İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ"

Transkript

1

2 İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ İşletme yöneticileri belli bir dönem sonunda belli miktarda kâr elde etmeyi hedeflerler. Kâr = Gelirler - Giderler Olduğuna göre, kârı yönetmek aslında gelirler ve giderler gibi iki kavramın birlikte yönetilmesi anlamına gelir.

3

4 HARCAMA KAVRAMI İşletmelerde hangi nedenle yapıldığına bakılmaksızın, para veya para benzeri tüm ödeme araçlarıyla yapılan ödemelere harcama denir. İşletmeden her türlü para çıkışı bir ödemedir ve harcama olarak adlandırılır.sözkonusu ödeme, bir şeyin sahipliği için, geçmişe dönük bir borç ödemesi veya yardım amaçlı bir bağış için olabilir. Harcama, işletme faaliyetleriyle ilgili olsun ya da olmasın tüm ödemeleri kapsar.

5 GİDER KAVRAMI İşletmenin faaliyetleri için belli bir döneme ait olan ve çeşitli mal ve hizmetlerin tüketilmesi nedeniyle yapılan harcamalardır. Gider kavramı için gerekli ön şart, - Belirli bir dönemden söz edilmesi - Bir tüketimi karşılamış olmasıdır.

6 MALİYET KAVRAMI Her işletmenin kendi faaliyet konusunu oluşturan ürünleri elde edebilmek için kullandığı ya da tükettiği üretim girdilerinin parasal değerine maliyet denir. Maliyet giderleri mutlaka üretilen ürünlerle ilgili olmalıdır.

7 Harcama, Gider ve Üretim Maliyetinin Kapsam İlişkisi

8 KÂR İşletmeler, bütün faaliyetleri için bir kaynak tüketir. Faaliyetin sonucunda elde ettiği gelirle, tükettiği kaynağın bedelini karşılaştırır. Beklenen sonuç, farkın pozitif olmasıdır. Bütün işletmelerin aynı olan tek hedefi bu pozitif fark, yani kârdır.

9

10 İŞLETMENİN GELİRLERİ Satış gelirleri: İşletme temel gelirleri, öncelikle satışlardan oluşur. Ayrıca faaliyet alanı dışında elde edilen gelirler de mevcuttur. Faiz gelirleri: İşletmenin, faiz geliri kazandıran tahvil, mevduat, repo benzeri yatırım araçları sayesinde elde ettiği gelirlerdir. Kâr payları (Temettüler):İşletmelerin ortak olduğu veya kendisine bağlı olarak faaliyet gösteren diğer işletmelerden (iştiraklerinden), yıl sonunda dağıtma kararı alınan kâr payları da kendi gelirlerine dahil edilir.

11 İŞLETMENİN GELİRLERİ Komisyon Gelirleri: İşletmeler komisyon karşılığında yaptıkları faaliyetlerden de gelir elde ederler. Bir başka gelir kaynağı da işletmelerin sahip olduğu taşınmaz malların- arsa, arazi, bina, fabrika, depo vbsağlayacağı kira gelirleri olabilir. Olağan dışı gelirler, duran varlık satışları olabilir, ancak taşınmazların satışı varlık kaybına neden olacağından beklenen ve istenen bir durum değildir, olağan dışıdır.

12 İŞLETMENİN GELİR VE GİDERLERİNİIN OLUŞUMU

13

14 İŞLETME İŞLEVLERİNE GÖRE GİDERLER İşletmeler, örgüt yapılarında var olan birimlerin faaliyetlerine göre sınıflandırılabilecek giderlere sahiptir. Temelde işletme işlevleri var olduğu için örgütlenen birimler, satınalma, üretim, pazarlama (tutundurma, lojistik) finansman, araştırma-geliştirme, halkla ilişkiler işlevleriyle ilgili giderlere de sahiptirler. Her birimin kendi iş kapsamında oluşan bu giderlere işlevsel giderler demek mümkündür.

15 ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMİNE GÖRE GİDERLER Faaliyet giderleri: İşletmenin ana uğraş alanı olan işlerden dolayı ortaya çıkan giderler olup yapılmaması halinde işletme faaliyetleri riske girebilir. yönetici maaşları, ofis giderleri, pazarlama giderleri, araştırma-geliştirme giderleri, finansman giderleri bu kapsamda sayılır. İşletmelerin zorunlu giderlerinden birini de vergiler oluşturur. Faaliyet dışı giderler:işletmenin asıl uğraş alanı dışında kalan işlerden dolayı oluşan giderlerdir.

16 ÜRETİM SÜRECİ SIRASINDA OLUŞAN MALİYETLER

17

18 KÂR Brüt kâr: Net satışlardan satılan malın maliyeti olarak tanımlanan ve satışa hazır oan ürün için yapılan tüm giderlerin toplamının çıkarılmasıyla elde edilen tutar brüt (net olmayan) kârdır. Brüt kâr = Net satışlar Satılan malın maliyeti

19 FAALIYET KÂRI Faaliyet Kârı: Gelir tablosu kalemlerinden görüleceği üzere faaliyet kârı dönem sonunda elde edilen brüt kâr tutarından faaliyet giderlerinin çıkarılmasıyla elde edilen rakamdır. Faaliyet kârı= Brüt satış kârı Toplam faaliyet giderleri

20 NET KÂR Net kâr: Net kâr, faaliyet kârından ödenen finansman giderlerinden sonra vergilerin de ödenmesi sonucunda işletmenin elinde kalan tutardır. İşletme analizlerinde esas alınan kavram, işletmenin esas faaliyet alanından gelen kârlılık rakamıdır.

21

22 KÂR PLANLAMASI Kâr Hedeflemesi: İşletmenin belli bir dönemin sonunda ulaşmak istediği kâr miktarıdır. Kâr hedefi, belli bir rakam olarak veya mevcut duruma bir yüzde oranla artış sağlanması biçiminde ifade edilebilir. Kâr Planlaması: İşletmenin maliyet fonksiyonunun ve ürün satış fiyatının bilindiği durumlarda çeşitli üretim ve satış miktarlarında ne kadar kâr elde edileceği hesaplanabilir. Bu işleme kâr planlaması adı verilir.

23 MALİYET-HACIM-KÂR ANALİZİ Gelirlerle giderlerin birbirine eşit olduğu üretim düzeyinde işletme ancak giderlerini karşılayabildiği için bu düzeyde işletmenin kârı sıfırdır. Başabaş noktası (kâra geçiş, sıfır kâr noktası, break even point) denen bu noktayı geçen üretim ve satış miktarının her biriminde, o birimin sağlayacağı birim kâr miktarı kadar işletme kâr elde eder.

24 BBN ANALİZİNİN TEMEL VARSAYIMLARI

25 BBN HESAPLANMASI ÜRETİM MİKTARI (pantolon sayısı) KUMAŞ GİDERİ (I) DEĞİŞKEN GİDERLER (DG) SABİT GİDERLER (SG) TOPLAM GİDERLER İŞÇİLİK GİDERİ (II) TOPLAM DEĞİŞKEN GİDERLER (I+II) TESİS MALİYETİ TL (III) MAKİNA GİDERLERİ TL (IV) (I+II+III+IV) x50= x1000= x50= x1000= x50= x1000=

26

27 GRAFIK YÖNTEMLE BBN BULUNMASI

28 BBN NOKTASINDA KÂR VE ZARAR SIFIR DEĞERİNİ TAŞIR.

29

30 EŞITLİK VEYA DENKLEM YOLUYLA BBN BULUNMASI Toplam Gelir= Toplam Giderler Toplam giderler, sabit ve değişken giderlerin toplamıdır. Toplam gelir ise, satılan birim ile birim satış fiyatının çarpımına eşittir. Toplam değişken gider, satılan birim ile birim değişken giderin çarpımına eşittir.

31

32

33 KATKI PAYI f-d: iki degĕr arasındaki bu fark, katkı payı olarak adlandırılır. Birim fi- yattan birim degĭsķen giderler çıkarıldıgĭnda sabit giderlerin birim bas ına düsȩn kısmı elde edilir ki, bu da toplam sabit giderler içinde kaç kez birim bas ına düsȩn sabit degĕr oldugŭnu gösterir.

34

35 Iṡļetme BBN dan sonra belli bir tutarda kâr elde etmek isteyebilir. Bu tutarı sabit giderlerden sonra kazanması gereken miktar olarak belirleyerek aynı formül yardımıyla hedef kârı sag layan yeni BBN ı bulabilir.

36

37 DEĞİŞKEN MALİYETE GÖRE HESAPLAMA Değişken maliyet esas alındığında sabit maliyetler hiç dikkate alınmaksızın sadece birim değişken maliyet gideri üzerine kâr rakamı eklenir. Satış fiyatı Birim satış fiyatı=birim değişken maliyet + % kâr Örnek 1: 50 TL na mal edilen bir çift ayakkabı % 20 kâr ile satılmak istenirse, Satış fiyatı = 50 + (50 x 0,20) = 60 TL olur.

38 TAM MALİYET ESASINA GÖRE HESAPLAMA Tam maliyet esasına göre hesaplama yapılmak istenirse hem değişken maliyet giderleri hem de sabit maliyet giderleri dikkate alınır. BBN analizi yardımıyla sabit giderlerin tamamını karşılaycak olan miktar ve birim fiyat belirlendiğinde zaten bu fiyat sabit fiyatı dikkate alan fiyattır.

39

40 BBN ANALİZİ YARDIMIYLA ÜRÜN KARMASINI BELİRLEME Her ürün için BBN a ulaşma noktası hesap edildikten sonra bir karşılaştırma yapılır. BBN a daha erken üretim miktarında ulaşan ürünün seçimi akılcı olur. Daha erken kâra geçişi sağlayan miktar işletme için maliyetlerin daha erken ödenmesi demektir. Katkı payı bu hesaplamada esas alınır. Bir işletme ürün karmasını oluşturmak üzere birden fazla ürün üretip satabilir. Her bir ürün için satış fiyatı, değişken giderler ve satışlar içindeki yüzde pay belirlenir ve ağırlıklı katkı payı hesap edilir.

41

Maliyet Muhasebesi. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT

Maliyet Muhasebesi. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT Maliyet Muhasebesi Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT Finansal Muhasebe ile Yönetim Muhasebesinin Karşılaştırılması Finansal Muhasebe Yönetim Muhasebesi Amaç İşletmenin finansal durumu ve performansı hakkında

Detaylı

PROJE ANALİZİNDE KULLANILAN TEKNİKLER Kubilay Kavak Mart-2012 A) TEMEL BİLGİLER Temel Tanımlar Proje Analizi: Bir yatırımın yaratacağı faydaları ve yol açacağı maliyetleri karşılaştırarak yatırım teklifinin

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Ders Kodu: 1007 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı Prof. Dr. Mehmet Şükrü

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3033 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1983 MALİYET ANALİZLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3033 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1983 MALİYET ANALİZLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3033 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1983 MALİYET ANALİZLERİ Yazarlar Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 1, 2, 4, 5) Doç.Dr. Kadir GÜRDAL (Ünite 3) Doç.Dr. Orhan ELMACI

Detaylı

YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE

YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE İşletme; insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ya da hizmet üretiminde bulunan ekonomik ve teknik birimlerdir. Yönetim, bir veya birkaç grup insanın çalışmalarında

Detaylı

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ Yatırım Projesini Hazırlama Süreci Yeni Ürün Araştırması Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 1. YENİ ÜRÜN FİZİBİLİTESİ Yeni Ürün Geliştirme Projesi bir anlamda bir yatırım projesidir.

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

----------------- ---------------------

----------------- --------------------- T.C. ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KOBİ DANIŞMA BİRİMİ SORULARLA İŞLETME FİNASMANI Müge İşeri Istanbul, 2005 1 1. FİNANS FONKSİYONU NEDİR? İşletme amaçlarına yönelik

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI Haziran 2013 HAZIRLAYAN Doç. Dr. Murat AKBALIK i İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER... 1 1.1.

Detaylı

Mali Tablolar Analizi

Mali Tablolar Analizi Mali Tablolar Analizi 1. Mali Analiz Kavramı Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları hatırlanacak olursa, analiz etme fonksiyonunun muhasebenin taraflarına bilgi sağlamada önemli bir adımdır. Muhasebeyi bir

Detaylı

İşletme Bütçeleri. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT. Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker

İşletme Bütçeleri. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT. Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker İşletme Bütçeleri Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT MALİYET MUHASEBESİ VERİLERİNİN PLANLAMA AÇISINDAN KULLANILMASI İşletme, insanların

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 NAKİT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOLARI KAR VEYA ZARAR VE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI ÖZKAYNAK

Detaylı

Yapılabilirlik çalışmasının son aşaması finansal analizdir. Bu analiz, projenin gerçekleşmesi için

Yapılabilirlik çalışmasının son aşaması finansal analizdir. Bu analiz, projenin gerçekleşmesi için FİNANSAL ANALİZ 1 Finansal Analiz Yatırım önerisi için pazarın uygunluğu ve proje ürününün teknik yapılabilirliği belirlendikten sonra işletmenin (tesisin) nasıl ve nerede kurulacağı konusunda karar verilir.

Detaylı

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İçindekiler Sayfa Finansal durum tablosu 2 Kar veya zarar ve diğer

Detaylı

GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU

GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU YRD.DOÇ.DR. SERHAN GÜRKAN İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Bölümü ISF107 Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü ARY107 Uluslararası İşletmecilik Bölümü UIS107 1 GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 3 NAKİT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

(III) YATIRIM İŞLETME PLANI

(III) YATIRIM İŞLETME PLANI (III) YATIRIM İŞLETME PLANI EK 5 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı YATIRIM İŞLETME PLANI DOSYASI 2 İÇİNDEKİLER A- PROJE ALANININ

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Maliye Bakanlığından: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nda yer alan örtülü kazanç müessesesi 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

TMS / TFRS UYGULAMALARI

TMS / TFRS UYGULAMALARI TMS / TFRS UYGULAMALARI ALİ OSMAN EFLATUN Sorumlu Ortak Başdenetçi Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. GENEL TANITIM Türkiye Muhasebe Standartları Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 29 Standart

Detaylı

MUHASEBE VERİLERİNDEN YARARLANARAK İŞLETMEYİ YÖNETMENİN ÖNEMİ

MUHASEBE VERİLERİNDEN YARARLANARAK İŞLETMEYİ YÖNETMENİN ÖNEMİ MUHASEBE VERİLERİNDEN YARARLANARAK İŞLETMEYİ YÖNETMENİN ÖNEMİ Aydın DEDE Mali Müşavir-Denetçi Türkiye de gerek Muhasebe Standartlarını gerekse muhasebeye ilk kayıt ve sonraki ölçümlerde değerleme ölçülerini

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI...

III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI... I-GIRIŞ...1 II- VERGI İNCELEMESI, BILANÇO VE GELIR TABLOSU...2 A- Vergi İncelemesi...2 1- Vergi İncelemesinin Amacı...2 2- Vergi İncelemelerinin Kapsamı...4 B)FİNANSAL TABLOLAR...4 1) BİLANÇO... 6 2) GELİR

Detaylı

GENEL MUHASEBE GİRİŞ

GENEL MUHASEBE GİRİŞ GENEL MUHASEBE GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR 1. Sosyal Sorumluluk Kavramı, 2. Kişilik Kavramı, 3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı, 4. Dönemsellik Kavramı, 5. Parayla Ölçülme Kavramı, 6. Maliyet Esası Kavramı, 7.

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 1 MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 2 Mali Analiz, bir işletmenin mali durumunun ve mali yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için, mali tablo kalemlerindeki değişikliklerin, kalemler arasındaki

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı