BĠLEġĠMSEL DEVRELER (COMBĠNATIONAL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠLEġĠMSEL DEVRELER (COMBĠNATIONAL)"

Transkript

1 BĠLEġĠMSEL DEVRELER (COMBĠNATIONAL) ARĠTMETĠK ÜNĠTELER Toplama, çıkarma,çarpma ve bölme gibi aritmetik iģlemleri yapan sayısal devrelere aritmetik devreler adı verilir. Sayısal sistemlerde temel aritmetik iģlemler toplama ve çıkarma iģlemidir. Çarpma iģlemi tekrarlanan toplama, bölme iģlemi ise tekrarlanan çıkarma iģlemi ile tanımlanır. TOPLAYICI DEVRELER (ADDERS) Sayısal devreler için toplama iģlemini gerçekleģtiren devrelere toplayıcılar (adders) adı verilir. AĢağıda Binary (ikilik) sayıların toplamına iliģkin temel kurallar verilmiģtir. Elde(Carry) Sonuç(Sum) = = = = 1 0 Not: Toplama iģlemi sonunda oluģan eldenin iģlem sonucunun en yüksek değerlikli basamağı olduğu unutulmamalıdır. YARIM TOPLAYICI (HALF ADDER) Bir bitlik iki veriyi toplayan devrelere yarım toplayıcı (half adder) adı verilir. Bir yarım toplayıcın birer bitlik iki veri giriģi için iki giriģ, toplam ve oluģan eldenin gösterimi için iki tane çıkıģı vardır. AĢağıda bir yarım toplayıcının tasarımı anlatılmıģtır. Bir bitlik iki veri B ve A diye adlandırırsak tasarlanacak devrenin iki binary sayının toplanması iģlemini gerçekleģtirmesi istenir. Toplama iģleminin gösterimi için sonuç (Sum -S ) ve elde (Carry - C) olmak üzere iki tane çıkıģ olması gerekir. TAM TOPLAYICI (FULL ADDER) Ġkinci temel tür toplayıcı devrelere tam toplayıcı (full adder) adı verilir. Üç bitlik verilerin toplanması iģlemini gerçekleģtiren devrelerdir. Devrenin toplama iģlemi için üç giriģ, sonucun gösterimi için iki tane çıkıģı vardır. GiriĢlerden ikisi toplama iģlemini yapılacağı iki veriyi gösterirken diğer giriģ düģük değerlikli basamaktan oluģan elde giriģi içindir. AĢağıda bir tam toplayıcının doğruluk tablosu verilmiģtir.

2 SORU: Yarım toplayıcı ile tam toplayıcı arasındaki fark nedir? Yarım toplayıcının elde giriģi yoktur. Tam toplayıcının elde giriģi vardır ve çok sayıda bitin toplamında kullanılabilir. PARALEL TOPLAYICILAR (PARALLEL ADDERS) Bir n-bitlik paralel toplayıcı n tane tam toplayıcının birbirine paralel bağlanması ile elde edilebilinir. Her bir tam toplayıcının elde çıkıģı (Cout) daha yüksek değerli toplayıcının elde giriģine bağlanır. Böylece düģük değerlikli basamakların toplamından oluģan elde (Cout) bir sonraki toplamı yapılacak basamaklara etki edebilecektir.

3 C in3 C in2 C in1 C in Toplamlara ait çıkıģ ifadeleri: A 3 A 2 A 1 A o S o = C in + A o +B 0 S 1 = C in1 + A 1 +B 1 + B 3 B 2 B 1 B o S 2 = C in2 + A 2 +B 2 S 3 = C in3 + A 3 +B 3 C out S 3 S 2 S 1 S 0 KARġILAġTIRICILAR( COMPARATORS) KarĢılaĢtırma iģlemi giriģindeki sayısal bilgilerden birinin diğerine göre büyük, küçük veya eģit olma durumlarının belirlenmesidir. En temel karģılaģtırıcı devreleri Özel-Veya (Xor) kapılarıdır. Bir Özel-Veya kapısının giriģleri farklı iken çıkıģ Lojik-1,giriĢleri aynı iken çıkıģ Lojik-0 dır. Örnek: Bir bitlik A ve B verilerini karģılaģtıran bu karģılaģtırma sonunda A>B, A=B, A<B durumlarını gösteren devreyi tasarlayınız. Devreye ait doğruluk tablosu aģağıdaki gibi olacaktır. ENCODER (KODLAYICILAR) Kodlayıcı devre (encoder circuit ) kod çözücü devrenin tersi iģlemi yapar. Bu devreler, decimal veya bilinen klasik Ģekillerdeki bilgileri sayısal devrelerin iģlem yapabileceği Ģekle dönüģtürürler. Bir kodlayıcının (encoder) 2n (yada daha az) giriģ hattı ve n sayıda çıkıģ hattı üretir. DECĠMAL-BCD ENCODER Decimal BCD encoder giriģindeki decimal bilgiyi kodlayarak BCD kod karģılığını dört çıkıģta gösterir. AĢağıda 10x4 encoder lojik sembolü ve doğruluk tablosu verilmiģtir.

4 ÇıkıĢları Lojik ifade doğruluk tablosundan yazmak istersek; A3 = D8 + D9 A2 = D4 + D5 + D6 + D7 A1 = D2 + D3 + D6 + D7 A0 = D1 + D3 + D5 + D7 + D9 AĢağıda Decimal-BCD Encoder in Lojik diyagramı verilmiģtir. KOD ÇÖZÜCÜLER(DECODERS) Sayısal sistemlerde bilgiler ikilik kodlarla tanımlanırlar. n bitlik bir ikilik kod ile 2 n kadar farklı durum tanımlanabilir. Bir kod çözücü, n giriģ hattından gelen ikilik bilgileri maximum 2 n kadar farklı çıkıģ hattına dönüģtüren birleģik bir devredir. Bir kod çözücünün n kadar giriģi varsa 2 n kadar çıkıģı vardır. Kullanılmayan veya dikkate alınmaz durumlar varsa kod çözücü çıkıģı 2 n den az olacaktır.

5 ĠKĠ GĠRĠġLĠ KOD ÇÖZÜCÜ Ġki bitlik bir kod çözücünün 2 giriģi 4 çıkıģı vardır. Böyle bir devre için giriģlerin durumuna bağlı olarak sadece tek bir çıkıģ doğru olacaktır. AĢağıda 2x4 Kod çözücünün doğruluk tablosu,lojik diyagramı ve sembolü verilmiģtir. ĠKĠ BĠTLĠK KOD ÇÖZÜCÜ ÜÇ GĠRĠġLĠ KOD ÇÖZÜCÜ Üç bitlik kod çözücüde(decoder) üç giriģin kodu çözülerek sekiz çıkıģ üretir. Her çıkıģ bu üç giriģ değiģkenine ait bir minimum terimle tanımlanır. GiriĢlerin durumuna bağlı olarak sadece tek bir çıkıģı doğrudur.

6 ÜÇ BĠTLĠK KOD ÇÖZÜCÜ YETKĠ GĠRĠġLĠ KOD ÇÖZÜCÜLER Kod çözücülerin tamamı olmasada büyük bir bölümü bir veya birden çok yetki (enable) giriģi içerir. Kod çözücü (decoder) sadece yetkilendiğinde (enable giriģine gelen Lojik-1 veya Lojik-0 ) kod çözme iģlemini gerçekleģtirir. Diğer bütün durumlarda kod çözücü (decoder) çıkıģları Lojik-1 veya Lojik-0 olur. Not: Yetkilendirme, çalıģılan decoder özelliğine göre Lojik-1 veya Lojik-0 da olabilir. BCD DECĠMAL KOD ÇÖZÜCÜ BCD kodu 0 9 arasındaki Decimal(Onluk) sayıların 4-Bitlik Binary(Ġkilik) karģılıklarının yazılması ile tanımlanmıģ bir kodlamadır. Bu durumda tasarlanacak kod çözücünün 4 giriģ hattı olması, BCD kodu 0-9 arasındaki Decimal(Onluk) sayılar arasında tanımlı olduğundan 10 çıkıģ hattının olması gerekmektedir. Geri kalan durumlar don t care (dikkate alınmaz durumlar) olarak tanımlanacaktır.

7 BCD SEVEN SEGMENT KOD ÇÖZÜCÜ Yedi ayrı Led in uygun bağlanması ile 0-9 arasındaki sayıları görüntüleyebiliriz. Bu iģlemi yapan devre elemanına yedi parçalı gösterge(seven segment display) adı verilir. Display led bağlantılarına göre ortak anot veya ortak katot lu olabilir. 7 Segment Display Ortak anotlu display Ortak katotlu display AĢağıda Ortak Katotlu Display için BCD- Seven Segment Decoder doğruluk tablosu verilmiģtir.

8 MULTĠPLEXERS (DATA SELECTORS-ÇOĞULLAYICILAR-VERĠ SEÇĠCĠLER) Çoğullama çok sayıdaki bilginin,daha az sayıda kanal veya hat üzerinden iletilmesi anlamına gelir. Sayısal çoğullayıcı, birçok giriģ hattının birisinden gelen ikilik bilgileri seçen ve tekbir çıkıģ hattına yönlendiren birleģik bir devredir. Belli bir giriģin seçilmesi bir dizi seçme hattı ile kontrol edilir. Bir çoğullayıcı için 2 n sayıda giriģ hattı varsa hangi giriģin seçileceğini belirleyen n kadar seçme hattı vardır. Örneğin 4 giriģ varsa en az iki seçme ucu gerekir. Buna en iyi örnek bir stüdyodaki kameraların hangisinin görüntüsünün izleyiciye gönderileceğini belirleyen devrelerdir. Çok sayıda kameranın hangisini görüntüsünün yansıtılacağı multiplexer devreleriyle belirlenir. Çok sayıda giriģi tek çıkıģı vardır. ÇıkıĢa hangi giriģ bilgisinin gönderileceği seçme uçlarıyla belirlenir. Bazı durumlarda kod çözücülerde olduğu gibi Multiplexler içinde çalıģmayı kontrol eden bir yetkilendirme (enable) giriģi bulunabilir. DEMULTIPLEXLER (BĠLGĠ DAĞITICILAR-DATA DISTRIBUTORS) Demultiplexer (Bilgi Dağıtıcı) tek bir hattan bilgi alan ve bu bilgiyi olası 2 n sayıda çıkıģ hattından birisi üzerinden ileten bir devredir. Belli bir çıkıģ hattının Ģeçimi n kadar çıkıģ hattının durumları tarafından kontrol edilir. Tek giriģi çok sayıda çıkıģı vardır. GiriĢteki bilginin hangi çıkıģa yansıyacağı seçme uçlarıyla belirlenir.

9 AĢağıda iki seçme hattı ve dört çıkıģ hattı olan bir DEMUX un doğruluk tablosu ve lojik sembolü verilmektedir. MULTĠVĠBRATÖRLER Sayısal devrelerde tetikleme sinyali olarak kullanılan kare,dikdörtgen sinyali üreten devrelere multivibratör (osilatör) adı verilir. Multivibratörler üç grupta incelenirler. I. Tek kararlı (Monostable) multivibratörler, II. Kararsız (Astable) multivibratörler, III. Çift kararlı (Bistable) multivibratörler. MONOSTABLE (TEK KARARLI) MULTĠVĠBRATÖRLER Monostable multivibratörler giriģlerine uygulanan iģarete bağlı olarak sadece tek bir darbe Ģeklinde çıkıģ iģareti verirler. ÇıkıĢiĢaretinin süresi, dıģarıdan bağlanacak olan zamanlama (direnç ve kondansatör) elemanlarının değerlerine bağlıdır. Yandaki Ģekilde transistörlü monostable multivibratör devresini görülmektedir. BaĢlangıçta R1 direnci üzerinden beyz polarması alan T1 transistörü iletimde,t2 transistörü kesimdedir. Bu sırada C kondansatörü Ģarj olacaktır. Tetikleme giriģinden pozitif bir tetikleme sinyali verildiği anda T2 transistörü iletime geçecek, C kondansatörü R1 ve T2 transistörü üzerinden deģarj olacak ve beyz polarması alamayan T1 transistörü kesime gidecektir. Bir sonraki tetikleme sinyaline kadar bu durum sürecektir. KARARSIZ (ASTABLE) MULTĠVĠBRATÖRLER: Bir diğer tür multivibrator devresi astable (kararsız) multivibrator adını alır. ÇalıĢma gerilimi uygulandığı andan itibaren zamanlama elemanlarının belirlediği sürelerde durum değiģtiren devrelerdir. Astable multivibrator zamanlama devrelerinde tetikleme sinyali amaçlı bir kare dalga osilatör olarak kullanılırlar.

10 ġekilde transistorlü astable multivibrator devresi görülmektedir. Devrede birbirine simetrik bağlı iki npn transistör vardır. Devredeki elemanlar T1=T2, C1=C2, Rc1=Rc2 ve R1=R2 seçilse bile, gerilim uygulandığı zaman transistorlerden biri iletimde diğeri kesimde olacaktır. Enerji verildiğinde T1 transistörünün kesim ve T2 transistörünün iletimde olduğunu kabul edelim. Bu anda C1 kondansatörü deģarj ve C 2 Ģarj olmuģ durumdadır. Bundan sonra C1 kondansatörü RC1 direnci üzerinden Ģarja, C2 kondansatörü R2 direnci üzerinden deģarja baģlayacaktır. Bir süre sonra C2 kondansatörü T1 transistörünü iletime sokacak Ģekilde deģarj, C1 kondansatörü T2 transistörünü kesime götürecek Ģekilde Ģarj olacaktır. T1 transistörü doyuma, T2 transistörü kesime gidecektir. Bu andan sonra C1 kondansatörü R1 direnci üzerinden deģarja ve C2 kondansatörü RC2 direnci üzerinden Ģarja baģlayacaktır. Bir süre sonra C1 kondansatörü T2 transistörünü doyuma götürecek Ģekilde deģarj, C2 kondansatörü T1 transistörünü iletime sokacak Ģekilde Ģarj olacaktır. Transistorlerin iletimde olma süreleri kondansatörlerin deģarj sürelerine bağlıdır. Yani T1 transistörü R2-C2, T2 transistörü R1-C1 zamanlama elemanlarının belirlediği sürelerde kesimde ve doyumda olacaktır. ÇĠFT KARARLI (BĠSTABLE) MULTĠVĠBRATÖRLER DıĢarıdan bir tetikleme sinyali gelmediği müddetçe durumlarını koruyan devrelere çift kararlı (bistable) multivibrator adı verilir. DıĢarıdan uygulanan her tetikleme sinyalinde devre konum değiģtirecektir. ġekil transistörlü bistable multivibrator devresini göstermektedir. Devrede birbirine simetrik bağlı iki npn transistör vardır. Devredeki elemanlar T1=T2, Rc1=Rc2,R1=R2 ve R3=R4 seçilse bile, güç uygulandığı zaman transistorlerden biri iletimde diğeri kesimde olacaktır. Devrenin çalıģmasını açıklamak için güç verildiği anda T1 transistörünün doyumda, T2 transistörünün kesimde olduğunu kabul edelim. Budurumda Q=1 ve Q = 0 durumu çıkıģlarda görülecektir. Devreye bir tetikleme sinyali gelmediği müddetçe transistorler bu durumlarını koruyacaktır. Devrenin konumunu değiģtirmek için S1 anahtarına basıp T1 transistörünün beyzine negatif bir tetikleme sinyali verilirse (ġekil 7.15 b), bu durumda T1 transistörü kesime,t2 transistörü doyuma geçecektir. Bu durumda çıkıģlar Q=0 ve Q =1 olacaktır. Bir sonraki tetikleme sinyaline kadar çıkıģlar bu durumlarını koruyacaktır. Devrenin konumunu değiģtirmek için S2 anahtarına basılırsa, T2 transistörünün beyzine negatif tetikleme sinyali uygulanır. Bu durumda T2 transistörü kesime,t1 transistörü doyuma gideceğinden çıkıģlar konum değiģtirecek, Q=1 ve Q = 0 olacaktır. Devrenin durumunu değiģtirecek olan tetikleme giriģi o an doyumda olan transistorün beyzine bağlı olan giriģtir. Çift kararlı multivibratör devreleri Flip-Flop olarak adlandırılır. Ve sayıcı devreleri,kaydedici devreleri, bellek devreleri gibi uygulama alanlarında sıklıkla kullanılırlar.

11 FLİP-FLOPLAR: GiriĢlerine uygulanan sinyal ile çıkıģları iki kararlı olan elektronik elemanlardır. GiriĢlerine uygulanan sinyal değiģtirilmediği sürece çıkıģ durumunu korurlar ve bir bitlik bilgiyi saklarlar. GiriĢ sinyaline göre çıkıģ lojik-1 veya lojik-0 olur. BaĢlıca Flip-Flop çeģitleri Ģunlardır: 1-) RS FF 2-) JK FF 3-) D FF 4-) T FF 1-) RS FF: R (Reset=sıfırla) ve S (Set=kur) olmak üzere iki giriģe sahiptir. Q ve olmak üzere iki çıkıģı vardır. RS FF un doğruluk tablosu RS FF un lojik diyagramı * Ġstenmeyen durum (S ve R giriģlerinin aynı anda 1 olması istenmez. ÇıkıĢ kararsız olur.) * TETĠKLEMELĠ RS FF: Temel bir FF devresinin giriģine kapı eklemek suretiyle FF un çıkıģının harici bir saat darbesi (clock pulse- CK) ile giriģlerin değiģimine tepki vermesi sağlanabilir. Flip-Flopların bu anlık değiģimine tetiklenme adı verilir. Ve bu değiģimi sağlayan duruma ise flip-flop un tetiklenmesi denir. Buradaki CK (Clock) giriģi tetikleme sinyalini gireceğimiz yerdir. Bu giriģten kare dalga uygulanır. Flip-flobun çıkıģlarının değiģebilmesi için bu kare dalgaya ihtiyaç vardır. R ve S giriģleri değiģmiģ olsalar dahi kare dalganın palsi gelmeden çıkıģ konum değiģtirmez. R ve S değiģtiğinde flip flop çıkıģlarını değiģtirmek için hazır bekler. JK FF: RS FF lerde R=1 ve S=1 olduğunda belirsizlik durumu oluģur ve bu giriģlerin kullanılmaması gerekebilir. ĠĢte bu durumu yok etmek için RS FF geliģtirilerek JK, D ve T flip floplar bulunmuģtur. Bu flip floplarda belirsizlik durumu yoktur.

12 D FF: Tek giriģi vardır. D (Data) tipi flip flop, bilgi kaydetmede kullanılan bir flip flopdur ve genellikle kaydedici devrelerinde kullanılır. D tipi flip flop, JK tipi flip floba bir DEĞĠL kapısı eklenip giriģleri birleģtirilerek elde edilir. D tipi flip flopda giriģ ne ise, her gelen tetikleme palsi ile çıkıģ o olur. T FF: T flip flop, JK flip flobun giriģ uçları kısa devre edilerek tek giriģli hale getirilmiģ Ģeklidir. O yüzden T FF entegresi yerine, JK FF entegresi alınıp giriģleri kısa devre edilerek T FF entegresi yapılabilir. Zaten piyasada T flip flop yerine, JK flip flop kullanılmaktadır. NOT: FF ların lojik kapı eģdeğer devreleri, doğruluk tabloları ve geçiģ tabloları ezberlenmeyecek. Sınav kağıdında gerekli bilgiler verilecektir. FF GEÇĠġ TABLOLARI Tasarım yaparken FF geçiģ tablolarından yararlanılır.

13 FF LARIN TETĠKLENMESĠ: Bilindiği gibi tetiklemeli FF larda sadece giriģlerin değiģmesi çıkıģın değiģmesi için yeterli değildir. Clock palsinin de gelmesi gerekir. PRESET-CLEAR GĠRĠġLĠ FF LAR: Preset=ön kurma ve clear=temizle anlamındadır. Ön kurma, üst seviye kurma anlamındadır. Daha önce set (kurma) iģleminin ne demek olduğunu RS FF leri incelerken görmüģtük. Kurma, çıkıģı 1 yapma anlamına gelmekteydi. PR giriģi de çıkıģı 1 yapan giriģtir. Diğerinden farkı daha üst bir yetkiye sahip olmasıdır. CLR giriģi ise, aynı reset giriģinde olduğu gibi, çıkıģı temizleyen yani 0 yapan giriģtir. Burada preset ve clear giriģlerindeki yuvarlak semboller bu giriģlerin lojik 0 ile aktif hale geldiğini gösterir. Yani clear giriģini 0 yaparsak giriģler ne olursa olsun çıkıģ 0 ; preset giriģini 0 yaparsak giriģler ne olursa olsun çıkıģ 1 olur. Örnek: AĢağıda giriģ ve clock sinyalleri verilen FF ların çıkıģ sinyallerini çiziniz.

14

15

16 (COUNTERS) SAYICILAR GiriĢ darbelerine bağlı olarak belirli bir durum dizisini tekrarlayan devrelere sayıcı (counters) adı verilir. GeniĢ bir uygulama alanı bulan sayıcı devreleri zamanlama (frekans bölme vb.) ve kontrol (kodlama, bilgi depolama vb.) devrelerinde kullanılmaktadır. Genel olarak sayıcı devrelerini aģağıdaki gibi sınıflandırabiliriz. a- Tetikleme sinyalinin uygulanmasına göre I. Asenkron Sayıcılar II. Senkron Sayıcılar b- Sayma yönüne göre I. Yukarı Ġleri Sayıcılar (Up Counters) II. AĢağı Geri Sayıcılar (Down Counters) III. Yukarı / AĢağı Sayıcılar (Up / Down Conters ) c- Elde edilen sayının kodlanmasına göre I. Ġkilik Sayıcı (Binary Counter) II. BCD Sayıcı (BCD Counter) III. Onluk Sayıcı (Decimal Counter) Bir sayıcının tekrar yapmadan alabildiği durum sayısına veya sayabildiği sayı miktarına o sayıcının mod u adı verilir. Örneğin Mod-13 sayıcı tekrar yapmadan onüç değiģik durum alabilir. Yani Mod- 13 sayıcı 0-12 arası sayıları sayacak ve tekrar 0 a dönecektir. ASENKRON SAYICILAR (ASYNCHROUNS COUNTERS) Bu tip sayıcılarda flip-flop ların tetikleme sinyali bir önceki flip-flop çıkıģlarından alınır. Asenkron sayıcılarda FF lar aynı zamanda konum değiģtirmez. Genellikle T FF vey JK FF kullanılır. 1-Asenkron Yukarı Sayıcılar (Asynchrouns Up Counters): Asenkron yukarı sayıcı tasarlarken; En düģük değerlikli bite ait FF ilk sırada yer alır. Bu FF a dıģarıdan clock sinyali uygulanır. ÇıkıĢ Q çıkıģlarından alınır. Sinyaller çizilirken de en üstte clock sinyali yer alır. Bundan sonra en düģük değerli bitten baģlayarak sırasıyla FF çıkıģlarına ait sinyaller çizilir. 1-Flip-Flop pozitif kenar tetiklemeli ise en düģük değerlikli biti taģıyan Flip-Flop hariç diğer bütün Flip-Flop ların tetikleme sinyali bir önceki Flip-Flop un Q çıkışından alınır. 2-Flip-Flop düģen kenar tetiklemeli ise en düģük değerlikli biti taģıyan Flip-Flop hariç diğer bütün Flip-Flop ların tetikleme sinyali bir önceki Flip-Flop un Q çıkıģından alınır.

17 Örnek:Negatif kenar tetiklemeli JK FF la 2 bitlik asenkron yukarı sayıcı tasarlayınız. Ġki bitlik sayıcı en fazla (11) 2 =(3) 10 a kadar sayar. Ġki FF kullanılacaktır. FF lar negatif kenar tetiklemeli olduğu için ilk FF hariç diğerlerinin clock giriģi bir önceki FF un Q çıkıģından alınır. JK FF un doğruluk tablosuna bakıldığında J ve K giriģlerine aynı anda lojik 1 uygulanırsa çıkıģ Q olur. Yani FF çıkıģı her clock palsi geldiğinde konum değiģtirecektir. Clock palsinin uygulandığı bit en değersiz bittir. Sıralama en önemsiz bitten en önemli bite doğru yapılır. 0.Clock palsi uygulandığında FF 0 konum değiģtirir. FF 1 etkilenmez. Yani J 0 =1 ve K 0 =1 olduğunda Q 0 konum değiģtirerek 0 dan 1 e geçer. 1.clock palsi uygulandığında FF 0 yine konum değiģtirir, Q 0 1 den 0 a geçer. FF 1 e de clock palsi geldiğinden FF 1 de konum değiģtirir. Q 1 konum değiģtirerek 0 dan 1 e geçer. 2. clock palsi uygulandığında FF 0 konum değiģtirir, FF 1 etkilenmez. 3. clock palsi uygulandığında FF 0 konum değiģtirerek Q 0 0 dan 1 e geçer. FF 1 e gelen clock palsi negatif kenar tetiklemesi olmadığından FF 1 konum değiģtirmez, Q 1 1 olarak kalır.

18 Örnek: JK FF larla 4 bitlik asenkron ileri sayıcı doğruluk tablosu, devresi ve çıkıģ dalga Ģekilleri? Önce 4 bitlik ileri sayıcının doğruluk tablosunu hazırlıyoruz. ÇıkıĢlarımız Q 3, Q 2, Q 1, Q 0 olur. Ġlk FF a clock palsi dıģarıdan uygulanır. Diğerlerine ise clock palsi bir önceki FF un Q çıkıģından alınır. (FF negatif kenar tetiklemeli olduğundan) ÇıkıĢlar ise Q çıkıģından alınır. 2-Asenkron Geri Sayıcılar (Asynchrouns Down Counters): Asenkron aģağı sayıcı tasarlarken; I-Flip-Flop yükselen kenar tetiklemeli ise en düģük değerlikli biti taģıyan Flip-Flop hariç diğer bütün Flip-Flop ların tetikleme sinyali bir önceki Flip-Flop un Q çıkışından alınır. II- Flip-Flop düģen kenar tetiklemeli ise en düģük değerlikli biti taģıyan Flip-Flop hariç diğer bütün Flip-Flop ların tetikleme sinyali bir önceki Flip-Flop un çıkışından alınır.

19 Örnek: Ġki bitlik asenkron geri sayıcı, doğruluk tablosu ve dalga Ģekilleri. 0.Clock palsi uygulandığında FF 0 ve FF 1 konum değiģtirir. Çünkü FF 0 konum değiģtirerek Q 0 0 dan 1 e geçerken 0 1 den 0 a geçer. Bu sırada negatif tetikleme palsi oluģacağından FF 1 tetiklenir. 1.clock palsi uygulandığında FF 0 yine konum değiģtirir, Q 0 1 den 0 a geçer. FF 0 ın değillenmiģ çıkıģı ise 0 dan 1 e geçeceğinden negatif kenar tetikleme palsi oluģmaz ve FF 1 konum değiģtirmez. 2. clock palsi uygulandığında FF 0 konum değiģtirerek 0 dan 1 e geçer. FF 0 ın değillenmiģ çıkıģı ise 1 den 0 a geçeceğinden negatif kenar tetikleme palsi oluģur ve FF 1 konum değiģtirir. 3. clock palsi uygulandığında FF 0 yine konum değiģtirir. FF 1 etkilenmez. MODLU (RESETLEMELĠ) ASENKRON ĠLERĠ VE GERĠ SAYICILAR: Clock palsi sadece ilk FF a uygulanan, her birinin çıkıģı bir sonraki FF un clock giriģine bağlanan ve çıkıģlarından silme veya sıfırlama ucuna geri besleme yapılarak sayma sayısı sınırlanan sayıcılardır. Modun hangi değerde olması isteniyorsa bu sayının Binary (ikilik) karģılığı alınır. Sayıcı çıkıģındaki bit ağırlıkları dikkate alınarak uygun çıkıģlar (lojik-1) bir VEDEĞĠL (NAND) kapısına girilir. Kapı çıkıģı sayıcı devresinin silme uçlarına uygulanır. AĢağıdaki Ģekildeki devre MOD 10 olarak ayarlanmıģtır. 10 un ikilik karģılığı 1010 olduğuna göre Q 0 =0, Q 1 =1, Q 2 =0 ve Q 3 =1 olur. Q 3 ve Q 1 aynı anda bir olduğunda sayıcı 10 u saymadan sıfırlanır. (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) sayar ve baģa döner.

20 SENKRON SAYICILAR (SYNCHROUNS COUNTERS) Clock giriģleri birleģtirilerek aynı anda tetiklenen, sayma sırası tasarıma bağlı olarak değiģebilen sayıcılara denir. Tetikleme sinyalinin bütün Flip-Flop ların CLK giriģlerine uygulanması açından Asenkron sayıcılardan farklılık gösterir. Senkron sayıcının tasarımı için iģlem basamakları: 1- FF ların alacağı çıkıģ değerleri tablo Ģeklinde düzenlenir. 2- Her bir çıkıģın clock palsinden sonra alacağı yeni değer, Q + olarak tabloya kaydedilir. 3- Tasarımda kullanılacak FF a ait geçiģ tablolarından her bir çıkıģın clock palsinden sonra alacağı değere göre geçiģ tablosu düzenlenir. 4- GeçiĢ tablosundaki her bir giriģ Karnaugh haritasına aktarılır ve çıkıģ ifadesi yazılır. 5- ÇıkıĢ ifadelerine göre devre Ģeması çizilir.

21 Örnek:Ġki bitlik senkron ileri sayıcının JK FF kullanılarak tasarımı ÇÖZÜM:1- FF ların alacağı çıkıģ değerleri tablo halinde düzenlenir. 2- Her bir çıkıģın clock palsinden sonra alacağı yeni değer Q + olarak tabloya kaydedilir. Q 1 in clocktan sonra alacağı değer Q 1+, Q 0 in clocktan sonra alacağı değer Q 0+ olarak alınmıģtır. Buna göre Q 1+ yazılırken Q 1 sütununda Q 1 in hemen altındaki değer Q 1+ olarak yazılır. 3- JK FF a ait geçiģ tablosundan her bir çıkıģın clock palsinden sonra alacağı değere göre geçiģ tablosu düzenlenir. Q 1 sütununda 0 ın altında 0 olduğundan 0. Satırda Q 1+ 0 olur. JK FF geçiģ tablosunda 0 dan 0 a geçiģte J=0 ve K=X olduğu görülür. (X: 0 veya 1 olması fark etmez demektir.) 1.Satırda 0 olan Q 1 altında 1 olduğundan Q Satıra 1 olarak yazılır. 0 dan 1 e geçiģte J=1 ve K=X olduğu görülür. 2. satırdaki 1 olan Q 1 altında 1 olduğundan 1 olduğundan Q Satıra 1 olarak yazılır. 1 dan 1 e geçiģte J=X ve K=0 olduğu görülür. 3.satırdaki 0 olan Q 1 devamında baģa döneceği için ilk satırda 0 olduğundan Q Satıra 0 olarak yazılır. 0 dan 0 e geçiģte J=0 ve K=X olduğu görülür. Q 0+ sütunuda aynı yöntemle doldurulur. 4- GeçiĢ tablosundaki her bir giriģ Karnaugh haritasına aktarılır ve çıkıģ ifadeleri yazılır.

22 5-çıkıĢ ifadelerine göre devre Ģeması çizilir. Örnek: Üç bitlik senkron ileri sayıcının JK FF kullanılarak tasarımı FF ların alacağı çıkıģ değerleri tablo Ģeklinde düzenlenir.

23 Senkron geriye sayıcı da aynı Ģekilde tasarlanır. ĠSTENEN SIRAYA GÖRE SAYAN SENKRON SAYICININ TASARLANMASI: Tablodaki sıraya göre çıkıģ verecek sayıcıyı JK FF kullanarak tasarlayın.

24 ÇÖZÜM: Yandaki tablodaki sıraya göre çıkıģ verecek sayıcıyı T FF kullanarak tasarlayınız

25 ÇÖZÜM: Karnaugh Haritalarında 0,1 ve X dıģında boģ kalan yerler B ile doldurulabilir. B, tıpkı X gibi 0 veya 1 olarak alınabilir. ÖRNEK: Bir üretim bandında 3 ayrı motor çalıģmaktadır. Önce tek tek sırasıyla 2. Motor, 1. Motor ve 0. Motor çalıģıyor. Devamında bütün motorlar duruyor. Sonra bütün motorlar çalıģıyor. Tekrar ilk pozisyondan döngüye giriyor. Bu devreyi JK FF kullanarak tasarlayınız.

26 CLK KAYDEDİCİLER (REGİSTERS): Sayısal bilgileri geçici bir süre saklayan devrelere kaydediciler ( Registers) adı verilir. Bilginin saklanması için kaydedicilerde her bir bitlik bilgi için bir adet flip-flop kullanılmaktadır. Bilginin iģlenmesi tetikleme sinyali (Clock pulse) ile senkron olarak yapılır. Kaydediciler besleme olduğu sürece bilgiyi tutar, besleme kesildiğinde ise bilgiyi kaybederler. Ġkilik sayı bitleri (veriler) kaydedilirken, iki yöntem kullanılır. Bunlardan ilki, sayıları flip flop sisteminin giriģine tek tek her saat sinyali ile kaydetmek. Bu iģlem için sekiz bitlik sayıyı kaydetmek için 8 saat sinyali kullanılır. Bu iģleme seri veri giriģi denir. Bir diğer yöntemde 8 flip flopun giriģine bilgilerin tamamını hazırlayıp tek saat sinyali ile kaydetmektir. Bu iģlemede paralel veri giriģi denir. Bilgi giriģ-çıkıģına göre I. Seri giriģ- Seri çıkıģlı kaydedici (Serial in- Serial out-siso) II. Seri giriģ- Paralel ÇıkıĢlı kaydedici (Serial in- Parallel out- SIPO) III. paralel giriģ- Seri çıkıģlı kaydedici (Parallel in- Serial out-piso) IV. Paralel giriģ- Paralel çıkıģlı kaydedici (Parallel in- Parallel out-pipo) olarak sınıflandırılırlar.

27 I.Seri GiriĢ Seri ÇıkıĢ Kaydediciler Seri giriģ seri çıkıģ kaydediciler, bilgiyi tek bir giriģten kaydedip tek bir çıkıģtan okuduğumuz devrelerdir. Bu kaydedicilere bilgi kaydırılarak kaydedilir ve aynı Ģekilde kaydırılarak okunur. Kaydetme iģlemine öncelikle en küçük basamaktan baģlanır. Bir sonraki basamak kaydedildiği anda bir önceki bilgi sağa kaydırılır. Örneğin 1010 bilgisinin kaydedilmesi blok diyagram olarak gösterilmiģtir. Kaydetme iģlemine öncelikle en küçük basamaktan baģlanır. Bir sonraki basamak kaydedildiği anda bir önceki bilgi sağa kaydırılır. Dört bitlik bilgi 4 saat sinyali ile kayıt edilir. Kayıt edilen bilginin okunması iģlemi de aynı Ģekilde kaydırılarak ve dört saat sinyali ile gerçekleģir. II. Seri GiriĢ-Paralel ÇıkıĢ Kaydediciler Kaydıran kaydedicilerin ikinci tipi olan seri giriģ-paralel çıkıģ kaydedicide giriģler aynı Ģekilde seri olarak tek tek yapılır. Ancak seri giriģ-seri çıkıģ kaydedicide farklı olarak giriģ oluģtuğun da çıkıģlar aynı anda elde edilir. Ayrıca bu kaydedicide diğerinden farklı olarak CLR giriģi de vardır ve tüm flip floplara paralel bağlıdır. Seri giriģ-seri çıkıģ kaydediciden tek farkı tüm çıkıģlardan dıģarıya bilgi çıkıģı olmasıdır. Bu sayede bilgi okunması daha hızlı olacaktır. Seri olarak yüklenen bilgi flip-flop çıkıģlarından paralel olarak göründüğünden bilginin okunması için tetikleme sinyaline ihtiyaç yoktur.

28 III. Paralel GiriĢ-Seri ÇıkıĢ Kaydediciler Kaydıran kaydedicilerin üçüncü tipi olan; paralel giriģ-seri çıkıģ kaydedicide giriģler bir defada tüm flip flopların giriģine uygulanır ve saat darbesinden sonra kaydedilir. ÇıkıĢ ise en son flip flop çıkıģından alınır. Bilginin çıkıģtan görülebilmesi her bir bit için bir tetikleme sinyalinin uygulanması ile sağlanır. IV. Paralel GiriĢ-Paralel ÇıkıĢ Kaydediciler Paralel giriģi-paralel çıkıģ kaydedicide giriģler bir defada tüm flip flopların giriģine uygulanır ve bir Clk sinyali ile beraber kaydedilir. Aynı anda paralel olan çıkıģta da görülür. SAYISAL-ANALOG (DAC) ANALOG-SAYISAL(ADC) Gerilim, akım, direnç, frekans, yol, hız, zaman, kuvvet gibi büyüklükler Analog büyüklüklerdir. Bu büyüklükler ilk aģamada bir transduser ( algılayıcı, sensör) yardımı ile elektriksel büyüklüğe çevrilirler. Daha sonra analog elektronik kontrol düzenleri ile değerlendirerek analog göstergeler (ibreli göstergeler) ile ölçülmüģ olurlar. Günümüzde analog göstergeler, fazla yer kaplamaları, maliyetlerinin fazla oluģu, okuma hatalarına ve güçlüklerine sebep olmaları sebebiyle yerlerini yavaģ yavaģ dijital (sayısal) göstergelere bırakmaktadır. GeçmiĢte tamamen analog göstergelerle donatılmıģ bir makine kontrol panosu, günümüzde dijital göstergelerle donatılarak hem maliyeti azaltılmıģ, hem de hacmi küçültülmüģtür. Okuma kolaylığı getirmesi de ayrı bir üstünlüktür.

29 Yine bir makine kontrol düzeninde bulunan birçok analog büyüklüğün bir bilgisayar tarafından denetlenmesi, verim ve güvenilirlik açısından çok daha yararlı olacaktır. Dijital göstergeler ve bilgisayarlar için sayısal bilgilere ihtiyaç vardır. Dijital / Analog Çeviriciler 1 ve 0 gibi sayısal giriģ bilgilerinin, akım veya gerilim olarak çıkıģtan elde edilmesine dijitalden analoga çevirme ve bu çevirme iģlemini yapan devrelere de dijital analog çeviriciler denir. CLK A B C DAC nin giriģine uygulanan dijital bilgi DAC nin analog çıkıģları

30 Analog / Dijital Çeviriciler Basınç, sıcaklık gibi fiziksel değiģimi veya akım, gerilim gibi analog elektrik sinyalini, 1 ve 0 gibi dijital bilgilere dönüģtürme iģlemine analogdan dijitale çevirme iģlemini yapan devrelere de analog dijital çeviriciler denir. Prensip olarak A/D çevirici, giriģindeki analog bilgiyi çıkıģında ikilik bilgiye dönüģtürür. Bir analog iģaret dijital iģarete çevrilirken belirli aralıklarla örnekleme yapılır. Her bir gerilim aralığı için dijital bir değer karģılığı vardır. Her nokta için ayrı bir değer karģılığı olmaz. Bu nedenle oluģacak hataları önlemek oldukça zordur. A/D çeviricilerin en önemli özellikleri: Çözünürlük, doğruluk ve çevrim süresidir. Çözünürlük: Çevrici çıkıģının giriģ değerine verdiği tepkiye çözünürlük denir. Doğruluk: GiriĢe göre çıkıģtan elde edilmesi beklenen teorik çıkıģla, elde edilen çıkıģın karģılaģtırılmasına doğruluk denir. Gerçek analog değer ile bu sinyale karģılık gelen dijital ifadesi arasındaki hatayı gösterir. En küçük değerlikli bit in yarısına kadar olan + hatalar kabul edilebilir. Çevrim Süresi: GiriĢe göre çıkıģın beklenen durumu alma süresidir. OPAMPLI kaģılaģtırıcı devreler A/D çevirici olarak kullanılır.

DENEY 6: FLİP-FLOP (BELLEK) DEVRESİ UYGULAMALARI

DENEY 6: FLİP-FLOP (BELLEK) DEVRESİ UYGULAMALARI DENEY 6: FLİP-FLOP (BELLEK) DEVRESİ UYGULAMALARI Deneyin Amaçları Flip-floplara aģina olmak. DeğiĢik tipte Flip-Flop devrelerin gerçekleģtirilmesi ve tetikleme biçimlerini kavramak. ArdıĢık mantık devrelerinin

Detaylı

1 ELEKTRONİK KAVRAMLAR

1 ELEKTRONİK KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 ELEKTRONİK KAVRAMLAR 1 Giriş 1 Atomun Yapısı, İletkenler ve Yarı İletkenler 2 Atomun Yapısı 2 İletkenler 3 Yarı İletkenler 5 Sayısal Değerler (I/O) 8 Dalga Şekilleri 9 Kare

Detaylı

BÖLÜM 10 KAYDEDİCİLER (REGİSTERS) SAYISAL TASARIM. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır

BÖLÜM 10 KAYDEDİCİLER (REGİSTERS) SAYISAL TASARIM. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır erin BÖLÜM 10 KYEİCİLER (REGİSTERS) Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır Kaydedicilerin(Registers) bilgi giriş çıkışına göre ve kaydırma yönüne göre sınıflandırılması. Sağa kaydırmalı kaydedici(right

Detaylı

6. DİJİTAL / ANALOG VE ANALOG /DİJİTAL ÇEVİRİCİLER 1

6. DİJİTAL / ANALOG VE ANALOG /DİJİTAL ÇEVİRİCİLER 1 6. DİJİTAL / ANALOG VE ANALOG /DİJİTAL ÇEVİRİCİLER 1 Günümüzde kullanılan elektronik kontrol üniteleri analog ve dijital elektronik düzenlerinin birleşimi ile gerçekleşir. Gerilim, akım, direnç, frekans,

Detaylı

BÖLÜM 9 (COUNTERS) SAYICILAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır

BÖLÜM 9 (COUNTERS) SAYICILAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır SYISL ELETRONİ ÖLÜM 9 (OUNTERS) SYIILR u bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır Sayıcılarda Mod kavramı senkron sayıcılar senkron yukarı sayıcı (Up counter) senkron aşağı sayıcı (Down counter) senkron

Detaylı

Teorik Bilgi DENEY 7: ASENKRON VE SENKRON SAYICILAR

Teorik Bilgi DENEY 7: ASENKRON VE SENKRON SAYICILAR DENEY 7: ASENKRON VE SENKRON SAYICILAR Deneyin Amaçları Asenkron ve senkron sayıcı devre yapılarının öğrenilmesi ve deneysel olarak yapılması Deney Malzemeleri 74LS08 Ve Kapı Entegresi (1 Adet) 74LS76

Detaylı

SAYICILAR. Tetikleme işaretlerinin Sayma yönüne göre Sayma kodlanmasına göre uygulanışına göre. Şekil 52. Sayıcıların Sınıflandırılması

SAYICILAR. Tetikleme işaretlerinin Sayma yönüne göre Sayma kodlanmasına göre uygulanışına göre. Şekil 52. Sayıcıların Sınıflandırılması 25. Sayıcı Devreleri Giriş darbelerine bağlı olarak belirli bir durum dizisini tekrarlayan lojik devreler, sayıcı olarak adlandırılır. Çok değişik alanlarda kullanılan sayıcı devreleri, FF lerin uygun

Detaylı

BÖLÜM 8 MANDAL(LATCH) VE FLİP-FLOPLAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır

BÖLÜM 8 MANDAL(LATCH) VE FLİP-FLOPLAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır AYIAL ELETONİ BÖLÜM 8 MANAL(LATCH) VE FLİP-FLOPLA Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır Mandallar(Latches),- Mandalı, Mandalı ontak sıçramasının mandallar yardımı ile engellenmesi Flip-Floplar,-

Detaylı

EEM122SAYISAL MANTIK SAYICILAR. Elektrik Elektronik Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sağkol

EEM122SAYISAL MANTIK SAYICILAR. Elektrik Elektronik Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sağkol EEM122SAYISAL MANTIK BÖLÜM 6: KAYDEDİCİLER VE SAYICILAR Elektrik Elektronik Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sağkol KAYDEDİCİLER VE SAYICILAR Flip-flopkullanan devreler fonksiyonlarına göre iki guruba

Detaylı

18. FLİP FLOP LAR (FLIP FLOPS)

18. FLİP FLOP LAR (FLIP FLOPS) 18. FLİP FLOP LAR (FLIP FLOPS) Flip Flop lar iki kararlı elektriksel duruma sahip olan elektronik devrelerdir. Devrenin girişlerine uygulanan işarete göre çıkış bir kararlı durumdan diğer (ikinci) kararlı

Detaylı

DERS NOTLARI. Yard. Doç. Dr. Namık AKÇAY İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

DERS NOTLARI. Yard. Doç. Dr. Namık AKÇAY İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi DERS NOTLARI Yard. Doç. Dr. Namık AKÇAY İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi DERS-8 11.05.2016 MULTİVİBRATÖR VE FLİP FLOPLAR Giriş Kare veya dikdörtgen sinyal üreten elektronik devreler Multivibratör olarak

Detaylı

1. Direnç değeri okunurken mavi renginin sayısal değeri nedir? a) 4 b) 5 c) 1 d) 6 2. Direnç değeri okunurken altın renginin tolerans değeri kaçtır?

1. Direnç değeri okunurken mavi renginin sayısal değeri nedir? a) 4 b) 5 c) 1 d) 6 2. Direnç değeri okunurken altın renginin tolerans değeri kaçtır? 1. Direnç değeri okunurken mavi renginin sayısal değeri nedir? a) 4 b) 5 c) 1 d) 6 2. Direnç değeri okunurken altın renginin tolerans değeri kaçtır? a) Yüzde 10 b) Yüzde 5 c) Yüzde 1 d) Yüzde 20 3. Direnç

Detaylı

SAYISAL TASARIM Derin

SAYISAL TASARIM Derin 0 BÖLÜM 7 (OSİLATÖRLER) MULTİVİBBRATÖRLER Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır. Multivibratör(Osilatörler) Monostable (tek kararlı) Multivibratörler, Yeniden tetiklenmeyen (Nonretrigerrable) Monostable

Detaylı

1. Sayıcıların çalışma prensiplerini ve JK flip-floplarla nasıl gerçekleştirileceğini anlamak. 2. Asenkron ve senkron sayıcıları incelemek.

1. Sayıcıların çalışma prensiplerini ve JK flip-floplarla nasıl gerçekleştirileceğini anlamak. 2. Asenkron ve senkron sayıcıları incelemek. DENEY 7-2 Sayıcılar DENEYİN AMACI 1. Sayıcıların çalışma prensiplerini ve JK flip-floplarla nasıl gerçekleştirileceğini anlamak. 2. Asenkron ve senkron sayıcıları incelemek. GENEL BİLGİLER Sayıcılar, flip-floplar

Detaylı

DENEY 2- Sayıcılar ve Kaydırmalı Kaydediciler

DENEY 2- Sayıcılar ve Kaydırmalı Kaydediciler DENEY 2- Sayıcılar ve Kaydırmalı Kaydediciler DENEY 2a- JK Flip-Flop Devreleri DENEYİN AMACI 1. Sayıcıların prensiplerinin ve sayıcıların JK flip-flopları ile nasıl gerçeklendiklerinin incelenmesi. GENEL

Detaylı

Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri

Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri DENEY 4-1 Flip-Floplar DENEYİN AMACI 1. Kombinasyonel ve ardışıl lojik devreler arasındaki farkları ve çeşitli bellek birimi uygulamalarını anlamak. 2. Çeşitli flip-flop

Detaylı

Şekil XNOR Kapısı ve doğruluk tablosu

Şekil XNOR Kapısı ve doğruluk tablosu DENEY 2: KARŞILAŞTIRICILAR Deneyin Amaçları KarĢılaĢtırıcıların kavramını, içeriğini ve mantığını öğrenmek. Ġki bir karģılaģtırıcı uygulaması yaparak sonuçları deneysel olarak doğrulamak. Deney Malzemeleri

Detaylı

Multivibratörler. Monastable (Tek Kararlı) Multivibratör

Multivibratörler. Monastable (Tek Kararlı) Multivibratör Multivibratörler Kare dalga veya dikdörtgen dalga meydana getiren devrelere MULTİVİBRATÖR adı verilir. Bu devreler temel olarak pozitif geri beslemeli iki yükselteç devresinden oluşur. Genelde çalışma

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI DENEY NO : 1 DENEYİN ADI : OSİLATÖR DEVRESİ Giriş

Detaylı

Tek kararlı(monostable) multivibratör devresi

Tek kararlı(monostable) multivibratör devresi Tek kararlı(monostable) multivibratör devresi Malzeme listesi: Güç kaynağı: 12V dc Transistör: 2xBC237 LED: 2x5 mm standart led Direnç: 2x330 Ω, 10 K, 100 K Kondansatör: 100μF, 1000μF Şekildeki tek kararlı

Detaylı

SAYISAL ELEKTRONĠK DERS NOTLARI: SAYISAL (DĠJĠTAL) ELEKTRONĠK

SAYISAL ELEKTRONĠK DERS NOTLARI: SAYISAL (DĠJĠTAL) ELEKTRONĠK SAYISAL ELEKTRONĠK DERS NOTLARI: SAYISAL (DĠJĠTAL) ELEKTRONĠK Günümüz Elektroniği Analog ve Sayısal olmak üzere iki temel türde incelenebilir. Analog büyüklükler sonsuz sayıda değeri içermesine rağmen

Detaylı

Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri

Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri DENEY 4-1 Flip-Floplar DENEYİN AMACI 1. Kombinasyonel ve ardışıl lojik devreler arasındaki farkları ve çeşitli bellek birimi uygulamalarını anlamak. 2. Çeşitli flip-flop

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1 TEMEL LOJİK ELEMANLAR VE UYGULAMALARI DENEY SORUMLUSU Arş. Gör. Erdem ARSLAN Arş. Gör.

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJĐK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYÜ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJĐK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYÜ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJĐK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYÜ Haziran 2009 ĐÇĐNDEKĐLER Deney-1 Temel Kapı Devreleri. 1 1.1 Ön Çalışma. 1 1.2 Deneyin Amacı 1 1.3

Detaylı

SAYISAL MANTIK LAB. PROJELERİ

SAYISAL MANTIK LAB. PROJELERİ 1. 8 bitlik Okunur Yazılır Bellek (RAM) Her biri ayrı adreslenmiş 8 adet D tipi flip-flop kullanılabilir. RAM'lerde okuma ve yazma işlemleri CS (Chip Select), RD (Read), WR (Write) kontrol sinyalleri ile

Detaylı

1. DENEY-1: DİYOT UYGULAMALARI

1. DENEY-1: DİYOT UYGULAMALARI . DENEY-: DİYOT UYGULAMALARI Deneyin Amacı: Diyotun devrede kullanımı.. DC ileri/geri Öngerilim Diyot Devreleri: Şekil. deki devreyi kurunuz. Devreye E = +5V DC gerilim uygulayınız. Devrenin çıkış gerilimini

Detaylı

DENEY 5 RS FLİP-FLOP DENEYLERİ

DENEY 5 RS FLİP-FLOP DENEYLERİ Adı Soyadı: No: Grup: DENEY 5 RS FLİP-FLOP DENEYLERİ ÖN BİLGİ : Sayısal bilgiyi ( "0" veya "1" ) depolamada ve işlemede kullanılan temel devrelerden biri de F-F lardır. Genel olarak dört tipi vardır: 1-

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL DEVRE TASARIMI LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 3 FF Devreleri

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL DEVRE TASARIMI LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 3 FF Devreleri TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL DEVRE TASARIMI LABORATUVARI DENEY RAPORU Deney No: 3 FF Devreleri Yrd. Doç Dr. Ünal KURT Yrd. Doç. Dr. Hatice VURAL Arş. Gör. Ayşe AYDIN YURDUSEV

Detaylı

BM217 SAYISAL TASARIM DERSİ LABORATUVAR DENEYLERİ

BM217 SAYISAL TASARIM DERSİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BM217 SAYISAL TASARIM DERSİ LABORATUVAR DENEYLERİ Yrd. Doç. Dr. Emre DANDIL İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER TABLOSU... vi MALZEME LİSTESİ... viii ENTEGRELER...

Detaylı

Analog / Sayısal (A/D) dönüģtürücü Leybold eğitim setinde 0-2.55 V arasındaki analog gerilim değerini 8 bitlik Sayısal iģarete dönüģtürür.

Analog / Sayısal (A/D) dönüģtürücü Leybold eğitim setinde 0-2.55 V arasındaki analog gerilim değerini 8 bitlik Sayısal iģarete dönüģtürür. D/A A/D ÇEVĠRĠCĠLER (LAYBOLD EĞĠTĠM SETĠ KULLANARAK) 1. AMAÇLAR Sayısal giriģ iģaretinin analog iģarete dönüģtürülmesi Analog giriģ iģaretinin Sayısal iģarete dönüģtürülmesi DönüĢtürülme iģleminin nasıl

Detaylı

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Sayısal Elektronik

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Sayısal Elektronik Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi Sayısal Elektronik Günümüz Elektroniği Analog ve Sayısal olmak üzere iki temel türde incelenebilir. Analog büyüklükler sonsuz sayıda değeri içermesine

Detaylı

BİLGİSAYAR MİMARİSİ. İkili Kodlama ve Mantık Devreleri. Özer Çelik Matematik-Bilgisayar Bölümü

BİLGİSAYAR MİMARİSİ. İkili Kodlama ve Mantık Devreleri. Özer Çelik Matematik-Bilgisayar Bölümü BİLGİSAYAR MİMARİSİ İkili Kodlama ve Mantık Devreleri Özer Çelik Matematik-Bilgisayar Bölümü Kodlama Kodlama, iki küme elemanları arasında karşılıklığı kesin olarak belirtilen kurallar bütünüdür diye tanımlanabilir.

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YMT-215 LOGIC CIRCUITS

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YMT-215 LOGIC CIRCUITS TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YMT-215 LOGIC CIRCUITS 1 İÇİNDEKİLER Deney 1 SAYI SİSTEMLERİ... 2 Deney 2 LOJİK KAPILAR (VE/VEYA/DEĞİL)...... 7 Deney 3 LOJİK KAPILAR (VE DEĞİL / VEYA DEĞİL / ÖZEL VEYA / ÖZEL VEYA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1-1 Lojik ve Anahtara Giriş Lojik Kapı Devreleri... 9

İÇİNDEKİLER. 1-1 Lojik ve Anahtara Giriş Lojik Kapı Devreleri... 9 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL LOJİK KAPI DENEYLERİ 1-1 Lojik ve Anahtara Giriş 1 1-2 Lojik Kapı Devreleri... 9 a. Diyot Lojiği (DL) devresi b. Direnç-Transistor Lojiği (RTL) devresi c. Diyot-Transistor Lojiği

Detaylı

25. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini doğrudan çıkarma yöntemi ile yapınız.

25. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini doğrudan çıkarma yöntemi ile yapınız. BÖLÜM. Büyüklüklerin genel özellikleri nelerdir? 2. Analog büyüklük, analog işaret, analog sistem ve analog gösterge terimlerini açıklayınız. 3. Analog sisteme etrafınızdaki veya günlük hayatta kullandığınız

Detaylı

SAYISAL UYGULAMALARI DEVRE. Prof. Dr. Hüseyin EKİZ Doç. Dr. Özdemir ÇETİN Arş. Gör. Ziya EKŞİ

SAYISAL UYGULAMALARI DEVRE. Prof. Dr. Hüseyin EKİZ Doç. Dr. Özdemir ÇETİN Arş. Gör. Ziya EKŞİ SAYISAL DEVRE UYGULAMALARI Prof. Dr. Hüseyin EKİZ Doç. Dr. Özdemir ÇETİN Arş. Gör. Ziya EKŞİ İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER TABLOSU... vi MALZEME LİSTESİ... viii ENTEGRELER... ix 1. Direnç ve Diyotlarla Yapılan

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MANTIK DEVRELERİ LABORATUARI. Deney 5 Flip Flop Devreleri

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MANTIK DEVRELERİ LABORATUARI. Deney 5 Flip Flop Devreleri TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MANTIK DEVRELERİ LABORATUARI Deney 5 Flip Flop Devreleri Öğrenci Adı & Soyadı: Numarası: 1. Flip Flop Devresi ve VEYADEĞİL

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 İÇİNDEKİLER Deney 1 OSİLATÖR DEVRESİ... 2 Deney 2 FLİP-FLOP LAR....... 6 Deney 3 FLİP-FLOP

Detaylı

SAYISAL ELEKTRONİK BÖLÜM 6 BİRLEŞİK DEVRELER (COMBİNATIONAL)

SAYISAL ELEKTRONİK BÖLÜM 6 BİRLEŞİK DEVRELER (COMBİNATIONAL) ÖLÜM 6 İRLEŞİK EVRELER (OMİNTIONL) 128 6.1 RİTMETİK ÜNİTELER Toplama, çıkarma,çarpma ve bölme gibi aritmetik işlemleri yapan sayısal devrelere aritmetik devreler adı verilir. Sayısal sistemlerde temel

Detaylı

Sayıcılar n bitlik bir bilgiyi tutmanın yanısıra her saat çevriminde tuttukları değeri artıran veya azaltan ardışıl devrelerdir.

Sayıcılar n bitlik bir bilgiyi tutmanın yanısıra her saat çevriminde tuttukları değeri artıran veya azaltan ardışıl devrelerdir. Sayıcılar (Counters) Sayıcılar n bitlik bir bilgiyi tutmanın yanısıra her saat çevriminde tuttukları değeri artıran veya azaltan ardışıl devrelerdir. Genel olarak iki gruba ayrılır: Senkron sayıcılar Asenkron

Detaylı

Şekil 1. 74LS47 entegresi bağlantı şeması

Şekil 1. 74LS47 entegresi bağlantı şeması DENEY 5: ENTEGRELERLE VERİ DAĞITICI ve KOD ÇÖZÜCÜ DEVRELER Deneyin Amaçları 74LS47 7 parçalı display entegresinin yapısını ve kod çözme işlemini öğrenmek ve deneysel olarak doğrulamak. 74LS151 veri seçici

Detaylı

Ders Notlarının Creative Commons lisansı Feza BUZLUCA ya aittir. Lisans: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Ders Notlarının Creative Commons lisansı Feza BUZLUCA ya aittir. Lisans: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ Eşzamanlı (Senkron) Ardışıl Devrelerin Tasarlanması (Design) Bir ardışıl devrenin tasarlanması, çözülecek olan problemin sözle anlatımıyla (senaryo) başlar. Bundan sonra aşağıda açıklanan aşamalardan geçilerek

Detaylı

SAYISAL TASARIM Derin

SAYISAL TASARIM Derin 0 BÖLÜM 7 (OSİLATÖLE) MULTİVİBBATÖLE Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır. Multivibratör(Osilatörler) Monostable (tek kararlı) Multivibratörler, Yeniden tetiklenmeyen (Nonretrigerrable) Monostable

Detaylı

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 00223 - Mantık Devreleri Tasarımı Laboratuar Föyleri Numara: Ad Soyad: Arş. Grv. Bilal ŞENOL Devre Kurma Alanı Arş. Grv. Bilal ŞENOL

Detaylı

LOJİK DEVRELER-I III. HAFTA DENEY FÖYÜ

LOJİK DEVRELER-I III. HAFTA DENEY FÖYÜ LOJİK DEVRELER-I III. HAFTA DENEY FÖYÜ 3 Bitlik Bir Sayının mod(5)'ini Bulan Ve Sonucu Segment Display'de Gösteren Devrenin Tasarlanması Deneyin Amacı: 3 bitlik bir sayının mod(5)'e göre sonucunu bulan

Detaylı

SAYISAL ELEKTRONİK. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

SAYISAL ELEKTRONİK. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı SAYISAL ELEKTRONİK Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı BÖLÜM 6 Tutucular, Flip-Floplar ve Zamanlayıcılar Tutucular (Latches) Tutucu iki kararlı (bistable state) durumu olan en temel sayısal depolama

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL ELEKTRONİK LAB. DENEY FÖYÜ DENEY 4 OSİLATÖRLER SCHMİT TRİGGER ve MULTİVİBRATÖR DEVRELERİ ÖN BİLGİ: Elektronik iletişim sistemlerinde

Detaylı

6. Fiziksel gerçeklemede elde edilen sonuç fonksiyonlara ilişkin lojik devre şeması çizilir.

6. Fiziksel gerçeklemede elde edilen sonuç fonksiyonlara ilişkin lojik devre şeması çizilir. 5. KOMBİNEZONSAL LOJİK DEVRE TASARIMI 5.1. Kombinezonsal Devre Tasarımı 1. Problem sözle tanıtılır, 2. Giriş ve çıkış değişkenlerinin sayısı belirlenir ve adlandırılır, 3. Probleme ilişkin doğruluk tablosu

Detaylı

KMU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL DEVRELER II LABORATUVARI DENEY 1 TOPLAYICILAR - ÇIKARICILAR

KMU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL DEVRELER II LABORATUVARI DENEY 1 TOPLAYICILAR - ÇIKARICILAR KMU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL DEVRELER II LABORATUVARI DENEY 1 TOPLAYICILAR - ÇIKARICILAR DENEY 1: TOPLAYICILAR- ÇIKARICILAR Deneyin Amaçları Kombinasyonel lojik devrelerden

Detaylı

İKİ TABANLI SİSTEM TOPLAYICILARI (BINARY ADDERS)

İKİ TABANLI SİSTEM TOPLAYICILARI (BINARY ADDERS) Adı Soyadı: No: Grup: DENEY 4 Bu deneye gelmeden önce devre çizimleri yapılacak ve ilgili konular çalışılacaktır. Deney esnasında çizimlerinize göre bağlantı yapacağınız için çimilerin kesinlikle yapılması

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ LOJİK UYGULAMALAR 3 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

LOJİK DEVRELER-I IV. HAFTA DENEY FÖYÜ

LOJİK DEVRELER-I IV. HAFTA DENEY FÖYÜ LOJİK DEVRELER-I IV. HAFTA DENEY FÖYÜ 4 Bitlik İki Sayının Tam Toplayıcı Entegresi ile Toplama Ve Çıkarma İşlemlerinin Yapılması Ve Sonucu Segment Display'de Gösteren Devrenin Tasarlanması Deneyin Amacı:

Detaylı

DERS NOTLARI. Yard. Doç. Dr. Namık AKÇAY İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

DERS NOTLARI. Yard. Doç. Dr. Namık AKÇAY İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi DERS NOTLARI Yard. Doç. Dr. Namık AKÇAY İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ders-3 11.10.2016 555-Zaman Entegresi 555 Zaman Entegre Devresi monastable multivibratör (asimetrik kare dalga osilatör), astable

Detaylı

7.Yazmaçlar (Registers), Sayıcılar (Counters)

7.Yazmaçlar (Registers), Sayıcılar (Counters) 7.Yazmaçlar (Registers), Sayıcılar (Counters) 7..Yazmaçlar Paralel Yüklemeli Yazmaçlar Ötelemeli Yazmaçlar 7.2.Sayıcılar Đkili Asenkron Sayıcılar (Binary Ripple Counter) Đkili Kodlanmış Onlu Asenkron Sayıcı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAYICILAR 523EO0044

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAYICILAR 523EO0044 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAYICILAR 523EO0044 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

LOJİK DEVRELER-I IV. HAFTA DENEY FÖYÜ

LOJİK DEVRELER-I IV. HAFTA DENEY FÖYÜ LOJİK DEVRELER-I IV. HAFTA DENEY FÖYÜ 4 Bitlik İki Sayının Tam Toplayıcı Entegresi ile Toplama Ve Çıkarma İşlemlerinin Yapılması Ve Sonucu Segment Display'de Gösteren Devrenin Tasarlanması Deneyin Amacı:

Detaylı

Temel Flip-Flop ve Saklayıcı Yapıları. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar

Temel Flip-Flop ve Saklayıcı Yapıları. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar Temel Flip-Flop ve Saklayıcı Yapıları 1 Sayısal alga Şekilleri 1 2 4 3 1. Yükselme Zamanı 2. Alçalma Zamanı 3. Sinyal Genişliği 4. Genlik (Amplitude) 2 Periot (T) : Tekrar eden bir sinyalin arka arkaya

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FLİP-FLOP Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept.

Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept. SAYISAL DEVRE TASARIMI EEM Ref. Morris MANO & Michael D. CILETTI SAYISAL TASARIM 5. Baskı Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept. Birleşik Mantık Tanımı X{x, x, x, x n,}}

Detaylı

DENEY 5: KOD DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN TASARIMI

DENEY 5: KOD DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN TASARIMI DENEY 5: KOD DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN TASARIMI 1 Amaç Gray Kod dan İkili Kod a dönüştürücü tasarlamak ve gerçekleştirmek İkili Kod'dan 7-Bölmeli Gösterge ye (7-Segment Display) dönüştürücü tasarlamak ve gerçekleştirmek.

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ALANI

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ALANI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ALANI KAYDEDĠCĠLER Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre

DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre DENEYİN AMACI 1. IC zamanlayıcı NE555 in çalışmasını öğrenmek. 2. 555 multivibratörlerinin çalışma ve yapılarını öğrenmek. 3. IC zamanlayıcı anahtar devresi yapmak. GİRİŞ

Detaylı

Proje Teslimi: 2013-2014 güz yarıyılı ikinci ders haftasında teslim edilecektir.

Proje Teslimi: 2013-2014 güz yarıyılı ikinci ders haftasında teslim edilecektir. ELEKTRONĐK YAZ PROJESĐ-2 (v1.1) Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde okuyan 1. ve 2. sınıf öğrencilerine; mesleği sevdirerek öğretmek amacıyla, isteğe bağlı olarak

Detaylı

DENEY 8- Flip Flop ve Uygulamaları. Amaç: - Flip Flop çalışma mantığını kavramak

DENEY 8- Flip Flop ve Uygulamaları. Amaç: - Flip Flop çalışma mantığını kavramak DENEY 8- Flip Flop ve Uygulamaları Amaç: - Flip Flop çalışma mantığını kavramak Deneyin Yapılışı: - Deney bağlantı şemasında verilen devreleri uygun elemanlarla kurunuz. Entegrenin besleme ve GND bağlantılarını

Detaylı

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem 3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem A + B = 2 0 2 1 (Elde) A * B = Sonuç A B = 2 0 2 1 (Borç) A / B = Sonuç 0 + 0 = 0 0 0 * 0 = 0 0 0 = 0 0 0 / 0 = 0 0 + 1 = 1 0 0 * 1 = 0 0 1 = 1 1 0 / 1 = 0 1

Detaylı

SAYISAL ELEKTRONİK. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

SAYISAL ELEKTRONİK. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı SYISL ELEKTRONİK Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı ÖLÜM ileşimsel Mantık Devreleri Yarım Toplayıcı İkili toplama işleini yapan devreye yarım toplayıcı adı verilir. Yarım toplayıcı girişlerine

Detaylı

DENEY 1a- Kod Çözücü Devreler

DENEY 1a- Kod Çözücü Devreler DENEY 1a- Kod Çözücü Devreler DENEYİN AMACI 1. Kod çözücü devrelerin çalışma prensibini anlamak. GENEL BİLGİLER Kod çözücü, belirli bir ikili sayı yada kelimenin varlığını belirlemek için kullanılan lojik

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAYICILAR

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAYICILAR T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAYICILAR ANKARA 28 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ELEKTRONĠK DEVRELER LABORATUVARI I DENEY 2: DĠYOT UYGULAMALARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ELEKTRONĠK DEVRELER LABORATUVARI I DENEY 2: DĠYOT UYGULAMALARI T.. ULUDAĞ ÜNĠERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ELEKTRONĠK DERELER LABORATUARI I Kırpıcı devreler Kenetleme devreleri Doğrultma devreleri DENEY 2: DĠYOT UYGULAMALARI

Detaylı

Deney 4: 555 Entegresi Uygulamaları

Deney 4: 555 Entegresi Uygulamaları Deneyin Amacı: Deney 4: 555 Entegresi Uygulamaları 555 entegresi kullanım alanlarının öğrenilmesi. Uygulama yapılarak pratik kazanılması. A.ÖNBİLGİ LM 555 entegresi; osilasyon, zaman gecikmesi ve darbe

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 2. MULTİVİBRATÖRLER

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 2. MULTİVİBRATÖRLER ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-2 Flip-Flopların temeli olan multivibratör devrelerini tanıyacak ve bu devreleri hatasız kurup çalıştırabileceksiniz. ARAŞTIRMA Kare dalga çıkışı olan bir osilatörün

Detaylı

Aşağıdaki uygulama faaliyetini yaparak asenkron yukarı sayıcıdevresini kurabileceksiniz.

Aşağıdaki uygulama faaliyetini yaparak asenkron yukarı sayıcıdevresini kurabileceksiniz. Aşağıdaki uygulama faaliyetini yaparak asenkron yukarı sayıcıdevresini kurabileceksiniz. Şekil1.17: Asenkron yukarı sayıcıdevresi 7476 entegreli asenkron yukarısayıcı Devrenin sağlıklı çalışabilmesi için

Detaylı

BÖLÜM IX DALGA MEYDANA GETİRME USULLERİ

BÖLÜM IX DALGA MEYDANA GETİRME USULLERİ BÖLÜM IX DALGA MEYDANA GETİRME USULLERİ 9.1 DALGA MEYDANA GETİRME USÜLLERİNE GİRİŞ Dalga üreteçleri birkaç hertzden, birkaç gigahertze kadar sinyalleri meydana getirirler. Çıkışlarında sinüsoidal, kare,

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 2. MULTİVİBRATÖRLER

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 2. MULTİVİBRATÖRLER ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-2 Flip-Flopların temeli olan multivibratör devrelerini tanıyacak ve bu devreleri hatasız kurup çalıştırabileceksiniz. ARAŞTIRMA Kare dalga çıkışı olan bir osilatörün

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SAYICI VE KAYDEDİCİ DEVRELERİ 522EE0257 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM309 SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUARI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM309 SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM39 SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUARI Deney No Deneyin Adı Deney Grubu Deneyi Yapanın Numarası Adı Soyadı İmzası Deneyin

Detaylı

MANTIK DEVRELERİ HALL, 2002) (SAYISAL TASARIM, ÇEVİRİ, LITERATUR YAYINCILIK) DIGITAL DESIGN PRICIPLES & PRACTICES (3. EDITION, PRENTICE HALL, 2001)

MANTIK DEVRELERİ HALL, 2002) (SAYISAL TASARIM, ÇEVİRİ, LITERATUR YAYINCILIK) DIGITAL DESIGN PRICIPLES & PRACTICES (3. EDITION, PRENTICE HALL, 2001) MANTIK DEVRELERİ DERSİN AMACI: SAYISAL LOJİK DEVRELERE İLİŞKİN KAPSAMLI BİLGİ SUNMAK. DERSİ ALAN ÖĞRENCİLER KOMBİNASYONEL DEVRE, ARDIŞIL DEVRE VE ALGORİTMİK DURUM MAKİNALARI TASARLAYACAK VE ÇÖZÜMLEMESİNİ

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ALANI

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ALANI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ALANI ARDIġIK MANTIK DEVRELERĠ 522EE0254 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

SAYISAL TASARIM. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

SAYISAL TASARIM. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı SAYISAL TASARIM Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı BÖLÜM 1 Sayıcılar İkili (Binary) Sayma İkili (Binary) sayma 1 ve 0 ların belirli bir düzen içerisinde sıralanması ile yapılır. Her dört sayıda

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Sayısal Elektronik Laboratuvarı Dersi Tüm Deneyler Kitapçığı LABORATUVARDA UYULACAK

Detaylı

BSE 207 Mantık Devreleri Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits)

BSE 207 Mantık Devreleri Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits) SE 207 Mantık Devreleri Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates nd Logic Circuits) Sakarya Üniversitesi Lojik Kapılar - maçlar Lojik kapıları ve lojik devreleri tanıtmak Temel işlemler olarak VE,

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVAR DENEY RAPORU

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVAR DENEY RAPORU ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVAR DENEY RAPORU DENEY 3: KODLAYICILAR Yrd.Doç. Dr. Ünal KURT Arş. Gör. Ayşe AYDIN YURDUSEV Arş.Gör. Merve ŞEN KURT Öğrenci: Adı Soyadı Grup

Detaylı

DENEY-6 LOJİK KAPILAR VE İKİLİ DEVRELER

DENEY-6 LOJİK KAPILAR VE İKİLİ DEVRELER DENEY-6 LOJİK KAPILAR VE İKİLİ DEVRELER DENEYİN AMACI: Bu deneyde temel lojik kapılar incelenecek; çift kararlı ve tek kararlı ikili devrelerin çalışma prensipleri gözlemlenecektir. ÖN HAZIRLIK Temel lojik

Detaylı

DENEY 1 BOOLEAN CEBİRİ TEMEL İŞLEMLERİ

DENEY 1 BOOLEAN CEBİRİ TEMEL İŞLEMLERİ Sayısal Elektronik aboratuvarı DENEY 1 BOOEAN CEBİRİ TEME İŞEMERİ Boolean cebiri, George Boole (1815-1864) tarafından mantık problemlerini çözmek amacıyla geliştirilmiştir. 1983 yılında Claude Shannon

Detaylı

Temel elektronik laboratuvarı olarak kullanılmaktadır. Bu laboratuvarda ders alan öğrencilerimiz;

Temel elektronik laboratuvarı olarak kullanılmaktadır. Bu laboratuvarda ders alan öğrencilerimiz; L4 Laboratuvarı Temel elektronik laboratuvarı olarak kullanılmaktadır. Bu laboratuvarda ders alan öğrencilerimiz; Temel pasif devre elemanlarını öğrenir. Temel Elektrik-Elektronik büyüklükleri ve elemanların

Detaylı

Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı

Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LOJĠK DEVRE TASARIM LABORATUARI DENEY FÖYÜ Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı KONYA-2014 DENEYLER & KULLANILACAK

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Celal Murat KANDEMİR. Kodlama (Coding) : Bir nesneler kümesinin bir dizgi (bit dizisi) kümesi ile temsil edilmesidir.

Yrd.Doç.Dr. Celal Murat KANDEMİR. Kodlama (Coding) : Bir nesneler kümesinin bir dizgi (bit dizisi) kümesi ile temsil edilmesidir. Bilgisayar Mimarisi İkilik Kodlama ve Mantık Devreleri Yrd.Doç.Dr. Celal Murat KANDEMİR ESOGÜ Eğitim Fakültesi - BÖTE twitter.com/cmkandemir Kodlama Kodlama (Coding) : Bir nesneler kümesinin bir dizgi

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM SAYI SĠSTEMLERĠ VE DATA ÇEVĠRĠCĠLER 523EO0004

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM SAYI SĠSTEMLERĠ VE DATA ÇEVĠRĠCĠLER 523EO0004 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM SAYI SĠSTEMLERĠ VE DATA ÇEVĠRĠCĠLER 523EO0004 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

SAYISAL DEVRE TASARIMI LABORATUVARI DENEY 1: TEMEL LOJİK KAPI KARAKTERİSTİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ

SAYISAL DEVRE TASARIMI LABORATUVARI DENEY 1: TEMEL LOJİK KAPI KARAKTERİSTİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ SAYISAL DEVRE TASARIMI LABORATUVARI DENEY 1: TEMEL LOJİK KAPI KARAKTERİSTİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI 1. Temel lojik kapı sembollerini ve karakteristiklerini anlamak. GENEL BİLGİLER TTL kapıların karakteristikleri,

Detaylı

KURULUMU İşletim Sistemi kurulumlarını(win7,pardus) bilgisayar üzerinde uygulama Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi Egzersizleri

KURULUMU İşletim Sistemi kurulumlarını(win7,pardus) bilgisayar üzerinde uygulama Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi Egzersizleri MEZİTLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİS DALIİŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI Öğretim

Detaylı

SAYISAL ELEKTRONİK. Ege Ü. Ege MYO Mekatronik Programı

SAYISAL ELEKTRONİK. Ege Ü. Ege MYO Mekatronik Programı SAYISAL ELEKTRONİK Ege Ü. Ege MYO Mekatronik Programı BÖLÜM 2 Sayı Sistemleri İkilik, Onaltılık ve İKO Sayılar İkilik Sayı Sistemi 3 Çoğu dijital sistemler 8, 16, 32, ve 64 bit gibi, 2 nin çift kuvvetleri

Detaylı

DENEY 1. 7408 in lojik iç şeması: Sekil 2

DENEY 1. 7408 in lojik iç şeması: Sekil 2 DENEY 1 AMAÇ: VE Kapılarının (AND Gates) çalısma prensibinin kavranması. Çıkıs olarak led kullanılacaktır. Kullanılacak devre elemanları: Anahtarlar (switches), 100 ohm ve 1k lık dirençler, 7408 entegre

Detaylı

ELK 204 Mantık Devreleri Laboratuvarı Deney Kitapçığı

ELK 204 Mantık Devreleri Laboratuvarı Deney Kitapçığı T.C. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 204 Mantık Devreleri Laboratuvarı Deney Kitapçığı Dersin Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Zehra Çekmen

Detaylı

DENEY 6a- Dijital/Analog Çevirici (DAC) Devreleri

DENEY 6a- Dijital/Analog Çevirici (DAC) Devreleri DENEY 6a- Dijital/Analog Çevirici (DAC) Devreleri DENEYİN AMACI 1. Dijitalden Analog a çevrimin temel kavramlarının ve teorilerinin anlaşılması GENEL BİLGİLER Şekil-1 Şekil-1 de bir direnç ağıyla gerçekleştirilmiş

Detaylı

DENEY 4-1 Kodlayıcı Devreler

DENEY 4-1 Kodlayıcı Devreler DENEY 4-1 Kodlayıcı Devreler DENEYİN AMACI 1. Kodlayıcı devrelerin çalışma prensibini anlamak. GENEL BİLGİLER Kodlayıcı, bir ya da daha fazla girişi alıp, belirli bir çıkış kodu üreten kombinasyonel bir

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LOJĠK DEVRE TASARIM DERS NOTLARI

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LOJĠK DEVRE TASARIM DERS NOTLARI SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LOJĠK DEVRE TASARIM DERS NOTLARI Konya- 2012 i KONULAR 1. Ardışıl lojik devreler, senkron ardışıl lojik devreler

Detaylı

KENAR TETİKLEMELİ D FLİP-FLOP

KENAR TETİKLEMELİ D FLİP-FLOP Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisaar Mühendisliği Bölümü Saısal Tasarım Laboratuarı KENAR TETİKLEMELİ FLİP-FLOP 1. SR Flip-Flop tan Kenar Tetiklemeli FF a Geçiş FF lar girişlere ugulanan lojik değerlere

Detaylı

Elektronik sistemlerde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar;

Elektronik sistemlerde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar; I. SAYI SİSTEMLERİ Elektronik sistemlerde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar; i) İkili(Binary) Sayı Sistemi ii) Onlu(Decimal) Sayı Sistemi iii) Onaltılı(Heksadecimal) Sayı Sistemi iv) Sekizli(Oktal)

Detaylı

BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. 2012-2013 Öğretim Yılı- Bahar Dönemi

BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. 2012-2013 Öğretim Yılı- Bahar Dönemi BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2012-2013 Öğretim Yılı- Bahar Dönemi LOJĠK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ Hazırlayanlar: ArĢ. Gör. Gülhan USTABAġ

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ BĠRLEġĠK MANTIK DEVRELERĠ 522EE0256 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı