MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI. Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI. Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst."

Transkript

1 MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst.

2 Mikrobiyolojik donör tarama testleri Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlar yönünden bağışlanan kanların taranması, kan güvenliği ve kullanılabilirliği stratejilerinin bir parçasını oluşturmaktadır.

3 Son 30 yıl içinde kan taramalarında kullanılmak üzere çeşitli tipte mikrobiyolojik testler geliştirilmiştir. En yaygın kullanılan testler enfeksiyon ajanlarına karşı oluşan antikor, antijenler veya nükleik asiti belirlemek üzere tasarlanmışlardır. Geliştirilmiş olan bütün testler her durum için uygun olmayıp, her bir testin kısıtlamaları mevcuttur, bu sebeple test seçerken bunların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

4 Kan taramasında kullanılan başlıca test tipleri İmmuntestler Enzim immunassay (EIA) Kemilüminesans immunoassay (CLIA) Hemaglutinasyon (HA)/partikül aglutinasyon (PA) testleri Hızlı/ basit tek kullanımlık testler (hızlı testler) Nükleik asit amplifikasyon teknolojisi (NAT) prensibine dayanan testler

5 Testlerin Duyarlılık, özgüllük, Maliyet Kolay kullanım gibi kritik özeliklerine göre her bir enfeksiyöz etken için uygun test tipinin seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca son zamanlarda test üreticileri, otomasyon ile duyarlılık ve özgüllükleri yükselen ürün geliştirmeye devam etmektedir.

6 FDA (Food and Drug Administration), kan kaynaklarının güvenliğinden emin olmak için lisanslı tarama testlerinin kullanılması gerektiğini ifade etmektedir

7 Kan donörlerinde enfesiyöz etken taramasında kullanılan testler Serolojik tarama testleri Nükleik asit testleri (NAT) HBsAg Anti-HBc Anti-HCV Anti-HIV-1 Anti-HIV-1/2 Anti-HIV-2 Anti-HTLV-I/II Anti- Treponema pallidum (Sifiliz antikorları) Anti-CMV Kombo testler Anti-HIV-1/2 testi ve HIV-1 Antigen HBV-DNA NAT HCV-RNA NAT HIV-1-RNA NAT West Nile Virus-RNA NAT Multipleks testler

8 Ülkemizde kullanılan mikrobiyolojik donör tarama testleri: Ülkemizde şu anda yürürlükte olan 9/1/2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği ne göre Donör kanlarına uygulanan zorunlu mikrobiyolojik tarama testleri; HBsAg, anti-hcv, anti-hiv-1/2 sifiliz (RPR/VDRL) markırlarını içermektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış test kitlerinden seçilmeli ve üretici firmanın önerdiği çalışma prosedürleri takip edilerek gerçekleştirilmelidir.

9 İmmunteknikler İmmunteknikler, antijen, antikor veya her ikisinin tespit edilmesinde kullanılabilen, çeşitli test formatlarında temin edilebilen test sistemleridir. Antikor belirleyen testler, Antijen belirleyen testler, donör örneğinde bulunan spesifik antikoru yakalayan immobilize antijenlerin kullanımına dayanmaktadır (indirekt immunoassay). örnekte bulunan patojene spesifik antijenleri yakalayan immobilize antikorların kullanımı prensibine dayanmaktadır. İmmunteknikler, orta ölçekli laboratuvarlarda tam otomasyon, küçük ölçekli laboratuvarlarda yarı otomasyon gibi farklı şekillerde kullanılabilmektedir.

10

11 Antikor belirleyen testler

12 Antijen belirleyen testler

13 Günümüzde en mekanizmaları yaygın kullanılan serolojik test Enzim immunassay (EIA) Kemilüminesans immunassay (CLIA) EIA ve CLIA ların tasarımı benzerdir. Sadece oluşan immun komplekslerin belirlenme şekli farklılık göstermektedir. EIA.renk oluşumu CLIA..kimyasal reaksiyonun ürettiği ışığın ölçümü değerlendirilmektedir. Yüksek duyarlılıktaki bu testlerden herhangi biri, kan taramalarının uygun bir şekilde değerlendirmesi için gerekli olan hedef enfeksiyon markırlarını belirlemektedir.

14 EIA ve CLIA CLIA;; Çok sayıda örneğin taranması için uygundur özel ekipman gerektirmektedir. Manuel veya özel olarak tahsis edilmemiş otomatize test sistemlerinde gerçekleştirilebilmektedir (açık sistem) Özel olarak belirli otomatize üretilebilmektedir (kapalı sistem) sistemler için de

15 EIA ve CLIA lar, antijen veya antikoru immobilize eden değişik katı fazlar içermektedir En yaygın kullanılan katı fazlar Polistiren mikrokuyucukların taban veya kenarları Polistiren veya diğer materyallerin yüzeyi Mikropartiküller Otomatize, kapalı test sistemlerinde kullanılan özel tek kullanımlık araçların yüzeyleri; bunlar üretici firmaya göre değişmekte olup, genelde polistiren yapıdadır

16 Günümüzde, kan kaynaklarının güvenliğinden emin olmak için kullanılan FDA lisanslı veya FDA tarafından açıklanmış zorunlu donör tarama testlerine ulaşılabilmektedir

17 Ticari test isim(leri) Yöntem Üretici Onay yılı EIA EIA EIA Abbott Laboratories Bio-Rad Laboratories Ortho-Clinical Diagnostics, Inc Abbott Laboratories 2006 Hepatit B virus (HBV) HBsAg testleri (Hepatit B yüzey antijenini belirler) Auszyme Monoclonal* Genetic Systems HbsAg EIA 3.0 ORTHO Antibody to HbsAg ELISA Test System 3 Abbott Prism HbsAg Assay CLIA *Donör tarama için lisans almıştır, ancak temin edilemeyebilir HBsAg nin rutin taraması, katı fazı Anti-HBs ile kaplı mikroplaklarda gerçekleşmektedir. EIA prensibi ile çalışan test örneğinde; enzimatik reaksiyon sonucu oluşan renk yoğunluğu mikroplak okuyucularında spektrofotometrik olarak okunmaktadır. CLIA prensibi ile çalışan test örneğinde; örnekler, fare monoklonal anti-hbs antikorları ile kaplı mikropartiküllerin bulunduğu reaksiyon kuyularında inkube olmaktadır. Mikropartiküllerdeki antijen-antikor kompleksi, akridinium ile işaretli (keçi) poliklonal anti-hbs konjugatı ile tespit edilmektedir.

18 Sandwich ELISA (antijen) 4. Substrat eklenir, renk gelişmesine neden olur 1. Ab kaplı mikroplak tabanı Y 3. Konjugat eklenir (genelde anti-insan Ab) Y 5. Renk gelişiminin (reaksiyonun) durdurulmasında genelde asit solüsyonu kull. OD okunur. 2. Hasta örneğinde Antijen (var ise) antikora bağlanır 5 3 1&2 4

19 Reaktif bulunan örnekler için doğrulama testi yapılmalıdır. HBsAg doğrulama testi, anti-hbs (insan) nötralizasyon yapılmaktadır. antikorlarının doğrulama kullanıldığı, lisanslı prosedürü ile Nötralizasyon testi doğrulanan örnekler HBsAg pozitif olarak kabul edilmektedirler.

20 Anti-HBc Testleri (Hepatit B kor antijenine karşı oluşan toplam antikorları (IgG+IgM) belirler) CORZYME* EIA Abbott Laboratories 1991 Ortho HBc ELISA Test System EIA Ortho-Clinical Diagnostics, Inc 1991 ABBOTT PRISM HBcore CLIA Abbott Laboratories 2005 *Donör tarama için lisans almıştır, ancak temin edilemeyebilir HBsAg den hemen sonra ortaya çıkan bu antikor, HBsAg temizlenmesini takiben tespit edilebilir hale gelir. HBsAg nin kaybolduğu ve anti-hbs nin ortaya çıkması geciktiğinde, anti-hbc; yakın zamanda geçirilmekte olan HBV enfeksiyonunun tek markırı olabilmektedir.

21 Donörlerde anti-hbc taranması (IgG ve IgM) rekombinant-hepatit B kor antijeni (rhbcag) ile kaplı plaklarda gerçekleştirilmektedir EIA prensibi ile çalışan test örneklerinde; Enzimatik reaksiyon sonucu oluşan renk yoğunluğu mikroplak okuyucularında spektrofotometrik olarak okunmaktadır. CLIA prensibi ile çalışan test örneklerinde, rekombinant HBc antijeni ile kaplı mikropartiküller kullanılır Antijen-antikor kompleksi akridinium ile işaretli insan anti-hbc konjugatı ile belirlenmektedir. Reaktif bulunan örneklerin tekrar test edilmesi gerekmektedir Tekrarında da pozitif bulunan donör örnekleri pozitif olarak kabul edilmektedir.

22 indirekt ELISA (antikor) Hasta serumundaki antikorlar antijen Substrat kullanımı ile renk değişimi Anti-human antikoru + -

23 ANTİ HCV TANISINDA ELISA TESTLERİ Her yöntemden bir sonra çıkan yeni jenerasyon kitler HCV serolojisini bir adım daha ileriye götürmüştür. 1 nci kuşak Rekombinant antijen C (NS3 ve NS4) HCV epidemiyolojisindeki ilk bilgiler bu testlerle elde edilmiştir. Duyarlılık ve özgüllükleri düşük olup, serokonversiyonu saptamada yetersiz testlerdir. Günümüzde kullanımdan kalkmış olan testlerdir. 2 nci kuşak Rekombinant antijenler C C-22 (kor bölg.) C-33-c (NS3) daha duyarlı ve özgül destekleyici testlere ihtiyaç var Herhangi bir 2 nci kuşak ELISA kiti ile alınan sonucun farklı bir antijenik yapı gösteren başka bir kit ile doğrulanması gerekmektedir. 3 üncü kuşak Rekombinant antijenler C C-22 (kor bölg.) C-33-c (NS3) NS5 antijenleri HCV genomunun uç bölgelerindeki antijenleri içerdiği için; infeksiyonun herhangi döneminde tanıyı daha olanaklı kılmaktadır. bir da

24 Hepatit C virus (HCV) Anti-HCV testleri (HCV ye karşı oluşan antikorları belirler) Chiron RIBA HCV 3.0 Strip Immunoblot Assay Abbott HCV EIA 2.0 Abbott PRISM HCV Ortho HCV Version 3.0 ELISA Test System SIA 1999 EIA Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc Abbott Laboratories CLIA Abbott Laboratories 2007 Ortho-Clinical Diagnostics, Inc 2009 EIA 2004

25

26 EIA ile çalışan test örneğinde; plak kuyu yüzeyleri rekombinant antijenleri ile kaplıdır. HCV protein Testte 3 rekombinant HCV antijeni kullanılmaktadır: (i) c22-3 proteini...kor bölgesi (ii) c200 proteini...ns3 ve NS4 (ii) NS5 proteini.hcv replikasyon enzimini (viral polimeraz) kodlayan, yapısal olmayan gen bölgesi

27 CLIA ile çalışan test örneğinde; Reaksiyon kuyularında mikropartiküller içerir. rekombinant antijenler ile kaplı Kullanılan rekombinant antijenler; c100-3 proteini...ns3 ve NS4 HCr43 proteini...kor (1-150 aa) ve NS3 ( aa ) NS5 proteini ( aa) Ag-Ab kompleksi, akridinium ile işareti konjugat (anti-insan IgG) ile belirlenir. Reaktif sonuçlar tekar edilir. Tekrar testlerinde de reaktif bulunan donasyon örneklerin doğrulaması; Kalitatif RIBA-immunblot strip test (SIA) ile yapılır.

28 İnsan immun yetmezlik virus (HIV)-1 ve -2 Anti-HIV-1/2 Testleri (HIV tip 1 ve2 ye karşı oluşan antikorları belirler) Genetic Systems HIV-1/HIV-2 Plus O EIA HIVAB HIV-1/ HIV-2 (rdna) EIA ABBOTT PRISM HIV O Plus EIA Bio-Rad Laboratories 2003 EIA Abbott Laboratories 2004 CLIA Abbott Laboratories 2009 Anti-HIV-1 testleri (HIV-1 e karşı oluşan antikorları belirler) Genetic Systems rlav EIA HIV-1 (Western Blot) EIA EIA Bio-Rad Laboratories Cambridge Biotech Corp Bio-Rad Laboratories 1990 Anti-HIV-2 testi (HIV-2 ye karşı oluşan antikorları belirler) Genetic Systems HIV-2 EIA EIA

29 EIA test örneği (1); HIV-1 ve HIV-2 env (zarf) HIV-1 ve HIV-2 pol (polimeraz) gen ürünlerinin korunmuş immunodominant bölgelerinden üretilmiş sentetik 4 peptit karışımı kullanılmaktadır. EIA test örneği (2); HIV-1 kor ve env HIV-2 env viral proteinlerinden üretilen rekombinant DNA (rdna) kullanılmaktadır HIV-1/2 ye karşı oluşan IgG ve IgM antikorlarını birlikte belirleyebilmektedir. CLIA test örneği; HIV-1 grup M env, HIV-1 grup O env HIV-2 env viral proteinlerinden üretilmiş rdna HIV-2 env sentetik peptidi kullanılmaktadır.

30 Reaktif bulunan örnekler, tekrar testine alınmalı İkinci testte de reaktif bulunduklarında doğrulama testlerinin yapılması gereklidir. Doğrulama testi, HIV-1 Western blot yöntemi Ancak test HIV-1 ve HIV-2 yapamamaktadır. reaktivitesinin ayrımını

31 HIV-1/2 taramasında son yıllarda kullanıma giren kombo test örnekleri; Kemilüminesans mikropartikül immunassay (CMIA) veya EIA prensibi ile çalışmaktadır. Ticari test isim(leri) Yöntem Anti-HIV-1/2 ve HIV-1 antijen testi ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo CMIA Üretici Abbott Laboratories Bio-Rad GS HIV Ag/Ab Combo EIA EIA Bio-Rad Laboratories Chemi-luminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) Onay yılı

32 CMIA HIV p24 antijeni + HIV-1 (grup M ve grup O) ve/veya HIV-2 antikorlarının birlikte kalitatif belirlenmesine imkan tanımaktadır. Sonuçlar kemilüminesan reaksiyonun ölçülmesi ile elde edilmektedir. EIA HIV-1 p24 antijeni + HIV-1 (grup M ve O) + HIV-2 antikorlarını taramaktadır

33 Reaktif bulunan örneklerde test tekrarı yapılmaktadır. Tekrarda reaktif bulunan örnekler büyük ihtimal pozitif olarak kabul edilmektedir. Ancak enfeksiyonun düşük prevelansta görüldüğü yerlerde non-spesifik reaksiyonlardan dolayı, immun blot testleri, antijen testleri HIV NAT ile doğrulanması gerekmektedir. Kombo testler akut veya primer HIV-1/2 enfeksiyonunun tanısını desteklemek için kullanılmaktadır. Kombo test ile reaktif bulunan sonuçlarda belirlenen p24 antijeni, HIV-1 veya HIV-2 antikor ayrımı yapılamamaktadır. Şu an donör serum veya plazma örneklerinin taranmasında etkinlikleri tam olarak ortaya konulmadığı için rutin kullanımları yoktur.

34 Human T-Lymphotrophic Virus Types I ve II Anti-HTLV-I/II Testleri Abbott HTLV-I/HTLV-II EIA EIA Abbott Laboratories 1997 Vironostika* HTLV-I/II Microelisa System ABBOTT PRISM HTLV-1/HTLV-II Assay EIA biomerieux, Inc 1998 Abbott Laboratories 2008 CLIA *Donör tarama için lisans almıştır, ancak temin edilemeyebilir

35 HTLV-I/II EIA; mikroplak kuyu tabanları pürifiye HTLV-I ve HTLV-II viral lizatı rekombinant HTLV-I p21e antijeni ile kaplıdır. HTLV-I/II CLIA; katı faza sabitlenmiş viral antijenler Ancak HTLV-I ve HTLV-II reaktivitelerinin ayrımını yapamamaktadır. Test tekrarında (farklı örnek) reaktif bulunduğunda; Doğrulama testleri; Western Blot RIPA (radyoimmunopresipitasyon Bu testlerin kombinasyonları HTLV kor (gag), p24 ve env (gp46, gp61/68) antijenlerine karşı oluşan atikorların ayrımını yapabilmektedir.

36 Sifilizin günümüzde kan transfüzyonu ile taşınması, soğuk saklama koşullarında 72 saatten daha fazla yaşayamadığı için çok nadirdir. Bu sebeple transfüzyon riski göz ardı edilebilmektedir. Non-treponemal flokülasyon kart testi Rapid plazma reagin (RPR) test Veneral disease research laboratory (VDRL) test Test, enfeksiyonun erken dönemleride hasara uğrayan hücrelerden salınan reagin olarak adlandırılan lipoidal materyallere ve T. pallidum lipidlerine karşı oluşan IgG ve IgM anti-lipid antikorlarının flokülasyon prensibi ile ölçmektedir. Non-treponemal testler sifiliz tanısında faydalı olsa da, spesifik değildir.

37 Treponemal testler Hemaglutinasyon testi Mikrohemaglutinasyon testi (otomatize mikroplak sistemlerinde T. pallidum antikorlarının taranması) Test, Aglutinasyon ve patern tanımına prensibine dayanmaktadır. Testte T. pallidum ile sensitize edilmiş tavuk eritrositleri kullanılır. Donör örnekleri ile sensitize eritrositler karıştırılır, etkene karşı antikorların varlığında hemagutinasyonun oluşması beklenir. Reaktif örnekler T. pallidum a karşı IgG ve/veya IgM antikorlarının varlığını gösterir. Tekrar pozitif sonuçların lisanslı doğrulama testi ile değerlendirilmesi gereklidir. Bir örneği, EIA ile çalışmaktadır ve T. pallidum a karşı IgG antikorları kalitatif olarak belirlemektedir.

38 Non-treponemal test pozitif olarak belirlendiğinde treponemal doğrulama testi (floresan treponemal absorbsiyon testi, FTA-ABS) ile tekrar analiz edilmelidir Bu örnekler treponemal testte negatif bulunduğunda örnek negatif olarak kabul edilmektedir. Treponemal testler ile pozitif bulunan donörler donasyon için uygun değillerdir.

39 Sifiliz yönünden donör taramalarında FDA tarafından açıklanmış tanısal serolojik testlerin yeterli olduğu belirtilmektedir Ticari test isim(leri) Yöntem Üretici Açıklanmış serolojik donör tarama testleri Capture -S Olympus PK TP System ASI TPHA Test CAPTIA TM Syphilis (T. Pallidum)-G Non-treponemal Treponemal Treponemal Treponemal Immucor Fujirebio Inc. Arlington Scientific, Inc Trinity Biotech FTA-ABS Test System Treponemal SCIMEDX Corporation REMEL RPR Card Test Non-treponemal ASI VDRL Antigen Test ASI RPR Card Test TRUST (Toluidine Red Unheated Serum Test) Non-treponemal Non-treponemal Non-treponemal Abbott Laboratories, Diagnostic Division Arlington Scientific, Inc Arlington Scientific, Inc New Horizons Diagnostics Corporation Açıklanmış serolojik doğrulama testleri Açıklanmış tanısal serolojik testler Açıklanma yılı

40 CMV için de FDA tarafından açıklanmış donör tarama testleri bulunmaktadır. CMV tarama testleri IgG ve IgM total antikorları belirlemektedir. CMV taşınma riskinin yeterince azaltılması için taramaların lökositten zengin doku, hücre ve plazmalardan test edilmesi gerekmektedir. CMV reaktif bulunan antikor testlerinin donörün uygun olmadığı anlamına gelmemektedir Ticari test isim(leri) Yöntem Üretici Anti-CMV testi (CMV ye karşı oluşan antikorları belirler) BD CMVscan Card Test Lateks Aglutinasyon Capture - CMV Solid phase red cell adherence Solid phase enzyme immunoassay Passive particle agglutination Abbott CMV* Total AB EIA Olympus PK CMV-PA System *Donör tarama için lisans almıştır, ancak temin edilemeyebilir Becton, Dickinson & Company Immucor, Inc. Abbott Laboratories, Diagnostic Division Fujirebio, Inc. Açıklanma yılı

41 Partikül aglutinasyon testleri Test örneğindeki spesifik antikor veya antijenin varlığını, komplementer spesifik antijen veya antikor ile kaplı partiküllerin aglutinasyonu yolu ile belirlemektedirler.

42 Aglutinasyon testlerinde, özellikle antikor testlerinde eritrosit (hemaglutinasyon) ile jelatin ve lateks gibi inert partiküller kullanılmaktadır. Bu inert partiküllerin kullanılması krosreaktivite gösteren eritrosit antijenlerine karşı, nonspesifik reaksiyonları azalttığı için avantaja sahiptir. Hemaglutinasyon ve partikül aglutinasyon testlerinin temel prensibi, kullanılan partikül tiplerine bakılmaksızın aynıdır.

43 Partikül aglutinasyon testleri, sifiliz antikorlarının belirlenmesinde halen yaygınlıkla kullanılmaktadır. Bu testler, çok basamaklı değildirler veya yıkama ekipmanına ihtiyaç duyulmamaktadır. Manuel sistemde, test sonuçları görsel olarak okunmaktadır ve değerlendirme subjektiftir. Test sonuçlarının kalıcı kaydı yapılamadığı için saklanamamaktadır.

44

45 Hızlı/basit tek kullanımlı testler (hızlı testler) Hızlı/basit tek kullanımlı testler kullanıldıktan sonra atılmaktadırlar. Bu testlerin çok sayıda farklı hazırlanış şekilleri vardır. Birçok hızlı test immunokromatografik şekilde olup, örnek, sabit bir strip üzerine eklenmektedir ve daha önce immobilize edilen reaktif ile reaksiyona girmektedir. Örnekler serum, plazma veya bazı durumlarda tam kan olabilmektedir. Pozitif reaksiyon strip üzerinde nokta veya band şeklinde gözlenmektedir. Testlerin çoğu, her bir testte sonuçların değerlendirilebilmesi için kontrol noktası veya bandı da içermektedir

46

47 Reaktif Negatif

48 Hızlı testlerın kullanımı basittir ve test kiti içinde gelenler dışında başka reaktifler gerektirmemektedir. Sonuçlar görsel olarak okunmaktadır ve dakikalar içinde basit kalitatif sonuç vermektedir. Sonuçların okunması subjektif değerlendirmeye bağlıdır ve sonuçların saklanması için orijinal testin kalıcı kaydı yapılamamaktadır. Hızlı testler, çok sayıda kan örneğinin taranması için genelde uygun değildirler

49 Nükleik asit amplifikasyon teknolojisi (NAT) prensibine dayanan testler Kan taramasında kullanılan NAT, donasyon örneklerinde; viral nükleik asit, DNA veya RNA nın varlığını belirlemektedir. Bu teknolojide, virusun spesifik RNA/DNA parçası hedeflenmektedir ve in-vitro amplifiye edilmektedir. Amplifikasyon basamağı, orijinal örnekte düşük seviyelerde bulunan virusun miktarını artırarak tespit edilebilir düzeye getirmektedir. Spesifik nükleik asitin varlığı, virusun varlığını gösterir ve donasyon muhtemelen enfeksiyözdür.

50 NAT teknikleri, bireysel (tek) donasyonlarda veya mini havuzlarda gerçekleştirilebilmektedir. Genellikle kullanılan NAT testleri HBV-DNA HCV-RNA HIV-1-RNA WNV-RNA

51 NAT teknolojisi emek yoğun olduğu için kan endüstrisi genellikle mini havuz test algoritmalarını benimsemiştir Donasyon örnekleri lü havuzlarda test edilmektedir. Pozitif çıkan havuzlar sonra pozitif örneği bulmak için tek tek analiz edilmektedir.

52 FDA onaylı NAT prensibine dayanan donör tarama testleri Ticari test isim(leri) Yöntem HBV NAT (Direkt HBV DNA yı belirler) Üretici Onay yılı Procleix Ultrio Plus assay TMA Gen-Probe, Inc COBAS AmpliScreen HBV Test PCR Roche Molecular Systems Inc UltraQual HBV PCR Assay PCR National Genetics Institute 2011 UltraQual HCV RT-PCR Assay PCR National Genetics Institute 2001 Procleix Ultrio TMA Gen-Probe, Inc HCV RT-PCR assay PCR BioLife Plasma Services 2007 COBAS Ampliscreen HCV Test Version 2.0 PCR Roche Molecular Systems 2007 HCV NAT (HCV RNA yı direkt belirler)

53 HIV-1 NAT (HIV-1 RNA yı direkt belirler) UltraQual HIV-1 RT-PCR Assay PCR Versant HIV-1 RNA 3.0 (bdna) Signal amplification nucleic acid probe TMA Procleix Ultrio National Genetics Institute 2001 Siemens Healthcare Diagnostics, Inc 2002 Gen-Probe, Inc APTIMA HIV-1 RNA Qualitative Assay HIV-1 RT-PCR Assay TMA Gen-Probe, Inc PCR BioLife Plasma Services 2007 COBAS AmpliScreen HIV-1 Test, version 1.5 PCR Roche Molecular Systems 2007 Abbott RealTime HIV-1 Amplification Kit PCR ABBOTT Molecular, Inc 2007 Procleix WNV Assay TMA Gen-Probe, Inc 2005 Cobas TaqScreen West Nile Virus Test PCR Roche Molecular Systems, Inc WNV NAT (WNV RNA sını direkt belirler)

54 Birden fazla virusa ait DNA veya RNA yı aynı anda belirleyebilen multipleks NAT tarama testleri geliştirilmiştir Ticari test isim(leri) Yöntem Üretici Onay yılı Procleix HIV-1/HCV Assay/Nucleic Acid Pooled Testing/Synthetic TMA Gen-Probe, Inc 2004 COBAS TaqScreen MPX Test HBV, HCV, HIV-1 (Grup 0 ve M RNA), HIV-2 PCR Roche Molecular Systems, Inc. 2008

55 Günümüzde, NAT kullanan ülkeler; ABD, Kanada, Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Avrupa ve Asya

56 PCR ve TMA NAT-tarama teknolojisi; PCR (polymerase chain reaction) TMA (transcription-mediated amplification) prensibi ile çalışılmaktadır.

57 En yaygın kullanılan NAT testlerinden biri, HBV-DNA, HCV ve HIV-1 RNA yı TMA prensibi ile amplifiye etmekte ve amplifikasyon ürünlerinin tespiti hibridizasyon prensibine dayanmaktadır. TMA, transkripsiyon temelli nükleik asit amplifikasyonudur. MMLV revers transkriptaz ve T7 RNA polimeraz enzimleri kullanılmaktadır. Revers transkriptaz.. DNA kopyasını (T7 RNA polimeraz için promoter dizi içermektedir) oluşturmakta, T7 RNA polimeraz.dna kalıplarından birçok RNA amplikonları üretmektedir. Tespit ise kemilüminesan ile işaretli tek zincirli nükleik asit problarının hibridizasyonu ile olmaktadır.

58 Yaygın kullanılan diğer test PCR tabanlı HBV, HCV ve HIV-1 testleridir. Amplikonların tespiti biotin ile işaretli hibridizasyonu prensibine dayanmaktadır. probların

59 Tarama platformları Tam entegre ve otomatize, Yarı-otomatize Modüler otomatize Bireysel donör testleri; Örnek dilüsyonu yapılmadan, bağışlanan her bir kan ünitesine yapılır. Bu sebeple NAT testi için en duyarlı yöntemdir. Pencere dönemi süresince viral titre genellikle düşüktür ve bireysel donör testleri yüksek duyarlılığını bu süreçte devam ettirmektedir. Havuzlanmış test; Birçok donörden alınan örneklerin test edilmeden önce birleştirildiği havuzlanmış test ise, büyük hacimde kan işleyen birçok kan merkezi tarafından tercih edilir

60 Tarama testi olarak NAT kullanımı Pozitif test sonucu için antikor yanıtının başlamasını gerektirmediği için konvansiyonel testlerden daha duyarlı bir test metodu İnfeksiyon meydana geldiğinde bulunan düşük seviyelerde virus genetik materyalini belirleyebilmekte Pencere dönemi veya donörün virusa maruz kalması ile antikorların ortaya çıkması arasında kalan süreyi belirgin biçimde düşürmektedir. Pencere döneminin azalması ile enfeksiyon etkenlerinn daha erken belirlenmesine izin vermekte ve böylece transfüzyon ile bulaş olasılığı azalmaktadır. Ayrıca mutantları (immunovaryant viruslar), okkült olguları (kronik taşıyıcılar) ve serolojide yanlış negatiflikleri de belirleyebilmektedir.

61 Test seçimi Uygun testlerin seçilmesi, tarama programlarının önemli bir parçasıdır. Güvenilir sonuçlar, geçerliliği olan etkin testlerin tutarlı (sürekli) kullanılmasına bağlıdır. Birçok faktör test seçimine etki etmektedir. Tarama ihtiyaçları ve mevcut kaynaklar (mali durum, uzman personel, ekipman, tek kullanımlık sarf malzemeler) arasında denge sağlanması gerekir

62 Her bir tarama sisteminin avantaj ve kısıtlamaları mevcuttur, bu sebeple test seçerken bunların göz önünde bulundurulması gereklidir. Bazı kısıtlamalar şunlardır; Enfeksiyonun, tarama testlerinin belirleyemediği pencere dönem uzunluğu Donasyonların boşa harcandığı ve gereksiz donör reddine sebep olan, yanlış pozitiflik oranı Otomasyon gerektiren bazı sistemlerin karmaşıklığı

63 EIA, CLIA ve partikül aglutinasyon testleri Birçok durumda, nisbeten küçük taranmasında uygun testlerdir. veya çok sayıda örneğin Bu test formatları, sonuçların hızlı testlerden daha objektif analiz edilmesine ve kayıt altında tutulmasına izin vermektedir. Ancak, kullanım öncesi bütün testlerin sıkı bilimsel değerlendirmeden geçmesi, duyarlılık ve özgüllük bakımından uygunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. Birçok EIA ve CLIA testi, partikül aglutinasyon testleri veya hızlı testlerden daha yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir. Bütün rutin markırlar için, ticari yüksek kalitede partikül aglutinasyon testleri mevcut değildir.

64 Hızlı/basit tek kullanımlık testler Kan taramasında kullanımları tavsiye edilmemektedir. Bu testler esas olarak tanısal amaçlı olup, az sayıda örneklerin hızlı biçimde test edilmesi için tasarlanmışlardır. Manuel teknikler ile çalışıldığı için orta laboratuarlarda kullanımı sınırlı olabilmektedir. ve büyük ölçekli Hızlı sonuç almak için acil durumlarda kullanıldıklarında, testin daha sonra EIA, CLIA veya partikül aglutinasyon testlerinden biri kullanarak tekrar edilmesi gerekmektedir.

65 NAT uygulamaları NAT enfeksiyonun pencere dönemini azaltmasına rağmen, enfeksiyonun düşük insidanslı olduğu ülkelerde, donasyon sırasında pencere dönemindeki donör sayısı düşük olduğu için kazanç (verim) minimaldir. Ancak enfeksiyonun yüksek insidanslı oluğu ülkelerde, NAT ile pencere dönemindeki çok sayıda donasyon belirlenebilmektedir. Bu sebeple, pencere döneminde toplanan kan ünitelerinin transfüzyon riski NAT ile azaltılabilmektedir.

66 Yeterli kaynaklara sahip ülkeler için, NAT antikor/antijen testleri ile kombine edildiğinde önemli fayda sunmaktadır.

67 Testlerin önemi özellikleri Özgüllük ve duyarlılığın mümkün veya mevcut en yüksek seviyede olması gereklidir. Her bir testin, kullanılacağı ülke veya bölgede, test performansı ile ilgili teknik veriler doğrulanarak ve mümkün ise diğer çalışmaların verileri analiz edilerek değerlendirilmelidir. Testin güvenilirliği ve uyumunu, test ve kullanıldığı laboratuvar ile ilgili birçok faktör belirlemektedir. Her bir testin kullanılacağı yerde, değerlendirme sonuçlarının performansına göre onaylanması gerekmektedir.

68 Teste spesifik faktörler: Test tanıtımı Talimatların anlaşılırlığı Kullanım kolaylığı Test özellikleri (duyarlılık ve özgüllük gibi) Örnek hacmi Örnek ve reaktif takibi Dayanıklılık Test tekrarlanabilirliği ve hassasiyeti Her teknik için test sayısı Kit ölçüsü Toplam test süresi

69 Laboratuvara spesifik faktörler: Test edilen örnek sayısı Personel seviyesi: Personel yeterliliği Mevcut ekipman Laboratuvar kalite sistem düzeyi

70 Tedarik ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler: Bayi seçimi ve geçerlilik Fiyat İhale sistemi Test kitleri ve reaktif kaynaklarına ulaşılabilirlik ve güvenilirliği Kit ve reaktiflerin raf ömrü Altyapı: örn., kontrollü depolama koşulları ve kesintisiz güç kaynakları Sorun çözme için teknik destek Ekipman bakımı, servis ve onarım

71 Testlerin gerçekleştirilmesinde otomasyon kullanımı Otomasyon kullanımı, çok sayıda tarama testi gerçekleştiren kan transfüzyon servislerinde büyük önem taşımaktadır. EIA ler için basit düzeyde otomasyon gerekse de (otomatik plak yıkayıcı ve okuyucu), örneklemeden sonuçların okunmasına kadar tüm aşamaları gerçekleştiren bazı komplike otomatize tarama sistemleri de bulunmaktadır. Mikroplak tabanlı olan ve ekipman veya test ile bağlantılı olmayan bu test sistemler açık sistemler olarak adlandırılmaktadır. Özel kapalı sistemler ise tamamen otomatizedir ve ekipman üreticisi tarafından temin edilen reaktif ve kontroller ile çalışmaktadır. Tamamen otomatize bu sistemler, kullanıcı hatalarını azaltmak ve test performansını artırmak için yoğun merkezlerde tavsiye edilmektedir. Bununla birlikte açık sistemlerin maliyeti daha azdır

Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya

Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya Dünyada 130-170 milyon kişi hepatit C virüsü (HCV) ile infekte Her yıl 3-4 milyon

Detaylı

Kan Bankacılığında tarama testlerin tarama

Kan Bankacılığında tarama testlerin tarama Kan Bankacılığında tarama testlerinde güncel durum Dr. Rüçhan Yazan Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Temel tarama testleri İmmunoassay temelli testler Enzim immunoassay

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI 1.AMAÇ.Hastalara ait kan örneklerinde yapılması gereken mikrobiyolojik testleri, bu testlerin çalışma yöntemlerini ve kalite kontrol gereklerini belirlemektir.. 2.KAPSAM : Bu talimat transfüzyon merkezinde

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay Dr. Dilek Çolak İmmün Yanıt C. Macrophage A. Pathogen B. B cells D. Macrophage E. Macrophage F. T cell G. B cell H. Memory B cells I. Plasma

Detaylı

ve KARŞILAŞILAN SORUNLAR

ve KARŞILAŞILAN SORUNLAR HIV/ AIDS TANISI ve KARŞILAŞILAN SORUNLAR ANEAH Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş 1. Enfeksiyon Hast ve Klinik Mikrobiyoloji. Kln OLGU Şubat 2004 67 yaşında, kadın Eli Evli Safra kesesi taşı ş tanısı ile operasyonu

Detaylı

VİRAL ENFEKSİYONLARDA ALGORİTMALAR

VİRAL ENFEKSİYONLARDA ALGORİTMALAR VİRAL ENFEKSİYONLARDA ALGORİTMALAR PANEL: TRANSFÜZYON VE VİRAL ENFEKSİYONLAR Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu,XII 3-7 Kasım 2009 Uzm.Dr.A.Esra KARAKOÇ S.B.Ankara EAH, Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

TARAMA VE DOĞRULAMA TESTLERİ

TARAMA VE DOĞRULAMA TESTLERİ TARAMA VE DOĞRULAMA TESTLERİ Ortalama 450 (± %10) ml (~ 250 ml plazma + ~ 200 ml eritrosit) Yaklaşık hematokrit %36-37 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu 2 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon

Detaylı

EPSTEIN-BARR VİRUS ENFEKSİYONLARI TANISINDA ELISA VE İMMUNOBLOT TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

EPSTEIN-BARR VİRUS ENFEKSİYONLARI TANISINDA ELISA VE İMMUNOBLOT TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI EPSTEIN-BARR VİRUS ENFEKSİYONLARI TANISINDA ELISA VE İMMUNOBLOT TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Nilgün Kaşifoğlu, Tercan Us, Nazmiye Ülkü Koçman, Yurdanur Akgün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Karşılaşılan Sorunlar

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Karşılaşılan Sorunlar Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri Kapsamında 2012 yılı KLİMUD İzmir Toplantıları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanının Sorumluluğunda Kan Hizmet Birimleri Mikrobiyoloji Laboratuvarında

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Viroloji Ünitesi

Yrd. Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Viroloji Ünitesi Hepatit C enfeksiyonlarında yeni bir laboratuvar testi: HCV kor (özyapı) antijeni Yrd. Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Viroloji Ünitesi Hepatit

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

HIV TANISINDA YENİLİKLER

HIV TANISINDA YENİLİKLER HIV TANISINDA YENİLİKLER Uzm.Dr. Tülin DEMİR Ülkemizde güncel durum 1985 yılı-mayıs 2016 tarihi itibari ile; Doğrulama testi (+) tespit edilerek bildirimi yapılan toplam vaka sayısı= 12 542 2015 yılı

Detaylı

VİRÜS ENFEKSİYONLARDA LABORATUVAR TANISI

VİRÜS ENFEKSİYONLARDA LABORATUVAR TANISI KLİMUD BÖLGE TOPLANTILARI VİRÜS ENFEKSİYONLARDA LABORATUVAR TANISI KLİMUD Klinik Viroloji Çalışma Grubu A B Fekal-oral bulaşma Kronikleşmez E Parenteral bulaşma Kronikleşir C D HBV - Olgu 56 yaşında olgunun

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

HCV ENFEKSİYONU SEROLOJİ VE NÜKLEİK ASİT TESTLERİNİN KLİNİK KULLANIMI

HCV ENFEKSİYONU SEROLOJİ VE NÜKLEİK ASİT TESTLERİNİN KLİNİK KULLANIMI HCV ENFEKSİYONU SEROLOJİ VE NÜKLEİK ASİT TESTLERİNİN KLİNİK KULLANIMI Dr. Ali KAYA Mersin Ü. Tıp Fak. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HCV enfeksiyonu - tanı Klinik tanı Klinik bulgular

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

HIV TANISINDA YENİLİKLER

HIV TANISINDA YENİLİKLER HIV/AIDS KURSU HIV TANISINDA YENİLİKLER Dr. Mert Ahmet KUŞKUCU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü Verileri (2016) YILLARA GÖRE HIV (+) SAPTANAN VAKA SAYISI

Detaylı

Dr Cemile SÖNMEZ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ankara

Dr Cemile SÖNMEZ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ankara Dr Cemile SÖNMEZ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ankara Serolojik testlerin önemi? Hangi amaçla kullanıyoruz? Kullanımda olan testler? Son gelişmeler?

Detaylı

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 Enfeksiyonun Özgül Laboratuvar Tanısı Mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmaya

Detaylı

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu SEROLOJİK TANIDA SINIR DEĞERLER NASIL DEĞERLENDİRİLİR? NE ÖNERİLİR? Dr. Tutku TANYEL Dr. Tutku TANYEL Düzen Laboratuvarlar Grubu Şüpheli ilişkimin üzerinden 5 gün geçti acaba ne testi yaptırsam HIV bulaşıp

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

BİLDİKLERİMİZ. Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar. Zorunlu tarama testleri. Tarama testlerinin güvenilirliği

BİLDİKLERİMİZ. Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar. Zorunlu tarama testleri. Tarama testlerinin güvenilirliği KAN BANKACILIĞI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Ramazan ULUHAN Rukiye BERKEM Pınar ZARAKOLU-KÖŞKERKÖŞKER Yüce AYHAN Nil Banu PELİT 2 BİLDİKLERİMİZ Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar Zorunlu tarama testleri

Detaylı

HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi

HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi Prof Dr Ali Ağaçfidan İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İnsan retrovirusları

Detaylı

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN TRANSFÜZYONLA BULAŞAN AN ENFEKSİYONLAR (I) TÜRKİYE VE DÜNYADA D ZORUNLU TESTLERDE ALGORİTMALAR Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi IV. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Gonore Klamidyal

Detaylı

VİRAL MARKER PROGRAMI EKİM-2013 DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ

VİRAL MARKER PROGRAMI EKİM-2013 DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ VİRAL MARKER PROGRAMI EKİM-2013 DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ Viral marker programında katılımcı sayısı 180 e ulaşmıştır. Bu artışla birlikte tüm çalışma yöntemleri için de katılımcı sayıları artmaktadır. Çalışma

Detaylı

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV Doç. Dr. Mustafa GÜL Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Sunum Planı Transfüzyonla

Detaylı

KISA BİLDİRİ: KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV VE ANTİ-HIV ARAŞTIRILMASINDA İKİ FARKLI YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI

KISA BİLDİRİ: KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV VE ANTİ-HIV ARAŞTIRILMASINDA İKİ FARKLI YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006; 40: BÜLTENİ 363 367 363 KISA BİLDİRİ: KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV VE ANTİ-HIV ARAŞTIRILMASINDA İKİ FARKLI YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI SHORT COMMUNICATION: COMPARISON

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir.

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. 2014 Yükleme Takvimi Yükleme takvimi aşağıdaki gibidir: Test Yükleme Test Yükleme Açılış Pencere Dönemi Sonuç Bildirim Son Günü 1 26 Mart, Çarşamba 16 Nisan, Çarşamba 2 25 Haziran, Çarşamba 16 Temmuz,

Detaylı

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR VERİFİKASYON Dr. Tijen ÖZACAR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR TANIM Ticari veya laboratuvarda geliştirilmiş bir testin, laboratuvardaki performansının ölçülerek dökümante

Detaylı

ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ. Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD

ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ. Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Yıllık Bireysel Riskler Yüksek(>1:100): Suçiçeği bulaşı, anneden

Detaylı

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Alıcı ve Vericilerin İnfeksiyon

Detaylı

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Transfüzyon tarihindeki önemli buluşu (ABO antijenleri tanımı) ile Nobel ödülü alan bilim adamı kimdir? a. Robert Cook b. Anthony Van Löwenhook

Detaylı

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Aşağıdakilerden hangisi transfüzyon reaksiyonlarından biri değildir? A) Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu B) Akut normovolemik hemodilüsyon

Detaylı

Taramada Treponemal Test Kullanan Bir Sifiliz Tanı Algoritmasının Değerlendirilmesi

Taramada Treponemal Test Kullanan Bir Sifiliz Tanı Algoritmasının Değerlendirilmesi Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(1): 93-103 Taramada Treponemal Test Kullanan Bir Sifiliz Tanı Algoritmasının Değerlendirilmesi Evaluation of a Syphilis Testing Algorithm Using a

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

HCV İNFEKSİYONUNUNDA ELISA, RIBA VE b-dna YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

HCV İNFEKSİYONUNUNDA ELISA, RIBA VE b-dna YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI HCV İNFEKSİYONUNUNDA ELISA, RIBA VE b-dna YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Tekin KARSLIGİL, Ragıp BELGİN, İclal BALCI, Fahriye EKŞİ Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyolojisi ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük)

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük) Klinik Viroloji Laboratuvarı testleri: 1. Serolojik testler: Serum veya plazmada antijen ve/veya antikor araştırılması 2. Serum dışı örneklerde (BOS, sürüntü örnekleri, idrar, doku, diğer sıvı örnekleri;

Detaylı

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları İçin Ortak Teknik Özellikler Tebliği (Tebliğ No: 2005/1) R.G.Tarih: 07.04.2005 R.G.

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları İçin Ortak Teknik Özellikler Tebliği (Tebliğ No: 2005/1) R.G.Tarih: 07.04.2005 R.G. Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları İçin Ortak Teknik Özellikler Tebliği (Tebliğ No: 2005/1) R.G.Tarih: 07.04.2005 R.G.Sayı: 25779 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı; vücut dışında (in-vitro) kullanılan

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı:

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Katılımcılara; klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında doğru, geçerli ve

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Tunus Cad. No:95 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 427 78 74 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sunum Tarihi: 10 Mart 2016 www.kanver.org www.kizilay.org.tr KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NAT TARAMA TESTİ UYGULAMALARI VE ÖNEMİ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015

Detaylı

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Spesifik tanı yöntemleri: 1. Direk (kült ltür r ve bakterinin gösterilmesi) g 2. Antikorların n gösterilmesig 1.Standart tüp aglütinasyonu 2.Rose Bengal

Detaylı

CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONUNDA GLUTAMAT DEHİDROGENAZ VE TOKSİN A/B TESTLERİNİN TANI DEĞERİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ

CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONUNDA GLUTAMAT DEHİDROGENAZ VE TOKSİN A/B TESTLERİNİN TANI DEĞERİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONUNDA GLUTAMAT DEHİDROGENAZ VE TOKSİN A/B TESTLERİNİN TANI DEĞERİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ Dr. Zahide Doyuk Bektaş Sağlık Bakanlığı Marmara Ünv. Pendik Eğitim Arş. Hastanesi

Detaylı

Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği. Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD

Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği. Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD Akut ve kronik HBV enf da seroloji Akut Hep B de HBe Ag,

Detaylı

KAN BAĞIŞÇILARINDA HBV, HCV, HIV TARAMA TESTLERİNİN DOĞRULANMASI: TARAMA TESTLERİNİN POZİTİF PREDİKTİVİTESİ VE DOĞRULAMA TESTLERİNİN MALİYETİ

KAN BAĞIŞÇILARINDA HBV, HCV, HIV TARAMA TESTLERİNİN DOĞRULANMASI: TARAMA TESTLERİNİN POZİTİF PREDİKTİVİTESİ VE DOĞRULAMA TESTLERİNİN MALİYETİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAN BAĞIŞÇILARINDA HBV, HCV, HIV TARAMA TESTLERİNİN DOĞRULANMASI: TARAMA TESTLERİNİN POZİTİF PREDİKTİVİTESİ VE DOĞRULAMA TESTLERİNİN MALİYETİ

Detaylı

CMV EBV HHV-8 Dengue v. Parvovirüs B19 HAV HEV Leishmania spp Kene kaynaklı ansefalit v. Sarı humma

CMV EBV HHV-8 Dengue v. Parvovirüs B19 HAV HEV Leishmania spp Kene kaynaklı ansefalit v. Sarı humma MALİYET ETKİLİLİK YÖNÜYLE TARAMA TESTİ ALGORİTMALARI Dr. Rüçhan Yazan Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Transfüzyon ile bulaşan etkenler HBV HCV HIV T. Pallidum Plasmodium

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ AMAÇ: Özel Vitale Hastanesi Kan merkezinde kan ürünlerinin hazırlanması, kan merkezi kan grubu bakma, kan merkezi cross match testi uygulama, kan torbasına kan alma gibi spesifik işlerin tanımlanması yanında

Detaylı

VERİFİKASYON (SEROLOJİ, MOLEKÜLER TESTLER)

VERİFİKASYON (SEROLOJİ, MOLEKÜLER TESTLER) VERİFİKASYON (SEROLOJİ, MOLEKÜLER TESTLER) Dr. Tijen ÖZACAR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR TANIM Ticari veya laboratuvarda geliştirilmiş bir testin, laboratuvardaki performansının

Detaylı

CROSSMATCH ELISA YÖNTEMİ

CROSSMATCH ELISA YÖNTEMİ CROSSMATCH ELISA YÖNTEMİ Uzm.Dr.Mustafa BALCI Transplantasyon İmmünolojisi ve Doku Tiplendirme Laboratuvarı Sorumlu Hekimi TRANSMED ÖZEL TIP LABORATUVARI ANKARA Humoral Alloreactivity Pre Tx Preformed

Detaylı

Çorum Bölgesi kan bağışçılarında HBsAg, anti-hcv, HIV ve VDRL seropozitiflik oranları

Çorum Bölgesi kan bağışçılarında HBsAg, anti-hcv, HIV ve VDRL seropozitiflik oranları Araştırma Makalesi/Original Article Makale Dili Türkçe /Article Language Turkish Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Çorum Bölgesi kan bağışçılarında HBsAg, anti-hcv, HIV ve VDRL seropozitiflik oranları

Detaylı

OTOANTİKORLARDA TANISAL METODOLOJİ. Doç. Dr. İlhan Afşar T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

OTOANTİKORLARDA TANISAL METODOLOJİ. Doç. Dr. İlhan Afşar T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi OTOANTİKORLARDA TANISAL METODOLOJİ Doç. Dr. İlhan Afşar T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi OTOANTİKOR Otoantikorlar direkt olarak endojen antijenlere

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU Kronik Viral Hepatitler Sporadik Enfeksiyon ENDER HBV HCV HDV Ulusal Aşılama Programı Erişkinlerin Sorunu HFV, HGV,

Detaylı

Rekombinant Antijenler Kullanan Bir Enzim Immunassay Testinin Sifiliz Taraması İçin Değerlendirilmesi

Rekombinant Antijenler Kullanan Bir Enzim Immunassay Testinin Sifiliz Taraması İçin Değerlendirilmesi 19 Araştırma Rekombinant Antijenler Kullanan Bir Enzim Immunassay Testinin Sifiliz Taraması İçin Değerlendirilmesi EVALUATION OF AN ENZYME IMMUNASSAY USING RECOMBINANT ANTIGENS FOR SYPHILIS SCREENING Özgen

Detaylı

Araştırma. Demet Çelebİ*, Özgür Çelebİ**, Ülkü Altoparlak***, Ahmet Nezih Kök**** GİRİŞ

Araştırma. Demet Çelebİ*, Özgür Çelebİ**, Ülkü Altoparlak***, Ahmet Nezih Kök**** GİRİŞ Türk Mikrobiyol Cem Derg 42(4):37-4, 202 doi:0.5222/tmcd.202.37 Araştırma Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV, Sifiliz Seroprevalansı ve Macro-ELISA Sonuçlarının Optik Dansite Değerleri ile Doğrulama

Detaylı

HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum. DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum. DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Viroloji Ünitesi HPV tanısı... Sitolojik/Patolojik

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

IDC Savunma Sanayii. Antikor tabanlı tanımlama sistemleri birçok üstün özellikler sahiptir. Yüksek hassasiyette ve kısa sürede hızlı sonuç üretme.

IDC Savunma Sanayii. Antikor tabanlı tanımlama sistemleri birçok üstün özellikler sahiptir. Yüksek hassasiyette ve kısa sürede hızlı sonuç üretme. IDC Savunma Sanayii Biyolojik Tabanlı Tanımlama Sistemleri Antikor tabanlı tanımlama sistemleri, biyolojik madde ve mikroorganizmaların tespitinde sayısal ve ayırt edici sonuçlar ile ortamda bulunan biyolojik

Detaylı

Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kandolaşımı Enfeksiyonları %10 Kandidemi Ölüm hızı : % 50 (YBÜ) Erken tanı (?), tedavinin önemi Etken: Candida allbicans

Detaylı

SSO Yöntemiyle HLA Tiplendirmesi. Gürbüz POLAT

SSO Yöntemiyle HLA Tiplendirmesi. Gürbüz POLAT SSO Yöntemiyle HLA Tiplendirmesi Gürbüz POLAT SSO Diziye özgü oligonükleotid problarıyla PCR da çoğaltılmış DNA nın hibridizasyonu ile HLA allellerini saptamak için kullanılan moleküler tipleme yöntemidir.

Detaylı

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı?

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Giriş HBsAg Pozitifliği Kronik Hepatit

Detaylı

VİRAL HASTALIKLARDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRAL HASTALIKLARDA TANI YÖNTEMLERİ VİRAL HASTALIKLARDA TANI YÖNTEMLERİ Virüsün üretilmesi(izolasyonu) Virüsler yapay besiyerlerinde üreyemediklerinden hücre kültürlerinde veya başka bir canlı sistemde üretilmeleri gerekir. Bir çok viral

Detaylı

ANTİGLOBULİN TESTLER. Dr. Güçhan ALANOĞLU

ANTİGLOBULİN TESTLER. Dr. Güçhan ALANOĞLU ANTİGLOBULİN TESTLER Dr. Güçhan ALANOĞLU Tanımlar İnsan nsan globulinlerine karşı oluşan antikorlara Anti-Human Globulinler (AHG, AHG, antikorlara karşı gelişen en anti-antikor) antikor) Bu u antikorların

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI. İFA ve DFA KİT ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI. İFA ve DFA KİT ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Türkiye Halk Sağlığı 1. KONU: İFA ve DFA KİT ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Laboratuvarlarında 2015 yılında kullanılmak üzere aşağıda cinsi, özellikleri

Detaylı

IMMUN PEROKSİDAZ TESTİ (PEROXİDASE LİNKED ANTİBODY ASSAY-PLA)

IMMUN PEROKSİDAZ TESTİ (PEROXİDASE LİNKED ANTİBODY ASSAY-PLA) IMMUN PEROKSİDAZ TESTİ (PEROXİDASE LİNKED ANTİBODY ASSAY-PLA) Tanım: Enzim ile işaretli antikorlar ve substrat kullanılarak, şüpheli materyalde bulunan etken (ya da Ag) ya da bunlara karşı oluşmuş antikor

Detaylı

Doç. Dr. Z. Ceren KARAHAN

Doç. Dr. Z. Ceren KARAHAN Viral Salgınların Araştırılması Sekans Temelli Genotiplendirme Yöntemleri Doç. Dr. Z. Ceren KARAHAN Genotipleme Genomun genetik karakterizasyonu Bir bireyi/suşu, diğerlerinden ayıran mutasyonları (nt dizisi

Detaylı

Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi JOPP Derg (3):13-141, 2013 doi:10.222/jopp.2013.13 Araştırma Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Evaluation of 10-Year Screening Test Results in Blood Donors

Detaylı

OTO-ANTİKORLARIN TANISINDA YENİ YÖNTEMLER

OTO-ANTİKORLARIN TANISINDA YENİ YÖNTEMLER OTO-ANTİKORLARIN TANISINDA YENİ YÖNTEMLER Doç.Dr Orhan Cem AKTEPE Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Girne 7-11 Kasım 2010 ACR ANA Task Force önerileri ANA testlerinde

Detaylı

RT-PCR. (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) Dr Gülnur Güler

RT-PCR. (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) Dr Gülnur Güler RT-PCR (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) Dr Gülnur Güler RT-PCR (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) mrna ekspresyon seviyelerini belirlemek için sensitiv bir metod

Detaylı

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK Gebelik ve Enfeksiyonlar Prof.Dr. Levent GÖRENEK Olgulara Yaklaşım 2 1. TORCH grubu enfeksiyon etkenleri nelerdir? Toxoplasmosis Other (Sifiliz, Varicella zoster ) Rubella Cytomegalovirus Herpes simplex

Detaylı

Kan Bağışçılarında Tarama Test Sonuçlarının Yıllara Göre Değişimi; On Yıllık Değerlendirme, Malatya

Kan Bağışçılarında Tarama Test Sonuçlarının Yıllara Göre Değişimi; On Yıllık Değerlendirme, Malatya Cilt 1, Sayı 3, 1-7, (2016) Araştırma Makalesi Kan Bağışçılarında Tarama Test Sonuçlarının Yıllara Göre Değişimi; On Yıllık Değerlendirme, Malatya Osman İÇEL 1, 2, Tayfur DEMİRAY 3, Selda ÖZBAYRAKTAR 4,

Detaylı

Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi. Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş

Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi. Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş Giriş Hemodiyaliz hastalarında enfeksiyon önemli mortalite nedenleri arasındadır Hepatit C

Detaylı

Hepatit C virüs enfeksiyonunun laboratuar testleri:

Hepatit C virüs enfeksiyonunun laboratuar testleri: HEPATİT C TESTLERİ Hepatit C virüs enfeksiyonunun laboratuar testleri: * Anti HCV ve * HCV RNA PCR dır. Bu testler hepatit C hastası olup olmadığınızı, hepatit C taşıyıp taşımadığınızı, kronik hepatit

Detaylı

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum Kapsamı HCV tanımı HCV enfeksiyonunun seyri Epidemiyoloji HCV genotiplerinin önemi, dağılımı Laboratuvarımızdaki

Detaylı

TANIMLAR. Dr. Neriman AYDIN. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

TANIMLAR. Dr. Neriman AYDIN. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı TANIMLAR Dr. Neriman AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı In-vitro tanı Sürekli doğru sonuç Amaca uygun Zamanında Uygun maliyet In-vitro tanı elemanları Kitler

Detaylı

Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım. Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR

Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım. Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR Literatür Tanı Rehberleri Kongre İyileştirme Ğereksinimi Uzman Klinisyen İsteği

Detaylı

Kan vericilerde HBsAg, anti-hcv, anti-hiv ve Sifilis seroprevalansı

Kan vericilerde HBsAg, anti-hcv, anti-hiv ve Sifilis seroprevalansı 22 Orjinal Makaleler doi:10.5505/sakaryamj.2011.35744 Original Articles Sakarya Medical Journal Kan vericilerde HBsAg, anti-hcv, anti-hiv ve Sifilis seroprevalansı HBsAg, anti-hcv, anti-hiv and syphilis

Detaylı

SİFİLİZ TANISINDA KULLANILAN SEROLOJİK TESTLER İÇİN AKIŞ ŞEMASININ OLUŞTURULMASI

SİFİLİZ TANISINDA KULLANILAN SEROLOJİK TESTLER İÇİN AKIŞ ŞEMASININ OLUŞTURULMASI Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2010; 44: 35-45 SİFİLİZ TANISINDA KULLANILAN SEROLOJİK TESTLER İÇİN AKIŞ ŞEMASININ OLUŞTURULMASI ESTABLISHMENT OF AN ALGORITHM FOR SEROLOGICAL TESTING OF SYPHILIS

Detaylı

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Dr.Hilal GÜREL Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Cinsel Temasla Bulaşan Bakteriyel Enfeksiyonlarda Karar verme Süreçleri

Cinsel Temasla Bulaşan Bakteriyel Enfeksiyonlarda Karar verme Süreçleri Türk Mikrobiyoloji Kongresi 16-20 Kasım 2016 Karar Verme Süreçlerinde Tıbbi Mikrobiyoloji: Algoritmalar Cinsel Temasla Bulaşan Bakteriyel Enfeksiyonlarda Karar verme Süreçleri Prof. Dr. Pınar Zarakolu

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ KÜLTÜRLER Boğaz Kültürü 3 gün sonra İdrar Kültürü 3 gün sonra Balgam Kültürü 4 gün sonra Kan Kültürü 7 gün sonra Dışkı Kültürü 4 gün sonra Diğer

Detaylı

Uzm.Dr. F. Yüce AYHAN

Uzm.Dr. F. Yüce AYHAN TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİ Uzm.Dr. F. Yüce AYHAN Kamu İhale Kanunu nun 12. maddesi teknik şartnameler konusuna yer vermektedir. Buna göre teknik şartname bir mal veya hizmet alımında esas olan

Detaylı

Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı

Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı Dr. Ayşen Timurağaoğlu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı Kanıta dayalı tıp veya kanıta dayalı uygulama bilimsel metodlara dayanarak elde edilmiş

Detaylı

Doç.Dr.Yeşim Gürol Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Doç.Dr.Yeşim Gürol Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Doç.Dr.Yeşim Gürol Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında kalite uygulamaları son yıllarda başta ISO 15189 kriterlerinin laboratuvarlarımıza girmesiyle

Detaylı

Toplum kökenli enfeksiyonların kontrolünde hızlı tanı ve tarama testleri

Toplum kökenli enfeksiyonların kontrolünde hızlı tanı ve tarama testleri Toplum kökenli enfeksiyonların kontrolünde hızlı tanı ve tarama testleri Doç. Dr. Pınar Zarakolu Köşker Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi

Detaylı

KONU 24A HEPATİT C. Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ

KONU 24A HEPATİT C. Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ 165 KONU 24A HEPATİT C Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hepatit C virusu (HCV) hemodiyaliz hastalarında kronik karaciğer hastalığının en sık nedenidir. Hepatit C virus infeksiyonu, ülkemizde hemodiyaliz ünitelerinin

Detaylı

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde düşük düzeyde anti-hepatit C pozitifliği saptanan örneklerin HCV RNA düzeylerinin değerlendirilmesi

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde düşük düzeyde anti-hepatit C pozitifliği saptanan örneklerin HCV RNA düzeylerinin değerlendirilmesi Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde düşük düzeyde anti-hepatit C pozitifliği saptanan örneklerin HCV RNA düzeylerinin

Detaylı

Kronik Hepatitlerin serolojik ve moleküler tanısı Doç. Dr. Kenan Midilli

Kronik Hepatitlerin serolojik ve moleküler tanısı Doç. Dr. Kenan Midilli Kronik Hepatitlerin serolojik ve moleküler tanısı Doç. Dr. Kenan Midilli İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültei Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Hepadnaviridae ailesi Orthohepadnavirus cinsi semisirküler (relaxed),

Detaylı

KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI

KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI ARAŞTIRMA Cilt 59, No 1,2,3, S : 43-5 Türk Hij Den Biyol Derg 22 KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI Abbas Yousefi RAD 1 Tansel ERKE 2 Ahmet ARSLANTÜRK

Detaylı

TEBLİĞ TASLAĞI VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN TIBBİ TANI CİHAZLARI İÇİN ORTAK TEKNİK ÖZELLİKLER TEBLİĞİ TASLAĞI

TEBLİĞ TASLAĞI VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN TIBBİ TANI CİHAZLARI İÇİN ORTAK TEKNİK ÖZELLİKLER TEBLİĞİ TASLAĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: TEBLİĞ TASLAĞI VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN TIBBİ TANI CİHAZLARI İÇİN ORTAK TEKNİK ÖZELLİKLER TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ABSTRACT ÖZET. Araştırma Makalesi/Original Article. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi

ABSTRACT ÖZET. Araştırma Makalesi/Original Article. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Sifiliz enfeksiyonlarının tanısında kullanılan Rapid Plasma Reagin (RPR) ve Treponema pallidum Hemaglutinasyon Assay (TPHA)

Detaylı

Serum ALT Düzeyleri, HCV RNA Ve Anti-HCV Arasındaki İlişki #

Serum ALT Düzeyleri, HCV RNA Ve Anti-HCV Arasındaki İlişki # Araştırma Serum ALT Düzeyleri, HCV RNA Ve Anti-HCV Arasındaki İlişki # Canan KÜLAH, Füsun BEĞENDİK CÖMERT, Elif AKTAŞ, Nagehan ÖZLÜ, Zafer MENGELOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji

Detaylı

ELISA. Dr. Serkan SAYINER -

ELISA. Dr. Serkan SAYINER - ELISA Dr. Serkan SAYINER - serkan.sayiner@neu.edu.tr ELISA nedir? Enzim bağlı konjugat ve enzim spesifik substrat kullanılarak, antijen-antikor reaksiyonlarının renk değişimi olarak elde edilmesi ve bunun

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

Kronik Viral Hepatit B Mikrobiyolojik Laboratuvar Tanı Yönetimi. Selda Erensoy Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Kronik Viral Hepatit B Mikrobiyolojik Laboratuvar Tanı Yönetimi. Selda Erensoy Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kronik Viral Hepatit B Mikrobiyolojik Laboratuvar Tanı Yönetimi Selda Erensoy Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Hepatit B de virolojik göstergeler HBsAg anti-hbc anti-hbs

Detaylı

HPV GENOTİPLENDİRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLERDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR VE TARTIŞMALAR

HPV GENOTİPLENDİRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLERDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR VE TARTIŞMALAR HPV GENOTİPLENDİRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLERDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR VE TARTIŞMALAR Paşa GÖKTAŞ, Şafak GÖKTAŞ, Nilay MALKOÇ Gelişim Tıp Laboratuvarları Moleküler Mikrobiyoloji Ünitesi, Kızıltoprak, İSTANBUL

Detaylı

VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480)

VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480) VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480) CMV PCR Tanı Kiti Cytomegalovirus un Konvensiyonel PCR yöntemiyle tanınması. HHV-5 olarak da bilinen Sitomegalovirüs, herpes virus ailesinin bir üyesidir. Oldukça sık görülen

Detaylı