Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept."

Transkript

1 SAYISAL DEVRE TASARIMI EEM Ref. Morris MANO & Michael D. CILETTI SAYISAL TASARIM 5. Baskı Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept.

2 Birleşik Mantık Tanımı X{x, x, x, x n,}} giriş değişkenleri için Y{y, y, y, y m,}} çıkışlarını üreten Y=F(X) operasyonunun birleşik mantık devresi olması için Bütün Y ler X lerin sadece o anki değerlerine bağlı olmalıdır. (Önceki ve sonraki değerlerine bağlı olmamalıdır.) Herhangi bir Y çıkışından girişe geri besleme olmamalıdır. Özetle hafızasız mantık devresine birleşik mantık denir

3 Birleşik Mantık Analizi Bir mantık ifadesinin ya da verilen bir mantıksal diyagramın doğruluk tablosunu elde etmek için: Devre tek çıkışlı alt bloklara bölünür. Doğruluk tablosunda tüm olası giriş kombinasyonları listelenir. Önce yalnızca giriş değişkenine bağımlı blokların doğruluk tablosu elde edilir. Sonra diğer blokların çıkışlarına bağlı blokların doğruluk tablosu elde edilir. Fonksiyon çıktılarına ulaşana kadar tekrarlanır.

4 Örnek Yanda verilen fonksiyonun doğruluk tablosunu çıkartınız T =ABC T =A+B+C F =AB+AC+BC T 3 =T F F =T +T 3

5 Birleşik Mantık Tasarımı Problem tanımından gerekli olan giriş ve çıkışları belirleyip ger birisine bir isim veririz. Doğruluk tablosunu oluştururuz. Doğruluk tablosundan SOP ifadesini buluruz. Karnaugh haritasını kullanarak sadeleştirme yaparız. Sadeleştirilmiş ifade için mantık devresi oluştururuz. Tasarımın sağlamasını yaparız.

6 Örnek Depodaki sıvı seviyesini kontrol eden devre tasarlayın. Depoda sıvı az ise doldursun. Depo çok doluysa boşaltsın.

7 Örnek Girişler: Dolu Boş Çıkışlar Depo çok doluysa aksi halde Depo boşsa aksi halde Doldur ise tanka sıvı pompalar ise pompa kapalı Boşalt ise boşaltma vanasını aç ise kapat

8 Örnek Giriş çıkış ilişkisi doğruluk tablosu ile verilir. Dolu Boş Doldur Boşalt x x Tank seviyesi normal (pompa ve vana kapalı) Tank seviyesi düşük (pompa açık vana kapalı) Tank seviyesi yüksek (pompa kapalı vana açık) Hem yüksek hem düşük seviye mümkün değildir Dolu Boşalt Boş Doldur Devre Şeması

9 Kod Çevrim Örneği BCD den excess-3 koduna çevrim yapan bir devre tasarlayınız ) Giriş ve çıkış değişkenlerini belirleyiniz. Giriş (A,B,C,D) Çıkış (w,x,y,z) ) Doğruluk tablosunu oluşturunuz

10 Kod Çevrim Örneği 3) Her bir çıkış için SOP ifadesi yazılmalıdır. w = m (5,6,7,8,9 ) x = m (,,3,4,9 ) y = m (,3,4,7,8 ) z = m (,,4,6,8 ) 4) Her ifade içi bir Karnaugh haritası çizerek sadeleştirme yapılmalıdır z = D y = CD + C D x = B C + B D + BC D w = A + BC + BD

11 Kod Çevrim Örneği 5) Sadeleştirilen ifade içindeki ortak terimler bulunur. 6) Devre şeması çizilir 7) Sağlama yapılır z=d y=cd+c D =CD+(C+D) x=b C+B D+BC D =B (C+D)+BC D W=A+BC+BD=A+B(C+D)

12 Popüler Birleşik Mantık Fonksiyonları İkilik toplayıcı ve çıkarıcılar Onluk toplayıcı Karşılaştırıcılar Dekoderler Enkoderler Multiplexer (Çoğullayıcı) Demultiplexer (Kod çözücü) Üç durumlu kapılar

13 İkilik Toplayıcı Toplama kuralları += += += += Toplama işleminde iki tane tek bit toplanır ve iki bitlik bir sonuç çıkar. Çıkıştaki ilk bit elde biti C ikinci bit toplam bitidir S. Yarı toplayıcı ve tam toplayıcı olmak üzere iki çeşit toplayıcı vardır.

14 Yarı Toplayıcı Yarı toplayıcının iki tane giriş değişkeni vardır ve toplamı C ve S çıkışları olarak verir.

15 Tam Toplayıcı Tam toplayıcı iki tane giriş değişkeninin yanısıra bir adet elde biti değişkenini giriş olarak kabul eder ve yine C ve S olmak üzere elde ve toplam bitlerini çıkarır. Doğruluk tablosunda x ve y giriş değişkenleri ve z de girişteki elde biti olarak kabul edilebilir.

16 Tam Toplayıcı Doğruluk tablsoundan sadeleştirme yapılarak C ve S için yandaki VE-VEYA VEYA yapıları elde edilebilir

17 Tam Toplayıcı Ya da XOR fonksiyonu ile aşağıdaki kombine devre yapılabilir.

18 Tam Toplayıcı Aynı zamanda yarı toplayıcılar kullanılarak da aşağıdaki gibi yapılabilir.

19 İkilik Toplayıcı İkilik toplayıcı ikilik sistemde yazılmış iki sayının toplamını veren sayısal mantık devresidir. Tam toplayıcıların şekilde görüldüğü gibi kaskad bağlanmasıyla elde edilebilir. İki sayıyı eklerken her bit için bir tane tam toplayıcı gerekir. Yani 4-bit için 4 tane tam toplayıcı gerekir

20 Elde Biti Taşınması (Carry Propagation) Elde bitinin ilerleyişini gösterir. Her bir basamak için Ai, Bi ve Ci değişkenleri girildiğinde bir sonraki basamak için elde biti Ci+ 3 seviye kapıdan geçtikten sonra oluşur. Ara basamaklar olan Pi ve Gi nin önceden hesaplandığı düşünülürse basamağa gerek vardır.

21 Elde Biti Taşınması (Carry Propagation) Her bir kapı 4 ns gecikme üretse C i+ in hesaplanması için her bir bitte 8 ns extra zaman gerekir. 4-bitlik bir toplamada 3 ns gecikme yaşanır. Bit sayısı ile doğru orantılı olarak gecikme süresi artar.

22 Önceden hazırlama (Look-ahead generator) Bu devrede görülen her bir C i aşağıda belirtilen ifadeler kullanılarak önceden hazırlanabilir. C C C C 3 = Input carry = G = G = G + P C + PC + P C = G = G + P ( G + P ( G + P C Bu durumda C, C, C 3 sadece iki seviye kapı gecikmesiyle aynı anda hesaplanır. + PG ) = G + P PC + PG ) = G + P PC + G P + P PG + P PP C

23 (Look-ahead generator) C C C C 3 = Input carry = G = G = G + P C + PC + P C = G = G + P ( G + P ( G + P C + PG ) = G + P PC + PG ) = G + P PC + G P + P PG + P PP C Önceden Elde Hazırlayıcı Carry Lookahead Generator Önceden elde hazırlayan 4-bit toplayıcı

24 İkilik Çıkartıcı M= olduğunda B, B, B, B 3 olduğu gibi geçer ve C da olduğu için A+B sonucu elde edilir M= olduğunda B, B, B, B 3 ün değili alınır ve C da olduğu için B nin ye tümleyeni alınmış olur. Bu durumda işaretli ye tümleyen gösterimine göre A-B operasyonu gerçekleşmiş olur X =X, X =X

25 BCD Onluk Toplayıcı tane 4-bitlik toplayıcı ve üç adet ek kapı kullanılarak aşağıdaki şekilde yapılır. Elde biti C=K+Z 8. Z 4 +Z 8. Z olduğu zaman toplam 9 dan büyüktür ve düzeltilmesi için () b eklenmelidir.

26 İkilik Çarpma Onluk sistemdeki gibi çarpma yapılır. Çarpılan en düşük basamaktan başlanarak çarpanın her bir biti ile çarpılır. Sonuçlar birer basamak kaydırılarak alt alta toplanır. Tek bitlik çarpma işlemi VE operasyonu ile yapılır.

27 4-bit X 3-bit Çarpım Örneği B 3 B B B A A A X A B 3 A B A B A B A B 3 A B A B A B + C S 3 S S S A B 3 A B A B A B + C 6 C 5 C 4 C 3 C C C

28 Karşılaştırıcılar En basit haliyle A ve B sayısından hangisinin daha büyük olduğunu ya da iki sayının eşit olup olmadığını anlamak için kullanılır.

29 Karşılaştırıcılar A= (A 3 A A A ) ve B= (B 3 B B B ) sayılarını karşılaştırmak için en büyük basamaktan başlanır ve en küçük basamağa doğru gidilir. Eğer A 3 = ve B 3 = ise A büyüktür Eğer A 3 = ve B 3 = ise B büyüktür Eğer A 3 =B 3 ise sonraki bite bakılır Bu problem tanımının fonksiyon ifadesi aşağıdaki gibidir x i A A A = = > > A B B B B i i + x 3 A A B 3 3 x i A B 3 3 x i x B + + x x 3 3 A A B B + + x x 3 3 x x A B + A B + x x 3 3 x x x x A A B B

30 Karşılaştırıcılar

31 Dekoderler Decoder, ikilik sistemdeki n-bitlik bilgiyi maksimum n farklı çıktıya çeviren bir birleşik mantık devresidir. Bu çıktıların her biri aslında bir minterm dir. n-den-m ye hat dekoderi olarak da adlandırılırlar -den den-4 e hat dekoderi 3-den-8 e hat dekoderi Yandaki dekoder ikilikten sekizliğe çevirmek için n Girdi ya da BCD den 7-segment display e çevirmek için kullanılır. 3- to -8 Dekoder n Çıktılar

32 Dekoderin İç Yapısı Genel olarak dekoderler sıralı halde VE ya da VEDEĞİL (NAND) kapılarından oluşur. Bu kapılar minterm leri üretir

33 Enable Girişli NAND Dekoder Dekoderi kontrol etmek için kontrol sinyalleri kullanılabilir. Burada Enable olunca dekoder çalışır, olunca tüm çıkışlar olur. Bu tip dekoderler demultiplexer olarak da kullanılabilirler. Bilgi Enable hattından gelir ve A,B girişleri bilginin hangi çıkışa gideceğine karar verir.

34 Dekoderleri Büyütme Enable girişli iki adet 3-8 dekoder şekildeki gibi bağlanırsa 4-6 dekoder elde edilmiş olur.

35 Dekoder ile Birleşik Mantık Tasarımı Dekoderler n-bit girdiyi kullanarak n farklı minterm çıkartır. Bundan faydalanarak, harici «VEYA» kapıları yardımıyla mantıksal fonksiyonlar SOP formunda gösterilebilir. Verilen bir fonksiyonu dekoder ve harici kapılarla gerçeklemek için - fonksiyon kanonik SOP formunda yazılır - fonksiyonun girdi sayısına eşit sayıda girdisi olan bir dekoder seçilir - Kanonik SOP ifadesindeki numaralı çıkışlar VEYA lanır.

36 Örnek Girdileri aşağıdaki şekilde olan tam toplayıcı devresini gerçekleyiniz: S (x,y,z)=σ Σ (,, 4, 7) C (x,y,z)=σ Σ (3, 5, 6, 7)

37 Enkoderler Dekoder in yaptığı işin tersini yapar. n veya daha az sayıda girdi hattı ve n çıktı hattı vardır. Çıktı, girdinin ikilik sistemde temsil ettiği sayıyı verir. Girdilerden sadece bir tanesi olabilir. Tüm girdiler olduğunda çıktılar dır fakat bu durum D = olduğunda da oluşur n girdiler Encoder Birleşik Devresi n çıktılar z= D +D 3 +D 5 +D 7 y= D +D 3 +D 6 +D 7 x= D 4 +D 5 +D 6 +D 7

38 Enkoderler Tüm girdiler olduğunda çıktılar dır fakat bu durum D = olduğunda da oluşur z= D +D 3 +D 5 +D 7 y= D +D 3 +D 6 +D 7 D D z x= D 4 +D 5 +D 6 +D 7 D D 3 D 4 y D 5 D 6 D 7 x

39 Öncelikli Enkoder Öncelik sırasına göre işlem yapan enkoderdir. Eğer iki girişte e eşit olursa öncelik sırası en yüksek olan öne alınır ve ona göre karar verilir. x = D3 + D y = D3 + D D V = D + D + D 3 + D V: geçerlilik bildirir. Bir veya daha fazla giriş ise V= olur ve işlem geçerlidir. Bütün girişler ise V= olur ve işlem geçersizdir.

40 Multiplexer (Çoklayıcı) Multiplexer (MUX) bir giriş seçicidir. Bir santral gibi birçok girişten bir tanesini seçer ve çıkışa bağlar. n sayıdaki girişten bir tanesini seçmek için n adet seçici hattı kullanılır n giriş MULTIPLEXER çıkış n seçici hat

41 -den -e Multiplexer Mantık devresi ve sembolü şekildeki gibidir.

42 4-den -e Multiplexer 4 tane giriş ve tane seçici hat vardır. Aşağıdaki tabloya göre girişler çıkışa bağlanır.

43 Paralel Multiplexer MUX larda çıkışı kontrol etmek için Enable sinyali kullanılabilir. Enable olduğunda devre MUX olarak çalışır. Enable olunca bütün çıkışlar olur. Ortak seçme hatlarına sahip enable sinyalli MUX lar paralel olarak bağlanarak çok bitli girişleri seçmek için kullanılabilir.

44 MUX ile Boole Fonksiyonları n girişli herhangi bir Boole fonksiyonu n- tane seçici hatta sahip bir MUX ile gerçeklenebilir. Fonksiyonun n- girişi n- seçici hatta bağlanır ve son kalan giriş ise (z diyelim) fonksiyonun mintermlerine göre data hattına z, z, veya şeklinde bağlanır.

45 Örnek F(x,y,z)=Σm(,,6,7) fonksiyonunu gerçekleyin x ve y S ve S seçme hatlarına bağlanır. z de aşağıdaki doğruluk tablosuna göre data girişlerine bağlanır. z I z' I I I 3 4x MUX S S F x y

46 Örnek F(A, B,C,D)=Σm(, 3, 4,,, 3, 4, 5) fonksiyonunu gerçekleyiniz D D D D I I I I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 8x MUX S S S F A B C

47 Üç Durumlu Kapılar Üç durumlu devreler üç farklı durum oluşturabilen devrelerdir. Bu durumlardan iki tanesi ve e karşılık gelir. Üçüncü durum ise yüksek empedans durumudur ve açık devre gibi davranır. C= ise Y=A olur. C= ise Y= yüksek empedans olur. Normal giriş A Çıkış Y Kontrol girişi C

48 Üç Durumlu MUX Üç durumlu kapıların çıkışlarını yük etkisinden korkmadan şekildeki gibi birbirine bağlamak mümkündür.

49 Demultiplexer (DEMUX) Multiplexerin tersini yapar. Tek bir hattan gelen girişi n tane seçme hattının yardımıyla n çıkıştan birisine bağlar giriş n çıkış DEMULTIPLEXER n seçici hat

LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ

LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ LABORATUARLAR HAKKINDA AÇIKLAMA Genel bilgi ve uyarılar:. Laboratuarlar programda

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL MANTIK DEVRELERİ 522EE0245 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Bilgisayar Mühendisligi Bölümü Hacettepe Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisligi Bölümü Hacettepe Üniversitesi Bu derste... BİL 201 Birleşimsel Mantık (Combinational Logic) Bilgisayar Mühendisligi Bölümü Hacettepe Üniversitesi Birleşimsel Devreler - Çözümlenmesi - Tasarımı Birleşimsel Devre Örnekleri - Yarım Toplayıcı

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU SAYISAL ELEKTRONİK (DERS NOTU) HAZIRLAYANLAR. Yar.Doç.Dr. MUSTAFA ENGİN. Öğr. Gör.Dr.

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU SAYISAL ELEKTRONİK (DERS NOTU) HAZIRLAYANLAR. Yar.Doç.Dr. MUSTAFA ENGİN. Öğr. Gör.Dr. EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU SAYISAL ELEKTRONİK (DERS NOTU) HAZIRLAYANLAR Yar.Doç.Dr. MUSTAFA ENGİN Öğr. Gör.Dr. DİL AD ENGİN İZMİR 29 İÇİNDEKİLER SAYISAL VE ANALOG ÇOKLUKLAR... GİRİ... İKİLİK

Detaylı

TEKNİK ELEMANLAR İÇİN DİJİTALİMSİ

TEKNİK ELEMANLAR İÇİN DİJİTALİMSİ TEKNİK ELEMANLAR İÇİN DİJİTALİMSİ MEHMET TOSUNER KOCAELİ ANADOLU TEKNİK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ELEKTRİK BÖLÜMÜ Otomasyon Atölyesi Temel Dijital Elektronik Ders Notu 2006 MEHMET TOSUNER KOCAELİ

Detaylı

EEM122SAYISAL MANTIK SAYICILAR. Elektrik Elektronik Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sağkol

EEM122SAYISAL MANTIK SAYICILAR. Elektrik Elektronik Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sağkol EEM122SAYISAL MANTIK BÖLÜM 6: KAYDEDİCİLER VE SAYICILAR Elektrik Elektronik Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sağkol KAYDEDİCİLER VE SAYICILAR Flip-flopkullanan devreler fonksiyonlarına göre iki guruba

Detaylı

BĠLEġĠMSEL DEVRELER (COMBĠNATIONAL)

BĠLEġĠMSEL DEVRELER (COMBĠNATIONAL) BĠLEġĠMSEL DEVRELER (COMBĠNATIONAL) ARĠTMETĠK ÜNĠTELER Toplama, çıkarma,çarpma ve bölme gibi aritmetik iģlemleri yapan sayısal devrelere aritmetik devreler adı verilir. Sayısal sistemlerde temel aritmetik

Detaylı

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits)

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits) Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates nd Logic Circuits) ÖLÜM 5 maçlar Lojik kapıları ve lojik devreleri tanıtmak Temel işlemler olarak VE, VEY ve DEĞİL işlemlerini tanıtıp, temel işlemleri gerçekleştirmek

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI DENEY NO : 1 DENEYİN ADI : OSİLATÖR DEVRESİ Giriş

Detaylı

Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept.

Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept. SAYISAL DEVRE TASARIMI EEM122 Ref. Morris MANO & Michael D. CILETTI SAYISAL TASARIM 4. Baskı Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept. SAYISAL DEVRE NEDİR? Mühendisler, elektronik

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SAYICI VE KAYDEDİCİ DEVRELERİ 522EE0257 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T C S. D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K E Ğ İ T İ M F A K Ü L T E S İ E L E K T R O N İ K - B İ L G İ S A Y A R E Ğ İ T İ M İ B Ö L Ü M Ü SAYISAL ELEKTRONİK II DERSİ DENEY RAPORLARI İÇERİK

Detaylı

Chapter 7 Logic Circuits

Chapter 7 Logic Circuits hapter 7 Logic ircuits. State the advantages of digital technology compared to analog technology. 2. Understand the terminology of digital circuits. 3. onvert numbers between decimal, binary, and other

Detaylı

BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. 2012-2013 Öğretim Yılı- Bahar Dönemi

BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. 2012-2013 Öğretim Yılı- Bahar Dönemi BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2012-2013 Öğretim Yılı- Bahar Dönemi LOJĠK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ Hazırlayanlar: ArĢ. Gör. Gülhan USTABAġ

Detaylı

Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri

Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri DENEY 4-1 Flip-Floplar DENEYİN AMACI 1. Kombinasyonel ve ardışıl lojik devreler arasındaki farkları ve çeşitli bellek birimi uygulamalarını anlamak. 2. Çeşitli flip-flop

Detaylı

n. basamak... 4. basamak 3. basamak 2. basamak 1. basamak Üstel değer 10 n-1... 10 3 10 2 10 1 10 0 Ağırlık 10 n-1...

n. basamak... 4. basamak 3. basamak 2. basamak 1. basamak Üstel değer 10 n-1... 10 3 10 2 10 1 10 0 Ağırlık 10 n-1... KAYNAK : http://osmanemrekandemir.wordpress.com/ SAYI SISTEMLERI Decimal(Onlu) Sayı sistemi günlük hayatta kullandığım ız 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 rakamlarından oluşur. Decimal(Onlu) Sayı sisteminde her sayı

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem 3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem A + B = 2 0 2 1 (Elde) A * B = Sonuç A B = 2 0 2 1 (Borç) A / B = Sonuç 0 + 0 = 0 0 0 * 0 = 0 0 0 = 0 0 0 / 0 = 0 0 + 1 = 1 0 0 * 1 = 0 0 1 = 1 1 0 / 1 = 0 1

Detaylı

Föy Kitapçıg ı O NDOKUZ M AYIS Ü N I VERS I TES I B I LG I SAYAR M ÜHEND I SL I G I B ÖLÜMÜ S AYISAL TASARIM L ABORATUVARI

Föy Kitapçıg ı O NDOKUZ M AYIS Ü N I VERS I TES I B I LG I SAYAR M ÜHEND I SL I G I B ÖLÜMÜ S AYISAL TASARIM L ABORATUVARI O NDOKUZ M AYIS Ü N I VERS I TES I B I LG I SAYAR M ÜHEND I SL I G I B ÖLÜMÜ S AYISAL TASARIM L ABORATUVARI Föy Kitapçıg ı Düzenleyenler: Doç. Dr. Erdal KILIÇ Erdem ALKIM 12 S ubat 213 Sayısal Tasarım

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÜRÜYEN IŞIKLI YAZI PANOSU TASARIMI VE

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÜRÜYEN IŞIKLI YAZI PANOSU TASARIMI VE T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÜRÜYEN IŞIKLI YAZI PANOSU TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (BİTİRME ÖDEVİ) HAZIRLAYAN FERHAT BEKTAŞER ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

Sakarya Üniversitesi / İDÖ / HMYO/ Elektrik ve Endüstriyel Elektronik Prog. Malzemeler Select a Component penceresinden,

Sakarya Üniversitesi / İDÖ / HMYO/ Elektrik ve Endüstriyel Elektronik Prog. Malzemeler Select a Component penceresinden, Malzemeler Select a Component penceresinden, Kaynak için ; Sources ana grubundan Power_Sources alt grubundan DC_Power kaynağından 1 adet, Direnç için ; Basic ana grubunun Resistor alt grubundan 3kohm_5%

Detaylı

LOJİK İFADENİN VE-DEĞİL VEYA VEYA-DEĞİL LOJİK DİYAGRAMLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

LOJİK İFADENİN VE-DEĞİL VEYA VEYA-DEĞİL LOJİK DİYAGRAMLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ LOJİK İFADENİN VE-DEĞİL VEYA VEYA-DEĞİL LOJİK DİYAGRAMLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Sayısal tasarımcılar tasarladıkları devrelerde çoğu zaman VE-Değil yada VEYA-Değil kapılarını, VE yada VEYA kapılarından daha

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM SAYI SĠSTEMLERĠ VE DATA ÇEVĠRĠCĠLER 523EO0004

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM SAYI SĠSTEMLERĠ VE DATA ÇEVĠRĠCĠLER 523EO0004 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM SAYI SĠSTEMLERĠ VE DATA ÇEVĠRĠCĠLER 523EO0004 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Elektronik sistemlerde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar;

Elektronik sistemlerde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar; I. SAYI SİSTEMLERİ Elektronik sistemlerde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar; i) İkili(Binary) Sayı Sistemi ii) Onlu(Decimal) Sayı Sistemi iii) Onaltılı(Heksadecimal) Sayı Sistemi iv) Sekizli(Oktal)

Detaylı

BERKLEY LOGISIM SİMÜLATÖRÜ İLE BİLGİSAYAR MİMARİSİ

BERKLEY LOGISIM SİMÜLATÖRÜ İLE BİLGİSAYAR MİMARİSİ BERKLEY LOGISIM SİMÜLATÖRÜ İLE BİLGİSAYAR MİMARİSİ Logisim ile Bilgisayar Mimarisi İçindekiler Bilgisayar Tasarımı ve Merkezi İşlem Birimi - Merkezi İşlem Birimi (Central Processing Unit -CPU) - 2'li Sistem

Detaylı

SAYISAL TASARIM Derin

SAYISAL TASARIM Derin 0 BÖLÜM 7 (OSİLATÖLE) MULTİVİBBATÖLE Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır. Multivibratör(Osilatörler) Monostable (tek kararlı) Multivibratörler, Yeniden tetiklenmeyen (Nonretrigerrable) Monostable

Detaylı

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ 3.1.Giriş Bilim ve teknoloji ilerledikçe insan kas gücünün üretimdeki payı azaltmaktadır. Üretimi, makine ile veya insan gücüyle diye ayırsak, sürekli makine tarafı

Detaylı

www.muhendisiz.net BÖLÜM 1

www.muhendisiz.net BÖLÜM 1 www.muhendisiz.net BÖLÜM 1 IR HABERLEŞME 1.1.IR Haberleşme Sisteminin Gerçekleştirilmesi Tüm haberleşme sistemlerinde olduğu gibi IR haberleşme sistemlerinde de modülasyon tekniğinden yararlanılır. IR

Detaylı

Ders Notlarının Creative Commons lisansı Feza BUZLUCA ya aittir. Lisans: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Ders Notlarının Creative Commons lisansı Feza BUZLUCA ya aittir. Lisans: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ Eşzamanlı (Senkron) Ardışıl Devrelerin Tasarlanması (Design) Bir ardışıl devrenin tasarlanması, çözülecek olan problemin sözle anlatımıyla (senaryo) başlar. Bundan sonra aşağıda açıklanan aşamalardan geçilerek

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PLC PROGRAMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı