BĠLEġĠMSEL DEVRELER (COMBĠNATIONAL)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠLEġĠMSEL DEVRELER (COMBĠNATIONAL)"

Transkript

1 BĠLEġĠMSEL DEVRELER (COMBĠNATIONAL) ARĠTMETĠK ÜNĠTELER Toplama, çıkarma,çarpma ve bölme gibi aritmetik iģlemleri yapan sayısal devrelere aritmetik devreler adı verilir. Sayısal sistemlerde temel aritmetik iģlemler toplama ve çıkarma iģlemidir. Çarpma iģlemi tekrarlanan toplama, bölme iģlemi ise tekrarlanan çıkarma iģlemi ile tanımlanır. TOPLAYICI DEVRELER (ADDERS) Sayısal devreler için toplama iģlemini gerçekleģtiren devrelere toplayıcılar (adders) adı verilir. AĢağıda Binary (ikilik) sayıların toplamına iliģkin temel kurallar verilmiģtir. Elde(Carry) Sonuç(Sum) = = = = 1 0 Not: Toplama iģlemi sonunda oluģan eldenin iģlem sonucunun en yüksek değerlikli basamağı olduğu unutulmamalıdır. YARIM TOPLAYICI (HALF ADDER) Bir bitlik iki veriyi toplayan devrelere yarım toplayıcı (half adder) adı verilir. Bir yarım toplayıcın birer bitlik iki veri giriģi için iki giriģ, toplam ve oluģan eldenin gösterimi için iki tane çıkıģı vardır. AĢağıda bir yarım toplayıcının tasarımı anlatılmıģtır. Bir bitlik iki veri B ve A diye adlandırırsak tasarlanacak devrenin iki binary sayının toplanması iģlemini gerçekleģtirmesi istenir. Toplama iģleminin gösterimi için sonuç (Sum -S ) ve elde (Carry - C) olmak üzere iki tane çıkıģ olması gerekir. TAM TOPLAYICI (FULL ADDER) Ġkinci temel tür toplayıcı devrelere tam toplayıcı (full adder) adı verilir. Üç bitlik verilerin toplanması iģlemini gerçekleģtiren devrelerdir. Devrenin toplama iģlemi için üç giriģ, sonucun gösterimi için iki tane çıkıģı vardır. GiriĢlerden ikisi toplama iģlemini yapılacağı iki veriyi gösterirken diğer giriģ düģük değerlikli basamaktan oluģan elde giriģi içindir. AĢağıda bir tam toplayıcının doğruluk tablosu verilmiģtir.

2 SORU: Yarım toplayıcı ile tam toplayıcı arasındaki fark nedir? Yarım toplayıcının elde giriģi yoktur. Tam toplayıcının elde giriģi vardır ve çok sayıda bitin toplamında kullanılabilir. PARALEL TOPLAYICILAR (PARALLEL ADDERS) Bir n-bitlik paralel toplayıcı n tane tam toplayıcının birbirine paralel bağlanması ile elde edilebilinir. Her bir tam toplayıcının elde çıkıģı (Cout) daha yüksek değerli toplayıcının elde giriģine bağlanır. Böylece düģük değerlikli basamakların toplamından oluģan elde (Cout) bir sonraki toplamı yapılacak basamaklara etki edebilecektir.

3 C in3 C in2 C in1 C in Toplamlara ait çıkıģ ifadeleri: A 3 A 2 A 1 A o S o = C in + A o +B 0 S 1 = C in1 + A 1 +B 1 + B 3 B 2 B 1 B o S 2 = C in2 + A 2 +B 2 S 3 = C in3 + A 3 +B 3 C out S 3 S 2 S 1 S 0 KARġILAġTIRICILAR( COMPARATORS) KarĢılaĢtırma iģlemi giriģindeki sayısal bilgilerden birinin diğerine göre büyük, küçük veya eģit olma durumlarının belirlenmesidir. En temel karģılaģtırıcı devreleri Özel-Veya (Xor) kapılarıdır. Bir Özel-Veya kapısının giriģleri farklı iken çıkıģ Lojik-1,giriĢleri aynı iken çıkıģ Lojik-0 dır. Örnek: Bir bitlik A ve B verilerini karģılaģtıran bu karģılaģtırma sonunda A>B, A=B, A<B durumlarını gösteren devreyi tasarlayınız. Devreye ait doğruluk tablosu aģağıdaki gibi olacaktır. ENCODER (KODLAYICILAR) Kodlayıcı devre (encoder circuit ) kod çözücü devrenin tersi iģlemi yapar. Bu devreler, decimal veya bilinen klasik Ģekillerdeki bilgileri sayısal devrelerin iģlem yapabileceği Ģekle dönüģtürürler. Bir kodlayıcının (encoder) 2n (yada daha az) giriģ hattı ve n sayıda çıkıģ hattı üretir. DECĠMAL-BCD ENCODER Decimal BCD encoder giriģindeki decimal bilgiyi kodlayarak BCD kod karģılığını dört çıkıģta gösterir. AĢağıda 10x4 encoder lojik sembolü ve doğruluk tablosu verilmiģtir.

4 ÇıkıĢları Lojik ifade doğruluk tablosundan yazmak istersek; A3 = D8 + D9 A2 = D4 + D5 + D6 + D7 A1 = D2 + D3 + D6 + D7 A0 = D1 + D3 + D5 + D7 + D9 AĢağıda Decimal-BCD Encoder in Lojik diyagramı verilmiģtir. KOD ÇÖZÜCÜLER(DECODERS) Sayısal sistemlerde bilgiler ikilik kodlarla tanımlanırlar. n bitlik bir ikilik kod ile 2 n kadar farklı durum tanımlanabilir. Bir kod çözücü, n giriģ hattından gelen ikilik bilgileri maximum 2 n kadar farklı çıkıģ hattına dönüģtüren birleģik bir devredir. Bir kod çözücünün n kadar giriģi varsa 2 n kadar çıkıģı vardır. Kullanılmayan veya dikkate alınmaz durumlar varsa kod çözücü çıkıģı 2 n den az olacaktır.

5 ĠKĠ GĠRĠġLĠ KOD ÇÖZÜCÜ Ġki bitlik bir kod çözücünün 2 giriģi 4 çıkıģı vardır. Böyle bir devre için giriģlerin durumuna bağlı olarak sadece tek bir çıkıģ doğru olacaktır. AĢağıda 2x4 Kod çözücünün doğruluk tablosu,lojik diyagramı ve sembolü verilmiģtir. ĠKĠ BĠTLĠK KOD ÇÖZÜCÜ ÜÇ GĠRĠġLĠ KOD ÇÖZÜCÜ Üç bitlik kod çözücüde(decoder) üç giriģin kodu çözülerek sekiz çıkıģ üretir. Her çıkıģ bu üç giriģ değiģkenine ait bir minimum terimle tanımlanır. GiriĢlerin durumuna bağlı olarak sadece tek bir çıkıģı doğrudur.

6 ÜÇ BĠTLĠK KOD ÇÖZÜCÜ YETKĠ GĠRĠġLĠ KOD ÇÖZÜCÜLER Kod çözücülerin tamamı olmasada büyük bir bölümü bir veya birden çok yetki (enable) giriģi içerir. Kod çözücü (decoder) sadece yetkilendiğinde (enable giriģine gelen Lojik-1 veya Lojik-0 ) kod çözme iģlemini gerçekleģtirir. Diğer bütün durumlarda kod çözücü (decoder) çıkıģları Lojik-1 veya Lojik-0 olur. Not: Yetkilendirme, çalıģılan decoder özelliğine göre Lojik-1 veya Lojik-0 da olabilir. BCD DECĠMAL KOD ÇÖZÜCÜ BCD kodu 0 9 arasındaki Decimal(Onluk) sayıların 4-Bitlik Binary(Ġkilik) karģılıklarının yazılması ile tanımlanmıģ bir kodlamadır. Bu durumda tasarlanacak kod çözücünün 4 giriģ hattı olması, BCD kodu 0-9 arasındaki Decimal(Onluk) sayılar arasında tanımlı olduğundan 10 çıkıģ hattının olması gerekmektedir. Geri kalan durumlar don t care (dikkate alınmaz durumlar) olarak tanımlanacaktır.

7 BCD SEVEN SEGMENT KOD ÇÖZÜCÜ Yedi ayrı Led in uygun bağlanması ile 0-9 arasındaki sayıları görüntüleyebiliriz. Bu iģlemi yapan devre elemanına yedi parçalı gösterge(seven segment display) adı verilir. Display led bağlantılarına göre ortak anot veya ortak katot lu olabilir. 7 Segment Display Ortak anotlu display Ortak katotlu display AĢağıda Ortak Katotlu Display için BCD- Seven Segment Decoder doğruluk tablosu verilmiģtir.

8 MULTĠPLEXERS (DATA SELECTORS-ÇOĞULLAYICILAR-VERĠ SEÇĠCĠLER) Çoğullama çok sayıdaki bilginin,daha az sayıda kanal veya hat üzerinden iletilmesi anlamına gelir. Sayısal çoğullayıcı, birçok giriģ hattının birisinden gelen ikilik bilgileri seçen ve tekbir çıkıģ hattına yönlendiren birleģik bir devredir. Belli bir giriģin seçilmesi bir dizi seçme hattı ile kontrol edilir. Bir çoğullayıcı için 2 n sayıda giriģ hattı varsa hangi giriģin seçileceğini belirleyen n kadar seçme hattı vardır. Örneğin 4 giriģ varsa en az iki seçme ucu gerekir. Buna en iyi örnek bir stüdyodaki kameraların hangisinin görüntüsünün izleyiciye gönderileceğini belirleyen devrelerdir. Çok sayıda kameranın hangisini görüntüsünün yansıtılacağı multiplexer devreleriyle belirlenir. Çok sayıda giriģi tek çıkıģı vardır. ÇıkıĢa hangi giriģ bilgisinin gönderileceği seçme uçlarıyla belirlenir. Bazı durumlarda kod çözücülerde olduğu gibi Multiplexler içinde çalıģmayı kontrol eden bir yetkilendirme (enable) giriģi bulunabilir. DEMULTIPLEXLER (BĠLGĠ DAĞITICILAR-DATA DISTRIBUTORS) Demultiplexer (Bilgi Dağıtıcı) tek bir hattan bilgi alan ve bu bilgiyi olası 2 n sayıda çıkıģ hattından birisi üzerinden ileten bir devredir. Belli bir çıkıģ hattının Ģeçimi n kadar çıkıģ hattının durumları tarafından kontrol edilir. Tek giriģi çok sayıda çıkıģı vardır. GiriĢteki bilginin hangi çıkıģa yansıyacağı seçme uçlarıyla belirlenir.

9 AĢağıda iki seçme hattı ve dört çıkıģ hattı olan bir DEMUX un doğruluk tablosu ve lojik sembolü verilmektedir. MULTĠVĠBRATÖRLER Sayısal devrelerde tetikleme sinyali olarak kullanılan kare,dikdörtgen sinyali üreten devrelere multivibratör (osilatör) adı verilir. Multivibratörler üç grupta incelenirler. I. Tek kararlı (Monostable) multivibratörler, II. Kararsız (Astable) multivibratörler, III. Çift kararlı (Bistable) multivibratörler. MONOSTABLE (TEK KARARLI) MULTĠVĠBRATÖRLER Monostable multivibratörler giriģlerine uygulanan iģarete bağlı olarak sadece tek bir darbe Ģeklinde çıkıģ iģareti verirler. ÇıkıĢiĢaretinin süresi, dıģarıdan bağlanacak olan zamanlama (direnç ve kondansatör) elemanlarının değerlerine bağlıdır. Yandaki Ģekilde transistörlü monostable multivibratör devresini görülmektedir. BaĢlangıçta R1 direnci üzerinden beyz polarması alan T1 transistörü iletimde,t2 transistörü kesimdedir. Bu sırada C kondansatörü Ģarj olacaktır. Tetikleme giriģinden pozitif bir tetikleme sinyali verildiği anda T2 transistörü iletime geçecek, C kondansatörü R1 ve T2 transistörü üzerinden deģarj olacak ve beyz polarması alamayan T1 transistörü kesime gidecektir. Bir sonraki tetikleme sinyaline kadar bu durum sürecektir. KARARSIZ (ASTABLE) MULTĠVĠBRATÖRLER: Bir diğer tür multivibrator devresi astable (kararsız) multivibrator adını alır. ÇalıĢma gerilimi uygulandığı andan itibaren zamanlama elemanlarının belirlediği sürelerde durum değiģtiren devrelerdir. Astable multivibrator zamanlama devrelerinde tetikleme sinyali amaçlı bir kare dalga osilatör olarak kullanılırlar.

10 ġekilde transistorlü astable multivibrator devresi görülmektedir. Devrede birbirine simetrik bağlı iki npn transistör vardır. Devredeki elemanlar T1=T2, C1=C2, Rc1=Rc2 ve R1=R2 seçilse bile, gerilim uygulandığı zaman transistorlerden biri iletimde diğeri kesimde olacaktır. Enerji verildiğinde T1 transistörünün kesim ve T2 transistörünün iletimde olduğunu kabul edelim. Bu anda C1 kondansatörü deģarj ve C 2 Ģarj olmuģ durumdadır. Bundan sonra C1 kondansatörü RC1 direnci üzerinden Ģarja, C2 kondansatörü R2 direnci üzerinden deģarja baģlayacaktır. Bir süre sonra C2 kondansatörü T1 transistörünü iletime sokacak Ģekilde deģarj, C1 kondansatörü T2 transistörünü kesime götürecek Ģekilde Ģarj olacaktır. T1 transistörü doyuma, T2 transistörü kesime gidecektir. Bu andan sonra C1 kondansatörü R1 direnci üzerinden deģarja ve C2 kondansatörü RC2 direnci üzerinden Ģarja baģlayacaktır. Bir süre sonra C1 kondansatörü T2 transistörünü doyuma götürecek Ģekilde deģarj, C2 kondansatörü T1 transistörünü iletime sokacak Ģekilde Ģarj olacaktır. Transistorlerin iletimde olma süreleri kondansatörlerin deģarj sürelerine bağlıdır. Yani T1 transistörü R2-C2, T2 transistörü R1-C1 zamanlama elemanlarının belirlediği sürelerde kesimde ve doyumda olacaktır. ÇĠFT KARARLI (BĠSTABLE) MULTĠVĠBRATÖRLER DıĢarıdan bir tetikleme sinyali gelmediği müddetçe durumlarını koruyan devrelere çift kararlı (bistable) multivibrator adı verilir. DıĢarıdan uygulanan her tetikleme sinyalinde devre konum değiģtirecektir. ġekil transistörlü bistable multivibrator devresini göstermektedir. Devrede birbirine simetrik bağlı iki npn transistör vardır. Devredeki elemanlar T1=T2, Rc1=Rc2,R1=R2 ve R3=R4 seçilse bile, güç uygulandığı zaman transistorlerden biri iletimde diğeri kesimde olacaktır. Devrenin çalıģmasını açıklamak için güç verildiği anda T1 transistörünün doyumda, T2 transistörünün kesimde olduğunu kabul edelim. Budurumda Q=1 ve Q = 0 durumu çıkıģlarda görülecektir. Devreye bir tetikleme sinyali gelmediği müddetçe transistorler bu durumlarını koruyacaktır. Devrenin konumunu değiģtirmek için S1 anahtarına basıp T1 transistörünün beyzine negatif bir tetikleme sinyali verilirse (ġekil 7.15 b), bu durumda T1 transistörü kesime,t2 transistörü doyuma geçecektir. Bu durumda çıkıģlar Q=0 ve Q =1 olacaktır. Bir sonraki tetikleme sinyaline kadar çıkıģlar bu durumlarını koruyacaktır. Devrenin konumunu değiģtirmek için S2 anahtarına basılırsa, T2 transistörünün beyzine negatif tetikleme sinyali uygulanır. Bu durumda T2 transistörü kesime,t1 transistörü doyuma gideceğinden çıkıģlar konum değiģtirecek, Q=1 ve Q = 0 olacaktır. Devrenin durumunu değiģtirecek olan tetikleme giriģi o an doyumda olan transistorün beyzine bağlı olan giriģtir. Çift kararlı multivibratör devreleri Flip-Flop olarak adlandırılır. Ve sayıcı devreleri,kaydedici devreleri, bellek devreleri gibi uygulama alanlarında sıklıkla kullanılırlar.

11 FLİP-FLOPLAR: GiriĢlerine uygulanan sinyal ile çıkıģları iki kararlı olan elektronik elemanlardır. GiriĢlerine uygulanan sinyal değiģtirilmediği sürece çıkıģ durumunu korurlar ve bir bitlik bilgiyi saklarlar. GiriĢ sinyaline göre çıkıģ lojik-1 veya lojik-0 olur. BaĢlıca Flip-Flop çeģitleri Ģunlardır: 1-) RS FF 2-) JK FF 3-) D FF 4-) T FF 1-) RS FF: R (Reset=sıfırla) ve S (Set=kur) olmak üzere iki giriģe sahiptir. Q ve olmak üzere iki çıkıģı vardır. RS FF un doğruluk tablosu RS FF un lojik diyagramı * Ġstenmeyen durum (S ve R giriģlerinin aynı anda 1 olması istenmez. ÇıkıĢ kararsız olur.) * TETĠKLEMELĠ RS FF: Temel bir FF devresinin giriģine kapı eklemek suretiyle FF un çıkıģının harici bir saat darbesi (clock pulse- CK) ile giriģlerin değiģimine tepki vermesi sağlanabilir. Flip-Flopların bu anlık değiģimine tetiklenme adı verilir. Ve bu değiģimi sağlayan duruma ise flip-flop un tetiklenmesi denir. Buradaki CK (Clock) giriģi tetikleme sinyalini gireceğimiz yerdir. Bu giriģten kare dalga uygulanır. Flip-flobun çıkıģlarının değiģebilmesi için bu kare dalgaya ihtiyaç vardır. R ve S giriģleri değiģmiģ olsalar dahi kare dalganın palsi gelmeden çıkıģ konum değiģtirmez. R ve S değiģtiğinde flip flop çıkıģlarını değiģtirmek için hazır bekler. JK FF: RS FF lerde R=1 ve S=1 olduğunda belirsizlik durumu oluģur ve bu giriģlerin kullanılmaması gerekebilir. ĠĢte bu durumu yok etmek için RS FF geliģtirilerek JK, D ve T flip floplar bulunmuģtur. Bu flip floplarda belirsizlik durumu yoktur.

12 D FF: Tek giriģi vardır. D (Data) tipi flip flop, bilgi kaydetmede kullanılan bir flip flopdur ve genellikle kaydedici devrelerinde kullanılır. D tipi flip flop, JK tipi flip floba bir DEĞĠL kapısı eklenip giriģleri birleģtirilerek elde edilir. D tipi flip flopda giriģ ne ise, her gelen tetikleme palsi ile çıkıģ o olur. T FF: T flip flop, JK flip flobun giriģ uçları kısa devre edilerek tek giriģli hale getirilmiģ Ģeklidir. O yüzden T FF entegresi yerine, JK FF entegresi alınıp giriģleri kısa devre edilerek T FF entegresi yapılabilir. Zaten piyasada T flip flop yerine, JK flip flop kullanılmaktadır. NOT: FF ların lojik kapı eģdeğer devreleri, doğruluk tabloları ve geçiģ tabloları ezberlenmeyecek. Sınav kağıdında gerekli bilgiler verilecektir. FF GEÇĠġ TABLOLARI Tasarım yaparken FF geçiģ tablolarından yararlanılır.

13 FF LARIN TETĠKLENMESĠ: Bilindiği gibi tetiklemeli FF larda sadece giriģlerin değiģmesi çıkıģın değiģmesi için yeterli değildir. Clock palsinin de gelmesi gerekir. PRESET-CLEAR GĠRĠġLĠ FF LAR: Preset=ön kurma ve clear=temizle anlamındadır. Ön kurma, üst seviye kurma anlamındadır. Daha önce set (kurma) iģleminin ne demek olduğunu RS FF leri incelerken görmüģtük. Kurma, çıkıģı 1 yapma anlamına gelmekteydi. PR giriģi de çıkıģı 1 yapan giriģtir. Diğerinden farkı daha üst bir yetkiye sahip olmasıdır. CLR giriģi ise, aynı reset giriģinde olduğu gibi, çıkıģı temizleyen yani 0 yapan giriģtir. Burada preset ve clear giriģlerindeki yuvarlak semboller bu giriģlerin lojik 0 ile aktif hale geldiğini gösterir. Yani clear giriģini 0 yaparsak giriģler ne olursa olsun çıkıģ 0 ; preset giriģini 0 yaparsak giriģler ne olursa olsun çıkıģ 1 olur. Örnek: AĢağıda giriģ ve clock sinyalleri verilen FF ların çıkıģ sinyallerini çiziniz.

14

15

16 (COUNTERS) SAYICILAR GiriĢ darbelerine bağlı olarak belirli bir durum dizisini tekrarlayan devrelere sayıcı (counters) adı verilir. GeniĢ bir uygulama alanı bulan sayıcı devreleri zamanlama (frekans bölme vb.) ve kontrol (kodlama, bilgi depolama vb.) devrelerinde kullanılmaktadır. Genel olarak sayıcı devrelerini aģağıdaki gibi sınıflandırabiliriz. a- Tetikleme sinyalinin uygulanmasına göre I. Asenkron Sayıcılar II. Senkron Sayıcılar b- Sayma yönüne göre I. Yukarı Ġleri Sayıcılar (Up Counters) II. AĢağı Geri Sayıcılar (Down Counters) III. Yukarı / AĢağı Sayıcılar (Up / Down Conters ) c- Elde edilen sayının kodlanmasına göre I. Ġkilik Sayıcı (Binary Counter) II. BCD Sayıcı (BCD Counter) III. Onluk Sayıcı (Decimal Counter) Bir sayıcının tekrar yapmadan alabildiği durum sayısına veya sayabildiği sayı miktarına o sayıcının mod u adı verilir. Örneğin Mod-13 sayıcı tekrar yapmadan onüç değiģik durum alabilir. Yani Mod- 13 sayıcı 0-12 arası sayıları sayacak ve tekrar 0 a dönecektir. ASENKRON SAYICILAR (ASYNCHROUNS COUNTERS) Bu tip sayıcılarda flip-flop ların tetikleme sinyali bir önceki flip-flop çıkıģlarından alınır. Asenkron sayıcılarda FF lar aynı zamanda konum değiģtirmez. Genellikle T FF vey JK FF kullanılır. 1-Asenkron Yukarı Sayıcılar (Asynchrouns Up Counters): Asenkron yukarı sayıcı tasarlarken; En düģük değerlikli bite ait FF ilk sırada yer alır. Bu FF a dıģarıdan clock sinyali uygulanır. ÇıkıĢ Q çıkıģlarından alınır. Sinyaller çizilirken de en üstte clock sinyali yer alır. Bundan sonra en düģük değerli bitten baģlayarak sırasıyla FF çıkıģlarına ait sinyaller çizilir. 1-Flip-Flop pozitif kenar tetiklemeli ise en düģük değerlikli biti taģıyan Flip-Flop hariç diğer bütün Flip-Flop ların tetikleme sinyali bir önceki Flip-Flop un Q çıkışından alınır. 2-Flip-Flop düģen kenar tetiklemeli ise en düģük değerlikli biti taģıyan Flip-Flop hariç diğer bütün Flip-Flop ların tetikleme sinyali bir önceki Flip-Flop un Q çıkıģından alınır.

17 Örnek:Negatif kenar tetiklemeli JK FF la 2 bitlik asenkron yukarı sayıcı tasarlayınız. Ġki bitlik sayıcı en fazla (11) 2 =(3) 10 a kadar sayar. Ġki FF kullanılacaktır. FF lar negatif kenar tetiklemeli olduğu için ilk FF hariç diğerlerinin clock giriģi bir önceki FF un Q çıkıģından alınır. JK FF un doğruluk tablosuna bakıldığında J ve K giriģlerine aynı anda lojik 1 uygulanırsa çıkıģ Q olur. Yani FF çıkıģı her clock palsi geldiğinde konum değiģtirecektir. Clock palsinin uygulandığı bit en değersiz bittir. Sıralama en önemsiz bitten en önemli bite doğru yapılır. 0.Clock palsi uygulandığında FF 0 konum değiģtirir. FF 1 etkilenmez. Yani J 0 =1 ve K 0 =1 olduğunda Q 0 konum değiģtirerek 0 dan 1 e geçer. 1.clock palsi uygulandığında FF 0 yine konum değiģtirir, Q 0 1 den 0 a geçer. FF 1 e de clock palsi geldiğinden FF 1 de konum değiģtirir. Q 1 konum değiģtirerek 0 dan 1 e geçer. 2. clock palsi uygulandığında FF 0 konum değiģtirir, FF 1 etkilenmez. 3. clock palsi uygulandığında FF 0 konum değiģtirerek Q 0 0 dan 1 e geçer. FF 1 e gelen clock palsi negatif kenar tetiklemesi olmadığından FF 1 konum değiģtirmez, Q 1 1 olarak kalır.

18 Örnek: JK FF larla 4 bitlik asenkron ileri sayıcı doğruluk tablosu, devresi ve çıkıģ dalga Ģekilleri? Önce 4 bitlik ileri sayıcının doğruluk tablosunu hazırlıyoruz. ÇıkıĢlarımız Q 3, Q 2, Q 1, Q 0 olur. Ġlk FF a clock palsi dıģarıdan uygulanır. Diğerlerine ise clock palsi bir önceki FF un Q çıkıģından alınır. (FF negatif kenar tetiklemeli olduğundan) ÇıkıĢlar ise Q çıkıģından alınır. 2-Asenkron Geri Sayıcılar (Asynchrouns Down Counters): Asenkron aģağı sayıcı tasarlarken; I-Flip-Flop yükselen kenar tetiklemeli ise en düģük değerlikli biti taģıyan Flip-Flop hariç diğer bütün Flip-Flop ların tetikleme sinyali bir önceki Flip-Flop un Q çıkışından alınır. II- Flip-Flop düģen kenar tetiklemeli ise en düģük değerlikli biti taģıyan Flip-Flop hariç diğer bütün Flip-Flop ların tetikleme sinyali bir önceki Flip-Flop un çıkışından alınır.

19 Örnek: Ġki bitlik asenkron geri sayıcı, doğruluk tablosu ve dalga Ģekilleri. 0.Clock palsi uygulandığında FF 0 ve FF 1 konum değiģtirir. Çünkü FF 0 konum değiģtirerek Q 0 0 dan 1 e geçerken 0 1 den 0 a geçer. Bu sırada negatif tetikleme palsi oluģacağından FF 1 tetiklenir. 1.clock palsi uygulandığında FF 0 yine konum değiģtirir, Q 0 1 den 0 a geçer. FF 0 ın değillenmiģ çıkıģı ise 0 dan 1 e geçeceğinden negatif kenar tetikleme palsi oluģmaz ve FF 1 konum değiģtirmez. 2. clock palsi uygulandığında FF 0 konum değiģtirerek 0 dan 1 e geçer. FF 0 ın değillenmiģ çıkıģı ise 1 den 0 a geçeceğinden negatif kenar tetikleme palsi oluģur ve FF 1 konum değiģtirir. 3. clock palsi uygulandığında FF 0 yine konum değiģtirir. FF 1 etkilenmez. MODLU (RESETLEMELĠ) ASENKRON ĠLERĠ VE GERĠ SAYICILAR: Clock palsi sadece ilk FF a uygulanan, her birinin çıkıģı bir sonraki FF un clock giriģine bağlanan ve çıkıģlarından silme veya sıfırlama ucuna geri besleme yapılarak sayma sayısı sınırlanan sayıcılardır. Modun hangi değerde olması isteniyorsa bu sayının Binary (ikilik) karģılığı alınır. Sayıcı çıkıģındaki bit ağırlıkları dikkate alınarak uygun çıkıģlar (lojik-1) bir VEDEĞĠL (NAND) kapısına girilir. Kapı çıkıģı sayıcı devresinin silme uçlarına uygulanır. AĢağıdaki Ģekildeki devre MOD 10 olarak ayarlanmıģtır. 10 un ikilik karģılığı 1010 olduğuna göre Q 0 =0, Q 1 =1, Q 2 =0 ve Q 3 =1 olur. Q 3 ve Q 1 aynı anda bir olduğunda sayıcı 10 u saymadan sıfırlanır. (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) sayar ve baģa döner.

20 SENKRON SAYICILAR (SYNCHROUNS COUNTERS) Clock giriģleri birleģtirilerek aynı anda tetiklenen, sayma sırası tasarıma bağlı olarak değiģebilen sayıcılara denir. Tetikleme sinyalinin bütün Flip-Flop ların CLK giriģlerine uygulanması açından Asenkron sayıcılardan farklılık gösterir. Senkron sayıcının tasarımı için iģlem basamakları: 1- FF ların alacağı çıkıģ değerleri tablo Ģeklinde düzenlenir. 2- Her bir çıkıģın clock palsinden sonra alacağı yeni değer, Q + olarak tabloya kaydedilir. 3- Tasarımda kullanılacak FF a ait geçiģ tablolarından her bir çıkıģın clock palsinden sonra alacağı değere göre geçiģ tablosu düzenlenir. 4- GeçiĢ tablosundaki her bir giriģ Karnaugh haritasına aktarılır ve çıkıģ ifadesi yazılır. 5- ÇıkıĢ ifadelerine göre devre Ģeması çizilir.

21 Örnek:Ġki bitlik senkron ileri sayıcının JK FF kullanılarak tasarımı ÇÖZÜM:1- FF ların alacağı çıkıģ değerleri tablo halinde düzenlenir. 2- Her bir çıkıģın clock palsinden sonra alacağı yeni değer Q + olarak tabloya kaydedilir. Q 1 in clocktan sonra alacağı değer Q 1+, Q 0 in clocktan sonra alacağı değer Q 0+ olarak alınmıģtır. Buna göre Q 1+ yazılırken Q 1 sütununda Q 1 in hemen altındaki değer Q 1+ olarak yazılır. 3- JK FF a ait geçiģ tablosundan her bir çıkıģın clock palsinden sonra alacağı değere göre geçiģ tablosu düzenlenir. Q 1 sütununda 0 ın altında 0 olduğundan 0. Satırda Q 1+ 0 olur. JK FF geçiģ tablosunda 0 dan 0 a geçiģte J=0 ve K=X olduğu görülür. (X: 0 veya 1 olması fark etmez demektir.) 1.Satırda 0 olan Q 1 altında 1 olduğundan Q Satıra 1 olarak yazılır. 0 dan 1 e geçiģte J=1 ve K=X olduğu görülür. 2. satırdaki 1 olan Q 1 altında 1 olduğundan 1 olduğundan Q Satıra 1 olarak yazılır. 1 dan 1 e geçiģte J=X ve K=0 olduğu görülür. 3.satırdaki 0 olan Q 1 devamında baģa döneceği için ilk satırda 0 olduğundan Q Satıra 0 olarak yazılır. 0 dan 0 e geçiģte J=0 ve K=X olduğu görülür. Q 0+ sütunuda aynı yöntemle doldurulur. 4- GeçiĢ tablosundaki her bir giriģ Karnaugh haritasına aktarılır ve çıkıģ ifadeleri yazılır.

22 5-çıkıĢ ifadelerine göre devre Ģeması çizilir. Örnek: Üç bitlik senkron ileri sayıcının JK FF kullanılarak tasarımı FF ların alacağı çıkıģ değerleri tablo Ģeklinde düzenlenir.

23 Senkron geriye sayıcı da aynı Ģekilde tasarlanır. ĠSTENEN SIRAYA GÖRE SAYAN SENKRON SAYICININ TASARLANMASI: Tablodaki sıraya göre çıkıģ verecek sayıcıyı JK FF kullanarak tasarlayın.

24 ÇÖZÜM: Yandaki tablodaki sıraya göre çıkıģ verecek sayıcıyı T FF kullanarak tasarlayınız

25 ÇÖZÜM: Karnaugh Haritalarında 0,1 ve X dıģında boģ kalan yerler B ile doldurulabilir. B, tıpkı X gibi 0 veya 1 olarak alınabilir. ÖRNEK: Bir üretim bandında 3 ayrı motor çalıģmaktadır. Önce tek tek sırasıyla 2. Motor, 1. Motor ve 0. Motor çalıģıyor. Devamında bütün motorlar duruyor. Sonra bütün motorlar çalıģıyor. Tekrar ilk pozisyondan döngüye giriyor. Bu devreyi JK FF kullanarak tasarlayınız.

26 CLK KAYDEDİCİLER (REGİSTERS): Sayısal bilgileri geçici bir süre saklayan devrelere kaydediciler ( Registers) adı verilir. Bilginin saklanması için kaydedicilerde her bir bitlik bilgi için bir adet flip-flop kullanılmaktadır. Bilginin iģlenmesi tetikleme sinyali (Clock pulse) ile senkron olarak yapılır. Kaydediciler besleme olduğu sürece bilgiyi tutar, besleme kesildiğinde ise bilgiyi kaybederler. Ġkilik sayı bitleri (veriler) kaydedilirken, iki yöntem kullanılır. Bunlardan ilki, sayıları flip flop sisteminin giriģine tek tek her saat sinyali ile kaydetmek. Bu iģlem için sekiz bitlik sayıyı kaydetmek için 8 saat sinyali kullanılır. Bu iģleme seri veri giriģi denir. Bir diğer yöntemde 8 flip flopun giriģine bilgilerin tamamını hazırlayıp tek saat sinyali ile kaydetmektir. Bu iģlemede paralel veri giriģi denir. Bilgi giriģ-çıkıģına göre I. Seri giriģ- Seri çıkıģlı kaydedici (Serial in- Serial out-siso) II. Seri giriģ- Paralel ÇıkıĢlı kaydedici (Serial in- Parallel out- SIPO) III. paralel giriģ- Seri çıkıģlı kaydedici (Parallel in- Serial out-piso) IV. Paralel giriģ- Paralel çıkıģlı kaydedici (Parallel in- Parallel out-pipo) olarak sınıflandırılırlar.

27 I.Seri GiriĢ Seri ÇıkıĢ Kaydediciler Seri giriģ seri çıkıģ kaydediciler, bilgiyi tek bir giriģten kaydedip tek bir çıkıģtan okuduğumuz devrelerdir. Bu kaydedicilere bilgi kaydırılarak kaydedilir ve aynı Ģekilde kaydırılarak okunur. Kaydetme iģlemine öncelikle en küçük basamaktan baģlanır. Bir sonraki basamak kaydedildiği anda bir önceki bilgi sağa kaydırılır. Örneğin 1010 bilgisinin kaydedilmesi blok diyagram olarak gösterilmiģtir. Kaydetme iģlemine öncelikle en küçük basamaktan baģlanır. Bir sonraki basamak kaydedildiği anda bir önceki bilgi sağa kaydırılır. Dört bitlik bilgi 4 saat sinyali ile kayıt edilir. Kayıt edilen bilginin okunması iģlemi de aynı Ģekilde kaydırılarak ve dört saat sinyali ile gerçekleģir. II. Seri GiriĢ-Paralel ÇıkıĢ Kaydediciler Kaydıran kaydedicilerin ikinci tipi olan seri giriģ-paralel çıkıģ kaydedicide giriģler aynı Ģekilde seri olarak tek tek yapılır. Ancak seri giriģ-seri çıkıģ kaydedicide farklı olarak giriģ oluģtuğun da çıkıģlar aynı anda elde edilir. Ayrıca bu kaydedicide diğerinden farklı olarak CLR giriģi de vardır ve tüm flip floplara paralel bağlıdır. Seri giriģ-seri çıkıģ kaydediciden tek farkı tüm çıkıģlardan dıģarıya bilgi çıkıģı olmasıdır. Bu sayede bilgi okunması daha hızlı olacaktır. Seri olarak yüklenen bilgi flip-flop çıkıģlarından paralel olarak göründüğünden bilginin okunması için tetikleme sinyaline ihtiyaç yoktur.

28 III. Paralel GiriĢ-Seri ÇıkıĢ Kaydediciler Kaydıran kaydedicilerin üçüncü tipi olan; paralel giriģ-seri çıkıģ kaydedicide giriģler bir defada tüm flip flopların giriģine uygulanır ve saat darbesinden sonra kaydedilir. ÇıkıĢ ise en son flip flop çıkıģından alınır. Bilginin çıkıģtan görülebilmesi her bir bit için bir tetikleme sinyalinin uygulanması ile sağlanır. IV. Paralel GiriĢ-Paralel ÇıkıĢ Kaydediciler Paralel giriģi-paralel çıkıģ kaydedicide giriģler bir defada tüm flip flopların giriģine uygulanır ve bir Clk sinyali ile beraber kaydedilir. Aynı anda paralel olan çıkıģta da görülür. SAYISAL-ANALOG (DAC) ANALOG-SAYISAL(ADC) Gerilim, akım, direnç, frekans, yol, hız, zaman, kuvvet gibi büyüklükler Analog büyüklüklerdir. Bu büyüklükler ilk aģamada bir transduser ( algılayıcı, sensör) yardımı ile elektriksel büyüklüğe çevrilirler. Daha sonra analog elektronik kontrol düzenleri ile değerlendirerek analog göstergeler (ibreli göstergeler) ile ölçülmüģ olurlar. Günümüzde analog göstergeler, fazla yer kaplamaları, maliyetlerinin fazla oluģu, okuma hatalarına ve güçlüklerine sebep olmaları sebebiyle yerlerini yavaģ yavaģ dijital (sayısal) göstergelere bırakmaktadır. GeçmiĢte tamamen analog göstergelerle donatılmıģ bir makine kontrol panosu, günümüzde dijital göstergelerle donatılarak hem maliyeti azaltılmıģ, hem de hacmi küçültülmüģtür. Okuma kolaylığı getirmesi de ayrı bir üstünlüktür.

29 Yine bir makine kontrol düzeninde bulunan birçok analog büyüklüğün bir bilgisayar tarafından denetlenmesi, verim ve güvenilirlik açısından çok daha yararlı olacaktır. Dijital göstergeler ve bilgisayarlar için sayısal bilgilere ihtiyaç vardır. Dijital / Analog Çeviriciler 1 ve 0 gibi sayısal giriģ bilgilerinin, akım veya gerilim olarak çıkıģtan elde edilmesine dijitalden analoga çevirme ve bu çevirme iģlemini yapan devrelere de dijital analog çeviriciler denir. CLK A B C DAC nin giriģine uygulanan dijital bilgi DAC nin analog çıkıģları

30 Analog / Dijital Çeviriciler Basınç, sıcaklık gibi fiziksel değiģimi veya akım, gerilim gibi analog elektrik sinyalini, 1 ve 0 gibi dijital bilgilere dönüģtürme iģlemine analogdan dijitale çevirme iģlemini yapan devrelere de analog dijital çeviriciler denir. Prensip olarak A/D çevirici, giriģindeki analog bilgiyi çıkıģında ikilik bilgiye dönüģtürür. Bir analog iģaret dijital iģarete çevrilirken belirli aralıklarla örnekleme yapılır. Her bir gerilim aralığı için dijital bir değer karģılığı vardır. Her nokta için ayrı bir değer karģılığı olmaz. Bu nedenle oluģacak hataları önlemek oldukça zordur. A/D çeviricilerin en önemli özellikleri: Çözünürlük, doğruluk ve çevrim süresidir. Çözünürlük: Çevrici çıkıģının giriģ değerine verdiği tepkiye çözünürlük denir. Doğruluk: GiriĢe göre çıkıģtan elde edilmesi beklenen teorik çıkıģla, elde edilen çıkıģın karģılaģtırılmasına doğruluk denir. Gerçek analog değer ile bu sinyale karģılık gelen dijital ifadesi arasındaki hatayı gösterir. En küçük değerlikli bit in yarısına kadar olan + hatalar kabul edilebilir. Çevrim Süresi: GiriĢe göre çıkıģın beklenen durumu alma süresidir. OPAMPLI kaģılaģtırıcı devreler A/D çevirici olarak kullanılır.

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM SAYI SĠSTEMLERĠ VE DATA ÇEVĠRĠCĠLER 523EO0004

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM SAYI SĠSTEMLERĠ VE DATA ÇEVĠRĠCĠLER 523EO0004 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM SAYI SĠSTEMLERĠ VE DATA ÇEVĠRĠCĠLER 523EO0004 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

BÖLÜM 9 (COUNTERS) SAYICILAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır

BÖLÜM 9 (COUNTERS) SAYICILAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır SYISL ELETRONİ ÖLÜM 9 (OUNTERS) SYIILR u bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır Sayıcılarda Mod kavramı senkron sayıcılar senkron yukarı sayıcı (Up counter) senkron aşağı sayıcı (Down counter) senkron

Detaylı

LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ

LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ LABORATUARLAR HAKKINDA AÇIKLAMA Genel bilgi ve uyarılar:. Laboratuarlar programda

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SAYICI VE KAYDEDİCİ DEVRELERİ 522EE0257 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri Dönüştürücüler. Mustafa Türker GÜLTEPE mturkergultepe.com

Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri Dönüştürücüler. Mustafa Türker GÜLTEPE mturkergultepe.com Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri Dönüştürücüler Mustafa Türker GÜLTEPE mturkergultepe.com İÇİNDEKİLER D D.A.C Nedir? D.A.C Kavramlar D.A.C Yapısı D.A.C Devreleri A.D.C Nedir? A.D.C Yapısı 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ STEP MOTOR VE SÜRÜLMESĠ 523EO0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PLC PROGRAMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TUNER-ARA FREKANS KATI 523EO0099 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ FABRĠKA OTOMASYON 3 523EO0334

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ FABRĠKA OTOMASYON 3 523EO0334 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ FABRĠKA OTOMASYON 3 523EO0334 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ PLC PROGRAMLAMA TEKNĠKLERĠ 523EO0053 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL MANTIK DEVRELERİ 522EE0245 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA SĠSTEMĠ PRENSĠPLERĠ 522EE0273 Ankara, 201 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER

BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER 1.1 Genel Endüstri devriminde görüldü ki ; kaliteyi arttırmak ve kütlesel (çok sayıda) üretim için mekanizasyon ve otomasyon uygulamalarına gerek vardır. Mekanizasyon sistemlerinde

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 522EE0013

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 522EE0013 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 5EE003 Ankara 0 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

DKG-307 JENERATÖR KUMANDA CİHAZI

DKG-307 JENERATÖR KUMANDA CİHAZI DKG-307 JENERATÖR KUMANDA CİHAZI CANBUS VE MPU TİPLERİ TANITIM DKG-307, tekli veya karģılıklı yedeklemeli otomatik jeneratör kumanda panolarında ihtiyaç duyulan tüm fonksiyonları içeren mikroiģlemci kontrollü

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAPI ALARM SİSTEMİ. BĠTĠRME ÇALIġMASI.

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAPI ALARM SİSTEMİ. BĠTĠRME ÇALIġMASI. T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAPI ALARM SİSTEMİ BĠTĠRME ÇALIġMASI Hazırlayanlar: 228559 MURAT YILMAZ 228500 ġahġn MĠRAN GÜLALDI Tez Danışmanı:

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ASENKRON MOTORLARA YOL VERME

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ASENKRON MOTORLARA YOL VERME T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ASENKRON MOTORLARA YOL VERME Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits)

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits) Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates nd Logic Circuits) ÖLÜM 5 maçlar Lojik kapıları ve lojik devreleri tanıtmak Temel işlemler olarak VE, VEY ve DEĞİL işlemlerini tanıtıp, temel işlemleri gerçekleştirmek

Detaylı

BÖLÜM 1 MİKROİŞLEMCİLERİN YAPISI VE ÇALIŞMASI 1.GİRİŞ

BÖLÜM 1 MİKROİŞLEMCİLERİN YAPISI VE ÇALIŞMASI 1.GİRİŞ 1 BÖLÜM 1 MİKROİŞLEMCİLERİN YAPISI VE ÇALIŞMASI 1.GİRİŞ Günümüzde teknolojinin ilerlemesini inceleyecek olursak; bu ilerlemede hem araç hem de amaç olan özel bir elemanı keşfetmemiz uzun sürmez. Nedir

Detaylı

KOU T.E.F. PLC KURS NOTU

KOU T.E.F. PLC KURS NOTU 1. Giriş... 3 2. PLC Yapısı... 4 2.1. Merkezi İşlem Birimi (CPU)... 5 2.2. Giriş Çıkış Ara Birimleri... 6 2.2.1. Ayrık I/O... 6 3. PLC ile Röle Sistemi Arasındaki Fark... 8 Kumanda Sistemi Analizi... 8

Detaylı

T.C Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

T.C Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü T.C Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü BİR ÇAMAŞIR MAKİNASI SİMÜLATÖRÜNÜN BİR PIC MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANARAK KONTROLÜ Hazırlayan Durmuş GÖKÇEBAY

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN TEMELLERĠ ĠÇ DONANIM BĠRĠMLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN TEMELLERĠ ĠÇ DONANIM BĠRĠMLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN TEMELLERĠ ĠÇ DONANIM BĠRĠMLERĠ 481BB0091 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ

ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ SERVO MEKANĠZMALAR 523EO0381 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

OTOMASYON SİSTEMLERİ

OTOMASYON SİSTEMLERİ OTOMASYON SİSTEMLERİ DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr. Birol ARİFOĞLU Yrd.Doç.Dr. Ersoy BEŞER 2015 Otomasyon Sistemleri Ders Notları B.ARİFOĞLU & E.BEŞER 1 Endüstriyel Otomasyon Bir üretim sisteminin istenilen

Detaylı

SAYICILAR. Tetikleme işaretlerinin Sayma yönüne göre Sayma kodlanmasına göre uygulanışına göre. Şekil 52. Sayıcıların Sınıflandırılması

SAYICILAR. Tetikleme işaretlerinin Sayma yönüne göre Sayma kodlanmasına göre uygulanışına göre. Şekil 52. Sayıcıların Sınıflandırılması 25. Sayıcı Devreleri Giriş darbelerine bağlı olarak belirli bir durum dizisini tekrarlayan lojik devreler, sayıcı olarak adlandırılır. Çok değişik alanlarda kullanılan sayıcı devreleri, FF lerin uygun

Detaylı

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU Dünyamızın son yıllarda karģı karģıya kaldığı enerji krizi, araģtırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOLOJİK İŞARETLERİN SAYISAL İŞLENMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMATİK KONTROLLÜ BİR MOBİL ARAÇ PROJESİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMATİK KONTROLLÜ BİR MOBİL ARAÇ PROJESİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMATİK KONTROLLÜ BİR MOBİL ARAÇ PROJESİ BİTİRME ÇALIŞMASI HAZIRLAYAN UTKU YILMAZ YÖNETEN Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

AKHĠSAR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ BĠLGĠ ve ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ DERSĠ NOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER

AKHĠSAR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ BĠLGĠ ve ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ DERSĠ NOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER 0 AKHĠSAR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ BĠLGĠ ve ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ DERSĠ NOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER 1-BĠLGĠSAYARA GĠRĠġ... 2 A.BĠLGĠSAYAR ÇEġĠTLERĠ... 2 B. ANAKARTLAR... 3 C.ĠġLEMCĠLER... 3 D.BELLEK BĠRĠMLERĠ...

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK DEVRE LABORATUARI DENEY FÖYLERİ KİTAPÇIĞI Sayfa 0 İçindekiler Laboratuarda Uyulması Gereken Kurallar... 2 Deneylerde Kullanılacak Ekipmanların

Detaylı