BEDEL K O NU: 80, Gülcan DİBEKOĞLU 90,00 365, , Gülcan DİBEKOĞLU 150,00 585, ,000 Dostoğlu İnş.Ltd.Şti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEDEL K O NU: 80,000 19 Gülcan DİBEKOĞLU 90,00 365,00. 113,000 28 Gülcan DİBEKOĞLU 150,00 585,00. 105,000 Dostoğlu İnş.Ltd.Şti."

Transkript

1 Karar Tarihi: : Orhan ALİM OĞLU Vali ler: Mehmet UZUN-Seyfettin DİKMEN Ahmet SÖZEN-Ahmet KOÇ H.Nuri KARAKAŞ- Osman AYAN K O NU: T.C Karar No: 118 Kararın Özeti: Aşağıda listede belirtilen Mülkiyeti İl Özel İdaremize ait Safranbolu ve Yöresinde Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatlarının Devamının ve tanıtımının Sağlanması projesi kapsamında Safranbolu İlçesi Yemeniciler Arastasındaki dükkânlardan 3 adet dükkan vasıflı taşınmazın ( nolu dükkan); aşağıda adı geçen kişilere (365,00 TL, 585,00 TL, 150,00.TL bedelle) 3 yıllığına kiraya verilmesine. Valilik M akamınca İl Encümenine havale edilmiş olan. İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün tarih ve 3456 sayılı; Mülkiyeti İl Özel İdaremize ait, "Safranbolu ve Yöresinde Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatlarının Devamının ve Tanıtımının Sağlanması Projesi kapsamında bulunan Yemeniciler Arastasındaki nolu dükkanların 2014/03 Sayılı İhale Onayına istinaden 06/08/2014 günü saat da 2886 sayılı D.İ.K 5 l/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmesi için (ayrı ayrı) ihale edilmesi. Yapılan müzakereler sonucunda; Mülkiyeti İl Özel İdaremize ait, Safranbolu ve Yöresinde Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatlarının Devamının ve Tanıtımının Sağlanması Projesi kapsamında bulunan Yemeniciler Arastasındaki nolu dükkanların 2014/03 Sayılı İhale Onayına istinaden günü saat da 2886 sayılı D.İ.K 5 l/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmesi ve (ayrı ayrı) ihale edilmesine dair gerekli duyuruların yapılmış olduğu bu hususta düzenlenmiş bulunan tarihli ilan tutanağından anlaşılmış olup, ihale tarih ve saatine kadar ihaleye katılmak üzere Suat ÇELİK, Mehmet Kemal ÖZDAL, Tülay ATAY, Gülcan DİBEKOĞLU, Ömer ULUDAĞ Dosloğlu İnş. Ltd. Şti nin iştirak ettiği, ihale ile ilgili olarak İl Encümen lığına sunmuş oldukları ihale dosyalarının incelenmesi neticesinde evraklarının eksiksiz sunulduğu anlaşılmış olup, 19 nolu dükkandan başlanarak ihaleye geçilerek yapılan ihalede; Tülay ATAY 185,00.TL, M. Kemal ÖZDAL 275,00.TL, Suat ÇELİK 360,00.TL teklif verdiklerini daha fazla veremeyeceklerini beyan ederek ihaleden çekilmişlerdir. Gülcan DİBEKOĞLU ise 365,00 TL. bedel karşılığında söz konusu dükkanı kiralayabileceğini daha fazla artırım yapamayacağını belirtmiş olup, fiyat teklifinin Encümenimizce değerlendirilmesi neticesinde, teklifin haddi layık ve muafık bulunduğundan; 28 nolu dükkanın ihalesine geçilerek yapılan ihalede; M. Kemal ÖZDAL 420,00.TL, Suat ÇELİK 575,00.TL, teklif verdiklerini daha fazla veremeyeceklerini beyan ederek ihaleden çekilmişlerdir. Gülcan DİBEKOĞLU ise 585,00 TL. bedel karşılığında söz konusu dükkanı kiralayabileceğini daha fazla artırım yapamayacağını belirtmiş olup, fiyat teklifinin Encümenimizce değerlendirilmesi neticesinde, teklifin haddi layık ve muafık bulunduğundan; 33 nolu dükkanın ihalesine geçilerek yapılan ihalede; M. Kemal ÖZDA L 115,00.TL, teklif verdiğini daha fazla veremeyeceğini beyan ederek ihaleden çekilmiştir. Dostoğlu İnş. Ltd. Şti' ise ilk teklifi 110,00 TL, ikinci teklif 120,00 TL vermesi üzerine teklifin artırılması istenmiş olup, son teklifinde ise 150,00 TL, bedel karşılığında söz konusu dükkanı kiralayabileceğini daha fazla artırım yapamayacağını belirtmesi üzerine fiyat teklifinin Encümenimizce değerlendirilmesi neticesinde, teklifin haddi layık ve muafık bulunduğundan; SIRA NO MUHAMMEN BEDEL DÜKKAN NO ADI SOYADI İLK TEKLİF (AYLIK) SON TEKLİF (AYLIK) 80, Gülcan DİBEKOĞLU 90,00 365,00 113, Gülcan DİBEKOĞLU 150,00 585,00 105,000 Dostoğlu İnş.Ltd.Şti. 110,00 150,00 Savla I / I

2 Devam eden müzakereler ve yapılan pazarlıklar neticesinde; yukarıda listede belirtilen Mülkiyeti İl Özel İdaremize ait Safranbolu ve Yöresinde Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatlarının Devamının ve tanıtımının Sağlanması projesi kapsamında Safranbolu İlçesi Yemeniciler Arastasındaki dükkanlardan 3 adet dükkan vasıflı taşınmazın; yukarıda adı geçen kişilere 3 yıllığına kiraya verilmesine, Alınan ihale kararının 2886 sayılı DİK. nun 31. maddesi uyarınca İta Amirinin onayına sunulmasına. Gereği için Karar Örneği ile dosya ve eklerinin İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi. 1ehmel/vJ2UN Genel Sekreter Ahmet Osman Destek Hiznıckleıli Müdürü ü> t I 2886 sayılı DİK.nun 31. maddesi uyarınca Tag^iki. r.. S /08/ ' /0rlı^n ALİMOGLU l / VaM / / (İmza) 1 / Sayfa 2 / 1

3 Karar Tarihi: Karar No: 119 : Mehmet UZUN Genel Sekreter ler: Seyfettin DİKM EN-Ahmet SÖZEN Ahmet KOÇ -H.N uri KARAKAŞ Osman AYAN Kararın Özeti: yıllarını kapsayan III. Stratejik Planın 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 26/a maddesi uyarınca yukarıda yazıldığı şekliyle İl Genel Meclisine sunulmasına. Valilik M akamınca İl Encümenine havale edilmiş olan, İl Özel İdaresi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün tarih ve 3891 sayılı; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 31. Maddesi gereği hazırlanan ( yıllarını kapsayan) Stratejik Plan'ın, aynı Kanun un 26. maddesinin ( a ) bendi gereğince İl Encümenince incelenmesine ait yazı ve ekleri okunarak müzakereye açıldı. K A R A R : Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün tarih ve 3891 sayılı yazısı ekinde İl Encümenine sunulan; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereği hazırlanan ( yıllarını kapsayan) "Stratejik Plan ın, aynı Kanunun 26. maddesinin (a) bendi gereğince İl Encümenince incelenmesi sonucunda; 1-) İl Özel İdaresi III. Stratejik Planı 2014 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden itibaren 6 ay içinde hazırlandığı ve İl Genel Meclisinin görev süresini kapsadığı, 2-) III. Stratejik Planının hazırlanması aşamasında, üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanmış olduğu, 3-) Stratejik Planlama ile Politika belirleme kapasitesinin güçlendirilmesi, Amaç ve hedeflere dayalı yönetim anlayışı ve bütçelemenin geliştirilmesi, Kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılığın artırılması, Hesap verme sorumluluğunun tesis edilmesi gibi amaçlara uygun olarak hazırlandığı, 4-) III. Stratejik Planın, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. Maddesi hükümlerine uygun hazırlandığı, yıllarını kapsayan III. Stratejik Planın 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 26/a maddesi uyarınca yukarıda yazıldığı şekliyle İl Genel Meclisine sunulmasına. Gereği için karardan bir örneğinin, İl Özel İdaresi Mali Hizmetler M üdürlüğüne tevdiine İl Encümenimizin tarihli oturumunda oybirliği ile karar verildi. Sayfa 1 / I

4 : M ehmet UZUN Genel Sekreter ler: Seyfettin DİKM EN-Ahmet SÖZEN Ahmet KOÇ -H.N uri KARAKAŞ Osman AYAN T.C Karar Tarihi: Karar No: 120 Kararın Özeti: ilimiz Eskipazar İlçesi Büyükyayalar Köyü, tapuda 106 Ada, 65 Parselde, kayıtlı taşınmazın aleyhine, tapuda 106 Ada, 85 Parselde, kayıtlı taşınmazın lehine irtifak hakkı tesisine ilişkin düzenlenen değişiklik tasarımında görüldüğü üzere; (A) ile gösterilen kısım ile irtifak hakkı tesisi. Kadastro M üdürlüğünün, 24/06/2014 tarih ve 1570 sayılı yazısıyla talep edilmekte olup, 3194 sayılı İmar Kanununun maddeleri ve Plansız Alanlar Yönetmeliğinin maddeleri gereğince; değişiklik tasarımında (A) ile gösterilen kısım ile irtifak hakkı tesis edilmesinin uygun olduğuna. İlimiz Eskipazar İlçesi Büyükyayalar Köyü, tapuda 106 Ada, 65 Parselde, kayıtlı taşınmazın aleyhine, tapuda 106 Ada, 85 Parselde, kayıtlı taşınmazın lehine irtifak hakkı tesisi. İl Özel İdaresi İmar Kentsel ve İyileştirme M üdürlüğünün Valilik M akamından havaleli tarih ve 3816 sayılı yazısı ve eklerinin İl Encümenimizce incelenmesi neticesinde; İlimiz Eskipazar İlçesi Büyükyayalar Köyü, tapuda 106 Ada, 65 Parselde, kayıtlı taşınmazın aleyhine, tapuda 106 Ada, 85 Parselde, kayıtlı taşınmazın lehine irtifak hakkı tesisine ilişkin düzenlenen değişiklik tasarımında görüldüğü üzere; (A) ile gösterilen kısım ile irtifak hakkı tesisi. Kadastro Müdürlüğünün, 24/06/2014 tarih ve 1570 sayılı yazısıyla talep edilmekte olup, 3194 sayılı İmar Kanununun maddeleri ve Plansız Alanlar Yönetmeliğinin maddeleri gereğince; değişiklik tasarımında (A) ile gösterilen kısım ile irtifak hakkı tesis edilmesinin uygun olduğuna. Gereği için karardan bir örneğinin ekleri ile birlikte İl Özel İdaresi İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğüne tevdiine İl Encümenimizin tarihli oturumunda oybirliği ile karar verildi. iıııı^r I'jZUN Genel Sekreter Sayla 1 / 1

5 Karar Tarihi: Karar No: 121 : Mehmet UZUN Genel Sekreter ler: Seyfettin DİKM EN-Ahmet SÖZEN Ahmet KOÇ -H.N uri KARAKAŞ Osman AYAN Kararın Özeti: İlimiz Eskipazar İlçesi Çandırlar Köyü, tapuda 133 Ada, 2 Parselde, "Arsa" vasıflı, mülkiyeti "Neriman ARSLAN, Adem AKM AN ve Durdu AYHAN" adlarına kayıtlı taşınmaz ile tapuda 133 Ada, 3 Parselde, "Samanlık ve Arsası" vasıflı, mülkiyeti "İbrahim AKM AN" adına kayıtlı taşınmazın, ekli değişiklik tasarımında görüldüğü üzere tevhidi Kadastro Müdürlüğünün, 15/07/2014 tarihli yazısıyla talep edilmekte olup, 3194 sayılı İmar Kanununun maddeleri ve Plansız Alanlar Yönetmeliğinin maddeleri gereğince; söz konusu taşınmazlardan, değişiklik tasarımında belirtilen taşınmazların tevhid edilmesinin uygun olduğuna. İlimiz Eskipazar İlçesi Çandırlar Köyü, tapuda 133 Ada, 2 Parselde, "Arsa" vasıllı, mülkiyeti "Neriman ARSLAN, Adem AKM AN ve Durdu AYHAN" adlarına kayıtlı taşınmaz ile tapuda 133 Ada. 3 Parselde, "Samanlık ve Arsası" vasıflı, mülkiyeti "İbrahim AKM AN" adına kayıtlı taşınmazın, ekli değişiklik tasarımında görüldüğü üzere tevhidi. K A R A R : İl Özel İdaresi İmar Kentsel ve İyileştirme M üdürlüğünün Valilik M akamından havaleli tarih ve 3817 sayılı yazısı ve eklerinin İl Encümenimizce incelenmesi neticesinde; İlimiz Eskipazar İlçesi Çandırlar Köyü, tapuda 133 Ada, 2 Parselde, "Arsa" vasıflı, mülkiyeli "Neriman ARSLAN, Adem AKM AN ve Durdu AYHAN" adlarına kayıtlı taşınmaz ile tapuda 133 Ada, 3 Parselde, "Samanlık ve Arsası" vasıflı, mülkiyeti "İbrahim AKM AN" adına kayıtlı taşınmazın, ekli değişiklik tasarımında görüldüğü üzere tevhidi Kadastro Müdürlüğünün, 15/07/2014 tarihli yazısıyla talep edilmekte olup sayılı İmar Kanununun maddeleri ve Plansız Alanlar Yönetmeliğinin maddeleri gereğince; söz konusu taşınmazlardan, değişiklik tasarımında belirtilen taşınmazların tevhit edilmesinin uygun olduğuna. Gereği için karardan bir örneğinin ekleri ile birlikte İl Özel İdaresi İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğüne tevdiine İl Encümenimizin tarihli oturumunda oybirliği ile karar verildi. Sayla 1 / I

6 Karar Tarihi: Karar No: 122 : Mehmet UZUN Genel Sekreter ler: -Seyfettin DİKM EN-Ahmet SÖZEN Ahmet KOÇ -H.Nuri KARAKAŞ Osman AYAN Kararın Özeti: İdaremiz 2014 Mali Yılı Bütçesinin Köylere" harcama kaleminden; İlimiz Merkez İlçe 1 köy muhtarlığına 2.000,00. T L 'nin Köylere harcama kaleminden de İlimiz Ovacık İlçesi 4 Köy Muhtarlığına ,_T L nin listede ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için, 2014 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin gün ve 118 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Köylere Yardım Yönetmeliği hükümlerine göre yardım yapılmasına. İl Özel idaresi 2014 Mali Yılı Bütçesinin Köylere harcama kaleminden, İlimiz Merkez İlçe Köy Muhtarlıklarına, Köylere harcama kaleminden de, İlimiz Ovacık İlçesi Köy Muhtarlıklarına ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için, 2014 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin gün ve 118 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Köylere Yardım Yönetmeliği hükümlerine göre yardım yapılması, yapılmasına ait yazı ve ekleri okunarak müzakereye açıldı. İl Özel İdaresi Mali Hizmetler M üdürlüğünün Valilik M akamından havaleli tarih ve 3985 sayılı yazısının İl Encümenince incelenmesi neticesinde; İdaremiz 2014 Mali Yılı Bütçesinin Köylere harcama kaleminden; İşçilik ve diğer giderlerini karşılamayı taahhüt eden; M ERKEZ S.N KÖYÜN ADI YARDIMIN KONUSU YRD. MİKT (TL) 1 Kamış Köyü Aşağı Aktaş Mh. İçmesuyu şebekesi ve kolektör yapımı için ,00 TO PLAM 2.000,00. TL OVACIK İLÇESİ S.N KÖYÜN ADI YARDIMIN KONUSU YRD. MIK. (TL) 1 Pelitçik Köyü Yemekhanenin eksikliklerinde kullanılmak üzere metre 63.lük boru alımı için 5.000,00 2 Çatak Köyü Köy konağının çevre düzenlemesi için ,00 3 Gümelik Köyü Sosyal tesisin çatı bakım, onarımı ve tamiri için ,00 4 Koltuk Köyü Merkez Mh.Köy konağı inşası için TO PLAM ,00.TL İdaremiz 2014 Mali Yılı Bütçesinin Köylere harcama kaleminden; İlimiz Merkez İlçe 1 köy muhtarlığına 2.000,00, T L nin, "Köylere" harcama kaleminden de İlimiz Ovacık İlçesi 4 Köy Muhtarlığına ,00, T L nin listede ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için, 2014 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin gün ve 118 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Köylere Yardım Yönetmeliği hükümlerine göre yardım yapılmasına. Yapılan yardımın yerinde ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının; Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce kontrol edilerek, amacına uygun olarak kullanımının sağlanmasına. Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne ve Ovacık Kaymakamlığına/Î'fvdiine oybirliği ile karar verildi. JZUN Sekreter Ahme;t SÖZEN P l Ahmet KOÇ Juri KKRAKAŞ ılak ve İstimlak Müdürü Osman Destek HizınerleriİMüdürü Sayla 1 / 1

7 Karar Tarihi: Karar No: 123 Tonlantıva Katılanlar : M ehmet UZUN Genel Sekreter ler: Seyfettin DİKM EN-Ahmet SÖZEN Ahmet KOÇ -H.N uri KARAKAŞ Osman AYAN Kararın Özeti: İdaremiz 2014 Mali Yılı Bütçesinin Köylere harcama kaleminden; İlimiz Safranbolu İlçesi 8 köy muhtarlığına listede ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için, 2014 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin gün ve 118 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Köylere Yardım Yönetmeliği hükümlerine göre toplam ,00.TL. yardım yapılmasına Mali Yılı Bütçesinin "Köylere" harcama kaleminden İlimiz Safranbolu İlçesi Köy Muhtarlıklarına, ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için, 2014 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin gün ve 118 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Köylere Yardım Yönetmeliği hükümlerine göre yardım yapılması. 1 Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün Valilik M akamından havaleli tarih ve 3981 sayılı yazısının İl Encümenince incelenmesi neticesinde; İdaremiz 2014 Mali Yılı Bütçesinin "Köylere harcama kaleminden; SAFRAN BO LU İLÇESİ S.N KOYUN ADI YARDIMIN KONUSU YRD. MİKT (TL) 1 Sarıahmetli Köyü Araç çayı üzerindeki yaya köprüsünün ayaklarının yapımı için Çerçen Köyü Ereğzili Mh. ilave şebeke suyu yapılması için Tayyip Köyü Örencik Mh.sosyal tesis yapımı için Tokatlı Köyü Köy mezarlığının çevre düzenlemesi için ,00 5 Inceçay Köyü Gülüstanoğlu Mh.vvc ve şadırvan yapımı için Toprakcuma Köyü Köy konağının çevre düzenlemesi için Sine Kövü Müştekler Mh. wc ve şadırvan yapımı için ,00 8 Kuzyaka Ote Köy Çay Mh. dere kenarındaki istinat duvarının tamamlanması ,00 TO PLAM ,00.TL ilimiz Safranbolu ilçesi 8 köy muhtarlığına listede ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin gün ve 118 sayılı kararı ile yürürlüğe giren "Köylere Yardım Yönetmeliği hükümlerine göre toplam ,00.TL, yardım yapılmasına. Yapılan yardımın yerinde ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının; Yatırını ve İnşaat Müdürlüğü, Safranbolu Kaymakamlığınca kontrol edilerek, amacına uygun olarak kullanımının sağlanmasına. Gereği için karar örneği ve eklerinin, Î1 Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ve Safranbolu Kaymakamlığına tevdiine oybirliği ile karar verildi. Se'y^ttln E> K M E N Ahmet SÖZEN J Alınî^i KOÇ Genel bekreter / / Ûye / X r'.-7 y f / g p r ' liıt- H.Nuri karakaş Emlak ve İstimlak Müdürü L Osman A'İAN Destek Hizmetleri Müdürü Sayfa 1 / 1

8 Karar Tarihi: Karar No: 124 : Mehmet UZUN Genel Sekreter ler: Seyfettin DİKM EN-Ahmet SÖZEN Ahmet KOÇ -H.N uri KARAKAŞ Osman AYAN Kararın Özeti: Yenice Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Ekskavatör, kamyon, kazıcı ve iş makinesi kiralaması için aktarılan ,00 TL. ödenekten, Yenice İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğince, iş makinesi kiralama işinden artan ,00 TL.'nın 2014 Mali Yılı Karabük İl Özel İdaresi Bütçe Kararnamesinin 9 'uncu maddesi uyarınca, köylerin alt yapı hizmetlerinde kullanılmasının uygun olduğuna. K O N U : Karabük İl Encümeninin tarih ve 44 sayılı kararı gereğince, Yenice Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Ekskavatör, kamyon, kazıcı ve iş makinesi kiralaması için ,00 TL. aktarılmıştır. Bu defa, Yenice İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğince, iş makinesi kiralama işinden artan ,00 T L.:nın köylerin alt yapı hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla, mal ve hizmet alımı işlerinde kullanılmak istendiği belirtilmiştir Mali Yılı Karabük İl Özel İdaresi Bütçe Kararnamesinin 9 uncu maddesi uyarınca, aktarılmış olan ,00 T L /n in köylerin alt yapı hizmetlerinde kullanılması. Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi Mali Hizmetler M üdürlüğünün Valilik M akamından havaleli tarih ve 3941 sayılı yazısının incelenmesi neticesinde; Yenice Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Ekskavatör, kamyon, kazıcı ve iş makinesi kiralaması için aktarılan ,00 TL. ödenekten, Yenice İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğince, iş makinesi kiralama işinden artan ,00 T L. nın 2014 Mali Yılı Karabük İl Özel İdaresi Bütçe Kararnamesinin 9'uncu maddesi uyarınca, köylerin alt yapı hizmetlerinde kullanılmasının uygun olduğuna. Gereği için karardan bir örneğinin ekleri ile birlikte İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Yenice Köylere Hizmet Götürme Birliğine tevdiine İl Encümenimizin tarihli oturumunda oybirliği ile karar verildi. : u n Genel «sekreter Seyfeftin/O^KMEN Ahmet SÖZEN jye â.u ÎAKAŞ ve İstimlak Müdürü U Osman ıan ^YAN /fıyaî Destek HizmelleıiıMüdürü Sayfa I / 1

9 Karar Tarihi: Karar No: 125 Kararın Özeti: ilimiz Safranbolu ilçesi Kadıbükü Köyü, : Mehmet UZUN Genel Sekreter tapuda 112 Ada, 40 Parselde, "Tarla" vasıflı, mülkiyeti ler: Seyfettin DİKM EN-Ahmet SÖZEN "Hüseyin ÇETİNKAYA"adına kayıtlı taşınmaz ile tapuda 112 Ahmet KOÇ -H.N uri KARAKAŞ Orhan NALL1 Ada, 41 ve 42 Parsellerde, "Tarla" vasıflı, mülkiyeti "Zahide ÇETÎNKAYA"adına kayıtlı taşınmazların sayılı İmar Kanununun maddeleri ve Plansız Alanlar Yönetmeliğinin maddeleri gereğince; söz konusu taşınmazlardan, değişiklik tasarımında belirtilen taşınmazların tevhid edilmesinin uygun olduğuna. İlimiz Safranbolu İlçesi Kadıbükü Köyü, tapuda 112 Ada, 40 Parselde, "Tarla" vasıflı, mülkiyeti "Hüseyin ÇETİNKAYA"adına kayıtlı taşınmaz ile tapuda 112 Ada, 41 ve 42 Parsellerde, "Tarla" vasıllı, mülkiyeti "Zahide ÇETİNKAYA"adına kayıtlı taşınmazların, ekli değişiklik tasarımında görüldüğü üzere tevhidi, Lisanslı Harita Kadastro Bürosunun, 11/08/2014 tarih ve 34 sayılı yazısıyla talep edilmektedir sayılı İmar Kanununun maddeleri ve Plansız Alanlar Yönetmeliğinin maddeleri gereğince; söz konusu taşınmazlardan, değişiklik tasarımında belirtilen taşınmazların tevhid edilmesi. K A R A R : İl Özel İdaresi İmar Kentsel ve İyileştirme M üdürlüğünün Valilik M akamından havaleli tarih ve 4147 sayılı yazısı ve eklerinin İl Encümenimizce incelenmesi neticesinde; İlimiz Safranbolu İlçesi Kadıbükü Köyü, tapuda 112 Ada, 40 Parselde, "Tarla" vasıllı, mülkiyeti "Hüseyin ÇETİNKAYA"adına kayıtlı taşınmaz ile tapuda 112 Ada, 41 ve 42 Parsellerde, "Tarla" vasıllı, mülkiyeti "Zahide ÇETİNKAYA"adına kayıtlı taşınmazların, ekli değişiklik tasarımında görüldüğü üzere tevhidi, Lisanslı Harita Kadastro Bürosunun, 11/08/2014 tarih ve 34 sayılı yazısıyla talep edilmekte olup sayılı İmar Kanununun maddeleri ve Plansız Alanlar Yönetmeliğinin maddeleri gereğince; söz konusu taşınmazlardan, değişiklik tasarımında belirtilen taşınmazların tevhid edilmesinin uygun olduğuna. Gereği için karardan bir örneğinin ekleri ile birlikte İl Özel İdaresi İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğüne tevdiine İl Encümenimizin tarihli oturumunda oybirliği ile karar verildi. Sayla I / 1

10 Karar Tarihi: Karar No: 126 Kararın Özeti: ilimiz Ovacık ilçesi Küçüksu Köyünde bulunan : Mehmet UZUN Genel Sekreter Karagöl e, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Küçük ler: Seyfettin DİKM EN-Ahmet SÖZEN ölçekli altyapı Mali Destek Programı kapsamında; Ovacık Ahmet KOÇ -H.N uri KARAKAŞ Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği lığı Orhan NALLI tarafından hazırlanan ve proje ortağı olduğumuz Karagöl Turizme Kazandırılıyor projesinin uygulama alanı içinde bulunan 154/1-154/3-153/15-153/16 ada parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılmasına uygun olarak Kamulaştırmaya Esas 2942 Sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince "Kam u Yararı Kararı alınmasına. İlimiz Ovacık İlçesi Küçüksu Köyünde bulunan Karagöl e. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Küçük ölçekli altyapı Mali Destek Programı kapsamında; Ovacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği lığı tarafından hazırlanan ve proje ortağı olduğumuz Karagöl Turizme Kazandırılıyor projesinin uygulama alanı içinde bulunan 154/1-154/3-153/15-153/16 ada parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması: Ovacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği lığının 15/08/2014 tarih ve 161 sayılı yazıları ile talep edilmiş olup. Kamulaştırmaya Esas 2942 Sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince Kamu Yararı Kararı alınması. İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Valilik M akamından havaleli tarih ve 4359 sayılı yazısı ve eklerinin İl Encümenimizce incelenmesi neticesinde; İlimiz Ovacık İlçesi Küçüksu Köyünde bulunan Karagöl e, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Küçük ölçekli altyapı Mali Destek Programı kapsamında; Ovacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği lığı tarafından hazırlanan ve proje ortağı olduğumuz "Karagül Turizme Kazandırılıyor projesinin uygulama alanı içinde bulunan 154/1-154/3 153/15-153/16 ada parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılmasına uygun olarak Kamulaştırmaya Esas 2942 Sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince Kamu Yararı Kararı alınmasına. Gereği için karardan bir örneğinin ekleri ile birlikte İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tevdiine İl Encümenimizin tarihli oturumunda oybirliği ile karar verildi. Genel Sekreter Sayfa 1 / I

11 Karar Tarihi: Karar No: 127 Tonlantıva Katılanlar : Mehmet UZUN Genel Sekreter ler: -Seyfettin DİKM EN-Ahmet SÖZEN Ahmet KOÇ -H.Nuri KARAKAŞ Kararın Özeti: ilimiz Yenice İlçesi Kaymakamlık Lojmanında elektrikli şofben ve kömür kazan dairesi elektrik saatine bağlı olduğu için elektrik faturasının yüksek geldiğini belirtmiş olup, söz konusu iş için 2014 Mali yılı bütçesindeki ödenek kifayet Orhan NALL1 etmediğinden, "Elektrik Alımları harcama kalemine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 38 inci maddesi gereği Yedek Ödenek harcama kaleminden 1.500,00- TL ödenek aktarılmasının uygun olduğuna. Yenice İlçe Özel İdare Müdürlüğü ilgi sayılı yazısında; İlimiz Yenice İlçesi Kaymakamlık Lojmanında elektrikli şolben ve kömür kazan dairesi elektrik saatine bağlı olduğu için elektrik faturasının yüksek geldiğini belirtmiştir. Söz konusu iş için 2014 Mali yılı bütçesindeki ödenek kifayet etmediğinden, "Elektrik Alınılan harcama kalemine Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 38 inci maddesi gereği Yedek Ödenek harcama kaleminden 1, TL ödenek aktarılması. İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün Valilik M akamından havaleli tarih ve 4360 sayılı yazısının İl Encümenimizce incelenmesi neticesinde; İlimiz Yenice İlçesi Kaymakamlık Lojmanında elektrikli şofben ve kömür kazan dairesi elektrik saatine bağlı olduğu için elektrik faturasının yüksek geldiğini belirtmiş olup, söz konusu iş için 2014 Mali yılı bütçesindeki ödenek kifayet etmediğinden, "Elektrik Alınılan harcama kalemine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 38 inci maddesi gereği Yedek Ödenek harcama kaleminden 1.500,00-TL ödenek aktarılmasının uygun olduğuna. Gereği için karardan bir örneğinin ekleri ile birlikte İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Yenice Kaymakamlığına tevdiine İl Encümenimizin tarihli oturumunda oybirliği ile karar verildi. JZUN Genel Sekreter Ahmet SÖ Ahmet Ü.Nuri KARAKAŞ Emlak ve İstimlak Müdürü Orhan ffcvlol Destek Hizmetleri M\idiir V. ' Sayfa I / 1

12 Karar Tarihi: Karar No: 128 Kararın Özeti: İlimiz Safranbolu İlçesi Bostanbükü : Mehmet UZUN Genel Sekreter Köyü Karşıyaka Mah., Çamlık Köyü Cad. Mevkiinde, ler: Seyfettin DİKM EN-Ahmet SÖZEN Tapuda; 12 Pafta, 156 Ada, 7 parselde kayıtlı, 882 m 2 Ahmet KOÇ -H.N uri KARAKAŞ yüzölçümlü, mülkiyeti Selma D EM İR 'e ait. konut amaçlı, Orhan NALLI yılları arasında izinsiz olarak yapılmış yapının, tarihli dilekçedeki beyanıyla yasal hale getirilmesi istenmektedir. İzinsiz olarak yapıldığı sahibince beyan edilen söz konusu betonarme yapıya, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesi gereği TL. (Dört yüz Yedi Lira Doksan Kuruş) idari para cezası verilmesinin uygun olduğuna. İlimiz Safranbolu İlçesi Bostanbükü Köyü Karşıyaka Mah., Çamlık Köyü Cad. Mevkiinde, Tapuda; 12 Pafta. 156 Ada, 7 parselde kayıtlı, 882 m 2 yüzölçümlü, mülkiyeti Selma D EM İR e ait, konut amaçlı, yılları arasında izinsiz olarak yapılmış yapının, tarihli dilekçedeki beyanıyla yasal hale getirilmesi istenmektedir. İzinsiz olarak yapıldığı sahibince beyan edilen söz konusu betonarme yapıya, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesi gereği TL. idari para cezası verilmesi. K A R A R : İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik M akamından havaleli tarih ve 4361 sayılı yazı ve eklerinin İl Encümenimizce incelenmesi neticesinde; İlimiz Safranbolu İlçesi Bostanbükü Köyü Karşıyaka Mah., Çamlık Köyü Cad. Mevkiinde, Tapuda; 12 Pafta, 156 Ada, 7 parselde kayıtlı, 882 m 2 yüzölçümlü, mülkiyeti Selma D EM İR e ait, konut amaçlı, yılları arasında izinsiz olarak yapılmış yapının, tarihli dilekçedeki beyanıyla yasal hale getirilmesi istenmektedir. İzinsiz olarak yapıldığı sahibince beyan edilen söz konusu betonarme yapıya, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesi gereği TL. (Dört yüz Yedi Lira Doksan Kuruş) idari para cezası verilmesinin uygun olduğuna. Gereği için karardan bir örneğinin ekleri ile birlikte İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne tevdiine İl Encümenimizin tarihli oturumunda oybirliği ile karar verildi. < Meiımı* İCZUN Genel Sekreter IRA KAŞ Emlak ve İstimlak Müdürü Orhaı\NALLl Destek Hizmener^Mİidür V. \\ \ Sayfa I / I

13 Karar Tarihi: Karar No: 129 : Mehmet UZUN Genel Sekreter ler: -Seyfettin DİKM EN-Ahmet SÖZEN Ahmet KOÇ -H.Nuri KARAKAŞ Orhan NALLI İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Bütçesinin Köylere harcama kaleminden, İlimiz Merkez İlçe Köy Muhtarlıklarına, ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için, 2014 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin gün ve 118 sayılı kararı ile yürürlüğe giren "Köylere Yardım Yönetmeliği hükümlerine göre yardım yapılmasına ait yazı ve ekleri okunarak müzakereye açıldı. İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün Valilik M akamından havaleli tarih ve 4362 sayılı yazısının İl Encümenince incelenmesi neticesinde; İdaremiz 2014 Mali Yılı Bütçesinin Köylere harcama kaleminden; S.N KÖYÜN ADI YARDIMIN KONUSU YRD. MİKT (TL) 1 Tandır Köyü Merkez Mh.Köy konağının çatı aktarması, bakım ve onarımı için ,00 2 Karaağaç Köyü (150 Mik) kanalizasyon borusu alımı için ,00 3 Üçbaş Köyü Güney ve Kuzey Mh. şadırvan ve vvc.lerinin yapılması için Biirnük Köyü Ören Mevkiinde sulama suyu tesislerinin bakım ve onarımı için 4.500,00 5 Şenler Köyü Muhtarlık binasının tamir, bakım ve onarımı için Yeşilköy Köyü Köy odasının tamir, bakım ve onarımı için ,00 TO PLAM ,00. TL İdaremiz 2014 Mali Yılı Bütçesinin Köylere harcama kaleminden; İlimiz Merkez İlçe 6 köy muhtarlığına ,00, T L nin listede ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin gün ve 118 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Köylere Yardım Yönetmeliği hükümlerine göre yardım yapılmasına. Yapılan yardımın yerinde ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının; Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce kontrol edilerek, amacına uygun olarak kullanımının sağlanmasına. Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi. :u n Genel Sekreter Seyf< H.Nuri KARAKAŞ Emlak ve İstimlak Müdürü Orhan N^LL.1 Destek Hizmetler\Müd^r V. Sayfa I / 1

(b) ve (c) olarak gösterildiği şekilde 3 kısma ifrazı

(b) ve (c) olarak gösterildiği şekilde 3 kısma ifrazı Karar Tarihi: 02.09.2015 Toplantıya K atılanlar : Mehmet UZUN Genel Sekreter ler: Ergün ÖZGÜN-Sedat YAMAN H.Nuri KARAKAŞ Kararın Özeti: ilimiz Safranbolu ilçesi Bostanbükü Köyü, tapuda 12 Pafta, 159 Ada,

Detaylı

50,00 TL. / 12 49,00 TL. 45 Celal YALÇIN \ 60,00 TL.

50,00 TL. / 12 49,00 TL. 45 Celal YALÇIN \ 60,00 TL. Karar Tarihi: 01.02.2012 Karar No: 11 Başkan: İzzettin KÜÇÜK Vali ler: Mehmet UZUN - Seyfettin DİKMEN Ahmet SÖZEN- Musa ŞEREFLİ İsmail ALPASLAN - Muharrem ÖTER İsmail KÖKÇÜ- Yılmaz ARAT İsmail AYDIN- Kararın

Detaylı

T.C K ARABÜK İL ENCÜM ENİ Karar Tarihi: 08.05.2013 Karar No: 73 Toplantıya Katılımlar

T.C K ARABÜK İL ENCÜM ENİ Karar Tarihi: 08.05.2013 Karar No: 73 Toplantıya Katılımlar Karar Tarihi: 08.05.2013 Karar No: 73 Toplantıya Katılımlar Kararın Özeti: Mülkiyeti İlhan ERGİN ve hissedarları adına Başkan: Hakan ESKİ Genel Sekreter Üyeler: Haşan YII.DIRIM-Ahmet SÖZEN Mehmet ÖREN-İsmet

Detaylı

T.C KARABÜK İL ENCÜMENİ

T.C KARABÜK İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 01.10.2014 Karar No: 155 ler: Seyfettin DİKMEN-Ahmet SÖZEN Ahmet KOÇ -M.Nuri KARAKAŞ Kararın Özeti: Yenice İlçesi Yortan Çengeller Mahallesindeki Eğitim-Öğretime kapalı Çengeller İlköğretim

Detaylı

olduğu ve 123 ada 17 parselin kamulaştırma işlemlerinin ivedilikle yapılabilmesi için; 44.78.35.00-08.2.0.00-5-

olduğu ve 123 ada 17 parselin kamulaştırma işlemlerinin ivedilikle yapılabilmesi için; 44.78.35.00-08.2.0.00-5- Karar Tarihi: 06.03.2U13 Karar No: 33 ler: Mehmet KASA POĞ LU-Ahmet SÖZEN Yılmaz ARAT -Vildan TURCAN Kararın Özeti: Eskipazar Hadrianapolis Antik Kenti ile ilgili yapılan çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesi

Detaylı

Gereği için Karar örneğinin, İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.

Gereği için Karar örneğinin, İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi. KARABÜK İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.03.2012 K arar No: 23 ler: Seyfettin DİKMEN -A hm et SÖZEN Musa ŞEREFLİ - İsmail ALPASLAN Yılmaz ARAT- İsmail AYDIN Nurten DURSUN Kararın Özeti: 5302 sayılı İl Özel

Detaylı

^Abdulk.1 ACAR. ali Yardımcısı. T.C KARABÜK İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 06.05.2015 Karar No: 62 Toplantıya Katılanlar

^Abdulk.1 ACAR. ali Yardımcısı. T.C KARABÜK İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 06.05.2015 Karar No: 62 Toplantıya Katılanlar Karar Tarihi: 06.05.2015 Karar No: 62 Kararın Özeti: Valilik Makamının 2015/07 sayılı İhale Onayına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale ler: Ergün ÖZGÜN-Sedat YAMAN Kanununun 51. Maddesi gereğince pazarlık

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 14 KARAR TARİHİ : 05.02.2016 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Böcekli-Celiller Mahallesinde ihale edilmiş saha dışından hammadde üretim izni olmadan 4.096 ton bazalt madeni kaçak olarak üretip

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

Karar No: 121 Toplantıya Kadlanlar. Kararın özeti: Eflani İlçesi Karacapınar Köyü Kentsel Sit Alanı Başkan: Hakan ESKİ Genel Sekreter

Karar No: 121 Toplantıya Kadlanlar. Kararın özeti: Eflani İlçesi Karacapınar Köyü Kentsel Sit Alanı Başkan: Hakan ESKİ Genel Sekreter Karar Tarihi: 01.08.2012 Karar No: 121 Toplantıya Kadlanlar Kararın özeti: Eflani İlçesi Karacapınar Köyü Kentsel Sit Alanı sınırlan içinde yer alan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını ler: M ehmet KASAPOĞLU-Ahmet

Detaylı

T.C KARABÜK İL ENCÜMENİ

T.C KARABÜK İL ENCÜMENİ Karar Tarihi; 04.04.2012 Karar No: 33 Toplantıya Katı lanlar ler: Mehmet KASAPOGLU - Ahmet SÖZEN Ergün ÖZGÜN- Ahmet KOÇ Kararın Özeti: İlimiz Eflani İlçesi, Çal Köyü, Kızılgedik mahallesinde ikamet eden

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 05.11.2015 Karar No : 359 Konu: İlimiz Gölyaka ilçesi Zekeriya köyü 233 numaralı parselin ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, dört kısma ifrazının görüşülüp karara bağlanması hususu.

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 147 KARAR TARİHİ : 16.04.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyünde bulunan 104 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, İl Genel Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 07 sayılı kararıyla onaylanan

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 258 KARAR TARİHİ : 06.08.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Hasanbeyli ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2014 Mali yılı bütçesinin, yardım ödenekleri

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 05.03.2015 Karar No : 69 Konu: İlimiz, Çilimli İlçesi, Pırpır Köyü 101 ve 1281 nolu parsellerin tevhidi. İl Encümeni 05.03.2015 Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 06/05/2015 TOPLANTININ SAYISI : 18 SAAT : 16:00 Sıra No Geldiği Birim 4- İskilip İlçesi sınırları içerisinde, G3c2 ve G3d1 paftalarda 4.200 hektar alanlı ve 012 ruhsat numaralı jeotermal

Detaylı

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Savranlı Köyü, Gökçedağ mevkiinde, Akoluk pınarı kaynağından çıkan 0,20 lt/sn.debili kaynak suyunu içme ve damacana suyu olarak dolum

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni T.C. Karar No : 21 Karar Tarihi : 04/02/2014 ÖZÜ: İlimiz Merkez ilçedeki 3 nolu lojman binasının blok halinde ve Bayat ilçesindeki lojman binasındaki 10 adet bağımsız bölümün, Sungurlu ilçesi işhanı binasındaki

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.05.2015 Karar No : 139 Konu: İlimiz Kaynaşlı ilçesi, Fındıklı köyü 106 ada 5 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz işlemi. İl Encümeni 07.05.2015 Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi

Detaylı

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Karar Tarihi: 03.09.2015 Karar No : 281 T.C. Konu: Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz Merkez İlçe Fevziçakmak mahallesi 111 ada 42 numaralı parsel üzerinde yer alan iş merkezi B blok birinci kat 117 kapı

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 02/04/2015 TOPLANTININ SAYISI : 13 SAAT : 16:00 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Sungurlu İlçesi Özel İdare işhanı binasında bulunan 18 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri, İskilip

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 24.04.2015 tarih ve 3282 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 24.04.2015 tarih ve 3282 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 140 KARAR TARİHİ : 24.04.2015 ÖZÜ: İlimize yeni yapılacak olan, Vali Konağı yapım giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel idaresi bütçesinde 1.313.392,00 ödeneği bulunmaktadır. Ancak, yeni yapılacak

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 260 Karar Tarihi : 02/10/2014 T.C. ÖZÜ: İlimiz Babaoğlu köyü sınırları içerisinde Çorum-Alaca kenarında bulunan stabilize malzemeden 1.500,000 m 3 malzemenin muhammen bedel tespit raporuna göre

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 04/03/2015 TOPLANTININ SAYISI : 9 SAAT : 16:00 İlimiz Sungurlu İlçesi Arabaçayı köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii, 110 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların

Detaylı

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü TOPLANTININ TARİHİ : 08/01/2015 TOPLANTININ SAYISI : 1 SAAT : 15:00 4-5- 6-7- İlimiz Mecitözü İlçesi sınırları içerisinde G34-c3/c4 paftalarda 1.495,52 hektar alanlı ve 015 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak

Detaylı

SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014

SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014 SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014 ÖZÜ: İlimiz Merkeze bağlı, Hemite (Gökçedam) Köyü sınırları içerisinde, 1 (a) grubu Kum-Çakıl malzemesini kaçak olarak aldığı tespit edilen Erdoğan CAVLAK'a İdari para

Detaylı

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2015 YILI MART AYI KARAR ÖZETLERİ

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2015 YILI MART AYI KARAR ÖZETLERİ K. No. Karar Tarihi KARAR ÖZETLERİ 57 02.03.2015 58 02.03.2015 59 02.03.2015 60 03.03.2015 61 03.03.2015 62 04.03.2015 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39 uncu maddesi; Vali, Kamu Mali Yönetimi ve

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Birleşim : 1 Oturum : 1. Abdullatif ÖZKAN, Cafer T. DEMİRDAŞ,A. Hakan HOCAOĞLU (İZİNLİ) Yakup KAYA(katılmadı)

T.C. DARICA BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Birleşim : 1 Oturum : 1. Abdullatif ÖZKAN, Cafer T. DEMİRDAŞ,A. Hakan HOCAOĞLU (İZİNLİ) Yakup KAYA(katılmadı) MECLİS I Karar Tarihi :06/12/2016 Karar Numarası : 58 Gündem No/Sıra : 58-1 KONUSU: ÖDENEK AKTARMASI Fen İşleri Müdürlüğünün 16.11.2016 tarih ve 122461 sayılı yazıları ile 06 05 07 01 Hizmet Binası Harcama

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2015 YILI ŞUBAT AYI KARAR ÖZETLERİ K. No. Karar Tarihi KARAR ÖZETLERİ

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2015 YILI ŞUBAT AYI KARAR ÖZETLERİ K. No. Karar Tarihi KARAR ÖZETLERİ K. No. Karar Tarihi KARAR ÖZETLERİ 30 02.02.2015 31 02.02.2015 32 03.02.2015 33 03.02.2015 34 04.02.2015 35 04.02.2015 36 04.02.2015 İdari İşler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan rapor

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI TARİHİ : 07.10.2010 KARAR NO : 39 T.C. KARAR ÖZETİ : Karamürsel İlçesi Kızderbent Göletinden 3.000 m 2 alanın, alabalık yetiştiriciliği yapılmak üzere 15 yıl müddetle kiraya verildiği. ÜYE : Ömer

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 29.09.2015 tarih ve 8293 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 29.09.2015 tarih ve 8293 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 224 KARAR TARİHİ : 02.10.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Söğütlügöl Köyü, 233 ada, 5 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, 3194 Sayılı İmar Kanununa istinaden çıkarılan Plansız Alanlar İmar

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 02.01.2014 Karar No : 01 Konu: Gümüşova İlçesine bağlı Kıyı köyü yolunun BSK(sıcak asfalt) yapımı için aktarılan 45.000,00.-TL nin İdaremiz Bütçesine kaydedilerek, ödeneğin Merkez İlçesi

Detaylı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar No : 118 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Z.Bülent ENGİN in Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF

Detaylı

K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki;

K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki; SAYI : 266 KARAR TARİHİ : 03.09.2014 ÖZÜ: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik planı ile ilgili incelemenin görüşülerek

Detaylı

K A R A R. Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Mehmet YILDIRIM Genel Sekreter Üye Üye Üye Encümen Başkanı SAYI :345 KARAR TARİHİ :03.12.

K A R A R. Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Mehmet YILDIRIM Genel Sekreter Üye Üye Üye Encümen Başkanı SAYI :345 KARAR TARİHİ :03.12. SAYI :345 KARAR TARİHİ :03.12.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Toprakkale İlçesi, Karaçay deresinden 5.363,47 ton kaçak stabilize malzeme aldığından dolayı Toprakkale Belediyesine İdari para cezası verilmesi ile

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 21 İlgi: a) Şimşek AKPINAR IN 08.02.2017 tarih ve 20 sayılı dilekçesi. b) Danıştay 8.Dairesinin 10.03.2016 gün ve 2016/53 E.2016/2408 Sayılı Kararı. c) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : 14

Karar Tarihi : Karar No : 14 Karar No : 14 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI:

Detaylı

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ 02.05.2017 KARAR NO 57 BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 19-20-27.04.2017/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ 04.04.2017 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı ile Plan

Detaylı

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13 Karar No : 13 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 167 ÖZÜ: İlimiz Osmancık İlçesi, Kamil köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii, 154 ada, 50 ve 51 parsel nolu taşınmazların tevhidinin yapılması. Encümenimiz Genel Sekreter

Detaylı

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili Konu: Program Değişikliği. Toplantı : Mayıs Karar Sayısı : 101 mizin 30.11.2012 tarih ve 277 sayılı kararları ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2013 Yılı İş Programında yapımı karara bağlanan Çatak

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 08.02.2013 tarih ve 878 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 08.02.2013 tarih ve 878 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI :154 KARAR TARİHİ :13.02.2013 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Kuşçu Köyü, Pürenli Su Kaynağında bulunan suyun Q=1,00 lt/sn'lik kısmı hayvan içme suyu olarak İl Encümeninin 14.03.2012 tarih ve 93

Detaylı

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI KASIM AYI KARAR ÖZETLERİ

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI KASIM AYI KARAR ÖZETLERİ K. No. Karar Tarihi KARAR ÖZETLERİ 228 03.11.2014 229 03.11.2014 230 04.11.2014 231 05.11.2014 232 06.11.2014 233 06.11.2014 Yurtdışına gidecek olan İl Genel Meclis Üyesi Metin ÇAKIR ın Kasım ayı toplantıları

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü T.C. TOPLANTININ TARİHİ : 02/03/2016 TOPLANTININ SAYISI : 9 Kargı İlçesi, Demirören köyünde mülkiyeti Kamil SARIKAYA-Fahri SARIKAYA ya ait taşınmaz üzerine izin alınarak yapılan inşaata, onaylı projelere

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

Rapor No: 01 Rapor Tarihi: 13/02/2013 İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Rapor No: 01 Rapor Tarihi: 13/02/2013 İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Rapor No: 01 Rapor Tarihi: 13/02/2013 İl Genel Meclisinin 07.02.2013 tarihinde yapılan 4. birleşiminde alınan 2013/016 sayılı kararı ile Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinin 14.01.2013

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar Tarihi : 02/11/2016 Karar No : 296 ÖZÜ: İlimiz Merkez Güveçli köyü sınırları içerisinden, ruhsat olmadan toprak malzeme alımı yapan Aydın AĞCA ya 3213 sayılı Maden Kanunu nun 12. maddesi ve 5302

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni T.C. Karar No : 313 Karar Tarihi : 04/12/2014 ÖZÜ: İlimiz Osmancık İlçesi, Girinoğlan köyü mevkiinde Kavşak çayının Kızılırmak nehrine döküldüğü yerden, 982,000 m 3 I (a) grubu maden (kum-çakıl) malzemesinin,

Detaylı

SAYI :84 ÖZÜ:Toprakkale İlçesi, Kısıkbogazı mevkiinde

SAYI :84 ÖZÜ:Toprakkale İlçesi, Kısıkbogazı mevkiinde SAYI :84 ÖZÜ:Toprakkale İlçesi, Kısıkbogazı mevkiinde KARAR TARİHİ : 07.03.2012 bulunan yaklaşık 80.000 Ton bazalt kaya malzemesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca açık

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ T.C. TOPLANTI TARİHİ : 04.04.2013. KARAR NO : 16 KARAR ÖZETİ : İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesinde bulunan arsa satışı ihalesinin 15 gün müddetle PAZARLIĞA BIRAKILDIĞI. Y. : Burhan ERES ÜYE : Mecit ERDOĞAN

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.04.2017 Karar No : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi uyarınca; görev süreleri tamamlanan Belediye Encümen Üyelerinin

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 01.09.2016 Karar No : 108 Başkan Vekili Z.Bülent ENGİN in Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI : Mülkiyeti Belediyemize

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.04.2016 Karar No : 100 Konu: Ġdaremize ait asfalt plentinde BSK sıcak asfalt üretim çalıģmaları esnasında ortaya çıkan mıcır filler tozunu 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51 (g) maddesi

Detaylı

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI EYLÜL AYI KARAR ÖZETLERİ

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI EYLÜL AYI KARAR ÖZETLERİ K. No. Karar Tarihi KARAR ÖZETLERİ 169 01.09.2014 170 01.09.2014 171 01.09.2014 172 02.09.2014 173 02.09.2014 imar ve Bayındırlık Komisyonu ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda;

Detaylı

Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Hamza TOR Ali KILIÇ Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı

Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Hamza TOR Ali KILIÇ Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı SAYI : 117 KARAR TARİHİ :04.04.2012 ÖZÜ: İl Özel İdaresinin 2011 Mali yılına ait Gelir-Gider Kesin hesabı ile ilgili incelemenin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 161 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 09.11.2016 Kararın Nosu : 98 Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen sokak ismi ile ilgili 09.11.2016 tarih ve 12 sayılı İmar

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-141 10.09.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.09.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-151 sayılı

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-112 10.07.2012 Özü: Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.07.2012 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-91

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : 1

Karar Tarihi : Karar No : 1 Karar Tarihi : 03.01.2017 Karar No : 1 Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli, Palandöken İlçesi,

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 282 Özü: İlimiz Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Erhan AKAR ve Sungurlu İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Ünal CEVİZCİ nin, İl Genel Meclis Başkanlığına vermiş oldukları dilekçelerinde,

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : 76

Karar Tarihi : Karar No : 76 Karar Tarihi : 12.07.2016 Karar No : 76 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı.

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 01/07/2015 TOPLANTININ SAYISI : 26 SAAT : 16:00 1- Gündem oluşmadığından toplantı kapatılmıştır. Ahmet KARA Vali TOPLANTININ TARİHİ : 08/07/2015 TOPLANTININ SAYISI : 27 SAAT : 16:00

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ DÖNEM KARAR NO : 55 AĞUSTOS KARAR NO : 1 BİRLEŞİM TARİHİ : 01.08.2013 BİRLEŞİM NO : 1 İl Genel Meclisinin 2013 dönemi, Ağustos toplantısının 01 Ağustos 2013 tarihli, birinci birleşimine ait birinci oturum

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Okulların İhtiyaçları. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 07/03/2011 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

H.Reşat TUZCUAY Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis 1. Başkan V. Kâtip Üye Kâtip Üye

H.Reşat TUZCUAY Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis 1. Başkan V. Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 139 Mülkiyeti Tuncay AKPINAR a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada:6278, Parsel: 1 de kayıtlı taşınmaz 17-K-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda Özel Okul

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar Tarihi : 04/05/2016 Karar No : 109 ÖZÜ: 2016 Mali yılı bütçesinin Yedek Ödenek (44.19.34.00-01.3.9.00-5-09.6) ekonomik kodunda bulunan ödenekten 52.778,00 TL nin alınarak ilgili ekonomik kodlara

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Nakliye Bedelinin Ödenmesi. Komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü nün 12/10/2011 tarih ve 965 sayılı

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Ekim 2015 Perşembe günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2013/Haziran TOPLANTI GÜNÜ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 03/06/2013 KARAR NO 147 Özü:İlimiz Oğuzlar İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Arslan TÜREMİŞ ve Sungurlu İlçesi İl Genel Meclis

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ Başkan : Hüsnü ÖZCAN T.C Birleşim :J_ Katip Üye : Ergün ÖZGÜN Toplantı :8 Katip Üye : Ahmet KOÇ Karar Tarihi :01.08.2013 Av/Yıl :AGUSTOS/2013 Karar No : 188 Kararın Özeti: İdari İşler Komisyonu Plan ve

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 1 Karar Tarihi : 08/01/2015 ÖZÜ: toplantılarının Çarşamba günü saat 16:00 olarak belirlenmesi. Encümenimiz Genel Sekreter Ömer ARSLAN Başkanlığında, İl Özel İdaresi Birim Amirleri; Gülay YÜCEL,

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.04.2013 tarih ve 2183 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.04.2013 tarih ve 2183 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 197 KARAR TARİHİ :03.04.2013 ÖZÜ: İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Tahta Köyü, 101 ada, 175, 177 ve 178 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların, tevhidinden sonra 2 kısma ifraz işleminin yapılması

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 9427 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 9427 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 01 KARAR TARİHİ : 08.01.2014 ÖZÜ: İl Özel İdaresi 2014 yılı Performans Programının görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Vekili Dr.M. H.Nail ANLAR ın başkanlığında ler, Genel

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

T.C. ĐL ÖZEL ĐDARESĐ ĐL ENCÜMENĐ

T.C. ĐL ÖZEL ĐDARESĐ ĐL ENCÜMENĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KARAR TARĐHĐ :26/01/2006 KARAR NO : 3 KONUSU:Mizan Cetvelleri Đl Encümeni Vali Mehmet Niyazi TANILIR ın başkanlığında, Üye Seyfettin YAĞIZ, Üye Đsmail GÖKTAŞOĞLU, Üye M.Salih ÖZBEK,Üye

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 02.10.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Bosna Hersek Federasyonu Jajce Belediyesi Ziyareti.

Detaylı

1 Ödemiş Köyü Merkez mahalleye umumi Wc ve şadırvan yapımı için. 2.500,00

1 Ödemiş Köyü Merkez mahalleye umumi Wc ve şadırvan yapımı için. 2.500,00 Karar Tarihi: 05.06.2013 Karar No: 102 Mehmet ÖREN-İsmet ALİCİ Yılmaz ARA T -Ramazan AYDIN Kararın Özeti: İlimiz Merkez İlçe Ödemiş Köyü Muhtarlığına listede belirtilen ihtiyaçlarının karşılanması için

Detaylı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı r v ıııa ıy a u u } u r ^ c iih u c ı c u ı y c o ı Planlama Şube Müdürlüğü S3/ 1: 90852262-301.03-E.948 Tarih: 05.04.201712:27 Dosya Numarası: 2017-63843 ^ 0 T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 3 Ocak 2014 Sayı : 28871 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 Karar No : 2013/201 Konu : Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı; İzmir ili, Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 14217 ada, 1 nolu

Detaylı