KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

2 İÇİNDEKİLER I- OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A.Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Yedek Ödenek...11 B.Bütçe Gelirleri C.Finansman II. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...15 A.Bütçe Giderleri III.YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

3 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezi yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2015 yılı ikinci altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetlerin yer aldığı Bayrampaşa Belediye Başkanlığı hazırlanmıştır. Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim. Atila AYDINER Belediye Başkanı 3

4 I- OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 2015 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam ,00-TL ödenek ayrılmıştır.2014 yılında ,49-TL gider gerçekleşmesi olmuştur.2015 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2014 yılında gerçekleşen giderlere göre %26,14 oranında artış olmuştur. Ayrıntılar aşağıdaki çizelge ve grafikte yer almaktadır. Bütçe Tertibi 2014 Gider 2015 Başlangıç Artış Oranı% Gerçekleşmeleri Ödeneği 01-Personel Giderleri , ,83 12,63 02-SGK Devlet Prim Giderleri , ,12 11,41 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 12,22 04-Faiz Giderleri , ,00-35,42 05-Cari Transferler , ,05-18,51 06-Sermaye Giderleri , ,00 121,27 09-Yedek Ödenekler 0, ,00 0,0 Toplam , ,00 26,14 Çizelge Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Şekil Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi 4

5 2014 Mali Yılı Ocak -Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ,69-TL olarak gerçekleşmiştir yılsonu gerçekleşmelerinin %44 i Ocak- Haziran döneminde gerçekleşmiştir Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,00-TL gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %29 olmuştur.2014 ve 2015 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %18,16 oranında bir azalış olduğu görülmektedir ve 2015 yılları ödeneklerinin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler yukarıdaki tabloda gösterilmiştir Bütçe Tertibi 2014 Gider Gerçekleşmeleri 2015 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak -Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % Personel Giderleri , , , , ,86 SGK Devlet Prim Gid , , , , ,62 Mal ve Hizmet Alım Gid , , , , ,03 Faiz Giderleri , , , , ,94 Cari Transferler , , , , ,10 Sermaye Giderleri , , , , ,85 Yedek Ödenekler 0, ,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Toplam , , , , ,16 Çizelge ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri TL Bütçe Tertibi Şekil Ocak - Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri

6 TL 01.Personel Giderleri Personel giderleri için 2015 yılı başında ,83.-TL ödenek ayrılmıştır.2014 yılı Ocak - Haziran döneminde ,40.-TL olan personel giderleri 2015 yılı Ocak -Haziran döneminde ,62.-TL artışla ,02.-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artışla %11,86 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir Ocak-Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,18 32,74 Şubat , , ,77 07,40 Mart , , ,03 08,50 Nisan , , ,83 19,27 Mayıs , , ,55 Haziran , , ,28 03,71 Toplam , , ,62 11,86 Çizelge Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Şekil Personel Giderleri

7 TL 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2014 yılı başında ,18.-TL ödenek ayrılmıştır.2014 yılı Ocak -Haziran döneminde ,27.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2015 yılı Ocak Haziran döneminde ,88.-TL artışla ,15.-TL olmuştur Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,81 13,97 Şubat , , ,26-00,90 Mart , , ,83 10,29 Nisan , , ,78 06,97 Mayıs , , ,05 05,35 Haziran , , ,67 04,97 Toplam , , ,88 06,62 Çizelge Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Şekil Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki %06,62 artış olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri yukarıda gösterilmiştir. 7

8 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2015 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak -Haziran döneminde ,41-TL olan mal ve hizmet alım gideri 2015 yılı Ocak -Haziran döneminde ,30-TL azalışla ,11-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki azalış %-18,03 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir Mal ve Hizmet Alımı Giderler Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,42-80,66 Şubat , , ,21-54,54 Mart , , ,80-66,56 Nisan , , ,63 12,16 Mayıs , , ,32-50,92 Haziran , , ,82 186,56 Toplam , , ,30-18,03 Çizelge Mal ve Hizmet Alımı Giderler Gerçekleşmeleri Şekil Mal ve Hizmet Alım Giderleri

9 TL 04.Faiz Giderleri Faiz giderleri için 2015 mali yılı başında ,00.-TL ödenek ayrılmıştır.2014 Ocak - Haziran döneminde ,15.-TL olan faiz giderleri harcaması 2015 yılı Ocak -Haziran döneminde azalarak ,06-TL olmuştur. Faiz giderleri %-32,94 azalışla gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Faiz giderlerinin öngörülenin altında gerçekleşmesinin temel nedeni, İller Bankasına geçmiş dönemlere ait borçlarla ilgili yapılan yapılandırma ile ilgili taksitlerin ödenmesi sonucunda faiz giderlerinin azalmasıdır Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,78 20,86 Şubat , , , ,90 Mart , , ,42 14,83 Nisan , , ,04 690,56 Mayıs , , ,74-57,31 Haziran , , ,17-82,83 Toplam , , ,09-32,94 Çizelge Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Şekil Faiz Giderleri Cari Transferler 9

10 TL Cari transfer harcamaları için 2015 yılı başında ,05.-TL ödenek ayrılmıştır.2014 yılı Ocak -Haziran döneminde ,04.-TL olan cari transfer harcaması 2015 yılı Ocak Haziran döneminde ,84.-TL azalışla ,20.-TL olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki azalış %23,10 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Cari transferlerin öngörülen altında gerçekleşmesinin temel nedeni, İller Bankası kuruluş kanunda yapılan değişiklikle belediye paylarının azaltılması sonucunda transferlerin azalmasıdır. Ayrıca çeşitli yasalarda yer alan ve zorunlu olarak bütçelenen transfer ödenekleri her seferinde kullanılmamakta ve bu nedenle bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasında cari transferlerde önemli farklılıklar oluşabilmektedir Cari Transferler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,10-07,72 Şubat , , ,75 124,21 Mart , , ,50-74,99 Nisan , , ,76 395,79 Mayıs , , ,83-660,65 Haziran , , ,08 184,01 Toplam , , ,84-23,10 Çizelge Cari Transferler , , , , , ,00 0, Aylar Şekil Cari Transferler Sermaye Giderleri 10

11 TL Sermaye Giderleri için 2015 yılı başında ,00.-TL ödenek ayrılmıştır.2014 yılı Ocak - Haziran döneminde ,42.-TL olan sermaye giderleri 2015 yılı Ocak Haziran döneminde ,96.-TL azalışla ,46.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %78,85 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak ,00 00,00 00,00 00,00 Şubat ,83 00,00 00,00 00,00 Mart , , ,30-93,64 Nisan , , ,82-79,01 Mayıs , , ,70 139,47 Haziran , , ,71-12,74 Toplam , , ,96-78,85 Çizelge Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Şekil Sermaye Giderleri Aylar 09.Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2015 yılı başında ,00-TL ödenek öngörülmüştür.2014 yılı Ocak -Haziran döneminde ,00-TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar

12 TL yılı Ocak -Haziran döneminde de değişmeyerek ,98-TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir Yedek Ödenek Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , , ,91 Şubat , , ,00-53,86 Mart 00, , ,33 00,00 Nisan 00, , ,00 00,00 Mayıs , , ,00 456,19 Haziran , , ,35-24,14 Toplam , , ,98 43,52 Çizelge Yedek Ödenek Aylar Şekil Yedek Ödenek B.Bütçe Gelirleri Belediyemizin yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 12

13 Gelir Ekonomik Kod 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri Gelir Gerçekleşmeleri Gelir Planlanan Gerçekleşen Gelir Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % Vergi Gelirleri , , , ,59 53,04 40,08 40,63 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , ,87 48,37 25,07 99,63 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , ,98 31,20 32,78 153, Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelirler 05-Diğer Gelirler , , , ,09 52,18 37,26 34,51 06-Sermaye Gelirleri 00, ,00 00,00 00, Red ve İadeler , , , ,70 59,17 76,44 06,89 Toplam , , , ,83 51,89 37,26 43,68 Çizelge ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri TL Ekonomik Kod Şekil Yılı Gerçekleşen Gelir-2015 Yılı Planlanan Gelir Belediyemizin 2014 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam ,50-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri ,99-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak ,21-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak ,90- TL, Diğer Gelirler olarak ,40.-TL den oluştuğu görülmektedir Mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri ,59.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,87.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri olarak ,98.-TL, Diğer Gelirler olarak ,09.-TL den oluşmaktadır

14 TL Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,99-15,23 Şubat , , ,82 34,83 Mart , , ,68 23,25 Nisan , , ,68 08,03 Mayıs , , ,12-16,16 Haziran , , ,53 70,23 Toplam , , ,03 03, mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde,2014 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin % 53,04 i,teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %48,37 si,alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin %31,20 si,diğer gelirlerin %52,18 i olarak gerçekleştiği görülmektedir yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı %37,26 dır.öngörülen Vergi gelirlerinin %40,08,Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin %25,07,Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler %32,78,Değir gelirlerin %37,26 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Çizelge Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelirler Aylar Şekil Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri

15 C.Finansman Yılın ilk altı ayında, gider fazlamız oluştuğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir. Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir. II. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılım ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2015 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Harcamaları Gider Gerçekleşmeleri Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) Artış Oranı % Personel Giderleri , , ,40 04,99 02-SGK Devlet Prim Giderleri , , ,00 04,99 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 111,71 04-Faiz Giderleri , ,06 1, ,06-05-Cari Transferler , , ,20-06-Sermaye Giderleri , , , ,46 09-Yedek Ödenekler ,00 0,0 0,0 0,0 Toplam , , ,66 102,49 Çizelge Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Şekil Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi Bütçe Ocak-Haziran Temmuz-Aralık 15

16 1. Personel Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde ,02.-TL olan personel giderlerinin Temmuz- Aralık 2015 döneminde yaklaşık ,40.-TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %92,56 olacağı tahmin edilmektedir. 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde ,15.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde ,00.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %93,70 olacağı tahmin edilmektedir. 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde ,11.-TL olan Mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde ,00.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %98,06 olacağı tahmin edilmektedir. 4. Faiz Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde ,06.-TL olan Faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde ,06.-TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %154,04 olacağı tahmin edilmektedir. 5. Cari Transferler Ocak-Haziran 2015 döneminde ,20.-TL olan Cari Transferler giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde ,20.-TL olması beklenmektedir. Cari Transferler giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %119,19 olacağı tahmin edilmektedir. 6. Sermaye Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde ,46.-TL olan Sermaye Giderleri giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde ,00.-TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderleri giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %58,60 olacağı tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri 2015 Yılı Bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir. 16

17 C.Finansman Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikârdır. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz. III. YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2015 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlemlerden birisi kurduğumuz İç Kontrol sisteminin işlemesi için gerekli çalışmaları yapmaktır. Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki altı ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir YILI PERFORMANS PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN FAALİYETLER İmar Uygulamaları Yapmak Kaçak ve Riskli Yapıları Yıkmak Yatırım Programı Çerçevesinde Kamulaştırma İşlemleri Yapmak Altın Tepsi Mahallesi Kutlu Sokak Prestij Cadde Düzenlemesini Yapmak Millet Caddesi Prestij Cadde Düzenlemesi İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerçekleştirmek Tuna Caddesi Prestij Cadde Düzenlemesi İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerçekleştirmek Dumlupınar Caddesi Prestij Cadde Düzenlemesi İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerçekleştirmek Muratpaşa Mahallesi Muhtarlık Binası ve Çevre Düzenlemesini Yapmak Şehir Parkı Helikopter Pisti Cami ve Meydan Düzenlemesi İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Asfalt Kaplama İşlerini Yürütmek Asfalt Yapma İşlerini Yürütmek Tretuar Yapımı ve Yol ve Kaldırım Düzenlemeleri Yapmak Tretuar Tamiri Yapılması Yağmur Suyu Kanalı Yapmak ve Mevcutlarının Bakım Onarımını Gerçekleştirmek Havai Hatların Yer Altına Alınması İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerçekleştirmek Bayrampaşa Arama Kurtarma Ekibine Eğitimleri Yaptırmak Gönüllü Arama Kurtarma Ekipleri Kurmak ve Eğitimler Düzenlemek Arama Kurtarma Ekibi Kıyafet ve Ekipmanları Almak Afet Broşürü, Kitapçığı ve Benzeri Dokümanlar Dağıtmak Ofis Malzemelerini Yenilemek Yer Altı Konteynır Projesini Hazırlamak ve Uygulamak Tespit Edilen Yerlere Yeni Konteynır Yerleştirmek ve Mevcutları Yenilemek Tespit Edilen Yerlere Çöp Kovaları Koymak Tespit Edilen Yerlere Sigara İzmariti Atma Kutusu Koymak Çevre Bilincini Geliştirmeye Yönelik Organizasyon Düzenlemek 17

18 Çevre Bilincine Yönelik Eğitici Basılı Materyaller Dağıtmak Trafik Yoğunluğu Olan Caddelere EDS Sisteminin Kurulması İçin Çalışmalar Yapmak Akıllı Kavşak Sistemi Kurulması İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerçekleştirmek Akıllı Duraklar Yapılması İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerçekleştirmek Kadife ÇevreYolu Alba Sanayi Sitesi Bağlantı ve Yan Yol Yapılması Altıntepsi Mahallesi Merkez Cami Yanına Zemin Altı Otopark Yapılması İçin Çalışmalar Oğuzhan İlköğretim Okulu Zemin Altı Otopark İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Şehir Parkı Helikopter Pisti Zemin Altı Otopark İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi Yanına Meslek Lisesi Zemin Altı Otopark İçin Faaliyetler Bisiklet Yolları Yapılması İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerçekleştirmek Bayrampaşa Finüküler Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi İçin Faaliyetlerde Bulunmak Bayrampaşa ya 2.Metro Sultançiftliği Vezneciler Hattı Projesi Uygulamak İçin Faaliyetler Merkezi Parklara Ücretsiz İnternet Vermek Parklara Kamera Sistemi Yapılması Motorize Ekip Kurmak Park Bakımı ve Onarımı Çalışmaları Yapmak Park Aydınlatma Faaliyetleri ve Parklara Güneş Enerjisi Aydınlatma Sistemleri Kurmak Park Yapılabilmesi İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerçekleştirmek Temalı Park Projeleri Hazırlamak Ve uygulamak Mevsimlik Çiçek Ekimi Yapmak Fidan Dikimi ve Çim Ekimi Yapmak Ağaç ve Çalı Budama Yapmak Diş Muayene Hizmetleri Vermek Vatandaşlara Hemşirelik, Radyoloji, Portör Muayene ve Laboratuar Hizmetleri Vermek Vatandaşlara Poliklinik Hizmetleri Vermek Vatandaşlara Psikolog Destek ve Diyetisyen Polikliniği Hizmetleri Vermek Çevre Sağlığı Hizmetleri Vermek Hasta Nakil Hizmetleri Vermek İlçe Genelinde Tüm Temizlik Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanmasını Sağlamak Bitkisel Atık ve Madeni Yağların Toplanmasını Sağlamak Ömrünü Tamamlamış Pillerin Toplanmasını Sağlamak Elektronik Atıkların Toplanmasını Sağlamak Evsel Nitelikli Olmayan Atıklar İçin Poşet Dağıtmak Özel Programlar İçin Koku Almak İbadethanelerin Halılarını Yıkamak Kurban Faaliyetlerini Yürütmek Zoonozla Mücadele, Sokak Hayvanları ve Klinik Faaliyetleri Vermek İlaçlama Faaliyetleri Yapmak ve Hayvanlara Karşı Sevgi ve Saygı Bilincini Artırmaya Çalışmak Hava, Su, Gürültü ve Görüntü Kirliliği Kontrolü Yapmak Gıda Denetim Faaliyetleri Yürütmek İlçe Genelinde İş yerlerinin Rutin Olarak Kontrol Edilmesi İşyeri, Yol İşgalleri, Dilenci, Pazarcı- Pazar Yerleri ve Seyyar Satıcılar İle İlgili Denetimleri Yapmak 18

19 Toplum Sağlığını Korumaya Yönelik Bilgi ve Bilinç Artırıcı Faaliyetler Yapmak Muratpaşa Mahallesi Beşi Bir Yerde Projesi İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerçekleştirmek Aşevi Projesinin Gerçekleştirilmesi İ.B.B Desteği İle Yeni Hayvan Barınağı Projesi İçin Faaliyetler Gerçekleştirmek Çevik Kuvvet Binasının Kültür ve Sanat Merkezine Dönüştürülmesi İçin Faaliyetler Gerçekleştirmek Kartaltepe Mahallesi Lunapark Arazisi Altına Otopark ve Kültür Merkezi Yapılması İçin Faaliyetler Cevatpaşa Mahallesi Bilgi Evi Projesini Yapmak Yıldırım Mahallesi Halide Canayakın Bilgi Evi Yapımı için Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerekli Durumlarda Kamu Yararına Çalışan Kurumların Kiralama İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi 23 Nisan Bayrampaşa Çocuk Şenliği Düzenlemek 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri Düzenlemek 29 Mayıs İstanbul un Fethi Kutlama Programı Düzenlemek 7 İklim 7 Renk Yöresel Geceler Programı Düzenlemek Ramazan Programı Düzenlemek İl Dışı Gezi Programı Organizasyonu Düzenlemek Kültür Sanat Etkinlikleri Düzenlemek Özel Gün ve Haftalarda Etkinlik Düzenlemek Yeni Semt Stadının Yapımını Sağlamak İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı Yapmak Yıldırım Mahallesi Halide Canayakın Anaokulu Yapımı İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi Yapımı İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Belediye Sosyal Tesisi Bilim Merkezinde Eğitim ve Kütüphane Hizmetleri Vermek Bilgi Merkezleri ve Bilgi Evi Faaliyetleri Yapmak Eski Cezaevi Alanına Bayrampaşa Devlet Hastanesi Yapmak Bayrampaşa Gençlik Merkezi nde Meslek Edindirme, Hobi Kursları Düzenlemek BAYGEM Gençlik Sitesi Organizasyonları Düzenlemek Kuruma Gelen Stajyer Başvurularını Değerlendirmek, Uygun Görünenleri Almak Bayrampaşa Meslek Yüksekokulu Kurma Planını Hazırlamak ve Uygulamak Şehir Parkına Down Sendromlu ve Otizm Okulu Projesini Hazırlamak ve Uygulamak Fizik Tedavi ve Engelliler İçin Rehabilitasyon Hizmetleri Vermek Kaldırım, Yürüyüş Yolları, Parkları Yeni Projelerde Engellilere Göre Yapmak Cep Huzurevi Projesinin Projelendirilmesi Sünnet Şöleni Düzenlemek Öğrencilere Burs Vermek Kömür Yardımı Yapmak Gıda Yardımı Yapmak Tekerlekli Sandalye Yardımı Yapmak Sel, Afet, Yangın vb. Ailelere Yardım Etmek Asker Ailelerine Yardım Yapmak Kentsel Dönüşüm Projeleri Hazırlamak İçin Hizmet Alımı Yapmak Bayrampaşa Kentsel Dönüşüm Master Planı Hazırlamak 19

20 Bayrampaşa İlçesinin Kentsel Dönüşüm Planını Hazırlamak Vatan Mahallesi İçin Yapım İhalesine Çıkılması Lunapark Meydan Alanı Kamulaştırması İçin Lobi Faaliyetleri Yürütmek Orta Mahalle Matraş Parkı Yanı Dispanser Alanı Kamulaştırmasının Yapılması Kadife Kavşağı Köşesinde Yer Alan Arsa ve Üzerindeki Binanın Kamulaştırılması Faaliyetleri Murat Mahallesi Forum İstanbul Önünde Bulunan 8 Adet Arsa ve Binaların Kamulaştırılması Orta Mahalle Ulubatlı Camii Yanındaki 2 Adet Arsa ve Binaların Kamulaştırılması Yıldırım Mah. Millet Cad. Üzerindeki 1 Adet Arsa ve Üzerindeki Binanın Kamulaştırılması Halkın Yönetime Katılmasını Sağlayacak Projeler Hazırlamak ve Uygulamak Kadın, Gençlik ve Çocuk Sanal Meclisi Kurma Projesi Hazırlamak ve Uygulamak Temsil Ağırlama Çalışmaları Yapmak Hizmet Binalarının Su, Elektrik, Doğalgaz ve Telefon Abonelik ve Kullanım Giderlerini Ödemek Hizmet Binalarına Teknik Personel Hizmeti Almak Yapı Kullanma İzni Tesisat ve Isı Yalıtım Raporları Vermek Kurum İçi Akaryakıt Alımı Yapmak Mevcut Araçlar İçin Yedek Parça Alımı Yapmak Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmetleri Yapmak Baskı ve Cilt İşlemleri, Kırtasiye ve Periyodik Yayınlar ve Diğer Özel Malzeme Alımları Yapmak Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alım İşleri Yapmak Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri Zabıta Destek Hizmet Personeli Almak AKOS Güncelleştirme ve Genişletilme Hizmeti Almak Bilgisayar, Yazıcı ve Çevre Birimleri Almak Toner, Kartuş, Cd vb. Alımı ve Mevcutlarının Bakımını Yapmak Yazılım ve Lisans Alımları Yapmak Dijital ve Kurumsal Arşivin Kurulması Planlama Arşivini Sayısal Ortama Sistemli Bir Şekilde Aktarılmasını Sağlamak Kişisel ve Mesleki Eğitimler Düzenlemek Personel Ödüllendirilmesi Personele Yönelik Sosyal Organizasyonlar Düzenlemek Personele Yemek Vermek Tanıtım Faaliyetleri Yapmak Basılı Materyaller Bastırmak Kamuoyu Anketi Yapmak Tanıtım Filmleri Hazırlamak Reklam Çalışmaları Yapmak Kurumsal Mali Raporları Hazırlamak Tüm Mükelleflere Tek Sicil Numarası Verilmesi İşleminin Gerçekleşmesi Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Beyanlarında, Yoklama Sonucu Kaçakları Tespit Etmek Resmi Gazeteyi Takip Etmek Birimlerin Görüş ve Hukuki Mütalaa Taleplerini Karşılamak Davalar ve İcra Takip İşlemlerinin Yürütülmesi 20

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN İÇİNDEKİLER I- OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A.Bütçe Giderleri... 4 01.Personel Giderleri...

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ 2 I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 5 02.

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURGUTLU BELEDİYESİ TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 TURGUTLU BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 0 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 214 /BEŞİKTAŞ 214 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

İçindekiler. Sayfa 1. Büyükçekmece Belediyesi 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

İçindekiler. Sayfa 1. Büyükçekmece Belediyesi 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Kurumsal Mali Durum Beklenti Raporu İçindekiler SUNUŞ... 2 1. Personel Giderleri... 5 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 7 4. Faiz Gideri... 8

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2014 ANTALYA

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2014 ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU Temmuz ANTALYA İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ 2 I. Ocak Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3-14 A. Bütçe Giderleri 01. Personel Giderleri

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2013 ANTALYA

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2013 ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU Temmuz ANTALYA İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ 2 I. Ocak Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3-14 A. Bütçe Giderleri 01. Personel Giderleri

Detaylı

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E T.C. S A R I Y E R B E L EDİYE B A Ş K A N L I Ğ I 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 I - 2013 YILI İLE 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ

Detaylı

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015 ANTALYA

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015 ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU Temmuz ANTALYA İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ 2 I. Ocak Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3-14 A. Bütçe Giderleri 01. Personel Giderleri

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 ( TEMMUZ 2015 ) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde;

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

OCAK-HAZİRAN 2014 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

OCAK-HAZİRAN 2014 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK-HAZİRAN 2014 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T. C. S A R I Y E R B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I

T. C. S A R I Y E R B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I T. C. S A R I Y E R B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 201 5 YI L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 214 I KURUMSAL VE DURUM BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler Tablosu I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 BÜTÇE GİDERLERİ... 1 BÜTÇE GELİRLERİ... 6 FİNANSMAN... 7 II.

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2012 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2. I. Ocak Haziran 2012 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3-14. II. Temmuz-Aralık 2012 Dönemine İlişkin Beklentiler Ve Hedefler 14-16

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2. I. Ocak Haziran 2012 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3-14. II. Temmuz-Aralık 2012 Dönemine İlişkin Beklentiler Ve Hedefler 14-16 İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ 2 I. Ocak Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3-14 A. Bütçe Giderleri 01. Personel Giderleri 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSALDURUM VE BEKLENTİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I. Ocak Haziran 2013 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Sayfa A.Bütçe Giderleri...4-5 01. Personel Giderleri...6 02.

Detaylı

2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

KORKUTELİ BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU KORKUTELİ BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İçindekiler SUNUŞ... 3 I. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 1 Personel Giderleri...

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Bilindiği üzere 5018 sayılı kanunun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 214 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 214 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

2011 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

2011 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 2011 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ Bilindiği gibi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 213 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 213 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

2015 YILI KARABAĞLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KARABAĞLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KARABAĞLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

KORKUTELİ BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU KORKUTELİ BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İçindekiler SUNUŞ... 3 I. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 1 Personel Giderleri...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2016 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2015 I. OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KADIKÖY BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 2014 KADIKÖY BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ 2 2. I. 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 2.I.A. BÜTÇE. 3 2.I.A.01. PERSONEL 5 2.I.A.02. SOSYAL

Detaylı

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2014 1 KURUMSAL

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe... 4 01 Personel... 6 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 10 T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 / SİLİVRİ Sayfa İçindekiler İçindekiler... i TABLOLAR DİZİNİ... ii SUNUŞ... iii I - OCAK HAZİRAN 2014

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Misyonumuz ve Vizyonumuz 3 I.Ocak Haziran 2015 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 4 A Bütçe

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 / DENİZLİ

2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 / DENİZLİ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 / DENİZLİ SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

Saygılarımla. Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN. Rektör

Saygılarımla. Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN. Rektör Üniversitemiz 214-218 yıllarını kapsayan Stratejik Planında belirlenmiş olan amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak toplumun yükseköğretim kurumlarından beklediği düzeyde faaliyetlerini sürdürme

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014-ADANA İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri..... a)personel Giderleri... b)sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... c)mal ve Hizmet

Detaylı

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR 1 GİDERLER (BİN ) 1- OCAK HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 95.063.569,05 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 11.702.505,63 03- Mal

Detaylı

2010 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

2010 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 2010 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ Bilindiği gibi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde

Detaylı

1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI

1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI 1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI 2015 yılının Ocak ayında 1.056.635,58 TL gider bütçesi fazla, 2016 yılı Ocak ayında 1.124.124,95 TL gider bütçesi fazla olmuştur. 2015 yılının Şubat ayında 219.150,34

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 215 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORLARI Ekim 215 www.erciyes.edu.tr 1 I. 215 YILI III.3 AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 214 Mali yılında üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneği

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı