PROFESSIONAL ÜRÜN PORTFÖYÜ. TÜKET C BROfiÜRÜ YEN LENEN SYSTEM SP. THE SCIENCE OF PERSONALIZED CARE. FROM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROFESSIONAL ÜRÜN PORTFÖYÜ. TÜKET C BROfiÜRÜ YEN LENEN SYSTEM SP. THE SCIENCE OF PERSONALIZED CARE. FROM"

Transkript

1 SP. THE SCIENCE OF PERSONALIZED CARE. FROM WELLA PROFESSIONALS STUDIO STANBUL Nispetiye Caddesi Ay Y ld z fl Merkezi No: 4 Kat: 3 1. Levent T: YEN LENEN SYSTEM PROFESSIONAL ÜRÜN TÜKET C BROfiÜRÜ PORTFÖYÜ

2 SAÇ BAKIMININ SONRAK AfiAMASI LE TANIfiIN Saç bakımı konusunda her zaman son teknolojiyi uygulayan System Professional, kiflisellefltirilmifl saç bakımı konusunda yeni standartlar gelifltirmifl ve bu konuda öncülük etmifltir. Saç bakımı konusundaki 30 yıllık uzmanlı ile System Professional, en iyi saç bakım teknolojisi ile kendisine tekrar yatırım yapıyor ve profesyonel saç bakımını bir sonraki seviyeye tafl yor. System Professional n yeni dünyas n keflfedin. En geliflmifl saç bakım bilimimiz, saçınızın bakım ihtiyaçlarına özel profesyonel çözümler sunmak için saç bakım uzmanınızın ellerinde...

3 YEN LENEN SP'nin SAÇ BAKIM S STEM LE TANIfiIN SYSTEM PROFESSIONAL'IN SAÇ BAKIM S STEM fi MD ÇOK DAHA Y Saçınızın ve bafl derinizin ihtiyaçlarına özel kiflisellefltirilmifl bakım... - Farkl saç ve bafl derisi ihtiyaçlar için, çeflitli bak m aflamalar nda yüksek performans sunan son teknolojiye sahip saç bak m formülleri - Daha çok ihtiyaca cevap vermek ve arzu edilen faydalar bir arada sunabilmek için farkl flekillerde kar flt r labilen, uzmanlarca formüle edilmifl bak m ürünleri... (örnek: nce telli ve y pranm fl saçlar için Volumize Shampoo ve Repair Conditioner) - Modern ve yepyeni görünüm Saçınıza özel istek ve ihtiyaçlarınıza en uygun SP saç bakım kürü için SP bakım uzmanınıza dan fl nız.

4 K fi SELLEfiT R LM fi SAÇ BAKIM DÜNYASINI KEfiFED N. SP'nin yeni servisi ile salon içi bakımın de iflimine tanık olun - Wella Professionals' tan "Kiflisellfltirilmifl Saç Bakım Kimyası". SP nin devrim yaratan saç bak m teknolojisi saç bak m uzmanlar n n ellerinde... Mükemmelli in birleflimini anlatan Alchemy (al-khimia) gibi SP'nin kiflisellefltirilmifl saç bakım kimyası da saçınızın mükemmelli i için SP'nin devrim yaratan saç bakım bilimi ile saç bakım uzmanlarının tecrübesini birlefltiriyor.

5 B R DAMLA SYSTEM PROFESSIONAL LUXE OIL LE SAÇLARINIZI ANINDA YAPILANDIRIN SYSTEM PROFESSIONAL LUXE OIL saçınızı zararlı etkilere karflı korurken saçınıza yeniden yapılandırıcı dönüflüm teknolojisini kullanır: Saç dokusu tek bir kullanımın ardından 3 kat daha fazla Keratin korumasıyla* 10 kat daha pürüzsüz hal alır**. Saçın sa lıklı ve do al güzelli inde görünmesini sa lar. Özel hafif ya formülü sayesinde saç her gün kolayca taranır ve flekillendirilebilir. * Düflük flekillendirme özelli ine sahip flampuanlara oranla * Uygulama yapılmayan saçlara orana

6 SAÇINIZI YEN DEN, YAPILANDIRICI KS R LE TANIfiTIRMA ZAMANI! SYSTEM PROFESSIONAL LUXE OIL dünya genelinden toplanan de erli ve lüks ya larla saç dokunuzu dönüfltürür ve 10 kata kadar daha pürüzsüz olmasını sa lar*: Sıvı altın olarak bilinen ve besleyici, kozmetik ve tıbbi özellikleriyle tanınan Argan Ya ı Üstün nemlendirme özelli iyle bilinen Badem Ya ı Kırılgan ve kuru saç uçlarına olan uygunlu uyla bilinen Jojoba Ya ı *Düflük flekillendirme özelli ine sahip flampuanlara oranla.

7 PREMIUM KAL TEDE SAÇ BAKIMI Kendinizi, sorun yaflamayaca n z kiflisellefltirilmifl saç bak m ile ödüllendiriniz. Neden bak m ürünlerinin faydalar aras nda seçim yapmak zorunda olas n z? Hacim ve parlakl a birarada ulaflabiliyorken neden ikisinden birini seçmek gereksin? Smoothen, Hydrate, Repair, Volumize ve Color Save INFUSION ürünleri - Her bir konsantre INFUSION, SP bak m maskenize ek bir bak m faydas eklemek için özel olarak gelifltirildi. SP bak m sistemi sayesinde saç bak m uzman n z 2 farkl fayday tek bir uygulamada sunabilir. Böylece kifliye özel farklı kombinasyonlarda saç bakımı yaratm fl olur. SP'nin 5 farkl INFUSION ürünü, SP bak m maskeleriyle kombine edilerek 35 ten fazla kiflisellefltirilmifl bak m çözümleri sunuyor... yap kazand r lm fl hacim kusursuz fl lt yla... sakin bir parlakl k mükemmel onarımla... uzun süreli nemlendirme parlak renklerle bulufluyor. Ç FT ETK L SAÇ MÜKEMMELL N DENEY N!

8 SP BAKIM MASKES Smoothen INFUSION (Sakinlefltirici) - Saçı yat fltırır ve anti-friz koruması ile kabaran saçları uzun süre kontrol altına alır. Hydrate INFUSION (Nemlendirici) - Saça nem verir ve saç n kurumas na engel olur. Repair INFUSION (Onar c ) - Saç onar r ve uzun süre zarar görmesini engeller. Volumize INFUSION (Hacimlendirici) - Saça gözle görülür hacim verir. Color Save INFUSION (Renk Koruyucu) - Uzun süre kal c renk korumas sa lar ve saç renginin parlakl n korur. SP INFUSION koleksiyonu SP Kiflisellefltirilmifl Saç Bak m Kimyas servisinin en önemli parças d r. Size özel bu eflsiz bak m servisi sadece yetkili SP salonlar nda bulunmaktad r.

9 YAPI KAZANDIRILMIfi HAC M KUSURSUZ PARLAKLIKLA BULUfiTU UNDA HAC M VE PARLAKLI A B RARADA ULAfiAB L YORKEN NEDEN K S NDEN B R N SEÇMEK GEREKS N? SP'nin Shine Define Mask' mat saça yo un olarak nüfuz eder. Pürüzsüz yüzeyler için son derece hafif yans malar ve kusursuz parlakl k sa lar. Yeni Volumize INFUSION Gözle görülür hacim elde etmek için tüm SP bak m maskeleri ile kombine edilebilir. Kiflisellefltirilmifl saç bakım kimyasının eflsiz bir parçası olan INFUSION' lardan (sakinlefltirme, nem, bakım, hacim ya da renk koruma) size uygun olanı için SP saç bakım uzmanınıza dan fl nız. Kendinizi, sorun yaflamayaca n z kiflisellefltirilmifl saç bak m ile ödüllendiriniz.

10 SAK N B R PARLAKLIK MUHTEfiEM ONARIMLA BULUfiTU UNDA ONARIM VE SAK NL E B RARADA ULAfiAB L YORKEN NEDEN K S NDEN B R N SEÇMEK GEREKS N? SP Repair Mask temel seviyede saç onar m için gelifltirilen özel bir maskedir. Hidrolize keratin ve eflsiz RNP formulü içeren (onarım, beslenme, koruma) bu gelifltirilmifl sistem, saça tek uygulamada %100'e varan onarım sa lar. Saçı yapılandırır ve saça direnç katarak maruz kalaca yıpranmalara karfl korur. Yeni SMOOTHEN INFUSION - Herhangi bir SP bak m maskesi ile birlefltirildi inde saçı yat fltırır ve anti-friz koruması ile saç n kabarmas n önler. KEND N Z, SORUN YAfiAMAYACA INIZ K fi SELLEfiT R LM fi SAÇ BAKIMI LE ÖDÜLLEND R N Z. Kiflisellefltirilmifl saç bakım kimyasının eflsiz bir parçası olan INFUSION' lardan (sakinlefltirme, nem, bakım, hacim ya da renk koruma ) size uygun olanı için SP saç bakım uzmanınıza dan fl nız.

11 MÜKEMMELL N EVDEK DEVAMLILI I Salon içi bakımınızı evde de devam ettirerek kiflisellefltirilmifl saç bakımınızı tamamlayın. Saçınıza özel istek ve ihtiyaçlarınıza en uygun SP saç bakım kürü için SP bakım uzmanınıza dan fl nız.

12 SP'nin EfiS Z BAKIM S STEM En son teknolojiye uygun farkl bak m alternatifleri... Her saç tipinin ihtiyacına uygun performans sunan bakım aflamaları... SP'de her saça özel çözüm bulunmaktad r. 8 farkl seri Smoothen, Repair, Shine Define, Volumize, Color Save, Balance Scalp, Hydrate and Clear Scalp kiflisel bak m ihtiyaçlar n za göre çeflitli flekillerde kar flt rabilece iniz ve evde de rahatl kla uygulayabilece iniz bir bak m sistemi sunuyor.

13 FARKLI SEV YELERDE BAKIM ALTERNAT FLER Essential Care (Temel Bak m): Gelifltirilmifl flampuanlar, saç bakımının temelini oluflturmak için ilk basamaktır. Express Care (H zl Bak m): Uygulanan bakımın faydasını anında hissettiren, kısa sürede etkili olan bakım kremleridir. Intensive Care (Yo un Bak m): Esas sonuca ulaflmak için en son teknolojiler kullanılarak üretilen yo un bakımlardır. Personalized Care (Kiflisellefltirilmifl Bak m): Kifliye özel çözümler için, mevcut maskeler ile kar fltırılarak bakım uygulamalarında ikincil fayda sunan Infusion serisidir. Final Care (Final Bak m): fiekillendirici ürün özelliklerinden yararlanarak mükemmel son dokunufllar yaratmak için kullan l r.

14 SYSTEM PROFESSIONAL SER S SP REPAIR SER S Y pranm fl Saçlara Özel Hidrolize (S v laflt r lm fl) Keratin ve eflsiz RNP formulü içeren (onarma, besleme, koruma) sistem yıpranm fl saçlara özel olarak gelifltirilmifltir. Bu mükemmel sistem saç n z yeniden yap land r ve saça direnç verir. SP Repair Koleksiyonu: Repair Shampoo, Repair Conditioner, Repair Mask ve Repair Emulsion'dan oluflur. SP HYDRATE SER S Kuru Saçlara Özel Kuru görünen ve hissedilen saçlara özel köklü bir de iflim yaratır. Saçın daha sa lıklı, yumuflak, ipeksi ve fl ltılı görünmesini sa lar. En yüksek standarttaki teknikler kullanılarak ustalıkla üretilen bu seri Özel Aktif Nem Kompleksi içerir. çeri indeki Gliserin, D-Panthenol ve Glikoz ile saçları a rlaflt rmadan uzun süreli nem ve koruma sa lar. Hydrate Koleksiyonu: Hydrate Shampoo, Hydrate Conditioner, Hydrate Mask ve Hydrate Emulsion dan oluflur. Bu seri ayr ca belirgin ipeksi bir görünüm ve iyi bir bak m için SP nin Hydro Finish ürününe sahiptir. SP CLEAR SCALP SER S Kepek Oluflumunu Önlemeye Özel Bu sistem kepe i nazik ve etkili bir biçimde bafl derisinden ar nd r r ve etkin formülü sayesinde yeniden oluflumunu engelleyip saç n ve bafl derisinin nem dengesini korur. Seri içerdi i SP nin Kepek Önleyici Kompleksi ile en etkili ve güçlü biçimde kepe e karfl savunma sa lar (Shampeeling uygulamas ). Clear Scalp Koleksiyonu: Clear Scalp Shampoo, Clear Scalp Shampeeling (flampuan-peeling), Clear Scalp Lotion, Clear Scalp Mask dan oluflur.

15 SP BALANCE SCALP SER S Hassas Bafl Derisine Özel Dermatolojik olarak test edilmifl bu koleksiyon özel olarak hassas bafl derisi için gelifltirilmifltir. Hassas bafl derisinde hafif ve yat flt r c bir etki ile koruma sa lar. Bafl derisindeki nem ve ya dengesini kontrollü ph-de eri ile optimum seviyede tutar. Seri içeri indeki Dermacalm Kompleksi ile hassas ciltlere nazik bir bak m uygular. Balance Scalp Koleksiyonu: Balance Scalp Shampoo, Balance Scalp Lotion, Balance Scalp Mask dan oluflur. Bunlara ek olarak bu seri SP nin saç dökülmelerine karfl özel olarak gelifltirilen ürünü Balance Scalp Energy Serum'a sahiptir. SP VOLUMIZE SER S nce Telli ve Güçsüz Saçlara Özel SP nin bu reçetesi daha güçlü ve hacimli saçlara sahip olman z sa lar. Yalnız SP'de bulunan geliflmifl Keratin Kompleksi sayesinde, hacim elementlerini birleflerek ince telli saçı içten d fla sa lamlafltırır, saçın gücünü arttırarak saçı a rlaflt rmadan hacim kazandırır. Volumize Koleksiyonu: Volumize Shampoo, Volumize Leave-In Conditioner ve yeni Volumize Mask dan oluflur. SP SMOOTHEN SER S Asi ve K v rc k Saçlara Özel Asi ve k v rc k saçlar için kesin çözüm... Saçlar sakinlefltirmek ve yat flt rmak için özel olarak gelifltirildi. Özel Kaflmir Özü ve Avokado Ya 'nın kusursuz buluflmasından oluflan Kaflmir Kompleksi ile saçın kar flmasını önler ve kabarmas na engel olur. Lüks bir yumuflaklık için saçın yapısını mükemmel flekilde pürüzsüzlefltirir ve kontrol altına alır. Smoothen Koleksiyonu: Smoothen Shampoo, Smoothen Conditioner ve Smoothen Mask'tan oluflur.

16 SP COLOR SAVE SER S Boyal Saçlara Özel Saç renginin korunması, açılmasının önlenmesi ve uzun süre kalıcı renk parlaklı ve boya sonuçları için en iyi reçetedir. 3D Koruma Teknolojisi (hapset, sakla, koru), içeri indeki UV filtreleri ve Zeytin Yapra Ekstresi ile saçın daha fl ltılı ve canlı görünmesini sa lar. Color Save Koleksiyonu: Color Save Shampoo, Color Save Conditioner, Color Save Mask, Color Save Emulsion dan oluflur. Ek olarak seri SP nin parlak renk bak m için son dokunufl olarak adland rd Color Finish ürününe sahiptir. SHINE DEFINE SER S Mat ve Cans z Saçlara Özel Saç matlaflt ran kal nt lardan ar nd rarak yerine maksimum fl k yans mas ve kusursuz parlakl k için pürüzsüz yüzeyler b rak r. Herbir ürün için özel formüle edilen Tri-Kompleks de ifltirilebilir içerikler teknolojisi kullanılmaktadır. Shine Define Koleksiyonu: Shine Define Shampoo ve Shine Define Mask dan oluflur.

17 ÜRÜN PORTFÖYÜ ANAL Z Asi ve k v rc k saç FAYDA 1. ÖZEL BAKIM 2. HIZLI BAKIM 3. YO UN BAKIM 4. K fi SELLEfiT R LM fi BAKIM F NAL BAKIM Kuru saç Y pranm fl saç SAÇ nce telli ve güçsüz saç Boyal saç Mat saç Kepek önleyici BAfi DER S Dengeleyici / Dökülmeyi önleyici LUXE Luxe Oil

18 EfiS Z SAÇ BAKIM DENEY M N SP LE YAfiAYIN

Green - Pro YAR-K M ENDÜSTR YEL TEM ZL K ÜRÜNLER SAN. ve T C. LTD. fit. GENEL PAZARLAMA - SATIfi - ÜRET M VE SEVK YAT MÜDÜRLÜ Ü Tel: (0216) 593 13 58-59 - 88-89 Faks: (0216) 593 13 85 www.yarkim.com.tr

Detaylı

nanokeratinsystem.com.tr BİLİM İSPATLADI! ARTIK MÜKEMMEL SAÇLARA SAHİP OLABİLİRSİNİZ

nanokeratinsystem.com.tr BİLİM İSPATLADI! ARTIK MÜKEMMEL SAÇLARA SAHİP OLABİLİRSİNİZ nanokeratinsystem.com.tr BİLİM İSPATLADI! ARTIK MÜKEMMEL SAÇLARA SAHİP OLABİLİRSİNİZ MÜŞTERİLER İÇİN BESLEYİCİ SONUÇLAR! Bugün saçını sağlıklı tutmak modern kadının karşılaştığı en önemli sorunlardan

Detaylı

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar PHARMETIC Y l: 2 Say : 6 Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. Meme Kanseri Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan

Detaylı

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER SARITAfi TEKN K YAYIN NO: 1 2. BASKI Yay ma Haz rlayan Prof.Dr. Ahmet ARAN, Mehmet Ali TEMEL Tasar m/uygulama Göze Reklam Ltd. Bask Acar Matbaac l k A.fi. stanbul, A ustos

Detaylı

KULLAN. BÜYÜLEN. DEĞİŞİMİ YAŞA.

KULLAN. BÜYÜLEN. DEĞİŞİMİ YAŞA. KULLAN. BÜYÜLEN. DEĞİŞİMİ YAŞA. İLERİ FORMÜL ENERJUVE Amway'e özel patentli* bir komplekstir. Özel güçlendirici lipit çeşitleri kreatini güçlendirir ve hasarlı saçta bulunan negatif yükü nötrleştirmek

Detaylı

GENUS DUVAR T P KOMPAKT

GENUS DUVAR T P KOMPAKT Ariston, MTS Group un bir markas d r. MTS Group, her çeflit kalorifer ve su s tma sistemlerinin üretiminde, sat fl nda ve servisinde uzmanlaflm fl lider bir uluslararas firmad r. MTS Is tma ve So utma

Detaylı

ÜRÜNLER - YEN L KLER Temmuz 2010

ÜRÜNLER - YEN L KLER Temmuz 2010 ÜRÜNLER - YEN L KLER Temmuz 2010 GROHE Cosmopolitan Koleksiyonu ndan iki seri: Allure E & Essence E GROHE Novalight Panel GROHE den banyolara yeni yorumlar GROHE, yeni fotoselli bataryalar ve gömme rezervuar

Detaylı

CİLT KOZMETİĞİNİZDEKİ YENİLİKÇİ ADIMLAR

CİLT KOZMETİĞİNİZDEKİ YENİLİKÇİ ADIMLAR CİLT KOZMETİĞİNİZDEKİ YENİLİKÇİ ADIMLAR DERMATOLOJİK KOZMETİK LABORATUVARLARI DCL, 1980 den beri, en yüksek kalitede, reçetesiz cilt ve saç ürünlerini doktorların hizmetine sunmaktadır. DCL de çalışan

Detaylı

Daha kaliteli hava. Klimada yenili in öncüsü

Daha kaliteli hava. Klimada yenili in öncüsü Daha kaliteli hava Klimada yenili in öncüsü 02 Daha kaliteli hava 03 Daha kaliteli hava Klimada yenili in öncüsü EkoGeliflimi leri Götürmek Toshiba olarak rge çal flmalar m z, enerji verimlili i çok yüksek,

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI ÇÖZÜM ORTA INIZ KANAT BOYA KANAT BOYA 1986 y l ndan itibaren boya sektöründe faaliyet göstermektedir. Kuruluflundan bugüne çal flmalar n SÜRDÜRÜLEB L R B R GELECEK,

Detaylı

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu?

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu? Karfl m za ç kan tüm engellere karfl halk m zla omuz omuza mücadele etmeye devam edece iz. Pharmetic Eczac lar PHARMETIC Y l: 1 Say : 4 / lkbahar Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

Ekonomi ve konfor. Actros

Ekonomi ve konfor. Actros Ekonomi ve konfor. Actros Yollardaki gücünüz: Actros Çekici. Öyle bir araç istiyorsunuz ki, yüksek çekifl gücü olsun, minimum yak tla maksimum performans sa las n. Uzun ömürlü ve dayan kl olsun, ileri

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz. adresinde 24357 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin

Detaylı

Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse. ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r.

Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse. ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r. YEN KASA TASARIMI TEMEL B LG LER YEN KASA TASARIMI Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r. Görünümleri ço unlukla

Detaylı

Dolgu Mucizesi... Saf Argan Yağı. doğanın bilimsel gücü... Enjekte Gerektirmeyen. DNA üzerinde etkisi kanıtlanmış anti-aging seriler ORGANIC COSMETIC

Dolgu Mucizesi... Saf Argan Yağı. doğanın bilimsel gücü... Enjekte Gerektirmeyen. DNA üzerinde etkisi kanıtlanmış anti-aging seriler ORGANIC COSMETIC ITALY doğanın bilimsel gücü... Enjekte Gerektirmeyen Dolgu Mucizesi... Saf Argan Yağı DNA üzerinde etkisi kanıtlanmış anti-aging seriler ORGANIC COSMETIC PARABEN İÇERMEZ SLS İÇERMEZ NİKEL TESTİ YAPILMIŞTIR

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU 2012/13

ÜRÜN KATALOĞU 2012/13 ÜRÜN KATALOĞU 2012/13 EV GÜZELLİK ZİNDE YAŞAM CROP BOTTOM SİZİN İŞİNİZ EV GÜZELLİK ZİNDE YAŞAM 1959 Başlangıç Çeşitli küçük serbest girişimlerde birlikte çalıştıktan sonra çocukluk arkadaşı olan Rich DeVos

Detaylı

YeNI SIK SORULAN SORULAR

YeNI SIK SORULAN SORULAR Yeni SIK SORULAN SORULAR KOLEKSİYON SATINIQUE NEDİR? Satinique sadece Amway serbest girişimcileri tarafından sunulan tüm saç tiplerinin ihtiyaçlarını karşılayan premium bir saç bakım, uygulama ve saç şekillendirme

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

YeNI SIK SORULAN SORULAR

YeNI SIK SORULAN SORULAR Yeni SIK SORULAN SORULAR KOLEKSİYON SATINIQUE NEDİR? Satinique sadece Amway serbest girişimcileri tarafından sunulan tüm saç tiplerinin ihtiyaçlarını karşılayan premium bir saç bakım, uygulama ve saç şekillendirme

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı