KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

2 İÇİNDEKİLER I- OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A.Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Yedek Ödenek...11 B.Bütçe Gelirleri C.Finansman II. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...15 A.Bütçe Giderleri III.YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

3 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezi yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2015 yılı ikinci altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetlerin yer aldığı Bayrampaşa Belediye Başkanlığı hazırlanmıştır. Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim. Atila AYDINER Belediye Başkanı 3

4 I- OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 2015 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam ,00-TL ödenek ayrılmıştır.2014 yılında ,49-TL gider gerçekleşmesi olmuştur.2015 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2014 yılında gerçekleşen giderlere göre %26,14 oranında artış olmuştur. Ayrıntılar aşağıdaki çizelge ve grafikte yer almaktadır. Bütçe Tertibi 2014 Gider 2015 Başlangıç Artış Oranı% Gerçekleşmeleri Ödeneği 01-Personel Giderleri , ,83 12,63 02-SGK Devlet Prim Giderleri , ,12 11,41 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 12,22 04-Faiz Giderleri , ,00-35,42 05-Cari Transferler , ,05-18,51 06-Sermaye Giderleri , ,00 121,27 09-Yedek Ödenekler 0, ,00 0,0 Toplam , ,00 26,14 Çizelge Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Şekil Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi 4

5 2014 Mali Yılı Ocak -Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ,69-TL olarak gerçekleşmiştir yılsonu gerçekleşmelerinin %44 i Ocak- Haziran döneminde gerçekleşmiştir Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,00-TL gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %29 olmuştur.2014 ve 2015 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %18,16 oranında bir azalış olduğu görülmektedir ve 2015 yılları ödeneklerinin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler yukarıdaki tabloda gösterilmiştir Bütçe Tertibi 2014 Gider Gerçekleşmeleri 2015 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak -Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % Personel Giderleri , , , , ,86 SGK Devlet Prim Gid , , , , ,62 Mal ve Hizmet Alım Gid , , , , ,03 Faiz Giderleri , , , , ,94 Cari Transferler , , , , ,10 Sermaye Giderleri , , , , ,85 Yedek Ödenekler 0, ,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Toplam , , , , ,16 Çizelge ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri TL Bütçe Tertibi Şekil Ocak - Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri

6 TL 01.Personel Giderleri Personel giderleri için 2015 yılı başında ,83.-TL ödenek ayrılmıştır.2014 yılı Ocak - Haziran döneminde ,40.-TL olan personel giderleri 2015 yılı Ocak -Haziran döneminde ,62.-TL artışla ,02.-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artışla %11,86 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir Ocak-Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,18 32,74 Şubat , , ,77 07,40 Mart , , ,03 08,50 Nisan , , ,83 19,27 Mayıs , , ,55 Haziran , , ,28 03,71 Toplam , , ,62 11,86 Çizelge Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Şekil Personel Giderleri

7 TL 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2014 yılı başında ,18.-TL ödenek ayrılmıştır.2014 yılı Ocak -Haziran döneminde ,27.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2015 yılı Ocak Haziran döneminde ,88.-TL artışla ,15.-TL olmuştur Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,81 13,97 Şubat , , ,26-00,90 Mart , , ,83 10,29 Nisan , , ,78 06,97 Mayıs , , ,05 05,35 Haziran , , ,67 04,97 Toplam , , ,88 06,62 Çizelge Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Şekil Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki %06,62 artış olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri yukarıda gösterilmiştir. 7

8 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2015 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak -Haziran döneminde ,41-TL olan mal ve hizmet alım gideri 2015 yılı Ocak -Haziran döneminde ,30-TL azalışla ,11-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki azalış %-18,03 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir Mal ve Hizmet Alımı Giderler Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,42-80,66 Şubat , , ,21-54,54 Mart , , ,80-66,56 Nisan , , ,63 12,16 Mayıs , , ,32-50,92 Haziran , , ,82 186,56 Toplam , , ,30-18,03 Çizelge Mal ve Hizmet Alımı Giderler Gerçekleşmeleri Şekil Mal ve Hizmet Alım Giderleri

9 TL 04.Faiz Giderleri Faiz giderleri için 2015 mali yılı başında ,00.-TL ödenek ayrılmıştır.2014 Ocak - Haziran döneminde ,15.-TL olan faiz giderleri harcaması 2015 yılı Ocak -Haziran döneminde azalarak ,06-TL olmuştur. Faiz giderleri %-32,94 azalışla gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Faiz giderlerinin öngörülenin altında gerçekleşmesinin temel nedeni, İller Bankasına geçmiş dönemlere ait borçlarla ilgili yapılan yapılandırma ile ilgili taksitlerin ödenmesi sonucunda faiz giderlerinin azalmasıdır Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,78 20,86 Şubat , , , ,90 Mart , , ,42 14,83 Nisan , , ,04 690,56 Mayıs , , ,74-57,31 Haziran , , ,17-82,83 Toplam , , ,09-32,94 Çizelge Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Şekil Faiz Giderleri Cari Transferler 9

10 TL Cari transfer harcamaları için 2015 yılı başında ,05.-TL ödenek ayrılmıştır.2014 yılı Ocak -Haziran döneminde ,04.-TL olan cari transfer harcaması 2015 yılı Ocak Haziran döneminde ,84.-TL azalışla ,20.-TL olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki azalış %23,10 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Cari transferlerin öngörülen altında gerçekleşmesinin temel nedeni, İller Bankası kuruluş kanunda yapılan değişiklikle belediye paylarının azaltılması sonucunda transferlerin azalmasıdır. Ayrıca çeşitli yasalarda yer alan ve zorunlu olarak bütçelenen transfer ödenekleri her seferinde kullanılmamakta ve bu nedenle bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasında cari transferlerde önemli farklılıklar oluşabilmektedir Cari Transferler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,10-07,72 Şubat , , ,75 124,21 Mart , , ,50-74,99 Nisan , , ,76 395,79 Mayıs , , ,83-660,65 Haziran , , ,08 184,01 Toplam , , ,84-23,10 Çizelge Cari Transferler , , , , , ,00 0, Aylar Şekil Cari Transferler Sermaye Giderleri 10

11 TL Sermaye Giderleri için 2015 yılı başında ,00.-TL ödenek ayrılmıştır.2014 yılı Ocak - Haziran döneminde ,42.-TL olan sermaye giderleri 2015 yılı Ocak Haziran döneminde ,96.-TL azalışla ,46.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %78,85 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak ,00 00,00 00,00 00,00 Şubat ,83 00,00 00,00 00,00 Mart , , ,30-93,64 Nisan , , ,82-79,01 Mayıs , , ,70 139,47 Haziran , , ,71-12,74 Toplam , , ,96-78,85 Çizelge Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Şekil Sermaye Giderleri Aylar 09.Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2015 yılı başında ,00-TL ödenek öngörülmüştür.2014 yılı Ocak -Haziran döneminde ,00-TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar

12 TL yılı Ocak -Haziran döneminde de değişmeyerek ,98-TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir Yedek Ödenek Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , , ,91 Şubat , , ,00-53,86 Mart 00, , ,33 00,00 Nisan 00, , ,00 00,00 Mayıs , , ,00 456,19 Haziran , , ,35-24,14 Toplam , , ,98 43,52 Çizelge Yedek Ödenek Aylar Şekil Yedek Ödenek B.Bütçe Gelirleri Belediyemizin yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 12

13 Gelir Ekonomik Kod 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri Gelir Gerçekleşmeleri Gelir Planlanan Gerçekleşen Gelir Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % Vergi Gelirleri , , , ,59 53,04 40,08 40,63 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , ,87 48,37 25,07 99,63 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , ,98 31,20 32,78 153, Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelirler 05-Diğer Gelirler , , , ,09 52,18 37,26 34,51 06-Sermaye Gelirleri 00, ,00 00,00 00, Red ve İadeler , , , ,70 59,17 76,44 06,89 Toplam , , , ,83 51,89 37,26 43,68 Çizelge ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri TL Ekonomik Kod Şekil Yılı Gerçekleşen Gelir-2015 Yılı Planlanan Gelir Belediyemizin 2014 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam ,50-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri ,99-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak ,21-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak ,90- TL, Diğer Gelirler olarak ,40.-TL den oluştuğu görülmektedir Mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri ,59.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,87.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri olarak ,98.-TL, Diğer Gelirler olarak ,09.-TL den oluşmaktadır

14 TL Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,99-15,23 Şubat , , ,82 34,83 Mart , , ,68 23,25 Nisan , , ,68 08,03 Mayıs , , ,12-16,16 Haziran , , ,53 70,23 Toplam , , ,03 03, mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde,2014 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin % 53,04 i,teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %48,37 si,alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin %31,20 si,diğer gelirlerin %52,18 i olarak gerçekleştiği görülmektedir yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı %37,26 dır.öngörülen Vergi gelirlerinin %40,08,Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin %25,07,Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler %32,78,Değir gelirlerin %37,26 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Çizelge Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelirler Aylar Şekil Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri

15 C.Finansman Yılın ilk altı ayında, gider fazlamız oluştuğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir. Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir. II. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılım ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2015 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Harcamaları Gider Gerçekleşmeleri Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) Artış Oranı % Personel Giderleri , , ,40 04,99 02-SGK Devlet Prim Giderleri , , ,00 04,99 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 111,71 04-Faiz Giderleri , ,06 1, ,06-05-Cari Transferler , , ,20-06-Sermaye Giderleri , , , ,46 09-Yedek Ödenekler ,00 0,0 0,0 0,0 Toplam , , ,66 102,49 Çizelge Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Şekil Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi Bütçe Ocak-Haziran Temmuz-Aralık 15

16 1. Personel Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde ,02.-TL olan personel giderlerinin Temmuz- Aralık 2015 döneminde yaklaşık ,40.-TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %92,56 olacağı tahmin edilmektedir. 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde ,15.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde ,00.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %93,70 olacağı tahmin edilmektedir. 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde ,11.-TL olan Mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde ,00.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %98,06 olacağı tahmin edilmektedir. 4. Faiz Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde ,06.-TL olan Faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde ,06.-TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %154,04 olacağı tahmin edilmektedir. 5. Cari Transferler Ocak-Haziran 2015 döneminde ,20.-TL olan Cari Transferler giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde ,20.-TL olması beklenmektedir. Cari Transferler giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %119,19 olacağı tahmin edilmektedir. 6. Sermaye Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde ,46.-TL olan Sermaye Giderleri giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde ,00.-TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderleri giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %58,60 olacağı tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri 2015 Yılı Bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir. 16

17 C.Finansman Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikârdır. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz. III. YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2015 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlemlerden birisi kurduğumuz İç Kontrol sisteminin işlemesi için gerekli çalışmaları yapmaktır. Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki altı ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir YILI PERFORMANS PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN FAALİYETLER İmar Uygulamaları Yapmak Kaçak ve Riskli Yapıları Yıkmak Yatırım Programı Çerçevesinde Kamulaştırma İşlemleri Yapmak Altın Tepsi Mahallesi Kutlu Sokak Prestij Cadde Düzenlemesini Yapmak Millet Caddesi Prestij Cadde Düzenlemesi İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerçekleştirmek Tuna Caddesi Prestij Cadde Düzenlemesi İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerçekleştirmek Dumlupınar Caddesi Prestij Cadde Düzenlemesi İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerçekleştirmek Muratpaşa Mahallesi Muhtarlık Binası ve Çevre Düzenlemesini Yapmak Şehir Parkı Helikopter Pisti Cami ve Meydan Düzenlemesi İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Asfalt Kaplama İşlerini Yürütmek Asfalt Yapma İşlerini Yürütmek Tretuar Yapımı ve Yol ve Kaldırım Düzenlemeleri Yapmak Tretuar Tamiri Yapılması Yağmur Suyu Kanalı Yapmak ve Mevcutlarının Bakım Onarımını Gerçekleştirmek Havai Hatların Yer Altına Alınması İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerçekleştirmek Bayrampaşa Arama Kurtarma Ekibine Eğitimleri Yaptırmak Gönüllü Arama Kurtarma Ekipleri Kurmak ve Eğitimler Düzenlemek Arama Kurtarma Ekibi Kıyafet ve Ekipmanları Almak Afet Broşürü, Kitapçığı ve Benzeri Dokümanlar Dağıtmak Ofis Malzemelerini Yenilemek Yer Altı Konteynır Projesini Hazırlamak ve Uygulamak Tespit Edilen Yerlere Yeni Konteynır Yerleştirmek ve Mevcutları Yenilemek Tespit Edilen Yerlere Çöp Kovaları Koymak Tespit Edilen Yerlere Sigara İzmariti Atma Kutusu Koymak Çevre Bilincini Geliştirmeye Yönelik Organizasyon Düzenlemek 17

18 Çevre Bilincine Yönelik Eğitici Basılı Materyaller Dağıtmak Trafik Yoğunluğu Olan Caddelere EDS Sisteminin Kurulması İçin Çalışmalar Yapmak Akıllı Kavşak Sistemi Kurulması İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerçekleştirmek Akıllı Duraklar Yapılması İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerçekleştirmek Kadife ÇevreYolu Alba Sanayi Sitesi Bağlantı ve Yan Yol Yapılması Altıntepsi Mahallesi Merkez Cami Yanına Zemin Altı Otopark Yapılması İçin Çalışmalar Oğuzhan İlköğretim Okulu Zemin Altı Otopark İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Şehir Parkı Helikopter Pisti Zemin Altı Otopark İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi Yanına Meslek Lisesi Zemin Altı Otopark İçin Faaliyetler Bisiklet Yolları Yapılması İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerçekleştirmek Bayrampaşa Finüküler Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi İçin Faaliyetlerde Bulunmak Bayrampaşa ya 2.Metro Sultançiftliği Vezneciler Hattı Projesi Uygulamak İçin Faaliyetler Merkezi Parklara Ücretsiz İnternet Vermek Parklara Kamera Sistemi Yapılması Motorize Ekip Kurmak Park Bakımı ve Onarımı Çalışmaları Yapmak Park Aydınlatma Faaliyetleri ve Parklara Güneş Enerjisi Aydınlatma Sistemleri Kurmak Park Yapılabilmesi İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerçekleştirmek Temalı Park Projeleri Hazırlamak Ve uygulamak Mevsimlik Çiçek Ekimi Yapmak Fidan Dikimi ve Çim Ekimi Yapmak Ağaç ve Çalı Budama Yapmak Diş Muayene Hizmetleri Vermek Vatandaşlara Hemşirelik, Radyoloji, Portör Muayene ve Laboratuar Hizmetleri Vermek Vatandaşlara Poliklinik Hizmetleri Vermek Vatandaşlara Psikolog Destek ve Diyetisyen Polikliniği Hizmetleri Vermek Çevre Sağlığı Hizmetleri Vermek Hasta Nakil Hizmetleri Vermek İlçe Genelinde Tüm Temizlik Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanmasını Sağlamak Bitkisel Atık ve Madeni Yağların Toplanmasını Sağlamak Ömrünü Tamamlamış Pillerin Toplanmasını Sağlamak Elektronik Atıkların Toplanmasını Sağlamak Evsel Nitelikli Olmayan Atıklar İçin Poşet Dağıtmak Özel Programlar İçin Koku Almak İbadethanelerin Halılarını Yıkamak Kurban Faaliyetlerini Yürütmek Zoonozla Mücadele, Sokak Hayvanları ve Klinik Faaliyetleri Vermek İlaçlama Faaliyetleri Yapmak ve Hayvanlara Karşı Sevgi ve Saygı Bilincini Artırmaya Çalışmak Hava, Su, Gürültü ve Görüntü Kirliliği Kontrolü Yapmak Gıda Denetim Faaliyetleri Yürütmek İlçe Genelinde İş yerlerinin Rutin Olarak Kontrol Edilmesi İşyeri, Yol İşgalleri, Dilenci, Pazarcı- Pazar Yerleri ve Seyyar Satıcılar İle İlgili Denetimleri Yapmak 18

19 Toplum Sağlığını Korumaya Yönelik Bilgi ve Bilinç Artırıcı Faaliyetler Yapmak Muratpaşa Mahallesi Beşi Bir Yerde Projesi İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerçekleştirmek Aşevi Projesinin Gerçekleştirilmesi İ.B.B Desteği İle Yeni Hayvan Barınağı Projesi İçin Faaliyetler Gerçekleştirmek Çevik Kuvvet Binasının Kültür ve Sanat Merkezine Dönüştürülmesi İçin Faaliyetler Gerçekleştirmek Kartaltepe Mahallesi Lunapark Arazisi Altına Otopark ve Kültür Merkezi Yapılması İçin Faaliyetler Cevatpaşa Mahallesi Bilgi Evi Projesini Yapmak Yıldırım Mahallesi Halide Canayakın Bilgi Evi Yapımı için Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerekli Durumlarda Kamu Yararına Çalışan Kurumların Kiralama İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi 23 Nisan Bayrampaşa Çocuk Şenliği Düzenlemek 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri Düzenlemek 29 Mayıs İstanbul un Fethi Kutlama Programı Düzenlemek 7 İklim 7 Renk Yöresel Geceler Programı Düzenlemek Ramazan Programı Düzenlemek İl Dışı Gezi Programı Organizasyonu Düzenlemek Kültür Sanat Etkinlikleri Düzenlemek Özel Gün ve Haftalarda Etkinlik Düzenlemek Yeni Semt Stadının Yapımını Sağlamak İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı Yapmak Yıldırım Mahallesi Halide Canayakın Anaokulu Yapımı İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi Yapımı İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Belediye Sosyal Tesisi Bilim Merkezinde Eğitim ve Kütüphane Hizmetleri Vermek Bilgi Merkezleri ve Bilgi Evi Faaliyetleri Yapmak Eski Cezaevi Alanına Bayrampaşa Devlet Hastanesi Yapmak Bayrampaşa Gençlik Merkezi nde Meslek Edindirme, Hobi Kursları Düzenlemek BAYGEM Gençlik Sitesi Organizasyonları Düzenlemek Kuruma Gelen Stajyer Başvurularını Değerlendirmek, Uygun Görünenleri Almak Bayrampaşa Meslek Yüksekokulu Kurma Planını Hazırlamak ve Uygulamak Şehir Parkına Down Sendromlu ve Otizm Okulu Projesini Hazırlamak ve Uygulamak Fizik Tedavi ve Engelliler İçin Rehabilitasyon Hizmetleri Vermek Kaldırım, Yürüyüş Yolları, Parkları Yeni Projelerde Engellilere Göre Yapmak Cep Huzurevi Projesinin Projelendirilmesi Sünnet Şöleni Düzenlemek Öğrencilere Burs Vermek Kömür Yardımı Yapmak Gıda Yardımı Yapmak Tekerlekli Sandalye Yardımı Yapmak Sel, Afet, Yangın vb. Ailelere Yardım Etmek Asker Ailelerine Yardım Yapmak Kentsel Dönüşüm Projeleri Hazırlamak İçin Hizmet Alımı Yapmak Bayrampaşa Kentsel Dönüşüm Master Planı Hazırlamak 19

20 Bayrampaşa İlçesinin Kentsel Dönüşüm Planını Hazırlamak Vatan Mahallesi İçin Yapım İhalesine Çıkılması Lunapark Meydan Alanı Kamulaştırması İçin Lobi Faaliyetleri Yürütmek Orta Mahalle Matraş Parkı Yanı Dispanser Alanı Kamulaştırmasının Yapılması Kadife Kavşağı Köşesinde Yer Alan Arsa ve Üzerindeki Binanın Kamulaştırılması Faaliyetleri Murat Mahallesi Forum İstanbul Önünde Bulunan 8 Adet Arsa ve Binaların Kamulaştırılması Orta Mahalle Ulubatlı Camii Yanındaki 2 Adet Arsa ve Binaların Kamulaştırılması Yıldırım Mah. Millet Cad. Üzerindeki 1 Adet Arsa ve Üzerindeki Binanın Kamulaştırılması Halkın Yönetime Katılmasını Sağlayacak Projeler Hazırlamak ve Uygulamak Kadın, Gençlik ve Çocuk Sanal Meclisi Kurma Projesi Hazırlamak ve Uygulamak Temsil Ağırlama Çalışmaları Yapmak Hizmet Binalarının Su, Elektrik, Doğalgaz ve Telefon Abonelik ve Kullanım Giderlerini Ödemek Hizmet Binalarına Teknik Personel Hizmeti Almak Yapı Kullanma İzni Tesisat ve Isı Yalıtım Raporları Vermek Kurum İçi Akaryakıt Alımı Yapmak Mevcut Araçlar İçin Yedek Parça Alımı Yapmak Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmetleri Yapmak Baskı ve Cilt İşlemleri, Kırtasiye ve Periyodik Yayınlar ve Diğer Özel Malzeme Alımları Yapmak Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alım İşleri Yapmak Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri Zabıta Destek Hizmet Personeli Almak AKOS Güncelleştirme ve Genişletilme Hizmeti Almak Bilgisayar, Yazıcı ve Çevre Birimleri Almak Toner, Kartuş, Cd vb. Alımı ve Mevcutlarının Bakımını Yapmak Yazılım ve Lisans Alımları Yapmak Dijital ve Kurumsal Arşivin Kurulması Planlama Arşivini Sayısal Ortama Sistemli Bir Şekilde Aktarılmasını Sağlamak Kişisel ve Mesleki Eğitimler Düzenlemek Personel Ödüllendirilmesi Personele Yönelik Sosyal Organizasyonlar Düzenlemek Personele Yemek Vermek Tanıtım Faaliyetleri Yapmak Basılı Materyaller Bastırmak Kamuoyu Anketi Yapmak Tanıtım Filmleri Hazırlamak Reklam Çalışmaları Yapmak Kurumsal Mali Raporları Hazırlamak Tüm Mükelleflere Tek Sicil Numarası Verilmesi İşleminin Gerçekleşmesi Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Beyanlarında, Yoklama Sonucu Kaçakları Tespit Etmek Resmi Gazeteyi Takip Etmek Birimlerin Görüş ve Hukuki Mütalaa Taleplerini Karşılamak Davalar ve İcra Takip İşlemlerinin Yürütülmesi 20

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN İÇİNDEKİLER I- OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A.Bütçe Giderleri... 4 01.Personel Giderleri...

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSALDURUM VE BEKLENTİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I. Ocak Haziran 2013 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Sayfa A.Bütçe Giderleri...4-5 01. Personel Giderleri...6 02.

Detaylı

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2014 ANTALYA

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2014 ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU Temmuz ANTALYA İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ 2 I. Ocak Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3-14 A. Bütçe Giderleri 01. Personel Giderleri

Detaylı

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2015-ADANA İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KADIKÖY BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 2014 KADIKÖY BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ 2 2. I. 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 2.I.A. BÜTÇE. 3 2.I.A.01. PERSONEL 5 2.I.A.02. SOSYAL

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...iii I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 A. Bütçe Giderleri... 1 01.

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2013 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 I-OCAK-HAZİRAN

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T. C. B A Y R A M P A Ş A B E L E D İ Y E S İ 2012 YILI FAALİYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR İstanbul, 2013 SAYFA 1 İçindekiler BAŞKAN DAN... 6 I. GENEL BİLGİLER... 9 A. VİZYONUMUZ...9 B. MİSYONUMUZ...9

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 05 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I. GENEL BİLGİLER... 3. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3. ORGANİZASYON YAPISI... 6 3. İNSAN KAYNAKLARI... 8 4. FİZİKSEL YAPI... 5. BİLGİ VE TEKNOLOJİK

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ. 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ. 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ..3 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri... 5 01.

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1

İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1 İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon-Vizyon... 1 B-Yetki Görev ve Sorumluluk... 1 C-İdareye İlişkin Bilgiler... 3 1.Fiziksel Yapı... 3 2.Örgüt Yapısı... 4 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları... 5 4.İnsan

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 205 YILI 205 MALİ YILI 205 YILI BAŞKAN DAN Her geçen gün daha da büyüyen ve güzelleşen ilçemiz; tüm altyapı ve üstyapı sorunları tamamlanmış, yaşanabilir modern bir kent haline dönüşmüştür. Bu büyük gelişim,

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

1 2 3 Sunuş Belediyeler, halkın yerel nitelikli ortak ihtiyaçlarını karşılamakla görevli kamu kurumları olup görev ve yetkileri yasalarla belirlenmiştir. Belediyeler bu görevlerini yerine getirirken yine

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Hemşerilerim; Güzel Rize mizi cazibe merkezi haline getirme arzumuzla 2014 yıllını kapsayan plan, program, yatırım ve kaynaklarımızı içeren performans programımızı siz değerli

Detaylı

TASHİH VE İNCELEME. Mehmet Akif KAHVECİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAZIRLAYAN. Ali GEREKLİ Ahmet ŞERBETÇİ Mehmet TUĞRUL

TASHİH VE İNCELEME. Mehmet Akif KAHVECİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAZIRLAYAN. Ali GEREKLİ Ahmet ŞERBETÇİ Mehmet TUĞRUL 1 TASHİH VE İNCELEME Mehmet Akif KAHVECİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAZIRLAYAN Ali GEREKLİ Ahmet ŞERBETÇİ Mehmet TUĞRUL 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 BAŞKAN SUNUMU Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim,

Detaylı

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 Strateji Geliştirme Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELİ Tel: +90262-414 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00 E-posta : strateji@golcuk.bel.tr

Detaylı