Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı 01 Ocak Aralık 2008 Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı 01 Ocak 2008 31 Aralık 2008 Faaliyet Raporu"

Transkript

1 u Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı 01 Ocak Aralık 2008 Faaliyet Raporu

2 2

3 Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Mütevelliler Heyetinin Değerli Üyeleri; Bildiğiniz gibi her an bir büyük depremin olma olasılığının çok yüksek olduğu bir coğrafyada yaşıyor, çalışıyor, çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Bu doğal tehditin bir afete dönüşmemesi için Vakfımızın üstlendiği çok önemli bir misyon var. Hiç vakit kaybetmeden, eldeki tüm olanakları kullanarak, herşeyi kamu kurumlarının yapmasını beklemeden, afetlere hazırlanma ve afet risklerinin azaltılması konusunda etkin bir çalışmayı yürütmemiz gerekiyor. Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı, zamana karşı yapılan bu çok hayati yarışta gerçekten çok yararlı projeleri oluşturuyor ve yürütüyor. Elinizdeki bu rapor, Vakfımızın 2008 yılı içerisinde sağladığı kaynaklar ve çeşitli kurumlarla hayata geçirdiği işbirlikleri ve gerçekleştirdiği faaliyetleri özetlemektedir. Bu faaliyetlerle her geçen gün daha fazla insanımıza ulaşarak onların afetler kousunda bilinçlenmesini ve olası bir afet durumunda görebilecekleri zararı en aza indirebilmek için hazırlıklı olmalarını sağlıyoruz. Vakfın bu çalışmalarının aksamadan, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi Vakıf kaynaklarının yeterli düzeyde ve sürdürülebilir olması ile mümkündür. Bu çerçevede, bir taraftan proje çalışmalarına destek bulunması, öte yandan da Anamal varlığının arttırılmak ve düzenli kaynak yaratıcı mekanizmalar oluşturulmak sureti ile Vakfın sağlıklı bir mali yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Vakfın kuruluşuna ve mevcut anamal varlığının oluşturulmasına katkıda bulunan sizlerin desteklerini devam ettireceklerine inanıyor ve güveniyorum. Saygılarımla, MAG Vakfı Yönetim Kurulu adına Prof. Gülay Barbarosoğlu (Başkan) 3

4 MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ ve MAG VAKFI Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG), büyük çaplı afetler sonrasında kendi mahallelerinde ilk müdahale yapmak, afet öncesinde ise mahalle düzeyinde afet bilinci ve afetlere hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere ögürtlenmek, ilk yardım, afet bilinci, afet psikolojisi, yangına müdahale ve arama kurtarma bölümlerinden oluşan 36 saatlik bir eğitim programı almış ve ekipmanla donatılmış mahalle düzeyinde oluşturulmuş bir yapılanmadır. Mahalle Afet Gönüllüleri ilk müdahalenin ardından Sivil Savunma, Đtfaiye gibi profesyonel ekiplere yardım ve destek hizmeti vermek üzere eğitimler alırlar. Şu ana dek Kocaeli, Yalova, Đzmir ve Đstanbul illerinde 73 mahallede oluşmuş yapılanmada 3000 i aşkın gönüllü eğitimlerini almış, ekipman ile donatılmış ve Mahalle Afet Destek Merkezi olarak kullanılan konteynerleri mahallelerine yerleştirmiştir. Mahalle Afet Gönüllüleri uygulaması ülkemizde konu ile ilgili kamu kurumlarının da ciddi olarak destek verdiği uygulama ve yöresel olarak hayata geçirilmek istenen bir yapıdır. Ülkemizin çeşitli yörelerinden ortak uygulama talepleri gelmektedir. Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar ağırlıklı olarak Marmara Bölgesinde yoğunlaşmıştır. Halen, Đstanbul un çeşitli ilçelerinde (Tuzla, Kağıthane, Şişli, Bağcılar) ve Yalova da yeni mahallelerde uygulamalar devam etmektedir. Bu uygulamalarda özellikle yerel belediyelerin ekipman ve çeşitli ayni katkıları önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, Đstanbul ilinde Valilik bünyesinde yürütülmekte olan Đstanbul Sismik Risklerin Azaltılması ve Depreme Hazırlık Projesi (ISMEP) çerçevesinde Mahalle Afet Gönüllüleri modelinin uygulanması öngörülmektedir. Öte yandan, ülkemizde geliştirilen bu model uluslararası platformda da çok ilgi çekmektdir. Sık sık afete maruz kalan Đran, Pakistan, Fas ve Ürdün de Mahalle Afet Gönüllüleri modelinin uygulanması söz konusudur. Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı, bugüne dek bağımsız yapılar olarak mahalle düzeyinde var olan MAG sistemini destekleyen bir yapıya duyulan ihtiyacın sonucu olarak, iş çevrelerinden, üniversitelerden, kamu kuruluşlarında ve diğer sivil toplum kuruluşlarından bireyler ile bazı öncü kurumların katkılarıyla kurulmuştur. Vakıf uzun vadede, ülkenin depremden etkilenebilecek her bölgesinde MAG programlarının oluşturulmasını hedefliyor. MAG Vakfı, bunun da ötesinde, bildiklerini aktarmayı, bilinç yaratmayı, diğer sivil toplum örgütleriyle bir ağ oluşturmayı ve yerel grupları desteklemeyi amaçlamaktadır. 4

5 MAG VAKFI YÖNETĐM KURULU Gülay Barbarosoğlu (Başkan) Yücel Yılmaz (Başkan Vekili) Mustafa Farsakoğlu (Başkan Vekili) A. Nazmi Durbakayım (Genel Sekreter) Sait Kılıç (Muhasip Üye) Prof. Dr.Hakkı Polat Gülkan Đbrahim Betil Murat Sungur Bursa Üner Kırdar 5

6 MAG VAKFI MÜTEVELLĐ HEYETĐ Kurumsal ABB Holding Türkiye Anadolu Endüstri Holding Ben Boru Sanayi Doğuş Holding A.Ş. Eczacıbaşı Holding Istanbul Ticaret Odası Müstakil Sanayici ve Işadamları Derneği Nurol Holding Parador Properties Gayrimenkul Turizm Tic. A.Ş Bireysel Gündüz Özdemir A. Nazmi Durbakayım Ahmet T. Altıner Ali Rıza Arslan Atilla Özdikmen Ayşenur Yıldız Burhan Silahtaroğlu Celalettin Özel Cem Bakioğlu Erman Atasoy Erol Bilecik Ersin Arıoğlu Fazıl Say Halit Şarlak Haluk Sanver Haluk Ulusoy Hamit Doğan Başak Hasan Bengü Hasan Ulusoy Hüsnü M. Özyeğin Ibrahim Betil Iskender Nuri Aka Izzet Çevik Jan Nahum Mehmet Birgi Mehmet Celal Betil Mehmet Cengiz Metin Tayfun Işeri Muktedir Ilhan Murat Sungur Bursa Mustafa Farsakoğlu Mustafa Yılmaz Müfit Gürtuna Nurettin Gürsel Kutlu Okan Balcı Oktay Yavuz Osman Faruk Loğoğlu Osman Kaya Osman Mayatepek Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu Prof. Dr. Hakkı Polat Gülkan Prof. Dr. Yücel Yılmaz Remzi Önder Karaduman Sabri Vedit Engin Saffet Karpat Sait Ali Bayrak Sedat Şükrü Ünlütürk Şerif Arı Şeyda Zeynep Akdurak Tavit Köletavitoğlu Tayfun Bayazıt Turan Eser Uğur Yüce Ünal Somuncu Vedat Kirişci Yasin Hilmi Yazan 6

7 MAG VAKFI NEDEN ÖNEMLĐ? 1- Yaşam, bize verilen en değerli armağan fakat doğal ve insan kaynaklı afetler, bu armağanı bir anda elimizden alabilir. Doğanın gücü, birkaç saniye içinde insanları, şehirleri, ülkeleri, ekonomileri yerle bir edebilir, 2- Afetler sevdiklerimizi kaybetmemize neden olurlar, 3- Afetler ekonomik kayıplar yaratırlar ve gelişmenin önündeki önemli engellerden birini oluştururlar, 4- Ülkemizde meydana gelen afetler içerisinde neden olduğu can ve mal kayıpları açısından en önde gelen tehdit deprem tehditidir. 5- Türkiye de nüfusun %71 i birinci ve ikinci derecede riskli deprem bölgelerinde yaşıyor, 6- Bilim adamları, yüksek nüfus yoğunluğu olan Đstanbul un önümüzdeki 30 yıl içinde büyük bir depremle sarsılma olasılığının %50 nin üzerinde olduğunu belirtiyorlar, 7- Olası bir Đstanbul depreminde bin arasında ölü, bin civarında ağır yaralı olacağı tahmin ediliyor (Istanbul Deprem Master Planı), 8- Büyük çaplı afetlerde Sivil Savunma, Itfaiye teşkilatları gibi profesyonel kurumların; hastaneler, okullar, kamu binaları gibi öncelikleri nedeniyle mahallelerdeki bireylere yardıma gelmeleri iki üç günü bulmaktadır, 9- Afetlerden sonraki ilk 72 saat, hayat kurtarma açısından en kritik zamanlardır. Afetzedelerin çoğu, ilk 24 saat içinde çevreden yetişen, genellikle eğitimi ve ekipmanı olmayan yakınları ve komşuları tarafından kurtarılır, 10- Profesyoneller gelinceye kadar geçen bu sürede mahalle halkı kendi başının çaresine bakmak durumundadır, 11- Bilinçsiz, eğitimsiz ve ekipmansız yapılan ilk müdahale yarar yerine zarar getirir. Sevdiğimiz insanları kurtaralım derken yalan yanlış bilgilerle onlara büyük zararlar verebilir hatta ölümlerine neden olabiliriz, 12- Afetleri yaratan doğa olaylarıdır. Bize asıl zararı veren bu doğa olayları değil, yanlış yapılaşma, kalitesiz ve güvenli olmayan bina yapısı, afetlere karşı hazırlıksız ve bilinçsiz olmaktır, 13- Toplumda afet bilincinin yaratılması ancak yerel/mahalle düzeyinde yapılacak eğitimlerle ve ulusal düzeyde yürütülecek kampanyalarla gerçekleşebilir, 14- Mahalle düzeyinde bir müdahale kapasitesinin yaratılması, ulusal afet yönetiminde vazgeçilmez bir unsurdur, 15- Vatandaşın gönüllü aktif katılımının sağlanması ulusal afet yönetiminleri başarısının güvencesidir, 7

8 MAG VAKFI FAALĐYETLERĐ Giriş: Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı ının 14 Mart 2008 tarihli Mütevelliler Heyeti toplantısında sunulurak kabul edilen 2008 yılı Çalışma Planı ve Bütçesi nde belirtilen hedefler ve gerçekleştirilen faaliyetleri bu raporda MAG Uygulamaları Yeni Mahalleler MAG Uygulamaları Mevcut Mahallelerin Takviyesi MAG Standartlarının Korunması ve Güçlendirilmesi Yerel halkın afet bilincini geliştirme eğitimleri MAG ağına verilen destek Tanıtım ve kaynak yaratma Diğer etkinlikler ana başlıkları altında bulabilirsiniz. Bu dönem içinde öngörülen faaliyetlerin bir bölümü vakfa yapılan karşılıksız nakit veya ayni bağışlardan, önemli bir bölümü ise Đsviçre Kalkınma ve Đşbirliği Ajansı ndan sağlanan proje desteğinden karşılanmıştır. 8

9 1 Ocak Aralık 2008 döneminde Vakfımız bu raporda özetlenen faaliyetleri ile Türkiye de afet risklerinin azaltılması konusunda en kapsamlı çalışma yürüten kurumlardan bir tanesi olmuştur. Vakfımızın bu niteliği kamu oyunda ve Mahalle Afet Gönüllüleri nezdinde her geçen gün daha da iyi algınlanmaktadır yılı itibariyle Vakfımıza ve Đktisadi Đşletmemize ait mali tabloları raporun sonunda bulabilirsiniz. Afete Müdahale Kapasitesinin Geliştirilmesi Uygulamaları 2008 yılı içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde Mahalle Afet Gönüllüleri yapılanmasının oluşturduğu mahalle sayısı 73 e yükselmiştir. Gerek yeni mahalleler gerekse de merkezi eğitimler ile 308 tanesi Đstanbul, 74 tanesi Yalova ve 27 tanesi Kocaeli olmak üzere toplam 409 gönüllü temel MAG eğitimini tamamlamışlar ve ekipmanlarını almışlardır. Bu şekilde MAG ağındaki eğitim alan gönüllü sayısı 3200'ü aşmıştır. MAG Uygulamaları Yeni Mahalleler: 2008 yılı programları çerçevesinde Vakfımız 13 yeni mahallede MAG uygulamaları için çalışma yapmıştır. Söz konusu mahallelerden 10 adedinde eğitim çalışmaları tamamlanmış diğerlerinde devam etmektedir. Bu eğitim faaliyetlerin detayları şöyledir: Đli Đlçesi Mahalle Adı 2008 yılı içerisinde tamamlanan Đşbirliği Yapılan Kuruluş Đşbirliğinin Niteliği Đstanbul Şişli 19 Mayıs Şişli Belediyesi ve Okmeydanı Rotary Kulübü Belediyeden ekipman desteği Rotary Kulüpten eğitim masraflarına katkı Vakıf proje yönetimi, gönüllü bulunması ve eğitim oranizasyonu 9

10 Yalova Merkez Fevzi Çakmak Belediyeden kısmi ekipman desteği, MAG- DER'den gönüllü bulunması ve eğitim organizasyonu Yalova Merkez Süleymanbey Yalova Belediyesi ve Yalova MAG- DER Yalova Merkez Đsmetpaşa Yalova Belediyesi ve Yalova MAG- DER Đstanbul Zeytinburnu Merkezefendi Vakıf Kaynakları Đstanbul Maltepe Cevizli Vakıf Kaynakları 2008 yılında başlayıp 2009 yılında tamamlanan Đstanbul Kağıthane Hürriyet Kağıthane Belediyesi Belediyeden kısmi ekipman desteği, MAG-DER'den gönüllü bulunması ve eğitim organizasyonu Belediyeden kısmi ekipman desteği, MAG-DER'den gönüllü bulunması ve eğitim organizasyonu Belediyeden ekipman desteği Đstanbul Tuzla Şifa Tuzla Belediyesi Belediyeden ekipman ve eğitim masrafları desteği Đstanbul Kağıthane Gürsel Đstanbul Kağıthane Talatpaşa 2008 yılında başlayıp 2009 yılında halen devam eden Đstanbul Tuzla Đçmeler Tuzla Belediyesi Belediyeden ekipman desteği Đstanbul Bağcılar Evren MAG Uygulamaları - Mevcut mahallelerın takviyesi: Gönüllülük esasına dayanan MAG uygulamasında zaman içerisinde, çeşitli sebeplerle MAG ekiplerinden ayrılanlar olmakta ve dolayısıyla mahallelerdeki mevcut MAG sayılarında azalma gözlenmektedir. MAG uygulaması aracılığı ile elde edilen, mahalle ölçeğinde afetlere müdahale kapasitesinin sürdürülmesi ve gönüllülerin motivasyonlarının yüksek tutulması, mevcut gönüllü tabanının ve gönüllü katılımının belli bir seviyede tutulması ile mümkündür. Bu ise belirli bir plan çerçevesinde belli aralıklarla organize edilecek merkezi destek eğitimlerini gerektirmektedir yılı içerisinde çeşitli bölgelerdeki MAG dernekleri ile koordineli bir şekilde 3 merkezde Merkezi Eğitim yapılmıştır. Kocaeli'nde Körfez ilçesinde ve Đstanbul'da Tuzla ve Maltepe ilçelerinde yapılan merkezi eğitimler neticesinde toplam 97 MAG Gönüllüsü mahallerindeki ekiplere dahil olmuşlardır. Vakfımız bu eğitimlerin giderlerini ve yeni katılan MAG'ların kişisel ekipmanlarını temin etmiştır. MAG Standartlarının korunması ve güçlendirilmesi: Eğitmen eğitimi: Mahalle Afet Gönüllüleri uygulamasının belirlenen standartlara uygun olarak yapılması ve gönüllülerin yeterli düzeyde ve doğru bilgilerle donatılması kaliteli ve alanlarında uzman olan eğitmen kadroları ile mümkündür. Bu doğrultuda mevcut eğitmen kadrolarının genişletilmesi için dönem dönem eğitici eğitimi düzenlenmesi gerekmektedir. 10

11 2008 yılında Đstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa geliştirilen "Orman Yangınları Konusunda Vatandaşların Bilinçlendirilmesi" ve "Orman Yangınlarda Đlk Müdahale" alanlarındaki eğitim modüllerinin aktarılmasında yararlanılacak eğitmenlerin yetiştirilmesi de gerekmekteydi. Bu amaçla, Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki uzman personelden seçilen 4 kişi, telsiz haberleşmesi, afet bilinci, hafif arama kurtarma, ilk yardım ve yangınlara müdahale konusunda profesyonel olarak çalışan Đstanbul ve Yalova'dan toplam 13 kişiye Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Şule Erçetin ve Besim Durgun tarafından toplam 4 gün süreli eğitici eğitimi verilmiştir. Yeni eğitim modüllerlnin eklenmesi: Orman Yangınları Eğıtim Modülleri: 2008 yılı başında Orman Bölge Müdürlüğü uzmanları ile birlikte geliştirilen Orman Yangınları ders modülleri Nisan ayında Büyükada ve Heybeliada'da, Mayıs ayında ise Kartal Uğur Mumcu mahallesinde bölgedeki Mahalle Afet Gönüllülerine aktarılmıştır. Bu pilot eğitim çalışmalarında eğitim içerikleri ve ilgili materyallerın etkinlikleri değerlendirilmiştir. Hazırlanan bu eğitim modüllerinden orman yangınlarına karşı vatandaşların bilinçlendiriimesini amaçlayan eğitim programının bölge okullarında yaygın bır şeklide verilebilmesi amacıyla bır proje taslağı hazırlanmış ve Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi nezdinde projeye mali destek almak için başvuru yapılmıştır. Başvuru sonucu henüz belli olmamıştır. Gönüllülük ve Sivil Katılım: Mahalle Afet Gönüllülerine temel eğitimlerinin hemen başında gönüllülük, sivil katılım ve Mahalle Afet Gönüllülüğünün temel niteliklerini içeren bir eğitim modülü Psikolog Dr. Serdar Değirmencioğlu'nun katkıları ile hazırlanmış ve 2009 yılı ders programlarına ilave edilmiştir. Logo ve Kurumsal Kimlik ve Uygulama Standartları: MAG'ların her alanda belli bir standartı oluşturmaları ve bunları geliştirmeleri Vakfımızın temel misyonlarından bir tanesidir. Eğitim, donanım ve çalışma esaslarında standartların oluşturulması ve korunmasının yanısıra MAG ismi ve logosunun kullanımında da gereklı özenin gösterilmesi tüm gönüllülerin bır ortak isteğidir. Bu amaçla Vakfımız Halkla Đlişkiler Ajansı aracılığı ile. mevcut ve kurulacak Mahalle Afet Gönüllü Dernekleri'nin kurumsal bır standarta kavuşmalarını sağlamak üzere bir hazırlık yaparak, bunu tüm derneklerle ve MAG grupları ile paylaşmıştır. Bu çalışmada, logo kullanımının yanısıra kurumsal basılı malzeme (kartvezit, antetli kağıt, zarf vb. için kurallar ve şablonlar hazırlanmış ve ilgili dernek yöneticilerine verilmiştir.) MAG Uygulamaları konusunda standartları belirleyen, eğitim ve mahalle organizasyonu konusunda takip edilecek esasları koyan "Mahalle Afet Gönüllülerı Uygulayıcı El Kitabı" çoğaltılarak MAG derneklerine dağıtılmıştır. 11

12 MAG Ekipmanları: Bilindiği gibi, Vakfımız 2001 yılında başlayan ve Đsviçre Büyükelçiliği bünyesinde Đsviçre Kalkınma ve Đşbirliği Ajansı tarafından yürütülen Mahalle Afet Destek Projesinin çok başarılı bir noktaya ulaşmasını neticesinde, başta bu çalışma olmak üzere, topluma dayalı afete hazırlık ve afet riskleri azaltılması konusunda öncelikle eğitim olmak üzere çeşitli alanlarda çalışma misyonunu taşımaktadır. Vakıf kuruluşu öncesi çeşitli mahallelerde konuşlandırılmış olan Mahalle Afet Destek Merkezleri ve içlerindeki ekipman, anılan proje çerçevesinde Đsviçre Büyükelçiliği tarafından satın alınmıştı. Geçtiğimiz dönemde Đsviçre Büyükelçiliği ile Vakfımız arasında imzalanan bir protokol ile bu merkezler ve ekipman Mahalle Afet Gönüllülerinin kullanımına sunulmak kaydıyla ve daha ileride Vakfa hibe edilmek üzere Vakfımıza emanet edilmiştir. MAG Vakfı bu merkezlerin ve içlerindeki ekipmanın bakımları konusunu derneklerle birlikte takip etmektedir. Vandalizme maruz kalan bir konteyner Vakfımız ve Kocaelı MAG Derneğı ile birlikte tamir ettirilmiştir. Yerel halkın afet bilinci eğitimleri: Vakfımızın temel amaçlarından biri olan toplumda afet bilincinin gelirtirilmesi için, 2008 yılı içerisinde, özellikle Mahalle Afet Gönüllüleri'nin kendi bölgelerinde temel afet bilincinin yayılmasına katkıda bulunması için bir dizi çalışma yürütülmüştür. Bu şekilde, halkın afetler konusunda en temel bilgileri edinmeleri ve afetlere hazırlık ve afet risklerinin azaltılması konusunda kendileri ve yakınlarını harekete geçirmelerini sağlanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, 2008 yılı içerisinde Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan Afet Hazırlık Eğitim Birimi (AHEB) ile kalıcı ve kurumsal bir işbirliği kurulması için girişimde bulunulmuştur. Hernekadar iki kurum arasında henüz geniş kapsamlı bir işbirliğinin altapısı hazırlanamadıysa da, çeşitli projelerde gerek destek, gerekse de materyal ve hizmet alımları ile Kandilli AHEB de mevcut bilgi ve tecrübe birikimden yararlanılmaktadır. Bu çerçevede güz aylarında 50 civarında Mahalle Afet Gönüllüsü Temel Afet Bilinci Eğitici Eğitim Programına alınmış, katılanlardan 36 tanesi eğitmen olarak sertifika almıştır. Zeytinburnu, Bakırköy, Bağcılar, Kartal, Adalar ilçelerinden olan bu eğitmenlerin kendi bölgelerinde okullar, işyerleri ve toplum merkezlerinde verecekleri eğitimlerde dağıtılmak üzere 10,000 adet Afete Hazırlık El Kitabı bastırılmıştır. Eğitimler gönüllüler tarafından bölgelerindeki kamu yetkilileri ile işbirliği içerisinde okullarda gerçekleştirilmektedir. Kocaeli'nde daha önce eğitmen olmuş MAG'lar aracılığı ile sadece 2008 yılında 36,000 civarında okul öğrencisine bilgilendirme yapılmıştır. Kasım ayında başlamakla birlike bugüne kadar Đstanbul'da toplam sayıları 1700'ü aşan okul öğrencisine, öğretmene ve işyerleri çalışanına 45 dakika ile 2 saat arasında değişen seminerler halinde temel afet bilinci eğitimi verilmiştir. MAG Ağına verilen destek: MAG ağının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gönüllü grupları arasında koordinasyonun oluşturulması amacıyla, MAG'lar tarafından düzenlenmekte olan MAG Çalıştaylarının daha etkin bır şeklide organize edilmesi amacıyla Vakıf olarak maddi ve profesyonel destek 12

13 verilmesı kararlaştırılmıştır. Bu amaçla MAG Koordinasyon Kurulu oluşturulmuş ve bu kurulun sekreteryası Vakıf tarafından yapılmaya başlanmıştır. Gerek Koordinasyon Kurulu'nun, gerekse de Çalıştayların çalışma esasları düzenlenmiş ve etkin bir haberleşme ağı Internet mesaj grupları kurularak sağlanmıştır. Mahale Afet Gönüllülerinin web sitesi olan sitesi Vakfımız tarafından yönetilmekte ve sürekli güncel tutularak, gerek gönüllülerin, gerekse kamu oyunun MAG faaliyetleri konusunda bilgilenmeleri sağlanmaktadır. Geçtiğimiz sene MAG Koordinasyon Kurullları düzenli olarak her ay Vakıf Genel Merkezinde toplanmıştır. Gene 2008 yılı içerisınde üç defa MAG Çalıştayı toplanmış ve bu toplantılarda MAG'lar kendilerini ilgilendiren konularda düşünce üretme fırsatını bulmuşlar ve yıllık faaliyet planlarını belirleyerek etkin bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Vakfımız, MAG'lar tarafından Çalıştaylarda alınan kararlar doğrultusunda düzenlenen çeşitli eğitim kampları, motivasyon kampları ve sosyal etkinlikleri desteklemiş ve sınırlı da olsa bu etkinliklerde kullanılmak üzere çeşıtlı malzeme ve kitap desteklerinde bulunmuştur. 17 Ağustos 2008 Anma Törenleri 2008 yılında 17 Ağustos Anma Etkinlikleri çerçevesinde Vakfımız Kocaeli MAG-DER ile birlikte kapsamlı bır programı gerçekleştirmiştir. Kocaaeli, Đstanbul ve Yalova dan çok sayıda MAG Gönüllüsünün katıldığı program Kocaeli nin Körfez ilçesinde gerçekleşmiştir. Program çerçevesinde çocukların ve ailelerin katıldığı çeşitli yarışmalar ve eğitim programları, çok değerli katılımcıların yer aldığı bır panel ile Körfez Belediyesi işbirliği ile düzenlenen bır anma töreni gerçekleştirilmişti. Program basında geniş yansıma bulmuştur. Tanıtım ve kaynak yaratma: 2008 yılının en önemli tanıtım faaliyeti, 06 Hazıran 2008 Vakıf Tanıtım Toplantısı olmuştur. Vakfımız tarafından organize edilen ve Sayın Başbakanımızın katıldığı tanıtım toplantısı, yazılı 13

14 ve görsel basın tarafından yakından takıp edilmiştir. Toplantıya özellikle kamu kurumlarından geniş bir katılım olmuştur. Bu toplantı için çeşitli inşaat şirketlerinden önemli sponsorluk sağlanmıştır. Đstanbul Büyükşehir Belediyesı ve Đstanbul daki Đlçe Belediyeleriyle işbirliği olanakları araştırılmış ve özellikle MAG uygulamaları için destek arayışında bulunulmuştur. Bu çalışmaların neticesinde Tuzla ve Kağıthane Belediyelerinden destek temin edilmiştir. Yönetim Kurulu nun aldığı karar doğrultusunda her üç ayda bir MAG Bülteni yayınlanmasına başlanmıştır. Đlk sayısı Ekim 2008 ayında çıkan bülten Vakıf Kurucu ve destekçilerine, kamu kurum ve yöneticilerine, MAG ağına ve çeşitli kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticilerine gönderilmektedir yılı içersinde 2009 yılına ait Ajanda bastırılarak dağıtılmış ve Vakfımızın tanıtımına devam edilmiştir. Kaynak yaratma konusunda yapılan çalışmalarda planlanan miktarların oldukça gerisinde kalınmıştır. Bu konuda 1999 depremlerinden uzaklaşıldıkça afetin unutulması ve toplumsal duyarlılığın azalması, basının konuyla ilgisinin sadece 17 Ağustos un yıl dönümü ile sınırlı kalması, ekonomik gelişmeler ve 2009 Mart yerel seçimlerinin gündemde ön plana çıkması gibi unsurların etkisi olmuştur. Öte yandan, geçen Mütevelliler Toplantısını takip eden dönemde kurucularıma yönelik yaptığımız destek çağrısı da sonuç getirmemiştir. Geçtiğimiz yıl içerisinde Vakıfımızın Ana Mal varlığının arttırılması yönünde Kadir Has Vakfı nın 25,000 TL lik katkısı en önemli destek olmuştur. Gene geçtiğimiz yıl içerisinde, çeşitli kişi ve kurumlardan düzenlediğimiz etkinliklere destek mahiyetinde nakit ve ayni bağış alınmıştır yılında başvurusunu yaptığımız ve henüz sonuçlanmayan Proje Destek Başvurularımız aşağıya çıkartılmıştır. Avrupa Birliği Sivil Toplumu Programı-Okullarda Orman Yangınları Bilinçlendirme Eğitimi ( TL) Japon Büyükelçiliği- Erzlncan'da 3 mahallede MAG uygulaması ( TL) Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu- Çeşitli büyüklükte 3 proje teklifi 14

15 Diğer etkinlikler : Vakfımızın 2008 yılı çalışma programında yer alan Toplum Esaslı Afet Risklerinin Azaltılması konulu etkinlik Đsviçre Đşbirliği ve Kalkınma Ajansının desteği ile Ekim ayında Đstanbul da düzenlenmiştir. Ürdün, Filistin, Đsviçre, Tacikistan, Kırgızistan, Gürcistan, Ermenistan, Đran ve Türkiye den 20 uzmanın katıldığı etkinlik beş gün süreli bir atölye çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, diğer konuların yanında ağırlıklı olarak Mahalle Afet Gönüllüleri uygulaması konusunda bilgilendirilmiş ve bu tür uygulamaların geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Ayrıca MAG Vakfı Đktisadi Đşletmesi aracılığı ile Đsviçre Đşbirliği ve Kalkınma Ajansı desteği ile Ürdün de yürütülen Toplum Esaslı Afet Risklerinin Azaltılması çalışmalarına kısa süreli danışmanlık hizmeti verilmiştir. MALİ BİLGİLER 01 Ağustos 2007 yılında faaliyete geçen Vakfımızın 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle ikinci mali yılını başarıyla tamamlamış bulunmaktadır. Anılan yıla ait çalışmalarımız Yeminli Mali Müşavir tarafından denetlenmiş ve bir rapor hazırlanmıştır. Vakfa ve Vakıf Đktisadi Đşletmesine ait Bilanço ve Gelir/Gider tabloları ekte sunulmuştur. Tablolar ile ilgili detaylı bilgi Yeminli Mali Müşavir Raporunda mevcuttur. Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen 2008 yılı bütçe tahminleri ve gerçekleşmelere ilişkin değerlendirmeler aşağıdaki gibidir. 1. Vakıf Gelirleri: 2008 yılı Vakıf gelirlerimiz ,91 YTL olmuştur yılı içersinde gerçekleşen ,91 YTL lik gelirin ,66 sı YTL si Vakıf dan ,25 YTL lik kısmı Đktisadi Đşletmeden ve ,00 YTL lik kısmı ise Belediyelerden sağlanan ancak hesaplarımıza intikal etmeyen, mahallelere konulan konteyner ve içerisindeki malzemeyi kapsamaktadır. Bunun yanısıra 2008 yılı içersinde yapılan protokol ile Kağıhane ve Tuzla belediyesinden sağlanan ve YTL tutarındaki ayni katkı bu rakamlarımıza dahil değildir. 2. Vakıf Giderleri: 2008 yılı içerisinde gerçekleşen ,27 YTL tutarındaki gider yapılmıştır. Söz konusu giderlerle ilgili detay bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir yılında yapılan giderlerin a: Amaca Yönelik Olmayan Giderler ,99 YTL b: Amaca Yöneli Giderler ,28 YTL c: Amaca Yönelik Belediye Ayni Katkıları ,00 YTL olduğu görülmektedir. 15

16 3. Mevcutlar: 2008 yılı sonu itibariyle, Kasada Bankada olmak üzere ,77 YTL dir ,87 YTL ,90 YTL 4. Borçlar: 2008 yılı sonu itibariyle Vakfın Konsolide Borçları şöyledir. Ticari Satıcılara Muhtasar Beyanname SSK Primleri Karşılıklar 7.814,73 YTL ,64 YTL 8.976,48 YTL ,08 YTL olmak üzere toplam ,93 YTL dir. 16

17 17

18 MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ VAKFI KONSOLĐDE TARĐHĐ ĐTĐBARĐLE BĐLANCO Para birimi: Yeni Türk Lirası DĐP NOT VAKIF ĐKTĐSADĐ ĐŞLETME TOPLAM DĐP NOT VAKIF ĐKTĐSADĐ ĐŞLETME TOPLAM AKTĐF PASĐF 1-DÖNEN VARLIKLAR , , ,68 1-KISA VADELĐ YABANCI KAYNAKLAR , ,91 HAZIR DEĞERLER ,46 305, ,77 BORÇLAR , ,79 - KASA HESABI 1.443,43 204, ,87 - SATICILAR , ,73 - BANKALAR ,03 100, ,90 -ĐŞTĐRAKLERE BORÇLAR 7.251, ,06 ALACAKLAR 3.101,40 900, ,40 ÖDENECEK VERGĐ VE DĐĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , ,12 - ALICILAR 2-900,00 900,00 - ÖDENECEK VERGĐ VE FONLAR , ,64 - VERĐLEN DEPOZĐTO VE TEMĐNATLAR , ,40 - ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĐK KESĐNTĐLERĐ 8.976, ,48 DĐĞER ALACAKLAR 1.900, , ,06 - DĐĞER ÇEŞĐTLĐ ALACAKLAR , , ,06 GELECEK AYLARA AĐT GĐDERLER VE GELĐR TAHAKKUKLARI 2-UZUN VADELĐ YABANCI KAYNAKLAR , , , ,88 BORÇ VE GĐDER KARŞILIKLARI , ,08 - GELĐR TAHAKKUKLARI , ,88 - KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI , ,08 DĐĞER DÖNEN VARLIKLAR - 153,57 153,57 - ĐNDĐRĐLECEK KDV - 153,57 153,57 3-ÖZKAYNAKLAR , , ,69 SERMAYE , , ,00 2-DURAN VARLIKLAR , ,00 - BAŞLANGIÇ MAL VARLIĞI , , ,00 MALĐ DURAN VARLIKLAR , ,00 SERMAYE YEDEKLERĐ , ,85 - BAĞLI ORTAKLIKLAR , ,00 - DĐĞER SERMAYE YEDEKLERĐ , ,85 MADDĐ DURAN VARLIKLAR , ,00 - DEMĐRBAŞLAR 5.090, ,00 GEÇMĐŞ YILLAR GELĐR FAZLALARI- ZARARI ,97 (-2.028,95) ,02 - BĐRĐKMĐŞ AMOTĐSMANLAR (-) 1.018, ,00 DÖNEM NET GELĐR FAZLASI-KARI ,93 638, ,82 AKTĐF TOPLAMI , , ,68 PASĐF TOPLAMI , , ,68 18

19 Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı ve Đktisadi Đşletmesi, Đstanbul 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren döneme ait Gelir-GiderTablosu (Yeni Türk Lirası) DİP NOT VAKIF İKTİSADİ İŞLETME TOPLAM A. BRÜT SATIŞLAR , , ,46 1. YURT İÇİ HİZMET SATIŞLARI , ,94 2. YURT DIŞI HİZMET SATIŞLARI , ,12 3. BAĞIŞ VE YARDIMLAR , ,40 B. SATIŞDAN İNDİRİMLER(-) C-NET SATIŞLAR , , ,46 D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 1. SATILAN HİZMET MALİYETLERİ E- BRÜT SATIŞ KARI , , ,46 F- FAALİYET GİDERLERİ (-) , , ,27 1. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ , , ,99 2. AMACA YÖNELİK GİDERLER , , ,28 G-FAALİYET KARI (-6.137,51) 804,70 (-5.332,81) H- DİĞER FAALİYET GELİRLERİ ,65 165, ,99 1. FAİZ GELİRLERİ ,63 165, ,97 2. KAMBİYO KARLARI , ,02 I- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİRLER 2,64 2,64 1. DİĞER GELİR VE KARLAR 2,64-2,64 K- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDERLER(-) - 331,15 331,15 1. KAMBİYO ZARARLARI - 331,13 331,13 2. FİNANSMAN GİDERLERİ DİĞER GİDER VE ZARARLAR - 0,02 0,02 FAALİYET GELİR FAZLASI ,78 638, ,67 1-ANA VARLIK AKTARIMLARI (-) , ,00 2-ÖZEL FONLARA AKTARIMLAR(-) , ,85 DÖNEM GELİR FAZLASI ,93 638, ,82 19

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2009 BAŞKANIN MESAJI Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Mütevelliler Heyetinin Değerli Üyeleri; MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ ve MAG VAKFI Mahalle Afet Gönüllüleri

Detaylı

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2010 2 BAŞKANIN MESAJI Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyetinin Değerli Üyeleri; Afetlere hazırlık sadece kamu yönetimlerinin değil toplumun her

Detaylı

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2011

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2011 Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2011 2 BAŞKANIN MESAJI Van ilinde Ekim ve Kasım aylarında meydana gelen bir dizi yıkıcı sarsıntı, deprem gerçeğini bir kere daha ve güçlü bir şekilde bizlere

Detaylı

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ VAKFI. MAG Vakfı 2012 Yılı Faaliyet Raporu

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ VAKFI. MAG Vakfı 2012 Yılı Faaliyet Raporu MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ VAKFI MAG Vakfı 2012 Yılı Faaliyet Raporu 1 Şubat 2013 - İstanbul 2 Giriş... 9 Genel Değerlendirme... 9 2012 yılında Vakıf Yönetimi... 10 Stratejik Plan çerçevesinde hedefler...

Detaylı

Yaflamak ve yaflatmak için birbirimize destek olal m! Afetlere karfl yerel örgütlenmeye neden gerek var? Yaflam, bize verilen en de erli arma an fakat do al ve insan kaynakl afetler, bu arma an bir anda

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU 2011 1. GİRİŞ Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı ( BAK-Kadıköy ) 2005 yılında tamamı belediye çalışanlarından olan

Detaylı

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Bahri SOYYİĞİT Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Dernek Başkanı Nisan 2014 İçerik Gönüllü katılım Yerel gönüllü yapılanmalar Mahalle Afet Gönüllüleri

Detaylı

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ ve MAG VAKFI

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ ve MAG VAKFI 2014 yılı faaliyet MAG Vakfı Yönetimi tarafından 28 Mart 2015 tarihli Mütevelli Heyet toplantısında sunulmuştur. 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 tarihleri arasındaki dönemi kapsar Raporu Hazırlayan: Mustafa

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2000 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 5 3. Özet 6 4. Faaliyetler ve Çıktılar 8 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu MAG Vakfı Yönetimi tarafından 12 Nisan 2014 tarihli Mütevelli Heyet toplantısında sunulmuştur Rapor 1 Ocak 2013 31 Aralık 2013 tarihleri arasındaki dönemi kapsar MAHALLE AFET

Detaylı

BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI

BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI 30.03.2007 BAK-Kadıköy ekibince hazırlanmıştır. 1 BAK-Kadıköy Asker Baran Olası Adaylar Cumali Hüzeyin 30.03.2007 BAK-Kadıköy ekibince hazırlanmıştır.

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

Belediyeler ve Afet Eğitimleri: Kadıköy Belediyesi Uygulaması

Belediyeler ve Afet Eğitimleri: Kadıköy Belediyesi Uygulaması Belediyeler ve Afet Eğitimleri: Kadıköy Belediyesi Uygulaması O.D.T.Ü 12 Ocak 2007 9.Yuvarlak Masa Toplantısı afet@kadikoy-bld.gov.tr 2006-2007 Dünya Afet Zararlarını Azaltma Kampanyası: Risk Azaltma Okullarda

Detaylı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı 14. Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Vakfın 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin, 23/04/2007 tarihinde

Detaylı

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ ve MAG VAKFI

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ ve MAG VAKFI 2 İçerik Genel Değerlendirme... 6 Ülkemizde ve Dünyada Afetler ve Afet Yönetiminde Gelişmeler... 7 Gerçekleştirilen faaliyetler... 8 Kurumsal... 8 Networking ve uluslararası temaslar ve katılınan toplantılar...

Detaylı

Sayı: 2008/09 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2008/09 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2008/09 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2008 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 5 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6 3. Özet 7 8 4. Faaliyetler ve Çıktılar 9 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2002 Sayfa No: İÇERİK Kapak İçerik 1. AKEV Hakkında 2. Mütevelli Heyeti 3. Özet 4. Faaliyetler ve çıktılar 5. Genel Başarı Göstergeleri 6. Kurum Hedeflerine ulaşımın

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 10.02.2011 Sayı: 2011/51 Ref: 4/51

SĐRKÜLER Đstanbul, 10.02.2011 Sayı: 2011/51 Ref: 4/51 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.02.2011 Sayı: 2011/51 Ref: 4/51 Konu: E-BEYANNAME SĐSTEMĐNDE 1 MART 2011 TARĐHĐNDEN ĐTĐBAREN KABUL EDĐLMEYE BAŞLANACAK OLAN KESĐN MĐZAN BĐLDĐRĐMĐ'NĐN XML FORMATINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU Bireysel, Kurumsal ve Toplumsal Sorun Çözme Becerilerini Geliştirir www.beyaznokta.org.tr BEYAZ NOKTA GELİŞİM VAKFI 2008 YILI FAALİYET RAPORU Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Simon Bolivar Cad., No 19/3, 06550

Detaylı

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU 1 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KESİN HESAP RAPORU 01.01.2015-31.12.2015 döneminde Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu aşağıdaki

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. nin II. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Kasım 2014 Çarşamba günü Tarihi Havagazı

Detaylı

Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2005 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6-7 3. Özet 8-9 4. Faaliyetler ve Çıktılar 10 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

HRANT DĐNK VAKFI 1 OCAK 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMINE AIT MALI TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETIM RAPORU

HRANT DĐNK VAKFI 1 OCAK 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMINE AIT MALI TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETIM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMINE AIT MALI TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETIM RAPORU BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Hrant Dink Vakfı Mütevelli Heyeti ne, Hrant Dink Vakfı nın ( Vakıf ) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.APK.000000/ASOD - 1355 21 Mart 2005 Konu: Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi.VALİLİĞİ (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/48 Yurdumuzda ve yurtdışında başta deprem olmak üzere olası afetlerde

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

AFETE HAZIRLIK EĞİTİM BİRİMİ FAALİYET RAPORU

AFETE HAZIRLIK EĞİTİM BİRİMİ FAALİYET RAPORU 2014 AFETE HAZIRLIK EĞİTİM BİRİMİ FAALİYET RAPORU Aralık/26/2014 1 İçindekiler 1 Eğitim İstatistikleri... 3 1.1 Deprem Park Eğitimleri... 3 1.2 AHEB sertifikalı gönüllü eğitmenlerce ülke genelinde verilen

Detaylı

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) 2014 CARİ DÖNEM 2014 CARİ DÖNEM 1 DONEN VARLIKLAR 5.840.963,37 3 KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 2.291.856,18

Detaylı

Sendikamıza Üye Çimento Fabrikalarında gerçekleştirilen Acil Durum Tatbikatları devam etmektedir. İSG İş Sağlığı ve Güvenliği

Sendikamıza Üye Çimento Fabrikalarında gerçekleştirilen Acil Durum Tatbikatları devam etmektedir. İSG İş Sağlığı ve Güvenliği İSG İş Sağlığı ve Güvenliği 17 Ağustos 1999 Depreminde İki Çimento Fabrikası: Bir Afet Sosyolojisi Çalışması yayınlandı 17 Ağustos 1999 da meydana gelen, büyük can ve mal kaybına yol açan deprem felaketi,

Detaylı

KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ TARİHÇE: Müdürlüğü ne bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Acil Sağlık Hizmetleri 1998 yılı başında kurulma çalışmalarına başlamış olup, 01.06.1998 tarihinde

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI 2014 DEPREM ZİRVESİ TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI www.turkiyedepremvakfi.org.tr tdv@turkiyedepremvakfi.org.tr twitter: twitter.com/tdvakfi facebook: facebook.com/turkiyedepremvakfi

Detaylı

Sayı: 2006/07 FAALİYET TEKNİK RAPORU (2006)

Sayı: 2006/07 FAALİYET TEKNİK RAPORU (2006) Sayı: 2006/07 FAALİYET TEKNİK RAPORU (2006) Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6 3. Özet 7-8 4. Faaliyetler ve Çıktılar 9 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu: Soma İçin Bilgi Paylaşımı Toplantısı 21.05.2014

Sivil Toplum Afet Platformu: Soma İçin Bilgi Paylaşımı Toplantısı 21.05.2014 Kurum Adı ÇALIŞMA ALANI NE YAPIYOR NEREDE HEDEF GRUP NE AŞAMADA KAPASITE ve EK BİLGİLER SİTAP adına Hayata Anne Çocuk Vakfı (AÇEV) İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) Bilgi Yönetimi ve Planlama Soma

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

Afet Sonrası İyileştirme Planı

Afet Sonrası İyileştirme Planı Afet Sonrası İyileştirme Planı 13 Ocak 2015 Türkiye'nin Afet Risk Yönetimi 17. Yuvarlak Masa Toplantısı ODTÜ hasan.coban@kalkinma.gov.tr 1 2 Rapor Edilen Afetlerin Sayısı Dünyada 1900-2011 yılları arasında

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ * GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 1.26 Aralık 2014 tarihinde Tekstil Üreticileri ile bir araya gelinerek, mevzuat ile ilgili sunum yapılmış, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 2.17 Aralık

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu Beton Sempozyumu ile hazır beton sektörüne ışık tuttu Akçansa nın katkılarıyla, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Beton Sempozyumu, sektörün profesyonel ve akademisyenlerini

Detaylı

Çalışanlarımızın büyük bir kısmı uzun yıllardır oda bünyesinde olup konularında oldukça deneyimlidirler. Mimarlar Odası çalışmalarının yalnızca

Çalışanlarımızın büyük bir kısmı uzun yıllardır oda bünyesinde olup konularında oldukça deneyimlidirler. Mimarlar Odası çalışmalarının yalnızca 23. Mali Rapor TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 16.192 üyesi, 8 temsilciliği, 3 büyükkent bölge temsilciliği ile Mimarlar Odası bünyesindeki en büyük örgüt birimidir. Yaklaşık olarak Mimarlar

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01 Ocak 2011-31.12.2011 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER (İndex)

İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER (İndex) İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER (İndex) 1- TEMEL İTFAİYE ER EĞİTİMİ ( 720 SAAT) 1. Kademe 416 saat Temel İtfaiye Er Eğitimi 2. Kademe 56 saat Temel Yüzme Eğitimi 3. Kademe 72 saat İtfaiye Araçları

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

ÜNYE TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK

ÜNYE TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER 1-Projeler 2-Temsil-Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri 3-Heyet ve ziyaretler 4-Törenler-Sergiler 5-Borsa Seminer ve eğitimler 6-Yayın Çalışmaları 7-Tescil

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22)

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22) T.C. İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU () Haziran - 2013 PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 1. GİRİŞ Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Detaylı

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU APHB AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ SOMADA PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ PROJESİ OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ SOMADA projesi

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

STK larda finansal yönetim ve kaynak oluşturma. Burcu Yeşiladalı REC Türkiye Genç Çevreciler Eğitim Semineri Ankara 23-27 Temmuz 2007

STK larda finansal yönetim ve kaynak oluşturma. Burcu Yeşiladalı REC Türkiye Genç Çevreciler Eğitim Semineri Ankara 23-27 Temmuz 2007 STK larda finansal yönetim ve kaynak oluşturma Burcu Yeşiladalı REC Türkiye Genç Çevreciler Eğitim Semineri Ankara 23-27 Temmuz 2007 Finansal sürdürülebilirlik Finansal sürdürülebilirlik Kaynak oluşturma,

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA TAKIMI ŞUBAT 2005 ŞUBAT 2009 FAALİYET RAPORU

KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA TAKIMI ŞUBAT 2005 ŞUBAT 2009 FAALİYET RAPORU KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA TAKIMI ŞUBAT 2005 ŞUBAT 2009 FAALİYET RAPORU 1. GİRİŞ 2005 yılı şubat ayında Kadıköy Belediyesi Yönetiminin talebiyle Kadıköy Belediyesi çalışanlarından oluşturulan, normal

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ TANITIM DOSYASI 2016 A. PROGRAMLARIMIZIN TARİHÇESİ VE MİSYONU Programlarımız Kocaeli, Gebze ve İstanbul Sanayi nin yetişmiş

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 205/3 Konu: Ödüllendirme. Evrak No: 3434 Özet: Tepebağ Kültür Spor Kulübü Derneği U-7 Futbol Takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. 02/03/205 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Đllerimiz AB ye Hazırlanıyor Proje Teklif Çağrısı na Đlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Đllerimiz AB ye Hazırlanıyor Proje Teklif Çağrısı na Đlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Đllerimiz AB ye Hazırlanıyor Proje Teklif Çağrısı na Đlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Soru 1 Cevap 1 Projelere eş-finansman sağlanması zorunluluğu var mı? Projelere

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

Eğitimde Kullanılan Materyaller 5.8.sınıf/9.12. sınıf Eğitim CD ler

Eğitimde Kullanılan Materyaller 5.8.sınıf/9.12. sınıf Eğitim CD ler Ekosistemi Bilinçlendirme Programı Etkinlik Başlığı Ekosistemi Bilinçlendirme Programı Etkinlik Tarihi 30.09.2014-12.06.2015 Etkinlik Yeri Samsun Eğitimde Kullanılan Materyaller 5.8.sınıf/9.12. sınıf Eğitim

Detaylı

TÜRÇEV 20 YAŞINDA! ÜÇ AYLIK TÜRÇEV E-BÜLTENİ 30 Eylül 2013. www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr www.ekookullar.org.tr. Çevrenin Genç Sözcüleri

TÜRÇEV 20 YAŞINDA! ÜÇ AYLIK TÜRÇEV E-BÜLTENİ 30 Eylül 2013. www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr www.ekookullar.org.tr. Çevrenin Genç Sözcüleri TÜRÇEV 20 YAŞINDA! www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr www.ekookullar.org.tr İÇİNDEKİLER 2014 Yılı Mavi Bayrak Başvuruları- Son Gün 15 Kasım 2013! Plajlarda Çevre Bilinçlendirme Projesi'nin Dördüncüsü

Detaylı

Sayı: 2003/04 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2003/04 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2003/04 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2003 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4-5 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6 3. Özet 7-8 4. Faaliyetler ve Çıktılar 9 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN SÜRDÜRDÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ÖRNEKLERİ

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN SÜRDÜRDÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ÖRNEKLERİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN SÜRDÜRDÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ÖRNEKLERİ Dr. Ali Koray KENZİMAN Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Şube Müdürü 01-02 Haziran 2016 Ankara 1 01-02 Haziran

Detaylı

MAG STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI

MAG STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI MAG STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Anneler Gününü Kutluyoruz! KASIRGALAR KOPSA DA, YILDIZLAR DÖKÜLSE DE, SABIRLA, ŞEVKATLE, DİNGİN, SICAK, KORUYUCU, BAĞIŞLAYAN BİR LİMAN OLDUĞUNU BİLİRİZ. ANNE KUCAĞI!!!!!

Detaylı

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU Çardak, DENİZLİ Kasım 2013 1 1. ÇALIŞTAYIN AMACI VE YÖNTEMİ ÇADED in kuruluş amaçlarına ulaşabilmesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI Sayfa No: 1

ARACI KURUMUN UNVANI Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETĐM KURULU EYLÜL 2009 FAALĐYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Aşağıdaki soruları cevap kâğıdınızın 11. sayfasına kısaca cevaplandırınız.

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi, yangın ve

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

Sayı: 2009/10 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2009/10 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2009/10 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2009 Sayfa No: İÇERİK Kapak 1 İçerik 2 1. AKEV Hakkında 3 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6 3. Özet 7 10 4. Faaliyetler ve Çıktılar 11 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM

Detaylı

31.01.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı

31.01.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı 31.01.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Borç 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.277.289,34 739.976,56 537.312,78 10 HAZIR DEĞERLER 972.749,04 582.056,81 390.692,23 100 KASA 79,23 79,23

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

12. MAG Çalıştayı Toplantı Notları

12. MAG Çalıştayı Toplantı Notları 12. MAG Çalıştayı Toplantı Notları Tarih : 17 Ocak 2010 Yer : Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi Katılım sayısı : 117 Gündem 1. Açılış ve saygı duruşu 2. Toplantı Divanının oluşturulması 3. Gündemin

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ 13. ÇALIŞTAYI NA HOŞGELDİNİZ BAĞCILAR 8 MAYIS 2011

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ 13. ÇALIŞTAYI NA HOŞGELDİNİZ BAĞCILAR 8 MAYIS 2011 MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ 13. ÇALIŞTAYI NA HOŞGELDİNİZ BAĞCILAR 8 MAYIS 2011 GÜNDEM Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Protokol Konuşmaları Başkanlık Divanının oluşturulması ve yetki verilmesi MAG Stratejik

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

AFET YÖNETĠMĠNDE ÖĞRETMENLERĠN KONUMU (Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler)

AFET YÖNETĠMĠNDE ÖĞRETMENLERĠN KONUMU (Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler) MEB-JICA OKUL TABANLI AFET EĞĠTĠMĠ PROJESĠ FORMATÖR ÖĞRETMEN EĞĠTĠM PROGRAMI AFET YÖNETĠMĠNDE ÖĞRETMENLERĠN KONUMU (Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler) Gülgün Tezgider ACĠL DESTEK VAKFI Eylül 2011 Sunum

Detaylı

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi AFET (Olağan Dışı Durum) l Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve

Detaylı