BÖLÜM 8 MANDAL(LATCH) VE FLİP-FLOPLAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 8 MANDAL(LATCH) VE FLİP-FLOPLAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır"

Transkript

1 AYIAL ELETONİ BÖLÜM 8 MANAL(LATCH) VE FLİP-FLOPLA Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır Mandallar(Latches),- Mandalı, Mandalı ontak sıçramasının mandallar yardımı ile engellenmesi Flip-Floplar,- Flip-Flop, Flip-Flop, - Flip-Flop, T Flip-Flop Tetikleme sinyali (Clock pulse) Flip-Flop larda asenkron girişler Ana-Uydu Flip-Flop (Master lave Flip-Flop) Flip-Flop uyarma (geçiş ) tabloları 78

2 AYIAL ELETONİ GİİŞ Bu bölüme kadar birleşik devreler ele alındı. Bir birleşik devrenin çıkışı o anda girişlerin durumuna bağlıdır. ayısal devrelerde çoğu zaman birleşik devreler bulunsa bile bilginin saklanması ve işlenmesi için bir sıralı devreye ihtiyaç vardır. ıralı bir devre birleşik bir devre ve oluşan bilginin saklaması için bellek elemanlarından oluşur. Böylelikle belli bir zaman ve sırada ikili durumların oluşması sağlanabilir. Bellek elemanının bellibir anda saklanan ikili bilgiler sıralı devrenin o andaki durumunu belirler. ıralı bir devrenin çıkışı ise o anda sadece girişlerin durumu ile değil aynı zamanda bellek elmanlarında saklanan ikili bilgiye de bağlıdır. En fazla karşılaşılan sıralı devre uygulamaları sayıcılar (counters), kaydediciler (registers),belleklerdir (memory). İki temel sıralı devre türü vardır. ınıflandırma sıralı devrenin bilgiyi işleyebilmesi için gerekli olan zamanlama sinyaline bağlıdır. enkron sıralı devre, bellek elemanlarının etkilenmesi aynı anda olacaktır. Bunu sağlamanın bir yolu sistemin tamamında aynı tetikleme sinyalınin kullanılmasıdır. Asenkron sıralı devre ise giriş sinyallerinin değişim sırasına bağlıdır. Bu yüzden asenkron sıralı devrelerde sayısal devrele elemanlarındaki yayılım gecikmesi süresi kullanılır.ıralı devrelerde kullanılan devre elemanları mandal (latch) veya Flip-Flop lardır. Bu devre elemanları üzerindeki ikili bir bilgiyi saklayabilen hücrelerdir. Bir mandal (latch) veya flip-flop un saklanan bilgiyi ve saklana bilginin değilini gösteren iki ayrı çıkışı vardır. Aşağıda kullanılan çeşitli mandal ve flip-flop türleri incelenecektir. 8. MANALLA ( LATCH) Bir mandal (latch) devresi bir giriş sinyali ile durumu değişmedikçe ikili bir bilgiyi güç verildiği müddetçe saklayabilen devre elemanlarıdır. Çeşitli mandal (mandal) devreleri arasındaki fark, giriş sayısı ve çıkışın girişlerin durumuna göre etkilenme şeklidir Mandalı (- Latch) Temel olarak bir - Mandalı VEYA eğil (NO) ve VE eğil (NAN) kapıları olmak üzere iki temel kapı türü ile elde edilebilir. (eset) ve (et) olmak üzere iki girişi ve ve ile gösterilen iki çıkış vardır.bu iki çıkış normal çalışma durumlarında birbirinin tersidir. Temel olarak - Mandalının iki farklı çıkış durumu vardır. Bu durumlar =0 olduğu duruma silme, = durumuna kurma adı verilir. Aşağıda Şekil 7. - mandalına ait lojik diyagramı,sembolü ve doğruluk tablosunu göstermektedir. 79

3 AYIAL ELETONİ (a) VEYA EĞİL kapılı (b) VE EĞİL kapılı (c) embolü Girişler Çıkışlar n+ n+ 0 0 n n urum eğişme yok 0 0 ilme 0 0 urma Tanımsız (d) oğruluk tablosu Şekil 8. - Mandalı 8.. Mandalı ( Latch) Bir - mandalının ve girişleri arasına EĞİL kapısı bağlanarak (ata) mandalı elde edilebilinir. Aşağıda mandalına ait lojik diyagram, sembol, doğruluk tablosu Şekil 7. de verilmiştir. (a) VEYA EĞİL kapılı (b) VEEĞİL kapılı (c) embolü 80

4 AYIAL ELETONİ n n (d) oğruluk tablosu Şekil 8. Mandalı ( Latch) 8..3 ontak ıçramasının Mandal (Latch) Yardımı ile Önlenmesi Mandallarda kontak sıçraması sinyal kaynağı olarak mekanik anahtarların kullanımında oldukça sık görülen bir olaydır. ontak sıçraması tek bir bağlantı yapılmadan önce anahtarın mekanik yapısı nedeni ile ortaya çıkan farklı çıkış darbeleridir. +V Şekil 8.3 Mekanik anahtarlarda kontak sıçraması +V 0 Anahtar kapandığında çıkış ontak sıçramaları özellikle sıralı devrelerin çalışmasını etkileyen en önemli faktörlerdir.bir seri darbe devre çalışmasına etki eden girişleri oluştururlar. ontak sıçramasının etkisini önlemek için kullanılan - Mandal devresi Şekil 7.4 de gösterilmiştir. Eğer anahtar pozisyonunda ise girişi 0, girişi olacağından(silme durumu) çıkış 0 olacaktır. Anahtar pozisyonuna alınırsa girişi pull-up direnci ile e çekilecek ve girişi 0 olacaktır. Çok kısa süre girişinde kontak sıçraması görülecek ( =0) ancak bu durumda mandal bir önceki konumunu koruyacaktır.aşağıda Şekil 8.4 ontak sıçrama etkisini ortadan kaldırmak için kullanılan - mandal devresini göstermektedir. 8

5 AYIAL ELETONİ +V Anahtar - Anahtar Yetki Girişli - Mandalı Şekil 8.4 ontak sıçrama etkisini ortadan kaldıran - Mandal devresi Bazı tip mandallarda yetki girişi (enable input- ) bulunmaktadır. Şekil 8.5 yeki girişli bir - Mandalını göstermektedir. - girişlerinin durumuna bağlı olarak çıkışın konum değiştirebilmesi için girişinin yetkilenmesi gerekmektedir. Yetkilenme girişine Lojik- uygulanması ile gerçekleşecektir. (a)lojik diyagram (b) Lojik sembol n+ n+ 0 x x n n 0 0 n n (c)-oğruluk tablosu Şekil 8.5 Yetki Girişli - Mandalı 8

6 AYIAL ELETONİ Yetki Girişli Mandalı Bir diğer yetki girişli mandal türü mandalıdır. girişine uygulanan işarete bağlı olarak çıkışın değişmesi için yetkilendirme işleminin yapılması gerekmektedir.yetkilendirme girişine lojik- uygulayarak gerçekleştirilir. Yetkilendirme işlemi yapılmazsa çıkışlarda bir önceki durum korunacaktır. Şekil 8.6 Yetki girşli mandalını göstermektedir ört-bit Mandalı a- Lojik diyagram b-lojik sembol 0 x c-oğruluk tablosu Şekil 8.6 Yetki girişli Mandalı mandalı için bir IC örnek 7475 dört bit mandalı gösterilebilir. Şekil 8.7 lojik sembol ve doğruluk tablosunu göstermektedir. Tekbir entegre içinde dört tane mandalı bulunmaktadır. İki mandal için tek bir yetki girişi vardır.oğruluk tablosunda x ile gösterilen durumlar dikkate alınmaz durumları(don t care) göstermektedir. Eğer yetkilendirme işlemi gerçekleşmezse girişlerin durumları ne olursa olsun mandal bir önceki durumunu koruyacaktır. Girişler Çıkışlar 0 0 ilme 0 urma x eğişim yok - GN a- oğruluk tablosu b-lojik sembolü Şekil ört bit Mandalı Vcc

7 AYIAL ELETONİ 8.. FLIP- FLOPLA (FLIP-FLOP) Temel bir mandal (latch) asenkron sıralı bir devredir. Girişlerin değişimine bağlı olarak çıkış değeri değişecektir. Temel bir mandal devresinin girişine kapı eklemek suretiyle mandalın çıkışının harici bir saat darbesi (clock pulse- ) ile girişlerin değişimine tepki vermesi sağlanabilir. Flip-Flopların bu anlık değişimine tetiklenme adı verilir. Ve bu değişimi sağlayan duruma ise flip-flop un tetiklenmesi denir. aat darbesi belli bir frekansta 0 ve arasında değişen bir kare dalga sinyalidir. Flip-Flop ların tetiklenmesi, saat darbesinin () veya 0 düzeyinde gerçekleşebilir. 0 Flip-Flop Flip-Flop a-aat darbesi (Clock Pulse) b- düzeyinde tetikleme c- 0 düzeyinde tetikleme Şekil 8.8 Tetikleme sinyali ve düzey tetiklemeleri Bir diğer tür tetikleme biçimi kenar tetiklemesidir. Bu tür flip-floplar kenar tetiklemeli flip-flop lar olarak adlandırılırlar. Tetikleme saat darbesinin den 0 a yükselen kenarında gerçekleşiyorsa yükselen kenar tetiklemeli flip-flop, 0 dan e düşen kenarda gerçekleşiyorsa düşen kenar tetiklemeli flip-flop adını alırlar. Flip Flop Flip Flop (a) Yükselen kenar (b) üşen kenar (c) Yükselen kenar tetiklemeli (d) üşen kenar tetiklemeli (eset-et) Flip-Flop Şekil 8.9 enar tetiklemesi Bir - mandalının girişlerine harici VE kapıları eklemek suretiyle - flip-flopu elde edilebilir. Aşağıda Şekil 8.0 yükselen kenar tetiklemeli - Filip-Flop a ait lojik diyagramı, sembolü ve doğruluk tablosunu göstermektedir. 84

8 AYIAL ELETONİ (a) Lojik diyagramı (c) embolü x x n n 0 0 n n eğişim yok eğişim yok ilme urma Tanımsız (d) oğruluk tablosu Şekil 8.0 Yükselen kenar tetiklemeli - Flip-Flop Bir flip-flop un tetiklenmemesi halinde bir önceki durumunu koruyacağı doğruluk tablosundan görülmelidir. 8.. (ata) Flip-Flop Bir - flip-flop un girişine EĞİL kapısı bağlanarak girişine bağlanması halında flip-flop elde edilebilir. Aşağıda Şekil 8. de yükselen kenar tetiklemeli flip-flop a ait lojik diyagram, sembol ve doğruluk tablosu gösterilmektedir. = (a) Lojik diyagramı (b) embolü ve - denkliği 85

9 AYIAL ELETONİ n+ n + x n n 0 0 eğişim yok ilme 0 urma Flip-Flop (c) oğruluk tablosu Şekil 8. Yükselen kenar tetiklemeli Flip-Flop - filp-flop - flip-flop tipindeki tanımsız durumun ortadan kaldırılması açısından bu tipin gelişmiş bir şekli denilebilir. ve girişleri gösterirken, ve olmak üzere iki çıkışı vardır. Aşağıda Şekil 8. de yükselen kenar tetiklemeli - flip-flop a ait lojik diyagram, sembol ve doğruluk tablosu gösterilmektedir. (a) Lojik iyagram (b) embolü n+ n + x x n n eğişim yok 0 0 n n eğişim yok 0 0 ilme 0 0 urma n n Tümleyen (c) oğruluk Tablosu Şekil.8. Yükselen kenar tetiklemeli - Flip-Flop 86

10 AYIAL ELETONİ oğruluk tablosu incelenirse - Flip-Flop doğruluk tablosuna çok yakın olduğu görülecektir. Ancak - Flip-Flop un tanımsız olduğu durum - Flip-Flop ta tanımlı hale gelmiştir, çıkış bir önceki durumun tersi olmaktadır(toggle-tümleyen çalışma). Bu özelliğinden dolayı - flip-flop lar en fazla tercih edilen türlerin başında yer almaktadır T (Toggle) Flip-Flop Bir - flip-flop un iki girişini kısa devre ederek T (Toggle) Flip Flop elde edilebilir. T Flip-Flop un kullanışlı iki durumu vardır eğer giriş 0 ise çıkışta bir önceki durum ( n ), eğer giriş ise çıkışta bir önceki durumun tersi görünecektir( ). Aşağıda Şekil 8.3 de T flip-flop a ait lojik diyagram, sembol ve doğruluk tablosu gösterilmektedir. T T T (a)lojik iyagram (b) embolü T x n n 0 n n eğişim yok eğişim yok n n Tümleyen (Toggle) (c) oğruluk Tablosu Şekil 8.3 Yükselen kenar tetiklemeli T Flip-Flop 87

11 AYIAL ELETONİ Flip-Flop Türleri 7474 İkili flip-flop Bu TTL entegresi iki flip-flop tek bir chip içerisinde bulunur. V cc ve GN ile adlandırılan iki besleme girişine sahiptir. Yükselen kenar tetiklemeli olan bu tür flipflop lojik-0 da yetkilenen preset ve clear ile adlandırılan iki ayrı asenkron girişe sahiptir. Vcc Preset Clear CLEA CLOC CLEA CLOC PEET PEET GN 0 0 x x 0 0 x a-lojik sembolü b-oğruluk tablosu 74LA İkili - Flip-Flop Şekil İkil Flip-Flop İçerisinde iki tane düşen kenar tetiklemeli - flip-flop olan TTL entegresi preset ve clear ile adlandırılan iki asenkron girişe sahiptir. Lojik sembolü ve doğruluk tablosu Şekil 8.6 da verilmiştir. P CL P CL () (4) () (6) (3) (7) (9) (6) () (8) ET CL ET CL (5) (4) () (0) Girişler Çıkışlar P CL 0 x x x 0 0 x x x x x x x x 0 0 a-lojik diyagram b-oğruluk tablosu Şekil LA İkili - Flip-Flop 88

12 AYIAL ELETONİ 407 İkili - Flip-Flop İçerisinde iki tane yükselen kenar tetiklemeli - flip-flop olan bu entegre CMO mantık ailesinden olup et ve eset diye adlandırılan iki tane asenkron girişe sahiptir. et ve eset girişleri lojik- seviyesinde aktif olmaktadır. Şekil 8.7 entegrenin lojik diyagramını ve doğruluk tablosunu göstermektedir. ET EET ET (9) (0) (3) () () (7) (6) (3) (5) (4) ET CL ET CL (5) (4) () () Girişler Çıkışlar ET EET 0 x x x 0 0 x x x 0 x x x x x 0 0 EET 8.3 Flip-Flop larda Asenkron Girişler Filp-Flop larda tetikleme sinyali () ile senkron (eş zamanlı) çalışan grişler olduğu gibi tetikleme sinyalinden bağımsız asenkron (eş zamanlı olmayan) girişlere sahiptirler. Bu girişler Flip-Flop çıkışı yapan kurma (et) ve çıkış 0 yapan silme (eset) adını alırlar. Bu girişler Filp-Flop un durumunu tetikleme sinyali ve senkron girişlerin durumuna bakılmaksızın belirlerler. Şekil 8.4 et (kurma) ve eset(ilme ) asenkron girişlerine sahip yükselen kenar tetiklemeli - Flip Flop sembolü ve doğruluk tablosunu göstermektedir. Şekildeki devrede asenkron girişler de yetkilenir. Her iki girişin 0 olduğu anda - Flip-Flop çalışma gerçekleşeceği doğruluk tablosundan görülmelidir. 89

13 AYIAL ELETONİ n+ n + 0 x x x 0 0 x x x x x n n n n n n a-lojik embolü b-oğruluk tablosu Şekil 8.4 et ve eset asenkron girişli yükselen kenar tetiklemeli - Flip-Flop Şekil 8.5 et (kurma) ve eset ( ilme ) asenkron girişlerine sahip düşen kenar tetiklemeli - Flip Flop sembolü ve doğruluk tablosunu göstermektedir. Şekildeki devrede asenkron girişler 0 da yetkilenir. Her iki girişin olduğu anda - Flip-Flop çalışma gerçekleşeceği doğruluk tablosundan görülmelidir. n+ n + 0 x x x 0 0 x x x 0 x x n n 0 0 n n n n a-lojik embolü b-oğruluk tablosu Şekil 8.4 et ve eset asenkron girişli yükselen kenar tetiklemeli - Flip-Flop 90

14 AYIAL ELETONİ 8.4 ANA- UYU (MATE-LAVE) FLİP-FLOP Bir Ana-Uydu Flip-Flop devresi iki - Flip-Flop ve harici bir EĞİL kapısından oluşur. oluşur. Birinci Flip-Flop ana, ikinci Flip-Flop ise uydu Flip-Flop u oluşturur. Şekil 7.0 Ana-Uydu Flip-Flop devresini göstermektedir. Ana (Master) Y Y Uydu (lave) (Tetikleme Girişi) Şekil 7.0 Ana-Uydu (Master-lave) Flip-Flop devresi Tetikleme girişi () düşen kenar ( ) olduğu zaman EĞİL kapısı çıkışı uydu Flip- Flop tetikleme girişini () yükselen kenar ( ) yapacağından uydu Flip-Flop yetkilenir ve - girişlerinde ana flip-flop un çıkışları olan Y ve Y görülecektir. Bu durumda uydu flip-flop un çıkışında Y, çıkışında Y görülecektir. Ana Flip-Flop tetikleme girişinde bir düşen kenar olduğundan girişteki değişim ne olursa olsun bir önceki durum korunacaktır. Tetikleme girişinin bir yükselen kenar ( ) olması halinde uydu tetikleme girişi bir düşen kenar ( ) olacağından girişlerdeki değişin ne olursa olsun çıkışa yansımayacaktır. Ana Flip-Flop tetikleneceğinde çıkışlarda girişlere uygulanan değerlere eşit olacaktır. 8.5 FLİP-FLOP GEÇİŞ (UYAMA) TABLOLAI Flip-Flop doğruluk tabloları girişlerin durumuna bağlı olarak çıkışların ne olması gerektiğini anlatan tablolardır. ısaca bir doğruluk tablosu Flip-Flop çalışma şeklini ve özelliklerini tanımlar. Geçiş(uyarma) tablosu ise Flip-Flop un önceki konumdan bir sonraki konuma geçmesi için girişlerin ne olması gerektiğini gösterir. oğruluk tabloları yardımı ile geçiş (uyarma) tabloları kolaylıkla çıkarılabilir. Tabloda n mevcut durumu, n+ ise bir sonraki durumu göstermektedir. 9

15 AYIAL ELETONİ n n+ n n x 0 0 n n x 0 Tanımsız (a) Geçiş (uyarma) Tablosu (b) oğruluk tablosu Tablo 7. - Flip-Flop Geçiş(Uyarma) ve oğruluk tabloları n n+ n n (a) Geçiş(uyarma) tablosu (b) oğruluk tablosu Tablo 7. Flip-Flop Geçiş(Uyarma) ve oğruluk tablola n n+ n n x 0 0 n n 0 x x 0 0 x 0 n n (a) Geçiş (uyarma) Tablosu (b) oğruluk tablosu Tablo Flip-Flop Geçiş(Uyarma) ve oğruluk tabloları n n+ T n n n n 0 n 0 0 n Tablo 7.4 T Flip-Flop Geçiş(Uyarma) ve oğruluk tabloları 9

BÖLÜM 9 (COUNTERS) SAYICILAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır

BÖLÜM 9 (COUNTERS) SAYICILAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır SYISL ELETRONİ ÖLÜM 9 (OUNTERS) SYIILR u bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır Sayıcılarda Mod kavramı senkron sayıcılar senkron yukarı sayıcı (Up counter) senkron aşağı sayıcı (Down counter) senkron

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SAYICI VE KAYDEDİCİ DEVRELERİ 522EE0257 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ

LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ LABORATUARLAR HAKKINDA AÇIKLAMA Genel bilgi ve uyarılar:. Laboratuarlar programda

Detaylı

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits)

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits) Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates nd Logic Circuits) ÖLÜM 5 maçlar Lojik kapıları ve lojik devreleri tanıtmak Temel işlemler olarak VE, VEY ve DEĞİL işlemlerini tanıtıp, temel işlemleri gerçekleştirmek

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL MANTIK DEVRELERİ 522EE0245 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri Dönüştürücüler. Mustafa Türker GÜLTEPE mturkergultepe.com

Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri Dönüştürücüler. Mustafa Türker GÜLTEPE mturkergultepe.com Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri Dönüştürücüler Mustafa Türker GÜLTEPE mturkergultepe.com İÇİNDEKİLER D D.A.C Nedir? D.A.C Kavramlar D.A.C Yapısı D.A.C Devreleri A.D.C Nedir? A.D.C Yapısı 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

T.C Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü T.C Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü BİR ÇAMAŞIR MAKİNASI SİMÜLATÖRÜNÜN BİR PIC MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANARAK KONTROLÜ Hazırlayan Durmuş GÖKÇEBAY

Detaylı

SAYICILAR. Tetikleme işaretlerinin Sayma yönüne göre Sayma kodlanmasına göre uygulanışına göre. Şekil 52. Sayıcıların Sınıflandırılması

SAYICILAR. Tetikleme işaretlerinin Sayma yönüne göre Sayma kodlanmasına göre uygulanışına göre. Şekil 52. Sayıcıların Sınıflandırılması 25. Sayıcı Devreleri Giriş darbelerine bağlı olarak belirli bir durum dizisini tekrarlayan lojik devreler, sayıcı olarak adlandırılır. Çok değişik alanlarda kullanılan sayıcı devreleri, FF lerin uygun

Detaylı

KOU T.E.F. PLC KURS NOTU

KOU T.E.F. PLC KURS NOTU 1. Giriş... 3 2. PLC Yapısı... 4 2.1. Merkezi İşlem Birimi (CPU)... 5 2.2. Giriş Çıkış Ara Birimleri... 6 2.2.1. Ayrık I/O... 6 3. PLC ile Röle Sistemi Arasındaki Fark... 8 Kumanda Sistemi Analizi... 8

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK DEVRE LABORATUARI DENEY FÖYLERİ KİTAPÇIĞI Sayfa 0 İçindekiler Laboratuarda Uyulması Gereken Kurallar... 2 Deneylerde Kullanılacak Ekipmanların

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER

BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER 1.1 Genel Endüstri devriminde görüldü ki ; kaliteyi arttırmak ve kütlesel (çok sayıda) üretim için mekanizasyon ve otomasyon uygulamalarına gerek vardır. Mekanizasyon sistemlerinde

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 01 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER DENEY-1... 1 DENEY-1.1: PNPN DİYOT... 1 DENEY-1.: DİYAK... 5 DENEY-... 11 DENEY-.1: SCR... 11 DENEY-.: TRİYAK... 19 DENEY- SCR

Detaylı

: ASENKRON MOTORLARDA V / F ORANI TUTULARAK HIZ AYARI YAPILMASI SAYFA 1 ASENKRON MOTORLAR GENEL BİLGİ SAYFA 2 ASENKRON MOTORLARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ

: ASENKRON MOTORLARDA V / F ORANI TUTULARAK HIZ AYARI YAPILMASI SAYFA 1 ASENKRON MOTORLAR GENEL BİLGİ SAYFA 2 ASENKRON MOTORLARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ 1 Konu : ASENKRON MOTORLARDA V / F ORANI TUTULARAK HIZ AYARI YAPILMASI İÇİNDEKİLER SAYFA 1 ASENKRON MOTORLAR GENEL BİLGİ SAYFA 2 ASENKRON MOTORLARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ SAYFA 5 ASENKRON MOTORLARDA V/ F ORANI

Detaylı

BELLEK BELLEK YAPISI

BELLEK BELLEK YAPISI BELLEK BELLEK YAPISI Mikroişlemcili sistemlerde bilgilerin geçici veya daimi olarak saklandığı alanlara bellek adı verilir. Sisteme girilen bilgilerin bir yerde depolanması ve gerekliğinde alınıp kullanılması

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM 1. SİMATİC S7-200 PLC

İKİNCİ BÖLÜM 1. SİMATİC S7-200 PLC İKİNCİ BÖLÜM 1. SİMATİC S7-200 PLC 1.1 CPU türleri Siemens in PLC ailesinde küçük projeler için S7-200 serisi, orta büyüklükte projeler için S7 300 serisi, büyük ölçekli projeler için ise S7 400 serisi

Detaylı

..:: LOJİK KAPI ENTEGRELERİ ::..

..:: LOJİK KAPI ENTEGRELERİ ::.. ..:: LOJİK KAPI ENTEGRELERİ ::.. ENTEGRE TÜRLERİ a.lineer Entegreler Sürekli sinyallerle çalışan bu lojik kapı entegreleri, yükselteç, opamp gibi elektronik fonksiyonların gerçekleştirilmesinde kullanılır.

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMATİK KONTROLLÜ BİR MOBİL ARAÇ PROJESİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMATİK KONTROLLÜ BİR MOBİL ARAÇ PROJESİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMATİK KONTROLLÜ BİR MOBİL ARAÇ PROJESİ BİTİRME ÇALIŞMASI HAZIRLAYAN UTKU YILMAZ YÖNETEN Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOLOJİK İŞARETLERİN SAYISAL İŞLENMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

OTOMASYON SİSTEMLERİ

OTOMASYON SİSTEMLERİ OTOMASYON SİSTEMLERİ DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr. Birol ARİFOĞLU Yrd.Doç.Dr. Ersoy BEŞER 2015 Otomasyon Sistemleri Ders Notları B.ARİFOĞLU & E.BEŞER 1 Endüstriyel Otomasyon Bir üretim sisteminin istenilen

Detaylı

ÖZEL TRİSTÖRLER TRİYAK

ÖZEL TRİSTÖRLER TRİYAK ÖZEL TRİSTÖRLER Tristör tanımının dışında kalan bazı tristörler bulunmaktadır.bunların bazı özellikleri normal tristörlerdekine benzemekle beraber yeni yetenekler eklenmiştir. Bunlar iki yönlü iletebilme

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR?

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? Merkezi İşlem Birimi, (CPU Central Processing Unit) olarak adlandırılır. Bilgisayar programının yapmak istediği işlemleri yürütür.(yerine getirir) CPU belleğinde bulunan

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü RF TARAYICI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü RF TARAYICI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü RF TARAYICI 196073 Emre ERGÜN 210231 Nadir TİRYAKİ 196136 İbrahim KESİM 254799 Cüneyt AYAN Danışman Doç.

Detaylı

www.muhendisiz.net BÖLÜM 1

www.muhendisiz.net BÖLÜM 1 www.muhendisiz.net BÖLÜM 1 IR HABERLEŞME 1.1.IR Haberleşme Sisteminin Gerçekleştirilmesi Tüm haberleşme sistemlerinde olduğu gibi IR haberleşme sistemlerinde de modülasyon tekniğinden yararlanılır. IR

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD.

Kullanım Kılavuzu. Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD. Kullanım Kılavuzu Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD. İçindekiler İçindekiler İçindekiler... 1 1 Güvenlik Önlemleri... 2 1.1 Güvenlik Tanımları... 2 1.2 Uyarı Sembolleri... 2 1.3 Güvenlik

Detaylı

Yüksek Hızlı Transfer Cihazı SUE 3000 İşletme Kılavuzu

Yüksek Hızlı Transfer Cihazı SUE 3000 İşletme Kılavuzu İletişim Yüksek Hızlı Transfer Cihazı SUE 3000 İşletme Kılavuzu DEABB 2474 12 tr Almanya da basılmıştır (07.14 - PDF-AMC) SUE 3000 2 İçindekiler Sayfa 1 Giriş 8 1.1 Önsöz 8 1.1.1 Not 1 8 1.1.2 Not 2 8

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ ALTINCI BÖLÜM:SERİ-PARALEL DEVRELER Anahtar kelimeler Bleeder akımı (kaçak akım), bleeder direnci, köprü devresi, köprüleme ve paralelleme, toprak referansı, yük, yük akımı, yüklenmiş gerilim bölücü, yükleme

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ayhan AKBAL SIRA DENEY DENEY ADI DENEY SORUMLUSU 1 DENEY 1 AM MODÜLATÖR DEMODÜLATÖR

Detaylı

ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II

ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II Nihat KABAOĞLU Kısım 3 DERSİN İÇERİĞİ Sayısal Haberleşmeye Giriş Giriş Sayısal Haberleşmenin Temelleri Temel Ödünleşimler Örnekleme ve Darbe Modülasyonu Örnekleme İşlemi İdeal

Detaylı