Krom cevheri kullanımı, büyük oranda, elde edilen. Krom Cevheri ve. Artan Çin Etkisi ve Sonuçları. Ferrokrom Fiyatları Üzerinde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Krom cevheri kullanımı, büyük oranda, elde edilen. Krom Cevheri ve. Artan Çin Etkisi ve Sonuçları. Ferrokrom Fiyatları Üzerinde"

Transkript

1 Değerlendirme Görkem Kavçak Piyasa Analisti Yıldırım Holding AŞ Krom Cevheri ve Ferrokrom Fiyatları Üzerinde Artan Çin Etkisi ve Sonuçları Temel Noktalar, Kullanım Alanları ve Rezervler Krom cevheri kullanımı, büyük oranda, elde edilen cevherin ferrokroma dönüştürülmesini amaçlamaktadır. Kromun geri kalan kullanım alanları refrakterler, döküm sanayi ve kimya sektörlerindedir. Elde edilen cevherin ferrokroma dönüştürülmesi ise bir ara adım olarak ifade edilebilir. Asıl amaç paslanmaz çelik ve diğer çelik alaşımlarının üretilmesidir. Hem krom hem de ferrokrom üreticilerin kar marjları, Güney Afrika ve Çin in uyguladığı stratejiler neticesinde baskı altında kalmaktadır Uluslararası Krom Geliştirme Birliği nin (ICDA) 2010 yılına ait rakamları, 24 milyon ton düzeyinde bir krom üretimi gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır. Bu üretim rakamının detayları üretimin % 95 e yakın bir oranda, metalürjik cevher olarak ifade edilen ve ferrokrom üretimi için kullanılan ürünün elde edilmesi için yapıldığını göstermektedir. Geri kalan üretimde ise % 4 lük pay refrakter ve döküm sanayini, % 1 düzeyinde bir kullanım da kimya sektörünü kapsamaktadır. Çin in dünya ekonomisinde varlığını kayda değer oranda göstermeye başladığı 2000 li yılların başı milat olarak kabul edilirse, krom üretimi gelişiminin son 12 senede ortalama % 5,8 lik bir hızla arttığı görülmektedir. Metalürjik krom cevheri vasıtasıyla üretilen ferrokrom büyük oranda paslanmaz çelik üretiminde kullanılmaktadır. Krom cevherinde olduğu gibi ferrokrom da farklı yapılarda üretilmektedir. Üretim % 90 a yakın bir oranda yüksek karbon ihtiva eden ferrokrom alaşımını kapsamaktadır. ICDA in açıkladığı resmi rakamlardan da anlaşılmakta olduğu üzere 2011 senesinde toplam 10 milyon tona yakın bir ferrokrom üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu üretimin 9 milyon tona yakın bir kısmı yüksek karbonlu ferrokrom tarafında gerçekleşmiştir. Yüksek karbonlu ferrokrom özellikle paslanmaz çelik üretimi için kullanılmakta ve nihai ürün olan paslanmaz çeliğe paslanmaya karşı direnç sağlayıcı bir destek vermektedir. Çoğunlukla, paslanmaz çelikte kullanılan krom miktarı ise % düzeyinde olmakta ve % 11 in altı ve % 30 un üstünde kullanımlara çok sık rastlanmamaktadır. Paslanmaz çelik türleri noktasında kullanılan krom oranı şu şekilde bir yapıya sahiptir: Östenitik (Austenitic): 300 serisi olarak da ifade edilen bu tür, % oranında krom, % 8-14 oranında nikel ve % 2 oranında mangan içermektedir. Bu tür, tüm paslanmaz çelik üretiminin % oranında bir kısmını oluşturmaktadır. En tipik alt türü ise 18/10 olarak da bilinen ve % 18 oranında krom ve % 10 oranında nikel içeren türdür Nisan 2012

2 Feritik (Ferritic): 400 serisi ismi ile de anılan bu paslanmaz çelik türünde % arasında krom cevheri, % 1 oranında mangan mevcut bulunmaktadır. Dikkate değer özelliklerinin başında daha az maliyetli olması, asidik ortamlara da direnç göstermesi ve manyetik bir yapıya sahip olması gelir. Östenitik (Austenitic): 200 serisi türü de bulunan bu paslanmaz çelik çeşidinde ise nikel bulunmamakta, krom oranı % arasında ve mangan oranı ise % 5-15 arasında yer almaktadır. Krom kaynakları noktasından bakıldığında ise Güney Afrika ve Zimbabve nin ön plana çıktığı görülmektedir. Sadece bu iki ülkenin, tüm rezerv ve kaynakların % 85 ine sahip olduğu tahmin edilmektedir. Yapılan tahminler Güney Afrika nın 3 milyar ton düzeyinde rezervinin ve 5 milyar ton düzeyinde kaynağının olduğunu, Zimbabve nin ise 140 milyon ton düzeyinde rezervinin ve 1 milyar ton düzeyinde kaynağının olduğunu ortaya koymaktadır. Fakat krom rezerv ve kaynaklarının mevcut bulunduğu ülkeler sadece bu iki ülke ile kısıtlı değildir. Kromun kayda değer oranda mevcut bulunduğu diğer ülkeler ise Türkiye, Kazakistan, Pakistan, Arnavutluk, İran, Finlandiya, Hindistan, Brezilya, Kanada ve Umman dır. Krom Cevheri ve Ferrokrom un Fiyat Dinamikleri Her ne kadar, uzun yıllar yetecek büyüklükte krom cevheri rezerv ve kaynağı mevcut olsa da temin edilen krom ve üretilen ferrokrom noktasında işleyen piyasa dinamikleri farklı temellere dayanmaktadır. Bol bulunması sebebiyle ilk etapta değeri noktasında kıymetinin düşük olacağı düşünülse de krom ve ferrokrom, paslanmaz çelik üretiminde, yerleri doldurulamaz ürünler olmaları sebebiyle, son derece önemli bir yere sahiptirler. Fakat 2000 li yıllar sonrasında Çin in hem tüm dünya ekonomisinde ciddi bir atılım yapması ve hem krom hem de ferrokrom pazarlarında önemli bir piyasa oyuncusu konumuna yerleşmesi bu iki ürünün üzerinde daha fazla fiyat baskısı oluşmasına sebep olmaktadır. Fiyatlar üzerinde meydana gelen bu tipte piyasa düzenine olumsuz yönde etki eden faktörler ise üretimin sağlıklı ve sürdürülebilir bir piyasada gerçekleşmesine engel olmaktadır. Genel bir perspektiften bakıldığında krom ve ferrokrom fiyatları, hem kendi aralarındaki ilişki sonucunda şekillenirken aynı zamanda paslanmaz çelik ve üretiminde kullanılan diğer emtiaların da fiyat değişimlerinden etkilenerek değişim gös- Açık Ocak Krom İşletmesi

3 termektedir. Özellikle nikel, molibden, demir cevheri, koklaşabilir kömür, hurda, petrol ve elektrik birim fiyatları, paslanmaz çelik üretiminde girdi olarak kullanılmaları sebebiyle, krom ve ferrokrom fiyatları ile yakın ilişkiye sahip bulunmaktadırlar. Fakat krom ve ferrokrom fiyatları sadece paslanmaz çelik ve girdi olan diğer emtiaların fiyatları ile değişmemekte, aynı zamanda döviz kurları ve genel makro ekonomik durum ile de bağlantılı bir seyir izlemektedir. Krom Cevheri ve Ferrokrom Üzerinde Çin Etkisi Krom / ferrokrom fiyatları üzerinde paslanmaz çelik üretiminde kullanılan diğer emtiaların, enerji fiyatlarının ve genel ekonomik düzene ait beklentilerin etkisi olsa da, bir diğer önemli faktör de Çin in yıllar içinde ilgili pazarlarda daha hakim konuma gelmesidir. Son 10 sene zarfında Çin in çelik ve paslanmaz çelik üretimini yüksek bir hızla arttırıyor oluşu bu hakimiyette önemli rol oynamaktadır yılına ait açıklanan son veriler, paslanmaz çelik üretiminde toplam üretim hacmi olan 34 milyon tonun yaklaşık 14 milyon tonluk (% 41) kısmının Çin tarafından üretildiğini göstermektedir. Böylesine büyük bir üretici konumuna gelen Çin in paslanmaz çelik üretiminde kullanılan Stok Alanında Krom Cevheri emtialara talebi ve tüketimi de aynı oranda artmaktadır. Ancak bu noktada ilgili emtiaların bütününün Çin de, kendi tüketimini karşılayabilecek ölçüde üretilebildiğini söylemek mümkün değildir. Özellikle krom cevherinin Çin de mevcut bulunmaması paslanmaz çelik üretiminde kullanılan diğer emtiaların aksine Çin in bu emtiaya olan bağımlılığını ortaya çıkarmaktadır. Bu durum ise krom cevheri rezerv, kaynak ve üretiminin mevcut bulunduğu ülkelerin avantajlı konuma gelmesi gerektiği beklentisini ortaya çıkarmaktadır. Fakat beklenti bu yönde olsa da gerçek bundan farklı bir yapı sergilemektedir. Güney Afrika nın Krom Cevheri Üretim Politikası ve Ferrokroma Etkileri Krom kaynaklarının en yoğun olarak bulunduğu ülke olan Güney Afrika, 2011 senesinde sadece Çin e yaptığı 4,7 milyon ton hacmindeki krom cevheri ihracatında payını, toplam içinde yaklaşık % 50 ye çıkarmıştır yılında ise payı % 36 düzeyinde gerçekleşmiştir. Son yıllarda Güney Afrika nın krom cevheri ihracatında payını bu denli arttırmış olmasında büyük oranda paya sahip olan etken ise platin üretimi gerçekleştiren firmalar olmuştur. Bu firmaların platin üretimi sırasında yan ürün olarak elde ettikleri UG2 tipi krom cevherini neredeyse sıfır maliyet ile üretmeleri, Çin lehine yeni bir kapının açılmasını sağlamıştır. Bu şirketlerin ürettikleri krom cevherini, platin üretimi maliyetlerini düşürmek amacıyla yok pahasına satmaları ve fiyatlama noktasında yüksek kar marjı sebebiyle genel piyasa dengelerini gözetmemeleri, özellikle paslanmaz çelik üretimini yıldan yıla arttıran Çin e yapılan ihracatı kayda değer oranda arttırmıştır Nisan 2012 Ancak bu durum, en büyük alıcı konumuna gelen Çin in krom cevheri fiyatları üzerin-

4

5 Ferrokrom Eldesi - Soğuma Safhası de baskı oluşturmasına neden olmuş ve son yıllarda fiyatların geçmişe oranla ciddi miktarda gerilemesinde etkin rol oynamıştır. Güney Afrika nın krom ihraç fiyatları üzerinde meydana gelen bu gerileme eğilimi, diğer krom üreticisi ülkelerin de rekabet koşulları gereği fiyat kırmaları sonucunu doğurmuştur. Fiyatlar üzerinde bir diğer etki ise küresel boyutta meydana gelen gelişmeler olmaktadır. Bu noktada meydana gelen krizlerin doğrudan daraltıcı etkileri söz konusu olduğu gibi aynı zamanda paslanmaz çelik talebinde meydana gelen gerilemenin de etkisi sonucu fiyatlar üzerinde gerileme meydana gelmektedir. Özellikle son 4 senelik dönem değerlendirildiğinde 2008 in 2. yarısında ve 2011 in son çeyreğinde piyasalarda kriz ortamının oluşması, paslanmaz çelik üretimini geriletmiş ve bu sebeple de krom cevheri fiyatları üzerinde azalma yönünde baskı güçlenerek artmıştır. Ancak her ne kadar küresel genel görünüm zayıflamış olsa bile, Çin krom cevheri alımlarını sürdürmeye devam etmiştir. Bu durum düşen fiyatlardan faydalanarak stok tutma eğiliminin bir neticesi olmuştur. Çin in Ferrokrom İthalatı İkamesi: UG2 Krom Cevheri Güney Afrika nın UG2 tipi krom üretimini arttırması, yukarıda da ifade edilen sebepler sonucunda, Çin in bu tip ürüne olan talebinin kuvvetlenmesine destek olmuştur. Platin üreticilerinin yan ürün olarak elde ettikleri, düşük maliyeti olan ve platin üretimi maliyetlerini de düşüren krom cevherinin Çin piyasasında daha fazla rağbet görüyor oluşu sonucunda Çin artık daha fazla miktarda krom cevheri alıp, ferrokrom sanayisini geliştirerek, kendi ferrokromunu kendi üretir hale gelmiştir. Böylelikle de dış piyasadan almak zorunda kaldığı ferrokrom miktarı azalma eğilimine girmiştir. Kısaca ifade etmek gerekirse Çin ferrokrom ithalatçısı konumundan, krom ithalatçısı konumuna geçiş yapmaktadır. Veriler de böylesi bir durumun varlığını ortaya koymaktadır. Elde edilen veriler sonucunda görülmektedir ki Çin, Güney Afrika dan artık daha hızla artan bir oranda krom ithal ederken, ferrokrom dış alımları ise daha dar bir aralıkta gelişim sergiler olmuştur yılı itibariyle toplam 1,9 milyon ton ferrokrom ithal ederken iç piyasa üretimi 2,8 milyon ton düzeyine ulaşmıştır. Önümüzdeki kısa vadede ise bu hızla üretimini arttırması halinde Güney Afrika nın ferrokrom üretim düzeyini aşması yüksek bir ihtimal olarak gözükmektedir. Çin in Krom Cevheri ve Ferrokrom Piyasalarındaki Bozucu Etkileri Fakat Çin in daha fazla krom cevheri talep ve ithal edip daha az miktarda ferrokrom dış alımına gitmesi, Güney Afrika nın düşük fiyatlı krom cevheri ihraç etme politikası ile beraber değerlendirildiğinde, tüm krom / ferrokrom piyasalarının sağlıklı bir gelişim sergilemesine en büyük engeli oluşturmaktadır. Çin in krom cevheri üretiminde elinin kuvvetli olmaması, ancak bunu da Güney Afrikalı platin üreticilerinin uyguladıkları düşük krom cevheri fiyat politikaları sonucunda aşması, Çin in piyasa üzerinde tekel konumunu güçlendirmektedir. Tekel konumunda olması ise sadece Güney Afrikalı krom / ferrokrom üreticilerini değil aynı zamanda küresel ölçekte diğer piyasa oyuncularının da sağlıklı ve sürdürülebilir bir ortamda, hem üretim hem de ticaret yapmalarına engel olmaktadır Nisan 2012 Ayrıca son dönemde, özellikle ferrokrom üretiminde artan enerji maliyetleri, üretimin daha da güç bir zeminde yapılır hale gelmesinde önemli bir diğer etken olmaktadır. Güney Afrika nın son yıllarda artan enerji maliyetleri bunu kanıtlar nitelikte bir yapıya sahiptir. Ülkede artan enerji maliyetleri, elektrik girdi ihtiyacı yüksek olan ferrokrom üretimini, piyasadaki düşük

6

7 ferrokrom fiyatlarının da konuya dahil edilmesi neticesinde, kayda değer oranda güçleştirmektedir. Sonuç ve Değerlendirme Netice itibariyle, en büyük krom cevheri üreticisi konumunda olan Güney Afrika nın devam ettirmekte olduğu yüksek düzeyde UG2 krom cevheri üretimi, bu eksende artan ihracat hacmi ve düşük fiyat stratejisi ile sadece kendi iç piyasasındaki ferrokrom üreticileri için bir engel teşkil etmemekte, aynı zamanda küresel ölçekte krom/ferrokrom üretim ve ticareti yapan diğer ülkeler için de sorun oluşturmaktadır. Aynı zamanda Güney Afrika da olduğu gibi diğer ülkelerde de zaman içinde artan enerji fiyatları zaten düşük seviyelerde olan ferrokrom fiyatlarından elde edilen karların dar bir seviyede kalmasını sebep olmaktadır. Nihai noktada ise hem krom hem de ferrokrom üreticilerin kar marjları, Güney Afrika ve Çin in uyguladığı stratejiler neticesinde, baskı altında kalmaktadır. Bu sebeple, mevcut düzenin devam etmesi halinde krom / ferrokrom fiyatları üzerinde devamlı surette fiyat baskısı söz konusu olacak, Çin ferrokrom üretiminde önümüzdeki yıllarda ilk sırada yer almaya devam ederek Güney Afrika ile sadece krom temini noktasında ilişki halinde olacaktır. Her ne kadar Çin için bu durum devam ettirilebilir gibi gözükse de Güney Afrika nın krom üretimi ile ilgili alacağı her hangi bir Çin aleyhine tedbir hem Çin in hem de Dünya paslanmaz çelik piyasalarının dengelerine etki edebilir. Bu sebeple sadece krom / ferrokromun değil aynı zamanda paslanmaz çelik piyasalarının da sürdürülebilir bir büyümeye sahip olabilmesi adına Güney Afrika ve Çin in uyguladıkları stratejilerinde genel kabul görmüş piyasa kuralları ölçüsünde hareket etmeleri gerekmektedir. Aksi halde, ileriki dönemlerde Güney Afrika nın krom cevheri ihracatında alacağı Çin aleyhine bir karar sadece krom / ferrokrom piyasalarını değil paslanmaz çelik ve diğer bağlı emtiaları da olumsuz yönde etkileyebilecektir. Sonuç olarak, sadece Çin in krom ve ferrokrom fiyatları üzerinde uyguladığı, piyasa dengelerini kısa ve orta vadede bozan, uzun vadede de tıkanma noktasına getirmesi muhtemel yaklaşımı değil, aynı zamanda en büyük krom ve ferrokrom üreticisi konumunda olan ve krom cevheri için her hangi bir ikamesinin olmadığının bilindiği, Güney Afrika nın izlediği politikaların da önemi çok büyüktür. Hem kendi menfaatleri için hem de krom / ferrokrom piyasalarının daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir zeminde devam edebilmesi için alacağı tedbirlerin önemi yadsınamaz. Ancak böylelikle Çin in bu iki ürün için devam ettirmekte olduğu fiyat düşürücü politika karşısında durulması mümkün olacaktır. Kaynaklar 1. Holappa, L. 2010, Towards Sustainability in Ferroalloys Production, Volume 110, Erişim 1 Mart 2012 (http://www.saimm.co.za/journal/v110n12p703.pdf) 2. Cramer, L.A., Basson J. and Nelson L.R , The Impact of Platinum Production from UG2 Ore on Ferrochrome Production in South Africa, Volume 104, Erişim 1 Mart 2012 (http://www. saimm.co.za/journal/v104n09p517.pdf) 3. Mosiane, Charlotte, The Impact of Chrome Ore Exports on the Local Ferrochrome Industry 2007, Report R60/2007, Erişim 1 Mart 2012 (http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/ 4. Ratshomo, K, Chromium Industry Development , Report R86/2010, Erişim 1 Mart 2012 (http://www.dmr.gov.za/publications/summary/116-ferrous-and-preciousminerals/189-chromium-industry-developments.html) 5. Ndabezitha S., Mabuza M., Conradie A., Ikaneng. M, Dlambulo N. and Mwape P., South Africa s Mineral Industry, 27th Edition, Erişim 1 Mart 2012 (http://www.dmr.gov.za/publications/summary/148-south-african-minerals-industry-sami/656-sami html) 6. Öztürk, Elif, HC FeCr Marketing Plan 2012, Version 3 7. Özdirek, Yaşar, Chrome Ore Overview, 2009, Version Erişim 23 Şubat Erişim 23 Şubat english.customs.gov.cn/, Erişim 23 Şubat Erişim 23 Şubat Erişim 23 Şubat Erişim 23 Şubat 2012 Ferrokrom - Döküm Aşaması

8

9

10

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU Yalova Yatırım Destek Ofisi, Haziran 2013 Yönetici Özeti Gemi İnşa Sanayi Sektör Raporu, gemi inşa sanayi sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek ve plan, program

Detaylı

DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİ

DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİ SITC No: 211-Deri kösele ve kırpıntıları, 61-Hazır deriler postlar ve mamulleri, 831-Deri seyahat ve el çantaları, 8481-Deri köseleden giyim eşyası ve aksesuarları, 851-Deri

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 Hatay Kahramanmaraş Osmaniye DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 www.dogaka.gov.tr 2014 2 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı İÇİNDEKİLER TABLO İNDEKSİ...3 Harita İNDEKSİ...3 ÖNSÖZ...4 1- GİRİŞ......6 1.1 Demir-Çelik

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ALTIN PİYASASI

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ALTIN PİYASASI DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ALTIN PİYASASI İktisadi Araştırmalar Bölümü Haziran 213 Ahmet Aşarkaya Uzman Yardımcısı Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. İktisadi Araştırmalar

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-64-2 YAYIN NO: KB: 2869 - ÖİK: 719 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir.

Detaylı

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI...

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI... HALI SEKTÖRÜNÜN 2009 OCAK-MART İHRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ ARGE ve MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2009 ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR EKONOMİK GÖRÜNÜM ŞUBAT 2006 REEL SEKTÖR Sanayi Üretim Endeksindeki Gelişmeler Aylık Sanayi Üretim Endeksi, 2005 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 oranında artarak 130,7 ye; imalat

Detaylı

TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive Sector in Turkish Manufacture Industry: The Iron and Steel Industry)

TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive Sector in Turkish Manufacture Industry: The Iron and Steel Industry) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 20, TEMMUZ - 2009, S. 42-78 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI Osmaniye - İskenderun Demir - Çelik Sanayisindeki Sektörel Kümelenme Raporu I T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI (2010 Faaliyet Yılı) Osmaniye - İskenderun Demir -

Detaylı

Petrol Fiyatlarındaki Düşüşün Nedenleri ve Etkileri

Petrol Fiyatlarındaki Düşüşün Nedenleri ve Etkileri Petrol Fiyatlarındaki Düşüşün Nedenleri ve Etkileri İktisadi Araştırmalar Bölümü Ocak 215 Kıvılcım Eraydın Uzman Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 1. Giriş...

Detaylı

TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI İÇİN RUSYA PAZARI

TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI İÇİN RUSYA PAZARI TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI İÇİN RUSYA PAZARI -DURUM TESPİTİ VE STRATEJİK ÇIKARIMLAR- İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2006 ÖNSÖZ Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün

Detaylı

Demir Çelik Sektörü Rekabet Gücü Raporu 2011

Demir Çelik Sektörü Rekabet Gücü Raporu 2011 Sektörel Rekabet Gücü Raporları Dizisi Demir Çelik Sektörü Rekabet Gücü Raporu 211 Yazarlar Prof.Dr.Füsun Ülengin Doç. Şule Önsel Yrd.Doç.Dr. Bora Çekyay Arş.Gör. Özay Özaydın Dr. Emel Aktaş Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ 2013 ÖNSÖZ Otomotiv sektörü, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve gelişmesine katkı sunduğu sektörlerin çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20.

Detaylı

TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ

TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ Çelik Boru Sanayii 1. Giriş 1.1.Sektörün Tanımı Çelikten mamul borular; kullanım alanlarına, boyutlarına ve üretim yöntemlerine göre, aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri,

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, 2010 yılında sizlerin teveccühü ile göreve gelmemizden bu yana görevdeki üçüncü yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz. Yönetim Kurulu olarak görevdeki dördüncü

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0 TÜRKIYE NIN ENERJİDEKI DURUMU VE GELECEĞI YUSUF YAZAR S

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı Durum Değerlendirmesi Ozan Acar 1 Temmuz, 2009 Giriş... 2 Yönetici Özeti... 2 1. Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanının Durumu... 6 1.1

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İLAÇ SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İLAÇ SEKTÖRÜ Petrol-İş Araştırma 1 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İLAÇ SEKTÖRÜ Petrol İş Araştırma eaieauieaui Petrol-İş Araştırma 2 İLAÇ SEKTÖRÜ İlaç sektörü, gerek üretim hacmi gerek de ticaret kapasitesiyle ekonominin en

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı

30 NİSAN 2015. Başlarken. Küresel Ekonomik Gelişmeler. Türkiye Ekonomisi ve Gelişmeler. Turizm Sektör Analizi. Sağlık Turizmi.

30 NİSAN 2015. Başlarken. Küresel Ekonomik Gelişmeler. Türkiye Ekonomisi ve Gelişmeler. Turizm Sektör Analizi. Sağlık Turizmi. 30 NİSAN 2015 Başlarken Bulut Bağcı 6 Küresel Ekonomik Gelişmeler 8 Üç Büyük Merkez Bankası Politika Etkileşimi Dünya Ekonomisine Büyüme ve Bağlı Makro Ekonomik Gelişmeler Petrol Fiyatları ve Ekonomi Dengesi

Detaylı

Durum ve Tahmin MISIR 2013/2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

Durum ve Tahmin MISIR 2013/2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Durum ve Tahmin MISIR 2013/2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE Durum ve Tahmin MISIR

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar Aylık Rapor Nisan 212 İÇİNDEKİLER Türkiye de Tasarruflar: Tarihsel Seyir, Mevcut Görünüm Ve Politika Önerileri Bir ülkenin ekonomik kalkınma ve büyümesi hiç kuşkusuz

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK GELİŞMELER VE DENİZ TİCARETİNE YANSIMALARI

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK GELİŞMELER VE DENİZ TİCARETİNE YANSIMALARI T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü DÜNYADA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK GELİŞMELER VE DENİZ TİCARETİNE YANSIMALARI Hazırlayan: İbrahim Hilmi KOÇAK Denizcilik Uzman

Detaylı