BEDEL K O NU: 80, Gülcan DİBEKOĞLU 90,00 365, , Gülcan DİBEKOĞLU 150,00 585, ,000 Dostoğlu İnş.Ltd.Şti.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEDEL K O NU: 80,000 19 Gülcan DİBEKOĞLU 90,00 365,00. 113,000 28 Gülcan DİBEKOĞLU 150,00 585,00. 105,000 Dostoğlu İnş.Ltd.Şti."

Transkript

1 Karar Tarihi: : Orhan ALİM OĞLU Vali ler: Mehmet UZUN-Seyfettin DİKMEN Ahmet SÖZEN-Ahmet KOÇ H.Nuri KARAKAŞ- Osman AYAN K O NU: T.C Karar No: 118 Kararın Özeti: Aşağıda listede belirtilen Mülkiyeti İl Özel İdaremize ait Safranbolu ve Yöresinde Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatlarının Devamının ve tanıtımının Sağlanması projesi kapsamında Safranbolu İlçesi Yemeniciler Arastasındaki dükkânlardan 3 adet dükkan vasıflı taşınmazın ( nolu dükkan); aşağıda adı geçen kişilere (365,00 TL, 585,00 TL, 150,00.TL bedelle) 3 yıllığına kiraya verilmesine. Valilik M akamınca İl Encümenine havale edilmiş olan. İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün tarih ve 3456 sayılı; Mülkiyeti İl Özel İdaremize ait, "Safranbolu ve Yöresinde Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatlarının Devamının ve Tanıtımının Sağlanması Projesi kapsamında bulunan Yemeniciler Arastasındaki nolu dükkanların 2014/03 Sayılı İhale Onayına istinaden 06/08/2014 günü saat da 2886 sayılı D.İ.K 5 l/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmesi için (ayrı ayrı) ihale edilmesi. Yapılan müzakereler sonucunda; Mülkiyeti İl Özel İdaremize ait, Safranbolu ve Yöresinde Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatlarının Devamının ve Tanıtımının Sağlanması Projesi kapsamında bulunan Yemeniciler Arastasındaki nolu dükkanların 2014/03 Sayılı İhale Onayına istinaden günü saat da 2886 sayılı D.İ.K 5 l/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmesi ve (ayrı ayrı) ihale edilmesine dair gerekli duyuruların yapılmış olduğu bu hususta düzenlenmiş bulunan tarihli ilan tutanağından anlaşılmış olup, ihale tarih ve saatine kadar ihaleye katılmak üzere Suat ÇELİK, Mehmet Kemal ÖZDAL, Tülay ATAY, Gülcan DİBEKOĞLU, Ömer ULUDAĞ Dosloğlu İnş. Ltd. Şti nin iştirak ettiği, ihale ile ilgili olarak İl Encümen lığına sunmuş oldukları ihale dosyalarının incelenmesi neticesinde evraklarının eksiksiz sunulduğu anlaşılmış olup, 19 nolu dükkandan başlanarak ihaleye geçilerek yapılan ihalede; Tülay ATAY 185,00.TL, M. Kemal ÖZDAL 275,00.TL, Suat ÇELİK 360,00.TL teklif verdiklerini daha fazla veremeyeceklerini beyan ederek ihaleden çekilmişlerdir. Gülcan DİBEKOĞLU ise 365,00 TL. bedel karşılığında söz konusu dükkanı kiralayabileceğini daha fazla artırım yapamayacağını belirtmiş olup, fiyat teklifinin Encümenimizce değerlendirilmesi neticesinde, teklifin haddi layık ve muafık bulunduğundan; 28 nolu dükkanın ihalesine geçilerek yapılan ihalede; M. Kemal ÖZDAL 420,00.TL, Suat ÇELİK 575,00.TL, teklif verdiklerini daha fazla veremeyeceklerini beyan ederek ihaleden çekilmişlerdir. Gülcan DİBEKOĞLU ise 585,00 TL. bedel karşılığında söz konusu dükkanı kiralayabileceğini daha fazla artırım yapamayacağını belirtmiş olup, fiyat teklifinin Encümenimizce değerlendirilmesi neticesinde, teklifin haddi layık ve muafık bulunduğundan; 33 nolu dükkanın ihalesine geçilerek yapılan ihalede; M. Kemal ÖZDA L 115,00.TL, teklif verdiğini daha fazla veremeyeceğini beyan ederek ihaleden çekilmiştir. Dostoğlu İnş. Ltd. Şti' ise ilk teklifi 110,00 TL, ikinci teklif 120,00 TL vermesi üzerine teklifin artırılması istenmiş olup, son teklifinde ise 150,00 TL, bedel karşılığında söz konusu dükkanı kiralayabileceğini daha fazla artırım yapamayacağını belirtmesi üzerine fiyat teklifinin Encümenimizce değerlendirilmesi neticesinde, teklifin haddi layık ve muafık bulunduğundan; SIRA NO MUHAMMEN BEDEL DÜKKAN NO ADI SOYADI İLK TEKLİF (AYLIK) SON TEKLİF (AYLIK) 80, Gülcan DİBEKOĞLU 90,00 365,00 113, Gülcan DİBEKOĞLU 150,00 585,00 105,000 Dostoğlu İnş.Ltd.Şti. 110,00 150,00 Savla I / I

2 Devam eden müzakereler ve yapılan pazarlıklar neticesinde; yukarıda listede belirtilen Mülkiyeti İl Özel İdaremize ait Safranbolu ve Yöresinde Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatlarının Devamının ve tanıtımının Sağlanması projesi kapsamında Safranbolu İlçesi Yemeniciler Arastasındaki dükkanlardan 3 adet dükkan vasıflı taşınmazın; yukarıda adı geçen kişilere 3 yıllığına kiraya verilmesine, Alınan ihale kararının 2886 sayılı DİK. nun 31. maddesi uyarınca İta Amirinin onayına sunulmasına. Gereği için Karar Örneği ile dosya ve eklerinin İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi. 1ehmel/vJ2UN Genel Sekreter Ahmet Osman Destek Hiznıckleıli Müdürü ü> t I 2886 sayılı DİK.nun 31. maddesi uyarınca Tag^iki. r.. S /08/ ' /0rlı^n ALİMOGLU l / VaM / / (İmza) 1 / Sayfa 2 / 1

3 Karar Tarihi: Karar No: 119 : Mehmet UZUN Genel Sekreter ler: Seyfettin DİKM EN-Ahmet SÖZEN Ahmet KOÇ -H.N uri KARAKAŞ Osman AYAN Kararın Özeti: yıllarını kapsayan III. Stratejik Planın 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 26/a maddesi uyarınca yukarıda yazıldığı şekliyle İl Genel Meclisine sunulmasına. Valilik M akamınca İl Encümenine havale edilmiş olan, İl Özel İdaresi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün tarih ve 3891 sayılı; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 31. Maddesi gereği hazırlanan ( yıllarını kapsayan) Stratejik Plan'ın, aynı Kanun un 26. maddesinin ( a ) bendi gereğince İl Encümenince incelenmesine ait yazı ve ekleri okunarak müzakereye açıldı. K A R A R : Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün tarih ve 3891 sayılı yazısı ekinde İl Encümenine sunulan; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereği hazırlanan ( yıllarını kapsayan) "Stratejik Plan ın, aynı Kanunun 26. maddesinin (a) bendi gereğince İl Encümenince incelenmesi sonucunda; 1-) İl Özel İdaresi III. Stratejik Planı 2014 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden itibaren 6 ay içinde hazırlandığı ve İl Genel Meclisinin görev süresini kapsadığı, 2-) III. Stratejik Planının hazırlanması aşamasında, üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanmış olduğu, 3-) Stratejik Planlama ile Politika belirleme kapasitesinin güçlendirilmesi, Amaç ve hedeflere dayalı yönetim anlayışı ve bütçelemenin geliştirilmesi, Kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılığın artırılması, Hesap verme sorumluluğunun tesis edilmesi gibi amaçlara uygun olarak hazırlandığı, 4-) III. Stratejik Planın, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. Maddesi hükümlerine uygun hazırlandığı, yıllarını kapsayan III. Stratejik Planın 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 26/a maddesi uyarınca yukarıda yazıldığı şekliyle İl Genel Meclisine sunulmasına. Gereği için karardan bir örneğinin, İl Özel İdaresi Mali Hizmetler M üdürlüğüne tevdiine İl Encümenimizin tarihli oturumunda oybirliği ile karar verildi. Sayfa 1 / I

4 : M ehmet UZUN Genel Sekreter ler: Seyfettin DİKM EN-Ahmet SÖZEN Ahmet KOÇ -H.N uri KARAKAŞ Osman AYAN T.C Karar Tarihi: Karar No: 120 Kararın Özeti: ilimiz Eskipazar İlçesi Büyükyayalar Köyü, tapuda 106 Ada, 65 Parselde, kayıtlı taşınmazın aleyhine, tapuda 106 Ada, 85 Parselde, kayıtlı taşınmazın lehine irtifak hakkı tesisine ilişkin düzenlenen değişiklik tasarımında görüldüğü üzere; (A) ile gösterilen kısım ile irtifak hakkı tesisi. Kadastro M üdürlüğünün, 24/06/2014 tarih ve 1570 sayılı yazısıyla talep edilmekte olup, 3194 sayılı İmar Kanununun maddeleri ve Plansız Alanlar Yönetmeliğinin maddeleri gereğince; değişiklik tasarımında (A) ile gösterilen kısım ile irtifak hakkı tesis edilmesinin uygun olduğuna. İlimiz Eskipazar İlçesi Büyükyayalar Köyü, tapuda 106 Ada, 65 Parselde, kayıtlı taşınmazın aleyhine, tapuda 106 Ada, 85 Parselde, kayıtlı taşınmazın lehine irtifak hakkı tesisi. İl Özel İdaresi İmar Kentsel ve İyileştirme M üdürlüğünün Valilik M akamından havaleli tarih ve 3816 sayılı yazısı ve eklerinin İl Encümenimizce incelenmesi neticesinde; İlimiz Eskipazar İlçesi Büyükyayalar Köyü, tapuda 106 Ada, 65 Parselde, kayıtlı taşınmazın aleyhine, tapuda 106 Ada, 85 Parselde, kayıtlı taşınmazın lehine irtifak hakkı tesisine ilişkin düzenlenen değişiklik tasarımında görüldüğü üzere; (A) ile gösterilen kısım ile irtifak hakkı tesisi. Kadastro Müdürlüğünün, 24/06/2014 tarih ve 1570 sayılı yazısıyla talep edilmekte olup, 3194 sayılı İmar Kanununun maddeleri ve Plansız Alanlar Yönetmeliğinin maddeleri gereğince; değişiklik tasarımında (A) ile gösterilen kısım ile irtifak hakkı tesis edilmesinin uygun olduğuna. Gereği için karardan bir örneğinin ekleri ile birlikte İl Özel İdaresi İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğüne tevdiine İl Encümenimizin tarihli oturumunda oybirliği ile karar verildi. iıııı^r I'jZUN Genel Sekreter Sayla 1 / 1

5 Karar Tarihi: Karar No: 121 : Mehmet UZUN Genel Sekreter ler: Seyfettin DİKM EN-Ahmet SÖZEN Ahmet KOÇ -H.N uri KARAKAŞ Osman AYAN Kararın Özeti: İlimiz Eskipazar İlçesi Çandırlar Köyü, tapuda 133 Ada, 2 Parselde, "Arsa" vasıflı, mülkiyeti "Neriman ARSLAN, Adem AKM AN ve Durdu AYHAN" adlarına kayıtlı taşınmaz ile tapuda 133 Ada, 3 Parselde, "Samanlık ve Arsası" vasıflı, mülkiyeti "İbrahim AKM AN" adına kayıtlı taşınmazın, ekli değişiklik tasarımında görüldüğü üzere tevhidi Kadastro Müdürlüğünün, 15/07/2014 tarihli yazısıyla talep edilmekte olup, 3194 sayılı İmar Kanununun maddeleri ve Plansız Alanlar Yönetmeliğinin maddeleri gereğince; söz konusu taşınmazlardan, değişiklik tasarımında belirtilen taşınmazların tevhid edilmesinin uygun olduğuna. İlimiz Eskipazar İlçesi Çandırlar Köyü, tapuda 133 Ada, 2 Parselde, "Arsa" vasıllı, mülkiyeti "Neriman ARSLAN, Adem AKM AN ve Durdu AYHAN" adlarına kayıtlı taşınmaz ile tapuda 133 Ada. 3 Parselde, "Samanlık ve Arsası" vasıflı, mülkiyeti "İbrahim AKM AN" adına kayıtlı taşınmazın, ekli değişiklik tasarımında görüldüğü üzere tevhidi. K A R A R : İl Özel İdaresi İmar Kentsel ve İyileştirme M üdürlüğünün Valilik M akamından havaleli tarih ve 3817 sayılı yazısı ve eklerinin İl Encümenimizce incelenmesi neticesinde; İlimiz Eskipazar İlçesi Çandırlar Köyü, tapuda 133 Ada, 2 Parselde, "Arsa" vasıflı, mülkiyeli "Neriman ARSLAN, Adem AKM AN ve Durdu AYHAN" adlarına kayıtlı taşınmaz ile tapuda 133 Ada, 3 Parselde, "Samanlık ve Arsası" vasıflı, mülkiyeti "İbrahim AKM AN" adına kayıtlı taşınmazın, ekli değişiklik tasarımında görüldüğü üzere tevhidi Kadastro Müdürlüğünün, 15/07/2014 tarihli yazısıyla talep edilmekte olup sayılı İmar Kanununun maddeleri ve Plansız Alanlar Yönetmeliğinin maddeleri gereğince; söz konusu taşınmazlardan, değişiklik tasarımında belirtilen taşınmazların tevhit edilmesinin uygun olduğuna. Gereği için karardan bir örneğinin ekleri ile birlikte İl Özel İdaresi İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğüne tevdiine İl Encümenimizin tarihli oturumunda oybirliği ile karar verildi. Sayla 1 / I

6 Karar Tarihi: Karar No: 122 : Mehmet UZUN Genel Sekreter ler: -Seyfettin DİKM EN-Ahmet SÖZEN Ahmet KOÇ -H.Nuri KARAKAŞ Osman AYAN Kararın Özeti: İdaremiz 2014 Mali Yılı Bütçesinin Köylere" harcama kaleminden; İlimiz Merkez İlçe 1 köy muhtarlığına 2.000,00. T L 'nin Köylere harcama kaleminden de İlimiz Ovacık İlçesi 4 Köy Muhtarlığına ,_T L nin listede ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için, 2014 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin gün ve 118 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Köylere Yardım Yönetmeliği hükümlerine göre yardım yapılmasına. İl Özel idaresi 2014 Mali Yılı Bütçesinin Köylere harcama kaleminden, İlimiz Merkez İlçe Köy Muhtarlıklarına, Köylere harcama kaleminden de, İlimiz Ovacık İlçesi Köy Muhtarlıklarına ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için, 2014 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin gün ve 118 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Köylere Yardım Yönetmeliği hükümlerine göre yardım yapılması, yapılmasına ait yazı ve ekleri okunarak müzakereye açıldı. İl Özel İdaresi Mali Hizmetler M üdürlüğünün Valilik M akamından havaleli tarih ve 3985 sayılı yazısının İl Encümenince incelenmesi neticesinde; İdaremiz 2014 Mali Yılı Bütçesinin Köylere harcama kaleminden; İşçilik ve diğer giderlerini karşılamayı taahhüt eden; M ERKEZ S.N KÖYÜN ADI YARDIMIN KONUSU YRD. MİKT (TL) 1 Kamış Köyü Aşağı Aktaş Mh. İçmesuyu şebekesi ve kolektör yapımı için ,00 TO PLAM 2.000,00. TL OVACIK İLÇESİ S.N KÖYÜN ADI YARDIMIN KONUSU YRD. MIK. (TL) 1 Pelitçik Köyü Yemekhanenin eksikliklerinde kullanılmak üzere metre 63.lük boru alımı için 5.000,00 2 Çatak Köyü Köy konağının çevre düzenlemesi için ,00 3 Gümelik Köyü Sosyal tesisin çatı bakım, onarımı ve tamiri için ,00 4 Koltuk Köyü Merkez Mh.Köy konağı inşası için TO PLAM ,00.TL İdaremiz 2014 Mali Yılı Bütçesinin Köylere harcama kaleminden; İlimiz Merkez İlçe 1 köy muhtarlığına 2.000,00, T L nin, "Köylere" harcama kaleminden de İlimiz Ovacık İlçesi 4 Köy Muhtarlığına ,00, T L nin listede ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için, 2014 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin gün ve 118 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Köylere Yardım Yönetmeliği hükümlerine göre yardım yapılmasına. Yapılan yardımın yerinde ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının; Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce kontrol edilerek, amacına uygun olarak kullanımının sağlanmasına. Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne ve Ovacık Kaymakamlığına/Î'fvdiine oybirliği ile karar verildi. JZUN Sekreter Ahme;t SÖZEN P l Ahmet KOÇ Juri KKRAKAŞ ılak ve İstimlak Müdürü Osman Destek HizınerleriİMüdürü Sayla 1 / 1

7 Karar Tarihi: Karar No: 123 Tonlantıva Katılanlar : M ehmet UZUN Genel Sekreter ler: Seyfettin DİKM EN-Ahmet SÖZEN Ahmet KOÇ -H.N uri KARAKAŞ Osman AYAN Kararın Özeti: İdaremiz 2014 Mali Yılı Bütçesinin Köylere harcama kaleminden; İlimiz Safranbolu İlçesi 8 köy muhtarlığına listede ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için, 2014 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin gün ve 118 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Köylere Yardım Yönetmeliği hükümlerine göre toplam ,00.TL. yardım yapılmasına Mali Yılı Bütçesinin "Köylere" harcama kaleminden İlimiz Safranbolu İlçesi Köy Muhtarlıklarına, ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için, 2014 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin gün ve 118 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Köylere Yardım Yönetmeliği hükümlerine göre yardım yapılması. 1 Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün Valilik M akamından havaleli tarih ve 3981 sayılı yazısının İl Encümenince incelenmesi neticesinde; İdaremiz 2014 Mali Yılı Bütçesinin "Köylere harcama kaleminden; SAFRAN BO LU İLÇESİ S.N KOYUN ADI YARDIMIN KONUSU YRD. MİKT (TL) 1 Sarıahmetli Köyü Araç çayı üzerindeki yaya köprüsünün ayaklarının yapımı için Çerçen Köyü Ereğzili Mh. ilave şebeke suyu yapılması için Tayyip Köyü Örencik Mh.sosyal tesis yapımı için Tokatlı Köyü Köy mezarlığının çevre düzenlemesi için ,00 5 Inceçay Köyü Gülüstanoğlu Mh.vvc ve şadırvan yapımı için Toprakcuma Köyü Köy konağının çevre düzenlemesi için Sine Kövü Müştekler Mh. wc ve şadırvan yapımı için ,00 8 Kuzyaka Ote Köy Çay Mh. dere kenarındaki istinat duvarının tamamlanması ,00 TO PLAM ,00.TL ilimiz Safranbolu ilçesi 8 köy muhtarlığına listede ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin gün ve 118 sayılı kararı ile yürürlüğe giren "Köylere Yardım Yönetmeliği hükümlerine göre toplam ,00.TL, yardım yapılmasına. Yapılan yardımın yerinde ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının; Yatırını ve İnşaat Müdürlüğü, Safranbolu Kaymakamlığınca kontrol edilerek, amacına uygun olarak kullanımının sağlanmasına. Gereği için karar örneği ve eklerinin, Î1 Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ve Safranbolu Kaymakamlığına tevdiine oybirliği ile karar verildi. Se'y^ttln E> K M E N Ahmet SÖZEN J Alınî^i KOÇ Genel bekreter / / Ûye / X r'.-7 y f / g p r ' liıt- H.Nuri karakaş Emlak ve İstimlak Müdürü L Osman A'İAN Destek Hizmetleri Müdürü Sayfa 1 / 1

8 Karar Tarihi: Karar No: 124 : Mehmet UZUN Genel Sekreter ler: Seyfettin DİKM EN-Ahmet SÖZEN Ahmet KOÇ -H.N uri KARAKAŞ Osman AYAN Kararın Özeti: Yenice Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Ekskavatör, kamyon, kazıcı ve iş makinesi kiralaması için aktarılan ,00 TL. ödenekten, Yenice İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğince, iş makinesi kiralama işinden artan ,00 TL.'nın 2014 Mali Yılı Karabük İl Özel İdaresi Bütçe Kararnamesinin 9 'uncu maddesi uyarınca, köylerin alt yapı hizmetlerinde kullanılmasının uygun olduğuna. K O N U : Karabük İl Encümeninin tarih ve 44 sayılı kararı gereğince, Yenice Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Ekskavatör, kamyon, kazıcı ve iş makinesi kiralaması için ,00 TL. aktarılmıştır. Bu defa, Yenice İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğince, iş makinesi kiralama işinden artan ,00 T L.:nın köylerin alt yapı hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla, mal ve hizmet alımı işlerinde kullanılmak istendiği belirtilmiştir Mali Yılı Karabük İl Özel İdaresi Bütçe Kararnamesinin 9 uncu maddesi uyarınca, aktarılmış olan ,00 T L /n in köylerin alt yapı hizmetlerinde kullanılması. Yapılan müzakereler sonucunda; İl Özel İdaresi Mali Hizmetler M üdürlüğünün Valilik M akamından havaleli tarih ve 3941 sayılı yazısının incelenmesi neticesinde; Yenice Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Ekskavatör, kamyon, kazıcı ve iş makinesi kiralaması için aktarılan ,00 TL. ödenekten, Yenice İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğince, iş makinesi kiralama işinden artan ,00 T L. nın 2014 Mali Yılı Karabük İl Özel İdaresi Bütçe Kararnamesinin 9'uncu maddesi uyarınca, köylerin alt yapı hizmetlerinde kullanılmasının uygun olduğuna. Gereği için karardan bir örneğinin ekleri ile birlikte İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Yenice Köylere Hizmet Götürme Birliğine tevdiine İl Encümenimizin tarihli oturumunda oybirliği ile karar verildi. : u n Genel «sekreter Seyfeftin/O^KMEN Ahmet SÖZEN jye â.u ÎAKAŞ ve İstimlak Müdürü U Osman ıan ^YAN /fıyaî Destek HizmelleıiıMüdürü Sayfa I / 1

9 Karar Tarihi: Karar No: 125 Kararın Özeti: ilimiz Safranbolu ilçesi Kadıbükü Köyü, : Mehmet UZUN Genel Sekreter tapuda 112 Ada, 40 Parselde, "Tarla" vasıflı, mülkiyeti ler: Seyfettin DİKM EN-Ahmet SÖZEN "Hüseyin ÇETİNKAYA"adına kayıtlı taşınmaz ile tapuda 112 Ahmet KOÇ -H.N uri KARAKAŞ Orhan NALL1 Ada, 41 ve 42 Parsellerde, "Tarla" vasıflı, mülkiyeti "Zahide ÇETÎNKAYA"adına kayıtlı taşınmazların sayılı İmar Kanununun maddeleri ve Plansız Alanlar Yönetmeliğinin maddeleri gereğince; söz konusu taşınmazlardan, değişiklik tasarımında belirtilen taşınmazların tevhid edilmesinin uygun olduğuna. İlimiz Safranbolu İlçesi Kadıbükü Köyü, tapuda 112 Ada, 40 Parselde, "Tarla" vasıflı, mülkiyeti "Hüseyin ÇETİNKAYA"adına kayıtlı taşınmaz ile tapuda 112 Ada, 41 ve 42 Parsellerde, "Tarla" vasıllı, mülkiyeti "Zahide ÇETİNKAYA"adına kayıtlı taşınmazların, ekli değişiklik tasarımında görüldüğü üzere tevhidi, Lisanslı Harita Kadastro Bürosunun, 11/08/2014 tarih ve 34 sayılı yazısıyla talep edilmektedir sayılı İmar Kanununun maddeleri ve Plansız Alanlar Yönetmeliğinin maddeleri gereğince; söz konusu taşınmazlardan, değişiklik tasarımında belirtilen taşınmazların tevhid edilmesi. K A R A R : İl Özel İdaresi İmar Kentsel ve İyileştirme M üdürlüğünün Valilik M akamından havaleli tarih ve 4147 sayılı yazısı ve eklerinin İl Encümenimizce incelenmesi neticesinde; İlimiz Safranbolu İlçesi Kadıbükü Köyü, tapuda 112 Ada, 40 Parselde, "Tarla" vasıllı, mülkiyeti "Hüseyin ÇETİNKAYA"adına kayıtlı taşınmaz ile tapuda 112 Ada, 41 ve 42 Parsellerde, "Tarla" vasıllı, mülkiyeti "Zahide ÇETİNKAYA"adına kayıtlı taşınmazların, ekli değişiklik tasarımında görüldüğü üzere tevhidi, Lisanslı Harita Kadastro Bürosunun, 11/08/2014 tarih ve 34 sayılı yazısıyla talep edilmekte olup sayılı İmar Kanununun maddeleri ve Plansız Alanlar Yönetmeliğinin maddeleri gereğince; söz konusu taşınmazlardan, değişiklik tasarımında belirtilen taşınmazların tevhid edilmesinin uygun olduğuna. Gereği için karardan bir örneğinin ekleri ile birlikte İl Özel İdaresi İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğüne tevdiine İl Encümenimizin tarihli oturumunda oybirliği ile karar verildi. Sayla I / 1

10 Karar Tarihi: Karar No: 126 Kararın Özeti: ilimiz Ovacık ilçesi Küçüksu Köyünde bulunan : Mehmet UZUN Genel Sekreter Karagöl e, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Küçük ler: Seyfettin DİKM EN-Ahmet SÖZEN ölçekli altyapı Mali Destek Programı kapsamında; Ovacık Ahmet KOÇ -H.N uri KARAKAŞ Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği lığı Orhan NALLI tarafından hazırlanan ve proje ortağı olduğumuz Karagöl Turizme Kazandırılıyor projesinin uygulama alanı içinde bulunan 154/1-154/3-153/15-153/16 ada parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılmasına uygun olarak Kamulaştırmaya Esas 2942 Sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince "Kam u Yararı Kararı alınmasına. İlimiz Ovacık İlçesi Küçüksu Köyünde bulunan Karagöl e. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Küçük ölçekli altyapı Mali Destek Programı kapsamında; Ovacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği lığı tarafından hazırlanan ve proje ortağı olduğumuz Karagöl Turizme Kazandırılıyor projesinin uygulama alanı içinde bulunan 154/1-154/3-153/15-153/16 ada parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması: Ovacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği lığının 15/08/2014 tarih ve 161 sayılı yazıları ile talep edilmiş olup. Kamulaştırmaya Esas 2942 Sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince Kamu Yararı Kararı alınması. İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Valilik M akamından havaleli tarih ve 4359 sayılı yazısı ve eklerinin İl Encümenimizce incelenmesi neticesinde; İlimiz Ovacık İlçesi Küçüksu Köyünde bulunan Karagöl e, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Küçük ölçekli altyapı Mali Destek Programı kapsamında; Ovacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği lığı tarafından hazırlanan ve proje ortağı olduğumuz "Karagül Turizme Kazandırılıyor projesinin uygulama alanı içinde bulunan 154/1-154/3 153/15-153/16 ada parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılmasına uygun olarak Kamulaştırmaya Esas 2942 Sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince Kamu Yararı Kararı alınmasına. Gereği için karardan bir örneğinin ekleri ile birlikte İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tevdiine İl Encümenimizin tarihli oturumunda oybirliği ile karar verildi. Genel Sekreter Sayfa 1 / I

11 Karar Tarihi: Karar No: 127 Tonlantıva Katılanlar : Mehmet UZUN Genel Sekreter ler: -Seyfettin DİKM EN-Ahmet SÖZEN Ahmet KOÇ -H.Nuri KARAKAŞ Kararın Özeti: ilimiz Yenice İlçesi Kaymakamlık Lojmanında elektrikli şofben ve kömür kazan dairesi elektrik saatine bağlı olduğu için elektrik faturasının yüksek geldiğini belirtmiş olup, söz konusu iş için 2014 Mali yılı bütçesindeki ödenek kifayet Orhan NALL1 etmediğinden, "Elektrik Alımları harcama kalemine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 38 inci maddesi gereği Yedek Ödenek harcama kaleminden 1.500,00- TL ödenek aktarılmasının uygun olduğuna. Yenice İlçe Özel İdare Müdürlüğü ilgi sayılı yazısında; İlimiz Yenice İlçesi Kaymakamlık Lojmanında elektrikli şolben ve kömür kazan dairesi elektrik saatine bağlı olduğu için elektrik faturasının yüksek geldiğini belirtmiştir. Söz konusu iş için 2014 Mali yılı bütçesindeki ödenek kifayet etmediğinden, "Elektrik Alınılan harcama kalemine Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 38 inci maddesi gereği Yedek Ödenek harcama kaleminden 1, TL ödenek aktarılması. İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün Valilik M akamından havaleli tarih ve 4360 sayılı yazısının İl Encümenimizce incelenmesi neticesinde; İlimiz Yenice İlçesi Kaymakamlık Lojmanında elektrikli şofben ve kömür kazan dairesi elektrik saatine bağlı olduğu için elektrik faturasının yüksek geldiğini belirtmiş olup, söz konusu iş için 2014 Mali yılı bütçesindeki ödenek kifayet etmediğinden, "Elektrik Alınılan harcama kalemine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 38 inci maddesi gereği Yedek Ödenek harcama kaleminden 1.500,00-TL ödenek aktarılmasının uygun olduğuna. Gereği için karardan bir örneğinin ekleri ile birlikte İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Yenice Kaymakamlığına tevdiine İl Encümenimizin tarihli oturumunda oybirliği ile karar verildi. JZUN Genel Sekreter Ahmet SÖ Ahmet Ü.Nuri KARAKAŞ Emlak ve İstimlak Müdürü Orhan ffcvlol Destek Hizmetleri M\idiir V. ' Sayfa I / 1

12 Karar Tarihi: Karar No: 128 Kararın Özeti: İlimiz Safranbolu İlçesi Bostanbükü : Mehmet UZUN Genel Sekreter Köyü Karşıyaka Mah., Çamlık Köyü Cad. Mevkiinde, ler: Seyfettin DİKM EN-Ahmet SÖZEN Tapuda; 12 Pafta, 156 Ada, 7 parselde kayıtlı, 882 m 2 Ahmet KOÇ -H.N uri KARAKAŞ yüzölçümlü, mülkiyeti Selma D EM İR 'e ait. konut amaçlı, Orhan NALLI yılları arasında izinsiz olarak yapılmış yapının, tarihli dilekçedeki beyanıyla yasal hale getirilmesi istenmektedir. İzinsiz olarak yapıldığı sahibince beyan edilen söz konusu betonarme yapıya, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesi gereği TL. (Dört yüz Yedi Lira Doksan Kuruş) idari para cezası verilmesinin uygun olduğuna. İlimiz Safranbolu İlçesi Bostanbükü Köyü Karşıyaka Mah., Çamlık Köyü Cad. Mevkiinde, Tapuda; 12 Pafta. 156 Ada, 7 parselde kayıtlı, 882 m 2 yüzölçümlü, mülkiyeti Selma D EM İR e ait, konut amaçlı, yılları arasında izinsiz olarak yapılmış yapının, tarihli dilekçedeki beyanıyla yasal hale getirilmesi istenmektedir. İzinsiz olarak yapıldığı sahibince beyan edilen söz konusu betonarme yapıya, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesi gereği TL. idari para cezası verilmesi. K A R A R : İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Valilik M akamından havaleli tarih ve 4361 sayılı yazı ve eklerinin İl Encümenimizce incelenmesi neticesinde; İlimiz Safranbolu İlçesi Bostanbükü Köyü Karşıyaka Mah., Çamlık Köyü Cad. Mevkiinde, Tapuda; 12 Pafta, 156 Ada, 7 parselde kayıtlı, 882 m 2 yüzölçümlü, mülkiyeti Selma D EM İR e ait, konut amaçlı, yılları arasında izinsiz olarak yapılmış yapının, tarihli dilekçedeki beyanıyla yasal hale getirilmesi istenmektedir. İzinsiz olarak yapıldığı sahibince beyan edilen söz konusu betonarme yapıya, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesi gereği TL. (Dört yüz Yedi Lira Doksan Kuruş) idari para cezası verilmesinin uygun olduğuna. Gereği için karardan bir örneğinin ekleri ile birlikte İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne tevdiine İl Encümenimizin tarihli oturumunda oybirliği ile karar verildi. < Meiımı* İCZUN Genel Sekreter IRA KAŞ Emlak ve İstimlak Müdürü Orhaı\NALLl Destek Hizmener^Mİidür V. \\ \ Sayfa I / I

13 Karar Tarihi: Karar No: 129 : Mehmet UZUN Genel Sekreter ler: -Seyfettin DİKM EN-Ahmet SÖZEN Ahmet KOÇ -H.Nuri KARAKAŞ Orhan NALLI İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Bütçesinin Köylere harcama kaleminden, İlimiz Merkez İlçe Köy Muhtarlıklarına, ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için, 2014 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin gün ve 118 sayılı kararı ile yürürlüğe giren "Köylere Yardım Yönetmeliği hükümlerine göre yardım yapılmasına ait yazı ve ekleri okunarak müzakereye açıldı. İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün Valilik M akamından havaleli tarih ve 4362 sayılı yazısının İl Encümenince incelenmesi neticesinde; İdaremiz 2014 Mali Yılı Bütçesinin Köylere harcama kaleminden; S.N KÖYÜN ADI YARDIMIN KONUSU YRD. MİKT (TL) 1 Tandır Köyü Merkez Mh.Köy konağının çatı aktarması, bakım ve onarımı için ,00 2 Karaağaç Köyü (150 Mik) kanalizasyon borusu alımı için ,00 3 Üçbaş Köyü Güney ve Kuzey Mh. şadırvan ve vvc.lerinin yapılması için Biirnük Köyü Ören Mevkiinde sulama suyu tesislerinin bakım ve onarımı için 4.500,00 5 Şenler Köyü Muhtarlık binasının tamir, bakım ve onarımı için Yeşilköy Köyü Köy odasının tamir, bakım ve onarımı için ,00 TO PLAM ,00. TL İdaremiz 2014 Mali Yılı Bütçesinin Köylere harcama kaleminden; İlimiz Merkez İlçe 6 köy muhtarlığına ,00, T L nin listede ihtiyaç dilekçelerinde belirtilen işlerin yapımı için Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 8. maddesi ve İl Genel Meclisinin gün ve 118 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Köylere Yardım Yönetmeliği hükümlerine göre yardım yapılmasına. Yapılan yardımın yerinde ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının; Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce kontrol edilerek, amacına uygun olarak kullanımının sağlanmasına. Gereği için karar örneği ve eklerinin, İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi. :u n Genel Sekreter Seyf< H.Nuri KARAKAŞ Emlak ve İstimlak Müdürü Orhan N^LL.1 Destek Hizmetler\Müd^r V. Sayfa I / 1

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 260 Karar Tarihi : 02/10/2014 T.C. ÖZÜ: İlimiz Babaoğlu köyü sınırları içerisinde Çorum-Alaca kenarında bulunan stabilize malzemeden 1.500,000 m 3 malzemenin muhammen bedel tespit raporuna göre

Detaylı

K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki;

K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki; SAYI : 266 KARAR TARİHİ : 03.09.2014 ÖZÜ: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik planı ile ilgili incelemenin görüşülerek

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 33 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 67.maddesinde Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve

Detaylı

2014 YILI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ

2014 YILI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ 2014 YILI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ NO SU ÖZÜ 08/01/2014 1 İlimiz Pınarhisar İlçesi, Kaynarca Beldesi hudutları dâhilinde bulunan 2500 hektar alana sahip doğal mineralli su arama sahasında

Detaylı

SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak K A R A R

SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak K A R A R SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak KARAR TARİHİ : 01.07.2011 Kum-Çakıl malzemesi sevkıyatı yapan İsmail KAŞLI' ya idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 06.01.2009 Karar No : 1 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Abdulsettar DEMİR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI OCAK AYI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI OCAK AYI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ NO SU ÖZÜ 07/01/2015 1 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, İlimiz Merkez Karakaş Mh. 7 pafta, 245 ada, 31 parselde kayıtlı 6.650,00 m² yüzölçümlü

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI TARİFE-İMAR VE BAYINDIRLIK-TARIM ORMAN VE KÖY HİZMETLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK 210 2012/2160 KONUNUN ÖZÜ: Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 04.01.2013 Karar No : 1 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Davacı Cevdet

Detaylı

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi.

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2012 Ayı toplantısının 1.OTURUMUNU 04 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ İl Özel İdaresi 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BOLU VALİLİĞİ İl Özel İdaresi 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BOLU VALİLİĞİ İl Özel İdaresi 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUM 4 I-GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon 7 B Yetki, Görev ve Sorumluluklar 7-13 C İdareye İlişkin Bilgiler 14 1 Fiziksel Yapı

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

Yıl içerisinde 35.695.691,36 TL gelire karşılık 36.463.982,54 TL gider yapılmış, gelirin gideri karşılama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir.

Yıl içerisinde 35.695.691,36 TL gelire karşılık 36.463.982,54 TL gider yapılmış, gelirin gideri karşılama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir. İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I-) GENEL BİLGİLER 3 A- Düzce Genel Tanıtımı 3 B- Misyon ve Vizyon 9 C- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 9 D- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 13 3- Bilgi

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 228 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu-Turgut Mahallesi 2608-2814 adalar önünden başlayarak 2619-2899 adalar önüne kadar olan 25m lik imar yoluna Hocalı Caddesi

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 02.04.2015 Toplantı No:5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 144 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 25. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 110 Mülkiyeti Cevat ÖZER e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi, 72 Pafta, 5936 Ada, 5 Parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli 17 İ-II uygulama imar planlarımızda BL-6

Detaylı

T.C. Kırklareli İl Özel İdaresi KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. Kırklareli İl Özel İdaresi KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Kırklareli İl Özel İdaresi KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kırklareli 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: GİRİŞ SUNUŞ 4 I. GENEL BİLGİLER 5 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5 1.Tarihçe

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Oturum : 1 Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 232 Konusu: İl Özel İdaresinin 16.10.2014 tarih ve 8808 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılına ait 70.000.000,00

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA DENETİM KOMİSYONU RAPORUDUR. Y E T K İ : a) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 17.maddesi.

GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA DENETİM KOMİSYONU RAPORUDUR. Y E T K İ : a) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 17.maddesi. GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA BAYBURT DENETİM KOMİSYONU RAPORUDUR Y E T K İ : a) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 17.maddesi. b) 05.01.2015 tarih ve 2015 / 01 sayılı İl Genel Meclis Kararı D E N E T

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 53 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi tatil ayının Ağustos Ayı olmasına KARAR NO 54 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince;

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. Türkiye nin gerçek efendisi hakiki üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah saadet ve servete müstehak olan da köylüdür. Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iktisadi siyasi

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2012 ii SUNUŞ 1 A-MİSYON VE VİZYON 8 1.Vizyon: 8 2. Misyon: 8 3. İlkeler Bildirimi: 8 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 8 C- İDAREYE

Detaylı

13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ :

13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ : 13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ : 13.01-5302 sayılı Yasa nın 64 üncü maddesi hükmüne göre, İl Özel İdaresinin diğer kuruluşlar ile ilişkisinde üç temel şartı vardır. Bu üç şart birlikte

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye M ü fettişi: Sayı: A.Ü.:41/29 M.N.B.:181/60 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2013 TEFTİŞ EDEN

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye M ü fettişi: Sayı: A.Ü.:41/29 M.N.B.:181/60 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2013 TEFTİŞ EDEN T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı: A.Ü.:41/29 M.N.B.:181/60 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2013 TEFTİŞ YERİ İLİ : KIRKLARELİ İLÇESİ : - TEFTİŞ EDEN Mülkiye M ü fettişi: Ali ÜÇLER Mehmet Nuri BAŞARAN

Detaylı