Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu"

Transkript

1 Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2009

2

3 BAŞKANIN MESAJI Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Mütevelliler Heyetinin Değerli Üyeleri;

4 MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ ve MAG VAKFI Mahalle Afet Gönüllüleri Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG), büyük çaplı afetler sonrasında kendi mahallelerinde ilk müdahaleyi yapmak, gerektiğinde profesyonel ekiplere destek olmak, afet öncesinde ise mahalle düzeyinde afet bilinci ve afetlere hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere bir araya gelmiş, gönüllülerden oluşan bir yapılanmadır. Mahalle Afet Gönüllüleri, ilk yardım, afet bilinci, afet psikolojisi, yangına müdahale ve arama kurtarma bölümlerinden oluşan 36 saatlik bir eğitim programı alırlar ve ilk müdahalelerde kulanmak üzere ekipmanla donatılmışlardır. Şu ana dek Kocaeli, Yalova, Đzmir ve Đstanbul illerinde oluşmuş yapılanmada binlerce gönüllü eğitimlerini almış, ekipman ile donatılmış ve Mahalle Afet Destek Merkezi olarak kullanılan konteynerleri ve içerisindeki ekipman mahallelerine yerleştirmiştir. Öte yandan, ülkemizde geliştirilen bu model uluslararası platformda da çok ilgi çekmektdir. Sık sık afete maruz kalan Đran ve Fas da Mahalle Afet Gönüllüleri modeli uygulanmaktadır. Yakın bir zamanda Ürdün de de başlanılması söz konusudur. Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı, mahalle düzeyinde oluşan MAG sistemini destekleyen bir yapıya duyulan ihtiyacın sonucu olarak, iş çevrelerinden, üniversitelerden, kamu kuruluşlarında ve diğer sivil toplum kuruluşlarından bireyler ile bazı öncü kurumların katkılarıyla kurulmuştur. Vakfımızın Misyonu Bütünleşik afet yönetimi yaklaşımı içerisinde; halkın afet riskleri farkındalığını arttırarak, afete hazırlık ve afetlere müdahale için vatandaşların yerel bazda yeterli imkan ve kabiliyeti yaratmasına destek olarak,mahallelerde oluşan gönüllü gruplarla, kamu kurumları ve geniş halk kitleleri arasındaki işbirliğini genişleterek, vatandaşların kendilerini, ailelerini ve komşularını afetlerden korumalarını sağlamaktır.. Vakfımızın Đşlevi Afetlere hazırlıklı olmak için, halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek ve bu konuda gönüllü yerel kapasitenin oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamak, başta MAG eğitimi olmak üzere standartları oluşturmak, ilerletmek ve kollamak, gönüllü grup ve kuruluşların faaliyetlerini teknik ve mali kaynaklarla desteklemek, katılım ve bilgi alışverişi platformu oluşturmaktır.

5 MAG VAKFI YÖNETĐM KURULU Gülay Barbarosoğlu (Başkan) Yücel Yılmaz (Başkan Vekili) Mustafa Farsakoğlu (Başkan Vekili) Đbrahim Betil (Genel Sekreter) Vedat Kirişci (Muhasip Üye) Alp Orçun Muhammet Yenel Murat Sungur Bursa Tuğrul Paşaoğlu MAG VAKFI DENETLEME KURULU Yasin Hilmi Yazan Muktedir Đlhan Kubilay Keskin (Doğuş Holding A.Ş. i temsilen)

6 MAG VAKFI MÜTEVELLĐ HEYETĐ Kurumsal ABB Holding Türkiye Anadolu Endüstri Holding Ben Boru Sanayi Doğuş Holding A.Ş. Eczacıbaşı Holding Kadir Has Vakfı Đstanbul Ticaret Odası Müstakil Sanayici ve Đşadamları Derneği Nurol Holding Parador Properties Gayrimenkul Turizm Tic. A.Ş. Bireysel Gündüz Özdemir A. Nazmi Durbakayım Ahmet T. Altıner Ali Rıza Arslan Atilla Özdikmen Ayşenur Yıldız Burhan Silahtaroğlu Celalettin Özel Cem Bakioğlu Erman Atasoy Erol Bilecik Ersin Arıoğlu Fazıl Say Halit Şarlak Haluk Sanver Haluk Ulusoy Hamit Doğan Başak Hasan Ulusoy Hüsnü M. Özyeğin Đbrahim Betil Đskender Nuri Aka Đzzet Çevik Jan Nahum Mehmet Birgi Mehmet Celal Betil Mehmet Cengiz Metin Tayfun Đşeri MktMuktedir Đlhan Murat Sungur Bursa Mustafa Farsakoğlu Mustafa Yılmaz Müfit Gürtuna Okan Balcı Oktay Yavuz Osman Faruk Loğoğlu Osman Kaya Osman Mayatepek Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu Prof. Dr. Hakkı Polat Gülkan Prof. Dr. Yücel Yılmaz Remzi Önder Karaduman Sabri Vedit Engin Saffet Karpat Sait Ali Bayrak Sedat Şükrü Ünlütürk Şerif Arı Şeyda Zeynep Akdurak Tavit Köletavitoğlu Tayfun Bayazıt Turan Eser Uğur Yüce Ünal Somuncu Vedat Kirişci Yasin Hilmi Yazan

7 MAG VAKFI NEDEN ÖNEMLĐ? 1- Yaşam, bize verilen en değerli armağan fakat doğal ve insan kaynaklı afetler, bu armağanı bir anda elimizden alabilir. Doğanın gücü, birkaç saniye içinde insanları, şehirleri, ülkeleri, ekonomileri yerle bir edebilir, 2- Türkiye de nüfusun %71 i birinci ve ikinci derecede riskli deprem bölgelerinde yaşıyor, 3- Bilim adamları, yüksek nüfus yoğunluğu olan Đstanbul un önümüzdeki 30 yıl içinde büyük bir depremle sarsılma olasılığının %50 nin üzerinde olduğunu belirtiyorlar, Olası bir Đstanbul depreminde bin arasında ölü, bin civarında ağır yaralı olacağı tahmin ediliyor (Istanbul Deprem Master Planı), 4- Afetlerden sonraki ilk 72 saat, hayat kurtarma açısından en kritik zamanlardır. Büyük çaplı afetlerde Sivil Savunma, Itfaiye teşkilatları gibi profesyonel kurumların; hastaneler, okullar, kamu binaları gibi öncelikleri nedeniyle mahallelerdeki bireylere yardıma gelmeleri iki üç günü bulmaktadır. Profesyoneller gelinceye kadar geçen bu sürede mahalle halkı kendi başının çaresine bakmak durumundadır, Afetzedelerin çoğu, ilk 24 saat içinde çevreden yetişen, genellikle eğitimi ve ekipmanı olmayan yakınları ve komşuları tarafından kurtarılır, 5- Bilinçsiz, eğitimsiz ve ekipmansız yapılan ilk müdahale yarar yerine zarar getirir. Sevdiğimiz insanları kurtaralım derken yalan yanlış bilgilerle onlara büyük zararlar verebilir hatta ölümlerine neden olabiliriz, Mahalle düzeyinde bir müdahale kapasitesinin yaratılması, ulusal afet yönetiminde vazgeçilmez bir unsurdur, 6- Afetleri yaratan doğa olaylarıdır. Bize asıl zararı veren bu doğa olayları değil, yanlış yapılaşma, kalitesiz ve güvenli olmayan bina yapısı, afetlere karşı hazırlıksız ve bilinçsiz olmaktır, 7- Toplumda afet bilincinin yaratılması ancak yerel/mahalle düzeyinde yapılacak eğitimlerle ve ulusal düzeyde yürütülecek kampanyalarla gerçekleşebilir, 8- Vatandaşın gönüllü aktif katılımının sağlanması ulusal afet yönetiminleri başarısının güvencesidir. 7

8 MAG VAKFI FAALĐYETLERĐ Giriş: Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı ının 27 Mart 2009 tarihli Mütevelliler Heyeti toplantısında sunulurak kabul edilen 2009 yılı Çalışma Planı ve Bütçesi nde belirtilen hedefler ve gerçekleştirilen faaliyetleri bu raporda MAG Uygulamaları Yeni Mahalleler MAG Uygulamaları Mevcut Mahallelerin Takviyesi MAG Standartlarının Korunması ve Güçlendirilmesi Yerel halkın afet bilincini geliştirme eğitimleri MAG ağına verilen destek Tanıtım ve kaynak yaratma Diğer etkinlikler ana başlıkları altında bulabilirsiniz. Bu dönem içinde öngörülen faaliyetlerin bir bölümü vakfa yapılan karşılıksız nakit veya ayni bağışlardan, önemli bir bölümü ise Đsviçre Kalkınma ve Đşbirliği Ajansı ndan sağlanan proje desteğinden karşılanmıştır yılı itibariyle Vakfımıza ve Đktisadi Đşletmemize ait mali tabloları raporun sonunda bulabilirsiniz. Genel Değerlendirme Başka birçok kuruluş için olduğu gibi 2009 yılı Vakfımız açısından da zorlu geçmiştir. Raporun ilerleyen bölümlerinde de görüleceği üzere Vakıf gelirlerinde ve faaliyet hedeflerinin gerisinde kalınmıştır. Buna rağmen Vakfımız yıl boyunca mevcut gönüllü yapısının güçlendirilmesini ve Vakfın gerek kamuoyunda gerekse çeşitli seviyelerdeki kamu yönetimleri nezdinde bilinirliği ve saygınlığının arttırılmasını sağlayacak önemli çalışmaları yapmıştır. Genel hatları ile 2009 yılı çalışmalarını etkiliyen bazı konu başlıkları aşağıda özetlenmiştir: 2008 yılında başlayan genel ekonomik kriz ülke içinden ve dışından nakdi ve ayni destek bulmayı çok zorlaştırmıştır. Dolayısıyla Vakfımızın çalışmaları çok büyük oranda Đsviçre Kalkınma ve Đşbirliği Ajansı nın mali desteğine bağlı kalmıştır. Öte yandan, Đsviçre Kalkınma ve Đşbirliği Ajansı ndan temin edilen mali desteğin 60,000 CHF lik bir bölümü global finans krizinin bir neticesi olarak kesintiye uğramış, bu kesinti ancak yıl sonuna doğru kalkmıştır. Finansmanda meydana gelen bu dar boğaz, bazı faaliyetlerin iptaline veya ertelenmesine neden olmuştur. 8

9 Mart ayında gerçekleşen yerel seçimlerin Vakıf çalışmalarına olumsuz etkileri olmuştur. Belediyelerin faaliyetleri uzun bir süre tamamen seçimlere odaklanmış ve başlatılmış olan ortak çalışmalar ciddi sekteye uğramıştır. Seçim öncesi dönemlerde taahhüt edilen, özellikle mahalle uygulamalarına ilişkin destekler seçim sonrasında ya yerine getirilmemiş ya da meydana gelen yönetim değişiklikleri nedeni ile yeniden değerlendirilmeye alınmıştır. Aynı şekilde muhtarlar da seçim atmosferinden etkilenmiştir. Afet Yönetim sisteminde 2009 yılında çok köklü bir değişiklik yapılmış ve Haziran 2009 tarihinde çıkan bir kanunla Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Afet Đşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Acil Durum Genel Müdürlüğü lağvedilerek Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı adında yeni bir yapı kurulmuştur. Bu tarihten itibaren, yeni yapının işlerlik kazandığı 17 Aralık 2009 tarihine kadar geçen sürede uygulamalarımızda en önemli ortağımız olan Sivil Savunma teşkilatı son derece olumsuz etkilenmiştir. Halen dahi bu konuda ciddi aksaklıklar mevcuttur. Büyük depremin 10. yılı olması nedeni ile özellikle medya da, afetler konusunun daha yoğun olarak ele alınacağı düşünülürken, bu gerçekleşmemiş hatta gündemi meşgul eden diğer konular nedeni ile medyada geçen senelerden bile daha sınırlı bir kapsama olmuştur. Đstanbul da Sismik Risklerin Azaltılması ve Depreme Hazırlık (ISMEP) projesinde mahalle uygulamaları yapılması konusunda bir gelişme geçtiğimiz yıl içerisinde olmamıştır. Öte yandan, Valilikce başlatılan Güvenli Yaşam Gönüllüsü eğitimlerinin afet bilincinin uyandırılması konusunda katkısının ne olduğu henüz net değildir yılında Vakıf Yönetimi Geçtiğimiz yıl içerisinde Vakfımız Yönetim Kurulu her ay düzenli olarak toplanarak başta kaynak geliştirme konuları olmak üzere Vakfın çalışmalarını belirlenen ilke ve hedefler doğrultusunda yürütmüştür. Gene aynı dönem içerisinde çeşitli nedenlerle Mütevelli Heyetimizden Sayın Nurettin Gürsel Kutlu ve Sayın Hasan Bengü istifa etmiştir. Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetinin aldığı karar doğrultusunda Sayın Ünal Somuncu, Sayın Haluk Sanver ve Sayın Muktedir Đlhan ve Hukuk Müşavirimiz Sayın Ertan Mitap dan oluşan bir komite kurarak Vakıf Resmi Senedinin yeniden gözden geçirilmesini sağlamış ve hazırlanan bir taslağın Yönetim Kurulu ndan geçirilerek Mütevelli Heyetine sunulmasını kararlaştırmıştır. Vakıf Genel Merkezi 1 Nisan 2009 tarihinden itibaren Halaskargazi Caddesi Ali Koçman Apartımanı No:175/6 Şişli adresine taşınmıştır. Vakıf profesyonel kadrosunda 2009 yılı içerisinde bir değişiklik olmamıştır. Yönetim Kurulu Vakfın yaşamış olduğu mali sıkıntıların aşılması konusunda gerektiğinde personel çıkartılması da dahil olmak üzere çeşitli tasarruf tedbirlerini yürürlüğe koyması için Genel Müdürü yetkilendirmiştir. 9

10 Afete Müdahale Kapasitesinin Geliştirilmesi Uygulamaları 2009 yılı içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde Mahalle Afet Gönüllüleri yapılanmasının oluşturduğu mahalle sayısı 75 e yükselmiştir. Gerek yeni mahalleler gerekse de merkezi eğitimler ile 222 tanesi yeni mahallelerdeki eğitimlerde, 105 tanesi ise merkezi eğitimlerle olmak üzere toplam 327 gönüllü temel MAG eğitimini tamamlamışlar ve ekipmanlarını almışlardır. Bu şekilde MAG ağındaki mevcut gönüllü sayısı 3300'ü aşmıştır. MAG Uygulamaları Yeni Mahalleler: 2009 yılı programları çerçevesinde 6 adet mahalllede MAG uygulamalarını tamamlamıştır. Bunlardan Maltepe Đlçesi Altayçeşme mahallesinde, gönüllülerin kişisel ekipmanları Maltepe Belediyesinden sağlanan Resim 1 Bağcılar Evren Mahallesi MAG Merkezi kaynak ile temin edilirken, takım ekipmanları ve konteyner Maltepe Kaymakamlığı tarafından Maltepe MAG- DER aracılığı ile Đstanbul Valiliği Afet Istasyonları -AFIS projesinden verilmiştir yılında gerçekleştirilen MAG mahalle uygulamalarının detayı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Resim 2 : 29 Mayıs 2009 günü yapılan Kağıthane Đlçesi Sertifika töreninde eğitimlerin tamamlayan MAG'lar Vali Yardımcısı Sayın Ali Bakoğlu, Kağıthane Kaymakamı, Belediye Başkanı ve Đl Afet ve Acil Durum Müdürü ile birlikte Đli Đlçesi Mahalle Adı Đşbirliği Yapılan Kuruluş 2008 yılında başlayıp 2009 yılında tamamlanan Đşbirliğinin Niteliği Eğitilen Gönüllü Sayısı Đstanbul Kağıthane Hürriyet Kağıthane Belediyesi Belediyeden ekipman desteği Đstanbul Tuzla Şifa Tuzla Belediyesi Belediyeden ekipman ve eğitim masrafları desteği Đstanbul Kağıthane Gürsel Vakıf Kaynakları yılında gerçekleştirilen Đstanbul Kağıthane Talatpaşa Vakıf Kaynakları 24 Đstanbul Bağcılar Evren Vakıf Kaynakları Đstanbul Maltepe Altayçeşme Maltepe Kaymakamlığı ve Belediyesi Kaymakamlıktan AFIS Konteyneri Belediyeden kişisel ekipman desteği 36 10

11 MAG Uygulamaları - Mevcut mahallelerın takviyesi: Gönüllülük esasına dayanan MAG uygulamasında zaman içerisinde, çeşitli sebeplerle MAG ekiplerinden ayrılanlar olmakta ve dolayısıyla mahallelerdeki mevcut MAG sayılarında azalma gözlenmektedir. MAG uygulaması aracılığı ile elde edilen, mahalle ölçeğinde afetlere müdahale kapasitesinin sürdürülmesi ve gönüllülerin motivasyonlarının yüksek tutulması, mevcut gönüllü tabanının ve gönüllü katılımının belli bir seviyede tutulması ile mümkündür. Bu ise belirli bir plan çerçevesinde belli aralıklarla organize edilecek merkezi destek eğitimlerini gerektirmektedir. Resim 1 Gölçük Merkezi Eğitiminde enkaz çalışması 2009 yılı içerisinde çeşitli bölgelerdeki MAG dernekleri ile koordineli bir şekilde 3 merkezde Merkezi Eğitim yapılmıştır. Kocaeli'nde Gölcük (Mayıs 2009) ve Körfez (Aralık 2009) ilçesinde ve Yalova da (Kasım 2009) yapılan merkezi eğitimler neticesinde toplam 105 MAG Gönüllüsü mahallerindeki ekiplere dahil olmuşlardır. Vakfımız bu eğitimlerin eğitmen ücretleri de dahil giderlerini ve yeni katılan MAG'ların eksik olan kişisel ekipmanlarını temin etmiştir. MAG Standartlarının korunması ve güçlendirilmesi: MAG standartlarının korunması için 2009 yılında özellikle MAG-DER ler aracılığı ile düzenlenen eğitimler düzenli olarak takip edilmiş ve gerektiğinde ek destek verilmiştir. Yeni eğitim modüllerlnin eklenmesi: Gönüllülük ve Sivil Katılım: Mahalle Afet Gönüllülerine temel eğitimlerinin hemen başında gönüllülük, sivil katılım ve Mahalle Afet Gönüllülüğünün temel niteliklerini içeren bir eğitim modülü 2009 yılı ders programlarına ilave edilmiştir. Đlk Yardım eğitimlari ders sunumları, uluslararası uygulamalardaki son değişiklikler çerçevesinde güncellenmiş ve tüm MAG ağına dağıtılmıştır. Eğitim içeriklerinde ISMEP kapsamında üretilmekte olan Yerel Afet Gönüllüleri Eğitim Programı tamamlandığında yeniden bir düzenleme yapılacaktır. MAG Ekipmanları: Kocaeli ve Yalova da yaklaşık 10 senedir kullanılmakta olan konteynerlerde zaman içerisinde hava koşulları ve insan kaynaklı yıpranmaya uğrayan 20 adet konteynerin bakımları Gülen Boya dan sağlanan boya desteği ile gerçekleştirilmiştir. 11

12 Yerel halkın afet bilinci eğitimleri: Vakfımızın temel amaçlarından biri olan toplumda afet bilincinin gelirtirilmesi için, Mahalle Afet Gönüllüleri'nin kendi bölgelerinde temel afet bilincinin yayılmasına katkıda bulunması için çalışmalara devam edilmiştir. Bu çerçevede 2009 yılında Đstanbul da mevcut 36 eğitmene ilaveten 20 adet daha Mahalle Afet Gönüllüsü Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsünün Master Eğitmenleri tarafından eğitilerek Temel Afet Bilinci eğitimeni olmaya hak kazanmıştır. Mahalle Afet Gönüllülerinin mahallelerindeki okullarda ve işyerlerinde yaptıkları eğitimler tüm hızıyla devam etmekte ve binlerce kişiye seminerler aracılığı ile temel bilgiler verilmektedir. Bu sene içerisinde bu üç ilde yaklaşık 20,000 kişiye eğitim verilmiştir. Resim 2 Kocaeli'nde okul tahliye çalışması Temel Afet Bilinci alanında deprem dışındaki doğal tehditleri de içeren bir broşür kitapçığın düzenlenmesi çalışmaları devam etmektedir. Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsüne ait Mobil Deprem Simulasyon aracı ile 17 Ağustos 2009 günü Zeytinburnu Adalet Meydanında bir gün süre ile halk eğitimi verilmiştir. MAG Ağına verilen destek: Mahalle Afet Gönüllülerinin en geniş istişare etkinliği olan MAG Çalıştaylarının 10. su Ocak 2009 ayında Zeytinburnu nda, 11. si ise Haziran ayında Büyükada da toplanmıştır. Her iki etkinliğe MAG Vakfı nın yanısıra yerel belediyelerin geniş katkıları olmuştur. Bu toplantılarda Resim MAG Çalıştayı Büyükada'da Adalar Belediyesi'nin desteği ile yapıldı MAG'lar kendilerini ilgilendiren konularda düşünce üretme fırsatını bulmuşlar ve yıllık faaliyet planlarını belirleyerek etkin bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Öte yandan gönüllü grupları arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla, oluşturulan MAG Koordinasyon Kurulu düzenli olarak her ay Vakıf Genel Merkezinde toplanmıştır. Bugüne kadar MAG Çalıştayları tarafından seçilen MAG Koordinasyon Kurulu nun daha geniş bir tabanı temsil etmesi amacıyla internet üzerinde bir seçim sistemi oluştulması için Vakfımızca bir hazırlık yapılmış ve önümüzdeki aylarda hayata geçirilecektir. Mahale Afet Gönüllülerinin web sitesi olan sitesi Vakfımız tarafından yönetilmekte ve sürekli güncel tutularak, gerek gönüllülerin, gerekse kamu oyunun MAG faaliyetleri konusunda bilgilenmeleri sağlanmaktadır. 12

13 17 Ağustos 2008 Anma Törenleri 2009 yılının 17 Ağustos depreminin 10. yılı olması nedeni ile Vakfımız çeşitli MAG-DER ler ile birlikte kapsamlı bir program gerçekleştirmiştir. Vakfımız Đstanbul ve Kocaeli ndeki etkinliklere destek vermiş ve Đstanbul dan 4 otobüs MAG ın Gölcük teki anma törenlerine katılmasını sağlamıştır. 17 Ağustos günü Taksim meydanında Valilik tarafından düzenlenen sergide bir stand açılmıştır. Ayrıca Taksim de fotografçı Kemal Gök tarafından açılan sergiye destek verilmiş, dağıtılan davetiyelerin arka tarafına depreme hazırlık konusunda bilgilendirici bir metin konmuştur. Resim 4 MAG'lar 17 Ağustos'un 10. yılında Gölcük'te Zeytinburnu ve Bakırköy ilçelerinde yapılan etlkinliklerde Vakıf olarak yer alınmış ve maddi destek sağlanmıştır. Ayrıca çeşitli TV ve radyo kanallarında programlara katılınmıştır. Resim 5 MAG'lar 16 Ağustos günü Taksim'de Tanıtım ve kaynak yaratma: Her üç ayda bir yayınlanan MAG Bülteni Vakıf Kurucu ve destekçilerine, kamu kurum ve yöneticilerine, MAG ağına ve çeşitli kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticilerine gönderilmektedir. Haziran ayı içerisinde Đstanbul Ticaret Odası sponsorluğunda düzenlenen Körfez Depreminin 10. Yılında 2010 Avrupa Kültür Başkenti Đstanbul da Külütür Varlıklarımız ve Afetler konulu yemekli toplantı Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay ın programında meydana gelen bir değişiklik neticesi iptal edilmiştir yılı içersinde 2010 yılına ait ajanda bastırılarak dağıtılmış ve Vakfımızın tanıtımına devam edilmiştir. Ajanda içerisinde afete hazırlık konusunda bilgilendirici bir metin de yer almıştır. Öte yandan MAG Vakfı ve MAG Uygulamalarının tanıtımı uluslararası alanda davet 13

14 edildiğimiz çeşitli toplantılarda gerçekleştirilmiştir. Nisan ayında Dubai de düzenlenen (Afetler ve Đnsani Yardım) DĐHAD Fuar ve Konferansı nda, Mayıs ayında Đstanbul da düzenlenen Uluslararası Afet Zararlarını Azaltma Stratejisi (ISDR) Konferansında ve nihayet Kasım ayında da Đspanya nın Bilbao kentinde düzenlenen Avrupa da Sivil Savunma ve Acil Durum Gönüllüleri konferansında MAG uygulaması katılımcılara anlatılmıştır yılı içerisinde kaynak yaratma konusunda yapılan çalışmalarda Đsviçre Büyükelçisinin katkısı ile 3 Kasım 2009 tarihinde bir yemek düzenlenmiştir. Çeşitli iş adamlarının katıldığı toplantıda yaklaşık 150,000 TL tutarında kaynak sağlanmıştır. Ayrıca bu yemekde başlatılan bazı firmalarla ortak proje yapma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar Kadir Has Vakfı, Sayın Sinan Tara, Cem Bakioğlu ve Procter and Gamble firmalarının katkıları somutlaşmıştır. Gene geçtiğimiz yıl içerisinde, çeşitli kişi ve kurumlardan düzenlediğimiz etkinliklere ve basılı malzemeye destek mahiyetinde çok sınırlı miktarda bağış alınmıştır. Öte yandan, geçen Mütevelliler Heyeti Toplantısını takip eden dönemde kurucularımıza yönelik yaptığımız destek çağrısı sonuç getirmemiştir yılında çeşitli kurumlara yaptığımız birçok proje destek başvurusundan da ne yazık ki olumlu netice alınmamıştır. ISMEP Uygulaması için öneri: Đstanbul Valiliğince yürütülmekte olan Đstanbul Sismik Risklerin Azaltılması ve Depreme Hazırlık Projesi kapsamında öngörülen mahallelerde gönüllü eğitimi çalışmalarını hayata geçirmek üzere proje yönetimine bir teklif sunulmuştur. Önerimiz şu anda değerlendirilmektedir. Diğer etkinlikler : Đktisadi Đşletme Faaliyetleri: Mahalle Afet Gönüllüleri uygulaması uluslararası alanda da kabul edilir bir model olarak ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede çeşitli ülkelerde hayata geçirilecek benzer projelere Vakfımız danışmanlık hizmeti vermektedir yılı içerisinde Fas ve Ürdün e danışmanlık verilmiştir. Resim 6 MAG Uygulamasını incelemek üzere Đstanbul'a gelen Fas heyeti Hürriyet mahallesinde Son yıllarda mevzuatta yapılan bir değişiklik ile kurumlarda ilk yardım eğitimi almış personel bulundurma zorunluluğu, her büyüklükte firmanın kendi personelininden belirli bir bölümüne 14

15 ilk yardım eğitimi aldırmaya yöneltmiş ve bu konuda Vakfımız kurucuları da dahil olmak üzere ciddi bir talep oluşmuştur. Bu talebe cevap verebilmek üzere Vakıf Đktisadi Đşletmesi bünyesinde bir Đlk Yardım Eğitim Merkezi açılması için çalışmalar başlatılmıştır. Öte yandan MAG Vakfı çeşitli kuruluşlara özellikle afet yönetiminde halk eğitimi ve gönüllü katılımı konusunda bilgi ve deneyim aktarımında bulunmaya devam etmiştir. Afet yönetim sisteminde başlatılan yeni oluşum içerisinde afetlerde gönüllülük ve gönüllü kuruluşların akreditasyonu gibi konularda kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum örgütleri ile beraber çalışmalar yapmaktadır. Genç MAG Çalışmaları: Resim 7 Yalova'da Genç-MAG eğitimi Mahalle Afet Gönüllüleri yapılanmasının geleceğini ve sürdürülebilirliğini garanti altına almak için Yalova, Kocaeli ve Đstanbul Zeytinburnu nda 17 yaş altı gençlere yönelik olarak Genç-MAG uygulamaları başlatılmıştır. Ağırlıklı olarak yerel MAG-DER ler tarfından gerçekleştirilen bu programlara Vakfımız sınırlı malzeme desteği vermektedir. Kocaeli uygulamasının genişletilmesi için Birleşmiş Milletler ve Đsviçre Hükümetlerinin oluşturduğu bir fona başvurulmuştur. MAG Acil Müdahale Ekipleri: MAG Koordinasyon Kurulu, afet niteliğinde olmayan ancak MAG ların bulundukları bölgede ciddi tehdit oluşturan acil durumlarda ilk müdahaleyi yapmak üzere MAG lar arasından Đstanbul da Anadolu ve Avrupa yakalarında birer, Kocaeli ve Yalova da birer olmak üzere toplam 4 adet Acil Müdahale Ekibinin oluşturulmasına karar vermiştir. Acil Müdahale Ekipleri koordinasyon kuruluna bağlı olacak şekilde yapılanacak ve illerde Valilik bünyesindeki acil müdahale yönetimleri ile birlikte çalışacaklardır. Ekip üyelerine Đtfaiye ve UMKE birimleri tarafından ek eğitim verilmektedir. Bu konuda Vakfımız ekipman temini konusunda sponsorluk bulunması ve teknik altyapısının sağlanması konusunda katkı vermektedir. MALİ BİLGİLER Vakfımız 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle üçüncü mali yılını başarıyla tamamlamış bulunmaktadır. Anılan döneme ait çalışmalarımız Yeminli Mali Müşavir tarafından denetlenmiş ve bir rapor hazırlanmıştır. Vakfa ve Vakıf Đktisadi Đşletmesine ait Bilanço ve Gelir/Gider tabloları ekte sunulmuştur. Tablolar ile ilgili detaylı bilgi Yeminli Mali Müşavir Raporunda mevcuttur. Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen 2009 yılı bütçe tahminleri ve gerçekleşmelere ilişkin değerlendirmeler aşağıdaki gibidir. 15

16 1. Vakıf Gelirleri: 2009 yılı Vakıf gelirlerimiz ,00 TL olmuştur yılı içerisinde gerçekleşen TL lik gelirin ,71 TL si Vakıf dan ,29 TL lik kısmı Đktisadi Đşletmeden ve TL lik kısmı ise Tuzla Belediyesinden ve Maltepe Altay Çeşme Mahallesinin kullanımına verilen AFĐS konteynırlarını ve içersindeki malzemeleri kapsamakta olup, bu değer muhasebe kayıtlarımıza intikal etmemektedir. 2. Vakıf Giderleri: 2009 yılı içerisinde gerçekleşen ,47 TL tutarındaki gider yapılmıştır. Söz konusu giderlerle ilgili detay bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir yılında yapılan giderlerin a: Amaca Yönelik Olmayan Giderler ,82 TL b: Amaca YönelikGiderler ,65 TL c: Amaca Yönelik Ayni Katkılar ,00 TL olduğu görülmektedir. Bu noktada vurgulanması gereken önemli nokta ise, Bütce gider gerçekleşmelerinde yer alan ve tarafımızdan satın alınan, gönüllülerin kullanımına tahsis edilen ,78 TL tutarındaki Konteynır ve kişisel malzemelerin ki 2009 yılı amortisman bedeli düşdükten sonra net ,70 TL olmaktadır- YMM görüşü ile Muhasebemizde Demirbaş olarak değerlendirimiş olmasıdır. Söz konusu malzemeler ancak Vakıf Ana Senedimizde yapılacak değişiklik ile söz konusu guruplara bağışlanarak aktifimizden düşecektir. 3. Mevcutlar: 2009 yılı sonu itibariyle, Kasada Bankada 396,72 TL ,25 TL olmak üzere ,97 TL dir. 4. Borçlar: 2009 yılı sonu itibariyle Vakfın Konsolide Borçları şöyledir. Ticari Satıcılara Muhtasar Beyanname SSK Primleri Karşılıklar 7.331,76 TL ,95 TL 9.174,91 TL ,73 TL olmak üzere toplam ,35 TL dir. 16

17 1. DENETÇİ GÖRÜŞÜ Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı ve İktisadi İşletmesi Mütevelli Heyetine Halaskargazi Caddesi Ali Koçman Apt. No: 175 Kat:6 D:6 Şişli / İSTANBUL Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı ve İktisadi İşletmesi nin 31 Aralık 2009 bilançosunu ve gelir tablosunu denetlemiş bulunuyoruz. Denetim çalışmalarımız genel kabul görmüş muhasebe ilke ve esaslarına uygun olarak yapılmış ve koşullara göre gerekli görülen denetleme teknik ve yöntemlerini içermiştir. Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı ve İktisadi İşletmesi nin 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yukarıda adı geçen mali tablolardan vakfa ait mali tablolar vakfın faaliyeti sonuçları ve mali durumunu vakıflar tek düzen muhasebe hesaplarına göre, iktisadi işletmeye ait faaliyet sonuçları ve mali durumunun ise muhasebe sistemi Tek Düzen Hesap Planına göre yapıldığını, doğru ve gerçek bir şekilde yansıtmaktadır. BURSA, 18 Şubat 2010 Şerif ARI Yeminli Mali Müşavir 17

18 AKTĐF MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ [MAG] VAKFI KONSOLĐDE TARĐHĐ ĐTĐBARĐLE BĐLANCO Para birimi: Türk Lirası ĐKTĐSADĐ VAKIF ĐŞLETME TOPLAM 1-DÖNEN VARLIKLAR , , ,24 HAZIR DEĞERLER , ,97 - KASA HESABI 396,72 396,72 - BANKALAR , ,25 ALACAKLAR 2.097,20 396, ,24 - ALICILAR 396,04 396,04 - VERĐLEN DEPOZĐTO VE TEMĐNATLAR 2.097, ,20 DĐĞER ALACAKLAR , ,60 - DĐĞER ÇEŞĐTLĐ ALACAKLAR 5.154, ,60 GELECEK AYLARA AĐT GĐDERLER VE GELĐR TAHAKKUKLARI 1.484, ,08 - GELĐR TAHAKKUKLARI 1.484, ,08 DĐĞER DÖNEN VARLIKLAR - 674,35 674,35 - ĐNDĐRĐLECEK KDV 674,35 674,35 2-DURAN VARLIKLAR , ,80 MALĐ DURAN VARLIKLAR , ,00 - BAĞLI ORTAKLIKLAR , ,00 MADDĐ DURAN VARLIKLAR , ,80 - DEMĐRBAŞLAR 6.459, ,98 - KONTEYNER VE KĐŞSEL MALZEME , ,78 - BĐRĐKMĐŞ AMOTĐSMANLAR (-) , ,96 AKTĐF TOPLAMI , , ,04 PASĐF 1-KISA VADELĐ YABANCI KAYNAKLAR ,97 375, ,22 BORÇLAR ,61 262, ,36 - SATICILAR 7.069,01 262, ,76 -ĐŞTĐRAKLERE BORÇLAR 5.154, ,60 ÖDENECEK VERGĐ VE DĐĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,36 112, ,86 - ÖDENECEK VERGĐ VE FONLAR ,45 112, ,95 - ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĐK KESĐNTĐLERĐ 9.174, ,91 2-UZUN VADELĐ YABANCI KAYNAKLAR , ,73 BORÇ VE GĐDER KARŞILIKLARI , ,73 - KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI , ,73 3-ÖZKAYNAKLAR , , ,09 SERMAYE , , ,00 - MAL VARLIĞI/SERMAYE , , ,00 SERMAYE YEDEKLERĐ , ,40 - M.D.V. YENĐDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 89,88 89,88 - DĐĞER SERMAYE YEDEKLERĐ 9.976, ,52 GEÇMĐŞ YILLAR GELĐR FAZLALARI-ZARARI , , ,88 DÖNEM NET GELĐR FAZLASI-KARI , , ,81 PASĐF TOPLAMI , , ,04 18

19 MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ [MAG] VAKFI KONSOLĐDE FAALĐYET TABLOSU [GELĐR/GĐDER TABLOSU] DÖNEMĐ ĐÇĐN Para birimi: Türk Lirası ĐKTĐSADĐ VAKIF ĐŞLETME TOPLAM A- BRÜT SATIŞLAR , , ,27 1. YURT ĐÇĐ HĐZMET SATIŞLARI , ,60 2. YURT DIŞI HĐZMET SATIŞLARI , ,37 3. BAĞIŞ VE YARDIMLAR , ,30 B- SATIŞDAN ĐNDĐRĐMLER(-) - - C- NET SATIŞLAR , , ,27 D- SATIŞLARIN MALĐYETĐ (-) - 1. SATILAN HĐZMET MALĐYETLERĐ - - E- BRÜT SATIŞ KARI , , ,27 F- FAALĐYET GĐDERLERĐ (-) , , ,77 1. GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ , , ,82 2. AMACA YÖNELĐK GĐDERLER , , ,95 G- FAALĐYET KARI , , ,50 H- DĐĞER FAALĐYET GELĐRLERĐ ,73 74, ,05 1. FAĐZ GELĐRLERĐ ,24 11, ,08 2. KAMBĐYO KARLARI ,49 62, ,97 I- DĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN GELĐRLER 13,78-13,78 1. DĐĞER GELĐR VE KARLAR 13,78 13,78 K- DĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN GĐDERLER(-) KAMBĐYO ZARARLARI - 2. FĐNANSMAN GĐDERLERĐ - 3. DĐĞER GĐDER VE ZARARLAR - FAALĐYET GELĐR FAZLASI , , ,33 1-ÖZEL FONLARA AKTARIMLAR(-) 9.976, ,52 DÖNEM GELĐR FAZLASI , , ,81 19

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı 01 Ocak 2008 31 Aralık 2008 Faaliyet Raporu

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı 01 Ocak 2008 31 Aralık 2008 Faaliyet Raporu u Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı 01 Ocak 2008 31 Aralık 2008 Faaliyet Raporu 2 Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Mütevelliler Heyetinin Değerli Üyeleri; Bildiğiniz gibi her an bir büyük depremin olma olasılığının

Detaylı

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2010 2 BAŞKANIN MESAJI Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyetinin Değerli Üyeleri; Afetlere hazırlık sadece kamu yönetimlerinin değil toplumun her

Detaylı

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2011

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2011 Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2011 2 BAŞKANIN MESAJI Van ilinde Ekim ve Kasım aylarında meydana gelen bir dizi yıkıcı sarsıntı, deprem gerçeğini bir kere daha ve güçlü bir şekilde bizlere

Detaylı

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ ve MAG VAKFI

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ ve MAG VAKFI 2 İçerik Genel Değerlendirme... 6 Ülkemizde ve Dünyada Afetler ve Afet Yönetiminde Gelişmeler... 7 Gerçekleştirilen faaliyetler... 8 Kurumsal... 8 Networking ve uluslararası temaslar ve katılınan toplantılar...

Detaylı

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ VAKFI. MAG Vakfı 2012 Yılı Faaliyet Raporu

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ VAKFI. MAG Vakfı 2012 Yılı Faaliyet Raporu MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ VAKFI MAG Vakfı 2012 Yılı Faaliyet Raporu 1 Şubat 2013 - İstanbul 2 Giriş... 9 Genel Değerlendirme... 9 2012 yılında Vakıf Yönetimi... 10 Stratejik Plan çerçevesinde hedefler...

Detaylı

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ ve MAG VAKFI

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ ve MAG VAKFI 2014 yılı faaliyet MAG Vakfı Yönetimi tarafından 28 Mart 2015 tarihli Mütevelli Heyet toplantısında sunulmuştur. 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 tarihleri arasındaki dönemi kapsar Raporu Hazırlayan: Mustafa

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 10.02.2011 Sayı: 2011/51 Ref: 4/51

SĐRKÜLER Đstanbul, 10.02.2011 Sayı: 2011/51 Ref: 4/51 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.02.2011 Sayı: 2011/51 Ref: 4/51 Konu: E-BEYANNAME SĐSTEMĐNDE 1 MART 2011 TARĐHĐNDEN ĐTĐBAREN KABUL EDĐLMEYE BAŞLANACAK OLAN KESĐN MĐZAN BĐLDĐRĐMĐ'NĐN XML FORMATINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu MAG Vakfı Yönetimi tarafından 12 Nisan 2014 tarihli Mütevelli Heyet toplantısında sunulmuştur Rapor 1 Ocak 2013 31 Aralık 2013 tarihleri arasındaki dönemi kapsar MAHALLE AFET

Detaylı

Yaflamak ve yaflatmak için birbirimize destek olal m! Afetlere karfl yerel örgütlenmeye neden gerek var? Yaflam, bize verilen en de erli arma an fakat do al ve insan kaynakl afetler, bu arma an bir anda

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI 01.Ocak.2009-31.Aralık.2009 DÖNEMĐ MALĐ TABLOLARI AKTĐF MALATYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI 01.01.2009 31.12.2009 DÖNEMĐNE AĐT AYRINTILI BĐLÂNÇOSU

Detaylı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı 14. Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Vakfın 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin, 23/04/2007 tarihinde

Detaylı

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Bahri SOYYİĞİT Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Dernek Başkanı Nisan 2014 İçerik Gönüllü katılım Yerel gönüllü yapılanmalar Mahalle Afet Gönüllüleri

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU 2011 1. GİRİŞ Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı ( BAK-Kadıköy ) 2005 yılında tamamı belediye çalışanlarından olan

Detaylı

Sayı: 2009/10 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2009/10 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2009/10 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2009 Sayfa No: İÇERİK Kapak 1 İçerik 2 1. AKEV Hakkında 3 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6 3. Özet 7 10 4. Faaliyetler ve Çıktılar 11 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü OLUŞUM BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sürekli Olumlu 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FĐNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

HRANT DĐNK VAKFI 1 OCAK 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMINE AIT MALI TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETIM RAPORU

HRANT DĐNK VAKFI 1 OCAK 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMINE AIT MALI TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETIM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMINE AIT MALI TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETIM RAPORU BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Hrant Dink Vakfı Mütevelli Heyeti ne, Hrant Dink Vakfı nın ( Vakıf ) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle

Detaylı

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2000 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 5 3. Özet 6 4. Faaliyetler ve Çıktılar 8 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2005 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6-7 3. Özet 8-9 4. Faaliyetler ve Çıktılar 10 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI 2014 DEPREM ZİRVESİ TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI www.turkiyedepremvakfi.org.tr tdv@turkiyedepremvakfi.org.tr twitter: twitter.com/tdvakfi facebook: facebook.com/turkiyedepremvakfi

Detaylı

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2002 Sayfa No: İÇERİK Kapak İçerik 1. AKEV Hakkında 2. Mütevelli Heyeti 3. Özet 4. Faaliyetler ve çıktılar 5. Genel Başarı Göstergeleri 6. Kurum Hedeflerine ulaşımın

Detaylı

DENETĐM KURULU RAPORU

DENETĐM KURULU RAPORU TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH FENCING FEDERATION 2011 YILI DENETĐM KURULU RAPORU Sayfa 1 / 11 TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU 01.01.2011 31.12.2011 DENETĐM KURULU RAPORU 1-GĐRĐŞ Đşbu Denetim

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR Aktifler 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır

Detaylı

KAYHAM YILLIK FAALĐYET RAPORU (2008 YILI)

KAYHAM YILLIK FAALĐYET RAPORU (2008 YILI) Erciyes Üniversitesi Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYHAM) KAYHAM YILLIK FAALĐYET RAPORU (2008 YILI) Adres: Erciyes Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Binası Zemin Kat Tel: 0(352) 437 49 37 Dahili:13451 /

Detaylı

Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım Đlgili Linkler Görüş Öneri

Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım Đlgili Linkler Görüş Öneri Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım Đlgili Linkler Görüş Öneri Tümünü Đmzalı Görüntüle English Format Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf"

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR Aktifler 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 Dönen varlıklar

Detaylı

BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI

BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI 30.03.2007 BAK-Kadıköy ekibince hazırlanmıştır. 1 BAK-Kadıköy Asker Baran Olası Adaylar Cumali Hüzeyin 30.03.2007 BAK-Kadıköy ekibince hazırlanmıştır.

Detaylı

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI!

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! CD Hazırlayan Aracı Kurum Yönetimine: Kurumunuzun cari dönem ve bir önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak düzenlenmiş ayrıntılı bilanço, gelir tablosu ve dipnotlar tarafınızca Borsaya

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

Sayı: 2008/09 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2008/09 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2008/09 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2008 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 5 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6 3. Özet 7 8 4. Faaliyetler ve Çıktılar 9 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM

Detaylı

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU 1 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KESİN HESAP RAPORU 01.01.2015-31.12.2015 döneminde Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu aşağıdaki

Detaylı

2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Aşağıdaki soruları cevap kâğıdınızın 11. sayfasına kısaca cevaplandırınız.

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

ÜNYE TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK

ÜNYE TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER 1-Projeler 2-Temsil-Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri 3-Heyet ve ziyaretler 4-Törenler-Sergiler 5-Borsa Seminer ve eğitimler 6-Yayın Çalışmaları 7-Tescil

Detaylı

KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.31 ARALIK 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT BĐLANÇO DĐPNOTLARI

KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.31 ARALIK 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT BĐLANÇO DĐPNOTLARI KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.31 ARALIK 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT BĐLANÇO DĐPNOTLARI 1. Đşletmenin fiili faaliyet konusu: Đşletmenin fiili faaliyet konusu Karma yem üretimi-satışı,

Detaylı

2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Aşağıdaki soruları cevap kağıdınızın 11 sayfasına kısaca cevaplandırınız.

Detaylı

Belediyeler ve Afet Eğitimleri: Kadıköy Belediyesi Uygulaması

Belediyeler ve Afet Eğitimleri: Kadıköy Belediyesi Uygulaması Belediyeler ve Afet Eğitimleri: Kadıköy Belediyesi Uygulaması O.D.T.Ü 12 Ocak 2007 9.Yuvarlak Masa Toplantısı afet@kadikoy-bld.gov.tr 2006-2007 Dünya Afet Zararlarını Azaltma Kampanyası: Risk Azaltma Okullarda

Detaylı

SĐNPAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 31 MART 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET ARA DÖNEM MALĐ TABLOLAR

SĐNPAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 31 MART 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET ARA DÖNEM MALĐ TABLOLAR SĐNPAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 31 MART 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET ARA DÖNEM MALĐ TABLOLAR ĐÇERĐK SAYFA 31 MART 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BĐLANÇO... 1-2 31 MART 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN YILA AĐT

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. 01.01.2017 31.03.2017 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A) Genel Bilgiler B) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali

Detaylı

Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi

Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi 1 Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir. Yine bu zaman zarfında Odamıza 9 adet yeni üye

Detaylı

31.01.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı

31.01.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı 31.01.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Borç 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.277.289,34 739.976,56 537.312,78 10 HAZIR DEĞERLER 972.749,04 582.056,81 390.692,23 100 KASA 79,23 79,23

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Utopya A.Ş. 20172.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN GÜNDEM -Orhangazi Vizyon Çalıştayı Sonuç sunumlarının yer aldığı toplantının ikinci bölümünü gerçekleştirdik -Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Kapsamında Gemlik

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ N. PINAR IŞIN Proje Koordinatörü, Uluslararası İlişkiler Müdürü Uluslararası gereksinimler KOSGEB neden gündeme aldı? Yüksek tasarruf potansiyeli Hukuki

Detaylı

SERĐ :XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

SERĐ :XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU SERĐ :XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU a. Raporun Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 Ortaklığın Unvanı : Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. Çıkarılmış Sermayesi: 7.177.729.-TL.

Detaylı

N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ. 2012 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU

N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ. 2012 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ 212 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 212 - ĐÇĐNDEKĐLER - BÜTÇE GĐDERLERĐ GELĐŞĐM TABLOSU... 1

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI Sayfa No: 1

ARACI KURUMUN UNVANI Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETĐM KURULU EYLÜL 2009 FAALĐYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU Bireysel, Kurumsal ve Toplumsal Sorun Çözme Becerilerini Geliştirir www.beyaznokta.org.tr BEYAZ NOKTA GELİŞİM VAKFI 2008 YILI FAALİYET RAPORU Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Simon Bolivar Cad., No 19/3, 06550

Detaylı

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 1 1 VİZYON Afet ve acil durum yönetiminin her aşamasında risklerin doğru yönetilmesi sürecine toplumun her bireyini dahil etmek.

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

CRUISE SHIPPING MIAMI KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI 16-19 MART 2015 MIAMI/ABD. Hazırlayanlar: Mine Güneş Kaya Aykut Terzioğlu

CRUISE SHIPPING MIAMI KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI 16-19 MART 2015 MIAMI/ABD. Hazırlayanlar: Mine Güneş Kaya Aykut Terzioğlu CRUISE SHIPPING MIAMI KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI 16-19 MART 2015 MIAMI/ABD Hazırlayanlar: Mine Güneş Kaya Aykut Terzioğlu 0 CRUISE SHIPPING MIAMI KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012 31.03.2012 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

2016 YILI MAYIS-HAZĠRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKĠM FAALĠYET RAPORU

2016 YILI MAYIS-HAZĠRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKĠM FAALĠYET RAPORU 2016 YILI MAYIS-HAZĠRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKĠM FAALĠYET RAPORU 05 Mayıs 2016 26-29 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar alanında Başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK ve HAYATA.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.03.2009

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.07.2016 2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu 25 Haziran 22 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Odamızda Gerçekleştirilen Faaliyetler Ülkemizin birliğine ve demokrasisine karşı

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.APK.000000/ASOD - 1355 21 Mart 2005 Konu: Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi.VALİLİĞİ (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/48 Yurdumuzda ve yurtdışında başta deprem olmak üzere olası afetlerde

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AĐT ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AĐT ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AĐT ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR ĐÇERĐK SAYFA NOT 1 GRUP UN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU...

Detaylı

Değerli meslektaşlarım,

Değerli meslektaşlarım, Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD) tarafından 11-13 Ekim 2017 tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dördüncü Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji

Detaylı

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları SİRKÜLER Sayı : 2017/06 Tarih : 12.01.2017 Konu : TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI Sirkülerimizin konusunu Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları oluşturmaktadır.

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012 30.09.2012 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012 30.09.2012 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012 30.09.2012 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/09/2008 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/09/2008 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/09/2008 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Sayı: 2006/07 FAALİYET TEKNİK RAPORU (2006)

Sayı: 2006/07 FAALİYET TEKNİK RAPORU (2006) Sayı: 2006/07 FAALİYET TEKNİK RAPORU (2006) Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6 3. Özet 7-8 4. Faaliyetler ve Çıktılar 9 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/06/2008 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/06/2008 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/06/2008 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

12. MAG Çalıştayı Toplantı Notları

12. MAG Çalıştayı Toplantı Notları 12. MAG Çalıştayı Toplantı Notları Tarih : 17 Ocak 2010 Yer : Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi Katılım sayısı : 117 Gündem 1. Açılış ve saygı duruşu 2. Toplantı Divanının oluşturulması 3. Gündemin

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2016 SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi, yangın ve

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Değerli meslektaşlarım,

Değerli meslektaşlarım, Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD) tarafından 11-13 Ekim 2017 tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dördüncü Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 24.04.2012 22.05.2012 TAPU KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI BÖLGEMİZ EKONOMİSİNİ YAKINDAN İLGİLENDİRECEK BİR KONUDA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ÖNEMLİ BİR MESAFE ALINMIŞ

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA TAKIMI ŞUBAT 2005 ŞUBAT 2009 FAALİYET RAPORU

KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA TAKIMI ŞUBAT 2005 ŞUBAT 2009 FAALİYET RAPORU KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA TAKIMI ŞUBAT 2005 ŞUBAT 2009 FAALİYET RAPORU 1. GİRİŞ 2005 yılı şubat ayında Kadıköy Belediyesi Yönetiminin talebiyle Kadıköy Belediyesi çalışanlarından oluşturulan, normal

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

EYLÜL - EKİM BÜLTENİ

EYLÜL - EKİM BÜLTENİ EYLÜL - EKİM BÜLTENİ İSTANBUL GENÇ BARIŞ İNİSİYATİFİ DERNEĞİ Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi No: 39/8 Şişli/İstanbul 1 GBİ ARTIK BM KÜRESEL İŞBİRLİĞİ AĞI ÜYESİ! DÜNYA BARIŞ GÜNÜNDE FESTİVAL

Detaylı

13. MAG Çalıstayı Toplantı Notları. Gündem. Divan kurulunun oluşturulması

13. MAG Çalıstayı Toplantı Notları. Gündem. Divan kurulunun oluşturulması 13. MAG Çalıstayı Toplantı Notları Toplantı Yeri: Bağcılar Endüstri Meslek Lisesi Tarih:8 Mayıs 2011 Saat: 10:00-17:00 Gündem Acılış saygı durusu ve istiklal marsı Protokol konusmaları Başkanlık divanın

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı