BİLDİKLERİMİZ. Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar. Zorunlu tarama testleri. Tarama testlerinin güvenilirliği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLDİKLERİMİZ. Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar. Zorunlu tarama testleri. Tarama testlerinin güvenilirliği"

Transkript

1 KAN BANKACILIĞI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Ramazan ULUHAN Rukiye BERKEM Pınar ZARAKOLU-KÖŞKERKÖŞKER Yüce AYHAN Nil Banu PELİT

2 2

3 BİLDİKLERİMİZ Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar Zorunlu tarama testleri Tarama testlerinin güvenilirliği

4 Kan Bankalarında Mikrobiyolojinin Önemi

5 1980 ler.. DSÖ; HIV&AIDS Blood Safety 1998 Güvenli Kanla İlgili Veri Toplama (GDBS)

6

7 Safe Blood Starts with me; Blood Saves Life 2000 Ulusal Kan politikası ve organizasyon GÜVENLİ Güvenli bağışçının seçimi Tarama testlerinin ve immünohematolojik testlerin güvenliği KAN Kanın klinik kullanımı

8 DSÖ, 2011 (164 ülke) 92 milyon kan bağışı/yıl % 48 i (yüksek gelir düzeyli ülkeler) Nüfusun %15 i % 52 si Nüfusun %85 i Örnek; Afrika nın 43 ülkesinde 4 milyon ünite kan alınıyor; bu bölge nüfusu dünya nüfusunun %12 sini oluşturuyor

9 DSÖ, Kan Merkezi -159 ülke- Kan merkezlerinde yılda alınan kan miktarı Yüksek gelir düzeyi Orta gelir düzeyi Düşük gelir düzeyi 3 700

10 DSÖ, ülkede; rutin tarama yapılmıyor Gelir düzeyi düşük 47 ülkede laboratuarlarda kalite güvence yok Gelir düzeyi düşük ülkelerde alınan kanın %31 i bileşenlerine ayrılmıyor

11 DSÖ, 2011 Kanın Klinik Kullanımı Gelir düzeyi yüksek ülkelerde > 65+ Transfüzyon endikasyonu: KVC, transplant, malignite, travma Gelir düzeyi düşük ülkelerde < 5 yaş (%65) %17 kullanıcı yaş arası kadınlar Transfüzyon endikasyonu: gebelik komplikasyonu çocukluk çağı anemileri

12 Tarama Testleri

13 Hangi Mikroorganizmalar Taranır? Transfüzyonla bulaşan Kanda uzun süre, yüksek titrede bulunabilmeli Kan ürünü içinde +4 derece ve altında stabilitesini koruyabilmeli İnkübasyon periodu uzun olmalı Asemptomatik/hafif semptomu olmalı, bağışçı seçimi sırasında anlaşılamamalı Alıcıda mortalite ve morbiditesi yüksek olan

14 Yeni bir test eklenirken -1 Testi yapılacak ajanın kan veya kan ürünleriyle bulaştığının kesin kanıtı var mı? SARS Alıcıda ciddi morbidite ya da mortaliteye neden oluyor mu? TT virus Taranacağı ülke ya da bölgede yaygın veya endemik mi? HTLV, Parvo-B19 Kan bağışçılarında bu enfeksiyon saptanabiliyor ve bağışçı seçim kriterleri ile ayırt edilebiliyor/elenebiliyor mu?

15 Yeni bir test eklenirken -2 Tarama testleriyle belirlenebiliyor mu? vcj Enfekte bağışları spesifik olarak gösterebilen uygun bir yöntem var mı? Malaria Testin kaynak gerekliliği ve lojistik sorunları değerlendirildiğinde yapılması anlamlı mı? Böyle bir test eklendiğinde kanın temininde sıkıntı yaşanacak mı? Anti-HBc Gerçek ve yalancı pozitiflikleri ayırt etmek için uygun bir doğrulama yöntemi var mı?

16 Tarama Testi Yerine Non endemik bölgede göçmen/turistler için Özel alıcı grupları için CMV Bağışçı red kriterleri (sorgulamada) Yardımcı göstergeler Özellikli tarama ve ürün hazırlama

17 Bağışçı Sorgulama Risk var kanıtı da var, testi yoksa bağışçı seçim kriterlerine sorular eklenir, elemeye çalışılır Risk sadece teorik olarak var olgu yoksa seçim kriterine soru eklenmesi gerekmeyebilir

18 DSÖ, Afrika Bölgesi 2001 Bölgesel Strateji 2012 için HEDEFLER; Durum analizi yapılacak En az %75 inde ulusal kan politikası oluşturulacak 4 temel testi %100 çalışılacak Bağışların en az %80 i gönüllü-karşılıksız olacak

19 AFRİKA, 2006 TES T TEST YAPILAN % TEST YAPILMAYAN % BİLİNMEYEN % TOPLAM HIV HBV HCV

20 AFRİKA, 2006 Maternal mortalite ~ 1000: yılı maternal ölüm; Dünyada Afrika da Ölüm Nedeni %40 hemoraji Malarya ya bağlı ölüm Dünyada /yıl; Afrika %90 ı Ölüm Nedeni en sık ciddi anemi

21

22 Sıtma Plasmodium türü parazitlerin neden olduğu sıtmanın bulaşında anofel türü sivrisinekler rol oynar Kan transfüzyonu bulaş da önemlidir Seyahat ve göç sıtmanın yayılmasında önemli faktörlerdir Plazma ve tam kanda 4 C de en az 18 gün, dondurulmuş ise uzamış sürelerle saptanabilir WHO, Screening donated blood for transfusion-transmis.infections Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

23 Sıtma Kan donörlerinde kalın damla veya antijenantikor saptayan serolojik testlerle taranabilir Kalın damla zaman alıcı, uygulayıcıya bağımlı, hata oranı yüksek bir yöntemdir İyi kalitede antijen testlerinin daha uygun olduğu düşünülmektedir WHO, Screening donated blood for transfusion-transmis.infections

24

25 MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİNDE STANDARTLAR Ülkemizde uygulanan mikrobiyolojik tarama testleri HBsAg, anti-hcv, anti-hiv 1/2 sifiliz

26 MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİNDE STANDARTLAR Mikrobiyolojik tarama testlerinin çalışılmasında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış test kitleri kullanılmalı, Testler üreticinin talimatlarına göre çalışılmalı, Kitler 9 Ocak 2007 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan invitro (vücut dışında kullanılan) tıbbi tanı cihazları yönetmeliği ne uygun olarak üretilmiş olmalı, Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

27 MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİNDE STANDARTLAR Mikrobiyolojik tarama testlerinin çalışılmasında Üretici bu yönetmeliğe uygun şekilde, yetkili makam tarafından verilmiş eksiksiz bir kalite sistem sertifikasına ve bu kapsamda yer alan her reaktif için tüm kontrol sonuçlarını içeren bir belgeye sahip olmalı, Uluslar arası standartlara göre bunların aynı zamanda kan bağışı ve kan bağışçısı taraması yönünden uygunluğu üretici tarafından beyan edilmeli, Onaylanmış kuruluşlarca; geçerliliği onaylanmış ve belgelenmiş olmalıdır. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

28 MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİNDE STANDARTLAR Mikrobiyolojik tarama testleri İlgili antijen ve/veya antikorun gösterilmesi esasına dayanır. Her çalışma için negatif ve pozitif kontrolleri içeren kitler halinde temin edilmelidir. Bu testlerin asgari ve mutlak çalışma koşulu, üretici firma talimatlarına uygun olarak kontrollerin doğru sonuç vermesidir. Bu testlerin, zayıf pozitif bir dış kontrolü de içermeleri önerilmektedir. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

29 Tarama testlerinde tekrarlayan reaktiviteye bakılması HBsAg, anti-hcv ve anti-hiv 1/2 viral göstergeleri EIA yöntemleri Sifiliz taramasında Lesitin bazlı bir antijen içeren kardiyolipin testi Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA) yöntemine dayalı bir test EIA testi kullanılmaktadır.

30 Tarama testlerinde tekrarlayan reaktiviteye bakılması HBsAg nin taranmasında kullanılan kitlerin duyarlılığı 0.5 IU/mL nin altında olmalıdır. HIV 1/2 antikorlarını araştıran kitler HIV subtip O duyarlılığına da sahip olmalıdır.

31 Tarama testlerinde tekrarlayan reaktiviteye bakılması İlk test sonucu reaktif değilse, Bağışlanan kanın aranan gösterge yönünden negatif olduğu kabul edilir. Bağışlanan kan transfüzyon için veya bileşenlere ayrılmak için kullanılabilir.

32 Tarama testlerinde tekrarlayan reaktiviteye bakılması İlk test sonucu reaktifse, Bağışlanan kanın aranan gösterge yönünden başlangıçta reaktif olduğu kabul edilir. Bağışçı kan örneği, ilk test için kullanılan aynı test kiti ile yeniden iki kez çalışılmalıdır.

33 Tarama testlerinde tekrarlayan reaktiviteye bakılması İlk test sonucu reaktifse, Tekrar edilen testlerin her ikisi de reaktif değilse; Ünitenin aranan gösterge yönünden negatif olduğu kabul edilir, Ünite transfüzyon için veya bileşenlere ayrılmak için kullanılabilir, Bağışçı tekrar kan bağışında bulunabilir.

34 Tarama testlerinde tekrarlayan reaktiviteye bakılması Tekrar edilen testlerin her ikisi veya en az birisi reaktif ise, sonuç tekrarlayan reaktif olarak kabul edilir; Ünite transfüzyon veya bileşenlere ayrılmak için kullanılamaz, Kan bağışçısı geçici red kapsamına alınır, Bağışçının bilgilendirilmesinden önce tekrarlayan reaktif sonucun doğrulama yöntemleri kullanılarak doğrulanması gerekir, Doğrulanmış enfeksiyon tespit edilen kan bağışçıları kalıcı red kapsamına alınır.

35 MİKROBİYOLOJİK DOĞRULAMA TESTLERİ İÇİN ULUSAL ALGORİTMA Tekrarlayan reaktif tarama testi Kan örneklerini doğrulama laboratuarına gönder Önceden tekrarlayan reaktif kaydı var mı kontrol et. Bağışçyı ait ürünleri bloke et. Doğrulama test sonuçları POZİTİF Bağışçıyla görüşerek kan bağışını reddet. Yeni bir örnekle bağışçı/sonuç bağlantısını doğrula NEGATİF İstenirse bağışçıyı bilgilendir. Bağışçıyı aktif hale getir. Ancak bağışçı kaydına tekrarlayan reaktif olarak not düş BELİRSİZ (İndeterminate) Bağışçıyla görüşerek kan bağışını reddet. En uzun pencere dönemi sonunda testleri tekrarla Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

36 MİKROBİYOLOJİK DOĞRULAMA TESTLERİ İÇİN ULUSAL ALGORİTMA Önceden tekrarlayan reaktif sonucu olan bağışçıda tekrarlayan reaktif tarama testi Kan örneklerini doğrulama laboratuarına gönder Bağışçıya ait ürünleri bloke et Doğrulama test sonuçları POZİTİF Bağışçıyla görüşerek kan bağışını reddet. Yeni bir örnekle bağışçı/sonuç bağlantısını doğrula NEGATİF Bağışçıyı bilgilendir ve kan bağışını reddet. BELİRSİZ (İndeterminate) Bağışçıyla görüşerek kan bağışını reddet. Doğrulama laboratuarı gerekli görürse en uzun pencere dönemi sonunda testleri tekrarla Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

37 Tarama testlerinde tekrarlayan reaktiviteye bakılması Bağışçı kayıtlarının incelenmesi, Bağışçıya ait ürünlerin bloke edilmesi, Bağışçının tıbbi değerlendirmesi, bilgilendirilmesi, danışmanlık verilmesi, ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirme yapılması, Tutarsız sonuçlar varsa önceden belirlenmiş kriterlere göre kan bağışçısının tekrar kan bağışına uygunluk yönünden değerlendirilmesi önemlidir.

38 Test sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması Kan bağışçısında viral enfeksiyonun serolojik kanıtının bulunduğundan söz edebilmek için tarama testinde elde edilen tekrarlayan reaktif sonucun daha spesifik serolojik testlerle doğrulanması gerekir.

39 Test sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması Doğrulama testleri RIBA WB NAT Yüksek duyarlılık ve özgüllükte ek ELISA testleri Bu kural HBV, HCV, HIV antijen ve antikor tarama testlerinin tümü için geçerlidir. Doğrulama laboratuarları bu virüsler için rutin olarak uyguladıkları ek testleri içeren algoritmalara sahip olmalıdırlar.

40 Test sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması Viral enfeksiyonların prevalansının normal popülasyondan daha düşük olduğu kan bağışçılarında hatalı pozitif test sonuçlarına yüksek oranlarda rastlanmaktadır. Asemptomatik bireylerde, enfeksiyonla ilgili herhangi bir bulgusu bulunmayanlarda ve ilk kez test yapılanlarda bu durum dikkat çekicidir.

41 Test sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması HBsAg ELISA testinin doğrulanmasında nötralizasyon testi kullanılmalıdır. Nötralizasyon testi ile doğrulanmayan HBsAg EIA sonucunda kan bağışçısı HBV enfeksiyonu yönünden tekrar değerlendirilmelidir. Bağışçının enfeksiyon dönemi, anti-hbc (anti-hbc total ve anti-hbc IgM) ve Hbe antijen/antikor (HBeAg/anti-Hbe) Hbe) testleri ile belirlenebilir.

42 Test sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması HCV de tekrarlayan reaktif bulunan örnekler, Strip immunoblot testler, Rekombinant immunoblot (RIBA) testler Sonuçlar: Pozitif, Belirsiz (indeterminate) Negatif

43 Test sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması Pozitif sonuç: HCV antikorunun pozitif olduğunu gösterir. Ancak anti HCV nin varlığı geçirilmiş veya geçirilmekte olan enfeksiyonlar arasında ayırım yaptırmaz, Bu bağışçıların virüsün ve karaciğer hastalığının varlığı yönünden tıbbi değerlendirme ve danışmanlığa ihtiyaçları vardır.

44 Test sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması Negatif sonuç: Anti HCV nin negatif olduğunu gösterir. Enfeksiyonun erken dönemlerinde anti HCV hatalı negatif sonuç verirken, virüsle karşılaşmadan 1-2 hafta sonra HCV RNA tespit edilebilir. Az sayıda hasta da serokonversiyon aylarca gecikebilir. Bazı kişilerde HCV enfeksiyonu iyileştikten sonra anti HCV tespit edilebilen düzeylerin altına iner. Kronik HCV enfeksiyonu olan ve immünosupresif hastalarda anti HCV sürekli negatiftir ve HCV RNA enfeksiyonun tek göstergesi olabilir.

45 Test sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması Belirsiz (indeterminate) sonuç: Anti HCV sonucunun belirlenemediğini gösterir. Yakın zamanda enfekte olmuş ve serokonversiyon aşamasındaki hastalarda ve HCV ile kronik enfeksiyonu bulunan bireylerde bu sonuç elde edilebilir. Bu sonuç aynı zamanda hatalı tarama testi sonucunu da gösterebilir.

46 Test sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması Reaktif sifiliz tarama test sonuçlarının TPHA, Floresan Treponema pallidum Antikor testi İmmunoblot testleri ile doğrulanması gerekir.

47 Test sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması İdeal doğrulama testleri Tarama testleri kadar duyarlı Tarama testlerinden çok daha özgül olmalıdır. Halen kullanılmakta olan bazı tarama testleri, doğrulama testlerinden daha duyarlıdır. Uyumsuz veya doğrulanmamış sonuçlara bağlı sorunlarda kalıcı bir çözüm için önerilen ulusal algoritma uygulanmalıdır.

48 Özel Durumlar Ülkemizde HIV Doğrulama test sonuçlarının sorumluluğu, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış referans laboratuarına verilmiştir. Doğrulama laboratuarına, tarama testi hakkında bilgi verilmelidir, doğrulamada kullanılan testler tarama testleri kadar duyarlı ve farklı bir test olmalıdır. Kan hizmet birimleri, sonuçlar için tarama testi pozitif, doğrulama testi pozitif, negatif veya belirsiz şeklinde kayıt tutmalıdır. Doğrulama test sonuçları ile bağışçının tarama test sonuçları birlikte gösterilmelidir. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

49 KODLAMA İSİM İLK 2 HARF SOYADI İLK 2 HARF, BABA ADI İLK 2 HARF, DOĞUM TARİHİ YILININ SON 2 RAKAMI

50 Özel Durumlar Kan Hizmet Birimleri tarama testlerinin kalite ve güvenilirliği için standartlar uygulamalıdır: Hem reaktif hem de test yöntemlerini kapsayan günlük iç kalite kontrol programı izlenmeli ve kayıtları tutulmalıdır. Yeni parti kitlerin kabul öncesi denenmesi ek bir kalite güvence önlemi olarak uygulanmalıdır. Akredite bir laboratuardan dış kalite kontrol örnekleri temin edilmeli ve dış kalite kontrol programı uygulanıp kayıtları tutulmalıdır. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

51 Özel Durumlar Kan Hizmet Birimleri tarama testlerinin kalite ve güvenilirliği için standartlar uygulamalıdır: Tüm yeni yöntemler ve yöntem değişiklikleri uygulamaya konmadan önce doğrulanmalı, kontrol edilmeli ve kayıtları tutulmalıdır. Enfeksiyon göstergelerine ilişkin tarama testlerindeki tekrarlayan reaktif sonuçlar ile doğrulanmış pozitif sonuçların hemovijilans sisteminin bir parçası olarak Sağlık Bakanlığı na bildirimi yapılmalı ve izlenmelidir. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

52 Anti-HIV testinin kalite kontrolü Alınan tüm kan veya kan bileşenleri, HIV-1 tip O gibi nadir tipleri de içerecek şekilde HIV-1 ve HIV-2 ye yönelik antikorları güvenilir biçimde saptayacak, onaylanmış bir testle taranmalıdır. HIV enfeksiyonunu doğrulamak için; Alternatif ELISA testleri, Western blot (WB) testleri, Rekombinant immunoblot (RIBA) testleri Ulusal bir algoritma ile kullanılmalıdır. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

53 Anti-HIV testinin kalite kontrolü Kuşkulu anti-hiv testlerinin yorumlanmasında HIV antijen testleri ve NAT ın kullanılması yararlı olabilir. Pozitif çıkan bir doğrulama testi, ilk kan örneğinden 2-4 hafta sonra alınacak yeni bir kan örneği ile tekrarlanmalıdır.

54 Anti-HIV testinin kalite kontrolü Kontrol edilecek parametre Kalite koşulu Kontrol sıklığı Kontrolü yürüten anti-hiv 1/2 tarama duyarlılığı zayıf pozitif örneğin saptanması* Her çalışma Tarama lab. *Zayıf pozitif kontrol serumu mümkünse üretici firma tarafından sağlanmış olmalıdır. Ancak menşei üretici firmadan farklı olmalıdır. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

55 HbsAg testinin kalite kontrolü Tüm kan veya kan bileşenleri, Hepatit B yüzey antijenini (HBsAg) en az 0.5 IU/mL düzeyinde saptayabilecek, onaylanmış bir testle taranmalıdır. HBsAg reaktivitesinin doğrulanması, özgül nötralizasyon testi ile yapılmalıdır. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

56 HbsAg testinin kalite kontrolü Bağışçının enfeksiyon dönemi, anti-hbc (anti-hbc total ve anti-hbc IgM) ve HBe antijen/antikor (HBeAg/anti-HBe) HBe) testleri ile belirlenebilir.

57 HbsAg testinin kalite kontrolü Kontrol edilecek parametre Kalite koşulu Kontrol sıklığı Kontrolü yürüten HbsAg tarama testi 0.5 IU/mL standardının saptanması Her çalışma Tarama lab. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

58 Anti-HCV testinin kalite kontrolü Tüm kan veya kan bileşenleri, Hepatit C virus antijeni ve/veya antikorunu (anti-hcv) güvenilir biçimde saptayacak, onaylanmış bir testle taranmalıdır. HCV enfeksiyonunu doğrulamak için; alternatif ELISA testleri, immunoblot testler gibi özgül yöntemleri içerecek ulusal bir algoritma kullanılmalıdır. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

59 Anti-HCV testinin kalite kontrolü HCV antijen ve genomunun gösterilmesine yönelik duyarlı testler, bağışçıdaki enfeksiyon durumunun doğrulanmasında yararlı olabilir.

60 Anti-HCV testinin kalite kontrolü Kontrol edilecek parametre Kalite koşulu Kontrol sıklığı Kontrolü yürüten anti-hcv tarama duyarlılığı zayıf pozitif örneğin saptanması* Her çalışma Tarama lab. *Zayıf pozitif kontrol serumu mümkünse üretici firma tarafından sağlanmış olmalıdır. Ancak menşei üretici firmadan farklı olmalıdır. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

61 Kan bağışçısının test sonuçları konusunda bilgilendirilmesi Kan bağışçılarının tarama testlerinde elde edilen tekrarlayan reaktif sonuçların ek testlerle doğrulanması ve kan bağışçılarının bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

62 Kan bağışçısının test sonuçları konusunda bilgilendirilmesi Kan bağışçısının test sonuçları konusunda bilgilendirilmesinin amaçları: 1) Enfeksiyonu bulunan kan bağışçılarını ilgili sağlık birimlerine yönlendirmek, 2) Enfeksiyonu bulunan kan bağışçılarının tekrar kan bağışında bulunmalarını önlemek, 3) Belirsiz (indeterminate) veya çelişkili sonuçları bulunan ve geçici red alan kan bağışçılarını ilgili test sonuçları yönünden takip etmek ve aydınlatmak.

63 Kan bağışçısının test sonuçları konusunda bilgilendirilmesi HBV için tekrarlayan reaktiflik durumunda bağışçı bilgilendirilir. HCV ve HIV için tekrarlayan reaktif örneklerin pozitifliği doğrulandığında, bağışçı ile görüşülmeli ve bağışçı-test sonucu bağlantısını doğrulamak için yeni bir serum örneği alınmalıdır.

64 Kan bağışçısının test sonuçları konusunda bilgilendirilmesi Kan bağışçısının test sonuçları konusunda bilgilendirilmesinin yazılı olarak mektupla,, mektubun doğrudan kan bağışçısına ulaşacağından emin olunarak ya da yüzyüze görüşme ile yapılması önerilmektedir. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi nde belirtilen biçimde; Doğrulama testi pozitif tespit edilen bağışçı, Kan Hizmet Birimi tarafından (Form 1) e göre yazılı olarak bilgilendirilir. Yönlendirme; ; hizmet biriminin bulunduğu İlin Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen, konu ile ilgili eğitim almış uzman hekimlerin bulunduğu, bağışçının takip ve tedavisinin yürütülebileceği bir sağlık kurumuna yapılır. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011

65 Kan bağışçısının test sonuçları konusunda bilgilendirilmesi Form 1. KAN BAĞIŞCISI MİKROBİYOLOJİK TEST POZİTİFLİĞİ BİLDİRİM FORMU Sayın Bağışçılarımızdan sağlanan kanlar, yapılan tarama testleri sonucu enfeksiyon etkenlerinin bulunmadığı tespit edildiğinde, kullanıma sunulmaktadır.tarama testlerinde pozitiflik saptandığı takdirde ise, söz konusu kan imha edilmekte ve hastaya kullanılmamakta, ilgili bağışçımız bilgilendirilmektedir. /.../.../... tarihinde bağışladığınız... numaralı kandan alınan numune ile yapılan testlerde pozitiflik saptanmıştır. Size, konu ile ilgili ayrıntılı bilgi verebilmemiz için en yakın zamanda...kan Merkezi ne müracaat etmenizi rica ederiz. Konu hakkında bilgilendirilecek, gerekli ise test tekrarınız ve/veya doğrulama testleriniz için ileri tetkiklerinizin yapılabileceği sağlık kuruluşlarına yönlendirileceksiniz. Kan Bağışına gösterdiğiniz ilgi ve duyarlılık için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011 syf:265 *Kan Bağoşcısı mikrobiyolojik test pozitifliğinin bildiriminde bu formun kullanımı zorunludur.

66

67 Sifiliz Treponema pallidum subsp.pallidum un etken olduğu sistemik bir hastalık Sıklıkla cinsel yolla bulaşır Daha az vertikal, nadiren kan transfüzyonu (özellikle taze kan komponentleri) ile bulaşabilir 20 C altında 72 saatten uzun süre bekleyen kanda spiroket hasar görür Gardella C et al, The Journal of Infectious Diseases, 2002 Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

68 Tarihçe 1905 de etken ile hastalık arasındaki ilişki tanımlandı 1906 da Wasserman sifiliz için ilk serolojik testleri geliştirdi 1915 de transfüzyon ile bulaşabildiği belirlendi 1940 larda kan donörlerinde sifiliz taraması yapılmaya başlandı Orton S, Transfusion Medicine Reviews, 2001

69 Epidemiyoloji DSÖ her yıl 12 milyon yeni sifiliz vakası bildirmektedir Son 30 yılda tüm dünyada insidansında artış oldu Gelişmekte olan ülkelerde özellikle sahra-altı Afrika ve güneydoğu Asya ülkelerinde genital ülser etkeni olarak yaygındır Gelişmiş ülkelerde özellikle ABD de erkek erkeğe ilişkisi olan (özellikle HIV (+) olan) kişilerde insidansı arttı Sukthantar A, Medicine, 2010 Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

70 Epidemiyoloji 1990 lar Rusya da artış 1996 da AB ülkelerinde artış ler gebe kadınlarda seroprevalans değişken İskoçya da %0.03, Brezilya da %16 Fenton KA et al, Lancet Infect Dis, 2008

71 Dünyada durum Bazı Avrupa ülkelerinde sifiliz enfeksiyonunun insidansındaki artış kan bağışçılarında da bildirilmektedir İngiltere de 2001 yılından itibaren orta düzeyde artış Almanya da (kan bağışçılarında enfeksiyonun insidansı çok düşük olmakla birlikte) 1991 den bu yana artış İtalya dan da artış bildirilmiştir; 1999 da 3.8/ iken 2006 da 7/ olmuştur Vulcano F, Journal of Clinical Microbiology, 2010 Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

72 Ülkemizde durum Ankara, İstanbul ve İzmir de yüksek riskli davranış gösteren gruplarda (damariçi ilaç kullanımı, seks çalışanı) (n=486) HIV; %2.6 Hepatit B; %8.9 Sifiliz; %19.8 Gonore; %7.3 Klamidya; %5.9 Türkiye de CYBE ve HIV Sürveyans Projesi (Ağustos 2006-Nisan2007) Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

73 Ülkemizde durum Ankara, İstanbul, Trabzon ve Gaziantep de doğum öncesi bakım kliniklerine gelen gebe kadınlarda (n=2060) HIV; - Hepatit B; %2.3 Sifiliz; %0.1 Gonore; %0.5 Klamidya; %0.9 Türkiye de CYBE ve HIV Sürveyans Projesi (Ağustos 2006-Nisan 2007) Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

74 Laboratuvar tanısı Laboratuvar tanısında temel yöntemler serolojik testlerdir Tarama amacıyla Kan bağışçıları: sifiliz, HIV, HBV, HCV Gebe kadın: sifiliz, HIV, HBV CYBE u olan kişi: sifiliz, HIV, HBV Klinik tanı ve doğrulama için Tedaviye yanıtı değerlendirmek için Temel prensip tarama testi ve ardından pozitif saptanan testin doğrulanmasıdır Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

75 Serolojik testler Laboratuvar tanısında 2 tür serolojik test kullanılır Nontreponemal testler (VDRL, RPR) Treponemal testler (FTA-ABS, TPHA,TPPA, EIA) Sadece birinin kullanımı tanıda yetersiz kalır Sena AC, Clinical Infectious Diseases, 2010 Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

76 Nontreponemal testler VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) RPR (Rapid Plasma Reagin) USR (Unheated Serum Reagin) ART (Automated Reagin Test) RST (Reagin Screen Test) Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

77 Nontreponemal testler VDRL/ RPR Duyarlı, ucuz, hızlı ve kolay uygulanan Tarama testi niteliğinde Kantitatif sonuç (1:8, 1:16) Hastalığın aktivitesi Tedaviye cevap Titrede 2 dilüsyon fark anlamlıdır Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

78 Nontreponemal testler VDRL/RPR Eş değer testlerdir RPR titresi VDRL ye göre daha yüksek çıkar Titre takibi aynı yöntemle, aynı laboratuvarda yapılmalı Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

79 Sifiliz Nontreponemal testlerin yalancı (+) liği Akut (<6 ay dönem) Viral infeksiyonlar (Hepatitler, inf.mono) Sıtma Aşılanmış olmak Gebelik Kronik (>6 ay dönem) Lepra Tüberküloz Otoimmun hastalıklar (SLE, RA) IV ilaç kullanımı Yaşlılık Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

80 Sifiliz Nontreponemal testlerin yalancı (-) liği Enfeksiyonun erken döneminde HIV enfeksiyonu ile birliktelik durumunda Dilüe edilmemiş serum örneği yüksek titrelerde antikor içerdiği durumda (Prozon fenomeni) Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

81 Treponemal testler FTA-Abs (İndirekt immunofloresan testi) MHA-TP, TPHA, TPPA (Hemaglütination testleri) EIA Chemiluminesens-IA Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

82 Treponemal testler Spesifik (treponemal antijenler kullanılır) Doğrulama testleri Sonuç reaktif/non-reaktif Hayat boyu reaktif %15-25 kadar primer dönemde tedavi alan hastada 2-3 yıl içinde titre negatifleşebilir Treponemal test tedaviye yanıtı takipte kullanılmaz Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

83 Treponemal testler MHA-TP/ TPHA T. pallidum (Nikol suşu) ile kaplanmış duyarlı koyun eritrositleri kullanılır Kan bağışçılarının taranmasında FDA onayı almıştır TPPA MHA-TP de kullanılan T. pallidum antijenleri ile sensitize edilmiş jel partiküllerini kullanır Zanto SN, Clinical Microbiology Letters, 2010 Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

84 Treponemal testler FTA-Abs Uyumsuz sonuçları değerlendirmek amacıyla gerekli Erken dönem sifilizde en duyarlı yöntem Yalancı (+) lik %1 oranında görülebilir Teknik hata, Lyme, borrelia, gebelik, genital herpes, alkolik siroz, konnektif doku hastalıkları (SLE, skleroderma) Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

85 Treponemal testler EIA Otomatize sistemlerdir, iş yükü fazla olan laboratuvarlar için uygundur Kan bağışçıları taramalarında RPR nin yerini almaya başlamıştır Pozitif sonuç bir diğer treponemal test (genellikle TPHA, TPPA) ile doğrulanmalıdır Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

86 Treponemal testler Western blot/immunoblotting Doğrulama testi olarak önerilmiştir FTA-Abs ile benzer duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir Ig M varlığını saptayarak konjenital sifilizde kullanılabilir Daha fazla çalışmaya gereksinim var Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

87 Sifiliz; kan bağışçıları Kan bağışçılarının rutin taramasında kullanılan algoritma Nontrep. (RPR) veya trep. (PK-TP) bir test ile tarama yapmak Ardından trep. (FTA-ABS veya EIA) bir test ile doğrulamak şeklindedir PK-TP ile tarama yapan lab.lar RPR ile hastalığın aktivitesini belirleyebilirler Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

88 Sifiliz; kan bağışçıları Bağışçı taramalarında nontreponemal testler yerine treponemal testler tercih edilmeye başlanmıştır Avantaj Otomasyon kolaylığı Teknisyene bağımlı yorum hatalarının azaltılması Dezavantaj Yeni veya persistant enfeksiyon ayırımını yapamamaktadır Kleinman S, UpToDate, 2011 Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

89 Sifiliz; kan bağışçıları Önemli bir husus bütün bu testlerin tanı amaçlı testler olmalarıdır Düşük riskli populasyonlarda yalancı-pozitif sonuçlara neden olabilirler Orton S, Transfusion Medicine Reviews, 2001 Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

90 Sifiliz; kan bağışçıları Kan bağışçılarında sifiliz taramasının 2 amacı olabilir Sifiliz enfeksiyonunun transfüzyonla bulaşının önlenmesi HIV gibi diğer enfeksiyonlar için gösterge surrogate marker olması Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

91 Sifiliz; kan bağışçıları Önerilen bu algoritmalar bağışçılarda enfeksiyöz sifilizi saptıyor mu? Pozitifliği doğrulanmış 169 serum örneğinin hiç birinde T. pallidum DNA/RNA sı saptanmamıştır HIV gibi enfeksiyonlar için gösterge surrogate marker olması tartışılmaktadır HIV p24 antijeni veya HIV NA varlığının saptanmaya başlaması da birer faktördür Zou S et al, Transfusion, 2009

92 Serolojik testler; sonuçlar VDRL/TPHA kombinasyonu erken primer dönem dışında her evrede oldukça duyarlı ve özgüldür Sifiliz insidansının yüksek olduğu toplumlarda tarama için uygundur Uygulama yoğun emek gerektirir Yorum subjektif olabilir Otomatize değildir WHO, Screening donated blood for transfusion-transmis.infections Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

93 Serolojik testler; sonuçlar TPHA sifilizin erken primer dönemi dışında her evresinde tarama testi olarak kullanılabilir TPHA/EIA kombinasyonu birçok Avrupa ülkesinde kullanılmaktadır Duyarlılık ve özgüllük yüksek olmasına rağmen aktif vakalar ile daha önceden tedavi edilmiş vakalar ayırt edilemez Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

94 Serolojik testler; sonuçlar EIA serum/yıl çalışılan laboratuvarlarda VDRL/TPHA kullanımına göre maliyeti daha düşüktür; tarama amacıyla kullanılabilir FTA-ABS altın standart yöntemdir; referans merkezde yapılması uygundur WB maliyeti yüksek olmasına rağmen FTA- ABS nin yetersiz kaldığı koşullarda doğrulama amacıyla kullanılabilir Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

95 Laboratuvar tanısı; sonuçlar Testlerin seçiminde Hastalığın insidansı Hastalığın tahmini evresi Tarama yapılan grubun özellikleri: seks çalışanları, evlilik öncesi ve gebelikte uygulanan taramalar, kan bankacılığı Laboratuvarın iş yükü Testlerin yapılma süresi, maliyeti Pozitif hasta başına düşen maliyet Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

96 Sonuçlar Kan bağışçılarında sifiliz taramasının gerekliliği konusu tartışılmaktadır Kan transfüzyonu ile bulaş oldukça nadir Ancak transfüzyon tıbbında enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve yüksek riskli davranışların belirlenmesi açısından sifiliz taraması yapılması önem taşır Vulcano F et al, Journal of Clinical Microbiology, 2010 Zarakolu.KlinikMikrobiyoloji2011

97

98 Transfüzyon öncesi yapılacak serolojik testlerde en uygun yöntem sizce hangisidir? a) Kemiluminesan immunoassay (CLIAs) b) Enzim immunoassay (EIAs) c) Hızlı testler d)hemaglütinasyon(ha)/partikül aglütinasyon (PA) e) Nükleik asid amplifikasyon (NAT)

99 Transfüzyon öncesi yapılacak serolojik testlerde en uygun yöntem sizce hangisidir?

100 Hangi hizmet biriminde? Bölge Kan Merkezi mi, transfüzyon merkezi mi? Hangi durumlarda? Rutinde mi, acil hallerde mi? Hangi koşullarda? Mikrobiyoloji laboratuar desteği var mı, yok mu?

101 DSÖ (2009) Ulusal Rehber (2011) HIV Yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip anti-hiv-1 ve anti-hiv-2 immunoassay veya HIV Ag+Ab kombinasyonu bir immunoassay (EIA/CLIA) HIV-1 tip O da dahil olmak üzere HIV- 1 ve Hıv-2 ye yönelik antijen ve/ veya antikorları güvenilir şekilde saptayacak, onaylanmış bir test HBV HCV Yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip HBsAg immunoassay (EIA/CLIA) Yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip anti-hcv immunoassay veya HCV Ag+Ab kombinasyonu bir immunoassay (EIA / CLIA) HbsAg ni en az 0.5 IU/ml düzeyinde saptayabilecek, onaylanmış bir test HCV antijenini ve veya antikorunu güvenilir şekilde saptayacak, onaylanmış bir test Sifiliz Trepanomal antikorlara yönelik,yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip TPHA veya enzim immunoassay Lesitin bazlı bir antijen içeren kardiyolipin testi, TPHA, ELİZA

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI 1.AMAÇ.Hastalara ait kan örneklerinde yapılması gereken mikrobiyolojik testleri, bu testlerin çalışma yöntemlerini ve kalite kontrol gereklerini belirlemektir.. 2.KAPSAM : Bu talimat transfüzyon merkezinde

Detaylı

VİRAL ENFEKSİYONLARDA ALGORİTMALAR

VİRAL ENFEKSİYONLARDA ALGORİTMALAR VİRAL ENFEKSİYONLARDA ALGORİTMALAR PANEL: TRANSFÜZYON VE VİRAL ENFEKSİYONLAR Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu,XII 3-7 Kasım 2009 Uzm.Dr.A.Esra KARAKOÇ S.B.Ankara EAH, Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Gonore Klamidyal

Detaylı

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN TRANSFÜZYONLA BULAŞAN AN ENFEKSİYONLAR (I) TÜRKİYE VE DÜNYADA D ZORUNLU TESTLERDE ALGORİTMALAR Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi IV. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

TARAMA VE DOĞRULAMA TESTLERİ

TARAMA VE DOĞRULAMA TESTLERİ TARAMA VE DOĞRULAMA TESTLERİ Ortalama 450 (± %10) ml (~ 250 ml plazma + ~ 200 ml eritrosit) Yaklaşık hematokrit %36-37 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu 2 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon

Detaylı

HIV TANISINDA YENİLİKLER

HIV TANISINDA YENİLİKLER HIV/AIDS KURSU HIV TANISINDA YENİLİKLER Dr. Mert Ahmet KUŞKUCU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü Verileri (2016) YILLARA GÖRE HIV (+) SAPTANAN VAKA SAYISI

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya

Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya Dünyada 130-170 milyon kişi hepatit C virüsü (HCV) ile infekte Her yıl 3-4 milyon

Detaylı

Toplum kökenli enfeksiyonların kontrolünde hızlı tanı ve tarama testleri

Toplum kökenli enfeksiyonların kontrolünde hızlı tanı ve tarama testleri Toplum kökenli enfeksiyonların kontrolünde hızlı tanı ve tarama testleri Doç. Dr. Pınar Zarakolu Köşker Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi

Detaylı

Cinsel Temasla Bulaşan Bakteriyel Enfeksiyonlarda Karar verme Süreçleri

Cinsel Temasla Bulaşan Bakteriyel Enfeksiyonlarda Karar verme Süreçleri Türk Mikrobiyoloji Kongresi 16-20 Kasım 2016 Karar Verme Süreçlerinde Tıbbi Mikrobiyoloji: Algoritmalar Cinsel Temasla Bulaşan Bakteriyel Enfeksiyonlarda Karar verme Süreçleri Prof. Dr. Pınar Zarakolu

Detaylı

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Dr.Hilal GÜREL Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ KOD:YÖN.PRS 34 YAY.TAR:27.03.2014 REV.TAR: REV.NO: SAYFA :1 / 5 1.AMAÇ: Bölge Kan Merkezinden temin edilen kan ve bileşenlerinin, transfüzyon için cross-match (çapraz karşılaştırma) ve gerek duyulan diğer

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

HIV TANISINDA YENİLİKLER

HIV TANISINDA YENİLİKLER HIV TANISINDA YENİLİKLER Uzm.Dr. Tülin DEMİR Ülkemizde güncel durum 1985 yılı-mayıs 2016 tarihi itibari ile; Doğrulama testi (+) tespit edilerek bildirimi yapılan toplam vaka sayısı= 12 542 2015 yılı

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti?

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? Dr. Gülşen Mermut Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD EKMUD İzmir Toplantıları - 29.12.2015 Sunum Planı Dünya epidemiyolojisi

Detaylı

EPSTEIN-BARR VİRUS ENFEKSİYONLARI TANISINDA ELISA VE İMMUNOBLOT TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

EPSTEIN-BARR VİRUS ENFEKSİYONLARI TANISINDA ELISA VE İMMUNOBLOT TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI EPSTEIN-BARR VİRUS ENFEKSİYONLARI TANISINDA ELISA VE İMMUNOBLOT TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Nilgün Kaşifoğlu, Tercan Us, Nazmiye Ülkü Koçman, Yurdanur Akgün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Kan Bankacılığında tarama testlerin tarama

Kan Bankacılığında tarama testlerin tarama Kan Bankacılığında tarama testlerinde güncel durum Dr. Rüçhan Yazan Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Temel tarama testleri İmmunoassay temelli testler Enzim immunoassay

Detaylı

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği GEBELİKTE SİFİLİZ Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği SİFİLİZ TANIM T.pallidum un neden olduğu sistemik bir hastalıktır Sınıflandırma: Edinilmiş (Genellikle

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Karşılaşılan Sorunlar

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Karşılaşılan Sorunlar Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri Kapsamında 2012 yılı KLİMUD İzmir Toplantıları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanının Sorumluluğunda Kan Hizmet Birimleri Mikrobiyoloji Laboratuvarında

Detaylı

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu SEROLOJİK TANIDA SINIR DEĞERLER NASIL DEĞERLENDİRİLİR? NE ÖNERİLİR? Dr. Tutku TANYEL Dr. Tutku TANYEL Düzen Laboratuvarlar Grubu Şüpheli ilişkimin üzerinden 5 gün geçti acaba ne testi yaptırsam HIV bulaşıp

Detaylı

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Alıcı ve Vericilerin İnfeksiyon

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Aşağıdakilerden hangisi transfüzyon reaksiyonlarından biri değildir? A) Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu B) Akut normovolemik hemodilüsyon

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları İçin Ortak Teknik Özellikler Tebliği (Tebliğ No: 2005/1) R.G.Tarih: 07.04.2005 R.G.

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları İçin Ortak Teknik Özellikler Tebliği (Tebliğ No: 2005/1) R.G.Tarih: 07.04.2005 R.G. Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları İçin Ortak Teknik Özellikler Tebliği (Tebliğ No: 2005/1) R.G.Tarih: 07.04.2005 R.G.Sayı: 25779 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı; vücut dışında (in-vitro) kullanılan

Detaylı

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR VERİFİKASYON Dr. Tijen ÖZACAR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR TANIM Ticari veya laboratuvarda geliştirilmiş bir testin, laboratuvardaki performansının ölçülerek dökümante

Detaylı

CİNSEL İLİŞKİ İLE BULAŞABİLEN HASTALIKLARDA (CİBH) TARAMA TESTLERİ

CİNSEL İLİŞKİ İLE BULAŞABİLEN HASTALIKLARDA (CİBH) TARAMA TESTLERİ CİNSEL İLİŞKİ İLE BULAŞABİLEN HASTALIKLARDA (CİBH) TARAMA TESTLERİ Dr Tarık ALTINOK CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI TARAMA TESTİ BELLİ BİR HASTALIĞA YÖNELİK YÜKSEK RİSK

Detaylı

HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi

HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi Prof Dr Ali Ağaçfidan İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İnsan retrovirusları

Detaylı

VİRÜS ENFEKSİYONLARDA LABORATUVAR TANISI

VİRÜS ENFEKSİYONLARDA LABORATUVAR TANISI KLİMUD BÖLGE TOPLANTILARI VİRÜS ENFEKSİYONLARDA LABORATUVAR TANISI KLİMUD Klinik Viroloji Çalışma Grubu A B Fekal-oral bulaşma Kronikleşmez E Parenteral bulaşma Kronikleşir C D HBV - Olgu 56 yaşında olgunun

Detaylı

ABSTRACT ÖZET. Araştırma Makalesi/Original Article. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi

ABSTRACT ÖZET. Araştırma Makalesi/Original Article. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Sifiliz enfeksiyonlarının tanısında kullanılan Rapid Plasma Reagin (RPR) ve Treponema pallidum Hemaglutinasyon Assay (TPHA)

Detaylı

Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi JOPP Derg (3):13-141, 2013 doi:10.222/jopp.2013.13 Araştırma Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Evaluation of 10-Year Screening Test Results in Blood Donors

Detaylı

MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI. Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst.

MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI. Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst. MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst. Mikrobiyolojik donör tarama testleri Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlar yönünden bağışlanan kanların taranması,

Detaylı

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir.

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. 2014 Yükleme Takvimi Yükleme takvimi aşağıdaki gibidir: Test Yükleme Test Yükleme Açılış Pencere Dönemi Sonuç Bildirim Son Günü 1 26 Mart, Çarşamba 16 Nisan, Çarşamba 2 25 Haziran, Çarşamba 16 Temmuz,

Detaylı

CMV EBV HHV-8 Dengue v. Parvovirüs B19 HAV HEV Leishmania spp Kene kaynaklı ansefalit v. Sarı humma

CMV EBV HHV-8 Dengue v. Parvovirüs B19 HAV HEV Leishmania spp Kene kaynaklı ansefalit v. Sarı humma MALİYET ETKİLİLİK YÖNÜYLE TARAMA TESTİ ALGORİTMALARI Dr. Rüçhan Yazan Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Transfüzyon ile bulaşan etkenler HBV HCV HIV T. Pallidum Plasmodium

Detaylı

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV Doç. Dr. Mustafa GÜL Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Sunum Planı Transfüzyonla

Detaylı

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Transfüzyon tarihindeki önemli buluşu (ABO antijenleri tanımı) ile Nobel ödülü alan bilim adamı kimdir? a. Robert Cook b. Anthony Van Löwenhook

Detaylı

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum Kapsamı HCV tanımı HCV enfeksiyonunun seyri Epidemiyoloji HCV genotiplerinin önemi, dağılımı Laboratuvarımızdaki

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay Dr. Dilek Çolak İmmün Yanıt C. Macrophage A. Pathogen B. B cells D. Macrophage E. Macrophage F. T cell G. B cell H. Memory B cells I. Plasma

Detaylı

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya Akut Hepatit C Tedavisi Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya HCV DSÖ verilerine göre tüm dünya nüfusunun %3 ü (yaklaşık 170 milyon kişi) HCV ile infekte. İnsidans;

Detaylı

VERİFİKASYON (SEROLOJİ, MOLEKÜLER TESTLER)

VERİFİKASYON (SEROLOJİ, MOLEKÜLER TESTLER) VERİFİKASYON (SEROLOJİ, MOLEKÜLER TESTLER) Dr. Tijen ÖZACAR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR TANIM Ticari veya laboratuvarda geliştirilmiş bir testin, laboratuvardaki performansının

Detaylı

GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER. Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği

GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER. Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER Uz.Dr.Funda Şimşek SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon

Detaylı

Taramada Treponemal Test Kullanan Bir Sifiliz Tanı Algoritmasının Değerlendirilmesi

Taramada Treponemal Test Kullanan Bir Sifiliz Tanı Algoritmasının Değerlendirilmesi Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(1): 93-103 Taramada Treponemal Test Kullanan Bir Sifiliz Tanı Algoritmasının Değerlendirilmesi Evaluation of a Syphilis Testing Algorithm Using a

Detaylı

SİFİLİZ TANISINDA KULLANILAN SEROLOJİK TESTLER İÇİN AKIŞ ŞEMASININ OLUŞTURULMASI

SİFİLİZ TANISINDA KULLANILAN SEROLOJİK TESTLER İÇİN AKIŞ ŞEMASININ OLUŞTURULMASI Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2010; 44: 35-45 SİFİLİZ TANISINDA KULLANILAN SEROLOJİK TESTLER İÇİN AKIŞ ŞEMASININ OLUŞTURULMASI ESTABLISHMENT OF AN ALGORITHM FOR SEROLOGICAL TESTING OF SYPHILIS

Detaylı

CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONUNDA GLUTAMAT DEHİDROGENAZ VE TOKSİN A/B TESTLERİNİN TANI DEĞERİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ

CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONUNDA GLUTAMAT DEHİDROGENAZ VE TOKSİN A/B TESTLERİNİN TANI DEĞERİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONUNDA GLUTAMAT DEHİDROGENAZ VE TOKSİN A/B TESTLERİNİN TANI DEĞERİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ Dr. Zahide Doyuk Bektaş Sağlık Bakanlığı Marmara Ünv. Pendik Eğitim Arş. Hastanesi

Detaylı

Tanı. Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur. Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor. Serolojik bulgular + Ultrasonografi

Tanı. Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur. Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor. Serolojik bulgular + Ultrasonografi Tanı Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor Serolojik bulgular + Ultrasonografi 37 Laboratuvar tanı 1. IgM ve IgG türü antikorların gösterilmesi

Detaylı

Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım. Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR

Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım. Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR Literatür Tanı Rehberleri Kongre İyileştirme Ğereksinimi Uzman Klinisyen İsteği

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU Kronik Viral Hepatitler Sporadik Enfeksiyon ENDER HBV HCV HDV Ulusal Aşılama Programı Erişkinlerin Sorunu HFV, HGV,

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit Aktivasyonunun Ayrımı Neden AHB ve KHB-A karışır? Neden AHB ve KHB-A

Detaylı

İstanbul Bölgesi Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı

İstanbul Bölgesi Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı Araştırma İstanbul Bölgesi Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı Özlem ALTUNTAŞ AYDIN, Hayat KUMBASAR KARAOSMANOĞLU, Asuman KÖKREK, M. Emirhan IŞIK, Özcan NAZLICAN Haseki Eğitim ve

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı:

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Katılımcılara; klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında doğru, geçerli ve

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

Çorum Bölgesi kan bağışçılarında HBsAg, anti-hcv, HIV ve VDRL seropozitiflik oranları

Çorum Bölgesi kan bağışçılarında HBsAg, anti-hcv, HIV ve VDRL seropozitiflik oranları Araştırma Makalesi/Original Article Makale Dili Türkçe /Article Language Turkish Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Çorum Bölgesi kan bağışçılarında HBsAg, anti-hcv, HIV ve VDRL seropozitiflik oranları

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 2 3 4 ANTİRETROVİRAL TEDAVİ HIV eradiksayonu yeni tedavilerle HENÜZ mümkün değil

Detaylı

Araştırma. Demet Çelebİ*, Özgür Çelebİ**, Ülkü Altoparlak***, Ahmet Nezih Kök**** GİRİŞ

Araştırma. Demet Çelebİ*, Özgür Çelebİ**, Ülkü Altoparlak***, Ahmet Nezih Kök**** GİRİŞ Türk Mikrobiyol Cem Derg 42(4):37-4, 202 doi:0.5222/tmcd.202.37 Araştırma Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV, Sifiliz Seroprevalansı ve Macro-ELISA Sonuçlarının Optik Dansite Değerleri ile Doğrulama

Detaylı

Rekombinant Antijenler Kullanan Bir Enzim Immunassay Testinin Sifiliz Taraması İçin Değerlendirilmesi

Rekombinant Antijenler Kullanan Bir Enzim Immunassay Testinin Sifiliz Taraması İçin Değerlendirilmesi 19 Araştırma Rekombinant Antijenler Kullanan Bir Enzim Immunassay Testinin Sifiliz Taraması İçin Değerlendirilmesi EVALUATION OF AN ENZYME IMMUNASSAY USING RECOMBINANT ANTIGENS FOR SYPHILIS SCREENING Özgen

Detaylı

HIV ENFEKSİYONUNUN İMMÜNOLOJİ LABORATUARINDA TAKİBİ

HIV ENFEKSİYONUNUN İMMÜNOLOJİ LABORATUARINDA TAKİBİ HIV ENFEKSİYONUNUN İMMÜNOLOJİ LABORATUARINDA TAKİBİ Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmunoloji Anabilim Dalı Bşk Yeditepe Universitesi Hastanesi, Doku Tipleme Laboratuvarı

Detaylı

HCV ENFEKSİYONU SEROLOJİ VE NÜKLEİK ASİT TESTLERİNİN KLİNİK KULLANIMI

HCV ENFEKSİYONU SEROLOJİ VE NÜKLEİK ASİT TESTLERİNİN KLİNİK KULLANIMI HCV ENFEKSİYONU SEROLOJİ VE NÜKLEİK ASİT TESTLERİNİN KLİNİK KULLANIMI Dr. Ali KAYA Mersin Ü. Tıp Fak. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HCV enfeksiyonu - tanı Klinik tanı Klinik bulgular

Detaylı

Kan vericilerde HBsAg, anti-hcv, anti-hiv ve Sifilis seroprevalansı

Kan vericilerde HBsAg, anti-hcv, anti-hiv ve Sifilis seroprevalansı 22 Orjinal Makaleler doi:10.5505/sakaryamj.2011.35744 Original Articles Sakarya Medical Journal Kan vericilerde HBsAg, anti-hcv, anti-hiv ve Sifilis seroprevalansı HBsAg, anti-hcv, anti-hiv and syphilis

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ayşe İNCİ Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji DOĞUM SAYILARI 2011 : 1 241 412 2012 : 1

Detaylı

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük)

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük) Klinik Viroloji Laboratuvarı testleri: 1. Serolojik testler: Serum veya plazmada antijen ve/veya antikor araştırılması 2. Serum dışı örneklerde (BOS, sürüntü örnekleri, idrar, doku, diğer sıvı örnekleri;

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Çalışma Grubu Faaliyet Raporu Hazırlayan: Prof. Dr. Pınar Zarakolu (Kurucu, Başkan)

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Çalışma Grubu Faaliyet Raporu Hazırlayan: Prof. Dr. Pınar Zarakolu (Kurucu, Başkan) Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Çalışma Grubu Faaliyet Raporu 2009-2015 Hazırlayan: Prof. Dr. Pınar Zarakolu (Kurucu, Başkan) Vizyonumuz Ülkemizde CYBE ın kontrolü ve önlenmesi amacıyla eğitim, araştırma

Detaylı

Kırklareli Devlet Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Donörlerde HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı: Retrospektif Bir Çalışma

Kırklareli Devlet Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Donörlerde HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı: Retrospektif Bir Çalışma Araştırma Kırklareli Devlet Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Donörlerde HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı: Retrospektif Bir Çalışma 1 2 2 2 Derya ŞAHİN, İbrahim ŞAHİN, Faruk SÖZERİ, Kürşad ÖNDER 1 2 Kırklareli

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

KAN BAĞIŞÇILARINDA HBV, HCV, HIV TARAMA TESTLERİNİN DOĞRULANMASI: TARAMA TESTLERİNİN POZİTİF PREDİKTİVİTESİ VE DOĞRULAMA TESTLERİNİN MALİYETİ

KAN BAĞIŞÇILARINDA HBV, HCV, HIV TARAMA TESTLERİNİN DOĞRULANMASI: TARAMA TESTLERİNİN POZİTİF PREDİKTİVİTESİ VE DOĞRULAMA TESTLERİNİN MALİYETİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAN BAĞIŞÇILARINDA HBV, HCV, HIV TARAMA TESTLERİNİN DOĞRULANMASI: TARAMA TESTLERİNİN POZİTİF PREDİKTİVİTESİ VE DOĞRULAMA TESTLERİNİN MALİYETİ

Detaylı

GEBELİKTE TORCH TARAMASI GEREKLİ Mİ? Dr. Tuncay NAS Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

GEBELİKTE TORCH TARAMASI GEREKLİ Mİ? Dr. Tuncay NAS Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı GEBELİKTE TORCH TARAMASI GEREKLİ Mİ? Dr. Tuncay NAS Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı TORCH TEST Gebe kadını enfekte edip fetusta doğumsal defekt veya ölümüne neden olan enfeksiyöz

Detaylı

Doç.Dr.Yeşim Gürol Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Doç.Dr.Yeşim Gürol Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Doç.Dr.Yeşim Gürol Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında kalite uygulamaları son yıllarda başta ISO 15189 kriterlerinin laboratuvarlarımıza girmesiyle

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ AMAÇ: Özel Vitale Hastanesi Kan merkezinde kan ürünlerinin hazırlanması, kan merkezi kan grubu bakma, kan merkezi cross match testi uygulama, kan torbasına kan alma gibi spesifik işlerin tanımlanması yanında

Detaylı

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, VE HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Kanun no:5624 Resmi Gazete :02.05.2007/26510 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Genel Esaslar Madde 3-c Kan, kan

Detaylı

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama - 0 - EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 2/5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı; çalışanların iş kazası sonucu yaralanmalarında bildirimin

Detaylı

Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Delta Ag Anti HD Ig M ve G HDV RNA Real time PZR qhbsag 49 yaşında erkek hasta, doktor Annesi ve dört

Detaylı

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK Gebelik ve Enfeksiyonlar Prof.Dr. Levent GÖRENEK Olgulara Yaklaşım 2 1. TORCH grubu enfeksiyon etkenleri nelerdir? Toxoplasmosis Other (Sifiliz, Varicella zoster ) Rubella Cytomegalovirus Herpes simplex

Detaylı

KISA BİLDİRİ: KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV VE ANTİ-HIV ARAŞTIRILMASINDA İKİ FARKLI YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI

KISA BİLDİRİ: KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV VE ANTİ-HIV ARAŞTIRILMASINDA İKİ FARKLI YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006; 40: BÜLTENİ 363 367 363 KISA BİLDİRİ: KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV VE ANTİ-HIV ARAŞTIRILMASINDA İKİ FARKLI YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI SHORT COMMUNICATION: COMPARISON

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon)

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Kaynaklar Mikrobiyolojik prosedürleri doğrulama / geçerli kılmaya ilişkin aşağıdaki uluslararası kaynaklar önerilir

Detaylı

TÜRKİYE DE HIV/AIDS EPİDEMİYOLOJİSİ VE KONTROL PROGRAMI

TÜRKİYE DE HIV/AIDS EPİDEMİYOLOJİSİ VE KONTROL PROGRAMI TÜRKİYE DE HIV/AIDS EPİDEMİYOLOJİSİ VE KONTROL PROGRAMI Dr. M. Bahadır Sucaklı Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Klinik HIV/AIDS Sempozyumu 26-27 Kasım 2011 Antakya HIV/AIDS Kontrol

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir.

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. Hepatit B, akut

Detaylı

KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI

KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI ARAŞTIRMA Cilt 59, No 1,2,3, S : 43-5 Türk Hij Den Biyol Derg 22 KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI Abbas Yousefi RAD 1 Tansel ERKE 2 Ahmet ARSLANTÜRK

Detaylı

ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ. Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD

ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ. Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Yıllık Bireysel Riskler Yüksek(>1:100): Suçiçeği bulaşı, anneden

Detaylı

KAN ve KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI. Uzm.Dr. Esra Polat Adana Devlet Hastanesi Kan Merkezi

KAN ve KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI. Uzm.Dr. Esra Polat Adana Devlet Hastanesi Kan Merkezi KAN ve KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI Uzm.Dr. Esra Polat Adana Devlet Hastanesi Kan Merkezi Kan ürünleri kandan hazırlanan tüm terapötik materyalleryani hem kan komponentleri hem de

Detaylı

Kan Bağışçılarında Tarama Test Sonuçlarının Yıllara Göre Değişimi; On Yıllık Değerlendirme, Malatya

Kan Bağışçılarında Tarama Test Sonuçlarının Yıllara Göre Değişimi; On Yıllık Değerlendirme, Malatya Cilt 1, Sayı 3, 1-7, (2016) Araştırma Makalesi Kan Bağışçılarında Tarama Test Sonuçlarının Yıllara Göre Değişimi; On Yıllık Değerlendirme, Malatya Osman İÇEL 1, 2, Tayfur DEMİRAY 3, Selda ÖZBAYRAKTAR 4,

Detaylı

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı?

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Giriş HBsAg Pozitifliği Kronik Hepatit

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Maternal

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe Palanduz Aile Hekimliği Anabilim Dalı DERS PLANI TARİH DERS 07.09.2015 Sağlık Hizmetlerinin Basamaklandırılması ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden sağlık

Detaylı

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır.

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. GİRİŞ Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. HBeAg pozitif annelerden bebeğe bulaş oranı % 90 dır. Perinatal olarak kazanılan

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Viroloji Ünitesi

Yrd. Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Viroloji Ünitesi Hepatit C enfeksiyonlarında yeni bir laboratuvar testi: HCV kor (özyapı) antijeni Yrd. Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Viroloji Ünitesi Hepatit

Detaylı

TEBLİĞ TASLAĞI VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN TIBBİ TANI CİHAZLARI İÇİN ORTAK TEKNİK ÖZELLİKLER TEBLİĞİ TASLAĞI

TEBLİĞ TASLAĞI VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN TIBBİ TANI CİHAZLARI İÇİN ORTAK TEKNİK ÖZELLİKLER TEBLİĞİ TASLAĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: TEBLİĞ TASLAĞI VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN TIBBİ TANI CİHAZLARI İÇİN ORTAK TEKNİK ÖZELLİKLER TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Dr. Gökay GÖK Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü. izmirbkm.org.tr

Dr. Gökay GÖK Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü. izmirbkm.org.tr Kan ve Kan Ürünleri Kanunu nun 5. Yılı: Yazılanlar ve Uygulananlar Dr. Gökay GÖK Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü TÜRK KIZILAYI EGE BÖLGE KAN MERKEZİ TÜRK KIZILAYI FAALİYET ALANLARI Afet Hizmetleri Sağlık

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit D Sağlık çalışanlarında majör

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI. Prof. Dr. Oğuz KARABAY

HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI. Prof. Dr. Oğuz KARABAY HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI Prof. Dr. Oğuz KARABAY Hastane İnfeksiyonları Tanım Hastalar hastaneye başvurduktan sonra gelişen ve başvuru sırasında kuluçka döneminde olmayan yada hastanede oluşmasına

Detaylı

OTOANTİKORLARDA TANISAL METODOLOJİ. Doç. Dr. İlhan Afşar T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

OTOANTİKORLARDA TANISAL METODOLOJİ. Doç. Dr. İlhan Afşar T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi OTOANTİKORLARDA TANISAL METODOLOJİ Doç. Dr. İlhan Afşar T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi OTOANTİKOR Otoantikorlar direkt olarak endojen antijenlere

Detaylı