Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu"

Transkript

1 Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2010

2 2

3 BAŞKANIN MESAJI Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyetinin Değerli Üyeleri; Afetlere hazırlık sadece kamu yönetimlerinin değil toplumun her kesiminin hatta her bireyin sorumluluğudur. Bu sorumluluğun bilincinde olan kişi ve kurumların ortak çabalarının bir sonucu olan Vakfımızın hedefi toplumda afet bilincinin yaratılması ve afetlere karşı yerel bir kapasitenin oluşturulmasıdır depremlerini takip eden günlerde, bir kez daha bu tür doğal afetlere hazırlıksız yakalanmamak için başlatılan Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) projesi sayesinde geçen sürede, dört ilde, 86 mahallede 3,800 den fazla gönüllü eğitildi ve donatıldı. Bu çalışmalar ilk önceleri Đsviçre hükümetinden sağlanan bir kaynak ile yürütüldü ve daha sonra MAG Vakfı tarafından devam edildi. MAG Vakfı da bu gönüllü yapılanmasının genişleyerek sürdürülmesini sağlayarak Türk halkının afetlerle başa çıkabilme kapasitesini arttırmasına hizmet etti. Vakfımız, Resmi Senedinde ifade edilen hedeflerine ulaşmak için, kamu kuruluşları ve toplumun sosyal sorumluluk taşıyan duyarlı kurumları ve bireyleri ile el ele çalışarak ve en üst düzeyde işbirliktelikleri oluşturma gayretindedir. Bu işbirlikteliklerinin bazı güzel örneklerini 2010 yılı içerisinde verme fırsatını bulduk. Sadece bölgenin değil ülkemizin ekonomisinde son derece önemli bir yeri olan Gebze de Mahalle Afet Gönüllüleri uygulaması kurucularımızdan P&G Firmasının desteği ile hayata geçirildi. Aynı şekilde Gemlik ilçemizde de Borusan firması ile benzer bir çalışma içerisine girdik. Gene 2010 yılında özellikle Đstanbul da ilçe belediyelerinin artan desteğini memnuniyetle gözledik. Bütün bu gelişmelere karşın, Vakfımızın çalışmalarının için gereken maddi kaynağın çok önemli bir bölümünün yurt dışından ve özellikle MAG Projesinin ortaya çıkmasını sağlayan Đsviçre Hükümeti nden sağlanabiliyor olması ve ülke içinde kaynak yaratma konusunda yaşanılan sıkıntılar bizim önümüzdeki en acil sorundur. Elinizdeki raporda da özetlenen faaliyetleri gerçekleştirerek ülkemiz için hayati bir işlevi yerine getiren Vakfımızın ülke içinden daha güçlü desteklenmesi gerekir diye düşünüyorum. Sizlerin destek ve katkıları, önündeki bu önemli tehditi bertaraf etmek üzere başarılı ve güzel projeleri hayata geçirmemize yardımcı olacaktır. Bu vesile ile şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına göstermiş olduğunuz güven ve verdiğiniz destek için teşekkür eder, saygılar sunarım. Vedat Kirişçi Başkan 3

4 MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ ve MAG VAKFI Mahalle Afet Gönüllüleri Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG), büyük çaplı afetler sonrasında kendi mahallelerinde ilk müdahaleyi yapmak, gerektiğinde profesyonel ekiplere destek olmak, afet öncesinde ise mahalle düzeyinde afet bilinci ve afetlere hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere bir araya gelmiş gönüllülerden oluşan bir yapılanmadır. Mahalle Afet Gönüllüleri, ilk yardım, afet bilinci, afet psikolojisi, yangına müdahale ve arama kurtarma bölümlerinden oluşan 36 saatlik bir eğitim programı alırlar ve ilk müdahalelerde kullanmak üzere ekipmanla donatılmışlardır. Şu ana dek Kocaeli, Yalova, Đzmir ve Đstanbul illerinde oluşmuş yapılanmada binlerce gönüllü eğitimlerini almış, ekipman ile donatılmış ve Mahalle Afet Destek Merkezi olarak kullanılan konteynerler ve içerisindeki ekipman mahallelerine yerleştirmiştir. Öte yandan, ülkemizde geliştirilen bu model uluslararası platformda da çok ilgi çekmektdir. Sık sık afete maruz kalan Đran ve Fas da Mahalle Afet Gönüllüleri modeli uygulanmaktadır. Yakın bir zamanda Ürdün de de başlanılması söz konusudur. Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı, mahalle düzeyinde oluşan MAG sistemini destekleyen bir yapıya duyulan ihtiyacın sonucu olarak, iş çevrelerinden, üniversitelerden, kamu kuruluşlarında ve diğer sivil toplum kuruluşlarından bireyler ile bazı öncü kurumların katkılarıyla kurulmuştur. Vakfımızın Misyonu Bütünleşik afet yönetimi yaklaşımı içerisinde; halkın afet riskleri farkındalığını arttırarak, afete hazırlık ve afetlere müdahale için vatandaşların yerel bazda yeterli imkan ve kabiliyeti yaratmasına destek olarak,mahallelerde oluşan gönüllü gruplarla, kamu kurumları ve geniş halk kitleleri arasındaki işbirliğini genişleterek, vatandaşların kendilerini, ailelerini ve komşularını afetlerden korumalarını sağlamaktır. Vakfımızın Đşlevi Afetlere hazırlıklı olmak için, halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek ve bu konuda gönüllü yerel kapasitenin oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamak, başta MAG eğitimi olmak üzere standartları oluşturmak, ilerletmek ve kollamak, gönüllü grup ve kuruluşların faaliyetlerini teknik ve mali kaynaklarla desteklemek, katılım ve bilgi alışverişi platformu oluşturmaktır. 4

5 MAG VAKFI YÖNETĐM KURULU Vedat Kirişçi (Başkan) Mustafa Farsakoğlu (Başkan Vekili) Yeşim Başeğmez (Başkan Vekili) Ünal Somuncu (Genel Sekreter) Cem Tanrıkılıcı Muhammet Yenel (Muhasip üye) Murat Sungur Bursa Mustafa Erdik Tuğrul Paşaoğlu MAG VAKFI DENETLEME KURULU Yasin Hilmi Yazan Muktedir Đlhan Kubilay Keskin (Doğuş Holding A.Ş. i temsilen) 5

6 MAG VAKFI MÜTEVELLĐ HEYETĐ Kurumsal ABB Elektrik San. A.Ş. Anadolu Endüstri Holding Ben Boru Sanayi Tic. Ltd. Doğuş Holding A.Ş. Eczacıbaşı Holding A.Ş. Kadir Has Vakfı Istanbul Ticaret Odası Müstakil Sanayici ve Işadamları Derneği Nurol Đnşaat ve Ticaret A.Ş. Parador Properties Gayrimenkul Turizm Tic. A.Ş Bireysel Aka Gündüz Özdemir A. Nazmi Durbakayım Ahmet T. Altıner Ali Rıza Arslan Ali Müfit Gürtuna Atilla Özdikmen Ayşenur Yıldız Burhan Silahtaroğlu Celalettin Özel Cem Bakioğlu Erman Atasoy Erol Bilecik Ersin Arıoğlu Fazıl Say Gülay Barbarosoğlu Hakkı Polat Gülkan Halit Şarlak Haluk Sanver Haluk Ulusoy Hamit Doğan Başak Hasan Ulusoy Hüsnü M. Özyeğin Ibrahim Betil Iskender Nuri Aka Izzet Çevik Jan Nahum Mehmet Birgi Mehmet Celal Betil Mehmet Cengiz MeMetin Tayfun Işeri MktMuktedir Ilhan Murat Sungur Bursa Mustafa Erdik Mustafa Farsakoğlu Mustafa Yılmaz Okan Balcı Oktay Yavuz Osman Faruk Loğoğlu Osman Kaya Osman Mayatepek Remzi Önder Karaduman Sabri Vedit Engin Saffet Karpat Sait Ali Bayrak Sedat Şükrü Ünlütürk Şerif Arı Şeyda Zeynep Akdurak Tavit Köletavitoğlu Tayfun Bayazıt Turan Eser Uğur Yüce Ünal Somuncu Vedat Kirişci Yasin Hilmi Yazan Yücel Yılmaz 6

7 MAG VAKFI NEDEN ÖNEMLĐ? 1- Yaşam, bize verilen en değerli armağan fakat doğal ve insan kaynaklı afetler, bu armağanı bir anda elimizden alabilir. Doğanın gücü, birkaç saniye içinde insanları, şehirleri, ülkeleri, ekonomileri yerle bir edebilir, 2- Türkiye de nüfusun %71 i birinci ve ikinci derecede riskli deprem bölgelerinde yaşıyor, 3- Bilim adamları, yüksek nüfus yoğunluğu olan Đstanbul un önümüzdeki 30 yıl içinde büyük bir depremle sarsılma olasılığının %50 nin üzerinde olduğunu belirtiyorlar, Olası bir Đstanbul depreminde bin arasında ölü, bin civarında ağır yaralı olacağı tahmin ediliyor (Istanbul Deprem Master Planı), 4- Afetlerden sonraki ilk 72 saat, hayat kurtarma açısından en kritik zamanlardır. Büyük çaplı afetlerde Sivil Savunma, Itfaiye teşkilatları gibi profesyonel kurumların; hastaneler, okullar, kamu binaları gibi öncelikleri nedeniyle mahallelerdeki bireylere yardıma gelmeleri iki üç günü bulmaktadır. Profesyoneller gelinceye kadar geçen bu sürede mahalle halkı kendi başının çaresine bakmak durumundadır, Afetzedelerin çoğu, ilk 24 saat içinde çevreden yetişen, genellikle eğitimi ve ekipmanı olmayan yakınları ve komşuları tarafından kurtarılır, 5- Bilinçsiz, eğitimsiz ve ekipmansız yapılan ilk müdahale yarar yerine zarar getirir. Sevdiğimiz insanları kurtaralım derken yalan yanlış bilgilerle onlara büyük zararlar verebilir hatta ölümlerine neden olabiliriz, Mahalle düzeyinde bir müdahale kapasitesinin yaratılması, ulusal afet yönetiminde vazgeçilmez bir unsurdur, 6- Afetleri yaratan doğa olaylarıdır. Bize asıl zararı veren bu doğa olayları değil, yanlış yapılaşma, kalitesiz ve güvenli olmayan bina yapısı, afetlere karşı hazırlıksız ve bilinçsiz olmaktır, 7- Toplumda afet bilincinin yaratılması ancak yerel/mahalle düzeyinde yapılacak eğitimlerle ve ulusal düzeyde yürütülecek kampanyalarla gerçekleşebilir, 8- Vatandaşın gönüllü aktif katılımının sağlanması ulusal afet yönetiminleri başarısının güvencesidir. 7

8 MAG VAKFI FAALĐYETLERĐ Giriş: Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı ının 2 Mart 2010 tarihli Mütevelliler Heyeti toplantısında kabul edilen 2010 yılı Çalışma Planı ve Bütçesi nde belirtilen hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetleri bu raporda MAG Uygulamaları Yeni Mahalleler MAG Uygulamaları Mevcut Mahallelerin Takviyesi MAG Standartlarının Korunması ve Güçlendirilmesi Yerel halkın afet bilincini geliştirme eğitimleri MAG ağına verilen destek Tanıtım ve kaynak yaratma Diğer etkinlikler ana başlıkları altında bulabilirsiniz. Bu dönem içinde öngörülen faaliyetlerin bir bölümü Vakfa yapılan nakit veya ayni bağışlardan, önemli bir bölümü ise Đsviçre Kalkınma ve Đşbirliği Ajansı ndan sağlanan proje desteğinden karşılanmıştır yılı itibariyle Vakfımıza ve Đktisadi Đşletmemize ait mali tablolar raporun sonunda verimiştir. Genel Değerlendirme Vakfımız kuruluşunun 4 yılını idrak ederken gerek kurum olarak gerekse Mahalle Afet Gönüllüleri yapılanmasının uygulayıcısı ve de hamisi olarak afet ve acil durum yönetimi çevrelerinde bilinen ve takdir edilen bir konumdadır. Vakfımızın en önde gelen faaliyeti olan Mahalle Afet Gönüllüleri uygulaması 2010 yılı sonu itibariyle 4 ilde 29 ilçede, 86 mahallede 3800 ü aşkın değişik sosyal, ekonomik ve kültürel çevrelerden gelen bireylerden oluşan büyük bir aile haline gelmiştir. Operasyonel olarak değerlendirildiğinde, Đsviçre Kalkınma ve Đşbirliği Ajansı ve gene bu kuruluş vasıtası ile Liechtenstein hükümetinden sağlanan desteğin de katkısı ile 2010 yılı Vakfımız açısından oldukça başarılı bir yıl olmuştur. Raporun ilerleyen bölümlerinde de görüleceği üzere Vakıf gelirlerinde bütçelenen miktarların üzerinde kalınırken, faaliyetlerde de bizim dışımızdaki etmenlerle 31 Aralık 2010 tarihinde tamamlanamayan bazı faaliyeler dışında hedeflere ulaşılmıştır. Tamamiyle kamu yararına yönelik olan faaliyetlerimize resmi kurumların verdikleri desteğin arzulanan seviyede olmadığı açıktır. Bu desteğin artması merkezde gerekli politika değişikliklerinin yapılması ve illerde de mevcut olanakların açılmasının yanı sıra 8

9 yeni kaynakların yaratılması ile mümkün olacaktır. Kamu Yöneticileri arasında afet yönetiminde gönüllülerin rolü ve bu konuda takip edilecek stratejiler için bir düşünce birliği, ortak bir yaklaşım yoktur. Afet Yönetim sisteminde 2009 yılında başlatılan çok kapsamlı değişiklik üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen sorunlarını aşamamış, özellikle gönüllü kuruluşlarla işbirliğinin çerçevesini çizecek olan mevzuat geliştirilememiş, eski mevzuat çeşitli nedenlerle uygulanamaz hale gelmiş, illerde oluşturulan yeni müdürlüklerle olan işbirliğimiz ne yazık ki henüz yeniden yapılanma öncesi seviye dahi ulaşamamıştır. Yeni yapılanmada öngörülen akreditasyon uygulaması başlatılamadığı için gönüllülere kimlik verilmesi de mümkün olamamaktadır. Vakfımız ne yazık ki 2010 yılında da ülke içinden çok sınırlı kaynak yaratabilmiştir. Yaratılan kaynakların önemli bir bölümü proje destekleri olarak verilen nakit veya ekipman bağışlarıdır. Bunun yanısıra çeşitli hizmetler ücretsiz olarak temin edilmiştir. Vakfın kalıcı ve düzenli gelir getirecek finansal yapıya bir an önce ulaşması hayatidir. Kuruluşunun 4. yılında Vakıf hala Vergi Muafiyetine Haiz Vakıf statüsü kazanmak için sermayesinin yetersizliği nedeni ile müracaat edememektedir. Mahalle Afet Gönüllüsü yapısının sürdürülmesi kendi başına zor, kaynak gerektiren ve özveri isteyen bir çalışmadır. Vakfın sınırlı insan ve mali kaynakları ile bu yapının ihtiyaçlarını tek elden karşılaması gönüllü yapısı genişledikçe daha da zorlaşmakta ve Vakfın MAG uygulaması dışında yapacağı çalışmalara kaynak ayırmasına imkan vermemektedir. Bu bağlamda, Mahalle Afet Gönüllülerinin, MAG uygulaması içerisinde daha aktif yer alması, özellikle sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda öncelikli bir konudur. Vakfımız Mahalle Afet Gönüllüleri derneklerinin kapasitelerini geliştirerek kendi bölgelerinde bu ihtiyacı karşılayacak konuma gelmesi için bir program izlemeye başlamıştır. Bu şekilde Vakıfın saha çalışmalarına ayırdığı zaman azalacaktır. Vakfımız yıl boyunca mevcut gönüllü yapısının güçlendirilmesini ve Vakfın gerek kamuoyunda gerekse çeşitli seviyelerdeki kamu yönetimleri nezdinde bilinirliği ve saygınlığının arttırılmasını sağlayacak önemli çalışmaları yapmıştır. Genel hatları ile 2010 yılı çalışmalarını etkiliyen bazı konu başlıkları aşağıda özetlenmiştir: 2010 yılında ilk defa uzun bir zamandan sonra Đstanbul dışında uygulama yapılmıştır. Gene bu yıl ilk defa olarak kurucularımızın desteği ile mahalle uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Kocaeli nin Gebze ilçesinde kurucumuz Procter and Gamble firmasının desteği ile birlikte 2 yeni mahalle uygulamsı gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde Borusan firması desteği ile Bursa nın Gemlik ilçesinde 2 merkezde uygulama yapılmaktadır. Geçtiğimiz yılın bir diğer özelliği, Vallilik tarafından daha önce tedarik edilmiş AFĐS (AFet Đstasyonları) konteyner ve içerisindeki ekipmanın Mahalle Afet Gönüllülerinin kullanımına tahsisi konusunda ciddi gelişmeler olmasıdır. Đlçe kaymakamlıkları ile yapılan protokoller neticesinde Şişli ve Maltepe ilçelerinden sonra Kağıthane, Avcılar ve Silivri de de bu tahsisler sağlanmıştır. Ancak Ekim ayında Valilik kararı ile AFĐS konteynerlerinin ilçe belediyelerine devri neticesinde bu uygulamalarda aksamalar meydana gelmiştir. Đstanbul da Sismik Risklerin Azaltılması ve Depreme Hazırlık (ISMEP) projesinde mahalle uygulamaları yapılması konusunda bir gelişme geçtiğimiz yılda da olmamıştır. Öte 9

10 yandan, Valilikce başlatılacağı belirtilen ve Mahalle Afet Gönüllüsü uygulamasının bir benzeri olan Yerel Afet Gönüllüsü eğitimlerinin ne aşamada olduğu konusunda bir bilgi edinilememektedir yılında Vakıf Yönetimi Vakfımızın 22 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirilen 4. Olağan Mütevelli Heyet toplantısında Vakıf Başkanı Sayın Prof. M. Gülay Barbarosoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Đbrahim Betil ve Alp Orçun görevlerinden istifa etmişlerdir. Mütevelli Heyet üyeleri tarafından boş bulunan Heyet üyeliklerinden biri için Prof. Mustafa Erdik önerilmiş ve bu öneri heyetçe oy birliği ile kabul edilerek Sayın Mustafa Erdik MAG Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi olmuştur. Đstifa eden Vakıf Başkanı ve üyeleri yerine Sayın Vedat Kirişçi Vakıf Başkanı olarak, Eczacıbaşı Holding A.Ş. yi temsilen ayrılan Sayın Alp Orçun un yerine Sayın Cem Tanrıkılıcı, Sayın Đbrahim Betil den boşalan üyeliğe de yedek üye Sayın Ünal Somuncu, boşalan diğer üyeliğe da diğer yedek üyelerin şehir dışında bulunmaları mazeretleri nedeniyle çağrıya iştirak edememeleri nedeniyle Vakıf Mütevelli Heyet üyesi olarak seçilen Mustafa Erdik seçilmiştir. Boşalan yedek üyeliğe ise ABB Elektrik Sanayi A.Ş. yi temsil eden Sayın Yeşim Başeğmez seçilmiştir. Vakıf Yönetim Kurulu yeni başkanın başkanlığında yaptığı ilk toplantıda Sayın Ünal Somuncu yu Genel Sekreter olarak seçmiştir. Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Prof. Yücel Yılmaz ın akademik çalışmalarını bir süre yurt dışında devam edeceğinden, 23 Ağustos 2010 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmesi üzerine, yedek üye Sayın Yeşim Başeğmez Yönetim Kurulunu alınmış ve ardından da kendisi Sayın Yücel Yılmaz dan boşalan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı na seçilmiştir. Geçtiğimiz yıl içerisinde Vakfımız Yönetim Kurulu her ay düzenli olarak toplanarak başta kaynak geliştirme konuları olmak üzere Vakfın çalışmalarını belirlenen ilke ve hedefler doğrultusunda yürütmüştür. Yönetim Kurulu nun tarihli 33. Sayılı toplantısında aldığı Vakıf Resmi Senedi Değişikliği Önerisi kararı, Mütevelli Heyet toplantısında görüşülmüş ve son halini alan taslağın onayı için Şişli Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır. Geçen süre içerisinde Mütevelli Heyetce yetkilendirilen Vakıf Hukuk Müşaviri tarafından takip edilen süreçte Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde dikkate alınmıştır. Mahkemenin nihai kararını Mart ayı içerisinde vermesi beklenmektedir. Vakfımız 2010 yılı içerisinde yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiştir. Vakıf ve Đktisadi işletmesine ait işlemler hem Vakıf Denetleme Kurulu hem de yeminli mali müşavir tarafından denetlenerek yasalara uygun bulunmuştur. Vakıf profesyonel kadrosunda 2010 yılı içerisinde bir kişilik bir azalma olmuştur. Ücretlerde bir önceki seneye göre bir değişiklik yapılmamıştır. Vakıf personeli konuları ile ilgili çeşitli eğitim programlarına katılmışlardır. 10

11 Afete Müdahale Kapasitesinin Geliştirilmesi Uygulamaları 2010 yılı içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde Mahalle Afet Gönüllüleri yapılanmasının oluşturduğu mahalle sayısı 86 ya yükselmiştir. Yıl içerisinde yürütülen çalışmalar ile 387 tanesi yeni mahallelerdeki eğitimlerde, 188 tanesi ise merkezi eğitimlerle olmak üzere toplam 575 gönüllü temel MAG eğitimini tamamlamışlar ve ekipmanlarını almışlardır. Bu şekilde MAG ağındaki mevcut gönüllü sayısı 3800'ü aşmıştır. MAG Uygulamaları Yeni Mahalleler: 2010 yılı için 15 yeni mahallede Mahalle Afet Gönüllüsü yapılanmasının oluşturulması öngörülmüştü. Ocak 2011 itibari ile 12 mahalllede MAG uygulamalarını tamamlanmış, 2 mahalledeki uygulama Bursa Valiliği kaynaklı gecikme, bir mahallede (Tuzla Aydınlı) ise gönüllü kapasitesinin yaratılmasında Resim 1: Esenyurt ilçesi Esenkent mahallesinde Liechtenstein fonları ile tedarik edilen MAG Konteyneri Aralık 2010 ortaya çıkan gecikmelernedeni ile bütçesi ile birlikte 2011 yılına devredilmiştir. Tamamlanan 12 uygulamadan 7 tanesinden AFĐS ekipmanı kullanılmıştır. Kişisel malzemelerin temini, eğitimler ve diğer uygulama masrafları, yerel belediyelerin katkıları ve Vakıf kaynakları kullanılarak karşılanmıştır yılının bir özelliği Vakfımız ilk defa bir özel sektör şirketi sponsorluğunda iki mahallede MAG uygulamasını hayata geçirmiştir. Procter & Gamble firmasının Resim 2 Gebze sertifika töreni Aralık 2010 çalışmalar tamamlanmıştır. desteği ile Gebze ilçesinde önce Haziran ayında Arapçeşme mahallesi, daha sonra Kasım ayında Mimar Sinan Mahallelerinde Öte yandan gene 2010 yılında Đstanbul Valiliği nce önce ilçe kaymakamlıklarına, daha sonra da ilçe belediyelerine devredilen AFIS konteynerleri ve içerisindeki takım ekipmanının Mahalle Afet Gönüllülerine tahsis edilmesi için Şişli Đlçesinde yapılan protokolden sonra benzer protokoller Kağıthane, Avcılar ve Silivri ilçelerinde de hayata geçirilmiştir. Vakfımız AFIS konteynerlerinin kullanıldığı uygulamalarda gönüllü bulma ve eğitim masraflarını karşılamakta, gönüllülerin kişisel ekipmanı ile MAG standardında olup da AFIS konteynerlerinde bulunmayan eksik malzemeyi kendi kaynaklarından tedarik etmektedir. 11

12 2010 yılında gerçekleştirilen MAG mahalle uygulamalarının detayı aşağıdaki tabloda verilmiştir Yılı Yeni MAG Uygulaması Yapılan Mahalleler Mahalle İlçe İl Konteynır Son Durum Eğitilen MAG Kullanılan Fon 1 Altayçeşme Maltepe İstanbul AFİS Tamamlandı 26 SDC ve Belediye 2 Halide Edip Şişli İstanbul AFİS Tamamlandı 25 SDC ve Belediye 3 Nurtepe Kağıthane İstanbul AFİS Tamamlandı 25 SDC ve Belediye 4 Esenkent Maltepe İstanbul AFİS Tamamlandı 24 SDC ve Belediye 5 Hamidiye Kağıthane İstanbul AFİS Tamamlandı 25 SDC ve Belediye 6 Esenkent (2) Esenyurt İstanbul MAG Tamamlandı 66 LIE 7 Gümüşpala Avcılar İstanbul AFİS Tamamlandı 31 LIE ve Belediye 8 Ambarlı Avcılar İstanbul AFİS Tamamlandı 30 LIE ve Belediye 9 Arapçeşme Gebze Kocaeli MAG Tamamlandı 35 P&G 10 Fatih Silivri İstanbul MAG Tamamlandı 26 LIE ve Belediye (?) 11 Mimar Sinan Gebze Kocaeli MAG Tamamlandı 30 LIE ve P&G 12 Yeşilköy Bakırköy İstanbul MAG Tamamlandı 44 LIE 13 Aydınlı Tuzla İstanbul MAG Gönüllü bulunması çalışmaları ~ 40 LIE ve Belediye 14 Gemlik Bursa MAG Valilik İzni bekliyor ~ 50 LIE ve Borusan 15 Gemlik Bursa MAG Valilik İzni bekliyor ~ 50 LIE MAG Uygulamaları - Mevcut mahallelerın takviyesi: Gönüllülük esasına dayanan MAG uygulamasında zaman içerisinde, çeşitli sebeplerle MAG ekiplerinden ayrılanlar olmakta ve dolayısıyla mahallelerdeki mevcut MAG sayılarında azalma gözlenmektedir. MAG uygulaması aracılığı ile elde edilen, mahalle ölçeğinde afetlere müdahale kapasitesinin sürdürülmesi ve gönüllülerin motivasyonlarının yüksek tutulması, mevcut gönüllü tabanının ve gönüllü katılımının belli bir seviyede tutulması ile mümkündür. Bu ise belirli bir plan çerçevesinde belli aralıklarla organize edilecek merkezi destek eğitimlerini gerektirmektedir yılı içerisinde çeşitli bölgelerdeki MAG dernekleri ile koordineli bir şekilde 5 merkezde Merkezi Eğitim yapılması planlanmış, uygulamada ise Yalova Merkez ilçede ilk eğitime katılımın az olması nedeni ile ikinci bir kez eğitim organize edilmesi neticesinde 6 adet merkezi Resim 3 Yalova Merkezi Eğitiminde enkaz çalışması Şubat 2010 eğitim gerçekleştirilmiştir. Yalova, Kocaeli ve Đstanbul un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilen eğitimler neticesinde 188 MAG Gönüllüsü mahallerindeki ekiplere dahil 12

13 2010 MAG Merkezi Eğitim Yapılan Merkezler İlçe İl Son Durum Eğitilen MAG Sayısı Kullanılan Fon 1 Merkez Yalova Tamamlandı 22 SDC/LIE 2 Merkez Kocaeli Tamamlandı 45 SDC/LIE 3 Merkez Yalova Tamamlandı 31 SDC/LIE 4 Bağcılar İstanbul Tamamlandı 50 SDC/LIE 5 Zeytinburnu İstanbul Devam ediyor 40 SDC/LIE 6 Kartal/Adalar İstanbul Devam ediyor ~ 35 SDC/LIE olmuşlardır. Vakfımız bu eğitimlerin eğitmen ücretleri de dahil giderlerini ve yeni katılan MAG'ların eksik olan kişisel ekipmanlarını temin etmiştir. MAG Standartlarının korunması ve güçlendirilmesi: MAG standartlarının korunması için 2010 yılında özellikle MAG-DER ler aracılığı ile düzenlenen eğitimler düzenli olarak takip edilmiş ve gerektiğinde ek destek verilmiştir. Yeni eğitim modüllerlnin eklenmesi: Liderlik: Mahalle Afet Gönüllülerine temel eğitimlerinin hemen başında geçen sene eklenen gönüllülük, sivil katılım ve Mahalle Afet Gönüllülüğünün temel niteliklerini içeren bir eğitim modülü ilave olarak Liderlik ve Grup Çalışmasını konularını işleyen bir modül Yalova MAGDER ve Yalova Đl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile birlikte geliştirilmiş ve pilot uygulaması Yalova da başlatılmıştır. MAG Ekipmanları: Vakfımız yıl içerisinde çeşitli mahallelerde yıpranan, kaybolan veya hasar gören çeşitli malzemeyi yeniliyerek gönüllülerin eksiklerini gidermiştir. Temel Afet Bilincinin Geliştirilmesi Vakfımızın temel amaçlarından biri olan toplumda afet bilincinin geliştirilmesi için, Mahalle Afet Gönüllüleri'nin kendi bölgelerinde temel afet bilincinin yayılmasına katkıda bulunması için çalışmalara devam edilmiştir. Bu çerçevede 2010 yılında Mahalle Afet Gönüllülerinin Ekim ayında Đstanbul da yeni katılan mahallelerden seçilen 17 gönüllü daha eğitmen eğitimini tamamlayarak Temel Afet Bilinci Eğitmeni olmuşlardır. Bu yeni katılımla birlikte Đstanbul daki eğitmen sayısı 93 olmuştur. Bu eğitmenlerin mahallelerindeki okullarda ve işyerlerinde yaptıkları eğitimler tüm hızıyla devam etmekte ve binlerce kişiye seminerler aracılığı ile temel bilgiler verilmektedir. Resim 4 Bakırköy de okul tahliye çalışması Haziran

14 2010 yılı yaz aylarında Vakfımız Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ile işbirliği yaparak, bu kurum tarafından yürütülen Deprem Geçecek, Hayat Devam Edecek başlıklı ve Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasını yaygınlaştırmayı amaçlayan kampanyada işbirliği yapılmıştır. Đstanbul ve Đzmir de Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü Simulasyon TIR ınında bulunduğu etkinliklerde MAG lar toplam 8 gün süre ile kurulan deprem barakasında bir afet sonrasında çekilen sıkıntıları canlandırmışlardır. Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsüne ait Mobil Deprem Simulasyon aracı ile Ağustos 2010 günleri Zeytinburnu Olivium Alışveriş Merkezinde halk eğitimi verilmiştir. Resim 5 Taksim'de DASK ile yapılan etkinlikte MAG'lar Ahmet Mete Işıkara ile birlikte Haziran 2010 MAG Vakfı ayrıca 2010 yılında Avrupa Birliği bünyesinde Uluslararası Kızılhaç Kuruluşu tarafından oluşturulmuş olan ve toplumun her kesimini afetler konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan sitesinin Türkçe versiyonunu hazırlatarak çok geniş kitlelere internet üzerinden ulaşılabilecek bir kaynak da yaratmıştır. MAG Ağına verilen destek: Mahalle Afet Gönüllülerinin en geniş istişare etkinliği olan MAG Çalıştaylarının 12 incisi Ocak 2010 ayında Maltepe de toplanmıştır. Toplantının organizasyonunda MAG Vakfı nın yanısıra Maltepe belediyesinin geniş katkısı olmuştur. Bu toplantıda MAG'lar kendilerini ilgilendiren konularda düşünce üretme fırsatını bulmuşlar ve yıllık faaliyet planlarını belirlemişlerdir. Öte yandan gönüllü grupları arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla, oluşturulan MAG Koordinasyon Kurulu düzenli olarak her ay Vakıf Genel Merkezinde toplanarak çalışmalarını yürütmüştür. Sürekli büyüyen Mahalle Afet Gönüllülerinin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için gönüllü örgüt yapısının yeniden değerlendirilmesi ve gönüllü derneklerinin her ilde bir dernek yaklaşımı ile yeniden yapılandırarak güçlendirilmesi için bir çalışma başlatılmıştır. Bu konuda 2010 yılı içerisinde bir dizi toplantı Vakıf desteği ile organize edilmiştir. Bu bağlamda Sivil Toplumu Güçlendirme Merkezi nden destek alınmaktadır. 14

15 Mahale Afet Gönüllülerinin web sitesi olan sitesi Vakfımız tarafından yönetilmekte ve sürekli güncel tutularak, gerek gönüllülerin, gerekse kamu oyunun MAG faaliyetleri konusunda bilgilenmeleri sağlanmaktadır. Tanıtım ve kaynak yaratma: Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerimiz bu konuda destekçimiz olan Unite Đletişim ve Tanıtım Hizmetlerinin katkıları ile yıl boyunca devam etmiştir. Çeşitli yazılı ve görsel yayın organında MAG Vakfının ve projelerinin tanıtıldığı haber ve röportajlar yayınlanmıştır. Her üç ayda bir yayınlanan MAG Bülteni Vakıf Kurucu ve destekçilerine, kamu kurum ve yöneticilerine, MAG ağına ve çeşitli kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticilerine gönderilmektedir yılı içersinde 2011 yılına ait Ajanda bastırılarak dağıtılmış ve Vakfımızın tanıtımına devam edilmiştir. Ajanda içerisinde afete hazırlık konusunda bilgilendirici bir metin de yer almıştır. Gene geçtiğimiz yıl içerisinde, çeşitli kişi ve kurumlardan düzenlediğimiz etkinliklere ve basılı malzemeye destek mahiyetinde çok sınırlı miktarda bağış alınmıştır. Kasım 2010 da Vakıf Başkanı ve Genel Müdür Đsviçre ye giderek Đsviçre işbirliği ve Kalkınma Ajansı yetkilileri ile görüşmelerde bulunmuşlar ve önümüzdeki 3 sene için anılan kuruluşun desteğinin devam etmesi konusunda mutabakata varmışlardır. Destek gittikçe azalarak 2011, 2012 ve 2013 yıllarını kapsamaktadır. Geçtiğimiz dönem içersinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kızılay Genel Merkezi, Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Japon Büyükelçiliği, Sabancı Vakfı, Akçansa, Renault Mais e çeşitli konularda verilen proje önerilerine olumsuz yanıt alınmıştır. Geçen yıllara oranla proje desteği olarak yurt içinden sağlanan katkıların artmasına karşın yaratılabilen toplam kaynak sınırlı kalmıştır. ISMEP Uygulaması için öneri: Đstanbul Valiliğince yürütülmekte olan Đstanbul Sismik Risklerin Azaltılması ve Depreme Hazırlık Projesi kapsamında öngörülen mahallelerde gönüllü eğitimi çalışmalarını hayata geçirmek üzere proje koordinasyon birimi ve il Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü ne sunulan proje teklifimize herhangi bir yanıt gelmemiştir. Diğer etkinlikler : Đktisadi Đşletme Faaliyetleri: Mahalle Afet Gönüllüleri uygulaması uluslararası alanda da kabul edilir bir model olarak ortaya çıkmıştır yılı içerisinde Fas a danışmanlık verilmiştir. Fas ın Fez kentinde kurulmuş olan mahalle afet gönüllülerinden bir heyet 6 günlük bir ziyaret gerçekleştirmiştir 15

16 Vakıf Đktisadi Đşletmesi bünyesinde bir Đlk Yardım Eğitim Merkezi açılması için Đl Sağlık Müdürlüğü ne müracaat yapılmış olup neticelenmesi beklenmektedir. Merkezin açılması için gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Öte yandan MAG Vakfı çeşitli kuruluşlara, özellikle afet yönetiminde halk eğitimi ve gönüllü katılımı konusunda, bilgi ve deneyim aktarımında bulunmaya devam etmiştir. Afet yönetim sisteminde başlatılan yeni oluşum içerisinde afetlerde gönüllülük ve gönüllü kuruluşların akreditasyonu gibi konularda kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum örgütleri ile beraber çalışmalar yapmaktadır. Pakistana Yardım Pakistan da yaşanan sel felaketini takiben kurucularımızın ve gönüllülerimizin desteği ve Kızılay aracılığı ile 16 adet Mevlana Evleri tipi geçici barınak ve çeşitli yardım malzemeleri bağışlanmıştır. Bu barınaklar ile Pakistan da Nowshera bölgesindeki bir geçici yerleşim bölgesinde bir Mahalle Afet Gönüllüleri Sokağı oluşturulmuştur. Bağışlanan yardım malzemeleri Kızılay ın yardım treni ile bölgeye gönderilmiştir. Genç MAG Çalışmaları. Resim 6 Pakistan'da sel felaketzedeleri kurucularımızdan sağlanan destek ile oluşturulan Mahalle Afet Gönüllüleri.Sokağında Kasım 2010 Mahalle Afet Gönüllüleri yapılanmasının geleceğini ve sürdürülebilirliğini garanti altına almak için Genç-MAG uygulamaları başlatılmıştır. Daha önce Yalova da başlayan çalışmalar, daha sonra Birleşmiş Milletler ve Đsviçre Hükümetlerinin oluşturduğu bir fon aracılığı ile yürütülen Gençlere Umut projesi çerçevesinde Kocaeli nde de hayata geçirilmiştir. Gençlere Umut Projesi değişik sosyo-kültürel çevrelerden gelen gençlere cankurtaranlık, doğada yaşam, orientering gibi çeşitli yetkinlikler kazandırılarak Kocaeli Bölgesinde hızla gelişen doğa ve kış turizminde istihdam olanaklarını arttırmak, bunu gerçekleştirirken de bölgenin afetlere hassasiyeti dikkate alınarak, bu gençlere MAG eğitimi vererek, ileride mevcut ekiplerin içerisinde yer almalarını sağlamaktır. Resim 7 Kocaeli'nde Genç MAG'ların eğitimi - Gençlere Umut Projesi Ağustos 2010 Tatbikatlar ve diğer eğitimler: Mahalle Afet Gönüllüleri kendi bölgelerindeki yerel acil müdahale kurumları ile ortaklaşa çeşitli eğitimler ve tatbikatlar düzenlemektedirler. Vakıf bu eğitimler, kamplar ve tatbikatlara ihtiyaç 16 Resim 8 Ataköy gece tatbikatı

17 duyulduğunda ufak ölçekli destekler vermektedir. Bu tatbikatlardan en kapsamlısı Bakırköy Belediyesi ve MAG lar tarafından Ataköy de Sivil Savunma ve Đtfaiye ekiplerinin katıldığı bir gece tabikatı olmuştur. MAG Acil Müdahale Ekipleri çalışmaları MAG Koordinasyon Kurulu, afet niteliğinde olmayan ancak MAG ların bulundukları bölgede ciddi tehdit oluşturan acil durumlarda ilk müdahaleyi yapmak üzere MAG lar arasından Đstanbul da Anadolu ve Avrupa yakalarında birer, Kocaeli ve Yalova da birer olmak üzere toplam 4 adet Acil Müdahale Ekibinin oluşturulmasına karar vermiştir. Resim 9 Đstanbul MAG Acil Müdahale Ekibi su baskınlarında ilk müdahale eğitiminde maddi destek sağlamaktadır. MAG Acil Müdahale Ekipleri, Mahalle Afet Gönüllüleri arasından seçilen ve iş ve özel hayatları itibari ile hızlı şekilde mobilize olabilecek, eğitim ve operasyonlarda yer almak için gerekli zamanı ayırabilecek kişilerden oluşurlar. Acil Müdahale Ekipleri Đstanbul, Kocaeli ve Yalova da yerel itfaiyelerden eğitimlerini almışlardır Vakfımız bu ekiplerin donanımlarının güçlendirilmesi konusunda Yalova MAG Konteynerlerinin devri Daha önce Đsviçre Büyükelçiliği tarafından tedarik edilmiş ve bugüne kadar Vakfımızın emanetinde olan Yalova ilinde konuşlanmış 5 adet MAG konteyneri gönüllülerin kullanımına tahsis edilecek şekilde Yalova Valiliğine hibe edilmiştir. Bu maksatla düzenlenen törene Đsviçre Büyükelçisi Sayın Raymond Kutz ve Yalova Valilisi Sayın Dursun Ali Şahin, MAG Vakfı Genel Sekreteri Sayın Ünal Somuncu ve Gönüllüler katılmıştır. Valilik konteynerleri Yalova MAG-DER e tahsis etmiştir. Resim 10 Yalova'da Konteyner hibe töreni Kasım

18 MALİ BİLGİLER Vakfımız 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle dördüncü mali yılını başarıyla tamamlamış bulunmaktadır. Anılan döneme ait çalışmalarımız Yeminli Mali Müşavir tarafından denetlenmiş ve bir rapor hazırlanmıştır. Vakfa ve Vakıf Đktisadi Đşletmesine ait Bilanço ve Gelir/Gider tabloları ekte sunulmuştur. Tablolar ile ilgili detaylı bilgi Yeminli Mali Müşavir Raporunda mevcuttur. Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen 2010 yılı bütçe tahminleri ve gerçekleşmelere ilişkin değerlendirmeler aşağıdaki gibidir. 1. Vakıf Gelirleri: 2010 yılı Vakıf gelirlerimiz ,30 TL olmuştur yılı içersinde gerçekleşen ,30 TL lik gelirin ,70 TL sı Vakıf dan, ,60 TL lik kısmı Đktisadi Đşletmeden kaynaklanmıştır. 2. Vakıf Giderleri: 2010 yılı içerisinde gerçekleşen ,07 TL tutarındaki gider yapılmıştır. Söz konusu giderlerle ilgili detay bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.2010 yılı sonu itibariyle amaca yönelik bağışlardan kullanılamayan ve 2011 yılı içerisinde aynı amaçlar doğrultusunda kullanılacak olan119, TL, 2011 yılına devredilmiştir yılında yapılan giderlerin a: Amaca Yönelik Olmayan Giderler ,93 TL b: Amaca YönelikGiderler ,14 TL olduğu görülmektedir. 3. Mevcutlar: 2010 yılı sonu itibariyle, Kasada Bankada olmak üzere ,23 TL dir. 84,91 TL ,32 TL 4. Borçlar: 2010 yılı sonu itibariyle Vakfın Konsolide Borçları şöyledir. Ticari Satıcılara Muhtasar Beyanname SSK Primleri Karşılıklar ,36 TL ,86 TL 7.486,53 TL ,28 TL olmak üzere toplam ,03 TL dir. 18

19 1. DENETÇİ GÖRÜŞÜ Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı ve İktisadi İşletmesi Mütevelli Heyetine Halaskargazi Caddesi Ali Koçman Apt. No: 175 Kat:6 D:6 Şişli / İSTANBUL Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı ve İktisadi İşletmesi nin 31 Aralık 2010 bilançosunu ve gelir tablosunu denetlemiş bulunuyoruz. Denetim çalışmalarımız genel kabul görmüş muhasebe ilke ve esaslarına uygun olarak yapılmış ve koşullara göre gerekli görülen denetleme teknik ve yöntemlerini içermiştir. Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı ve İktisadi İşletmesi nin 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yukarıda adı geçen mali tablolardan vakfa ait mali tablolar vakfın faaliyeti sonuçları ve mali durumunu vakıflar tek düzen muhasebe hesaplarına göre, iktisadi işletmeye ait faaliyet sonuçları ve mali durumunun ise muhasebe sistemi Tek Düzen Hesap Planına göre yapıldığını, doğru ve gerçek bir şekilde yansıtmaktadır. BURSA, 28 Ocak 2011 İmza ve Mühür Şerif ARI Yeminli Mali Müşavir 19

20 AKTĐF MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ [MAG] VAKFI KONSOLĐDE TARĐHĐ ĐTĐBARĐLE BĐLANCO Para birimi: Türk Lirası ĐKTĐSADĐ VAKIF ĐŞLETME TOPLAM 1-DÖNEN VARLIKLAR , , ,40 HAZIR DEĞERLER ,23 0, ,23 - KASA HESABI 84,91 84,91 - BANKALAR , ,32 ALACAKLAR 0, , ,38 - ALICILAR , ,38 DĐĞER ALACAKLAR 9.758,77 0, ,77 - DĐĞER ÇEŞĐTLĐ ALACAKLAR 9.758, ,77 GELECEK AYLARA AĐT GĐDERLER VE GELĐR TAHAKKUKLARI 1.952,05 0, ,05 - GELĐR TAHAKKUKLARI 1.952, ,05 DĐĞER DÖNEN VARLIKLAR 0,00 83,97 83,97 - ĐNDĐRĐLECEK KDV 83,97 83,97 2-DURAN VARLIKLAR , , ,77 ALACAKLAR 2.097,20 0, ,20 - VERĐLEN DEPOZĐTO VE TEMĐNATLAR 2.097, ,20 MALĐ DURAN VARLIKLAR ,00 0, ,00 - BAĞLI ORTAKLIKLAR , ,00 MADDĐ DURAN VARLIKLAR , , ,57 - DEMĐRBAŞLAR 6.957, , ,67 - DĐĞER MADDĐ DURAN VARLIKLAR , ,23 - ÖZEL MALĐYETLER 914,50 914,50 - BĐRĐKMĐŞ AMOTĐSMANLAR (-) 7.866,29 544, ,83 AKTĐF TOPLAMI , , ,17 PASĐF 1-KISA VADELĐ YABANCI KAYNAKLAR , , ,52 BORÇLAR 8.758, , ,13 - SATICILAR 8.758, , ,36 -ĐŞTĐRAKLERE BORÇLAR 9.758, ,77 ÖDENECEK VERGĐ VE DĐĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,89 112, ,39 - ÖDENECEK VERGĐ VE FONLAR ,36 112, ,86 - ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĐK KESĐNTĐLERĐ 7.486, ,53 2-UZUN VADELĐ YABANCI KAYNAKLAR ,28 0, ,28 BORÇ VE GĐDER KARŞILIKLARI ,28 0, ,28 - KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI , ,28 3-ÖZKAYNAKLAR , , ,37 SERMAYE , , ,00 - BAŞLANGIÇ MAL VARLIĞI / SERMAYE , , ,00 - MAL VARLIĞI / SERMAYE ARTIŞLARI , ,00 SERMAYE YEDEKLERĐ 1.828,40 0, ,40 - M.D.V. YENĐDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 1.828, ,40 GEÇMĐŞ YILLAR GELĐR FAZLALARI-ZARARI , , ,69 DÖNEM NET GELĐR FAZLASI-KARI , , ,28 PASĐF TOPLAMI , , ,17 20

21 MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ [MAG] VAKFI KONSOLĐDE FAALĐYET TABLOSU [GELĐR/GĐDER TABLOSU] DÖNEMĐ ĐÇĐN Para birimi: Türk Lirası ĐKTĐSADĐ VAKIF ĐŞLETME TOPLAM A- BRÜT SATIŞLAR , , ,72 1. YURT ĐÇĐ TĐCARĐ MAL SATIŞLARI , ,46 1. YURT ĐÇĐ HĐZMET SATIŞLARI , ,37 3. BAĞIŞ VE YARDIMLAR , ,89 B- SATIŞDAN ĐNDĐRĐMLER(-) 0,00 C- NET SATIŞLAR , , ,72 D- SATIŞLARIN MALĐYETĐ (-) 0, , ,46 1. SATILAN TĐCARĐ MAL MALĐYETLERĐ , ,60 2. SATILAN HĐZMET MALĐYETLERĐ , ,86 E- BRÜT SATIŞ KARI , , ,26 F- FAALĐYET GĐDERLERĐ (-) , , ,06 1. GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ , , ,93 2. AMACA YÖNELĐK GĐDERLER , ,13 G- FAALĐYET KARI , , ,20 H- DĐĞER FAALĐYET GELĐRLERĐ ,26 0, ,26 1. FAĐZ GELĐRLERĐ , ,34 2. KAMBĐYO KARLARI , ,92 I- DĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN GELĐRLER 0,00 583,45 583,45 1. DĐĞER GELĐR VE KARLAR 583,45 583,45 K- DĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN GĐDERLER(-) 1.757,40 403, ,63 1. KAMBĐYO ZARARLARI 1.757,40 403, ,63 2. FĐNANSMAN GĐDERLERĐ 3. DĐĞER GĐDER VE ZARARLAR FAALĐYET GELĐR FAZLASI , , ,28 1-ÖZEL FONLARA AKTARIMLAR(-) DÖNEM GELĐR FAZLASI , , ,28 21

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2011

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2011 Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2011 2 BAŞKANIN MESAJI Van ilinde Ekim ve Kasım aylarında meydana gelen bir dizi yıkıcı sarsıntı, deprem gerçeğini bir kere daha ve güçlü bir şekilde bizlere

Detaylı

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı 01 Ocak 2008 31 Aralık 2008 Faaliyet Raporu

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı 01 Ocak 2008 31 Aralık 2008 Faaliyet Raporu u Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı 01 Ocak 2008 31 Aralık 2008 Faaliyet Raporu 2 Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Mütevelliler Heyetinin Değerli Üyeleri; Bildiğiniz gibi her an bir büyük depremin olma olasılığının

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu MAG Vakfı Yönetimi tarafından 12 Nisan 2014 tarihli Mütevelli Heyet toplantısında sunulmuştur Rapor 1 Ocak 2013 31 Aralık 2013 tarihleri arasındaki dönemi kapsar MAHALLE AFET

Detaylı

İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL

İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL İSMEP İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1 İstanbul Valiliği, İstanbul

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU Nişantaşı Rumeli Caddesi No: 48 Kat: 7 Şişli - 34365 İstanbul www.dask.gov.tr 0212 368 0 800 İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetim Kurulu

Detaylı

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 9 Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı 10 Yönetim Kurulu ndan 11 Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi nin 21 Mart

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014)

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) 2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) Mart 2015 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi 1 Hasan Basri GÜZELOĞLU / Yönetim Kurulu Başkanı 2 Hüseyin Avni COŞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2011 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Tutarlar

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013 Yönetimin Değerlendirmesi DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 2013 FAALİYET RAPORU Selamet Yazıcı DASK Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim

Detaylı

İÇİNDEKİLER Bölüm 1. Yönetici Özeti...2. Bölüm 3. Yönetim Organları...10. Bölüm 4. 2006 Yılı Faaliyetlerimiz...12 EKLER

İÇİNDEKİLER Bölüm 1. Yönetici Özeti...2. Bölüm 3. Yönetim Organları...10. Bölüm 4. 2006 Yılı Faaliyetlerimiz...12 EKLER İÇİNDEKİLER Bölüm 1. Yönetici Özeti...2 Bölüm 2. Genel Değerlendirme...4 Bölüm 3. Yönetim Organları...10 Bölüm 4. 2006 Yılı Faaliyetlerimiz...12 Bölüm 5. 2007 Yılı Çalışma Programı...18 EKLER Ek 1. Vergi

Detaylı

MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI Kasım 2013. Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı

MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI Kasım 2013. Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI Kasım 2013 Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı ĐÇĐNDEKĐLER GÜNDEM 1 EYLÜL 2012 31 AĞUSTOS 2013 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU VAKIF SENEDĐ DEĞĐŞĐKLĐK ÖNERĐSĐ MALĐ TABLOLAR 1

Detaylı

Taahhüt Grubu. Tarımsal Sanayi Grubu. Emlak Geliştirme Grubu. Diğer Faaliyetler. Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Yönetim.

Taahhüt Grubu. Tarımsal Sanayi Grubu. Emlak Geliştirme Grubu. Diğer Faaliyetler. Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Yönetim. Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu Diğer Faaliyetler Sosyal Sorumluluk KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KÂR DAĞITIM POLİTİKASI RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL YÖNETİM KURULU FAALİYET

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı 2008 yılı faaliyet raporu

Deloitte Eğitim Vakfı 2008 yılı faaliyet raporu Deloitte Eğitim Vakfı 2008 yılı faaliyet raporu İçindekiler Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkan ın Mesajı 1 Mütevelli Heyeti 2 Yönetim Kurulu 2 Denetim Kurulu 3 DEVAK Kuruluş ve Mal varlığı 4 DEVAK

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 2 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Türk mobilya sektörü, 2013 yılında gerçekleştirilen 2 milyar dolarlık ihracatla dünyada 17 inci sıraya yükseldi. 2023 yılın hedefi ise 10 milyar dolarlık ihracat. Bu

Detaylı

POLİSAN HOLDİNG UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

POLİSAN HOLDİNG UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI POLİSAN HOLDİNG UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Polisan Holding A.Ş. ( Holding ), şirketlerin sürdürülebilirliği için iyi kurumsal yönetimin temel unsur olduğu bilinciyle,

Detaylı

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik.

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik. Doğtaş Mobilya 1972 yılında Hacı Ali Doğan ın Doğan Mobilya yı kurması ile Doğan ailesi mobilyacılık sektörüne ilk adımını atmıştır.1987 yılında Hacı Ali Doğan altı oğlu ile birlikte Biga da Doğtaş A.Ş.

Detaylı

Köklü olduğu kadar dinamik bir sigorta şirketi. 2010 Faaliyet Raporu

Köklü olduğu kadar dinamik bir sigorta şirketi. 2010 Faaliyet Raporu Köklü olduğu kadar dinamik bir sigorta şirketi 2010 Faaliyet Raporu 1 Aksigorta 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş 2 Kurumsal Profil 3 Olağan Genel Kurul 3 Toplantısı Gündemi 4 Vizyonumuz, Misyonumuz

Detaylı

Küçük birikimlerinizi Bireysel Emeklilik ile emekliliğinize taşıyın

Küçük birikimlerinizi Bireysel Emeklilik ile emekliliğinize taşıyın Küçük birikimlerinizi Bireysel Emeklilik ile emekliliğinize taşıyın Raporun Ait Olduğu Dönem: 01 Ocak 2014 31 Aralık 2014 Şirketin Ticaret Unvanı: Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Şirketin Ticaret Sicili Numarası:

Detaylı

Yapı Kr edi Emek lilik F aaliy et R ap or u 2011 / 2011 A nnual Rep or t

Yapı Kr edi Emek lilik F aaliy et R ap or u 2011 / 2011 A nnual Rep or t FAALİYET RAPORU 2011 İçindekiler 01 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 02 Olağan Genel Kurul Gündemi Bölüm I: Sunuş 04 A. Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet

Detaylı

Akkök Sürdürülebilirlik Raporu 2013-2014

Akkök Sürdürülebilirlik Raporu 2013-2014 Akkök Sürdürülebilirlik Raporu 2013-2014 AKKÖK RAPORU 2013-2014 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında...3 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı...5 İcra Kurulu Başkanı nın Mesajı...6 Akkök Hakkında...8 Kurumsal Yönetim

Detaylı

İstanbul un Dev Projesi İSMEP

İstanbul un Dev Projesi İSMEP GELECEĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ Ağustos 2014 İstanbul un Dev Projesi İSMEP Güçlendirme ve Yeniden İnşa Çalışmaları Kurumsal ve Teknik Kapasite Geliştirme İSTAMP, İstanbul Afet Müdahale Planı İçindekiler İstanbul

Detaylı

1968 den beri yarınları üretiyoruz...

1968 den beri yarınları üretiyoruz... 2012 FAALİYET RAPORU 1968 den beri yarınları üretiyoruz... Zor yıllarda, kısıtlı imkanlarla yola koyulduk. Büyük hayallerle çıktığımız başarı yolunda gurur duyduğumuz geçmişimizi yanımıza alıp hiç durmadan

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 S a y f a TAKDİM Gaziosmanpaşa ilçemizi iki dönemdir sizlerle birlikte yönetmekteyiz. 2004-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa geleceğe yürüyor sloganı

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

Bölüm II - Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Bölüm II - Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Uygulamaları FAALİYET RAPORU 2009 Bölüm I - Sunuş -Uygunluk Raporu -Yönetim Kurulu ve Genel Müdür den Mesaj -Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu -Tarihçe -Vizyon & Misyon -2008 Türkiye Sigorta Sektörü Gelişmeleri

Detaylı

KÜRESEL İSTİHDAM EĞİLİMLERİ RAPORUNU AÇIKLADI

KÜRESEL İSTİHDAM EĞİLİMLERİ RAPORUNU AÇIKLADI YIL:4 SAYI:7 HAZİRAN 2014 www.esider.org.tr ESENYURT SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ NİN ÜCRETSİZ YAYINIDIR. 3 AYDA BİR YAYINLANIR ESİDER DE BAYRAK DEĞİŞİMİ: ESİDER DE BAŞKAN MUAMMER ÖMEROĞLU GÖREVİNİ FEVZİ

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 XXxxxxx Değerli paydaşlarımız, Kurum olarak, oldukça yoğun ancak pek çok

Detaylı

& CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI

& CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A dan Z ye Yatırım sözlüğü EGELİ & CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER HIZLI BIR BAKIŞ 02 EGC Girişim Yatırım Haritası 04 Misyon, Vizyon 06 EGC Girişim Hakkında 09

Detaylı

DEPREM GEÇECEK, HAYAT DEVAM EDECEK.

DEPREM GEÇECEK, HAYAT DEVAM EDECEK. EÇECEK, AM İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER...7 1.1 Yönetim Kurulu Çalışmaları...11 1.2 Mevzuat ve Uygulamalara İlişkin Hususlar...12 1.3 Kurum İdarecisi Eureko Sigorta 2009 Yılı Faaliyetleri...13

Detaylı