VARLIKLAR , , ,68 1-KISA VADELĐ YABANCI KAYNAKLAR , ,91 HAZIR DEĞERLER ,46 305, ,77 BORÇLAR , ,79 - KASA HESABI 1.443,43 204, ,87 - SATICILAR , ,73 - BANKALAR ,03 100, ,90 -ĐŞTĐRAKLERE BORÇLAR 7.251, ,06 ALACAKLAR 3.101,40 900, ,40 ÖDENECEK VERGĐ VE DĐĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , ,12 - ALICILAR 2-900,00 900,00 - ÖDENECEK VERGĐ VE FONLAR , ,64 - VERĐLEN DEPOZĐTO VE TEMĐNATLAR , ,40 - ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĐK KESĐNTĐLERĐ 8.976, ,48 DĐĞER ALACAKLAR 1.900, , ,06 - DĐĞER ÇEŞĐTLĐ ALACAKLAR , , ,06 GELECEK AYLARA AĐT GĐDERLER VE GELĐR TAHAKKUKLARI 2-UZUN VADELĐ YABANCI KAYNAKLAR , , , ,88 BORÇ VE GĐDER KARŞILIKLARI , ,08 - GELĐR TAHAKKUKLARI , ,88 - KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI , ,08 DĐĞER DÖNEN VARLIKLAR - 153,57 153,57 - ĐNDĐRĐLECEK KDV - 153,57 153,57 3-ÖZKAYNAKLAR , , ,69 SERMAYE , , ,00 2-DURAN VARLIKLAR , ,00 - BAŞLANGIÇ MAL VARLIĞI , , ,00 MALĐ DURAN VARLIKLAR , ,00 SERMAYE YEDEKLERĐ , ,85 - BAĞLI ORTAKLIKLAR , ,00 - DĐĞER SERMAYE YEDEKLERĐ , ,85 MADDĐ DURAN VARLIKLAR , ,00 - DEMĐRBAŞLAR 5.090, ,00 GEÇMĐŞ YILLAR GELĐR FAZLALARI- ZARARI ,97 (-2.028,95) ,02 - BĐRĐKMĐŞ AMOTĐSMANLAR (-) 1.018, ,00 DÖNEM NET GELĐR FAZLASI-KARI ,93 638, ,82 AKTĐF TOPLAMI , , ,68 PASĐF TOPLAMI , , ,68 18

19 Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı ve Đktisadi Đşletmesi, Đstanbul 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren döneme ait Gelir-GiderTablosu (Yeni Türk Lirası) DİP NOT VAKIF İKTİSADİ İŞLETME TOPLAM A. BRÜT SATIŞLAR , , ,46 1. YURT İÇİ HİZMET SATIŞLARI , ,94 2. YURT DIŞI HİZMET SATIŞLARI , ,12 3. BAĞIŞ VE YARDIMLAR , ,40 B. SATIŞDAN İNDİRİMLER(-) C-NET SATIŞLAR , , ,46 D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 1. SATILAN HİZMET MALİYETLERİ E- BRÜT SATIŞ KARI , , ,46 F- FAALİYET GİDERLERİ (-) , , ,27 1. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ , , ,99 2. AMACA YÖNELİK GİDERLER , , ,28 G-FAALİYET KARI (-6.137,51) 804,70 (-5.332,81) H- DİĞER FAALİYET GELİRLERİ ,65 165, ,99 1. FAİZ GELİRLERİ ,63 165, ,97 2. KAMBİYO KARLARI , ,02 I- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİRLER 2,64 2,64 1. DİĞER GELİR VE KARLAR 2,64-2,64 K- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDERLER(-) - 331,15 331,15 1. KAMBİYO ZARARLARI - 331,13 331,13 2. FİNANSMAN GİDERLERİ DİĞER GİDER VE ZARARLAR - 0,02 0,02 FAALİYET GELİR FAZLASI ,78 638, ,67 1-ANA VARLIK AKTARIMLARI (-) , ,00 2-ÖZEL FONLARA AKTARIMLAR(-) , ,85 DÖNEM GELİR FAZLASI ,93 638, ,82 19

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2011

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2011 Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2011 2 BAŞKANIN MESAJI Van ilinde Ekim ve Kasım aylarında meydana gelen bir dizi yıkıcı sarsıntı, deprem gerçeğini bir kere daha ve güçlü bir şekilde bizlere

Detaylı

İÇİNDEKİLER Bölüm 1. Yönetici Özeti...2. Bölüm 3. Yönetim Organları...10. Bölüm 4. 2006 Yılı Faaliyetlerimiz...12 EKLER

İÇİNDEKİLER Bölüm 1. Yönetici Özeti...2. Bölüm 3. Yönetim Organları...10. Bölüm 4. 2006 Yılı Faaliyetlerimiz...12 EKLER İÇİNDEKİLER Bölüm 1. Yönetici Özeti...2 Bölüm 2. Genel Değerlendirme...4 Bölüm 3. Yönetim Organları...10 Bölüm 4. 2006 Yılı Faaliyetlerimiz...12 Bölüm 5. 2007 Yılı Çalışma Programı...18 EKLER Ek 1. Vergi

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013 Yönetimin Değerlendirmesi DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 2013 FAALİYET RAPORU Selamet Yazıcı DASK Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU Nişantaşı Rumeli Caddesi No: 48 Kat: 7 Şişli - 34365 İstanbul www.dask.gov.tr 0212 368 0 800 İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetim Kurulu

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2011 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Tutarlar

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014)

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) 2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) Mart 2015 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi 1 Hasan Basri GÜZELOĞLU / Yönetim Kurulu Başkanı 2 Hüseyin Avni COŞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2010-2011

Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2010-2011 Akkök Şirketler Grubu Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2010-2011 02 Rapor Kapsamı 03 Yönetim Kurulu nun Mesajı 05 Akkök Grubu na Bakış 07 Akkök ün Sosyal Sorumluluğu 16 Akkök te İnsan Hakları

Detaylı

Taahhüt Grubu. Tarımsal Sanayi Grubu. Emlak Geliştirme Grubu. Diğer Faaliyetler. Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Yönetim.

Taahhüt Grubu. Tarımsal Sanayi Grubu. Emlak Geliştirme Grubu. Diğer Faaliyetler. Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Yönetim. Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu Diğer Faaliyetler Sosyal Sorumluluk KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KÂR DAĞITIM POLİTİKASI RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL YÖNETİM KURULU FAALİYET

Detaylı

cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul

cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul Kurumsal Sosyal

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011

Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 1 2 4 6 10 16 30 38 50 58 İÇİNDEKİLER RAPOR HAKKINDA YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI OPET HAKKINDA OPET TE YÖNETİŞİM SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri;

BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri; www.bebka.org.tr ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL: 1 SAYI: 1 NİSAN 2012 BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri; Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Akpınar Çalışmalarımız kalkınmaya yön verecek Zihinsel

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 XXxxxxx Değerli paydaşlarımız, Kurum olarak, oldukça yoğun ancak pek çok

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Faaliyet Raporu Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 1 Sunuş Ankara da yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırıcı, gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir

Detaylı

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU 2006-2010 Raporun hazırlanmasına katkı ve destek verenler: Milli Eğitim Bakanlığı Koç Holding Vehbi Koç Vakfı MLMM Bursiyerleri MLMM Proje Okulları Temsilcileri

Detaylı

İstanbul un Dev Projesi İSMEP

İstanbul un Dev Projesi İSMEP GELECEĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ Ağustos 2014 İstanbul un Dev Projesi İSMEP Güçlendirme ve Yeniden İnşa Çalışmaları Kurumsal ve Teknik Kapasite Geliştirme İSTAMP, İstanbul Afet Müdahale Planı İçindekiler İstanbul

Detaylı

Bölüm II - Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Bölüm II - Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Uygulamaları FAALİYET RAPORU 2009 Bölüm I - Sunuş -Uygunluk Raporu -Yönetim Kurulu ve Genel Müdür den Mesaj -Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu -Tarihçe -Vizyon & Misyon -2008 Türkiye Sigorta Sektörü Gelişmeleri

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 S a y f a 2 TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

2014 2014 YILI 0000+ FAALİYET RAPORU

2014 2014 YILI 0000+ FAALİYET RAPORU 2014 2014 YILI FAALİYET 0000+ RAPORU www.isteataturk.com arşivinden İzmir den ayrılışında, Basmane Tren İstasyonu nda 9 Temmuz 1926 En iyi bireyler, kendilerinden çok, ait oldukları toplumu düşünen, onun

Detaylı

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. Belge No : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - 1. Basım, Eylül 2014 Editör(ler) : Osman UCAEL : Mustafa GÜL Tasarım

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

Avrupa Birliği Süreci Yerelde Başlar İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI

Avrupa Birliği Süreci Yerelde Başlar İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI Avrupa Birliği Süreci Yerelde Başlar İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI Avrupa Birliği Süreci Yerelde Başlar İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR T.C. Avrupa Birliği

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı FAALİYET RAPORU

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı FAALİYET RAPORU Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 FAALİYET RAPORU Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Hasan İPEK Bayburt Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı