KAYSERĠ KAPALI ÇARŞISI NIN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ. Hazırlayan Dr. Emin EMĠRZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYSERĠ KAPALI ÇARŞISI NIN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ. Hazırlayan Dr. Emin EMĠRZA"

Transkript

1 KAYSERĠ KAPALI ÇARŞISI NIN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ Hazırlayan Dr. Emin EMĠRZA Kayseri 2013

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. Araştırmanın Amacı.3 2. Literatür: Kayseri Kapalı Çarşısı Araştırmanın Yöntemi.7 4. Demografik Tablo ve Şekiller.9 5. Fiziksel Yapıdan Kaynaklanan Sorunlar Çarşı Esnafının Sorunları.. 27 Esnafın Kendinden Kaynaklanan Sorunların Yorumlanması 7. Çarşı Esnafının Müşterilerle İlgili Memnuniyeti..39 Üç Büyük İş Alanına Göre Esnafın Müşteri Memnuniyeti 8. Çözüme Destek Olması Beklenen Diğer Kurumlar Esnafın Gördüğü Diğer Sorunlar Sonuçlar..62 Esnafın Kendisinden Kaynaklanan Sorunlar Esnafın Kendisinden Kaynaklanan Sorunlar Esnafın Müşterilerle İlgili Sorunları 11. Öneriler...67 Kapalı Çarşı Yönetiminin Yenilenmesi Kapalı Çarşı nın Ticari Cazibesinin Arttırılması Ekler: Anket Formu

3 1. Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı, Kayseri Kapalı Çarşı sının ekonomik çekiciliğinin azalmasının nedenlerini tespit etmek ve ekonomik canlılığını yeniden kazanması için önerilerde bulunmaktır. 3

4 2. LĠTERATÜR: KAYSERĠ KAPALI ÇARŞISI Çarşının Tarihçesi Kayseri Kapalı çarşısı, Kale surlarının içinde yer almış olup, Kayseri nin Osmanlı hakimiyetine geçtiği 15. Yüzyılın ortalarından itibaren oluşmaya başlamıştır. Çarşı Kayserililerin içerişar (iç şehir) olarak adlandırdıkları bölgede 12. Yüzyıl Danişmend lilerden kalan Ulu Cami ile sonradan temelleri ortaya çıkarılan ve günümüzde Kapalı Çarşı içerisinde yer alan Selçuklu Pervane Bey Medresesi ve dış kale sur kapısından, şimdiki Bürüngüz Cami yerinde bulunan Meydan Kapısına kadar olan alanda 15. yy dan 19. yy a kadar bölüm oluşmuştur. Çarşı, Milli Mücadele döneminde erkeklerin savaşa gitmesi ve savaş ekonomisi nedeni ile zor günler geçirse de Cumhuriyet döneminde1970 li yıllara kadar Kayseri ve civarının en önemli ticaret merkezlerinden birisi olmayı sürdürmüştür de Kapalı Çarşı da başlayan onarım sürecinin uzun sürmesinden dolayı dükkanların eski sahipleri Çarşı ya dönmemişlerdir. Bundan dolayı Çarşı, esnaf ve müşteri profili açısından kimlik değiştirmiştir. Geleneksel olarak Çarşı içinde sokaklar ürün branşına göre bölünürken, 1950 li yıllardan sonra bu geleneğin bozulmaya başlamıştır. Kaynak: SÖNMEZ, F., (2011). Kayseri Kapalı Çarşı Yaşantısı ve Bellekteki Yer,, Ar. Gör., Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, Sayı: 402, Haziran s

5 2. LĠTERATÜR: KAYSERĠ KAPALI ÇARŞISI ÇARŞININ YÖNETĠMĠ VE TĠCARĠ GELENEĞĠ Her sokağın bir itibarlı Ongüsmanı (hatırı sayılır büyük, o mıntıkadaki esnafların başı) ve çarşının belli bölgelerinde zabit (bekçisi) görev yapardı. Bekçi gelen yabancıları müşterileri anlar, onlara yardım ederdi. Esnaf, dükkan önüne eskiden pek mal koymazdı. Koydukları mallarda sadece dükkanın açık olduğunu göstermek adına yapılırdı. Dükkanda da en çok satılan mal öne konurdu. Kapalı Çarşı dükkanlarındaki rütbe dağılımı: usta, çırak ve şeğirtliktir. Genelde en zeki çırak, diğeri şeğirt olurdu. Şeğirt kapı önünde durur, getir götür işlerine bakar ve ustayı izlerdi. Daha sonra şeğirtlikten çıraklığa terfi ederdi. Bu kişiler daha çok ustanın oğulları ya da yakınlarının çocukları olurdu. El yanını görmeyen, kendi yanının değerini bilmez. denir ve çırak ya da şeğirt başka ustaların yanına verilebilirdi. Esnaf öncelikle müşteri memnuniyetine önem verirdi. Para kazanma olayı en son noktada düşünülürdü. Dükkanlara yüzde doksan tanıdık müşteriler gelirdi. Hısım, akraba pek para kazandırmaz. Çünkü alışveriş sırasında çok ikram beklerlerdi. Kaynak: SÖNMEZ, F., (2011). Kayseri Kapalı Çarşı Yaşantısı ve Bellekteki Yer,, Ar. Gör., Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, Sayı: 402, Haziran s

6 2. LĠTERATÜR: KAYSERĠ KAPALI ÇARŞISI ÇARŞININ YÖNETĠMĠ VE TĠCARĠ GELENEĞĠ Çarşı nın müşterisi genelde Kayseri köylüsüydü. Esnaf köylüye malı, köylünün hasat zamanına göre veresiye defterine yazarak verirdi. Müşteriye önce nerelisin? diye sorulurdu. Çünkü köylere göre, müşterilerin istekleri beğenileri değişirdi. Çarşıda dükkan komşuluğu akrabalıktan daha öte bir kavramdı: komşuluğa çok önem verilirdi. dükkan değil, komşu satın alın dedirdi. Komşuya siftah ettirme kültürü vardı. Komşular arasında birlik, beraberlik ve yardımlaşma vardı. Mesela esnaftan birinin dükkanı yansa, diğer esnaflar elbirliğiyle dükkanı ayağa kaldırırdı. Bu tür gelenekler 1970 li yıllara kadar devam etmiştir. Şeğirtlik yapan çocuk diğer dükkan komşularının ibriklerini dahi doldururdu. Çarşı ve içinde gerçekleşen ticari aktiviteler birçok Kayserili iş adamı için bir ticaret okulu olmuştur. Kaynak: SÖNMEZ, F., (2011). Kayseri Kapalı Çarşı Yaşantısı ve Bellekteki Yer,, Ar. Gör., Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, Sayı: 402, Haziran s

7 3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMĠ Araştırmada nitel ve nicel yöntemler kullanılmıştır. Ön araştırma için mülakat yapmak üzere 8 Ekim 2013 de Kapalı Çarşı Derneği ve muhtelif esnafla yüz yüze görüşülerek sorunlar hakkında bilgiler alınmıştır. Ayrıca literatür taraması yapılarak Kapalı Çarşı nın tarihi ve kültürü hakkında incelemeler yapılmıştır. 22 Ekim 2013 de Ticaret Odası nda yapılan toplantıda, Kapalı Çarşı esnafına uygulanacak anket taslağı incelenmiş ve form uygulanacak hale getirilmiştir. 24 Ekim 2013 de Kapalı Çarşı da 15 esnafla yüz yüze görüşülerek anket formunun ön testi yapılmış ve anlaşılmayan sorular yeniden düzenlenmiştir. 30 Ekim ve 7 Kasım 2013Tarihlerinde anket formu 8 anketör eşliğinde, Kapalı Çarşı Derneği nin yardımı ile yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Araştırmada tüm Kapalı Çarşı esnafına ulaşılmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla araştırma için bir örneklem kümesi oluşturulmamıştır. Uygun durumda olan 400 ün üzerinde dükkana gidilmiş, bunlardan uygun olan ve anket yapmayı kabul erden 322 dükkan sahibi ile anket yapılmıştır. 7

8 3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMĠ Anket formu 2 bölümden oluşmaktadır. 1. Bölümde Kayseri Kapalı Çarşısı nın Fiziksel koşullarından kaynaklanan sorunlar, Esnaflardan kaynaklanan sorunlar ve Kapalı Çarşı nın pazarlama sorunları toplam 30 değişken ile likert ölçeğine göre tespit edilmiştir. Örneğin, Kapalı çarşı girişinde yönlendirici levha ve bilgilerin olmaması karmaşa yaratıyor. yargısına deneklerin (0) Kesinlikle katılmıyorum, (1) Katılmıyorum, (2) Kararsızım, (3) Katılıyorum, (4) Kesinlikle katılmıyorum şeklinde cevap vermesi istenmiştir. Cevaplar yüzdelik dilimler şeklide grafiklerle değerlendirilirken, bazı cevaplar da grupların yanıtlarını karşılaştırmak için tablolar halinde değerlendirilmiştir. Tablolarda sorulara verilen cevaplar yukarıda belirtildiği gibi en olumsuzdan (0,00) en olumluya doğru (4,00) değerlendirilmiştir. 2. Bölümde ise, demografik bilgiler, sorunların çözümünde destek beklenen kuruluşlar ve diğer sorunların tespiti için açık uçlu bir soru yer almaktadır. Anket formu, Araştırma raporunun sonunda Ekler bölümünde incelenebilir. 8

9 4. Demografik Tablo ve Şekiller: Cinsiyet Araştırmaya katılanların % 95 (n=306) Erkek, % 4,7 si (n=15) kadındır. Kapalı çarşıda erkek çalışanların baskın ağırlığı açıkça görülmektedir. Kadın Erkek Kadın Erkek

10 4. Demografik Tablo ve Şekiller: Yaş Çalışanlar yaş durumuna göre gruplandırıldığında yaş arasında % 11,5 (n=37), yaş arasında % 19,9 (n=64), yaş arasında %28,3 (n=91), yaş arasında % 20,2 (n=65) ve 51 yaş üstü %17,4 (n=56) oranındadır. Çalışanların % 2,8 (n=9) bu soruya yanıt vermemiştir. cevapsız 51 ve üstü ve üstü cevapsız ,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 10

11 4. Demografik Tablo ve Şekiller: Yaş Çalışanlar yaş durumuna göre iki gruba indirgendiğinde yaş arasındakiler % 59,6 (n=192) ve 41 ve üzerindekiler % 37, 6 (n=121) dır. Bu sonuçlara göre çalışanların yarıdan fazlası genç ve orta yaş düzeyindedirler. Cevapsız 41 ve üstü ve üstü Cevapsız

12 4. Demografik Tablo ve Şekiller: Kaç yıldır faaliyet gösteriyor? Çalışanların % 5,3 ü (n=17) bir yıldan az, % 8,4 ü (n=27) 1-2 yıl arasında; %15,5 i (n=50) 3-5 yıl arasında; %22,0 ı (n=71) 6-10 yıl arasında; % 19 u (n=64) yıl arasında ve % 27 si (n=87) 20 yıl ve üzerinde kapalı çarşıda faaliyet göstermektedir. System 20 yil ve uzeri yıl 6-10 yıl 3-5 yıl 1 yıldan az 1-2 yıl 3-5 yıl 6-10 yıl yıl 20 yil ve uzeri System 1-2 yıl 1 yıldan az 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 12

13 4. Demografik Tablo ve Şekiller: Kaç yıldır faaliyet gösteriyor? Çalışanların faaliyet yılı iki gruba indirgendiğinde % 51,2 sinin (n=165) 1-10 yıl arasında; % 46,9 nun (n=151) 11 yıl ve üzerinde Kapalı Çarşı da faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır. cevapsız 11 yıl ve üstü 1-10 yıl 11 yıl ve üstü cevapsız 1-10 yıl

14 4. Demografik Tablo ve Şekiller: Yapılan Ġş Kapalı Çarşı da, Hazır Giyim (% 45) ve Ayakkabı (% 15) satıcı sayılarının dikkat çeken oranlarda yüksek olduğu görülmüştür. Yapılan Ġş Frekans (n) Yüzde (%) Ayakkabı 49 15,2 Hazır giyim ,3 Zuccaciye 4 1,2 Plastik eşya 2,6 Gumuş-Sarraf 22 6,8 Gida 31 9,6 Terzi 9 2,8 Tamirci 7 2,2 Bakkal 1,3 Berber 2,6 Diğer 47 14,6 Cevapsız 2,6 Toplam ,0 14

15 4. Demografik Tablo ve Şekiller: Yapılan Ġşin Grafik Dağılımı Cevapsız Diğer Berber Bakkal Tamirci Terzi Gida Gumuş-Sarraf Plastik eşya Zuccaciye hazir giyim Ayakkabi hazir giyim Zuccaciye Plastik eşya Gumuş-Sarraf Gida Terzi Tamirci Bakkal Berber Diğer Cevapsız Ayakkabi

16 4. Demografik Tablo ve Şekiller: Eğitim Düzeyi Kapalı Çarşı da çalışanların büyük çoğunluğu ilköğretim (n=151; % 46,9) ve Lise (n=103; % 32) mezunudur. Eğitim Düzeyi (n) Cevapsız Fakülte-Yüksekokul MYO Lise İlkokul-ortaokul Lise MYO Fakülte-Yüksekokul Cevapsız İlkokul-ortaokul Eğitim Düzeyi Frekans (n) Yüzde (%) Ġlkokul-ortaokul ,9 Lise ,0 MYO 17 5,3 Fakülte-Yüksekokul 48 14,9 Cevapsız 3,9 Toplam ,0 16

17 5. Fiziksel Yapıdan Kaynaklanan Sorunlar Kapalı çarşı girişinde yönlendirici levha ve bilgilerin olmaması karmaşa yaratıyor. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katilmiyorum 7 2,2 Katilmiyorum 21 6,5 Kararsizim 7 2,2 Katiliyorum ,4 % 89 Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum ,7 Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum 2% 7% 2% 50% 39% 17

18 5. Fiziksel Yapıdan Kaynaklanan Sorunlar Kapalı çarşı içinde hoş olmayan kokular vardır. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katılmıyorum 3,9 Katılmıyorum 33 10,2 Kararsizim 11 3,4 Katiliyorum ,3 % 86 Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum ,8 Cevapsız 1,3 Kesinlikle Katilmiyorum Kararsizim Kesinlikle Katiliyorum Katilmiyorum Katiliyorum 1% 10% 3% 49% 37% 18

19 5. Fiziksel Yapıdan Kaynaklanan Sorunlar Dükkân alanlarının küçük olmasından dolayı istenen miktarda ürün alınamaması esnafın ekonomik olarak büyümesini önlüyor. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katilmiyorum 7 2,2 Katilmiyorum 22 6,8 Kararsizim 19 5,9 % 85 Katılıyorum Katiliyorum ,0 Kesinlikle Katiliyorum ,1 Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum 2% 7% 6% 48% 37% 19

20 5. Fiziksel Yapıdan Kaynaklanan Sorunlar Çarşı içinde, müşterilerin dinlenebileceği uygun mekanlar (Cafe, restoran vb.) yetersizdir. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katilmiyorum 8 2,5 Katilmiyorum 20 6,2 Kararsizim 13 4,0 % 87 Katılıyorum Katiliyorum ,1 Kesinlikle Katiliyorum ,5 Cevapsız 2,6 Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum 3% 6% 4% 48% 39% 20

21 5. Fiziksel Yapıdan Kaynaklanan Sorunlar Çarşının tarihi yapısının korunamaması tarihi ve otantik havayı bozuyor. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum % 74 Katılıyorum Kesinlikle Katiliyorum Cevapsız Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum Cevapsız 0% 33% 3% 16% 7% 41% 21

22 5. Fiziksel Yapıdan Kaynaklanan Sorunlar Çarşı içinde ki metal ve tabela kirliliği tarihi dokuyu zedeliyor. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katilmiyorum 11 3,4 Katilmiyorum 60 18,6 Kararsizim 31 9,6 Katiliyorum ,5 % 68 Katılıyorum Kesinlikle Katiliyorum ,2 Cevapsız 2,6 Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum 33% 3% 19% 10% 35% 22

23 5. Fiziksel Yapıdan Kaynaklanan Sorunlar Kapalı çarşıda sokakların konfeksiyon, zücaciye, hediyelik eşya, ayakkabı vb. gibi belirli bir branş göre düzenlenmemesi karmaşaya neden oluyor. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katılmıyorum 30 9,3 Katılmıyorum 84 26,1 Kararsizim 37 11,5 Katiliyorum ,7 Kesinlikle Katılıyorum 68 21,1 Cevapsız 1,3 % 53 Katılıyorum Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum 21% 9% 26% 32% 12% 23

24 5. Fiziksel Yapıdan Kaynaklanan Sorunlar Çarşı içinde sokakların çok dar olmasından dolayı tezgahların yollara taşması müşterileri rahatsız ediyor. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katilmiyorum 18 5,6 Katilmiyorum 61 18,9 Kararsizim 24 7,5 Katiliyorum 92 28,6 % 68 Katılıyorum Kesinlikle Katiliyorum ,8 Cevapsız 2,6 Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum 39% 6% 19% 7% 29% 24

25 5. Fiziksel Yapıdan Kaynaklanan Sorunlar Dükkânların çok yakın olması ve müşteri pazarlıklarının diğer satıcılar tarafından duyulması etik olmayan davranışlara neden oluyor. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katilmiyorum 14 4,3 Katilmiyorum 34 10,6 Kararsizim 18 5,6 Katiliyorum ,2 % 79 Katılıyorum Kesinlikle Katiliyorum ,3 Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum 41% 4% 11% 6% 38% 25

26 5. 1. Fiziksel Yapıdan Kaynaklanan Sorunların Yorumlanması Kapalı Çarşının tüm fiziksel sorunları konusunda esnafların genel olarak mutabık kaldığı ve sorunlar farkında olduğu anlaşılmaktadır. En önemli fiziksel sorun olarak Kapalı çarşı girişinde yönlendirici levha ve bilgilerin olmaması karmaşa yaratıyor. İfadesi (%89) destek görürken, En az Kapalı çarşıda sokakların konfeksiyon, zücaciye, hediyelik eşya, ayakkabı vb. gibi belirli bir branş göre düzenlenmemesi karmaşaya neden oluyor. İfadesi destek görmüştür. 26

27 6. Çarşı Esnafının Sorunları Kapalı Çarşı da müşterinin bulabileceği ürün çeşidi sınırlıdır. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katılmıyorum 56 17,4 Katilmiyorum ,8 Kararsizim 13 4,0 Katiliyorum 74 23,0 Kesinlikle Katiliyorum 48 14,9 Cevapsız 3,9 % 38 Katılıyorum Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum Cevapsız 1% 15% 17% 23% 4% 40% 27

28 6. Çarşı Esnafının Sorunları Dükkân sahiplerinin bilinçsizce ayakkabı ve giyim gibi belirli alanlara yığılmıştır. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katılmıyorum 22 6,8 Katilmiyorum 86 26,7 Kararsizim 36 11,2 Katiliyorum ,2 Kesinlikle Katiliyorum 50 15,5 Cevapsız 5 1,6 % 53 Katılıyorum Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum Cevapsız 2% 15% 7% 27% 38% 11% 28

29 6. Çarşı Esnafının Sorunları Bazı dükkân sahiplerinin müşteriye karşı baskıcı tutumları müşterilerin kaybedilmesine neden olmaktadır. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katilmiyorum 12 3,7 Katilmiyorum 28 8,7 Kararsizim 15 4,7 Katiliyorum ,1 Kesinlikle Katiliyorum ,2 Cevapsız 2,6 % 82 Katılıyorum Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum Cevapsız 0% 4% 9% 5% 47% 35% 29

30 6. Çarşı Esnafının Sorunları Çarşı esnafının birbirinin müşterisini kapmaya çalışması gereksiz bir fiyat rekabetine neden oluyor. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katilmiyorum 16 5,0 Katilmiyorum 54 16,8 Kararsizim 8 2,5 Katiliyorum ,3 Kesinlikle Katiliyorum ,5 % 75 Katılıyorum Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum 43% 5% 17% 3% 32% 30

31 6. Çarşı Esnafının Sorunları İşyeri devri, icra ve iflas gibi nedenlerle Çarşıdaki işletmeci (esnaf) sirkülasyonu fazladır. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katilmiyorum 3,9 Katilmiyorum 44 13,7 Kararsizim 53 16,5 Katiliyorum ,6 Kesinlikle Katiliyorum 87 27,0 Cevapsız 1,3 % 69 Katılıyorum Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum Cevapsız 0% 1% 27% 14% 16% 42% 31

32 6. Çarşı Esnafının Sorunları Ticaret geçmişi olmayan ve kapalı çarşı kültürünü bilmeyen işyeri sahiplerinden dolayı esnaflık kültürü kayboluyor. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katilmiyorum 6 1,9 Katilmiyorum 20 6,2 Kararsizim 22 6,8 % 85 Katılıyorum Katiliyorum ,3 Kesinlikle Katiliyorum ,8 Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum 2% 44% 6% 7% 41% 32

33 6. Çarşı Esnafının Sorunları Kadın müşterilere hitap edecek kadın çalışanların olmaması iletişim sorunlarına neden oluyor. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katilmiyorum 25 7,8 Katilmiyorum 81 25,2 Kararsizim 35 10,9 % 56 Katılıyorum Katiliyorum ,0 Kesinlikle Katiliyorum 78 24,2 Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum 24% 8% 25% 32% 11% 33

34 6. Çarşı Esnafının Sorunları Esnafın kendi içinde anlaşamaması, Kapalı Çarşı yı ilgilendiren sorunlara çözüm üretilmesini önlüyor. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katilmiyorum 11 3,4 Katilmiyorum 25 7,8 Kararsizim 21 6,5 Katiliyorum ,6 Kesinlikle Katiliyorum ,4 Cevapsız 1,3 % 82 Katılıyorum Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum Cevapsız 0% 40% 3% 8% 7% 42% 34

35 6. Çarşı Esnafının Sorunları Vakıf ve AVM lerde olduğu gibi Kapalı Çarşı yönetiminin yasal bir dayanağının olmaması sorunlara neden oluyor. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katilmiyorum 11 3,4 Katilmiyorum 25 7,8 Kararsizim 21 6,5 Katiliyorum ,2 Kesinlikle Katiliyorum ,1 % 82 Katılıyorum Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum 40% 3% 8% 7% 42% 35

36 6. Çarşı Esnafının Sorunları Kapalı Çarşı esnafı, işini büyütecek ekonomik ve finansal güçten yoksundur. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katilmiyorum 8 2,5 Katilmiyorum 19 5,9 Kararsizim 18 5,6 Katiliyorum ,4 Kesinlikle Katiliyorum ,6 % 86 Katılıyorum Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum 2% 6% 6% 47% 39% 36

37 6. Çarşı Esnafının Sorunları Esnafının aynı toptancılardan beslenmesi ve toptancıların getirdikleri ürünleri dayatması ürün çeşitliliğini olumsuz yönde etkiliyor. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katilmiyorum 14 4,3 Katilmiyorum 60 18,6 Kararsizim 20 6,2 Katiliyorum ,9 Kesinlikle Katiliyorum ,9 % 71 Katılıyorum Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum 33% 4% 19% 6% 38% 37

38 6.1. Esnafın Kendinden Kaynaklanan Sorunların Yorumlanması Esnafların kendilerinden kaynaklanan sorunlar incelendiğinde, üzerinde en az fikir birliği oluşan ifade, Kapalı Çarşı da müşterinin bulabileceği ürün çeşidi sınırlıdır. (% 38) şeklinde olmuştur. En büyük sorunlar olarak ise, Ticaret geçmişi olmayan ve kapalı çarşı kültürünü bilmeyen işyeri sahiplerinden dolayı esnaflık kültürü kayboluyor. (% 85) ve Kapalı Çarşı esnafı, işini büyütecek ekonomik ve finansal güçten yoksundur. (% 86) ifadeleri ile kültürel ve finansal sorunların ön plana çıktığı görülmektedir. 38

39 7. Çarşı Esnafının Müşteri Memnuniyeti Kapalı çarşıdaki müşteri sayısından memnunum. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katılmıyorum 48 14,9 Katılmıyorum 84 26,1 Kararsızım 44 13,7 Katiliyorum ,5 Kesinlikle Katiliyorum 37 11,5 Cevapsız 1,3 34% 11% 14% 15% 26% Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum 11% 15% 34% 26% 14% 39

40 7. Çarşı Esnafının Müşteri Memnuniyeti Kapalı çarşıdaki müşteri sayısından memnunum. Sokaklar Frekans Ort. Std. Sp. Bezciler (Uzun) Çarsı 37 2,54 1,19 Borekciler 22 1,82 1,33 Damgaciler 9 0,78 1,09 Dikiciler Gecidi 5 1,80 1,64 Gazezler 23 2,39 0,94 Eskiciler 8 1,63 1,60 Hacı Hanefi 25 2,16 1,34 Kadinlar 15 2,67 1,18 Katrancilar 52 1,75 1,10 Kürkçüler 10 1,70 1,25 Postalli 3 1,67 1,15 Saraçlar 18 1,33 1,28 Sipahi Pazari 42 2,21 1,28 Tabakcilar 14 2,29 1,33 Terziler 12 2,67 1,15 Urgancilar 19 1,32 1,49 Diğer 4 2,25 0,96 Total 318 2,01 1,29 Sokak dağılımına göre Tablo ya bakıldığında, genel müşteri sayısının esnaf tarafından yetersiz bulunduğu görülmektedir. Terziler, Kadınlar, Bezciler sokak 2,50 in üzerinde puanla kararsızlığın biraz üstünde değerlendirmede bulunmuştur. Müşteri sayısından en az memnun olan ise Damgacılar ve Urgancılar Sokaktır. 40

41 7. Çarşı Esnafının Müşteri Memnuniyeti Kendi dükkânımın satışlarından memnunum. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katilmiyorum 22 6,8 13% 7% Katilmiyorum 74 23,0 Kararsizim 46 14,3 Katiliyorum ,9 Kesinlikle Katiliyorum 41 12,7 Cevapsız 1,3 43% 14% 23% Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum 13% 7% 23% 43% 14% 41

42 7. Çarşı Esnafının Müşteri Memnuniyeti Kendi Dükkanımın satışlarından memnunum. Sokaklar Frekans Ort. Std. Sp. Bezciler (Uzun) Çarsı 37 2,92 1,09 Borekciler 22 2,41 1,26 Damgaciler 9 1,44 1,24 Dikiciler Gecidi 5 2,80 1,30 Gazezler 23 2,52 0,85 Eskiciler 8 1,88 1,25 Hacı Hanefi 25 2,40 1,15 Kadinlar 15 2,40 1,50 Katrancilar 52 2,04 1,07 Kürkçüler 10 1,60 1,26 Postalli 3 2,33 1,15 Saraçlar 18 2,00 1,24 Sipahi Pazari 42 2,64 0,96 Tabakcilar 15 2,13 1,19 Terziler 12 2,50 1,00 Urgancilar 18 1,72 1,18 Diğer 4 2,50 1,00 Total 318 2,31 1,16 Genel olarak esnaflar, Çarşı ya gelen müşteri sayısı ile karşılaştırıldığında kendi dükkanlarındaki satışlardan kısmen de olsa daha fazla memnun olduklarını ifade eden cevaplar vermişlerdir. Fakat cevaplarda homojenlik yoktur. 2,92 ile Uzun Çarşı esnafı memnuniyet puanı en yüksek olan grup olmuştur. Buna karşın Kürkçüler ve Damgacılar sokaklarında faaliyet gösteren dükkan sahipleri satışlardan memnun değillerdir. 42

43 7. Çarşı Esnafının Müşteri Memnuniyeti Satış yaptığım müşterilerin çoğu ihtiyaçları olduğunda tekrar benim ürünlerimden satın alırlar. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katilmiyorum 6 1,9 24% 1% 2% 6% 8% Katilmiyorum 20 6,2 Kararsizim 24 7,5 Katiliyorum ,3 Kesinlikle Katiliyorum 78 24,2 Cevapsız 3,9 59% Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum Cevapsız 1% 24% 2% 6% 8% 59% 43

44 7. Çarşı Esnafının Müşteri Memnuniyeti Satış yaptığım müşterilerin çoğu ihtiyaçları olduğunda tekrar benim ürünlerimden satın alırlar. Sokaklar Frekans Ort. Std. Sp. Bezciler (Uzun) Çarsı 37 3,35 0,86 Borekciler 22 3,27 0,70 Damgaciler 9 2,67 0,71 Dikiciler Gecidi 5 2,80 1,10 Gazezler 23 3,09 0,60 Eskiciler 8 2,88 0,83 Hacı Hanefi 25 3,12 0,78 Kadinlar 14 3,14 0,53 Katrancilar 51 2,71 0,86 Kürkçüler 9 2,67 1,12 Postalli 3 3,00 0,00 Saraçlar 18 3,00 0,84 Sipahi Pazari 42 3,10 0,85 Tabakcilar 15 2,67 0,90 Terziler 12 2,67 1,07 Urgancilar 19 2,95 1,22 Diğer 4 2,75 0,50 Total 316 2,99 0,86 Satış miktarları Çarşı esnafını çok memnun etmese de, geleneksel olarak belirli bir müşteri kitlesine hitap eden Çarşı da sadık müşteri kitlelerinin olduğu anlaşılmaktadır. Çarşı esnafının müşterilerle ilgili en yüksek olumlu cevap verdiği sorulardan birisi bu soru olmuştur. Öyle ki müşteri sıkıntısı yaşayan Damgacılar, Urgancılar ve Katrancılar esnafı bile bu soruya olumlu cevap vermiştir. Genel olarak standart sapma değerlerinin de küçük olması, görüşlerin homojen olduğunu göstermektedir. 44

45 7. Çarşı Esnafının Müşteri Memnuniyeti Dükkânımdan alışveriş yapan müşterilerim başkalarına da tavsiye ederler. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katilmiyorum 2,6 Katilmiyorum 14 4,3 Kararsizim 25 7,8 Katiliyorum ,6 Kesinlikle Katiliyorum 85 26,4 Cevapsız 4 1,2 27% 1% 4% 8% 60% Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum 27% 1% 4% 8% 60% 45

46 7. Çarşı Esnafının Müşteri Memnuniyeti Dükkanımdan alışveriş yapan müşterilerim başkalarına da tavsiye ederler. Sokaklar Frekans Ort. Std. Sp. Bezciler (Uzun) Çarsı 37 3,32 0,85 Borekciler 21 3,38 0,67 Damgaciler 9 3,00 0,00 Dikiciler Gecidi 5 2,60 0,89 Gazezler 23 3,04 0,47 Eskiciler 8 2,88 0,35 Hacı Hanefi 25 2,88 0,93 Kadinlar 15 2,87 1,06 Katrancilar 51 2,96 0,53 Kürkçüler 9 2,89 0,93 Postalli 3 3,00 0,00 Saraçlar 18 3,06 0,94 Sipahi Pazari 42 3,21 0,72 Tabakcilar 15 3,00 0,76 Terziler 12 2,75 1,14 Urgancilar 18 3,56 0,51 Diğer 4 2,75 0,50 Total 315 3,08 0,76 Müşteri sadakatinin en önemli göstergelerinden birisi olan tavsiye etme konusunda sorulan Dükkanımda alışveriş yapan müşterilerim başkalarına da tavsiye ederler ifadesine 3,08 oranında yüksek bir evet cevabı verilmiştir. Bu cevap bir önceki, cevabı pekiştiren bir yanıt olmuştur. Müşteri sayısı yetersiz olsa da Kapalı Çarşı esnafı, mevcut müşterilerini sadık olarak nitelendirmektedir. Standart sapmanın sıfıra yakın olması cevapların benzer ve homojen olduğunu göstermektedir. 46

47 7. Çarşı Esnafının Müşteri Memnuniyeti Kapalı Çarşı nın yakın gelecekte daha çok müşteri çekeceğini düşünüyorum. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katilmiyorum 37 11,5 Katilmiyorum 69 21,4 Kararsizim 49 15,2 Katiliyorum ,2 Kesinlikle Katiliyorum 55 17,1 Cevapsız 2,6 34% 17% 12% 15% 22% Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum 17% 12% 22% 34% 15% 47

48 7. Çarşı Esnafının Müşteri Memnuniyeti Kapalı Çarşı'nın gelecekte daha çok müşteri çekeceğini düşünüyorum. Sokaklar Frekans Ort. Std. Sp. Bezciler (Uzun) Çarsı 37 2,59 1,40 Borekciler 22 2,64 1,33 Damgaciler 9 1,56 1,13 Dikiciler Gecidi 5 1,60 1,52 Gazezler 23 2,35 1,03 Eskiciler 8 2,13 1,55 Hacı Hanefi 25 2,28 1,37 Kadinlar 15 2,13 1,13 Katrancilar 51 1,94 1,27 Kürkçüler 10 1,90 1,20 Postalli 3 1,33 1,53 Saraçlar 17 2,65 1,22 Sipahi Pazari 42 2,40 1,29 Tabakcilar 15 2,33 1,11 Terziler 12 2,33 0,98 Urgancilar 19 1,89 1,52 Diğer 4 1,50 1,00 Total 317 2,24 1,29 Çarşı nın geleceği konusunda yaşanan endişeler, müşterilerle ilgili beklentileri de olumsuz etkilemektedir. Yeni alışveriş mekanlarının Kapalı Çarşı yı olumsuz etkilemesi ve gençlerin Kapalı Çarşıya itibar etmemesi potansiyel müşteriler konusundaki beklentileri olumsuz etkilemektedir. Uzun Çarşı, Börekçiler ve Saraçlar Çarşısı en iyimser cevapları verirken, Postallı, Urgancılar, Dikiciler Geçidi, Katrancılar karamsar cevaplar vermiştir. 48

49 7. Çarşı Esnafının Müşteri Memnuniyeti Mağazama gelen müşteriler sıklıkla pazarlık yaparlar. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katilmiyorum 7 2,2 Katilmiyorum 25 7,8 Kararsizim 22 6,8 Katiliyorum ,7 Kesinlikle Katiliyorum ,3 Cevapsız 1,3 47% 2% 8% 7% 36% Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum 2% 8% 7% 47% 36% 49

50 7. Çarşı Esnafının Müşteri Memnuniyeti Mağazama gelen müşteriler sıklıkla pazarlık yaparlar. Sokaklar Frekans Ort. Std. Sp. Bezciler (Uzun) Çarsı 37 3,86 0,35 Borekciler 22 3,09 1,27 Damgaciler 9 3,22 1,09 Dikiciler Gecidi 5 2,80 1,10 Gazezler 23 3,13 0,76 Eskiciler 8 2,50 1,31 Hacı Hanefi 25 3,20 0,91 Kadinlar 15 3,13 0,99 Katrancilar 52 2,96 1,07 Kürkçüler 9 3,00 1,00 Postalli 3 3,33 0,58 Saraçlar 18 2,78 1,26 Sipahi Pazari 42 3,19 0,92 Tabakcilar 15 3,00 1,25 Terziler 12 3,42 0,67 Urgancilar 19 3,63 1,16 Diğer 4 3,00 0,82 Total 318 3,19 1,01 Tüm Kapalı Çarşı sokakları ortak bir kanaat olarak, müşterilerinin pazarlık yapmadan ürün almadığını belirtmiştir. Bu sonuç bizlere Kapalı Çarşı ya gelen müşterinin, geleneksel olarak pazarlık yapılmadan ürün alınmayacağını bildiğini göstermektedir. 50

51 7. Çarşı Esnafının Müşteri Memnuniyeti Kapalı Çarşının reklam ve tanıtımı yeterince yapılmaktadır. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katilmiyorum ,6 Katilmiyorum 72 22,4 Kararsizim 19 5,9 Katiliyorum 36 11,2 Kesinlikle Katiliyorum 60 18,6 Cevapsız 1,3 11% 6% 19% 22% 42% Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum 19% 11% 42% 6% 22% 51

52 7. Çarşı Esnafının Müşteri Memnuniyeti Kapalı Çarşı'nın reklam ve tanıtımı yeterince yapılmaktadır. Sokaklar Frekans Ort. Std. Sp. Bezciler (Uzun) Çarsı 37 1,54 1,57 Borekciler 22 1,73 1,70 Damgaciler 9 1,67 1,80 Dikiciler Gecidi 5 1,40 1,52 Gazezler 23 1,30 1,58 Eskiciler 8 1,13 1,81 Hacı Hanefi 25 1,92 1,41 Kadinlar 15 0,47 0,92 Katrancilar 51 1,37 1,39 Kürkçüler 10 1,30 1,89 Postalli 3 0,00 0,00 Saraçlar 18 1,89 1,81 Sipahi Pazari 42 1,05 1,41 Tabakcilar 15 1,73 1,75 Terziler 12 0,75 1,22 Urgancilar 19 1,84 1,86 Diğer 4 2,25 1,71 Total 318 1,42 1,56 Hem Tarihi bir yapı olması hem de şehrin merkezinde bulunması nedeni ile Kapalı Çarşı bilinen bir alış veriş mekanıdır. Buna karşın, ticari cazibesini arttırmak için Kapalı Çarşı nın reklam ve tanıtımı yeterince yapılmamaktadır. Esnafın üzerinde ittifak ettiğin en önemli hususlardan birisi de budur. Bu soruya 2.00 ün üzerinde bir puan veren olmamıştır. 52

53 7. Çarşı Esnafının Müşteri Memnuniyeti Genç müşteriler de, Kapalı Çarşıya sıklıkla gelir. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katilmiyorum 34 10,6 Katilmiyorum 83 25,8 Kararsizim 55 17,1 Katiliyorum ,2 Kesinlikle Katiliyorum 39 12,1 Cevapsız 1,3 34% 12% 11% 17% 26% Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum 12% 11% 26% 34% 17% 53

54 7. Çarşı Esnafının Müşteri Memnuniyeti Genç müşteriler de Kapalı Çarşıya sıklıkla gelir. Sokaklar Frekans Ort. Std. Sp. Bezciler (Uzun) Çarsı 37 2,57 1,30 Borekciler 22 2,55 1,41 Damgaciler 9 1,11 1,05 Dikiciler Gecidi 5 1,20 0,45 Gazezler 23 2,17 1,07 Eskiciler 8 2,38 1,41 Hacı Hanefi 25 2,00 1,44 Kadinlar 15 2,07 0,80 Katrancilar 52 1,96 1,05 Kürkçüler 10 2,20 0,92 Postalli 3 1,33 1,53 Saraçlar 18 2,17 1,29 Sipahi Pazari 42 2,12 1,27 Tabakcilar 14 2,36 0,93 Terziler 12 2,00 1,35 Urgancilar 19 1,84 1,50 Diğer 4 2,25 0,96 Total 318 2,12 1,23 Uzun Çarşı, Börekçiler, Saraçlar ve Tabakçılar hariç esnaf, gençlerin alışveriş mekanı olarak genç müşterilerin Kapalı Çarşı ya gelmediğini düşünmektedir. Özellikle Damgacılar ve Postallı sokaklarındaki esnaflar oldukça karamsar görünmektedirler. 54

55 7. Çarşı Esnafının Müşteri Memnuniyeti Genel olarak müşterilerin Kapalı Çarşı esnafına güveni yüksektir. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) 10% 15% Kesinlikle Katilmiyorum 48 14,9 Katilmiyorum ,0 Kararsizim 67 20,8 22% 32% Katiliyorum 71 22,0 Kesinlikle Katiliyorum 33 10,2 21% Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum 10% 15% 22% 32% 21% 55

56 7. Çarşı Esnafının Müşteri Memnuniyeti Genel olarak müşterilerin Kapalı Çarşı esnafına güveni yüksektir. Sokaklar Frekans Ort. Std. Sp. Bezciler (Uzun) Çarsı 37 2,05 1,39 Borekciler 22 1,64 1,36 Damgaciler 9 0,89 0,93 Dikiciler Gecidi 5 1,00 0,71 Gazezler 23 2,13 0,87 Eskiciler 8 1,88 1,13 Hacı Hanefi 25 1,32 1,25 Kadinlar 15 2,27 1,39 Katrancilar 52 1,54 1,00 Kürkçüler 10 2,10 1,10 Postalli 3 1,33 0,58 Saraçlar 18 1,89 1,37 Sipahi Pazari 42 1,98 1,20 Tabakcilar 15 1,93 1,10 Terziler 12 2,00 1,41 Urgancilar 19 2,16 1,46 Diğer 4 1,50 1,73 Total 319 1,81 1,23 Esnaflar Kapalı Çarşıda müşterilerinin kendilerine sadık olduğunu düşünürken, genel olarak Kapalı Çarşıya karşı güvenin düşük olduğunu düşünmektedirler. Bu sonuca göre, esnaflar kendilerini güvenilir, çarşının genelini ise güvenilmez görme eğilimindedirler. Dolayısıyla bu cevap aslında esnafın birbirini güvenilir görmediğini göstermektedir. 56

57 7. Çarşı Esnafının Müşteri Memnuniyeti Kapalı çarşıdan alış veriş yapanlar yakınlarına da Kapalı çarşıda alışveriş yapmalarını tavsiye ederler. Cevap Frekans (n) Yüzde (%) Kesinlikle Katilmiyorum 19 5,9 Katılmıyorum 61 18,9 15% 6% 19% Kararsizim 83 25,8 Katiliyorum ,2 Kesinlikle Katiliyorum 49 15,2 Cevapsız 3,9 34% 26% Kesinlikle Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Kesinlikle Katiliyorum 15% 6% 19% 34% 26% 57

58 7. Çarşı Esnafının Müşteri Memnuniyeti Kapalı çarşıdan alış veriş yapanlar yakınlarına da Kapalı çarşıda alışveriş yapmalarını tavsiye ederler. Sokaklar Frekans Ort. Std. Sp. Bezciler (Uzun) Çarsı 37 2,84 1,14 Borekciler 22 2,18 1,37 Damgaciler 9 1,78 0,97 Dikiciler Gecidi 5 1,20 0,84 Gazezler 23 2,57 0,79 Eskiciler 8 1,88 1,55 Hacı Hanefi 25 2,28 1,14 Kadinlar 13 3,00 1,08 Katrancilar 52 1,94 1,02 Kürkçüler 10 2,30 1,06 Postalli 3 2,67 0,58 Saraçlar 18 2,17 1,15 Sipahi Pazari 42 2,60 0,91 Tabakcilar 15 2,20 1,26 Terziler 11 2,91 0,70 Urgancilar 19 2,26 1,33 Diğer 4 1,75 0,96 Total 316 2,34 1,13 Uzun Çarşı, Bezciler ve Terziler sokaklarında çalışan esnaflar sadık müşterilerinin referansı ile kendilerinden alışveriş yapmaya gelen müşteriler olduğunu belirtmektedir. Kapalı Çarşı müşterisi, bilmediği bir dükkandan gerekmedikçe ya da birisinin referansı olmadıkça alışveriş yapmamaktadır. 58

59 7. Çarşı Esnafının Müşteri Memnuniyeti Üç Büyük Ġş Alanına Göre Esnafın Müşteri Memnuniyeti No Esnafın Müşteri Memnuniyeti Ayakkabi Hazır Giyim Sarraf/ gümüş Ort Ort Ort 1 Kapalı çarşıdaki müşteri sayısından memnunum. 1,86 2,18 1,64 2 Kendi dükkânımın satışlarından memnunum. 2,06 2,47 2,32 3 Satış yaptığım müşterilerin çoğu ihtiyaçları olduğunda tekrar benim ürünlerimden satın alırlar. 2,98 3,16 2,71 4 Dükkânımdan alışveriş yapan müşterilerim başkalarına da tavsiye ederler. 2,94 3,21 3,00 5 Kapalı Çarşı nın yakın gelecekte daha çok müşteri çekeceğini düşünüyorum. 2,27 2,36 2,00 6 Mağazama gelen müşteriler sıklıkla pazarlık yaparlar. 3,12 3,45 3,05 7 Kapalı Çarşının reklam ve tanıtımı yeterince yapılmaktadır. 1,41 1,49 1,71 8 Genç müşteriler de, Kapalı Çarşıya sıklıkla gelir. 2,22 2,18 2,00 9 Genel olarak müşterilerin Kapalı Çarşı esnafına güveni yüksektir. 1,86 1,83 1,36 10 Kapalı çarşıdan alış veriş yapanlar yakınlarına da Kapalı çarşıda alışveriş yapmalarını tavsiye ederler. 2,41 2,51 1,86 Esnafın, Müşteri memnuniyetine ilişkin düşünceleri, fiziksel sorunlar ve kendilerinden kaynaklanan sorunlarla karşılaştırıldığında en düşük puanları alan konu olmuştur. Bundan dolayı iş alanına göre memnuniyet ortalamaları yeniden incelenmiştir. Yukarıdaki tabloda araştırmaya katılan ve Kapalı Çarşı da yoğun biçimde faaliyet gösteren ve katılımın en yüksek olduğu Ayakkabı, hazır giyim ve sarraf/gümüş gruplarının cevapları karşılaştırılmıştır. Müşterinin alışveriş yaptığı dükkanı tavsiye etme, Müşterilerin pazarlık yapması, Tekrar aynı dükkanda alışveriş yapma konusundaki inançların ortak olduğu görülmektedir. 59

60 8. Çözüme Destek Olması Beklenen Diğer Kurumlar Aşağıdaki kuruluşların hangisinin Kapalı Çarşı nın sorunlarını çözmede daha etkili olmasını bekliyorsunuz? Çözüm Üretici Kurum 1. Tercih (n) 2. Tercih (n) 3. tercih (n) Ticaret Odası Esn. Ve San. Odası Belediyeler Valilik Kapalı Çarşı Derneği Ticaret Odası Esn. Ve San. Odası Belediyeler Valilik Kapalı Çarşı Derneği 1. Tercih 2. Tercih 3. tercih 60

61 9. Esnafın Gördüğü Diğer Sorunlar Lavabo, WC ve temizlik Sermaye darlığı Güvenlik, Zabıta Otopark sorunu Ses kirliliği (Yüksek sesli müzik) Dernek Yönetiminin şeffaf olmaması Engelliler için ulaşım sorunu Esnaf eğitimi Müşteri yetersizliği Tavan bakımı Kedi sorunu Tatil sorunu (Pazar günü çarşı kapalı olsun) Yönlendirme eksikliği (tabela Problemi) 61

62 10. SONUÇLAR Bu bölümde, anket ve mülakat yöntemleriyle elde edilen sonuçlar 3 grup altında toplanmaktadır: 1. Kapalı çarşının fiziksel yapısından kaynaklanan sorunlar 2. Kapalı Çarşının Esnaf zihniyetinden kaynaklanan sorunlar 3. İlk iki sorunun bir neticesi olarak ortaya çıkan müşterilerle ilgili sorunlar Kapalı Çarşı nın Fiziksel Sorunları: Kapalı çarşı girişinde yönlendirici levha ve bilgilerin olmaması karmaşa yaratmaktadır. Çarşının tarihi yapısının korunamaması, metal ve tabela kirliliği tarihi ve otantik havayı bozmaktadır. Bu durum insanlarda bir kapalı çarşı deneyi yaşatmaktan ziyade, üstü kapatılmış sıradan bir yeraltı çarşısı hissine neden olmaktadır. Kapalı çarşıda sokakların konfeksiyon, zücaciye, hediyelik eşya, ayakkabı vb. gibi belirli bir branş göre düzenlenmemesi karmaşaya neden olmaktadır. Branşlaşma sorunu öncelik olmamakla birlikte bu konuda diğer kapalı çarşıların deneyimlerinden yararlanılabilir. 62

63 10. SONUÇLAR Kapalı Çarşı nın Fiziksel Sorunları: Çarşı içinde, müşterilerin dinlenebileceği uygun mekanlar (Cafe, restoran vb.) yetersizdir. Hatta yok denecek kadar azdır. Dükkân alanlarının küçük olmasından dolayı istenen miktarda ürün alınamaması esnafın ekonomik olarak büyümesini önlüyor. Çarşı içinde ara sokakların çok dar olmasından dolayı tezgahların yollara taşması müşterileri rahatsız etmektedir. Dükkân hacimlerinin küçük olmasından dolayı oluşan mekan sorunu dükkan sahibinin yeterli ürün sunmasına ve bulundurmasına engel olmaktadır. Bu problemin bir sonucu olarak dar sokaklarda bulunan dükkan sahipleri ürünleri yol kenarlarına koymakta, bu da müşteri geçişlerini zorlaştırmaktadır. Dükkânların çok yakın olması ve müşteri pazarlıklarının diğer satıcılar tarafından duyulması aynı işi yapan başka bir esnaflar tarafından fiyat indirimleriyle ikna edilmesi etik olmayan davranışlara neden olmaktadır. Bu problemin bir sonucu olarak esnaflar arasında dayanışma ve güven zedelenirken, aykırı fiyatlara muhatap olan müşterilerin Kapalı Çarşı dan soğumasına ve güvenini kaybetmesine neden olmaktadır. 63

64 10. SONUÇLAR Esnafın Kendisinden Kaynaklanan Sorunlar Kapalı Çarşı nın merkezi yönetiminin zayıflığı ve Vakıf sistemine göre çalışılmaması bilinçsiz bir şekilde sektörel yığılmaya neden olmuştur. Anket araştırmasında da görüldüğü gibi Kapalı Çarşı da yüksek oranda ayakkabı ve giyim mağazaları bulunmaktadır. Dengesiz bir arz meydana getiren bu tür yığılmalar esnaf arasında şiddetli fiyat rekabetlerine neden olabilmektedir. Bazı dükkân sahiplerinin müşteriye karşı baskıcı tutumları müşterilerin kaybedilmesine neden olmaktadır. Böyle bir tespitin müşterilere sorulduktan sonra ifade edilmesi gerekir ama anket yapılan esnafın bu sorunu tasdik ettiği görülmüştür. Özellikle müşteri kapma davranışları müşteri tarafından baskı olarak algılanmakta, bu bayan müşterilerde taciz duygusuna da neden olabilmektedir. Anketlerde Esnafın ifade ettiği en büyük sorun, finansal olanlardır. Yeterli yatırım sermayesi olmayan girişimcilerin başarısız olmasından dolayı sıklıkla işyeri devri, icra ve iflas gibi nedenlerle Çarşı da işletmeci (esnaf) sirkülasyonu yaşanmaktadır. Bu durumun neden olduğu diğer bir sonuç ise zaman içinde ticaret geçmişi olmayan ve kapalı çarşı kültürünü bilmeyen işyeri sahiplerinden dolayı Ahilik kültürünün, dayanışmanın kaybolması şeklinde kendini göstermiştir. 64

65 10. SONUÇLAR Esnafın Kendisinden Kaynaklanan Sorunlar Dükkanların yeterli ciroyu yapamaması nedeni ile Çarşı esnafı kadın müşterilere hitap edecek Kadın çalışanlar istihdam edememekte, bu da iletişim sorunlarına neden olabilmektedir. Bu sorun öncelikli bir sorun olmamakla birlikte Kadın çalışanların sayısının artması uzun vadede mevcut kaba tutumların törpülemesine yardım edecektir. Esnafın kendi içinde anlaşamaması, Kapalı Çarşı yı ilgilendiren sorunlara çözüm üretilmesini önlemektedir. Bu hususta ilk sorun, Kapalı Çarşının önde gelen güçlü esnafları Çarşı nın sorunlarına yeterince eğilmemektedir. Diğer bir sorun ise, Vakıf ve AVM lerde olduğu gibi Kapalı Çarşı yönetiminin yasal bir dayanağının olmaması ve Dernek Yönetiminin tabana yayılan bir desteğe sahip olmaması sorunları ve güvensizliği arttırmaktadır. Kapalı Çarşıdaki fiziksel sorunlardan dükkan alanlarının kısıtlı olması özellikle ayakkabı ve hazır giyim gibi çeşidin fazla olduğu alanlarda faaliyet gösteren esnafın, üreticiden ürün almak yerine mecburen toptancılara yönelmesine neden olmaktadır. Bu da esnafın aynı toptancılardan beslenmesi ve toptancıların getirdikleri ürünleri dayatması, ürün çeşidinin sınırlı kalmasına neden olabilmektedir. 65

66 10. SONUÇLAR Esnafın Müşterilerle Ġlgili Sorunları Esnaf, Kapalı Çarşı daki müşteri sirkülasyonundan memnunun değildir. Esnaflar kendi dükkânımın satışlarından bazı sokaklar istisna memnunundur. Esnaflar, mevcut müşterilerinin sadakat düzeyinin yüksek olduğunu düşünmektedir. Bunu müşterilerin ihtiyaç duyduklarında tekrar onları tercih etmesinden ve de müşterilerin alışveriş yaptıkları dükkanları başkalarına tavsiye etmesinden anlayabiliriz. AVM ve diğer alışveriş merkezlerinin rekabeti arttırması ve müşteri beklentilerinin değişmesi Kapalı Çarşı nın yakın gelecekte daha çok müşteri çekeceğine dair umutları azaltmaktadır. Kapalı Çarşıya gelen müşteri Kapalı Çarşı nın genel koşullarını bilmekte ve sıkı pazarlık yapmaktadır. Esnaf, yüksek oranda, Kapalı Çarşı nın reklam ve tanıtımını yetersiz görmektedir. Genç müşteriler Kapalı Çarşı da alışveriş yapmamaktadır. Kapalı Çarşı nın gençlere hitap edecek özelliklere sahip değildir. Esnaflar, kendilerini güvenilir, müşterilerini sadık görürken, Kapalı Çarşı nın genelini güvenilmez görmektedir. VE müşterilerin Kapalı Çarşı esnafına güvenmediğini düşünmektedir. 66

67 11. ÖNERĠLER KAPALI ÇARŞI YÖNETĠMĠNĠN YENĠLENMESĠ Kapalı Çarşı nın iyileştirilmesi adına atılması gereken ilk adım. Kapalı Çarşı yönetiminin güçlendirilmesidir. Sorunların çözümü için dışardan müdahale edilmesi Çarşı nın beklemediği sonuçlar getirebilir. Bunun için Kapalı Çarşı nın köklü ve saygın esnafları bir araya gelmeli ve Dernekte görev almalıdır. Gerekli görülmesi durumunda mevcut dernek yönetimi güven tazelemek için yeniden seçimlere gitmelidir. Derneğin mali işleri şeffaf hale getirilmeli ve gerek internet, gerekse panolara asılarak hesaplar Çarşı esnafı ile paylaşılmalıdır. Derneğin, yapacağı uygulamalar için yeni fonlar oluşturması zorunludur. Aşağıda sunulan yeni önerilerin hayata geçirilmesi için fonlara ihtiyaç vardır. Örneğin, iş potansiyeli yüksek caddelerdeki dükkanlardan daha yüksek aidat alınabilir. Şuan olmasa da gelecekte, Derneğin en önemli misyonu Çarşı nın cazibesini arttırmak olmalıdır. Bunun yapılabilmesi becerikli ve güçlü bir yönetime ve de ekonomik güce bağlıdır. Dernek, Kapalı Çarşı esnafının uyması gereken ticari değerleri yazılı hale getirmeli ve bunların tutumlara yansıması için eğitim programları yapmalıdır. Bu değerler, dükkanlarda çalıştırılan insanlara ilişkin politikalardan, müşterilerle ilgili faydalı ve itibar arttırıcı konulara kadar farklı içeriğe sahip olabilir. Değerleri insanların bir anda benimsemesi mümkün değildir. Ama zamana yayılarak ticari kültürün yozlaşması önlenebilir. 67

68 11. ÖNERĠLER KAPALI ÇARŞI YÖNETĠMĠNĠN YENĠLENMESĠ Çarşı ya yeni dükkan alan ya da kiralayan kişilerle ilgili bazı yazılı düzenlemeler yapılmalıdır. Çarşı nın içindeki branşlar da dikkate alınarak örneğin Kapalı Çarşı da kaç ayakkabıcı, kaç züccaciyeci, Kaç baharatçının hizmet vermesine müsaade edilmelidir? Bu sorunun cevabını vermek çok önemli, çünkü sonuçta Çarşı nın yarattığı ticari potansiyel ortadadır. Bu arada diğer çarşılarda olup Kayseri Kapalı Çarşısında olmayan, olursa tutabilecek işler var mıdır? Bununla ilgili de bir araştırma yapılabilir. Çarşıda iş yapmak isteyen kişiler için sermaye ve iş fikri gibi hususlarda ön şartlar getirilmeli, iş yapabilme meselesi sadece dükkan sahibinin kendi mülkünü kiraya vermesine bağlı olmalıdır. Bu öneri, hür teşebbüs fikrine ters ve uygulaması zor görülebilir ama yaşanacak hayal kırıklıklarının ve de kapalı çarşının itibarını koruma açısından önemlidir. Çarşı da meydana gelen gelişmeleri tüm çarşıya duyurmak için bir bülten çıkartılmalıdır. Tüm çarşıyı anlatan, derneğin yönettiği bir web sayfası oluşturulmalı, hatta sayfa üzerinden kültürel değeri olan ve her yerde bulunmaya ürünlerin satışları yapılmalıdır. Çarşı nın eski kültürel kimliğine kavuşması için güçlü esnafların sponsorluğunda Kongre ve konferanslar yapılarak yeni kuşaklara Kapalı Çarşı çeşitli etkinliklerle anlatılmalıdır. 68

69 11. ÖNERĠLER KAPALI ÇARŞININ TĠCARĠ CAZĠBESĠNĠN ARTTIRILMASI Bu araştırmanın en önemli yapılma nedenlerinden birisi, Kapalı Çarşı nın ticari cazibesinin nasıl arttırılacağına yönelik fikirlerin geliştirilmesidir. Bunun için öncelikli olarak Kapalı Çarşı nın Kısa vadede ve uzun vadede çözülebilecek öncelikli sorunlarının ortaya konulması gerekmektedir. Araştırma sonuçlarına göre Kapalı Çarşı nın sokakları homojen olarak müşteri çekememektedir. Bununla birlikte asıl sorun müşteri yokluğundan değil, dükkanların fiziksel büyüklüğünün yeterli olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu soruna kısa vadede bir çözüm üretmek mümkün görünmemekle birlikte, bazı fiziksel düzenlemelerle kısmı iyileştirmeler yapılabilir. İyileştirme stratejisi oluşturulurken Kapalı Çarşı nın mevcut müşteri fortföyü korunmalı, bu müşteri popülasyonunu arttıracak pazarlama çalışmalar yapılmalıdır. Pazarlama çabaları planlanırken şu hususa dikkat edilmelidir: Kapalı Çarşı kendini konumlandırırken AVM lerin bir rakip olarak değildir. Bu nedenle AVM gibi olmaya çalışmak yapılacak en büyük hatalardan birisi olacaktır. 69

70 11. ÖNERĠLER KAPALI ÇARŞININ TĠCARĠ CAZĠBESĠNĠN ARTTIRILMASI Bu araştırmanın en önemli yapılma nedenlerinden birisi Kapalı Çarşı nın ticari cazibesinin nasıl arttırılacağına yönelik fikirlerin geliştirilmesidir. Bunun için öncelikli olarak Kapalı Çarşı nın Kısa vadede ve uzun vadede çözülebilecek öncelikli sorunlarının ortaya konulması gerekmektedir. Kapalı Çarşı nın AVM lere rakip olması ve onlarla aynı kulvarda olmaya çalışması doğru değildir. Kapalı Çarşı nın belirgin bir müşteri portföyü vardır ve bunun yanında turizme yönelik yapılacak deneyim odaklı fiziksel iyileştirmeler, esnafın bilinçlendirilmesi gibi aktivitelerle Kapalı Çarşı yeniden konumlandırılabilir. Kapalı Çarşı nın en güçlü yönü, bir kültür ve tarih varlığı olmasıdır. Bu nedenle Kapalı Çarşının pazarlama odağında müşterilerine kültür deneyimi satmak olmalıdır. Örneğin, uzun vadede Kapalı Çarşı nın bir sokağı açık müze formunda maket ve temsili ürünlerle geçmişte yapılan ama şimdi unutulmaya yüz tutmuş eski zanaatlar temsili olarak sergilenebilir. Bu başlı başına bir projedir. Bu proje için ulusal ve uluslararası fon temin edecek kuruluş ve işletmelere ulaşılabilir. Kapalı Çarşı ile ilgili yapılan iyileştirmelerde kullanılmak üzere belirli bir plan dahilinde Bursa, Maraş, İstanbul vb. illerdeki kapalı çarşıların yaptıkları uygulamalar incelenebilir. 70

71 11. ÖNERĠLER Kapalı Çarşı nın görsel kimlik unsurları (Kapalı Çarşı logosu, yönlendirme levhaları, tabelalar) tarihi doku ile örtüşen bir tasarıma sahip olmalıdır. Amaç tarihi dokuyu korumanın yanında kültürel kimliği ön plana çıkartmak ve tüm ayrıntılara kadar bu müşterilere hissettirmektir. Bundan dolayı, basit ve ucuz kimlik tasarımlarından kaçınılmalıdır. 80 li yıllarda yapılan restorasyonlar çok uzun sürdüğünden, yeni restorasyonlar kapalı çarşı kapatılmadan yapılmak zorundadır. Aksi durumda telafisi zor kayıplar yaşanacaktır. Kapalı Çarşı nın görsel kimlik unsurları (Kapalı Çarşı logosu, yönlendirme levhaları, tabelalar) tarihi doku ile örtüşen bir tasarıma sahip olmalıdır. Amaç tarihi dokuyu korumanın yanında kültürel kimliği ön plana çıkartmak ve tüm ayrıntılara kadar bunu müşterilere hissettirmektir. Bundan dolayı, basit ve ucuz kimlik tasarımlarından kaçınılmalıdır. 71

72 11. ÖNERĠLER Kapalı Çarşı da geleneksel Osmanlı ve Kayseri lezzetlerinin (tatlı, kahve ve yemek çeşitleri) sunulduğu dinlenme mekanı oluşturulmalıdır. Bu konuda Bosna Osmanlı Çarşı sı örnek alınabilir. Çarşının bir tarafında alış veriş yapılan mekanlar diğer tarafında ise geleneksel yemeklerin (Cafe, börekçi, tatlıcı vb.) olduğu alanlar vardır. Dinlenme mekanları oluşturulurken, bu mekanların nasıl ticarileştirileceği ve ne tür ürünlerin ilgi çekeceği önceden iyi planlamalıdır. Çünkü geleneksel olarak Kapalı Çarşı müşterilerinin bu türlü mekanlara başlangıçta ilgi göstermeyebilir. Kapalı Çarşı nın geleneksel müşterileri köylülerden oluşmaktadır. Bu araştırmada ise önerilen husus değişen şartlara bağlı olarak Çarşı nın Turizme yönelmesi şeklindedir. Böyle bir dönüşümün hemen olmasını beklemek doğru değildir ama Çarşı nın daha fazla müşteri çekmesi için yeni müşteri kitlelerine ve ürün çeşitliliğine doğru yönelmesi şarttır. 72

73 TEŞEKKÜRLER Not: Bu araştırmada emeği geçen Melikşah Üniversitesi 4. sınıf işletme öğrencilerine teşekkür ederim. 73

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUMU VE MÜŞTERİ EĞİLİMLERİ TESPİT ÇALIŞMASI TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZ SONUÇLARI

Detaylı

İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi

İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Burçin Hatipoğlu Maria Dolores Alvarez Kıvanç İnelmen Dilek Ünalan Değerlendirme... İnsan Kaynağına Yatırım

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI BÖLÜM 10 -- KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI DIŞ SORUNLAR Küçük işletmelerin gelişmekte olan ülkelerde önüne çıkan engeller aşağıdaki gibi listelenebilir: 1. Finansman sorunu - Kaynak çeşidi

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ Bu çalışma; (OKFRAM) ve İKSARA Araştırma ve Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, Türkiye deki faal

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan idari personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

Paydaşlar Tanım Yöntem. Finans Çevresi Finans çevresinden kişiler Yüz yüze& telefonla

Paydaşlar Tanım Yöntem. Finans Çevresi Finans çevresinden kişiler Yüz yüze& telefonla ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ 2 Araştırma, GYODER, İNDER ve KONUTDER işbirliğiyle, gayrimenkul sektörünün mevcut algısının ve itibarının tespit edilmesi amacıyla 14 paydaş ve yaklaşık 1000 denekle, ERA Research

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

MÜCEVHER SEKTÖR ENDEKSİ KASIM

MÜCEVHER SEKTÖR ENDEKSİ KASIM MÜCEVHER ENDEKSİ KASIM MÜCEVHER ENDEKSİ KASIM Yasak kalktı, kartlı satışlar arttı YILBAŞI, KUYUMCULUK ÜNE HAREKET GETiRECEK! İstanbul Kuyumcular Odası ve Boğaziçi Araştırma ve Yönetim Danışmanlık iş birlikteliğiyle

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 015 yılında 30.06.015-15.07.015 tarihleri arasında yapılan idari personel memnuniyet anketine

Detaylı

PVC PLASTİK ve ALÜMİNYUM KAPI-PENCERE SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZİ MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

PVC PLASTİK ve ALÜMİNYUM KAPI-PENCERE SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZİ MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI PVC PLASTİK ve ALÜMİNYUM KAPI-PENCERE SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZİ MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2010 PVC PLASTİK ve ALÜMİNYUM KAPI-PENCERE SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZ SONUÇLARI

Detaylı

14. ULUSAL TURĠZM KONGRESĠ DEĞERLENDĠRME ANKET SONUÇLARI. Tablo 1: 14. Ulusal Turizm Kongresine Katılan Katılımcıların Demografik Sonuçları (n=132)

14. ULUSAL TURĠZM KONGRESĠ DEĞERLENDĠRME ANKET SONUÇLARI. Tablo 1: 14. Ulusal Turizm Kongresine Katılan Katılımcıların Demografik Sonuçları (n=132) 14. ULUSAL TURĠZM KONGRESĠ DEĞERLENDĠRME ANKET SONUÇLARI Tablo 1: 14. Ulusal Turizm Kongresine Katılan Katılımcıların Demografik Sonuçları () Cinsiyet Erkek Kadın YaĢ 20 ve daha az 21-30 31-40 41-50 51-60

Detaylı

İETT KURUMSAL İTİBAR ARAŞTIRMASI RAPORU

İETT KURUMSAL İTİBAR ARAŞTIRMASI RAPORU İETT KURUMSAL İTİBAR ARAŞTIRMASI RAPORU 2013 Bu araştırma 7P THINK TANK GROUP tarafından İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ için gerçekleştirilmiştir. 7P TTG PAZAR ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU GENEL BİLGİLER: 1. Sınıflara Göre Öğrenci Sayısı: 1. Sınıf 63 27,4 2. Sınıf 49 21,3 3. Sınıf 58 25,2 4. sınıf 60 26,1 2. Öğrencilerin

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI 2011 Yılı Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması 21.01.2011 Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma Şirketi Gemlik Ticaret ve Sanayi odası 2011 Yılı Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması 2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Yaklaşan Belediye Başkanlığı seçimlerinde ortaya çıkacak tablonun önceden tahmin edilmesi araştırmanın en temeldeki amacı

Detaylı

Tablo 1: Anketi Yanıtlayan Kişilerin Yaş Dağılımı Frekans (Sayı) Yüzde ( %) 20 40 175 65,1 40+ 67

Tablo 1: Anketi Yanıtlayan Kişilerin Yaş Dağılımı Frekans (Sayı) Yüzde ( %) 20 40 175 65,1 40+ 67 Özel Sağlık Sigortalıları Sağlık Hizmet Kullanımı Anket Değerlendirmesi Erdem ALPTEKİN Özel sağlık sigortalıların sorunlarını irdelemek ve beklentilerini belirlemek amacıyla Sigorta sektöründe faaliyet

Detaylı

Lütfen hakkınızdaki gerekli bilgileri yazınız ve hiç birisini cevapsız bırakmayınız.

Lütfen hakkınızdaki gerekli bilgileri yazınız ve hiç birisini cevapsız bırakmayınız. Appendix 3 KOBİ Yöneticileri için Anket Formu Araştırmacı Türkiye de e-ticaret: Türk KOBİ lerinin e-ticaret durumu üzerine bir çalışma yürütmektedir. Araştırmacının gerekli sonuç ve tavsiyelere varabilmesi

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz?

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz? ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426 Cinsiyetiniz? Medeni durumunuz? Eğitim durumunuz? Üniversitede her düzeydeki yöneticiler, kurumla ilgili görevlerinde başarılıdır. Yöneticiler,

Detaylı

YEMEKHANE VE KANTİN HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU

YEMEKHANE VE KANTİN HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE VE KANTİN HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM... 3 2. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ... 3 2.1. Anakütle ve Örneklem... 3 2.2. Veri Toplama... 3 3.

Detaylı

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Pazar Araştırması PAZAR NERESİDİR? Pazar mal ve hizmetlerin satışa sunuldukları ve alıcılar ile satıcıların bir araya geldikleri her yerdir. Mağaza, hal, manav, restoran,

Detaylı

5. Sağlık sorununuz var mı? Var ( ) Yok ( ) Varsa açıklayınız:...

5. Sağlık sorununuz var mı? Var ( ) Yok ( ) Varsa açıklayınız:... EKLER ek s.0 EK 1: Araştırmada Kullanılan Demografik Anket Örneği Sayın katılımcı, Yürütülmekte olan bir araştırma için sizin görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırma sırasında vermiş olduğunuz

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

2017 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2017 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEMNUNİYET ANKET RAPORU 27 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEMNUNİYET ANKET RAPORU MART 27 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Ahi Evran Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na bağlı olarak hizmet vermekte

Detaylı

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI 13 DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI NİCEL SAHA ARAŞTIRMASI Araştırmayı Yürüten&Raporu Hazırlayan Siyasal Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) 1.1.13 İÇİNDEKİLER I. Yöntem ve Örneklem...

Detaylı

MÜŞTERİ TEMAS ANKETİ SORU FORMU

MÜŞTERİ TEMAS ANKETİ SORU FORMU Müşteriye gidecek olan email body si: Sayın, MÜŞTERİ TEMAS ANKETİ SORU FORMU 0649002036300014 Mersis no.lu Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. nin Çağrı Merkezi ile irtibata geçmiş bulunuyorsunuz. Bu süreçte yaşadığınız

Detaylı

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Buca Belediyesi nin hizmetlerinden duydukları memnuniyet düzeylerini, Buca belediyesine olan güvenlerini ve başarı oranlarını,

Detaylı

BİR KİTLE İLETİŞİM ARACI OLARAK KÖY WEB SİTELERİNİN İŞLEVLERİ AÇISINDAN SOSYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ

BİR KİTLE İLETİŞİM ARACI OLARAK KÖY WEB SİTELERİNİN İŞLEVLERİ AÇISINDAN SOSYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ BİR KİTLE İLETİŞİM ARACI OLARAK KÖY WEB SİTELERİNİN İŞLEVLERİ AÇISINDAN SOSYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ Mete YILDIZ Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Zuhal GÜLER G PARLAK Uludağ

Detaylı

Soru 1: Firma olarak 2011 yılının ikinci altı ayı için nasıl bir ekonomik beklenti içindesiniz?

Soru 1: Firma olarak 2011 yılının ikinci altı ayı için nasıl bir ekonomik beklenti içindesiniz? EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 67 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %12 sine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

AVM ve mağazalar için

AVM ve mağazalar için AVM ve mağazalar için Akıllı telefonların kullanım oranı her geçen gün hızla artıyor. Buna paralel olarak işletmelerin tüketiciye ulaştırmak istedikleri mesajları için de yeni bir kanal şekillenerek yaygınlaşıyor.

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan akademik personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

İş Dünyası Bakış Açısıyla Yolsuzluk: Algı ve Politika Önerileri Araştırma Sonuçları

İş Dünyası Bakış Açısıyla Yolsuzluk: Algı ve Politika Önerileri Araştırma Sonuçları İş Dünyası Bakış Açısıyla Yolsuzluk: Algı ve Politika Önerileri 2014 Araştırma Sonuçları Amaç Yolsuzluk konusunda farkındalık yaratmak İş dünyasının yolsuzluk algısını ortaya koymak Alınabilecek önlemleri

Detaylı

BASA BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN NABZINI ÖLÇTÜ ISPARTA HALKI BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUN MU?

BASA BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN NABZINI ÖLÇTÜ ISPARTA HALKI BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUN MU? BASA BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN NABZINI ÖLÇTÜ Batı Akdeniz Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (BASA), geçen hafta basına duyurduğu Antalya-Isparta-Burdur araştırmasının Isparta Belediyesi ve halkın

Detaylı

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TÜKETİCİ ALGI ARAŞTIRMASI Özet Bulgular. GfK 2012 AVM Algı Araştırması 2012

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TÜKETİCİ ALGI ARAŞTIRMASI Özet Bulgular. GfK 2012 AVM Algı Araştırması 2012 ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TÜKETİCİ ALGI ARAŞTIRMASI Özet Bulgular 1 Araştırma Künyesi Kalitatif ve kantitatif tekniklerden birlikte faydalanılan araştırmada; kantitatif araştırma kapsamında Türkiye nin 20 kentinde

Detaylı

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye REKABET Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye 1 Hemen her ürüne, markaya her yerden ulaşabiliyoruz Ben yine çarşıdaki ayakkabıcıya gideyim Biliyorum o telefonu istiyorsun ama

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI. Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR

Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI. Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR SAKARYA TİCARET BORSASI ÜYE BEKLENTİ VE MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI VE EYLEM PLANI BORSANIN

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma yedinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma yedinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma yedinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

2016 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3. Muhasebe

Detaylı

SEYYAR PAZAR ESNAFININ SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ)

SEYYAR PAZAR ESNAFININ SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ) İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:5 Sayı:9 Bahar 2006/1 s.133-142 SEYYAR PAZAR ESNAFININ SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ) Erdoğan GAVCAR * Tuğba UÇMA ** Çağrı KÖROĞLU

Detaylı

SEMT PAZARLARINA BAKIŞ. Hazırlayan: Cem Emre ÇALIŞKAN DORA ARAŞTIRMA Eylül 2009

SEMT PAZARLARINA BAKIŞ. Hazırlayan: Cem Emre ÇALIŞKAN DORA ARAŞTIRMA Eylül 2009 SEMT PAZARLARINA BAKIŞ Hazırlayan: Cem Emre ÇALIŞKAN DORA ARAŞTIRMA Eylül 2009 İÇERİK Giriş Demografi Bulgular Semt pazarlarından alışveriş sıklığı Semt pazarlarının tercih edilme nedenleri Semt pazarlarından

Detaylı

Metron Araştırma, 2000 yılında sektörel deneyimi 20 yılı aşkın olan Bülent Vefa Karatay, Okay Bircan ve Oktay Bircan ın girişimleri ile kurulmuştur.

Metron Araştırma, 2000 yılında sektörel deneyimi 20 yılı aşkın olan Bülent Vefa Karatay, Okay Bircan ve Oktay Bircan ın girişimleri ile kurulmuştur. Metron Araştırma, 2000 yılında sektörel deneyimi 20 yılı aşkın olan Bülent Vefa Karatay, Okay Bircan ve Oktay Bircan ın girişimleri ile kurulmuştur. Metron Araştırma iş ortakları, partnerleri ve çalışanları

Detaylı

Süleyman TAŞGETİREN 1, Neşe ÖZKAN 2, Nurgül ÖZMEN 2

Süleyman TAŞGETİREN 1, Neşe ÖZKAN 2, Nurgül ÖZMEN 2 Mühendislik eğitimi üzerinde işyeri ve fuar ziyaretlerinin önemi bilinen bir durumdur. Biyomedikal mühendisliği ise ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan görece yeni bir alandır. Lise düzeyinde alanın içeriği

Detaylı

Soru 1: Firma olarak 2012 yılının ikinci yarısı için nasıl bir ekonomik beklenti içindesiniz?

Soru 1: Firma olarak 2012 yılının ikinci yarısı için nasıl bir ekonomik beklenti içindesiniz? EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 56 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %9 una karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

BODRUM ÇARŞISI VE GELECEĞİ

BODRUM ÇARŞISI VE GELECEĞİ BODRUM ÇARŞISI VE GELECEĞİ 30.07.201 5 BODRUM Üyelerimizden gelen taleplerle Bodrum Merkez Çarşısının eski cazibesinin yeniden canlandırılması için Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Esnaf Odası ve BODTO 3 Nolu

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015 www. bet i mar. com BURSA 1. KENTSELDÖNÜŞÜM Zİ RVESİ ARAŞTI RMA SUNUMU ŞUBAT2015 1. GİRİŞ Kentsel Dönüşüm, Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu

Detaylı

ECZANELER DURUM ANKETİ

ECZANELER DURUM ANKETİ ECZANELER DURUM ANKETİ Anketin yapıldığı il veya ilçe: Eczacının cinsiyeti: Eczacının kaç yıldır serbest eczacılık yapmakta olduğu: Varsa eczacının eczacılık eğitimi dışında aldığı eğitimler: 1- Yıllık

Detaylı

LOVE EAT SUNUM E-RESTAURANT KETTE START HERE. Contact Us Taner Çolak tr.linkedin.com/in/tanercolak/

LOVE EAT SUNUM E-RESTAURANT KETTE START HERE. Contact Us Taner Çolak tr.linkedin.com/in/tanercolak/ LOVE EAT E-RESTAURANT KETTE START HERE SUNUM Taner Çolak / İÇERİK İş Fikri 1 Misyon. 2 Vizyon.. 2 Nedir. 3 Konsept.. 4 Ürün Hizmet Tanıtım. 5 Ülke Profili 6 Yer Şeçimi. 7 Paket Servis Şehir Bilgi... 8

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 39 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %5 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve

Detaylı

Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları

Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk istismarı anketinin sonuçları iki bölümde verilmektedir.ilk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili sonuçları grafikler

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI YAYINI. KAYSERİ TİCARET ODASI MERKEZ ÇARŞI ARAŞTIRMASI Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU

KAYSERİ TİCARET ODASI YAYINI. KAYSERİ TİCARET ODASI MERKEZ ÇARŞI ARAŞTIRMASI Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU KAYSERİ TİCARET ODASI YAYINI KAYSERİ TİCARET ODASI MERKEZ ÇARŞI ARAŞTIRMASI Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU Kayseri Ticaret Odası Baskı tarihi: 1. Baskı / Mart 2015 Adres: Kayseri Ticaret Odası Kiçikapı

Detaylı

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Araştırmanın Künyesi Kullanılan yöntem(ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız)

Detaylı

Kapalı Alanlarda Sigara İçme Yasağı ile ilgili Algı Araştırması

Kapalı Alanlarda Sigara İçme Yasağı ile ilgili Algı Araştırması Kapalı Alanlarda Sigara İçme Yasağı ile ilgili Algı Araştırması Bu rapor boyunca LA, Sigara içenler, Yetişkin sigara tüketicileri ve/veya Sigara satın alanlar, reddedenler, vb. ifadeler sadece yetişkin

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 84

HABER BÜLTENİ Sayı 84 PERAKENDE GÜVENİ 2009 DAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE HABER BÜLTENİ 03.01.2017 Sayı 84 Perakende güveni Aralık ayında geçen yıla göre azalırken geçen aya göre arttı. TEPE, 2016 yılını negatif seviyede

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

KURUMSAL KÜLTÜR. 1.Kamusal Akıl Stüdyosu Sempozyumu Çankaya Belediyesi Kurumsal Analizi Lisans Araştırma Projesi

KURUMSAL KÜLTÜR. 1.Kamusal Akıl Stüdyosu Sempozyumu Çankaya Belediyesi Kurumsal Analizi Lisans Araştırma Projesi KURUMSAL KÜLTÜR Hasan Hüseyin Üzmez Gül Aydın Soner Güven Ocak 2011 Araştırma Konusu KURUMSAL KÜLTÜR NEDİR? Kültür, toplumun temel bireyi olan insanın, hayattaki maddi ve manevi olmak üzere tüm yaşam dinamiklerini

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması - 2014 1 1.1. ARAŞTIRMANIN ADI BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 1. 2.

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

BASIN BÜLTENİ. Reklamcılar farklı eğitimlerden geliyorlar...

BASIN BÜLTENİ. Reklamcılar farklı eğitimlerden geliyorlar... BASIN BÜLTENİ Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük online araştırma şirketi DORinsight tarafından yapılan Reklam Çalışanları Memnuniyeti ve Beklentileri araştırması tamamlandı. Araştırmada

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ANKET ANALİZ FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ANKET ANALİZ FORMU T.C. ÜNİVERSİTESİ Sayfa No : 1/94 AMACI : Karasu Mahmut UÇ'un "Lider Davranış Etkililiği"nin ölçülmesi. KONUSU : "Lider Davranış Etkililiği"nin ölçülmesi. YÖNTEM : Anket Formlarının Katılımcılara Dağıtılıp

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI AMAÇ Bu çalışma, hastane de çalışan tüm personelin hasta güvenliği kültürünü ölçerek bilgi sahibi olmak ve çalışanların

Detaylı

Fon Bülteni Ocak Önce Sen

Fon Bülteni Ocak Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/12/215-31/12/216 % 3 25 2 15 1 5 9,2 8,28 17,74 11,43 9,94 11,43

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ANKET ANALİZ FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ANKET ANALİZ FORMU T.C. ÜNİVERSİTESİ Sayfa No : 1/94 AMACI : İktisadi ve İdari Programlar Başkanı-Nihat Kurt un "Lider Davranış Etkililiği"nin ölçülmesi. KONUSU : "Lider Davranış Etkililiği"nin ölçülmesi. YÖNTEM : Anket

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ANKET ANALİZ FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ANKET ANALİZ FORMU T.C. ÜNİVERSİTESİ Sayfa No : 1/94 AMACI : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANI-YRD.DOC.DR.TAKİ DEMİR' ın "Lider Davranış Etkililiği"nin ölçülme KONUSU : "Lider Davranış Etkililiği"nin ölçülmesi. YÖNTEM : Anket

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 83 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %10,5 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ

PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ Pazarlama araştırması yapılırken belirli bir sıra izlenir. Araştırmada her aşama, birbirinden bağımsız olmayıp biri diğeri ile ilişkilidir. Araştırma sürecinde başlıca aşağıdaki

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma sekizinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma sekizinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma sekizinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİ ADI SOYADI : İŞ FİKRİ ADI : İŞLETMENİN ADI : 1 BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci Bilgileri: (Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız, iş tecrübenizi anlatınız) 1.2 İş Fikri: (Bu

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

2012 Yılı İçin Nasıl Bir Ekonomik Beklenti İçindesiniz? Daha kötü 10% Daha iyi 45%

2012 Yılı İçin Nasıl Bir Ekonomik Beklenti İçindesiniz? Daha kötü 10% Daha iyi 45% EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 85 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %15 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Nazım

Detaylı

ÇALIŞTAYIN KONUSU: Teknik Bilim Programlarının Geleceği

ÇALIŞTAYIN KONUSU: Teknik Bilim Programlarının Geleceği ÇALIŞTAYIN KONUSU: Teknik Bilim Programlarının Geleceği 1. Eğitim öncesi dönemde karşılaşılan sorunlar: Orta öğretim hayatı sırasındaki sıkıntılar, Sosyal Çevre, Maddi Olanaklar, 2. Eğitim süreçlerinde

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Anket

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Anket BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Anket Anket yoluyla bilgi toplama (Collecting Primary Data Through Questionnaires) Anket, sistematik bir veri toplama yöntemidir. Veriler, önceden belirlenmiş insanlara bir

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012 2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU Mart, 2012 ARAŞTIRMA HAKKINDA 2012 Şubat ayında PERYÖN web sayfasında yer alan İş Yerinde Kadın Araştırması, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık

Detaylı

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Dr.Aslı ZULUĞ Prof. Dr. Bülent MĠRAN 7. Gıda Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım Ankara Coğrafi Etiketli Ürünler TUTUM

Detaylı