I - OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...5. A. Bütçe Giderleri...6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I - OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...5. A. Bütçe Giderleri...6"

Transkript

1

2 Akhisar İlçe Belediyesi I - OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...5 A. Bütçe Giderleri Persone lgiderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek...13 B. Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler (-)...19 C. Finansman...20 II - TEMMUZ - ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:2

3 Akhisar İlçe Belediyesi 4- Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek B. BütçeGelirleri Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler (-) C. Finansman III - YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Yürütülecek faaliyetler Yürütülecek faaliyetler Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:3

4 Akhisar İlçe Belediyesi G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk alt aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Salih HIZLI Belediye Başkanı 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:4

5 Akhisar İlçe Belediyesi I- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam TL ödenek verilmiştir yılında ,43.TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2014 yılında gerçekleşen giderlere göre % 2,48 oranında eksilme olmuştur. Tablo: Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi. EKO NO MİK KO D AÇIKLAMA 2014 GİDER 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ARTIŞ ORANI % 01 PERSONEL GİDERLERİ , ,00 3,26 02 SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ , ,00-2,58 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,00 21,39 04 FAİZ GİDERLERİ , ,30 05 CARİ TRANSFERLER , ,00-5,55 06 SERMAYE GİDERLERİ , ,00-63,83 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEK ,00 T O P L A M , ,00-2,48 Grafik: Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi GİDER 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:5

6 Akhisar İlçe Belediyesi 2014 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi, Tablo 2 de görüldüğü gibi toplam ,82.TL olarak gerçekleşmiştir yıl sonu gerçekleşmelerinin %35 i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ,52-TL olarak gerçekleşmiş olup; bu dönemde bütçenin kullanım oranı %34,26 olarak gerçekleşmiştir ve 2015 yılları Haziran ayı sonu itibarıyla gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde %-4,78 oranında azalış olduğu görülmektedir.2014 ve 2015 yılları ödeneklerinde Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Tablo 2 de gösterilmiştir. Tablo ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri. EKONOMİK KOD GİDER LERİ AÇIKLAMA OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ORAN % ARTIŞ GİDER BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ORANI % 01 PERSONEL GİDERLERİ , , , ,74 46,13 58,05 23,05 02 SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ , , , ,92 46,37 48,27 1,39 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , ,42 21,09 22,33 22,20 04 FAİZ GİDERLERİ , , ,54 7,74 277,10 94,60 05 CARİ TRANSFERLER , , , ,57 27,06 36,67 21,88 06 SERMAYE GİDERLERİ , , , ,33 54,37 76,85-95,62 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEK ,00 T O P L A M , , , ,52 35,00 34,26-4,78 Grafik ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri GİDER 2015 GİDER Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:6

7 01.Personel Giderleri. Personel giderleri için 2015 yılı başında ,00.TL ödenek ayrılmıştır Ocak-Haziran döneminde TL olan personel giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ,04.TL artışla ,74.TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerindeki artış %29.95 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 3 te gösterilmiştir. Tablo Personel Gideri Gerçekleşmeleri. AYLAR 2014 GİDER 2015 GİDER DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI % OCAK , , ,97 6,35 ŞUBAT , , ,07 11,16 MART , , ,07 128,09 NİSAN , , ,08 16,58 MAYIS , , ,36 15,45 HAZİRAN , , ,49 7,19 TOPLAM , , ,04 29,95 Grafik Personel Gideri Gerçekleşmeleri OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ PERSONEL GİDER 2015 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ PERSONEL GİDER Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:7

8 Akhisar İlçe Belediyesi 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2015 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,62-TL olan devlet prim giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ,30-TL artışla ,92-TL olmuştur. Artış oranı %1,41 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 4 de gösterilmiştir. Tablo SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri DEĞİŞİM ARTIŞ AYLAR GİDER GİDER TUTARI ORANI % OCAK , , ,59 8,85 ŞUBAT , , ,47 10,41 MART , , ,63 1,28 NİSAN , , ,61 4,48 MAYIS , , ,52-9,54 HAZİRAN , , ,48-7,53 TOPLAM , , ,30 1,41 Grafik SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ SGK DEVLET PRİMİ GİDER 2015 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ SGK DEVLET PRİMİ GİDER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:8

9 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri. Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2015 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,24-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ,18-TL artışla ,42-TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış % 28,54 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 5 de gösterilmiştir. Tablo Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR DEĞİŞİM ARTIŞ GİDER GİDER TUTARI ORANI % OCAK , , ,51 28,06 ŞUBAT , , ,85 69,37 MART , , ,07 7,56 NİSAN , , ,11 45,78 MAYIS , , ,95 46,04 HAZİRAN , , ,69 11,23 TOPLAM , , ,18 28,54 Grafik Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MAL ALIMGİDER 2015 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MAL ALIMGİDER Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:9

10 04.Faiz Giderleri Faiz Giderleri için 2015 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,49-TL olan Faiz Giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ,05-TL artışla ,54-TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış % 1.750,80 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 6 da gösterilmiştir. Tablo Faiz Gideri Gerçekleşmeleri DEĞİŞİM ARTIŞ GİDER GİDER TUTARI ORANI AYLAR % OCAK , , ,18 ŞUBAT , , ,53 MART , , ,06 NİSAN , , ,45 MAYIS , , ,97 HAZİRAN , , ,86 242,42 TOPLAM , , , ,80 Grafik Faiz Gideri Gerçekleşmeleri OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ FAİZ GİDER 2015 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ FAİZ GİDER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:10

11 05.Cari Transferler Cari Transferler için 2015 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,65-TL olan Cari Transferler 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ,92-TL artışla ,57-TL olmuştur. Cari Transferlerdeki artış % 28,00 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Cari Transferlerin aylık gerçekleşmeleri Tablo 7 de gösterilmiştir. Tablo Cari Transfer Gerçekleşmeleri AYLAR DEĞİŞİM ARTIŞ GİDER GİDER TUTARI ORANI % OCAK , , ,34-46,93 ŞUBAT , , ,81 9,40 MART , , ,49-29,43 NİSAN , , ,59 5,06 MAYIS , , ,03 76,70 HAZİRAN , , ,32 156,94 TOPLAM , , ,92 28,00 Grafik Cari Transfer Gerçekleşmeleri OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ CARİ TRANSFER GİDER 2015 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ CARİ TRANSFERGİDER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:11

12 06.Sermaye Giderleri Sermaye Giderleri için 2015 yılı başında ,77-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,21-TL olan Sermaye Giderleri 2015 yılı Ocak- Haziran döneminde ,88-TL azalışla ,33-TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki azalış %48,88 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 8 de gösterilmiştir. Tablo Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR ARTIŞ DEĞİŞİM GİDER GİDER ORANI TUTARI % OCAK , , ,79 105,03 ŞUBAT , , , ,75 MART , , ,23 249,59 NİSAN , , ,78-51,85 MAYIS , , ,70-13,55 HAZİRAN , , ,54-45,31 TOPLAM , , ,88-48,88 Grafik Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDER 2015 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDER Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:12

13 07.Sermaye Transferleri Sermaye Transferleri için 2015 yılı bütçesinde ödenek verilmemiştir. 08.Borç Verme Borç Verme Giderleri için 2015 yılı bütçesinde ödenek verilmemiştir. 09.Yedek Ödenek Yedek Ödenek için 2014 yılı bütçesi ile ,00-TL ödenek verilmiştir.2014 Ocak- Haziran döneminde ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine ,00.TL ödenek aktarması yapılmıştır. Yedek ödenek için 2015 yılı bütçesi ile ,00.TL ödenek verilmiştir Ocak- Haziran döneminde Yedek Ödenekten ,00.TL ödenek aktarması yapılmıştır. B.Bütçe Gelirleri Belediyemizin 2015 yılı planlanan gelir tahmini ,00-TL dir yılında gerçekleşen bütçe geliri ,68-TL olmuştur yılı için planlanan gelir tahmininde 2014 yılı gerçekleşen bütçe gelirine göre %43,10 oranında artış olmuştur. Tablo 9-20 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2015 Planlanan Gelir Gelişimi EKONOMİK KOD AÇIKLAMA 2014 YILI GELİR Sİ 2015 YILI PLANLANAN GELİR ARTIŞ ORANI % 01 VERGİ GELİRLERİ , ,78 02 SERMAYE GELİRLERİ , ,00-53,68 03 ALINAN BAĞIŞ VE YRD.ÖZEL GEL , ,37 04 DİĞER GELİRLER , ,00 1,00 05 SERMAYE GELİRLERİ , ,00 06 RED VE İADELER (-) , ,00 TOPLAM , ,00 43,10 Grafik Gelir Gerçekleşmeleri ile 2015 Planlanan Gelir Gelişimi GELİR 2015 GELİR Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:13

14 2014 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi, Tablo 10 da görüldüğü gibi toplam ,39-TL olmuştur yıl sonu gerçekleşmelerinin % 52,18'i Ocak - Haziran döneminde gerçekleşmiştir Mali Yılı Ocak - Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe geliri toplamı ,48-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %35,32 olmuştur ve 2015 yılları Haziran sonu itibariyle gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında gelirlerde %3,15 oranında azalma olduğu görülmektedir ve 2015 yılları Ocak - Haziran dönemi sonu itibariyle planlanan gelir fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-Tablo 10 da gösterilmiştir. Tablo ve 2015Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri EKONOMİK KOD AÇIKLAMA GELİR PLANLANAN GELİR GELİR LERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ORAN % ARTIŞ ORANI % 1 VERGİ GELİRLERİ , , ,96 54,05 47,72 59,62 3 SERMAYE GELİRLERİ , , ,46 51, ALINAN BAĞIŞ ve YARD.ÖZEL GELİRLER , , ,74 46,47 40, ,35 5 DİĞER GELİRLER , , , ,77 51,80 2,18-95,75 6 SERMAYE GELİRLERİ , ,53 100,03 9 RED VE İADELER (-) , ,48 105,54 TOPLAM , , , ,48 52,18 35,32-3,15 Grafik ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri GELİR 2014 GELİR Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:14

15 01.Vergi Gelirleri 2014 yılı başında planlanan Vergi Geliri ,00-TL dir yılı Ocak- Haziran döneminde ,08-TL olan Vergi Geliri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ,51-TL artışla ,59-TL olmuştur. Vergi Gelirlerindeki artış %58,30 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 11 de gösterilmiştir. Tablo Vergi Geliri Gerçekleşmeleri AYLAR 2014 GELİR 2015 GELİR DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI % OCAK , , ,60-20,19 ŞUBAT , , ,85 18,41 MART , , ,03 82,02 NİSAN , , ,24 77,37 MAYIS , , ,93 87,74 HAZİRAN , , ,06 65,42 TOPLAM , , ,51 58,30 Grafik Vergi Geliri Gerçekleşmeleri GELİR 2015 GELİR Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:15

16 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2015 yılı başında planlanan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri ,07-TL dir yılı Ocak-Haziran döneminde ,46.-TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde ,39-TL azalışla ,07-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirindeki azalış %54.67 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 12 de gösterilmiştir. Tablo Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri 2014 GELİR 2015 GELİR DEĞİŞİM ARTIŞ AYLAR TUTARI ORANI % OCAK , , ,38-61,38 ŞUBAT , , ,83-68,56 MART , , ,82-55,02 NİSAN , , ,15 6,61 MAYIS , , ,27-74,86 HAZİRAN , , ,24-68,74 TOPLAM , , ,39-54,67 Grafik Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri GELİR 2015 GELİR Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:16

17 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2015 yılı başında planlanan Alınan Bağış ve Yardım Geliri TL dir yılı Ocak-Haziran döneminde ,62 -TL olan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ,78-TL azalışla ,40-TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardım Gelirindeki artış %48,38 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 13 de gösterilmiştir. Tablo Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri AYLAR 2014 GELİR 2015 GELİR DEĞİŞİM ARTIŞ TUTARI ORANI % OCAK ŞUBAT MART NİSAN ,40 0, ,15-10 MAYIS 3,73 3,73-10 HAZİRAN 109, , , ,11 TOPLAM , , ,78 48,38 Grafik Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri GELİR 2015 GELİR Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:17

18 05.Diğer Gelirler 2015 yılı başında planlanan Diğer Gelirler ,00-TL dir yılı Ocak-Haziran döneminde ,23--TL olan Diğer Gelirler 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ,88-TL azalışla ,35-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki azalış %3,81 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Diğer Gelirlerin aylık gerçekleşmeleri Tablo 14 de gösterilmiştir. Tablo 14 _ Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri AYLAR 2014 GELİR 2015 GELİR DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI % OCAK , , ,84 1,72 ŞUBAT , , ,84-27,52 MART , , ,45-22,33 NİSAN , , ,91 17,37 MAYIS , , ,31 18,60 HAZİRAN , , ,35 13,47 TOPLAM , , ,88-3,81 Grafik Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri GELİR 2015 GELİR Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:18

19 06.Sermaye Gelirleri 2014 yılı gelir bütçesiyle Sermaye Gelirleri bütçe gelir kalemine TL gelir tahmininde bulunulmuş ancak Ocak-Haziran döneminde tahsilat gerçekleşmemiştir yılı gelir bütçesiyle Sermaye Gelirleri bütçe gelir kalemine ,00.TL gelir tahmininde bulunulmuş ancak Ocak-Haziran döneminde ,48-TL tahsilat gerçekleşmemiştir. Tablo Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri. AYLAR 2014 GELİR 2015 GELİR DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI % OCAK ŞUBAT MART NİSAN , ,48 10 MAYIS HAZİRAN TOPLAM , ,48 10 Grafik Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri GELİR GELİR Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:19

20 09.Red ve İadeler (-) 2014 yılı başında planlanan Red ve İade tutarı TL dir yılı başında planlanan Red ve İade tutarı TL dir Ancak 2014 ve 2015 Ocak-Haziran döneminde herhangi bir Red ve İade işlemi olmamıştır. C.FİNANSMAN 2014 Yılı Ocak-Aralık döneminde İller Bankası A.Ş. den 60 ay vadeli TL Yağmursuyu Kanalizasyon, Hayvan pazarı, Stadyum Yapımı İnşaatı için kredi ve Vakıfbank A.Ş. den TL nakit kredi kullanılmıştır. Dönem içinde kullanılan kredinin kredi geri ödemesi gerçekleşmiştir. Tablo 16-Finansman Tablosu. TÜRÜ YILI VADESİ TUTARI KONUSU MALİ KURULUŞ ÖDENEN KREDİ MİKTARI KREDİ AY Nakit İhtiyaç Kredisi VAKIFBANK A.Ş ,08 KREDİ AY Yağmursuyu Kanalizasyon,Hayvan pazarı,stadyum Yapımı İLBANK A.Ş T O P L A M ,08 Tablo 16-Finansman Tablosu Yılı Ocak-Haziran döneminde İller Bankası A.Ş. den 60 ay vadeli TL Stadyum Yapımı İnşaatı için ek kredi ve Vakıfbank A.Ş. den TL nakit kredi kullanılmıştır. Dönem içinde kullanılan kredinin TL. kredi geri ödemesi gerçekleşmiştir. MALİ ÖDENEN TÜRÜ YILI VADESİ TUTARI KONUSU KURULUŞ KREDİ MİKTARI KREDİ AY Nakit İhtiyaç Kredisi VAKIFBANK A.Ş ,57 KREDİ AY Stadyum ve Kapalı Spor Salonu Yapımı.(Ek kredi) İLBANK A.Ş ,61 T O P L A M , Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:20

21 II TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A-Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini EKONOMİK KOD AÇIKLAMA 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2015OCAK- HAZİRAN GİDER 2015 TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ GİDER TAHMİNİ ARTIŞ ORANI % 1 PERSONEL GİDERLERİ , , ,54 2 SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ , , ,00 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , ,05 4 FAİZ GİDERLERİ , ,10 5 CARİ TRANSFERLER , , ,36 6 SERMAYE GİDERLERİ , , ,39 7 SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK , ,41 TOPLAM , , ,10 Grafik Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2015 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2015TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:21

22 01.Personel Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde 7.782,271,56-TL olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 106,54 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 02.SGK Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde ,92-TL olan SGK Devlet Primi Giderlerinin Temmuz- Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. SGK Devlet Primi Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 98,00 olması öngörülmektedir. 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde ,42-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 42,05 olması öngörülmektedir. 04.Faiz Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde ,54-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 577,10 olması öngörülmektedir. 05.Cari Transferler Ocak-Haziran 2015 döneminde ,57-TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %76,36 olması öngörülmektedir. 06.Sermaye Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde ,33-TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %146,39 olması öngörülmektedir. 07.Sermaye Transferleri Sermaye giderleri için Temmuz-Aralık 2015 döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 08.Borç Verme Borç Verme giderleri için Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 09.Yedek Ödenek Temmuz-Aralık 2015 döneminde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %100 olması öngörülmektedir Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:22

23 B.Bütçe Gelirleri Planlanan gelirin türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini EKONOMİK KOD 2015OCAK TEMMUZ ARTIŞ HAZİRAN ARALIK DÖNEMİ AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ORANI GELİR GELİR ÖDENEĞİ % TAHMİNİ 1 VERGİ GELİRLERİ , ,98 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , , ,88 4 ALINAN BAĞIŞ v e YARD.ÖZEL GELİRLER , ,29 5 DİĞER GELİRLER , , ,13 6 SERMAYE GELİRLERİ , , ,41 9 RED VE İADELER (-) ,00 TOPLAM , , ,65 Grafik Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2015 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2015 TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:23

24 01.Vergi Gelirleri Ocak-Haziran 2015 döneminde ,59-TL olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %83,98 olması öngörülmektedir. 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri. Ocak-Haziran 2015 döneminde ,97-TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %110,88 olması öngörülmektedir. 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran 2015 döneminde ,40-TL olan Alınan Bağış Ve Yardım Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %8,29 olması öngörülmektedir. 05.Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2015 döneminde ,48-TL olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Diğer Gelirlerdeki yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %93,13 olması öngörülmektedir. 06.Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2015 döneminde ,48-TL olan Sermaye Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerdeki yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %0,41 olması öngörülmektedir. 08.Alacaklardan Tahsilat Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir tahsilat öngörülmemektedir. 09.Red ve İadeler (-) Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir iade öngörülmemektedir Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:24

25 C. Finansman 2014 Yılı Ocak-Aralık döneminde İller Bankası A.Ş. den 60 ay vadeli TL Yağmursuyu Kanalizasyon, Hayvan pazarı, Stadyum Yapımı İnşaatı için kredi ve Vakıfbank A.Ş. den TL nakit kredi kullanılmıştır. Dönem içinde kullanılan kredinin TL kredi geri ödemesi gerçekleşmiştir. Tablo Temmuz-Aralık Finansman Tablosu 2015 Yılı Temmuz-Aralık döneminde İller Bankası A.Ş. den 60 ay vadeli TL Stadyum Yapımı İnşaatı için ek kredi kullanılacaktır. MALİ ÖDENEN TÜRÜ YILI VADESİ TUTARI KONUSU KURULUŞ KREDİ MİKTARI KREDİ AY T O P L A M Stadyum ve Kapalı Spor Salonu Yapımı.(Ek kredi) İLBANK A.Ş. III -YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER - Belediyemizin Çalışmalarını İçeren Haberleri Yerel ve Ulusal Basına Görüntülü, Fotoğraflı Şekilde Servis Etmek - Belediyemiz Çalışmalarını; Billboard, Raket, Afiş v.s. Araçlar Kullanarak Tanıtımını Yapmak - Belediyemizin Yaptığı Çalışmaları Belirli Aralıklarla Gazete, Dergi, Katalog ve CD Ortamında Hazırlayıp İlçe Halkına Ulaştırmak - Personellerimiz ve Halkımızın Görüş ve Önerilerini Alabilmek İçin İç ve Dış Paydaş Anket Çalışmaları Yapmak - Birimlerde kullanılan bilgisayar ve tüm donanımların aylık ve yıllık bakımlarını yapmak - Kurum içi internet akışının ve ağ akışının kesintisiz çalışmasını sağlamak - Jeneratör, güç kaynağı, server gibi cihazların kontrolünün sağlanması 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:25

26 - Elektronik imza sisteminin yaygınlaştırılması ve kontrolü - Kurumiçi İnteraktif iletişim ağının kurulması kullanımının yaygınlaşması -Network ve Firework alanının güncellenmesi Bilgi Güvenliği Seviyesinin yükseltilmesi - Kurumumuza ait tüm birimlerin elektrik,su,telefon,doğal gaz ve posta giderlerinin ödenmesi - Ana Hizmet binamızın Temizlik,Güvenlik ve Ulaşım hizmetlerinin yapılması - Kurumumuza ait tüm birimlerin bakım onarım ve tadilatların yapılması - Kentsel dönüşüm ve gelişim programı çerçevesinde yapılması planlanan kamulaştırma çalışmalarının yapılması -İlçemiz sınırlarında yol, yeşil alan, park alanı gibi kamuya ayrılan alanlar üzerinde bulunan garimenkullerin Kamulaştırılması - Beton Parke Kaplama,Asfalt Kaplama, Kaldırım Kaplama Doğal Taş Kaplama, Yeni Yol Açılması - Belediyemizin taraf olduğu mahkeme ve icra müdürlükleri dosyalarına gerekli beyanlarda bulunmak - Ruhsatlandırma, İskân ve Tadilat Ruhsatı Elektronik Arşiv 18. Madde uygulaması İmar durumu ve Aplikasyon Yola Terk, İhdas, Tevhit işlemleri yapmak -Emeklilik, Nakil, Terfi, Tayin, Atama, Tahakkuk, Sosyal Yardımlar, İzin, İstirahat v.b.tüm özlük işlemlerini Gerçekleştirme -İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Toplam Kalite Yönetimi Eğitimleri, İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitimleri ve Diksiyon Eğitimlerini vermek -Mesleki eğitim kurslarımızda çeşitli branşlarda eğitim verilmesi -Özel gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi -Akhisar Kent Konseyinde ilçemiz halkına katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklerde bulunulması -Muhtelif Parkların Bakımı Ve Onarımı -İşyerlerini Ruhsat Yönünden Denetlenmesi, ruhsatsız İşyerlerini Ruhsatlandırma -Kalite Yönetim Sisteminde gerekli revizyonları ve Düzeltici/Önleyici Faaliyetleri yapılmak, İç Tetkik Planının hazırlayarak uygulamak, Hedefleri ve prosesleri ölçmek, performans raporunu hazırlamak Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısına Sunmak ve Dış Tetkike Hazır Hale Getirmek -Stratejik Plan ve Performans Programını Hazırlamak İlgili Kurumlara Sunmak Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:26

27 -Hizmet sınırlarımızdaki 109 mahallesindeki yapılması. cadde ve sokakların katı atık taşıma ve toplama işlemlerinin -Hizmet sınırlarımızdaki 109 mahallesindeki cadde ve sokakların çöp süpürme ve temizlik işlerinin yapılması. -Meclis Toplantısı yapılması ve Meclis Kararlarının yazılması ve dağıtılması -Encümen Toplantısının yapılması ve Encümen Kararlarının yazılması ve dağıtılması -Otel, Kahvehane, Kıraathane, Fırınlar, Kuaförler, Hamamlar, Pastaneler, Okul Kantinleri, Lokantalar ve İnternet Cafe,vb. işyerlerinin denetimlerinin yapılması; Denetim sonucunda Belediye Emir ve Yasaklarına uymayanlar hakkındacezai işlem başlatılması: -Kaldırım ve Yol işgallerinin denetlenmesi 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa:27

28

29

30

31

I - OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...5 A. Bütçe Giderleri...6

I - OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...5 A. Bütçe Giderleri...6 Akhisar İlçe Belediyesi İçindekiler I - OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...5 A. Bütçe Giderleri...6 01.Persone lgiderleri...7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri...8

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURGUTLU BELEDİYESİ TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 TURGUTLU BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ 2014 YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 25 İçindekiler I - OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 25 İçindekiler I - OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri...5

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 25 İçindekiler I - OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri...5

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS - 2014 / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2015 İÇİNDEKİLER I- 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / TARSUS TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU.0 I-OCAK HAZİRAN 2014

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPOR 0 1-OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. Bütçe Giderleri

Detaylı

2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

2015 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2017 İÇİNDEKİLER I- 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ 2 I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 5 02.

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN İÇİNDEKİLER I- OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A.Bütçe Giderleri... 4 01.Personel Giderleri...

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 İÇİNDEKİLER I- 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

T.C. ATAKUM BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ATAKUM BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ATAKUM BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Atakum Belediye Başkanlığı, www.atakum.bel.tr Sayfa 1 İçindekiler 1- OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 1.1

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ -ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 10

III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ -ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 10 T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. 1-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... l A. Bütçe Giderleri... l 01. Personel Giderleri... 2 02. Sosyal

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI OCAK 2017 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI OCAK 2017 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI OCAK 2017 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU YILDIRIM BELEDİYESİ OCAK 2017 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 yılı Ocak ayında 7 milyon 137 bin TL açık veren bütçe, 2017 yılı Ocak

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

I. GİDER-GELİR BİLGİLERİ

I. GİDER-GELİR BİLGİLERİ I. GİDER-GELİR BİLGİLERİ 2014-2015-2016 YILI GİDER- GİDER GERÇEKLEME TABLOSU GİDER TAHMİN GİDER GERÇEKLEŞEN GİDER GERÇEKLEŞME ORANI GELİR TAMİN GELİR GERÇEKLEŞEN GELİR GERÇEKLEŞME ORANI 2016 396.699.477,19

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali durum ve Beklentiler Raporu 2015 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1 SUNUŞ 5018 Sayılı

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAYIS 2017 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAYIS 2017 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAYIS 2017 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU YILDIRIM BELEDİYESİ MAYIS 2017 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 yılı ayında 6 milyon 342 bin TL açık veren bütçe, 2017 yılı ayında

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. Yılı. / Tdagbld. / Tdagbld.

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. Yılı.  / Tdagbld.  / Tdagbld. 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu www.tekirdag.bel.tr 0850 459 59 59 www.facebook.com / Tdagbld www.twitter.com / Tdagbld www.instagram.com / Tdagbld İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i SUNUŞ...ii

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 3 I- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri 5 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 0 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bergama 999. UNESCO Dünya Mirası Mali Hizmetler Müdürlüğü Temmuz 2016 1 İÇİNDEKİLER 1. Sunuş... 3 2. I- 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 214 /BEŞİKTAŞ 214 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

01.Personel Giderleri 5. 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 22

01.Personel Giderleri 5. 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 22 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 3 I- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri 5 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

2017 YILI T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI T.C. KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 SUNUŞ Bilindiği gibi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU PA T NIO M UN MO D RI L IA AG I E P A TR I MO N R E MO E W O RL D H ND I A L IT Bursa ve Cumalıkızık Kültür Kurumu 998. Dünya

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Belediyemizin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2015 tarih ve 430 sayılı kararıyla kabul

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 216 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 216/Ankara SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz / 2016 - ANKARA SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 ncu maddesinde,

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2016 / ŞEHZADELER ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 1 İçindekiler 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU...0 I-OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2014 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı